strona główna
Pisarz:
Ewa Borkowska

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Ewa Borkowska

Ur. 1939
Poetka, autorka recenzji literackich


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. W zieleń wrastam [wiersze] / oprac. graf. Stefan Winter jr ; il. na okładce Krzysztof Ignatowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - 124 s. ; 15,5 x 16,0 cm
  ISBN 83-215-9205-8
      Dedykacja: Leszkowi
      Zawartość: S. 5-61 : Lekcja wieczności: s. 7: najpierw / przesypywanie ziarna... ; s. 8: kiedyś nadejdzie godzina przejrzenia... ; s. 9: Mowa wiatru ; s. 10: Szept z ciemności (Józefowi Krzyżanowskiemu) ; s. 11: Poszukiwania ; s. 12: Gdyby istniał ; s. 13-14: Bez odpowiedzi ; s. 15-16: W niebo wstąpienie (Poszukiwaczom) ; s. 17: Pytania ; s. 18: Wyliczanka ; s. 19: Mane Tekel Fares ; s. 20-21: Quo vadis? ; s. 22: Biografia ; s. 23: Skatalogować życie ; s. 24: Pejzaże ; s. 25: Ćma ; s. 26-27: Liść (temu, kto minął) ; s. 28: Wchodzę ; s. 29: Ewa ; s. 30: Po - rajskie małżeństwo ; s. 31-32: Moje imię ; s. 33: Pieśń w słońcu. 34-35: Pieśń z ciemności ; s. 36-37: Południe ; s. 38; Nim dojrzeje owoc ; s. 39: Zielone krainy ; s. 40: przelewa się we mnie... ; s. 41: nasyciłam wszystkie krajobrazy barwą oczu... ; s. 42: Ja drzewo ; s. 43: Ja ziemia ; s. 44: Testament I ; s. 45-48: Ja w żywiołach. Testament II ; s. 49-52: Rytmy ; s. 53: Za siódme morze do siódmego nieba ; s. 54: po moja duszę przyjdą ptaki... ; s. 55: Lekcja wieczności ; s. 56: Śmierć i słoneczniki ; s. 57: Wyrosły ze mnie ; s. 58: Za progiem ; s. 59: Dolina Jozefata ; s. Budzę cię ; s. 61: Na z martwych wstanie ciała (piosenka dziadowska). - S. 63-76: Narodziny wiersza: s. 65-75: Cykl "Obłąkana ogrodniczka": s. 65-66: Taniec świętego Wita (I-II) ; s. 67-68: Rodzinna narada ; s. 69; Obecność ; s. 70: Wtopiona w cement ; s. 71: Przedwczorajsze słońca ; s. 72: Jabłoń w ptaka przemieniona ; s. 73: Fatamorgana ; s. 74-76: Narodziny wiersza. -S. 77-115: Sny z obrazów - obrazy ze snów: s. 79: Płonący anioł ; s. 80: Nosiciel ognia ; s. 81: Wieszczba ; s. 82: Śmierć róży ; s. 83: Apokalipsa ; s. 84: Fantasmagoria płonąca ; s. 85: Fantasmagoria nocna ; s. 86-87: Dwugłos (Widok z okna na Wzgórza Oliwskie) (I-II) ; s. 88: Wiatr ; s. 89: Arkadia; s. 90: Motyle ; s. 91: Ballada o Leśnych Madonnach ; s. 92: Zwiastowania ; s. 93-94: Świątek przydrożny ; s. 95: Światki ; s. 96-97: Tryptyk jesienny: Narodziny krajobrazu ; Dojrzewanie ; Układanie do snu ; s. 98-100: Sen (Ance) ; s. 101: Kora i Demeter (Małgosi) [dat.: 1983-1984] ; s. 102: Twarze ; s. 103-104: Taniec ; s. 105: Narcyz ; s. 106-107: Kobieta gotycka ; s. 108: Uskrzydlenie Giocondy ; s. 109-110: Jutrznia ; s. 111: Noc w Łazienkach ; s. 112: "Wysoka Łąka" (pamięci Józefa Gielniaka) ; s. 113: kiedy ustanawiał jak swawolny Demiurg... (pamięci Brunona Schulza) ; s. 114-115: Baśń o zwróconym czasie (pamięci Brunona Schulza). - S. 116-117: Dziwne sny Brunona Schulza: s. 116: I. Matka ; s. 117: II. Adela (Drugiej nocy przyszła Adela...) ; s. 118: III. Adela (Trzeciej nocy przyszedł Listonosz...) ; s. 119-120: IV. Księga ; s. 121: V. Markownik ; s. 122: VI. Bianka ; s. 123: Ojciec.
  * Nakład: 1000 egz. Cena: 75 zł.
  * Na okładce portret Autorki.
  Schulz Brunon - utwory dedykowane ; Krzyżanowski Józef - utwory dedykowane ; Gielniak Józef - utwory dedykowane ;

 1. Zachodzące krajobrazy [wiersze] / oprac. graf. Włodzimierz Kukliński. - Gdańsk : Marpress, 1992. - 116 s. ; 20,5 x 12,0 cm
  ISBN 83-85349-00-6
      Dedykacja: Mojej córce Małgorzacie Elizie
      Zawartość: S. 5-7: Otwarcie: s. 7: Do tęczy (Z głębin wód...). - S. 8-20: I. A oni już galopują: s. 9-10: Drzewo (Teraz gdy ginę ogniem trawione...) ; s. 11: Czarnobyl I (pozostaną po nas...) ; s. 12: Czarnobyl II (spojrzą ku nam gwiazdy...) ; s. 13: Litania (Drzewa odarte do żywicy...) ; s. 14-16: Sąd Ostateczny - Ostatni Apel (Nad doliną Jozafata Archanioł Sąd wieści...) ; s. 17: Jeźdźcy Apokalipsy (Pogrążeni w swojej codzienności...) ; s. 18: Łowy (Światła sumień pogaśmy...) ; s. 19-20: Raj (Śnią mi się wyspy słońcem zalane...). - S. 21-36: II. Planeta wiecznych chłodów: s. 22: U kołyski (wojna czuwała u mojej kołyski...) ; s. 23: Dzieciństwo (Pamięci Ojca - żołnierza Września) (Urodziłam się w minucie trwogi...) ; s. 24-25: Wrzesień 1939 (Wrze wrzesień lipcowym żarem...) ; s. 26: Sierpień 1944: Prolog - Przypomnienie ; I. Pieśń z ciemności ; II. Pieśń śmierci ; III. Pieśń śmierci i życia ; IV. Pieśń życia [dat. Gdańsk 1977-1983] ; s. 29: Odtwarzanie obrazu (sierpień 1944) (burza za oknem burza pod powieką...) ; s. 30: W rocznicę (noc... / ostatnia noc lata...) [dat.: Noc, 1.091977] ; s. 31: Historia (zdaje się, że ją przejrzałam...) ; s. 32: W pułapce (Oddychasz wolnością?...) ; s. 33: Zima (1981/82) (W moim domu wreszcie ciepło...) ; s. 34: Dwie architektury (pierwsza w szacie ulotnej... ) ; s. 35: Inna planeta (to już inna planeta...) [dat. 1983] ; s. 36: Ja, miasto (rozchodzące się pasma ulic...). - S. 37-52: III. A tyle było światła: s. 38: Groza (Ewie Boguckiej Ślaskiej) (powstająca z utajnienia...) [ dat.: 24.03.1981] ; s. 39: Cuda i alegorie (Jerzemu Koperskiemu) (Pod moim alegorycznym niebem...) [dat. 17.10 1982-06.1992] ; s. 40: Są. / Rozpełzli się po moim domu... [dat.: 20.02.1982-06.1992] ; s. 41: Baśń o telewizorze (Jakby wbrew sobie...) [26.03.1982-06.1992] ; s. 42-43: Drzewa upokorzonych (Annie i Andrzejowi Lewandowskim) (...a tyle było światła... [dat.: 28.02.1982 - 05.1991 - 06.1992] ; s. 44: Niedokończony krajobraz (...melodia ...wspomnienie melodii...) [dat.: 16.10.1982-1992] ; s. 45: Dzwony we śnie (...długo jeszcze śnią nam się dzwony...) [dat.: 17.10.1982] ; s. 46: Jesienna wieszczba (trudno to jest zapowiedź...) [dat.: 16.10.1982] ; s. 47: Krajobraz jesienny (mój jesienny krajobraz z tego jest świata...) [dat.: 16.10.1982] ; s. 48: Pełni ciemności (zgasło w nas światło...) [dat.28.02.1982] ; s. 49: Halucynacje (widzę - / jasny wiosenny dzień...) [dat.: 28.02.1982] ; s. 50: Piosenka zimowego kwiatu (Odcięto mnie od korzeni...) [dat.: 16.10.1982] ; s. 51: stoimy / jeden za drugim... [dat.:28.02.1982] ; s. 52: Zwykłe drzewo (W mieście widziano kalekie drzewo...) [dat.: 16.10.1982]. - S. 53-76: IV. Pogorzeliska i popioły: s. 54: Milczenie I. Prawo odwetu (patrzysz i myślisz że ściany są ślepe...) ; s. 55: Milczenie I. Prawo rzeczywistości (w domu jest wiele ścian...) ; s. 56: Milczenie I. Prawo walki (sala wielka jak obsesja...) ; s. 57: Milczenie I. Prawo rezygnacji (nie oglądamy się - za późno...) ; s. 58: Milczenie I. Prawo sterylności (wzbiera myślą...) ; s. 59: Prawo mimetyzmu (weź przykład z trawy...) ; s. 60: Milczenie I. Prawo eskapizmu (nauczyłam się milczenia...) ; s. 62: Cisza. Introdukcja (Z prochu jesteś ciszo wstająca z człowieka...) ; s. 62: Cisza. Głosy (rozdzwoniła się rozpiekliła...) ; s. 63: Cisza. W kręgu (toporna i kanciasta panoszy się w pokoju...) ; s. 64: Cisza. Wyzwolenie (ulotna i eteryczna - tchnienie anioła...) ; s. 65: Milczenie II. Prawo bezradności (nocą, gdy zdawać się może...) ; s. 66: Milczenie II. Prawo wolności słowa (Mówię - zagłuszają...) ; s. 67: Milczenie II. Prawo koniugacji (ja mówię / ty mówisz...) ; s. 68: Milczenie II. Prawo barwy ochronnej (mówią mówią mówią) ; s. 69: Milczenie II. Prawo milczenia (świergot / skrzek / krakanie / gruchanie...) ; s. 70: Milczenie II. Prawo wiary (stąpają buciory...) ; s. 71: Milczenie II. Prawo maski (chlast chlast...) ; s. 72: Milczenie II. Prawo ciążenia (słowa słowa słowa...) ; s. 73: Milczenie II. Prawo buntu (Jeszcze byliśmy kroplą wody...) ; s. 74: Milczenie II. Prawo błądzenia (nocą nade mną...) ; s. 75: Milczenie II. Prawo życia (Urodziłam się w milczeniu...) ; s. 76: Milczenie II. Prawo modlitwy (Boże / którego przyzywam...). - S. 77-111: V. Otwórz mi głębię: s. 78: Kwiat (przychodzący bez wezwania...) ; s. 79: Konwalie (rozdzwoniły się konwalie...) ; s. 80: Zieleń (lubię zieleń...) ; s. 81: Przebiśniegi (miną długie lata...) ; s. 82: Czarny I (Tylko czarny... ) ; s. 83: Czerwień i biel (kiedyś lubiłam czerwień...) ; s. 84: Mak (panoszy czerwienieje...) ; s. 85: Akacja (ze słodkich gron akacji...) ; s. 86: Szary (Szarości nie lubiłam nigdy...) ; s. 87: Niebieski (niebieski błękitny lazurowy...) ; s. 88: Purpura (purpura jest dla mnie zbyt pyszna...) ; s. 89: Jaśmin (patrzę na koronę jaśminu...) ; s. 90: Róże (przy schodach krwawi róża...) ; s. 91: Kwiaty (nasturcja w ogniu płonie...) ; s. 92: Różowy (Nigdy nie lubiłam różu...) ; s. 93: Maciejka (cichutka lilaróżowa..) ; s. 94: Niezapominajka (gdy nadeszła jesień...) ; s. 95: Granatowy (nie lubię granatu...) ; s. 96: Pomarańczowy i żółty (I-II) (jak owoc południa... ) ; s. 97: Brązowy (brąz to kolor nie dla mnie...) ; s. 98: Chryzantema (ostatni promyk...) ; s. 99: Chryzantemy (takie złociste takie miedziane...) ; s. 100: Nieśmiertelnik (zimą długo umiera...) ; s. 101: Czterolistna koniczynka (gdy szukasz czterolistnej...) ; s. 102: Czarny II (czarny / same przymiotniki...) ; s. 103: sztywniejąca pod lodowym niebem... ; s. 104: Kwiat paproci (tyle dróg otwarto...) ; s. 105: Róża snu (dobranoc różo...) ; s. 106: Lilaki (wypełni się przyrzeczenie...) ; s. 107: Liliowy (lila lila - róż...) ; s. 108: Bez (odurzył mnie liliowy zapach...) ; s. 109: Zasypianie w lilakach (wtopiona w gałęzie bzu...) ; s. 110: W liliowej chmurze bzu (W liliowej chmurze bzu płynę...) ; s. 112: Błękit (ty, który jesteś światem...). - S. 112-113: Przesłanie: s. 113: Przeczyste (przeczyste niech będzie powietrze...).
  * Na skrzydełku obwoluty fot. Autorki.
  Ślaska Ewa - utwory dedykowane ; Koperski Jerzy - utwory dedykowane ; Lewandowski Andrzej - utwory dedykowane ; Lewandowska Anna - utwory dedykowane ;

 1. Noc, która rodzi złote ryby [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 1995. - 93 s. ; 18,0 cm
  ISBN 83 85349 43 X
 1. Igrzysko Boże : misteria [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 1996. - 94 s. ; 18,0 cm
  ISBN 83-85349--87-1
 1. Szklana toń [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 1998. - 83 s. ; 18,0 cm
  ISBN 83-87291-40-4
 1. Oko ciszy [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 2002. - 101 s. ; 18,0 cm
  ISBN 83-87291-77-3
 1. Kraina witraży [wiersze]. - Gdańsk : Marpress , 2006. - 119 s. ; 18,0 cm
  ISBN 83-89091-94-2 (bł.)
 1. Imiona samotności : Pieśń Adriana - Pieśń o Adrianie : do cyklu obrazów Wiesława Markowskiego W kręgu Doktora Faustusa [ ] /  . - Gdańsk : Fundacja im. Wiesława Markowskiego : L&L, , 2007. - 15 s. ; 16,0 x 12,0 cm
  ISBN 978-83-60597-06-4
      Dedykacja: Irenie Markowskiej
      Zawartość: S. 4-5: Imię I. Samotność w sobie ; s. 6: Imię II. Samotność w tłumie ; s. 7-9: Imię III. Samotność w miłości ; s. 10-13: Imię IV. Samotność Wtajemniczenia. - S. 14-15: Od Autorki [dat. Gdańsk, marzec 2007].
  * Datowane: Gdańsk 1981.
  * Zawiera reprodukcje obrazów Wiesława Markowskiego z cyklu "W kręgu Doktora Faustusa".
  Markowski Wiesław ; Markowska Irena ; Mann Thomas - Doktor Faustus ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza