strona główna
Pisarz:
Bogdan Jaremin

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Bogdan Jaremin

Zobacz zdjęcie
Ur. 1942


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych  1. XIX ; IX  [wiersze] // W: Modltewnik poetycki / pod red. ks. prof. Jana Sochonia. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 133, 316
    ISBN 978-83-8079-115-2
    * Inc.: Boże lipcowy słaby, frasobliwy daremnie... ; Panno cebulowa z płaczu obrana...

Publikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza