strona główna
Pisarz:
Stefan Chwin

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Stefan Chwin

Ur. 1949
Prozaik, eseista, historyk literatury


Bibliografia w trakcie opracowania.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Bez autorytetu  [szkice] / Stefan Chwin, Stanisław Rosiek ; opracowanie graficzne Jerzy Janiszewski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 267,[1] s.  ; 20 cm
  ISBN 83-215-7824-1
      Dedykacja: przyjaciołom dawnym i nowym
      Zawartość: Chwin S.:Punkty oparcia. - Rosiek S.: Fikcjotwórcy ; O ukrytych normach: Rosiek S.: Pewność i wahanie. Bezkompromisowość. Mówienie a milczenie (O biografii duchowej krytyka literackiego w Polsce) ; O rytuałach: Chwin S.: Rytuał czy rozmowa? (O "czytaniu" społeczeństwa i "czytaniu" osoby). - Rosiek S.: Bezimienność i naiwne czytanie. - Chwin S.: Przestrzeń zdrady. O milczeniu: Rosiek S.: Mowa niczyja (Druga wersja szkicu o obcości w mowie). Ceremonie inicjacji. - Chwin S.: Jakimi pisarzami dziś mówimy. Socjologia milczenia. ; O spustoszeniu: Chwin S.: Czym była, czym mogła być "nowa prywatność". Świat zalegoryzowany. Rany wewnętrzne (Trzy fragmenty o kolonizacji doświadczenia). Stopień ryzyka. - Rosiek S.: A ja dokąd?
  Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie 1983 r.

 1. Ludzie - skorpiony  : przygody Joachima El Toro na wyspach archipelagu San Juan de la Cruz [powieść] / Max Lars [pseud.] ; il. Stefan Chwin. - Bydgoszcz : „ Pomorze, 1985. - 219 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7003-044-0
  Wyd. 2. - 1989
 1. Człowiek - Litera  : przygody Aleksandra Umwelta podczas akcji specjalnej w Górach Santa Cruz  [powieść] / Max Lars [pseud. ; il. Stefan Chwin]. . - Bydgoszcz : „Pomorze”, 1989. - 342, [2] s. ; 21 cm
  ISBN 83-7003-075-0
 1. Romantyczna przestrzeń wyobraźni [eseje] / projekt obwoluty,okładki,opracowanie graficzne Jan Misiek . - Bydgoszcz : „Pomorze”, 1989. - 258,[2] s., [24] s. . ; 21 cm
  ISBN 83-7003-085-8
      Zawartość: [1] Literatura, historia, "długie trwanie": Literatura i pamięć: Historia czy quasi-historia; Granice poetyki historycznej; Lektura jako "rozbiór historyczny"; "Praformy życia duchowego"; Egzystencja i forma. Historia i interpretacja: Znaczenia i czas; Dialog w historii literatury ; Literatura i ethos ; Kształt znaczeń. - [2] Romantyzm i współczesność: dialogi wyobraźni: Myśl polska po "zmierzchu bogów". Powieść i "nowa mitologia": W sprzeczności z sobą, w sprzeczności z innymi; Święci i upiory Sceptycyzm i potrzeba mitu. Witkacy mistyczny czyli "Bunt mas" i sacrum: Psychologia epoki przejściowej" ; Kryterium antropologiczne ; Witkiewiczowskie "przeżycie Tajemnicy" ; Ideał heroiczno-druidyczny i mediokracja; Tragi-groteska "neutralnego sacrum". Bruno Schulz - Golem, Demiurg i Materia: Wyobraźnia ontologiczna romantyków ; "Skandal poznawczy" ; Bóg, poeta, alchemik ; Dwa toposy bytu ; Obraz materii ; Brak tożsamości czy tożsamość ukryta? ; Materia - "teren wyjęty spod prawa" ; Materia obdarzona pamięcią ; Wobec kryzysu wartości ; Praschematy" i demonizm bytu ; Konflikt wartości: alchemik, kobieta i śmierć. Wyobraźnia i Natura: Gombrowicza "fenomenologia różnicy": Doświadczenie obcości ; Wstyd ontologiczny ; Polskie odczucie kosmosu? : Romantyzm a "Forma polska" czyli Gombrowicz wobec Pana Tadeusza: Antologie i stylizacje ; Powrót do "Polskości prawdziwej" ; Ukryta motywacja genezy Pana Tadeusza ; Obraz i słowo ; Gest anty-"epopeiczny" ; Dlaczego "epos narodowy" ; Ukryte możliwości światopoglądowe ; Harmonia ; Odwołania do sarmackiego rytuału ; Anty-"Polonez" ; Patriotyzm makabryzujący ; Wobec Europy. Sny nad "wierną rzeką". Tadeusz Konwicki i romantyczne przeżycie Losu: Polskie niespełnienie ; Świat jako "dom rozpaczy" ; Ciemność historii ; Zagadka Losu ; Umarły w "krainie pamiątek" ; Pytanie o wartości. Jabłko Wallenroda. Tadeusz Nowak i antynomie romantycznego marzenia: "Obcy" ; Szabla i sztylet ; Człowiek w masce ; Tragizm i człowiek symboliczny
  Nagrody : Gdańska Książka Roku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Na obwolucie reprodukcja obrazu Maxime`a van de Woestijne.Na okładce reprodukcja rysunku Moritza von Schwinda.

 1. Krótka historia pewnego żartu  : (sceny z Europy środkowowschodniej)  [powieść]. - Kraków : Oficyna Literacka, 1991. - 260, [2] s. ; 21 cm. - (otawa)
  ISBN 83-85158-10-3
  Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1999.
  Nagrody: Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 1991r w dziedzinie prozy [autor nagrody nie przyjął]

 1. Literatura i zdrada  : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. [eseje] / projekt okładki Dmitrij Szewionkow-Kismiełow. - Kraków  : Oficyna Literacka, 1993. - 456, [1] s ; 20 cm
  ISBN 83-85158-71-5
      Zawartość: Część I Konrad: Wyobraźnia romantyczna a spisek ; Makiawelizm i imperatyw jawności ; Etos rycerski wobec "etosu maski" ; Psychospołeczny paradoks "jawnego spiskowania" ; Zrzucenie "maski" przed tyranem ; Naród i "ludzie idei". Zagadnienie społecznej obcości spisku ; "Porwany za młodu" ; Bunt indywidualistyczny. Powołanie do moralnej wielkości jako los ; Samobójstwo Wallenroda. Część II Literatura i zdrada - po Jałcie: Ciemna wrogość. Spór wokół "patriotycznej zdrady" ; Przeklęta maska?: Polska słabość i działanie niejawne: Czarna broń. Baczyński jako "obcy": Czy po Gombrowiczu możliwy był wallenrodyzm? ; "Wallenrodowie" lat wojny: Dramat akcji specjalnej: "Bandytyzm dla Polski"?: Wallenrodyzm szeregowca ; Tyrmand czyli "broń życiowego detalu", dandyzm i duch pikarejski ; Zdrada zdradzonych: "Hipnotyczne działanie kobry": Geopolityka zdrady: "My ich wykończymy": Volksangielska lista: "Dał nam przykład Lenin z Trockim..." ; Tragizm Międzymorza ; Mit "patriotycznego skrytobójcy" po roku 1945 ; Wallenrodyzm w państwie Bieruta - trzy spojrzenia: Wallenrodyzm czy ketman?: Tyrmand i "warszawscy marrani": Hańba domowa: Wallenrodyzm w Partii? ; Płowy wódz. Pisarze i "sprawa Piaseckiego" ; Błogosławiona Ochrana?: Lekcja niewyobrażalnego: Zamachowiec, który nie zabił: Śledztwo "filozoficzne" ; "Sypać" dla dobra Sprawy: Policja jako "spisek": Kogo zdradził Wielopolski? ; "Wallenrodowie" w teatrze: Rok 1933 i 1968: "wallenrodyczna" motywacja antysemityzmu?: Lafcadio, piekarz-truciciel i "książę niezłomny" czyli sprawa Mieczysława Niedziałkowskiego ; Cień Bonhoeffera: Lawaczy miazga? : Podwójny sprzeciw: Śmieszność Settembriniego: Maska i znaki: Tajna robota i widzialność protestu: "Chrześcijanin bez Boga" - ze sztyletem? ; Insurekcja bezbronnych, terroryzm, duch Machiavellego: Jawne podziemie. Między KOR-em a "Ruchem": Pamflety... : Don Kichot, Pan Cogito, Rejtan: Powrót do sprawy Miłosza: Ziarno pogardy? ; "Wallenrodowie" w Sierpniu: "Zezwolenie" na bunt: Maszerują, ale stoją: Marzec w Sierpniu ; "Ja płakał, ale bił" czyli "Wallenrod" stanu wojennego: Ktoś ukryty, kto nas ocali: Wallenrodyczne rogatywki?: "Ja płakał, ale bił": Pytania i wątpliwości czyli polski pisarz pisze list do generała: Kolaboracja i "oporniki" czyli gra polegająca na porzuceniu gry: Fakty czy motywy? ; Wallenrod po Afganistanie i Grudniu: Afgański grzech Polaków?: "Wychowanek" Nowosilcowa?: Polska prostolinijność i azjatyzacja duszy: Maska i dusza: Polski pariota jako rosyjski doradca w Kabulu: "Gdybyż miał duszę tamtego chłopca" czyli wallenrodyczne jady i etos "Solidarności" ; Wallenrodyczne barwy końca: Wdzięczność za Jałtę?: Spiskowcy z KC: Polskie marzenie o rozbiorze?: Podwójna kariera Andrzeja Wajdy?: Sprawa honorarium za Popiół i diament. Część III O czym nie pisał Mickiewicz czyli Urok wallenrodycznych drobiazgów: Święte gaje, kapłani, rycerze: "Błyszczące świątyń szczyty" i święte gaje: Jak wyglądał Wajdelota?: Zbroja Wallenroda i miecz Kiejstuta ; O czym wolał nie pisać Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie?: "Brudne czyny" Wallenroda: Czy Wallenrod był Litwinem?: Winrych jako postać tragiczna czyli nieschematyczność konfliktu politycznego: Szczęśliwy samobójca czyli "ułatwienia" filozoficzne
  Na okł. tytuł: Literatura a zdrada
  Nagrody : Ministra Edukacji Narodowej, "Pro libro legendo" przyznana przez WBP w Gdańsku.

 1. Hanemann  [powieść]. - Gdańsk : Wydaw. „Marabut”, 1995. - 202,[6] s ; 19 cm. . - (Biblioteka Tytułu)
  ISBN 83-8593-18-0
  [Wyd.2]. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1997. - 252 s. , 21 cm - ISBN 83-87316-55-5 ; [wyd.3]. - Warszawa : "Świat Książki", 1998
  Nagrody : Media Książce-Książka Lata 1995, Książka roku wg Polityki Paszport, Nagroda Literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1995.Na okładce fragment obrazu Caspara Davida Friedricha.Adaptacja teatr.: Hanemann / adapt.,reż.i scenografia Sebastian Majewski. – Koszalin, Teatr Słowackiego, prapremiera 17.01.1998
  P r z e k ł a d y: n i e m.: Tod in Danzig / tł. Renate Schmidgall. - Berlin: Rowohlt, 1997 ; Tod in Danzig / tł. Renate Schmidgall. – Zeinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch- Verl., 1999 ; r o s.: Moskwa : Meżdunarodnaja Literatura, 1997

 1. Esther [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 1999. - 346 s. ; 20 cm
  ISBN 83-911617-1-4 ; 83-91617-3-0
 1. Wspólna kąpiel [miniatury]. - Gdańsk : Tytuł, 2000. - 155 s.
  ISBN 83-911617-4-9
 1. Złoty pelikan [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 2002. - 270 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tytułu)
  ISBN 83-911617-9-X
 1. Kartki z dziennika [dziennik]. - Gdańsk : Tytuł, 2004. - 516 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-911617-8-1
 1. Żona prezydenta [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 2005. - 192 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Tytułu ; Proza Współczesna / Tytuł)
  ISBN 83-89859-00-9
 1. Dolina Radości [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 2006. - 543 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tytułu ; Proza Współczesna / Tytuł)
  ISBN 83-89859-10-6 ; 83-89859-05-X
 1. Dziennik dla dorosłych [dziennik]. - Gdańsk : Tytuł, 2008. - 471 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Tytułu ; Biblioteka Tytułu)
  ISBN 83-89859-02-5
 1. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. - Gdańsk : Tytuł, 2010. - 555 s. ; 20 cm
  ISBN 83-89859-04-1 ; 978-83-89859-04-4
 1. Panna Ferbelin  [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 2011. - 316 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tytułu)
  ISBN 978-83-89859-08-2 ; 83-89859-09-2 ; 83-89859-08-4
 1. Samobójstwo i "grzech istnienia". - Gdańsk : Tytuł, 2013. - 563 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tytułu ; Światopoglądy. Monografie Humanistyki Polskiej)
  ISBN 978-83-89859-20-4
 1. Srebrzysko : powieść dla dorosłych  [powieść]. - Gdańsk : Tytuł, 2016. - 364 s. : portr. ; 20 cm. - (Biblioteka Tytułu. Proza Współczesna)
  ISBN 978-83-89859-65-5
 1. Opowiadania dla Krystyny [opowiadania]. - Gdańsk : Tytuł, 2018. - 271 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Tytułu. Proza Współczesna)
  ISBN 978-83-89859-57-0 ; 978-83-89859-58-7
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Czym była, czym mogła być "nowa prywatność"  [referat] // W: [Pierwszy] I Ogólnopolski Meetng poetycki "Pomówmy o wartościach" : Chorzów, 13-14.03.1980 / red. Zygmunt Korus. - Katowice : [b.w.], 1980
  * Analiza kierunku w młodej poezji 2. poł. l. 70. [wg PBL 1980/poz. 1165].
  * Także dyskusja po referacie.

 1. Świat zalegoryzowany  [szkic] // W: Licytacja : szkice o nowej literaturze. - Warszawa : PIW, 1981
 1. [Tekst] // W: Odmieńcy / wybór, opracowanie i redakcja Maria Janion i Zbigniew Majchrowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982
 1. Gombrowicza "fenomenologia różnicy"  [szkic] // W: Osoby, 1984. - S. 450-470
  Gombrowicz Witold - twórczość - opracowania ;

 1. Poezja i egzystencja  [szkic] // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najmłodszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 171-186. - (Krytyka Literacka i Artystyczna)
  ISBN 83-203-1732-0
  * Interpretacja wiersza A. Jurewicza "Po drugiej stronie"
  Jurewicz Aleksander - twórczość - opracowania - Po drugiej stronie ;

 1. Autoportret przeżycia pokoleniowego  [rozprawa] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej : praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bukowskiego / red. Andrzej Bukowski. T. 2, Po roku 1945. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986
  * Dot. młodej poezji gdańskiej l. 70.

 1. Gombrowicz i maska  [rozprawa] // W: Maski / T. 2, 1986. - S. 307-332
 1. Księga ze skóry i wnętrzności  [wypowiedź] // W: Maski / T. 1. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 311-365
  * Wypowiedź w dyskusji z udziałem S.Ch., M. Czerminskiej, M. Janion, K.Karaska, Z. Majchrowskiego, K. Nowosielskiego i S. Rośka nt. "Księgi pamiętnikarza" T. Peipera.
  Peiper Tadeusz - twórczość - opracowania - Księga pamiętnikarza ;

 1. Stawrogin i dziecko  [szkic] // W: Dzieci / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stefan Chwin. - T. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 40-70. - (Transgrasje ; 5)
  * Dot. "Kaina" G. Byrona.
  Byron Georgr G. - twórczość - opracowania Kain ;

 1. Puste krzesło przy wigilijnym stole  [opowiadanie] // W: 9 Wigilii. - Warszawa : Świat Książki, 2007. - 220 s.
  ISBN 978-83-247-0819-2
 1. Fiona - kot, który myślał. -  Wołowiec  : Czarne, 2018 : il.
  ISBN 978-83-8049-734-4
Publikacje w czasopismach 1. "Trans-Atlantyk" wobec "Pana Tadeusza" :  [szkic] // Pamiętnik Literacki. - 1975, z. 4, s. 97-121
  Gombrowicz Witold - twórczość - opracowania - Trans-Atlantyk ; Mickiewicz Adam - twórczość - opracowania - Pan Tadeusz ; Gombrowicz a Mickiewicz ;

 1. Gombrowicz - sarmata kontestujący :  [szkic] // Ruch Literacki. - 1975, nr 4, s. 217-224
  Gombrowicz Witold - twórczość - opracowania - Trans-Atlantyk ;

 1. Humanistyka bez humanizmu? :  [artykuł] // Polityka. - 1975, nr 23, s. 8
  Polem z: Mitosek Zofia: Zaklinanie słowem Dwugłos o humanistyce // Polityka. - 1975, nr 14, s. 8
  * Dot. książki M. Janion "Humanistyka: poznanie i terapia".
  Mitosek Zofia - twórczość - opracowania - Zaklinanie słowem (artykuł) ; Janion Maria - twórczość - opracowania - Humanstyka: poznanie i terapia ;

 1. Jeszcze o "świecie nieprzedstawionym" // Litteraria. - 1975
  * Dot. książki J.Kornhusera i A. Zagajewskiego "Świat nieprzedstawiony".
  Kornhauser Julian, Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Świat nieprzedstawiony ;

 1. Sytuacja etyczna debiutu :  [szkic] // Litteraria. - 1976, nr z XI, [s. 13-21]
  * Tekst wygłoszony na I Spotkaniu Młodych Pisarzy Polski Północnej w Wieżycy, zorganizowanym przez Koło Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP i ZW ZSMP w Gdańsku. 21-25.09.1976.

 1. Z Zaosia do Europy, czyli o romantycznym uniwersalizmie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Witkowska Alina. Mickiewicz : słowo i czyn. - Warszawa, 1975 // Twórczość. - 1976, nr 2, s. 125-128
  Witkowska Alina - twórczość - opracowania - Mickiewicz : słowo i czyn ;

 1. Kilka pytań w sprawie życia prywatnego :  [szkic] // Punkt. - 1977, Nr 2, s.16-25
  Polem: Weber Jerzy K.: Stara prywata i nowa zbiorowość : kilka pytań w sprawie życia służbowego // Punkt. - Nr 5 (1979), s. 104-109
  Odp.: Chwin Stefan: Szpinak czyli konformizm // Punkt. - Nr 5 (1979), nr styczeń - marzec, s. 110-114
  * Dot. tendencji widocznej - wg S.Ch. - w twórczości najmłodszych pisarzy - zainteresowanie sferą życia prywatnego.
  Weber Jerzy K. - twórczość - opracowania - Stara prywata i nowa zbiorowość -(artykuł) ;

 1. Pisarz i bezimienność :  [esej] // Punkt. - Nr 5 (1979), s. 15-25
  * Dot. prywatności i autobiografizmu jako tendencji wyraźnie obecnych w najmłodszej literaturze polskiej.

 1. Rytuał czy rozmowa? :  [szkic] // Punkt. - Nr 7 (1979), s. 152-160
  * Dot. dwóch stylów uprawiania krytyki literackiej w Polsce - krytyki literatury jako pośredniej krytyki społeczeństwa oraz jako krytyki osoby ("egzystencji"). Jako przykłady służą rozprawy K.Wyki o B. Schulzu i T. Różewiczu.
  Schulz Bruno - twórczość - opracowania ; Wyka Kazimierz - twórczość - opracowania ; Różewicz Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Świat zalegoryzowany :  [esej] // Punkt. - Nr 9 (1980), styczeń - marzec, s. 13-25
 1. Trzy pytania :  [szkic] // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 41-43
  * Nawiązanie do: Lars Krystyna: Poeta jako traumaturg // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 35-40

 1. System romantyczny we współczesnej prozie polskiej : (na przykładzie wybranych powieści W. Berenta, S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza i T. Konwickiego) :  [streszczenie rozprawy] // Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. - 1982, s. 101-102
 1. Poezja i egzystencja :  [szkic] // Integracje. - Nr 16 (1983), s. 57-61
  * Dot. twórczości poetyckiej A. Jurewicza.
  Jurewicz Aleksander - twórczość - opracowania ;

 1. Styk romantyczny w literaturze polskiej :  [rozprawa] // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. - Nr 30 (1983), s. 19-45
  * Wyd. w 1987.

 1. Myśl polska po "zmierzchu bogów" :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 1, s. 117-143
  * Dot. powieści "Ozimina" Wacława Berenta.
  Berent Wacław - twórczość - opracowania - Ozimina ;

 1. Twórczość i autorytety : (Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia) :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 1, s. 69-93
  Schulz Bruno - twóerczość - opracowania ;

 1. Kain, Prometeusz i dziecko : (o "spowiedzi Stawrogina") :  [szkic] // Twórczość. - 1987, nr 7, s. 65-84
  * Dot. "Biesów" F. Dostojewskiego.
  Dostojewski Fiodor - twórczość - opracowania - Biesy ;

 1. Kilka słów o spojrzeniu :  [szkic] // Autograf. - 1989, nr 1, s. 72-74
  * Dot. tendencji w polskiej lit. współczesnej - pod pozorem zachowania "niezależności spojrzenia" niektórzy pisarze (Bratny, Łoziński, Lost) propagują tezę, że wszystkie decyzje moralne i polityczne mają "brudną podszewkę".

 1. W ten majowy dzień... :  [proza] // Autograf. - 1990, nr 7/8, s. 94-100
 1. Głos Libussy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Krockow Christian Graf von. Wspomnienia z Pomorza 1944-1947. - Warszawa : CDN, 1990 // Tytuł. - 1991, nr 2, s. 217-221
  Krockow Christian Graf von - twórczość - opracowania - Wspomnienia z Pomorza 1944-1947 ;

 1. Błoński Jan: Najlepsze lata : (Z Janem Błońskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. - 1991, nr 4, s. 3-29
  * Przedr. w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu", 1996.
  Błoński Jan - źródła ;

 1. Recenzja piórkiem z "Psich lat" Güntera Grassa // Tytuł. - 1991, nr 2, s. 214-215
  * Cztery rysunki.

 1. Barańczak Stanisław: Co widać z Harvardu? : (Ze Stanisławem Barańczakiem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie) :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 3-21
  * Przedr. w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu", 1996.
  Barańczak Stanisław - źródła ;

 1. Miłosz Czesław: Literatura nie jest od prawdy : z Czesławem Miłoszem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / przygot. Krystyna Chwin // Tytuł. - 1992, nr 4, s. 90-102
  * Datowane: Kraków 19.10.1992.
  * Przedr. w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu", 1996.
  Miłosz Czesław - źródła ;

 1. Zagajewski Adam ; Bodegård Anders: Poznać Adama Zagajewskiego? : (z Adamem Zagajewskim i Andersem Bodegårdem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie) :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. - 1992, nr 3, s. 12-33
  * Nota redakcyjna: A. Bodegård i A. Zagajewski przebywali w Gdańsku na zaproszenie red. Tytułu 26-27.05.1992 r. (...) Rozmowa, nagrana w restauracji "U Kubickiego" w Gdańsku, emitowana była przez Gdańską Rozgłośnię PR.
  * Przedr. w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu", 1996.
  Zagajewski Adam - źródła ; Bodegård Anders - źródła ;

 1. Kott Jan: Wiem, ale nie powiem :  [wywiad] / rozm. Krystyna Chwin, Stefan Chwin // Przegląd Literacki. - 1992, nr 1/2, s. 1, 4-7
  Kott Jan - źródła ;

 1. Szczepański Jan Józef: Tak się dla mnie szczęśliwie złożyło... : z Janem Józefem Szczepańskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 37-55
  * Przedr. w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu", 1996.
  Szczepański Jan Józef - źródła ;

 1. Barańczak Stanisław: Co widać z Harvardu? : ze Stanisławem Barańczakiem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie) :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. Rozmowy . - 1996, nr specjalny, s. 19-35
  * Przedr z.: Tytuł. - 1992, nr 2, s. 3-21.
  Barańczak Stanisław - źródła ;

 1. Miłosz Czesław: Literatura nie jest od prawdy : z Czesławem Miłoszem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / rozm. Krystyna Chwin, Stefan Chwin // Tytuł. Rozmowy "Tytułu". - 1996, nr specjalny, s. 205-216
  * Datowane: Kraków 19.10.1992.
  * Przedruk z: Tytuł. - 1992, nr 4, s. 90-102.
  Miłosz Czesław - źródła ;

 1. Błoński Jan: Najlepsze lata : (Z Janem Błońskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. Rozmowy "Tytułu". - 1996, nr specjalny, s. 36-60
  * Przedr. z: Tytuł. - 1991, nr 4, s. 3-29.
  Błoński Jan - źródła ;

 1. Zagajewski Adam ; Bodegård Anders: Poznać Adama Zagajewskiego? : (z Adamem Zagajewskim i Andersem Bodegårdem rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie) :  [wywiad] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. Rozmowy "Tytułu". - 1996, nr specjalny, s. 297-314
  * Nota redakcyjna: A. Bodegård i A. Zagajewski przebywali w Gdańsku na zaproszenie red. Tytułu 26-27.05.1992 r. (...) Rozmowa, nagrana w restauracji "U Kubickiego" w Gdańsku, emitowana była przez Gdańską Rozgłośnię PR.
  * Przedr z: Tytuł. - 1992, nr 3, s. 12-33.
  Zagajewski Adam - źródła ; Bodegård Anders - źródła ;

 1. Szczepański Jan Józef: Tak się dla mnie szczęśliwie złożyło... : z Janem Józefem Szczepańskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie :  [wywiad] / przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. Rozmowy "Tytułu" . - 1996, nr specjalny, s. 265-283
  * Przedruk z: Tytuł. - 1993, nr 1, s. 37-55.
  Szczepański Jan Józef - źródła ;

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Litteraria : zeszyty Koła Naukowego Polonistów [czasopismo] / kolegium redakcyjne: M. Adamiec, A. Czekanowicz, S.Ch., Z. Joachimiak, Z. Majchrowski, A. Mrozowska, S. Rosiek, W. Zawistowski; opieka i konsultacje dr J. Bachórz. R. 1977, nr z X. - Gdańsk : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1977

 1. Dzieci / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stefan Chwin. T. 1-2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - (Transgresje ; 5)

 1. Miłosz  : Gdańsk i okolice : relacje, dokumenty, głosy / pod red. Krystyny Chwin i Stefana Chwina . - Gdańsk : Tytuł, 2012
  ISBN 978-83-89859-18-1
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Nowa prywatność - dyskusja z udziałem prof. Marii Janion [wypowiedzi w dyskusji] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt, 1978, s. 26-35
  * Dyskusja z udziałem M. Janion, W.J. Ziemnickiego, S. Chwina, Marian Terlecki, Z.J., A. Mrozowskiej, Z. Majchrowskiego, W. Zawistowskiego, K. Nowosielskiego.
  * Trzy wypowiedzi Z.J. na s. 30, 33-34.


 1. Substancja wobec relacji [wypowiedzi w dyskusji] // W: Maski. T. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986
  * Dyskusja nt. utworu Heinara Kipphardta "Aleksander März" z udziałem S.Ch. E. Graczyk, M. Janion, A. Kotlińskiego F. Tomaszewskiego, K. Ziemby podczas konwersatorium prowadzonego przez M. Janion na UG.


 1. W kopalni u Grassa [wypowiedzi w dyskusji] // W: Trójkąt Bermudzki Güntera Grassa / pod red. Marii Janion i Wacława Maksymowicza. - Warszawa : ZSP ; Centralny Klub Studentów UW Hybrydy, 1985
  * Dyskusja z udziałem S.Ch., M. Czermińskiej, B. Faca, E. Graczyk, M. Janion, W. Maksymowicza, Z. Majchrowskiego, E. Nawrockiej.


 1. Rysopis nowej poezji [wypowiedź] / not. Marzena Woźniak // Nowy Wyraz. - 1975, nr 2, s. 29-36
  * Wypow. S.Ch., M. Czermińskiej, M. Janion, Z. Matrackiego, K. Nowosielskiego, M. Woźniak, B. Żyłko.


 1. Nowa prywatność - dyskusja z udziałem prof. Marii Janion [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 26-35
  * Dyskusja z udziałem M. Janion, W.J. Ziemnickiego, S.Ch., M. Terleckiego, Z.J., A. Mrozowskiej, Z. Majchrowskiego, W. Zawistowskiego, K. Nowosielskiego.
  * Krótka wypowiedź S.Ch. na s. 29.


 1. Grass, Hegel i Syzyf - rozmowa z Günterem Grassem [wypowiedź w dyskusji] // W: Grass : punkty widzenia / red. i wybór Maria Janion, Wacław Maksymowicz, Stanisław Rosiek. - Warszawa : Centralny Klub Studentów UW Hybrydy, 1984
  * Dyskusja z udziałem m.in. S.Ch.


 1. Dlaczego Kain nie chce stać się dzieckiem? [wypowiedzi w dyskusji] // W: Dzieci / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stefan Chwin. T. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 89-105
  * Dyskusja z udziałem S.Ch., M. Janion, M. Czermińskiej, E. Graczyk, W. Książka, K. Nowosielskiego, L. Topp.


 1. Dzieci i utopia [wypowiedź] // W: Dzieci / wybór, oprac. i red. M. Janion i S. Chwin. T. 1. - Gdańsk : Wydaw. Morskie. - s. 206-215. - (Transgresje ; 5)
  * Wypow. w dyskusji w ramach seminarium M. Janion na UG, X 1979. Uczestnicy dyskusji: S.Ch., M. Czermińska, M. Janion, Z. Majchrowski, W. Maksymowicz.


 1. Floria i Miles [wypowiedź] // W: Dzieci. T. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 17-39. - (Transgresje ; 5)
  * Wypow. w dyskusji w ramach seminarium M. Janion na UG,25.01.1981. Uczestnicy dyskusji: S.Ch., E. Graczyk, M. Janion, Z. Majchrowski, S. Rosiek, K. Ziemba.


 1. Obcy Amor [wypowiedź] // W: Dzieci. T. 1. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988
  * Wypow. w dyskusji w ramach seminarium M. Janion na UG,1980. Uczestnicy dyskusji: S.Ch., E. Graczyk, M. Janion, Z. Majchrowski, W. Maksymowicz, K. Ziemba.


 1. W kopalni u Grassa [wypowiedzi w dyskusji] // W: Dzieci / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stefan Chwin. T. 1. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - (Transgresje ; 5)
  * Dyskusja w ramach seminarium M. Janion na UG z udziałemS. Ch., M. Czermińskiej, B. Faca, E. Graczyk, M. Janion, Z. Majchrowskiego, W. Maksymowicza, E. Nawrockiej.


 1. Dzieciństwo po Jałcie [wypowiedzi w dyskusji] / rozm. przygotowała Krystyna Chwin // Tytuł. - 1991, nr 3, s. 3-21
  * Dyskusja z udziałem K. Chwin, S. Chwina, P. Huelle, P. Zbierskiego, W. Koniecznego.
  * Wg inf. na s. 241 rozmowa została nagrana w Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia po ukazaniu się "Opowiadań na czas przeprowadzki" P.H.


 1. Uroki wykorzenienia : o narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach [wywiad] / ze Stefanem Chwinem rozm. Wojciech Werochowski. - Fot. // Tytuł. - 1996, nr 3, s. 63-79
  * Przedruk w numerze specjalnym Tytułu: Rozmowy "Tytułu". - 1996, s. 61-77.


 1. Uroki wykorzenienia : o narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach [wywiad] / ze Stefanem Chwinem rozm. Wojciech Werochowski. - Fot. // Tytuł. - 1996, nr specjalny Rozmowy "Tytułu", s. 61-77
  * Przedruk z: Tytuł. - 1996, nr 3, s. 63-79.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Chwin Stefan [hasło] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / zesp. red.: Piotr Adamowicz, Marek Chorabik, Jarosław Mykowski (kier.), Lech Parell, Jarosław Zalesiński (red. prow.). - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna, 1993. - S. 43

 1. Chwin Stefan [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 37-38
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Chwin Stefan dr hab. [hasło] // W: Who is who w Polsce : [encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków]. [Cz. 1, A-Mic]. - Wyd. 10 / założyciel i wydawca Ralph Hübner. - Zug  : Who is Who, 2011. - S. 488. - (Hübners Who is Who)
  ISBN 978-3-7290-0098-8
  * Podtytuł na stronie tytułowejLeksykon biograficzny z ok. 19.300 biogramami, częściowo ze zdjęciami oraz z indeksem ok. 93. 600 nazwisk polskich osobistości.


Opracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. [Nota] // Kultura (Paryż). - 1983, nr 11, s. 147
  * Inf. o przyznaniu nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie m.in. S.Ch. i S. Rośkowi za książkę "Bez autorytetu".


 1. Kietrys Alina (oprac.): Kronika : kwiecień 1990 : 9 [nota] // Autograf. - 1990, nr 7-8, s. 157
  * Inf. o wręczeniu S.Ch. i K. Nowosielskiemu honorowych nagród Gdańskiej Książki Roku.


 1. Dobrołęcki Piotr: Międzynarodowy sezon... [nota]. - Rubryka "Obraz miesiąca" // Rzeczpospolita. - 2003, dod. Rzecz o Książkach, nr 3, s. 2
  * Inf., że m.in. S.Ch. był gościem IV Bałtyckich Targów Książki w Wilnie.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Bez autorytetu [wspołaut. Stanisław Rosiek]
  Danilewicz Zielińska Maria: [Recenzja] // Kultura (Paryż). - 1982, nr 6, s. 13-25

 1. Bez autorytetu [wspołaut. Stanisław Rosiek]
  Ogrodowczyk Andrzej: [Recenzja] // Miesięcznik Literacki

 1. Bez autorytetu [współaut. Stanisław Rosiek]
  Ogrodowczyk Andrzej: [Recenzja] // Nurt. - 1982, nr 6, s. 20-22

 1. Bez autorytetu [współaut. Stanisław Rosiek]
  Sochoń Jan: [Recenzja] // Akcent. - 1982, nr 4, s. 138-143

 1. Bez autorytetu [wspołaut. Stanisław Rosiek]
  Nowak Andrzej: [Recenzja] // Poezja. - 1984, nr 3, s. 13-17

 1. Bez autorytetu [wspołaut. Stanisław Rosiek]
  Urbański Andrzej: [Recenzja] // Almanach Literacki Iskier. - 1984, nr 1, s. 83-94

 1. Panna Ferbelin
  Zalesiński Jarosław: Chwin wraca do Gdańska. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 287, s. 18
  * Zapowiedź nowej powieści S.Ch.


 1. Złoty pelikan
  Sawicka Elżbieta: Przypowieść o spadaniu w dół [recenzja]. - Fot. // Rzeczpospolita. - 2002, nr 3, dod. Rzecz o Książkach, nr 1, s. D3

 1. Złoty pelikan
  Rostocki Andrzej: Bestsellery [nota] // Rzeczpospolita. - 2003, nr 51, dod. Rzecz o Książkach, nr 3, s. D5
  * Lista najlepiej sprzedających się książek (21.01-20.02.2003) wg danych sieci EMPiK i Matras; "Złoty pelikan na miejscu 7.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Joachimiak Zbigniew. Pełni róż obłędu (S. Chwinowi) [wiersz] // W: Joachimiak Zbigniew. Ja sobowtór... [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - S.

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza