strona główna
Pisarz:
Piotr Wojciech Kotlarz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Piotr Wojciech Kotlarz

ur. 1951
prozaik, dramaturg, publicysta, historyk, historiozof, pedagog, działacz polityczny, animator życia kulturalnego


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. W drodze [opowiadania ; jednoaktówka] / oprac. graf. Bronisław Tusk. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza LINIA Warsztatu Nowej Sztuki LINIA : KSW Żak, 1981. - 29 s. : il. 5 cz.-b. ; 20x14 cm. - (Arkusze Literackie)
      Zawartość: S. 3-8: "Idziemy" : sztuka w jednym akcie ; s. 11: List ; s. 15: Wiosna ; s. 19: Wizyta ; s. 23: Kula ; s. 27-29: Spotkanie w obcym mieście.
  * Arkusz literacki. Na prawach rkps.

 1. Gipsowe głowy [opowiadania] / oprac. graf. Cezary Staniszewski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza LINIA Warsztatu Nowej Sztuki LINIA : KSW Żak, 1982. - 33 s. : il. ; 20,5x14,5 cm
      Zawartość: S. 3-8: Gipsowe głowy ; s. 9-10: List, którego nie wyślę ; s. 11-13: W celi ; s. 15-20: Rozmowy przy barze ; s. 21: Dzień jak co dzień ; s. 22: Południe ; s. 23-24: Kilka słów o Mietku ; s. 25-26: Podróż ; s. s. 27: Sen ; s. 28-33: Codzienność.
  * Arkusz literacki. Wydane na prawach rkps.
  * Na III okł. krótka nota Stanisława Gostkowskiego o twórczości P.K.

 1. Miasto i jego pisarz [opowiadanie] / il. C. ; oprac graf. A.G. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Retro, 1990. - 10 s. nlb. : il. 8 cz.-b. ; 20x14 cm
 1. Odejscie i inne opowiadania [opowiadania] / oprac. graf. Krzysztof Pałubicki ; il. Katarzyna Kotlarz. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1993. - 87 : il. 7 cz.-b. ; 16,5x11,5
      Dedykacja: Rodzicom
      Zawartość: S. 7-28: Odejście ; s. 29-35: W podróży do Z. ; s. 37-41: Okno ; s. 43-44: Poszukiwania na ulicach starego miasta ; s. 45-51: Miejsce ; s. 53-54: Zdjęcia ; s. 55-58: Zdjęcia II ; s. 61-64: Zwykły przypadek z okresu dojrzewania ; s. 65-69: Dom ; s. 71-79: Wilki ; s. 81-87: Rudy ; s. 89:[Andrzej Krzysztof Waśkiewicz] akw: Nota o Autorze.
  * Druk ukończono w grudniu 1993 r.

 1. Poszukiwania wśród szarości [powieść] / oprac. graf. Czesław Kabala ; il. Katarzyna Kotlarz. - Gdańsk : Gdanskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1995. - 110 s. : il. ; 20,5x14,5 cm
  ISBN 83-86460-01-6
  * Na okł. wykorzystano rys. Katarzyny Kotlarz "Fragment architektury".
  * Na IV okł. nota wydawcy o Autorze i powieści.
  * Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

 1. Dostrzec sens dziejów [rozprawa] / Słowo wstępne / Andrzej Piskozub ; il. Katarzyna Kotlarz. - Gdańsk : Wydaw. Kwadrat, 1998. - 80 s. : il. ; 19,5x12,5 cm. - (Uniwersytet Gdańsk. Katedra Nauki o Cywilizacji. Prace Seminaryjne ; 4)
  ISBN 83-910355-0-6
  Wyd. 2 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2009. - 109 s. : il ; 19 cm. - ISBN 978-83-86460-60-1
      Zawartość: S. 5-6: Piskozub Andrzej. Słowo wstępne. - S. 7-33: W stronę wieloaspektowego postrzegania rzeczywistości ; s. 34-80: Cywilizacja czy cywilizacje.
  * A. Piskozub w "Słowie wstępnym" informuje, że Autor publikacji uczestniczy w seminarium doktoranckim w Katedrze Nauki o Cywilizacji Uniwersytetu Gdańskiego.

 1. Każda chwila [powieść] / projekt okł. Czesław Kabala ; il. Maja Majewska . - Gdańsk : Wydaw. Mestwin, 2002. - 103 s. : i. 9 cz.-b. ; 21,0x14,5 cm
  ISBN 83-911035-1-X
      Dedykacja: Wiesi
      Zawartość: Cz. 1: kryzys ; Cz. 2: Poszukiwania.
  * Wydano na zlecenie Związku Literatów Polskich. Oddział w Gdańsku.
  * Na IV okł. nota o Autorze.

 1. Trzy dramaty [dramaty] / projekt okł. Czesław Kabala. - Gdańsk : Wydaw. Mestwin, 2002. - 130 s. ; 21x15 cm
  ISBN 83-911035-2-8
      Dedykacja: Pamięci Mojej Mamy Heleny z domu Rekowskiej
      Zawartość: S. 5-55: Starostwo : dramat w trzech aktach z przełomu XV/XVI wieku ; s. 57-98: Niebezpieczne sąsiedztwo : dramat historyczny z XIX wieku w trzech aktach ; s. 99-130: Gracz : dramat psychologiczny, współczesny, w dwóch aktach.
  * Na IV okł. nota o Autorze.

 1. Sztuka dramaturgii : zarys dziejów dramatu: w świecie, w Polsce, dzieje teatrów szkolnych, jak napisać sztukę? [podręcznik]. - Gdańsk : Wydaw. Artline, 2004. - 436 s. ; 24 cm
  ISBN 83-91984-59-1
  * Na s. 419-428 bibliografia.

 1. Historia dramaturgii : kierunki i determinanty rozwoju deamaturgii na świecie / projekt okł. i s. tyt. Czesław Kabala. - Gdańsk : Wydaw. Artline, 2007. - 521 ; 24,5x16,5 cm
  ISBN 83-919845-8-3
  Wyd. 2 poszerz. 2016 [Będzin] : Wydaw. Internetowe E-bookowo. - Plik tekstowy PDF 4,60 MB. - ISBN 978-83-78597-17-9
      Zawartość: Spis treści [poniżej podano tylko tyt. rozdziałów głównych, pominięto rozbudowany podział na podrozdziały, podpodrozdziały itd.]: S. 5-13: Wstęp. - S. 14-317: Teatr i dramat europejski ; s. 318-341: Dramaturgia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ; s. 342-345: Dramaturgia polska w dwudziestoleciu międzywojennym (II Rzeczypospolita) ; s. 346-389: Europa ; s. 390-403: Teatr drugiej połowy XX i początku XXI wieku ; s. 404-444: Dramaturgia Dalekiego Wschodu ; s. 445-461: Inne kręgi kulturowe ; s. 462-463: Dramat u progu epoki globalizacji i uniwersalizacji kultury. - S. 464-469: Zakończenie. - S. 470-482: Bibliografia ; s. 483-518: Skorowidz nazwisk ; Skorowidz tytułów.

 1. Dotykając strun życia [scenariusz filmowy]. - Gdańsk : Artline, 2009. - 100 s.
  * Tyt. na okładce: Dotknięcia strun życia.
  * Scenariusz dot. Henryka Wieniawskiego.

 1. Dwa libretta [scenariusze spektakli teatru tańca] / projekt okł. i s. tyt. Katarzyna Kotlarz ; il. Cezary Paszkowski. - Gdańsk : Wydaw. Artline, 2009. - 24 s. ; 21x15 cm
  ISBN 978-83-919845-8-8
      Zawartość: S. 5-6: Zamiast wstępu. - S. 7-11: Życie za życiem ; s. 13-18: Odrzućcie maski zła : libretto baletu - teatru tańca. - S. 19-24: [Kserokopie pism, m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego, prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu potwierdzających objęcie honorowego patronatu nad przedstawieniem teatru tańca "Życie za życiem.]
  * Opis bibliograficzny tej publikacji w katalogu Biblioteki Narodowej zawiera inf. o błędnym ISBN.

 1. Teatr szkolny w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : koncepcje, działalność, znaczenie [monografia historycznoliteracka ; e-book] / projekt graf. okł. Katarzyna Pielaszkiewicz. - Bydgoszcz : Filologos, 2014. - 512 s.
  ISBN 978-83-64540-96-7
  Wyd. 2 [e-book] Gdańsk : Fundacja Kultury WOBEC, 2018
 1. Dramaty i monodramy [dramaty, monodramy] / projekt okł. Czesław Kabala. - Gdańsk : Wydaw. Artline, 2016. - 394 s.  ; 24x17 cm
  ISBN 978-83-919845-3-6
      Zawartość: S. 3-4: Zamiast wstępu. - S. 5-284: Dramaty: s. 6-83: Imperator ; s. 84-136: Wszystko dla mas ; s. 137-184: Polowanie na bażanty (Ars poetica) ; s. 185-251: Dotknięcie zbrodni (Danton i Robespierre) : sztuka (nie tylko historyczna) w dwóch aktach ; s. 252-284: Próba powrotu : dramat w dwóch aktach. - S. 287-394: Monodramy: s. 288-308: Drogi mi się zagubiły" : rzecz o Mieczysławie Czychowskim. Poecie, malarzu, artyście - człowieku [w teksie wiersze M.Cz. "palenie w piecu", "Ojcowie", "Ze wsi I" (inc.: Światy obchodzić...), "Gangsterzy", "Kogucik", "Zycie" (inc.: Oślepia go...), "Cztery strofki] ; s. 309-332: Tylko wolniej... proszę : rzecz o pokoleniu "Kataryniarzy" ; s. 333-253: Tu był mój dom ; s. 354-379: Rola ; s. 380-394: Patria.
  * Na IV okł. fot. i biogram Autora.
  * Na IV okł. inf.: Wydanie książki wsparł finansowo Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański.
  Czychowski Mieczysław - utwory poświęcone ;

 1. Historia polskiej dramaturgii : polityczne, gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju dramaturgii polskiej [monografia historycznoliteracka, e-book] / projekt okł. Czesław Kabala. - [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2016. - plik tekstowy PDF 3,94 MB
  ISBN 978-83-78596-87-5
      Zawartość: Wstęp. - Rozdz. I: Okres piastowski ; Początki dramatu liturgicznego ; Misterium ; Moralitet ; Widowiska parateatralne. - Rozdz. II: Polska Jagiellonów ; Początki Renesansu w Polsce ; Moralitet w polskim Renesansie ; Dialogi XVI i pierwszej połowy XVII wieku. - Rozdz. III: Epoka królów elekcyjnych ; Pełny Renesans ; Barok ; Oświecenie ; Drama mieszczańska. - Rozdz. IV: Rozbiory ; Romantyzm ; Epoka czy konwencja? ; Aleksander Fredro ; Józef Korzeniowski ; Pozytywizm ; Dramaty historyczne ; "Dramat ludowy" pod koniec XIX i na początku XX wieku ; Obok głównego nurtu ; Młoda Polska. - Rozdz. V: Dwudziestolecie międzywojenne. - Rozdz. VI: Dramat i teatr polski po II wojnie światowej - PRL ; Lata 1944-1956 ; Lata 1957-1970 ; Lata 1971-1989. - Rozdz. VII: Trzecia RP - Dramaturgia polska po roku 1989. - Zakończenie. - Bibliografia ; Piotr Wojciech Kotlarz ; Przypisy

 1. Opowieść o psach z widmem wojen w tle [powieść] / projekt okł. Czesław Kabala. - Gdańsk : Artline, 2016. - 182 s. ; 21x15 cm
  ISBN 978-83-919845-5-0
  * Na IV okł. fot i biogram Autora.
  * Inf. na IV okł.: "Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego".

 1. Narodziny cywilizacji. - Gdańsk : Fundacja Kultury WOBEC, 2018
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Trzy dramaty [dramaty]. - Gdańsk. - Wydaw. Mestwin, 2002
  * Zawiera: Starostwo ; Niebezpieczne sąsiedztwo ; Gracz.
  Zob. poz. 8

 1. Dwa libretta [scenariusze spektakli teatru tańca]. - Gdańsk. - Wydaw. Artline, 2009
  * Zawiera: Życie za życiem ; Odrzućcie maski zła : libretto baletu - teatru tańca.
  Zob. poz. 12.

 1. A deszcz wciąż pada [dramat] / reż. Beniamin Koralewski. - Gdańsk, Galeria GTPS PUNKT : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2010
  * Premiera 22.06.2010. Drugie przedstawienie 10.09.2010.
  * Wykonawcy: Agnieszka Bukowska, Marta Jaszewska, Michał Kniaź, Magdalena Kaczmarek, Cezary Kondraciuk, Wojciech Szczęścikiewicz, Anna Zaręba.

 1. Życie za życiem (Life after life) [scenariusz teatru tańca] / libretto i scenariusz Piotr Kotlarz ; muzyka Cezary Paszkowski ; choreografia Anna Baranowska, Agnieszka Humięcka ; kostiumy Katarzyna Pielaszkiewicz. - Gdańsk : Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku. - Gdańskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, 2011
  * Prapremiera 26.09.2011 r.
  * Wykonawcy: tancerze Teatru Tańca, m.in.: Dorota Zielińska, Marcin Weresa, Aleksandra Konicz, Agnieszka Tańska.
  * Zapis filmowy spektaklu na stronie http://zyciezazyciem.eu/index.php/musical-2/wideo

 1. Człowiek z szafy [monodram] / reż. Beniamin Koralewski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2013
  * Prapremiera 6.08.2013 r. w sali GTPS w Gdańsku.
  * Wykonawca: Ryszard Jasiński.

 1. Imperator [dramat] // Wobec : miesięcznik społeczno-kulturalny [internetowy]. - Nr 2 (2014)
 1. Wszystko dla mas [dramat] // Wobec : miesięcznik społeczno-kulturalny [internetowy]. - Nr 1 (2014)
 1. Dramaty i monodramy  [dramaty, monodramy]. - Gdańsk. - Wydaw. Artline, 2016
  * Zawiera: Imperator ; Wszystko dla mas ; Polowanie na bażanty (Ars poetica) ; Dotknięcie zbrodni (Danton i Robespierre) : sztuka (nie tylko historyczna) w dwóch aktach ; Próba powrotu : dramat w dwóch aktach ; Drogi mi się zagubiły" : rzecz o Mieczysławie Czychowskim. Poecie, malarzu, artyście - człowieku ; Tylko wolniej... proszę : rzecz o pokoleniu "Kataryniarzy" ; Tu był mój dom ; Rola ; Patria.
  Zob. poz. 14

 1. Drogi mi się zagubiły : monodram o Mieczysławie Czychowskim [monodram] / tekst i reż. Piotr Kotlarz. - Gdańsk : Gdanskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2016
  * Premiera 6.02.2016 w Galerii PUNKT GTPS w Gdańsku; następne przedstawienie 12.04.2016.
  * Wykonawca Ryszard Zarański.

 1. Life following life (Życie za życiem) [scenariusz musicalu] // Mutuus : miesięcznik społeczno-kulturalny [internetowy]. - Nr 18 (2018)
  * Tekst na stronie: http://mutuus.eu/index.php/scena-teatr-18/scenariusz-musicalu-life-following-life-zycie-za-zyciem-piotr-kotlarz [dostęp 11.09.2018]
  * Scenariusz oparty na wątkach spektaklu teatru tańca "Życie za życiem" (zob.).

 1. Rola [monodram] // Wobec : miesięcznik społeczno-kulturalny [internetowy]. - Nr 18 (2018)
  * Tekst na stronie http://wobec.eu/2017/rola-piotr-wojciech-kotlarz/.
  * Tekst monodramu był publikowany w "Dramatach i monodramach" P.K. w 2016. Autor poświęca monodram pamięci Krystyny Feldman w 10. rocznicę śmierci aktorki.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Codzienność :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 261, s. 5
 1. Dzień jak codzień ; Kilka słów o Mietku ; Popołudnie :  [opowiadania] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 211, s. 5
 1. Okno :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 262, s. 5
 1. Gipsowe głowy :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 176, s. 5
 1. Ryba ; Ryba II ; Ryba III ; Koniec ryby ; Kula ; Bohater naszego miasta ; :  [miniatury prozatorskie]. - 1984, nr 158, s. 4
 1. W celi :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 230, s. 5
 1. Zdjęcia :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 259, s. 6
 1. Pociąg do X ; Ucieczka donikąd :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 33, s. 6
 1. Alek (Pamięci Aleksandra Synowieckiego) :  [wspomnienie] // Autograf Post. - 1995, nr 1, s. 8
  Synowiecki Aleksander ;

 1. Kim jest Weiser Dawidek? : komentarz historyka :  [artykuł] // Autograf Post. - 1995, nr 2, s. 10
  * Dot. powieści Pawła Huellego "Weiser Dawidek".

 1. Poszukiwania wśród szarości :  [fragm. powieści] // Autograf Post. - 1995, Nr 3, s. 6-7
  * Fragm. powieści "Poszukiwania wśród szarości" wydanej przez GPTS.

 1. Powstanie listopadowe :  [artykuł]. - Klęski i świadomość // Autograf Post. - 1995, nr 4, s. 21
 1. Ryba, Ryba II, Ryba III, Koniec ryby :  [opowiadanie] // Autograf Post. - 1995, nr 1, s. 10
 1. Temat na 1000-lecie :  [artykuł] // Autograf Post. - 1995, nr 1, s. 24
  * O planowanej przez GTPS sesji "Miejsce Gdańska w procesie powstawania narodowego państwa polskiego".

 1. Żakinada :  [artykuł] // Autograf Post. - 1995, nr 4, s. 29
  * Dot. KSW "Żak".

 1. Bohater naszego miasta ; Wielki budowniczy (Cezaremu Staniszewskiemu) :  [miniatury prozatorskie] // Autograf Post. - 1996, nr 2, s. 4
  * Teksty zamieszczone w części pisma poświęconej pamięci Mieczysława Czychowskiego.
  Staniszewski Cezary - utwory dedykowane ; Czychowski Mieczysław

 1. Każda chwila :  [fragm. powieści] // Autograf Post. - 1996, nr 2, s. 14-15
  * Fragm. powieści "Każda chwila" (2002).

 1. Punkty widzenia :  [artykuł]. - Klęski i świadomość // Autograf Post. - 1996, nr 1, s. 23-24
  * Polemika z niektórymi tezami Stefana Kieniewicza nt. powstania styczniowego.

 1. Rozmyślania o historii na marginesie wydarzeń krakowskich 1846 roku :  [artykuł]. - Punkty widzenia // Autograf Post. - 1996, nr 5, s. 28
 1. Sesja na tysiąclecie :  [artykuł] // Autograf Post. - 1996, nr 5, s. 13
  * Dot. planowanej (20-21.06.1997) sesji naukowej organizowanej przez GTPS pt. "Miejsce Gdańska w procesie powstawania polskiego państwa narodowego". Wykaz zgłoszonych referatów, m.in. Piotr Kotlarz: Wpływ rozwoju kolei na zacieśnianie związków Pomorza Gdańskiego z pozostałymi ziemiami polskimi.

 1. Zamach :  [opowiadanie] // Autograf Post. - 1996, nr 6, s. 16
  * Dat. Gdańsk 1994.

 1. Jesteśmy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jesteśmy [czasopismo]. - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku, 1996, nr 0-3 // Autograf Post. - 1997, nr 2, s. 42
 1. Pamięci Mieczysława Czychowskiego :  [artykuł] // Autograf Post. - 1997, nr 2, s. 30
 1. Ryszard Stryjec :  [artykuł] // Autograf Post. - 1997, nr 4, s. 33
  * Krótki tekst upamiętniający Ryszarda Stryjca.

 1. Dostrzec sens dziejów :  [fragm. rozprawy] // Autograf Post. - 1998, nr 3-4, s. 47-48
 1. Według Łysiaka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Łysiak Waldemar. Na łamach 5. - Warszawa, 1997 // Autograf Post. - 1998, nr 5, s. 42
 1. Wybór XX wieku : demokracja, faszyzm, komunizm? :  [artykuł] // Autograf Post. - 1999, nr 1, s. 37
  * Polemika z prof. Ernstem Nolte.

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Socjaldemokrata Gdański : miesięcznik lewicy demokratycznej [czasopismo] / red. nacz. Piotr Kotlarz. - Gdańsk : Kwintex, 1993-1994
  * Wariant tyt.: Socjaldemokrata.


 1. Autograf Post : literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne [czasopismo] / redagują: Piotr Kotlarz, Andrzej K. Waśkiewicz (red. nacz.), [od nr 6/1996 także Alina Kietrys]. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1995-1997
  * Piotr Kotlarz redagował Autograf Post od pierwszego numeru po wznowieniu pisma (w l. 1988-1990 ukazywało się pismo pt. Autograf) w 1995 r. do nr. 5 w 1997. Później (do 2002 nr 4) figurował w stopce redakcyjnej jako jeden ze współpracow

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Nie tylko o elitach [ankieta] // Autograf Post. - 1997, nr 3, s. 4-5
  * Wypowiedź w ankiecie redakcyjnej "Inteligencja polska, co się z nią stało".

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów 1. Gipsowe głowy
  Łyp Mieczysław A.: [Recenzja] [recenzja] // Okolice. - 1983, nr 5-6, s. 112

 1. Gipsowe głowy
  Kuczkowski Krzysztof: [Recenzja] [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 104, s. 5

 1. Gipsowe głowy
  Tulik Jan: [Recenzja] [recenzja] // Okolice. - 1985, nr 1, s. 91-94

 1. Poszukiwania wśród szarości
  Kroplewski Jarosław: Pokolenie bezbarwnych [recenzja] // Autograf Post. - 1996, nr 4, s. 25

 1. W drodze
  Łyp Mieczysław A.: [Recenzja] [recenzja] // Okolice. - 1983, nr 5-6, s. 112

 1. W drodze
  Tulik Jan: [Recenzja] [recenzja] // Okolice. - 1985, nr 1, s. 91-94
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Kawiecki Piotr: Dobrze mieć własnego wroga (Piotrowi Kotlarzowi) [wiersz] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 20

Informacje inneO twórczości Piotra Kotlarza

Gipsowe głowy (1982)
● "Proza Kotlarza grawituje wokół doznań egzystencjalnych. Bohaterom opowiadań (...) towarzyszą pytania »co ja tu robię?«, »jak długo jeszcze będziemy przesiadywali przy barze?« Tym pozornie »przegranym w życiu« ludziom, którymi najczęściej są drobni złodziejaszkowie, zagubieni w świecie artyści, malarze, rzeźbiarze, początkujący pisarze, wraz z »pijacką czkawką« nowo wstającego dnia, nasuwają się pytania zasadnicze, jak przeżyć i określić się w konkretnej rzeczywistości? Jakim być człowiekiem? Kotlarz nie daje rozwiązań uniwersalnych. I w tym również należy widzieć jedna z zalet tej prozy, która nie rozwiązuje, a przede wszystkim sugeruje, naprowadza czytelnika na określoną drogę, dając mu pełną swobodę rozwiązań, wyboru miedzy dobrem a złem".
[Stanisław Gostkowski. [Nota] // W: Kotlarz Piotr. Gipsowe głowy. - Gdańsk, 1982. - III okł.]


Odejście i inne opowiadania
● "Piotr Kotlarz pisze prozę sytuująca się pomiędzy odległymi konwencjami jak moralitet i reportaż. Technika jest reportażowa, przesłanie - moralitetowe. Albo inaczej: autor dba o reportażową wierność realiom, rekonstrukcję społecznych determinant, ścisłą lokalizację w czasie historycznym, osoby wszakże w tych zdarzeniach uczestniczące, interesują go jako reprezentanci postaw, charakterów, ról społecznych. (Realia są najczęściej gdańskie: z okresu tużpowojennego, z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Horyzont doświadczeń bohaterów jest tożsamy z horyzontem doświadczeń autora. (...) Próba dotarcia do prawdy i zgoda na to, że nigdy nie poznamy jej całej. Że jest raczej prawda uczestników zdarzeń, niż prawda obiektywna. Że czasem warto powstrzymać się od osądzania. Ale pytania są natury moralnej: o prawo sądu, sens zdarzeń, o to, jak być autentycznym i uczciwym..."
[ Andrzej Krzysztof Waśkiewicz] akw. Nota o Autorze // W: Kotlarz Piotr. Odejście i inne opowiadania. - Gdańsk, 1993. - S. 89]

Poszukiwania wśród szarości
●"Powieść »Poszukiwania wśród szarości«, której akcja toczy się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, jest próbą zapisu okresu przemian. Obraz świata, w którym nie powstała jeszcze nowa jakość kulturowa, a już ginęła.
»Poszukiwania...« to uczciwy i prawdziwy obraz tamtej epoki. Jałowe i powierzchowne dyskusje polityczne, żałosna bohema artystyczna, szara pozbawiona heroizmu walka o byt. W takim świecie bohater poszukuje swojego miejsca, wartości, pyta o sens życia. »Poszukiwania...« to również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o miejsce pisarza, intelektualisty.
Powieść ta jest też polemiką z innymi modelami literatury, swego rodzaju refleksją na temat stosunku literatury do rzeczywistości"
[{Fragm. noty wydawniczej} // W: Kotlarz Piotr. Poszukiwania wśród szarości. - Gdańsk, 1995. - IV okł.]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza