strona główna
Pisarz:
Helena Zawistowska

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Helena Zawistowska

Ur. 1922
Autorka literatury dla dzieci, doktor medycyny


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. O zaginionych żeglarzach i latającej szafie [literatura dla dzieci] / il. Justyna Płońska-Stopikowska. - Bydgoszcz : Pomorze, 1987. - 62 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 83-7003-055-6
 1. W państwie podziemnego Gnoma : opowieść baśniowa [literatura dla dzieci] / il. Jerzy Wróblewski. - Bydgoszcz : Pomorze, 1988. - 74 s. : il. kolor. ; 24 cm
  ISBN 83-7003-072-6
 1. Łuk Karakamby : opowieść baśniowa [literatura dla dzieci] / il. Jarosław Wróbel. - Gdańsk : Tower Press, 1997. - 67 s. : il. ; 29 cm
  ISBN 83-87342-00-9
 1. Astrolog Bum i dobry diabeł Tot : opowieść baśniowa [literatura dla dzieci] / il. Jarosław Wróbel. - Gdańsk : Tower Press, 1998. - 72 s. : il. kolor. ; 29 cm
  ISBN 83-87342-05-X
 1. Tajemnica zatopionej wyspy : i inne baśnie [literatura dla dzieci] / il. Jarosław Wróbel. - Gdańsk : Tower Press, 2000. - 188 s. : il. kolor. i cz.-b. ; 23,5 x 16,5 cm
  ISBN 83-87342-10-6
      Zawartość: s. 5-62: Złoty wąż ; s. 63-157: Mistrz Ugu ; s. 159-189: Tajemnica zatopionej wyspy.

 1. Iliria : opowieść baśniowa / il. Anna Rona. - Gdańsk : Tower Press, 2002. - 62 s. : il. ; 17 cm
  ISBN 83-87342-49-1
 1. Od Wilii po Uklę : niezapomniany czas letnich wakacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku [wspomnienia] / Posłowie / Władysław Zawistowski ; projekt typograficzny i projekt okładki Stanisław Salij. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2011. - 172 s. : 59 fot. ; 21,5 x 16,5 cm
  ISBN 978-83-7453-061-3
      Dedykacja: Mojej prawnuczce Zoi Zawistowskiej w Jej pierwsze urodziny
      Zawartość: s. 7-32: 1922 i następne lata: Wilno i Kolonia Wileńska ; s. 33-36: 1927: Karolinowo ; s. 37-46: 1928: Łosza ; s. 47-52: 1928: Ponizie ; s. 53-72: 1929: Ołona po raz pierwszy ; s. 73-84: 1930: Ołona po raz drugi ; s. 85-88: 1931: Ołona po raz trzeci ; s. 89-92: 1932: Antonowo ; s. 93-104: 1933: Szypowszczyzna po raz pierwszy ; s. 105-114: 1934: Szypowszczyzna po raz drugi ; 115-128: 1935: Olszewo ; 129-134: 1936: Chłapowo ; s. 135-140: 1936: Michałowszczyzna ; s. 141-148: 1937: Ukla po raz pierwszy ; s. 149-156: 1938: Ukla po raz drugi ; s. 157-160: 1939: Załuż ; s. 161-166: 1939: Ukla po raz trzeci. - S. 167-172: Władysław Zawistowski: Posłowie [na s. 170-172 zawiera wiersz W.Z. pt. "Kino w Tleniu"].
  * Dat.: Gdańsk, 30.09.2010. Posłowie dat.: Gdańsk, listopad 2011.
  * Książkę wydano z pomocą finansową Miasta Gdańska.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Trochę wspomnień dotyczących edukacji w czasie drugiej wojny światowej w Wilnie  [artykuł - wspomnienie] // W: Śladami życia Stanisława Hillera : żołnierza Legionów Piłsudskiego, nauczyciela akademickiego, obywatela Polski / Jerzy Dybicki. - Gdańsk : Via Medica, 2008. - S. 466-479
  ISBN 978-83-7555-074-0
 1. Helena Zawistowska z domu Hajdukiewicz  [relacja - wspomnienie] // W: Przeżyliśmy łagry : wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK (1945-1949) / wstęp i oprac. Dariusz Rogut. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. - S. 262-266. - (Relacje i wspomnienia ; t. 17)
  ISBN 978-83-7629-323-3
Publikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Jachowicz Stanisław.  Kalendarz dziecka polskiego : według Stanisława Jachowicza [literatura dla dzieci] / ułożyli Helena Zawistowska, Władysław Zawistowski ; il. Sławomir Jezierski. - Gdańsk : Graf, 1992. - 124 s.
  [Wyd. 2] Gdańsk : Tower Press, 1997. - ISBN 83-87342-02-5
WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólne 1. Pomirska Ewa Monika. Panorama twórczości dla dzieci i młodzieży pisarzy Wybrzeża po 1980 roku [artykuł] // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku / pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin, 2004. - S.74-75

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Piórkowska Barbara: Tkanie dla dziecięcej wyobraźni [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 171, dod. Trójmiasto, nr 171 (24.07), s. 6

 1. Zawistowski Stanisław. Na saratowskim szlaku : wspomnienia z czasów wojny i obozów sowieckich (1939-1948) / Kiedy wspominam mego ojca... [posłowie] / Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Polnord : Wydaw. Oskar, 2010
  * Fragmenty dot. Heleny Hajdukiewicz (Zawistowskiej), jej brata Jerzego Hajdukiewicza i rodziny Hajdukiewiczów; także fot. M.in. na s. 21, 22, 51, 52, 55, 56, 66, 73, 111, 131, 135, 139,140, 142, 150, 156.


 1. Kowalska Ewa: Helena Zawistowska o Wileńszczyźnie. - 2012 http://ibedeker.pl/relacje/helena-zawistowska-o-wilenszczyznie/
  * Relacja z uroczystości 90. urodzin Heleny Zawistowskiej i promocji jej książki "Od Wilii po Uklę" w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku


 1. Dybicki Jerzy. Chirurgia, moja miłość : wspomnienia gdańskiego profesora. T. 3. - Gdańsk : Sefer, 2013. - S. 299, 307, 338, 400

 1. Antoniewicz Grażyna: Piękny jubileusz Heleny Zawistowskiej [artykuł - nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2017, nr 7 (10.01), s. 14
  * Nota o H.Z. w związku z jej 95 urodzinami i spotkaniem zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Nadbałtyckie Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 11.01.2017.


 1. Korczak Katarzyna: Krążenie genów, wpływów, wartości : Helena Zawistowska skończyła 95 lat [artykuł - sprawozdanie] // Autograf. - 2017, nr 1, s. 44-45
  * Relacja z uroczystości w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 11.01.2017 r. M.in. fragmenty wypowiedzi Jubilatki i Władysława Zawistowskiego, inf. o uhonorowaniu H.Z. Medalem Prezydenta Miasta Gdańska i o programie literacko-muzycznym ilustrującym drogę H.Z. z Wilna do Gdańska zaprezentowanym przez młodzież Gimnazjum przy II Zespole Szkół STO w Gdańsku pod kierunkiem Bożeny Ptak, Małgorzaty Krzaczyńskiej i Kuby Jasińskiego.


 1. Łupak Sebastian: Helena Zawistowska - była więźniarka łagrów lekarka i pisarka nagrodzona przez prezydenta Gdańska. - 2017 http://www.gdansk.pl/gdanszczanie/Helena-Zawistowska-byla-wiezniarka-lagrow-lekarka-i-pisarka-nagrodzona-przez-prezydenta-Gdanska,a,68489
  * Artykuł o Autorce w związku z wręczeniem Jubilatce Medalu Prezydenta Miasta Gdańska, 11.01. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Fragmenty wypowiedzi Autorki. Liczne fot. z uroczystości.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Astrolog Bum i dobry diabeł Tot
  Krajewska Anna Maria: Nie ma dobrych diabłów [recenzja] // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 34-35

 1. O zaginionych żeglarzach i latającej szafie
  Isakiewicz Lech: [Recenzja] [recenzja] // Nowe Książki. - 1988, nr 4, s. 42-44

 1. O zaginionych żeglarzach i latającej szafie
  Wachowiak Regina: [Recenzja] [recenzja] // Sztuka dla Dziecka. - 1988, nr 5-6, s. 82

 1. O zaginionych żeglarzach i latającej szafie
  Sokołowska Małgorzata: Dwie baśnie, dwie próby [recenzja] // Autograf. - 1989, nr 3, s. 63-65

 1. Od Wilii po Uklę
  Antoniewicz Grażyna: Zapach czeremchy w ogrodzie nad Wilenką [artykuł]. - Fot. // Polska Dziennik Bałtycki. - 2012, nr 5 (7-8.01), s. 115, dod. Magazyn Rodzinny
  * Zawiera fragmenty wypowiedzi Autorki podczas promocji książki w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.


 1. Od Wilii po Uklę
  Pewińska Gabriela: Ogród z dzieciństwa : "Od Wilii po Uklę" Heleny Zawistowskiej [artykuł]. - Fot. // Polska Dziennik Bałtycki. - 2012, nr 3 (4.01), s. 15

 1. W państwie podziemnego Gnoma
  Wachowiak Regina: [Recenzja] [recenzja] // Sztuka dla Dziecka. - 1988, nr 5-6, s. 82
  * Podpisane: (rw).


 1. W państwie podziemnego Gnoma
  Sokołowska Małgorzata: Dwie baśnie, dwie próby [recenzja] // Autograf. - 1989, nr 3, s. 63-65

 1. Łuk Karakamby
  Krajewska Anna Maria: Tajemnica szczęścia [recenzja] // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 34-35
  * Podpisane: (amk).

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Zawistowski Władysław. Na stopniach horyzontu (Matce) // W: Zawistowski Władysław. Płonące biblioteki. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978. - S. 58

 1. Zawistowski Władysław. Geografia (Rodzicom) [poemat] // W: Zawistowski Władysław. Ciemna niedziela. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1993. - S. 104-110

 1. Zawistowski Władysław. Kino w Tleniu (Mamie) [wiersz] // W: Zawistowski Władysław. Sztandar z ortalionu. - Gdańsk : Tower Press, 2004. - S. 30-31

Informacje inneO twórczości Heleny Zawistowskiej
"W baśniowych historiach Heleny Zawistowskiej na pierwszy plan wysuwa się wartka, pełna zaskakujących zwrotów akcja, wyzyskująca odwieczne motywy bajkowe takie jak: wędrówka w poszukiwaniu żeglarzy uwięzionych przez złego czarownika (»O zaginionych żeglarzach i latającej szafie«, 1987), uwolnienie przez mądrą Czar-Babę trójki dzieci uprowadzonych przez władcę Podziemia (»W państwie podziemnego Gnoma«, 1988), ocalenie księżniczki porwanej przez podstępną czarownicę (»Łuk Karakamby«, 1997), czy walka o władzę przy pomocy czarów i tajemnej wiedzy astrologicznej (»Astrolog Bum i dobry diabeł Tot«, 1998). Wymienione opowieści gdańskiej lekarki, łącznie z ostatnim wydanym zbiorkiem »Tajemnica zatopionej wyspy i inne baśnie« (2000), stawiają sobie ambitny cel wyrażenia w konwencji baśniowej problematyki moralnej, mówią o takich wartościach jak odwaga, odpowiedzialność, przyjaźń, wierność, nie uciekają od pytań o sens życia".
[Ewa Monika Pomirska. Panorama twórczości dla dzieci i młodzieży pisarzy Wybrzeża po 1980 roku // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku / pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin, 2004. - S.74-75]

Od Wilii po Uklę
"»Od Wilii po Uklę« to przedwojenna Wileńszczyzna widziana oczyma dziewczynki z warkoczami. Wzruszający zapis tęsknoty za miejscami, ludźmi, szczęśliwym dzieciństwem i młodością - radosnym czasem, zamkniętym w 1939 roku. (...) Wileńskie fotografie w kolorze sepii (odcień słonecznego brązu wydaje się stworzony dla tamtych stron) zarejestrowały beztroski świat, który za chwilę miał przestać istnieć, ziemię wspomnień, ogrody nieopisanej melancholii, niewysłowionego żalu, smutku nagłej rozłąki. Czule dopełniają piękny język tej książki, podkreślają smak i zapach Kresów, tego »obszaru zbiorowej tęsknoty«. (...) Opisana tu historia stanie się bliska nie tylko tym, co z tamtych stron, także ich potomkom, którzy (...) »choć już nie z Wilna, to jednak z Wilna«. » - Pisząc, myślałam o następnych pokoleniach - wyznała [Autorka] - Żeby wiedziały, gdzie i jak żyliśmy, życiem przecież tak odmiennym od dzisiejszego...«".
[Gabriela Pewińska: Ogród z dzieciństwa // Dziennik Bałtycki. - 2012, nr 3, s. 15]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza