strona główna
Pisarz:
Karol Olgierd Borchardt

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Karol Olgierd Borchardt

Zobacz zdjęcie
Ur. 1905, zm. 1986

Urodził się 25 marca 1905 w Moskwie; syn Hilarego Borchardta, lekarza, i Marii z Raczkiewiczów, urzedniczki. W 1911, po kiluletnim pobycie w Paryżu, przyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął naukę najpierw w szkole podstawowej, a następnie w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Mickiewicza. Po maturze w 1924 wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego. Rok później został słuchaczem Szkoły Morskiej w Tczewie, którą ukończył w 1928. Służbę na morzu rozpoczął będąc jeszcze studentem - na żaglowcu „Lwów”; a jako starszy marynarz pływał w l. 1929-1930 na statku „Rewa”. W l. 1931-1938 przeszedł różne szczeble morskiej kariery od asystenta pokładowego do starszego oficera na s/s „Polonia”, s/s „Pułaski”, s/s „Kościuszko” i m/s „Piłsudski”. Jednostki te obsługiwały linię Gdynia – Ameryka i należały do Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego (od 1934 Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe S.A.). W 1936 otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. W 1938 zakończył na własną prośbę służbę na m/s „Piłsudski” i podjąłął pracę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. W tym roku został starszym oficerem na „Darze Pomorza”. Wybuch drugiej wojny światowej zastał go na żaglowcu, na którym ćwiczebny rejs po Bałtyku odbywali studenci pierwszego roku i kandydaci do Szkoły Morskiej. Po wykonaniu poleceń władz nakazujących wpłynięcie do portu w Sztokholmie popłynął wraz ze studentami „Roburem IV” do Szkocji. W Wielkiej Brytanii krótko pełnił służbę jako starszy oficer na m/s „Piłsudski”. Później otrzymał stanowisko pierwszego oficera na m/s „Chrobry”, na którym pływał do chwili jego zatopienia u wybrzeży Norwegii w maju 1940. Został wówczas ciężko ranny. Podczas długiego leczenia w szpitalu w Glasgow pisał opowiadania i malował. Za odwagę w ratowaniu marynarzy z m/s „Chrobry” został w 1941 odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1942 otrzymał nominację na ławnika Sądu Morskiego w Londynie. W tym też roku rozpoczął pracę w Polskim Ministerstwie Żeglugi i Ministerstwie Oświaty w Londynie. W 1943 został mianowany członkiem Podkomisji do Spraw Szkolenia Oficerów Pokładowych w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. W marcu 1945 otrzymał pracę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Powierzono mu wtedy misję utworzenia Gimnazjum i Liceum Morskiego w miejscowości Landywood-Lilford. W 1946 odszedł ze szkoły na własną prośbę. Bez pracy pozostawał do 1948, kiedy to zatrudnił sie w angielskich liniach żeglugowych „Lamport & Holt Line”. W 1949 zakończył służbę morską w tej kompanii i wrócił do Polski. Początkowo mieszkał krótko we Wrocławiu, później przeprowadził się do Gdyni. W 1949 wykładał w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego, następnie uczył w Technikum Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (1951-1954) i w gdyńskiej Szkole Rybołówstwa Morskiego (1954-1968). 1 września 1968 w wyniku połączenia Szkoły Rybołówstwa Morskiego z Państwową Szkołą Morską powstała Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, w której prowadził wykłady aż do przejścia na emeryturę w listopadzie 1970.
Był autorem programów nauczania dla marynarzy (podręcznik z zakresu astronawigacji), współautorem słownika morskiego „Maritime Dictionary” oraz podręcznika pt. „Podstawowe wiadomości z nautyki”.
Jako pisarz debiutował w 1957 opowiadaniami "Tenanga", "Urzeczywistnione marzenie", "Za silny..." (miesięcznik Morze). Swoją pierwszą książkę - "Znaczy kapitan" - która przyniosła mu ogromną popularność i liczne nagrody, opublikował w 1960. Trzy lata później ukazał się drugi tom wspomnień-opowieści "Krążownik spod Samosierry. W l. 60. współpracował głównie z Morzem i Tygodnikiem Morskim. W 1970 został członkiem ZLP oraz moskiewskiego Klubu Sławnych Kapitanów. Na emeryturze kontynuował twórczość literacką, publikował w czasopismach, a w 1985 wydał trzecią książkę - "Szaman morski".
Zmarł w Gdyni w 20 maja 1986; został pochowany na cmentarzu w Gdyni-Witominie.
Utwory K.O. Borchardta były tłumaczone m.in. na język bułgarski, czeski, rosyjski, słowacki.
Był mężem Karoliny Iwaszkiewicz i ojcem Danuty.

Ważniejsze nagrody (z wyłączeniem nagród za konkretne utwory): Krzyż Walecznych, 1920 i 1941; Złoty Krzyż Zasługi, 1957; Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1970; Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za całokształt twórczości, 1974.


Biogram opracowano na podstawie następujących publikacji:
Duda Daniel: Karol Olgierd Borchardt (1905-1986) // Kalendarz Gdański. – 1989, s. 191-194
Kadry morskie Rzeczpospolitej. T. 3, Polska Marynarka Handlowa / pod red. Jana Kazimierza Sawickiego. – Gdynia, 2002
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / pod red. Stanisława Gierszewskiego. T. 1, A-F. – Gdańsk, 1992
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1, A-B. – Warszawa, 1994

Biogram i bibliografia skonsultowana z p. Ewą Ostrowską. Zdjęcie Autora udostępnione również przez p. Ewę Ostrowską.

Strona internetowa poświęcona K.O. Borchardtowi: www.borchardt.pl


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Znaczy kapitan  [opowiadania]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1960. - 349, [5] s. : portr. ; 21 cm
  Tamże: wyd. 2, 1961 ; wyd. 3, 1963 ; wyd. 4, 1965 ; wyd. 5, 1968 ; wyd. 6, Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971 ; tamże: wyd. 7, 1973 ; wyd. 8, 1977 ; wyd. 9, 1979 ; wyd. 10, 1982 ; wyd. 11, 1989 ; wyd. 12. - Gdynia : Miniatura, 1999 ; tamże: wyd. 13, 2003 ; [wyd. 14], 2005. - (Utwory zebrane ; t. 1) ; [wyd. 15] Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2006. - (Biblioteka Klasyki)
      Zawartość: Tenanga ; "Naj..." ; Omne trinum perfectum ; Niedziela ; Quarneri ; Ojciec Wirgiliusz ; Elba ; Wieża świętojańska ; śnieżny szkwał ; Oxelösund ; Król ; Od lwiątek do wilka ; Oban ; Quanto Costo ; Nordkap ; "Oceania" ; La muleta ; Na ministerialnym poziomie ; Jakub Paganel ; Ortodroma ; Dracului vaporul ; Awantury arabskie ; Duchy ; Iceberg ; Birbante-Rocca ; Znaczy, co to znaczy? ; Wojny krzyżowe ; Klejnoty i pretorianie ; W drodze do Itaki ; Podróż poślubna ; Starzy znajomi ; Dziewicza podróż ; śladami Walter Scotta ; Dar ; Znów razem ; W drodze do Nowej Zelandii ; Meczet Omara ; W dwadzieścia lat później ; Od autora.
  Nagroda Klubu Marynistów Ligi Przyjaciół Żołnierza im. Mariusza Zaruskiego za rok 1961; W 1964 roku Nagroda Klubu Dobrej Książki, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Wydawnictwa Morskiego i Biblioteki Publicznej w Gdyni w konkursie na najlepszą książkę polską na temat morza ; "Gdańszczanina Roku" w 1965 roku ; W 1965 roku I nagroda w plebiscycie czytelników czasopisma Morze na najlepszą książkę marynistyczną 20 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ; III miejsce w konkursie Czytelników "Złoty Kłos" w 1966 roku ; Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku plebiscycie "Czterdzieści książek na czterdziestolecie" ; I miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na "złotą dziesiątkę najpopularniejszych książek gdańsko-morsko-pomorskich" ostatniego 55-lecia.
  Przekł. c z e s k i : Kapitán / przeł. Helena Stachová ; posł. Franciszek Hrušek. - Praha, 1969. - s ł o w a c k i: Neobyčajný kapitán / przeł. Anna Varsiková, Jaroslav Coplák. - Bratislava, 1980
  Inscenizacja teatralna książki "Znaczy Kapitan". Premiera sztuki odbyła się na pokładzie statku "Sołdek" zacumowanego na Motławie w Gdańsku w dniu 25 lipca 1992 roku. Przedstawienia kolejne odbyły się na "Darze Pomorza" w latach 1992-1993.
  Polskie Radio Gdańsk w 1999 roku wyemitowało w odcinkach cał powieść "Znaczy kapitan" w adaptacji Iwony Borawskiej.
  Borchardt Karol Olgierd - nagrody ; Borchardt Karol Olgierd - opracowania - Znaczy kapitan - nagrody;

 1. Krążownik spod Samosierry  [opowiadania]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1963. - 289 s. : fot., portr., mapy ; 21 cm
  Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969 ; wyd. 3. - tamże, 1972 ; wyd. 4. - tamże, 1980 ; wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990 ; wyd. 6. - Gdynia : Miniatura Warszawa : Silva Rerum, 2004 ; [wyd. 7]. - Gdynia : Miniatura, 2005. - (Utwory zebrane ; t. 2)
      Zawartość: Egzamin ; O! Mu-Ku-Ru! ; Ornitolodzy ; Wiatr ; Siedmiu z Meksyku ; Nie dokończony reportaż ; Pogrzeb pilota Trinity House ; Trzy listy ; Pasażer I.K.C. ; Chimera Mirabilis ; Milioner ; Kazio ; Czciciel słońca i sankilota ; Pożar na Atlantyku ; Plamoznik ; Flip ; Jolly good fellow ; Królewski żart ; Uśmiechy losu ; Pikrat! Pikrat! Wylecimy w powietrze ; Honny soit, qui mal y pense ; Sąd morski ; Ma w każdym porcie narzeczoną ; Monkejek i "Catalina" ; Flara ; Major i Misk.
  Adapt. telewizyjna opowiadania "Ma w każdym porcie narzeczoną". - Gdańsk : Telewizja Polska. Oddział, 1969

 1. Szaman Morski  [opowiadania]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - 254 s. : faks., fot., mapy, portr.  ; 20 cm
  ISBN 83-215-5190-4
  Wyd. 2. - tamże, 1988 ; wyd. 3 - Gdynia : Oficyna Wydawnicza "Miniatura", 1998 ; [wyd. 4] tamże, 2005. - (Utwory zebrane ; t. 3)
      Zawartość: Narodziny Szamana Morskiego ; Loksodroma Szamana ; Seans ; Żywa pomoc nawigacyjna ; Bukiet ; Kochaaani moi oficerowie ; Zaćmienie Szamana ; Oko Szamana ; Opatrzność ; Bizony ; Hrabina ; Sandek, Leda i Syrena ; Ślub ; "Awantury arabskie" Szamana ; Magiczny krąg ; Szaman w roli Kmicica ; Pan Ocean ; Marynarza kompasem jest grog ; Dziennik okrętowy ; Kulminacja ; Chmura naukowo ; Wigilia Szamana ; Honorowa burta ; Ona i sto jeden ; Zmierzch "pierwszych po Bogu" ; Zemsta Szamana ; Brylantowy Krzyż ; "Sobieski" ; "Chrobry" ; Szczerbiec ; Ostatnia parada.
  Nagroda "Brązowej Stępki" w Ogólnopolskim Konkursie Literackim przyznawana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz Stoczniowy Ośrodek Kultury "Fregata".
  Adapt. radiowe pt. : "Szaman morski". - Warszawa : Polskie Radio, Program 3, marzec 1985
  Borchardt Karol Olgierd - nagrody ; Borchardt Karol Olgierd - opracowania - Szaman Morski - nagrody

 1. Pod czerwoną różą [opowieści autobiograficzne] / oprac. graf. Jarosław Kosiorek. - Gdańsk, 1991. - 181, [1] s. : fot. ; 20 cm
  ISBN 83-85130-21-7 popr. z ISBN 83-85130-37-3
  Wyd. 2 - Gdynia : Oficyna Wydawnicza "Miniatura", 2002 ; [wyd. 3] tamże, 2005. - (Utwory zebrane ; t. 5) [+ dysk optyczny zawierający nagrania wywiadów z K.O.B. z Radia Gdańsk. Współwyd. Ostrowska Ewa. Pod białą różą]
      Zawartość: Pod czerwoną różą: Matecznik ; Au mérite ; Mi-carème ; Ce n'est pas Varsovie ; Ça pique ; Diabeł pod poduszką ; Wuj Ignacy ; Wspaniały pomysł Mohikanów ; Czarujący chłopak ; Golciper ; Car w Wilnie ; Mój przyjaciel Ur ; Kiemlicze, pomóżcie!. - Ostrowska Ewa: Pod białą różą : wspomnienie o K. O. Borchardzie: Wstęp ; Rozdział I. Dzień pierwszy i ostatni ; Rozdział II. Dwie przysięgi ; Rozdiał III. Wszystko okryje niepamięć ; Rozdział IV. Kapitan własnej duszy ; Rozdział V. Horoskop Kapitana ; Rozdział VI. Ostatnie podróże ; Rozdział VII. Siódme Niebo.

 1. Potem, potem... : ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów [opowiadania]. - Gdańsk : "Albatros", 1992. - 168 s. : fot., portr., err. ; 20 cm
  ISBN 83-85293-10-8
      Zawartość: Słońce zaszło dziś nieprawidłowo ; 4 L = S D S L ; "Dziadek" Bielski ; Potem, potem... ; Apoksyomenos ; "Niechaj mię Zośka..." ; Jarlowie ; Bez skazy ; "Czy dlatego bijesz tego chłopca..." ; Chyba nam się to śniło... ; Bocianie gniazdo ; Trzynaście Beauforta ; Pigłu ; Na rozkaz królowej ; Suchy dok ; Gwiazdy, króle i dama ; Znaczy Kapitan i Hatszepsut ; Jedyny polski armator ; Krótka Koszulka.

 1. Znaczy równik na rumbie : ze zbioru opowiadań Kolebka nawigatorów [opowiadania] / przedm. Józef Miłobędzki ; oprac. graf. Jarosław Wróbel . - Gdańsk : "Albatros", 1992. - 121, [1] s.
  ISBN 83-85293-0-4
      Dedykacja: Admirałowi Kazimierzowi Porębskiemu w Hołdzie za stworzenie marynarki wojennej i handlowej oraz portu w Gdyni.
      Zawartość: Miłobędzki Józef: Przedmowa ; Narodziny "Kolebki" ; Siedmiu królów, dwie królowe, jeden święty... ; Chevalier sans peur et sans reproche ; Kolebka nawigatorów ; Rękopis kapitana Koski ; Horyzont ; Najstarszy kompas i królowa Jadwiga ; Znaczy, równik na rumbie ; Melodie bosmańskiego gwizdka ; Pierwszy Polak, który widział NOL ; Korsarze ; Jabłko "nieustraszonych" ; Wio, siwki! ; Ellenai ; Sagan ; Przypisy.

 1. Kolebka nawigatorów [opowiadania] / przedm. Józef Miłobędzki. - Gdynia : Oficyna Wydawnicza Miniatura, 1997. - 325, [1] s. : fot. : il., 2 mapy, portr. ; 21 cm
  ISBN 83-908175-0-0
  Wyd. 2 uzup. - 2003 ; [wyd.3] 2005. - (Utwory zebrane ; t. 4)
      Dedykacja: Admirałowi Kazimierzowi Porębskiemu w Hołdzie za stworzenie marynarki wojennej i handlowej oraz portu w Gdyni.
      Zawartość: Miłobędzki Józef: Przedmowa ; Narodziny "Kolebki" ; Siedmiu królów, dwie królowe, jeden święty... ; Chevalier sans peur at sans reproche ; Kolebka nawigatorów ; Rękopis kapitana Koski ; Horyzont ; Najstarszy kompas i królowa Jadwiga ; Znaczy równik na rumbie ; Melodie bosmańskiego gwizdka ; Pierwszy Polak, który widział NOL ; Korsarze ; Jabłko nieustraszonych ; Wio, siwki! ; Ellenai ; Sagan ; "Sława" ; Bez skazy ; Kopciuszek ; "Niechaj mię Zośka..." : Jarlowie ; "Czy dlatego bijesz tego chłopca..." ; Chyba nam się to śniło ; Apoksyomenos ; Potem, potem... ; Bocianie gniazdo ; Trzynaście Beauforta ; 4 L = S D S L ; "Dziadek" Bielski ; Pigłu ; Byka nie było ; Słońce zaszło dziś nieprawidłowo ... ; Na rozkaz królowej ; "Dziadek do orzechów" ; Suchy dok ; Gwiazdy, króle i dama ; Oliwski zwierzyniec i astronawigacja ; Znaczy Kapitan i Hatszepsut ; Nawigatorzy "trzeciej floty" ; "Krótka Koszulka".

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Nest - znaczy gniazdo [słuchowisko] / Regina Witkowska, Karol Olgierd Borchardt. - Warszawa, Polskie Radio, Radiowy Teatr dla Młodzieży, Program II, 1980
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Okeanija ; Duchove  [opowiadania] / per. Magdalena Atanasova // W: Polski morski noveli / sost. Leszek Prorok. - Varna : Državno Izdatelstvo, 1972. - S. 18-39
 1. Meczet Omara   [opowiadanie] // W: Głosy morza  : antologia polskiej noweli morskiej  / wybór i wstęp Jerzy Mazurczyk. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1973. - S. 322-330
 1. Sąd morski ; Podnosimy kotwicę   [opowiadania] // W: Zwycięskie rejsy  / wybór i wstęp Jerzy Mazurczyk. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 137-142, 159-162
  ISBN 83-215-5175-0
 1. Dziewicza podróż  [opowiadanie] // W: Od morskiego brzegu  : materiały repertuarowe  / red. Andrzej Skalimowski ; oprac. graf. Stanisław Kopka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. - S. 91-93
  ISBN 83-00-00382
Publikacje w czasopismach 1. Naj... :  [opowiadanie] // Morze. - 1957, nr 11, s. 24
 1. Naj... :  [opowiadanie] // Morze. - 1957, nr 12, s. 28-29
 1. Tenanga :  [opowiadanie] // Morze. - 1957, nr 11, s. 24
 1. Awantury arabskie :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 5, s. 28-30
 1. Draculni vaporul :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 6, s. 28-30
 1. Duchy :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 9, s. 28-29
 1. Jakub Paganel :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 3, s. 28-29
 1. Klejnoty i pretorianie :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 7, s. 28-29
 1. Klejnoty i pretorianie :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 8, s. 28-29, 31
 1. Oceania :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 2, s. 28-29
 1. Podróż poślubna :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 12, s. 28-29
 1. Quanto Costo :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 1, s. 28-30
 1. Starzy znajomi :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 12, s. 28-29
 1. Vulcania, Neptunia, Oceania :  [opowiadanie] // Morze. - 1958, nr 10, s. 28-29
 1. Dar :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 3, s. 28-30
 1. Dziewicza podróż :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 1, s. 28-29
 1. Meczet Omara :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 7, s. 28-29
 1. W drodze do Nowej Zelandii :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 6, s. 28-29
 1. Znów razem :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 4, s. 28-29
 1. Znów razem :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 5, s. 28-29
 1. Śladami Walter Scotta :  [opowiadanie] // Morze. - 1959, nr 2, s. 28-30
 1. Filip :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 3, s. 28-29
 1. Nawigatorzy trzeciej floty / il. aut. // Morze. - 1961, nr 2, s. 4-6
 1. Pikrat! Pikrat! Wylecimy w powietrze :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 4, s. 28-30
 1. Pikrat! Pikrat! Wylecimy w powietrze :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 5, s. 28-29
 1. Pikrat! Pikrat! Wylecimy w powietrze :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 6, s. 28-29
 1. Reportaż :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 7, s. 28-29
 1. Siedmiu z Meksyku :  [opowiadanie] // Morze. - 1961, nr 12, s. 28-30
 1. Sąd morski :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1961, nr 25, s. 8, 15
 1. Flara :  [opowiadanie] // Morze. - 1962, nr 2, s. 24-25
 1. Jolly Good Fellow :  [opowiadanie] // Morze. - 1962, nr 4, s. 25-26
 1. Królewski żart :  [opowiadanie] // Morze. - 1962, nr 7, s. 20-21
 1. Monkejek i Catalina :  [opowiadanie] // Morze. - 1962, nr 3, s. 25-26
 1. Niedźwiadek Misk :  [wspomnienie] // Morze. - 1962, nr 12, s. 9-10
 1. Ornitolodzy :  [opowiadanie] // Morze. - 1962, nr 1, s. 28-29
 1. Trzy listy :  [korespondencja] // Morze. - 1962, nr 6, s. 25-26
 1. Brazylianin :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 6, s. 28-29
 1. Horyzont :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 8, s. 25-26
 1. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego :  [wspomnienie] // Morze. - 1963, nr 7, s. 25-26
 1. Krążownik spod Somosierry :  [opowiadanie]. - Fragm. // Głos Szczeciński. - 1963, dod. 7 Głos Tygodnia, nr 45, s. 9
 1. O! Mu-ku-ru! :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 2, s. 25-26
 1. Pan ocean i szaman morski :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 9, s. 28-30
 1. Saudades :  [wspomnienie] // Morze. - 1963, nr 1, s. 25-26
 1. Szaman :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 11, s. 28-29
 1. Wigilia szamana :  [opowiadanie] // Morze. - 1963, nr 12, s. 25-26
 1. Dziennik okrętowy Szamana :  [opowiadanie] // Morze. - 1964, nr 1, s. 25-26
 1. Rękopis kapitana Kosko :  [wspomnienie] // Morze. - 1964, nr 10, s. 6-7
 1. Na rozkaz królowej :  [opowiadanie] // Morze. - 1965, nr 2, s. 25-26
 1. Sagan :  [opowiadanie] // Morze. - 1965, nr 1, s. 25-26
 1. Szczerbiec :  [opowiadanie] // Morze. - 1965, nr 5, s. 25-26
 1. Wio, siwku! :  [opowiadanie] // Morze. - 1965, nr 3, s. 12-13
 1. Podziękowanie :  [list] // Dziennik Ludowy. - 1966, nr 141, s. 3
 1. 4 L = SDSL :  [opowiadanie] // Morze. - 1968, nr 12, s. 14-15
 1. Potem, potem... :  [opowiadanie] // Morze. - 1968, nr 5, s. 25-26
 1. Trzynaście Beauforta :  [opowiadanie] // Morze. - 1968, nr 7, s. 25-27, 31
 1. Zmierzch pierwszych po Bogu :  [opowiadanie] // Morze. - 1968, nr 10, s. 25-27
 1. Opatrzność :  [opowiadanie]. - Fot. // Tygodnik Morski. - 1969, nr 42, s. 8-9
 1. Zemsta Szamana :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1969, nr 48, s. 8
 1. Hrabina :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 4, s. 8-9
 1. Hrabina :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 5, s. 8-9
 1. Hrabina :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 6, s. 8-9
 1. Hrabina :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 7, s. 8-9
 1. Hrabina :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 8, s. 9
 1. Od pierwszych kroków - do tablicy // Tygodnik Morski. - 1970, 27, s. 8-9
  Dot. polskich tradycji morskich i jubileuszu Szkoły Morskiej w Tczewie.

 1. Opatrzność :  [opowiadanie] // Ziemia Gdańska. - Nr 84 (1970), s. 90-96
 1. PBAL+SPCB=PMH :  [wspomnienie]. - Il. // Morze. - 1970, nr 9, s. 10
 1. Suchy dok :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 26, s. 6-7
 1. Suchy dok :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 27, s. 6-7
 1. Suchy dok :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 28, s. 4-5
 1. Suchy dok :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1970, nr 29, s. 6-7
 1. Bizony :  [opowiadanie]. - Fot. // Morze. - 1971, nr 7, s. 12-13
 1. Bizony :  [opowiadanie]. - Fot. // Morze. - 1971, nr 8, s. 12-13
 1. Bizony :  [opowiadanie]. - Fot. // Morze. - 1971, nr 9, s. 13-14
 1. Dziadek do orzechów :  [wspomnienie]. - rys. aut. // Tygodnik Morski. - 1971, nr 42, s. 14-15
 1. Dziadek do orzechów :  [wspomnienie]. - rys. aut. // Tygodnik Morski. - 1971, nr 43, s. 14-15
 1. Dziadek do orzechów :  [wspomnienie]. - rys. aut. // Tygodnik Morski. - 1971, nr 44, s. 16-17
 1. Okręty-motyle :  [opowiadanie] // Panorama Północy. - 1972, nr 7, s. 8-9, 16
 1. Pigłu :  [opowiadanie] // Morze. - 1972, nr 1, s. 26-28
 1. Strzelec Wellingtona :  [wspomnienie] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 108, s. 5
 1. Jeśli bijącemu cię... :  [opowiadanie] // Litery. - 1973, nr 3, s. 23-25
 1. Ostatni rejs "Chrobrego" :  [wspomnienie] // Panorama Polska. - 1973, nr 5, s. 12-13
 1. Mój nauczyciel :  [wspomnienie] // Nurt. - 1974, nr 3, s. 27, 36
 1. Ona i sto jeden / opowiadanie // Morze. - 1974, nr 1, s. 16-17
 1. Znaczy kapitan :  [opowiadanie]. - Fragm. ksišżki // Zarzewie. - 1974, nr 26, s. 18-19
 1. Au Mérité ; Ça pique ; Ce n'est pas Varsovie ; Mi-careme :  [opowiadania] // Czas. - 1975, nr 34, s. 20-21
 1. Byka nie było... wina też... :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 88, s. 6
 1. Mohikanie :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 293, s. 8-9
 1. Połów gwiazd :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 116, s. 6
 1. Znaczy kapitan i Hatszepsut :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 219, s. 6
 1. Apoksyomenos :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 46, s. 6
 1. Niechaj mię Zośka... :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 57, s. 6
 1. Oliwski zwierzyniec i astronawigacja :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 103, s. 6
 1. Poligloci :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 80, s. 8-10
 1. Tylko dla ludzi o silnych nerwach :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 136, s. 6
 1. Wystawa :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 292, s. 10
 1. Chyba nam się to śniło :  [opowiadanie] // Wieczór Wybrzeża. - 1978, nr 158, s. 6
 1. Czarujący chłopak :  [wspomnienie] // Czas. - 1978, nr 34, s. 28-29
 1. Homer i "Lalka" // Express Wieczorny. - 1978, dod. Kulisy, nr 33, s. 7
  Dot. powieści "Lalka" Bolesława Prusa.

 1. Kopciuszek :  [opowiadanie] // Wieczór Wybrzeża. - 1978, nr 129, s. 6
 1. Koronki :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 252, s. 6
 1. Koronki / opowiadania // Wieczór Wybrzeża. - 1978, nr 113, s. 6
 1. Niemy bandyta :  [opowiadanie] // Wieczór Wybrzeża. - 1978, nr 118, s. 6
 1. Bocianie gniazdo :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 145, s. 6
 1. Egzamin :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 288, s. 6
 1. Homer i "Lalka" // Tygodnik Powszechny. - 1979, nr 31, s. 6
  Polem: Szczepański Jan Alfred: Chciałbym przypomnieć. Tygodnik Powszechny. 1979, nr 33, s. 5
  Dot. powieści "Lalka" Bolesława Prusa.

 1. Najstarszy kompas i królowa Jadwiga :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 83, s. 4-6
 1. Awantury arabskie :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 31, s. 4
 1. Bukiet :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 127, s. 6
 1. Dar ; Śnieżny szkwał :  [opowiadania] // Świat Młodych. - 1980, nr 35-38
 1. Jabłko "nieustraszonych" :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 240, s. 4
 1. Kulminacja i śnieżyca :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 142, s. 4-5
 1. Marynarza kompasem jest grog :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 72, s. 5
 1. Melodie bosmańskiego gwizdka :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 25, s. 4
 1. Oko Szamana :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 49, s. 5
 1. Pan Ocean :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 88, s. 4
 1. Queuening :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 83, s. 5
 1. Sandek, Leda i Syrena :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 132, s. 4
 1. Żywa pomoc nawigacyjna :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 78, s. 8-9
 1. Zemsta Szamana :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 52, s. 6
 1. Awantury arabskie :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 50, s. 40-41
 1. Bukiet :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 47, s. 38-39
 1. Homer i „Lalka” // Wybrzeże. - 1983, nr 37, s. 38-39
  Dot. powieści „Lalka” Bolesława Prusa.

 1. Jarlowie :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 39, s. 38-39
 1. Jarlowie :  [opowiadanie] // Fakty. - 1983, nr 41, s. 11
 1. Kopciuszek :  [opowiadanie] // Fakty. - 1983, nr 44, s. 7
 1. Magiczny krąg ; Wigilia Szamana ; Zaćmienie Szamana :  [opowiadania] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 113, s. 5
 1. Narodziny Szamana Morskiego :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 45, s. 36-37
 1. Pierwszy Polak, który widział NOL  : (NOL-nieznane obiekty latające) :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 38, s. 29
 1. Sagan :  [opowiadanie] // Fakty. - 1983, nr 43, s. 6
 1. Seans :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 46, s. 36-37
 1. Sendek, Leda i Syrena :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 49, s. 39-41
 1. W roli Kmicica :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 51, s. 40
 1. Zaćmienie Szamana :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 48, s. 40-41
 1. Zemsta :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1983, nr 52, s. 33-35, 40-41
 1. Krótka koszulka :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 3, s. 30-33
 1. Krótka koszulka :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 4, s. 38-40
 1. Melodie bosmańskiego gwizdka :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 31, s. 47
 1. Niechaj mię Zośka... :  [opowiadanie] // Fakty. - 1984, nr 25, s. 7
 1. Pan Ocean :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 40, s. 40-41
 1. Poligloci :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 27, s. 32-33
 1. Queueing :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 53, s. 40-41
 1. Szaman Morski :  [opowiadanie]. - Fragm. // Życie Warszawy. - 1984, nr 299, s. 9
 1. Trzynaście Beauforta :  [opowiadanie] // Fakty. - 1984, nr 34, s. 8
 1. Trzynaście Beauforta :  [opowiadanie] // Fakty. - 1984, nr 35, s. 10-11
 1. Żywa pomoc nawigacyjna :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1984, nr 30, s. 32-33
 1. Brylantowy Krzyż :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1985, nr 14, s. 40-41
 1. Elenai :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1985, nr 52, s. 38-39
 1. Kolebka nawigatorów :  [opowiadanie]. - Fragm. // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 223, s. 4
 1. Opatrzność :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 295, dod. Delta, nr 31, s. 2-3
 1. Połów gwiazd :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1985, nr 49, s. 40-41
 1. Połów gwiazd :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1985, nr 50, s. 40-41
 1. Sagan :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1985, 91, dod. Delta, 23, s. 5
 1. Tenanga :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 70, s. 3
 1. Trzynaście Beauforta :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 149, dod. Delta, nr 25, s. 5
 1. Wigilia Szamana :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1985, nr 51, s. 38-39
 1. Au Mérité ; Mi-carême :  [opowiadania] // Wybrzeże. - 1986, nr 27, s. 40-41
 1. Ça pique ; Ce n’est pas Varsovie ; Kiemlicze, pomóżcie! ; Kopciuszek :  [opowiadania] // Wybrzeże. - 1986, nr 30, s. 38-39
 1. Chyba nam się nie śniło :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 18, s. 38-39
 1. Czarujący chłopak :  [wspomnienie]. - Fragm. książki „ Od czerwonej do białej róży”. - 1986, nr 5, s. 39-41
 1. Diabeł pod poduszką :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 2, s. 40-41
 1. Jarlowie :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 28, s. 40-41
 1. Koronki :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 8, s. 47
 1. Niemy bandyta :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 6, s. 39
 1. Opatrzność :  [opowiadanie] // Tygodnik Polski. - 1986, nr 13, s. 12-13
 1. Rudowłosa Molly :  [opowiadanie] // Życie Warszawy. - 1986, nr 132, s. 9
 1. Seans :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1986, 120, s. 3
 1. Wspaniały pomysł Mohikanów :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 3, s. 38-39
 1. Wuj Ignacy :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 4, s. 38-39
 1. Znaczy równik na rumbie :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 23, s. 40-41
 1. Znaczy równik na rumbie :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1986, nr 24, s. 39-41
 1. Matecznik :  [wspomnienie] // Wybrzeże. - 1987, nr 21, s. 40-41
 1. Sagan :  [opowiadanie] // Wybrzeże. - 1988, nr 46, s. 38-39
 1. Matecznik :  [wspomnienie]. - Fot. // Rejs. - 1999, nr 6, s. 23-25
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Rozmowy o literaturze i Wybrzeżu : z Karolem Olgierdem Borchardtem [wywiad] / rozm. Ryszard Liskowacki // Głos Szczeciński. - 1961, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 25, s. 3

 1. U kapitana żeglugi wielkiej na szczycie Kamiennej Góry [wywiad] / rozm. Edgar Milewski // Ilustrowany Kurier Polski. - 1961, nr 80

 1. Znaczy – Karol Borchardt [wywiad] / rozm. Józef Narkowicz // Ilustrowany Kurier Polski. - 1961, nr 160, s. 4

 1. Karol Borchardt [wywiad] / rozm. Lech Niekrasz. - Fot. // Pomorze. - 1962, nr 12, s. 4

 1. Krążownik spod Samosierry [wywiad] / rozm. Jadwiga Radomińska // Kulisy. - 1963, nr 33
  Także w: Radomińska Jadwiga. Spotkania zapisane / przedm. Tadeusz Breza. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1970. – S. 14-19


 1. Krążownik spod Samosierry [wywiad] / rozm. Stanisław K[rzysztof] Szwentner // Dziennik Bałtycki. - 1963, nr 7, s. 4

 1. Co nowego u pisarzy Wybrzeża [wypowiedź]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 260, s. 5

 1. Znaczy... : kapitan Borchardt [wywiad] / rozm. Krystyna Popławska // Bandera. - 1964, nr 26, s. 19

 1. Pięć razy NAJ... [wywiad] / rozm. Grażyna Murawska. - Fot. // Tygodnik Morski. - 1967, nr 48, s. 8

 1. Kapitan z "Oriona" [wywiad] / rozm. Barbara Tylicka. - Fot. // Świat Młodych. - 1968, nr 65, s. 1, 4-5

 1. Karol Olgierd Borchardt [wywiad] / rozm. Krystyna Nepomucka // Chłopska Droga. - 1969, nr 78, s. 9

 1. Karol Olgierd Borchardt [wywiad] // W: Radomińska Jadwiga.  Spotkania zapisane : rozmowy z ludźmi nauki i sztuki / przedm. Tadeusz Breza. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1970. - S.
  Wyd. 2. - 1973
  Wywiad z 18 sierpnia 1963 r.


 1. Wywiad / rozm. Maria Jankowska. - Fot. // Nasz Klub. - 1972, nr 6, s. 14-15

 1. Wywiad / rozm. Zbigniew Chomicz. - Fot. // Walka Młodych. - 1973, nr 25, s. 21

 1. Wypowiedź. - Fot. // W: Ogólnopolskie spotkanie twórców kultury z Warszawą (29-30 maja 1974). - Warszawa : [b.w.], 1974. - K.

 1. Znaczy pan pisze... znaczy dotrzymał pan słowa [wywiad] / rozm. Jerzy Szulczewski // Bibliotekarz Gdański. - 1974, nr 4, s. 39-45

 1. Szaman i kolebka : z wizytą u kpt. ż. w. K. O. Borchardta [wywiad] / rozm. Barbara Thoma. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 82, s. 5

 1. Znaczy Borchardt [wywiad] / rozm. Czesław Stankiewicz. - Fot. ; Nota biogr. // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 246, s. 1, 3

 1. Morzu przypisany [wywiad] / rozm. Jerzy Cieszkowski. - Fot. // Za i Przeciw. - 1979, nr 25, s. 13

 1. Wywiad / rozm. Piotr Stefaniak // Kurier Polski. - 1981, nr 182, s. 5

 1. Ojczyzna - to my sami : spotkanie z kpt. K. O. Borchardtem [wywiad] / rozm. Regina Osowicka. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1982, nr 193, s. 4

 1. Znaczy Borchardt [wywiad] / rozm. Grazyna Murawska. - Fot. // Wybrzeże. - 1982, nr 1, s. 38-40
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Karol Olgierd Borchardt [biogram] // W: Gdańsk literacki / oprac. Maria Kowalewska. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 29-31
  Bibliogr. s. 31


 1. Karol Olgierd Borchardt [biogram] // W: Pisarze gdańscy / oprac. Michał Misiorny ; wstęp Stanisława Fleszarowa-Muskat. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 16-17

 1. Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Polscy pisarze współcześni / oprac. Lesław M. Bartelski. - Wyd. nowe poszerz.. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972. - S. 29-30

 1. Karol Olgierd Borchardt // W: Pisarze Pomorza Gdańskiego / oprac. Jan Bożychowski. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu, 1975. - S. 25-26

 1. Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni. - Wyd. nowe poszerz.. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 34

 1. Czachowska Jadwiga.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Słownik współczesnych pisarzy polskich / oprac zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej. T. 1, a-k. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - S. 101-103
  Podpisano: J. Cz.


 1. Tylicka Barbara.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Warszawa, 1979. - S. 68-69
  ISBN 83-214-0018-3

 1. Karol Olgierd Borchardt [biogram] // W: Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / oprac. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak ; przedm. Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 31-33

 1. Bukowski Andrzej..  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Literatura polska / red. Julian Krzyżanowski [i in.]. T. 1, A-M. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. - S. 96
  ISBN 83-01-01520-9 t. 1-2
  ISBN 83-01-05368-2 t. 1

 1. Tylicka Barbara.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984. - S. 46
  ISBN 83-214-0305-0

 1. Turo Krystyna.  Borchardt Karol Olgierd (1905-1986) [biogram] // W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / red. Stanisław Gierszewski. T. 1, A-F. - Gdańsk : Wydaw. Gdańskie, 1992. - S. 141-142
  ISBN 83-900237-9-2

 1. Czachowska Jadwiga.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1, A-B. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 214-215
  ISBN 83-02-05444-5 t. 1-7
  ISBN 83-02-05445-3 t. 1
  Podpisano: J. Cz.


 1. Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Bartelski Lesław M.  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 33-34
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Małkowski Kazimierz.  Bedeker gdyński / oprac. graf. Piotr Piórko. - Gdańsk : Polnord Wydaw. „Oskar”, 1995. - S. 33-36
  ISBN 83-86181-18-4

 1. Karol Olgierd Borchardt [biogram] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : GRAF-PUNKT, 1995. - S. 82
  ISBN 83-86091-29-0

 1. Bukowski Andrzej.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Literatura polska XX wieku / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. T. 1, A-O. - Wyd. 1 popr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN S.A., 2000. - S. 53
  ISBN 83-01-13027-x t. 1-2
  ISBN 83-01-13028-8 t. 1

 1. Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Małkowski Kazimierz.  Bedeker gdyński / oprac. graf. Zygmunt Gornowicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Polnord Wydaw. „Oskar”, 2001. - S. 48-51
  ISBN 83-86181-73-7
  Fot. K. O. Borchardta


 1. Sawicki Jan Kazimierz.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Kadry morskie Rzeczpospolitej / red. Jan Kazimierz Sawicki. T. 3, Polska Marynarka Handlowa : noty biograficzne kadry, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina. - Gdynia : Akademia Morska, 2002. - S. 6-12
  ISBN 83-88583-05-0

 1. Tylicka Barbara BT..  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 2002. - S. 46
  ISBN 83-04-04606-7

 1. Fazan Jarosław.  Borchardt Karol Olgierd [biogram] // W: Słownik pisarzy polskich / red. Arkadiusz Latusek ; [aut.:] Elwira Buszewicz [i in.] . - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 46
  ISBN 83-7389-123-4

 1. Borchardt Karol Olgierd [hasło] // W: Urzeczeni morzem / oprac. tekstu Józef Gawłowicz [i in.] ; red. i oprac. edytorskie Krystyna Kamińska, Ireneusz Krzysztof Szmidt ; konsultacja bibliograficzna na podst. zbiorów Książnicy Pomorskiej Cecylia Judek, Maria Nowicka . - Szczecin : Związek Literatów Polskich. Oddział w Szczecinie ; Gorzów Wlkp. : Wydaw.Artystyczno-Graficzne Arsenał, 2004. - S. 44-45 : fot. - (Biblioteka Literacka Arsenału)
  ISBN 83-88300-95-4
  * Na III okł. fot. K.O.B. i inf., że był patronem Szczecińskich Spotkań Marynistów z czytelnikami


 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 46, 55, 145, 147. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Kiedrowski Jan: Wierni morzu // Głos Wybrzeża. – 1963, nr 111, s. 4
  Dot. twórczości.


 1. Miazgowski Bronisław. Morze w literaturze polskiej. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. – S. 127, 128, 246, 247, 266

 1. Miciński Jerzy: Extra master. – Fot. // Morze. – 1964, nr 1, s. 20
  Biografia i omówienie twórczości.


 1. Na warsztacie pisarzy Wybrzeża // Głos Szczeciński. – 1965, nr 243, s. 5

 1. Stec Tadeusz: Znaczy: Karol Borchardt // Dziennik Polski. – 1965, nr 180, s. 3
  Dot. wizyty u K.O. Borchardta.


 1. Sierecki Sławomir: Człowiek morza i pióra. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1966, nr 142, s. 3
  Podpisano: (sier.).
  Dot. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Florczak Zbigniew: Wierzę w jod. – Fot. // Polityka. – 1969, nr 26, s. 7
  Polem.: Afanasjew Jerzy: „Wierzę w jod”. – W cyklu: Listy. Polityka 1969, nr 31, s. 4
  Dot. życia literackiego m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Kmieciński Z.: Pisarska wachta // Głos Pracy. – 1969, nr 180, s. 4

 1. Gdaniec-Osowicka Regina: Karol Olgierd Borchardt. – Fot. // Ziemia Gdańska. – Nr 83 (1970), s. 46-52

 1. Moskalówna Ewa: Spadkobiercy żeglarzy. – W: Rozmowy o morzu i twórczości. – Fot. // Litery. – 1970, nr 7, s. 10-11
  Dot. twórczości Karola Olgierda Borchardta.


 1. Laik: Piśmienny marynarz. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1971, nr 254, s. 6
  Dot. twórczości.


 1. Tuczyński Jan: Twórczość kapitana Borchardta : debiuty naukowe z zakresu marynistyki / z doc. Dr hab. Janem Tuczyńskim promotorem pracy magisterskiej pani Ludwiki Nowakiewicz pt. „Karol Olgierd Borchardt – pisarz i wychowawca” rozm. Regina Gdaniec-Osowicka // Tygodnik Morski. – 1972, nr 43, s. 17

 1. Thoma Barbara: Kiedy, kapitanie?... : Barbara Thoma z wizytą u kpt. Karola Olgierda Borchardta. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1975, nr 73, s. 9

 1. Witkowska Regina: Perfectum : Karol Olgierd Borchardt // Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej. – R. 7 (1975), s. 59-61

 1. Murawska Grażyna: Marynarze sięgają po pióro // Czas. – 1976, nr 34, s. 23-24
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Tetter Jan: Borchardt. – Fot. // Razem. – 1976, nr 14, s. 46-47

 1. Turo Krystyna: O prozie Karola O[lgierda] Borchardta – słów parę // Głos Wybrzeża. – 1977, nr 114, s. 6

 1. Kiszkis Andrzej: Piśmienny marynarz. – Fot. // Panorama Północy. – 1981, nr 36, s. 13

 1. Osowicka Regina: Znaczy Borchardt. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1983, nr 113, s. 5

 1. Mąka Henryk: Borchardt i inni // Morze. – 1984, nr 9, s. 18-19

 1. (wis).: [nota] // Kurier Polski. – 1985, nr 60, s. 4

 1. Albrecht Andrzej // Gazeta Lubuska. – 1985, nr 86, s. 9

 1. Sierecki Sławomir: [nota] // Wieczór Wybrzeża. – 1985, nr 59, s. 3

 1. A.S.: // Zarzewie. – 1986, nr 26, s. 11

 1. Bral Grażyna: Zachować legendę : [wspomnienie]. – Fot. // Wybrzeże. – 1986, nr 23, s. 39
  Nawiąz.: Rokicka Janina: Wspomnienie. Wybrzeże 1986, nr 26, s. 46


 1. Heppen Irena: [wspomnienie] // Tygodnik Polski. – 1986, nr 28, s. 11

 1. Heppen Irena: . – Fot. // Tygodnik Polski. – 1986, nr 13, s. 1, 12-13

 1. Miciński Jerzy: Pożegnanie epoki : [wspomnienie]. – Fot. // Morze. – 1986, nr 7, s. 10

 1. Mieszkowski Jerzy: List po śmierci Karola Borchardta : [wspomnienie]. – Fot. // Morze. – 1986, nr 12, s. 21

 1. Narkowicz Józef: [wspomnienie] // Głos Pomorza. – 1986, nr 126, s. 8

 1. Żakiewicz Zbigniew: Kapitan ... – Cykl „Z dziennika” // Gwiazda Morza. – 1986, nr 13, s. 8 Polem.: Boduszyńska-Borowikowa Maria: . Gwiazda Morza. 1986, nr 15, s. 8. Fac Bolesław: . Gwiazda Morza. 1986, nr 15, s. 8. Zbierska Eleonora: . Gwiazda Morza. 1986, nr 15, s. 8. Zbierski Andrzej: . Gwiazda Morza. 1986, nr 15, s. 8 . Żakiewicz Zbigniew: . Gwiazda Morza. 1986, nr 16, s. 8. Łapszewicz Irena: . Gwiazda Morza. 1986, nr 18, s. 8. Totwen Ewa: . Gwiazda Morza. 1986, nr 18, s. 8

 1. Żerebny Michał: Ojców wykołysał „Lwów” synów „Dar Pomorza” : w 81 rocznicę urodzin K. O. Borchardta. – Portr. // Głos Wybrzeża. – 1986, nr 73, dod. Delta, nr 34 s. 4

 1. Witkowska Regina: W kręgu książki Karola Olgierda Borchardta // W Kręgu Książki. – Nr 7 (1987), s. 55-58

 1. Kuncewicz Piotr: Między palmami i lodami. – W cyklu: Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986) (241) // Przegląd Tygodniowy. – 1988, nr 27, s. 13
  Dot. m.in. dot. twórczości Karola Olgierda Borchardta.


 1. Miciński Jerzy: Ludzie morza w „Morzu” : [wspomnienie]. – Fot. // Morze. – 1989, nr 11, s. 10-11
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Ostrowska Ewa: Pod białą różą .[Cz. 1-4] : Wspomnienia osobistej sekretarki K. O. Borchardta // Wybrzeże. – 1989, nr 10, s. 39-41, nr 11, s. 37-39, nr 12, s. 39-41, nr 13, s. 39-41

 1. Greczanik-Filipp Izabella: Karol Olgierd Borchardt. - Cykl: "Patroni gdyńskich ulic" // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 231, s. 16

 1. Kuncewicz Piotr. Agonia i nadzieja. T. 4, Proza polska od 1956. – Warszawa : GRAF-PUNKT : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994. – S. 151
  ISBN 83-86091-29-0

 1. Żeromska Monika: Wspomnień ciąg dalszy. – Warszawa : Czytelnik, 1994. – S. 226, 228. - ISBN 83-07-02379-3
  Wyd. 2 1995 ; wyd. 3 1996 ; wyd. 4 Warszawa : Fundacja na rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2007
  * S. 227 Portret Karola Borchardta namalowany przez Monikę Żeromską.


 1. Ostrowska Ewa: Niespełnione uczucia Borchardta. – Portr. // Dziennik Bałtycki. – 1996, nr 115, dod. Rejsy, s. 3

 1. Czech Marcin. Twórczość Karola Olgierda Borchardta : zarys monografii : praca magisterska. – Opole : Uniwersytet Opolski, 1997. – 59, [1] s.

 1. Tylicka Barbara: Człowiek morza : [wspomnienie] // Guliwer. – 1997, nr 3, s. 11-14

 1. Ostrowska Ewa: Karol Olgierd Borchardt : marynarz – pisarz – pedagog // Rocznik Gdyński. – Nr 14 (1999), s. 245-249

 1. Rusin Joanna: „Kraj lat dziecinnych” w prozie autobiograficznej Karola Olgierda Borchardta // Zeszyty Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. – Z. 5 (1999), s. 269-288

 1. Ostrowska Ewa: Dlaczego kochamy niebezpieczeństwo... - Biogr. ; Fot. // Nowy Kurier Nadbałtycki. – 2001, nr 9, s. 27
  Fragm. książki pt. „Kapitan własnej duszy”.


 1. Ostrowska Ewa. Kapitan własnej duszy : Borchardt znany i nieznany. – Gdynia : „Miniatura”, 2001. – 251 s., [16] s. tabl. : faks., fot., pl., portr. ; 22 cm ISBN 83-908175-7-8

 1. Karol Olgierd Borchardt : szkic do portretu : materiały z sesji poświęconej 100. rocznicy urodzin Borchardta, Gdynia, 17 marca 2005. - Gdynia : Akademia Morska, 2005. - 93 s. ; fot.

 1. Mazur Piotr R.: Gawędy polskiego marynarza // Cywilizacja. - Nr 15 (2005), s. 218-221

 1. Mazur Piotr R.: Gawędy polskiego marynarza // Cywilizacja. - Nr 15 (2005), s. 218-221

 1. Ostrowska Ewa, Degórski Tomasz: Kapitan z Kamiennej Góry [szkic] // W: Ostrowska Ewa, Degórski Tomasz. Gdynia : miasto i ludzie. - Gdynia : Miniatura, 2006. - S. 95-100

 1. Jabłoński Zbigniew: Notatnik głupiego palanta : obrazki z życia (wojsko - seks - medycyna). - Gdynia : Finna, 2007. - S. 315
  Dot. kultu kpt. Karola Olgierda Borchardta.

  W treści fabularyzowanej opowieści o czasach PRL-u wzmianki o fascynacji żony bohatera postacią kpt. Karola Olgierda Borchardta. M.in. epizod związany ze śmiercią i pogrzebem kapitana (s. 357-358).


 1. Turo Krystyna: Polska marynistyka powojenna - "morzem doraźnym przytrzaśnięta" czy "morzem otwarta, zamyślona" [szkic] // W: Księga Janion / oprac. Zbigniew Majchrowski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, [2007]. - S. 171-187
  * M.in. dot. twórczości K. O. Borchardta, s. 180-183.


 1. Adamkiewicz Marek: Kapitan w Mysiej Wieży. - Fot. // Pomerania. - 2008, nr 10, s. 24
  * Dot. stałej wystawy poświęconej K.O. Borchardtowi, otwartej w lipcu 2008 r. w Mysiej Wieży na Półwyspie Helskim.


 1. Tuszyński Michał: Kapitan ludzkich dusz. - Cykl: Sylwetki gdynian. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 73, dod. Moja Gdynia, nr 12, s. 2

Pomniejsze materiały biograficzne 1. K. Borchardt laureatem nagrody im. M. Zaruskiego [nota] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 147, s. 4

 1. Kabat Henryk: Nawigator doskonały. – Il. // Głos Nauczycielski. – 1961, nr 26, s. 4
  K.O. Borchardt jako wykładowca w gdyńskiej Szkole Rybołówstwa Morskiego.


 1. (kb): Kpt. Karol Borchardt wśród przyszłych budowniczych okrętów [nota] // Głos Wybrzeża. - 1962, nr 76, s. 3
  * Spotkanie autorskie w Technikum Budowy Okrętów.


 1. Karol Olgierd Borchardt // Głos Szczeciński. – 1963, dod. 7 Siódmy Głos Tygodnia, nr 45, s. 9

 1. Kochanowska Eugenia: Od A do Z literatury Wybrzeża // Litery. – 1963, nr 5, s. 24-25
  Krótkie biogramy pisarzy, w tym Karola Olgierda Borchardta.


 1. Borchardt Karol Olgierd. – W cyklu: „Mały słownik pisarzy Polski Północnej” / oprac. Maria Kowalewska // Pomorze. – 1966, nr 2, s. 4

 1. Kpt. ż.w. K. Borchardt „Gdańszczaninem 1966”. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1966, nr 153, s. 1-2

 1. Jokiel Barbara: Laurka dla marynisty // Informator Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiego Domu Kultury (Gdańsk). – Nr 55 (1966), s. 41-42

 1. ml: Wyniki plebiscytu czytelników „Wieczoru” [Wybrzeża] : już znamy „Gdańszczanina 1966”. – Il. // Głos Wybrzeża. – 1966, nr 154, s. 1-2
  Dot. laureatów plebiscytu: Józefa Bednarczyka, Karola Borchardta, Jadwigi Titz-Kosko.


 1. Ziegenhirte Julia: W szrankach turnieju „Złotego Kłosa” // Dziennik Ludowy. – 1966, nr 80, s. 3
  Dot. wizyty u Karola Olgierda Borchardta.


 1. Święcicki Wacław: Spotkania z marynistami. – Fot. // Horyzonty. – 1966, nr 12, s. 36-37
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Murawska Grażyna: Spotkanie z przeszłością. – Fot. // Tygodnik Morski. – 1967, nr 53, s. 9
  Dot. tczewskiego spotkania pisarza z młodzieżą oraz wspomnień Karola Olgierda Borchardta o Szkole Morskiej w Tczewie.


 1. Bral Grażyna: Borchardt nieznany // Tygodnik Morski. – 1969, nr 52, s. 7
  Dot. rzeźb oraz rysunków Karola Olgierda Borchardta.


 1. Bral Grażyna: Pańska astronawigacja kapitanie Borchardt // Tygodnik Morski. – 1969, nr 42, s. 1, 8
  Dot. listów otrzymywanych od Czytelników.


 1. Tetter Jan: W gdańskim Teatrze Telewizji sztuki pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 276, s. 3
  * Podpisane: TTR.
  * M.in. 29. listopada spektakl "Ma w każdym porcie narzeczoną", według zbioru opowiadań K.O. Borchardta "Krążownik spod Samosierry".


 1. Karol Borchardt członkiem radzieckiego Klubu Znakomitych Kapitanów [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 57, s. 1

 1. [Nota] // Dziennik Wieczorny. – 1970, nr 56, s. 2
  Nota o przyjęciu Karola Olgierda Borchardta do „Klubu znakomitych kapitanów” istniejącego przy Radio i Telewizji w Moskwie.


 1. Tetter JanTetter Jan: Szaman morski. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1970, nr 229, s. 5

 1. Wachowicz BarbaraWachowicz Barbara: Karol Olgierd Borchardt znaczy – kapitan. – Fot. // Ty i Ja. – 1970, nr 9, s. 8-11

 1. II [Druga] Dekada Pisarzy Wybrzeża // Głos Wybrzeża. – 1971, nr 225, s. 1-2
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. (b): Niepełne pożegnanie. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1971, nr 83, s. 3
  Dot. przejścia Karola Olgierda Borchardta na emeryturę i pożegnania w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.


 1. Murawska Grażyna: Nie żegnamy pana, kapitanie. – Fot. // Panorama Północy. – 1971, nr 18, s. 12
  Także w: Tygodnik Morski. – 1971, nr 16, s. 17
  Dot. przejścia Karola Olgierda Borchardta na emeryturę.


 1. Thoma Barbara: Kapitan. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1971, nr 85, s. 5, 7

 1. Kiszkis Andrzej: Pipesetamienny marynarz : kartka znad morza. – Fot. // Gazeta Białostocka. – 1972, nr 208, s. 4

 1. Thoma Barbara: Kapitan własnej woli. – Fot. // Trybuna Robotnicza. – 1973, nr 77, s. 4

 1. Flisowski Zbigniew: Z wizytą u kapitana Borchardta. – Fot. // Morze. – 1974, nr 6, s. 19

 1. Perepeczko Andrzej. Biała Fregata : kronika „Daru Pomorza” 1929-1972. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1974. – S. 77-78, 80, 82, 89 : Karol Olgierd Borchardt

 1. Sowa Andrzej: . – Fot. // Zarzewie. – 1974, nr 44, s. 11

 1. Nagrody dla gdyńskich twórców : [nota] // Trybuna Ludu. – 1975, nr 7, s. 5
  Dot. m.in. Nagrody Prezydenta miasta Gdyni dla Karola Olgierda Borchardta.


 1. Gdańscy literaci. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1976, nr 30, s. 5
  Sylwetka m. in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Jubileusz 30-lecia Gdańskiego Oddziału Związku Literatów polskich... : [nota]. – W cyklu Peryskop // Literatura. – 1976, nr 15, s. 2
  Dot. m.in. przyznania Karolowi Olgierdowi Borchardtowi Orderu Sztandaru Pracy I klasy.


 1. Jubileusz gdańskich pisarzy : Sztandar Pracy I klasy dla Karola Olgierda Borchardta. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1976, nr 75, s. 1-2

 1. Nota] // Życie Warszawy. – 1976, nr 79, s. 6
  Dot. m.in. przyznania Karolowi Olgierdowi Borchardtowi Orderu Sztandaru Pracy I klasy.


 1. Wysokie odznaczenia dla pisarzy : [nota]. – Fot. // Czas. – 1976, nr 16, s. 5
  Dot. przyznania m.in. Karolowi Olgierdowi Borchardtowi odznaczenie „Sztandaru Pracy I Klasy”.


 1. Ciemiński Ryszard: Znaczy – kapitan Borchardt. – Fot. // Tygodnik Kulturalny. – 1976, nr 18, s. 11
  Podpisano: R.C.
  Dot. m.in. przyznania Karolowi Olgierdowi Borchardtowi Orderu Sztandaru Pracy I klasy.


 1. Laureaci nagród wojewody gdańskiego. – Fot. ; Biogr. // Głos Wybrzeża. – 1979, nr 162, s. 3
  Laureatem m.in. Karol Olgierd Borchardt.


 1. (e.m.): Laureaci nagród wojewody gdańskiego // Głos Wybrzeża. – 1979, nr 162, s. 1
  Laureatem m.in. Karol Olgierd Borchardt.


 1. Ignatowicz-Kosidło Elżbieta. Kapitan Stanisław Kosko – marynarz i pisarz // W: Gdynia : sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura / pod red. Andrzeja Bukowskiego. – Wrocław ; Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979. – S. 335-348
  Dot. Karola Olgierda Borchardta na s. 336-339


 1. Pietrzak Ryszard: Kapitan : spotkanie z pisarzem // Trybuna Ludu. – 1979, nr 48, s. 8
  Podpisano: (rp).
  Dot. spotkania filmowców z Karolem Olgierdem Borchardtem realizujących dokument o literacie.


 1. Sierecki Sławomir: Nagrody wojewody gdańskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki // Wieczór Wybrzeża. – 1979, nr 160 s. 1-2
  Podpisano: (Sier.)
  Laureatem m.in. Karol Olgierd Borchardt.


 1. Ziemann Armin: Wręczenie dorocznych nagród wojewody gdańskiego. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1979, nr 162, s. 1
  Podpisano: az.
  Laureatem m.in. Karol Olgierd Borchardt.


 1. Kubasiewicz Ewa: Kapitan Karol Olgierd Borchardt – życie i działalność społeczno-wychowawcza. – Fot. // Nautologia. – 1981, nr 4, s. 45-49

 1. 80 rocznica urodzin K. O. Borchardta // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 71, s. 2

 1. 80 rocznicę urodzin... : [nota] // Wybrzeże. – 1985, nr 14, s. 4

 1. 80. rocznicę urodzin... : [nota] // Pobrzeże. – 1985, nr 5, s. 35

 1. Jedno słowo: „MORZE” : w 80 rocznicę urodzin K. O. Borchardta. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 70, s. 3

 1. Jedno słowo: „MORZE” : w 80 rocznicę urodzin K. O. Borchardta. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 71, s. 2

 1. Urodzinowe życzenia dla K. O. Borchardta : list gratulacyjny od gen. W. Jaruzelskiego // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 72, s. 1
  Dot. przyznania Karolowi Olgierdowi Borchardtowi nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz Medalu Czterdziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


 1. Z najlepszymi życzeniami!. – Fot. // Morze. – 1985, nr 5, s. 13
  Dot. 80. rocznicy urodzin Karola Olgierda Borchardta.


 1. Kietrys Alina: Z romantyzmu, siły woli i wiedzy... : 80 lat Karola Olgierda Borchardta. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 70, s. 5

 1. 20 V 1986 r. zmarł Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // W Kręgu Książki. – Nr 5 (1986), s. 111

 1. Karol Olgierd Borchardt : [nekrolog]. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1986, nr 118, s. 2

 1. Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Pobrzeże. – 1986, nr 7, s. 35

 1. Kpt. Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Przekrój. – Nr 2138 (1986), s. 2

 1. [nota] // Morze i Ziemia. – 1986, nr 22, s. 2
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Głos Pomorza. – 1986, nr 118, s. 2
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. – T. 13 (1986), s. 228-229
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Perspectives Polonaises (Warszawa). – 1986, nr 3, s. 92
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Polnische Perspektiven (Warszawa). – 1986, nr 3, s. 104
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Przegląd Księgarski i Wydawniczy. – 1986, nr 7/8, s. 2
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Słowo Polskie. – 1986, nr 118, s. 1
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Wieczór Wybrzeża. – 1986, nr 97, s. 2
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Zielony Sztandar. – 1986, nr 48, s. 2
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Nota // Życie Warszawy. – 1986, nr 118, s. 6
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. W dniu 20 maja 1986 roku w wieku 81 lat zmarł kapitan Karol Olgierd Borchardt... : [nota]. – Fot. // Wybrzeże. – 1986, nr 22, s. 4

 1. W Gdyni zmarł kpt. Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Tygodnik Powszechny. – 1986, nr 22, s. 1

 1. W Gdyni zmarł w maju w wieku 81 lat Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Nowe Książki. – 1986, nr 6, s. 158

 1. W Gdyni, w wieku 81 lat zmarł wybitny pisarz marynista Karol Olgierd Borchardt...] : [nota] // Życie Literackie. – 1986, nr 22, s. 15

 1. W wieku 81 lat ... : [wspomnienie] // Dziennik Bałtycki. – 1986, nr 120, s. 3

 1. Zmarł kapitan Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Echo Krakowa. – 1986, nr 98, s. 1
  Nota o śmierci Karola Olgierda Borchardta.


 1. Zmarł kapitan żeglugi wielkiej Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Perspektywy. – 1986, nr 22, s. 3

 1. Znaczy Kapitan ... : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1986, nr 118, s. 2

 1. (P)(P): Zmarł kapitan ż.w. Karol Olgierd Borchardt. W wieku 81 lat zmarł w Gdyni kpt. Karol Olgierd Borchardt – autor jednej z najpoczytniejszych książek polskich – „Znaczy kapitan” : [nota] // Dziennik Zachodni. – 1986, nr 117, s. 4

 1. (zw): Zmarł Karol Olgierd Borchardt : [nota] // Trybuna Ludu. – 1986, nr 118, s. 5

 1. Grzybowski Adam: // Wieczór Wybrzeża. – 1986, nr 119, s. 1
  Podpisano: A.


 1. KSP: Laureaci „Brązowej Stępki” // Głos Wybrzeża. – 1986, nr 148, dod. Delta, nr 37, s. 2
  Dot. otrzymania przez K. O. Borchardta nagrody „Brązowej Stępki” w Ogólnopolskim Konkursie Literackim przyznawana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz Stoczniowy Ośrodek Kultury „Fregata”.


 1. M.T.: Morze w prozie i poezji // Dziennik Bałtycki. – 1986, nr 127, s. 3
  Dot. otrzymania przez Karola Olgierda Borchardta nagrody „Brązowej Stępki” w Ogólnopolskim Konkursie Literackim przyznawana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz Stoczniowy Ośrodek Kultury „Fregata”.


 1. Mamoń Bronisław: 20 maja zmarł w Gdyni Karol Olgierd Borchardt... : [nota] // Tygodnik Powszechny. – 1986, nr 24, s. 6
  Podpisano: BM.


 1. Osowicka Regina: Kapitan z Kamiennej Góry. – Fot.// Dziennik Bałtycki. - 1986, nr 44, s. 5
  Dot. relacji ze spotkania autorskiego w Wejherowie oraz autobiograficzna wypowiedź Karola Olgierda Borchardta.


 1. // Wieczór Wybrzeża. – 1988, nr 147, s. 5
  Dot. sylwetki Karola Olgierda Borchardta.


 1. Odeszli w pamięć (1 XII 1986) : [nota] / oprac. Eugenia Kochanowska // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 11 (1988), s. 249-250
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Duda Daniel: Karol Olgierd Borchardt (1905-1986) : [biogram]. – Fot. // Kalendarz Gdański. – 1989, s. 191-194

 1. Sawicki Jan Kazimierz. Pod flagą komodora. – Gdańsk : Wydaw. „Albatros”, 1992. – S. 74, 84-85 ISBN 85293-15-9
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Sawicki Jan Kazimierz. Polska Marynarka Handlowa (1939-1945). T. 1. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Gdynia : Wydaw. Wyższej Szkoły Morskiej, 1992. – S. 15, 69-71, 72, 78, 82, 151, 367 : Karol Olgierd Borchardt
  ISBN 83-00-03469-2

 1. Ostrowska Ewa: „Znaczy kapitan” powraca na mostek : tajemnice Karola Olgierda Borchardta : [wywiad] / rozm. Alina Kietrys // Głos Wybrzeża. – 1999, nr 240, s. 7

 1. Ostrowska Ewa: Nec Mergitur : rozmowa z Ewą Ostrowską / rozm. Mira Urbaniak. – Fot. // Rejs. – 1999, nr 6, s. 20-22
  Dot. m.in. Karola Olgierda Borchardta.


 1. Ostrowska Ewa: By każda myśl była dobra : wspomnienie : Karol Olgierd Borchardt (1905-1986) // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 25, dod. Gazeta Morska, nr 26, s. 5

 1. Ostrowska Ewa: Tajemnica Kapitana – jak stać się kimś : [wspomnienie] // Nowy Kurier Nadbałtycki. – 2001, nr 9, s. 26

 1. Ostrowska Ewa. Dama polskiej medycyny : opowieść biograficzna o dr Jadwidze Titz-Kosko. – Gdynia : „Miniatura”, 2002. – S. 5-8, 34, 36, 37, 45, 59

 1. Falba Tomasz: Kapitan co książki pisał : jubileusz Borchardta. - Rubryka "A to ciekawe". - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 76, dod. Trójmiasto, z dn. 1.04.2005, s. 9

 1. Ostrowska Ewa: Kapitan z Kamiennej Góry : [wywiad] / rozm. Katarzyna Fryc. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 71, dod. Trójmiasto, nr z dn. 25.03.2005, s. 7

 1. Dąbrowski Michał: Pamięć o bohaterze przeniesiona z Gdyni na Hel // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 279, dod. Moja Gdynia, nr z dn. 28.11, s. 2
  Dot. ekspozycji w Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu.


Opracowania poszczególnych utworów
 1. Duda Daniel: "Znaczy Kapitan". - Bibliogr. // Nautologia. - R. 40 (2005), nr 142, s. 111-113

 1. Kolebka nawigatorów
  Kilka informacji o planach twórczych pisarzy... : [nota]. – W rubryce: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1968, nr 7, s. 509
  Dot. m.in. planów twórczych Karola Olgierda Borchardta – pracy nad zbiorem opowiadań „Kolebka nawigatorów”.


 1. Kolebka nawigatorów
  Murawska Grażyna: Kolebka nawigatorów : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. – 1997, nr 234, dod. Gazeta Morska, nr 234, s. 7

 1. Kolebka nawigatorów
  Murawska Grażyna: Kolebka nawigatorów : [recenzja]. – W rubryce: „Biblioteka marynisty” // Morze. – 1997, nr 12, s. 57

 1. Krążownik spod Samosierry
  Laik: „Krążownik spod Somosierry” : refleksje wokół książek : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1963, nr 285, s. 3

 1. Krążownik spod Samosierry
  Zwardoń Andrzej: "Krążownik spod Samosierry" [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1963, nr 294, s. 3

 1. Krążownik spod Samosierry
  Czermińska Małgorzata: Romantyka, matematyka, siła woli : [recenzja]. – Fot. // Litery. – 1964, nr 2, s. 26

 1. Krążownik spod Samosierry
  Szwedowicz Władysław: Morze, nasze morze... : [recenzja] // Nowe Książki. – 1964, nr 6, s. 255
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Terlecki Olgierd: Cztery książki wojenne : wspomnienia marynarza : [recenzja] // Życie Literackie. – 1964, nr 7, s. 4
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Łukasiewicz Jacek: Tradycja i legenda w morza : [recenzja] // Odra. – 1964, nr 6, s. 88-90
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Z.K.: [nota] // Trybuna Mazowiecka. – 1969, nr 255, s.

 1. Krążownik spod Samosierry
  Prorok Leszek: Z mostków kapitańskich ; [recenzja] // Polityka. – 1971, nr 35, s. 6
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Prorok Leszek. Szkice bałtyckie i inne. – Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – S. 107-142 : Wspominkarze z mostków kapitańskich
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Jeżyński Stanisław: Navigare necesse est... : [recenzja] // Poradnik Bibliotekarza. – 1974, nr 7/8, s. 211-214
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Woźniak Marzena: Ballada : [recenzja]. – Fot. // Czas. – 1975, nr 24, s. 23
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Krążownik spod Samosierry
  Turo Krystyna. Między pamiętnikiem a gawędą : o prozie narracyjnej Karola Olgierda Borchardta : [szkic] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975. T. 1, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bukowskiego. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. – S. 34-60
  Dot. m.in. książki „Krążownik spod Samosierry”.


 1. Pod czerwoną różą
  Moskalówna Ewa: Książki wydawnictwa „Graf” : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1991, nr 123, s. 5
  Dot. m.in. książki „Pod czerwoną różą”.


 1. Potem, potem...
  Borkowska Ewa: Pośmiertne wydanie opowiadań wybranych... : [recenzja]. – W rubryce: „Książki, książki... // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 149, dod. Gazeta Morska na Weekend, nr 174, s. III

 1. Potem, potem...
  Dzianisz Paweł: Borchardt – wybrzmienie : na półkach z książkami : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1992, nr 153, s. 4

 1. Szaman Morski
  Stolz-Polański Krzysztof: Zmierzch „pierwszych po Bogu” : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 295, dod. Delta, nr 31, s. 2

 1. Szaman Morski
  Bral Grażyna: Nie tylko Szaman : [recenzja]. – Fot. // Wybrzeże. – 1986, nr 13, s. 46

 1. Szaman Morski
  Relator: Przeszłość dawna i niedawna : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1986, nr 68, s. 6

 1. Szaman Morski
  Smoczyński Juliusz: [recenzja] // Kurier Polski. – 1986, nr 184, s. 4
  Podpisano: (jas).


 1. Szaman Morski
  Stanuch Elżbieta: [recenzja] // Sztandar Młodych. – 1986, nr 57, s. 8

 1. Szaman Morski
  Tessarowicz-Pakuła Iwona: Morskie legendy prawdziwe : [recenzja]. – Fot. // Nowe Książki. – 1986, nr 4, s. 105-107

 1. Szaman Morski
  Dominiczak Teresa Barbara. Moje spotkania z marynistyką [szkic] // W: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / zespól red. Andrzej babiński [i in.]. – Szczecin : „Glob”, 1989. – S. 308-323
  ISBN 83-7007-154-6
  Dot. m.in. książki pt. „Szaman Morski”


 1. Szaman Morski
  Kapitanem transatlantyku „Kościuszko”... : [nota]. – W rubryce: „Z księgarskich półek” // Pogranicze. – 2000, nr z 28 listopada

 1. Szaman Morski
  Książki dla całej rodziny! (25) : [nota] // Gazeta Gostyńska. – 2000, nr 25

 1. Szaman Morski
  (MAS): Gdzie te statki? : [nota] // Kronika Tygodnia. – 2000, nr 47

 1. Szaman Morski
  Prezentowane dziś drugie wydanie... : [nota] // Łączność. – 2001, nr 6, s. 31

 1. Szaman Morski
  AD: Szaman morski : [nota]. – W rubryce: „Kącik dobrej książki” // Wiadomości Rudzkie. – 2001, nr z 21 lutego

 1. Szaman Morski
  J.W.J.W.: Od przygody do apteki : [recenzja] // Dziennik Informacyjny ABC (Leszno). – 2001, nr z 12 stycznia
  Dot. m.in. książki pt. „Szaman Morski”.


 1. Znaczy kapitan
  Borysiewicz Tadeusz: „Znaczy Kapitan” : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1961, nr 67, s. 4

 1. Znaczy kapitan
  Czerwiński Julian: „Znaczy kapitan” – „porządna” książka marynistyczna : [recenzja] // Bandera. – 1961, nr 14, s. 25

 1. Znaczy kapitan
  Czerwiński Julian: „Znaczy kapitan” : porządna książka marynistyczna : [recenzja] // Tygodnik Morski. – 1961, nr 14, s. 11

 1. Znaczy kapitan
  Gostomska Anna: Wspomnienia marynarza : [recenzja] // Ilustrowany Kurier Polski. – 1961, nr 100, s. 4

 1. Znaczy kapitan
  Ludwig Stanisław: Wartościowa, porządna marynistyka : [recenzja] // Morze. – 1961, nr 8, s. 30

 1. Znaczy kapitan
  Makowski Jerzy: „Znaczy kapitan” : [recenzja] // Pomorze. – 1961, nr 9, s. 5

 1. Znaczy kapitan
  Paukszta Eugeniusz: Zakochani w morzu : [recenzja] // Głos Wielkopolski. – 1961, nr 125, s. 5

 1. Znaczy kapitan
  T.K. : [recenzja] // Bandera. – 1961, nr 5, s. 8

 1. Znaczy kapitan
  Starowieyska-Morstinowa Zofia: Zamiast morskiego reportażu // Tygodnik Powszechny. – 1962, nr 38, s. 5

 1. Znaczy kapitan
  Berezowski Stanisław Wiktor: Morze i człowiek : [recenzja] // Poznaj Świat. – 1964, nr 9, s. 46

 1. Znaczy kapitan
  Łukasiewicz Jacek: Tradycja i legenda w morza // Odra. – 1964, nr 6, s. 88-90
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  (kt): Książka na medal : [nota] // Tygodnik Morski. – 1969, nr 3, s. 12
  Informacja m.in. o wykonaniu przez Czytelniczkę książki Karola Olgierda Borchardta medalu będącego wyrazem uznania
  dla twórczości pisarza.


 1. Znaczy kapitan
  Kozicki Stefan: W kręgu marynarskiej gawędy : [recenzja] // Argumenty. – 1969, nr 36, s. 15
  Dot. m.in. „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Telega Stanisław. Odkrycie Bałtyku w literaturze. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. – S. 166, 192

 1. Znaczy kapitan
  Osowicka Regina: : [recenzja]. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1971, nr 205, s. 3

 1. Znaczy kapitan
  Prorok Leszek: Z mostków kapitańskich : [recenzja] // Polityka. – 1971, nr 35, s. 6
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Prorok Leszek. Szkice bałtyckie i inne. – Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – S. 107-142 : Wspominkarze z mostków kapitańskich
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Starowieyska-Morstinowa Zofia. Szukam człowieka / wybór Andrzej Biernacki. – Kraków : „Znak”, 1973. – S. 251-256 : Karol Borchardt : zamiast morskiego reportażu

 1. Znaczy kapitan
  Witkowska Regina: Literatura gdańska na literackiej mapie Polski : [szkic] // Litery. – 1973, nr 10, s. 19
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Jeżyński Stanisław: Navigare necesse est... : [recenzja] // Poradnik Bibliotekarza. – 1974, nr 7/8, s. 211-214
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Osica Janusz, Zwolak Ryszard, Steinborn Jerzy, Miller Stanisław, Cieślak Kazimierz: [wypowiedź] // Zarzewie. – 1974, nr 44, s. 10

 1. Znaczy kapitan
  Termer Janusz: [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1974, nr 83, s. 8

 1. Znaczy kapitan
  Woźniak Marzena: Ballada : [recenzja]. – Fot. // Czas. – 1975, nr 24, s. 23
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Osowicka Regina: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1977, nr 192, s. 3

 1. Znaczy kapitan
  Osowicka Regina: „Znaczy Kapitan” po raz dziewiąty : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1979, nr 105, s. 5

 1. Znaczy kapitan
  Turo Krystyna. Między pamiętnikiem a gawędą : o prozie narracyjnej Karola Olgierda Borchardta [szkic] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975. T. 1, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bukowskiego. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. – S. 34-60
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Hvišč Jozef: [recenzja] // Pravda (Bratysława). – 1980, nr 299, s. 5

 1. Znaczy kapitan
  Witkowska Regina: W kręgu książki Karola Olgierda Borchardta [szkic] // W Kręgu Książki. – Z. 7 (1987), s. 55-64
  Dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Premiera spektaklu „Znaczy Kapitan” wg K. O. Borchardta... : [nota]. – W rubryce: „Krótko” // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 174, dod. Gazeta Morska, nr 202, s. 2
  Dot. inscenizacji teatralnej książki „Znaczy Kapitan”. Premiera sztuki odbyła się na pokładzie statku Sołdek” zacumowanego na Motławie w Gdańsku w dniu 25 lipca 1992 roku.


 1. Znaczy kapitan
  Stowarzyszenie Teatralne Theatron zaprasza dziś o 19.00 na spektakl ... : [nota]. – W rubryce: „Krótko” // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 175, dod. Gazeta Morska, nr 203, s. 2
  Dot. inscenizacji teatralnej książki „Znaczy Kapitan”. Premiera sztuki odbyła się na pokładzie statku Sołdek” zacumowanego na Motławie w Gdańsku w dniu 25 lipca 1992 roku.


 1. Znaczy kapitan
  „Znaczy kapitan” : [recenzja] // Wieści. – 2000, nr z 26 listopada – 3 grudnia

 1. Znaczy kapitan
  To już dwunaste wydanie... : [recenzja]. – W rubryce: „Z księgarskich półek” // Pogranicze. – 2000, nr z 14 listopada

 1. Znaczy kapitan
  Złota pomorska dziesiątka : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 41, s. 4
  Dot. plebiscytu ogłoszonego przez Dziennik Bałtycki wśród Czytelników na „złotą dziesiątkę najpopularniejszych książek gdańsko-morsko-pomorskich” ostatniego 55-lecia. Plebiscyt wygrała książka „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Ostrowska Ewa: Znaczy Borchardt : romantyk morza, klasyk marynistyki : [recenzja] // Marszand. – 2000, nr 1/4, s. 11-13

 1. Znaczy kapitan
  Skutnik Tadeusz: Złota pomorska dziesiątka : [sprawozdanie]. – Fot. ; Nota biogr. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 46, dod. Media Książce, s. III
  Dot. plebiscytu ogłoszonego przez Dziennik Bałtycki wśród Czytelników na „złotą dziesiątkę najpopularniejszych książek gdańsko-morsko-pomorskich” ostatniego 55-lecia. Plebiscyt wygrała książka „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Stawecki Marian Adam: Wspomnień czas : [recenzja]. – W rubryce: „Z księgarskich półek” // Kronika Tygodnia. – 2000, nr z 28 listopada

 1. Znaczy kapitan
  „Znaczy kapitan” to pierwsza książka Karola Olgierda Borchardta... : [nota]. – W rubryce: „Co czytać?” // Młody Technik. – 2001, nr 4, s. 74
  Nota dot. m.in. książki „Znaczy kapitan”.


 1. Znaczy kapitan
  Mejer Małgorzata. Znaczy kapitan Karola Olgierda Borchardta na tle obrazu literatury marynistycznej : praca magisterska. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2001. – 99, [1] s.

 1. Znaczy kapitan
  „Lwów” plul pravým hlasem... : [recenzja] // Morze. – 1970, nr 2, s. 7
  Dot. przekł. czes. – Praha, 1969.


 1. Znaczy kapitan
  Znaczy kapitan : [nota]. – Fot. // Morze. – 1976, nr 5, s. 6
  Dot. książki „Znaczy kapitan” oraz udziału Karola Olgierda Borchardta w Kiermaszu Książki w maju 1976 roku.


 1. Znaczy równik na rumbie
  G.G.: Znaczy równik na rumbie : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 1992, nr 10, s. 9
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Wspomnienie o Karolu Olgierdzie Borchardtcie : [audycja] / oprac. Kaja Kamińska. - Warszawa : Polskie Radio, 1986, Program III

 1. U Karola Olgierda Borchardta : (w 1. rocznicę śmierci) : [audycja] / oprac. Kaja Kamińska. Warszawa : Polskie Radio, 1987, Progr. III

 1. Grygiel Gabriela. Nasz Kapitan... [wiersz] // W: Ostrowska Ewa. Kapitan własnej duszy : Borchardt znany i nieznany. – Gdynia : „Miniatura”, 2001. – S. 250

 1. Nowaczewski Artur: Malutkość i morze [wiersz] // Topos. - 2008, nr 3, s. 10

Informacje inneKarol Borchardt – kpt. Żeglugi wielkiej... : [karykatura] / rys. LEK // Litery. – 1964, nr 3, s. 6
Borchardt - marzenie ściętej głowy / not. M.M. // Litery. - 1967, nr 10, s. 14
Dot. obecności książek Karola Olgierda Borchardta w księgarniach Trójmiasta.
KSP: Fundacja Kultury Marynistycznej // Głos Wybrzeża. – 1986, nr 263, s. 2
Dot. powołania Fundacji Kultury Marynistycznej im. kapitana Karola Olgierda Borchardta
Sielawa Krystyna: [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1986, nr 222, s. 4
Podpisano: (s).
Dot. nadania gdyńskiej ulicy nazwy Karola Olgierda Borchardta.
Trębińska-Zieniuk Zofia: [nota] // Wieczór Wybrzeża. – 1986, nr 223, s. 7
Podpisano: ztz.
W Gdańsku utworzono Fundację Kultury Marynistycznej im. Kapitana Karola Olgierda Borchardta... : [nota] // Wybrzeże. – 1986, nr 48, s. 4
(as).: [nota] // Echo Dnia. – 1987, nr 162, s. 9
Dot. tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Olgierdowi Borchardtowi umieszczonej przy gdyńskiej ul. Mickiewicza 16.
(b.): Dni Morza’87 : Otwarcie wystawy grafiki marynistycznej : tablica pamiątkowa kpt. Ż.w. Karola O. Borchardta : uroczysta akademia stoczniowców „Nauty” : [sprawozdanie] // Głos Wybrzeża. – 1987, nr 144, s. 1-2
Dnia 18 lutego 1987 r. ... : [nota] // Nautologia. – 1987, nr 4, s. 113
Dot. powołania Fundacji Kultury Marynistycznej im. kapitana Karola Olgierda Borchardta.
Kpt. K. O. Borchardt patronem szkoły w Strzebielinie : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1987, nr 134, s. 6
Fundacja Kultury Marynistycznej imienia Karola Olgierda Borchardta... : [nota] // Pobrzeże. – 1987, nr 1, s. 35
(gb): Spuścizna kapitana // Wybrzeże. – 1987, nr 21, s. 11
Dot. Fundacji Kultury Marynistycznej im. kapitana Karola Olgierda Borchardta oraz utworzenie izby pamięci K. O. Borchardta w jednej z kabin na żaglowcu „Dar Pomorza”.
Jasny Grzegorz : // Dziennik Bałtycki. – 1987, nr 75, s. 4
Podpisano: g.j.
Kalita Barbara : Z inicjatywy Zarządu Okręgu Ligi Morskiej w Gdańsku... : [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. – 1987, nr 143, s. 2
Podpisano: (bk).
Dot. nadania Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni im. Karola Olgierda Borchardta.
Sitek Eligiusz Józef: W dniu 28 marca 1987 r. ... : [nota] // Nautologia. – 1987, nr 2, s. 82
Dot. nadania Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni im. Karola Olgierda Borchardta.
Skromne w tym roku obchody Dni Morza... : [nota] // Wybrzeże. – 1987, nr 28, s. 4
Dot. m.in. tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Olgierdowi Borchardtowi umieszczonej przy gdyńskiej ul. Mickiewicza 16.
Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni... : [nota] // Wybrzeże. – 1987, nr 15, s. 4
Dot. nadania Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni im. Karola Olgierda Borchardta.
Święcicki Wojciech : // Wieczór Wybrzeża. – 1987, nr 122, s. 1-2
Podpisano: (wś).
Dot. otwarcia izby pamięci Karola Olgierda Borchardta w jednej z kabin na żaglowcu „Dar Pomorza”.
Święcicki Wojciech : // Wieczór Wybrzeża. – 1987, nr 122, s. 1-2
Podpisano: (wś).
Dot. tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Olgierdowi Borchardtowi umieszczonej przy gdyńskiej ul. Mickiewicza 16.
Tablicę pamiątkową odsłonięto 22 czerwca...] : [nota] // Pobrzeże. – 1987, nr 8, s. 35
Dot. tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Olgierdowi Borchardtowi umieszczonej przy gdyńskiej ul. Mickiewicza 16.
Nota // Twórczość Robotników. – 1987, nr 75, s. 5
Dot. nadania Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni im. Karola Olgierda Borchardta.
Na domu, w którym mieszkał Karol Olgierd Borchardt...] ; [Na „Darze Pomorza”...]. – W cyklu: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1987 : [noty] / oprac. Miłosława Bukowska-Schielmann // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 12 (1989), s. 283
Dot. tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Olgierdowi Borchardtowi umieszczonej przy gdyńskiej ul. Mickiewicza 16.
Dot. otwarcia izby pamięci Karola Olgierda Borchardta w jednej z kabin na żaglowcu „Dar Pomorza”.
Osowicka Regina: Stypendium im. Borchardta // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 190, s. 8
Toż: Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 197, s. 4
Greczanik-Fillipp Izabella: Pomnik dla Kapitana. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1997, nr 249, dod. Rejsy, s. 18-19
Sokołowska Małgorzata: Urodzinowe nagrody // Dziennik Bałtycki. – 1998, nr 254, s. 11
Dot. gdyńskiego Stowarzyszenia im. Borchardta i nagrody Jego imienia.
OP: Znaczy kapitan ustąpi? // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 37, dod. Gazeta Morska, nr 37, s. 2
Dot. nadania imienia budowanemu szkolnemu statkowi Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
RR: Nauki kapitana // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 22, dod. Gazeta Morska, nr 22, s. 2
Dot. spotkania w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni poświęconemu Karolowi Olgierdowi Borchardtowi – wspomnienia Ewy Ostrowskiej.
JAGA: Dzieci Borchardta : turniej szkół // Głos Wybrzeża. – 2002, nr 102, s. 5
Dot. Finału I Turnieju Szkół Borchardowskich w Polsce odbywającego się 27 maja 2002 roku na pokładzie żaglowca „Dar Pomorza”.
(mok): dzieci czytają Borchardta : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 136, s. 7
Dot. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni czytających na pokładzie "Daru Pomorza" utwory Karola Olgierda Borchardta.

Do góry | Powrót do wyboru pisarza