strona główna
Pisarz:
Alina Afanasjew


Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Alina Afanasjew


Zobacz zdjęcie
Ur. 1930, zm. 2018

Pseudonimy i kryptonimy: Ronczewska, Ronczewska-Afanasjew.

Alina Afanasjew urodziła się 27 czerwca 1930 roku w Wilnie jako córka Włodzimierza i Olgi Ronczewskich. Matka ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu, a ojciec pracował w branży turystycznej, w "Orbisie". Przed wojną przez jakiś czas mieszkała we Lwowie.
W 1945 roku przyjechała na Wybrzeże Gdańskie i zamieszkała w Sopocie. W 1961 roku skończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując absolutorium z malarstwa ściennego. Pracowała jako scenograf w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W Polskim Radio debiutowała opowiadaniem "Motyl". Debiut książkowy (wspólnie z mężem) to książeczka dla dzieci pt. "Czarodziejski młyn" wydane przez Wydawnictwo Morskie w 1961 roku. W prasie pierwszy tekst opublikowała w Literach w 1963 roku. Tworzyła scenografię do wielu sztuk w teatrach m.in. w Łodzi, Warszawie, Trójmieście, a także do przedstawień Teatru Telewizji Polskiej. W 1957 roku zawarła związek małżeński z Jerzym Afanasjewem.
Dzięki przynależności do I.T.I. odbyła kilka podróży, m.in. do Berlina, Budapesztu, Pragi i Oslo. W latach 1990 – 1996 była radną Miasta Sopotu, przewodnicząc w Radzie Miasta Komisji Kultury przez okres siedmiu lat.
Jest matką Jerzego Włodzimierza. Od 1997 roku, mieszkała w Gdańsku.
Była członkiem m.in.: Związku Polskich Artystów Plastyków (1963-1983; m.in. wchodziła w skład Rady Artystycznej Zarządu Głównego Sekcji Scenografii), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Związku Artystów Scen Polskich (od 1969), I.T.I. (od 1974), Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) (1965 - ), NSZZ "Solidarność" (od 1981), Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni (1980),
Publikowała m.in. w czasopismach: Litery, W Drodze.
Ważniejsze nagrody: Złota Odznaka ZSP, Medal Ks. Mściwoja (1998), Medal Wojewody Pomorskiego z okazji X rocznicy SPP (1999), Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.
Jest Autorką: Opowiadania i bajki dla dzieci: "Czarodziejski młyn" (wspólnie z mężem) (1961, 1970, 1975, 1986), "Księżycowe sny" (1971, 1985), "Babcia i słoń" (wspólnie z mężem) (1972, 1987); pamiętnika: "Uwięziona kolęda" (1991); wspomnień: "Książęta i żebracy" (2003); utworów scenicznych: Dobry wieczór, błaźnie (wspólnie z mężem) (1959, 1962), Pancernik Potiomkin (wspólnie z mężem) (1968); Kot z pawim ogonem (wspólnie z mężem) (1971, 1973, 1976, 1978); słuchowiska: Czerwony kaczorek (wspólnie z mężem) 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1984, 1985)

Biogram i bibliografia skonsultowana z Autorką.


Oprac.: Maria Mroczkiewicz, Jacek Grzybowski


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Czarodziejski młyn  [opowiadanie] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew ; il. Jerzy Afanasjew. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1961. - 58 s. ; 23 cm
  [Wyd. 2]. - Warszawa : Ruch, 1970 ; wyd. 2 [właśc.3] . - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975 ; wyd. 2 [właśc. 4]. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986
      Zawartość: Rozdział I w którym dajemy Wam żałosny wstęp o fatalnie smutnym mieście Smętowie; Rozdział II mówi o wstrętnym młynarzu, małej pani Dorotce, panu Filipie, fruwającym młynie, krowie Kunegundzie i siwej myszy; Rozdział III z którego dowiecie się o dziwnych oczach młynarza, ucieczce dzieci i o krainie młynów; Rozdział IV opiewa niebezpieczne przygody Filipa i Dorotki u króla Golibrody i pomoc mężnej Kunegundy; Rozdział V opowiada o Krainie Perfum, liliach wysokich jak drzewa, domach z butelek i zagubieniu się romantycznej krowy Kunegundy; Rozdział VI w którym mowa o krainie Karcianych Królów, grze Trik-Trak, uwięzieniu Filipa i o mądrej pani Katarinie; Rozdział VII z którego dowiecie się o zamarzniętym weselu, krainie śmiechu, weselnych dzwonach i Wielkiej Nagrodzie, która spotkała dzieci; Rozdział VIII i ostatni Nasze do widzenia.
  I Nagroda na Toruńskim Festiwalu Sztuk Lalkowych w 1964, I nagroda na Festiwalu Teatru Lalek w Bukareszcie w 1964, nagroda w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Lalek w Bukareszcie w 1966 roku ; nagroda Telewizyjnego Festiwalu Widowisk Lalkowych w 1973
  P r z e k ł. c z e s. : Začarowaný mlýn / [przeł.] Jan Pišta. Praga Radio 1967, Praha : "Albatros", 1987.- s ł o w a c.: Bratysława Radio 1970, Bratysława Telewizja 1970, Lietajúci mlyn / [przeł.] Olga Silnická ; il. Katarina Ševellová-Šuteková. Bratislava : Mladé Letá, 1978. 70, [6] s. (Zlatý Klúčik)
  A d a p t. : t e a t r.. Wyst. Gdańsk : Teatr Lalki i Aktora Miniatura, 1964, 1965, 1972 (adapt. pt. Latający wiatrak), 1973; Bielsko-Biała : Teatr Lalek Banialuka, 1965; Łódź : Teatr Lalek Arlekin, 1966 (adapt. pt. Czarodziejski wiatrak); Warszawa : Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci, 1971; Toruń : Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski, 1972; Telewizyjny Festiwal Widowisk Lalkowych (II: 17 XII 1972 28 I 1973); Telewizyjny Festiwal Widowisk Lalkowych (III: 23 XII 1973 03 II 1974); Leningrad : Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol, 1977; Warszawa : Teatr Lalek Fraszka, 1978; Leningrad : Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol, 1978; Będzin : Teatr Dzieci Zagłębia, 1979; Jelenia Góra : Jeleniogórski Teatr Animacji, 1979; Warszawa : Teatr Lalki i Aktora Baj, 1979 (adapt. pt. Latający wiatrak); Leningrad : Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol, 1979; Szczecin : Teatr Lalek Pleciuga, 1984 (adapt. pt. Latający wiatrak) wystawiona w Programie I Telewizji Polskiej 8 lutego (49 min.) ramach Telewizyjnego Festiwalu Widowisk Lalkowych (3-10 II. 1985 roku); Będzin : Teatr Dzieci Zagłębia, 1984; Gdańsk : Opera Bałtycka w Gdańsku premiera 5 grudnia 1998 roku (adapt. pt. Latający wiatrak). - f i l m.: Ekran. 1967, - Telewizja Polska 1966, - Polskie Radio 1968, Teatr Polskiego Radia Radiowy Teatr dla Dzieci 1980, Teatr Polskiego Radia 1988, Cz. 1-2
  Adaptacje teatralne też pod różnymi tytułami : Latający wiatrak, Czarodziejski wiatrak.


 1. Księżycowe sny [opowiadania dla dzieci] / il. Gabriel Rechowicz . - Warszawa : Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1971. - 34, [2] s.
  Wyd. 2. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
 1. Babcia i słoń [opowiadania i bajki dla dzieci] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew ; il. Stanisław Ibis-Gratkowski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1972. - 122, [6] s.
  [Wyd. 2]. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1987
      Zawartość: Babcia i słoń (J A.); Moja zaczarowana mama (A. A.); Pajac i anioł (J. A.); Ta flądra, ale czy madra? (J. A.); Kot z pawim ogonem (A. A.); Szczęście (J. A.); Na konferencji u pana prezesa (J. A.); Słoń i liszka (J. A.); Czerwony kaczorek (A. A. wg scenariusza J. A.).

 1. Uwięziona kolęda [pamiętnik] / Alina Afanasjew, Tadeusz Woźniak, Andrzej Szmaciński ; oprac. red. Maryla Hempowicz. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział, 1991. - 120 s. : [16] s. tabl. : 2 faks., fot., portr.  ; 20 cm
      Zawartość: Słowo od Autorki ; Część I.: Lata 1980-1983 ; Część II: Dokumenty i pamiątki ; Jerzy Afanasjew: „polski rok 1980” ; Tadeusz Woźniak: „Krótki opis wypadków grudniowych 1970 roku w Gdyni” ; W Gdyni. Lista ofiar – zastrzeleni 17 grudnia 1970 roku ; W Gdyni. Lista ofiar – ranni 17 grudnia 1970 roku (i leczeni w szpitalu Miejskim w Gdyni) ; Andrzej Szmaciński: „Sprawozdanie SKBPOG” ; Alina Afanasjew: Post scriptum.

 1. Książęta i żebracy [pamiętniki] / okł. i s. tyt. projektował Zygmunt Gornowicz . - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2003. - 303, [5] s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-89-3
      Dedykacja: Książkę te dedykuję mojemu wnukowi Jerzemu Aleksandrowi Afanasjewowi
      Zawartość: Album rodzinne: Odjazd z dzieciństwa ; Zapluty karzeł reakcji ; Pieszo z dzieckiem przez Pireneje ; Byliśmy rodziną ; Wielki strach ; Marysia oczekiwała cudu ; Mężczyźni mojego życia: Mój brat – Ryszard Ronczewski ; Mój mąż – Jerzy Afanasjew ; Mój syn – Jerzy Włodzimierz ; Mój wnuk - Jerzy Aleksander Afanasjew ; Kobiety w moim życiu: Tesa – Teresa Pągowska –artystka malarka ; Hala – Halina Bajońska – malarka ; Jej wysokość Tereska – Teresa Ferenc – poetka ; „Jarzynka” – Janina Jarzynówna – choreograf ; Współczesna żyrondystka – Henryka Dobosz – dziennikarka ; Oleśka – Olga Lipińska – reżyser ; Halina – Halina Słojewska – aktorka ; Mężczyźni w moim życiu ; „Głos” – ks. dr Tadeusz Gocłowski – arcybiskup ; Chirurg – prof. dr Jan Kuś – chirurg, laryngolog ; Stefan – Stefan Bratkowski – prawnik, dziennikarz ; Zbyszek – Zbigniew Cybulski – aktor; Fenomen Krzysztofa – ks. dr Krzysztof Niedałtowski – kapelan rodziny ; Herbert – Zbigniew Herbert – poeta ; Załoga: Ten statek nazywał się „Gdynia” ; Dowódca w stylu ; W mojej Ojczyźnie, III Rzeczpospolitej: Dostałam rolę ; Pierwszy sopocki samorząd ; Discovery ; Rozmowa – dokument. Pamiętnik podatnika ; Czarni ; Prawo autorskie ; Zamykać usta prawdzie ; Dzieło miłosierdzia ; Pro memento ; Westchnienie w kruchcie ; Stare cmentarze ; Pro arte sacra ; Powódź ; Album ; Bratnie walki ; Na niby ; W stronę muz: Ołtarze papieskie ; Dziewiąta symfonia ; Barbara Góra – Wystawa obrazów ; Paweł ; A może od tego wszystkiego się zaczęło? spacer po wodzie ; Książęta i żebracy ; Miłość: Miłość ; Wielka Ruina ; Commedia dell’arte ; Białe zwierzęta ; Postscriptum.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Dobry wieczór, błaźnie / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew. - [Sopot] : Teatr Studencki „Cyrk Rodziny Afanasjeff”, 1962
 1. Pancernik Potiomkin [balet] / libretto i scenariusz Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew. - Gdańsk : Opera Gdańska, 1968
  Praprem.
  Wyróżnienie miesięcznika Litery „Order Stańczyka” w 1968 roku.

 1. Czerwony kaczorek [słuchowisko] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew. - Gdańsk, 1970
  Czerwony kaczorek : Król Kukuryku III. Praprem. Bielsko-Biała : Teatr Lalek „Banialuka”, 1975; Jego Książęca Mość Kaczorek Czerwony [słuchowisko] / adapt. Krystyna Wodnicka. - Teatr Polskiego Radia. Godzina Dziewcząt i Chłopców, 1970, 26 XII, program I, 25 min.; Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci, 1971, 11 IV, program I, 25 min.; Teatr Polskiego Radia. Teatr Szkolny, 1973, 22 II, Program I, 25 min.; Teatr Polskiego Radia. Program dla Dziewcząt i Chłopców, 1974, 11 IX, Program II, ok. 15 min.; Teatr Polskiego Radia. Słuchowiska dla Szkół 1976, 30 XII, Program I, 25 min.; Bielsko-Biała : Teatr Lalek „Banialuka”, 1984 [słuchowisko wystawione w Programie I Telewizji Polskiej 4 lutego (38 min.) w ramach Telewizyjnego Festiwalu Widowisk Lalkowych (3-10 II. 1985 roku)]

 1. Kot z pawim ogonem [słuchowisko] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia. Słuchowiska dla Dzieci Młodszych, 1971
  Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci Młodszych, 1973, 08. IV, Program I, 20 min.; Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci, Teatr Fantazji, 1976, 08.VIII, Program I, 20 min.; Teatr Polskiego Radia. Wakacyjny Teatr dla Dzieci 1978, 30 VII, Program I, 15 min.

 1. Jan Pierzyna Tiritapski i jego zabawki [słuchowisko] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew, Lucyna Legut : Teatr Polskiego Radia Radiowy Teatr dla Dzieci, 1978
  26 II, Program I, 30 min.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. „Dziennik pokładowy” ołtarza okrętu  [wspomnienie] // W: Jeden drugiego brzemiona noście : III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : Gdynia – Gdańsk  / red. Andrzej Drzycimski, Grzegorz Fortuna, Zbigniew Bryk ; fot. Arturo Mari [i in.]. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 346-386
Publikacje w czasopismach 1. Dionizje :  [reportaż] // Litery. - 1963, nr 11, s. 6-7
  Dot. przedstawienia „Dobry wieczór błaźnie” wystawianego przez gdańskich artystów w Grecji w 1963 roku.

 1. Jońskim ołówkiem :  [reportaż] // Dziennik Bałtycki. - 1963, nr 285, s. 3
  Dot. Cyrku „Tralabomba” i jego pobytu w Grecji.

 1. O motylu : (fragment opowiadania) :  [opowiadanie] // Litery. - 1963, nr 6, s. 20
  Podpisano: Ronczewska-Afanasjew Alina.

 1. Cena życia :  [proza] // W Drodze. - 1988, nr 8, s.85-88
 1. List otwarty radnej Aliny Afanasjew do Zarządu Miasta Sopotu :  [list] // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 180, s. 5
 1. Piękny jubileusz :  [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 11, s. 12
  * Dotyczy 80. urodzin prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak.

 1. Król Artur :  [nekrolog] // Topos. - 1997, nr 1, s. 69-70
  Nekrolog Artura Międzyrzeckiego.

 1. Wokół Sopockiej Galerii Scenografów / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew ; oprac. Małgorzata Martyńska // Topos. - 1997, nr 4, s. 96-98
 1. Karczma á la Grande :  [list] // Dziennik Bałtycki. - 2002, nr 126, dod. Weekend, nr z dn. 1-2.06, s. 8
  Dot. cyklu "Porady ojca Grande".

Przekłady 1. Moe Jørgen Engebretsen.  Bajka o popielnym Janku / przeł. Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci Młodszych, 1974
  Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci Młodszych 1976, 24.X, Program I, 20 min.; Teatr Polskiego Radia. Radiowy Teatr dla Dzieci 1978, 18 XI, Program II, 20 min.


AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Afanasjew Jerzy.  Sezon kolorowych chmur : Bim-Bom..., Co-To..., Cyrk... : (z życia gdańskich teatrzyków 1954-1964)  / oprac. graf. Alina Ronczewska-Afanasjew i Marian Leciej. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - 241, [3] s.
  Bibliogr. s. 219-242


 1. Helena Bolińska – Gloksin, 1908-1985 – malarstwo : (wystawa), sierpień-wrzesień 1986, Klub Prasy i Książki – Pałac Kultury i Nauki, Warszawa / tekst Alina i Jerzy Afanasjewowie ; Stowarzyszenie Marynistów Polskich. - Warszawa : b.w., 1986. - 8 s.

 1. Komedianci 2 / oprac. Andrzej Roman ; Alina Afanasjew [i in.]. - Warszawa : "Film Publishing", 1995. - 239, [1] s.
  ISBN 83-904033-9-0
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Wywiad] / rozm. (Z. Łabędzki)  // Wieczór Wybrzeża. - 1960, nr 17, s. 3
  Podpisano: (Łab).


 1. W malowanej wieży [wywiad] / Alina Afanasjew, Jerzy Afanasjew ; rozm. Tadeusz Rafałowski. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 19, s. 5-6

 1. Artyści w sposób oczywisty... [wypowiedź] / oprac. G.S. - W rubryce: "Opinie w sprawie projektu" // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 62, s. 5
  Wypowiedź m.in. Aliny Afanasjew.
  Dot. projektu budowy Centrum Sztuki w Sopocie.


 1. Bezradna rada albo żagiel w łopocie : z Aliną Afanasjew, artystką scenografem, przewodniczącą Komisji Kultury Rady Miejskiej w Sopocie rozmawia Henryka Dobosz [wywiad] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 118, s. 3

 1. Sztuka i okolice : z Aliną Afanasjew, mieszkanką Sopotui, scenografem i pisarka rozmawia Iza Wodzińska [wywiad] // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 196, s. 3

 1. W latach sześćdziesiątych w SPATiF... [wypowiedź] / oprac. Iza i Michał Wodzińscy // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 259, s. 3
  Wypowiedź m.in. Aliny Afanasjew w dyskusji zatytułowanej „Artyści, psy, idioci” opracowanej przez Izę i Michała Wodzińskich.


 1. Radny mówi... : przedstawiamy radnych Sopotu [wywiad] / rozm. Jarosław Kurek // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 21, s. 6-7
  * Dotyczy działalności A. Afanasjew jako przewodniczącej Komisji Kultury.


 1. Małe wspomnienie o wielkim aktorze [wypowiedź] / rozm. Mariola Pryzwan // W: Zbyszek Cybulski we wspomnieniach : "Cześć, starenia!" / zebrała i oprac. Mariola Pryzwan. - Warszawa : EM-KA, 1994. - S. 17-20
  ISBN 83-86681-00-4
  * Na podstwie rozmowy przeprowadzonej 3.09.1994 w Sopocie.


 1. W ubiegłym roku... [wypowiedź]. - W ankiecie: "Co w starym co w nowym roku?"  // Gwiazda Morza. - 1994, nr 2, s. 16
  Wypowiedź m.in. Aliny Afanasjew.
  Wypowiedź ta dotyczy oceny minionego, 1993 roku.


 1. Odchodzę z żalem : rozmowa z Aliną Afanasjew, do niedawna radna Sopotu [wywiad] / rozm. Michalina Gralak // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 227, dod. Gazeta Morska, nr 227, s. 3

 1. Z przyjemnością przeczytałam artykuł o Januszu Hajdunie... [wypowiedź]. - W rubryce: „Ludzie mówią” // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 250, dod. Gazeta Morska, nr 250, s. 5

 1. Głosowałam na Mariana Krzaklewskiego... [wypowiedź] / oprac. AM, KPG, SŁ, PG. - W rubryce: „Sonda wyborcza” // // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 236, dod. Gazeta Morska, nr 236, s. 2
  Wypowiedź m.in. Aliny Afanasjew na temat głosowania w wyborach prezydenckich w Polsce w 2000 roku.


 1. Mieścina to czarodziejska [wywiad] / rozm. Monika Brand. - Fot. // City Magazine Trójmiasto. - 2002, nr 2, s. 7
  * Rozmowa na temat Sopotu, Gdańska oraz życia i twórczości A. i J. Afanasjewów.
  * Krótka nota biograficzna.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Afanasjew Alina Barbara [hasło] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / red. Piotr Adamowicz [i in.] ; słowo wstępne Tomasz Matulaniec, Jarosław Mykowski ; projekt okł. Grzegorz Petrycki. - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna S.A., 1993. - S. 7-8

 1. Afanasjew Alina Barbara [hasło] // W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / red. Zbigniew Canowiecki [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 8
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 47, 93, 143. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Cybulski Andrzej. Pokolenie kataryniarzy : zapiski z 10-lecia Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” / okł. i s. tyt. projektował Jerzy Krechowicz ; fot. J. Augustyński [i in.]. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. – S. 19-31 : Świat nie jest taki zły : Rodzina Afanasjew w światłach rampy

 1. Kasjaniuk Halina: Teatr Jerzego Afanasjewa // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 14 (1992), s. 110-125

 1. Alina Afanasjew : kobieta szalona : [szkic]. – W cyklu: „Sylwetki Trójmiasta” // Gazeta Wyborcza. – 1995, nr 115, dod. Gazeta Morska, nr 115, s. 6

 1. Gerould Daniel: Bim-Bom i Cyrk Rodziny Afanasjeff – gdańskie estrady awangardowe lat 1954-1965 : [szkic] // Rocznik Sopocki. – T. 11 (1996), s. 183-191

 1. Brand Monika: Afanasjewowie z Sopotu. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 284, dod. Co Jest Grane, nr 48, s. 14

 1. Jęsiak Anna: Portret rodzinny we wnętrzu : zbliżenia – Alina Afanasjew. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1998, nr, dod. Rejsy, nr 67, s. 6-7

 1. Socha Ryszarda. Nowy bedeker sopocki / przedsłowie Andrzej Romanow ; okł. i s. tyt. projektował Piotr Piórko. – Gdańsk : „Polnord Wydaw. „Oskar””, 1998. – S. 8-11 : Afanasjewowie
  ISBN 83-86181-39-7

 1. Wydarzyło się w Gdańsku : 1901-2000 / pomysł, projekt i red. całości Grzegorz Fortuna, Donald Tusk ; [aut.] Mieczysław Abramowicz [i in.]. – Gdańsk : „Millenium Media” Sp. z o.o., 1999. – S. 147 : Rok 1959
  ISBN 83-912807-0-5
  Zawiera również fot. Aliny Afanasjew.


 1. Nawrocka Ewa. Był sobie cyrk... : cyrk Rodziny Afanasjeff : [szkic] // W: Gdańskie Teatry Osobne / pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego ; [aut.] Wojciech Owczarski [i in.] ; projekt okł. i s. tyt. Jerzy Krechowicz. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – S. 27-44
  ISBN 83-7017-911-8

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Gdańscy literaci w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej : [nota] // Gwiazda Morza. – 1984, nr 26, s. 9
  Nota o inicjatywie i imprezie pt. „Literaci dzieciom” z udziałem Aliny Afanasjew, Jerzego Afanasjewa, Teresy Ferenc w sopockim kościele p.w. Św. Michała.


 1. Zbierski Paweł: Sopot filmowy : II Międzynarodowy Plener Filmowy dla Młodych Artystów // Gazeta Wyborcza. – 1994, nr 131, s. 10
  Dot. również Aliny Afanasjew, Jerzego Afanasjewa seniora i Jerzego Afanasjewa juniora.


 1. Sokołowska Małgorzata, Kaszubska Aldona: Mandat utopiony w deszczówce. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1996, nr 226, s. 3

 1. Szyłak Aneta: Kronika : Sopot 1995 : // Rocznik Sopocki. – T. 11 (1996), s. 313
  O uroczystościach trzydziestej rocznicy śmierci aktora Zbigniewa Cybulskiego, mających miejsce w dniu 8 stycznia 1995 roku w Sopocie; Z inicjatywy Aliny Afanasjew (odsłonięto m.in. w kościele p.w. Św. Jerzego tablicę pamiątkową tegoż aktora).


 1. Kurek Jarosław: Kronika : Sopot 1996 // Rocznik Sopocki. – T. 12 (1997), s. 313
  M.in. informacja pod datą 26 września 1996 roku o złożeniu mandatu radnej przez Alinę Afanasjew.


 1. Rozmarynowska Magda: Afanasjew odchodzi z Sopotu // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 201, dod. Gazeta Morska, nr 201, s. 1

 1. Rozmarynowska Magda: Podwójny klucz do cyrku : Sopot. Rodzina Afanasjewów prezentuje. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 201, dod. Gazeta Morska, nr 201, s. 5
  Dot. wystawy w Dworku Sierakowskich w Sopocie.


 1. Adamowicz PiotrWystawa Sybir – Pro memento // Rzeczpospolita. – 2000, nr 130, dod. Regiony Polski – Pomorskie
  Podpisano: PAD.
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. AKA: Polska Golgota na Wschodzie : Sybir Pro Memento // Rzeczpospolita. – 2000, nr 159
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. MW, AM: Sybir Pro Memento // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 236, dod. Gazeta Morska, nr 236, s. 2
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. NOR, MW: Ojczyzno, pamiętaj! : Sopot : sybir – pro memento // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 130, dod. Gazeta Morska, nr 130, s. 1
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. PAD: Polska Golgota na Wschodzie : sybir Pro Memento // Rzeczpospolita. – 2000, nr 165, s. A3
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. Wąsiewicz Mirella: Prośba o modlitwę : Sopot : wystawa pamięci ofiar sowieckich deportacji // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 131, dod. Gazeta Morska, nr 131, s. 3
  O wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sybir Pro Memento w Sopocie w 2000 roku i scenografii do tej wystawy autorstwa Aliny Afanasjew.


 1. Mozaika artystyczna : Pomorskie Nagrody Artystyczne przyznane. – Fot. / SŁ., MAG, PG, KPG, SW // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 61, dod. Gazeta Morska, nr 61, s. 6
  M.in. o Alinie Afanasjew.


 1. Wybierz ulubionego twórcę // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 28, dod. Gazeta Morska, nr 28, s. 2
  Nominacje do Nagrody Publiczności, m.in. otrzymała ją Alina Afanasjew, która znalazła się w gronie finalistów tegorocznej Pomorskiej Nagrody Artystycznej, finalistów wybranych przez Pomorską Radę Kultury.


 1. KPG: Kamień Herberta // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 78, dod. Gazeta Morska, nr 78, s. 5
  Dot. budowy pomnika Zbigniewa Herberta w Sopocie oraz o Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Zbigniewa Herberta w skład którego wchodziła m.in. Alina Afanasjew.


 1. KPG: Z Rodziny Afanasjeff // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 29, dod. Gazeta Morska, nr 29, s. 7
  O Alinie Afanasjew i o nominacji jej do Pomorskiej Nagrody Artystycznej w 2001 roku.


 1. MAG: Cyrkowa wystawa. – W rubryce: „Krótko” // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 59, dod. Gazeta Morska, nr 59, s. 7
  O wystawie otwartej w dniu 12 marca 2001 roku w Bazylice pw. Św. Mikołaja w Gdańsku i dotyczącej Cyrku Rodziny Afanasjeff , której pomysłodawcą była Alina Afanasjew.


 1. (tas): Lekcja patriotyzmu : Gdynia. Wystawa Aliny Afanasjew : [nota] // Dziennik Bałtycki. 2003, nr 293, dod. Codziennik, s. 9
  Dot. wystawy (17.12.2003-21.12.2003) poświęconej m.in. wydarzeniom Grudnia'70.


 1. Skibnicki Oskar: Żywi dla sztuki : Gdańsk : Pomorskie Zaduszki Artystyczne : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 257, s. 12
  * Inf. o ekspozycji "Portrety trumienne" A. Afanasjew.


 1. Nasze nominacje : Alina Afanasjew – II kwartał [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2004, nr 59, dod. Media Książce. Nagroda Artusa IX edycja, nr z dn. 10.03, s. III
  * Dot. nominacji za książkę „Książęta i żebracy”.


 1. Nie żyje Alina Afanasjew [nota]. - Fot. // Gazeta Polska Codziennie. - 2018, nr 140, dod. Dodatek Pomorski, nr z dn. 19.06, s. 2

 1. [Nekrolog] Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej serdecznej Koleżanki Aliny Afanasjew wieloletniej mieszkanki Sopotu, będącej jego Ikoną, Radnej Miasta Sopotu w latach 1990-1996, znakomitej artystki, scenografki, pisarki, animatorki kultury (...) // Gazeta Wyborcza. - 2018, nr 141, dod. Trójmiasto, z 20.06, s. 4
  * Podpisane: Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu, Wieczesław Augustyniak Przewodniczący Rady Miasta Sopotu.
  * Uroczystości pogrzebowe 22.06.2018 o godz. 10 w Kaplicy Cmentarza Katolickiego w Sopocie.
  * Także w: Dziennik Bałtycki. - 2018, nr 141 (20.06), s. 17


 1. [Nekrolog] Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aliny Afanasjew sopocianki, artystki, autorki scenografii teatralnych i telewizyjnych (...) // Gazeta Wyborcza. - 2018, nr 140, dod. Trójmiasto, z dn. 19.06, s. 5
  * Podpisane: Dyrektor i pracownicy Muzeum Sopotu.


 1. Rozwadowski Tomasz: Alina Afanasjew: Była artystką i idealistką : pożegnanie [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2018, nr 140 (19.06), s. 7
  * Artykuł zawiera także fragm. wpisu, który po śmierci Aliny Afanasjew zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym syn, Jerzy Afanasjew Jr, 18.06.2018 r.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Czarodziejski młyn
  L.N.: [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1964, nr 239, s. 4
  * Dot. wystawienia utworu przez Państwowy Teatr Lalek „Miniatura’ w Gdańsku.


 1. Czarodziejski młyn
  Puget Jan: [recenzja] // Teatr Lalek. – Nr 30 (1964), s. 8-10
  * Dot. wystawienia utworu przez Państwowy Teatr Lalek „Miniatura’ w Gdańsku.


 1. Czarodziejski młyn
  Rafałowski Tadeusz: W teatrze „Miniatura” : [recenzja] // Glos Wybrzeża. – 1964, nr 247, s. 3
  * Dot. wystawienia utworu przez Państwowy Teatr Lalek „Miniatura’ w Gdańsku.


 1. Czarodziejski młyn
  Sierecki Slawomir: [nota] // Wieczór Wybrzeża. – 1964, nr 262, s. 3
  Podpisano: (sier.).


 1. Czarodziejski młyn
  Baszkowski Andrzej: 15 lat Miniatury Gdańskiej : [recenzja] // Pomorze. – 1965, nr 7, s. 5

 1. Czarodziejski młyn
  Lubosz Bolesław: [recenzja] // Trybuna Robotnicza. – 1965, nr 144, s. 5
  * Podpisano: W.St.


 1. Czarodziejski młyn
  Nawrocki Witold: [recenzja] // Poglądy. – 1965, nr 13, s. 15
  * Podpisano: W. Nawr.


 1. Czarodziejski młyn
  Ryl Henryk: [recenzja] // Teatr Lalek. – Nr 34 (1965), s. 18

 1. Czarodziejski młyn
  Wit Janusz: [recenzja] // Kronika Beskidzka. – 1965, nr 22, s. 5

 1. Czarodziejski młyn
  Mazurkiewicz Edward: Latający wiatrak czarodziejski młyn : [recenzja] // Litery. – 1973, nr 1, s. 31-32
  * Dot. inscenizacji pod tym samym tytułem w Państwowym Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura” w Gdańsku.


 1. Czarodziejski młyn
  (a): „Czarodziejski młyn” w Leningradzie : [nota] // Głos Wybrzeża. – 1978, nr 278, s. 5
  * Nota o inscenizacji utworu przez leningradzki Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol w 1978 roku.


 1. Czarodziejski młyn
  ab: Współpraca teatrów lalkowych : [nota] // Trybuna Ludu. – 1978, nr 278, s. 6
  * Podpisano: (ab).
  * Nota o inscenizacji utworu przez leningradzki Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol w 1978 roku oraz o współpracy pomiędzy leningradzkim teatrem a warszawskim Państwowym Teatrem Lalki i Aktora „Baj”.


 1. Czarodziejski młyn
  Skotnicka Gertruda: Afanasjew z Sopotu – dzieciom // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 14 (1992), s. 95-110
  * Dot. m.in. utworu „Czarodziejski młyn”.


 1. Czarodziejski młyn
  Bardijewska Liliana: Z wiatrakiem przez świat // Gazeta Wyborcza. – 1995, dod. Gazeta Stołeczna, nr 100

 1. Czarodziejski młyn
  Brand Monika: Motyl na głowie smętowianki : po premierze w Operze Bałtyckiej : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 287, dod. Gazeta Morska, nr 287, s. 7

 1. Czarodziejski młyn
  Brand Monika: O Dorotce, Filipie i Złym Malarzu // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 284, dod. Co Jest Grane, nr 48, s. 14
  * Informacja o przedstawieniu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku (premiera 5 grudnia 1998 roku).


 1. Czarodziejski młyn
  W czasie kolejnej, marcowej Panoramy Trzydziestolecia... : [nota] // Teatr. – 1974, nr 7, s. 25
  * Nota o inscenizacji utworu w Warszawie przez toruński Teatr Lalki i Aktora „Baj Pomorski”.


 1. Czarodziejski młyn
  Nota] // Kraj Rad. – 1977, nr 12, s. 2
  * Nota o inscenizacji utworu przez leningradzki Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol w 1977 roku.


 1. Czarodziejski młyn
  Polonica : [nota]. – W rubryce: „Kronika” // Teatr. – 1978, nr 25, s. 25
  * Nota o inscenizacji utworu przez leningradzki Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol w 1978 roku.


 1. Czarodziejski młyn
  Czarodziejski młyn” : [nota]. – W rubryce: „Kronika” // Literatura Radziecka. – 1979, nr 7, s. 167
  Nota o inscenizacji utworu przez leningradzki Gosudarstvennyj Bol`šoj Teatr Kukol w 1979 roku.


 1. Czarodziejski młyn
  Nota // Kurier Szczeciński. – 1984, nr 85, s. 16
  * Informacja o przedstawieniu w szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” w 1984 roku.


 1. Czarodziejski młyn
  nota] // Kurier Szczeciński. – 1984, nr 85, s. 16
  *Informacja o przedstawieniu w szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” w 1984 roku.


 1. Czerwony kaczorek
  WD: // Nowiny Teatralne. – 1973, nr 10, s. 12-13
  * Dot. adapt. scenicznych utworu pt. „Jego Książęca Mość Kaczorek Czerwony”.


 1. Dobry wieczór, błaźnie
  Kiszkis Andrzej: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1962, nr 72, s. 6
  * Podpisano: A.K.


 1. Dobry wieczór, błaźnie
  Sierecki Sławomir: „Dobry wieczór, Błaźnie” : [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1962, nr 76, s. 4

 1. Dobry wieczór, błaźnie
  Stępień Tadeusz: Broda pełna snów : [recenzja] // ITD. – 1962, nr 15, s. 8-9

 1. Książęta i zebracy
  Kalinowska Maria: Teatr i ołtarze : [recenzja] // Nowe Książki. - 2003, nr 12, s. 64

 1. Książęta i żebracy
  (tor): Plastyczna pamięć : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 173, s. 4
  * Dot. nominacji książki Aliny Afanasjew "Książęta i żebracy" do nagrody Media Książce i uroczystości z nią związanej w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.


 1. Książęta i żebracy
  Kowalczykowa Anna: Kolaż z Aliną w tle : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 2003, nr 13/14, s. 37

 1. Książęta i żebracy
  Skutnik Tadeusz: Gorące popioły : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2003, nr 133, dod. Codziennik, s. 7
  * Podpisano: (tas).
  * Nota o promocji książki A.A. w Urzędzie Miejskim w Sopocie w dniu 10.06.2003 roku.


 1. Książęta i żebracy
  Skutnik Tadeusz: Popiół i żar : "Książęta i żebracy" Aliny Afanasjew : [recenzja]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 174, s. 15

 1. Książęta i żebracy
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie (książki 2000-2003) // Rocznik Sopocki. - T. 16 (2003), s. 96-114
  * Obszerna nota na temat książki pt. Książęta i żebracy na s. 106-107.


 1. Pancernik Potiomkin
  Afanasjew Jerzy: Balet „Pancernik Potiomkin” : rozmowa z Jerzym Afanasjewem : [wywiad] // Ekran. – 1967, nr 45, s. 14-15

 1. Pancernik Potiomkin
  Cholewczyńska-Wilamowska Maria: [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1967, nr 265, s. 5

 1. Pancernik Potiomkin
  Krassowski Janusz: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1967, nr 268, s. 4

 1. Pancernik Potiomkin
  Misiorny Michał: Gdańsk pancernik potiomkin : [recenzja] // Życie Literackie. – 1967, nr 48, s. 13

 1. Pancernik Potiomkin
  Popławska Krystyna: Balet – „Pancernik Potiomkin” : na scenie Opery Bałtyckiej : [recenzja] // Bandera. – 1967, nr 47, s. 14

 1. Pancernik Potiomkin
  Prądzyński Bolesław: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1967, nr 262, s. 4

 1. Pancernik Potiomkin
  Afanasjew Jerzy: Nasz gdański „Potiomkin” // Teatr. – 1969, nr 4, s, 16-17
  * Dot. inscenizacji utworu w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.


 1. Pancernik Potiomkin
  Berski Jan: Precedensy chroniczne // Ruch Muzyczny. – 1970, nr 5, s. 10-11

 1. Pancernik Potiomkin
  Krytycy bez zaproszeń // Współczesność. – 1968, nr 24, s. 11
  * Dot. niedostarczenia zaproszeń krytykom na gdańską inscenizację przedstawienia.


 1. Pancernik Potiomkin
  Polska prapremiera baletowa : [recenzja] . - W rubryce: "Kronika krajowa" // Teatr. – 1968, nr 2, s. 16

 1. Uwięziona kolęda
  Groński Ryszard Marek: Konkurs. – W rubryce: „Co słychać” // Szpilki. – 1984, nr 16, s. 6
  * Podpisano: (X).
  * Nota satyryczna dot. konkursu ogłoszonego przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.


 1. Uwięziona kolęda
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. – T. 10 (1995), s. 141-159

 1. Uwięziona kolęda
  Konkurs Episkopatu Polski na Dzieło Literackie : [nota] // Królowa Apostołów. – 1984, nr 7/8, s. 33
  * Wyróżnienie w dziale prozy w konkursie ogłoszonym przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.


 1. Uwięziona kolęda
  Konkurs na dzieło literackie. – W: Rozstrzygnięcie konkursów Episkopatu Polski : [nota] // Gwiazda Morza. – 1984, nr 7, s. 8
  * Wyróżnienie w dziale prozy w konkursie ogłoszonym przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.


 1. Uwięziona kolęda
  [nota] // Kultura (Paryż). – 1984, nr 5, s. 160
  * Wyróżnienie w dziale prozy w konkursie ogłoszonym przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.


 1. Uwięziona kolęda
  Rozstrzygnięcie konkursu. – W rubryce: „Komunikaty i zaproszenia” : [nota] // Gość Niedzielny. – 1984, nr 18, s. 7
  Wyróżnienie w dziale prozy w konkursie ogłoszonym przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.


 1. Uwięziona kolęda
  Rozstrzygnięcie konkursu Episkopatu Polski na dzieło literackie : [nota] // Ład. – 1984, nr 14, s. 6
  * Wyróżnienie w dziale prozy w konkursie ogłoszonym przez Episkopat Polski na dzieło związane z Jubileuszem Obrazu Jasnogórskiego.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Ferenc Teresa: Wiersz dla Aliny Afanasjew : [wiersz] // W: Tejże. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe. - Gdańsk : Polnord-Oskar, 1999. - S. 142

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza