strona główna
Pisarz:
Antoni Pawlak

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Antoni Pawlak

Zobacz zdjęcie
Ur. 1952
Pseudonimy i kryptonimy: A.P., Jacek Jasiński, Adam Wrzeszcz, Joachim Rybka.
Krytyk literacki, poeta i publicysta.

Urodził się 4 sierpnia 1952 roku w Sopocie. Jest synem Jerzego Pawlaka i Barbary z Jasińskich. Ojciec jest prawnikiem a matka księgową. W 1970 roku zaczął uczęszczać na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego przy dominikańskim kościele p.w. św. Mikołaja w Gdańsku. Dwa lata później ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku i zdał egzamin maturalny. W tym samym roku za wzywanie do bojkotu wyborów do Sejmu został skazany na półtoraroczne więzienie w zawieszeniu na dwa lata. W 1973 roku debiutował jako poeta publikując swoje wiersze w czasopiśmie Litery. W 1974 roku wyjechał z Wybrzeża do Warszawy i został studentem historii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie dokończył również studiów z zakresu historii filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w ich trakcie został powołany na dwa lata do wojska). W 1975 roku ukazał się jego pierwszy tomik poetycki pt. "Czynny całą dobę" wydany przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Od 1977 roku związał się z opozycją demokratyczną w Polsce, zamieszczał swoje utwory w czasopismach "drugiego obiegu". W latach 1978-1980 był członkiem redakcji niezależnego czasopisma Puls. W 1979 roku wybrano go na przewodniczącego warszawskiego Koła Młodych Związku Literatów Polskich. Był też jednym z twórców pisma literackiego Naprzeciw, które powstało w gdańskiej stoczni podczas "Sierpnia'80". W 1981 roku aż do ogłoszenia stanu wojennego był redaktorem naczelnym Informatora Kulturalnego Solidarności - IKS wydawanego przez Region "Mazowsze". Podczas I Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" był również jednym z redaktorów Głosu Wolnego - pisma codziennego wydawanego w trakcie trwania Zjazdu. Od dnia wprowadzenia stanu wojennego aż do 13 lipca 1983 roku był internowany. W 1984 roku, (od lipca do grudnia) przebywał za granicą (Genewa, Paryż, Monachium oraz Berlin). W latach 1984-1987 pełnił funkcję kierownika działu literackiego pisma księży Michaelitów - Powściągliwość i Praca. W latach 1987-1989 był sekretarzem redakcji tegoż czasopisma. W 1989 roku był jednym z założycieli reaktywowanego pisma Po Prostu. W latach 1989-1990 zamieszczał felietony w Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych - PWA, którego był też redaktorem. W latach 1989-1991 wszedł w skład sekretariatu redakcji Gazety Wyborczej. W latach 1991-1993 był szefem działu kultury tegoż dziennika i jego dodatku - Gazety o Książkach. Przez dwa lata (1993 i 1994 rok) pracował w sekretariacie redakcji gazety Super Express będąc zarówno jego członkiem jak i redaktorem prowadzącym wydania. W 1994 roku został szefem magazynu Super Express-Weekend. Funkcje tę pełnił do 1997 roku. W latach 1997-1998 został konsultantem koncernu prasowego "Orkla Media Magazines Sp. z o.o.", wydawnictwa "Edipresse Polska" (1998-1999), a po powrocie z Warszawy do Gdańska w 1999 roku był w latach 1999-2000 również konsultantem "Prasy Bałtyckiej". W 1998 roku został sekretarzem redakcji czasopisma She, a na przełomie lat 1999-2000 redaktorem magazynu Wieczoru Wybrzeża. W latach 2000-2006 był redaktorem naczelnym wydawnictwa "Tower Press" oraz komputerowego portalu "Port Wydawniczy literatura.net.pl". W został 2006 doradcą ds. kultury Prezydenta Gdańska. Od 1.04.2007 pełni funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Gdańska.
Był m.in. członkiem NSZZ "Solidarność" (lata 1980-1989), Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej (1981-1983), Towarzystwa "Powściągliwość i Praca" (1988-1989), oraz jest członkiem PEN Clubu (od 1985 roku), SPP (od 1989 roku, od 2002 członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego).
Wiersze były tłumaczone m.in. na język angielski, duński, francuski, niemiecki, rosyjski, serbsko-chorwacki oraz węgierski.
Publikował m.in. w czasopismach i gazetach: Archipelag (Berlin Zachodni), Artful Dodge, Autograf Post, Baza, Bez Dekretu, Bez Tytułu, Biuletyn Informacyjny (Warszawa), Bratniak, Brulion, Czas, Dziennik Bałtycki, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, Green River Review, Informator Kulturalny Solidarności IKS, Integracje, Jedność (Sztokholm), Književna Reč (Belgrad), Kontakt (Bruksela i in.), Kujawy, Kultura (Paryż), Kultura (Warszawa), Kultura Niezależna, L'80 Zeitschrift für Politik, Letters : speciaal numer Het Europa van de Dichter, Literatura, Litery, Merkuriusz, Metropol (Warszawa), Nagyvilág, Naprzeciw, Newsweek Polska, Nota, Nowy Medyk, Nowy Wyraz, Obecność, Odra, Po Prostu, Podpunkt, Pogranicza, Polityka, Polityka Polska, Pologne : serie Monde, Powściągliwość i Praca, Promieniści, Przegląd Polski (Nowy Jork), Przegląd Wiadomości Agencyjnych, Przekrój, Puls, Puls (Łódź), Punkt, Radar, Replika, Res Publica, Słowo (Berlin Zachodni), Solidarność Narodu, Student, Topos, Twórczość, Tygodnik Mazowsze Solidarność, Tygodnik Morski, Vacat, Verbum, Wezwanie, Wiadomości (Londyn), Wybór, Wyzwolenie, Zapis, Ziarno, Zwierciadło.
Ważniejsze nagrody: Literacka Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Genewa 1983; Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 1999; Nagroda Miasta Gdańska za rok 2002; Gdańsk, 2003; Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" 2009.
Jest autorem kilkunastu książek, w większości tomików poetyckich. Zbiory wierszy: "Jestem twoim powolnym mordercą" [arkusz poetycki, suplement do Nowego Wyrazu] 1974 ; "Czynny całą dobę" 1975 ; "Czy jesteś gotów..." 1981 ; "Obudzimy się nagle w pędzących pociągach" 1981 ; "Cztery poematy" 1983 ; "Brulion wojenny" 1983 ; "Wbrew nam" 1983 ; "*** (Antoni Pawlak)" 1984 ; "Zmierzch i grypsy" 1984 ; "Trudny wybór wierszy" 1987 ; "Długie noże, krótkie sukienki" 1990 ; "Kilka słów o strachu" 1990 ; "Nasze kobiety się starzeją" 1995 ; "Zmarli tak lubią podróże" 1998 ; "Akt personalny" 1999 ; "Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia" 2002. Proza: "Książeczka wojskowa" 1981, 1991 ; "Portret wspólny" (wspólnie z Marianem Terleckim) 1981 ; "Każdy z was jest Wałęsą" (wspólnie z Marianem Terleckim) 1984, 1990.
Jest mężem Doroty Grzywaczewskiej i ojcem Mikołaja i Jakuba. Mieszka w Gdańsku-Wrzeszczu.

Przy opracowywaniu biogramu korzystano głównie z: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa, 1999
Biogram i bibliografia skonsultowana z Autorem. Zdjęcie udostępnione również przez Autora.
Oprac. Jacek Grzybowski


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Czynny całą dobę [wiersze] / oprac. graf. Krystyny Janiszewskiej. - Gdańsk : Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, 1975. - 20 s. ; 24 cm
      Zawartość: Domski Leszek: [Te parę wierszy...]. - Boros Grzegorz: [Swobodna interpretacja...]. - Jurewicz Aleksander: Na przykład PAWLAK [wiersz]. - [Wiersze]: Czynny całą dobę ; Głośne procesy poezji... ; Śmierć jest czymś... ; Przy gasnących świecach ; Dzienniki całego kraju... ; Po moim wybuchu gniewu... ; Ukrzyżowanie pod nieobecność kroniki filmowej (Odpowiedź p. St. Stabro na wiersz "Ukrzyżowanie") ; Na przykład tamten wieczór... ; Być może to wszystko... ; Było to chyba w 1926 (Krystynie Chalimoniuk) ; Zaczynamy się już rozjeżdżać... ; Olowi zamiast wiersza ; Przez moje miasto... ; W chwilach ostatecznych... ; Intymność naszych rozmów... ; Ludzie jak spłoszone gołębie ; Czy jesteś godzien ; Czy macie tu swoich zmarłych... ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk.

 1. Jestem twoim powolnym mordercą [wiersze]. - Warszawa, 1976. - XII s.
      Zawartość: Czy macie tu swoich zmarłych czy macie tu... ; Jeszcze jesteśmy razem ; Kilka słów pod murami kliniki ; Może wystarczy zamieszkać w ciszy ; Na skrzyżowaniach mrocznych korytarzy ; Na wigilię umierają wojny ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk ; Nie można się ciągle cieszyć jak dziecko ; Olowi zamiast wiersza ; To co istnieje między nami a co ty nazywasz miłością ; W czasie tej rozmowy ; Wiersze które wiozłeś przez parę granic ; Wy ; Wyrzucona przez okno pędzącego pociągu ; Zaczynamy się już rozjeżdżać ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz ; Żaden chłopak nie jest wart twoich łez.
  - Suplement do czasopisma Nowy Wyraz. - 1976, nr 4. Arkusz poetycki nr 15.

 1. Czy jesteś gotów ...  [wiersze]. - Warszawa : "Głos", 1981. - 40 s. : il. ; 21 cm
      Zawartość: Najmniejsza elegia ; Dojrzewanie (dedykowane Bogdanowi Borusewiczowi w sierpniu 1980 roku) ; Przychodzą nagle pragnienia... ; Izbę żołnierską powoli spowija sen ; Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś ; Więzienie we mnie... ; Czy jesteś gotów ; Czasami po zamknięciu powiek... ; Tutaj jest wszystko... ; Twoje listy coraz krótsze... ; Kobiety nie wsłuchują się... ; Powracających nad ranem... ; Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza ; Ciało wydane robactwu ; Powtórka ; Przesłuchanie ; Może już jutro ; Nie ma już we mnie wiary... ; 22 lipca 1980 ; Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza ; Nastało święto dla swołoczy ; Wirujący stolik w mieszkaniu państwa K. w październiku 1980 roku ; Doniesienie ; Wieczór ku czci Paktu Warszawskiego ; Zmierzch.

 1. Książeczka wojskowa . - Kraków : Wydaw. Pacyfistyczne, 1981. - 34, [2] s. : il. ; 20 cm
  Wyd. 1 [właśc. 2]. - Opole : "Aneks", 1981 ; Wyd. 1 [właśc. 3]. - Wrocław : "Świt", 1981. - 42 s. ; 21 cm ; Wyd. 1 [właśc. 4]. - Kielce : Spółka Wydawnicza JOPA SJ, 1991. - 199, [1] s. Zawiera także:"Książka skarg i wniosków" ; Warszawa : Bellona, 2010. - 80 s., 978-83-11-11666-5 (Kanon Literatury Podziemnej)
  Przedr. z: Zapis. - Nr 9 (1979), s. 41-80 ; Fragm.: Po Prostu. - 1990, nr 4

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach  [wiersze] / oprac. graf. Krystyna Janiszewska . - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 55, [1] s. ; 16 cm
  ISBN 83-215-9176-0
      Zawartość: Wiersze które wiozłeś przez parę granic... ; Dziś w południe to miasto podcięło sobie... ; Zasłoń mi oczy ; Czy macie tu swoich zmarłych... ; Wy ; Przez moje miasto ... ; Ukrzyżowanie pod nieobecność kroniki filmowej (Odpowiedź Stanisławowi Stabro na wiersz "Ukrzyżowanie") ; Przychodzisz do mnie zawsze nocą... ; Leniwie przeglądam listę poległych... ; Czynny całą dobę ; Głośne procesy poezji nie docierają do nas... ; Jeszcze jesteśmy razem (Wojtkowi Sokołowskiemu) ; To co istnieje między nami... ; Zaczynamy się rozjeżdżać... ; Słowicza Piesń Zielonego Magazynu ; Jasne sklepy kuszą tym wszystkim... ; Wyrzucona przez okno pędzącego pociągu... ; Kiedy jak teraz idziesz... ; Intymność naszych rozmów... ; Kilka słów pod murem kliniki ; Olowi zamiast wiersza ; Nie można się ciągle cieszyć... ; Dużym krokiem przez sen ; Żaden chłopak nie jest wart twoich łez... ; Tych kilka pośpiesznych i ciepłych słów... ; W chwilach ostatecznych sprzymierzają się... ; Może wystarczy zamieszkać w ciszy ; Pewnego wieczoru gdy zmęczeni... ; Z cytatem emigracyjnego poety w kieszeni płaszcza... ; Nastrojcie mnie jak najświąteczniej ; Emigranci polityczni wracają do Grecji ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk (Marianowi Terleckiemu) ; Czy jesteś godzien ; Daliśmy się nabrać (grupie TERAZ) ; Ludzie jak spłoszone gołębie ; W pół podjęta, w pół przerwana (Markowi Podgórczykowi).
  - Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1983 roku.
  - II wyróżnienie w V. Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę "Czerwonej Róży" w 1975 roku za wiersz pt. "Emigranci polityczni powracają do Grecji" [opublikowany pod godłem XYZ].
  - II nagroda za dziennik w III Ogólnopolskim Konkursie na dzienniki pod tytułem "Wobec własnego czasu" w 1981 roku ogłoszonego przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą [godło "1926"].
  Nagrody - 1983 ; Nagroda Fundacji im. Kościelskich

 1. Portret wspólny  [felietony] / Antoni Pawlak ; Marian Terlecki. - Gdańsk : "Młoda Polska", 1981. - 75, [1] s. ; 22 cm
      Zawartość: Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Come back Nikodema Dyzmy / [Pawlak Antoni, Terlecki Marian] Joachim Rybka. - Z dołu widać najlepiej: Z dołu widać najlepiej ; O poezji i braku Don Kichotów - Kazimierz Wóycicki rozmawia z Antonim Pawlakiem i Marianem Terleckim ; Daliśmy się nabrać ; Czy będziecie rozstrzeliwać epigonów? ; Platon i kultura ; Życie przed trzydziestką ; Tradycja, ale jaka ; Bezwyjściowość ; Ucieczka z papierowego getta. - Na fali: Głosy się podnoszą, ręce opadają ; Luźne notatki na marginesie ; Mieć lekką świadomość ; Niech cię nie uspokaja Adam Zagajewski ; W przeddzień emigracji ; Z okna widać najlepiej ; O sytuacji egzystencjalnej. - Życie literackie: Hodowla poetów ; Na czym toczy się literatura? ; Akt twórczy ; Król Ryszard uwięziony ; Nota z wieszania kota ; Eksperyment myślowy ; Odpowiedź przyniesie ci wiatr. - Kapitan Leszek Domski na tropie: Na tropie ; Wieczór z Konwickim ; Zdrowy rozsądek ; Kawiarnia. - Wierszyki: Między murami ; Rzeczywistość nasza ; Nie starczało mi już sił ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk. - Od siebie.
  - Fragm. w: Naprzeciw. - Nr 2 (1980), Punkt. - Nr 14 (1981).

 1. Trzęsą się portki pętakom [reportaż]. - Wrocław : Niezależne Wydaw. "Wrocław", 1981. - 9, [1] s. ; 30 cm
  - Przedr. z: Bratniak. - 1980, nr 24

 1. Grypsy [wiersze]. - Warszawa : [b.w.], 1982
 1. Brulion wojenny : (grudzień 1981-grudzień 1982) [wiersze]. - Kraków : Oficyna Literacka, 1983. - 39, [3] s ; 14 cm
      Dedykacja: J. Kuroniowi
      Zawartość: Zmierzch. - Grypsy: Podanie [tekst napisany prozą] ; Na mocy dekretu... (prof. H. Jabłońskiemu) ; Powitano nas... ; Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia dziesiątej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego ; Spójrz... ; Ze wstrzymanym oddechem... ; Racja stanu ; List do syna ; Za oknem pejzaż (Larremu) ; Wypadek z bronią ; Wszędzie daleko... ; Dostałem pismo... ; List ; Z drugiej strony ; Z drugiej strony (II) ; Panie tak głuchy... ; Chwila ; Widzenie (Dorocie) ; Widzenie (II) ; Mógłbym być tutaj szczęśliwym... ; Po wysłuchaniu komunikatu radiowego ; Wsłuchuję się w wasze głosy ; Zbieramy się... ; List do domu ; Rozmowa z poetą ; Fotografia ; Drapieżnik ; Gryps dla Leonarda Cohena ; Powrót. - Napis na murze: Poważne ostrzeżenie ; Kabała ; Jestem zmęczony... ; Daj zasnąć kobiecie... ; Na motywie z Cohena ; Dziesięcioosobowy patrol ZOMO... ; Może nie jest tak źle (Irenie) ; List do młodego hydraulika z Hamburga ; Pociecha ; Konwencja ; Koszulki. - Brulion wojenny: Brulion wojenny ; Wojna, która rok temu...

 1. Cztery poematy  [wiersze] / posł. [Tadeusz Komendant] Mateusz Prawicki. - Gdańsk : [b.w.], 1983. - 29, [1] s. ; 21 cm
      Zawartość: Modlitwa polska ; Ponad siły (dla Macieja Grzywaczewskiego) ; Przejście wzbronione (Leszkowi Szarudze) ; Dojrzewanie (dedykowane Bogdanowi Borusewiczowi w sierpniu 1980 roku) ; Brulion wojenny ; Posłowie: [Komendant Tadeusz] Prawicki Mateusz: Nasze życie po życiu.

 1. Wbrew nam [wiersze]. - Kraków : "Świt", 1983. - 12 k. ; 21 cm
 1. Antoni Pawlak [wiersze] / oprac. graf. Andrzej Nowacki. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1984. - 75, [1] s. ; 17 cm
  ISBN 83-7003-016-5
      Zawartość: Wielka rodzina (1974-1978): Nasz chleb powszedni milczenia... ; Czy wymyśliłem sobie wszystko ; W czasie rozmowy... ; List I ; Wszystko jest pisaniem nazwiska dużymi literami ; Wita cię Łódź Fabryczna... ; A więc tak wygląda śmierć... ; Kiedy mężczyźni myślą... ; Niech nie odpływa ; W tym piecu palą książki... ; Który odchodzi ; Śni mi się spokój i Krzywy Zaułek (J.K.) ; Wyszedłem na plac... ; Oddal niepewność... ; Wielka rodzina ; To noc drżącymi opuszkami palców... - Czy jesteś: Nie odtrącajcie nas... ; Najmniejsza elegia ; Przychodzą nagle pragnienia... ; Zjawiam się tutaj czasem... ; Izbę żołnierską powoli spowija sen ; Czy jesteś gotów ; Czasami po zamknięciu powiek... ; Tutaj jest wszystko jak było... ; Twoje listy coraz krótsze... ; Niech to będzie ruch dłoni... ; Kobiety nie wsłuchują się w świat... ; Powracających nad ranem ... ; Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza ; Nie ma już we mnie wiary... ; Daj zasnąć kobiecie... ; Którzy się kłaniali... ; Kabała. - Listy: Chwila ; List do domu ; Powrót. - I śmierć, wiele śmierci...

 1. Każdy z was jest Wałęsą / Antoni Pawlak, Marian Terlecki. - Warszawa : "Przedświt", 1984. - 82 s. ; 22 cm
  Wyd. 1 [właśc. 2]. - [Paryż] : "Editions Spotkania", 1984. - 106 s. : il. ; 12 cm ; [Wyd. 2 właśc. 3]. - Gliwice : "Wokół Nas", 1990. - 112, [4] s. ; 20 cm
      Zawartość: Werdykt Jury Komitetu Nagrody pokojowej Nobla przyznanej Lechowi Wałęsie ; Napiszcie książkę o Wałęsie ; Ten mały z wąsami ; 5 października 1983 roku ; "Towarzysz" minister się dąsa ; Mój dom - moja twierdza ; Korespondencja S. Ramel - L. Wałęsa ; Polska wiosna ; Dzień jak co dzień ; Arytmia serca ; Każdy z was jest Wałęsą ; Uczyć się od Wałęsy - uczyć o Wałęsie ; Zdelegalizowani ; Sądny dzień ; Kościół, lewica, dialog ; Strumień nadziei ; Portret kobiety we wnętrzu ; Wejść w układ ; Samotność długodystansowca ; Orzeł czy reszka.

 1. Powtórka  [wiersz]. - Warszawa : [b.w.], 1984. - [4] s. ; 13 cm
      Zawartość: Wszystkiego trzeba się uczyć...
  Wyd. w 100 egz.

 1. Zmierzch i grypsy  [wiersze] / [przygot., il. red. Wydma]. - Warszawa : "Przedświt" : Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984. - 19, [1] s. : il. ; 21 cm
      Zawartość: Zmierzch ; Na mocy dekretu... (prof. H. Jabłońskiemu) ; Powitano nas... ; Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia dziesiątej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ; Spójrz w rogu okna... ; Ze wstrzymanym oddechem... ; Racja stanu ; List do syna ; Za oknem pejzaż... ; Wypadek z bronią ; Wszędzie daleko... ; Dostałem pismo... ; List ; Z drugiej strony ; Z drugiej strony II ; Panie tak głuchy... ; Chwila ; Widzenie (Dorocie) ; Widzenia II ; Mógłbym być tutaj szczęśliwym... ; Po wysłuchaniu komunikatu radiowego ; Wsłuchuję się w wasze głosy... ; Zbieramy się... ; List do domu ; Rozmowa z poetą ; Drapieżnik ; Gryps dla Leonarda Cohena ; Powrót.

 1. Trudny wybór-wierszy = Schwierige Gedicht-Auswahl  / wybór Konrad W. Tatarowski ; [przeł. z pol. Alfons Gruber]. - Berlin, 1987. - 16 s. ; 21 cm
  ISBN 3-89211-005-0
      Zawartość: Tatarowski Konrad W. O autorze i jego twórczości (Über den Autor und sein Werk. - Przejście wzbronione - wiersze z lat 1976-1981 (Durchgang verboten - Gedichte aus den Jahren 1976-1981): Modlitwa polska (Polnisches Gebet) ; Do salwy wieczornych wiadomości... (Von dersalve der Abendnachrichten...) ; Przejście wzbronione (Leszkowi Szarudze) ( Durchgang verboten (für Leszek Szaruga) ; Emigranci polityczni wracają do Grecji (Politische Emigranten kehren nach Griechenland zurück) ; Najmniejsza elegia ( Die kleinste Elegie) ; Wielka rodzina (Eine groβe Familie) ; Przychodzą nagle pragnienia... (Plötzlich kommen Bedürfnisse...) ; To noc drżącymi opuszkami palców... (Da riβ mir die Nacht mit zittrigen Fingern...) ; W tym piecu palą książki... (In diesem Ofen verbrennt man Bücher...) ; Nocna wizyta w mieszkaniu mistrza (Nächtlicher Besuch in der Wohnung des Meisters) ; Nastanie święto dla swołoczy (Es wird ein Fest sein für die Hundesöhne). - Zmierzch - wiersze nowe (Dämmerung - Neue Gedichte): Zmierzch (Dämmerung). - Z cyklu "Grypsy": Powitano nas... ; Spójrz... ; Za oknem pejzaż... ; Panie tak głuchy... ; Mógłbym być tutaj... ; Wsłuchuję się... ; Gryps dla Leonarda Cohena. - Aus dem Zyklus "Kassiber": Man empfing mus... ; Schan... ; Landschaft von dem Fenster... ; O Herr so taub... ; Ich könnte hier... ; Ich lausche... ; Brief an Leonard Cohen ; Widzenie (Besuch im Gefängnis) ; List do domu (Brief nach Hause) ; Rozmowa z poetą (Gespräch mit dem Dichter) ; Fotografia (Photographie) ; Lato 1982 (Sommer 1982) ; Każdy wieczór kończy się wierszem (Jeder Abend endet mit einem Gedicht) ; Kilka słów o strachu (Einige Worte über die Angst. - Anmerkungen des Herausgebers.
  - Tekst równol. pol. i niem.

 1. Tryptyk o klęsce ; Nie jestem poetą [wiersze]. - Wrocław : Ośrodek Teatru Otwartego , 1989. - 4 s. okł. ; 14 cm
      Zawartość: Tryptyk o klęsce ; Nie jestem poetą.

 1. Zamiast [wiersze] / oprac. graf. Janusz Leppek. - Jelenia Góra : Klub "Gęba", 1989. - 20 s. ; 15 cm
      Zawartość: Nie jestem poetą ; Tryptyk o klęsce ; Zazdrość ; Kilka słów - minuta ciszy ; Młoda poezja w natarciu ; Lato 1982 ; Wyrok śmierci (panu Zdzisławowi Najderowi) ; Spacer krętymi uliczkami Gdańska... ; Mój monolog i zdziwiony rówieśnik (Manfredowi) ; Z innej perspektywy (dla L. A. Moczulskiego) ; Spotkanie ; Chciałbym wiedzieć co mnie czeka (Ince i Jackowi) ; Prolog ; Dziękuję ci Adolfie ; Każdy wieczór kończy się wierszem ; Kilka słów o strachu ; Telewizor to moje okno ... ; Litera ; Wstawiam się za moją matką ; Przepowiednia według świętego Jacka Bieriezina ; Tego się nie da powtórzyć ; Wzrusza się słuchając... ; Opis.
  Wydano na prawach rękopisu.

 1. Długie noże, krótkie sukienki :   [wiersze] / wybór i układ tekstów Jacek Podsiadło . - Warszawa : Staromiejski Dom Kultury, 1990. - 70 s. ; 14 cm. - (Poezja Szybkiej Obsługi ; t. 9)
      Zawartość: Bratkowski Piotr: O autorze ; [Wiersze]: Najmniejsza elegia ; Dojrzewanie (dedykowane Bogdanowi Borusewiczowi w sierpniu 1980 roku) ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk (Marianowi Terleckiemu) ; Opis ; I śmierć, wiele śmierci... ; Brulion wojenny ; Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś ; Może już jutro ; Litera ; Przez moje miasto... ; Czy jesteś godzien ; Dostałem pismo... ; Widzenie ; Widzenie (II) (Dorocie) ; Z drugiej strony ; Z drugiej strony (II) ; Tutaj jest wszystko jak było... ; List do młodego hydraulika z Hamburga ; Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza ; Młoda poezja w natarciu ; Nie jestem poetą ; On wie najlepiej co dobre ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz ; Tych kilka pośpiesznych i ciepłych słów... ; Tryptyk o klęsce ; Paryż - rok końca świata ; Wita cię Łódź Fabryczna Gdańsk Główny... ; Jasne sklepy kuszą tym wszystkim czego ty... ; Dziś w południe to miasto podcięło sobie... ; Dużym krokiem przez sen ; Przestań wciąż mówić... ; Podanie ; Przychodzisz do mnie zawsze nocą... ; Zasłoń mi oczy ; Pewnego wieczoru gdy zmęczeni... ; Intymność naszych rozmów ...
  Tytuł zbioru pochodzi od Redakcji.

 1. Kilka słów o strachu : (1983-1985) [wiersze]. - Kraków : Oficyna Literacka, 1990. - 50 s. ; 14 cm
  ISBN 83-85158-05-7
      Dedykacja: Książka dedykowana Ewie i Krzysztofowi Rutkowskim zamiast listu
      Zawartość: Kilka słów - minuta ciszy ; Młoda poezja w natarciu ; Telewizor to moje okno na świat... ; Ostatnia wizyta u Lecha Bądkowskiego (Hani i Marianowi); Litera ; Nie jestem poetą ; Wzrusza się słuchając... ; Przestań wciąż mówić... ; Zazdrość ; Z innej perspektywy (dla L. A. Moczulskiego) ; Opis ; Trudno o lepsze wytłumaczenie ; Z Paryża list pierwszy ; Przepowiednia według świętego Jacka Bieriezina ; Paryż - rok końca świata ; Chciałbym wiedzieć co mnie czeka (Ince i Jackowi) ; Mój monolog i zdziwiony rówieśnik (Manfredowi) ; Język którego nie ma ; Wyrok śmierci (panu Zdzisławowi Najderowi) ; Tryptyk o klęsce ; Aleksander ragtime Hall ; Wstawiam się za moją matką ; Mapa ; Kilka słów o strachu ; Dziękuję ci Adolfie ; Siedzimy za stołem wspominając przyjaciół... ; On wie najlepiej co dobre ; Każdy wieczór kończy się wierszem ; Spotkanie.

 1. Nasze kobiety się starzeją [wiersze] / oprac. graf. Dmitrij Szewionkow - Kismiełow. - Kraków : Oficyna Literacka, 1995. - 26 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7124-028-7
      Zawartość: Lekcja poetyki ; Przystanek obok uniwersytetu ; Spacer ; Pociąg (Ewie i Henrykowi) ; Jej brzuch... ; By nie obudzić ; Kiedy zastrzelono Che Guevarę... ; Noc piersi ; Ogłoszenie ; Ojczyzna Obłoków ; Pot oblepiał nasze ciała... ; Przespałaś się z tamtym facetem - mówię ; Szosa Poznań - Berlin ; Kłopoty z tożsamością ; Paryż - połowa lat osiemdziesiątych ; Z tego wzgórza miasto... (Wojtkowi Cesarskiemu) ; Kiedy będę chciał... ; Siedziała na tapczanie... ; Simon Wiesenthal odpowiada na pytanie dziennikarza ; Spoglądam w puste oczodoły tabernakulum... ; Zostawię ci kroplę tęsknoty... ; Dojrzały mężczyzna budzi się w środku snu ; Kartka z życiorysu.

 1. Zmarli tak lubią podróże [wiersze] / [red. Maria Kaniowa] ; oprac. graf. Dmitrij Szewionkow - Kismiełow. - Kraków : Oficyna Literacka, 1998. - 38 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7124-095-3
      Zawartość: Rozmowa z kobietą ; Jej życie jest naszym życiem ; Dwoje pisarzy (z Raymonda Chandlera) ; Cicha noc nad Berlinem ; Nowy Port żyje przepowiednią ; Dar Młodzieży ; Dwie cytryny (Adamowi Michnikowi) ; Lekcja historii: Gdańsk, 1970 ; Zamenhofa róg Anielewicza ; Jeszcze raz miłość... ; Papieros dla umarłego ; Pani jest taka piękna ; Do Piotra Bratkowskiego list gończy nadziei ; Prolog ; Dowcip ; Powązki Travel (list do Andrzeja Saramonowicza) ; Zmęczona ziemia ; Samochód zanurzał się w noc... ; Vera Wollenberger czyta swoją teczkę w archiwach Stasi ; Powoli wszyscy wracają ; Meldunek o stanie wód ; To lekkie pukanie w okno... ; Jeszcze nie jestem martwy ; Zmarłego trudno poklepać po plecach... ; Zapiski po wieczorze autorskim ; Pomiędzy.

 1. Akt personalny : wiersze z lat 70., 80., 90. [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski ; posł. Władysław Zawistowski. - Gdańsk : "Tower Press", 1999. - 199, [1] s. ; 23 s.
  ISBN 83-87342-14-9
      Zawartość: Prolegomena do teorii pasjansa. - Przejście wzbronione: Modlitwa polska ; Tobie... ; Przez moje miasto ; Na przykład tamten wieczór ; Czynny całą dobę ; Pewnego wieczoru gdy zmęczeni... ; Z cytatem emigracyjnego poety w kieszeni płaszcza... ; Nastrójcie mnie jak najświąteczniej ; W pół podjęta, w pół przerwana (Markowi Podgórczykowi) ; Może wystarczy zamieszkać w ciszy ; Żaden chłopak nie jest wart twoich łez... ; Czy macie tu swoich zmarłych czy macie tu... ; Zasłoń mi oczy ; Intymność naszych rozmów nie była narażona... ; Emigranci polityczni wracają do Grecji ; Nie można się ciągle cieszyć jak dziecko... ; Dużym krokiem przez sen ; Kilka słów pod murem kliniki ; Kiedy tak idziesz przez wrogie ci miasto... ; Wyrzucona przez okno pędzącego pociągu... ; Słowicza pieśń zielonego magazynu ; To co istnieje między nami a co ty nazywasz miłością... ; Jeszcze jesteśmy razem (Wojtkowi Sokołowskiemu) ; Leniwie przeglądam listę poległych... ; Wy ; Dziś w południe to miasto podcięło sobie... ; Wiersze które wiozłeś przez parę granic... ; Tutaj jest wszystko jak było... ; Przejście wzbronione (Leszkowi Szarudze) ; Śmierć jest czymś co nas nie dotyczy... ; Ukrzyżowanie pod nieobecność kroniki filmowej (Odpowiedź panu Stanisławowi Stabro na wiersz "Ukrzyżowanie") ; W chwilach ostatecznych sprzymierzają się... ; Zaczynamy się już rozjeżdżać... ; Olowi zamiast wiersza ; Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk ; Głośne procesy poezji nie docierają do nas... ; Było to chyba w 1926 (Krystynie Chalimoniuk (potem Janiszewskiej)) ; Czy jesteś godzien ; Być może to wszystko wyczytałem wśród zabawnych notatek... ; Wszystko jest pisaniem nazwiska dużymi literami ; Wita cię Łódź Fabryczna Gdańsk Główny... ; Wielka rodzina ; Niech nie odpływa ; To co noc drżącymi opuszkami palców... ; Czy wymyśliłem sobie to wszystko ; Tych kilka pośpiesznych i ciepłych słów... ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz ; Ludzie jak spłoszone gołębie ; Ponad siły (dla Macieja Grzywaczewskiego) ; Śni mi się spokój i Krzywy Zaułek (J.K.) ; Daliśmy się nabrać grupie poetyckiej TERAZ) ; Jasne sklepy kuszą tym wszystkim czego ty... ; I śmierć, wiele śmierci. - Napis na murze: Dojrzewanie ; 22 lipca 1980 ; Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza ; Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś ; Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza ; Najmniejsza elegia ; Ciało wydane robactwu ; Powtórka ; Może już jutro ; Nastało święto dla swołoczy ; Doniesienie ; Wirujący stolik w mieszkaniu państwa K. W październiku 1980 roku ; Czy jesteś gotów ; Wieczór ku czci Paktu Warszawskiego ; Zmierzch ; Brulion wojenny ; Spójrz... ; Powitano nas... ; Dostałem pismo... ; Widzenie (Dorocie) ; Z drugiej strony (II) ; Zbieramy się... ; Chwila ; Drapieżnik ; Fotografia ; Kabała ; Dziesięcioosobowy patrol ZOMO... ; Koszulki ; Litera ; Konwencja ; Lato 1982 ; Daj zasnąć kobiecie... ; Każdy wieczór kończy się wierszem ; Dziękuję ci Adolfie ; Chciałbym wiedzieć co mnie czeka (Ince i Jackowi) ; Wyrok śmierci (panu Zdzisławowi Najderowi) ; Mój monolog i zdziwiony rówieśnik (Manfredowi) ; Wzrusza się słuchając... ; Aleksander Ragtime Hall ; Nie odtrącajcie nas... ; Rozmowa z poetą ; Poważne ostrzeżenie ; Pociecha ; Na motywie z Cohena ; Kilka słów o strachu ; List do młodego hydraulika z Hamburga ; Nie jestem poetą ; Trudno o lepsze wytłumaczenie ; Opis ; Kto wygrywa - kto przegrywa. - Tom spokojnej starości: Kartka z życiorysu ; Do Piotra Bratkowskiego list gończy nadziei ; Lekcja poetyki ; Pociąg (Ewie i Henrykowi) ; By nie obudzić ; Z tego wzgórza miasto... (Wojtkowi Cesarskiemu) ; Siedziała na tapczanie... ; Simon Wiesenthal odpowiada na pytanie dziennikarza ; Spacer ; Przespałaś się z tamtym facetem - mówię ; Ojczyzna Obłoków ; Pot oblepiał nasze ciała... ; Dojrzały mężczyzna budzi się w środku snu ; Jej brzuch... ; Kiedy zastrzelono Che Guevarę... ; Noc piersi ; Ogłoszenie ; Rozmowa z kobietą ; Meldunek o stanie wód ; Samochód zanurzał się w noc... ; Dwoje pisarzy (z Raymonda Chandlera) ; To lekkie pukanie w okno... ; Zapiski po wieczorze autorskim ; Vera Wollenberger czyta swoją teczkę w archiwach Stasi (Ewie Milewicz) ; Zmęczona ziemia ; Pani jest taka piękna ; Zamenhofa róg Anielewicza ; Dwie cytryny (Adamowi Michnikowi) ; Lekcja historii, Gdańsk, 1970 ; Powoli wszyscy wracają ; Nowy Port żyje przepowiednią ; Zmarłego trudno poklepać po plecach... ; Cicha noc nad Berlinem ; Pomiędzy ; Jej życie jest naszym życiem ; Papieros dla umarłego. - Zawistowski Władysław: Przeraźliwa prywatność Antoniego Pawlaka.


 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia  [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : "Tower Press", 2002. - 48 s. ; 24 cm
  ISBN 83-87342-52-1
      Zawartość: Podażam wciąż po twoich śladach: Podążam wciąż po twoich śladach Kurt... ; Mimo szczelnie zamkniętych... ; Spod odpryskujących od ścian kamienic... ; Dlaczego twoja matka nie ma na imię Helena... ; Któregoś dnia gdy wracałem ze szkoły... ; Wieczorem kiedy poranne gazety... ; Pytania co chwilę nowe pytania które... ; Podobno gdzieś tam biegnie linia... ; Emma tu dziś nie przyszła... ; Daleki gwizd pociągu wyrywa mnie... ; Cichy trzask zwalnianej przysłony... ; Gdzie jesteś Kurt... ; Unieśmy się ponad miastem... ; Stoję na wzgórzu... ; Akt przerywany: Byłem kobietą samotną... ; Teatr uliczny ; Upalne popołudnie ; Ja - stwórca ; I wtedy zacząłem się bać ; Skryte za chmurami niebo... ; Kobieta siedząca naprzeciw... ; Piękna kobieta po czterdziestce... ; Lekcja historii intymnej ; Zmyć z palców jej pot... ; Jest dwudziesty tydzień roku... ; To było tak dawno że... ; Dłonie spętane codziennym... ; Umarła 24 lata temu ; Tomek wraca tylko we śnie ; Żydzi żydzi nie wracajcie ; W rogu kuchni mruczało radio... ; Amerykański poeta próbuje zrozumieć polskich przyjaciół (dla Daniela Bourne'a) ; Gra w zabijanie ; Spis treści.

 1. Mroczne tajemnice małych dziewczynek [wiersze]. - Kraków : Oficyna Literacka, 2012. - 36 s. ; 20,5 x 14,5 cm
  ISBN 83-7124-206-9
      Zawartość: S. 3: Mroczne tajemnice małych dziewczynek (Dzieciństwo to pączki z nadzieniem pamięci...) ; s. 4: Śmierci nie ma - śmierć przechodzi obok (Jesteś moim bogiem Alicjo...) ; s. 5.: Wyłączając telewizor przerywamy życie (Telewizyjny ekran oferuje hostię twarzy...) [dat.: listopad 2004] ; s. 6-8: Ostatni lot (Jackowi Kaczmarskiemu) (Gdzieś w nas nostalgia się tłucze jak wiatr oszklona...) ; s. 9: Obsceniczny gest i potłuczona filiżanka (Powiedziałaś że to co między nami jest...) ; s. 10: Kobieta w sukni utkanej ze słów (Ubrana tylko w suknię utkaną ze słów...) ; s. 11-12: Fotografia znaleziona w odmętach szuflady (Piotrowi) (W poszukiwaniu bezpowrotnie utraconej miłości na dnie...) ; s. 13: Ptak jest jak orgazm (Za oknem drzewo ugina się...) ; s. 14: Kropelka śliny na twoich wargach... ; s. 15: Brzydka kobieta rozkłada pasjansa (Karty są jak życie snują tajemniczą opowieść...) ; s. 16: Andrzej Drawicz wybiera samotność (Czasami wybiera się samotność...) ; s. 17: Mama (Można powiedzieć: odłożyła...) ; s. 18: Nieznany żołnierz przybity do grobu (pamięci Karela Kryla) (Kula która pozbawiła mnie życia podarowała mi...) ; s. 19: Nasze życie jest tylko milczeniem (Ubieramy się w milczeniu ubieramy się w ciszy...) ; s. 20: Pogrzeb Jacka Kuronia (To nie tak miało być Jacku...) ; s. 21: Oglądam seriale i płaczę (Młodość minęła jak zbyt...) ; s. 22: Potrafię cię tylko wymyślić (Na moją samotność naklejam plaster oszustwa...) ; s. 23: Jej dłonie zwijają się bezwiednie (Nie zwijaj dłoni w pięści...) ; s. 24: Latający dywanik snu (Kobiety pogubione w czasie...) ; s. 25: Rytuał poranny (Kiedy o świcie rozpostarłem gazetę czyli...) ; s. 26: Dzień z życia urzędniczki państwowej (Dziś zwolniła się wcześniej z pracy...) ; s. 27: Miasteczko Brzeg (Nie wytrzymałem tempa powiedział pijany...) ; s. 28-29: Stary poeta gotuje się na śmierć (Stary poeta z którym starałem się zaprzyjaźnić został...) ; s. 30: Herbata u przyjaciela (Mój serdeczny przyjaciel parzy...) ; s. 31: Spójrz w słońce bez obaw (Panu Szewachowi Weissowi) (Izaak - ty wyjdź...) ; Płomień i łza (Śmierć to łza w której topimy ból...) [dat.: kwiecień 2005] ; s. 33: Mój katyński mur (Ten sen wraca od lat regularnie...) ; s. 34-37: Walc trumienny (Mężczyzna w brudnym prochowcu oblał mnie...) [dat.: 2010-2012].
  * Na okładce portret (fot.) A.P. (fot. Wiesław Bielawski).
  Kaczmarski Jacek - utwory dedykowane ; Kryl Karel - utwory dedykowane ; Kuroń Jacek - literatura piękna ; Drawicz Andrzej - literatura piękna ; Weiss Szewach - utwory dedykowane ;

 1. Walizka światła [wiersze] / Projekt okł. i stron tytułowych Agnieszka Sitko ; fot. autora Krzysztof Mystkowski. - Mikołów : Instytut Mikołowski, 2016. - 43 s. ; 20,5 x 14,5
  ISBN 978-83-65520-21-6
      Zawartość: S. 7-8: Ostatnia droga po skrzypiących schodach ; s. 9: ***tej nocy dwa razy umierałem... ; s. 10: ***morze dobijało się do bram Sopotu (Jackowi Kleyffowi) ; s. 11: Stanę przed tobą naga ; s. 12: Jeżeli spotkasz wdowę ; s. 13-18: Noc w której próbowaliśmy umierać ; s. 19: Bez rozgrzeszenia nie można żyć ; s. 20: Powiedziałaś - nie powiedziałem ; s. 21: Miałem ciekawe życie ; s. 22: Kioskarz głosuje za życiem ; s. 23: Śni mi się Kuncewo ; s. 24: Mruczący kot nocy i deszcz ; s. 25-26: Nikt z nas nie jest samotny ; s. 27-28: Najdalsze podróże pana Kadłubka ; s. 29: Paryż w lipcu 1794 ; s. 30: Rozmowa szeptem ; s. 31: Rozmowa z człowiekiem wierzącym (Piotrowi Cieleszowi); s. 32: ***sprowadziłem ją na brzeg zatoki... ; s. 33: Syn mojego przyjaciela ; s. 34: Czereśnie jak krew ; s. 35: Ukradłem cię tamtemu mężczyźnie ; s. 36: ***otwieram drzwi domu pustka... ; s. 37: Każda twoja wizyta ; s. 38-39: Moja żona spała z Hansem Klossem ; s. 40: Telefon wyrywa mnie ze snu ; s. 41: Podróż w nieznane.
  Kleyff Jacek - utwory dedykowane ; Cielesz Piotr - utwory dedykowane ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Drogi do wolności : Wystawa w Sali BHP Stoczni Gdańskiej - 29.08 - 31.12.2002 [scenariusz] / pomysłodawca i organizator Zarząd Rady Miasta Gdańska przy wspóludziale Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"; kuratorzy wystawy: Bożena Czubak, Jerzy Holzer, Jarosław Rybicki, Aneta Szyłak ; scenariusz: Antoni Pawlak, Jarosław Rybicki, konsu : Rada Miasta Gdańska ; Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", 2002
 1. Gdańsk. Dwa miasta - te same ulice [słuchowisko] / reż. Andrzej Piszczatowski. - PR, 2009
  * Słuchowisko było prezentowane na IX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry 2009.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Ukrzyżowanie pod nieobecność kroniki filmowej  [wiersz] // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1976. - S. 46-47
 1. Czy jesteś godzien  [wiersz] // W: List do Ciebie. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1977. - S. 12 : 
  Suplement literacki do płyt "Piosenki studenckie" i "Songi Teatru STU".

 1. Intymność naszych rozmów... ; Czy wymyśliłem sobie to wszystko ; Siedź częściej w domu... ; Czy jesteś godzien ; Wielka rodzina ; Przychodzisz do mnie... (Alicji)  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski, nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic o gdańskim środowisku literackim Stanisław Rosiek ; okł., s. tyt., il. Robert Knuth. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 135-139
 1. Zaczynamy się już rozjeżdżać...  [wiersz] // W: Wariant jesienny : wydanie jednorazowe / red. Anna Czekanowicz [i in.]. - Gdańsk : [b.w.], 1977. - S. 9
 1. Dojrzewanie  : (fragment poematu)   [poemat] // W: 1970 grudzień : czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które cię spotkały / wstęp i red. Antoni Pawlak, Marian Terlecki. - Gdańsk, 1980. - S. 16-17
  Zob. też Wstępy, prace redakcyjne

 1. The Polish prayer  [wiersz] // W: Witness out of silence : polish poets fighting for freedom / transl. by [przeł.] A[nthony] Graham ; [wybrał] A[nthony] Graham ; [przedm.:] Stephen Spencer. - London : Poets and Painters Press, 1980. - S. 67
 1. Wiersze] // W: Sztuka i odpowiedzialność : jednodniówka literacka : biuletyn . - Warszawa : Wydaw. Współczesne, 1980
 1. Habt ihr hier eure toten habt ihr hier... ; Kreuzigung in abwesenheit der tagesschau (Eine Antwort auf das Gedicht von St. Stabro „Die übersetzt Kreuzigung" ) ; Tischrücken in der Wohnung der Familie K. Im October 1980  [wiersze] / przeł. Maria Kurecka, Leszek Szaruga, Peter Raina  // W: Landkarte schwer gebügelt  : neue polnische Poesie 1968 bis heute / hrsg. von [wyd.] Peter Raina ; übers. Von [przeł.] Karl Dedecius, Maria Kurecka, Piotr Lachmann, Peter Raina [i] Witold Wirpsza ; Nachw. von [posł.] Witold Wirpsza ; mit Grafiken von [oprac. graficzne] Helena Szacki-Bohle . - Berlin : Oberbaumverlag, 1981. - S. 77-82. - ((Bücherei Oberbaum ; no 1025))
 1. Nastało święto dla swołoczy  [wiersz] // W: Krakowska Noc Poetów  : czerwiec 1981  / organizatorzy imprezy Redakcja "Echa Krakowa" ; Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych "Estrada Krakowska" ; Biuro Organizacyjne "Dni Krakowa" ; red. Krzysztof Włodzimierz Kasprzyk ; oprac. graf. Mściwoj Olewicz. - Kraków : Redakcja "Echo Krakowa" , 1981. - K. 7
 1. Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza   [wiersz] // W: Polski sierpień 1980 : reedycja almanachu gdańskich środowisk twórczych "Punkt" nr 12/80. - Nowy Jork : Biblioteka Pomostu, 1981
 1. Wy  [wiersz] // W: Wiersze dla Was : antologia polskiej poezji współczesnej / [wybór i przyp.] Jan S[tanisław] Kopczewski ; il. Gabriel Rechowicz. - Warszawa, 1981. - S. 71
  ISBN 83-10-07646-0
  Wyd. 2 - 1987
 1. [Wiersze] // W: Polscy poeci współcześni : na odsłonięcie twarzy narodu, na odsłonięcie pomnika i inne wiersze / do druku przygotował Janusz Moszyński, Jerzy Rożałowski. - Katowice : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej : "Oficyna Kolporterów", 1981
 1. No entry (for Leszek Szaruga) : a few words by the clinic wall ; Beyond endurance : (fragments) (for Maciej Grzywaczewski) ; Hung out of the window of the rushing train... ; Set aside uncertainty...  [wiersze] / przeł. Bogusław Rostworowski  // W: Humps and wings : a selection of Polish poetry since’68 / [oprac.] Tadeusz Nyczek ; [przeł.] Bogusław Rostworowski ; [wstęp] Krzysztof Karasek. - San Francisco ; Los Angeles : Red Hill Press, 1982. - S. 67-74
 1. Referat na sesji historycznej zorganizowanej dla uczczenia 10 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ; Broń to niebezpieczne narzędzie... ; Ulica pustką w twarz uderzy...  [wiersz] // W: Antologia wierszy wojennych / oprac. [Smolka Iwona] Inga, [Markiewicz Jarosław] Jot Em, [Wirpsza Aleksander] Spectator ; [wstęp] [Wirpsza Aleksander] Krzysztof Zawrat. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1982. - S. 58
 1. Referat na sesji historycznej zorganizowanej dla uczczenia 10 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ; Broń to niebezpieczne narzędzie... ; Ulica pustką w twarz uderzy...  [wiersze] // W: Poezja stanu wojennego : antologia / tom przygot. [Smolka Iwona] Inga, [Markiewicz Jarosław] Jot Em, [Wirpsza Aleksander] Spectator. - Londyn : Puls Publications, 1982. - S. 64-65
 1. Wiersze] // W: Idą pancery na "Wujek" : wiersze wojenne. - Poznań, 1982
 1. Jeg drommer om vo og en skaer lille gade  [wiersz] // W: Lad os ikke pakke oceanerne ind i bomuld : Polske oligte fra delte århundrede / udvalgt of overs. af [wybór i przeł.:] Jess Ørnsbo. - København : Vindrose, 1983. - S. 161-162
 1. Przez moje miasto...   [wiersz] // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984. - S. 249. - (Krytyka Literacka i Artystyczna)
  ISBN 83-203-1732-0
  Fot. ; Nota biogr.

 1. Przez moje miasto... ; Z cyklu "Grypsy"   [wiersze] // W: Poeta pamięta : antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984 / wybór Stanisław Barańczak. - Londyn : Puls, 1984. - S. 357. - (Puls Publications ; 11)
  ISBN 0-907587-16-X
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Warszawa : "Niezłomni", 1989
 1. Z cyklu Grypsy  [wiersze] // W: Polska po 13 grudnia 1981 : pejzaż poetycki / wstęp i wybór wierszy [Markiewicz Jarosław] Jan Marty, [Holzer Ryszard] Mayer Marek ; przygot. Mirosław Ancypo [i in.]. - Lund : IPA. Independent Polish Agency ; Photo Press Film, 1984. - S. 143
 1. Zapiski z czasu internowania  [wiersze] // W: W stanie / [oprac. zespół czasopisma „Karta”]. - Warszawa, 1984. - S. 30, 42, 64, 67
 1. Przesłuchanie ; Koszulki  [wiersze] // W: Na skrzyżowaniu Azji i Europy : wiersze polskie 1980-84 / oprac. Stanisława Stelmachowa. - Wrocław : Oficyna Wydaw. im. Grzegorza Przemyka, 1985. - S. 25
  Wyd. 2 rozsz. – 1988
 1. [Wiersze] // W: Jedyną ich winą był wiek poborowy : śpiewnik dla żołnierzy i rekrutów. - Warszawa : Adsum, 1985
 1. Na Wigilię umierają wojny... ; Modlitwa polska ; Nie ma już we mnie wiary...  [wiersze] // W: Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / [wybór i oprac.:] Jan Sochoń. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1986. - S. 82-83
  ISBN 83-85015-08-6
 1. 91, Avenue de Poissy   [wspomnienie] // W: O "Kulturze"  : wspomnienia i opinie / materiały do książki zebr. i ułożyli Grażyna i Krzysztof Pomianowie ; książkę przygot. do druku Anka Kowalska [i in.]. - Londyn, 1987. - S. 101-105. - (Świadectwa ; t. 3)
  ISBN 0-907587-356
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Warszawa : "PoMost", 1988
 1. Chłopcy malowani ; Książeczka wojskowa  [reportaże] // W: Książeczka wojskowa : (antologia wspomnień z LWP [Ludowego Wojska Polskiego]) / il. Mirosław Andrzejewski. - Siedlce : Wydaw. , 1987. - S. 27-58
 1. Ukrzyżowanie pod nieobecność kroniki filmowej (Odpowiedź...) ; Olowi zamiast wiersza ; Czy jesteś godzien ; Głośne procesy... ; Leniwie przeglądam... ; Przez moje miasto... ; Zasłoń mi oczy ; Izbę żołnierską powoli spowija sen ; Zjawiam się tutaj  [wiersze] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski ; posł. Jerzy Leszin. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 271-277
  ISBN 83-203-2043-7
 1. Emigranci polityczni wracają do Grecji  [wiersz] // W: Czerwona Róża : 1960-1984 : antologia / red. Jerzy Leszin-Koperski, Eugeniusz Kupper, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 178
  ISBN 83-203-2723-7
 1. Przesłuchanie ; Siedzimy za stołem wspominając przyjaciół...  [wiersze] // W: Do współczesności : materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w klasie maturalnej / pod red. [Tadeusza Patrzałka] Jana Żernickiego. - Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1989
 1. [Wiersze] // W: Temoins : 44 poetes polonais contemporains (1975-1990) / une anthologie réunie et trad. Par Lucienne Rey et Gérard Gaillaguet. - St Jean du Bruel : Ateliers du Tayrac, 1990
 1. Polnisches Gebet  [wiersz] // W: Lyrisches Qiuntett : fünf Themen der Polnischen Dichtung / hrsg. und dem Poln. übertragen von Karl Dedecius. - Frankfurt am Main : Surhkamp, 1992. - S. 113. - (Polnische Bibliothek Surhkamp)
  ISBN 3-518-40452-0
  * Tłumaczenie na jęz. niemiecki wiersza "Modlitwa polska".
  Pawlak Antoni - twórczość - tłumaczenia - j. niemiecki ;

 1. Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza (Die Wirklichkeit strahlt mit einem von den Versen Widergespiegelten licht)  [wiersz] / przeł. Bolesław Fac, Ursel Habermann // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse  / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwa Polska - Niemcy, 1992. - S. 86 ; 81
 1. Czy jesteś godzien  [wiersze] // W: Poeci poetów : 100 najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich / pomysł, układ, redakcja Anna Czekanowicz, Zbigniew Majchrowski, Władysław Zawistowski ; [aut. Leszek Aleksander Moczulski et al.]. - Warszawa : Anagram, 1996. - S. 157-158. - (Antologie Poetyckie / Anagram)
  ISBN 83-86086-19-X
 1. Najmniejsza elegia // W: Poeci poetów : 100 najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich / pomysł, układ, redakcja Anna Czekanowicz, Zbigniew Majchrowski, Władysław Zawistowski ; [aut. Leszek Aleksander Moczulski et al.]. - Warszawa : Anagram, 1996. - S. 179-180. - (Antologie Poetyckie / Anagram)
  ISBN 83-86086-19-X
 1. Vielleicht schon morgen ; Feliks Dzierżyński mochte aufs Land Fahren ; Augenblick ; Gesuch ; Brief nach Hause ; Ein paar Worte - eine Minute Schweigen ; Ein paar Worte uber die Angst ; Wir sitzen bei Tisch... ; Triptychon von der Niederlage  [wiersze] // W: Poesie / hrsg. und [aus dem Poln.] übertr. von Karl Dedecius. B. 2. - Zürich : Ammann, 1996. - S. 578-586. - (Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts ; Bd. 2)
  ISBN 3-250-50001-1
 1. Dwoje pisarzy  [wiersz] // W: Długie pożegnanie : tribute to Raymond Chandler / red. Marcin Baran, Marcin Sendecki, Marcin Świetlicki. - Kraków : Agencja Wydawnicza "Zebra", 1997. - S. 29
 1. Kilka słów - minuta ciszy ; Litera ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz  [wiersze] // W: Współcześni poeci polscy : poezja polska od roku 1956 / wybór i oprac. Krzysztof Karasek . - Warszawa, 1997. - S. 600-601
  ISBN 83-207-1543-1
  Wyd. 2 – 2002
 1. W jednym z hymnów Rigwedy...  [wspomnienie] // W: Woroszylski : wieczór wspomnień / pod red. Iwony Smolki ; oprac. graficzne Anita Andrzejewska. - Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński : „Inter Esse”, 1997. - S. 40-41
  ISBN 83-85109-86-2 („Inter Esse”)
 1. I śmierć, wiele śmierci...  [wiersz] // W: Snuć miłość... : polska poezja miłosna XV-XX w. : antologia / wstęp, wybór i układ Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Bertelsmann Media Sp. z o.o., 1999. - S. 414-425
  ISBN 83-7129-376-3
 1. Przez moje miasto... ; Przesłuchanie ; Każdy wieczór kończy się wierszem  [wiersze] / Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr // W: Literatura polska : 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 43-44, 104-106
  ISBN 83-87235-18-0
 1. Peut-etre deja demain ; Feliks Dzierżyński veut partir a la campagne ; Instant ; Demande ; Lattre a la maison ; Quelques mots - une minute de silence ; Quelques mots sur la peur ; Nous sommes assis a la table nous rappelant nos amis... ; Trptyque sur une   [wiersze] // W: Poésie / choix de Karl Dedecius ; trad. Du pol. Par Claude-Henry du Bord [i in.] ; éd. fr. dir. par François Rosset. - Vol. 2. - Montricher ; Paris  : Les Éd. Noir sur Blanc, 2000. - S. 577-586. - (Panaorama de la Littérature Polonaise du Xxe Siecle ; 1)
  ISBN 2-88250-081-5
 1. Snitsja mne ; Net uže vo mne very... ; Bukva ; Otčizna oblakov ; Novyj Port živet predskazan’jami ; Tichaja noč nad Berlinom ; Ostanovka okolo universiteta  [wiersze] / przeł. Natalia Astafieva  // W: Pol’skie poety XX veka : antologija / Natal’ja Astaf’eva , Vladimir Britaniniszskij. - T. 2. - Sankt-Petersburg : Izdatel’stvo „Aletejja, 2000. - S. 476-480
  ISBN 5-89329-327-4
 1. Kilka słów - minuta ciszy  [wiersz] / Łoś Grażyna // W: Szkolne cytaty literackie / projekt okł. Krzysztof Wołowski. - Białystok, 2002. - S. 102
  ISBN 83-86025-46-8
  Fragm. wiersza.

 1. Tomek wraca tylko we śnie  [wiersz] // W: Dusza / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. - S. 224. - (Punkt po Punkcie ; 3)
  ISBN 83-8940-520-2
 1. Spójrz w słońce bez obaw (Panu Szewachowi Weissowi)  [wiersz] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 189. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
  Weiss Szewach - utwory dedykowane ;

 1. Herbata u przyjaciela  [wiersz] // W: Ból / red. Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek ; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2004. - S. 195. - (Punkt po Punkcie ; 5)
  ISBN 83-7453-630-6
 1. Polish Prayer ; Its night with trembling finger tips... ; People like Frightened Pigeons ; Here everything is as it was  [wiersze] // W: Dreams of Fires : 100 Polish Poems 1970-1989 / transl. and edited by Zbigniew Joachimiak, David Malcolm and Georgia Scott ; introd. David Malcolm and Georgia Scott ; preface Daniel Weissbort. - Salzburg : Poetry Salzburg at University of Salzburg, 2004. - S. 99-102 ; 149 [nota o autorze]
  ISBN 3-901993-15-0
  * Wiersz nr 1 (dat.: 1977, tyt. oryg.: Modlitwa polska) - na s. 99, nr 2 (oryg.: To noc drżącymi opuszkami palców...) - s. 100, nr 3 (oryg.: Jak spłoszone gołębie) - s. 101 , nr 4 (oryg.: Jest wszystko jak było) - s. 102.
  Pawlak Antoni - twórczość - tłumaczenia - j. angielski ;

 1. Ready? ; The Shortest Elegy ; Sometimes when I close my eyes... ; Cover My Eyes ; Throught my city  [wiersze] // W: Dreams of Fires : 100 Polish Poems 1970-1989 / transl. and edited by Zbigniew Joachimiak, David Malcolm and Georgia Scott ; introd. David Malcolm and Georgia Scott ; preface Daniel Weissbort. - Salzburg : Poetry Salzburg at University of Salzburg, 2004. - S. 103-107
  ISBN 3-901993-15-0
  * Wiersz nr 1 (dat.: December 1981, oryg.: Czy jesteś gotów) - na s. 103, nr 2 (oryg.: Najmniejsza elegia) - s. 104, nr 3 (oryg.: Czasami po zamknięciu powiek...) - s. 105, nr 4 (oryg.: Zasłoń mi oczy) - s. 106, nr 5 (oryg.: Przez moje miasto...) - s. 107
  Pawlak Antoni - twórczość - tłumaczenia - j. angielski ;

 1. Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza ; Olowi zamiast wiersza ; Vera Wollenberger czyta swoją teczkę w archiwach Stasi (Ewie Milewicz)  [wiersze] // W: Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała ; oprac. biogramów Kazimierz Nowosielski i Wojciech Zmorzyński ; projekt graf. książki i okł., skład komputerowy, reprod. fotograficzne Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - S. 127, 128, 129
  ISBN 83-919189-5-5 ; ISBN 978-83-919189-5-1
 1. W tym piecu palą książki ; Nie odtrącajcie nas... ; Kartka z życiorysu ; Kilka słów o strachu ; Tomek wraca tylko we śnie  [wiersze] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 125-127. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 125, nr 2 - s. 125-126, nr 3 - s. 126, nr 4 s. 126-127, nr 5 - s. 127.

 1. Nie ma już we mnie wiary...  [wiersz] // W: Za duży wiatr na moją wełnę : mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji wspołczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. - S. 212
  ISBN 978-83-7030-538-3
  * Wiersz bez tytułu, jako tytuł przyjęto incipit.
  * Uwaga pod tekstem: W: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, oprac. J. Schoń, Warszawa, Wyd Archidiecezji Warszawskiej, 1986, s. 83

 1. Leniwie przeglądam listę poległych... ; Najmniejsza elegia ; Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza ; Kilka słów o strachu ; Kto wygrywa - kto przegrywa ; Podążam wciąż po twoich śladach (13) ; Tomek wraca tylko we śnie  [wiersze ; fragm. poematu] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy / wstęp. wybór i red. Krzysztof Kuczkowski ; fot. Stefan Figlarowicz. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 120-128
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wyd. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział Gdańsk.
  * Z notą na s. 119.
  * Wiersze dat.: "Najmniejsza elegia" - grudzień 1980 ; "Kto wygrywa - kto przegrywa" - 1984

 1. Emigranci polityczni wracają do Grecji  [wiersz] // W: Czerwona Róża : antologia : 1960-2010 / zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył Andrzej K. Waśkiewicz. [T], 1. - Gdańsk : GTPS, 2010. - S. 150
  ISBN 978-83-86460-97-7
  * Drugie wyróżnienie w 1975 r., konkurs XVI.
  Pawlak Antoni - nagrody ;

Publikacje w czasopismach 1. Ta sesja grzech się . - 0
 1. Być może to wszystko... ; Było to chyba w 1926 :  [wiersze] // Litery. - 1973, nr 10, s. 17
  Wiersze S. Edsena-Tempskiego, A. Jurewicza, A. Pawlaka, M. Bieńkowskiego pod wspólnym tytułem "Muzea Samowiedzy" wraz z tekstem deklaracji Autorów.

 1. Czynny przez całą dobę :  [proza poetycka] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 12, s. 6-7
 1. Chłopcy, już jutro zbawimy świat // Tygodnik Morski. - 1974, nr 10, s. 19
  Dot. młodych poetów Pomorza Gdańskiego.

 1. Dzienniki całego kraju... ; Głośne procesy poezji... ; Każdy minister... ; W chwilach ostatecznych... :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. 125-127
 1. Intymność naszych rozmów... ; Po moim wybuchu gniewu... :  [wiersze] // Więź. - 1974, nr 7/8, s. 89
 1. Król Artur już umarł... :  [wiersz] // Nowy Medyk. - 1974, nr 1, s. 15
 1. Pasja walki i ambicje moralne // Tygodnik Morski. - 1974, nr 17, s. 18
  Polem z: Urbankowski Bohdan: Bunt czy schizofrenia. Poezja. 1974, nr 1 oraz tegoż: O nowy romantyzm. Radar. 1971, nr 2
 1. Zaczynamy się już rozjeżdżać... :  [wiersz] // Merkuriusz. - 1974, nr 7, s. 19
 1. Śmierć jest czymś... :  [wiersz] // Tygodnik Morski. - 1974, nr 19, s. 13
 1. Czynny całą dobę :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 30, s. 24
 1. Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Głosy się podnoszą, ręce opadają // Kultura. - 1975, nr 30, s. 4
  Polem z: Chojnacki Antoni: Portret pokolenia. Kultura. 1975, nr 28, s. 4-5
 1. Jesień poezji i pomieszanie pojęć // Więź. - 1975, nr 11, s. 147-148
  Dot. IV Warszawskiej Jesieni Poezji.

 1. Jury musiało się nagłowić // Więź. - 1975, nr 9, s. 132-134
  Dot. Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji.

 1. Kilka słów pod murem kliniki :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 11, s. 11
 1. Luźne notatki na marginesie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kornhauser Julian. Kilka chwil, Kraków, 1975 // Więź. - 1975, nr 12, s. 138-141
  Kornhauser Julian - opracowania - Kilka chwil

 1. Na czym toczy się literatura? // Student. - 1975, nr 22, s. 11
  Krytyka działalności Kół Młodych w dziedzinie poezji.

 1. Nie można... :  [wiersz]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 4
  * Wiersz opublikowany w kolumnie "Młody Gdańsk 75 - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża", preezentującej utwory kilkunastu młodych pisarzy z Wybrzeża.

 1. Poezja ; To co istnieje między nami, a co ty nazywasz miłością :  [wiersze] // Czas. - 1975, nr 21, s. 24
 1. W przeddzień emigracji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stabro Stanisław. Dzień twojego narodzenia, Warszawa, 1974  // Nowy Wyraz. - 1975, nr 5, s. 115-118
  Stabro Stanisław - opracowania - Dzień twojego narodzenia

 1. Weź elenium przed wieczorem autorskim // Student. - 1975, nr 5, s. 13
  Dot. autorów i czytelników.

 1. Z okna widać najlepiej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bieńkowski Marek. Powrót z daleka, Warszawa, 1975. - Suplement do Antologii "Debiuty poetyckie 74" // Nowy Wyraz. - 1975, nr 11, s. 135-137
  Bieńkowski Marek - opracowania - Powrót z daleka;

 1. Kiedy jak teraz idziesz... ; Zasłoń mi oczy :  [wiersze] // Więź. - 1976, nr 7/8, s. 115-116
 1. Mów dobrze o swoich wierszach // Więź. - 1976, nr 10, s. 156-158
  Dot. reklamy własnej twórczości.

 1. Nadstawiam pulchny zadek :  [recenzja]. - Rec. pracy: Konwicki Tadeusz. Kalendarz i klepsydra, Warszawa, 1976 // Więź. - 1976, nr 12, s. 170-172
  Polem: Lipski Tadeusz: Nauczyciele i uczniowie. Więź. - 1977, nr 5/6, s. 189-190
  Odp.: Gdybym napisał... Więź. - 1977, nr 5/6, s. 190-191
  Konwicki Tadeusz - opracowania - Kalendarz i klepsydra

 1. Najpiękniejsze są chwile naszych klęsk (Marianowi Terleckiemu) ; Słowicza pieśń zielonego magazynu ; W pół podjęta, w pół przerwana (Markowi Podgórczykowi) :  [wiersze] // Student. - 1976, nr 3, s. 9
 1. Żaden chłopak nie jest wart :  [wiersz]. - Nota // Zwierciadło. - 1976, nr 29, s. 24
 1. Król Ryszard uwięziony // Więź. - 1977, nr 3, s. 120-124
  Dot. poezji.

 1. Oswajanie śmierci :  [proza literacka] // Odra. - 1977, nr 10, s. 69-74
 1. Ponad siły :  [wiersz]. - Nota redakcyjna // Puls (Łódź). - Nr 1 (1977), k. 11-16
 1. I śmierć, wiele śmierci... :  [wiersz]. - Nota biogr. // Puls. - Nr 3 (1978), s. 26-32
 1. Jasne sklepy kuszą... ; Modlitwa polska ; Od salwy wieczornych wiadomości... (A.Z.) ; Przejście wzbronione (Leszkowi Szarudze) :  [wiersze] // Zapis. - Nr 7 (1978), s. 28-31
 1. Ponad siły :  [wiersz] // Jedność (Sztokholm). - Nr 15 (1978), s. 26-31
 1. To musiało się tak skończyć :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bratny Roman. Pamiętnik moich książek, Warszawa, 1978 // Puls (Łódź). - Nr 3 (1978), s. 98-100
  Bratny Roman - opracowania - Pamiętnik moich książek

 1. Dlaczego ogórek nie śpiewa // Puls (Łódź). - Nr 6 (1979), s. 69-71
  Dot. ewolucji czasopisma Nowy Wyraz.

 1. Holland, Falk, Kijowski // Więź. - 1979, nr 11/12, s. 197-198
  Dot. VI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Gdańsk, 5-12 IX 1977.

 1. Książeczka wojskowa :  [reportaż] // Zapis. - Nr 9 (1979), s. 41-80
  Wyd. 1 samoistne w 1981 roku.

 1. Lotnią bliżej :  [felieton]. - W cyklu: "Listy do redakcji"  // Biuletyn Informacyjny (Warszawa). - 1979, nr 7, s. 67-69
 1. Ojczyzna w szufladzie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stabro Stanisław. Ten wiersz, który ma na imię Polska, Wrocław, 1978 // Puls (Łódź). - Nr 7 (1979), s. 77-80
  Stabro Stanisław - opracowania - Ten wiersz, który ma na imię Polska

 1. Ponad siły (Dla Macieja Grzywaczewskiego) :  [wiersz] // Wiadomości (Londyn). - 1979, nr 1, s. 1
 1. Pre no sto u tvoja usta stavim novac :  [wiersz] / tł. Petar Vujičić  // Književna Reč (Belgrad). - Nr 122 (1979)
 1. 22 lipca 1980 :  [wiersz] // Naprzeciw. - Nr 1 (1980), k. 4
 1. Anna tłumaczy dlaczego nie powinienem się bać ; Emigranci polityczni wracają do Grecji ; Między murami ; Pewnego razu gdy zmęczeni... ; Śni mi się spokój i Krzywy Zaułek (J.K) ; Ta noc drżącymi... ; W tym piecu palą książki... ; Wyszedłem na plac :  [wiersze]. - Nota biogr. // Zapis. - Nr 15 (1980), s. 80-82
 1. Bestseller :  [felieton] // Puls (Łódź). - Nr 8 (1980), s. 84-85
  Dot. odmawiania wydania paszportów znanym twórcom.

 1. Bezsilna obecność :  [recenzja]. - Rec. pracy: Woroszylski Wiktor. Dziennik węgierski, Warszawa, 1980  // Bratniak. - Nr 22 (1980), s. 25-26
  Woroszylski Witor - opracowania - Dziennik węgierski

 1. Czasami po zamknięciu powiek ; Czy jesteś gotów ; Przychodza nagle pragnienia ; Tutaj jest wszystko jak było :  [wiersze] // Literatura. - 1980, nr 46, s. 3
 1. Ecie-miecie :  [proza] // Naprzeciw. - Nr 1 (1980), k. 6-7
 1. Nasz dzielny Kolumb donosi... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bratny Roman. Dzieci świętej, Warszawa, 1980 // Bratniak. - Nr 25 (1980), s. 36-38
  Bratny Roman - opracowania - Dzieci świętej

 1. Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Od siebie :  [wspomnienie]. - Fragm. książki "Portret wspólny" // Naprzeciw. - Nr 2 (1980), k. 7-9
 1. Panie redaktorze, ... :  [list] // Polityka. - 1980, nr 49, s. 11
  Polem z: Krzemiński Adam: Między fasadš a tyłami. Polityka 1980, nr 40, s. 1, 11
 1. Rzeczywistość świeci odbitym światłem wiersza :  [wiersz] // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 292
 1. Trzęsą się portki pętakom :  [reportaż] // Bratniak. - Nr 24 (1980), s. 42-47
 1. Dewaluacja // Informator Kulturalny Solidarności. - 1981, nr 7, s. 4
  Podpisano: J.P.

 1. Dwa pisma  // Informator Kulturalny Solidarności. - 1981, nr 10, s. 1, 4
  Podpisano: Rybka Joachim.
  Dot. czasopism Kultura i Życie. - 1981, nr 1 oraz Meritum. - 1981, nr 1.
  Kultura i Życie, czasopismo ; Meritum, czasopismo ;

 1. Dwóch świadków // Informator Kulturalny Solidarności. - 1981, nr 5, s. 2
 1. Dzieci Peerelu // Zapis. - Nr 20 (1981), s. 99-108
  Polska Rzeczpospolita Ludowa

 1. Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś ; Niech to będzie... ; Powtórka ; Więzienie jest we mnie... ; Zjawiam się tutaj czasem... :  [wiersze] // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 85-89
 1. Filleriada :  [recenzja]. - Rec. pracy: Filler Witold. Literatura małej emigracji, Warszawa, 1970 // Informator Kulturalny Solidarności. - 1981, nr 4, s. 2
  Filler Witold - opracowania - Literatura małej emigracji

 1. Może już jutro ; To także jest egzamin... ; Zmierzch :  [wiersze] // Bez Tytułu. - 1981, nr 3/4, s. 28-31
 1. Najmniejsza elegia ; Nie ma powrotu ; Pośród zimowej ulicy... ; Powracających nad ranem... ; Wierny czytelnik prasy literackiej... :  [wiersze] // Student. - 1981, nr 8, s. 9
 1. Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Od siebie :  [posłowie]. - Fragm. książki  // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 81-84
 1. Rzeczywistość świeci obfitym światłem wiersza :  [wiersz] // Kujawy. - 1981, nr 6, s. 9
 1. Rzeczywistość świeci obfitym światłem wiersza ; Wirujący stolik w mieszkaniu państwa K. w październiku 1980 roku :  [wiersze] // Kultura. - 1981, nr 1, s. 3
 1. Broń to niebezpieczne narzędzie... ; Referat na sesji historycznej zorganizowanej dla uczczenia dziesiątej rocznicy stanu wojennego w Polsce ; Ulica pustką w twarz uderzy :  [wiersze] // Wezwanie. - Nr 1 (1982), s. 56
  Podpisano: Jasiński Jacek.

 1. Kiedyś będziemy musieli... ; List do Leonarda Cohena ; Naukowcy twierdzą... ; Powitano nas... ; Spójrz w rogu okna... ; Za oknem pejzaż... :  [wiersze] // Wezwanie. - Nr 4 (1982), s. 46-47
 1. Nasz chleb powszedni milczenia... ; Nie ma już we mnie wiary... ; Nocna wizyta :  [wiersze] // Więź. - 1982, nr 10, s. 49-50
 1. Broń to niebezpieczne narzędzie... ; Spójrz w rogu... ; Za oknem pejzaż... :  [wiersze] // Kontakt (Bruksela ; Paryż). - 1983, nr 3/4, s. 42
 1. Credo artystyczne ; Izbę żołnierską powoli spowija sen ; Powracających nad ranem... ; Zjawiam się tutaj czasem... :  [wiersze] // Integracje. - 1983, nr 15, s. 7
 1. Dostałem pismo... :  [wiersz] // Ziarno. - Nr 2 (1983), s. 52
  Podpisano: A.P.

 1. Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś ; Może już jutro :  [wiersze] // Replika. - Nr 11 (1983), s. 11-12
 1. Książka skarg i wniosków :  [proza dokumentalna] // Wezwanie. - Nr 6 (1983), s. 41-82
 1. Najmniejsza elegia ; Nastało święto dla swołoczy ; Przesłuchanie :  [wiersze] // Solidarność Narodu. - Nr 13/14 (1983), s. 14
 1. Ta maleńka staruszka :  [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1983, nr 24, s. 6
 1. W głębokim cieniu :  [polemika] // Radar. - 1983, nr 40, s. 10
  Polem z:  Bratkowski Piotr: W cieniu arcydzieła. Radar. – 1983, nr 35, s. 3, 11
 1. Chwila ; Kiedy mężczyźni myślą... ; List do domu ; Nie odtrącajcie nas... ; Powtórka ; To noc drżącymi opuszkami... ; Twoje listy coraz krótsze... ; W tym piecu... ; Wyszedłem na plac... :  [wiersze]. - Fot. ; Nota biogr. // Powściągliwość i Praca. - 1984, nr 2, s. 3, 11, okł.
 1. Gram z Albanią :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bratny Roman. Pamiętnik moich książek, Warszawa, 1978 // Puls. - Nr 20 (1984), s. 173-175
  Także w: Puls (Warszawa). - T. 2 (1985), s. 165-167
  Bratny Roman - opracowania - Pamiętnik moich książek

 1. Gryps dla Leonarda Cohena ; Mógłbym być tutaj szczęśliwym... ; Panie tak głuchy... ; Powrót ; Widzenie II // Puls (Londyn). - Nr 21 (1984), s. 19-21
 1. Konwencja ; Koszulki ; Na mocy dekretu... (prof. H. Jabłońskiemu) ; Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 10 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ; Zmierzch :  [wiersze]. - Nota biogr. // Promieniści. - 1984, nr 5, s. 8-9
 1. List do Leonarda Cohena :  [wiersz] // Wezwanie (Warszawa ; Sztokholm). - 1984, nr 1/4, s. 99
 1. List z Polski // Polityka Polska. - Nr 4 (1984), s. 101-103
  Podpisano: Adam Wrzeszcz.

 1. Pięć lat KOR-u  // Verbum. - Nr 4/5 (1984), s. 17-20
  Komitet Obrony Robotników.

 1. Pociecha :  [wiersz] // Wyzwolenie (Warszawa). - 1984, nr 1, s. 11
 1. Aleksander Ragtime Hall ; Kącik Mody ; Z innej perspektywy (dla L.A. Moczulskiego) :  [wiersze] // Wybór. - Nr 7 (1985), s. 3
 1. Dlaczego fascynuje mnie pornografia :  [felieton] // Wezwanie. - Nr 9 (1985), s. 87-89
  Podpisano: Wrzeszcz Adam.
  Socrelizm w wypowiedziach Kazimierza Brandysa i Tadeusza Konwickiego

 1. Dzieci PRLu  // Bez Dekretu. - Nr 6 (1985), s. 14-27
 1. Evening in Veneration of the Warsaw Pact ; Visitation Rights (to Dorota) ; In this chimney they are burning books... :  [wiersze] / tł. Daniel Bourne  // Artful Dodge. - No 12/13 (1985), p. 69-70
 1. Józef semper fidelis // Kultura (Warszawa). - T. 14 (1985), s. 139-146
  Podpisano: Wrzeszcz Adam.
  Artykuł polem. z oceną Kościoła w Polsce zawartą w publikacjach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Aleksandra Jeleńskiego, Anki Kowalskiej, Zdzisława Najdera.
  Także w: Kultura (Paryż).

 1. Kartki z dzienniczka (Markowi Nowakowskiemu) :  [proza literacka] // Kultura (Paryż). - 1985, nr 1/2, s. 25-30
 1. Każdy wieczór kończy się wierszem ; Lato 1982 ; Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie :  [wiersze] // Kultura (Paryż). - 1985, nr 7/8, s. 54-56
 1. Kilka słów o strachu ; Siedzimy za stołem wspominając... ; Wyrok śmierci (Panu Z. Najderowi) :  [wiersze] // Obecność. - Nr 11 (1985), s. 32
 1. List do redakcji] // Kultura Niezależna. - Nr 11/12 (1985), s. 94-96
  Odp.: Red.: Kultura Niezależna. Nr 11/12 (1985), s. 96
  Podpisano: Wrzeszcz Adam.

 1. Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia dziesiątej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce :  [wiersz]. - W artykule Adama Zalewskiego pt. "Poezja potrzebna, trudna i prawdziwa" // Baza. - 1985, nr 3, s. 17
 1. Scena ; Tautologia :  [wiersze] // Archipelag (Berlin Zachodni). - 1985, nr 1/2, s. 99-100
 1. 91, avenue de Poissy :  [wspomnienie] // Obecność. - Nr 16 (1986), s. 87-90
  Dot. pobytu w Maisons-Lafitte.
  Także w: O "Kulturze" : wspomnienia i opinie / materiały do książki zebr. i ułożyli Grażyna i Krzysztof Pomianowie ; książkę przygot. do druku Anka Kowalska [i in.]. - [Londyn] : Puls, 1987
  Kultura, czasopismo ; Giedroyć Jerzy ;

 1. Broń to niebezpieczne narzędzie... :  [wiersz] // Nota. - 1986, nr 1, s. 6
 1. Chłopcy malowani // Kontakt (Bruksela ; Paryż). - 1986, nr 6, s. 17-23
  Dot. służby wojskowej.

 1. Feliks Dzierżyński chce wyjechać na wieś :  [wiersz]. - W artykule: [Rosiek Stanisław] Nierem Jan: Wolność czytania // Podpunkt. - Nr 4 (1986), s. 89
 1. Kilka słów o strachu :  [wiersz] // Przegląd Polski (Nowy Jork). - 1986, nr z 13 II, s. 11
 1. Maniek :  [wspomnienie] // Tygodnik Mazowsze Solidarność. - 1986, nr 159, s. 1
  Terlecki Marian

 1. Nastało święto dla swołoczy ; Widzenie :  [wiersze] // Przegląd Polski (Nowy Jork). - 1986, nr z 2 V, s. 11
  Także w tł. na jęz. ang. w: Green River Review. - Vol. 15 (1986)

 1. Chciałbym wiedzieć co mnie czeka ; Mój monolog i zdziwiony rówieśnik ; Nie jestem poetą :  [wiersze] // Powściągliwość i Praca. - 1987, nr 6/7, s. 13
 1. Chłopcy malowani :  [reportaż] // Vacat. - Nr 42 (1987), s. 59-69
 1. Dawid - Oskar :  [recenzja]. - Rec. pracy: Huelle Paweł. Weiser Dawidek, Gdańsk, 1987 // Powściągliwość i Praca. - 1987, nr 9, s. III
  Polem: (J.Kow.): Bez historii. Pomerania. 1988, nr 3, s. 43
  Huelle Paweł - opracowania - Weiser Dawidek

 1. Dlaczego Czesi :  [wstęp] // Brulion. - Nr 2/3 (1987), s. 40-43
  Także w: Banici : (rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi) / [rozm.] Andrzej Sławomir Jagodziński. – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1988

 1. Mindennapi kenyerünket a hallgatást... ; Éjszakai Látogatás a mester ottnonában ; Rövid elégia :  [wiersze] / tł. Gábor Csordás // Nagyvilág. - 1987, sz. 5, o. 641-642
 1. Należymy do wielkiego kręgu :  [wspomnienie] // Brulion. - Nr 1 (1987), s. 101-107
 1. Nekrolog "Radaru"  // Kultura Niezależna. - Nr 33 (1987), s. 77-80
  Dot. czasopisma Radar.
  Radar, czasopismo

 1. Wiederholung :  [wiersz] // L’80 Zeitschrift für Politik. - H. 42 (1987), s. 90
 1. Artysta : opozycyjny - dyspozycyjny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Šostakovič Dmitrij. Świadectwo, Warszawa, 1987 // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1988, nr 42, s. 7
  Podpisano: Adam Wrzeszcz.
  Šostakovič Dmitrij - opracowania - Świadectwo

 1. Betontrommel // Wybór. - Nr 19 (1988), s. 3
  Polem: 
  Polem z: Bębenek Stanisław: .Przegląd Tygodniowy 1988, nr 17
  Podpisano: Adam Wrzeszcz.

 1. Chodzę po polskim Paryżu... :  [felieton] // Przeglšd Wiadomoœci Agencyjnych. - 1988, nr 38, s. 5
 1. Język którego nie ma ; Wstawiam się za moją matką ; Z innej perspektywy (Dla L. A. Moczulskiego) ; Z Paryża list pierwszy :  [wiersze]. - Nota // Kontakt (Bruksela ; Paryż). - 1988, nr 12, s. 125-128
 1. Levél Haza ; Adj álmot az asszonynak... ; Idönként megjelenek itt... ; Ez az éjszaka remegö ujjbegyekkel... :  [wiersze] / tł. Gábor Csordás // Nagyvilág. - 1988, sz. 3, o. 340-341
 1. List do redakcji] // Brulion. - Nr 7/8 (1988), s. 166-167
  Polem z: MET.: Orczykiem. Brulion Nr 10 (1989), s. 182
  Polemika z recenzentem tomiku Gwido Zlatkesa pt. "Piosenka o zdradzie i inne wiersze" napisaną przez osobę podp. MET.

 1. Moi Drodzy... :  [list] // Brulion. - Nr 7/8 (1988), s. 166-167
  Polem z: MET: J'accuse. Brulion Nr 4 (1988), s. 114-115
  Polemika z recenzentem książki Heleny Violetty Komorowskiej pt. "Żelazna pajęczyna" napisaną przez osobę podp. MET.

 1. Może nie mam racji  // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1988, nr 43, s. 8
  Krytyka przyjęcia nagrody imienia Wandy Wasilewskiej za umacnianie przyjaźni polsko-radzieckiej przez Macieja Englerta.

 1. Należymy do wielkiego kręgu :  [wspomnienie] // Powściągliwość i Praca. - 1988, nr 12, s. 4-5
 1. Przejście wzbronione :  [wiersz] // Słowo (Berlin Zachodni) . - 1988, nr 1, s. 34-35
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Bratkowski Stefan. Trzy teatry, Warszawa, 1986 // Wybór. - Nr 17 (1988), s. 4
  Podpisano: Adam Wrzeszcz.
  Bratkowski Stefan - opracowania - Trzy teatry

 1. W granicach prawa. - Rec. pracy: Hašek Jaroslav. Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa) // Powściągliwość i Praca. - 1988, nr 1, s. III
  Hašek Jaroslav - opracowania - Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa)

 1. 24 października... // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 122, s. 3
  O planowanym spotkaniu wydawców II obiegu w Polsce.

 1. 91, avenue de Poissy :  [wspomnienie]. - Fragment // Powściągliwość i Praca. - 1989, nr 9, s. 13
  Dot. pobytu w Maisons-Lafitte.
  Także w: O "Kulturze" : wspomnienia i opinie / materiały do książki zebr. i ułożyli Grażyna i Krzysztof Pomianowie ; książkę przygot. do druku Anka Kowalska [i in.]. - [Londyn] : Puls, 1987
  Kultura, czasopismo ; Giedroyć Jerzy ;

 1. Arka się zasmarka // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 15, s. 8
  Dot. czasopisma Świat. - 1989, nr 1.

 1. Coś się skończyło // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 48, s. 6
  Dot. oficjalnego ruchu wydawniczego w Polsce.

 1. Czy jesteś gotów ; Czy macie tu swoich... ; Modlitwa polska ; Zanim włożę w twoje usta pieniądz :  [wiersze] // Wezwanie. - Nr 15 (1989), s. 18-19
 1. Język którego nie ma ; Kilka słów o strachu ; Wyrok śmierci (Panu Z. Najderowi) ; Z innej perspektywy (dla L. A. Moczulskiego) :  [wiersze]. - Nota biogr. // Res Publica. - 1989, nr 5, s. 137-138
 1. Lewica, prawica, zsiadłe mleko :  [tekst paraliteracki] // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 62, s. 6
  Polem: (jn): Tolerancjo, gdzie jesteś : [list do redakcji]. Gazeta Wyborcza. 1989, nr 69, s. 3
  Polem z: Niesiołowski Stefan: Spór o zasady i metody. Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 62, s. 6.
 1. Meldunek // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 41, s. 4
  O pisarzu Janie Dobraczyńskim.

 1. Miło albo fachowo :  [tekst paraliteracki] // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 126, s. 8
  O potrzebach zmian w programach Telewizji Polskiej i przebudowie Radiokomitetu.

 1. Niagara // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 212, s. 16
  Polem z: Wierzbicki Piotr: Solidarność dla wszystkich czy tylko dla niektórych. Tygodnik Solidarność. 1989, nr 20, s. 5
 1. Nota o języku używanym w komunikatach Polskiej Agencji Prasowej] :  [tekst paraliteracki] // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 122, s. 3
 1. Opis :  [wiersz] // Autograf. - 1989, nr 1, s. 3-5
 1. Podłość // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 138, s. 5
  O Życiu Literackim oraz o Władysławie Machejku.

 1. Premier na premierze // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 8, s. 4
  Dot. przybycia do teatru premiera Mieczysława F. Rakowskiego na sztukę Vaclava Havla pt. "Audiencja" oraz apelu Adama Michnika o uwolnienie z więzienia autora sztuki.
  Havel Vaclav - Audiencja

 1. Pytanie :  [tekst paraliteracki] // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 47, s. 4
  Polem: Tekieli Robert: [list do redakcji]. Gazeta Wyborcza. 1989, nr 62, s. 4 ; Naumann Jerzy: Fałszywy dylemat. Przegląd Wiadomości Agencyjnych. 1989, nr 198, s. 4
  Odp.: Odpowiedź. Przegląd Wiadomości Agencyjnych. 1989, nr 198, s. 5
  O "Solidarności" i przywódcach Konfederacji Polski Niepodległej.

 1. Stolik Henryka Berezy :  [felieton] // Wezwanie. - Nr 15 (1989), s. 102-105
 1. Trybuna Ludu to szczególna gazeta...  // Gazeta Wyborcza. - 1989, nr 115, s. 2
  Dot. artykułu w Trybunie Ludu autorstwa Jerzego Kaszewskiego a zatytułowanego "Ci ludzie muszą odejść".

 1. Wstawiam się za moją matką :  [wiersz] // Kontakt (Wybór). - T. 13 (1989), s. 103
  Przedr. z: Kontakt (Paryż). - 1988, nr 12.

 1. Zielone światło // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 9, s. 2
  Dot. III (XXIV) Zjazdu Związku Literatów Polskich w dniach 2-3 marca 1989 roku w Warszawie.

 1. Dzieci PRL-u :  [esej] // Po Prostu. - 1990, nr 32, s. 1, 8-9
 1. Dzieci PRL-u :  [esej] // Po Prostu. - 1990, nr 33, s. 8-9, 13
 1. Kiedy zastrzelono Che Guevarę ; Spacer krętymi uliczkami Gdańska ; Szczelnie zaciągnięta firanka ; Wyjechali już wszyscy... ; Za oknem migotały opłotki :  [wiersze]. - Il. // Po Prostu. - 1990, 10, s. 8-9
 1. Książeczka wojskowa :  [reportaż]. - Fragm. // Po Prostu. - 1990, nr 4, s. 8
 1. Między ustami a brzegiem pucharu. - Rec. pracy: Wałęsa Lech. Droga nadziei, Kraków, 1989 // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1990, nr 6, s. 16
  Wałęsa Lech - opracowania - Droga nadziei;

 1. Nakładem Niezależnej Oficyny Wydawniczej... // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 203, s. 6-7
  O "Hańbie domowej" Jacka Trznadla i zamieszczonym w tej ksišżce wywiadzie udzielonym przez Zbigniewa Herberta oraz o artykule Stanisława Barańczaka w Tygodniku Powszechnym w numerze z 22 lipca 1990 roku.
  Trznadel Jacek - opracowania - Hańba domowa

 1. O jeden żart za daleko. - Rec. pracy: Wierzbicki Piotr. Bitwa o Wałęsę, Warszawa, 1990 // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 181, s. 5
  Wierzbicki Piotr - opracowania - Bitwa o Wałęsę

 1. Pod kreską // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 298, dod. Gazeta pod Choinkę, s. 3-4
  Przypomnienie fragmentów kronik redagowanych przez Zbigniewa Mentzla w londyńskim kwartalniku Puls w latach 1987-1989.

 1. Polemika // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1990, nr 2, s. 15
  Polem z: Wierzbicki Piotr: Oburzacz. - W cyklu: "Pamiętnik entuzjasty". Tygodnik Solidarność. 1989, nr 28, s. 24
 1. Pożegnania, powitania... :  [wspomnienie] // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 108, s. 10-11
  Dot. działalności opozycyjnej Antoniego Pawlaka i przesłuchaniu przez milicję w 1972 roku, stanu wojennego, Zdzisława Najdera oraz redaktora naczelnego Twórczości Jerzego Lisewskiego.

 1. Pytanie do Lecha Wałęsy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 261, s. 16
 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 109, s. 4
  O wywiadzie z tłumaczem oraz eseistą Adamem Pomorskim zamieszczoną w Przeglądzie Tygodniowym, oraz o reportażu Anny Matałowskiej pt. "Prawą marsz" zamieszczonym w Polityce.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 103, s. 4
  O artykule Wojciecha Wieczorka pt. "Przełom" zamieszczonym w Więzi, oraz Andrzeja Romanowskiego pt. "Rzecz o fundamentalistach" zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 115, s. 4-5
  O artykule Jerzego Turowicza pt. "Nowa nomenklatura?" zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym, Jacka Maziarskiego pt. "Tolerancja?" oraz Krzysztofa Czabańskiego pt. "Polska układowa" zamieszczonymi w Tygodniku Solidarność.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 121, s. 5
  O komentarzu Macieja Zalewskiego pt. "Odwrócone sojusze" oraz Stefana Kurowskiego pt. "Ludzie chca widzieć zmiany - wystąpienie na zebraniu Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie 13.05. 1990 r. w Warszawie" zamieszczonymi w Tygodniku Solidarność oraz komentarz osoby podpisanej Redaktor a pt. "Zniszczyć ten rząd" zamieszczonego w Po Prostu.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 167, s. 4
  O wywiadzie z ks. Henrykiem Jankowskim pt. "Nie będę Judaszem" zamieszczonym w Polityce, o felietonie Aleksandra J. Wieczorkowskiego pt. "Do góry nogami i kręto" zamieszczonym w Gazecie i Nowoczesności oraz o polemice pomiędzy Stefanem Niesiołowskim a Stefanem Bratkowskim zamieszczonej w Młodej Polsce.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 173, s. 4
  O wywiadzie z mec. Edwardem Wende pt. "Kogo zabrakło na ławie oskarżonych" zamieszczonym w Polityce oraz o komentarzu Jacka Maziarskiego pt. "Sukces czy klęska" zamieszczonym w Tygodniku Solidarność.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 179, s. 4
  Omówienie zawartości numeru 31 Tygodnika Solidarność z 1990 roku.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 190, s. 4
  O wywiadzie z prof. Ryszardem Benderem pt. "Spór z lewicą" zamieszczonym w Posłańcu Warmińskim.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 196, s. 4
  O polemice pomiędzy Piotrem Niteckim a Stefanem Niesiołowskim na łamach Ładu oraz felietonie Jerzego Narbutta w nr 33 Ładu pt. "Suum cuique (3)" i tekście Krzysztofa Wyszkowskiego w Tygodniku Solidarność pt. "Po 100 numerach...".

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 202, s. 4
  O artykule Zdzisława Pietrasika na łamach Polityki pt. "Polacy z Polakami" dotyczącym 10. rocznicy podpisania umów sierpniowych.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 208, s. 4
  O wywiadzie z gen. Czesławem Kiszczakiem pt. "Tajemnica Magdalenki" zamieszczonym w Polityce oraz o artykule Dawida Warszawskiego w Po Prostu pt. "Wałęsa - kandydat niezawodny".

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 220, s. 4
  O wywiadzie z Lechem Kaczyńskim zatytułowanym "Wokół fotela prezydenta" zamieszczonego w Gazecie Nowej, o wywiadzie z Andrzejem Micewskim w Polityce, artykule Andrzeja Rosnera pt. "Nowy wspaniały świat" oraz o artykule Bogdana Borusewicza "Doświadczenie Solidarności" zamieszczonego w Tygodniku Solidarność.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 226, s. 4
  O artykule Jagienki Wolczak i Mariana Turskiego "Zawsze w ataku" zamieszczonego w Polityce.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 255, s. 10
  O komentarzu podpisanym przez Redaktora pt. "Jedynopodział" zamieszczonym w Po Prostu oraz o felietonie Andrzeja Liberadzkiego w Tygodniku Gdańskim pt. "Neguję Michnika".

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 297, s. 11
  O artykule wstępnym podpisanym przez M.K. i zamieszczonym w Auto-Technika Motoryzacyjna o konkursach zamieszczonym w świątecznym numerze Przeglądu Tygodniowego oraz o najnowszych numerach Zwierciadła i Głosu opozycji - Veto.

 1. Sztachetą po oczach // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 72, s. 5
  Dot. Marka Edelmana.

 1. To nie siódme przykazanie, a ósme. - W rubryce: „Listy”  // Gazeta Wyborcza. - 1990, nr 70, s. 5
  Dot. listu Włodzimierza Odojewskiego do Gazety Wyborczej pt. „Piractwo Wydawnicze”.

 1. De mooiste mamenten zijn die van onze nederlagen (Aan Marian Terlecki) ; Ontmöeting ; Voorspraak voor mijn moeder :  [wiersze] / tł. Zofia Goczol ; Rufin Goczol ; Katleen Deruytter ; Bea Michiels // Letters : speciaal numer Het Europa van de Dichter. - Nr 4 (1991), S. 70-72
 1. Demonologia stosowana // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 95, s. 15
  Włšczenie się w polemikę pomiędzy Bogusławem Kaczyńskim a Dorotš Szwarcman.

 1. Obserwator nie chce odejść // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 43, s. 1
  O zawieszonym programie telewizyjnym "Obserwator" i negocjacjach zespołu redakcyjnego tegoż programu z przedstawicielami Radiokomitetu.

 1. Przysyłaj choć puste koperty // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 127, s. 15
  Polem: Szczepanik Piotr: Zabawne ale nie śmieszne. Gazeta Wyborcza. 1991, nr 130, s. 16
  Odp.: Ja także nie znam... Gazeta Wyborcza. 1991, nr 130, s. 16
  O nieudzielonym wywiadzie Piotra Szczepanika dla Gazety Wyborczej

 1. Tekieli Robert: Rzecznicy neogówniarzerii : rozmowa z Robertem Tekieli redaktorem pisma literackiego Brulion :  [wywiad] / rozm. Jan Gondowicz i Antoni Pawlak  // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 274, s. 17
 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 9, s. 11
  O wywiadzie z ks. prof. Józefem Tischnerem w Przeglądzie Tygodniowym pt. "Klienci komunizmu", o artykule Jolanty Jureczko pt. "Którzy zostali..." w Gościu Niedzielnym oraz felieton Piotra Wierzbickiego w Tygodniku Solidarność pt. "Wybuch miłości do obiektywizmu".

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 15, s. 11
  O artykule ks. Franciszka Kampki zamieszczonym w Gościu Niedzielnym i zatytułowanym "Etyczne dylematy polityki" oraz o zapiskach Krzysztofa Wyszkowskiego "Na Wiejskiej (?)" w Tygodniku Solidarność.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 33, s. 11
  O wywiadzie z Andrzejem Słowikiem pt. "Branże wczesnego ostrzegania" w Tygodniku Solidarność oraz o wywiadzie z dr Marcinem Rawiczem pt. "Gdy umiera niemowlę" w Przeglądzie Tygodniowym.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 39, s. 10
  O artykule podpisanym ALK w Po Prostu zatytułowanym "My o ZChN".

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 45, s. 11
  O fragmentach książki Mieczysława F. Rakowskiego pt. "Zegary interwencji są uruchomione" zamieszczonych na łamach Polityki, o wywiadzie z Antonim Macierewiczem pt. "Co tu jest grane?" w Wokandzie oraz o apelu zamieszczonym w Po Prostu.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 57, s. 13
  O krótkim artykule Stanisława Podemskiego pt. "Kiełbasa z jadem" zamieszczonego w Polityce, o nowej rubryce w Tygodniku Gdańskim pt. "Lech Wałęsa - Horoskop dla Prezydenta", o artykule Autora podpisanego jako Tysz Krewa pt. "Cała prawda o Beniu" i zamieszczonego w tygodniku NIE oraz o rubryce "Rozmaitości" ukazującej się w Niedzieli.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 63, s. 10
  O wywiadzie z ówczesnym ministrem budownictwa Adamem Glapińskim pt. "Droga na przełaj" zamieszczonym w dodatku do Polityki, o artykule Igora Janke "Szyk Centrum" w Po Prostu oraz o artykule Dawida Warszawskiego "Gruba pała" w Po Prostu.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 69, s. 5
  O wywiadzie z Władysławem Frasyniukiem "Pożegnanie z mitem" w Przeglądzie Tygodniowym, o wywiadzie z Janem Pietrzakiem "Ogony PRL" w Przeglądzie Tygodniowym, o felietonie Andrzeja Urbańskiego "Widz i aktor" w Tygodniku Solidarność oraz o felietonie Ludwika Stommy "Świat nie do końca stworzony" w Polityce.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 75, s. 12
  O wywiadzie ze Zbigniewem Herbertem "Jak tu żyć" w Tygodniku Solidarność, o felietonie Aleksandra Małachowskiego "Prezydentowi Lechowi Wałęsie pod rozwagę" w Po Prostu oraz o wywiadzie z Jackiem Maziarskim "W środku Centrum" w Przeglądzie Tygodniowym.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 303, s. 16
  O artykule ks. Józefa Tischnera w Tygodniku Powszechnym pt. "Wolność, która obnaża", Janusza Reykowskiego "Urok dekomunizacji" zamieszczonego w Trybunie oraz o wywiadzie ze Stanisławem Lemem zamieszczonym w Życiu Warszawy pt. "Stanie się tylko to, co niemożliwe".

 1. W felietonie Krzysztofa Rutkowskiego... :  [sprostowanie] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 223, s. 16
  Polem z: Rutkowski Krzysztof: Polak potrafi. Gazeta Wyborcza 1991, nr 205, s. 16
 1. W obronie książki // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 129, s. 16
  Komentarz do listu wydawców do Mariana Terleckiego, Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji.

 1. Warto :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stocki Ryszard. Zaszczytny obowiązek, Warszawa, 1991 // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 245, s. 19
  Stocki Ryszard - opracowania - Zaszczytny obowiązek;

 1. Wszystkie podbródki przewodniczącego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gach Zbigniew. Antybohater, Wrocław, 1991 // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 147, s. 17
  Gach Zbigniew - opracowania - Antybohater

 1. Owczarek Krzysztof: Wychowywać na żołnierza / rozm. Dariusz Fedor, Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 182, s. 14-15
 1. Z Atlasem przez dekady : Antoni Pawlak o „Atlasie towarzyskim” Janusza Atlasa // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 251, s. 9
 1. Świat według SIMP-u // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 79, s. 12
  Polem: Łasiewicki Kazimierz: SIMP według Pawlaka. Gazeta Wyborcza 1991, nr 86, s. 12
  Odp.: Słusznie pan zauważa... Gazeta Wyborcza 1991, nr 86, s. 12
  O Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników Polskich oraz o czasopiœmie AUTO-Technika Motoryzacyjna.

 1. Antologia, której nie ma :  [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 8, s. 15
  Recenzja antologii poezji amerykańskiej w przekładzie Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego będącej jeszcze maszynopisem.
  Literatura amerykańska, antologia

 1. Granatowa policja, pirat i apel do prezesa. - W cyklu: "W telewizji pokazali" // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 44, s. 2
  O serialu fabularnym "Dynastia", programie z cyklu "Rewizja nadzwyczajna" oraz o reportażu Andrzeja Mielczarka pt. "Pirat z Oruni" poświęcony telewizji "SKY-ORUNIA".

 1. Jak dobrze być poetą // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 200, s. 10
  Dot. wywiadu udzielonego przez pisarza Józefa Łozińskiego tygodnikowi NIE.

 1. Konia kują // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 70, s. 9
  Dot. Zdzisława Najdera.

 1. Venclova Tomas: Litewska Itaka : z Tomasem Venclovą rozmawiają ... :  [wywiad] / rozm. Wojciech Maziarski, Antoni Pawlak  // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 251, s. 14-15
 1. Podwójna pułapka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rutkowski Krzysztof. Męczennice z Saint-Denis, Warszawa, 1991 . - W rubryce: "Witryna" // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 56, s. 9
  Rutkowski Krzysztof - opracowania - Męczennice z Saint-Denis;

 1. Potrzebne - nie skreślać : dzisiaj w Ministerstwie Kultury i Sztuki rozstrzyga się los polskich miesięczników // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 24, s. 9
 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 222, s. 13
  O artykule Wojciecha Markiewicza pt. "Przez zieloną" w Polityce, Katarzyny Nazarewicz pt. "Kobiety ze stali" we Wprost .

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 252, s. 13
  O felietonie Krzysztofa Teodora Toeplitza pt. "Po dawnemu" w Polityce, Stanisława Tyma pt. "Ciężkie czasy" we Wprost oraz Lecha Dymarskiego pt. "Przepraszam, czy tu kąsają?" w Tygodniku Solidarność.

 1. Tylko w Jedynce // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 227
  Dot. Telewizji Polskiej, Zjednoczenia Chrzeœcijańsko Narodowego oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 1. Maj Bronisław, Illg Jerzy, Stala Marian: Utrzymać przyczółek : rozmowa z Bronisławem Majem, Jerzym Illgiem i Marianem Stalą, redaktorami pisma NaGłos :  [wywiad] / rozm. Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 122, s. 9
  NaGłos, czasopismo

 1. Wróg publiczny // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 65, s. 9
  Dot. Andrzeja Szczypiorskiego.

 1. Świat według goryla // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 304, s. 16-17
  Dot. Artura Gotówko, Wojciecha Jaruzelskiego i stanu wojennego.

 1. Alfabet wartości // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 177, s. 9-11
  Dot. Mariana Pirożyńskiego jego przedwojennych "Wypisów z poradnika lektur".

 1. Ameryka” Allena Ginsberga. - W cyklu: „W telewizji pokazali”  // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 8, s. 9
  Dot. Allena Ginsberga i Krzysztofa Jasińskiego.

 1. Kaczmarski Jacek: Domek w Gorcach :  [wywiad] / rozm. Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 86, s. 3
 1. Egzamin niedojrzałości. - W cyklu: Komentuje Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 111, s. 15
  Dot. nauczycieli, strajków i matur.

 1. Jacek Bierezin nie żyje :  [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 123, s. 1
  Dot. śmierci Jacka Bierezina oraz jego poezji.

 1. Koniec powieści milicyjnej : Ludlum po polsku :  [recenzja]. - Rec. pracy: Niczyporowicz Janusz. Rosyjska ruletka, Białystok, 1993 // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 115, dod. Gazeta o Książkach, nr 5, s. 6
  Niczyporowicz Janusz - opracowania - Rosyjska ruletka

 1. Między szablą a słowem : Stefan Bratkowski poprawia historię :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bratkowski Stefan. Skąd przychodzimy, Warszawa, 1993 // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 115, dod. Gazeta o Książkach, nr 5, s. 7
  Bratkowski Stefan - opracowania - Skąd przychodzimy

 1. O słowach, które zabijają // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 133, s. 11
  Dot. Ewy Bieńkowskiej i Zeszytów Literackich.

 1. Pan Prezydent przyjmuje : W cyklu: Komentuje Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 98, s. 13
  Dot. Lecha Wałęsy i Stoczni Gdańskiej.

 1. Poeci na granicy : Dialog’93” – Szczecin 20-23 maja // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 119, s. 8
  Dot. poezji, Szczecina i Niemiec.

 1. Profesor, a pisze wiersze // Gazeta Wyborcza. - 1993, dod. Gazeta Stołeczna, nr 141
  Dot. poezji Stanisława Barańczaka.

 1. Stronniczy przegląd prasy // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 50, s. 13-14
  Dot. czasopism: Niedziela, Polityka, Więź.

 1. Superego Kowalskiego // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 212, dod. Magazyn, nr 28, s. 18
  Dot. konkursu AUTOTAK, FIAT Auto Poland, samochód „Fiat 126p”.

 1. Zwierciadło piekieł / Antoni Pawlak, Andrzej Saramonowicz  // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 113, s. 8
  Dot. wydawnictw „Amber” i „Prima” oraz Zbigniewa Fonioka, Andrzeja Kuryłowicza i Grahama Mastertona.

 1. Świat odmierzany krokami : laureat nagrody Adama Michnika niebawem w księgarniach :  [recenzja]. - Rec. pracy: Góźdź Waldemar. Jestem w domu non stop, Otwock, 1993 // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 87, dod. Gazeta o Książkach, nr 4, s. 6
  Góźdź Waldemar - opracowania - Jestem w domu non stop

 1. Trammeriada :  [recenzja]. - Rec. pracy: Trammer Jerzy. Jedziemy, Warszawa, 1994 // Gazeta Wyborcza. - 1994, nr 228, dod. Magazyn, nr 39, s. 4
  Trammer Jerzy - opracowania - Jedziemy

 1. Kaczmarski Jacek: Śpiewy historyczne :  [wywiad] / rozm. Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1994, nr 77, dod. Magazyn, nr 13, s. 16-17
 1. Redaktorzy podziemia // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 94, dod. Gazeta Telewizyjna
  Dot. filmu dokumentalnego, Jolanty Kessler-Chojeckiej oraz Pulsu.

 1. Dowcip ; Meldunek o stanie wód ; Papieros dla umarłego :  [wiersze] // Pogranicza. - 1997, nr 4, s. 4-5
 1. Fleurs de Gdańsk :  [esej] / tł. z pol. Marie Bouvard  // Pologne : serie Monde. - Nr 47 (1997), s. 112-115
 1. Powązki Travel : (list do Andrzeja Saramowicza) ; To lekkie pukanie w okno... ; Zmarłego trudno poklepać po plecach... :  [wiersze] // Kultura (Paryż). - 1997, nr 10, s. 44-45
 1. Samotny mały zydel :  [esej] // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 186, s. 15-16
  Dot. twórczoœci Romana Bratnego

 1. Czy jestem idiotą i renegatem? // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 82, s. 21
  Polem z: Nowak-Jeziorański Jan: Nie zdrajca, ale Wallenrod bohater. Gazeta Wyborcza 1998, nr 76, s. 16
  Artykuł polem. dot. Ryszarda Kuklińskiego.

 1. Dlaczego kocham Izabellę Sierakowską // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 28, s. 16-17
  Ocena Polski Ludowej.

 1. Dwie cytryny (Adamowi Michnikowi) ; Pomiędzy ; Rozmowa z kobietą ; Zmęczona ziemia :  [wiersze] // Twórczość. - 1998, nr 7, s. 28-30
 1. Sierotka Marysia i ból głowy // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 70, s. 16-17
  Polem z: Lityński Jan: PRL [Polska Rzeczpospolita Ludowa] wiecznie żywy. Gazeta Wyborcza 1998, nr 42, s. 13 ; Skwieciński Piotr: PRL [Polska Rzeczpospolita Ludowa] i szantaż. Gazeta Wyborcza 1998, nr 39, s. 13
  Ocena Polski Ludowej.

 1. Wallenrod, Kloss, Kukliński // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 47, s. 16-17
  Polem z: Nowak-Jeziorański Jan: Patriotyzm w cieniu Kremla. Gazeta Wyborcza 1998, nr 45, s. 16-17
  Dot. Ryszarda Kuklińskiego i Wojciecha Jaruzelskiego.

 1. Życiorys równoległy :  [autobiografia] // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 80, s. 15
  Posłowie do książki Antoniego Pawlaka pt. "A zmarli tak lubią podróże".

 1. O prywatności, wspólności i paru innych ważnych sprawach z odrobiną sentymentu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fox Marta. Ogrodnicy północy : poetów portret potrójny, Gdańsk, 1998 // Topos. - 1999, nr 2/3, s. 129-131
  Fox Marta - opracowania - Ogrodnicy północy

 1. Stary poeta czuje się przegrany : widziałem w nim człowieka słabego, człowieka, z którym się nie zgadzam, ale jednak człowieka :  [esej] // Rzeczpospolita. - 1999, nr 96, dod. Plus Minus, nr 17, s. 15
  Dot. postaw pisarzy.

 1. Zgniłe jajo Iłowieckiego :  [list] // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 15, s. 20
  List do redakcji Gazety Wyborczej dot. przyznania Antoniemu Pawlakowi "Nagrody Zgniłego Jaja'98" przez Macieja Iłowieckiego.

 1. I wtedy zacząłem się bać ; Kobieta odziera mężczyznę... Stefanowi Niesiołowskiemu do sztambucha ; Upalne piątkowe popołudnie :  [wiersze] // Autograf Post. - 2000, nr 3, s. 37
 1. Scena balkonowa z inteligentem w tle :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia". - Fot. // Przekrój. - 2000, nr 49, s. 78-79
  Dot. sąsiada mieszkającego w tej samej co Autor kamienicy.

 1. Arsenał cytatów na każdą okazję :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 187
  Dot. męczących snobów - "serwujących" jakiś cytat przy każdej okazji.

 1. Biedna lumumba i krótka pamięć :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 148
  Dot. nieznajomości przez młodzież postaci z historii najnowszej, np. Lumumba, Bierut.

 1. Byłem szczęśliwą kobietą :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 26, s. 77
  Dot. aktualnie ukazujących się w Polsce czasopism kobiecych.

 1. Co można zrobić w kuchni :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 225
  Dot. możliwości wyprodukowania broni biologicznej sposobem chałupniczym.

 1. Czy SLD potrafi?  : list otwarty do Andrzeja Celińskiego. - Fot. // Newsweek Polska. - 2001, nr 6, s. 112
  Odp.: Celiński Andrzej: Dodać Polsce nowej wartości. Newsweek Polska. 2001, nr 7, s. 112
  Dot. pytania czy SLD jest w stanie uczciwie sprawować rządy.

 1. Dlaczego nie lubię seksu i harcerzy :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 11, s. 79
  Dot. twórczości w czasopismach ukazujących się poza zasięgiem cenzury PRL.

 1. Jak nie zostałem gwiazdą ekranu :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 142
  Dot. pozorowania pracy przez redaktorów z telewizyjnych stacji, czyli wszelakich sond ulicznych.

 1. Jak zostałem wielkim twórcą :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 2, s. 82
  Wspomnienia z obozu internowania w 1982 roku.

 1. Knajpa przy Mętraka :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia". - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 41, s. 56
  Dot. twórczości Krzysztofa Mętraka.

 1. Kobiety mojego dzieciństwa :  [felieton]. - W cyklu: „Szatnia” . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 47, s. 60
 1. Krótka pamięć chrześcijan :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2001, nr 13, s. 128
  Dot. katolicyzmu polskiego.

 1. Krytyków mi żal // Przekrój. - 2001, nr 22, s. 26-27
  Dot. literatury typu Harlequin.

 1. List (pełen troski) do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 23, s. 73
  Propozycja przeniesienia centralnych urzędów Państwa (Sejmu, Senatu, Pałacu Prezydenta) do np. Piaseczna lub Pruszkowa aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego stolicy spowodowanego "wizytami" protestujących grup społeczeństwa pod gmachami państwowych urzędów w Warszawie.

 1. Matka Teresa scen polskich :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 4, s. 82
  Dot. odmowy zagrania przez aktora Daniela Olbrychskiego w rosyjskim filmie Polaka-szpiega.

 1. Na placu Dzierżyńskiego : Fotografiom" Janusza Andermana :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia". - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 44, s. 48
  Jest to "ciepły" pastiż nt. ostatnich opowiadań Janusza Andermana.

 1. Nieznajoma ze stacji metra :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 39, s. 76
  O komiksie Jacka Fedorowicza "Solidarność - 500 pierwszych dni" wydanym poza zasięgiem cenzury i zamieszczonej tam podobiźnie Autora felietonu, na podstawie której został rozpoznany przez nieznaną kobietę w paryskim metrze w 1984 roku.

 1. O sztuce odejścia :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2001, nr 2, s. 112
  Dot. Akcji Wyborczej Solidarność i jej przegranej w wyborach do Sejmu i Senatu w 2001 roku.

 1. Obywatelstwo dla brazylijczyka :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 137
  Dot. brazylijskiego pisarza, autora 1046 powieści napisanych w ciągu dziesięciu lat.

 1. Odwieczny problem berka :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 50, s. 56
  Dot. relacji Polak-Żyd.

 1. Okiem Amerykanina :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 36, s. 77
  O korespondencji Autora z przyjacielem zamieszkałym od 1980 roku w USA nt. wydarzeń w Polsce.

 1. Po pierwsze "Gazeta" :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia". - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 7, s. 82
  Dot. wiadomości oraz różnych publikacji zamieszczanych w prasie krajowej.

 1. Polakowi w kupie raźniej :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 195
  Dot. obowiązku sprzątania psich odchodów przez właścicieli.

 1. Policja ma zawsze rację :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia" . - Fot. // Przekrój. - 2001, nr 33, s. 77
  Dot. ustawy sejmowej i rozszerzonego zakresu uprawnień dla policji względem obywateli.

 1. Prawo do dobrej śmierci :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 157
  Dot. eutanazji.

 1. Ramol i panna z big brothera :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 166
  Dot. zwodniczej sławy "bohaterów" z programów typu "Big Brother".

 1. Straszna przemiana Stasia :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 208
  Polem z: Krajski Stanisław: . Nasz Dziennik [2001]
  Dot. propozycji spalenia książek Wisławy Szymborskiej.

 1. Talerz dla zmarłych :  [felieton]. - W cyklu: „Szatnia” ; Fot. // Przekrój. - 2001, nr 51/52, s. 101
  Dot. tradycji pozostawiania pustego talerza na wigilijnym stole dla nieznanego przybysza.

 1. Względność czasu w komunikacji :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2001, nr 130
  Dot. tzw. "czasowych" biletów stosowanych w komunikacji miejskiej w Gdańsku.

 1. Łysiak Zbawiciel // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 285, dod. Magazyn, nr 49, s. 33
  Omówienie twórczości Waldemara Łysiaka.

 1. Amerykański poeta próbuje zrozumieć polskich przyjaciół (dla Daniela Bourne'a) :  [wiersz]. - Fot. ; Nota biogr.  // Przekrój. - 2002, nr 42, s. 15
 1. Baśń o dobrym prymasie :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 61
  Dot. zamierzenia wybudowania Świątyni Opatrzności Bożej.

 1. By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dąbrowski Tadeusz. Mazurek, Kraków, 2002 // Autograf Post. - 2002, nr 4, s. 34
  Dąbrowski Tadeusz - opracowania - Mazurek

 1. Cała hołota w gwizdek :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 38, s. 112
  Dot. wygwizdania w parlamencie polskim Franza Fischlera, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa.

 1. Dać mu w pysk! :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 31, s. 104
  O społeczeństwie polskim oraz o "Samoobronie".

 1. Dobijmy chore dzieci :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 46, s. 112
  O transformacji systemowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i braku dostatecznej ochrony socjalnej niektórych grup społecznych w tym dzieci.

 1. Dyktat pokrętnych słów :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 35, s. 112
  O języku komunistycznej propagandy w Polsce Ludowej.

 1. Inwazja idiotów :  [felieton] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 1 (2002), s. 13
 1. Jak zasypać dziurę budżetową :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 40, s. 112
  O Grzegorzu Kołodce, ministrze finansów, budżecie państwa i abolicji podatkowej.

 1. Kwestia strachu :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 3, s. 112
  Dot. Lesława Maleszki.

 1. Made in ZSRR :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 16
  Dot. płacenia abonamentów na rzecz telewizji publicznej.

 1. Masturbacja w zachęcie // Newsweek Polska. - 2002, nr 51/52, s. 192-195
  O kontrowersyjnych wystawach artystów.

 1. Nie rzucim ziemi :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 10, s. 112
  Dot. Polskiego Stronnictwa Ludowego i wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 1. Nieustannie oblężona twierdza :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 21, s. 112
  Dot. Kościoła katolickiego.

 1. Od kiedy małpa jest człowiekiem :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 68
  Dot. wpływu palenia papierosów na uczłowieczenie małp.

 1. Opowieść o prawdziwym Michniku :  [felieton]. - W cyklu: "Szatnia". - Fot. // Przekrój. - 2002, nr 3, s. 70
  Dot. starszego sierżanta sztabowego Michnika z jednostki wojskowej w Stargardzie Szczecińskim, z tzw. Czerwonych Koszar.

 1. Podążam wciąż po Twoich śladach :  [wiersz]. - Fragm. // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 72-75
 1. Profesor Raskolnikow operuje :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 84
  Dot. łapówek wśród lekarzy.

 1. Przechlapaliśmy swój czas :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2002, nr 27, s. 112
  Dot. NSZZ "Solidarność".

 1. Skryte za chmurami niebo... ; Piękna kobieta po czterdziestce... :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 11
 1. Wielka przeprowadzka :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 32
  Dot. przeniesienia redakcji czasopisma Przekrój z Krakowa do Warszawy.

 1. Za zdrowie emerytów :  [felieton] // Metropol (Warszawa). - 2002, nr 50
  Dot. aktualnej sytuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 1. Dobra śmierć :  [felieton] // Migotania, przejaśnienia. - Nr 3 (2003), s. 9
 1. Kobieta i ptak śmierci ; Latający dywanik snu ; Oglądam seriale i płaczę :  [wiersze] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 2 (2003), s. 15
 1. Komu potrzebni są poeci :  [felieton] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 2 (2003), s. 19
 1. Lepper śni mi się po nocach :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo" // Newsweek Polska. - 2003, nr 33, s. 104
  Dot. SLD oraz Andrzeja Leppera.

 1. Opis poety w wieku średnim :  [wiersz] // Migotania, przejaśnienia. - Nr 3 (2003), s. 21
 1. Redaktorzy podziemia – „Puls” :  [wspomnienie] // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 137, dod. Gazeta Telewizyjna, nr 131, s. 67
  Dot. udziału Autora w redagowaniu czasopisma Puls.
  Emisja filmu dok. nt. czasopisma Puls – Telewizja Polska, Progr. 2, 13 czerwca 2003 r.

 1. Tęsknota za hamburgerem :  [szkic] // Newsweek Polska. - 2003, nr 23, s. 132-140
  Dot. pieniędzy w kulturze w Polsce w ostatnich latach.

 1. Usadzić Michnika :  [felieton]. - W cyklu: "Ostatnie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2003, nr 9, s. 112
  Dot. tzw. afery Rywina.

 1. Za co nagrodzono dom publiczny :  [felieton]. - W cyklu: „Ostatnie słowo”. - Fot. // Newsweek Polska. - 2003, nr 20, s. 120
  Dot. sprawy przyznania nagrody przez Europejską Unię Nadawców (EBU) dla Telewizji Publicznej w Polsce i zakwestionowaniu tego faktu przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

 1. Zapiski inżyniera dusz :  [felieton]. - W cyklu: . - Fot // Newsweek Polska. - 2003, nr 6, s. 112
  O trudnościach przystosowawczych artystów polskich do nowych realiów III Rzeczpospolitej.

 1. Amerykański poeta próbuje zrozumieć polskich przyjaciół ; Gra w zabijanie :  [wiersze] // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 314-315
 1. Chętnie pomogę Szczepańskiej :  [felieton]. - Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 15
  * Dot. powieści: Szczepańska Dorota. Zakazane po legalu. - Warszawa, 2004.
  Szczepańska Dorota - twórczość - opracowania - Zakazane po legalu ;

 1. Hallotnak a cigaretta :  [wiersz] / tłum. Gāspār Keresztes // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 22
  * Tyt. oryg. Papieros dla umarłego.
  * Wiersz opublikowany jako zagadka literacka, bez podania polskiego tytułu.
  Pawlak Antoni - twórczość - tłumaczenia - jęz. węgierski ;

 1. Ministerstwo Kultury i Szczuki :  [felieton]. - Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 3, s. 25
  * Dot. m.in. programu "Najsłabsze ogniwo" w TVN prowadzonego przez Kazimierę Szczukę.
  Szczuka Kazimiera ;

 1. Nagle obudzony ze snu o Peerelu // Teka. - Nr 2/4 (2004), s. 44-48
 1. Ostatni lot jastrzębia : (Edward Hooper, Nighthawks", 1942) (Jackowi Kaczmarskiemu) :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 10
  Kaczmarski Jacek - utwory dedykowane ;

 1. Powinni tego zabronić :  [felieton]. - W cyklu: "Ostanie słowo". - Fot. // Newsweek Polska. - 2004, nr 3, s. 104
  Dot. hipermarketów.

 1. Spójrz w słońce bez obaw ; Mama ; Fotografia znaleziona w odmętach szuflady :  [wiersze] // Twórczość. - 2004, nr 7/8, s. 58-60
 1. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia :  [felieton] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 2
 1. Zapiski na marginesie książki // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 17
  * Uwagi dot. książki: Krajewski Andrzej. Między współpracą a oporem : twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980). - Warszawa, 2004.
  Krajewski Andrzej - twórczość - opracowania - Między współpraca a oporem ;

 1. Zdeponowane przesłanie :  [nota] / Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 2
  * Nota podpisana przez redaktórów Migotań żegnanajaca zmarłego Jacka Kaczmarskiego i zapowiadająca jego tom wierszy "Tunel".
  Kaczmarski Jacek ;

 1. Ból, sacrum i pejczyk :  [felieton]. - Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 1, s. 27
  * Dot. sesji literackiej poświęconej bólowi, zorganizowanej w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

 1. Brzydka kobieta rozkłada pasjansa ; Ptak jest jak orgazm ; Zagubiony w labiryntach biblioteki ; Ostatnia komunia z Igorem ; Dzień listy ; Na progu nocy i wojny :  [wiersze] // Autograf Post. - 2005, nr 6, s. 3
 1. Jutro może być za późno :  [felieton]. - Cykl: Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 31
 1. Mroczne tajemnice małych dziewczynek :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 8
 1. Rzeczywistość świeci odbitym światłem teczek :  [felieton]. - Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 2, s. 27
 1. Trudno się nie dziwić... ; Broń to niebezpieczne narzędzie... ; Ulica pustką w twarz uderzy... :  [wiersze] // Poezja Dzisiaj. - Nr 43 (2005), s. 111-112
 1. Śmierci nie ma - śmierć przechodzi obok ; Pogrzeb Jacka Kuronia :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 1, s. 22
 1. Adam Mickiewicz i kaszubskie wycinanki :  [felieton]. - Cykl: Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 31
 1. Gawłowski, czyli narysuj mi coś // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 31
  Gawłowski Jacek

 1. Grzeję dłonie przy wielkim ogniu :  [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 16
 1. Latarnia morska z koloratką :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sochoń Jan. Dziennik z życia, Poznań, 2005 // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 28
 1. Lato pisarzy :  [felieton]. - Cykl: "Subkonto Pawlaka" // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 3 (12), s. 27
 1. Noc w której próbowaliśmy umierać (1-15) :  [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 3, s. 13
 1. Raz za Dzierżyńskiego, raz za Kaczyńskiego :  [felieton]. - Cykl: Subkonto Pawlaka // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 2, s. 27
 1. Zacinająca się płyta jest jak pamięć ; Śmierci nie ma - śmierć przechodzi obok ; Wyłączając telewizor przerywamy życie ; Dzień zmarłych ; Mój katyński mur ; Rytuał poranny ; Płomień i łza :  [wiersze] // Topos. - 2006, nr 1/2, dod. dodatek, s. [1-8]
 1. Andrzej Dorniak (1952-2007) : poeta, filozof, przyjaciel :  [wspomnienie] // Migotania, Przejaśnienia. - 2007, nr 4, s. 33
 1. Andrzej Drawicz wybiera samotność ; Miasteczko Brzeg ; Stary poeta gotuje się na śmierć :  [wiersze] // Twórczość. - 2007, nr 8, s. 22-24
 1. jej brzuch… ; kiedy będę chciał… ; Noc piersi ; pot oblepiał nasze ciała… :  [wiersze]. - Il. // Okolica Poetów. - Nr 38 (2007), s. 31
  * Portret A.P. rys. Jerzy Szatkowski.

 1. Słowa zabijają rozmowę :  [felieton] // Migotania, Przejaśnienia. - 2007, nr 4, s. 34
 1. Dojmująca przewidywalność :  [felieton] // Migotania, Przejaśnienia. - 2008, nr 3, s. 2
 1. Pani prokurator i tajny dokument IPN :  [felieton] // Migotania, Przejaśnienia. - 2008, nr 1-2, s. 2
 1. Miałem ciekawe życie :  [wiersz]. - Cykl: Wiersz na piątek // Dziennik (wyd. 2). - 2009, nr 73, dod. Kultura, nr z dn. 27.03, s. 27
 1. Spójrz w słońce bez obaw (Szewachowi Weissowi) :  [wiersz]. - Cykl: Wiersz Świątecznej // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 41, s. 29
 1. Afera niewspółmierna do czynu // Gazeta Wyborcza. - 2012, nr 87, dod. Magazyn Trójmiejski, nr z dn. 13.04., s. 9-10
  * Tekst w artykule Jowity Kiwnik i Romana Daszczyńskiego pt.: "Słaby wiersz, mocne buuuum". Dot. wiersza G. Grassa "Co musi zostać powiedziane".

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. 1970 grudzień : czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które cię spotkały  [wiersze] / wstęp i red. Antoni Pawlak, Marian Terlecki. - Gdańsk : "Młoda Polska", 1980. - 19 s.
  Zob. też Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych.


 1. Grudzień 1970 : czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały [wiersze] / [red. Marian Terlecki, Antoni Pawlak ; przedm. Marek Bieńkowski]. - Gdańsk : Biuro Informacyjno - Prasowe "Solidarności", 1981. - 12 k.. - (Zeszyty Informacyjne BIPS)
  Wyd. 2 - 1981 ; [wyd. 3] - Gdańsk : "Młoda Polska", 1981

 1. Obywatel i prawo / [red. Andrzej Dorniak, Antoni Pawlak]. - Gdańsk ; Warszawa : Biuro Informacyjno-Prasowe "Solidarności", 1981. - 50 s.. - (Zeszyty Informacyjne BIPS)
  Przedr. z: Tygodnik Solidarność. - 1981, nr 3-16.


 1. Dlaczego Czesi : // W: Banici : (rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi)  [wstęp] / [rozm.] Andrzej Sławomir Jagodziński. - Kraków : Oficyna Literacka, 1988. - S. 5-8

 1. Krenz Katarzyna.  Z nieznajomą w podróży / red. Antoni Pawlak ; oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : "Tower Press", 2000. - 136 s.
  ISBN 83-87342-22-X

 1. Gąsiorowski Krzysztof.  Biedne dwunożne mgły  : wiersze z nieopublikowanych tomów :  [wiersze] / wybór Autora i Ewy Pośpiech ; red. Antoni Pawlak ; oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : "Tower Press", 2001. - 164 s.
  ISBN 83-87342-38-6

 1. Pawlak Antoni .  Uwaga, uwaga, nadchodzą!  [posłowie] / / W: Antologia 7x7 : antologia poezji studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego : jesienne spotkania poetyckie / [aut.] Wojciech Boros [i in.] ; przedm. Tomasza Maliszewskiego ; posłowie Antoni Pawlak. - Gdańsk : Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego ; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2001. - S. 66

 1. Pawlak Antoni.  Modlitwa ze Zbyszkiem [wstęp] / / W: Joachimiak Zbigniew. Migotania ; Przejaśnienia ; Tunele / wybór wierszy dokonany przez Autora i Ludwikę Topp ; wstęp Antoni Pawlak. - Gdańsk : "Tower Press", 2002. - S. 5-9
  ISBN 83-87342-43-2

 1. Ziemia i chmury : z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska / red. Antoni Pawlak. - Sejny : "Pogranicze", 2002. - 166 s.
  ISBN 83-86872-31-4

 1. Sztuka zaskakiwania czytelnika // W: Warszewski Roman. Sztuka rozniecania ognia i inne opowiadania [wstęp] / / projekt okł. Tomasz Bogusławski ; wstęp Antoni Pawlak. - Gdańsk : "Tower Press", 2003. - S. 5-10
  ISBN 83--87342-66-1

 1. Niżnikiewicz Jan.  Tajemnice starodawnej medycyny i magii / red. Antoni Pawlak ; oprac. graf. Wiesław Grubba. - Gdańsk : "Tower Press", 2003. - 344 s.
  ISBN 83-87342-54-8

 1. Michnik Adam.  Plavat proti prudu / vber z pol. orig. uver. v novinch Gazeta Wyborcza zost. Antoni Pawlak a Andrzej Jagodziński ; prel. Marianna Petrincovà ; doslov nap. A. Pályi. - Bratislava : Kalligram, 2011. - 399 s.
  ISBN 9788081015137
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Przeciw nieporozumieniom [wypowiedź] // Student. - 1975, nr 11, s. 10-11

 1. O poezji i braku Don Kichotów [wypowiedź] // Więź. - 1976, nr 7/8, s. 106-112

 1. Sonda literacka "Debiuty 75" [wypowiedź] // Nowy Medyk. - 1976, nr 3, s. 8

 1. Wyjście z papierowego getta : (stenogram z rozmowy Antoniego Pawlaka z Marianem Terleckim - na tematy istotnie istotne) [dyskusja] / Antoni Pawlak, Marian Terlecki // Student. - 1976, nr 6, s. 13
  Dot. współczesnej poezji.


 1. List otwarty do Andrzeja Wasilewskiego // Puls (Łódź). - Nr 7 (1979), s. 99-100
  List otwarty do Andrzeja Wasilewskiego do przewodniczšcego Komisji Interwencyjnej Zwišzku Literatów Polskich.


 1. Do Rodaków na Wychodźstwie // Puls (Łódź). - Nr 8 (1980), s. 120-121
  Apel redakcji o uwolnienie Mirosława Chojeckiego podpisany m. in. przez Antoniego Pawlaka.


 1. Wywiad z Antonim Pawlakiem i Piotrem Bratkowskim [wywiad] // WTK. - 1981, nr 34, s. 10

 1. "Lewica-Prawica"  [wypowiedź] // Wezwanie. - Nr 13 (1988), s. 11-15
  Podpisano: Wrzeszcz Adam.
  Dot. ankiety redakcyjnej.


 1. Czy stan wojenny się skończył? : (rozmowa o literaturze lat osiemdziesiątych) [wypowiedź] // Kontur. - 1988, nr 1, s. 4-18
  toż w: KOS. Komitet Oporu Społecznego "Solidarność". - 1988, nr 1, s. 4-18


 1. Oświadczenie Powściągliwości i Pracy / Śpiewak Jan, Pawlak Antoni. -   // Tygodnik Mazowsze Solidarność. - 1988, nr 246, s. 2
  Protest przeciwko ingerencji cenzury.


 1. Szukanie innej drogi [wywiad] / rozm. Joanna Szczęsna, Tomasz Burski // Tygodnik Mazowsze Solidarność. - 1988, nr 274, s. 3

 1. Wywiad / rozm. Roman Żelazny  // Nowy Dziennik. - 1988, dod. Przegląd Polski, z 17 XI, s. 4

 1. Niewierzący a Kościół [wypowiedź] // Znak. - 1989, nr 2/3, s. 5-66

 1. Boy Gazety Wyborczej  : rozmowa z Antonim Pawlakiem [wywiad] / Piotr Szafarz. - Fot. // Tygodnik Gdański. - 1990, nr 40, s. 10

 1. Dwie dusze Jana Józefa : o książce Jana Józefa Lipskiego  [dyskusja] / Adam Michnik i Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 159, s. 9

 1. Nikt nas nie kocha [wywiad] / rozm. Krzysztof Varga  // Nowy Nurt. - 1995, nr 22, s. 3-5

 1. Migotania, przejaśnienia : czasopisma : nowa gazeta literacka  [wywiad] / rozm. Sebastian Łupak. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 108, dod. dod. Trójmiasto, s. 8
  Dot. projektu powstania nowego czasopisma literackiego którego redaktorem ma być Antoni Pawlak.


 1. Kto jest tam, gdzie stało ZOMO : historia w służbie partii [oświadczenie] / zebr. MAC, KFK, PAP // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 231, s. 2
  * M.in. tekst oświadczewnia protestującego przeciwko słowom Jarosława Kaczyńskiego na wiecu w Stoczni Gdańskiej ("My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało ZOMO"). Oświadczenie podpisał m.in. A.P.


 1. Radni podpisali źle [list otwarty] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 55, dod. Gdańsk, nr z dn. 6.03., s. 2
  * Protest podpisany przez kilkunastu członków SPP, m.in. A.P., przeciw decyzji radnych Miasta Gdańska blokującej uczniowska inicjatywę nadania imienia Jana Brzechwy szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku.


 1. Trzy różne miasta : 10/3 czyli dziesięć pytań o Trójmasto [wypowiedź] / not. Pawel Rydzyński. - Fot. // Polska Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 124, dod. Trójmiasto, nr z dn. 29.05., s. 2

 1. Na mocy dekretu zawiesili prawo do życia [wypowiedź] / zebrał i wysłuchał Krzysztof Katka. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 292, dod. Trójmiasto. Śledź te strony, nr z dn. 16.12., s. 6-8
  * W tekście wykorzystano wiersze: "Internowanie", "Wypadek z bronią", "Po wysłuchaniu komunikatu radiowego", "Chwila", "List do młodego hydraulika z Hamburga", "Pociecha" i "Koszulki" z tomu "Brulion wojenny (grudzień 1981 - grudzień 1982)".

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Antoni Pawlak [Nota biograficzno-bibliograficzna] // W: Nowy transport posągów / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic o gdańskim środowisku literackim Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 228-229
  Bibliografia za lata 1973-1976; bibliografia podmiotowa - 22 poz.; bibliografia przedmiotowa - 4 poz.


 1. Antoni Pawlak [Nota biobibliograficzna] // W: W stronę wiersza / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984. - S. 318. - (Krytyka Literacka i Artystyczna)
  ISBN 83-203-1732-0

 1. Przygoda piąta : samopoczucie pokolenia’76 [szkic] // W: Balcerzan Edward.  Przygody człowieka książkowego. - Warszawa : PEN, 1990. - S. 69-87
  ISBN 83-85254-02-1

 1. Matuszewski Ryszard.  Literatura polska 1939-1991. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 163, 187, 193
  ISBN 83-02-04942-5

 1. Pawlak Antoni  [biogram] // W: Kto jest kim w Polsce / red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna ; projekt graf. okł. Maciej Sadowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna S.A., 1993. - S. 538-539
  ISBN 83-223-2644-0

 1. Pawlak Antoni // W: Kuncewicz Piotr.  Agonia i nadzieja. T. 3, Poezja polska od 1956. - Warszawa : „BGW", 1993. - S. 536
  ISBN 837066-518-7

 1. Pawlak Antoni // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż. - Warszawa : „GRAF-PUNKT®”, 1995. - S. 92
  ISBN 83-86091-30-4 – t. 2

 1. Marzęcka Barbara.  Pawlak Antoni [biobibliografia] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan ; Zespół Autorski: Katarzyna Batora [i in.]. T. 6, N-P. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. - S. 284-286
  ISBN 83-02-07446-2 t. 6

 1. Pawlak Antoni // W: Głębicka Ewa.  Grupy literackie w Polsce 1945-1989. - Wyd. 2 poszerz.. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2000. - S. 430, 488, 590, 593
  ISBN 83-214-1203-3

 1. Pawlak Antoni // W: Kto jest kim w Polsce / zespół red. Beata Cynkier [i in.]; projekt okł. Tomasz Jagodziński. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna S.A., 2001. - S. 713-714
  ISBN 83-223-2691-2

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 92, 97, 100, 103, 105, 106, 110, 116, 122, 123, 167. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Stala Marian: Antoni Pawlak // Student. - 1981, nr 8, s. 9
  Dot. powiązań Antoniego Pawlaka z Nową Falą w literaturze polskiej.


 1. Oby nie zaskoczyło nas zwycięstwo : (uwagi o poezji stanu wojennego) : [szkic] // Nowy Zapis. - Nr 2 (1983), s. 45-53
  Dot. m.in. poezji Antoniego Pawlaka.


 1. Wirpsza Aleksander: Debiuty nowe, ale niezupełnie nowe // Orzeł Biały. - Nr 1374 (1983), s. 48-51
  Podpisano: Powoski Krzysztof.


 1. Bednarczyk Ryszard: // Tak i Nie. - 1986, nr 19, s. 8

 1. Kuncewicz Piotr: (208): Nowa Prywatność. - W cyklu: "Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986)" // Przegląd Tygodniowy. - 1987, nr 45, s. 13

 1. Smolka Iwona: Poezja i grafika : [nota] // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1988, nr 28, s. 4
  Podpisano: Issa Wiktor.
  Dot. dziesięciu arkuszy poetyckich wydanych w ramach warszawskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, m.in. autorstwa Antoniego Pawlaka.


 1. Pawelec Dariusz: Okruchy śmierci : (wiersze Antoniego Pawlaka) : [szkic] // Student. - 1989, nr 18, s. 7

 1. Pawelec Dariusz. Debiuty i powroty : czytanie w czas przełomu. - Katowice : Agencja Artystyczna "PARA", 1998. - S. 96-98, 102, 104, 105, 112, 114, 166
  ISBN 83-903676-8-8

 1. Zawistowski Władysław. Przeraźliwa prywatność Antoniego Pawlaka [posłowie] // W: Akt personalny : wiersze z lat 70., 80., 90. / Antoni Pawlak ; oprac. graf. Tomasz Bogusławski. Gdańsk : Tower Press, 1999. - S. 193-195
  ISBN 83-87342-14-9

 1. Szaruga Leszek. Literatura i życie : ważniejsze wątki dyskusji literackich : 1939-1989. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 152, 153, 176
  ISBN 83-227-1713-X

 1. Drzewucki Janusz: Dajmy na to, Pawlak : [nota] // Twórczość. - 2003, nr 9, s. 140-142
  Dot. twórczości Antoniego Pawlaka.


 1. Gruszczyńska Katarzyna: Migotania przejaśnienia... poezja i proza : nowa gazeta literacka : [nota] // Głos Wybrzeża. – 2003, nr 92, s. 10
  Dot. nowego czasopisma literackiego wydawanego przez wydawnictwo „Tower Press”, którego redaktorem jest m.in. A. Pawlak.


 1. Jęsiak Anna: Nieznośna łatwość pióra, czyli o poezji z perspektywy prozy : [szkic] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 2 (2003), s. 15
  Dot. twórczości Antoniego Pawlaka.


 1. Wojciechowska Ryszarda: Będą jaja? [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 2012, nr 262 (9.11), s. 14
  * Nawiązanie: Grabowski Jan P.: Jak to z wierszem o majtkach było : list po naszej publikacji // Dziennik Bałtycki. - 2012, nr 268, s. 25


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Koło Młodych... : [nota] // Zapis. - Nr 12 (1979), s. 182
  Dot. wybrania m. in. Antoniego Pawlaka w skład Zarządu Koła Młodych Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.


 1. Kronika : [nota] // Puls (Łódź). - 1980, nr 8, s. 106
  Nota o opublikowaniu wierszy w czasopiśmie Spuren wydawanego w Kolonii, a pochodzących z X tomu wierszy poetów polskich.


 1. Nota // Robotnik. - 1981, nr 80, s. 3-4
  Nota informacyjna o podpisaniu m.in. przez Antoniego Pawlaka Deklaracji Założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość" jesienią 1981 roku.


 1. Nota // Wybór. - 1985, nr 12, s. 4
  Nota o odmowie wydania paszportu Antoniemu Pawlakowi.


 1. Bogusławski Andrzej: Poezja i cenzura : [sprawozdanie] // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (Londyn). - 1988, nr 267, s. 2
  Podpisano: A. bog.
  Relacja z wieczoru autorskiego w paryskim klubie "Kontakt".


 1. Zawistowski Władysław: Kraj "tysiąca poetów" [artykuł] // Polityka. - 1993, nr 5, s. 19
  * W.Z. omawia wyniki ankiety, w której poeci, krytycy i literaturoznawcy typowoli najpiękniejsze wiersze polskie - wśród zgłoszonych typów pojawiły się m.in. utwory A.P.


 1. Mendelson Mścisław: Dramatis personae z komentarzem : [hasło] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 1 (2002), s. 16
  Zawiera m.in. notę biograficzną Antoniego Pawlaka.


 1. Laureaci / oprac. SZ // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 51, dod. Trójmiasto, s. 2
  Dot. przyznania m.in. A. Pawlakowi Nagrody Miasta Gdańska za rok 2002 w dziedzinie kultury.


 1. Opis poety w wieku średnim // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 21
  * Nieco żartobliwy kwestionariusz osobowy A.P.


 1. Czechowska-Derkacz Beata, K.K.: Nagrody za kulturę. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 2003, nr 43, s. 4
  Dot. przyznania m.in. A. Pawlakowi Nagrody Miasta Gdańska za rok 2002 w dziedzinie kultury.


 1. Mendelson Mścisław: Autorzy numeru : [hasło] // Migotania Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 20
  Zawiera m.in. notę biograficzną Antoniego Pawlaka.


 1. Rozwadowski Tomasz: Z pomarańczą w brzuchu - VIP w kuchni [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 102A, s. 13

 1. SZ: Mecenasi : nagrody kulturalne // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 51, dod. Trójmiasto, s. 2
  Dot. przyznania m.in. A. Pawlakowi Nagrody Miasta Gdańska za rok 2002 w dziedzinie kultury.


 1. tas, gran.: Trzy filary i sakiewka : Gdańsk nagradza twórców. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 52, s. 12
  Dot. przyznania m.in. A. Pawlakowi Nagrody Miasta Gdańska za rok 2002 w dziedzinie kultury.


 1. Zaproszenia. Jutro [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 30, dod. Trójmiasto, nr z dn. 5.02., s. 6
  * Inf. o spotkaniu z autorami 4. nr gazety literackiej Migotania, Przejaśnienia, m.in. z A.P., Towarzystwo Gastronomiczne, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 6.06.2004.


 1. Łupak Sebastian: Zamigocze świat [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 31, dod. Trójmiasto, z dn. 6.02., dod. Co Jest Grane, nr 6, s. 10
  * Podpisane SŁ.
  * Inf. o spotkaniu z autorami 4. nr gazety literackiej Migotania, Przejaśnienia, m.in. z A.P., Towarzystwo Gastronomiczne, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 6.06.2004.


 1. MB: Poeta konsultantem [nota]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 138, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14-15.06, s. 7
  * Dot. objęcia przez A. Pawlaka stanowiska doradcy prezydenta Gdańska do spraw kultury.


 1. Gulda Przemysław: Poeta mimo wszystko [nota]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 113, s. 8
  * Inf. nt. spotkania autorskiego A. Pawlaka w Filii Gdańskiej WiMBP w dn. 17. maja 2011 r.


 1. Laureaci nagrody Splendor Gedanensis w latach 1973-2012 : 2002 [nota] // Splendor Gedanensis : Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury : 1973-2012 / oprac. tekstu Barbara Świąder. - Gdańsk : Urząd Miasta Gdańska. Biuro Prezydenta ds Kultury, 2012. - S. 68
  * W publikacji zawierającej zestawienie wszystkich laureatów nagrody - w r. 2002 wymieniony (z jednozdaniową notą) A.P.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Akt personalny
  Drzewucki Janusz: Nurt obywatelski : [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1999, nr 271, dod. Książki, nr 90, s. D VII

 1. Akt personalny
  Maliszewski Karol: Prekursorze Pawlak, telegram przyjęto! : [recenzja] // Opcje. - 1999, nr 4, s. 76-78

 1. Akt personalny
  Michałowski Piotr: Kartoteka ułożona (w pasjans) : [recenzja] // Literatura. - 1999, nr 9, s. 57-59

 1. Akt personalny
  Smolka Iwona: Cmentarz w srodku miasta : [recenzja] // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 43

 1. Akt personalny
  Fułek Wojciech: Wojna na wiersze : [recenzja // Topos. - 2000, nr 2, s. 180-181

 1. Akt personalny
  Sobkowiak Czesław: Z prywatnego punktu widzenia : [recenzja] // Autograf Post. - 2001, nr 1, s. 33-34

 1. Akt Personalny
  Maliszewski Karol: Opowieści starszych braci // W: Maliszewski Karol. Rozproszone głosy : notatki krytyka. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. - S. 82-87

 1. Antoni Pawlak
  Gasz H. A.: Między wierszami : [recenzja] // Nowe Książki. - 1985, nr 9, s. 39
  Dot. m.in. "Antoni Pawlak".


 1. Antoni Pawlak
  Twardoń Ryszard: Jak przechytrzyć nicość : [recenzja] // Tak i Nie. - 1985, nr 48, s. 13

 1. Antoni Pawlak
  Bolecki Włodzimierz: Elegie o sobie samym : [recenzja] // Twórczość. - 1986, nr 2, s. 113-115

 1. Antoni Pawlak
  Derdowski Krzysztof: Nadzieja? : [recenzja] // Nurt. - 1986, nr 3, s. 19

 1. Antoni Pawlak
  Kaliszewski Andrzej: Niecierpliwa poezja wzruszenia : [felieton] // Pismo Literacko-Artystyczne. - 1986, nr 3, s. 145-146

 1. Brulion wojenny
  Bolecki Włodzimierz. Antoni Pawlak : Brulion wojenny // W: Bolecki Włodzimierz. Widziałem wolność w Warszawie : [szkice]. - Warszawa : "Przedświt", 1984
  Podpisano: Malewski Jerzy


 1. Brulion wojenny
  Bolecki Włodzimierz: Brulion wojenny : [recenzja] // Arka. - 1984, nr 7, s. 82-83
  Podpisano: Pseudonim.


 1. Brulion wojenny
  Bolecki Włodzimierz: Poezja polska po 13 grudnia 1981 : [recenzja] // Almanach Humanistyczny. - 1984, nr 1/2, s. 206-208
  Podpisano: W.B.
  Dot. m.in. tomiku "Brulion wojenny".


 1. Brulion wojenny
  Krajnik Jan: [recenzja] // Archipelag (Berlin Zachodni). – 1985, nr 1/2, s. 126-129

 1. Chodzę po polskim Paryżu...
  Żylińska Ewa: Nie ma emigracji : [recenzja] // Karta. - 1989, nr 7, s. 8-9
  Podpisano: Mieszczanek Anna.


 1. Chłopcy malowani
  r: Bezmyślny pacyfizm : [recenzja] // Brulion. - Nr 2/3 (1987) : lato-jesień, s. 175-176

 1. Czynny całą dobę
  Nyczek Tadeusz: Dwóch poetów : [recenzja] // Student. - 1976, nr 5, s. 10
  Dot. m.in. "Czynny całą dobę".


 1. Czynny całą dobę
  Wóycicki Kazimierz: Debiut roku 75 : [recenzja] // Więź. - 1976, nr 1, s. 149-152
  Dot. m.in. "Czynny całą dobę".


 1. Czynny całą dobę
  Zawistowski Władysław: [recenzja] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, s. 9

 1. Czynny całą dobę
  Zawistowski Władysław: Poezja i autopsja : (kilka uwag na temat wierszy Antoniego Pawlaka) : [szkic] // Litteraria. - Z. 4 (1976), s. 112-117

 1. Czynny całą dobę
  Śmigielski Zbigniew Wojciech: Patrzenie sobie w oczy : [recenzja] // Odra. - 1976, nr 2, s. 102-103

 1. Czynny całą dobę
  Topp Ludwika: Poszukiwanie winnych : [recenzja] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 70-73

 1. Dewaluacja
  Jastrun Tomasz: Bliżej "Rzeczywistości" : [recenzja] // Informator Kulturalny Solidarności. - 1981, nr 8, s. 2-3

 1. Drogi do wolności
  Radwański Rafał: Bramy do wolności // City Magazine Trójmiasto. - 2000, nr 2, s. 10
  Omówienie projektu wystawy.


 1. Grypsy
  Nota // Wezwanie (Warszawa). - Nr 4 (1982), s. 133

 1. Każdy wieczór kończy się wierszem
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Literatura polska : 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 105-106

 1. Kilka słów o strachu
  Ciesielska Małgorzata: Moralista czy artysta? : [recenzja] // Tygodnik Solidarność. - 1991, nr 11, s. 17

 1. Kilka słów o strachu
  Śliwiński Piotr: Poezja jako bezradność czyli - bezradność poezji : [recenzja] // Tygodnik Literacki. - 1991, nr 3, s. 16-17

 1. Kilka słów o strachu
  . Wiersze z pułapki : [nota] // Po Prostu. - 1990, nr 38, s. 13

 1. Książeczka wojskowa
  G.W.: A jednak dziewczynka z zapałkami : [korespondencja] // Zapis (Londyn). - Nr 13 (1980), s. 161-165

 1. Książeczka wojskowa
  Biedrzycki Krzysztof: Książeczka // Tygodnik Powszechny. - 1991, nr 29, s. 8
  Dot. wyd. kieleckiego z 1991 roku.


 1. Książeczka wojskowa
  Lipszyc Jarosław: Książeczka życiowa : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 69, s. 15

 1. List z Polski
  Hall Aleksander: Drogi Adamie! : [korespondencja] // Polityka Polska. - 1984, nr 4, s. 103-104
  Podpisano: A.H.


 1. Nasze kobiety się starzeją
  Sochoń Jan: Dwadzieścia trzy kartki z życiorysu : [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 2, s. 46

 1. Nasze kobiety się starzeją
  Szaruga Leszek. Powrót poetów : szkice. - Kraków : "Miniatura", 1997. - S.: Kartki z życiorysu

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Bolecki Włodzimierz: Pawlak - Homo Viator : [recenzja] // Twórczość. - 1982, nr 7, s. 121-124

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Bratkowski Piotr: [recenzja] // Radar. - 1982, nr 25, s. 20

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Gawłowski Robert: Powiedzmy od razu... : [recenzja] // Odra. - 1982, nr 12, s. 108
  Podpisano: R.G.


 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Nowicki Krzysztof: Sezon poezji // Fakty. - 1982, nr 10, s. 9, 15
  * Autor dokonuje rocznego przeglądu poetyckiej produkcji wydawniczej Wydaw. Morskiego. Poszczególnym tomikom poświęca po kilka zdań - L.M. Jakób, S. Filipowicz, A. Pawlak, K. Lars, S.E-T., W. Banach, H. Raszka) lub ogranicza się do wzmianek (M. Kalota-Szymańska, J. Afanasjew).


 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Gawłowski Robert: Przepisywane w pośpiechu : [recenzja] // Opole. - 1983, nr 1, s. 18-20

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Pieńkosz Konstanty: Poza tym... // Literatura. - 1983, nr 2, s. 59
  Podpisano: Księgowy K.P.
  Dot. m. in. "Obudzimy się nagle w pędzących pociągach".


 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Złotorzycki Tadeusz: Okoliczności czy okoliczniki : [recenzja] // Nowe Książki. - 1983, nr 3, s. 17-18

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Sochoń Jan: Apokalipsa Pawlaka : [recenzja] // Więź. - 1984, nr 5, s. 116-120

 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Pazdur Wojciech: Świadkowie apokalipsy : [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1986, nr 7/8, s. 220-222
  Dot. m.in. "Obudzimy się nagle w pędzących pociągach".


 1. Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
  Cielesz Piotr: 25 najważniejszych tomików wierszy 1980-2004 [recenzja] // Autograf. - 2007, nr 4, s. 20-25
  * R. 1981, s. 20-21 dot. "Obudzimy się nagle w pędzących pociągach" A. Pawlaka.


 1. Podążam wciąż po twoich śladach
  Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji : [recenzja] // Twórczość. - 2003, nr 2/3, s. 233-234

 1. Pomiędzy
  Prodełus Adrianna: Interpretacja porównawcza wierszy "Krótkość żywota" D. Naborowskiego i "Pomiędzy" A. Pawlaka // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, [nr] 4, s. 59-63

 1. Przesłuchanie
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Literatura polska : 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 104

 1. Przez moje miasto...
  Nyczek Tadeusz. Milczące demonstracje // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984. - S. 250-265

 1. Przez moje miasto...
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Literatura polska : 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 43-44

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  K.K., TN: Poezja Antoniego Pawlaka : [nota]. - W rubryce: "Warto wiedzieć" // Głos Wybrzeża. - 2002, nr 201, s. 6
  Nota o promocji tomiku Antoniego Pawlaka w Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku w dniu 18.10.2002 r.


 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Karwat Krzysztof: Poeta miasta : [recenzja] // Śląsk. - 2002, nr 12, s. 72

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Smolka Iwona: Wiersze z niepokojem : [recenzja]. - W cyklu: "Co się wydaje" // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 230, s. 2

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Drzewucki Janusz: Wydając w roku 1999... : [recenzja] // Książki. - 2003, nr 1, s. 53-54

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Fułek Wojciech: Nauka poruszania się w czasie i przestrzeni : [recenzja] // Topos. - 2003, nr 4/5, s. 248-249

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Kisiel Marian: Przeszłość intymna : [recenzja] // Nowe Książki. - 2003, nr 2, s. 53

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Piórkowska Barbara: Pawlak i o Pawlaku : [recenzja] // Migotania Przejaśnienia. - Nr 2 (2003), s. 15

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Sobkowiak Czesław: "Krucha kładka" między dzisiaj a wczoraj : [recenzja] // Autograf Post. - 2003, nr 1, s. 34

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Akt wyznania : Czy zbuntowany młody chłopak stał się zgorzkniałym, pogodzonym ze światem starym repem? : [recenzja]. - Fot. // Nowy Kurier Nadbałtycki. - 2002, nr 11, s. 11

 1. Strach w moich oczach jest głęboki jak studnia
  Strach Antoniego Pawlaka... - W rubryce: "Zaproszenia" : [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 241, dod. Trójmiasto, s. 8

 1. Trudny wybór wierszy = Schwierige Gedicht
  Czerniakowska Ewa: [recenzja] // Kontakt (Bruksela ; Paryż). - 1988, nr 12, s. 120-124

 1. Trudny wybór wierszy = Schwierige Gedicht
  mgr: Kalekie strofy : [recenzja] // Kontur. - 1989, nr 2/3, s. 223-224

 1. Zmarli tak lubią podróże
  Smolka Iwona: Paradoksy codzienności : [recenzja] // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 17

 1. Zmierzch i grypsy
  Radziewicz Julian: Poezja ogłuszonych : [recenzja] // Tu, Teraz. - 1984, nr 25, s. 5
  Polem.: [Wirpsza Aleksander] Szaruga Leszek Spectator: Kartki z notesu. Wezwanie. Nr 7 (1984), s. 136
  Podpisano: Pieczyski Bartosz.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Bratkowski Piotr. List otwarty do Matki Polski (A. Pawlakowi) // W: Bratkowski Piotr. Uniwersytet : [wiersze]. - Warszawa : Studencka Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Warszawskiego, 1981

 1. Piechowicz Krzysztof: Odmowa (A. Pawlakowi) : [wiersz] // Przegląd Katolicki. - 1984, nr 9, s. 3

 1. Gaiński Waldemar M.: Pejzaż jesienny (Antoniemu Pawlakowi) [wiersz] // Poezja. - 1988, nr 3, s. 93 Dat.: 9 VIII 1976 r.

 1. Boruń Katarzyna: Głos w dyskusji o Apokalipsie (A. Pawlakowi) // Res Publica. - 1989, nr 3, s. 139

 1. Hałaś Marcin Władysław. Coś się zmieniło... (A. Pawlakowi) // W: Hałaś Marcin Władysław. Protokoły. - Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1989. - (Śląska Galeria Poetów "Kowadło")

 1. Esden-Tempski Stanisław: Rewolucja (Antosiowi Pawlakowi) : wiersz] // Migotania, przejaśnienia. - Nr 3 (2003), s. 3

 1. Kaczmarski Jacek: Żółw w Katedrze (Antkowi Pawlakowi) : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - Nr 3 (2003), s. 3

 1. Kaczmarski Jacek: Żółw w Katedrze (Antkowi Pawlakowi) [wiersz] // W: Kaczmarski Jacek. Tunel. - Gdańsk : Tower Press, 2004. - S. 22-23
  Dat.: Osowa, 8.05.2003


 1. Komendant Tadeusz: Limeryki na cześć Migotań, Przejaśnień [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 22 * Jeden z trzech żartobliwych wierszyków dot. A.P.

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza