strona główna
Pisarz:
Sanisław Supłatowicz (Sat-Okh)

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Sanisław Supłatowicz (Sat-Okh)

Zobacz zdjęcie
SAT-OKH (Długie Pióro), Stanisław Supłatowicz (1920-2003)

Urodził się 15 kwietnia 1920 roku w Kanadzie, w dorzeczu rzeki Mackenzie. Jego rodzicami byli Polka Stanisława Supłatowicz i Wysoki Orzeł - Indianin, wódz plemienia Shawnee (Szawanezów, Szaunisów). W wieku pięciu lat należał już do tzw. "szkoły wilków", w której uczył się tropienia i polowania. Przebywał wśród Indian do 16 roku życia. W 1937 roku Stanisława Supłatowicz wraz z synem wyjechała do Polski. Wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił im powrót do Kanady. Sat-Okh został wkrótce aresztowany i wysłany do obozu w Oświęcimiu; udało mu się jednak zbiec z transportu. Następnie wstąpił do Armii Krajowej (pchor. „Kozak”) i walczył w oddziałach partyzanckich na Kielecczyźnie; był parokrotnie ranny. Jako żołnierz I Batalionu Morskiego brał udział w walkach o wyzwolenie Wybrzeża. Po zakończeniu wojny został aresztowany i uwięziony przez władze polskie za przynależność do Armii Krajowej. Przez pewien czas służył w Marynarce Wojennej, był także wolontariuszem w Ratownictwie Morskim. Po uzyskaniu średniego wykształcenia technicznego pływał przez wiele lat jako mechanik na statkach Polskich Linii Oceanicznych, m.in. na transatlantyku Ms. "Batory".
Debiutował w 1958 roku autobiograficzną opowieścią z czasów młodości "Ziemia Słonych Skał". Drugą jego słynną książką, wielokrotnie wznawianą i tłumaczoną na wiele języków, był zbiór baśni i legend indiańskich „Biały Mustang” (1959). Późniejsze publikacje Sath-Okha także dotyczyły obyczajów i kultury Indian Ameryki Północnej. Napisał też wspólnie z rosyjską autorką A. Rasułową-Budkiewicz książkę pt. „Dorogi schodiatsia”, wydaną w Związku Radzieckim w 1973 r., w której przedstawia losy polskich zesłańców na Syberii i niezwykłe dzieje swojej matki.
W latach 60. i 70. XX w. występował w telewizyjnych audycjach dla dzieci i młodzieży "Ekran z bratkiem" i "Teleranek" (cykl "Na indiańskiej ścieżce"). W ostatnich latach działał w "Polskim Ruchu Przyjaciół Indian". Był współtwórcą i patronem polskiej indianistyki. W Wymysłowie koło Tucholi znajduje się Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat-Okha. W 2006 r. w Uniejowie nadano jednej z alej zabytkowego parku imię Stanisława Supłatowicza Sat-Okha. Co roku odbywają się tam spotkania indianistów pn. "Święto Alei im. Sat-Okha". Sat-Okh został też wybrany patronem jednego z tramwajów kursujących w Gdańsku.
Utwory pisarza były tłumaczone m.in. na język białoruski, gruziński, hebrajski, litewski, mołdawski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, węgierski.
Mieszkał w Gdańsku-Wrzeszczu, przez wiele lat przy al. Wojska Polskiego. Zmarł 3 lipca 2003 roku. Został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Proza:
1958 "Ziemia Słonych Skał"; wyd. 2 1958; wyd. 3 1962; wyd. 4 1973; wyd. 5 1974; wyd. 6 1986; [wyd. 7] 1997; [wyd. 8] 2015;
1959 "Biały Mustang"; wyd. 2 1960; [wyd. 3] 1983; [wyd. 4] 1983; [wyd. 5] 1987; [wyd. 6] 1993; [wyd. 7] 1996; [wyd. 8] 1997; [wyd. 9] 1997; [wyd. 10] 1998; [wyd. 11] 1998; [wyd. 12] 2002; [wyd. 13] 2005; [wyd. 14] 2009; [wyd. 15] 2011;
1973 "Dorogi schodjatsja" (w jęz. ros., wspólnie z Antoniną Leonidovną Rasulovą);
1981 "Powstanie człowieka"; wyd. 2 1988;
1985 "Fort nad Athabaską" (wspólnie z Yácta-Oya; wyd. 2 1989; wyd. 3 1996;
1990 "Głos prerii"; wyd. 2 1997;
1996 "Tajemnica Rzeki Bobrów";
1999 "Serce Chippewaya";
2001 "Walczący Lenapa".

Biogram opracowano na podstawie:
Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. i wstęp K. Kuliczkowska, I. Słońska. – Warszawa, 1964
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. nauk. K. Kuliczkowska, B. Tylicka. - Warszawa, 1979 ; wyd. 2 1984
Borzobohaty Wojciech. "Jodła" : Okręg Tadomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa, 1988
Warszewski Roman: Lokator kamiennego wigwamu : uważam, że Biali są szaleni // Rzeczpospolita. – 1994, nr 223, dod. PlusMinus, nr 38, s. 12
Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego. – Wrocław, 2002

Oprac. Jacek Grzybowski
Zdjęcie Autora udostępnił p. Roman Warszewski.
Strony internetowe: www.huuskaluta.com.pl/sat_okh/index.php
www.sat-okh.art.pl/sat.html

Ustalenia Dariusza Rosiaka opublikowane w książce „Biało-czerwony : tajemnica Sat-Okha” (Wydaw. Czarne, 2017) podważają niektóre fakty zawarte w powyższym biogramie, sporządzonym na podstawie wcześniejszych publikacji. Podważają przede wszystkim indiańskie pochodzenie Stanisława Supłatowicza oraz jego pobyt w Kanadzie, wśród Indian, do 16 roku życia. Wg dokumentów odnalezionych przez Dariusza Rosiaka w 1928 r. odbył się w Radomiu chrzest Stanisława Supłatowicza. W księdze parafialnej podano jako miejsce urodzenia Aleksiejewsk w gminie Czeczujskiej, guberni irkuckiej i datę urodzenia: 15.04.1925 r. Rodzice: Stanisława z Okólskich Supłatowicz (ur. 19.10.1880 r.) i Leon Supłatowicz (zm. w 1925 r. na Syberii). W 1932 r. 7-letni Stanisław rozpoczął naukę w szkole podstawowej im. Władysława Syrokomli w Radomiu. Leon Supłatowicz przebywał na Syberii jako skazaniec od 1912 r. W 1916 r. przyjechała do niego żona, w 1922 zwrócili się do władz z wnioskiem o repatriację do Polski. Autorowi książki „Biało-czerwony” nie udało się ustalić, jakie były losy Stanisławy Supłatowicz w l. 1922-1928, tym samym odpowiedź na pytanie kto był ojcem Stanisława i jakie było jego prawdziwe pochodzenie sprowadza się jedynie do hipotez, wśród których hipoteza o Szaunisach i Wysokim Orle nie należy do najbardziej prawdopodobnych. [Leszek Rybicki]


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Ziemia Słonych Skał [powieść młodzieżowa] / il. Autor ; okł. projekt. Marian Stachuirski. - Warszawa : Czytelnik, 1958. - 240, [4] s. : il. ; 19,5 x 14,0 cm
  Wyd. 2 1958 ; wyd. 3 1962 ; wyd. 4 1973 ; wyd. 5 1974 ; wyd. 6 1986 - ISBN 83-07-0122-7-9 ; [wyd. 7] - Ziemia Słonych Skał ; Ślady. - Poznań : Wydaw. Akcydens, 1997. - 281 s. : il. ; 21 cm. - (Seria Indiańska). - ISBN 83-85320-12-1 ; [wyd. 8] - Bydgoszcz : Wydaw. Koronis ; Wymysłowo : Muzeum Kultury Indian Ameryki Północnej im. Sat Okha, 2015. - 191 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-62545-54-4
      Dedykacja: Jerzemu Broszkiewiczowi, który pomógł mi opowiedzieć historię mego dzieciństwa
  * Oddano do składania 20.05.1957. Podpisano do druku 13.01.1958. Druk ukończono w styczniu 1958 r. Nakład 20 205 egz. Cena 16 zł.
  * Na s. 243 nota Autora.
  * P r z e k ł.: b i a ł o r u s.: Zemlâ solenych skal ; Tainstvennye sledy / [per. s pol.] Ǘrij Ivanovič Stadničenko. – Minsk : Junactva, 1994. – 316 p. : ill. [współwyd. z „Tajemniczymi śladami”]. - b u ł g.: Zemjata na solenite skali / prev. [przekł.] Pen’o Tabakov. – Sofija : Narodna Mladež, 1964. – 248 s. ; Zemjata na solenite skali / prev. [przekł.] Pen’o Tabakov. – Wyd. 2. - Sofija : Narodna Mladež, 1972. – 240 s. - g r u z.: Mariliani kldeebis mxare / [przekł. Akaki Bregadze]. – Tbilisi : „Nakaduli”, 1969. – 224 s. - h e b r.: Admat ha sela’im ha - meluhin / [przekł.] M. Piškin. - Tel – Aviv : S. Sreberk, 1966. – 262 s. - k a z a c h.: [br. tyt.] / [przekł. S. Masgutov i Š. Toksanbawa il. L. Tetenko. - Alma – Ata : „Žalyn”, 1979. – 246 s. - l i t e w.: Druskingųjų uolų slénis / [przekł.] S. Rastenienè. – Vilnius : „Vaga”, 1967. – 256 s. - ł o t e w.: Sālo klinšu zeme / przekł. Anna Ozola – Sakse ; il. V. Andrejenkovs. – Riga : „Liesma”, 1967. – 288 s. - m o ł d.: Cara stynčilor sèrata / per. [przekł. z ros.] George Georgiu ; [przedm.:] Lev Kassil’ ; il. V. Andreenkov. – Kišinev : „Lumina”, 1968. – 228 s. ; Cara stynčilor sèrate : povestire ; / trad. [przekł. z ros.] George Georgiu; [przedm.:] Lev Kassil’ ; il. V. Andreenkov. – Ed. [Wyd. 2]. - Kišinev : „Lumina”, 1974. – 214, [1] s. ; Cara stynčilor sèrate : povestire ; Urme misterioase : povestire / trad. [przekł.] George Georgiu, Dumitru Čobanu ; posł. Jurij Stadničenko. – Ed. 3 [Wyd. 3]. - Kišineu : „Literatura artistike”, 1984. – 191, [1] s. : il.[współwyd. z „Kamiennymi śladami”]. - n i e m.: Das Land der Salzfelsen / übertr. [przekł.] Ruprecht Willnow ; il. Gerhard Gossmann. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1965. – 242 s. ; Das Land der Salzfelsen / übertr. [przekł.] Ruprecht Willnow . – Wien : Die Buchgemeinde, 1966. – 242 s. ; Das Land der Salzfelsen / übertr. [przekł.] Ruprecht Willnow ; il. Gerhard Gossmann. – Wyd. 2. - Berlin : Buchclub, 1967. – 242 s. ; Das Land der Salzfelsen / übertr. [przekł.] Ruprecht Willnow ; il. Gerhard Gossmann. – Recklinghausen : „Bitter”, 1969. – 242 s. ; Das Land der Salzfelsen / übertr. [przekł.] Ruprecht Willnow ; il. Gerhard Gossmann. – Ravensburg : „Maier”, 1972. – 263, [1] s. - r o s.: Zemlâ Solenych Skal / per. [przekł.] Ǘrij Stadničenko ; wstęp Lev Kassil’ ; il. V. Andreenkov. – Moskva: Det Lit., 1964. – 222 s. - Zemlâ Solenych Skal ; Tainstvennye sledy : povesti / per. [przekł.] Ǘrij Stadničenko ; [wstęp] Lev Kassil’ ; ris. Konstantin Petrovič]. Ovčinnikkov. – Leningrad : Detskaja Literatura, 1980. – 302, [2] s. – (Bibliotečnaâ Seriâ) [współwyd. z: „Tajemniczymiymi śladami”] ; Moskva : Rozovyj Żiraf, 2012. - u k r.?: Zemlâ Solenych skal / przekł. i wstęp Ǘrij Stadničenko. – Kiev : Detizdat, 1960. – 234 s. ; Bilij mustang : povìstì, legendi / per. [przekł.] Ǘrijrij Stadničenko ; il. Gennadìj Romanov. – Kiev : „Veselka”, 1980. – 358, [2] s. – (Bìblìotečna Serìja) [współwyd. z: „Białym mustangiem” i „Kamiennymi śladami”]. - w ę g.: A sós sziklák völgye / ford. [przekł.] Edward Mach ; ill. [il]. Sándor Benkö. – Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965. – 246 s. - Wyd. 2 - [?] ; A sós sziklák völgye / ford. [przekł.] Edward Mach ; ill. [il.] Sándor Benkö. – Kiadás [Wyd]. 3. - Budapest : Móra Kiadó, 1969. – 245, [1] s. ; A sós sziklák völgye / ford. [przekł.] Edward Mach ; ill. [il.] Sándor Benkö. – Kiadás [Wyd]. 4. - Budapest : Móra Kiadó, 1971. – 244 s. ; A sós sziklák völgye : egy Indián törzs viszontagságai / ford. [przekł.] Edward Mach ; ill. [il.] Sándor Benkö. – Kiadás [Wyd]. 5. - Budapest : Móra Ferenc Kiadó, 1976. – 241, [7] s. ; A sós sziklák völgye : egy indián törzs viszontagsága / ford. [przekł.] Edward Pál Mach. – Kiadás [Wyd]. 6. - Budapest : Móra Kiadó, 1979. – 232 s.

 1. Biały Mustang : baśnie i legendy indiańskie [baśnie i legendy] / il. Marian Stachurski. - Warszawa : "Czytelnik", 1959. - 98 s.
  Wyd. 2 - 1960 ; wyd. 1 [właśc. 3] – Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza - 1983 ; wyd. 3 [właśc. 4] – Warszawa : „Czytelnik” - 1983 ; wyd. 4 [właśc. 5] – Warszawa : „Czytelnik” - 1987 ; wyd. 1 [właśc. 6]
      Zawartość: Hanuaute ; Powstanie człowieka ; Biały Mustang ; Synowie słońca ; Tosinonakh ; Kwiat Antylopy ; Stworzenie słońca ; Niedźwiedź starej Mookhason ; Wielki czyn Szalonego Rumaka ; Gichy Nahma ; Cztery wiatry ; Władca wilków ; Spis rzeczy.
  P r z e k ł.: l i t e w.: Baltasis Mustangas : indénu pasakos ir legendos / [przeł.] K. Papečkys ; il. Marian Stachurskis. – Vilnius : „Vaga”, 1968. – 114 s. ; Baltasis Mustangas : indénų pasakos ir legendos. T. 1 - 2 / red. V. Areima ; [przekł.] M. Banionienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų d-jos l-kla, 1969 ; toż druk brail. - r o s.: Belyj Mustang : skazki i legendy indejcev / per. [przekł.] L[eonard] I. Kondrašenko ; ob avtore etoj knigi Nikolaj Vnukov ; ris. K. Ovčinnikova. – Leningrad : Detskaja Literatura, 1977. – 110, [2] s. - u k r .: Bilij mustang : povìstì, legendi / per. [przekł.] Jurij Stadničenko ; il. Gennadìj Romanov. – Kiev : „Veselka”, 1980. – 358, [2] s. – (Bìblìotečna Serìja) [współwyd. z: „Ziemią słonych skał” i „Kamiennymi śladami”]. ; Bilij mustang / per. [przekł.] Jurij Stadnyčenko. – Kiev : „Veselka”, 1985. – 333, [1] s. : il.
  Biały mustang - przeł. na pismo Braille'a w 1987 r.
  Biały mustang [audycja radiowa] / adapt. Elżbieta Hatwig. – Warszawa : Polskie Radio. – 1989, 27 X, Program IV, 30 min.

 1. Dorogi shodâtsja [povest’] / Antonina Leonidovna Rasulova, Sat-Okh ; il. H.B. Žutovskij ; posl. A. Mel’čin. - Moskva : „Molodaâ Gvardiâ”, 1973. - 186, [6] s. : il. ; 20 cm
 1. Powstanie człowieka : legenda indiańska [legenda] / il. Zygmunt Zaradkiewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 22, [2] s. : il. ; 19 x 21 cm. - (Baśnie i Legendy z Całego Świata)
  Wyd. 2 - 1988
  P r z e k ł. s e r b.: Postanak čoveka : indjanska legenda / il. Z[ygmunt] Zaradkjevič ; prev. za pol. [przekł.] Vera Kusicki. - [Gornij Milanovac] : Dečje Novine ; Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 22, [2] s. : il. ; 19 x 21 cm

 1. Fort nad Athabaską [powieść] / Sat-Okh, [Bral Sławomir] Yácta-Oya ; il. Mieczysław Olszewski. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 288 s. ; 20 cm
  ISBN 83-03-00898-6
  [Wyd. 2] - 1989 ; wyd. 2 [właśc. 3] - Wrocław : „Siedmioróg” - 1996
 1. Głos prerii [powieść]. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 248 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-03-02892-8
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Wrocław : „Siedmioróg”, 1997
 1. Tajemnica Rzeki Bobrów [powieść] / Il., il. na 1 s. okł. Jarosława Gach. - Poznań : Wydaw. Akcydens, 1996. - 156 s. : il. ; 20,5 x 13,5 cm. - (Seria Indiańska)
  ISBN 83-85320-10-5
  * Na IV okł. fot. i nota biograficzna Sat-Okha.
  * Początkowy fragment książki był publikowany w odcinkach w tygodniku Twoja Gazeta Sztum w 1991 r. Powieść nosiła tyt. "Klątwa szamanów", a jako autorzy figurowali Sat-Okh i Apoya (Leszek Michalik). W wersji książkowej fragment ten został przeredagowany.

 1. Serce Chippewaya [powieść] / rys. aut. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. "Oskar", 1999. - 110 s. : il. ; 20 cm
  ISBN 83-86181-46-X
 1. Walczący Lenapa [powieść] / okł. i s. tyt. projektował Zygmunt Gornowicz ; rys. w tekście wykonał Autor. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2001. - 110 s. : il. ; 19,5 x 12,5 cm
  ISBN 83-86181-72-9
  * Na IV okł. fot. i biogram Sat-Okha, a także fragmenty listów czytelników.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Ziemia słonych skał  [powieść] // W: Z krainy łowów do rezerwatu / wybór Adam Fryc. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. - S. 3-32
  Fragm. powieści ; Zawiera również noty o aut.

Publikacje w czasopismach 1. Zemlja Solenych skal :  [povest'] / per. J. Stadničenko ; vstuplenije Sergej Preobraženskij  // Junost. - 1960, no 11, s. 38-80
 1. Zemlja Solenych skal :  [povest'] / per. J. Stadničenko ; vstuplenije Sergej Preobraženskij  // Junost. - 1960, no 12, s. 26-53
 1. Zemlja Solenych skal :  [povest'] // Molodez’ Estonii. - 1960, nr z grudnia
 1. Zemlja Solenych skal :  [povest'] // Molodez’ Estonii. - 1961, nr styczeń-marzec
 1. Tainstvennye sledy :  [povest']. - Fragm. // Znannja ta pracja (Ukraina). - 1963, no 8, s. 18 – 20
 1. Antilopės gėlė ; Idènų sakmė / tł. K. Papečkys. - Fragm. pow. ; Nota // Jonavos Balsas (Litwa). - 1966, nr z 3 i 6 września
  Fragm. powieści „Biały mustang”.

 1. Žmogaus kilmė ; Idènų sakmė. - Fragm. pow. ; Nota // Tėvynė (Panevėžys). - 1966, nr z 28 i 30 lipca
  Fragm. powieści „Biały mustang”.

 1. Stvorennja soncja ; Čotyry vitry / per. Jurij Stadničenko // Vsesvit (Kijów) . - 1969, nr 10, s. 128-133
 1. Indianie wczoraj i dziś :  [szkic]. - Fot. ; Nota // Płomyk. - 1973, nr 15/16, s. 454-455
 1. Mon-da-min : (legenda indiańska) // Płomyczek. - 1973, nr 20, s. 610-611
 1. Wierność psa : (legenda indiańska) // Płomyczek. - 1974, nr 10, s. 292-293
 1. Legenda o powstaniu plemienia Pekunis :  [legenda] // Świat Młodych. - 1975, nr 110, s. 5
 1. Belyj mustang / per. [tł.] Aleksandr Malgin // Polša. - 1979, no 6, s. 24-28
  Mutacja czas. Polska w jęz. ros.

 1. Bílý mustang / [tł.] Ewa Rudnická // Polsko. - 1979, nr 6, s. 24-28
  Oryg.: Biały mustang.
  Mutacja czas. Polska w jęz. czes.

 1. Der weisse Mustang / übers. Edmund Paszkowiak // Polen. - 1979, nr 6, s. 24-28
  Oryg.: Biały mustang.
  Mutacja czas. Polska w jęz. niem.

 1. Fehér musztang / ford. [tł.] Szczepan Woronowicz // Lengyelország. - 1979, nr 6, s. 24-28
  Oryg.: Biały mustang.
  Mutacja czas. Polska w jęz. węg.

 1. Ishanibe :  [fragment powieści] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 190, s. 5
 1. Sat-Okh ; Apoya: Klątwa szamanów : (powieść). - [1]  // Nasz Tygodnik Sztum. - 1991, nr promocyjny, s. 2-3
  * Przed rozdz. I nota: Autorzy "Klątwy szamanów" - noty biograficzne: Stanisław Supłatowicz, Leszek Michalik. M.in. inf. o druku "Zemsty szamanów" w Wydaw. Interart. Także inf., że L.Michalik (popularyzator kultury indiańskiej w Polsce i nauczyciel w Zespole Szkół Medycznych w Sztumie) napisał wspólnie z Sat-Okhiem powieść "Śpiewające kamienie" (w druku w KAW).
  * Druk w 19 odcinkach, od 15.02. do 21.06. Jest to początek powieści, która ukazała się pt. Tajemnica Rzeki Bobrów w 1996 r. w Wydaw. Akcydens. W wydaniu książkowym jako autor figuruje tylko Sat-Okh. W wydaniu książkowym zmiany redakcyjne.

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Wywiad / rozm. Nikołaj Nesvitenko // Molodež Estonii. - 1969, nr z 9 stycznia

 1. Niezwykły świat Sat-Okh’a [wywiad] / Tadeusz Rafałowski // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 196, s. 5

 1. Ostatnie lato Długiego Pióra [wywiad] / not. Łukasz Wyrzykowski // Dziennik Zachodni (Katowice). - 1987, nr 124, s. 4-5

 1. Wywiad / gov. [rozm.] D. Kuznecov, A. Čerkudinov // Sovetskaja Rossija (Moskva). - 1987, nr z 10 maja

 1. Nasz człowiek z plemienia Szewenezów : tomahawk, karabin i pióro [wywiad] / rozm. Jan Niewiadomski. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 77, s. 5

 1. W głębi serca pozostanę Indianinem [wywiad] / rozm. Dariusz Wołowski, Witold Jacórzyński. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 72, dod. Magazyn, nr 4

 1. Nienawidzę morza [wywiad] / rozm. Rafał Radwański, Edyta Sobczyńska. - Fot. // City Magazine Trójmiasto. - 2001, nr 7, s. 10

 1. Ostatni wywiad Sat-Okha [wywiad] / spisała i oprac. Magdalena Andrzejczyk // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 160, dod. Rejsy, nr z dn. 11.07., s. 10-11
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Sat-Okh [biobibliografia] // W: Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. i wstęp Krystyna Kuliczkowska, Irena Słońska ; rozdz. „O ilustracji i ilustratorach” autorstwa Ignacego Witza ; [aut.] Maria Arnoldowa [i in.]. - Warszawa, 1964. - S. 283
  * Krótkie noty o Autorze i dwóch książkach: "Biały mustang" i "Ziemia Słonych Skał".


 1. Tylicka Barbara.  Sat-Okh [biogram] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979. - S. 471-472
  ISBN 83-214-0018-3
  Podpisano: BT.


 1. Tylicka Barbara.  Sat-Okh [biogram] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1984. - S. 310-311
  ISBN 83-214-0305-0
  Podpisano: BT.


 1. Sat-Okh [biogram] // W: Miłkowski Tomasz, Termer Janusz.  Słownik pisarzy, lektur i terminów literackich. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza , 2001. - S. 134
  ISBN 83-7175-262-8

 1. Tylicka Barbara.  Sat-Okh [biogram] // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego . - Wrocław : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 2002. - S. 353
  ISBN 83-04-04606-7
  Podpisano: BT.


 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 47. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

 1. Supłatowicz Stanisław (Sath-Okh) [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 988
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Ziegenhirte Julia: Sat-Okh syn Polki i Indianina pragnie się uczyć rzeźby na Wybrzeżu : egzotyczny wędrowiec. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1955, nr 193, s. 7-8, dod. Rejsy, nr 32
  * Zawiera fragmenty pamiętnika Sat-Okha.


 1. Ringer Jerzy. – Fot. // Dziennik Polski. – 1958, nr 5, s. 3 - 4

 1. [Nota] // Trybuna Robotnicza. – 1965, nr 258, s. 1

 1. [Nota] // Nowiny Rzeszowskie. – 1965, nr 258, s. 4

 1. [Nota] // Kurier Lubelski. – 1965, nr 265, s. 2

 1. [Nota] // Komjaunimo Tiesa (Vilnius). – 1965, nr z 25 grudnia

 1. Sat-Okh – polskim marynarzem. – Fot. // Żołnierz Polski Ludowej (Bydgoszcz). – 1965, nr 130, s. 4

 1. Sat-Okh - polskim marynarzem // Czerwony Sztandar (Wilno). – 1965, nr z 18 listopada

 1. Papečkis K.: // Komsomol’skaja Pravda. – 1965, nr z 25 grudnia

 1. [Nota] // Literaturnaja Gazeta. – 1966, nr z 11 sierpnia

 1. Belousov R.: Syn Vysokogo Orla i Beloj Tučki // Kazak Adebieti (Kazachstan). – 1966, nr z 16 września

 1. Duda Bronisław: Długie Pióro - syn kanadyjskiej puszczy. – Fot. // Życie Radomskie. – 1967, nr 306, s. 6

 1. Sztejnert M.: Polski Indianin // Zielony Sztandar. – 1967, nr 55, s. 6

 1. Magal’nik G. // Sovetskaja Kirgizija (Frunze). – 1968, nr z 25 października

 1. Stukalova G.: // Literaturna Ukraïna (Kyïv). – 1969, nr z 11 lipca

 1. Wojtek Teresa: Droga do Polski [artykuł]. - Fot. // Trybuna Robotnicza. - 1971, nr 228, s. 1, 6
  * Art. biograficzny.


 1. Wojtek Teresa: Syn Wysokiego Orła // Nasz Świat (Warszawa). – 1972, nr 11,

 1. Wojtek Teresa: Syn Wysokiego Orła. – Fot. // Panorama. – 1972, nr 12, s. 24-25

 1. Stadničenko Jurij: // Prapor (Charkiv). – 1975, nr 9, s. 80 – 91

 1. Tylicka Barbara: Indianin marynarzem, czyli dzieje Długiego Pióra. – Fot. // Świat Młodych. – 1975, nr 113, s. 1, 5

 1. Stadničenko Jurij // Prapor (Charkiv). – 1977, nr 4, s. 86-91

 1. Stadničenko Jurij: Puti sud’by puti družby : (o perevode Sat - Okom stichotvorenija Tarasa G. Ševčenki „Zaveščanie” na jazyk indejcev) // Literaturna Ukraïna (Kijów). – 1979, nr z 20 kwietnia

 1. Vnukov Nikolaj. Ob avtore etoj knigi // W: Belyj Mustang : skazki i legendy indejcov / per. [przekł.] A. I. Kondrašenko. - Leningrad : Detskaja Literatura, 1977

 1. Rafałowski Tadeusz: Syn Vysokogo Orla – Neobycajnaa sud’ba Sat-Okha. – Fot. // Polša. – 1984, nr 9, s. 22-23
  Mutacja czas. Polska w jęz. ros.


 1. [Nota] // Echo Dnia (Kielce). – 1987, nr 71, s. 4

 1. Polski Karol May : [nota]. – Fot. // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 58, s. 4

 1. (A-Z): Polski Karol May // Dziennik Wieczorny (Bydgoszcz). – 1987, nr 138, dod. Magazyn, s. 8-9

 1. Borzobohaty Wojciech. "Jodła" : Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Pax", 1988. - 586, [2] s. - ISBN 83-211-0901-2
  * M.in. fot. Sat-Okha.


 1. Burdzy Paweł: Syn Białego Obłoku [artykuł]. - Fot. // Życie Warszawy. - 1992, nr 271, dod. Niedziela, s. 1

 1. Mazur Jerzy: Sat-Okh : sekwoja kwitnąca nad Wisłą [szkic]. - Fot. // Wieczór Wybrzeża. - 1993, nr 253, s. 8

 1. Rędzińska Agnieszka: Odrzucony za wielką wodę [artykuł] // Gazeta Łódzka. - 1993, nr 298, s. 5

 1. Rędzińska Agnieszka: Przypowieści Długiego Pióra. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 283, dod. Gazeta Morska. – 1993, nr 283, s. 5

 1. Szpecht Paweł: Sat-Okh // Miliarder. - 1993, nr 25 (19.08), s. 40

 1. Warszewski Roman: Lokator kamiennego wigwamu : uważam, że Biali są szaleni. – Fot. // Rzeczpospolita. – 1994, nr 223, dod. PlusMinus, nr 38, s. 12

 1. Warszewski Roman: Wigwam pod płaczącą wierzbą. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 110, dod. Rejsy, nr z dn. 13.05, s. 5

 1. Ryszkowski Janusz: Chcą mnie na siłę wybielić... Matka zmieniła mu metrykę, zatajając indiańskie pochodzenie. Nie chciała, by miał w życiu nieprzyjemności. Cz. 3. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1997, nr 216, s. 4-5

 1. Ryszkowski Janusz: Dokąd wiodą tajemnicze ślady? Dzieci Sat-Okha zdecydowały się na szczerą opowieść o swoim ojcu. Lubił mistyfikacje. Cz. 4. // Wieczór Wybrzeża. – 1997, nr 222, s. 4-5

 1. Ryszkowski Janusz: Legendy rodzą się i ... O indiańskości decyduje wola i świadomość, a nie sam fakt pochodzenia // Wieczór Wybrzeża. – 1997, nr 228, s. 4

 1. Ryszkowski Janusz: Lustratorzy wśród czerwonoskórych. Cz. 1. // Wieczór Wybrzeża. - 1997, nr 204, s. 4

 1. Ryszkowski Janusz: Podejrzenie: blada twarz. Sam nie wiem kiedy się urodziłem, dokładnie nie wiedziała tego nawet moja matka. Cz. 2. // Wieczór Wybrzeża. – 1997, nr 210, s. 4-5

 1. Krosny Antoni: Długie Pióro // Mały Gość Niedzielny. - 1999, nr z dn. 10.07, s. 18

 1. Skotnicka Gertruda: Polski Indianin i jego twórczość : studium wybranych problemów [rozprawa] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 19 (2000), s. 54-71

 1. Skotnicka Gertruda: Polski Indianin i jego twórczość : studium wybranych problemów // W: Sezamie, otwórz się! z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 207-228

 1. Maciołek Marek: Stanisław Supłatowicz // Tawacin : pismo Przyjaciół Indian. - 2003, nr 3 (jesień), s. 56

 1. Pogodna Wiewiórka: Wspomnienia o Stanisławie Supłatowiczu, czyli Sat-Okh jakiego znali // Gazeta Biskupińska, 2003
  Dostęp:http://palukitv.pl/biskupin/pdf/n6s6.pdf
  * Sat-Okha wspominają Mareka Nowocień i Dariusz Lipecki, m.in. przywołując anegdoty ze zlotów i spotkań indianistów.


 1. Pomirska Ewa Monika. Panorama twórczości dla dzieci i młodzieży pisarzy Wybrzeża po 1980 roku // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003 / praca zbiorowa pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S.77
  * Fragment na s. 77 (w rozdz. "Powieść podróżniczo-przygodowa i historyczna") zawiera syntetyczne uwagi o powieściach Sat-Okha wydanych w latach 1985-1999.


 1. Willma Adam: Żegnaj, Wodzu. - Fot. // Gazeta Pomorska. - 2003, nr z dn.18.07
  Dostęp: http://www.pomorska.pl/artykuly-archiwalne/art/6675913,zegnaj-wodzu,id,t.html

 1. Łaszyn Irena: Kozak Długie Pióro : Sat-Okh na ostatniej ścieżce [wspomnienie]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 160, dod. Rejsy, nr z dn. 11.07., s. 10-11

 1. Łaszyn Irena: Sat Okh Długie Pióro. - Fot. // Dziennik Bałtycki. 2003, nr 255 (31.10-2.11), s. 10
  * W kolumnie "Pożegnaliśmy ich w tym roku".


 1. Krępulec Katarzyna. Stanisław Supłatowicz : niezwykła biografia Sat-Okha, czyli jak się zostaje legendą : praca magisterska napisana w zakładzie Historii Najnowszej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Zaporowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
  Dostęp: www.indianie.eco.pl/litera/sat-okh1.html
  Zawiera: Wstęp. - Rozdz. I: Między legendą Stanisława Supłatowicza a życiem Sat-Okha: 1. Korzenie: Matka ; Szawanezi ; Leoo-Karko-Ono-Ma ; 2. Szkoła Wilków ; 3. Powrót ; 4. Za Wielką Wodą ; 5. Wojna ; 6. Na lądzie i morzu ; 7. Obywatel Indianin. - Rozdz. II. Do Ziemi Słonych Skał powroty wielkie i małe: 1. Pióro Długiego Pióra ; 2. Przymierze. - Rozdz. III. Polski Ruch Przyjaciół Indian: 1. Ojcowie założyciele i jeden Dziadek ; 2. Zlot ; 3. Indianiści walczący, indianiści czytający ; 4. Kaganek oświaty wagi piórkowej ; 5. Pow - Wow. - Rozdz. IV. Wokół tożsamości Stanisława Supłatowicza: 1. Oskarżenia ; 2. Obrona ; 3. Zakończenie. - Aneksy ; Bibliografia [I. Zbiory własne (14 poz.). - II. Słowniki (3 poz.). - III. Literatura (33 poz.). - IV. Prace Sat-Okha (4 poz.). - V. Źródła internetowe (9 poz.)] ; Przypisy (207 poz.).


 1. Jankowski Klaudiusz: Wojownik z urodzenia [film dokumentalny] / scen., reż., zdjęcia Klaudiusz Jankowski.- TVP, 2007
  * Dokumentalny film o Sat-Okhu, powstawał w l. 2001-2007. Wyemitowany w TVP Polonia w r. 2009. Zawiera m.in. wypowiedzi Sat-Okha.


 1. Sudak Aleksander: Sat-okh i "Mały Bizon", czyli komu przeszkadzają legendy // Czas Kultury. - R. 23, nr 4/5 (2007), s. 59-64

 1. Franke Konrad: Gdański Karol May // Riviera. - 2008, nr 4, s. 4

 1. Bobowski Sławomir: Świat kultury Indian półnoncoamerykańskich w powieściach Sat-Okha [rozprawa] // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego.- Nr 7 (2011), s. 91-117

 1. Bobowski Sławomir. Powieści polskiego Indianina - Sat-Okha // W: Bobowski Sławomir. Nie tylko przygoda : polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej / recenzent dr hab. prof. UWr Ryszard Waksmund. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2012. - S. 138-173
  * Jest to podrozdz. 3.2. rozdz. 3.: Bliżej etnograficznego dokumentu: książki Arkadego Fiedlera, Sat-Okha, Krystyny i Alfreda Szklarskich.


 1. Lutomirski Marcin: Baśnie indiańskie Sat-Okha i ich rola w wychowaniu [szkic] // W: Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : TRIO, 2012. - S. 101-110
  * M.in. dot. "Białego mustanga".


 1. Świerszcz Leszek: Zabijał Niemców dla Polski : nieprawdopodobna historia : Enigma [film dokumentalny] / produkcja i zdjęcia Leszek Świerszcz // Telewizja Internetowa WP.TV. - Opublikowano 17.11.2014. - 8 min.53 sek
  Dostęp: www.youtube.com/watch?v=wN20higwkVE
  * W filmie wypowiedzi Jana Kłodzińskiego i Bartosza Gondka.


 1. Rosiak Dariusz. Biało-czerwony : tajemnica Sat-Okha / projekt okł. Agnieszka Pasierska. - Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2017. - 266 s. : fot. ; 22.0x14,0 cm. - (Reportaż). - ISBN 978-83-8049-556-2
  * Na s. 259-261 bibliografia, filmografia i netografia.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Fenikowski Franciszek: „Zagubione klucze” zostały odnalezione [reportaż] // Dziennik Bałtycki. – 1952, nr 4, s. 3
  Dot. m.in. Sat-Okha.


 1. "Długie Pióro" [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1958, nr 41, s. 2

 1. „Długie Pióro” : [nota]. – Fot. // Trybuna Ludu. – 1958, nr 47, s. 4
  Dot. życia i twórczości Sat-Okha.


 1. Indianin polskiego pochodzenia : [nota]. – Fot. // Głos Wielkopolski. – 1958, nr 43, s. 4

 1. Indiański wieczór : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 85, s. 4
  * Spotkanie z Sat-Okhiem w Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie, 8.04. Wieczór poświęcony życiu, obyczajom, religii Indian Ameryki Pn. Sat-Okh zaprezentuje też swoją książkę "Biały Mustang" oraz odśpiewa kilka pieśni w dialekcie Szawenezów.


 1. (r): Powieści Sat-Okh'a tłumaczono na rosyjski [nota] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 84, s. 3

 1. (r.): Sat-Okh popularny za granicą : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1963, nr 236, s. 5

 1. "Ziemia słonych skał" po rosyjsku [nota] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 186, s. 3

 1. Sath-Okh w "Sterze" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 302, s. 4
  * Dot. spotkania autorskiego w klubie ZMS Stoczni Gdańskiej "Ster" przy ul. Grunwaldzkiej w dn. 22. grudnia.


 1. (r.): Sat-Okh odwiedza Indian kanadyjskich [nota] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 216, s. 3, 5

 1. Sat-Okh w "Rudym kocie" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 28, s. 4

 1. Rafałowski Tadeusz: Sztuka o Sat-Okh'u powstaje w ZSRR [nota] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 304, s. 3
  * Podpisane: (r.).
  * Sztukę rozpoczyna nagrana wypowiedź Sat-Okha. Jej autorami sa Rewmir i Gennadij Bucharowie. Ma być wystawiona w Ułan-Ude i Nowosybirsku.


 1. Mieszkający na Wybrzeżu Sat-Okh... : [nota]. - W rubryce: "Foto Zdarzenia" ; Fot. // Litery. - 1967, nr 2, s. 35
  * Fot przedstawia Sat-Okha w stroju indiańskim rozmawiającego na pokładzie "Batorego" ze Stanisławem Pachem z zespołu Pieśni i Tańca "Podhale" im. Klimka Bachledy.


 1. (rj): [Nota] // Świat Młodych. - 1969, nr 52, s. 8
  * Nota - sprawozdanie dot. spotkania z czytelnikami w Żelistrzewie.


 1. (r.): O Sat-Okhu w ZSRR [nota]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1970, nr 38, s. 6

 1. Jurkowski Janusz: Z wizytą u nas Sat - Okh - syn wodza indiańskiego : [nota] // Kurier Lubelski. – 1972, nr 83, s. 4
  Podpisano: (jur).


 1. Spotkanie z Sat-Okh [nota] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 98, s. 4
  * Spotkanie z pisarzem w "Rudym Kocie" w Gdańsku w dn. 26.04.1973.


 1. (r): Sat-Okh w ZSRR [nota] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 250, s. 3

 1. Poznajcie Indianina : [nota] // Gromada Rolnik Polski (Warszawa). – 1987, nr 41, s. 11

 1. (s): Syn Orła i Obłoku : [nota] // Zielony Sztandar. – 1987, nr 16, Dodatek Ilustrowany, s. 2
  Krótka biografia Sat-Okha.


 1. (B.CH.): I ty zostaniesz Indianinem [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 231, s. 17

 1. (jap): Indiański weekend [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 238 (9.10), dod. Gazeta Stołeczna, s. 2
  * Dot. imprezy "Indiański weekend", zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian i Muzeum Niepodległości, w programie m.in. spotkanie z Sat Okhiem.


 1. Sat Okh [nota]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1993, dod. Gazeta Magazyn, nr 37, s. 4
  * Nota biograficzna z fot.


 1. Rogowicz Tadeusz: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1990 [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 15 (1994), s. 415
  * Nota o spotkaniu autorskim, 14.03.1990 w Gdańsku.


 1. (Epi): Syn Wysokiego Orła : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 294, dod. Trójmiasto, nr z dn. 18.12, s. 24

 1. Olejniczak Dariusz: Spotkanie z wodzem. - Fot. // Dzień Dobry Trójmiasto. - 2002, nr 21, s. 1, 4
  Dot. Sat-Okha i Ruchu Przyjaciół Indian w Polsce.


 1. 3 lipca 2003 roku zmarł... : [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 157, dod. Trójmiasto, s. 7
  Podpisano: Towarzysze broni i przyjaciele.


 1. Długie Pióro : [biogram]. – W rubryce: „Portrety” // Miasto Jak Ogród. Strzyża. – Z. 15 (2003), s. 37

 1. Sat Okh [nota]. - Rubryka: Zmarli ; Fot. // Przekrój. - 2003, nr 28, s. 25

 1. Sat-Okh (Stanisław Supłatowicz)... - W rubryce: "Odeszli..." : [nota] // . - 2003, nr 255, s. 5
  Nota dot. m.in. Sat-Okha.


 1. Z głębokim żalem... : [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. – 2003, nr 156, s. 27
  Podpisano: Żona i Rodzina.


 1. Łzy nad wodzem [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 160, s. 1, dod. Rejsy, nr z dn. 11.07., s. 7

 1. Adamowicz Paweł: Z głebokim żalem... : [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 155, dod. Trójmiasto, s. 6
  Toż w: Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 156, s. 27


 1. CG: Sat-Okh : [hasło]. - W rubryce: "Którzy odeszli" ; Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 255, dod. Trójmiasto, s. 6

 1. CG: Sat-Okh nie żyje : [nota]. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 155, dod. Trójmiasto, s. 2

 1. Dzianisz Paweł: Zmarł Sat-Okh, ... : [nota]. - W rubryce: "Raptularzyk" // Gwiazda Morza. - 2003, nr 15/16, s. 44

 1. PAD: Odszedł Sat-Okh : Stanisław Supłatowicz (1925-2003) : [nota] // Rzeczpospolita. – 2003, nr 156, s. A2

 1. TD: Długie Pióro tipi stawia nad Brdą [nota] // Gazeta Wyborcza Bydgoszcz. - 2003, nr 88 (14.04), dod. Miasto, s. 4
  * Dot. spotkania z Sat Okhiem zorganizowanego przez toruńska grupę miłośników kultury Indian Ameryki Pn. i Beatę Jasiecką, nauczycielkę angielskiego w V LO.


 1. Łaszyn Irena: Sat Okh Długie Pióro [wspomnienie]. – Rubryka: Pożegnaliśmy ich w tym roku // Dziennik Bałtycki. – 2003, nr 255, s. 10

 1. Rusek Małgorzata: Sat-Okh, Kozak, Supłatowicz [nota - artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2015, dod. Strony lokalne Radom, nr 206 (4.09)
  * Dot. ew. nadania imienia Supłatopwicza - Sat Okha drodze ekspresowej z Radomia do granic woj. świętokrzyskiego.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Biały Mustang
  (TB): W nastroju nieznanego : [nota] // Motywy. – 1987, nr 51/52, s. 12

 1. Biały Mustang
  Szymaniak Jadwiga: Mówimy o miłości w baśniach i legendach indiańskich [artykuł] // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 36-40

 1. Biały Mustang
  Miłkowski Tomasz, Termer Janusz. Słownik pisarzy, lektur i terminów literackich : dla szkół podstawowych. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", 2001. - S. 134-135 : Biały Mustang
  ISBN 83-7175-262-8

 1. Dorogi schodjatsja
  Mel’čin A.Mel’čin A. O knige i jejo gerojach [posleslovije] / W: Rasulova Antonina Leonidovna, SAT-OKH. Dorogi schodjatsja : povest’ / per. H. B. Žutovskij. – Moskva : „Molodaja Gvardija”, 1973

 1. Dorogi schodjatsja
  Blumski-Rafałowski Tadeusz: Sat-Okh po rosyjsku, rumuńsku i japońsku : [nota] // Głos Wybrzeża. – 1974, nr 122, s. 3
  Podpisano: RAF.


 1. Fort nad Athabaską
  Justynowicz Bogdan: Piękny, indiański pióropusz : [recenzja] // Nowe Książki. – 1985, nr 12, s. 108

 1. Głos prerii
  Kowalczykówna Jolanta: Westerny raz jeszcze : [recenzja] // Nowe Książki. – 1990, nr 12, s. 45-46
  Dot. m.in. powieści „Głos prerii”.


 1. Powstanie człowieka
  Nowacka Ewa: Kochajmy baśnie [recenzja] // Nowe Książki. - 1990, nr 4, s. 56-57

 1. Ziemia Słonych Skał
  Kalbarczyk W.: Opowieść indiańska : [recenzja] // Poznaj Świat. – 1958, nr 7, s. 45

 1. Ziemia Słonych Skał
  Żeromski Andrzej: Opowieść polskiego Indianina : [recenzja] // Walka Młodych. – 1958, nr 22, s. 5
  * Podpisano: Żem.


 1. Ziemia Słonych Skał
  Stadničenko J.: [recenzja] / Soc. Donbass. – 1959, nr z 23 września

 1. Ziemia Słonych Skał
  Stadničenko J.: [recenzja] // Vsesvit (Kyïv). – 1960, nr 3, s. 137-138

 1. Ziemia Słonych Skał
  Furgail’ V.: [recenzja] // Dnipro (Kyïv). – 1961, nr 8, s. 151-156

 1. Ziemia Słonych Skał
  Yoshigami Shozo, Yoshigami Risako: „Sio no isi no toci” : [wywiad] / rozm. Tadeusz Rafałowski // Głos Wybrzeża. – 1982, nr 129, s. 4
  * Dot. rozpoczęcia prac nad przekładem „Ziemi Słonych Skał” Sat-Okha na język japoński przez Shozo i Risako Yoshigami.


 1. Ziemia Słonych Skał
  Stadničenko Jurij. Sat-Ok.-pane lunge : o yntymplare neobišnuitè din zilele noastre [posłowie] // W: Cara stynčilor sèrate : povestire ; Urme misterioase : povestire / trad. [przekł.] George Georgiu, Dumitru Čobanu. – Ed. 3 [Wyd. 3]. - Kišineu : „Literatura artistike”, 1984

 1. Ziemia Słonych Skał
  Woźniak Tadeusz: Historia autentyczna : [recenzja] // Motywy. – 1987, nr 22, s. 8

 1. Ziemia Słonych Skał
  Książka "Ziemia Słonych Skał"... : [nota]. - W rubryce: Ciekawostki kulturalne" // Litery. - 1963, nr 11, s. 26
  * Nota informująca o przekładach i zamierzeniach przetłumaczenia tej książki za granicą.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneCd. następnych wydań "Białego Mustanga": wyd. 1 [właśc. 6] / il. Wiesław Majchrzak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1993. - 117 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-10-09688-7. - (Lektura Szkolna - Nasza Księgarnia) ; [wyd. 2, właśc. 7] 1996. - ISBN 83-10-09913-4 ; [wyd. 3, właśc. 8] 1997. - ISBN 83-10-10081-7 ; [wyd. 1, właśc. 9] / il. Jarosław Żukowski. - Wrocław : Siedmioróg, 1997. - 93 s. :il ; 20 cm. - ISBN 83-86685-64-6. - (Lektura - Siedmioróg. Czerwona Biblioteka : Klub wielkiej przygody) ; [wyd. 2, właśc. 10] 1998 ; [wyd. 4, właśc. 11] Warszawa : Nasza Księgarnia, 1998. - ISBN 83-10-10409-X ; [wyd. 5, właśc. 12] 2002. - ISBN 83-10-10818-4 ; [wyd. 6, właśc. 13] - 2005 [od tego wydania bez dotychczasowej nazwy serii] ; [wyd. 7, właśc. 14 - 2009]. - ISBN 978-83-10-11716-8 ; [wyd. 8, właśc. 15] - 2011. - ISBN 978-83-10-12246-9

Do góry | Powrót do wyboru pisarza