strona główna
Pisarz:
Kazimierz Nowosielski


Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Kazimierz Nowosielski


Zobacz zdjęcie
Ur. 1948
Pseudonimy: J.P., Jan Pióro ; K.N. oraz Stanisław Notecki
Poeta, eseista, historyk literatury, krytyk literacki, krytyk sztuki

Kazimierz Nowosielski urodził się 18 marca 1948 roku we wsi Rybno na Kujawach. Jest synem Antoniego i Heleny Nowosielskich. W 1966 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie. Następnie rozpoczął studia na filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, która w roku 1970 została przekształcona w Uniwersytet Gdański. Debiutował jako poeta na łamach czasopisma Litery w 1970 roku. W 1971 roku obronił pracę magisterską „Filozofia języka i mitu w poezji Bolesława Leśmiana”, napisaną pod kierunkiem profesor Marii Janion. Po studiach pracował przez rok jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnicach. W 1972 roku ożenił się z Marią Sierońską, studentką filologii polskiej. W tym samym roku został asystentem na Uniwersytecie Gdańskim, najpierw w Instytucie Filozofii i Socjologii, a od 1973 roku w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej. W 1975 roku opublikował w Wydawnictwie Morskim pierwszy tomik poetycki pt. „Miejsce na brzegu”. Dwa lata później otrzymał nagrodę „Gdańska Książka Roku” za drugi zbiór wierszy pt. „Stan skupienia”. W latach 1978-1983 należał do Związku Literatów Polskich. W 1980 uzyskał stopień doktora, broniąc na Uniwersytecie Gdańskim pracę pt. „Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska”, której promotorem była profesor Maria Janion. Od roku 1980 do 1994 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W czasie trwania stanu wojennego publikował swoje utwory na łamach niezależnej prasy ukazującej się poza zasięgiem cenzury. Był współzałożycielem i redaktorem podziemnego czasopisma Podpunkt. W 1985 roku został laureatem nagrody „Wiązania”, przyznanej przez plastyków skupionych wokół Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku, za działalność integrującą środowiska artystyczne. Trzy lata później otrzymał nagrodę POLCUL Foundation, przyznaną w Australii, za pomnażanie dorobku polskiej kultury niezależnej. W roku 1989 został powtórnie uhonorowany nagrodą „Gdańska Książka Roku”, za wiersze zebrane w tomiku „Uparte oddychanie”. Od 1989 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; w latach 1989-1990 pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału. Jest również członkiem Towarzystwa Filozoficznego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W roku 1990 otrzymał nagrodę im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego za tom „Wiersze wybrane”. W latach 1991-1992 należał do kolegium redakcyjnego czasopisma Tytuł, a od 1993 roku rozpoczął współpracę z sopockim czasopismem literackim Topos. Rozprawa pt. „Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej” stała się podstawą habilitacji w 1994 roku. W 1996 roku został laureatem nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka „za poezję bliską człowiekowi w jego poszukiwaniu Boga”, przyznanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. W 1999 roku objął stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. W 2012 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jest ojcem Magdaleny, Łukasza i Adama. Mieszka w Gdańsku-Oliwie.
Wiersze K.N. były tłumaczone m.in. na język angielski, czeski, niemiecki, rosyjski i słowacki.

Publikował m.in. w czasopismach: Arcana, Bliza, Fraza, Gwiazda Morza, Kresy, Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Litery, Marszand, Nowy Wyraz, NaGłos, Nowe Książki, Nurt, Odra, Pamiętnik Literacki, Pomerania, Przegląd Polityczny, Puls, Punkt, Ruch Literacki, Teksty, Topos, Twórczość, Tygiel Kultury, Tytuł, W Drodze, Więź, Wyspa, Zeszyty Karmelitańskie, Znak.

Zbiory wierszy:
1975 - Miejsce na brzegu. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1977 - Stan skupienia. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1981 - Dotkliwa obecność. - Warszawa, Czytelnik
1983 - Codzienna zapłata. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1989 - Najbliższa dal. - Gdańsk, Gdańska Oficyna Wydawnicza
1989 - Uparte oddychanie. - Warszawa : LSW
1990 - Wiersze wybrane. - Gdańsk, Wydaw. Morskie
1993 - Rękopis. - Gdańsk, GTPS
1994 - Wilga i deszcz. - Gdańsk, Marpress
1997 - Z księgi darów. - Gdańsk, Marabut
1999 - Znikliwa odwieczność. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2001 - 12 wierszy. - Gdańsk, Druk
2003 - Ziarno i wiatr. - Pelplin, Bernardinum
2007 - Kamień dla utrudzonego. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2010 - Człowiek rośnie cicho. - Pelplin, Bernardinum
2012 - Okno od północy. - Pelplin, Bernardinum
2015 - Przykładanie ręki. - Sopot, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

Rozprawa historycznoliteracka:
1983 - Ryzyko obecności : doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. - Warszawa, LSW

Szkice krytycznoliterackie:
1993 - Przestrzeń oczekiwania : historia, natura , sacrum we współczesnej poezji polskiej. - Gdańsk, Wydaw. Uniw. Gdańskiego
2001 - Troska i czas : szkice o poezji i przemijaniu. - Gdańsk, Wydaw. Uniw. Gdańskiego
2002 - Dar zamieszkiwania : eseje o doświadczeniach i wartościach. - Pelplin, Bernardinum
2004 - Rozróżnianie głosów : o poetyckim myśleniu według wartości. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2008 - Dobrze się spotkać : o esejach, listach i rozmowach z pisarzami : analizy oraz interpretacje dwudziestowiecznej poezji polskiej. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2009 - Czytać i pytać. - Gdańsk, Polnord - Wydaw. Oskar
2015 - "Przez Ojczyznę i dalej...". - Warszawa, Pax

Szkice o malarstwie:
2008 - Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym. - Pelplin, Bernardinum

Inne:
2011 - Poza ramami : rozmowy z artystami / współaut. Janusz Janowski. - Pelplin, Bernardinum

Medale, nagrody, wyróżnienia
1977 – Nagroda Gdańska Książka Roku za tom "Stan skupienia".
1985 – Nagroda „Wiązania” za „działalność integrującą środowiska artystyczne”.
1988 – Nagroda POLCUL Foundation (Australia) za „pomnażanie dorobku polskiej kultury niezależnej.
1989 – Nagroda Gdańska Książka Roku za tom „Uparte oddychanie”.
1990 – Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego za tom „Wiersze wybrane”.
1990 – Nagroda XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Najbliższa dal” („najlepszy zbiór roku 1990”).
1994 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego „za osiągnięcia w pracy naukowej”.
1996 – Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka „za poezję bliską człowiekowi w jego poszukiwaniu Boga”.
1997 – Nagroda „Media Książce” za tom „Z księgi darów”.
1999 – Medal Wojewody Gdańskiego „Nectemerenectimide” za zasługi dla województwa gdańskiego.
1999 – Nagroda Artusa za tom „Znikliwa odwieczność”.
2001 – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury.
2002 – Złoty Krzyż Zasługi.
2002 – Nagroda Kulturalna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za rok 2003 za tom „Ziarno i wiatr”.
2005 – Medal 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych.
2006 – Pomorska Nagroda Artystyczna za album „Między słowem a światłem”.
2006 – Nominacja do nagrody „Sztorm roku 2006”, przyznawanej przez czytelników Gazety Wyborczej za album „Między słowem a światłem”.
2007 – I nagroda za album „Między słowem a światłem” na VII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina” 2007.
2008 – II nagroda w dziedzinie poezji za tom „Kamień dla utrudzonego” na IX Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2008”.
2009 – Nominacja do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za książkę „Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym”.
2011 – Nominacja do Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza (tom „Człowiek rośnie cicho”).
2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
2012 – Główna Nagroda w dziedzinie poezji za tom „Okno od Północy na XIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”.
2013 – Nagroda Literacka im. ks. Jana Twardowskiego przyznana przez Książnicę Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza za „Najlepszy to poezji 2012 („Okno od północy”).
2014 – Złoty Laur Akademii Mistrzów Mowy polskiej za „(…) propagowanie najlepszych wzorów polszczyzny”
2015 - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
2016 - nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ (tom "Przykładanie ręki").
2016 - nominacja do nagrody Splendor Gedanensis za tom wierszy "Przykładanie ręki" i zbiór esejów "Przez Ojczyznę i dalej".
Przy opracowaniu biogramu korzystano głównie ze słownika: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa, 1999
Biogram i bibliografia skonsultowana z Autorem. Zdjęcie udostępnione przez Autora. Autorem zdjęcia jest p. Jerzy Lewczyński.
Oprac. Jacek Grzybowski (do 2003 r.), uzup. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Miejsce na brzegu [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975. - 76 s. ; 16 cm
      Dedykacja: Marii.
      Zawartość: Równina I ; Równina II ; Równina III ; Równina IV ; Matka ; Przeprowadzka ; Powrót ; Refleks miejski ; Kamień ; Rybno ; Wiem – pójdę... ; Do siostry ; Miejsce na brzegu ; Stara Kaszubka ; Nad brzegiem ; Świt na morzu ; Południe ; Szczelina ; Głosy ; Antyfona I ; Świt ; Navigare ; Portret chłopca ; Portret zbiorowy ; Osaczony przez siebie... ; Miasto o piątej ; Ulicą ; Wymiar ; Zanim ; Mój mały morderca ; Mój mały morderca ; Skorupy ; Janowi Steingerowi na pamięć roku 1916 ; Stary Kant ; Podróżni ; Król ; Plato ; Malarstwo i czas ; Hölderlin ; Rysunek ; Ptak Brancusiego ; W jednym ; Pejzaż kubistyczny ; Istnienie ; Aktor ; Mieszkańcy ; On ; Jeden z nich ; Dzień grzechu ; Realizm ; Rówieśni ; Poznam was... ; Powrót z Europy do obecności ; Miasto pod wieczór ; Świadectwo ; Kiedy tak rozmawiam z sobą... ; Wyznanie ; Dom ; Dokąd ; Stan poezji... ; Przesłanie.
  III nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w ramach VI i VII Łódzkiej Wiosny Artystycznej organizowanej przez Łódzki Dom Kultury w 1974 roku za wiersz pt. „Powrót z Europy do obecności”.

 1. Stan skupienia [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Chartowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - 75, [1] s. ; 16 cm
      Dedykacja: Matce
      Zawartość: Życiodajne dzielnice ; Przesilenie ; Podróżny ; W pokoju ; Ściany ; Godzina zero ; Zwolnijcie mury zmorzone... ; Po burzy ; Plac Zwycięstwa ; Miejsce ; Pręgierz ; Rekonstrukcje ; Czas Boga ; Zejście ; Przebudzenie ; Okno ; W zmierzchu ; Zapis ; Uciekinier – stłumiłem godziny... ; Zdaje się że ; Protokół z codzienności ; Brzeg ; Marzenia ; Ci którzy czekają... ; Widzenie nad morzem ; Morze ; Port ; Tożsamość ; W oknie drzewa... ; Kroki w nocy ; Doświadczenie ; Myśl ; Powrót raz jeszcze ; Pociąg ; Ojciec ; W miasteczku ; Wybrałem się w twoją stronę... ; Córeczka śpi ; Zabawa ; Znak ; Nadzieje ; Kronika jesienna ; Ucieczka ; Źdźbło po źdźble... ; Mój nocny ekwipunek ; Moje haiku ; Ścieżka z pamięci ; Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Krótki list do swego narratora ; Do przyjaciela ; Tobie przekazuję...
  Nagroda „Gdańska Książka Roku 1977” przyznana przez Klub Krytyki Literackiej Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 1. Dotkliwa obecność [wiersze]. - Warszawa : "Czytelnik", 1981. - 65, [1] s. ; 20 cm
  ISBN 83-07-00433-0
      Dedykacja: Alicji i Teodorowi Sierońskim
      Zawartość: Rzeczy niemożliwe ; Ty jeden ; Przejścia ; Tropizm ; W pośpiechu ; Czynności ; Rozmowa ; Pogłosy ; Dziennik oliwski ; Ojcowanie ; Przed nocą ; Moje dzieci ; W kuchni ; Odkrycia ; Obok ; Dziki skarb ; Noc bez nocy ; Północ ; Cienie ; Przekleństwo ; Sytość i śmierć ; Obrazek z raju ; Zapaść ; Oni ; Przez cmentarz oliwski ; Obecność ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; Ojciec ; Nasz obcy dom ; Z dzieciństwa ; Fotografie ; Z brzegu ; Babka Stanisława ; Do matki ; Reminiscencje ; Czas i sens ; W bibliotece ; Dochodzenie twarzy ; Ojcowizna ; Na poligonie ; Pejzaż po deszczu ; Żniwo ; Zielony kij ; Koza ; Odwiedziny ; Spotkanie ; Przypomnienie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Milczenie ; Słowa słowa ; Z obecności ; Telegram ; Oczekiwanie ; Sztuka poetycka.

 1. Codzienna zapłata [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 72 s. ; 17 cm
  ISBN 83-215-9187-6
      Zawartość: Udział ; W mijaniu ; Pies ; Lot ; Pelargonie ; Itaka ; Choćby tyle ; Poeta ; Być ; Za progiem ; Dalej ; Gdańsk przedwieczorny ; W Oliwie ; Przedmieście ; Chwila ; Na przystanku ; Łódka Charona ; Styczeń ; Śmierć poety ; Sierpień ; Noc wielkich państw ; Z podróży ; Świadectwa ; Balanga ; Ruiny ; Gdy rozum śpi ; Zobacz ; Obrazy ; Oset ; Zasłuchanie ; Toast ; Noc z aniołem ; Warstwy : Po horyzont ; Komunikat ; Podwórko ; Porównania ; Na polu ; Młyn (Z wierszownika kujawskiego) ; Cepy ; Zachód ; Złotook ; Obce usta ; Obojętność ; W uniesieniu ; Intruz ; Bez Ciebie ; Piękno ; Anioł i Tobiasz ; Ścieżką ; Światło zaokienne ; Jakże ; Cuda ; Łaska życia na pstrym koniu jeździ ; Ciułacz ; Sądzę że zapisane... ; Ukrzyżowanie ; Dzień skręca...

 1. Ryzyko obecności : doświadczenie biograficzne i powieść chłopska / wstęp Stanisław Czernik ; oprac. graf. Jan Śliwiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 248 s. ; 20 cm
  ISBN 83-205-3529-8
      Zawartość: Wstęp ; Stanisława Czernika wizje i sentymenty ; Między prawdą życia i prawdą literatury ; Poetyka świata przejrzystego ; Naturalizm zideologizowany ; Chłopska realność w prozie Józefa Mortona ; Zdradliwa uroda ludowości ; Egzystencja i wyobraźnia ; Ludowy i ludzki widnokrąg ; Zakończenie.

 1. Najbliższa dal : z wierszy dawnych i nowych [wiersze] / oprac. graf. Jan Ryszard Misiek. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Wydawnicza, 1989. - 82 s. : il. ; 20 cm
  ISBN 83-85067-01-9
      Zawartość: Wyodrębnianie z tła – słowo od autora ; Rodowód ; Toast ; Niewymowne ; zdanie ; Choćby tyle ; I co widzi ; Wszystko ; Zapachy ; Bez Ciebie ; xxx (Kochać) ; Obrzędy ; To samo ; Być zaproszonym ; Kropki i tęcze ; Pani Anna ; Duchy dnia ; Śmierć poety ; Raj ; Wyobrażał sobie ; Z podróży ; Bestia ; Pożegnanie Sycylii ; Między epokami ; Rachunek ; Dwie sztuki ; Kratownica ; Student Antonowicz ; Telegram ; Balanga.
  Nagroda Jury XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w 1990 roku.

 1. Uparte oddychanie [wiersze] / oprac. graf. Janusz Karbowniczek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. - 78 s. ; 17 cm
  ISBN 83-205-4127-1
      Zawartość: Niewymowne ; Zwyczajność ; Zapamiętaj ; I co widzi ; Troska ; Bogactwo ; Cisza ; Pamiętnik pytającego ; Przywilej oddychania ; Mewa ; Wigilia ; Nie wiesz ; Miedzioryt gdański ; Ucieczka ; Być zaproszonym ; Idę ; Jestem ; Nurt ; Rozmowa z ojcem ; Obcy ; Cień ; We wsi ; Chłopiec ; Pejzaż z Don Kichotem ; Z tego miejsca ; Zza Buga ; Ciemność ; Wszystko ; Zajęci żmudnym posłuszeństwem... ; Na brzegu ; Motyl ; Zapachy ; Twoje ; Przy kolacji ; Przy tobie ; Z drogi ; Miejsce ; Natura ; Na polanie ; Zapewne ; Jej ręce ; Twarz ; Prośba ; Przed pomnikiem ; Na ulicy ; wybór ; wiosna ; Grudzień ; Piosenka idącego ; Obrzydzenie ; Poeci wracają ; Schody ; Powrót do Elsynoru ; Z Hioba ; Nić ; Egzorcyzmy ; Dlaczego piszę ; Sztuka ; Wspólnota ; Gdzie odpoczywamy ; W księgarni ; Malarstwo ; Paradoksy sztuki ; Wyobrażał sobie ; Niewiele ; To co dalekie ; Kropki i tęcze ; W poezji ; Przesyłanie II (Z lekcji Pounda).
  Nagroda „Gdańska Książka Roku 1989” w 1990 roku dziedzinie Poezji przyznawana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Klub Krytyki Literackiej.

 1. Wiersze wybrane [wiersze] / wstęp Jacek Łukasiewicz ; oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1990. - 176 s. ; 20 cm
  ISBN 83-215-9223-6
      Zawartość: Miejsce na brzegu: Mieszkańcy ; Kiedy tak rozmawiam... ; Powrót z Europy do obecności ; Hölderlin ; Zanim ; Przeprowadzka ; Rybno ; Do siostry ; Wyznanie. - Stan skupienia: Przesilenie ; Miejsce ; Po burzy ; Życiodajne dzielnice; Ściany ; Tożsamość ; Powrót raz jeszcze ; Doświadczenie ; W miasteczku ; Wybrałem się... ; Córeczka śpi ; Zabawa ; Znak ; Nadzieje ; Kronika jesienna ; Ucieczka ; Mój nocny ekwipunek ; Przebudzenie ; W pokoju ; Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Do przyjaciela. - Dotkliwa obecność: Rzeczy niemożliwe ; Ty jeden ; Przejścia ; Tropizm ; W pośpiechu ; Czynności ; Dziennik oliwski ; W dolinie ; Ojcowanie ; Przed nocą ; Moje dzieci ; W kuchni ; Odkrycia ; Obok ; Dziki skarb ; Noc bez nocy ; Cienie ; Sytość i śmierć ; Obrazek z raju ; Oni ; Przez cmentarz oliwski ; Obecność ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; Ojciec ; Nasz obcy dom ; Z dzieciństwa ; Fotografie ; Z brzegu ; Babka Stanisława ; Do Matki ; Reminiscencje ; Czas i sens ; W bibliotece ; Dochodzenie twarzy ; Ojcowizna ; Zielony kij ; Odwiedziny ; Spotkanie ; Przypomnienie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Milczenie ; z obecności ; Telegram ; Oczekiwanie ; Sztuka poetycka. - Codzienna zapłata: Udział ; Itaka ; Choćby tyle ; Poeta ; Na przystanku ; z podróży ; Sierpień ; Noc wielkich państw ; Świadectwa ;Oset ; Toast ; Noc z aniołem ; Warstwy ; Po horyzont ; Komunikat ; Porównania ; Młyn ; Cepy ; Złotook ; Obce usta ; Obojętność ; Bez Ciebie ; Piękno ; Cuda ; Łaska życia na pstrym koniu jeździ ; Ciułacz ; Ukrzyżowanie. - Uparte oddychanie: Niewymowne ; Zwyczajność ; I co widzi ; Troska ; Bogactwo ; Idę ; Być zaproszonym ; Cisza ; Przywilej oddychania ; Mewa ; Wigilia ; Obcy ; Cień ; Chłopiec ; Z tego miejsca ; rodowód ; Wszystko ; Motyl ; Zapachy ; Przy kolacji ; Przy tobie ; Zapewne ; Twarz ; Prośba ; Przed pomnikiem ; Wybór ; Piosenka idącego ; schody ; Powrót do Elsynoru ; Z Hioba ; Nić ; Dlaczego piszę ; Sztuka ; Gdzie odpoczywamy ; Wyobrażał sobie ; Niewiele ; Kropki i tęcze ; W poezji ; Przesłanie. - Z wierszy nowych: Zdanie Nieobliczalne ; Kręgi ; Pani Anna ; Duchy dnia ; Bestia ; Za bramą dłoni ; Raj ; Syn marnotrawny ; Publiczność ; Z ciemności.
  Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w 1990 roku.

 1. Przestrzeń oczekiwania : historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej / projekt okł. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. - 216 s. ; 21 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 192)
  ISBN 83-7017-471-X
      Dedykacja: Pamięci mojej Matki
      Zawartość: Strojenie instrumentów : uwagi o poezji i sakralności słowa ; Hiobowe wołanie Józefa Wittlina ; Zatarty nomos : o przestrzeni przemiany we wczesnych poezjach Miłosza ; Ziemia Wygnania – Ziemia Nadziei : z rozważań nad ruchomymi granicami Miłoszowego świata ; Wyprawa po inne światło : o poezji Mieczysława Jastruna ; Święty drzewostan : uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jaroslawa Iwaszkiewicza ; Sutanna i dziewanna : o poezji Jana Bolesława Ożoga ; Oko i cud : Pozanaoczny świat w późnej twórczości Przybosia ; Pęknięty dzwon : o funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego ; Zawierzające oczekiwanie : o poezji Anny Kamieńskiej ; Stawiać stopę na wodzie ; O poezji Jana Twardowskiego ; Zakończenie ; Wykaz cytowanych prac ; Indeks osób.
  Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie eseju w 1993 roku.

 1. Rękopis [wiersze]. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1993. - 16 s.. - (Biblioteka Rękopisów)
      Zawartość: Wstęp ; Tożsamość ; Światy ; Siostro mych marzeń – poezjo... ; Wieczna jaskółka ; Kwiecień ; Podwórko – bajka ; Który jest ; Chwile ; Horyzont ; Z kroniki zmierzchającego świata ; Odpoczynki ; Miejsca ; Czy to ty...

 1. Wilga i deszcz [wiersze] / projekt okł. Władysław Kawecki. - Gdańsk : "Marpress", 1994. - 55, [1] s. ; 18 cm
  ISBN 83-85349-26-X
      Zawartość: Krzak ognisty ; Krople ; Ziarenko ; Pobocze ; Nad ranem ; Ocalenie ; W sobie ; Między ; Do Euterpe ; Miejsca ; Do Euterpe (po raz drugi) ; Prośba zdziwionego ; Wilga i deszcz ; Doskonałość ; Kołatka ; Nie wszystko ; Przed końcem ; Poeta miejscowy ; Prawdy ; Równina ; Żniwo ; Tyle ; Uczynki ; Pszczoła ; Czasami ; Odpoczynek : Do Euterpe (znów) ; Sycylia ; Efez ; W blasku ; Sam ze sobą ; Droga ; Jesiennie ; Z prowincji ; Przed bramą ; Przed przywróceniem ; Posłaniec (Na motywach z Poussina) ; Borges ; Czasem ; Do Przyjaciela ; Być u was ; Matka ; Dni ; Kiedyś ; Jeśli ; Żaden wiatr ; Z fragmentów ; Napis.

 1. Z księgi darów [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : "Marabut", 1997. - 65, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka „Tytułu”)
  ISBN 83-87135-02-X
      Zawartość: W Księdze ; Z wygnania ; Królestwo ; Znaki ; Ziemia ; Miary ; W jedności ; Głosy ; Przybliżenia ; Zdumienie ; Z wiosną ; Różdżkarz ; Na brzegu ; Wiatr ; Wiązanie ; Zmierzch ; W parku ; Umarli ; Dzień Zaduszny ; Rozstaje ; Rodzice ; Szpital ; Pożegnanie ; Nocą ; Z listopada ; Wejrzenie ; Manowce ; Anioł ; Nagle ; Mgła ; Lustro ; Za zmęczeniem ; Rybitwy ; Podróż ; Chwila ; Przymierza ; Źródło ; Tylko spokój ; Nad rzeką ; Tak ; Zasłuchanie ; Mój świat ; W niedopełnieniu ; Bogowie ; Za każdym poruszeniem światła w rzeczach... ; Powoli ; Wyrok ; Ojcowie ; Kobiety ; dziadek ; Odpowiedź ; Świerszcze ; Pismo ; Na przyjście syna ; Rilke ; List ; Lecz jakie będzie naszej sprawy... ; To samo ; Prace ; Piszesz i piszesz...
  Nagroda „Media Książce” w 1997 roku przyznana przez gazetę Dziennik Bałtycki, Radio Plus oraz Telewizji Polskiej Oddział w Gdańsku.

 1. Znikliwa odwieczność [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek ; fot. aut. Jerzy Lewczyński. - Gdańsk : Polnord – Wydaw. "Oskar", 1999. - 62 s. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-56-7
      Zawartość: Dalej ; Miłość ; Czułość ; Obrządki ; I cóż ; Imię ; Ślady ; Dług ; Dojrzewanie ; Przeczucie ; Za bramą ; Lato 1997 ; Listopad ; Odblask ; Nitka ; Nieustannie ; Wierność ; Mimochodem ; Odwiedziny ; Na Kaszubach ; Z umarłą ; Brzmienia ; W świetle ; Pod warstwą ciszy ; Przez szybę ; Miedziorytnik ; Centaury ; Linoryt ; Czytać ; Książki ; Ze snu ; Na strychu ; Wszystko ; Wybór ; W podzięce ; Miary ; Na ciemnym ; Polskość; Z rozmowy ; Czasy ; Prawda ; Wolność ; W drodze ; Oparcie ; W niepochwytności ; Ordo caritatis ; Nad brzegiem ; Słowo ; Na oczekiwanym ; Sąd ; Wzajemność ; Żal ; Skowronek ; Jakby gdzieś... ; Z podróży ; Wiersze ; Zdążanie.
  Nominacja do Nagrody Artusa – Gdańska Książka „Jesieni 1999” w 1999 roku ; Nagroda Artusa.
  Nowosielski Kazimierz - opracowania - Znikliwa odwieczność - nagrody;

 1. 12 [dwanaście] wierszy  [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Druk, 2001. - [32] s. tabl. : il. ; 32 cm
  ISBN 83-907326-4-5
      Zawartość: W Księdze ; O świcie ; Linoryt (Pamięci Ryszarda Stryjca) ; Chwila ; Nad jeziorem ; Prośba zdziwionego ; Krzak ognisty ; Czułość ; Liryka ; Ziarenko ; Prawda ; Wędrowiec.

 1. Troska i czas : szkice o poezji i przemijaniu [szkice] / projekt okł. i s. tyt. Andrzej Taranek. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - 135, [4] s. ; 23 cm
  ISBN 83-7326-020-X
      Zawartość: O imię troski i czasu ; „Jak chytry wielmoża” (O symbolice śmierci w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Na marginesie jednego wiersza) ; „Co mówi noc?” (Wokół jednego wiersza Aleksandra Wata) ; Prawda żywych i prawda zabitych (Rozważania nad wierszem Mieczysława Jastruna) ; Tadeusza Różewicza „śmierci wielokrotne” ; „Już czas wracać” (O jednym wierszu Tadeusza Różewicza) ; Samotność, wspólnota śmierć (Nad jednym wierszem Kazimierza Wierzyńskiego) ; Kresy są w każdym z nas. W poszukiwaniu „znaków nadziei” (O poezji ks. Jana Twardowskiego) ; Śmierć i pułapki języka (Miron Białoszewski) ; „Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem” (O poezji Stanisława Grochowiaka) ; „Ja mięso modlitwy” (O poezji Rafała Wojaczka) ; Zakończenie.

 1. Dar zamieszkiwania : eseje o doświadczeniach i wartościach [eseje]. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2002. - 110, [2] s. ; 20 cm
      Zawartość: Od autora ; Dwie kartki ; Świętojańska, róg Pańskiej ; Ciemności Orfeusza ; Wielki człowiek i małe słowo ; I gdzie tu zamieszkać? ; Wytrwać do końca ; „Malte” – moje czytanie ; Twarze, ludzie, miejsca ; „Adamie, gdzie jesteś?” ; Nota bibliograficzna.

 1. Ziarno i wiatr [wiersze] / projekt okł. Elżbieta Kuraj i Łukasz Karbowniczek. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2003. - 71, [1] s.
  ISBN 83-7380-099-9
      Zawartość: Spełnione ; Zstępowanie ; Do końca ; W słowie ; Liryka ; Niepokój ; Ziarno i wiatr ; Jak ktoś ; Znów ; Godziny ; Godziny (II) ; Godziny (III) ; W deszczu ; Z przejawień ; Na łące ; Dużo ; Wędrowiec ; W wierszach ; Acedia ; Jeszcze ; O świcie ; Nad jeziorem ; Nieoczywistość ; W oczekiwaniu ; Wrony ; Niecierpliwość ; W ciszy ; Z zapatrzenia ; Wygnanie ; W mowie ; Celan ; Daleko ; Zawiązki ; Świętowidzenie ; Przy furtce ; To co się staje (Postmodernistom) ; W spękaniach (Przed obrazami Wiesława Markowskiego) ; Przed trzecim kurem ; W świetle ; Nowy Wiek ; Nadzieja (O. Stanisławowi Słomie dominikaninowi) ; Pułapka ; Dla „ciemnego świecidła” (Wojciechowi Ligęzie) ; Żyliśmy ; Świadkowie ; Jedni – zapomną ... ; Chrześcijaństwo liberalne?... ; Miary ; Wdzięczność ; Przy matce ; Jesiennie ; Sen ; Pogrzeb ; Przepowiadanie ; Głosy ; Z pamiętnika (Kazimierze i Jerzemu Lewczyńskim) ; Duchy ; W zaświatach ; Bliskość ; Zatrwożenia ; Zapewne ; Przynoszę ci kroplę ... ; Przez miłość ; Powiedzieć ; Może ; Muzo – przychodź ...;
  * Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie poezji za rok 2003.

 1. Rozróżnianie głosów : o poetyckim myśleniu według wartości [recenzje i szkice] / proj. okł. Janusz Karbowniczek. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar  : Uniwersytet Gdański, 2004. - 167 s. ; 20,5 x 12,5 cm
  ISBN 83-86181-98-2 ; 83-7326-266-0
      Zawartość: Od autora. - W przestrzeni zapytywania : Różewicz, Szymborska, Herbert: Bóg jest, Boga nie ma... [dot. tomu T. Różewicza "Płaskorzeźba"] ; Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej [dot. twórczości W. Szymborskiej] ; Ironia i nieoczywistość [dot. twórczości W. Szymborskiej] ; Gust, kunszt i wierność [dot. twórczości Z. Herberta] ; Krajobraz z połamanymi kolumnami [dot. twórczości Z. Herberta]. - Kapłańskie posługiwanie: Twardowski, Wojtyła, Pasierb, Kamecki: Cicha mądrość Dobra : o poecie Janie Twardowskim (Z okazji 50-lecia Jego kapłaństwa) ; Trzeba iść dalej... [dot. tomu J. Twardowskiego "Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki"] ; Niebiańska i ludzka [dot. tomu J. Twardowskiego "Milczysz ze mną"] ; Poetyckie świętych obcowanie [dot. tomu J. Twardowskiego "Trochę plotek o świętych"] ; Pod tęczą przymierza [dot. tomu J. Twardowskiego "Kubek z jednym uchem"] ; Poezja ufnej ważności [dot. książki A. Iwanowskiej "Serdecznie niemodny (...) oraz tomu J. Twardowskiego "Ile słońca w słoneczniku (...)"] ; Ten, który idzie za Głosem [dot. twórczości K. Wojtyły] ; Ksiądz i znaki kultury [dot. tomu J. Pasierba "Po walce z aniołem"] ; Poezja jako porządkowanie doświadczeń (O wierszach ks. Franciszka Kameckiego) ; Ksiądz z "pradoliny Wisły" [dot. tomu F. Kameckiego "Skarga księdza"]. - W przestrzeni spotkania: Kamieńska, Kulmowa, Jankowski, Bryll: Poetka nieśpiesznego dojrzewania [dot. tomu A. Kamieńskiej "Jasność w środku nocy"] ; Moje czyli inne [dot. tomu J. Kulmowej "Moja pełnia czyli wiersze lubiane"] ; Pomiędzy "zdążyć" a "przystanąć" [dot. tomu Z. Jankowskiego "Port macierzysty"] ; Ucząc się odwagi [dot. tomu E. Brylla "Nie proszę o wielkie znaki"]. - W strefach namysłu: Dąbrowski, Żernicki, Szymańska, Pollakówna, Zagajewski ; Z rozproszenia [dot. tomu S. Dąbrowskiego "Z rozproszenia"] ; Nieznajomy i nienazwany [dot. tomu J. Żernickiego "Palę świecę w południe"] ; "Strwożona mojość" [dot. tomu A. Szymańskiej "Kamień przydrożny"] ; Mgnieniomoment Joanny Pollakówny [dot. tomu J. Pollakówny "Dziecko - drzewo"] ; Płomień i lustro [dot. tomu A. Zagajewskiego "Pragnienie"]. - Pytania o autentyczność : Podsiadło, Tomaszewski: Na własny rachunek [dot. tomu J. Podsiadły "Wiersze zebrane"] ; Doświadczenia i głosy (O poezji Artura Tomaszewskiego). - Nota.
  * Na okładce obraz Jerzego Karbowniczka pt. "Rozmowa".
  * Na IV okładce fot. i nota o autorze.
  * Zamieszczone szkice i recenzje były publikowane w latach 1992-2004, głównie czasopismach, m.in. w Tytule, Toposie, Arkuszu, Nowych Książkach, Więzi, Twórczości, Kociewskim Magazynie Regionalnym.
  Różewicz Tadeusz - twórczość - opracowania - Płaskorzeźba ; Szymborska Wisława - twórczość - opracowania ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Trzeba iść dalej ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Milczysz ze mną ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Trochę plotek o świętych ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Kubek z jednym uchem ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Ile słońca w słoneczniku ; Iwanowska Aleksandra - twórczość - opracowania - Serdecznie niemodny ; Wojtyła Karol - twórczość - opracowania ; Pasierb Janusz - twórczość - opracowania - Po walce z aniołem ; Kamecki Franciszek - twórczość - opracowania - Skarga księdza ; Kamieńska Anna - twórczość - opracowania - Jasność w środku nocy ; Kulmowa Joanna - twórczość - opracowania - Moja pełnia czyli wiersze lubiane ; Jankowski Zbigniew - twórczość - opracowania - Port macierzysty ; Bryll Ernest - twórczość - opracowania - Nie proszę o wielkie znaki ; Dąbrowski Stanisław - twórczość - opracowania - Z rozproszenia ; Żernicki Janusz - twórczość - opracowania - Palę świecę w południe ; Szymańska Adriana - twórczość - opracowania - Kamień przydrożny ; Pollakówna Joanna - twórczość - opracowania - Dziecko - drzewo ; Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Pragnienie ; Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Wiersze zebrane ; Tomaszewski Artur - twórczość - opracowania ; Kamecki Franciszek - twórczość - opracowania ;

 1. Kamień dla utrudzonego [wiersze] / oprac. graficzne Jan Misiek ; oprac. typograficzne Marek Rudowski. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2007. - 73 s. ; 20,5 x 12,5 cm
  ISBN 978-83-89923-27-1
      Dedykacja: Żonie
      Zawartość: Podróże ; Znowu ; Przy studni ; W odpryskach ; Z odrodzeń ; Przodkowie (Wandzie Mróz) ; Jeszcze nie teraz ; Ścieżką ; (Z wierszownika kujawskiego III) ; Węzeł ; W słowie ; Zdążanie ; W koronie (Ojcu prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi) ; Wypisz wymaluj (Hannie Solway) ; Utrudzenia ; Przestrzenie ; Inne życie ; Ze świtem ; Nemesis ; Europa pozbywa się granic ; Epoka (Tadeuszowi Knademu) ; W spojrzeniu (Państwu Alinie i Ludwikowi Makowieckim) ; W głuszy ; Muzyka ; *** Szybko – – Tak szybko… ; W moim kraju ; Głupi kapłanie ; *** A może… ; Obraz ; Tylko ten ; Nad zatoką ; W wędrówce ; Wyrobnik ; Sny ; Cuda ; Z obdarowania ; Dar ; Moja żona ; Ta sama ; Modlitwa Orfeusza ; A teraz ; Jeszcze jeden dzień ; Martwa natura ; Hellenizm (Pani Profesor Annie Świderkównie) ; Za horyzontem ; W elegii ; Nieznajoma (Janowi Miśkowi) ; W szpitalu (Pamięci Matki) ; Pozdrowienia ; W szufladach ; Obrazy (Hugonowi Laseckiemu) ; W nocy ; Półcienie ; Tylko tyle ; Nagle ; Schodzenie ; Iść ; *** Słychać / sapanie wielbłąda… ; Mała wiara ; Przed odpoczywaniem ; Równina V ; Pisać.
  * Na obwolucie rysunek Jerzego Panka przedstawiający portret Autora oraz nota.
  * Książka została wydana dzięki pomocy finansowej DGT.
  Mróz Wanda - utwory dedykowane ; Krąpiec Mieczysław A. - utwory dedykowane ; Solway Hanna - utwory dedykowane ; Knade Tadeusz - utwory dedykowane ; Makowiecka Alina - utwory dedykowane ; Makowiecki Ludwik - utwory dedykowane ; Świderkówna Anna - utwory dedykowane ; Misiek Jan - utwory dedykowane ; Lasecki Hugon - utwory dedykowane ;

 1. Dobrze się spotkać : o esejach listach i rozmowach z pisarzami [szkice] / okł. i s. tyt. projektował Jan Misiek . - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar : Uniwersytet Gdański, 2008. - 184 s. ; 20,0 x 12,5 cm
  ISBN 978-83-89923-33-2 ; ISBN 978-83-7326-511-0
      Zawartość: Od autora ; Z zachwytu i utrudzenia… : Józefa Czapskiego pytania o piękno i prawdę [Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi] ; Samotność i zmysł współudziału [Józef Czapski. Tumult i widma] ; Czytając „Wyrwane strony” [Józef Czapski. Wyrwane strony] ; „To ja ci mówię” [Józef Czapski. Świat w moich oczach] ; Myślenie żarliwe i uważne [Józef Czapski. Rozproszone] ; Wzrastać – ku czemu? [Zbigniew Mańkowski. Widzieć prawdę. Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji] ; Sens światłocienia : rzeczywistość zła a piękno w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; Wybierać wszystko : „Notatnik” Anny Kamieńskiej jako „dzieje duszy” ; A jednak możliwe [Czesław Miłosz. Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931–1939; Czesław Miłosz. O podróżach w czasie] ; Jeden z marzycieli „ścisłych i konkretnych” [Zbigniew Herbert. Labirynt nad morzem] ; Herbertowy raptularz [Zbigniew Herbert. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone1948–1998] ; „Podnóżek najmniejszego palca” i „Krnąbrny uczeń” [Zbigniew Herbert, Jerzy Zawiejski. Korespondencja 1949–1967; Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. Korespondencja] ; Piękno i dzielność : o eseistyce Zygmunta Kubiaka ; Książka o mądrej służebności piękna [Zygmunt Kubiak. Śmiech kore] ; Piękno i gorycz opowieści [Zygmunt Kubiak. Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian] ; Żarliwość i uczciwość [Józef Wittlin. Orfeusz w piekle XX wieku] ; Racjonalista i marzyciel [Jerzy Stempowski. Eseje dla Kasandry] ; Europejczyk z duszą Sarmaty [Stefan Kisielewski. Dzienniki; Stefan Kisielewski. 100 razy głową w ściany. Felietony] ; Bogate „trochę”[ Sposób bycia. Z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska] ; Korespondencja – przyczynek do portretu [Aleksander Wat. Korespondencja] ; Wiedzieć i dźwignąć [Joanna Siedlecka. Obława. Losy pisarzy represjonowanych] ; Zdjęcia i duchy [Piotr Lachmann. Wywołane z pamięci] ; Nie zmarnowane życie [Zygmunt Bukowski. Zielony kuferek. Autobiografia 1936–1956; Zygmunt Bukowski. Autobiografia, t. 2 1957–1977] ; Opowieść serdeczna [Jan Twardowski. Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie] ; Zauważmy rzeczywistość [Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń] ; Przejść od dialogu do świadectwa [Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci]. – Nota.
  * Na I okł. fragment obrazu Jana Miśka. Na IV okł. fot. Autora i nota o książce.
  * Książka została wydana dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego Alternator.
  * Prezentowane w książce teksty były wcześniej publikowane w czasopismach (Przegląd Polityczny, (Nowe Książki, (Więź, (Tytuł, (Topos) i pracach zbiorowych. Niektóre zostały poprawione.

 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym [eseje]. - Pelplin : Bernardinum, 2008. - 206 s., [32] s. tabl. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7380-652-8
      Zawartość: Za spojrzeniem ; Kapiści – piękna plejada ; Spojrzenie Czapskiego (Próba analizy jednego portretu) ; Pasja życia, siła koloru (Zygmunt Karolak) ; Piękno, natura i siła tradycji (O pracach Zdzisława Kałędkiewicza) ; Awangarda o kolorach jesieni (Kazimierz Ostrowski) ; Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja ; Puste noce Kiejstuta Bereźnickiego ; Człowiek, rzeczy i tchnienie nicości (Przy jednym z obrazów Kiejstuta Bereźnickiego ; Alchemik wyobraźni (O grafikach i rysunkach Ryszarda Stryjca) ; Ten sam, a inny (O Ryszardzie Stryjcu) ; Stryjcowe „dalej i dalej…” ; Malarski pakt Doktora Faustusa (O twórczości Wiesława Markowskiego ; „Czułość polska i ciepło kobiece’ (Jadwiga Lesiecka) ; Między teraźniejszością i Atlantydą zatopionej młodości (O malarstwie Jadwigi Lesieckiej) ; Święto koloru (O malarstwie Stefana Stankiewicza) ; Panek… to jest ktoś ; Po swojemu (Jerzy Panek) ; Logika i nieobliczalność (O malarstwie Władysława Jackiewicza) ; „Miał w sobie coś z pastucha, króla i poety (O twórczości Mieczysława Czychowskiego) ; Malarskie święto spraw codziennych (Jerzy Skrebec) ; Na powierzchni i pod powierzchnią obrazu (O malarstwie Hugona Laseckiego) ; Okrążanie tajemnicy (O sztuce malarskiej Hugona Laseckiego) ; Fragmenty, zapiski, spotkania… (O malarzu Hugonie Laseckim) ; Krajobraz z wielkim niewiadomym (O malarstwie Włodzimierza Łajminga) ; Dwa skrzydła bramy (O pracach Włodzimierza Łajminga) ; Esencje i cienie (Janusz Karbowniczek) ; Los, rytm i podpiwniczenie (O malarstwie Macieja Silwońskiego) ; Myśląca kreska Andrzeja Taranka ; Medytacyjny realizm Hanny Solway ; Światło i smutek (Hanna Solway) ; Jana Miśka gry z przemijaniem ; Karczewska i Misiek ; Za nicią światła (Elżbieta Kuraj) ; Jacka Mydlarskiego przestrzenie ze światła ; Oko malarza, głos poety.
  W książce zamieszczono reprodukcje następujących prac (w większości ze zbiorów prywatnych): Artur Nacht-Samborski: Dziewczynki (ok. 1970, olej) ; Józef Czapski: Autoportret (ok. 1949, olej) ; Zygmunt Karolak: Klaun (ok. 1970, olej na sklejce) ; Kazimierz Ostrowski: Zmierzch (1973, akryl na płótnie) ; Zdzisław Kałędkiewicz: Góra Oliwna (1964, olej) ; Wiesław Markowski: Lament Doktora F. (1969, olej) ; Jadwiga Lesiecka: Kobieta w żabocie (1991, olej) ; Kiejstut Bereźnicki: Dzieci i martwa natura z zabawkami (1968, olej) ; Kiejstut Bereźnicki: Chłopiec z klatką (2000, olej) ; Ryszard Stryjec: Don Kichot (1982, rysunek piórkiem) ; Ryszard Stryjec: Wieża Babel (1980, akwaforta) ; Elżbieta Kuraj: Biała linia (2004, olej, akryl na płótnie) ; Jacek Mydlardski: 1212 (1994, olej) ; Mieczysław Czychowski: Chłopiec w birecie (ok. 1970, tempera na papierze pakowym) ; Stefan Stankiewicz: Kwiaty (2001, olej) ; Jerzy Panek: Portret Kazimierza Nowosielskiego (1973, rysunek kredką) ; Jerzy Panek: Święty Jerzy (1969, drzeworyt) ; Władysław Jackiewicz: Ciało XXII (1977, olej) ; Jerzy Skerbec: Bez tytułu (1965, olej na tekturze) ; Hugon Lasecki: Z cyklu: Trąba (1966, olej) ; Hugon Lasecki: Uczta 91994, olej) ; Włodzimierz Łajming: Z cyklu: Martwa natura (1994, akryl); Włodzimierz Łajming: Z cyklu: Martwa natura (2006, akryl) ; Maciej Silwoński: Rowerek (2000, olej) ; Janusz Karbowniczek: Portret (1992, olej); Jan Misiek: 35 (1991, tempera na tekturze) ; Jan Misiek: Collage ; Hanna Solway: P (1992, olej) ; Hanna Solway: Kobieta w zawoju (2000, olej) ; Andrzej Taranek: Olivia (1986, akwaforta) ; Hanna Karczewska: Dziewczyna (2002, rysunek ołówkiem) ; Marian Kołodziej: Z cyklu: Klisze pamięci (rysunek).
  * Na okładce wykorzystano fragment obrazu Elżbiety Kuraj.
  * Książkę wydano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Gdyni i Urzędu Miasta Sopotu.
  * Na IV okł. fot. Autora i nota.
  * I nagroda w dziedzinie eseju na X Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina".

 1. Czytać i pytać : analizy oraz interpretacje dwudziestowiecznej poezji polskiej [szkice] / okł. i s. tyt. projektował Jan Misiek ; typografia Marek Rudowski. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2009. - 175 [4] ; 20,0 x 12,5 cm
  ISBN 978-83-89923-48-6
      Zawartość: S. 7-15: Komu damy "kubek złoty"? : uwagi o interpretacji tekstów. - S. 16-24: Być gospodarzem wolności ["Gnój" Leopolda Staffa] ; s. 25-35: Jak boli Ojczyzna? ["Mochnacki" Jana Lechonia]; s. 36-42: Kaprys wolności, wolność dla kaprysu ["Ogrodniczki" Jarosława Iwaszkiewicza] ; s. 43-55: Stała jest tylko niestałość ["Jam - nie Osjan" Bolesława Leśmiana] ; s. 56-63: Katastrofizm - skąd i gdzie? ["Bramy arsenału" Czesława Miłosza] ; s. 64-72: "Już czas wracać" ["Powrót" Tadeusza Różewicza] ; s. 73-83: Samotność, wspólnota i śmierć ["Wisła i wyspa" Kazimierza Wierzyńskiego] ; s. 84-94: "Co mówi noc?" [Nokturny (III) Aleksandra Wata] ; s. 95-108: "Jak chytry wielmoża" ["*** Jesień sypiąca gorzkie cynamony..." Jarosława Iwaszkiewicza] ; s. 109-117: Prawda żywych i prawda zabitych "Bies" Mieczysława Jastruna] ; s. 118-130: "Jest taki uśmiech" ["Nieszczęście, nie-nieszczęście" Jana Twardowskiego] ; s. 131-145: Oko i cud ["Ów halcyjon" Juliana Przybosia] ; s. 146-157: Między kosmosem a ciałem "Od Bożego Ciała" Jana Bolesława Ożoga] ; s. 158-165: Gminne mentony Białoszewskiego ["Rozprawa o stolikowych baranach" Mirona Białoszewskiego] ; s. 166-176: Wytrwać do końca ["Raport z oblężonego miasta" Zbigniewa Herberta]. - S. 177: Nota.
  * Książka została wydana przy pomocy finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
  * Na IV okł. opinie o szkicach K.N.: prof. dr Krzysztof Dybciak; prof. dr Wojciech Ligęza.
  * Niektóre szkice były publikowane wcześniej w innych książkach K.N. i w czasopismach. W tomie "Czytać i pytać" Autor wprowadził pewne korekty tych tekstów.

 1. Człowiek rośnie cicho : wybór wierszy z lat 1989-2009 [wiersze] / projekt okł. Łucja Freda. - Pelplin : Bernardinum, 2010. - 224 s. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7380-853-9
      Zawartość: Najbliższa dal (1989): Prośba o psalm ; Rodowód ; Telegram ; Pożegnanie Sycylii (Ani i Stanisławowi Zajaczkom) ; Między epokami ; Obrzędy ; Łąka (Pamięci mojej Matki). – Wilga i deszcz (1994): Krzak ognisty ; Krople ; Ziarenko ; Do Euterpe : Do Euterpe (po raz drugi) ; Miejsca ; Prośba zdziwionego ; Wilga i deszcz ; Doskonałość ; Kołatka ; Nie wszystko ; Przed końcem ; Poeta miejscowy ; Prawdy ; Równina ; Żniwo ; Tyle ; Uczynki ; Czasami ; Odpoczynek ; Do Euterpe (znów) ; Sam ze sobą ; Jesiennie ; Z prowincji ; Przed bramą : Borgis ; Czasem ; Do przyjaciela ; Matka ; Żaden wiatr ; Z fragmentów. – Z Księgi darów (1997): W Księdze ; Z wygnania ; Znaki ; Z wiosną (Elżbiecie Kuraj) ; Różdżkarz ; W parku ; Umarli ; Dzień Zaduszny ; Rozstaje ; Rodzice [dat. Sompolno, sierpień 1993] ; Szpital (Pamięci Mieczysława Czychowskiego) [dat. Grudzień 1995] ; Nocą ; Manowce ; Anioł ; Nagle ; Lustro ; Rybitwy ; Chwila ; Przymierza ; Mój świat ; W niedopełnieniu ; Powoli (Marii) ; Wyrok ; Kobiety ; Ojcowie (A.J.) ; Dziadek ; Odpowiedź ; Świerszcze ; Pismo ; Na przyjście syna [kwiecień 1995] ; Rilke ; List (Januszowi Karbowniczkowi) ; Lecz jakie będzie naszej sprawy… ; To samo ; Prace. – Znikliwa odwieczność (1999): Czułość ; Miłość ; Imię ; Ślady ; Dojrzewanie ; Za bramą ; Listopad ; Odblask Nitka ; Mimochodem ; Odwiedziny ; Na Kaszubach ; Z umarłą ; Brzmienia ; W świetle : (przed pejzażami Jana Cybisa) ; Pod warstwą ciszy : (przed obrazami Hugona Laseckiego) ; Przez szybę (Pamięci Ryszarda Stryjca – ten i parę innych wierszy) ; Miedziorytnik ; Centaury ; Linoryt ; Czytać ; Książki ; Wszystko ; W podzięce ; Miary ; Na ciemnym ; Polskość (Tomaszowi Burkowi) ; Z rozmowy ; Czasy ; W drodze (Zygmuntowi Kubiakowi) ; Prawda ; Oparcie ; W niepochwytności ; Ordo caritatis ; Słowo ; Sąd ; Wzajemność ; Żal ; Z podróży ; Wiersze (Ewie Nawrockiej) ; Zdążanie. – Ziarno i wiatr (2003): Spełnione ; Do końca ; W słowie ; Liryka ; Niepokój ; Ziarno i wiatr ; Jak ktoś ; Godziny ; Godziny (II) ; Godziny (III) ; Na łące ; Wędrowiec ; Nad jeziorem ; W oczekiwaniu ; W ciszy ; Z zapatrzenia ; Przy furtce ; To co się staje (Postmodernistom) ; Przed trzecim kurem ; W świetle ; Nowy Wiek ; Nadzieja (O. Sławomirowi Słomie dominikaninowi) ; Dla „ciemnego świecidła” (Wojciechowi Ligęzie) ; Żyliśmy ; Świadkowie ; Jedni – zapomną… ; Chrześcijaństwo liberalne? Bez krzyża… ; Miary (II) ; Wdzięczność ; Przy matce ; Jesiennie ; Z pamiętnika (Kazimierze i Jerzemu Lewczyńskim) ; W zaświatach. – Kamień dla utrudzonego (2007): Podróże ; Znowu ; Przy studni ; W odpryskach ; Zza odrodzeń ; Przodkowie (Wandzie Mróz) ; Jeszcze nie teraz ; Ścieżką : (z wierszownika kujawskiego III) ; Węzeł ; W słowie ; W koronie (Ojcu prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi) ; Wypisz wymaluj (Hannie Solway) ; Zdążanie ; Utrudzenia ; Inne życie ; Nemesis ; Europa pozbywa się granic ; Epoka (Tadeuszowi Knademu) ; W spojrzeniu (Państwu Alinie i Ludwikowi Makowieckim) ; W głuszy ; Muzyka ; Szybko – Tak szybko… ; W moim kraju ; Głupi kapłanie ; Tylko ten ; W wędrówce ; Wyrobnik ; Dar ; Moja żona ; Ta sama ; Modlitwa Orfeusza ; A teraz ; Tylko tyle ; Schodzenie ; Słychać… ; Mała wiara ; Przed odpoczywaniem ; Równina V ; Pisać. – Z wierszy nowych: Słuchasz ; Wpierw ; Pod wieczór

 1. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady] / Janusz Janowski, Kazimierz Nowosielski ; projekt graf. i projekt okł. Janusz Janowski. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - 376 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7823-011-3
      Zawartość: S. 9-20: I: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Rozmowa o rozmowie [dat. 12 lipca 2011]. - S. 21-376: II: Rozmowy z artystami [Poniżej podano tylko rozmowy przeprowadzone przez K.N.]: s. 23-27: Karolak Zygmunt: Nie mógłbym być nikim innym niż malarzem [dat. 1995] ; s. 28-33: Kałędkiewicz Zdzisław: O wartościach [dat. 1995] ; s. 48-51: Lesiecka Jadwiga: Pokora, cierpliwość i zdziwienie ; s. 114-117: Lasecki Hugon: Malarstwo, chęć życia i amen [dat. 1998] ; s. 118-121: Stryjec Ryszard: To tylko drobna próba [dat. 1991] ; s. 128-131: Mądrawski Henryk: Różne racje, różne sytuacje [dat. 2005] ; s. 152-155: Góra Jan: Budowanie ku górze [dat. 1999] ; s. 156-159: Krechowicz Jerzy: Ręka na klamce ; s. 160-163: Mrozek Brygida Ingrid: Moje wymyślenie [dat. 1997] ; s. 177-180: Zajęcki Piotr: Malarska alchemia, natura i piękno [dat. 2001] ; s. 223-227: Misiek Jan: Formy, szczątki i obrządki [dat. 2005] ; s. 234-238: Karbowniczek Janusz: Postawa artystyczna, prawda i fałsz [dat. 1996] ; s. 239-243: Mydlarski Jacek: Aura bieli [dat. 1992] ; s. 254-257: Cześnik Henryk: Tak żyję, tak maluję [dat. 2005] ; s. 272-275: Taranek Andrzej: Okruchy i inspiracje [dat. 2000] ; s. 276-279: Wojtiuk Maria: Takie historyjki [dat. 1999] ; s. 280-283: Gajewski Roman: Etyka i rozróżnianie kolorów [dat. 2006] ; s. 284-287: Targońska Maria: Ciekawość nieznanego [dat. 2000] ; s. 288-292: Gorlak Zbigniew: Legoizm? A co to takiego? [dat. 2004] ; s. 360-364: Wójcik Michał: Światło z różnych miejsc [dat. 2008] ; s. 365-368: Siemińska Maja: Chropowatość i metafizyka [dat. 2006].
  * Na okł. wykorzystano obraz J. Janowskiego "Autoportret", 1998.
  * Zawiera noty biograficzne artystów, fot. i reprodukcje prac plastycznych.
  * Niektóre wywiady publikowane były wcześniej w czasopismach: J. Mydlarski (Tytuł 1992), Z. Karolak, Z. Kałędkiewicz, R. Stryjec, J. Karbowniczek i B. Mrozek (Topos w l. 1995-1997), J. Lesiecka, M. Wojtiuk, J. Górą, A. Tarankiem, M. Targońska i P. Zajęcki (Przegląd Polityczny w l. 1998-2001).

 1. Okno od północy [wiersze]. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2012. - 81 s. ; 20,5 x 13,0 cm
  ISBN 978-83-62994-73-1
      Zawartość: Spojrzyj ; Płomyk ; Wiersze (II) ; Odpowiedź ; Telefon ; Wierszyk (Z przypomnienia) ; Rozdroża ; Z daleka ; W płomieniu ; Wrona ; Pocieszenie ; *** Z mocy własnego wzrastania… ; W przestrzeniach ; Nadzieja ; Blaski ; Z nadzieja Wybór ; Na drodze ; Światy (Z wierszownika kujawskiego) ; Na skrzyżowaniu ; Wiersze (III) ; Ścieżki Pana ; Jesteś (Pamięci matki) ; Z matką ; Wierszyk (na czas zwątpienia) ; Z nasłuchiwania ; W posłuszeństwie ; Odkrycia ; noc ; Realność ; Wysłuchany ; Rozbłyski ; W dłoni ; Wiatr ; Z przemyśleń ; W miłości ; Do M. ; W podzięce ; Do M. (Raz jeszcze) ; Razem ; Na nierównościach ; Przyznaję ; W boju ; Ku czemu ; Nowy czas ; W popłochu ; Zaczęli ; W sztuce ; Rachunek (II) ; Nowy wspaniały świat ; Do brata ; Pokolenie ; W paradach ; Jeden przez drugiego ; Przeczytałem (Piotrowi Szubarczykowi) ; Krzyż [dat.: 2010] ; Miasto (Pamięci Zbigniewa Herberta) ; Matka pijaków ; Wołanie ; Z zapisków ; Enter ; Na rynkach ; Prośba (II) ; Po drodze [dat.: 1986] ; Poniemiecka cukiernica ; Wspomnienie (M.Cz.) [dat.: 18.01.2010] ; Trójkąt bermudzki ; Powiedzieć ; Co mnie spotkało.
  * Na okł. obraz Janusza Karbowniczka pt. Postać.
  * Okł. twarda. Na IV okł. fot. Autora (fot. Łukasz Nowosielski) i nota.
  * Motto tomu: "(...) obywatelską i miłości - rzecz robię" C. Norwid w liście do J. Koźmiana.
  Szubarczyk Piotr - utwory dedykowane ; Czychowski Mieczysław (M.Cz) - utwory dedykowane ;

 1. Przez ojczyznę i dalej… : szkice o literaturze i wartościach. - Warszawa : Pax, 2015. - 165 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-211-1976-2
      Zawartość: Wstęp. – Powrót do źródeł ; „Kazania” nie tylko „sejmowe” (W czterechsetlecie śmierci ks. Piotra Skargi) ; „Na co Polska?” (O chrześcijańskim patriotyzmie Norwida) ; Poezja i opatrywanie ran (Kazimiera Iłłakowiczówna, A ta dudka z zielonej wierzbiny) ; Ku temu, co dalej… (O imionach miłości w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) ; Zbigniew Herbert i „kamienne łono ojczyzny” ; Kazimierza Hoffmana „taak” dla istnienia ; Tomasza Gluzińskiego „spis okoliczności” ; Pogranicza Piotra Cielesza ; „Przypadek znany nie tylko z dziejów antycznych” (O Sprawie Samos Zbigniewa Herberta) ; Przypomniane Dziedzictwo ; Panisko (Jarosław Iwaszkiewicz na kartach swoich Dzienników) ; „Czyny i rozmowy” (Korespondencja: Giedroyc – Miłosz) ; Zamieszkać w ojczystym domu (Refleksje nad prozą Barbary Wachowicz) ; Przed i za horyzontem (O Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego) ; Stanisława Modrzewskiego ojczyzna z pobliża ; Zakończenie (Z notatek o patriotyzmie). – O autorze.
  * W projekcie okładki wykorzystano malarstwo Elżbiety Kuraj.
  * Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

 1. Przykładanie ręki [wiersze] / fot. na I i IV s. okładki: Jerzy Lewczyński. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2015. - 62 s. ; 21,0 x 14,0 cm. - (Biblioteka Poezji / Biblioteka Toposu ; 116)
  ISBN 978-83-61002-47-5
      Zawartość: S. 5: Poezja (Poezja - to nieść też... / w odmrożonych rękach / Baranka Bożego...) ; s. 6: Wiek i styl (Postawiłeś na wiek swój - ale...) ; s. 7: Ojczystość (Jest mowa matki / pierwszym polskim zdaniem...) ; s. 8: Z prośbą (Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki) (Księże Jerzy - mój bracie...) ; s. 9: Adoracje (Czasem trochę smutno...) ; s. 10: W trudach (Cóż ty mi dałeś wieku mój...) ; s. 11: Słuchaj (Hani i Wojtkowi Klocom) (Jestem zmęczony i czasami...) ; s. 12: Noe (Dlaczego ten Noe.. ; s. 13: Dlaczego (Stale się spóźniasz...) ; s. 14: Postęp (Postęp - sumienie...) ; s. 15: W studni zatracenia (Ach jakże się taplają...) ; Ukrzyżowany (Dopadli krzyż...) ; s. 17: Od portu do portu (Emisariusze nowego porządku...) ; s. 18: Dokąd (Stale biegną naprzód...) ; s. 19: Finis Poloniae (Finis Poloniae!...) ; s. 20: Miary i kary (W mojej ojczyźnie...) ; s. 21: Tak szybko (Tak szybko wygasło...) ; s. 22: Przyszłość (Przyszłość - a zatem...) ; s. 23: Wybór (A nam gdzie teraz...) ; s. 24: Ślad (Jakbym trafił na ślad...) ; s. 25: Z pustyni ("Tam gdzie padlina...") ; s. 26: Nowa ziemia (Taka nam właśnie...) ; s. 27: Z Franza Kafki (Byle co prowadzi...) ; s. 28 Brzeg (Zaciskasz powieki - wędrujesz...) ; s. 29: Za zasłoną (Za zasłoną ciemności...) s. 30: Być (Mieć słowo dla rzeczy...) ; s. 31: Płomyk (Płomyk przeszłości...) ; s. 32: Równina VI (Gdzieżeś równino od której kiedyś...) ; s. 33: Z daleka (Daleko teraz / co się z bliska brało...) ; s. 34: Noc wigilijna (Co los nie przyjął - poszło dalej...) ; s. 35: Za zakrętem (Bezradny wobec imion...) ; s. 36: Krople (O wiersze pijące napary młodości...) ; s. 37: Obrazy (Z jakiego czuwania...) ; s. 38: Kartki (Idę podnosząc kartki...) ; 39-40: Światło (Pamięci Pani Marii Boduszyńskiej-Borowikowej) (Pan życia powoli...) ; s. 41: Dopowiedź (Nic się samo nie skończy...) ; s. 42: Na skraju (Coś jakby dotknięcie beztroski...) ; s. 43: Kartki i dłonie (Dłonie miał blade...) ; s. 44: Glebae adsriptus (O jaką sprawę...) ; s. 45: Muza (Muza - czyli / odrobina luksusu...) ; s. 46: Pod przysięga (Miłości - że jesteś...) ; s. 47: Zapłacone (Zapłacone - z naddatkiem...) ; s. 48: Zobaczone (Dotykalność rzeczy...) ; s. 49: O duszy (Pytasz co wieczne...) ; s. 50: Przez okno (Patrzysz przez okno...) ; s. 51: Królestwo ("Przyjdź królestwo Twoje"...) ; s. 52: Mądrość (Może jakaś mądrość...) ; s. 53: Deszcz i noc (Cóż przetrwa nas lepiej...) ; s. 54: Bogiem a prawdą (Wymozolone...) ; s. 55: Kos (Kawał drogi uszedłeś...) ; s. 56: To jest to (Pisać wiersze...) ; s. 57: Przejścia (W sekretnych przejściach czasu...) ; s. 58: Koda (Rozpraszał mnie / nadmiar światła...) ; s. 59: Pozwól (Zrób coś - ale i pozwól / zasnąć...).

  * Motto tomu: "jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic" Zbigniew Herbert

 1. Jakby spokój [wiersze] / projekt graf. okł. Konrad Glos. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2017. - 76 s. ; 21,0x14,5 cm
  ISBN 978-83-65350--27-5
      Zawartość: S. 5: Czasami ; s. 6: Miejsce ; s. 7: Zobacz ; s. 8: Oczekiwanie ; s. 9: Wysłuchany ; s. 10Pokrzepienie ; s. 11: Irys ; s. 12: Na drodze ; s. 13: Przy oknie ; s. 14: Losy ; s. 15: Może ; s. 16: W rozjaśnieniach ;p s. 17: Słowa ; s. 18: Dojrzewanie ; s. 19: Z daleka (III) ; s. 20: Ślady ; s. 21: Życie ; s. 22: Coraz to inna pieśń ; s. 23: Drzewo ; s. 24: Marzenie ; s. 25: W ucieczce ; s. 26-27: Na skrzynkę pocztową ; s. 28: Stare kobiety ; s. 29-30: W zaświatach (II) ; s. 31: Wigilia ; s. 32: Szczęście ; s. 33: Piszę ; s. 34: Orfeusz ; s. 35: Z wysoka ; s. 36: Po latach ; s. 37: A ty dokąd... ; s. 38: Prośba (III) ; s. 39: W zachwycie ; s. 40: Tutaj ; s. 41: Wędrowcze - dokąd... ; s. 42: Ojczystość (II) ; s. 43: PO właściwej stronie ; s. 44: Moralia ; s. 45: Realizm ; s. 46: W sztuce ; s. 47: Festyn ; s. 48: Obrządki ; s. 49: Ochrzczeni ; s. 50: Gdzie ; s. 51: Wyklęci ; s. 52: Wojna ; s. 53: Poznanie ; s. 54: Zważ ; s. 55: Pieskie życie ; s. 56-57: Pomyślność i spokój ; s. 58: Żal za Ojczyzną (prawie piosenka ; s. 59: Dla kogo? ; s. 60: Książki ; s. 61: Sąd i żurawie ; s. 62: Wiersze ; s. 63: Odpoczynki ; s. 64: Mądrość ; s. 65: Nad wodą ; s. 66: Moja ziemia ; s. 67: Z dystychów ; s. 68: Rzemiosło ; s. 69: Odpoczynki (II) ; s. 70: Co więcej ; s. 71: Ta śmierć ; s. 72: Pisać ; s. 73-74: Pozdrowienie.
  * Na okł. obraz Kiejstuta Bereźnickiego "Chłopiec z klatką" (2000).

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Wyznanie ; Dokąd   [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac., red. Jerzy Leszin - Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1976. - S. 43-44
 1. Miejsce na brzegu ; Morze  [wiersze] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór, słowo wstępne, oprac. i noty o aut. Zbigniew Jankowski ; obwol., okł., s. tyt. oraz il. Czesław Tumielewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 358-359
 1. Pociąg ; Miejsce ; Okno ; Pręgierz ; Zdaje się że... ; W oknie drzewa... (Z. Reroń)   [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / oprac. Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski, nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic Stanisław Rosiek ; okł., s. tyt., il. Robert Knuth. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 129-133
 1. Nadzieje ; Znak  [wiersze] // W: Zbliżenia : galeria poezji. T. 7 / red. Adam Lewandowski. - Bydgoszcz : Biuro Wystaw Artystycznych : Koło Młodych przy Bydgoskim Oddziale Związku Literatów Polskich, 1978. - S. 5
 1. W miasteczku ; Zabawa  [wiersze] // W: Zbliżenia : galeria poezji. T. 1 / red. Adam Lewandowski. - Bydgoszcz : Bydgoski Ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ; Dobrcz : nakł. Gminnego Ośrodka Kultury, 1978
 1. Zamyślenia : Z notatnika  [proza] // W: Zbliżenia : galeria poezji. T. 7 / red. Adam Lewandowski. - Bydgoszcz : Biuro Wystaw Artystycznych : Koło Młodych przy Bydgoskim Oddziale Związku Literatów Polskich, 1978. - S. 1-2
 1. Dwie kartki  [szkic] // W: Polski sierpień 1980 : reedycja almanachu gdańskich środowisk twórczych „Punkt” nr 12/80. - Nowy Jork : Biblioteka Pomostu, 1981
 1. Sierpień  [wiersz] // W: Polski sierpień 1980 : reedycja almanachu gdańskich środowisk twórczych „Punkt” nr 12/80. - Nowy Jork : Biblioteka Pomostu, 1981
 1. Miejsce na brzegu  [wiersz] // W: Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / red. Andrzej Skalimowski ; oprac. graf. Stanisław Kopka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. - S. 71-72
  ISBN 83-00-00382
 1. Szkic // W: Gdańsk, août 1980 : extraits du journal de la grève : écrits d’ouvries et d’auteurs polonais / trad. du pol. et arrangés par Marek Przybylski et Réjane Delpech. - Paris : Éd. de la Pierre de Velours, 1982
 1. Wiersz // W: Gdańsk, août 1980 : extraits du journal de la grève : écrits d’ouvries et d’auteurs polonais / trad. du pol. et arrangés par Marek Przybylski et Réjane Delpech. - Paris : Éd. de la Pierre de Velours, 1982
 1. Przybyszewska wydaje walkę przypadkowi i pozostawia dzieło niedokończone // W: Osoby / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Ewa Graczyk [i in.] ; obwol., okł. i s. tyt. projektował Władysław Kawecki ; indeks Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - S. 175-178
  ISBN 83-215-7834-9
 1. Testament Łazarza  [wiersz] // W: Gdańska antologia poezji chrześcijańskiej : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, listopad 1984 rok. - Sopot : Kościół Świętego Michała, 1984. - S. 9
 1. Nie wiem ; Trwogi   [wiersze] // W: W tej jedynej chwili  : wiersze poetów Wybrzeża. - Gdańsk : [b.w.], 1985. - S. 32-33
 1. Ostatnia rozmowa z Brunem  [wiersz] // W: Milczewski - Bruno Ryszard. Bruniana : wiersze, rysunki / nota ed. Jerzy Pluta ; przygot. do dr. Jerzy Pluta, Jacek Soliński. - Bydgoszcz : Galeria Autorów Jana Kai i Jacka Solińskiego, 1985. - S. 34
  Na prawach rękopisu.

 1. Świadectwa  [wiersz] // W: Gdańsk w 15 rocznicę. - Gdańsk : Środowisko Twórcze Wybrzeża, 1985. - S. 36
 1. Piosenka idącego (M. Terleckiemu)   [wiersz] // W: Sprawa Mariana Terleckiego. - [B.m. : b.w.], 1986
 1. Przypomnienie ; Spotkanie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Anioł i Tobiasz  [wiersz] // W: Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedm., i oprac. Jan Sochoń. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1986. - S. 236-240
  ISBN 83-85015-08-6
  * Wiersz nr 1 - na s. 236, nr 2 - s. 237, nr 3 - s. 238, nr 4 - s. 239, nr 5 - s. 240.

 1. Zapis  [wiersz] // W: Sprawozdanie cenzora. - Lublin : [b.w.], 1986. - S. 71
 1. Alchimist der Einbildungskraft  [szkic] / przeł. Edwin Plichciński  // W: Ryszard Stryjec (Gdańsk) : Ausstellung von Federzeichnungen, Radierungen und Buch-Illustrationen / Schirmherrschaft Dieter Klink ; übersetzung Edwin Plichciński. - Bremen : Stadtbibliothek Bremen-Neustadt, 1987. - S. 5-7
 1. Stan poezji... ; Hölderlin ; Rzeczy niemożliwe ; Dziennik oliwski ; Noc bez nocy ; Do matki ; Z obecności  [wiersze] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 261-265 : Fot ; Nota biogr.
  ISBN 83-203-2043-7
 1. Z ciemności  [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : [Staraniem i nakł.] Niezależnego Wydaw. „Wolna Myśl”, 1987. - S. 34
 1. Przypomnienie ; Spotkanie  [wiersze] // W: Przed tak Wielkim Sakramentem : antologia polskiej poezji o Eucharystii / wstęp Maria Jasińska-Wojtkowska ; wybór i oprac. Bożysław Walczak ; oprac. graf. Włodzimierz Włoszkiewicz. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1988. - S. 240-241
  ISBN 83-7015-105-1
 1. Testament Łazarza ; Anioł i Tobiasz ; Zapewne ; Z ciemności ; Bestia ; Wiara ; Syn marnotrawny ; Z Hioba  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 90-98
 1. Ubogaceni // W: Jeden drugiego brzemiona noście : [trzecia] III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Gdynia – Gdańsk / red. Andrzej Drzycimski, Grzegorz Fortuna, ks. Zbigniew Bryk. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 452-454
 1. Sierpień = August / übertr (przeł.) Bolesław Fac, Ursel Habermann ; Dziennik oliwski = Olivaer Tagebuch / übertr (przeł.) (Dies.)  [wiersze] // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami...  : eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren / Umschlaggabbildung: Franz Radziwill ; Geleitwort (przedm.) Horst-Werner Franke. - Bremen : Edition Temmen, 1989. - S. 264-269
  ISBN 3-926958-36-7
  Tyt. i tekst w jęz. pol. i niem.

 1. Androgyne i kolumna niebios : (interpretacyjne wariacje na temat jednej z rzeźb Krystyny Filipskiej  [szkic] // W: Filipska Krystyna. Rzeźba : : „Czas zmagania”  / projekt katalogu Franciszek Wiśniewski ; fot. Maciej Kostun. - Gdańsk : Wydział Kultury, Nauki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego, 1991. - S. [2]
 1. Sierpień = August) / übertr. (przeł.) Bolesław Fac, Ursel Habermann ; Dziennik oliwski = (Olivaer Tagebuch) / übertr. (przeł.) Bolesław Fac, Ursel Habermann   [wiersze] // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwa Polska - Niemcy, 1992. - S. 84-85 ; 79-80, 86
 1. Spotkanie  [wiersz] // W: Anielski Chlebie witaj : antologia polskiej poezji o Eucharystii / wybór Aniela Lisowska. - Miarki-Struga : "Michalineum", 1992. - S. 123
 1. Czy to ty jesteś...  [wiersz] // W: Biblioteka rękopisów. T. 1 / wstęp Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1994. - S. 14
 1. Krople ; Niewymowne  [wiersze] // W: Biesiada literacka / z udziałem poetów Mieczysława Czychowskiego, Andrzeja Grzyba, Zbigniewa Jankowskiego, Ewy Cecylii Laskowskiej, Krzysztofa Kuczkowskiego, Kazimierza Nowosielskiego
  . - Czarna Woda : b.w., 1994. - Teka
  * Wydawnictwo prezentujące twórczość poetów, którzy wzięli udział w Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie.
  * Z notą biograficzną.

 1. Noc z aniołem  [wiersz] // W: Anielskim cieniu... : poetów spotkania z Aniołami / zebrała i wyboru dokonała Irena Trzcińska-Frühlingowa. - Marki-Struga : "Michalineum", 1994. - S. 77
  ISBN 83-7019-087-1
 1. Zdzisław Kałędkiewicz ; Zygmunt Karolak ; Ryszard Kul ; Hugon Lasecki ; Jan Misiek  [omówienie sylwetek twórców] // W: Malarskie Widzenie / red. Wojciech Zaniewski. - Gdańsk : Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, 1994. - S. 40, 42, 46, 48, 56
 1. Ojciec  [wiersz] // W: Ojcu / wyboru wierszy dokonał i posł. opatrzył Jan Nagrabiecki ; przedm. Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1995. - S. 335
  ISBN 83-205-4490-4
 1. W drodze  [wiersz] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp Tadeusz Jania. - Kraków : Tadeusz Jania, 1995. - S. 169
  ISBN 83-904699-0-1
  Wyd. 2 zm. [Tadeusz Jania] : nakł. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, 1999. - S. 149
  * Pod tekstem: W: Akcent (Lublin), nr 1 (31), 1988.

 1. Ziemia Wygnania - Ziemia Nadziei : z rozważań nad ruchomymi granicami Miłoszowego świata  [szkic] // W: „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...”  : topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej : studia  / pod red. Wojciecha Ligęzy, Wojciecha Wyskiela. - Łódź : Wydaw. Biblioteka, 1995. - S. 227-242
  ISBN 83-85381-17-1
 1. Spotkanie  [wiersz] // W: Światło pszennego chleba = Eucharystia w poezji polskiej  / wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Warszawa : "Pax", 1996. - S. 284
  ISBN 83-211-1606-X
 1. Listy // W: Zarębianka Zofia. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. - Kraków : Universitas, 1997. - S. 55-56, 63
  ISBN 83-7052-933-X
  * Krótkie fragmenty listów K. Nowosielskiego do Anny Kamieńskiej zostały opublikowane i omówione w rozdziale: Zakorzenienie w przestrzeni międzyludzkiej : korespondencja do Anny Kamieńskiej.

 1. Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja  [szkic] // W: Klisze pamięci. - Gdańsk : „Słowo / Obraz”, 1997. - S. [53-62]
  ISBN 83-902087-3-3
 1. Centaury ; Miejsce na brzegu  [wiersze] // W: Pomorze i morze w poezji / zebrali i oprac. Barbara Arsoba, Józef Borzyszkowski. - Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Szczecin : Książnica Pomorska, 1998. - S. 110-111
  ISBN 83-908138-2-3
  Tekst w jęz. kasz. i niem.

 1. Morze  [wiersz] // W: Najpiękniejsze wiersze znad morza / wybór wierszy [Elżbieta Desperak]. - Warszawa : "bis", 1998. - S. 36
  ISBN 83-87082-49-X
 1. Na powierzchni i pod powierzchnią obrazu : (o malarstwie Hugona Laseckiego)  [szkic] // W: Hugon Lasecki : malarstwo, rysunek / [red. nauk. Adam Pawlak]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Europejskiej Integracji Środowisk Twórczych „Lubinus”, 1998. - S. 5-6
  ISBN 83-905697-0-1
  Tekst również w jęz. ang. s. 48-49

 1. Ten sam, a inny : (o Ryszardzie Stryjcu)  [szkic] // W: Stryjec mało znany : katalog wystawy. - Lębork : Muzeum, 1998. - S. 10-13
  ISBN 83-904351-8-7
  * Przedr. z: Topos. - 1998, nr 3.
  * Na k. tyt. Galeria Strome Schody.
  * Bibliogr. s. 4.
  Stryjec Ryszard ;

 1. Ściany // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998 : antologia / zebrał i wstęp Tadeusz Jania ; il. Roman Kot. - Kraków : nakł. Fundacji „Sacrosong” : [Tadeusz Jania], 1999. - (Biblioteka Sacrosongu)
  ISBN 83-904699-8-7 (Jania)
  Wyd. 3 powiększone 2006
  * Pod tekstem: W: K. Nowosielski, Stan skupienia, Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1977, s.11

 1. Literatura, małe ojczyzny i uniwersalia  [szkic] // W: Acta Cassubiana. T. 2 / [kom. red. Józef Borzyszkowski (przew.) i in.]. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2000. - S. 215-222
  ISBN 1509-5703
 1. Toast ; Kratownica ; Łąka (pamięci mojej Matki)  [wiersze] // W: Na ustach : dwujęzyczny tom wierszy poetów gdańskich / wyboru dokonał i przeł. z jęz. pol. na ros. Piotr Kotow. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2000. - S. 90-95
  ISBN 83-86460-39-3
 1. Fragmenty, zapiski, spotkania...  // W: Hugon Lasecki = Hugon Lasecki  : obrazy i rysunki = Paintings and Drawings / [aut. Tekstów Elżbieta Kal, Jerzy Kamrowski, Kazimierz Nowosielski ; red. Andrzej K. Waśkiewicz ; fot. Leszek Obin, Alfons Kleina, Witold Węgrzyn ; projekt graf. Jacek Zdybel. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2002. - S. 13-27
 1. Miedziorytnik (Pamięci Ryszarda Stryjca) ; Pod warstwą ciszy (Przed obrazami Hugona Laseckiego) ; Szpital (Pamięci Mieczysława Czychowskiego)   [wiersze] // W: Krytycy – kwiecień – maj 2002 / organizatorzy Maria Józeficz, Zbigniew Wąsiel, Michał Stukow, Jarek Bujny. - Gdynia : Galeria sztuki Współczesnej, 2002. - S. 10-11
 1. Rówieśnicy, przyjaciele, odmieńcy (Czychowski, Stryjec, Lasecki)  // W: Krytycy – kwiecień – maj 2002 / organizatorzy Maria Józeficz, Zbigniew Wąsiel, Michał Stukow, Jarek Bujny. - Gdynia : Galeria Sztuki Współczesnej, 2002. - S. 10
 1. Wybierać wszystko  [szkic] // W: Dusza / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. - S. 163-169. - (Punkt po Punkcie ; 3)
  ISBN 83-8940-520-2
  Kamieńska Anna - twórczość - opracowania - Notatnik ;

 1. Z zapatrzenia (Janowi Miśkowi)  [wiersz] // W: Misiek Wschodnia : katalog wystawy / pomysł wystawy Adam Hlebowicz ; komisarz Agata Grędowicz ; oprac. graficzne Jan Misiek ; wybór tekstów literackich Kazimierz Nowosielski ; Jan Misiek ; red. Elżbieta Pękała. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2002. - S. [42]
  ISBN 83-908862-6-X
  Zob. także w: Prace redakcyjne

 1. Dochodzenie twarzy  [wiersz] // W: Klęczy w cieniu Twojego milczenia : Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2003. - S. 170
  ISBN 83-88971-55-7
  * Pod tekstem: K.Nowosielski, Dotkliwa obecność, Warszawa, Czytelnik, 1981, s. 45

 1. Eros i grzech w poezji Jana Bolesława Ożoga  [szkic] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 137-144. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
 1. Ogrody poetów pokolenia "Współczesności" // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie Czarna Woda 1993-2000 / pod red. Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelplin : Bernardinum, 2003. - S. 177-186 : fot.
  ISBN 83-85026-72-X ; 83-7380-113-8
  * Fragm. dot. twórczości Mieczysława Czychowskiego; Tadeusza Nowaka, Stanisława Grochowiaka.
  Ogrody - literatura polska - po 1944 ; Czychowski Mieczysław - twórczość - opracowania ; Grochowiak Stanisław - twórczość - opracowania ; Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja  [szkic] // W: Labirynty Mariana Kołodzieja = Marian Kołodziej – The labyrinths = Labyrinthe von Marian Kołodziej : przejście : stała wystawa Mariana Kołodzieja – Oświęcim-Harmeże  / teksty Marian Kołodziej, Kazimierz Nowosielski ; oprac. graf. Jan Misiek ; fot. Tomasz Degarski ; red. Teresa Trzebińska-Markuszewska, Małgorzata Danielewicz ; tł. na jęz. ang. David Malcolm, Agata Zalewska, Maja Jaroszka ; tł. na jęz. niem. Doris Wilma, Marek Kozłow . - Pelplin : Wydaw. Diecezji Pelplińskiej Bernardinum ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2003
  ISBN 83-7380-039-5
  * Tekst w jęz. pol., ang., niem., tł. z pol.: The Auschwitz polyptych of Marian Kołodziej ; Marian Kołodziejs Auschwitzer Polyptychon.
  * Strony publikacji nienumerowane. Szkic K.N. znajduje się na sześciu ostatnich kartach.
  Kołodziej Marian - twórczość - opracowania ;

 1. Poezja jako porządkowanie doświadczeń : o wierszach Franciszka Kameckiego // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie Czarna Woda 1993-2000 / pod red. Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelplin : Bernardinum, 2003. - S. 105-112 : fot.
  ISBN 83-85026-72-X ; 83-7380-113-8
  * Tekst referatu wygłoszonego podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie w 1998 r.
  * Pierwodruk jako posłowie do: Kamecki Franciszek. Ten co umywa nogi. - Pelplin, 2001 ; także w: Nowosielski Kazimierz. Rozróżnianie głosów. - Gdańsk, 2004
  Kamecki Franciszek - twórczość - opracowania ;

 1. Rozstaje  [wiersz] // W: Nie wszystek umrę : Pomorskie Zaduszki Artystyczne / oprac. Tadeusz Skutnik. - Gdańsk, 2003
 1. W świetle  [wiersz] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 188-189. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
 1. W szpitalu (Pamięci Matki)  [wiersz] // W: Ból / red. Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2004. - S. 194. - (Punkt po Punkcie ; 5)
  ISBN 83-7453-630-6
 1. Anioł ; Anioł i Tobiasz ; Testament Łazarza  [wiersze] // W: Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004. - S. 66-67, 299-300
  ISBN 83-88971-94-8
 1. Doświadczenia i głosy : o poezji Artura Tomaszewskiego // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3-4 grudnia 2003 / pod red. T. Arendt i K. Turo. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S. 236-242
  ISBN 83-7380-142-1
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Tomaszewski Artur - twórczość - opracowania ;

 1. "Jest taki uśmiech" : o jednym wierszu księdza Twardowskiego  [szkic] // W: Śmiech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2005. - S. 200-207. - (Punkt po Punkcie ; 6)
  ISBN 83-7453-662-4
 1. Co jest za tym światem? : o malarstwie Joanny Ziółkowskiej  [szkic] // W: Joanna Ziółkowska : Wody są czyste [zaproszenie na wystawę]. - Gdańsk : Galeria Mariacka, 2005
  * Tekst napisany specjalnie z okazji wystawy malarstwa Joanny Ziółkowskiej „Wody są czyste” w Galerii Mariackiej w 2005 r., zamieszczony na Zaproszeniu na wystawę; dostępny na stronie internetowej http://joannaziolkowska.com/str/bio.html
  Ziółkowska Joanna - twórczość - opracowania ;

 1. Gminne Mentony Białoszewskiego : interpretacja jednego wiersza  // W: Epoka przemian : wiek XX w literaturze polskiej : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi  / red. Zenon Ożóg, Jan Wolski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 202–206
  ISBN 83-7338-276-3
  * O wierszu Mirona Białoszewskiego pt. Rozprawa o stolikowych baranach.
  Białoszewski Miron - twórczość - opracowania - Rozprawa o stolikowych baranach ;

 1. Jana Miśka gry z przemijaniem // W: Jan Misiek. Malarstwo + collage / red. Ewelina Koźlińska. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2005. - S. 7–9
  ISBN 83-73802-34-7
  * Tekst także w jęz. ang.: Jan Misiek’s games with the passage of time / tł. Stanisław Bławat.
  Misiek Jan - twórczość - opracowania ;

 1. Matka ; Przy matce  [wiersze] // W: Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca : śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2005. - S. 191-192
  ISBN 83-7422-028-7 ; ISBN 978-83-7422-028-6
 1. Miłość  [wiersz] // W: Język polski – wśród znaków kultury : kształcenie literacko-kulturowe : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kl. 3 : zakres podstawowy i rozszerzony / Brandeburska Elżbieta, Wnuk-Gełczewska Barbara, Cz. 2.. - Kielce : MAC Edukacja, 2005. - S. 241
  ISBN 83-7315-459-0
 1. Zbigniew Herbert i „kamienne łono ojczyzny”  [szkic] // W: Portret z początku wieku : twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje : studia  / pod red. Wojciecha Ligęzy przy współudz. Magdaleny Cichej . - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2005. - S. 243–253. - (Biblioteka Pana Cogito)
  ISBN 83-89659-27-1
 1. Czy Pan Bóg czyta nasze wiersze?  [szkic] // W: Jan Paweł II do artystów – artyści do Jana Pawła II  / zespół red. Barbara Drożdż-Żytyńska i in.. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2006. - S. 478–482
  ISBN 83-89659-62-X
 1. Jakby nicość była przed końcem : o poezji Kazimierza Ratonia  [szkic] // W: Koniec / red. Elżbieta Pękała ; red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 171–175. - (Punkt po Punkcie ; 7)
  ISBN 83-7453-662-4
  * Materiały konferencji literackiej, która odbyła się w dn. 8–10.11. 2006 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, zorganizowanej przez Oddział Gdański Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria.

 1. Jeszcze nie teraz ; Schodzenie  [wiersze] // W: Koniec / red. Elżbieta Pękała ; red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek . - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Gdański ; Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 202–203. - (Punkt po Punkcie ; 7)
  ISBN 83-7453-662-4
 1. W Księdze ; Mimochodem ; W podzięce ; W słowie  [wiersze] // W: Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała ; oprac. biogramów Kazimierz Nowosielski i Wojciech Zmorzyński ; projekt graf. książki i okł., skład komputerowy, reprod. fotograficzne Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - S. 94, 96, 98
  ISBN 83-919189-5-5 ; ISBN 978-83-919189-5-1
 1. Ściany  [wiersz] // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939–2005 : antologia / zebr. i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB ; il. ks. Roman Kot SDB. – Wyd. 3 powiększone. - Kraków : [Tadeusz Jania], 2006. - S. 75
  ISBN 83-904699-9
  * Pod tekstem: W: K. Nowosielski, Stan skupienia, Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1977, s. 11.

 1. Jadwiga Lesiecka   [szkic] / tł. [na fr.] Jadwiga Abraham // W: Jadwiga Lesiecka  : malarstwo [album] / projekt graf. Berenika Podrucka ; zdjęcia Leszek Pękalski, Witold Węgrzyn, Wojciech Lesiecki ; red. Iwona Makówka
  . - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2007. - S. 6–7, 8–9 [franc.]
  ISBN 83-88210-87-4
  * Album wydany z okazji wystawy prac malarki w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, 5.01–28.01.2007 r.
  * Tekst w jęz. pol. i fr.
  Lesiecka Jadwiga ;

 1. Między teraźniejszością i Atlantydą zatopionej młodości = Regards sur l’Atlantide d’une jeunesse   [szkic] / tł. Jadwiga Abraham  // W: Jadwiga Lesiecka  : malarstwo [album] / projekt graf. Berenika Podrucka ; zdjęcia Leszek Pękalski, Witold Węgrzyn, Wojciech Lesiecki ; red. Iwona Makówka . - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki , 2007
  * Album wydany z okazji wystawy prac malarki w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, 5.01–28.01.2007 r.
  * Tekst w jęz. pol. i fr.
  Lesiecka Jadwiga ;

 1. Przez cmentarz oliwski ; Spotkanie ; W Oliwie   [wiersze] // W: Oliwa / Kromer Adam. - Gdańsk : Polnord – Wydaw. Oskar, 2007. - S. 283–284. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 978-83-89923-23-3
 1. Człowiek, rzeczy i tchnienie nicości = Man, objects and blow of void  : przy jednym z obrazów Kiejstuta Bereźnickiego   [szkic] / tł. Marek Gajdziński  // W: Kiejstut Bereźnicki : pięćdziesiąt lat pracy twórczej / red. Małgorzata Paszylka-Glaza . - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2008. - S. 31–32
  ISBN 978-83-88669-68-2
  * Tekst w jęz. pol. i ang., tł. z pol.
  * O obrazie „Dzieci i martwa natura z zabawkami” z 1968 r.

 1. Z zapatrzenia  [wiersz] // W: Jan Misiek, wernisaż z cyklu Ars Ante Portas. - Gdańsk : bw, 2008. - S. 1
  * Ulotka czterostronicowa z wierszami K.N., Matthew Priora i Józefa Wittlina, wydana z okazji wernisażu prac Jana Miśka w Salonie Gdańskim Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 24.09–13.10.2008 r.

 1. Babka Stanisława ; Młyn (Z wierszownika kujawskiego) ; Powrót do Elsynoru (Zbigniewowi Herbertowi) ; Odpowiedź ; Rilke ; Pułapka ; W zaświatach  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy / wstęp. wybór i red. Krzysztof Kuczkowski ; fot. Stefan Figlarowicz. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 96-102
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wyd. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział Gdańsk.
  * Z notą na s. 95.

 1. Ein Dichter von hier ; Vordem Denkmal ; In Oliva  [wiersze] // W:  Literarischer Reisführer Danzig : acht Stadtspaziergänge / Loew Peter Oliver . - Potsdam : Deutsches Kulturforum Östliches Europa, 2009. - S. 19, 186–187, 330–331. - (Potsdamer Bibliothek Östliches Europa. Kulturreisen)
  ISBN 978-39-36168-43-3
  * Tyt. oryg.: Poeta miejscowy ; Przed pomnikiem ; W Oliwie.

 1. Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja = Auschwitz polyptych of Marian Kołodziej = Das Auschwitzer Polyptychon von Marian Kołodziej  [szkic] / tł. Maria Stelmasiewicz ; tł. Henryk Kleinzeller  // W: Labirynty Mariana Kołodzieja – Przejście 2 = Marian Kołodziej – The Labirinths : passing 2 = Labirinthe von Marian Kołodziej : Wnderung 2  : stała wystawa Mariana Kołodzieja – Oświęcim-Harmęże / oprac. graf. Jan Misiek ; teksty Marian Kołodziej, Halina Słojewska, Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009. - S. 225–228 ; 229–232 [ang.] ; 233–236 [niem.]
  ISBN 978-83-925942-8-4 ; ISBN 978-83-60210-88-8
  * Tekst w jęz. pol., ang. i niem., tł. z pol.
  * Uwaga pod tekstem: Tekst jest nieco poprawioną wersją eseju zamieszczonego w poprzednim tomie prac Mariana Kołodzieja.
  * Współwydawca: Klasztor Franciszkanów z siedzibą w Harmężach.

 1. Sprawdziłem indeks z pięciu lat…  [wypowiedź] // W: Profesor Stanisław Dąbrowski : literaturoznawca i poeta : (1930–2007) / do druku podali Jolanta Kowalewska-Dąbrowska i Jan Ciechowicz . -  Gdańsk  : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 34–40 : fot.
  ISBN 978-83-7326-670-4
  * Dłuższa wypowiedź K.N. podczas spotkania – wieczoru poświęconego Stanisławowi Dąbrowskiemu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego 23.04.2008 r.
  * W spisie treści tyt. wypowiedzi K.N.: Zacząłem wertować mój indeks.

 1. Stała jest tylko niestałość : tożsamościowe dylematy w wierszu Bolesława Leśmiana  [szkic] // W: Słowa i metody / pod red. Aliny Kochańczyk, Andrzeja Niewiadomskiego, Bogusława Wróblewskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 165-172
  ISBN 978-83-227-3071-3
 1. Wytrwać do końca : o wierszu „Raport z oblężonego Miasta”  [szkic] // W: Niepewna jasność tekstu : szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008 / red. Józef Maria Ruszar. - Kraków : Wydaw. Platan : Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most, 2009. - S. 115–122. - ((Biblioteka Pana Cogito))
  ISBN 978-83-89711-27-4
 1. Między kosmosem a ciałem : o jednym wierszu Jana Bolesława Ożoga  // W: Rzeszów i okolice : język, historia, kultura  / pod red. Jadwigi Lizak, Ewy Błachowicz. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 252–259
  ISBN 978-83-7338-554-2
  * Analiza i interpretacja wiersza pt. Od Bożego Ciała.

 1. W laboratorium malarskich znaczeń  [szkic] // W: Janusz Osicki  : Struktura. 26.11.2010 – 13.02.2011, Muzeum Miasta Gdyni [katalog wystawy]. - Gdynia : Muzeum Miasta Gdyni, 2010. - S. [4]
  Osicki Janusz ;

 1. Barwy ludzkich prawd  [szkic] // W: Elżbieta Kuraj : oblicza pejzażu : obrazy z lat z lat 1982–2011. - Cieszyn : Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 127–129
  * Publikacja wydana w nakładzie ok. 50 egz.
  * Tekst w jęz. pol. i ang., tł. z pol.
  Kuraj Elżbieta ;

 1. Czasami... ; Z wiosną  [wiersze] // W: Elżbieta Kuraj : oblicza pejzażu :obrazy z lat z lat 1982–2011. - Cieszyn : Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 5, 63
  * Publikacja wydana w nakładzie ok. 50 egz.

 1. Kazimierza Hoffmana „taak” dla istnienia  [szkic] // W: Poznawanie Kazimierza Hoffmana  : filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty / pod red. Roberta Mielhorskiego i Marka K. Siwca. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011. - S. 37–44
  ISBN 978-83-61036-47-0
  Hoffman Kazimierz ;

 1. Marka Okrassy apetyt na życie = Marek Okrassa’s apetite for life  [szkic] / tł. Marzena Beata Guzowska  // W: Notowania Nudy : malarstwo Marka Okrassy : 11.11.2011–01.01.2012, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie [katalog wystawy] / projekt graf. Anna Okrassa ; autorzy tekstów: Justyna Napiórkowska, Kazimierz Nowosielski, Krzysztof Kuczkowski. - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2011. - S. 6–9 ; 12–15 [ang.]
  ISBN 978-83-61270-34-8
  * Tekst w jęz. pol. i ang., tł. z pol.
  Okrassa Marek ;

 1. Poezja jako porządkowanie doświadczeń : o wierszach Franciszka Kameckiego  [szkic] // W: Literackich biesiad księga wtóra : Czarna Woda 2001–2010 / pod red. Tadeusza Linknera. - Starogard Gdański : Wydaw. Bernardinum, 2011. - S. 53–60
  ISBN 978-83-62994-65-6
  Kamecki Franciszek ;

 1. Za nicią światła = Behind the thread of light : rzecz o malarstwie Elżbiety Kuraj  [szkic] // W: Elżbieta Kuraj : oblicza pejzażu : obrazy z lat z lat 1982–2011. - Cieszyn : Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 9–13
  * Publikacja wydana w nakładzie ok. 50 egz.
  * Tekst w jęz. pol. i ang., tł. z pol.

 1. Miłość a erotyczne rytuały : o wierszach Bolesława Leśmiana  [rozprawa] // W: Spotkania w przestrzeni idei – słów – obrazów : księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej  / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Krzyszofa Ćwiklińskiego, Sylwii Kołos. - Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 313–325
  ISBN 978-83-231-2757-4
  Leśmian Bolesław

 1. Powrót do źródeł : o założycielskich tekstach polskości  [esej] // W: Muzyka sakralna w europejskim przekazie kulturowym : historia, kryteria, współczesność, ósma pozycja cyklu wydawniczego „Musica sacra” / pod red. Jacka Bramorskiego. - Gdańsk : Wydaw. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, 2012. - S. 25–32. - (Musica Sacra ; 8)
  ISBN 978-83-936400-2-7
 1. Miasto o piątej ; Centaury  [wiersze] // W: W cieniu morza czasu : literackie obrazy Kaszub / pod red. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorski : Instytut Kaszubski, 2013. - S. 40, 52
  ISBN 978-83-62137-56-5
 1. Morze ; Miejsce na brzegu ; Powrót do Elsynoru ; Sycylia  [wiersze] // W: Morze polskich poetów : wiersze i wypowiedzi : antologia / wybór, wstęp i oprac. Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2013. - S. 340–344. - (Terytoria Poezji ; 4)
  ISBN 978-83-7453-739-1
 1. Poeta miejscowy ; Przed pomnikiem ; W Oliwie  [wiersze] // W: Gdańsk : przewodnik literacki : osiem spacerów po Gdańsku / Loew Peter Oliver. - Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2014. - S. 19, 186, 328
  ISBN 978-83-936289-1-9
 1. Poezja i opatrywanie ran : o wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny // W: Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice : tom jubileuszowy dedykowany pani profesor Ewie Nawrockiej / pod red. Magdaleny Horodeckiej, Bolesława Oleksowicza . - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. 193–200
  ISBN 978-83-7865-247-2
  * W publikacji wykorzystano materiały konferencji, która odbyła się 19.10.2012 r. na Uniwersytecie Gdańskim.
  * Analiza i interpretacja wiersza pt. A ta dudka z zielonej wierzbiny.
  Iłłakowiczówna Kazimiera - twórczość - opracowania - A ta dudka z zielonej wierzbiny ;

 1. Poezja i opatrywanie ran : Kazimiera Iłłakowiczówna „A ta dudka z zielonej wierzbiny” // W: Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. - S. 49–57
  ISBN 978-83-7908-012-0
  * Analiza i interpretacja wiersza pt. A ta dudka z zielonej wierzbiny.
  Iłłakowiczówna Kazimiera - twórczość - opracowania - A ta dudka z zielonej wierzbiny ;

 1. Miał w sobie coś z pastucha, króla i poety : o twórczości poetyckiej i plastycznej Mieczysława Czychowskiego  [szkic] // W: Mieczysław Czychowski : poezja, malarstwo, korespondencja z matką / przygotował do druku, oprac. oraz komentarzami i wstępem opatrzył Piotr Smoliński. - Gdańsk : Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji, 2015. - S. 87–99
  ISBN 978-83-943082-0-9
  * Tekst jest nieco zmienioną wersją artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Topos w 2007 r.

 1. Z księdzem Janem Twardowskim… [inc.] // W: Blisko ziemi, blisko nieba : ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach / Iwona Demska, Beata Demska, Krzysztof Demski. - Warszawa : Wydaw. Zwierciadło, 2015. - S. 84–87
  ISBN 978-83-64776-44-1
  Twardowski Jan ;

 1. Z życia do życia, ze snu – w sen // W: Jadwiga Lesiecka : Igraszki ze złotem / zdjęcia prac Sławomir Władyko. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2015. - S. 11
  ISBN 978-83-7823-575-0
  Lesiecka Jadwiga ;

 1. Znaki, ślady, przetworzenia   [szkic] // W: Janusz Karbowniczek : rozmowa : malarstwo, rysunek : 40 lat twórczości artystycznej / red. i projekt graficzny Janusz Karbowniczek . - Bielsko-Biała : Galeria Bielska BWA, 2015. - S. 6–7
  ISBN 978-83-87984-84-7
  * Jubileuszowa wystawa 40-lecia twórczości artystycznej: 17 kwietnia – 10 maja 2015, Galeria Bielska BWA.
  * Tekst jest nieco zmienioną wersją artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Arttak w 2014 r.
  Karbowniczek Janusz ;

 1. Z ciemności  [wiersz] // W: Modlitewnik poetycki / pod red. ks. prof. Jana Sochonia. - Warszawa : Fronda, 2017
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Widziałem o Panie...
  * Z tomu: Wiersze wybrane. - Gdańsk, 1990. - S. 170

Publikacje w czasopismach 1. Dialog (Henrykowi Szabale do sanatorium w Zakopanem) ; Mój mały morderca ; Skorupy ; Stara Kaszubka :  [wiersze]. - Fot. // Litery. - 1970, nr 12, s. 9
 1. Miejsce na brzegu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 284, s. 4
 1. Nie kwiat ci dać mogę... :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1970, nr 26, s. 8
 1. Monolog dla ojca :  [wiersz] // Kamena. - 1971, nr 13, s. 6
 1. Na poligonie :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 39, s. 7
 1. Żniwa idą ziarenne... (Janowi Steinigerowi na pamięć roku 1916) :  [wiersz] // Litery. - 1971, nr 1, s. 19
  Steiniger Jan ;

 1. Katedra ; Nad brzegiem ; Z Urbino :  [wiersze] // Litery. - 1972, nr 7, dod. Delta, s. 5
 1. Navigare :  [wiersz] // Litery. - 1972, nr 7, s. 32
 1. Poeta niepokorny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Milczewski–Bruno Ryszard. Poboki, Olsztyn, 1971 // Litery. - 1972, nr 6, s. 34
  Milczewski-Bruno Ryszard - opracowania - Poboki ;

 1. Spotkanie z weteranami :  [wiersz] // Litery. - 1972, nr 1, s. 35
 1. Droga daleka i bliska :  [recenzja]. - Rec. pracy: Krahelska Halina. Opowieść o zwyczajnej dziewczynie, Warszawa, 1972 // Litery. - 1973, nr 1, s. 32
  Krahelska Halina - opracowania - Opowieść o zwyczajnej dziewczynie

 1. Dzień gniewu ; Król ; Mieszkańcy ; On ; Stary Kant :  [wiersze] // Litery. - 1973, nr 6, s. 15, 21
 1. Okolice poezji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Milczewski-Bruno Ryszard. Podwójna należność, Warszawa, 1972 // Litery. - 1973, nr 6, s. 37
  Milczewski-Bruno Ryszard - opracowania - Podwójna należność;

 1. Poezja i rytuał :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kotlica Jacek. Zwierzyniec pani Res, Gdańsk, 1973  // Litery. - 1973, nr 8, s. 32-33
  Kotlica Jacek - opracowania - Zwierzyniec pani Res

 1. Poszukiwanie obecności :  [recenzja]. - Rec. pracy: Janion Maria. Romantyzm, rewolucja, marksizm, Gdańsk, 1972 // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 84-86
  Janion Maria - opracowania - Romantyzm, rewolucja, marksizm

 1. Przeprowadzka :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1973, nr 39, s. 8
 1. Równina I ; Równina II :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1973, nr 17, s. 7
 1. Świt :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 250, s. 5
 1. Manuskrypt Jana Goczoła :  [recenzja]. - Rec. pracy: Goczoł Jan. Manuskrypt, Warszawa, 1974 // Nurt. - 1974, nr 12, s. 34
  Goczoł Jan - opracowania - Manuskrypt

 1. O wsi inaczej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Redliński Edward. Konopielka, Warszawa, 1973 // Litery. - 1974, nr 4, s. 10
  Redliński Edward - opracowania - Konopielka;

 1. Pejzaż kubistyczny ; W jednym :  [wiersze] // Litery. - 1974, nr 8, dod. Delta, nr 7, s. 6
 1. Powrót z Europy do obecności ; Wyznanie :  [wiersze] // Twórczość. - 1974, nr 12, s. 65
 1. Południe ; Powrót :  [wiersze] // Pomerania. - 1974, nr 1, s. 58-59
 1. Sztuka krytyki i szansa krytyków : na marginesie artykułu Marka Jaworskiego // Litery. - 1974, nr 8, s. 26
 1. Czy istnieje dzisiaj poezja ludowa? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wieś Tworząca : antologia współczesnej poezji chłopskiej. T. 5 / wybór, wstęp i oprac. Roman Rosiak, Lublin, 1974 // Nurt. - 1975, nr 6, s. 20
  Wieś Tworząca : antologia współczesnej poezji chłopskiej. T. 5 - opracowania

 1. Człowiek w piekle mowy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pilot Marian. Zakaz zwałki, Warszawa, 1974 // Odra. - 1975, nr 12, s. 97-98
  Pilot Marian - opracowania - Zakaz zwałki

 1. Do przyjaciela :  [wiersz] // Fakty. - 1975, nr 51/52, s. 17
 1. Do siostry :  [wiersz] // Dziennik bałtycki. - 1975, nr 84, s. 5
 1. Dom :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 3, s. 23
 1. Miasto o piątej ; Moje założenia ; Powrót raz jeszcze ; Protokół z codzienności ; Ptak zmęczenia odsłania białe miejsca wyobraźni : Ulica ; W pokoju ; W zmierzchu :  [wiersze]. - Fot. // Nurt. - 1975, nr 6, s. 16-17
 1. Mity współczesne :  [recenzja]. - Rec. pracy: Nowak Tadeusz. Dwunastu, Kraków, 1974 // Czas. - 1975, nr 22, s. 23
  Nowak Tadeusz - opracowania - Dwunastu

 1. Nadzieje i szanse :  [szkic] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 4
  Dot. twórczości Koła Młodych gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

 1. Poeta i sytuacja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Karasek Krzysztof. Poezje, Kraków, 1974 // Więź. - 1975, nr 10, s. 138-141
  Karasek Krzysztof - opracowania - Poezje

 1. Poeta wobec tajemnicy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Celan Paul. Wybór poezji, Warszawa, 1973  // Literatura na Świecie. - 1975, nr 10, s. 352-354
  Także w: Litteraria. – 1975, s. 100-102
  Celan Paul - opracowania - Wybór poezji

 1. Przyjąć cierpienie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kamieńska Anna. Drugie szczęście Hioba, Warszawa, 1975 // Fakty. - 1975, nr 49, s. 7
  Kamieńska Anna - opracowania - Drugie szczęście Hioba

 1. Ptak Brancusiego :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 13
 1. Trzeba na nowo otwierać skojarzenia... :  [wiersz]. - Nota biogr. // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 5
  * Wiersz opublikowany w kolumnie "Młody Gdańsk 75 - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża", preezentującej utwory kilkunastu młodych pisarzy z Wybrzeża.

 1. Zamiast recenzji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zagajewski Adam. Sklepy mięsne, Kraków, 1975 // Nurt. - 1975, nr 11, s. 28-29
  Zagajewski Adam - opracowania - Sklepy mięsne

 1. „Góra-dół” pewne :  [recenzja]. - Rec. pracy: Leżachowski Jan. Góra-dół, Wrocław, 1975 // Nurt. - 1976, nr 1, s. 38
  Leżachowski Jan - opracowania - Góra-dół

 1. „Niech się tu coś stanie w tej izbie” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Drzeżdżon Jan. Upiory, Warszawa, 1975 // Pomerania. - 1976, nr 5, s. 34
  Drzeżdżon Jan - opracowania - Upiory

 1. Bardzo często pisanie o morzu... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Miazgowski Bronisław. Gemmy greckie , Gdańsk, 1974 // Nautologia. - 1976, nr 2, s. 95-96
  Miazgowski Bronisław - opracowania - Gemmy greckie

 1. Bolesław Leśmian i konteksty :  [szkic] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański. - Nr 4 (1976), s. 45-59
 1. Poetyka świata przejrzystego : (wieś polska w powojennej powieści socrealistycznej) :  [szkic] // Nowy Wyraz. - 1976, nr 2, s. 56-66
 1. Świat „w czystym pojmowaniu" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bieńkowski Zbigniew. Liryki i poematy, Warszawa, 1975 // Nurt. - 1976, nr 4, s. 38
  Bieńkowski Zbigniew - opracowania - Liryki i poematy

 1. „Między” jako stan świata :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pollakówna Joanna. Lato szpitalne, Kraków, 1975 // Nurt. - 1977, nr 4, s. 25
  Pollakówna Joanna - opracowania - Lato szpitalne

 1. A jednak... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Plewińska Stanisława. Polny kwiat, Gorzów, 1976 // Nadodrze. - 1977, nr 5, s. 5
  Plewińska Stanisława - opracowania - Polny kwiat

 1. Literatura – kamerton krytyczny i ja :  [esej]. - W rubryce: "Szkoła Krytyków" // Nurt. - 1977, nr 8, s. 22-23
 1. Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Miejsce :  [wiersze] // Okolice. - 1977, nr 6, s. 3-4
 1. Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Przesilenie ; Widzenie nad morzem :  [wiersze] // Fakty. - 1977, nr 27, s. 6
 1. Młody poeta w uścisku ze współczesnością :  [recenzja]. - Rec. pracy: Górzański Jerzy. Młode lata bezsenności, Warszawa, 1977 // Twórczość. - 1977, nr 12, s. 110-112
  Górzański Jerzy - opracowania - Młode lata bezsenności

 1. Nieprozaiczne zdarzenie w prozaicznym języku // Litteraria. – Kwiecień. - 1977, s. 143-148
  Dot. interpretacji wiersza „Zajście z pantoflami” Mirona Białoszewskiego.
  Białoszewski Miron - opracowania - Zajście z pantoflami

 1. Od „Spowiedzi” do „Appassionaty” :  [esej] // Tygodnik Kulturalny. - 1977, nr 25, s. 7
  Dot. Józefa Mortona.

 1. Po burzy ; Port ; Pręgierz ; Zwolnijcie mury... :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 5-6
 1. Poeta i malarz :  [esej] // Okolice. - 1977, nr 3, s. 23-24
  Dot. Mieczysława Czychowskiego.

 1. Polonistyczny trud :  [recenzja]. - Rec. pracy: Studia Polonistyczne. – 1977, nr 4  // Nurt. - 1977, nr 10, s. 25
  Studia Polonistyczne, czasopismo - opracowania

 1. Reportaż z oddziału XI :  [recenzja]. - Rec. pracy: Moczarski Kazimierz. Rozmowy z katem. Warszawa, 1977  // Twórczość. - 1977, nr 11, s. 122-124
  Moczarski Kazimierz - opracowania - Rozmowy z katem

 1. Rzecz o Kazimierzu Wierzyńskim :  [esej] // Nurt. - 1977, nr 1, s. 21
 1. Zdaje się, że... :  [wiersz] // Okolice. - 1977, nr 4, s. 4
 1. „Nie jesteśmy wyłączeni” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zajączek Stanisław. Ziarno piasku, Warszawa, 1978  // Nurt. - 1978, nr 11, s. 31
  Zajączek Stanisław - opracowania - Ziarno piasku

 1. Antologia „W imię Conrada” :  [recenzja]. - Rec. pracy: W imię Conrada / zebrał, wybór i wstęp Tadeusz Skutnik. Gdańsk, 1977 // Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. - 1978, s. 21-23
  Toż w: The Conrad News : Polish Conradian Club : Society of Friends of the Polish Maritime Museum in Gdańsk. – 1978, s. 23-26
  W imię Conrada - opracowania

 1. Brzeg ; Mój nocny ekwipunek ; Myśl ; Ścieżka z pamięci ; Zdaje się że... :  [wiersze] // Punkt. - Nr 1 (1978), s. 43-47
 1. Literatura i autorytet miejsca :  [esej] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 7, s. 84-91
  Dot. twórczości Stanisława Czernika.

 1. Nasz obcy dom ; Topielec ; W windzie :  [wiersze] // Fakty. - 1978, nr 27, s. 7
 1. Ojcowizna :  [wiersz] // Regiony. - 1978, nr 4, s. 16-17
 1. Oni ; Milczenie ; Słowa słowa ; W pośpiechu ; Zegarek :  [wiersze] // Nurt. - 1978, nr 9, s. 35
 1. Port :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 241, s. 6
 1. Scena w błysku wewnętrznego światła :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jastrun Mieczysław. Scena obrotowa , Kraków, 1977 // Nurt. - 1978, nr 3, nr 3, s. 1
  Jastrun Mieczysław - opracowania - Scena obrotowa

 1. W poszukiwaniu wielkiego rozpogodzenia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Iwaszkiewicz Jarosław. Mapa pogody, Warszawa, 1977 // Nurt. - 1978, nr 5, s. 14-17
  Iwaszkiewicz Jarosław - opracowania - Mapa pogody

 1. Chłopska realność w prozie Józefa Mortona :  [szkic] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański. - Nr 6 (1979), s. 85-99
 1. Córeczka śpi :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1979, nr 29, s. 6
 1. Między lękiem a drwiną :  [szkic] // Czas. - 1979, nr 16, s. 25
  Dot. malarstwa Mieczysława Czychowskiego.

 1. Moje dzieci ; Ogrodnik ; Północ :  [wiersze] // Fakty. - 1979, nr 5, s. 7
 1. Oczekiwanie :  [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1979, z. 3, s. 5
 1. Poetyckość i chłopskie doświadczenie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Neumert Stanisław. Ku wzgórzom światła, Warszawa, 1977 // Nurt. - 1979, nr 2, s. 18-19
  Neumert Stanisław - opracowania - Ku wzgórzom światła

 1. Południe kolorów :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka". - 1979, nr 25, s. 27
  Dot. malarstwa Stefana Stankiewicza.

 1. Przypomnienie czy obecność autentystów? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Okolica Poetów : antologia poezji autentystów / wybór, wstęp i oprac. Andrzej Biskupski, Łódź, 1978 // Twórczość. - 1979, nr 6, s. 111-113
  Okolica Poetów - opracowania

 1. Tajny świat pośredni :  [recenzja]. - Rec. pracy: Hartwig Julia. Czuwanie, Warszawa, 1978 // Nurt. - 1979, nr 5, s. 19-20
  Hartwig Julia - opracowania - Czuwanie

 1. Zmysłowisko, wojna, krzyk :  [recenzja]. - Rec. pracy: Śpiewak Jan. Wybór wierszy / wstęp i wybór Michał Sprusiński, Kraków, 1978 // Twórczość. - 1979, nr 12, s. 117-119
  Śpiewak Jan - opracowania - Wybór wierszy

 1. Żalnik :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1979, nr 33, s. 9
 1. Babka Stanisława ; Do matki ; Dziennik oliwski ; Moje dzieci :  [wiersze] // Punkt. - Nr 9 (1980), s. 103-106
 1. Babka Stanisława ; Z brzegu :  [wiersze] // Kujawy. - 1980, nr 15, s. 7
 1. Dwie kartki :  [szkic] // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 273-279
  Dot. Sierpnia’80 w Gdańsku.

 1. Dzieci ; Północ ; Z dzieciństwa :  [wiersze] // Nurt. - 1980, nr 4, s. 31
 1. Dziki skarb ; Oczekiwanie ; Sytość i śmierć ; Z obecności :  [wiersze] // Literatura. - 1980, nr 22, s. 3
 1. Egzystencjalny reportażysta :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jurewicz Aleksander. Po drugiej stronie, Gdańsk, 1977 // Twórczość. - 1980, nr 7, s. 121-123
  Jurewicz Aleksander - opracowania - Po drugiej stronie

 1. Fotografie ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; W bibliotece :  [wiersze] // Kultura (Warszawa). - 1980, nr 7, s. 3
 1. Miejsce na brzegu :  [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 3/4, s. 9
 1. O prozie Juliana Kawalca :  [esej] // Teksty. - 1980, nr 2, s. 137-150
 1. Odwiedziny ; Ojcowanie ; Rozmowa :  [wiersze] // Nurt. - 1980, nr 8, s. 29
 1. Ojciec ; Przed nocą ; Reminiscencje ; Rzeczy niemożliwe ; Tropizm :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 2, s. 85-88
 1. Sierpień :  [wiersz] // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 294-295
 1. Strona pamięci :  [wspomnienie]. - Fot. // Kujawy. - 1980, nr 15, s. 7
 1. Choćby tyle ; Komunikat ; Obrazy ; Po horyzont ; Porównania :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 6, s. 33-35
 1. Kardiogram ; Zasłuchanie ; Znak :  [wiersz] // Integracje. - 1981, nr 13, s. 13
 1. Pejzaż po deszczu :  [wiersz] // Gazeta Częstochowska. - 1981, nr 24, s. 16
 1. Prawda życia i prawda literatury : o prozie Stanisława Piętaka :  [esej] // Ruch Literacki. - 1981, z. 6, s. 431-445
 1. Zdradliwa uroda ludowości :  [esej] // Twórczość. - 1981, nr 12, s. 101-114
  Dot. prozy Tadeusza Nowaka.

 1. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. - Streszcz. pracy doktorskiej // Biuletyn Polonistyczny. - 1982, z. 1/2, s. 77-82
 1. Ludowy i ludzki widnokrąg :  [esej] // Pamiętnik Literacki. - 1982, z. 1/2, s. 125-143
  Dot. „Konopielki” Edwarda Redlińskiego.

 1. Stanisława Czernika wizje i sentymenty :  [esej] // Regiony. - 1982, nr 4, s. 66-83
 1. Codzienność ; Obrzydzenie ; Powrót do Elsynoru (Z. Herbertowi) ; Z życiorysu :  [wiersze] // Polityka Polska. - Nr 2/3 (1983), s. 75
  Podpisano: Pióro Jan.

 1. Dalej ; Gdańsk przedwieczorny ; Piękno ; W Oliwie :  [wiersze] // Pomerania. - 1983, nr 12, s. 8
 1. Na ostrożnego :  [wiersze] // Solidarność. - 1983, nr 32, s. 4
  Podpisano: Pióro Jan.

 1. Na przystanku ; Noc z aniołem ; Oset :  [wiersze] // Twórczość. - 1983, nr 1, s. 36-37
 1. Pochód „podniesionych głów”  // Podpunkt. - Nr 1 (1983), s. 30-35
 1. Zejście (Der Abgang) ; Ściany (Wände) :  [wiersze] / tł. Klaus Friedrich  // Rind&Schlegel. - 1983, s. 24
 1. Anioł i Tobiasz ; Sądzę, że zapisane jest... ; Świadectwa :  [wiersze] // W Drodze. - 1984, nr 1, s. 48
 1. Dlaczego piszę (Pamięci K. Wierzyńskiego) ; Na polanie ; Niewymowne ; Przy kolacji :  [wiersze] // Twórczość. - 1984, nr 1, s. 72-73
 1. Hiobowe wołanie Józefa Wittlina :  [esej] // Znak. - 1984, nr 5/6, s. 629-646
 1. Na skrzyżowaniu :  [opowiadanie] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 35-36
  Podpisano: Notecki Stanisław.

 1. Noc wielkich państw ; Pamiętnik pytającego ; Prośba ; Przywilej oddychania ; Wiara ; Wyobrażał sobie ; Z podróży ; ze strychu ; Zwyczajność :  [wiersze] // Powściągliwość i Praca. - 1984, nr 5, s. 2, 9
 1. Notatki ; Przed pomnikiem ; Na ulicy ; Wybór :  [wiersze] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 20
  Podpisano: Pióro Jan.

 1. Poezje i czyny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rymkiewicz Jarosław Marek. Mogiła Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984, Warszawa, 1984 // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 96-97
  Podpisano: J. P.
  Rymkiewicz Jarosław Marek - opracowania - Mogiła Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984

 1. Postać : (o Lechu Bądkowskim) :  [szkic] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 74-76
  Podpisano: Notecki Stanisław.

 1. Stamtąd :  [wiersz] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 94
  Wiersz ukazuje się bez zgody autora.

 1. Stanisław Zajączek - poeta ze Szczecina :  [sprawozdanie] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 13, s. 8
  Podpisano: K.N.
  Sprawozdanie ze spotkania.

 1. Czarna msza na ołtarzu natury :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ożóg Jan Bolesław. Cisza, Kraków, Wrocław, 1984 // Twórczość. - 1985, nr 7/8, s. 228-230
  Ożóg Jan Bolesław - opracowania - Cisza

 1. Do myślącego człowieka : o pracach Jana Góry :  [esej] // Wiązania. - 1985, nr 1, s. 2-6, 29-30
 1. Herbert zdialogizowany :  [recenzja]. - Rec. pracy: Barańczak Stanisław. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta, [B.m., 1985] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 106-107
  Podpisano: Pióro Jan.
  Barańczak Stanisław - opracowania - Uciekinier z Utopii

 1. I co widzi :  [wiersz] // Przegląd Katolicki. - 1985, nr 48, s. 3
 1. List w sprawie Mariana Terleckiego // Podpunkt. - 1985, nr 3 : jesień, s. 110
  * Dat. Gdańsk, 2 IX 1985; do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z protestem przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu Mariana Terleckiego w areszcie śledczym; podp. literaci Wybrzeża, m.in. Kazimierz Nowosielski.

 1. Miedzioryt gdański (Ryszardowi Stryjcowi) :  [wiersz] // Pomerania. - 1985, nr 4, s. 13
 1. Niewymowne :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 26, s. 6
 1. O pracach Jana Góry // W Drodze. - 1985, nr 10, s. 103-104
 1. O rygorze w sztuce :  [proza poetycka] // Pomerania. - 1985, nr 3, s. 42
 1. Piosenka idącego ; Zapewne :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 7, s. 8-9
 1. Pod szczytem fali :  [felieton] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 38-39
  Podpisano: J. P.
  Dot. oddziaływania ideologicznego władz PRL na młodzież w latach osiemdziesiątych w Polsce.

 1. W parku :  [proza poetycka] // Pomerania. - 1985, nr 3, s. 42
 1. Wiązanie życia i wyobraźni :  [esej] // Integracje. - Nr 17 (1985), s. 41-44
  Dot. twórczości Mieczysława Czychowskiego.

 1. Światło ludzkiego trudu : na marginesie dwu sierpniowych wystaw malarstwa : w kościele św. Michała w Sopocie i w kościele św. Mikołaja w Gdańsku // W Drodze. - 1985, nr 5, s. 96-100
 1. Ciemności Orfeusza :  [esej] // Podpunkt. - Nr 4 (1986), s. 71-74
  Dot. zagadnienia mitu.

 1. Nienadaremne milczenie :  [esej] // W Drodze. - 1986, nr 7/8, s. 26-32
  Dot. twórczości Anny Kamieńskiej.

 1. Rzeczy :  [opowiadanie] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 12, s. 5
 1. Schody :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 25, s. 1
 1. „Jak chytry wielmoża”  : (o symbolice śmierci w poezji Jarosława Iwaszkiewicza : Na marginesie jednego wiersza) :  [szkic] // Ruch Literacki. - 1987, z. 6, s. 459-467
 1. Chłopiec ; I co widzi ; Motyl ; Niewymowne ; Rodowód ; Troska ; Zwyczajność :  [wiersze] // W Kręgu Książki. - Nr 7 (1987), s. 50-52, 54
 1. Cisza ; Powrót do Elsynoru (Zbigniewowi Herbertowi) :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 7, s. 3
 1. Kropki i tęcze ; Mewa ; Motyl ; Przy tobie ; Wszystko :  [wiersze] // Odra. - 1987, nr 12, s. 47-48
 1. Student Antonowicz :  [wiersz] // Puls (Londyn). - Nr 34 (1987), s. 47
 1. Ubogaceni : refleksje na papieskim szlaku // Gwiazda Morza. - 1987, nr 13, s. 15
 1. W ciemnościach :  [wiersz] // Przegląd Katolicki. - 1987, nr 14, s. 3
 1. Gdzie odpoczywamy ; Grudzień ; Gubisz się między „zastałem” ; Malarstwo (Z. Kałędkiewiczowi) ; Natura ; W drodze ; Zapamiętaj :  [wiersze] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 77-78
 1. Jestem ; Obcy ; Obrzydzenie ; Rodowód ; Rozmowa z ojcem :  [wiersze] // Pomerania. - 1988, nr 1, s. 21-22
 1. Nieobliczalne ; Zdanie :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 22, s. 8
 1. Student Antonowicz :  [wiersz] // Puls (Wybór). - 1988, Nr 4, s. 134
  Przedr. z: Puls (Londyn). – 1987, nr 34.

 1. Kde odpocivame ; Maliarstvo ; Na ceste ; Zapamataj si :  [wiersze] / tł. Marian Reisel ; Karol Chmel // Dotyky (Słowacja). - 1989, nr 7, s. 25
 1. Oko i cud : pozanaoczny świat w późnej twórczości Przybosia :  [szkic] // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Historycznoliterackie. - Nr 15 (1989), s. 89-99
 1. Rajzerka :  [komentarz] // Podpunkt. - Nr 6 (1989), s. 96-101
  Podpisano: Pióro Jan.
  Komentarz do wspomnień emigranta polskiego Tadeusza Żukowskiego.

 1. Sutanna i dziewanna : (o poezji Jana Bolesława Ożoga) :  [szkic] // Akcent. - 1989, nr 3, s. 97-106
 1. Świętojańska, róg Pańskiej :  [wspomnienie] // Tygodnik Gdański. - 1989, nr 7, s. 13
 1. Ciemności Orfeusza :  [esej] // W Drodze. - 1990, nr 6, s. 66-69
  Dot. zagadnienia mitu.

 1. Jacek Mydlarski w „Arche” :  [nota] // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 146, s. 3
  Dot. wystawy prac.

 1. Nie wszystko :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 10, s. 12
 1. Olivaer Tagebuch :  [wiersz] // Skript Bremer Literaturzeitung. - 1990, nr 2
  Tł. wiersza pt. "Dziennik oliwski".

 1. Pęknięty dzwon : (o funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego) :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 13 (1990), s. 74-84
 1. Prośba o psalm :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 16, s. 6
 1. Rachunek :  [wiersz]. - Fot. // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 234, s. 3
  Nota informacyjna o przyznaniu nagr. im. Sępa-Szarzyńskiego.

 1. Strzępy i kontynuacje // Pracownia. - Nr 2 (1990), s. 61-64
  Dot. malarstwa Mieczysława Czychowskiego.

 1. Wigilia :  [wiersz] // Przedproża. - 1990, nr 5, s. 2
 1. Być u was ; Czasami ; Dzieci ; Jeśli ; Matka ; Tajemnice ; Z fragmentów :  [wiersze] // Pracownia. - Nr 3 (1991), s. II okł.
 1. Do Euterpe ; Do Euterpe (po raz drugi) ; Do Euterpe (znów) :  [wiersze] // Potop. - 1991, nr 7, s. 5
 1. Panek... to jest ktoś :  [szkic] // Tytuł. - 1991, nr 3, s. 242-248
  Dot. twórczości plastycznej Jerzego Panka.

 1. Prośba zdziwionego ; Sny ; Odpoczynek :  [wiersze] // Przegląd Powszechny. - 1991, nr 7/8, sw. 133-135
 1. Przyroda i czułe oko :  [sprawozdanie] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 80, dod. Weekend, nr z 5 kwietnia, s. 1
  Dot. wystawy plastycznej Anny Fiszer w galerii „Arche”.

 1. Veraikony Anny Fiszer :  [sprawozdanie] // Tytuł. - 1991, nr 2, s. 232-237
  Dot. wystaw tkaniny i malarstwa Anny Fiszer.

 1. Zawierzające oczekiwanie : (o poezji Anny Kamieńskiej) :  [szkic] // Tytuł. - 1991, nr 3, s. 93-107
 1. Święte sztuki piękne? : (Kałędkiewicz, Kuziemska-Sławek i dzieci Golca w kościele św. Bartłomieja) :  [sprawozdanie] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 144, s. 3
  Dot. wystawy.

 1. Święty drzewostan : (uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jarosława Iwaszkiewicza) :  [szkic] // Akcent. - 1991, nr 4, s. 37-45
 1. Mydlarski Jacek: Aura Bieli :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Tytuł. - 1992, nr 4, s. 211-215
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 239-243. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Bóg jest, Boga nie ma, czyli o czarnej dziurze Różewiczowskiego relatyzmu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Różewicz Tadeusz. Płaskorzeźba, Wrocław, 1991 // Tytuł. - 1992, nr 1, s. 136-141
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Różewicz Tadeusz - twórczość - opracowania - Płaskorzeźba ;

 1. Dlaczego ; Duchy dnia ; Łąka ; Raj ; Syn marnotrawny ; To samo :  [wiersze] // NaGłos. - Nr 7 (1992), s. 161-164
 1. Maria Boduszyńska-Borowikowa 1910-1992 :  [wspomnienie] // Tytuł. - 1992, nr 1, s. 216, III s. okł.
 1. Przestrzenie ze światła :  [szkic] // Tytuł. - 1992, nr 4, s. 216-219
  Dot. malarstwa Jacka Mydlarskiego.

 1. Stawiać stopę na wodzie :  [szkic] // W Drodze. - 1992, nr 9, s. 33-39
  Dot. twórczości ks. Jana Twardowskiego.

 1. Wołanie cieni : o rysunkach Janusza Karbowniczka :  [szkic] // Tytuł. - 1992, nr 3, s. 179-184
 1. Śmierć i pułapki języka :  [szkic] // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 114-127
  Dot. twórczości Mirona Białoszewskiego.

 1. Autoportret czyśćcowy : przypomnienie Wiesława Markowskiego (1938-1978) // Topos. - 1993, nr 4/5, s. 12-13
 1. Efez ; Inwokacja ; Spotkanie ; Uczynki :  [wiersze] // Kresy. - Nr 13 (1993), s. 12-14
 1. Godziny ; Kołatka ; Poeta miejscowy (Pamięci Jerzego Michny) ; Prawdy :  [wiersze] // Regiony. - 1993, nr 2, s. 115-118
 1. Liryzm i żart :  [szkic]. - Fot // Topos. - 1993, nr 6, s. 24-25
  Dot. twórczości plastycznej Wojciecha Kołyszki.

 1. Malarski trakt Zygmunta Karolaka :  [szkic]. - Fot. // Topos. - 1993, nr 7/8, s. 30-31
 1. Malarstwo i nitka Ariadny :  [szkic]. - Fot. // Topos. - 1993, nr 2, s. 14-15
  Dot. malarstwa Hugona Laseckiego.

 1. Nieznajomy i nienazwany :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żernicki Janusz. Palę świecę w południe, Bydgoszcz, 1993 // Twórczość. - 1993, nr 10, s. 107-108
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Żernicki Janusz - twórczość - opracowania - Palę świecę w południe ;

 1. Ocalenie ; Posłaniec ; Równina :  [wiersze] // Borussia. - 1993, nr 6, s. 164-165
 1. Okrążanie tajemnicy :  [szkic] // Sztuka. - R. 17 (1993), s. 18-19
  Dot. twórczości plastycznej Hugona Laseckiego.

 1. Sztuka powrotów :  [szkic] // Topos. - 1993, nr 3, s. 14-15
  Dot. twórczości plastycznej Jana Rzyszczaka.

 1. W prześwitach czasu :  [szkic]. - Fot // Topos. - 1993, nr 1, s. 20-21
  Dot. twórczości plastycznej Ryszarda Stryjca.
  Szkic ukaże się w: Malarskie widzenie / pod red. Wojciecha Zaniewskiego.

 1. Z rozproszenia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dąbrowski Stanisław. Z rozproszenia, Gdańsk, 1992 // Tytuł. - 1993, nr 2, s. 205-208
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Dąbrowski Stanisław - twórczość - opracowania - Z rozproszenia ;

 1. Zatarty nomos : o przestrzeni przemiany we wczesnych poezjach Miłosza :  [szkic] // Znak. - 1993, nr 5, s. 81-93
 1. Czekając ; Milczenia ; O rygorze w sztuce ; Starcy w parku ; Światłocień ; W szczelinie ; W świetle ; Z okna ; Zdążyć :  [wiersze] // Pracownia. - Nr 13 (1994), s. 19-21
 1. Gdziekolwiek jestem (Pamięci Zbigniewa Bieńkowskiego) ; Mój świat ; Umarli ; Wiatr ; Zasłuchanie :  [wiersze] // Tytuł. - 1994, nr 3, s. 144-146
 1. Imiona prostoty :  [szkic] // Topos. - 1994, nr 5/6, s. 21-22
  Dot. twórczości plastycznej Jerzego Skrebca.

 1. Jesiennie ; Równina ; Z fragmentów :  [wiersze] // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 5, s. 200-201
 1. jeśli pytanie ma sens... // Arkusz. - 1994, nr 5
  * Także pt. "Ironia i nieoczywistość" w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Szymborska Wisława - twórczość - opracowania ;

 1. Mgnieniomoment Joanny Pollakówny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pollakówna Joanna. Dziecko - drzewo, Kraków, 1991 // Tytuł. - 1994, nr 1, s. 165-168
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Pollakówna Joanna - twórczość - opracowania - Dziecko - drzewo ;

 1. Równina :  [wiersz]. - Nota biogr. // Gazeta Krakowska. - 1994, nr 56
 1. Sekretny blask przemijania :  [szkic] // Topos. - 1994, nr 3/4, s. 22-24
  Dot. twórczości plastycznej Jadwigi Lesieckiej.

 1. Strwożona mojość :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szymańska Adriana. Kamień przydrożny, Wrocław, 1993 // Twórczość. - 1994, nr 3, s. 117-119
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Szymańska Adriana - twórczość - opracowania - Kamień przydrożny ;

 1. Wielki człowiek i małe słowo :  [referat] // Więź. - 1994, nr 11, s. 78-84
  Dot. odpowiedzialności pisarza.

 1. Wymagająca swoboda Stanisława Frenkla :  [szkic] // Topos. - 1994, nr 1/2, s. 29-31
  Dot. twórczości plastycznej.

 1. Za nicią światła : (rzecz o malarstwie Elżbiety Kuraj) :  [szkic] // Topos. - 1994, nr 8/9, s. 26-29
 1. Światło Biblii i świat malarzy // Gwiazda Morza. - 1994, nr 19, s. 19
  Dot. wystawy w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie pt. „Biblia we współczesnym malarstwie polskim”.

 1. Świecenie cieni :  [szkic] // Topos. - 1994, nr 7, s. 25-27
  Dot. twórczości plastycznej Janusza Osickiego.

 1. Karolak Zygmunt: „Nie mógłbym być nikim innym niż malarzem” :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1995, nr 5/6, s. 51-53
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 23-27. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Anioł ; Dotyk ; Głosy ; Nad rzeką ; Rozstaje ; W parku ; Z drogi :  [wiersze] // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 1/2, s. 8-10
 1. Awangarda w kolorach jesieni : o malarstwie Kazimierza Ostrowskiego :  [szkic] // Topos. - 1995, nr 9/10, s. 44-47
 1. Celan ; List ; Powoli ; Prace :  [wiersze] // Arkusz. - 1995, nr 11, s. 9
 1. Chwila ; Doskonalić się w czuwaniu ; Martwa natura ; Na brzegu ; Nagle ; Obroty ; Przymierza ; Wejrzenie :  [wiersze] // Topos. - 1995, nr 3/4, s. 36-38
 1. Czytając „Wyrwane strony” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czapski Józef. Wyrwane strony, Paryż, 1993 // Więź. - 1995, nr 1, s. 176-180
  Czapski Józef - opracowania - Wyrwane strony

 1. Doskonałość ; Dziadek ; Rodzice ; Sen ; W płomieniu :  [wiersze] // Pomerania. - 1995, nr 11, s. 24-26
 1. Kobiety ; Miary ; Oparcie ; Przybliżenia ; Wiązanie ; Z listopada ; Żal :  [wiersze] // Tytuł. - 1995, nr 3/4a, s. 93-97
 1. Koniec ; Na przyjście syna ; Podróż ; Rilke ; Tylko spokój ; W Księdze :  [wiersze] // Więź. - 1995, nr 12, s. 112-114
 1. Kresy są w każdym z nas :  [szkic] // Kresy. - Nr 21 (1995), s. 279-285
  Dot. twórczości Czesława Miłosza.

 1. Los, rytm i podpiwniczenie : o malarstwie Macieja Siliwońskiego :  [szkic] // Topos. - 1995, nr 7/8, s. 52-54
 1. Magia światła i magia kunsztu : trzydziestolecie twórczości Ryszarda Stryjca // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 114, s. 7
  * Artykuł o twórczości Ryszarda Stryjca w nawiązaniu do wystawy grafiki i rysunku artysty w Salonie Mistrzów w Pałacu Opatów w Oliwie.
  Stryjec Ryszard ;

 1. Manowce ; Rybitwy ; Ślad ; Świt ; Tak ; Znaki :  [wiersze] // Odra. - 1995, nr 7/8, s. 62-63
 1. Między konkretem a bezmiarem :  [nota] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 2, s. 20
  Dot. wystawy plastycznej Brygidy Mrozek w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

 1. Nocą ; Ojcowie ; Wyrok ; Z wiosną ; Za zmęczeniem ; Zmierzch :  [wiersze] // Sycyna. - 1995, nr 9, s. 10-11
 1. Kałędkiewicz Zdzisław: O wartościach :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1995, nr 3/4, s. 43-46
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 28-33. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja // Topos. - 1995, nr 1/2, s. 26-30
 1. Piszesz i piszesz... ; Różdżkarz ; Z wygnania ; Za każdym poruszeniem światła w rzeczach... :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 2, s. 67-69
 1. Stryjec Ryszard: ”To tylko drobna próba” :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1996, nr 4, s. 92-94
  * Wywiad przepr. w 1991 roku.
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 118-121. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Der grosse Mensch und das kleine Wort  // Ostragehege. - Jg. 3 (1996), H. 5, Nr 5, s. 10-13
 1. Głód sensu, głód wartości : (uwagi o sakralności sztuki) :  [szkic] // Topos. - 1996, nr 1, s. 64-66
 1. Jerzego Lewczyńskiego „archeologia fotografii” :  [szkic] // Topos. - 1996, nr 4, s. 56-61
 1. Kapiści – „piękna plejada” :  [szkic] // Topos. - 1996, nr 4, s. 30-32, 85-86
  Dot. grupy polskich plastyków- kapistów.

 1. Lustro ; Mgła ; Mój świat ; W jedności ; Z wygnania :  [wiersze] // List Oceaniczny (Chicago). - 1996, nr 36, s. 3
 1. Morze :  [wiersz] // Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska. - 1996, nr 5, s. 36
 1. Niebiańska i ludzka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Milczysz ze mną, Poznań, 1996 // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 12-13
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Milczysz ze mną ;

 1. Odpowiedź ; Wrony ; Źródło :  [wiersze] // Twórczość. - 1996, nr 9, s. 67-68
 1. Poetyckie „świętych obcowanie” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Trochę plotek o świętych, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. - 1996, nr 9, s. 12-13
  * Także w tegoż "Rozróźnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Trochę plotek o świętych ;

 1. Pomiędzy „zdążać” a "przystanąć" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jankowski Zbigniew. Port macierzysty, Gdańsk, 1995 // Więź. - 1996, nr 9, s. 228-231
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Jankowski Zbigniew - twórczość - opracowania - Port macierzysty ;

 1. Karbowniczek Janusz: Postawa artystyczna, prawda i fałsz :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1996, nr 2, s. 64-66
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 234-238. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Sens światłocienia : rzeczywistość zła a piękno w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego :  [szkic] // Tytuł. - 1996, nr 1/2, s. 60-69
 1. Trzeba iść dalej... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki, Warszawa, 1994 // Więź. - 1996, nr 1, s. 205-208
  Twardowski Jan - opracowania - Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki ;

 1. Za zboczem życia : (wspomnienie o Mieczysławie Czychowskim) :  [wspomnienie] // Topos. - 1996, nr 2, s. 24-27
 1. ”Była przeźroczyście czysta...”  : (o Magdzie Wójcik) :  [wspomnienie] // Topos. - 1997, nr 5/6, s. 88-90
  Dot. Magdaleny Wójcik i jej prac fotograficznych.

 1. Europejczyk z duszą Sarmaty :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kisielewski Stefan. Dzienniki, Warszawa, 1996 ; Kisielewski Stefan. 100 razy głową w ściany, Warszawa, 1996  // Nowe Książki. - 1997, nr 3, s. 4-5
  Kisielewski Stefan - opracowania - Dzienniki ; Kisielewski Stefan - opracowania - 100 razy głową w ściany ;

 1. Krajobraz z Wielkim Niewiadomym :  [szkic] // Topos. - 1997, nr 3, s. 61-65
  Dot. twórczości plastycznej Włodzimierza Łajminga.

 1. Ksiądz i znaki kultury :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pasierb Janusz St. Po walce z aniołem, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. - 1997, nr 5, s. 14-15
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Pasierb Janusz St. - twórczość - opracowania - Po walce z aniołem ;

 1. Miary ; Odwiedziny ; Przybliżenia ; Szpital (pamięci Mieczysława Czychowskiego) ; Świerszcze ; To samo ; W niedopełnieniu ; Zdumienie :  [wiersze] // Sycyna. - 1997, nr 1, s. 71-73
 1. Miejsca :  [wiersz] // Sycyna. - 1997, nr 19, s. 12
 1. Mimochodem ; Obrządki :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1997, nr 3/4, s. 203-204
 1. Mrozek Brygida: Moje wymyślenie :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. - 1997, nr 1, s. 71-73
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 160-163. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Morze Jankowskiego : uwagi encyklopedyczne :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - R. 17 (1997), s. 76-78
  Dot. twórczości Zbigniewa Jankowskiego.

 1. Myśląca kreska Andrzeja Taranka :  [szkic] // Topos. - 1997, nr 2, s. 75-77
  Dot. twórczości plastycznej Andrzeja Taranka.

 1. Nieustannie ; Oparcie :  [wiersze]. - Nota biogr. // Inspiracje. - 1997, nr 6, s. 23, 26
 1. Odwiedziny :  [wiersz] // Nasza Rodzina (Paryż). - 1997, nr 9, s. II okł.
 1. Przed i za horyzontem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Myśliwski Wiesław. Widnokrąg, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 9-10
  Myśliwski Wiesław - opracowania - Widnokrąg

 1. Samotność i zmysł współudziału :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czapski Józef. Tumult i widma, Kraków, 1997 // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 12-13
  Czapski Józef - opracowania - Tumult i widma

 1. Siła wewnętrznego wyrazu :  [nota] // Topos. - 1997, nr 2, s. 79-80
  Dot. wystawy malarskiej w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

 1. Stryjcowe "dalej i dalej..." :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1997, nr 7/8, s. 75-76
  Dot. Ryszarda Stryjca.

 1. Słowo na pogrzebie Ryszarda Stryjca 11 czerwca 1997 r. // Topos. - 1997, nr 4
 1. Tadeusza Różewicza „śmierci wielokrotne” :  [szkic] // Kresy. - Nr 32 (1997), s. 49-56
 1. Twarze, ludzie, miejsca // Przegląd Polityczny. - Nr 33/34 (1997), s. 103-105
 1. Wiersze ; Oparcie :  [wiersze] // Nasza Rodzina (Paryż). - 1997, nr 6, s. 15-19
 1. Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej :  [szkic] // Topos. - 1997, nr 1, s. 4-6
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Szymborska Wisława - twórczość - opracowania ;

 1. „Co mówi noc” : wokół jednego wiersza Aleksandra Wata :  [szkic] // Znak. - 1998, nr 8, s. 115-121
 1. „Malte” – moje czytanie :  [esej] // Topos. - 1998, nr 1/2, s. 24-27
  Dot. Marii Rainera Rilke.

 1. Anioł i Tobiasz :  [wiersz] // Topos. - 1998, nr 3, s. 44
  Przedr. z tomu „Codzienna zapłata’, Gdańsk, 1983.

 1. Bogate "trochę" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Hertz Paweł. Sposób życia, Warszawa, 1997 // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 (1998), s. 150-153
  Hertz Paweł - opracowania - Sposób życia

 1. Centaury (Pamięci Ryszarda Stryjca ; Jakby pejzaż był czymś... ; Linoryt ; Przez szybę :  [wiersze] // Pomerania. - 1998, nr 3, s. 16-17
 1. Dług ; Miedziorytnik (Pamięci Ryszarda Stryjca) ; Nad brzegiem ; Nieoczywistość ; Niepokój ; Świt ; Wierność :  [wiersze] // List Oceaniczny (Chicago). - 1998, nr 52, s. 3
 1. Gust, kunszt i wierność :  [szkic] // Topos. - 1998, nr 4, s. 9-12
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  * Dot. Zbigniewa Herberta.
  Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania ;

 1. Krajobraz z połamanymi kolumnami :  [recenzja]. - Rec. pracy: Herbert Zbigniew. Epilog burzy, Wrocław, 1998 ; Herbert Zbigniew. Poezje, Warszawa, 1998 ; Herbert Zbigniew. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy, Kraków, 1998  // Nowe Książki. - 1998, nr 8, s. 38-39
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Epilog burzy ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Poezje ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy ;

 1. Książki ; Miłość ; Wszystko :  [wiersze] // Arkusz. - 1998, nr 3, s. 6
 1. Lato 1997 ; Na strychu ; Ordo caritatis ; Przez szybę ; Za zakrętem :  [wiersze] // Twórczość. - 1998, nr 11, s. 22-24
 1. Macki, czułki, odnogi... : (o malarstwie Ryszarda Tomczyka) :  [szkic] // Topos. - 1998, nr 4, s. 100-103
 1. Malarskie misterium wyciszeń :  [szkic] // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 97-99
  Dot. twórczości plastycznej Jadwigi Lesieckiej.

 1. Pod tęczą przymierza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Kubek z jednym uchem, Warszawa, 1998 // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 125-126
  Twardowski Jan - opracowania - Kubek z jednym uchem

 1. Pod warstwą ciszy (przed obrazami Hugona Laseckiego) ; W świetle (przed pejzażami Jana Cybisa) :  [wiersze] // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 100-101
 1. Lesiecka Jadwiga: Pokora, cierpliwość i zdziwienie :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 39 (1998), s. 82
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 48-51. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Polskość :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 219, dod. Rejsy, s. 21
 1. Samotność, wspólnota i śmierć : (nad jednym wierszem Kazimierza Wierzyńskiego) :  [szkic] // Tytuł. - 1998, nr 2, s. 112-120
 1. Ten sam, a inny : (o Ryszardzie Stryjcu) // Topos. - 1998, nr 3, s. 115-117
  Dot. wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku pod tytułem: „Ryszard Stryjec – rysunek, grafika, ekslibris”.

 1. Góra Jan: Budowanie ku górze :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 42 (1999), s. 128
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 152-155. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Czułość ; Jakby gdzieś... ; Skupienie ; W podzięce :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 3, s. 74-76
 1. Dalej ; Miary ; Prawda ; Ślady ; W drodze ; Zdążanie :  [wiersze] // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 147-151
 1. Dyskretny urok narracji : (o rzeźbach Marii Wojtiuk) :  [szkic] // Topos. - 1999, nr 2/3, s. 99-103
 1. Dług ; Na Kaszubach ; Odblask ; Stale ; Z podróży :  [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 11/12, s. 35
 1. Listopad ; Na Kaszubach ; Odwiedziny ; Sąd ; W niepochwytności ; Z pamiętnika ; Z umarłą :  [wiersze] // Sycyna. - 1999, nr 2, s. 10-11
 1. Na własny rachunek :  [recenzja]. - Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Wiersze zebrane. T.1, 2, Warszawa, 1998 // Topos. - 1999, nr 4, s. 89-92
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Wiersze zebrane ;

 1. Piękno, natura i siła tradycji // Topos. - 1999, nr 1, s. 95-99
  Dot. wystawy plastycznej prac Zdzisława Kałędkiewicza w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

 1. Prawda żywych i prawda zabitych : wariacje na jeden wiersz // Arkusz. - 1999, nr 12, s. 15
  Dot. utworu „Bies” Mieczysława Jastruna.

 1. Gąskiewiczowa Janina: Tak to było :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski, Zbigniew Mańkowski  // Topos. - 1999, nr 5/6, s. 121-122
 1. Wojtiuk Maria: Takie historyjki :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski  // Przegląd Polityczny. - Nr 40/41 (1999), s. 132
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 276-279. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. W pustce oczu, w jamach słów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Celan Paul. Utwory wybrane, Kraków, 1998 // Nowe Książki. - 1999, nr 4, s. 19
  Celan Paul - opracowania - Utwory wybrane

 1. Z zachwytu, z utrudzenia...  : (Józefa Czapskiego pytania o piękno i prawdę) :  [szkic] // Topos. - 1999, nr 5/6, s. 100-108
  Czapski Józef ;

  2000

 1. ”Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem” : o poezji Stanisława Grochowiaka :  [szkic] // Kresy. - Nr 42/43 (2000), s. 98-106
 1. „Już czas wracać” : (o jednym wierszu Tadeusza Różewicza) :  [szkic] // Topos. - 2000, nr 3/4, s. 97-101
  Dot. wiersza "Powrót" Tadeusza Różewicza.

 1. Targońska Maria: Ciekawość nieznanego :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 45 (2000), s. 118
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 284-287. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Czytać ; Na oczekiwanym ; Słowo :  [wiersze] // Odra. - 2000, nr 10, s. 96-97
 1. I gdzie tu zamieszkać? : (o ogrodach u wybranych poetów pokolenia Współczesności) :  [szkic] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 4, s. 81-88
 1. Jana Miśka gry z przemijaniem :  [szkic] // Topos. - 2000, nr 2, s. 149-152
  Dot. twórczości plastycznej Jana Miśka.

 1. Nad jeziorem ; Niepokój ; W oczekiwaniu ; Z przejawień :  [wiersze] // Topos. - 2000, nr 2, s. 50-52
 1. Kołyszka Wojciech: Obraz i słowo :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 43 (2000), s. 138
 1. Obłok ; W czasie prawdy :  [wiersze] // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 167-170
 1. Taranek Andrzej: Okruchy i inspiracje :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 44 (2000), s. 140
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 272-275. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Oparcie ; Za bramą :  [wiersze] // Regiony. - 2000, nr 9/10, s. 23
 1. Płomień i lustro :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zagajewski Adam. Pragnienie, Kraków, 1999  // Nowe Książki. - 2000, nr 3, s. 50-51
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Pragnienie ;

 1. Własną drogą // Marszand. - 2000, nr 2, s. 16-17
  Dot. malarstwa Hugona Laseckiego.
  Tekst również w jęz. ang.

 1. Zdjęcia i duchy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Lachmann Piotr. Wywołane z pamięci, Olsztyn, 1999 // Nowe Książki. - 2000, nr 5, s. 28-29
  Lachmann Piotr - twórczość - opracowania - Wywołane z pamięci ;

  2001

 1. Acedia ; Do ukochanej ; Miary ; Obrazy ; Odwiedziny ; Pogrzeb ; Sny ; To co się staje ; Zawiązki :  [wiersze] // Pracownia. - 2001, nr 3, s. 10-14
 1. Daleko ; Dla "ciemnego świecidła" Wojciechowi Ligęzie ; Nadzieja O. Sławomirowi Słomie dominikaninowi ; W ciszy ; Z zapatrzenia ; Żyliśmy :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 6, s. 65-68
 1. Głosy ; Koda ; Przepowiadanie ; Świętowidzenie :  [wiersze] // Twórczość. - 2001, nr 12, s. 22-23
 1. Jeden z marzycieli „ścisłych i konkretnych” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Herbert Zbigniew. Labirynt nad morzem, Warszawa, 2000 // Przegląd Polityczny. - Nr 48 (2001), s. 160-162
  Herbert Zbigniew - opracowania - Labirynt nad morzem

 1. Ku temu, co dalej...  : o imionach miłości w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego :  [szkic] // Punkt po Punkcie : Miłość. - Z. 2 (2001), s. 69-76
 1. Leśmian młodopolski i ponowoczesny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zięba Jan. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny, Kraków, 2000 // Nowe Książki. - 2001, nr 6, s. 34-35
  Zięba Jan - opracowania - Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny

 1. Zajęcki Piotr: Malarska alchemia, natura i piękno :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 50 (2001), s. 124
  * Także w: Janowski Janusz, Nowosielski Kazimierz. Poza ramami : rozmowy z artystami [wywiady]. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - S. 177-180. - ISBN 978-83-7823-011-3

 1. Moje czyli inne :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kulmowa Joanna. Moja pełnia, Warszawa, 2000 // Nowe Książki. - 2001, nr 2, s. 33
  Kulmowa Joanna - opracowania - Moja pełnia

 1. Moje, czyli inne :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kulmowa Joanna. Moja pełnia, czyli wiersze lubiane, Warszawa, 2000 // Nowe Książki. - 2001, nr 2
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Kulmowa Joanna - twórczość - opracowania - Moja pełnia,czyli wiersze lubiane ;

 1. Młyn (z wierszownika kujawskiego) :  [wiersz] // Vivat Academia. - 2001, nr 2, s. 18
  Przedr. z tomiku "Codzienna zapłata", Gdańsk, 1983.

 1. Nieoczywistość ; O świcie ; Powiedzieć ; To co najukochańsze... ; Wędrowiec :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 79-82
 1. O mądrej służebności piękna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kubiak Zygmunt. Uśmiech kore, Warszawa, 2000 // Nowe Książki. - 2001, nr 3, s. 10-11
  Kubiak Zygmunt - opracowania - Uśmiech kore

 1. Spojrzenie Czapskiego : próba analizy jednego autoportretu :  [szkic] // Punkt po Punkcie : Twarz. - Z. 1 (2001), s. 163-168
 1. Słowo :  [wiersz] // Wiadomości Oliwskie. - 2001, nr 2, s. 5
  Przedr. z tomiku: "Znikliwa odwieczność", Gdańsk, 1999.

 1. Karczewska - Kloc Hanna: Twarze człowieka :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 48 (2001), s. 148
 1. Żarliwość i uczciwość :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wittlin Józef. Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków, 2000 // Nowe Książki. - 2001, nr 8, s. 20-21
  Wittlin Józef - opracowania - Orfeusz w piekle XX wieku ;

  2002

 1. Do końca ; Przy Matce ; W słowie ; W spękaniach (Przed obrazami Wiesława Markowskiego) ; W świetle :  [wiersze]. - Fot. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 53-56
 1. Droga sztuki – sztuka drogi : wystawa rzeźby Stanisława Horno-Popławskiego, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 3–30.07.2002 :  [nota]. - W rubryce: Grawitacje // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 192–193
  Horno-Popławski Stanisław ;

 1. Esencje i cienie : malarstwo Janusza Karbowniczka // Przegląd Polityczny. - Nr 55 (2002), s. 212-213
 1. Grawitacje : wystawa prac plastycznych oraz promocja zbiorów wierszy „Maski dnia” i „Maski nocy” Jadwigi Lesieckiej :  [sprawozdanie] // Topos. - 2002, nr 3, s. 166
 1. Hanna Karczewska : malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2–25.07.2002 :  [nota]. - W rubryce: Grawitacje // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 193-194
  Karczewska Hanna ;

 1. Herbertowy raptularz :  [recenzja]. - Rec. pracy: Herbert Zbigniew. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1988, Warszawa, 2001 // Przegląd Polityczny. - Nr 55 (2002), s. 218-220
  Herbert Zbigniew - opracowania - Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1988

 1. Katastrofizm... zapytujący? : (nad jednym wierszem Czesława Miłosza) :  [szkic] // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 52-56
 1. Out of Enchantment, Out of Tiredness : Józef Czapski’s Questions about Truth and Beauty / transl. by Anna Mydlarska // Volume. - No 8/9 (2002), s. 62-66
 1. Poetka nieśpiesznego dojrzewania :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kamieńska Anna. Jasność w środku nocy. – Warszawa, 2001 // Nowe Książki. - 2002, nr 4, s. 40-41
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Kamieńska Anna - twórczość - opracowania - Jasność w środku nocy ;

 1. Poezja ufnej uważności :  [recenzja]. - Rec. pracy: Iwanowska Aleksandra. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony, Poznań, 2000 ; Twardowski Jan. Ile słońca w słoneczniku, powiedz drogi mój chłopczyku?, Warszawa, 2000 // Topos. - 2002, nr 3, s. 185-186
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Iwanowska Aleksandra - twórczość - opracowania - Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Ile słońca w słoneczniku, powiedz drogi mój chłopczyku?

 1. Przy furtce :  [wiersz] // Arkusz. - 2002, nr 4, s. 4
 1. To ja ci mówię :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czapski Józef. Świat w moich oczach, Paris, 2001 // Przegląd Polityczny. - Nr 56 (2002), s. 172-174
  Czapski Józef - opracowania - Świat w moich oczach

 1. Twórczość Jacka Malczewskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki : , Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2–30.07.2002 :  [nota]. - W rubryce: Grawitacje // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 191-192
  Malczewski Jacek ;

 1. Wybierać wszystko : notatnik Anny Kamieńskiej jako „Dzieje duszy” :  [szkic] // Punkt po Punkcie : Dusza. - Z. 3 (2002), s. 163-169
 1. Wystawa prac plastycznych oraz promocja zbiorów wierszy „Maski dnia” i „Maski nocy” Jadwigi Lesieckiej :  [nota]. - W rubryce: Grawitacje // Topos. - 2002, nr 3, s. 166
  Lesiecka Jadwiga ;

 1. Wytrwać do końca : (nad jednym wierszem Zbigniewa Herberta) :  [szkic] // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 29-35
  * O wierszu pt. Raport z oblężonego miasta.
  * Uwaga pod tekstem: Tekst wygłoszony podczas sesji „Sopockie odczytywanie Herberta”, która odbyła się w ramach Festiwalu Poezji w Sopocie, Sopot 7.12.2001 r.
  Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Raport z oblężonego miasta.

 1. Życie „na hurra!”  : (o Ryszardzie Milczewskim-Bruno) // Topos. - 2002, nr 3, s. 61-62
  * Zawiera także listy (18, głównie kartki pocztowe) Ryszarda Milczewskiego-Bruno do K.N., na s. 62–71.
  Dat.: 1.04.1972 ; 11.05.1972 ; 24.11.1972 ; 29.11.1972 ; 28.12.1972 ; 16.01.1973 ; 04.1973 ; 22.06.1973 ; 11.01.1974 ; 14.01.1974 ; 21.02.1974 ; 1.12.1974 ; 30.01.1975 ; 17.11.1975 ; 15.06.1976 ; 26.10.1977 ; 4.03.1978.
  Milczewski-Bruno Ryszard ; Milczewski-Bruno Ryszard - listy ;

  2003

 1. Duchy ; Ziarno i wiatr ; Jeszcze ; W deszczu ; Muzo - przychodź... :  [wiersze] // Akcent. - 2003, nr 4, s. 66-68
 1. Dużo ; Jak ktoś ; Jeszcze ; Niecierpliwość ; Spełnione ; W zaświatach ; :  [wiersze] // Topos. - 2003, nr 4/5, s. 130-133
 1. Ksiądz z "pradoliny Wisły". - Rec. pracy: Kamecki Franciszek. Skarga księdza, Sopot, 2002 // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 3, s. 35–36
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Kamecki Franciszek - twórczość - opracowania - Skarga księdza ;

 1. Marian Strzelecki 1924–1973; tkanina i malarstwo... :  [nota]. - W rubryce: Grawitacje // Topos. - 2003, nr 1-3, s. 244-245
  * Dot. wystawy tkanin i obrazów Mariana Strzeleckiego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w dniach 11.03-06.04.2003 r.
  Strzelecki Marian ;

 1. Piękno i gorycz opowieści :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kubiak Zygmunt. Piękno i gorycz Europy, Warszawa, 2003 // Nowe Książki. - 2003, nr 10, s. 24-25
  Kubiak Zygmunt - opracowania - Piękno i gorycz Europy ;

 1. Podnóżek najmniejszego palca” i „krnąbrny uczeń” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Herbert Zbigniew, Zawieyski Jerzy. Korespondencja 1949–1967, Warszawa, 2002 ; Herbert Zbigniew, Elzenberg Henryk. Korespondencja, Warszawa, 2002 // Przegląd Polityczny. - 2003, Nr 60, s. 160–163
  Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Herbert Zbigniew, Zawieyski Jerzy. Korespondencja 1949–1967 ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Herbert Zbigniew, Elzenberg Henryk. Korespondencja ;

 1. Popatrz, knapie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Grzyb Andrzej. Ścieżka przez las. Czarna krew : opowiadania, Pelplin : 2003 // Topos. - 2003, nr 6, s. 231-232
  Grzyb Andrzej - twórczość - opracowania - Popatrz, knapie ;

 1. Prawdy oraz imitacje :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gutorow Jacek. Niepodległość głosu, Kraków, 2003 // Nowe Książki. - 2003, nr 6, s. 38-39
  Gutorow Jacek - opracowania - Niepodległość głosu

 1. Ten, który idzie za Głosem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wojtyła Karol. Poezje zebrane ; Tryptyk rzymski, Kraków, 2003 // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 64-65
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Wojtyła Karol - twórczość - opracowania ;

 1. Ucząc sie odwagi :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bryll Ernest. Nie proszę o wielkie znaki, Warszawa, 2002 // Topos. - 2003, nr 4/5, s. 209-210
  * Także w tegoż "Rozróżnianie głosów". - Gdańsk, 2004.
  Bryll Ernest - twórczość - opracowania - Nie proszę o wielkie znaki ;

 1. V ùžasu :  [wiersz] / tł. Libor Martinek // Opavsko. - 2003,  nr 14, s. 11
  Nowosielski Kazimierz - twórczość - tłumaczenia ;

 1. Zauważmy rzeczywistość :  [recenzja]. - Rec. pracy: Porzucić świat absurdów / z Mieczysławem A. Krąpcem op rozm. ks. Jan Sochoń, Lublin, 2002 // Topos. - 2003, nr 6, s. 222–223
  Krąpiec Mieczysław A. - twórczość - opracowania - Porzucić świat absurdów ;

 1. Ziarno i wiatr :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 2003, nr 235, s. 15
 1. Ziarno i wiatr :  [wiersz] // Magazyn Twórców. - Nr 1 (2003), s. 5


  2004

 1. Być gospodarzem wolności. - W rubryce: Sztuka interpretacji // Topos. - 2004, nr 6, s. 137–141
  * Analiza i interpretacja wiersza Leopolda Staffa pt. Gnój.
  Staff Leopold - twórczość - opracowania - Gnój ;

 1. Godziny (II) :  [wiersz] // Magazyn Twórców. - 2004, nr 2, s. 3
 1. Gorlak Zbigniew: Legoizm? A co to takiego? :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 64 (2004), s. 152
  Gorlak Zbigniew ;

 1. Logika i nieobliczalność : o malarstwie Władysława Jackiewicza :  [szkic]. - W rubryce: Sztuka // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 217–219
  * Nawiązanie do wystawy Władysława Jackiewicza w galerii STS w Sopocie w marcu 2004 r.
  Jackiewicz Władysław ;

 1. Medytacyjny realizm Hanny Solway :  [szkic]. - W rubryce: Sztuka // Topos. - 2004,  nr 3/4, s. 220–222
  * O malarstwie Hanny Solway w nawiązaniu do wystaw artystki w galerii „Piękny Świat” w Gdańsku, w marcu 2004 r.
  Solway Hanna ;

 1. Zdążanie ; Węzeł ; Wypisz wymaluj ; Piszę ; Wyrobnik :  [wiersze]. - Fot. // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 2, s. 95-98
 1. Świeszewski Maciej: Marionetki, piękno i Bóg :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 66  (2004), s. 162
  Świeszewski Maciej ;

  2005

 1. A jednak możliwe :  [recenzja]. - Rec. pracy: Miłosz Czesław. Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931–1939, Kraków, 2003 ; Miłosz Czesław. O podróżach w czasie, Kraków, 2004 // Przegląd Polityczny. - Nr 69 (2005), s. 182–184
  Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - O podróżach w czasie ; Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Miłosz Czesław. Przygody młodego umysłu ;

 1. Cześnik Henryk: Tak żyję, tak maluję :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 69 (2005), s. 174
  Cześnik Henryk ;

 1. Europa pozbywa się granic :  [wiersz]. - Rubryka: Galeria jednego wiersza // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 72, dod. Gazeta Morska, nr 72, z dn. 26–28.03, s. 6
 1. Kaprys wolności, wolność dla kaprysu : o jednym wierszu Jarosława Iwaszkiewicza // Teksty Drugie. - 2005, nr 6, s. 152–156
  * Analiza i interpretacja wiersza pt. Ogrodniczki.
  Iwaszkiewicz Jarosław - twórczość - opracowania - Ogrodniczki ;

 1. Misiek Jan: Formy, szczątki i obrządki :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 70 (2005), s. 170–171
  Misiek Jan ;

 1. Myślenie żarliwe i uważne :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czapski Józef. Rozproszone : teksty z lat 1925-1988, Warszawa, 2005 // Przegląd Polityczny. - Nr 72 (2005), s. 188-190
 1. Mądrawski Henryk: Różne racje, różne sytuacje :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 73/74 (2005), s. 160
  Mądrawski Henryk ;

 1. Przejść od dialogu do świadectwa :  [esej] // Topos. - 2005, nr 3, s. 7-10
  * Dot. rozważań Jana Pawła II zawartych w książce: Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków, 2005.
  Jan Paweł II - twórczość - opracowania - Pamięć i tożsamość ;

 1. Przestrzenie ; Wzrastanie ; Może to już ; Tylko tyle ; Być :  [wiersze] // Odra. - 2005, nr 12, s. 91–92
 1. Wiedzieć i dźwignąć :  [recenzja]. - Rec. pracy: Siedlecka Joanna. Obława : losy pisarzy represjonowanych, Warszawa, 2005 // Przegląd Polityczny. - Nr 73/74  (2005), s. 174–176
  Siedlecka Joanna - twórczość - opracowania - Obława : losy pisarzy represjonowanych ;

 1. Żyliśmy :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 81, dod. Rejsy, z dn. 7.04, s. 2
  * Wiersze Zygmunta Bukowskiego, Tomasza Czapiewskiego, Kazimierza Nowosielskiego, Janusza Pasierba, Mileny Wieczorek pod wspólnym tyt.: Poeci Papieżowi.
  Jan Paweł II ;

  2006

 1. „Podpunkt”, „Punkty Mówione” i inne znaki stanu wojennego // Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 220-224
 1. „Podpunkt”, „Punkty Mówione” i inne znaki stanu wojennego // Zeszyty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. - 2006, nr 1, s. 29–38
  * Materiały z sesji historycznej „Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski”, 7.12.2005.

 1. Gajewski Roman: Etyka i rozróżnianie kolorów :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski  // Przegląd Polityczny. - Nr 75  (2006), s. 160
  Gajewski Roman ;

 1. Nie zmarnowane życie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bukowski Zygmunt. Zielony kuferek : autobiografia 1936–1956, Tczew, 2003 ; Bukowski Zygmunt. Zielony kuferek : autobiografia 1957–1977, Pruszcz Gdański, 2005 // Topos. - 2006, nr 4, s. 186–187
  Bukowski Zygmunt - twórczość - opracowania - Zielony kuferek : autobiografia 1936–1956 ; Bukowski Zygmunt - twórczość - opracowania - Zielony kuferek : autobiografia 1957–1977 ;

 1. Odkrywczość i ufryzowany realizm : głos w dyskusji o gdańskiej wystawie „Nowi Dawni Mistrzowie” Donalda Kuspita // Dziennik Bałtycki. - 2006, nr 276, s. 21
  * O wystawie ponad 30 współczesnych malarzy, głównie amerykańskich, w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.
  Kuspit Donald ;

 1. Pogranicza Piotra Cielesza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Cielesz Piotr. a jednak... światło : poezje wybrane, Gdańsk, 2006 // Topos. - 2006, nr 6, s. 166-168
  Cielesz Piotr - twórczość - opracowania - A jednak... światło ;

 1. Przyczynek do portretu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wat Aleksander. Korespondencja. Cz. 1–2, Warszawa, 2005 // Przegląd Polityczny. - Nr 78 (2006),  s. 160–162
  Wat Aleksander - twórczość - opracowania - Korespondencja ;

 1. Siemińska Maja: Chropowatość i metafizyka :  [wywiad] / rozm. przepr. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 78 (2006), s. 152
  * Rozmowa z absolwentką gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za 2002 r.
  Siemińska Maja ;

 1. Tomasza Gluzińskiego "spis okoliczności" :  [szkic] // Topos. - 2006, nr 1-2, s. 137-140
  * Dot. książki: Tomasz Gluziński. Wielkie pastwisko. - Warszawa, 2005.
  Gluziński Tomasz - twórczość - opracowania - Wielkie pastwisko ;

 1. W odpryskach ; Za horyzontem ; Równina V ; Nad zatoką ; Utrudzenia ; Nagle ; W słowie :  [wiersze] // Topos. - 2006, nr 3, s. 109-112
 1. Wzrastać – ku czemu? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rec. pracy: Mańkowski Zbigniew. Widzieć prawdę : Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji, Gdańsk, 2005 // Przegląd Polityczny. - Nr 77 (2006), s. 162–163
  Mańkowski Zbigniew - twórczość - opracowania - Widzieć prawdę : Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji ; Czapski Józef - opracowania ;

 1. Za horyzontem ; Iść ; Mała wiara ; Nieznajoma ; Obrazy ; Schodzenie ; Słychać… ; W elegii ; W szufladach :  [wiersze] // Christianitas. - Nr 29/30  (2006), s. 281–289
 1. Ślady pamięci : Karczewska i Misiek :  [szkic] // [Trzydzieści] 30 Dni. - 2006, nr 6, s. 44-45
  * Dot. twórczości plastycznej Hanny Karczewskiej i Jana Miśka w nawiązaniu do wystawy artystów w Ratuszu Głównego Miasta w październiku – listopadzie 2006 r.
  Karczewska Hanna ; Misiek Jan ;

 1. Światło i smutek : Hanna Solway. Malarstwo, rysunek // Topos. - 2006, nr 5, s. 153-154
  * O malarstwie Hanny Solway w nawiązaniu do wystawy malarstwa i rysunku artystki w Galerii Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, 22.06–23.07.2006 r.
  Solway Hanna ;

  2007

 1. Bereźnicki Kiejstut: Na tyle mnie było stać :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 81 (2007), s. 150
  Bereźnicki Kiejstut ;

 1. Cuda ; Z obdarowania ; Dar ; Moja żona ; Modlitwa Orfeusza ; A teraz :  [wiersze] // Topos. - 2007, nr 4, s. 33-36
 1. Kartki ; Podróże ; Przy studni ; Znowu : :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2007, nr 2, s. 73–75
 1. Kto przeciw komu : wokół kanonu lektur // Nasz Dziennik. - 2007, nr 134, s. 11
 1. Miał w sobie coś z pastucha króla i poety” :  [szkic] // Topos. - 2007, nr 3, s. 83–95
  * O Mieczysławie Czychowskim.
  Czychowski Mieczysław ;

 1. Obraz ; Jeszcze jeden dzień ; W szpitalu ; :  [wiersze] // Więź. - 2007, nr 3, s. 63–64
 1. Opowieść serdeczna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 1–2, Kraków, 2006-2007  // Nowe Książki. - 2007, nr 6, s. 46–47
  Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Autobiografia ;

 1. Pożegnanie Stanisława Dąbrowskiego – poety i naukowca // Topos. - 2007, nr 5, s. 156–157
  * Dat.: Cmentarz Srebrzysko, 17.08.2007 r.
  * Tekst mowy pożegnalnej, którą wygłosił Kazimierz Nowosielski podczas pogrzebu Stanisława Dąbrowskiego w Gdańsku.
  Dąbrowski Stanisław ;

 1. Racjonalista i marzyciel :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stempowski Jerzy. Eseje dla Kassandry, Gdańsk, 2005 // Przegląd Polityczny. - Nr 83 (2007), s. 146-148
 1. Słychać… ; Przed odpoczywaniem :  [wiersze]. - Il. // Okolica Poetów. - Nr 38 (2007), s. 29
  * Portret K.N. rys. Krzysztof Niespodziański.

 1. Łajming Włodzimierz: Tu się sprawdzam :  [wywiad] / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 82 (2007), s. 156
  Łajming Włodzimierz ;

  2008

 1. Čist ; Stopy ; Láska ; Citlivost ; A co? ; Obřady ; Imeno ; Svoboda ; U ùžasu :  [wiersze] / tł. Libor Martinek  // Akord : Revue po literaturu umĕni a život [Brno – Praha]. - R. 27 (2008), s. 225–231
 1. Herbert dzisiaj czytany // Kwartalnik Artystyczny. - 2008, nr 2, dodatek, s. 61
  * Jeden z kilkunastu tekstów piarzy i poetów (m.in. S. Chwina, J. Hartwig, J. Łukasiewicza, M. Skwarnickiego, L. Szrugi) dot. twórczości Herberta. Teksty zamieszczono pod tytułem redakcyjnym "Głosy i glosy w 10. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta".
  Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania ;

 1. Miary ; W słowie ; Dużo ; Zstępowanie ; Niepokój ; W ciszy ; Znów ; Wędrowiec ; Niecierpliwość ; Godziny (II) ; Ziarno i wiatr :  [wiersze] // List do Pani. - 2008, nr 9
 1. Odkrytki i otkrytki :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rec. pracy: Latawiec Bogusław. Odkrytki, Warszawa, 2007 // Topos. - 2008, nr 1/2 (98/99), s. 147–149
  Latawiec Bogusław - twórczość - opracowania - Odkrytki ;

 1. Po swojemu :  [szkic] // Kwartalnik Artystyczny. - 2008, nr 1, 65-68
  * Dot twórczości artystycznej Jerzego Panka, m.in. o drzeworycie pt. "Święty Jerzy ;
  Panek Jerzy - twórczość - opracowania ; Panek Jerzy - twórczość - opracowania - Świety Jerzy ;

  2009

 1. Dar ; Moja żona ; Jeszcze jeden dzień ; *** Słychać… ; Pisać ; Schodzenie ; Równina V; W szufladach ; Pozdrowienie ; A teraz ; Mała wiara :  [wiersze] //  List do Pani. - 2009, nr 3, s. 24–25
 1. Henryk Mądrawski (1933–2009) // Topos. - 2009, nr 3, s. 140–143
  Mądrawski Henryk ;

 1. Kartki ; W płomieniu ; Jesteś ; Wierszyk :  [wiersze] // Odra. - 2009,  nr 11, s. 93–94
 1. Obrazy ; Dopowiedź :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2009,  nr 4, s. 111–112
 1. Pisać ; Półcienie ; Równina V :  [wiersze] // Okolica Poetów. - 2009, nr 47, s. 27
 1. Pokolenie ; Do brata ; W paradach ; W sztuce :  [wiersze] // Arcana. - 2009,  nr 4, s. 5–7
 1. Uważnie i czule :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rec. pracy: Modrzewski Stanisław. Gdzie tataraki, gdzie jerzyki..., Gdańsk, 2008 // Nowe Książki. - 2009, nr 4, s. 52–53
  Modrzewski Stanisław - twórczość - opracowania - Gdzie tataraki, gdzie jerzyki... ;

 1. Wierszyk (z przypomnienia) ; W posłuszeństwie ; Z nasłuchiwania (II) ; Odkrycia ; Z daleka ; Noc ; :  [wiersze] // Twórczość. - 2009, nr 9, s. 52–55
 1. Wpierw ; Odpowiedź ; Telefon ; Pod wieczór ; Słuchasz ; :  [wiersze] // Tygiel Kultury. - 2009, nr 10/12, s. 35–40
 1. Wysłuchany ; Rozbłyski ; Tu i tam ; Przy oknie ; Dary ; W dłoni ; Wiatr ; :  [wiersze] // Akcent. - 2009, nr 4, s. 65–68

  2010

 1. Dostatek światła, intensywność życia :  [szkic] // Bliza. - 2010, nr 1, s. 106–109
  * O malarstwie Marka Wróbla.
  Wróbel Marek ;

 1. Jan Misiek / kolaż tekstowy // Topos. - 2010, nr 6, s. 176–181
  Misiek Jan ;

 1. Materia ziemi i platońskie cienie :  [szkic] // Bliza. - 2010, nr 4, s. 154–158
  * O malarstwie Grażyny Kręczkowskiej.
  Kręczkowska Grażyna ;

 1. Rachunek :  [wiersz] // Michael. Dla Triumfu Niepokalanej. - 2010, nr 57, s. 6
 1. Rachunek (II) ; Zaczęli ; Nowy czas ; Ku czemu ; Jeden przez drugiego ; Nowy wspaniały świat ; Enter ; Pod gwiazdą wieku :  [wiersze] // Arcana. - 2010, nr 4, s. 94–97
 1. W przestrzeniach ; Blaski ; Wiersze (II) ; Pokrzepienie ; Przejścia ; Nadzieja ; Z daleka ; Moja ziemia ; W popłochu ; Poniemiecka cukiernica :  [wiersze] // Kresy. - 2010, nr 1/2, s. 46–50


  2011

 1. „Jestem swoja własna” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rec. prac: Szychowiak Mirka. Proszę nie płakać, Szczecinek, 2010 ; Szychowiak Mirka. Jeszcze się tu pokręcę, Mikołów, 2010 // Topos. - 2011, nr 5, s. 174–176
  Szychowiak Mirka - twórczość - opracowania - Proszę nie płakać ; Szychowiak Mirka - twórczość - opracowania - Jeszcze się tu pokręcę ;

 1. Dobrze ; Spojrzyj ; Wrona ; Pocieszenie ; Z mocy własnego wzrastania... :  [wiersze] // Bliza. - 2011, nr 2, s. 48–50
  * Pod wspólnym tytułem: Dobrze i inne wiersze.

 1. Malarka tajemnicy spojrzenia :  [szkic] // Topos. - 2011, nr 4, s. 166–169
  * O malarstwie Hanny Karczewskiej i wystawie „Wizerunki” w Dworku Sierakowskich w Sopocie.
  Karczewska Hanna ;

 1. Na drodze ; Na skrzyżowaniu ; Co mnie spotkało ; Wspomnienie (M.Cz.) ; Losy ; Z daleka ; Z łaski : Wiersze :  [wiersze] // Pomerania. - 2011, nr 1, s. 32-33
  * Wiersz "Wspomnienie" dat: 18 I 2010.

 1. Przeczytałem ; Krzyż ; Miasto ; Matka pijaków ; Wołanie ; Z zapisków ; Prośba (II) ; Na rynkach :  [wiersze] // Arcana. - 2011, nr 4, s. 241–245
 1. Skąd on to ma? : Czesław Miłosz i miłość własna :  [szkic] // Arcana. - 2011, nr 6, s. 139–150
  Miłosz Czesław - opracowania ;

 1. Stan wojenny  : zapiski : (pierwsze 10 dni) :  [dziennik] // Teki Gdańskie. - T. 12 (2011), s. 109–126
  * Zapiski z dziennika od 13.12 do 23.12.1982 r., dot. głównie Gdańska, m.in. środowiska polonistycznego Uniwersytetu Gdańskiego i literatów.

 1. Trójkąt bermudzki ; Ścieżki Pana ; Przez okno ; W rozjaśnieniach ; Piszę ; W boju ; Brzeg ; Ślad :  [wiersze] // Zeszyty Karmelitańskie. - 2011, nr 3, s. 116–120
 1. W laboratorium malarskich znaczeń :  [szkic] // Bliza. - 2011,  nr 3, s. 224–227
  * O malarstwie Janusza Osickiego.
  * Przypis: Tekst jest znacznie poszerzoną wersją wstępu, który został zamieszczony w katalogu wystawy malarstwa: Janusz Osiecki, Struktura, [Gdynia, 2010].
  Osicki Janusz ;

 1. W podzięce ; Do M. ; Razem ; A ty dokąd… ; Na nierównościach ; Tutaj ; Wybór ; Po drodze ; Z matką ; Pocieszenie :  [wiersze] // Fraza. - 2011, nr 2, s. 81–85
 1. Z Rybna do Sompolna // Koniński Kurier Oświatowy. - 2011, nr 4, s. 8–9
  Nowosielski Kazimierz - źródła ;

 1. Z żułu i z mułu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rec. pracy: Modrzewski Stanisław. Wielorzecze, Gdańsk, 2010 // Twórczość. - 2011, nr 5, s. 105–107
  Modrzewski Stanisław - twórczość - opracowania - Wielorzecze ;

  2012

 1. „Kazania” nie tylko „sejmowe” : w czterechsetlecie śmierci ks. Piotra Skargi :  [szkic] // Topos. - 2012, nr 5, s. 96–101
  Skarga Piotr - opracowania ;

 1. Nisko i wyżej : o malarstwie Barbary i Jana Górów :  [szkic] // Bliza. - 2012, nr 4, s. 217–220
  Góra Jan (malarz) - opracowania ; Góra Barbara (malarka) - opracowania ;

 1. Opoka polskości :  [szkic] // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2012, nr 102, s. 26–27
  * O założycielskich tekstach polskości.

 1. Panisko : Jarosław Iwaszkiewicz na kartach swoich „Dzienników” // Arcana. - 2012, nr 6, s. 92–98
  Iwaszkiewicz Jarosław - twórczość - opracowania - Dzienniki ;

 1. Przypomniane „Dziedzictwo” // Bliza. - 2012, nr 4, s. 66–71
  * O powieści Zofii Kossak pt. Dziedzictwo.
  Kossak Zofia - twórczość - opracowania - Dziedzictwo ;

  2013

 1. „Czyny i rozmowy” : korespondencja: Giedroyc – Miłosz // Arcana. - 2013, nr 2, s. 172–176
  Giedroyc Jerzy - twórczość - opracowania Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz, Korespondencja ; Czesław Miłosz - twórczość - opracowania - Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz, Korespondencja ;

 1. „Wittlinologowie” nie próżnują :  [recenzja]. - Rec. pracy: Etapy Józefa Wittlina / red. Wojciech Ligęza i Wojciech S. Wocław. – Kraków, 2014 // Ekspresje = Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą [Londyn]. - T. 4 (2013), s. 289–291
  * Wydane w 2014 r.
  Wittlin Józef ;

 1. Name ; Traces ; From a Dream :  [wiersze] / transl. by Georgia Scott and David Malcolm // A Between : almanach for the Year 2013 [Gdańsk]. - 2013, s. 129–130
 1. Z przemyśleń ; Spójrz ; Płomyk ; W miłości :  [wiersze] // Okolica Poetów. - 2013, nr 60, s. 27


  2014

 1. „Kocham” – słyszę : o jednym wierszu Juliana Przybosia // Twórczość. - 2014, nr 6,  s. 143–146
  * Analiza i interpretacja wiersza pt. Słowik.
  Przyboś Julian - twórczość - opracowania - Słowik ;

 1. Dom Barbary Wachowicz :  [szkic] // Nasz Dziennik. - 2014, nr 53
  Wachowicz Barbara ;

 1. Irys ; Równina VI ; Obrazy ; Krople ; Może ; Wędrowcze – dokąd… ; Odpoczynki :  [wiersze] // Topos. - 2014, nr 1/2, s. 74–77
 1. Poezja (II) ; Noe ; Realizm :  [wiersze] // Fraza. - 2014, nr 1/2, s. 74–75
 1. Radość tworzenia :  [szkic] // Bliza.. - 2014, nr 2, s. 156–158
  * O malarstwie Stefana Stankiewicza.
  Stankiewicz Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Stan wojenny : zapiski : (drugie 10 dni) // Teki Gdańskie. - T. 12  (2014), s. 109–126
 1. Słuchaj ; „Indifference to events” (Newman) :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2014, nr 3, s. 161–162
 1. To jest to ; Z Franza Kafki ; W sztuce ; Finis Poloniae ; Miary i kary ; Szczęście ; Z dystychów ; Oczekiwanie :  [wiersze] // Wyspa. - 2014, nr 2, s. 61–63
 1. Za zasłoną ; Płomyk ; Do ukochanej ; Wysłuchany ; Na drodze ; Przy oknie ; Kiedy :  [wiersze] // Twórczość. - 2014, nr 5, s. 37–39
 1. Znaki, ślady, przetworzenia :  [szkic] // Arttak. - 2014, nr 2, s. 57–59
  * O malarstwie i rysunkach Janusza Karbowniczka.
  Karbowniczek Janusz - twórczość - opracowania ;

 1. Światło ; Kartki i dłonie ; Na skraju ; Z rozstań :  [wiersze] // Pomerania. - 2014, nr 9, s. 56–57


  2015

 1. „Bal u Salomona” : salon, Gulistan i Sodoma :  [szkic] // Topos. - 2015, nr 4, s. 46–52
  * O poemacie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. Bal u Salomona.
  Gałczyński Konstanty Ildefons - twórczość - opracowania - Bal u Salomona ;

 1. „Czasem i uczeni są mądrzy” :  [szkic] // Bliza. - 2015, nr 1, s. 88–91
  * Dot. stanu współczesnego uniwersytetu. Tekst ukazał się w bloku tekstów „Koniec uniwersytetu?".

 1. „Na co Polska?” : o chrześcijańskim patriotyzmie Norwida :  [szkic] // Topos. - 2015, nr 1, s. 7–14
  Norwid Cyprian Kamil - twórczość - opracowania ;

 1. Pani Jadwiga Lesiecka (1921-2015) // Topos. - 2015, nr 6, s. 198-199
  Lesiecka Jadwiga ;

 1. Pod przysięgą ; Glebae adscriptus ; W ucieczce ; Nowa ziemia ; W studni zatracenia ; Tak szybko ; Pod gwiazdą wieku ; Dojrzewanie :  [wiersze] // Arcana. - 2015, nr 1, s. 84–87
 1. Poezja drogi i droga poezji // Twórczość. - 2015, nr 12, s. 109-111
 1. Raz tak, raz siak : Czesława Miłosza kłopoty z Chrystusem :  [szkic] // Arcana. - 2015, nr 2, s. 110–115
  Miłosz Czesław ;

 1. W poszukiwaniu formy czystej i czynnej :  [szkic] // Autograf. - 2015, nr 3, s. 20–21
  * O malarstwie Zdzisława Brodowicza w nawiązaniu do wystawy w galerii „Punkt” w Gdańsku, 16.01.2015.
  Brodowicz Zdzisław - twórczość - opracowania ;

  2016

 1. Kreacje, sny i lewitacje : (o poezji Janusza Stycznia) :  [szkic] // Twórczość. - 2016, nr 5, s. 133-137
  Styczeń Janusz ;

 1. Któż to odgadnie? : o prozie Stanisława Marii Salińskiego // Bliza. - 2016, nr 1, s. 104-109
  Saliński Stanisław Maria ;

 1. Orfeusz ; Słowa ; Zależność ; Pomyślnoś i spokój ; Ochrzczeni ; Ta śmierć :  [wiersze] // Twórczość. - 2016, nr 11, s. 17-20
  * Numery s. i incipity kolejnych wierszy: s. 17: I zagrał jeszcze... ; s. 17-18: Słowa które wcale / nie muszą być głośne... ; s. 18: Wolny - a jednak / zależny od drzew... ; s. 19: Pomyślność i spokój... ; s. 19-20: A gdzie ochrzczeni... ; s. 20: Ta śmierć nim przyszła...

 1. Sarmatyzm kosmopolityzmem podszyty : (szkic o Melchiorze Wańkowiczu) :  [szkic] // Arcana. - 2016, nr 3, s. 162-171
  Wańkowicz Melchior ;

 1. Stanisław Białogłowicz i jego obrazy pisane // Bliza. - 2016, nr 3, s. 108-112
  Białogłowicz Stanisław ;

 1. Szatrang albo korab z głupcami // Topos. - 2016, nr 2, s. 158-161
 1. Są wiersze ; Nie rozdrażniaj ; Mądrość ; Poznanie ; Ciasteczka ; Poznanie (II) ; Ślady :  [wiersze] // Wyspa. - 2016, nr 3, s. 108-112
 1. W zachwycie ; Miejsce ; W zaświatach (II) ; Prośba (II) ; Książki ; Festyn ; Obrządki ; Nad wodą ; Pisać :  [wiersze] // Topos. - 2016, nr 6, s. 57-61
  * Nr s. i inc.: s. 57: Choć dotykalne... ; s. 57-58: Między zatoką... ; s. 58: Może i tak będzie... ; s. 59: Ześlij anioła swego Panie ; s. 59: Jakże się bronią... ; s. 60: A wydaje im się... ; s. 60-61: Obrządki zapomnienia... ; s. 61: Wysychają rzeki... ; s. 61: Pisać dla chleba...

 1. Umacnia to, co nie zabija? :  [szkic] // Topos. - 2018, nr 6, s. 99-102
  * O książce: Misakowski Stanisław. WFD czyli człowiek, który sam nie wie, kim jest. - Toruń, 2018.

Przekłady 1. Rożdiestwienski Wsiewołod.  (Niemilkliwe morze...) ; Gangut [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W:  Leningradzkie motywy / słowo wstępne i wybór Janina Sałajczykowa. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 11-13

 1. Kotow Piotr: Nie skarż się, że przemijasz ... [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. - 1979, 202, s. 5

 1. I w tym pociecha była ; Nie skarż się, że przemijasz... ; Wśród pylistego pola sterczała  [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W:  Kotow Piotr.  Z tamtego brzegu / wstęp Zbigniew Żakiewicz ; wybór Zbigniew Szymański. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - S. 54, 85, 92
  ISBN 83-215-9155-8

 1. Kotow Piotr: Wiersze nie tylko z nieba ... [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 182, s. 5

 1. Kotow Piotr: Całe niebo chmurami pokryte... ; Nadzieja [wiersze] / tł. Kazimierz Nowosielski // Gwiazda Morza. - 1984, nr 2, s. 8

 1. Kotow Piotr: Katownia w Gdańsku [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 289, s. 6

 1. Oto przyszła... ; Rzeczko, moja rzeczko... ; Całe niebo chmurami pokryte... ; Komuś ty zła więcej wyrządziła... ; Katownia w Gdańsku ; Ni mnie ni tobie... ; Nadzieja ; „Nie łomocz”... [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W:  Kotow Piotr.  Ślady. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 8, 10, 28, 45, 58, 65, 86, 88
  ISBN 83-215-9199-X

 1. Rzeczko, moja rzeczko... ; Oto przyszła... ; I w tym pociecha była (G.M.K.) ; Nadzieja ; Katownia w Gdańsku [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W:  Kotow Piotr.  Stara pieśń. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 13, 39, 73, 85, 87
  ISBN 83-215-9225-2

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich [wiersze] / oprac. Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski, nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - 255, [1] s.

 1. Zieliński Stanisław.  Rymy serdeczne [wiersze] / wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980

 1. Czychowski Mieczysław.  Wiersze wybrane [wiersze] / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; oprac. graf. M. Czychowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - 228 s.

 1. Kałędkiewicz Zdzisław.  Z paradoksów i deliberacji : 1985-1988 / oprac. Kazimierz Nowosielski // Tytuł, 1991, nr 3, s. 229-238
  Dot. malarstwa i malarzy.


 1. Hugon Lasecki : malarstwo, rysunek [katalog wystawy] / wstęp Kazimierz Nowosielski. - Sopot : Galeria Triada, 1992. - 8 s.

 1. Jacek Mydlarski : malarstwo : Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, 15 sierpnia-12 września 1993 / wstęp Kazimierz Nowosielski, Aneta Szyłak, Adam Pawlak. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, Oddz., 1993. - [4] s.

 1. Duch Ryszard.  Zabłąkana planeta [wiersze] / wstępem opatrzył Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "Oskar", 1995. - 59, [1] s.
  Wyd. 2 - Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1999

 1. Hugon Lasecki : malarstwo [katalog wystawy] / wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdynia : Galeria 78, 2000. - 15, [1] s.

 1. Łajming / red. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych  ; Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2000. - 72 s.

 1. Kamecki Franciszek.  Ten co umywa nogi : wiersze zebrane z lat 1960-2000 / posłowie Kazimierz Nowosielski. - Pelplin, 2001. - 423 s.
  ISBN 83-88487-70-1
  * Tekst referatu wygłoszonego podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie w 1998 r.
  * Także w: O literaturze Kociewia. - Tczew ; Pelplin, 2003 oraz w: Nowosielski Kazimierz. Rozróżnianie głosów. - Gdańsk, 2004.


 1. Jaremin Bogdan.  Wiersze z ciemnego światła / [posłowiem opatrzył Kazimierz Nowosielski]. - Pelplin : "Bernardinum", 2001. - 85, [1] s.
  ISBN 83-88487-62-0

 1. Misiek Wschodnia : katalog wystawy / pomysł wystawy Adam Hlebowicz ; komisarz Agata Grędowicz ; oprac. graficzne Jan Misiek ; wybór tekstów literackich Kazimierz Nowosielski ; Jan Misiek ; red. Elżbieta Pękała. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2002. - 48 s.
  ISBN 83-908862-6-X

 1. Stankiewicz : malarstwo : 40 lat twórczości  [katalog wystawy] / projekt i oprac. katalogu Ryszard Królikiewicz ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; reprodukcje Piotr Tomasz Radziemski. - Gdańsk : Galeria Sztuki Współczesnej ALTERNATYWA, 2002
  Dot. wystawy w 2002 roku w Galerii Sztuki Współczesnej ALTERNATYWA w Gdańsku.


 1. Stryjewski Mieczysław.  Z brulionu [wiersze] / do dr. podała Agnieszka Pryl ; wyboru dokonał Kazimierz Nowosielski. - Lębork : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005. - 62 k. : il.
  ISBN 83-918379-6-3
  * Nazwy aut. oprac. we wstępie.


 1. Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża [antologia] / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała ; oprac. biogramów Kazimierz Nowosielski i Wojciech Zmorzyński ; projekt graf. książki i okł., skład komputerowy, reprod. fotograficzne Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - 207, [1] s.
  ISBN 83-919189-5-5 ; ISBN 978-83-919189-5-1
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Zacofana, to dobrze czy kiepsko? [wypowiedź] / not. Halina Krukowska  // Kontrasty. - 1974, nr 7, s. 21-23
  Dot. "Konopielki" Edwarda Redlińskiego.


 1. Rysopis nowej poezji [wypowiedź] / not. Marzena Woźniak // Nowy Wyraz. - 1975, nr 2, s. 29-36

 1. Jestem chyba człowiekiem ziemi ... [wypowiedź] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór i oprac. oraz wstęp i noty o autorach wstęp Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 356-357

 1. Poeta wobec narodu [wypowiedź] // Sztandar Młodych. - 1977, nr 193, s. 5

 1. „Nowa prywatność” – dyskusja z udziałem prof. Marii Janion [wypowiedź] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 26-35

 1. W stanie skupienia [wywiad] / rozm. Marzena Woźniak. - Fot. // Czas. - 1978, nr 30 , s. 28

 1. Z Kazimierzem Nowosielskim o poezji : zanurzyć się w codzienności [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 245, s. 5

 1. U gdańskich pisarzy [wypowiedź] / not. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 231, s. 6

 1. Strona pamięci [wypowiedź]. - Fot. // Kujawy. - 1980, nr 15, s. 7

 1. "Każdy dla siebie i Bóg przeciw wszystkim" [wypowiedź] / oprac. Stanisław Rosiek // W: Galernicy wrażliwości / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; wybór ilustracji Stanisław Rosiek ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec, Krystyna Chwin-Turkowska, Anita Skiba.. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 168-191
  ISBN 83-215-7825-X

 1. Ciało skolonizowanych [wypowiedź] / oprac. Stanisław Rosiek // W: Galernicy wrażliwości / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; wybór ilustracji Stanisław Rosiek ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec, Krystyna Chwin-Turkowska, Anita Skiba. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 215-235
  ISBN 83-215-7825-X

 1. Fałszywy paszport Adeli H. : (dyskusja o filmie François Truffaut w dniu 23 lutego 1878 roku) [wypowiedź] // W: Odmieńcy / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Zbigniew Majchrowski ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec [i in.]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982. - S. 113-126
  ISBN 83-215-7827-6

 1. Ku poezji wewnętrznego doświadczenia [wypowiedź] // W Drodze. - 1982, nr 5, s. 83-87
  Udział w sesji pt. „Język w Kościele”, Gdańsk, 1981


 1. Pleśń i rdza [wypowiedź] // W: Osoby / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Ewa Graczyk ; indeks Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - S. 116-147
  ISBN 83-215-7834-9

 1. Jesteśmy w drodze [wywiad] / rozm. Henryka Dobosz  // Gwiazda Morza. - 1985, nr 7, s. 8-9

 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 110
  * K.N. podpisał wraz z kilkunastoma literatami gdańskimi list protestacyjny (z dn. 2.09.1985 r.) do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego.


 1. Księga ze skóry i wnętrzności  [wypowiedź] // W: Maski. T. 1 / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Marek Adamiec [i in.] ; indeks Aleksandra Pawluk : Gdańsk ; Wydaw. Morskie, 1986. - S. 313-365
  ISBN 83-215-7845-4

 1. Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”? [wypowiedź] // W: Dzieci. T. 2 / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stefan Chwin ; współred. Krystyna Turkowska-Chwin, Kwiryna Ziemba ; indeks Krystyna Turkowska-Chwin. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 89-105
  ISBN 83-215-7850-0

 1. Wyciszenie  [wywiad] / rozm. Henryka Dobosz. - Fot. // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 137, s. 3

 1. Kazimierz Nowosielski, poeta redaktor kwartalnika „Tytuł” [wywiad] / rozm. Piotr Szewc // Życie Warszawy. - 1992, nr 112, s. 9

 1. Najbliższa dal [wywiad] / rozm. Andrzej Staniszewski. - Fot. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 208

 1. Kazimierz Nowosielski  [wypowiedź] / not. TAS. - W cyklu: „Twórca przy warsztacie” ; Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 53, s. 9

 1. Słuchać, patrzeć, odczuwać [wywiad] / rozm. Janina Wieczerska. - Il. // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 89, dod. Rejsy, s. 7

 1. Świadectwo czasu, świadectwo poezji : (zapis dyskusji po spotkaniu autorskim poetów Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Wencla i Jarosława Zalesińskiego w Dworku Sierakowskich w Sopocie, 17 czerwca 1997 r.) [wypowiedź] / spisała Anna Sobecka // Topos. - 1997, nr 3, s. 25-33

 1. Obrazy matki : z poetą, historykiem literatury Kazimierzem Nowosielskim [wywiad] / rozm. Ewa Kunicka // Pielgrzym. - 1999, nr 10, s. 7-8

 1. Piórem malowane : z Kazimierzem Nowosielskim poetą, eseistą, krytykiem sztuki, laureatem tegorocznej Nagrody Artusa za tomik poezji „Znikliwa odwieczność” [wywiad] / rozm. Izabela Bartosz. - Fot. // Życie. - nr 60 (2000), dod. Życie na Fali, nr 60, s. 4

 1. Wydaje mi się, że... [wypowiedź]. - W artykule: Oksiuta-Borowska Aleksandra: Kultura przełomu wieków // Gwiazda Morza. - 2000, nr 1, s. 30

 1. Między zabawą, modlitwą a życiem [wypowiedź] / wysłuchała Katarzyna Kuźma. - Z cyklu: "Moje pasje" ; Fot. // Vivat Academia. - 2001, nr 2, s. 18

 1. Po co piszę [wypowiedź] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 84-85
  Wypowiedź w ankiecie.


 1. Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza? [wypowiedź]. - Fot. // Topos. - 2001, nr 6, s. 64-65

 1. O tym, jaki jest stan dzisiejszej literatury polskiej... [wypowiedź]. - W ramach dyskusji: „Jaki jest teraźniejszy stan literatury polskiej? : (odpowiedź na ankietę) // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 3, s. 102-104

 1. Złamali go [wywiad] / rozm. Krzysztof Wójcik. - W rubryce: „Marzec’68” ; Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 58, dod. Trójmiasto, s. 2
  Dot. wydarzeń marcowych w Gdańsku w 1968 roku i udziale w nich Kazimierza Nowosielskiego i jego kolegi Czesława B.


 1. O książce Chwina [wypowiedź]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 93, dod. Trójmiasto, z dn. 20.04.2004, s. 7
  * Krótka wypowiedź dot. książki S. Chwina "Kartki z dziennika".


 1. Przestrzeń wolności [wywiad] / rozm. Elżbieta Trybus // W: Niepokora : artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990 : ilustrowany katalog zbiorów / red. Stefan Figlarowicz [i in.]. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 78-81

 1. Polskich poetów kłopoty z Ojczyzną : Ojczyzna jest zawsze przed nami [wykład] / not. Janusz Rokiciński. - Fot. // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 50, s. 12
  Wykład wygłoszony w dn. 4.12.2007 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starogardzie Gdańskim.


 1. Klisze pamięci [wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 242, dod. Gdańsk, nr z dn. 15.10., s. 6
  * Krótka wypowiedź, m.in., K.N. o zmarłym scenografie Marianie Kołodzieju.


 1. Jestem chyba człowiekiem ziemi i brzegu… [inc.] [wypowiedź] // W: Morze polskich poetów  : wiersze i wypowiedzi : antologia / wstęp i oprac. Zbigniew Jankowski. - Gdańsk. - S. 340

 1. Po co literatura? [wypowiedź w ankiecie] // Kwartalnik Artystyczny. - 2014, nr 3, s. 156–160
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Kazimierz Nowosielski [bibliografia] // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / przedm. Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 128-129

 1. Kazimierz Nowosielski [szkic] // W: Kuncewicz Piotr.  Agonia i nadzieja. T. 3 : Poezja polska od 1956. - Warszawa : „BGW”, 1993. - S. 542-543
  ISBN 83-7066-518-7

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Kto jest kim w Polsce / red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna. - Warszawa : Wydaw. "Interpress", 1993. - S. 507
  ISBN 83-223-2644-0

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / oprac. Piotr Adamowicz i in.. - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna,, 1993. - S. 178-179

 1. Kazimierz Nowosielski [biogram] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2 : N - Ż. - Warszawa : „GRAF-PUNKT®”, 1995. - S. 44
  ISBN 83-86091-30-4

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939 - 1991. - Wyd. 1 w tej ed.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 293
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Nowosielski Kazimierz // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr.  Literatura polska 1976-1998. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 220
  ISBN 83-08-02857-8

 1. Marzęcka Barbara.  Nowosielski Kazimierz [biobibliografia] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. - S. 110-111
  ISBN 83-02-05444-5 t. 1-7
  ISBN 83-02-07446-2 t. 6

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / red. Zbigniew Canowiecki [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 157-158
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Szewc Piotr.  Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Literatura polska XX wieku / red. nacz. Jan Wojnowski. T. 1 : A-O. - Wyd. 1 popr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN S.A., 2000. - S. 471
  ISBN 83-01-13027-x
  ISBN 83-01-13028-8 t. 1

 1. Kazimierz Nowosielski [biobibliografia] // W: Grzybowski Jacek.  Kazimierz Nowosielski / oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2001. - 63, [1] s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-912204-86

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Kto jest kim w Polsce / zespół red. Beata Cynkier [i in.]. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna S.A., 2001. - S. 665
  ISBN 83-223-2691-2

 1. Nowosielski Kazimierz [biogram] // W: Jakowska Krystyna.  Podręczny słownik pisarzy polskich. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2006. - S. 401–402
  ISBN 978-83-214-1360-0

 1. Marzęcka Barbara.   Nowosielski Kazimierz [hasło biobibliograficzne] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 10, Ż i uzup. do t. 1–9. - Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN, 2007. - S. 641
  ISBN 83-02-05444-5 t. 1-9 ; ISBN 978-83-89348-94-4 t. 10

 1. [Kazimierz Nowosielski] // W: Gdańsk w literaturze. T. 6, 1980–1989  / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria, 2010. - Poz. 89–91, 251–252, 391–393, 450, 487, 506, 555, 615, 752–753 [i in.].
  ISBN 978-83-7453-978-4

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 42, 74, 75, 87-89, 97, 99, 100, 105, 111, 117, 118, 123, 128, 133, 134, 141, 143, 149, 167, 171. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5
  * Na s. 133 fragment wiersza pt. "Sierpień".


 1. Kotarski Edmund.  Nowosielski Kazimierz [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 697 : fot.
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Mrozowska Aldona: Czucie morza : [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 3/4, s. 5-8
  Dot. m.in. Kazimierza Nowosielskiego.


 1. Mrozowska Aldona: Ich czas : [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1980, z. 1/2, s. 5-17
  Dot. m. in . Kazimierza Nowosielskiego.


 1. Nowak Andrzej: Osobowość i niezależność : [szkic] // Nowy Wyraz. – 1980, nr 11, s. 25 – 36

 1. Nowak Andrzej: Cena przepołowionej twarzy : o poezji Kazimierza Nowosielskiego : [szkic] // Radar. - 1983, nr 17, s. 20

 1. Szewc Piotr: Słowa na świadectwo : o poezji Kazimierza Nowosielskiego : [szkic] // Radar. – 1987, nr 6, s. 16

 1. Ferenc Teresa, Jankowski Zbigniew: Kazimierz Nowosielski : [nota]. – Fot. // Topos. – 1995, nr 3/4, s. 35

 1. Skutnik Tadeusz: Kazimierz Nowosielski. – Nota biogr. ; Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1998, dod. Rejsy, nr 219, s. 21

 1. Gliniecka Anna: Rogata dusza. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 2000, nr 45, s. 10

 1. Tomczyk Ryszard. Wiersze Kazimierza Nowosielskiego // W: Tomczyk Ryszard. Recenzje literackie. - Elbląg : Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów, 2002. - S. 137–140. - ISBN 83-917002-0-8

 1. Śliwa Anna. „Dla kogo Bóg jest to jest, a dla kogo nie ma to nie ma” : doświadczenie Boga w poezji i eseistyce Kazimierza Nowosielskiego : [rozprawa] // W: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / red. nuk. Adriana Glenia i Ireny Jokiel. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. – S. 21–28. – ISBN 83-86881-45-3

 1. Rusin Stefan. Nieśpieszne dary Kazimierza Nowosielskiego // W: Rusin Stefan. W ogrodach wyobraźni : szkice, eseje. – Bydgoszcz : Świadectwo, 2012. – S. 201–207. – ISBN 978-83-7456-185-3

Pomniejsze materiały biograficzne 1. abf: Kandelabr 1970 : [nota] // Litery. - 1970, nr 7, s. 39
  Dot. przyznania I i III nagrody poetyckiej Kazimierzowi Nowosielskiemu w sopockim konkursie poetyckim o "Kandelabr".


 1. (ak): Konkurs poetycki : [nota] // Litery. - 1974, nr 11, s. 38
  Wyróżnienie m.in. dla Kazimierza Nowosielskiego w konkursie poetyckim organizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego oraz Gdański Oddział Związku Literatów Polskich


 1. Kronika: czerwiec 1975 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 245
  * Inf. o spotkaniu autorskim Kazimierza Nowosielskiego, zorganizowanym przez Koło Młodych w czerwcu 1975 r. w kawiarni „Literackiej” w Gdańsku.


 1. Kronika: grudzień 1974 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 244
  * Inf. o audycji radiowej Kazimierza Nowosielskiego pt. Głosy; nadanej w grudniu 1974 r.


 1. Kronika: kwiecień 1975 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 245
  * Inf. o wyborze Kazimierza Nowosielskiego na przewodniczącego zarządu Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich; w kwietniu 1974 r.


 1. Kronika: kwiecień 1976 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 249
  * Inf. o audycji radiowej Kazimierza Nowosielskiego pt. Protokół z codzienności; nadanej w kwietniu 1976 r.


 1. Kronika: kwiecień 1976 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 251
  * Inf. o wyborze nowego zarządu Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich. Nowym przewodniczącym został Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski wszedł w skład zarządu.


 1. Kronika: listopad 1973 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 242
  * Inf. o wyborze nowego zarządu Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich; Kazimierz Nowosielski wszedł w skład nowego zarządu.


 1. Kronika: listopad 1975 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 246
  * Inf. o wieczorze autorskim Kazimierza Nowosielskiego i Mariana Terleckiego, 18.11.1975 r.


 1. Kronika: luty 1973 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 240
  * Inf. o audycji poetyckiej Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Gdańsku złożonej z wierszy Kazimierza Nowosielskiego pt. Strwożone szepty.


 1. Kronika: maj 1974 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 243
  * Inf. o audycji radiowej Kazimierza Nowosielskiego pt. Wyznanie; nadanej w maju 1974 r.


 1. Kronika: wrzesień 1973 : [nota] / oprac. Andrzej Filipowicz i Stanisław Rosiek // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 241
  * Inf. o spotkaniu autorskim Kazimierza Nowosielskiego w kawiarni Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, 4.09.1973 r.


 1. Wieczór autorski [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 254, s. 6
  * Spotkanie z cyklu: "Postawy twórcze" w kawiarni "Literacka" w Gdańsku.


 1. Zapraszają nas [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 247, s. 7
  * M.in. spotkanie z K. Nowosielskim w F 25 WBP w Gdańsku przy ul. Ogarnej.


 1. Mrozowska Aldona: Gdańska książka roku [nota] // Punkt. – Nr 3 (1978), s. 157–158
  * Podpisane: AM.
  * Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów Honorowej Nagrody przyznanej przez Klub Krytyki Literackiej przy Gdańskim Oddziale Związku Literatów Polskich za najlepsze książki prozatorskie i poetyckie gdańskich pisarzy opublikowane w 1977 r. Kazimierz Nowosielski otrzymał nagrodę w dziedzinie poezji za tom „Stan skupienia”. Uroczystość odbyła się 12.05 w kawiarni „Literacka” w Gdańsku. Nota zawiera także pełny tekst komunikatu jury w składzie Małgorzata Czermińska (przew.), Józef Bachórz, Stefan Chwin, Marzena Woźniak.


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wręczeniu honorowych plakietek GTPS, m.in. Z.Ż. za książkę roku w dziedzinie poezji ("Stan skupienia").


 1. X Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 234, s. 6
  * M.in. inf. o spotkaniu z K. Nowosielskim przy ul. Gospody w filii WBP w Gdańsku.


 1. X Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 235, s. 6
  * Spotkanie autorskie z K. Nowosielskiego w dn. 18. października w Zespole Szkół Zawodowych nr 7.


 1. Frączek Maria: Kronika województwa gdańskiego 1.03 - 30.09.1980 [nota] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, nr 3-4, s. 56
  * Inf. o udziale m.in. K.N. w spotkaniu w ramach cyklu "Dialogi literackie", organizowanego przez WBP i Oddział Gdański ZLP, maj 1980 r.


 1. Moskalówna Ewa: Dialog z chwilą : [sprawozdanie] // Głos Wybrzeża. – 1980, nr 234, s. 5
  Sprawozdanie z koncertu poetyckiego.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 214, s. 4
  * Spotkanie m.in. z K. Nowosielskim.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 211, s. 7
  * Spotkanie m.in. z K. Nowosielskim.


 1. Kościelecka AnnaXII Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. 1981, nr 208, s. 6
  * Podpisane: Ank.
  * Spotkanie m.in. z K. Nowosielskim.


 1. Niedałtowski Krzysztof: Gdańscy literaci w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej : [nota] // Gwiazda Morza. – 1984, nr 26, s. 9
  Podpisano: K.N.


 1. (d.): Misiek i Nowosielski w Galerii „Arche” : [nota] // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 114, s. 2

 1. Kietrys Alina: Salon Literacki otwarty! : Gdańska Książka Roku : [sprawozdanie] // Głos Wybrzeża. – 1990, nr 85, s. 1-2
  Podpisano: (ak).
  Dot. wręczenia nagrody m. in. Kazimierzowi Nowosielskiemu.


 1. Nowosielski na Bonawenturze : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 232, dod. Gazeta Morska, nr 268, s. 2
  Nota dot. spotkania na pokładzie żaglowca w Gdyni.


 1. B.P.: Kontakty świata kultury... [nota]. – W rubryce „Widziane – Zasłyszane” // Tytuł. – 1992, nr 4, s. 237
  * Inf. o wieczorze poezji polskiej w Salzburgu (sierpień), na którym prezentowano m.in. wiersze K. Nowosielskiego.


 1. Poezja i krytyka : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 132, dod. Gazeta Morska, nr 132, s. 2
  Dot. spotkania z Kazimierzem Nowosielskim w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.


 1. Wystawa wierszy : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 12, dod. Gazeta Morska, nr 12, s. 7
  Dot. wernisażu wystawy poezji Kazimierza Nowosielskiego.


 1. K.K.: Kazimierz Nowosielski w "Literce" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 44, s. 5

 1. SZOŁSZOŁ: Kazik z Kujaw : Kazimierz Nowosielski : [nota]. – Fot. // Gazeta Rybnicka. – 1995, nr 39, s. 5
  Dot. Rybnickich Dni Literatury 18.09-01.10.1995 roku.


 1. Kazimierz Nowosielski : nagroda literacka : [nota]. – Fot. // Słowo. – 1996, nr 124, s. 17

 1. Kietrys AlinaKietrys Alina: Nagroda za wrażliwość : sukces Kazimierza Nowosielskiego : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1996, nr 120. s. 5
  Nagr. Stowarzyszenia "Civitas Christiana".


 1. (ts): Kazimierz Nowosielski: "Media Książce : I rozdanie 1997 : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 89, s. 11
  Dot. przyznania nagr. "Gdańskiej Książki Zimy" 1997.


 1. (ts): Nagrodzona „Księga darów” : [nota]. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1997, nr 97, s. 3

 1. Spotkanie : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 46, dod. Codziennik, s. 8
  Dot. spotkania autorskiego.


 1. IZA: Poezja zdobyła media : Kazimierz Nowosielski został laureatem tegorocznej Nagrody Artusa : jego tomik „Znikliwa odwieczność” wygrał m. in. z „Esther” Stefana Chwina : [nota]. – Fot. // Życie. – 2000, nr 51, dod. Życie na Fali, nr 51, s. 5

 1. Piotrowski Michał, Tymiński MarcinPiotrowski Michał, Tymiński Marcin: Nowosielski z Artusem. – Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 47, s. 1
  Dot. przyznania Kazimierzowi Nowosielskiemu Nagrody Artusa.


 1. Piotrowski Michał, Tymiński Marcin: Poezja doświadczeń : Kazimierz Nowosielski laureatem Nagrody Artusa. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 47, s. 13

 1. Zalesiński Jarosław: Honory dla twórców. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 85, s. 3
  Dot. Laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 1999 rok.


 1. Świąder Barbara: Artus dla Nowosielskiego. - Rubryka: Krótko // Gazeta Wyborca. - 2000, nr 49, dod. Gazeta Morska, nr 49, s. 4
  * Podpisane: BŚ.
  * Inf. o przyznaniu K.N. Nagrody Artusa w ramach konkursu Media Książce (organizowanego przez Dziennik Bałtycki, Radio Plus i TV Gdańsk).


 1. Festiwal poezji : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2001, nr 286, dod. Trójmiasto, s. 6
  * M.in. inf., że Kazimierz Nowosielski będzie jednym z prelegentów sesji naukowo-literackiej „Sopockie odczytywanie Herberta”.
  Również inf. w zamieszczonym pt. „Sopockie Herbertianum” programie sesji o referacie Kazimierza Nowosielskiego „Nad Raportem z oblężonego miasta” // Dziennik Bałtycki. – 2001, nr 286, dod. Rejsy, z dn. 7.12, s. 26.


 1. DW: Diagnoza dla literatury [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 113, dod. Gazeta Morska, nr 113, s. 8
  * M.in. inf., że w ramach "Spotkań ze współczesną literaturą gdańską" odbywających się na UG z inicjatywy Koła Naukowego Polonistów (16-18.05.) - zaproszono m.in. K.N.


 1. IB: Niezbędność poezji : 12 grudnia : spotkanie autorskie z Kazimierzem Nowosielskim : [nota]. – Fot. // Wiadomości Oliwskie. – 2001, nr 2, s. 5

 1. Zalesiński Jarosław: Poezja z kamienia : pomnik Herberta stanął w Sopocie : [artykuł] // Dziennik Bałtycki. – 2001, nr 287, s. 3
  * W krótkiej relacji z sesji poświęconej Zbigniewowi Herbertowi fragment dot. wystąpienia Kazimierza Nowosielskiego.


 1. Jury Konkursu [lista] / Katolicki Uniwersytet Lubelski. – 2003 http://www.kul.pl/jury-konkursu,art_1815.html
  * Kazimierz Nowosielski figuruje na liście członków jury o nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii literaturoznawstwo, w edycji I (2002) i II (2003).


 1. Łupak Sebastian: Poeta z Oliwy : [nota]. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 282, dod. Trójmiasto, nr z dn. 4.12, s. 2
  * Podpisane: SŁ.
  * Inf. o promocji tomu „Ziarno i wiatr” w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.


 1. Korczak Katarzyna: „Ziarno i wiatr”: [nota]. – W rubryce: Co, gdzie, kiedy // Głos Wybrzeża. – 2003, nr 234, s. 19
  * Podpisane: KK.
  * Dot. promocji tomu Kazimierza Nowosielskiego „Ziarno i wiatr” w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 5.12.


 1. M.W.: [Nota] // Głos Wybrzeża. – 2003, nr 235, s. 15
  * Dot. promocji tomu Kazimierza Nowosielskiego „Ziarno i wiatr” w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 5.12.
  Zamieszczono także wiersz Kazimierza Nowosielskiego pt. Ziarno i wiatr.


 1. Łupak Sebastian: Pan Kazimierz od aniołów : [nota]. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 293, dod. Trójmiasto, s. 8

 1. Korczak Katarzyna: Wystawa i nagrody : w galerii GTPS „Punkt” // Głos Wybrzeża. – 2004, nr 73, s. 5
  * podpisane: K.K.
  * W artykule dot. wręczenia nagród GTPS za działalność artystyczną w 2003 r. wymieniony K.N. jako laureat nagrody w dziedzinie poezji za tomik „Ziarno i wiatr”.


 1. Raj w Piękniewie : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 41, dod. Trójmiasto, nr z dn. 18.02, dod. Co jest grane, s.10
  * Zapowiedź promocji książki Stanisława Janke w Małej Galerii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku; prowadzenie: Kazimierz Nowosielski.


 1. Śmiech – VI Ogólnopolska Konferencja Literacka : [program] / Nadbałtyckie Centrum Kultury. – 2005
  * W zamieszczonym na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku programie Ogólnopolskiej Konferencji Literackiej „Śmiech” – inf. o referacie Kazimierza Nowosielskiego „Jest taki uśmiech. O jednym wierszu księdza Twardowskiego”; 10.11, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Król Agata: Sierpniowe wiersze na przystankach : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 176, dod. Trójmiasto, nr z dn. 30.07, s. 6
  * Zapowiedź akcji rozwieszenia na wiatach 13 przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku plakatów z wierszami poświęconymi Sierpniowi ’80. Wybrano wiersze 11 poetów, m.in. Kazimierza Nowosielskiego.


 1. MB: O pięknie i moralności : spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim : [nota]. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 21, dod. Trójmiasto, nr z dn. 26.01, s. 6
  * Inf. o promocji książki Kazimierza Nowosielskiego „Rozróżnianie głosów”, 26.01 w Małej Galerii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy ul. Targ Rakowy.


 1. Ogólnopolska Konferencja Literacka „Koniec” : [program] / Nadbałtyckie Centrum Kultury. – 2006 http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/587/ogolnopolska-konferencja-literacka-koniec
  * W zamieszczonym na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku programie Ogólnopolskiej Konferencji Literackiej „Koniec” – zapowiedź referatu Kazimierza Nowosielskiego „Jakby nicość była przed końcem. O poezji Kazimierza Ratonia”; 10.11, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Fryc Katarzyna: Wyrusz jutro na połów nowych wierszy : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 266, dod. Trójmiasto, nr z dn. 15.11, s. 7
  * Nota o rozstrzygnięciu 5. Ogólnopolskiego Przeglądu Połowy Poetyckie 2006; w jury zasiadał Kazimierz Nowosielski.


 1. MB, PG: Promocja albumu : [nota]. – W rubryce: W skrócie // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 278, dod. Trójmiasto, nr z dn. 29.11, s. 8
  * Inf. o promocji albumu „Między słowem i światłem”, 29.11 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Słowo o książce wygłoszą: Małgorzata Żerwe i Zbigniew Mańkowski.


 1. PG, MB: Rzeczpospolita na wygnaniu [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 114, dod. Trójmiasto, nr z dn. 17.05, s. 7
  * Zapowiedź dyskusji w Nadbałtyckim Centrum Kultury z udziałem Kazimierza Nowosielskiego.


 1. Kamień dla utrudzonego ; Kazimierz Nowosielski. – 2007 http://ksiazki.tv/n/category/autorzy/Nowosielski-Kazimierz
  * Film na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mW25a3rapxQ z promocji książki Kazimierza Nowosielskiego „Kamień dla utrudzonego”; Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 27.10.2007. Czas nagrania prezentującego wypowiedź Autora – 3 min 49 s. Materiał przesłany przez Piotra-Wiktora Lorkowskiego 30.10.2007 r.


 1. Prezentacja albumu „Integration” / Nadbałtyckie Centrum Kultury [nota]. – 2007 http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/771/prezentacja-albumu-integration
  * Inf. o promocji, podczas której laudację albumu wygłosi prof. Kazimierz Nowosielski. Album wydano z okazji pięciolecia wymiany wystaw artystycznych między Pomorzem i Druskiennikami; 10.11, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Baran Mirosław: Gryfy Pomorskie rozdane : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 111, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14.05, s. 6
  * Inf. o wręczeniu Pomorskiej Nagrody Artystycznej Gryf Pomorski; wśród laureatów – Kazimierz Nowosielski.


 1. Gulda Przemysław: Druskienniki w katalogu : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 262, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn. 9.11, s. 16
  * Zapowiedź prezentacji albumu „Integration” i laudacji Kazimierza Nowosielskiego.


 1. Gulda Przemysław: Park rozkwitnie : [nota]. – W rubryce: W mieście // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 180, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn. 3.08, s. 14
  * Nota o Dniach Parku Oliwskiego, m.in. literacki spacer po parku i spotkanie autorskie z Kazimierzem Nowosielskim 5.08.


 1. Kozłowska Aleksandra: Nadchodzi Sztandar Roku! : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 46, dod. Trójmiasto, nr z dn. 23.02, dod. Co jest grane, s. 8
  * Wśród nominowanych Kazimierz Nowosielski za podsumowanie kilku ostatnich dekad pomorskiego malarstwa i poezji w albumie »Między słowami«”.


 1. Kolędowanie z Miśkiem : czyli przybieżeli do galerii : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 19, dod. Trójmiasto, nr z dn., 23.01, s. 7
  * Zapowiedź imprezy w Galerii Jackiewicz w Gdańsku „Kolędowanie z Miśkiem w tle”; Kazimierz Nowosielski wymieniony wśród gości.


 1. Promocja książki „Gdzie tataraki, gdzie jerzyki...” : [nota] / Nadbałtyckie Centrum Kultury. – 2008 http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/924/promocja-ksiazki-gdzie-tataraki-gdzie-jerzyki
  * Na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w nocie o promocji książki Stanisława Modrzewskiego „Gdzie tataraki, gdzie jerzyki...” – inf., że laudację wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski; 7.10, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Promocja książki Nowosielskiego : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2008, dod. Trójmiasto, dod. Co jest Grane, nr z dn. 9–15, s. 18
  * Inf. o promocji książki „Dobrze się spotkać” w Bibliotece Oliwskiej, 12.05.


 1. Słowa i obrazy mistrza : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2008, nr 250, dod. Trójmiasto, nr z dn. 24.10, dod. Będzie się działo, s. II
  * Zapowiedź imprez „Herbert : słowa i obrazy”, przygotowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury; m.in. debata po wernisażu rysunków Herberta, z udziałem, m.in. Stefana Chwina i Kazimierza Nowosielskiego.


 1. [Trzeci] III Festiwal Puls Literacki w Łodzi [program]. – 2008 http://pulsliteratury.pl/archiwum/
  * W programie inf. o udziale Kazimierza Nowosielskiego (wraz z Jerzym Jarzębskim, Wojciechem Ligęzą i Piotrem Michałowskim) w panelu nt. kondycji współczesnej krytyki polskiej, 12.12.


 1. Kazimierz Nowosielski, Promocja wyboru wierszy „Człowiek rośnie cicho” – 2010 https://www.youtube.com/watch?v=czaUjDM5250
  * Film na YouTube. Nagranie prezentujące wystąpienie Kazimierza Nowosielskiego podczas promocji tomu w Nadbałtyckim Centrum Kultury, 27.10.2010 r.
  Nadesłał Piotr-Wiktor Lorkowski 28.10.2010 r. Czas nagrania 7 min 54 sek.


 1. Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. – 2010 https://lustronauki.wordpress.com/tag/oswiadczenie/
  * Protest zainicjowany przez pracowników nauki z różnych ośrodków Polski przeciw podpisaniu przez pełniącego funkcję Prezydenta RP Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o IPN. Podpisał m.in. Kazimierz Nowosielski. Dat.: 2.05.2010 r.


 1. Patriotyzm i założycielskie teksty polskości – 2011 https://www.youtube.com/watch?v=mYrLlredvHg
  * Film na YouTube. Wykład Kazimierza Nowosielskiego wygłoszony w Gdańskim Klubie Myśli Politycznej w dn. 27.04.2011. Materiał nadesłany 12.11.2012 r. Czas nagrania 1 godz. 4 min 53 s.


 1. Poeta, krytyk, historyk literatury [nota]. - Fot. // Pomerania. - 2011, nr 1, s. 33

 1. Oleksy Ewelina: Artyści w rozmowach z artystami : spotkanie w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku [nota]. - Fot. // Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr 292, dod. Trójmiasto, nr z dn. 16.12., s. 20
  * Nota nt. promocji książki K. Nowosielskiego i J. Janowskiego pt. "Poza ramami : rozmowy z artystami" w dn. 20.12.2011 w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku.


 1. Pałkowska Kinga: W tym tygodniu w Bibliotece : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 94, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn.22.04, s. 9
  * Inf. o spotkaniu w Filii Gdańskiej ze Stanisławem Modrzewskim, laureatem nagrody w Konkursie Literackim im. Bolesława Faca; prowadzący: Kazimierz Nowosielski.


 1. Benefis Anny i Jacka Mydlarskich [program] / Nadbałtyckie Centrum Kultury. – 2012 http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/1814/benefis-anny-i-jacka-mydlarskich
  * W zamieszczonym na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku programie imprezy „Benefis Anny i Jacka Mydlarskich. Całe życie w bieli” – inf., że wśród gości wieczoru będzie m.in. Kazimierz Nowosielski; 30.10, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Kazimierz Nowosielski – poeta w przestrzeni rzeczywistej. – 2007 http://kultura.trojmiasto.pl/Kazimierz-Nowosielski-Poeta-w-przestrzeni-rzeczywistej-imp327956.html
  * Na stronie internetowej Trójmiasto.pl inf. o spotkaniu z Kazimierzem Nowosielskim w klubie Plama, w ramach cyklu spotkań „Poeta w przestrzeni rzeczywistej”, 28.11.2012 r.


 1. Kazimierz Nowosielski w klubie „Plama” – 2012 https://www.youtube.com/watch?v=qyHBq7pt4w8
  * Film na YouTube. Nagrane fragmenty spotkania z Kazimierzem Nowosielskim.
  Opublikował Piotr-Wiktor Lorkowski, 29.11.2012 r. Czas nagrania 7 min. 43 sek.


 1. Nowosielski o Skardze w „Katoliku” : [nota]. – 2012 http://expresskaszubski.pl/kultura/2012/06/nowosielski-o-skardze-w-katoliku Inf. o wykładzie prof. Kazimierza Nowosielskiego „Kazania Sejmowe – aktualność nauczania ks. Piotra Skargi” w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Kartuzach, 4.06.
  * Inf. o wykładzie prof. Kazimierza Nowosielskiego „Kazania Sejmowe – aktualność nauczania ks. Piotra Skargi” w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Kartuzach, 4.06.


 1. Oświadczenie : Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem. – 2012 http://www.fronda.pl/a/oswiadczenie-lech-walesa-byl-tajnym-wspolpracownikiem-sb,19945.html?page=3&
  * Oświadczenie w obronie Krzysztofa Wyszkowskiego, podpisane przez ponad 700 osób ze świata nauki, kultury, działaczy dawnej opozycji demokratycznej; podpisał m.in. Kazimierz Nowosielski.


 1. Pałkowska Kinga: Okno od północy : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2012, nr 251, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn.28.09, s. 16
  * Inf. o promocji tomu „Okno od północy” Kazimierza Nowosielskiego w Nadbałtyckim Centrum Kultury, 2.10.


 1. Pałkowska Kinga: [Trzydzieści] 30 lat w bieli : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2012, nr 251, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn.26.10, s. 16
  * Inf. m.in. o obecności Kazimierza Nowosielskiego wśród gości benefisu Jacka i Anny Marii Mydlarskich w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.


 1. Wieczór literacki z cyklu Krystyna Łubieńska zaprasza… : [nota]. – 2013 http://ibedeker.pl/u-przyjaciol/wieczor-literacki-z-cyklu-krystyna-lubienska-zaprasza/
  * Zapowiedź spotkania z Kazimierzem Nowosielskim w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
  Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, 28.02.


 1. Znamy zwycięzców XII Połowów Poetyckich! : [protokół] / Centrum Kultury w Gdyni. – 2013 http://www.ckgdynia.pl/znamy-zwyciezcow-xii-polowow-poetyckich/ .
  * Protokół z posiedzenia jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Połowy Poetyckie Gdynia 2013. Jury przewodniczył – Kazimierz Nowosielski.


 1. Program „Świadectwo poety” : [nota]. – W rubryce: W mieście // Gazeta Wyborcza. – 2014, nr 212, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, 12–18.09, s. 16
  * M.in. zapowiedź panelu dyskusyjnego „Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?”, który poprowadzi Kazimierz Nowosielski; Pałac Opatów w Gdańsku-Oliwie, 14.09.


 1. UMA: Wieści z galerii : Prace Jana Miśka : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2014, nr 37, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, nr z dn.14.02, s. 12
  * Inf. o udziale Kazimierza Nowosielskiego w prezentacji obrazu Jana Miśka w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.


 1. Czytanie Pomorza. Korzenie : [program] / Nadbałtyckie Centrum Kultury. – 2015 http://www.nck.org.pl/pl/ogloszenie/188/czytanie-pomorza-korzenie
  * W zamieszczonym na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku programie Festiwalu Literackiego „Czytanie Pomorza. Korzenie” – inf. o udziale m.in. Kazimierza Nowosielskiego w spotkaniu pt. „Borchardt i inni : (nie)była literatura marynistyczna” w ramach cyklu „Teksty”; 19.05, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Finałowa Gala Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego : [nota] / Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”. – 2015 http://www.lck-fregata.pl/aktualnosci/finalowa-gala-ogolnopolskiego-konkursu-literackiego/
  * Nota zapowiadająca finałową galę 30 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego, 27.11 w sali Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku. Kazimierz Nowosielski wymieniony jako przewodniczący jury. K.N. był też jurorem poprzednich konkursów.


 1. Na zaproszenie Fundacji Wspólnota Gdańska… – 2015 https://www.facebook.com/eugeniuszgenomalkowski/posts/927891310617915
  * Inf. o projekcie namalowania portretów 30 gdańszczan – wybitnych osobistości gdańskiej kultury i sztuki – m.in. Kazimierza Nowosielskiego, przez Eugeniusza Geno Małkowskiego. Publiczne sesje zaplanowano od 31.08 do 30.09 2015 r.
  Powstały w wyniku akcji portret Kazimierza Nowosielskiego zob.: http://www.rozdrozawolnosci.pl/index.php?strona=akcje-towarzyszace&ida=7


 1. Rys historyczny [kronika] / Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie. – 2015 http://www.sompolno.naszabiblioteka.com/dzieje-biblioteki
  * W zamieszczonej na stronie internetowej kronice Biblioteki inf. o dwóch spotkaniach z Kazimierzem Nowosielskim: 15.09.2004 i 21.04.215 r.


 1. Wizyta prof. Nowosielskiego w gminie Wierzbinek : [nota]. – Fot. // Gmina Wierzbinek. – 2015 http://www.wierzbinek.pl/index/1/aktualnosci/wizyta-prof.-nowosielskiego-w-gminie-wierzbinek.html
  * Inf. o uroczystości w Szkole Podstawowej w Zakrzewku i spotkaniu Kazimierza Nowosielskiego z mieszkańcami w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, 20.04.


 1. Kub Mariusz: Spotkanie z poetą K. Nowosielskim : [nota]. – Fot. / Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku. – 2015 http://www.spzakrzewek.pl/spotkanie-z-poeta-k-nowosielskim-3
  * Sprawozdanie z uroczystości w szkole w Zakrzewku z udziałem Kazimierza Nowosielskiego, 20.04.


 1. Muraszko Małgorzata, al.: Literacki Gdańsk wczoraj i dziś : [nota]. – Rubryka: Wieści z Trójmiasta // Gazeta Wyborcza. – 2015, nr 271, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, 20.11–26.11, s. 22
  * W nocie nt. konferencji naukowej i panelu „Gdańsk literacki 1945–2015” – inf. o udziale w panelu m.in. K.N.; 19.11, Ratusz Staromiejski w Gdańsku.


 1. Olszewska Agata, Muraszko Małgorzata: Festiwal Literacki „Czytanie Pomorza” 2015 : [nota]. – W rubryce: W mieście // Gazeta Wyborcza. – 2015, nr 112, dod. Trójmiasto, dod. Co jest grane, 15–21.05, s. 20
  * Nota o festiwalu, m.in. inf. o udziale Kazimierza Nowosielskiego w spotkaniu „Borchardt i inni : (nie)była literatura marynistyczna” 19.05; prowadzący: dr Piotr Milatti; 19.05, Ratusz Staromiejski.


 1. Woźniak Agnieszka, Tokarska Aneta: Wierzbinek (Zakrzewek, Sadlno) : Dzień Ziemi i wyjątkowi mieszkańcy gminy [artykuł]. – Fot. // Konińska Gazeta Internetowa. – 2015 http://koninskagazetainternetowa.pl/2015/04/21/wierzbinek-zakrzewek-sadlno-dzien-ziemi-i-wyjatkowi-mieszkancy-gminy/
  * Relacja z uroczystości w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 20.04.2015 r. Na uroczystości, poświęconej m.in. zasłużonym absolwentom tej szkoły, był obecny Kazimierz Nowosielski. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadlinie opracowali biogram lotnika Stanisława Sztuby i Kazimierza Nowosielskiego w ramach projektu „e-Szkoła Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.
  Opublikowano 21.04.2015 r.


 1. (MP): 23 osoby (i zespół) z nominacjami do prestiżowej gdańskiej nagrody [nota] // Herold Gdański. - 2016, nr 1-2
  M.in. inf. o nominacji K.N. do nagrody "Splendor Gedanensis" za zbiór wierszy "Przykładanie ręki" i esejów Przez Ojczyznę i dalej"


Opracowania poszczególnych utworów 1. Codzienna zapłata
  Żuliński Leszek: Pijany statek poezji : [recenzja] // Nowe Książki. – 1984, nr 4, s. 60
  * Dot. m.in. „Codziennej zapłaty”.


 1. Codzienna zapłata
  Ligęza Wojciech: „Chodzę po ludziach by odwiedzać siebie” : [recenzja] // Twórczość. – 1985, nr 4, s. 113–115


 1. Czytać i pytać
  Lorkowski Piotr W.: Po to jest sztuka : [recenzja] // Topos. – 2010, nr 1, s. 175–176

 1. Czytać i pytać
  Ćwikliński Krzysztof: Opisać światło : [recenzja] // Nowe Książki. – 2010, nr 4, s. 35–36


 1. Człowiek rośnie cicho
  Gulda Przemysław: Poezja, która musi się bronić sama : [nota - recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 286, dod. Trójmiasto, nr z dn. 8.12., s. 6

 1. Człowiek rośnie cicho
  Lamek Aleksandra: Poeta dojrzewa powoli : [recenzja] // www.kultura.trojmiasto.pl/Poeta-dojrzewa-powoli-n43083.html
  * Zamieszczono na stronie trójmiasto.pl 11.10.2010 r.


 1. Człowiek rośnie cicho
  Skutnik Tadeusz: Poezja Nowosielskiego, cicho płynąca : [nota - recenzja] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 287, s. 19

 1. Człowiek rośnie cicho
  Jakubowska-Ożóg Alicja: Drobne fale sekund i rozkołysane fale lat : uwagi o wierszach Kazimierza Nowosielskiego // Fraza. – 2011, nr 2, s. 237–240

 1. Człowiek rośnie cicho
  Masłoń Krzysztof: Poezja, powieści i eseje wśród Mackiewiczowskich nominacji : [nota] // Rzeczpospolita. – 2011, nr z dn. 7.07
  * Krótkie noty o 10 książkach wydanych w 2010 r., nominowanych do Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza, m.in. o tomie Kazimierza Nowosielskiego pt. Człowiek rośnie cicho.


 1. Człowiek rośnie cicho
  Morawiec Arkadiusz: Po pierwsze: wskazywanie : [recenzja] // Nowe Książki. – 2011, nr 1, s. 40–41

 1. Człowiek rośnie cicho
  Nowaczewski Artur: Człowiek rośnie cicho : Kazimierz Nowosielski – szkic osobisty // Arcana. – 2011, nr 5, s. 149–153

 1. Człowiek rośnie cicho
  Urbanowski Maciej: Czułość i blask : poezja Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Zeszyty Karmelitańskie. – 2011, nr 3, s. 111–115
  * Także w tegoż: Romans z polską : o literaturze współczesnej. – Kraków : Arcana, 2014. – S. 224–229. – ISBN 978-83-60940-35-8


 1. Człowiek rośnie cicho
  Urbanowski Maciej: Głos polskiej kultury : nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza już po raz dziesiąty : [artykuł] // Nasz Dziennik. – 2011, nr z dn. 31.10–1.11, s. 23
  * W artykule poświęconym nagrodzie niewielki fragment dot. nominowanego tomu Kazimierza Nowosielskiego pt. Człowiek rośnie cicho.


 1. Człowiek rośnie cicho
  Zalesiński Jarosław: Równina : [recenzja] // Topos. – 2011, nr 1/2, s. 177–178


 1. Dar zamieszkiwania
  (tas): Dar zamieszkiwania : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2002, nr 288, dod. Codziennik, s. 9
  Nota informacyjna o promocji książki w Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku w dniu 11.12. 2002 r.


 1. Dar zamieszkiwania
  K.K.: Eseje : [nota]. – W rubryce: „Warto wiedzieć” // Głos Wybrzeża. – 2002, nr 239, s. 5
  Nota informacyjna o promocji książki w Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku w dniu 11.12. 2002 r.


 1. Dar zamieszkiwania
  Lorkowski Piotr W.: Etycznie mieszka człowiek : [recenzja] // Twórczość. - 2003, nr 12, s. 131-133

 1. Dar zamieszkiwania
  Szewc Piotr: Doświadczenie wspólnoty : [recenzja] // Nowe Książki. - 2003, nr 3, s. 56-57

 1. Dar zamieszkiwania
  Tomasik Agnieszka: Dar, który jest zadaniem : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 2003, nr 4, s. 22

 1. Dar zamieszkiwania
  Mikiciuk Elżbieta: Dar i odpowiedzialność : [recenzja] // Topos. – 2004, nr 3/4, s. 240

 1. Dar zamieszkiwania
  Zamieszkiwanie jako dar : [nota] // 30 Dni. – 2003, nr 1, s. 70


 1. Dobrze się spotkać
  Gulda Przemysław: Czytając między listami : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 199, dod. Trójmiasto, nr z dn. 26.08, s. 7

 1. Dobrze się spotkać
  Lorkowski Piotr W.: Czytać to pytać : [recenzja] // Topos. – 2008, nr 5, s. 174–175

 1. Dobrze się spotkać
  Rżany Rafał: Wśród dobrych znajomych : [recenzja] // Nowe Książki. – 2008, nr 8, s. 37–39


 1. Dotkliwa obecność
  Kuczkowski Krzysztof: Co jest dalej? : o poezji Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Kujawy. – 1981, nr 28, s. 9

 1. Dotkliwa obecność
  Yoph - Żabiński Marian: Dzieciństwo mężczyzny : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. – 1981, nr 42, s. 11

 1. Dotkliwa obecność
  Żółciński Tadeusz J.: Rachunek z obecnością : [recenzja] // Fakty. - 1981, nr 19, s. 6 – 7

 1. Dotkliwa obecność
  Ligęza Wojciech: Naprawdę być : [recenzja] // Twórczość. – 1982, nr 6, s. 125–128

 1. Dotkliwa obecność
  Cwikliński Krzysztof: "Zastawiłem na siebie pytania" : [recenzja] // Integracje. - Nr 17 (1985), s. 98–99


 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym
  Bławat Marzenna: Jeśli pyta o sens... : [recenzja] // Pielgrzym. - 2009, nr 2, s. 26

 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym
  Skutnik Tadeusz: Przyjaźnie o malarzach [nota]. - Fot. // Polska Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 27, s. 21
  * Zawiera również inf. o spotkaniu promocyjnym w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 2.02.2009 r.


 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym
  Szewc Piotr: Widzenie myślące : [recenzja] // Nowe Książki. – 2009, nr 5, s. 46–47

 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym
  Wieczerska Janina: Poeta i malarze : [felieton]. - Cykl: Regał podręczny // Polska Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 25, s. 19, dod. Rejsy, nr 68

 1. Galeria : o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym
  Lorkowski Piotr W.: Po to jest sztuka : [recenzja] // Topos. – 2010, nr 1, s. 175–176


 1. Gdy rozum śpi [wiersz]
  Wielewska-Baka Martyna. Niby-ekfraza : o symbolach na granicy jawy i snu : Kazimierz Nowosielski „Gdy rozum śpi” // W: Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 337–343. – ISBN 978-83-7908-012-0
  * Analiza wiersza z tomu Codzienna zapłata, 1983.


 1. Hölderlin [wiersz]
  Maliszewski Karol. Próba pochylenia się nad wierszem Kazimierza Nowosielskiego // Topos. – 2001, nr 4/5, s. 41–43
  * Analiza i interpretacja wiersza z tomu Miejsce na brzegu, 1975.


 1. Kamień dla utrudzonego
  Jakubowski Jarosław: W realnościach serca : [recenzja] // Topos. - 2008, nr 1-2, s. 166-167

 1. Kamień dla utrudzonego
  Kałuża Anna: Wszystkie ziemskie sny : [recenzja] // Nowe Książki. – 2008, nr 3, s. 68–69

 1. Kamień dla utrudzonego
  Kornhauser Julian: Kazimierz Nowosielski, Kamień dla utrudzonego. – W cyklu: Moje lektury poetyckie (5) // Kwartalnik Artystyczny. – 2008, nr 2, s. 128–129

 1. Kamień dla utrudzonego
  Krawczyk Aneta M.: Schodzisz ze wzgórza : [recenzja] // Nowa Okolica Poetów. – 2008, nr 3, s. 225–229

 1. Kamień dla utrudzonego
  Lorkowski Piotr W.: W realności serca : [recenzja] // Fraza. - 2008, nr 1 (58), s. 313-314

 1. Kamień dla utrudzonego
  Szymańska Adriana: Czuość milczenia : [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2008, nr 4, s. 139-141

 1. Kamień dla utrudzonego
  Długoszek Czesława: „Kamień dla utrudzonego” : [recenzja] // Powiat Słupski. – 2009, nr 3/4, dod. Wieś Tworząca, s. 11–12
  * Podpisane: Czesława Długoszek, Objazda.


 1. Między słowem a światłem
  Skutnik Tadeusz: Do pełnio prawdy, dobra i piękna : tkanina poetycko-malarska // Dziennik Bałtycki. – 2006, nr 277, s. 21

 1. Między słowem a światłem
  Mańkowski Zbigniew: Współistnienie słów i obrazów według Kazimierza Nowosielskiego [szkic] // Topos. – 2007, nr 5, s. 117–134

 1. Między słowem a światłem
  Wrzosek Antoni: Między słowem a światłem : [recenzja] // Nowe Książki. – 2007, nr 3, s. 56


 1. Miejsce na brzegu
  Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 5

 1. Miejsce na brzegu
  Puzdrowski Edmund: Dwa debiuty : [recenzja] // Czas. – 1975, nr 38, s. 24
  * Dot. m. in. "Miejsca na brzegu".


 1. Miejsce na brzegu
  Skutnik Tadeusz: Dlaczego szeptem? : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1975, nr 270, s. 3

 1. Miejsce na brzegu
  Fabianowski Andrzej: Stułbie w tomacie : [recenzja] // Nowy Wyraz. – 1976, nr 5, s. 63-65

 1. Miejsce na brzegu
  Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu : [recenzja] // Poezja. – 1976, nr 9, s. 88-89

 1. Miejsce na brzegu
  Nowak Andrzej: Przeczucie, szaleństwo : [recenzja] // Literatura. – 1976, nr 44, s. 12

 1. Miejsce na brzegu
  Ziemnicki Waldemar J.: Istnieć-okropny strach : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. – 1976, nr 12, s. 4

 1. Miejsce na brzegu
  Zygma Zdzisław: Poetycki wiatr od morza : [recenzja] // Życie Literackie. – 1976, nr 15, s. 16
  * Dot. m.in. „Miejsca na brzegu”.


 1. Miejsce na brzegu
  Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu : [recenzja] // Poezja. – 1978, nr 2, s. 102-103

 1. Miejsce na brzegu
  Künstler Danuta: Dwie równiny : [recenzja]. – Fot. // Kujawy. – 1979, nr 42, s. 9


 1. Miłość [wiersz]
  Maj Bronisław: Pytania wierszem // Charaktery. – 2000, nr 8, s. 35


 1. Najbliższa dal
  Kuczkowski Krzysztof: Myślenie poety : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. – 1990, nr 190, dod. Gazeta Morska, nr 21, s. VI

 1. Najbliższa dal
  Pieńkosz Konstanty: Cud pomnażania : [recenzja] // Literatura. – 1990, nr 12, s. 58-59

 1. Najbliższa dal
  Urbanowicz Maria: Potrzeba spokoju : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 1990, nr 18, s. 11
  * Podpisano: MU.


 1. Najbliższa dal
  Szymańska Adriana: Miłość najbliższego : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 5, s. 245–248
  * Dot. również tomiku „Najbliższa dal”.


 1. Okno od północy
  Chojnowski Zbigniew: Liryk obywatel : [recenzja] // Nowe Książki. - 2012, nr 10, s. 22-23

 1. Okno od północy
  Kaliszewski Wojciech: Okno (na) prawdę // Wyspa. – 2012, nr 4, s. 164–167

 1. Okno od północy
  Krawczyk Aneta M.: Świecki brewiarz nadziei : [nota – recenzja]. – Fot. // Gość Niedzielny. – 2012, nr 45, s. 60

 1. Okno od północy
  Szymańska Adriana: Wiersze z podorędzia : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 2012, nr 11, s. 155–157

 1. Okno od północy
  Urbanowski Maciej: Poza systemem. – Rubryka: Warto przeczytać // Nasz Dziennik. – 2012, nr z dn. 21–22.07
  * M.in. o tomie pt. Okno od północy.


 1. Okno od północy
  Zalesiński Jarosław: Okno poety : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2012, nr z dn. 2.10, s. 21

 1. Okno od północy
  Rydz Agnieszka: Dar zwyczajności : [recenzja] // Topos. – 2013, nr 3, s. 143–144


 1. Poza ramami
  Drozdowicz Piotr P.: Współcześni poza ramami „nowoczesności” : [recenzja] // Arttak. – 2012, nr 2, s. 64–66

 1. Poza ramami
  Lamek Aleksandra: Gorzki los artysty : recenzja książki „Poza ramami” // www.kultura.trojmiasto.pl%2FGorzki-los-artysty-Recenzja-ksiazki-Poza-ramami-n55594.html
  * Zamieszczono na stronie trójmiasto.pl 20.02.2012 r.


 1. Poza ramami
  MaF: [Poza ramami] [recenzja] // Nowe Książki. - 2012, nr 3, s. 58

 1. Poza ramami
  Ptaszyńska Eliza: Rozmowy „poza ramami” : [recenzja] // Topos. – 2012, nr 6, s. 179–180


 1. Przestrzeń oczekiwania
  Zeler Bogdan: Historia, Natura, Sacrum : [recenzja] // Tytuł. – 1993, nr 4, s. 162–165

 1. Przestrzeń oczekiwania
  Lorkowski Piotr Wiktor: Oczekująca przestrzeń : [recenzja] // Topos. – 1994, nr 5/6, s. 44

 1. Przestrzeń oczekiwania
  Nagórska Ariana: Katedra propagandy sacrum : [recenzja] // Tytuł. - 1994, nr 2, s. 189–193

 1. Przestrzeń oczekiwania
  Mielhorski Robert: „W ziarnku trawy zapala się wieczność” : [recenzja] // Przegląd Artystyczno–Literacki. – 1995, nr 7/8, s. 38–39
  * Toż w: Mielhorski Robert. Na własny rachunek : teksty z międzyepoki lat 1989-1997. – Rzeszów: Towarzystwo Literackie im. s. Piętaka, 1999. – S. 48-51
  * Dot. również „Przestrzeni oczekiwania”.


 1. Przestrzeń oczekiwania
  „Czas oczekiwania” : pajęczyna natury, historii i sacrum : [nota] // Głos Wybrzeża. – 1994, nr 46, s. 6

 1. Przez Ojczyznę i dalej...
  Kaliszewski Wojciech: Trzeba wiedzieć, co się czyta : [recenzja] // Nowe Książki. – 2015, nr 43, s. 43–44


 1. Przez Ojczyznę i dalej...
  Alichnowicz Karol: Dar i zobowiązanie [recenzja] // Topos. - 2016, nr 2, s. 145-149

 1. Przykładanie ręki
  Cieślak Tomasz: Poszukiwanie harmonii [recenzja] // Nowe Książki. - 2015, nr 12, s. 14-16

 1. Przykładanie ręki
  Kołwzan Agnieszka: Quo vadis, Homo? : [recenzja] // Latarnia Morska. – 2015 http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2068%3Aprzykadanie-rki-kazimierza-nowosielskiego&catid=43%3Aiformacje-komunikaty&Itemid=66&lang=p
  * Opublikowano na stronie internetowej Latarni Morskiej: 19.09.2015 r.


 1. Przykładanie ręki
  Radziszewski Stefan: Kazimierz Nowosielski. Przykładanie ręki [recenzja] // Studia Teologiczne (Białystok - Drohiczyn - Łomża). - Nr 33 (2015), s. 482-485
  * Tekst dostępny także on-line.


 1. Przykładanie ręki
  Tomsia Teresa: Szukanie znaków przeszłego [recenzja] // Topos. - 2015, nr 6, s.

 1. Przykładanie ręki
  Żyszkiewicz Waldemar: Przykładanie reki... : o wierszach Kazimierza Nowosielskiego [recenzja] // Arcana. - 2015, nr 6, s.

 1. Przykładanie ręki
  Chojnowski Zbigniew: "Żywa wieczność" [recenzja] // Twórczość. - 2016, nr 2, s. 138-139

 1. Rozróżnianie głosów
  Baran Mirosław: Rozróżnianie głosów : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82 , dod. Trójmiasto, nr z dn. 9–10.04, s. 8

 1. Rozróżnianie głosów
  Całbecki Marcin: Poezja jako ocalenie : zwyczaje lekturowe Kazimierza Nowosielskiego : [szkic] // Topos. - 2005, nr 4, s. 135-138

 1. Rozróżnianie głosów
  Mizerkiewicz Tomasz: I ty zostaniesz hermeneutą? : [recenzja] // Nowe Książki. – 2005, nr 4, s. 48

 1. Rozróżnianie głosów
  Lorkowski Piotr W.: Kazimierz Nowosielski : Rozróżnianie głosów : [recenzja] // Odra. – 2006, nr 1, s. 121–122


 1. Ryzyko obecności
  Bugajski Leszek: „Ryzyko obecności”... : [nota]. - W rubryce: Między książkami // Życie Literackie. – 1984, nr 27, s. 15
  * Podpisano: L.B.


 1. Ryzyko obecności
  Gołębiowski Bronisław: [Recenzja] // Gromada Rolnik Polski. – 1984, nr 121, s. 10

 1. Ryzyko obecności
  Kuczkowski Krzysztof: Poszturchiwanie „niedotykalnych” : o „Ryzyku obecności” Kazimierza Nowosielskiego // Nurt. – 1984, nr 10, s. 23–25

 1. Ryzyko obecności
  Kurowicki Jan: W klerkowskim przebraniu... : [recenzja] // Argumenty. – 1984, nr 19, s. 4, 13

 1. Ryzyko obecności
  Remet Jan: Między apologią a negacją : [recenzja] // Nowe Książki. – 1984, nr 8, s. 23–24
  * Dot. m.in. „Ryzyka obecności”.


 1. Ryzyko obecności
  Żółciński Tadeusz J.: Klęska powieści chłopskiej : [recenzja] // Radar. – 1984, nr 22, s. 22

 1. Ryzyko obecności
  Gołębiowski Bronisław: Pracownik Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego... : [nota] // Kultura i Społeczeństwo. – 1985, nr 1, s. 258
  Podpisano: B.G.


 1. Ryzyko obecności
  Kuczkowski Krzysztof: Klęczenie na grochu : [felieton] // Okolice. – 1985, nr 1, s. 72–74

 1. Ryzyko obecności
  Kowalski Piotr: Dwa razy o nurcie chłopskim : [recenzja] // Regiony. - 1986, nr 1/4, s. 192–196
  * Dot. m.in. „Ryzyka obecności”.


 1. Ryzyko obecności
  Kurowicki Jan. Okolice humanistyki i polityki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. - S. 100-114 : W klerkowskim przebraniu...


 1. Stan skupienia
  Klepacka-Głowienka Bożena: Stan skupienia : [recenzja] // Nurt. – 1978, nr 9, s. 34

 1. Stan skupienia
  Komendant Tadeusz: Niedziela : [felieton] // Nowy Wyraz. – 1978, nr 11, s. 135–138

 1. Stan skupienia
  Mrozowska Aldona: Gdańska Książka Roku : [recenzja] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1978, z. 3, s. 16–20
  * Dot. m.in. "Stanu skupienia".


 1. Stan skupienia
  Skutnik Tadeusz: Kto jest ten podróżny? : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny, 1978, nr 31, s. 11

 1. Stan skupienia
  Biliński Ryszard: Ustalanie tożsamości : [recenzja] // Odra. – 1979, nr 7/8, s. 129-130

 1. Stan skupienia
  Czartołomny Piotr: Czwarty stan skupienia : [recenzja] // Fakty. – 1979, nr 11, s. 6

 1. Stan skupienia
  Künstler Danuta: Dwie równiny : [recenzja]. – Fot. // Kujawy. – 1979, nr 42, s. 9
  * Dot. m.in. "Stanu skupienia".


 1. Stan skupienia
  Pawluczuk Andrzej W.: Odradzanie poezji : [recenzja] // Nowe Książki. – 1979, nr 3, s. 12–13
  * Dot. m.in. "Stanu skupienia".


 1. Stan skupienia
  Sochoń Jan: „Z ludzkiego serca uczynić dom boski...” : [recenzja] // Poezja. – 1979, nr 4, s. 104–106


 1. Troska i czas
  K.M.: „Troska i czas” to zbiór analiz... : [nota]. – W rubryce: Noty o Książkach // Kwartalnik Artystyczny. – 2002, nr 2, s. 168-169

 1. Troska i czas
  Szewc Piotr: Szkiełko filologa : [recenzja] // Nowe Książki. – 2002, nr 2, s. 44

 1. Troska i czas
  Lorkowski Piotr Wiktor: Troska o sens : [recenzja] // Topos. - 2003, nr 3, s. 161-162


 1. Uparte oddychanie
  Adamiec Marek: Ten, który mówi szeptem... : [recenzja] // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 107, s. 3

 1. Uparte oddychanie
  Bichta Arkadiusz: Dialog niesfingowany : [recenzja] // Twórczość. – 1990, nr 9, s. 91–93

 1. Uparte oddychanie
  Dąbrowski Stanisław: Niezwyklejące : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1990, nr 92, s. 4

 1. Uparte oddychanie
  Kuczkowski Krzysztof: Poeta świętej zwyczajności : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 1990, nr 10, s. 12

 1. Uparte oddychanie
  Skutnik Tadeusz: Nie będę krukiem śpiewającym : [recenzja] // Tygodnik Gdański. – 1990, nr 24, s. 14

 1. Uparte oddychanie
  Starosta Ewa: Pamiętnik pytającego : [recenzja] // Regiony. – 1990, nr 3, s. 118 – 120

 1. Uparte oddychanie
  Szewc Piotr: „Wydarte dosłowności” : [recenzja] // Życie Warszawy. – 1990, nr 219, s. 7

 1. Uparte oddychanie
  Szymańska Adriana: Miłosierdzie słowa : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 1990, nr 9, s. 383 – 385

 1. Uparte oddychanie
  Dąbrowski Stanisław: Ciągle w sporze rozstrzygnięć : [recenzja] // Odra. – 1991, nr 1, s. 95 - 96

 1. Uparte oddychanie
  Dąbrowski Stanisław: Praca nad wierszem : [recenzja] // Kultura Niezależna. – Nr 66 (1991), s. 115-118


 1. Wiersze wybrane
  Adamiec Marek: Ja poetycki ciułacz : [recenzja] // Tygodnik Literacki. – 1991, nr 13/14, s. 20

 1. Wiersze wybrane
  Chojnowski Robert: Światło rodzi się z ciemności... : [recenzja] // Pracownia. – Nr 9 (1992), s. 74–75


 1. Wilga i deszcz
  Budzińska Bożena: Pasterz samotności : [recenzja] // Nowy Nurt. - 1994, nr 9

 1. Wilga i deszcz
  Cisło Maciej: Poeta Felix : [recenzja] // Res Publica. - 1994, nr 10, s. 75

 1. Wilga i deszcz
  Kuczkowski Krzysztof: Poezja „prawd najcichszych” : [recenzja] // Topos. – 1994, nr 3/4, s. 45

 1. Wilga i deszcz
  Lorkowski Piotr Wiktor: [recenzja] // Pracownia. - Nr 13 (1994/95), s. 114 – 116

 1. Wilga i deszcz
  P.Ł.: Nowosielski Kazimierz [recenzja-nota]. - Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. - 1995, nr 214, s. 23

 1. Wilga i deszcz
  Szymańska Adriana: Miłość najbliższego : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 5, s. 245–248
  * Dot. również tomiku „Wilga i deszcz”.


 1. Wilga i deszcz
  Mielhorski Robert: „W ziarnku trawy zapala się wieczność” : [recenzja] // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1995, nr 7/8, s. 38 – 39
  * Toż w: Mielhorski Robert. Na własny rachunek : teksty z międzyepoki lat 1989-1997. – Rzeszów: Towarzystwo Literackie im. S. Piętaka, 1999. – S. 48-51
  * Dot. również tomiku ”Wilga i deszcz”.


 1. Wilga i deszcz
  Baziak Jolanta. Bezdomni w ciałach. - Bydgoszcz : "Świadectwo", 1997 : Zamiast recenzji : czytając "Wilgę i deszcz"

 1. Wilga i deszcz
  Chojnowski Zbigniew: Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości : [recenzja] // Sycyna. - 1997, nr 19, s. 12
  * Dot. m.in. tomiku "Wilga i deszcz".


 1. Z księgi darów
  Kietrys Alina: „Z księgi darów” : o poezji Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Gazeta Gdańska) (tygodnik). – 1997, nr 1, s. 9

 1. Z księgi darów
  Ligęza Wojciech: Nadprzyrodzona konkretność trwania // Nowe Książki. – 1997, nr 6, s. 34-35

 1. Z księgi darów
  Maliszewski Karol: „Bolesna hojność przemijania” : [recenzja] // Topos. – 1997, nr 2, s. 91-92

 1. Z księgi darów
  Nawrocka Ewa: Obdarowania : nowe wiersze Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1997, nr 58, s. 9

 1. Z księgi darów
  Nawrocka Ewa: Pełnia i zmurszenie : [recenzja] // Tytuł. – 1997, nr 2, s. 158-162

 1. Z księgi darów
  Pieńkosz Konstanty: Nadprzyrodzona konkretność : [recenzja] // Sycyna. – 1997, nr 15, s. 16

 1. Z księgi darów
  Szewc Piotr: Konkretność trwania : [recenzja] // Rzeczpospolita. – 1997, nr 61, s. 24

 1. Z księgi darów
  Szymańska Adriana: Wszystkie cuda sekund : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 1997, nr 6, s. 362-365

 1. Z księgi darów
  Ubertowska Aleksandra: Cud w "hosannie zwyczajności" : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 50, dod. Gazeta Morska, nr 50, s. 5

 1. Z księgi darów
  Waśkiewicz Andrzej K.: Auteuszowy mój świat... : [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1997, nr 71, s. 6

 1. Z księgi darów
  Drzewucki Janusz: Po drugiej stronie Gopła : [recenzja] // Twórczość. – 1998, nr 5, s. 100-102

 1. Z księgi darów
  Pastuszewski Stefan: Wyznanie wiary : [recenzja] // Akant. – 1998, nr 3, s. 12

 1. Z księgi darów
  Wolski Jan: "Nadprzyrodzona konkretność trwania" : [recenzja] // Arkusz. – 1998, nr 3, s. 6
  * Także w tegoż: Dotykanie wiersza. – Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2004. – S. 237–241. – (Biblioteka „Frazy”). – ISBN 83-916845-4-7


 1. Z księgi darów
  Tomczyk Ryszard: Wiersze Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Regiony. – 2000, nr 9/10, s. 23
  * Także w tegoż: Recenzje literackie. – Elbląg : Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów, 2002. – S. 137–140. – ISBN 83-917002-0-8


 1. Z księgi darów
  Cielesz Piotr: 25 najważniejszych tomików wierszy 1980-2004 (2) [recenzja] // Autograf. - 2007, nr 5, s. 11-17
  * R. 1997, s. 13-14 dot. "Z księgi darów" K. Nowosielskiego.


 1. Ziarno i wiatr
  (tas): Dary niezasłużone : nowe wiersze Nowosielskiego : [recenzja]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 286, s. 10

 1. Ziarno i wiatr
  M.W.: Królestwo do wzięcia : promocja ksiązki Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 2003, nr 235, s. 15

 1. Ziarno i wiatr
  Łupak Sebastian: Pan Kazimierz od aniołów : [recenzja]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 293, dod. Trójmiasto, s. 8

 1. Ziarno i wiatr
  Kałuża Anna: Pewność pisania wierszy : [recenzja] // Nowe Książki. - 2004, nr 4 s. 71

 1. Ziarno i wiatr
  Nowaczewski Artur: Powierzyć się wiatrowi : [recenzja] // Gość Niedzielny. – 2004, nr 46 (z dn. 14.11), s. 35

 1. Ziarno i wiatr
  P.L.: Co płoszy ptaki... [recenzja]. - W rubryce: Noty o książkach // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 2, s. 162-164
  * Artykuł bez tytułu, jako tytuł przyjęto incipit.


 1. Ziarno i wiatr
  Polak Joanna: Zbieracz ludzkich przydarzeń : notatki pod wierszami z najnowszego tomu utworów Kazimierza Nowosielskiego : [recenzja] // Gwiazda Morza. – 2004, nr 5/6, s. 35

 1. Ziarno i wiatr
  Szymańska Adriana: Wygnanie z wieczności : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 2004, nr 12, s. 658–661
  * Także w tejże: Księga objawień i inne lektury : szkice literackie. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012. – S. 328–333. – (Biblioteka Mistrzów Krytyki Literackiej). – ISBN 978-83-62726-52-3


 1. Ziarno i wiatr
  Maliszewski Karol: Wiatr z drugiej strony [szkic literacki] // W: Maliszewski Karol. Rozproszone głosy : notatki krytyka. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. - S. 97-100

 1. Ziarno i wiatr
  Rusin Stefan: „Wybijanie w słowach okna na świat” : [recenzja] // Gazeta Kulturalna. – 2006, nr 6, s. 17


 1. Znikliwa odwieczność
  BŚ: Artus dla Nowosielskiego : [nota]. - W rubryce: Krótko // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 49, dod. Gazeta Morska, nr 49, s. 4
  * Dot. przyznania Kazimierzowi Nowosielskiemu Nagrody Artusa za tomik poezji "Znikliwa odwieczność".


 1. Znikliwa odwieczność
  Lorkowski Piotr W.: W czułości słowa : [recenzja] // Topos. – 2000, nr 2, s. 179-180

 1. Znikliwa odwieczność
  Pieńkosz Konstanty: W imię nieznanej Całości... : [nota]. - W rubryce: Noty // Więź. – 2000, nr 12, s. 210

 1. Znikliwa odwieczność
  Skutnik Tadeusz: Przewędrować Boży świat : [recenzja]. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 16, s. 15

 1. Znikliwa odwieczność
  Szymańska Adriana: „W imię nieznanej całości” : [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 2000, nr 12, s. 379-382

 1. Znikliwa odwieczność
  Szymańska Adriana: Genius Loci // Arkusz. – 2000, nr 12
  * Dot. m.in. tomiku „Znikliwa odwieczność”.


 1. Znikliwa odwieczność
  Tomasik Agnieszka: Tajemnicza znikliwa odwieczność : [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 3, s. 30-31

 1. Znikliwa odwieczność
  Łuszczykiewicz Piotr: Metafizyczny autentyzm : [recenzja] // Nowe Książki. – 2000, nr 6, s. 61

 1. Znikliwa odwieczność
  Żakiewicz Zbigniew: Gdyby nie doroczna Gdańska Nagroda „Artusa”... : [felieton]. – W cyklu: Ujrzane, w czasie zatrzymane (6) // Kwartalnik Artystyczny. – 2000, nr 2, s.198-199

 1. Znikliwa odwieczność
  Żakiewicz Zbigniew: Jestem poruszony... : [felieton]. - W cyklu: Z dziennika // Gwiazda Morza. - 2000, nr 5, s. 37

 1. Znikliwa odwieczność
  Andres Zbigniew: [recenzja] // Fraza. – 2001, nr 1/2, s. 305-307

 1. Znikliwa odwieczność
  Sześciu nominowanych i ich wydawcy : kandydaci do tegorocznej Nagrody Artusa : [nota]. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 46, dod. Media Książce, s. IV
  * Dot. m.in. Kazimierza Nowosielskiego i jego tomu poetyckiego „Znikliwa odwieczność”.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Sochoń Jan. Wiersze / wybór Wiesław Kazanecki ; wstęp Janusz Taranienko. - Białystok : Klub Związku Literatów Polskich : Miejski Dom Kultury, 1979 : Bez wiersza też ... (K. Nowosielskiemu)

 1. Grzyb Andrzej. Lustra z pamięci [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - S. 31 - 32 : Pamięć (Kazimierzowi Nowosielskiemu)
  ISBN 83-215-8235-4


 1. Jurewicz Aleksander: Polonez (Kazikowi Nowosielskiemu) : [wiersz] // Pomerania. – 1985, nr 12, s. 26
  Także w: Jurewicz Aleksander. Jak gołębie gnane burzą. – Gdańsk, 1990


 1. Zajączek Stanisław. Zeznanie szczurołapa [wiersze]. – Szczecin : „Wydawnictwo 13 Muz”, 1994. – S. 26 : Widok z okna Maryli i Kazikowi Nowosielskim

 1. Jankowski Zbigniew. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze [wiersze]. – Pelplin : „Bernardinum”, 2000. – S. 211 : Według Mozarta Kazikowi Nowosielskiemu
  ISBN 83-88487-07-8


 1. Jankowski Zbigniew. Posłańcy żywiołu / okł. i s. tyt. projektował Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2001. – S. 133-197 : Posłańcy żywiołu (Kazikowi Nowosielskiemu) ISBN 83-86181-77-X

 1. Szczepański Piotr. Shikoku / wstęp Małgorzata Płoszewska ; oprac. graf. aut. - Gdańsk : nakł. aut., 2001. - S. 46 : Tam gdzieś daleko... (Kazimierzowi Nowosielskiemu)
  ISBN 83-916433-0-1


 1. Adamski Stefan J.. Poezja [wiersz] // W tegoż: Polonez albo Rzeczpospolita wytrzeźwień. – Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2010. – S. 8. – ISBN 978-83-62129-95-9

Informacje inneO twórczości Kazimierza Nowosielskiego

Ziarno i wiatr, 2003
● "Jeżeli ktoś wierzy, że jest częścią rozumnej, harmonijnej całości, to będzie pisać tak, żeby dać temu wyraz. I tak pisze Nowosielski. Takim zaufaniem do ostatecznego ładu i większego sensu obdarza swego bohatera. I chociaż nowy tom gdańskiego poety wydał mi się smutny, melancholijny, gorzki, łatwo wyzwalający w czytelniku łzy wzruszenia, to przecież wszystkie rozterki i smutki nie przekraczają kanonu, nie zrywają z chrześcijańskim oglądem spraw tego i tamtego świata. Tu największy ból, niedosyt czy poczucie niespełnienia trafia na jakieś kojące, rozczulające zadośćuczynienie, ostateczną pewność, że dzisiejsze troski mają głęboki, jutrzejszy Sens. (...)Te wiersze są o życiu, które minęło, które trzeba teraz unieść i posumować.(...) Brzmią jak pożegnanie ze światem (...) W tym sensie ta książeczka przygnębia, umartwia, pociąga w głąb krainy zmarłych wypełnionej wspomnieniami. Kraina zmarłych była kiedyś krainą życia. I do takiej wraca się w tej książce. Widzi się siebie samego, siebie dziecko, siebie młodzieńca, widzi się świat, taki, jaki był - pachnący, promienny, pełen nadziei. Żył jeszcze wtedy ojciec, żyła matka. Rodzina była całością wielką i wspaniałą. Może nieraz brakowało chleba, ale nie brakowało czułości i miłości. Był to świat prostych zasad i elementarnych wartości, spośród których dwie były podstawowe: ciężka praca i autentyczna wiara. Pesymizm niektórych utworów Nowosielskiego ma źródło w rozpamiętywaniu wielkości dawnego świata opierającego się wyżej wymienionych wartościach. W świetle takich wspomnień współczesność wydaje się niepewna i duchowo mizerna. Ludzie są może bardziej syci, ale serca ich wyjałowiły się, zagościła w nich pustka. Nostalgii za istotnością lat dziecinnych odpowiada krytycyzm względem rzeczywistości pędzącej ku materialistycznemu zatraceniu. Dlatego tak często bohater przywołuje ojca i matkę, dlatego tak często rozmawia z nimi. Oni są sygnotariuszami starego, sprawdzonego porządku rzeczy i z ich punktu widzenia ocenia się teraźniejszość. (...) Ale przecież trzeba żyć (...). Po co? Głównie po to, żeby sobą świadczyć o pewności i wierze. O tym, że najważniejsza na tym padole jest miłość. Miłość w ogóle. Ta, którą powinny być naznaczone stosunki międzyludzkie, jak również ta miłość poszczególna, miłość do wybranej kobiety, do żony. Mamy w zbiorze kilka wierszy z uwagą i napięciem, z wielką troską o słowo, próbujących opisać fenomen wciąż trwającej, wieloletniej miłości do żony. Przemijanie i związane z nim doświadczenia ulotnego bytu zwanego człowiekiem, podsumowanie tych doświadczeń i ich ostatecznego - dla poety - znaczenia oraz miłość ludzka i boska to, jak sądzę, naczelne tematy nowego tomu Nowosielskiego.
(...) człowiecze ciepło tych wierszy poświadcza najpełniej, że poeta powinien być bratem w bólu szukającym wyjaśnienia".
[Karol Maliszewski: Wiatr z drugiej strony // Topos. - 2004, nr 3-4, s. 248-249]

● "Poezja z tomu »Ziarno i wiatr« chodzi swymi niepowtarzalnymi, rzadko przez innych uczęszczanymi drogami, nie ulega literackim modom, bo nie musi być trendy jak wiersze młodych nieutytułowanych i niedojrzałych poetów. Ma ona swój rytm, swe kolory i klimat. Dla siebie wyznacza rolę podobna do tej, jaka pełni fotografia: uwiecznić, ocalić. Wyłowić z niepamięci ludzi i zdarzenia, i rzeczy, by ożywały zawsze jak w rodzinnym albumie: czyjeś zapomniane przez pamięć oczy, gesty, sytuacje. Nowosielski idzie śladem dawnych mistrzów głoszących, że poezja unieśmiertelnia rzeczy i ludzi. (...) Wiersze zaludniają się minionymi postaciami i nasycają czasem przeżytych zdarzeń. (...)
Wiersze Kazimierza Nowosielskiego są niczym powidoki. Zatrzymane pod zaciśniętymi powiekami cienie obrazów, zobaczone przed chwilą, choć zatarte, niedokładne. Dają się ustalić ich kontury. I tworzą one obraz szerszy, już mniej znikomy, który jest czyimś poetyckim życiorysem, zapisem zachwytów nad światem, żalem i wdzięcznością zarazem, że czegoś »nie można« nazwać i nadzieją, »że nic nie było daremne...«"
[Joanna Polak: Zbieracz ludzkich przydarzeń // Gwiazda Morza. - 2004, nr 5-6, s. 35]

● "»Ziarno i wiatr« to książka melancholijna, ale jednocześnie pełna polemicznego żaru. Dużo tu rozliczeń z własnym życiem, rachunków sumienia. Tony zwątpienia, skargi pojawiające się w niektórych utworach nie oznaczają końca wiary i nadziei. Mówi do nas ktoś, kto nie może się pogodzić z szerzącym się dziś relatywizmem i nihilizmem. I rzecz najważniejsza: ciągle stajemy wobec tajemnicy istnienia i cierpienia. Źródłem poezji jest doświadczanie tej tajemnicy. Gdański poeta nie szuka łatwych rozwiązań. To, co łatwe i wyzute z cierpienia, jest ułudą. Życie w Chrystusie to nie hołdowanie utopii, ale dźwiganie krzyża".
[Artur Nowaczewski: Powierzyć się wiatrowi // Gość Niedzielny. - 2004, nr z 13.11, s. 35]

● "Nowosielski śledzi uparcie w nowych wierszach te znaki z doskonałego, acz niepochwytnego dla nas zmysłami świata, budując z nich nową realność na miarę własnych przeczuć i wieczności. (...) Przenikanie się obu tych światów - doczesnego z odwiecznym - dokonuj się w wielu nowych wierszach Nowosielskiego w sposób spektakularny. (...) Metapoetycki sens wartości odwiecznych wyraża się u Nowosielskiego w prostej formule lirycznej: »Trochę ciszy w wierszach aby słowa / nie zawadzały przemijaniu i pragnienie: by w wieczność zstępować / chwili nie zgubić«. Ta właśnie idea łącząca chwilę z wiecznością jest w poezji Nowosielskiego szczególnie wyrazista i znacząca. Bo tylko przez znaki czasu dostrzegamy znaki z rzeczywistości ponadczasowej, zapewnia nas poeta. Podkreślając tę prawdę w każdym niemal wierszu. (...) Koncentracja na pięknie istnienia, zachwycenie chwilą, wychwalanie jej językiem prostej adoracji, nie zwalnia bowiem nikogo od ciężaru bytu, od świadomości, że także cierpienie wchodzi zakres naszych codziennych doświadczeń. Językowa prostota wierszy Nowosielskiego nie oznacza, bynajmniej, uproszczeń etycznych czy aksjologicznych. Ta poezja zawsze bazowała na odwiecznych wartościach, wyznając wiarę w niepodważalność transcendentaliów. W zbiorze »Ziarno i wiatr« znajdują się krótkie, epigramatyczne mądrości, godne zapamiętania jak najcelniejsze aforyzmy. (...) Obok wspomnień najbliższych zmarłych, a także ukochanych miejsc, fragmentów krajobrazu, zwierząt, ptaków widzianych i słyszanych w chwilach poczucia bliskości z wszelkim stworzeniem, są w nowym zbiorze wierszy Nowosielskiego gorzkie aluzje do naszej epoki - cywilizacji śmierci, religii bez Boga".
[Adriana Szymańska: Wygnanie z wieczności // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 12, s. 658-661]

Kamień dla utrudzonego, 2007
● "Najnowszy tom Kazimierza Nowosielskiego (...) łączy w sobie trzy nurty tematyczne: sentymentalny, obywatelski i miłosny. Ich wspólnym mianownikiem jest czułość, jaką poeta obdarza otaczający go świat, a także świat, który minął. Poeta wraca myślami na kujawską wieś, na której się wychował i z której wywiódł swoje umiłowanie dla natury. (...) Niezmiennie rządzi tymi wierszami duch epifanii. (...) Myślę, że w naturze Kazimierz Nowosielski odnajduje tę ontologiczna równowagę, której tak brakuje miastu, a także otaczającej i osaczającej nas kulturze masowej. (...) Przeciwieństwem tego chaosu jest »dotykalność rzeczy«. Ich jestestwo jest ewokacją Boskiej obecności (...). Rozpoznajemy w tej pogodnej, pozytywnej filozofii echo tomizmu (...).
Nie jest Nowosielski poetą zapatrzonym tylko we własną, prywatną mitologię. Potrafi spojrzeć na świat szerzej, jak w wierszu »Europa pozbywa się granic«, w którym zastanawia się nad usuniętym w cień, moralnym aspektem jednoczenia się naszego kontynentu. Dostrzega odwrót od tego, co przez wieki konstytuowało pojęcie europejskości, mianowicie - od chrześcijaństwa. (...)
Pasja moralna kieruje uwagę gdańskiego poety również ku krajowi nad Wisłą. Patrzy na niego z miłością, ale i z troską odnosi się do przemian, jakie w galopującym tempie następują w świadomości społecznej. (...) To bodaj pierwsze w naszej poezji najnowszej tak wyraźne oskarżenie pod adresem polityki »grubej kreski«, pod adresem polityki rozumianej jako gry interesów, a nie jako realizacji postulatów moralnych.
Jeden z piękniejszych wierszy tego zbioru, zatytułowany »Tylko ten«, kto wie czy nie przynosi odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się jasność poezji Kazimierza Nowosielskiego. Pada tam ważne stwierdzenie, iż nazwy dla swego upadku człowiek winien szukać »w realnościach / swojego serca«. Owe »realności« to przestrzeń, w której poeta uprawia iście Herbertowskie »studia przedmiotu«, to także konfesjonał, w którym rozbrzmiewają najczulsze wyznania. (...) Przyznam, że dawno już nie odczuwałem takiego zachwytu, jak w zetknięciu z erotykami Kazimierza Nowosielskiego.
Otrzymujemy tom mądry, piękny i żarliwy. (...) Szlachetny, bo prawdziwy kamień dla utrudzonego".
[Jarosław Jakubowski: W realnościach serca // Topos. - 2008, nr 1-2, s. 166-167]

● "Nowy zbiór »Kamień dla utrudzonego« to sentymentalna podróż do przeszłości najbardziej osobistej, do domu rodzinnego. (...) Dawne echo, odpryski wspomnień to wołanie wzruszenia i powagi. Ale także dotknięcie słów pierwszych, najprostszych, zrodzonych z chłopskich doświadczeń i chrześcijańskiej tradycji, która w tej poezji nie kryje swojego znaczenia. (...) Zatem chwała Boga i sad, korona Ducha Świętego i kropelki rosy - oto nieskończone pragnienie miłości, nieogarnione szczęście »jestestwa«. Nowosielskiemu udaje się w sposób poetycko bezpośredni odtworzyć swój pełen radości stosunek do życia w pełnej harmonii, którą podtrzymuje cud obdarowania. Wszystko wydaje się przestrzenią dobra i zrozumienia, szept cienia nie budzi trudnych skojarzeń. Nawet myśl o innym życiu jest tylko odpoczywaniem: każdy ma swoją miarę. Poeta mimo wszystko ma oczy otwarte na rzeczywistość istniejącą poza rozświetloną naturą. Stąd dość częste pytania o wolność, rolę sumienia, Polskę. »Źle użyta wolność«, szybkie zapominanie niedawnych ofiar czy oddalanie prawdy to pejzaż etyczny, który boli i wyznacza - ironicznie - polski los (...).
Ta obecność Niewidzialnego wyznacza najważniejszy kierunek, który prowadzi do miłości. Tak, miłości. Choć to nieco zaskakuje, Nowosielski nie tylko używa tego słowa wielokrotnie, ale nadaje mu podstawowy sens. Zaskoczenie jest tym większe, że mówi o miłości do żony (której nota bene tom został zadedykowany). Miłość małżeńska nie należy, wbrew pozorom, do rozpowszechnionych toposów poetyckich. W świecie Nowosielskiego pełni funkcję wszechogarniającej pełni (...). Jednocześnie oznacza najwyższy dar i konieczną stabilizację. (...) Te stwierdzenia Nowosielskiego nie dziwią i nie odstręczają, bo wpisana w nie jest prawda doświadczenia, jednocześnie służą oswajaniu przemijającego czasu. Dom, codzienność, zastawiony stół zarysowują przestrzeń zgody i zrozumienia. (...) Pojawiający się znienacka »płacz duchowy« zrodzony ze spoglądania wstecz i zapatrzenia się w tchnienie dali każe myśleć o rzeczach ostatecznych, lecz nie w tragicznych barwach. Bo Stwórca pozwala się trzymać skrawków realności, bo powołuje do życia i utrzymuje w równowadze czułość.
»Kamień dla utrudzonego« to książka - ukojenie. Nowosielski swoją miłością zaraża i pomaga zrozumieć odurzający zapach życia. Odsłania prawdę rzeczy świata tego w jego religijnym, choć nie nachalnym, nie agresywnym, kształcie".
[Julian Kornhauser: Moje lektury poetyckie (5) // Kwartalnik Artystyczny. - 2008, nr 2, s. 128-129]

● "Topografia słów i metaforyka, poetyka czasu i przestrzeni ukazują pejzaż równiny (»Równina V«) zamknięty w snach, wspomnieniach i jakichś pięknych, nieziemskich przeczuciach - w intuicji metafizycznej. Okazuje się, że śnimy tu, na równinie życia realnego, dziwny sen. Sen miłości. Zresztą Kazimierz Nowosielski zaczyna budować świat poetycki od tego właśnie - od sentymentalnie malowanego domu, idyllicznej przestrzeni - a wchodzi do piekieł Orfeusza. I dlatego chyba tak ważny jest punkt odniesienia, jakiś realny kształt, który to wszystko spaja. Praca, trud, zachwyt, sen - i nagle jakieś wysokie światło w słowach. Nie jest to tkliwa ludowa mistyka ani filozoficzna poetyka Logosu. Idiom artystyczny Nowosielskiego to połączenie symboliki serca z ostrymi rantami znaczeń realnych. Kamień nie jest też tylko polnym okruchem, który zamyka perspektywę dzieciństwa i ojczyzny; on rani, ale i pociesza, jest czymś stałym, pewnym i twardym - jak grunt pod nogami. Chociaż trwałość świata niepewna, jeśli jest kamień dla utrudzonego, to znaczy, że można iść. Choćby na końcu stał pomnik pokoleń, nie kamień węgielny, a nagrobny. (...)
Trzeba wspomnieć o polskości, która ma tu wprawdzie wymiar duchowy, nierealistyczny, ale jej obraz nie jest mitologią czy fotografią w sepii. Skojarzenia z tym, co polskie, są utrwalone w tradycji jak skamielina.
(...) druga po kamiennym obrazowaniu kategoria poezji Kazimierza Nowosielskiego - czystość spojrzenia - ma odniesienie zgoła metafizyczne. Bo przecież tylko czystym spojrzeniem można dostrzec »jakby tabernakulum czyste od ziemi ku niebiosom« w tej »ciszy po głosach«, po historii, po bitwie - po nas. I wreszcie ciężar słowa - trzecia ważna kategoria poetyckiego widzenia Kazimierza Nowosielskiego.
Rozmawiając o obrazowaniu Kazimierza Nowosielskiego, nie można mówić jedynie o zmyśleniu (wyobraźnia poetycka, pomysły formalne) czy o naśladownictwie (styl eklezjasty - widoczny raczej w refleksji niż w proroctwach). Nie możemy też mówić jedynie o elegijności czy łagodności bukolicznej nostalgii (wyraźne nawiązanie do eklogi - te wiersze w jakimś stopniu pozostają pod urokiem nastrojowej poetyki pastoralnej). Nie sposób zlekceważyć obecnej tu niemal na każdym kroku transcendencji. Odsłonę tego co ponad człowiekiem, co poza nami, dostrzegamy mimowolnie w intuicyjnych wyborach stylistycznych. A w reminiscencjach biblijnych, historycznych, we wspomnieniach pojawia się nagle człowiek współczesny ze swoją ironią i ukrytym niepokojem. (...)
Poetyckie widzenia Nowosielskiego wyrażają się w języku, który ma zadziwiać prostotą, odwołaniem się do tradycji literackich i kulturowych (...) jest jak pradawny ryt, co to namaszczał i uświęcał, a tu pozostaje jakby echem mowy stwarzającej, jest archaicznym i zarazem współczesnym sposobem wyrażania tego, co przerasta i przekracza ludzkie pojmowanie rzeczy".
[Aneta M. Krawczyk: Schodzisz ze wzgórza // Nowa Okolica Poetów. - 2008, nr 3, s. 226-229]

● "To już rozpoznanie mistyczne, do którego poeta dochodzi ścieżkami realizmu, wyćwiczony w szacunku tak dla intuicji duchowych, jak dla doznań zmysłowych; dla fenomenów natury, chętniej nazywanych sierpówkami i macierzankami niż tylko ptakami i ziołami; dla obecności innych dookoła i tuż obok, obecności intymnej (wiersze traktujące o pięknie dojrzałej, małżeńskiej miłości należą do najpiękniejszych w całej książce), dla wspomnień bezcennych i smutnych (»W szpitalu«), które nas tworzą. Bo one podobnie jak codzienne przedmioty współistnieją z nami. Nawet najskromniejszy byt, zdaje się mówić poeta, ma swój udział w chwale Boga, ojca wszelkiego istnienia. A ich cicha i mocna zwyczajność rzeczy najbliższych dłoni i ciału potrafi nas pocieszyć, upewniając, ze nic ani nikt nie jest grą, niespodzianką ślepego trafu. To ostatnie stwierdzenie niesie ze sobą postulat właściwej formacji sumienia, upominającego się o międzyludzką - nazwijmy ją wprost: społeczną prawdę, o sprawiedliwość wymierzona uczynkom teraźniejszym i przyszłym (...) Nie to nie jego epoka, ani jego Europa. W swoich komentarzach bywa surowy, bywa ironiczny. Nie przywdziewa szat lustratora-inkwizytora, ale wie, ze umiejętność przejrzystego rozróżniania dobra i zła, stanowi warunek konieczny właściwie przeżywanej egzystencji".
[Piotr W. Lorkowski: W realności serca // Fraza. - 2007, nr 4, s. 312-313]

● "Kazimierz Nowosielski jest poetą chrześcijańskim w równej mierze co Jerzy Liebert, Jan Twardowski, Anna Kamieńska czy Janusz Pasierb. Wiara stanowi stały punkt odniesienia tej twórczości. (...) Jego poezja nie jest egotyczną fanaberią artysty, ale długiem spłacanym Bogu i najbliższym za szczęśliwe życie. (...) W »Kamieniu dla utrudzonego« znajdziemy wiele wierszy, gdzie bohater ściera się dość ostro ze współczesną cywilizacją. Laicyzacja Europy, zatracenie przez nią duchowego dziedzictwa, religia konsumpcjonizmu wyjaławiająca życie z wartości etycznych, uciekanie od odpowiedzialności w stronę egoizmu...(...) Konkluzja jest niewesoła: toczy się obecnie kulturowa wojna, w której nie można stać z boku, znów trzeba - jak w latach 80. - jasno się opowiedzieć".
[Artur Nowaczewski: Kamień z serca // Gość Niedzielny. - 2008, nr 43]

Człowiek rośnie cicho, 2010
● "Świat wywoływany i komentowany przez bohatera niesie ze sobą świadectwo wrażliwości kogoś, komu kolejne obrazy sprawiają przyjemność wypływającą z samej świadomości, że są. Nie ma nic, co nie zasługiwałoby na uwagę, choćby chwilowe zatrzymanie nad ptakiem, drzewem, człowiekiem przynosi poczucie, że wszystko ma sens, określone miejsce w uporządkowanym, stworzonym z miłości kosmosie. Z kolekcjonowanych chwil, migotliwych doznań otrzymujemy obraz nieustannej przemienności. Ten kalejdoskop zdarzeń podmiot wierszy nie tylko rejestruje w kolejnych odsłonach własnej drogi życia, ale ten właśnie ciągły ruch, w którym trwa, utrzymuje bohatera w stanie nieustannego zadziwienia i zdumienia. (...) Taka postawa wypływa wprost z afirmacji świata, nieustannego doświadczania Boga. (...) Postawa bohatera/autora (niekiedy czytelna tożsamość) charakteryzuje jednak przede wszystkim człowieka szczęśliwego, spełnionego w życiowych wyborach, sowicie obdarowanego i umiejącego tę radość pielęgnować w sobie i dzielić".
[Alicja Jakubowska-Ożóg: Drobne fakle sekund i rozkołysane fale lat // Fraza. - 2011, nr 2, s. 237-240

● "Ton wierszy Kazimierza Nowosielskiego jest konfesyjny, choć powściągliwy. Brak w nich ekshibicjonistycznych bebechów, czuć za to - ból, respekt dla cierpienia, szacunek dla drugiego człowieka, dobrotliwy uśmiech i zdziwienie. Poeta często dziwi się światu, cały jest z tego zdziwienia i choć już przekroczył sześćdziesiąt lat, nie zgubił w sobie dziecinnego odczuwania świata, które każe poszukiwać przygód i olśnień w zwyczajności. Jego kujawskie dzieciństwo wraca w wierszach bardzo często, podobnie jak dialog ze zmarłymi bliskimi z cmentarza w Sempólnie. Wiersze o rodzicach należą do najpiękniejszych, jakie wyszły Kazimierzowi Nowosielskiemu spod pióra. Jest to poeta miejsca, korzeniami głęboko wrośnięty w rodzinną ziemię, którego nie wykorzeniły z jego wsi ani erudycja, ani cywilizacyjne przemiany. Nowosielski nie wstydzi się być poetą miejscowym. Jest poetą spraw mniejszych, codziennych rytuałów ziemi. W tych wierszach czuć, z jaką intensywnością wsłuchuje się w upływ czasu. Miary czasu są różne. Mogą to być drobne fale sekund, rozkołysane fale lat, mogą być godziny (do najpiękniejszych wierszy należy utwór zatytułowany »Godziny III«). (...) Czułość na szczegół, kontemplatywne przeżywanie rzeczywistości dominują w tych wierszach, ale przecież nie brak też utworów, które są refleksją nad kondycją mieszkańców globalnej wioski. Bohater poezji Nowosielskiego żyje na początku XXI wieku i nie egzystuje tak, jakby nowej cywilizacyjnej aury nie było. Opozycja dawniej - teraz jest dla niego jedną z najistotniejszych. Poeta stara się przechować to, co istotne było kiedyś, jest depozytariuszem wartości duchowych, które reprezentowali niegdyś jego przodkowie i bliscy. W centrum poezji Nowosielskiego pozostaje człowiek, świat jego więzi i relacji. Dzisiejsze tempo życia i przemiany kulturowe zagrażają tym wydawałoby się podstawowym i niepodważalnym aksjomatom. (...) Kazimierz Nowosielski toczy spory z postmodernistami a także krytycznie przygląda się życiu społecznemu Polski po 1989 roku. Świat dzisiejszy pozostaje w tych wierszach obecny zarówno jako kulturowe tło, jak i rzeczywistość językowa. Przede wszystkim bohater Nowosielskiego jest uczestnikiem zdarzeń, których doświadczyli Polacy od czasów Sierpnia 1980 roku. Choć sam afirmatywnie odnosi się do solidarnościowych wartości, dostrzega również mielizny krzykliwego, niepogłębionego patriotyzmu. (...) Jako poeta, ale również jako badacz, pozostaje z wyboru na uboczu, daleki od środowiskowych koterii i przemijających intelektualnych mód. Wybór ten dokonany świadomie powoduje, że jego poezja nie może liczyć na medialne zainteresowanie i literackie laury. A powodów, żeby zapoznać się z dorobkiem tego poety jest przynajmniej kilka. Można jej przyczepić kilka etykietek - poezji chłopskiej czy religijnej, ale nie w tym rzecz. Ważne, że Kazimierz Nowosielski twórczo kontynuuje te nurty liryki polskiej, które nie są dziś należycie doceniane. W postawie poety zaś i stosunku do polskiej rzeczywistości - należy do nie tak licznych w środowiskach twórczych ludzi prawych odwołujących się do dziedzictwa Zbigniewa Herberta.
[Artur Nowaczewski: Człowiek rośnie cicho. Kazimierz Nowosielski - szkic osobisty // Arcana. - 2011, nr 5, s. 149-152]

● "Kazimierz Nowosielski to według mnie jeden z najciekawszych polskich poetów współczesnych a zarazem jeden z poetów najmniej chyba docenionych, a nawet zapoznanych. Jak najbardziej niesłusznie, o czym przekonuje wydany w roku 2010 pod tytułem »Człowiek rośnie cicho« wybór jego wierszy z lat 1989-2009. Pokazuje on Nowosielskiego jako oryginalnego i subtelnego poetę religijnego, który jednocześnie bywa przenikliwym obserwatorem, ale też oskarżycielem naszej epoki. To ostatnie niekoniecznie dziwi, jeśli pamięta się, że urodzony w roku 1948 Nowosielski to rówieśnik zaangażowanych poetów Nowej Fali, od których jednak dzieli go fakt późniejszego debiutu (1975), wyraźna niechęć wobec lingwistycznych eksperymentów, a zwłaszcza wspomniana religijność, wyraziście przy tym i mocno zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej. I jeszcze coś: Nowa Fala to poezja miasta, a Nowosielski jest w gruncie rzeczy poetą antyurbanistycznym. Istotnym elementem jego poezji jest przecież doświadczenie wiejskiego dzieciństwa, do którego z poczuciem nostalgii, ale i winy powraca pamięcią ze swego miejskiego wygnania poeta. Nowosielski jest w pewnym sensie poetą chłopskim, wiejskim, prowincjonalnym, ale nie w znaczeniu kogoś, kto eksploatuje folklor, czy stylizuje swój język za gwarę. Chodzi tu raczej o wiejskość czy prowincjonalność, jakie znamy z poezji Leśmiana, Czechowicza, Nowaka, Czernika, Iwaszkiewicza (sic!) albo z prozy Piętaka czy Myśliwskiego. Wiejskie dzieciństwo, wieś, natura widziane »naiwnym« spojrzeniem dziecka - stanowi tutaj figurę raju utraconego, ale też swoistą Księgę, której lektura pozwala pytać o sprawy najbardziej istotne. (...)
Pytania o własną tożsamość to także pytania o współczesnego człowieka, żyjącego w epoce zgiełku, bezforemności, nadmiaru, epoce »pięknej inaczej«. Pojawi się więc w wierszach Nowosielskiego i doświadczenie rozdartego »człowieka między epokami«, który z krytycznym dystansem patrzy na swój marny czas. (...)
Znakomite i rzadkie w dzisiejszej poezji są wiersze podejmujące - często w formie lapidarnych zdań i uwag - ironiczną polemikę z postmodernistami, współczesnymi hedonistami-nihilistami (np. »Przed trzecim kurem«, »Nowy Wiek«), albo liberałami. (...)
Słyszę tu echa Norwida - jednego z ważnych patronów poezji Nowosielskiego »Nieprzekupna Norwidowa dykcja« pojawi się zresztą w poruszającym liryku »Oparcie«, obok »kostura modlitwy« i »wspomnienia matki« jako jeden z elementów towarzyszących w jego wędrówce przez czas.
To co mnie w tym wszystkim najbardziej uderza, ale i zachwyca, to wpisana w wiersze Nowosielskiego afirmacja istnienia. Istnienie budzi tu bardzo często zdumienie i zachwyt, jest postrzegane w kategoriach cudu. W licznych opisach pejzaży i rzeczy powraca gest zdumienia światem, albo wezwań do owego zdumienia (...). Jednymi zaś z najważniejszych atrybutów istnienia i zarazem słów-kluczy tej liryki będą też światło oraz blask, które przeświecają przez przedmioty i osoby, nawet najbardziej zdawałoby się nikłe, kruche, zwyczajne, ciche, małe. (...) Poezja Nowosielskiego wychylona jest ku światłu i ku transcendencji, a przecież tkwi mocno w doczesności. Nie ma tutaj »syku symboli«, jest namacalny, sensualny konkret. Jaką czułość budzą w Nowosielskim najmniejsze nawet fenomeny istnienia! Ile też jest w tych wierszach miłości dla świata, a raczej dla konkretnych istnień - żony, matki, ojca, ptaków, drzew, ojczyzny, Polski. (...) Stąd franciszkańska jakby religijność tej pięknej, mądrej i skromnej poezji, która nie polega tylko na licznych odwołaniach do Pisma Świętego, czy gatunków liryki religijnej, wezwaniach kierowanych do Pana, ale przede wszystkim na doświadczeniu świata jako Boskiego cudu i daru zarazem".
[Maciej Urbanowski: Czułość i blask. Poezja Kazimierza Nowosielskiego // Zeszyty Karmelitańskie. - 2011, nr 3, s. 111-115]

● "Kraj lat dziecinnych leży tu u duchowych podstaw, jest genotypem tych wierszy. Rzecz nie sprowadza się do pejzażu, choć przywiązanie do niego Nowosielski manifestuje często, z nadmierną nawet powtarzalnością i według podobnej metody. Nie kładzie się na tej odtwarzanej, przypominanej sobie i przypominanej nadnoteckiej rzeczywistości żadna sentymentalna, wspomnieniowa mgiełka. Wręcz odwrotnie, poeta ceni sobie rzeczy najmniej poetyckie - pryzmę gnoju albo obornika, zapach, zalatujący upalnym latem od wychodka, leżący na śmietniku przerdzewiały czajnik. Ludzie także tu biedni i zwyczajni. (...) Jedyną paradoksalna egzotyką jest skrupulatnie opisywana fauna i flora, wszystkie te rdesty, wrotycze, seradele i powojniki, miodunki, wilgi i dzwońce. Ten świat nie układa się w żaden aforyzm,. Nie ma się nad nim nadbudowywać żadna przenośnia. »Bez syku symboli / płonie krzak agrestu / Zielenią się liście« - powie Nowosielski w wierszu »Krzak ognisty«. Samo ewokowanie tej rzeczywistości zawiera już w sobie duchowy wymiar. Czy istotnie opisy w wierszach Kazimierza Nowosielskiego mają w sobie taką nośność i taką siłę - o to bym się przy okazji iluś liryków pewnie pospierał. Ale samo to poetyckie przekonanie Nowosielskiego zastanawia. Twierdzi on po wielokroć, że świat, i to głównie ten jego kraj lat dziecinnych, oddany wiernie, detalicznie, w najdrobniejszym szczególe, także tym »niskim«, najbardziej pospolitym, przenika się ze światem wiecznym. »W ziarenku trawy zapala się wieczność«, »z duszy Boga wolno wyciekają / raz ludzkie głosy / raz szczekanie psów« (...). To jednak nie tak częste dziś w poezji przekonanie, że egzystencjalny konkret może w tak płynny, naturalny sposób przenikać się z wieczną, Bożą rzeczywistością. Stanowczo Nowosielski swojemu nadnoteckiemu wychowaniu zawdzięcza o wiele, wiele więcej niż tylko urodę pejzażu. (...) kraj lat dziecinnych uważam za genotyp poezji Kazimierza Nowosielskiego. (...) Kultura wsi, w której Nowosielski się wychował, odcisnęła się w jego poezji w bardzo ważny i - dodam - ciekawy sposób. Dla mnie przynajmniej stanowi o swoistej jakości tej poezji. Wszędzie tam, gdzie Nowosielski mianuje się prorokiem, potępiającym w czambuł nowoczesność, albo gdy pisze szlachetne niestety wiersze o współczesnej Polsce, nie brzmi to przekonująco. Ale nadnotecka równina, na której człowiek mozoli się pod niebem, skazany na trud i przemijanie, a przy tym nie ma w tym człowieku postawy buntu, nie ma konfliktu i rozdarcia, tylko jakieś szczególne pogodzenie z losem - to jest inne i to zaciekawia".
[Jarosław Zalesiński: Równina // Topos. - 2011, nr 1-2, s. 177-178]

Okno od północy, 2012
● "Tomik »Okno od północy« jest świadczeniem piękna, dobra i prawdy. Odnawia sens posługiwania się słowem poetyckim jako instrumentem zachwytu nad bytem i jego pochwały oraz podtrzymywania wiary, nadziei, miłości i... ufności. Akceptacji przemijania towarzyszy niezgoda na odrzucenie przez współczesnych myślenia-istnienia-działania według wartości określonych przez chrześcijaństwo. (...) »Okno od północy« jest książką dwudzielną. Pierwszą jej część stanowią utwory przygotowujące spór z epoką. W oszczędnych konstrukcjach spotykają się muśnięcia zachwytu, wdzięczności i czułości, wyszeptywane lub cicho wypowiadane dziękczynienia, dyskretne nasłuchiwania oraz kontemplacja godności istnień ludzkich, drzew, kwiatów, ptaków. Pokora, urzeczywistniane w duchu uniżenie, przyklękanie słowem i w słowie przynależą do poezji Nowosielskiego jako zachowania oczywiste.
Wyznawana wciąż jakby od początku miłość do dzieła stworzenia, obejmowanie go miłosnym spojrzeniem zasadza się według Nowosielskiego na niekwestionowanym przekonaniu, że naśladowanie Chrystusa, bycie chrześcijaninem polega na zdolności do kochania. Liryzm tej poezji płynie z miłości, a jednocześnie zgłębia jej naturę (...). Świetlistość tej mądrościowej książki poetyckiej załamuje się, gdy autor dotyka (wydawałoby się) niespodziewanie bolesnych miejsc nowej rzeczywistości, która sprzyja rozczarowaniu i rozgoryczeniu. Jednak liryka pozostaje liryką, wzrusza i wskazuje na »rany« współczesnego człowieka bez popadnięcia w publicystykę i moralizatorski ton. (...) Surowo brzmi »Pokolenie«, które inicjuje pytanie istotne:
»Gdzieście się podziali / głośni poeci kontestacji / poeci zapomnianych zobowiązań«. (...) Naturalną, rustykalną, domową scenerię pierwszej części zastępuje napierająca zewsząd krzykliwa masowość »pustkę po człowieku« opakowuje reklamowa i medialna wrzawa".
[Zbigniew Chojnowski: Liryk obywatel // Nowe Książki. - 2012, nr 10, s. 22-23]

● "Patrzeć całym sobą i widzieć świat całym sobą, to zadanie, które wymaga od człowieka wielkiej pokory. Bo tylko człowiek pokorny naprawdę widzi innych, dostrzega szczegóły otoczenia, umie pochylić się nad roślinami, zatrzymać przy starym drzewie, spojrzeć w górę i zapamiętać kształt przepływających po niebie obłoków. Dar obserwowania jest więc darem głębokiej miłości. I jeśli z takiego patrzenia rodzi się wiersz, to w miłości ma swoje źródło. Tak patrzy Kazimierz Nowosielski i takie są jego wiersze z tomu »Okno od północy«. Ułożone w opowieść o życiu, o miejscach, osobach i zdarzeniach ściśle przylegają do biografii bohatera. Każde słowo w metaforycznym sensie wypływa z jego pamięci i przywraca odbieranym niegdyś wrażeniom intensywność żywego przeżycia. Świat jakby rodzi się na nowo w otwartej wyobraźni poety (...). Wzrok, chwytając to, co się przedstawia, otwiera pamięć. A ona z kolei otwiera wewnętrzne okno, pozwalając bohaterowi przekroczyć granicę pomiędzy teraz a kiedyś. Wszystko zostaje poruszone, przywołane, od nowa nazwane. Świat Nowosielskiego ma więc swój czas naturalny czas przeszły, ale obecny jest także w teraźniejszym. Przeszłość staje się teraźniejszością za sprawą równania, które tworzy porządek. (...) Nowosielski nie tworzy prostych przeciwieństw, opartych na etycznej opozycji: kiedyś ze znakiem dodatnim, teraz ze znakiem ujemnym. Jego bohater jest po prostu i tam i teraz, żyje w punkcie granicznym, przy oknie. Właściwie każda zrysowana w tomiku sytuacja jest graniczna (...)
»W kępie wrzosu zobaczyć / płomyk zesłany / z innego wymiaru«. To jest znak istnienia, obecności i trwania w wymiarze metafizycznym. Obraz świata staje się dzięki temu uzasadniony teologicznie. Zmienia się perspektywa, bo zwykłość rzeczy kryje w sobie niezmierzoną głębię boskiej miłości. Ona daje siłę życiu i kształtuje świat, buduje także ludzką odwagę. Chrześcijański obraz świata i człowieka łączy się wierszach Nowosielskiego z tradycją i pamięcią religijną. Wrysowana w krajobraz i przystrojona sztucznymi kwiatami polna kapliczka, porządkuje nie tylko przestrzeń, ale i całe ludzkie życie, przypominając o miejscu Boga w życiu człowieka. (...)
»Okno od północy« jest oknem otwierającym się na światło świecące i uparcie czekające na powrót tych, którzy dali się uwieść mirażom wolności. Bo nie ma jej i nigdy nie będzie, powiada Nowosielski, bez miłości wiecznie obecnej i gotowej przyjąć człowieka. Miłość do drugiego rysuje mapę dróg powrotnych. Można na nich spotkać tego, do którego bohater mówi: »Przepraszam cie bracie / za twój rozklekotany wózek / który popychasz codziennie / do składnicy złomu«. To w sobie bohater próbuje znaleźć dla tego drugiego miejsce, nie obok siebie, nie na zewnątrz, ale we własnym wnętrzu.
(...) Nowosielski jest wytrwały w budowaniu poetyckich miniobrazów poruszających moralną wrażliwość. Poeta kilkoma słowami tworzy szkic, zmuszający czytelnika do refleksji. Jego wiersze są jak zapalniki uruchamiające umysł i serce. Nie ma w tym sprzeczności, bo Nowosielski rozum traktuje na równi z emocjami. Między tymi biegunami osobowości musi panować równowaga, kreśląca właściwą perspektywę ludzkiego życia. Jest ono wartością, której nie wolno zatracić w potoku modnych politycznie zachowań. »Jeszcze tylko / trzeba wyzwolić upatrzone mniejszości / uświadomić uciśnionych / wywrócić Dekalog«. To podważa trwanie cywilizacji i kultury. Wyzwolenie od porządku jest ostatecznie zniewoleniem, przypomina przewrotne bolszewickie obietnice raju na ziemi. Ta lekcja została - niestety - dzisiaj zapomniana. Nowosielski buntuje się przeciwko moralnej obojętności, przeciwko pięknu bez prawdy i dobra, przeciwko nicości. Jest - śmiało można powiedzieć - konserwatystą i trudno, stając przy oknie poety, nie przyznać mu racji".
[Wojciech Kaliszewski: Okno (na) prawdę // Wyspa. - 2012, nr 4, s. 164-167]

● "Filozofia poezji Nowosielskiego bliska jest ewangelicznej prawdzie o marności doczesnego trwania i przyszłej szczęśliwości w nowym życiu. Według poety »pustkę« (...) można zneutralizować lub unicestwić na drodze dochodzenia do podstawowego kanonu istnienia, którym jest dla niego cnota miłości. Dar kochania i przyjmowania miłości to warunek godnego istnienia, także usprawiedliwiania przewinień i zaniedbań. Niepokój o sens współczesności z jej ukochaniem komercji i tandety, z brakiem wyrozumiałości i współczucia dla ludzkiej nędzy owocuje w wierszach poety nie tylko potępieniem »dostatku schlebiającego pustce po człowieku i zimnego wiatru historii«, lecz także przeprosinami - w imieniu innych - brata cierpiącego w nieludzkiej rzeczywistości. Nazwisko Zbigniewa Herberta umieszczone w dedykacji do wiersza »Miasto« wydaje się kluczem do tej prawdy, której wyznawcą stał się także Nowosielski. To tradycja z jej trwałymi wartościami i mądrość - tu synonim miłości - gwarantuje niezłomność postawy życiowej wobec przeciwności losu, natury, historii".
[Adriana Szymańska: Kazimierz Nowosielski, Okno od północy// Przegląd Powszechny. - 2012, nr 11, s. 155-157]

● "U Nowosielskiego trudno (...) oddzielić obywatelskość od miłości, bo kluczowy dla jego wierszy gest miłości do matki ma rozmaite sensy, np. bywa miłością do wiejskich korzeni, do matki ziemi czy wreszcie ojczyzny. Czułość, z jaką kontempluje poeta świat »blaski powszedniości«, siła jego wiary w Boży ład i urodę świata (»od Boga rany idzie jakieś światło«) zderzają się ze smutnym, nawet gniewnym, opisem współczesnej Polski. Niewielu poetów polskich, zwłaszcza rówieśników Nowosielskiego, tak pisze o naszej współczesności, »świecie wywróconego Dekalogu« i poddanego »czcicielom nicości«. W znakomitym wierszu »Pokolenie« z sarkazmem zresztą pyta autor »Okna od północy«: »Gdzieście się podziali głośni poeci kontestacji, (...) proklamatorzy wolnej rzeczpospolitej sumień (...) że nie ma kto przyklęknąć / przeciw ciemności. A przed prawdą żywą«. Piękna książka".
[Maciej Urbanowski: Poza systemem // Nasz Dziennik. - 2012, nr z dn. 21-22.07]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza