strona główna
Pisarz:
Bożena Budzińska

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Bożena Budzińska

Zobacz zdjęcie
Ur. 1957, zm. 2005

Poetka, prozaiczka, autorka recenzji literackich


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte  1. Sezon na pomarańcze [opowiadania]. - Gdańsk : nakł. aut., 1992
  1. Martwa natura z ogniem w ręku [wiersze]. - Gdansk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1994
  1. Matowe okno [opowiadania]. - Bydgoszcz : Prezentacje „Metafory”, 1994
  1. Nie było baśni [wiersze]. - Bydgoszcz : Prezentacje „Metafory”, 1995
  1. Trans [opowiadania]. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998
  1. Landrynkowy areszt [wiersze]. - Bydgoszcz : Świadectwo, 1999
  1. Alkowy Edenu [powieść]. - Bydgoszcz : Świadectwo, 2000
  1. Katalepticon [wiersze]. - Gdańsk ; Kraków : Wydaw. Słowaków w Polsce, 2005
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza