strona główna
Pisarz:
Edmund Puzdrowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Edmund Puzdrowski

Ur. 1942
Poeta, prozaik, publicysta i bibliofil
Pseudonimy i kryptonimy: Jan Bożychowski, Leon Reszka, ep., Ep., E.P., L.P., (res.).

Edmund Puzdrowski urodził się 2 stycznia 1942 r. w Kartuzach. Rodzicami jego byli Leon i Agata z Reszków. Po ukończeniu w 1959 roku tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdowskiego został studentem Wydziału Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego prasowy debiut poetycki przypada na rok 1959. Po studiach i uzyskaniu dyplomu zatrudniony został jako asystent w Zakładzie Fizyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Na tym stanowisku pracował do 1973 roku. W międzyczasie, w 1966 roku Wydawnictwo Morskie opublikowało jego pierwszy tomik poetycki pt. "Koło". Cztery lata później debiutował jako prozaik powieścią "Białe są słowa miłości". W 1963 roku był jednym z założycieli grupy literackiej "Kadyk", która skupiała studentów-literatów. Grupa ta uległa rozwiązaniu w 1965 roku. Był również jednym z organizatorów Toruńskich Majów Poetyckich. Uczestniczył też w spotkaniach zespołu Orientacji Poetyckiej "Hybrydy". W 1973 roku przeprowadził się do Gdańska. W tymże roku, do 1974 był kierownikiem działu społeczno-kulturalnego Liter. W 1975 roku wszedł w skład redakcji czasopisma Pomerania, a w latach 1976-1980 Czasu. W latach 1978-1981 był redaktorem kwartalnika Punkt. W sierpniu 1980 roku był jednym ze strajkujących w Stoczni Gdańskiej. W tym samym, 1980 roku wszedł w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni. W latach stanu wojennego organizował wystawy sztuki w niezależnych galeriach Trójmiasta i Polski. W latach 1984-1985 był kierownikiem literackim gdyńskiego Teatru Muzycznego. W 1970 roku założył własna oficynę wydawniczą - "Officina Nostra". W latach 1996-1998 uczestniczył w pracach Rady Programowej Galerii „Refektarz” w Kartuzach. Jest bibliofilem. Zorganizował szereg wystaw, prezentując na niektórych z nich swoje zbiory książek.
Był członkiem m.in.: Związku Literatów Polskich (1969-1983) – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZLP (1970-1980), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1978-1982); jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1970- ), Polskiego PEN Clubu (1974- ), Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (1985- ), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich [członek założyciel] (1989- ), Towarzystwa im. Gutenberga w Moguncji (od 1991 roku).
Jego utwory zostały przetłumaczone m.in. na język angielski, bułgarski, czeski, litewski i niemiecki.
Publikował m.in. w: Literatura, Litery, Nowy Wyraz, Odra, Oficyna Poetów, Poezja, Pomerania, Pomorze, Student, Twórczość, Tygodnik Kulturalny, Więź, Współczesność, Życie Literackie.
Ważniejsze nagrody: Medal Stolema, 1967; Nagroda International Writers Found londyńskiej Federacji PEN Clubów, 1968; Nagroda im. M. Sępa-Szarzyńskiego, 1987; Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, 1992.
Jest autorem kilkunastu książek. Tomiki poetyckie: „Koło” 1966 ; Niezmienność” 1968 ; „Rzecz kaszubska” 1968 ; „Betonowy dom” 1971 ; „Wiersze domowe” 1972 ; „Sztuka podnoszenia palców” 1974 ; „Przyszedłem wypełnić” 1976 ; „Wiersze = Gedichte” 1990 ; „Klisze i ziarna” 1991. Powieść: „Białe są słowa miłości” 1970, 1980. Baśnie: „Bursztynowe drzewo” 1974, 1984, 2003. Informatory: „Pisarze Pomorza Gdańskiego” 1975 ; „Kartuzy, serce Kaszub” 1993, 2000.
Jest mężem Krystyny Marciniak i ojcem Bartosza. Mieszka w Gdańsku.

Przy opracowywaniu biogramu korzystano głównie z: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa, 1999
Biogram skonsultowany z Autorem. Bibliografia w opracowaniu.
Oprac. Jacek Grzybowski


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Koło [wiersze] / projekt okł. Krystyna Rogaczewska ; ozdobniki Zbigniew Papke. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1966. - 51 s. ; 16 cm
      Zawartość: Refren syna (Siostrze) ; Przyjaciele ; Do K... ; Erotyk ; Krystynie ; Odchodzisz inną ; Fragment choroby ; Białe epitafium ; Blachy nagrobkowe ; Las (Wojciechowi Marciniakowi) ; Powierzchnia czyli rzemiosło ; Ręce przed świątkiem ; Tryptyk ; Więcej niż słowo ; Stan obecny ; Namuł ; Koło ; Strony samotne (Lechowi Bądkowskiemu) ; Pieśń snu ; Podróż przez opuszczone miejsca ; Requiem ; Opis jedności (próba scenariusza) ; Nic ; Spis treści.
  Medal Stolema Klubu Pomerania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1967 roku.
  Puzdrowski Edmund - nagrody;

 1. Niezmienność [wiersze] / projekt okł. Maria Dolna. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1968. - 90, [6] s. ; 16 cm
      Dedykacja: Żonie.
      Zawartość: Gry (Rafałowi Marszałkowi) ; Konstruktorzy ; Słowo ; Nauka ; Stół ; Dzban ; Drzewo jest tylko jedno... ;Zapis ; Przygotowanie do treningu ; Sytuacje ; Powiesili szyję na sznurze... ; Dzwon ; Koło II ; Niezmienność (Tymoteuszowi Karpowiczowi) ; Kto powinien umierać (Jerzemu Andrzejewskiemu) : Notatki z dnia ; Z roku 1966 ; Sprinter ; Jak można tak pewnie... (pamięci K. Tynia) ; Powiem że Ojczyzna... ; W okolicy Kartuz ; Napiszę ogień ; Malarstwo Leona Romanowa ; Stan człowieka przed poborem wojskowym ; Błąd ; Modlitwa (Swietłanie i Erwinowi) ; Erotyk II (KM) ; Ręka ; Zbiór ; Wiersz do Krystyny ; Moja zona ; O nas prywatnie ; Mówią... ; Restitutio in integrum (pamięci H.T.N.) ; Tamto ; Ktoś (aśce i markowi) ; Olbrzymie pomieszczenie... ; Milczenie w słowie ; Matka matek (Henrykowi Łożykowskiemu) ; Przedmiot jako różnica ; Do archetypu ; Korzyści z nauki (Mikołajowi Rozwadowskiemu) ; Spis treści.

 1. Rzecz kaszubska [wiersze] / okł., s. tyt. i ozdobniki projektował Leon Romanow. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - 75, [1] s. ; 17 cm
      Zawartość: Ziele: Którzy patrząc w niebo... ; O nas ; Wstęp ; Dokąd wywiodę strumienie ręki... ; Dopóki kto jeszcze widzi... ; Jakby brzuśce palca... ; Z zimy ; Rzecz ; Ucho... ; Bór ; Czuwanie ; Krystynie ; Ptak ; Erotyk III ; Powracajcie ; Więc na co czekamy... (Marianowi Grześczakowi) ; Muzeum ; Późne pory roku ; Opowiedziany krajobraz Mongolii. – Rzecz kaszubska: Pomiędzy rzeczy cieniem... ; Co jeszcze pozostało dla mnie... ; Próba rodowodu ; Dzień dobry dziś... ; W kraju moim... ; Modlitwa (Wojciechowi Kiedrowskiemu) ; Każda rzecz ropieje (Siostrze) ; Boże bądź miłościw... ; Tutaj do żony słowa te ; To nic... ; Z żoną na ziemi swojej przed kilkoma dniami... ; Szkic przed podróżą (Jankowi Arendtowi) ; W Kartuzach ; Fragment zimowego pejzażu ; Do ziemi mojej – wyspy nieustającej pomiędzy borem a morzem ; I oto byłem... (Nence Güntera Grassa) ; Do brata ; Pogrzeb ; Piaśnica I ; Piaśnica II ; Prawie z Alp w Splügen ; Spis treści.

 1. Białe są słowa miłości [powieść]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. - 143, [3] s.
  Wyd. 2 – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980
 1. Betonowy dom [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971. - 45, [3] s.
      Zawartość: Wiersze z plaży bułgarskiej do mojego domu ; Mówił poeta (Leonowi Gomolickiemu) ; Dlaczego stałem się poetą ; Ludzie zamykają się w sobie... ; Szkice w pejzażu ; Wyprowadzają mnie na stronę ... ; Wiersz uczestnika pochodu ; W całej ziemi nagi... ; I jeszcze ktoś w wirach wiatru... ; Nie jest prawdą że... ; Wieczorem jeden z dalekich przyjaciół ... ; Przez pewien czas widziałem... ; Pod murem do którego doszedłem ... ; Głucha betonowa ściana... ; O nocy mojego snu... Z czaszek oślepłych... ; Odbielenie ; Oszołomiony zapachem ciepłej pościeli... ; Tak powiedzieć żeby głucho było... ; Niech starcom chorym zadrżą białe ręce... ; I mogłem zawierzyć swojej gościnności... ; Mieszkając w betonowej wieży... ; Jest jeszcze to zdarzenie nie opisane... ; Maszynistom kolejowym wydano po kamieniu... ; Sprowadzili ogrodników... ; Nic nam nie grozi... ; Na twarz nałożyłem maskę psa... ; W urodzajnych dolinach jestem nieproszonym gościem... ; Więc wracasz z tej niziny cały i zdrowy...

 1. Wiersze domowe [wiersze] / projekt okł. Wawrzyniec Samp. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1972. - [8] k. ; 17 cm
      Zawartość: Refren syna (siostrze) ; Wiersz do Krystyny ; I to również i to i tamto... (Urszuli i Tadeuszowi Bolduanom) ; Moja żona ; Poród – ten głos... ; Ten pan to jest... ; W tym nagle rozjaśnionym widoku... ; Kiedyś miałem ojca.... ; Spis treści.

 1. Uwagi o współczesności literatury kaszubsko - pomorskiej [szkic]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1973. - [2], 26 s.
 1. Bursztynowe drzewo : baśnie kaszubskie [baśnie] / il. Wawrzyniec Samp. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1974. - 234, [2] s. ; 20 cm
  Wyd. 2 – 1984 ; wyd. 1 [właśc. 3] – Gdańsk : Polnord – Wydaw. „Oskar”, 2003
      Zawartość: O złotym ptaku, który nie chciał śpiewać ; O siedmiu krukach i ich wiernej siostrze ; O leśniczym i jego cudownym piórze ; O szwedzkich królewiankach w łabędzie przemienionych ; O Musolfie, przyjaźni i ptaku gryfie ; O głupim królewiczu i jego mądrych braciach ; O chłopie, który znalazł świętojański korzeń ; O tym jak purtk przegrał z żołnierzami zakład ; O jantarze i słonym morzu ; O tym jak krawiec stolema zwyciężył ; Jan i Marcin - dwaj królewscy synowie ; O tym jak jeden chłop w świecie mądrości się uczył ; O muzykującym koniu ; O kowalu, śmierci i diable ; O Bugdale i Bugdałowym koniu ; O królewnie, która miała zostać żona niedźwiedzia ; O tym Czorlińskim, który został zbójcą ; Proście, a będzie wam dane ; O bursztynowym drzewie, księżniczce i czarnym gryfie ; O tym, jak Marysia została królewną ; O niesprawiedliwej godzinie ; O tym czwartym synu królewskim i jego braciach ; O mocnym Reszku, zbójcach i pięknej królewnie.

 1. Sztuka podnoszenia palców [wiersze]. - Toruń : Studenckie Centrum Kultury „Od Nowa”, 1974. - [10] k. : Nota biogr.. - (Wieczór Poetycki 4)
      Zawartość: Twarz człowieka, która opisuję... ; Genealogie poetów ; Autorowi "Notatki do nienapisanego wiersza" ; Równina spokojnego słońca... ; Klasyfikacja zjawisk poetyckich... ; Nie odmawiam sobie... ; Dzisiaj uczyłem się... ; Wychodzi ze mnie drugi człowiek ; Język urzędowy to bóstwo ; Trzynaście moich rąk... ; Na wypadek miejsca tego... ; To miasto było wyklęte...

 1. Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno - bibliograficzny / projekt okł. Wawrzyniec Samp ; fot. Zbigniew Kosycarz. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - 116 s. ; 21 cm
  Podpisano: Bożychowski Jan.

 1. Antykwariat im. Aleksandra Krawczyńskiego [szkic]. - Gdańsk, 1976. - 4 k. : il. ; 24 cm
  * Druk bibliofilski; 300 numerowanych egz.

 1. Przyszedłem wypełnić ... [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Jaworowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. - 126 s. ; 17 cm
      Zawartość: Ta twarz człowieka która opisuję... – Przyszedłem wypełnić...: Genealogie poetów... ; Autorowi „notatki do nienapisanego wiersza” ; Klasyfikacja zjawisk poetyckich... ; Z zaskoczenia... ; Oczy ; Z dokumentów osobistych... ; Stan ostatecznej... ; Muszę wypełnić ankietę... ; Nieskończone jest słowo poety... ; Miasto dziwne... ; Równina spokojnego słońca... ; Nie ma dnia abym nie doświadczał... ; Ten spontaniczny proces tworzenia... ; I nic o co pytam nie staje się jasne... ; Po raz trzeci rozpoczynam wiersz... ; Mówiło do mnie powietrze... ; Rejestr moich przyjaciół... ; Dzisiaj uczyłem się... ; Mam jeszcze pewną szansę... ; Nieskończona przestrzeń snu... ; Nie odmawiam sobie pewnego lęku... ; Wszystkie nieparzyste piętra... ; Trzymam palce na pulsie... ; Moja dłoń... ; Wychodzi ze mnie drugi człowiek... ; Biały jest cień twojej ręki... ; Po białej jabłoni... ; I to jest moje ciało w ogrodowym gąszczu... ; Przedmiot świeci... ; Język urzędowy to bóstwo... ; O’Bwola kacyk... ; Taki jeden poeta... (przypisane Ryszardowi Milczewskiemu-Bruno) ; Trzynaście moich rąk... Chciałem się kiedyś dobrze ubrać... ; Ojciec syn matka... ; To miasto było wyklęte... ; I to również i to i tamto... (przypisane Państwu Urszuli i Tadeuszowi Bolduanom); Przyjadę po ciebie szybkim motorem... ; Czemu się nie rozmyśliłem... ; Organizacja przestrzeni życiowej... ; Ja mam brata murzyna... ; Na kartce papieru narysowałem... ; Zamknąłem się w betonowym bunkrze... I jeszcze pięść czasu... ; Mój brat jest w zielonym niebie... ; Wiersz z lutego ; Przychodzą do mnie kobiety... ; Nastała pora dziwnych zbiorów... ; Gdybym miał napisać... ; Na wypadek miejsca tego... ; Wyobraźnia to jest taka sfera... ; Słup powietrza kroczy nade mną... ; W pewnym momencie staje przed tobą stary człowiek... (przypisane Panu Jerzemu Kwiatkowskiemu); Jestem metalowy... ; Ten pan to jest... ; Gdyby ten cień był krótszy... ; W tym nagle rozjaśnionym widoku... ; Wiersz z marca ; Kobiecy trzos snu... ; Poród – ten głos... ; Bezzębne usta starej kobiety... ; Ten warkocz tłusty... – Dwa poematy: Kobieta i mężczyzna – śmierć ; Lodowa gwiazda Jezior Raduńskich (przypisane Państwu Lewnom); Spis treści.

 1. Glossa w dwudziestopięciolecie Antykwariatu Naukowego P. P. Dom Książki w Bydgoszczy 1952-1977 [szkic] / [Edmund Puzdrowski]. - Toruń : Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej, 1978. - [8] s. ; 21 cm
  * Wariant tytułu: W dwudziestopięciolecie Antykwariatu w Bydgoszczy.

 1. Rozbite lustro [szkic]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1982. - 10, [2] s.  ; 21 cm. - (XII Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej)
 1. Wiersze = Gedichte : z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Mannem dla niemieckich przyjaciół = mit Adam Mickiewicz und Thomas Mann den deutschen Freunden gewidmet [wiersze] / przeł. na niem. K. Dedecius. - Gdańsk : „Officina Nostra”, 1990. - [20] s. ; 24 cm
      Zawartość: W Wenecji (Panu Karlowi Dedeciusowi) = In Venedig (Für Karl Dedecius) ; ... Nicht Verloren... (Panu Güntherowi Metzgerowi) = ... Nicht Verloren...(Herrn Günther Metzger) ; ... Jest jesień... (Pani Marion hrabinie Dönhoff) = ... Es ist Herbst... (Für Marion Gräfin Dönhoff).
  Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
  Na k. tyt. miejsce wydania: Gedania.

 1. Klisze i ziarna [wiersze]. - Gdańsk : „Officina Nostra”, 1991. - 83, [1] s. ; 20 cm
      Zawartość: Komentarze do fotogramów światowej sławy wystawy fotografii dr. Karla Pawka „Czym jest człowiek?”: Fotogram przedstawia... ; Nawet granice... ; Jeden patrzy... ; Wśród wielu... ; Nie widząc świata... ; Skąd w tym miejscu... ; To ostanie dni życia... ; Można powiedzieć że powrócił... ; Milcząca kobieta... ; Myślałem przez pewien czas... ; Ku czemu się sposobią... ; Wyobraźmy kamień... ; Wobec którego z tych kamieni... Ta łódź... (Witoldowi Wirpszy) ; Nie miałem szkła powiększającego... ; Zbyt mały format tego zdjęcia... ; Ta pani... ; Przed i za poetą... ; Och można je ukształtować... ; Tak zobaczymy... ; Klęczącemu ojcu... ; Chowano zmarłych... ; Matki zawsze do nas powracają... ; Mówcie nam... ; Indianie z chichicastenango... ; Odczytanie potrójne ; Wyobraźmy odkopane... ; Optyczny traktat... ; Nenia ; Wiele lat temu... ; Mój syn pisze opowiadanie... Wiersz sierpniowy ; Nie bój się!... ; Największym grzechem jest... Mój dom już śpi... ; Grudniowa kołysanka syna ; Wciąż te wiersze bez tytułu... ; Ach poeci... ; Każdej nocy widzę miasto... ; Nie bój się, otwórz... ; To, co na zewnątrz ... Liczę napisane wiersze... ; Mamy już po pięćdziesiąt lat... ; Co się kryje za tym wierzsem?... ; Zbitka poranna ; Oni wiedzą co robią... Teksty poety ; Krótka podróż do Warszawy (reportaż niezweryfikowanego dziennikarza) ; Moje pamiątki ; Dzisiaj przeczytałem... ; Z okazji rocznicy wyzwolenia... Paciorek (Edmundowi Nartowiczowi) ; Króla nad Królami! Daj monarchom... ; Pogrzeb prababci ; Z kroniki rodzinnej i narodowej ; Ile wierszy zacząłem... Noc w Bukowie ; Wiersze z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Mannem dla niemieckich przyjaciół: W Wenecji (Panu Karlowi Dedeciusowi) ; ...Nicht Verloren... (Panu Güntherowi Metzgerowi) ; ... Jest jesień... (Pani Marion hrabinie Dönhoff). Spis treści.
  Na k. tyt. miejsce wydania: Gedania.
  Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w 1991 roku.
  Puzdrowski Edmund - nagrody;

 1. Kartuzy serce Kaszub [szkic historyczny]. - Kartuzy : Rada i Zarząd Gminy, 1993. - 51, [1] s., [4] s. tabl. : fot. ; 21 cm
  Wyd. 2 – Gdańsk : „Czec”, 2000
      Zawartość: Kraina historii i wspomnień ; Wstęp do metryki ; Obok legendy ; Raj Maryi ; Od osady klasztornej do osady wiejskiej ; W powiecie ; Szwajcaria kaszubska ; Z gryfem w herbie ; Ścieżkami wtajemniczenia ; Od wydawcy ; Spis treści.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Sacrum i człowiek [wystawa] / scen. Edmund Puzdrowski. - Gdańsk : Seminarium Duchowne, 1987
  Dot. wystawy rzeźb kaszubskich twórców.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Kaitar (Hannie) ; Madonna ; Myśl  [wiersze] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 126-127
  Nota biogr.

 1. Przez błoto idę... (pamięci Jesienina)   [wiersz] // W: Almanach młodych. 1960 / 1961 / wstęp Stanisław Zieliński ; okł. projektował Jerzy Jaworowski. - Warszawa : "Iskry", 1962. - 503
 1. [Wiersz] // W: Łódzka Wiosna Poetów 1963 / posł. Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : "Pax", 1963
 1. Requiem ; Podróż przez opuszczone miejsca  [wiersze] // W: Poeci pomorscy : almanach. 2 / wybór tekstów Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 245-248
  Nota biogr.

 1. Ręka ; O nas prywatnie (Krystynie) ; Ptak (Krystynie) ; Miary ; Codzienna (KM)   [wiersze] // W: Almanach poezji : utwory poetów studiujących na UMK w latach 1945 - 1965 / wybór, oprac. i wstęp Erwin Kruk ; okł. projektował Ewaryst Zamel. - Toruń : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1966. - S. 93-97
 1. [Wiersze] // W: Post scriptum : almanach / red. Jerzy Leszin-Koperski. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1966
  Fot., nota biogr.

 1. [Wiersz] // W: Wobec własnego czasu : 1967. „2 Dzień poezji”  / red. Jerzy Leszin - Koperski. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1967
 1. Niezmienność ; Konstruktorzy  [wiersze] // W: Za progiem wyboru : 1969 „3 / 4 Dzień poezji” / red. Jerzy Leszin-Koperski ; oprac. graf. Izabella Malczewska. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1969. - S. 104
 1. Znak - tylko opuszczona przestrzeń  : (o wierszach A. K. Waśkiewicza)  [szkic] // W: Za progiem wyboru : 1969 „3 / 4 Dzień poezji” / red. Jerzy Leszin - Koperski ; oprac. graf. Izabella Malczewska. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1969. - S. 134-136
 1. Europa (Maryli Marciniak)   [wiersz] // W: Laureaci konkursów poetyckich : 1966 - 1967 / wybór i oprac. Adam Leszczyński. - Warszawa : „Iskry”, 1970. - S. 142-145
  Wiersz „Europa” wyróżniony (szóste wyróżnienie) w Konkursie Poetyckim Pen-Clubu w Warszawie i Londynie w latach 1965-1967.
  Nota biogr. s. 230

 1. Piaśnica I ; Piaśnica II  [wiersze] // W: Piaśnica : poezja i fragmenty prozy w wyborze / wybór i red. Wojciech Kiedrowski ; graf. Janina Śpiewak-Stryjec ; okł. i s. tyt. Wawrzyniec Samp . - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie ; Wejherowo : Szkoła Podstawowa im. Martyrologii Piaśnicy, 1971. - S. 10, 20
  Wyd. 2 poszerz. – Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddz. Miejski, 1984
 1. To nic, że podróż ledwo się zaczyna... ; I oto byłem... (Nence Güntera Grassa) ; Przedmiot jako różnica  [wiersze] // W: Wnętrze świata : antologia poetycka kręgu Orientacji 1960 - 1970 / [red.] Jerzy Leszin - Koperski ; wybór i oprac. Krzysztof Gąsiorowski [i in.]. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich przy współudz. ZAIKS, 1972. - S. 128-130
  Nota biogr. s. 230

 1. Dlaczego stałem się poetą... ; Wiersz uczestnika pochodu ; W całej ziemi nagi... ; Wieczorem jeden z dalekich przyjaciół... ; Nie jest prawdą że... W urodzajnych dolinach jestem nieproszonym gościem...  [wiersze] // W: Rodowody / oprac. Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki ; wstęp Jacek Kajtoch. - Warszawa : „Iskry”, 1974. -  S. 369-378
 1. Istnienie i znaczenie  [wspomnienie] // W: Rodowody / oprac. Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki ; wstęp Jacek Kajtoch. - Warszawa : "Iskry", 1974. - S. 359-368
  Nota biogr. s. 359

 1. Uwagi o współczesności literatury kaszubsko-pomorskiej  [referat] // W: [Trzecie] III Spotkanie twórców literatury kaszubsko - pomorskiej : materiały. - Gdańsk ; Kościerzyna : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1974. - S. 10-31
 1. Wieczorem jeden z dalekich przyjaciół...  [wiersz] // W: Burtowy Wojciech. Inaczej ponazywać kwiaty / wybór i oprac. Józef Ratajczak. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975. - S. 8
 1. Do ziemi mojej – wyspy nieustającej pomiędzy borem a morzem  [wiersz] // W: Ostrowska Róża, Trojanowska Izabella. Bedeker kaszubski. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - S. 351-352 : fot.
 1. [Wiersz] // W: Chimn na r” kata : polski poeti : sbornik stichotvorenija / [wybór i red.:] Božko Božkov, Zdravko Kis’ov. - Sofija  : Narodna Mladež, 1980
 1. [Wiersz] // W: W tej jedynej chwili : wiersze poetów Wybrzeża. - [Gdańsk] : [b.w.], 1985
 1. W tym nagle rozjaśnionym widoku  [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : [staraniem i nakł.] Niezależnego Wydaw. „Wolna Myśl”, 1987. - S. 98
 1. Modlitwa (Wojciechowi Kiedrowskiemu) ; Boże bądź miłościw... ; Króla nad Królami!... ; Grudniowa kołysanka syna ; Paciorek  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 105-110
  Nota biogr.

 1. In Venedig (W Wenecji) ; Für Marion Gräfin Dönhoff (Pani Marion hrabinie Dönhoff)  [wiersze] / przeł. Karl Dedecius i (Ders.) // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami... : eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren / hrsg. von Bolesław Fac [i in.] ; Abbildungen von Jan Góra, Franz Radziwill ; Umschlaggabbildung: Franz Radziwill ; Geleitwort (przedm.) Horst-Werner Franke. - Bremen : Edition Temmen, 1989. - S. 31-34
  ISBN ISBN 3-926958-36-7
  Tytuł i tekst w jęz. pol. i niem.

 1. I oto byłem... (nence Güntera Grassa) ; Strony samotne (Lechowi Bądkowskiemu)   [wiersze] // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse  / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy, 1992. - S. 64-67
  Tytuł w jęz. pol. i niem.

 1. Śladami dzieciństwa Anny Łajming  [szkic] // W: Dom słowa Anny Łajming / red. Jowita Kęcińska. - Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1999. - S. 29-34
  ISBN 83-911638-0-6. – ISBN 83908138-7-4
 1. Mój syn pisze opowiadanie... ; Pogrzeb prababci ; W Wenecji (Panu Karlowi Dedeciusowi)  [wiersze] // W: Rozkwita pamięć pomiędzy wierszami : antologia wierszy poetów studiujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-2000 / wybór i noty biograficzne Krzysztof Ćwikliński. - Toruń : Graffiti BC, 2000. - S. 186-189
  ISBN 83-912194-2-9
  Z fot. i notą biograficzną.

Publikacje w czasopismach 1. Rodzaj pamfletu :  [felieton]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 0, nr 28, s. 19-20
  Dot. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.

 1. Świat zwielokrotniony :  [sprawozdanie] // Czas. - 0, nr 31, s. 23, 26
  Dot. Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie w 1976 roku.

 1. Do robotnika :  [wiersz] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1961, nr 142, s. 4
 1. Drzewa umierają... :  [wiersz] // Pomorze. - 1961, nr 17, s. 3
 1. Wiersz] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1961, nr 267, s. 4
 1. Bór (Pence Petrovej) :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1962, nr 32, s. 5
 1. Bór (Pence Petrovej) ; Drzewo jest tylko jedno... ; Erotyk ; Glossa o obcości ; Pogrzeb ; Węgiel jest... :  [wiersze] // Odra. - 1962, nr 9, s. 63-64
 1. Czytając „Trumnę chłopską” Gierymskiego ; Glossa o obcości ; Komunikat :  [wiersze] // Więź. - 1962, nr 10, s. 93-94
 1. Napiszę ogień... :  [wiersz] // Litery. - 1963, nr 10, s. 3
 1. O miłości :  [wiersz] // Pomorze. - 1963, nr 10, s. 3
 1. Restitutio in integrum (pamięci Hanny T. Nowak) :  [wiersz] // Współczesność. - 1963, nr 5, s. 3
 1. Z obrazów, tylko rama... :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1963, nr 47, s. 3
 1. Ktoś :  [proza] // Twórczość. - 1964, nr 9, s. 49-53
 1. Maurom w Sewilli :  [wiersz] // Pomorze. - 1964, nr 4, s. 3
 1. Napiszę ogień ; Niezmienność :  [wiersze] // Odra. - 1964, nr 5, s. 54
 1. Ptak :  [wiersz] // Pomorze. - 1964, nr 22, s. 3
 1. Czas się zabrzmiewa... :  [wiersz] // Pomorze. - 1965, nr 22, s. 4
 1. Erotyk (KM) :  [wiersz] // Litery. - 1965, nr 6, s. 11
 1. Ręka :  [wiersz] // Gazeta Pomorska. - 1965, dod. Spojrzenia, nr 11, s. 1
 1. „Grudy ziemi” – Żurakowskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żurakowski Bogusław. Grudy ziemi, Kraków, 1966 // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 42, s. 6
  Żurakowski Bogusław - opracowania - "Grudy ziemi"

 1. Aleją przed siebie, czyli białe epitafium :  [wiersz] // Poezja. - 1966, nr 7, s. 50
 1. Blizna pamięci :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czuperska-Śliwicka Anna. Cztery lata ostrego dyżuru, Warszawa, 1965 // Pomorze. - 1966, nr 15, s. 14
  Czuperska-Śliwicka Anna - opracowania - "Cztery lata ostrego dyżuru"

 1. Dzban :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 19, s. 4
 1. Konstruktorzy ; Korzyści z nauki ; Przedmiot jako różnica :  [wiersze] // Twórczość. - 1966, nr 9, s. 101-102
 1. Krystynie :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 9, s. 7
 1. Książki :  [proza] // Pomorze. - 1966, nr 4, s. 3
 1. O nas prywatnie :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 14, s. 8
 1. Opowiadania o miłości :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bądkowski Lech. O których myślimy, Gdynia, 1966 // Pomorze. - 1966, nr 10, s. 4
  Bądkowski Lech - opracowania - "O których myślimy";

 1. Powrót do źródeł :  [recenzja]. - Rec. pracy: Necel Augustyn. W pogoni za ławicami, Gdynia, 1966 // Pomorze. - 1966, nr 11, s. 5
  Necel Augustyn;
  Necel Augustyn - opracowania - "W pogoni za ławicami";

 1. Robotnik słowa :  [szkic] // Pomorze. - 1966, nr 19, s. 13
  Dot. literata Jana Papugi.

 1. Spalony gołąb :  [nota] // Pomorze. - 1966, nr 18, s. 12
  Dot. twórczości poety Eliahu Rajzmana.

 1. Stan obecny :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1966, nr 16, dod. Wiatraki, nr 16, s. 3
 1. Stół :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 11, s. 4
 1. Studencki teatrzyk „Mafia” :  [nota] // Pomorze. - 1966, nr 9, s. 8
  Dot. Studenckiego Teatru „Mafia” działającego przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy.

 1. Szczeciński almanach :  [recenzja]. - Rec. pracy: Almanach Szczeciński 1965 – rocznik kultury i sztuki // Pomorze. - 1966, nr 17, s. 12
  Almanach Szczeciński 1965 - opracowania;

 1. W okolicy Kartuz ; Wiersz do Krystyny :  [wiersze] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - 1966, nr 4, s. 45-48
 1. Wizerunek Mannów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Mann Viktor. Było nas pięcioro –Wizerunek rodziny Mannów, Warszawa, 1966 ; Mann Golo. Erinnerungen an meinen Vater, Bonn, 1965 // Pomorze. - 1966, nr 23, s. 18
  Mann Viktor - opracowania - Było nas pięcioro –Wizerunek rodziny Mannów; Mann Golo - opracowania - Erinnerungen an meinen Vater;

 1. Zapis :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 46, s. 3
 1. Czynność zapisania ; Do ziemi mojej – wyspy nieustającej pomiędzy borem a morzem ; Którzy patrząc w niebo... ; Próba rodowodu ; Tutaj do żony słowa te :  [wiersze]. - „Rzecz kaszubska” // Litery. - 1967, nr 8, s. 21
 1. Do brata :  [wiersz] // Pomorze. - 1967, nr 13, s. 11
 1. Dzień dobry dziś... :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 72, s. 7
 1. Julka :  [powieść]. - Fragm. // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - 1967, nr 3, s. 54-62
  Fragm. powieści „Białe są słowa miłości”.

 1. Już wszystko porąbano... ; Piaśnica II :  [wiersze] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - 1967, nr 4, s. 31-33
 1. Każda rzecz ropieje ; Refren syna ; W Kartuzach :  [wiersze] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - 1967, nr 2, s. 56-58
 1. Koło II :  [wiersz] // Pomorze. - 1967, nr 4, s. 6
 1. Koło II : Niezmienność (Tymoteuszowi Karpowiczowi) ; Piaśnica II ; Zapis :  [wiersze]. - Nota biogr. // Radar. - 1967, nr 6, s. 6
 1. Modlitwa (Wojciechowi Kiedrowskiemu) :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 77, s. 3
 1. Moja żona :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1967, nr 12, dod. Wiatraki, nr 12, s. 3
 1. Nowa przestrzeń Ratajczaka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ratajczak Józef. Miejsce z muru, Kraków, 1966 // Pomorze. - 1967, nr 10, s. 12
  Ratajczak Józef - opracowania - "Miejsce z muru";

 1. Poezja jako pamięć :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jankowski Zbigniew. Żar, Lublin, 1966 // Pomorze. - 1967, nr 6, s. 12
  Jankowski Zbigniew - opracowania - "Żar";

 1. Powroty :  [szkic] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - 1967, nr 2, s. 29-36
  Polem: Łukowicz Miron: Powroty i równowaga. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 1967, nr 4, s. 9-11 ; Nagel Alojzy: Nie zapominając o zasługach Jana Trepczyka. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 1967, nr 4, s. 7-9
  Odp.: Puzdrowski Edmund: Kilka uwag do :listów polemicznych". Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 1967, nr 4, s. 11-12
  Dot. poezji Jana Trepczyka.

 1. Stan człowieka przed poborem wojskowym :  [wiersz] // Współczesność. - 1967, nr 15, s. 5
 1. To nic, że podróż ledwo się zaczyna... :  [wiersz] // Pomorze. - 1967, nr 18, s. 13
 1. Uwaga – debiut :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wilkoń Aleksander: Debiuty krakowskie, Twórczość. – 1966, nr 2 ; Szymonowicz Krystyna. Bunt Penelopy, Kraków, 1966 ; Czarnecki Jerzy Michał. Płoty, Kraków, 1966 // Pomorze. - 1967, nr 4, s. 12
  Wilkoń Aleksander - opracowania - Debiuty krakowskie ; Szymonowicz Krystyna - opracowania - Bunt Penelopy ; Czarnecki Jerzy Michał - opracowania - Płoty;

 1. Z żoną na ziemi swojej przed kilkoma dniami :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 239, s. 4
 1. Czas się zabrzmiewa... :  [wiersze] // Poezja. - 1968, nr 3, s. 69
 1. I oto byłem... :  [wiersz] // Pomorze. - 1968, nr 1, s. 11
 1. Każda rzecz ropieje (Siostrze) :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 5, dod. Wiatraki, nr 5, s. 3
 1. Poezja jako oko :  [recenzja]. - Rec. pracy: Olcha Antoni. Oko delfina, Warszawa, 1968 // Pomorze. - 1968, nr 21, s. 12
  Olcha Antoni - opracowania - Oko delfina;

 1. Słowa po fakcie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Waśkiewicz Andrzej K. Przestrzeń po człowieku, Poznań, 1967 // Pomorze. - 1968, nr 4, s. 13
  Waśkiewicz Andrzej K. - opracowania - Przestrzeń po człowieku;

 1. Więc na co czekamy... (Marianowi Grześczakowi) :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1968, nr 46, s. 5
 1. Chowano zmarłych żegnano zabitych... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 70, s. 4
 1. Co nam można odebrać... ; Nawet granice... ; Przed i za poetą... ; Ta pani... ; To ostanie dni... ; Wobec którego z tych kamieni... :  [wiersze]. - Koment. do cyklu „ Jaki jest człowiek” // Litery. - 1969, nr 5, s. 18-19
 1. Felas :  [proza] // Pomorze. - 1969, nr 24, s. 14
 1. Głucha betonowa ściana :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 267, s. 5
 1. Matki zawsze do nas powracają... :  [wiersz] // Litery. - 1969, nr 2, s. 18
 1. Nie znam żadnego śpiewu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szatkowski Jerzy. Nie znam żadnego śpiewu, Poznań, 1968 // Pomorze. - 1969, nr 4, s. 12
  Szatkowski Jerzy - opracowania - "Nie znam żadnego śpiewu";

 1. Pamięć ; Wstęp światło - :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1969, nr 31, s. 5
 1. Przez pewien czas widziałem... :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1969, nr 6, s. 7
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Enzensberger Hans Magnus. Poezje, Warszawa, 1968 // Agora (Wrocław). - Nr 25 (1969), s. 159-165
 1. Trzy wiersze z plaży bułgarskiej do mojego domu :  [wiersz] // Pomorze. - 1969, nr 3, s. 16
 1. W całej ziemi nagi... ; Wieczorem jeden z dalekich przyjaciół... ; Z czaszek oślepłych... :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1969, nr 17, s. 7
 1. Wielka wspaniałość biegnąca :  [recenzja]. - Rec. pracy: Coriolan Krzysztof. Szybkobiegacze, Kraków, 1968 // Pomorze. - 1969, nr 1, s. 12
  Coriolan Krzysztof - opracowania - "Szybkobiegacze";

 1. Wstępowanie :  [powieść]. - Fragm. // Litery. - 1969, nr 12, s. 3-4, 6
 1. "Kronika dnia" czyli ekonomika faktów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Peiper Tadeusz. Kroniki dnia, Toruń, Scena Klubu "Azyl", 1970 // Pomorze. - 1970, nr 9, s. 9
  Peiper Tadeusz - opracowania - "Kroniki dnia";

 1. Dlaczego stałem się poetą :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1970, nr 21, s. 7
 1. I jeszcze ktoś ; Nic nam nie grozi... ; Pod murem :  [wiersze] // Odra. - 1970, nr 3, s. 89-90
 1. I mogłem zawierzyć swojej gościnności... :  [wiersz] // Pomorze. - 1970, nr 4, s. 12
 1. Klimaty i związki :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bądkowski Lech. Wielkie Jezioro Gorzkie, Warszawa, 1970 // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 23, s. 4
  Bądkowski Lech - opracowania - "Wielkie Jezioro Gorzkie";

 1. Maszynistom kolejowym... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 212, s. 4
 1. Mieszkając w betonowej wieży :  [wiersz] // Oficyna Poetów (Londyn). - 1970, nr 2, s. 15
 1. Na kartce papieru ; Nic nam nie grozi... :  [wiersze] // Pomorze. - 1970, nr 9, s. 11
 1. Nie jest prawdą, że... ; Wyprowadzają mnie na stronę... :  [wiersze] // Pomerania. - 1970, nr 5/6, s. 99-100
 1. Nie widzę ręki bliskiego mi człowieka... ; O nocy mojego snu :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 46, s. 7
 1. Otworzyć postać świata :  [recenzja]. - Rec. pracy: Drozdowski Bohdan. Piołun, Kraków, 1970 // Litery. - 1970, nr 12, s. 33
  Drozdowski Bohdan - opracowania - "Piołun";

 1. Pod murem do którego doszedłem :  [wiersz] // Pomorze. - 1970, nr 18, s. 10
 1. Poezja Tytusa Czyżewskiego : (komentarze do wyobraźni) :  [szkic] // Litery. - 1970, nr 8, s. 29-30
 1. Poezje piąte :  [recenzja]. - Rec. pracy: Chadzinikolau Nikos. Bezsenność, Poznań, 1970 // Fakty i Myśli. - 1970, nr 18, s. 7
  Chadzinikolau Nikos - opracowania - "Bezsenność";

 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Kurek Jalu. Wysoka Gierlachowska, Warszawa, 1970 // Nadodrze. - 1970, nr 24, s. 9
  Kurek Jalu - opracowania - "Wysoka Gierlachowska"

 1. Rygor jasności :  [recenzja]. - Rec. pracy: Grześczak Marian. Jasność, Warszawa, 1970 // Fakty i Myśli. - 1970, nr 17, s. 7
  Grześczak Marian - opracowania - "Jasność"

 1. Rzeczywistość w poezji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kruk Erwin. Zapisy powrotu, Warszawa, 1969 // Współczesność. - 1970, nr 21, s. 11
  Kruk Erwin - opracowania - "Zapisy powrotu";

 1. W kraju moim położonym na nizinach :  [wiersz]. - Nota biogr. podp. przez Jerzy Zagórski // Kurier Polski. - 1970, nr 120, s. 8
 1. W urodzajnych dolinach :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1970, nr 12, s. 5
 1. Zabierzcie ode mnie wieczór... :  [wiersz] // Pomorze. - 1970, nr 3, s. 11
 1. Zasłużony wydawca i działacz :  [szkic] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 158, s. 4
  Dot. Jana Bielińskiego.

 1. „Wyszukuję znaki odlane w ołowiu” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Flukowski Stefan. Po stycznej słońca, Łódź, 1971 // Fakty i Myśli. - 1971, nr 17, s. 7
  Flukowski Stefan - opracowania - "Po stycznej słońca";

 1. „Wyszukuję znaki odlane w ołowiu” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Flukowski Stefan. Po stycznej słońca, Łódź, 1971 // Fakty i Myśli. - 1971, nr 17, s. 7
  Flukowski Stefan - opracowania - "Po stycznej słońca";

 1. Brda :  [wiersz]. - Nota // Kalendarz Bydgoski. - 1971, s. 210-211
 1. Czystymi rękoma :  [opowiadanie] // Pomorze. - 1971, nr 19, s. 10
 1. Gdyby deszcz był w rybie ; Moje oczy nagie trzymam w słońcu światła ; Nic nam nie grozi ; Przez pewien czas widziałem... ; W całej ziemi nagi :  [wiersze] // Oficyna Poetów (Londyn). - 1971, nr 1, s. 27
 1. Gdyby ten cień był krótszy... ; Nie miałeś dnia... ; Wyprowadzają mnie na stronę... :  [wiersze] // Poezja. - 1971, nr 7, s. 35-36
 1. Jednym tchem w obliczu przyszłości :  [recenzja]. - Rec. pracy: Barańczak Stanisław. Jednym tchem, Warszawa, 1970 // Twórczość. - 1971, nr 8, s. 101-103
  Barańczak Stanisław - opracowania - "Jednym tchem";

 1. Język urzędowy to bóstwo... ; Na wypadek miejsca tego... :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1971, nr 11, s. 3
 1. Klęska realizacji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sobczyk Jan. Astronom z czarną różą, Olsztyn, 1970 // Pomorze. - 1971, nr 7, s. 12
  Sobczyk Jan - opracowania - "Astronom z czarną różą";

 1. Kobieta i mężczyzna : (fragmenty) :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1971, nr 30, s. 25
 1. Mieszkając w betonowej wieży :  [wiersz]. - Fot. // Pomorze. - 1971, nr 18, s. 11
 1. O nocy mojego snu :  [wiersz] // Pomorze. - 1971, nr 7, s. 11
 1. Poezja prostej mowy :  [szkic] // Pomerania. - 1971, nr 1, s. 77-81
  Dot. literatury kaszubskiej.

 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Nagel Alojzy. Procëm nocë, Gdańsk, 1970 // Pomerania. - 1971, nr 1, s. 77-80
  Nagel Alojzy - opracowania - "Procëm nocë";

 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Rompski Jan. Pòmión zwònów, Sztutowo, Gdańsk, 1970 // Pomerania. - 1971, nr 1, s. 80-81
  Rompski Jan - opracowania - "Pòmión zwònów";

 1. Szkice w pejzażu :  [wiersz] // Litery. - 1971, nr 4, s. 20
 1. To miasto było wyklęte :  [wiersz] // Student. - 1971, nr 9, s. 7
  Tekst wadliwie wydrukowany, druk wiersza ponownie w: Student. – 1971, nr 10, s. 10

 1. W kraju moim położonym na nizinach... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 302, s. 4
 1. Wiersze z plaży bułgarskiej do mojego domu :  [wiersz] // Ziemia Gdańska. - Nr 89 (1971), s. 99-100
 1. „Mój zgrzebny wiersz” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czychowski Mieczysław. Zapisywanie trenu, Gdańsk, 1971 // Poezja. - 1972, nr 7, s. 85-86
  Czychowski Mieczysław - opracowania - "Zapisywanie trenu";

 1. Bez dystansu  // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 233, s. 5
  Art. dot. bydgoskiego oddz. Wydawnictwa Morskiego.

 1. Bezzębne usta starej kobiety... ; Równina spokojnego słońca :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1972, nr 4, s. 3
 1. Budować to co cię czeka... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kąkolewski Krzysztof. Jak umierają nieśmiertelni, Warszawa, 1972 // Fakty i Myśli. - 1972, nr 22, s. 10
  Kąkolewski Krzysztof - opracowania - "Jak umierają nieśmiertelni";

 1. Budować to co cię czeka... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kąkolewski Krzysztof. Jak umierają nieśmiertelni, Warszawa, 1972 // Fakty i Myśli. - 1972, nr 22, s. 10
  Kąkolewski Krzysztof - opracowania - "Jak umierają nieśmiertelni";

 1. I nic o co się spytam... ; Mówiło do mnie powietrze... ; Nie ma dnia abym nie doświadczał... :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1972, nr 5, s. 128-129
 1. I to jest moje ciało... ; I to również i to i tamto... (Urszuli i Tadeuszowi Bolduanom) ; Ta twarz człowieka, która opisuję... ; W tym nagle rozjaśnionym widoku... ; Z dokumentów osobistych... :  [wiersze] // Odra. - 1972, nr 5, s. 67-68
 1. I to również i to i tamto... (Urszuli i Tadeuszowi Bolduanom) :  [wiersz] // Pomerania. - 1972, nr 4, s. 100
 1. Jestem metalowy... ; Mam jeszcze pewna szansę... ; Nie odmawiam sobie pewnego lęku... :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1972, nr 11, s. 6
 1. Mój przyjaciel wie wszystko :  [proza] // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 131, s. 6
 1. Nawiązanie do artykułu] // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 58, s. 6
  Nawiąz. do: Wolny Ryszard: Kogo interesują skandale pomorskiego średniowiecza?. Gazeta Pomorska (Bydgoszcz) 1972, nr 47, s. 4
  Podpisano: RW.

 1. Nota] //  Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 263, s. 6
  Dot. „Pieśni legionów polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego.

 1. Odpomnienie poety :  [recenzja]. - Rec. pracy: Janta Aleksander. Przestroga dla wnuków, Londyn, 1971 // Literatura. - 1972, nr 29, s. 17
  Janta Aleksander - opracowania - "Przestroga dla wnuków";

 1. Piętra Sofii (Korespondencja własna z Bułgarii) :  [proza] // Student. - 1972, nr 7, s. 8-9
 1. Poezja znacząca i inna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Drahan Roman. Kontrapunkt, Wrocław, 1971 ; Herbst Lothar. Przypisy do człowieka, Wrocław, 1971 ; Machnicki Mieczysław. Czarny spadochron, Wrocław, 1971 ; Styczeń Janusz. Boski paragraf, Wrocław, 1971 // Poezja. - 1972, nr 7, s. 86-89
  Drahan Roman - opracowania - "Kontrapunkt"; Herbst Lothar - opracowania - "Przypisy do człowieka"; Machnicki Mieczysław - opracownia - "Czarny spadochron"; Styczeń Janusz - opracowania - "Boski paragraf";

 1. Pomnik :  [proza] // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 215, s. 5
 1. Prowadź mnie na drogi twoje, a bądź moja zasłoną :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kruk Erwin. Rondo, Warszawa, 1971 // Twórczość. - 1972, nr 8, s. 111-113
  Kruk Erwin - opracowania - Rondo;

 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Baszkowski Andrzej. Poza słowami, Gdańsk, 1972 ; Ordan Jerzy Lesław. Jeziora niespokojne, Gdańsk, 1972 // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 227, s. 5
  Baszkowski Andrzej - opracowania - Poza słowami; Ordan Jerzy Lesław - opracowania - "Jeziora niespokojne";

 1. Spotkanie autorskie :  [proza] // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). - 1972, nr 119, s. 5
 1. Szanuję trud artysty :  [recenzja]. - Rec. pracy: Śpiewak Jan. Pracowite zdziwienia, Warszawa, 1971 // Fakty i Myśli. - 1972, nr 9, s. 6
  Śpiewak Jan - opracowania - "Pracowite zdziwienia";

 1. Wstydliwych pytań ciąg dalszy :  [list]. - Rec. pracy: W rubryce: „Informacje. Komentarze. Polemiki” // Litery. - 1972, nr 11, s. 39
  Polem z: Moskalówna Ewa: Jak nas widzą? : problemy obyczajowe w twórczości pisarzy gdańskich. Litery 1972, nr 9, s. 11-14
 1. Czy literatura kaszubsko-pomorska jest anachroniczna? :  [referat]. - Fragm. // Litery. - 1973, nr 11, s. 23-25
 1. Człowiek, jak go pojmuję :  [recenzja]. - Rec. pracy: Baszkowski Andrzej. Poza słowami, Gdańsk, Bydgoszcz, 1972 // Twórczość. - 1973, nr 6, s. 112-114
  Baszkowski Andrzej - opracowania - "Poza słowami";

 1. Impresja : (nad słownikiem Bernarda Sychty) :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sychta Bernard. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 5. – Wrocław [i in.], 1972 // Pomerania. - 1973, nr 1, s. 62-66
 1. Jak uwierzyć w Chrystusa z zepsutymi zębami :  [recenzja]. - Rec. pracy: Janta Aleksander. Po samo dno istnienia, Londyn, 1972 ; Janta Aleksander. Przestrogi drugie, Albany, N.Y., 1973 // Litery. - 1973, nr 12, s. 35-36
  Janta Aleksander - opracowania - "Po samo dno istnienia";Janta Aleksander - opracowania - "Przestrogi drugie"

 1. Kobieta i mężczyzna : (fragmenty) :  [wiersz] // Litery. - 1973, nr 9, s. 18
 1. Literatura regionu czy region literatury :  [recenzja]. - Rec. pracy: Drzeżdżon Jan. Piętno Smętka, Gdańsk, 1973 // Nowe Książki. - 1973, nr 15, s. 17-19
  Drzeżdżon Jan - opracowania - "Piętno Smętka";

 1. O bursztynowym drzewie, księżniczce i czarnym gryfie :  [baśń] // Pomerania. - 1973, nr 1, s. 42-49
  Fragm. książki „Bursztynowe drzewo”.

 1. O głupim który księżniczkę za żonę otrzymał :  [baśń] // Pomerania. - 1973, nr 2, s. 40-49
  Fragm. książki „Bursztynowe drzewo”.

 1. Oaprzelisko poprawności :  [recenzja]. - Rec. pracy: Roszewski Wojciech. Kamień węgielny, Gdańsk, 1973 // Litery. - 1973, nr 10, s. 37
  Roszewski Wojciech - opracowania - "Kamień węgielny";

 1. Ożywić historię :  [felieton]. - 1973, nr 3, s. 3-8
  Dot. świadomości historycznej społeczeństwa.

 1. Pieszczotliwe słów pozory :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fac Bolesław. Damroka, Warszawa, 1973 // Tygodnik Morski. - 1973, nr 25, s. 20
  Fac Bolesław - opracowania - "Damroka";

 1. Zamiast wstępu :  [komentarz] // Pomerania. - 1973, nr 1, s. 40-41
  Komentarz do publikowanych w Pomeranii baśni stanowiących fragm. książki „Bursztynowe drzewo”.

 1. Zobaczyć swoją twarz :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kummer Kazimierz. Namiętności, Gdańsk, Bydgoszcz, 1972 // Twórczość. - 1973, nr 2, s. 114-116
  Kummer Kazimierz - opracowania - "Namiętności";

 1. Czyżbym ze wszystkim świat pomylił? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czychowski Mieczysław. Lasem zboczem życia, Gdańsk, 1974 // Twórczość. - 1974, nr 8, s. 111-112
  Czychowski Mieczysław - opracowania - "Lasem zboczem życia";

 1. Jak zostać krytykiem? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Biskupski Andrzej. Nie tylko przeciw metaforze. – Łódź, 1973 // Nowy Wyraz. - 1974, nr 2, s. 123-125
  Biskupski Andrzej - opracowania - "Nie tylko przeciw metaforze";

 1. Klasyfikacja zjawisk poetyckich... ; Nieskończone jest słowo poety... :  [wiersze] // Fakty. - 1974, nr 12, s. 6
 1. Lodowa gwiazda Jezior Raduńskich (Państwu Helenie i Józefowi Lewnom z Łączyńskiej Huty)  : fragmenty :  [wiersz] // Litery. - 1974, nr 9, s.20-21
 1. Morski dywizjon lotniczy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rozwadowski Jerzy. Morski Dywizjon Lotniczy 1918-1939, Nowy Jork, 1973 // Litery. - 1974, nr 6, s. 7
  Rozwadowski Jerzy - opracowania - "Morski Dywizjon Lotniczy 1918-1939";

 1. Polacy za zachodnią miedzą :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szenic Stanisław. Za zachodnią miedzą, Warszawa, 1973 // Twórczość. - 1974, nr 12, s. 117-119
  Szenic Stanisław - opracowania - "Za zachodnią miedzą";

 1. Symbol szczęścia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Łajming Anna. Symbol szczęścia, Gdańsk, 1973 // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 10, s. 4
  Łajming Anna - opracowania - "Symbol szczęścia";

 1. W pewnym momencie staje przed tobą stary :  [wiersz] // Nurt. - 1974, nr 2, s. 35
 1. Wieczne dziecko :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żakiewicz Zbigniew. To sen tylko, Danielu..., Warszawa, 1973 // Twórczość. - 1974, nr 9, s. 118-120
  Żakiewicz Zbigniew - opracowania - "To sen tylko, Danielu...";

 1. Wspomnienia napisane przez życie? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wspomnienia działaczy kaszubskich / zebrał i oprac. Józef Pawlik, Warszawa, 1973 // Pomerania. - 1974, nr 1, s. 94-100
  "Wspomnienia działaczy kaszubskich" - opracowania;

 1. „Malinczi świat” Staszkowego Jana :  [szkic] // Pomerania. - 1975, nr 4, s. 22-24
  Dot. pisarza Jana Piepki.

 1. Biennale w zamczysku :  [sprawozdanie] // Czas. - 1975, nr 19, s. 24-25
  Dot. VII Międzynarodowego Biennale Exlibrisu w Malborku.

 1. Chowano zmarłych... ; Wyobraźmy kamień... ; Wyobraźmy odkopane...; Zbyt mały format... :  [wiersze] // Czas. - 1975, nr 42, s. 23
 1. Dla kogo festiwal sopocki?  // Fakty. - 1975, nr 30, s. 3, 10
  Dot. XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie.

 1. Dowód na własne życie, niepojęte i niemożliwe :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jankowski Zbigniew. Psałterz bałtycki, Wrocław, Gdańsk, 1974 // Czas. - 1975, nr 7, s. 25
  Jankowski Zbigniew - opracowania - "Psałterz bałtycki";

 1. Dwa debiuty :  [recenzja]. - Rec. pracy: Nowosielski Kazimierz. Miejsce na brzegu, Gdańsk, 1975 ; Stolz Krzysztof Kamil. Szpitale, Gdańsk, 1975 // Czas. - 1975, nr 38, s. 24
  Nowosielski Kazimierz - "Miejsce na brzegu"; Stolz Krzysztof Kamil - "Szpitale";

 1. Forum literatury // Czas. - 1975, nr 4, s. 12
  Dot. pozycji pisarza w społeczeństwie.

 1. Grupa działania :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 34, s. 24
  Dot. grupy plastycznej „M-59” z Danii.

 1. Indianie w Chichicastenango... ; Nie miałem szkła... ; Światło ziemi (komentarze do wystawy „Czym jest człowiek?”): Skąd w tym miejscu... :  [wiersze] // Fakty. - 1975, nr 13, s. 7
 1. Literatura nieobecnych :  [szkic] // Czas. - 1975, nr 38, s. 12-13
  Polem: Terlecki Marian: Sałatka młodopoetycka. Czas. – 1975, nr 47, s. 3
  Odp.: Tytuł i reszta. Czas. – 1975, nr 47, s. 3
  Dot. sytuacji w prozie i poezji polskiej (zmniejszająca się ilość debiutów literackich, itp.).

 1. Malarstwo Szpingera :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 26, s. 24
  Dot. malarstwa Włodzimierza Szpingera.

 1. Metafora kreski :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 17, s. 24
  Dot. grafik Wojciecha Jakubowskiego.

 1. O tym jak krawiec stolema zwyciężył :  [baśń] // Płomyczek. - 1975, nr 18, s. 498-499
 1. Papier, który mówi  // Czas. - 1975, nr 33, s. 23
  Dot. papierni i papiernictwa w Polsce, filigranów oraz badacza dziejów papiernictwa - Franciszka Pabicha z Chojnic.

 1. Poetycki żart historyków sztuki :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka"  // Czas. - 1975, nr 40, s. 24
  Dot. wystawy pt. „Krytycy sztuki proponują” w „Zachęcie”, w Warszawie.

 1. Pokora debiutantów :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 35, s. 23
  Dot. wystawy prac Koła Młodych Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Sieni Gdańskiej w 1975 roku.

 1. Pomiędzy księgami życia :  [szkic] // Czas. - 1975, nr 25, s. 31
  Dot. Leona Różdżyńskiego i jego antykwariatu w Bydgoszczy.

 1. Pomiędzy nadzieją a spełnieniem : o poezji Jana Zbrzycy :  [szkic] // Pomerania. - 1975, nr 2, s. 17-18
 1. Pomiędzy Zrzeszą a indywidualnością : o poezji Jana Trepczyka :  [szkic] // Pomerania. - 1975, nr 1, s. 5-8
 1. Prawda w postaci czystej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ferenc Teresa. Ciało i płomień, Wrocław, Gdańsk, 1974 // Czas. - 1975, nr 14, s. 23
  Ferenc Teresa - opracowania - "Ciało i płomień";

 1. Prezentacje :  [sprawozdanie]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 32, s. 24
  Dot. Prezentacji Malarstwa Krajów Socjalistycznych w Szczecinie.

 1. Salon sopocki albo niemożność :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 28, s. 24
  Dot. dwudziestego ósmego Festiwalu Sztuk Pięknych w Sopocie.

 1. Sztuka faktu 75 :  [nota] // Czas. - 1975, nr 47, s. 26
  Dot. Festiwalu Kulturalnego „Sztuka a rzeczywistość – Sztuka Faktu 75” w Bydgoszczy.

 1. Sztuka obecnych :  [sprawozdanie]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 39, s. 24
  Dot. I Biennale Sztuki Gdańskiej.

 1. Słowa nadziei i śmierci :  [wspomnienie] // Twórczość. - 1975, nr 6, s. 159
  Wspomnienie pośmiertne o poecie Eliahu Rajzmanie. Wspomnienie pośmiertne o poecie Eliahu Rajzmanie. Wspomnienie pośmiertne o poecie Eliahu Rajzmanie.

 1. Zamknięty rozdział :  [sprawozdanie]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1975, nr 46, s. 24
  Dot. wystawy prac absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku w 1975 roku.

 1. Daniel Chodowiecki – arcymistrz grafiki :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1976, nr 13, s. 23
  Dot. życia i twórczości Daniela Chodowieckiego.

 1. Droga Čiurlionisa :  [nota]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1976, nr 7, s. 24
  Dot. malarstwa litewskiego artysty Mykolasa Konstantinasa Čiurlionisa.

 1. Język urzędowy to bóstwo... ; Klasyfikacja zjawisk poetyckich... ; O'bwola kacyk :  [wiersze] // Nurt. - 1976, nr 5, s. 31
 1. Ku czemu zmierzają? // Czas. - 1976, nr 34, s. 26
  Art. dot. Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie i Cieszynie.

 1. Legenda artysty :  [recenzja]. - Rec. pracy: Osęka Andrzej. Mitologie artysty, Warszawa, 1975 // Czas. - 1976, nr 21, s. 24
  Osęka Andrzej - opracowania - "Mitologie artysty";

 1. Malarz i literatura  // Czas. - 1976, nr 34, s. 24-25
  Dot. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.

 1. Lam Władysław: Nie byłem od nikogo zależny... :  [wywiad] / rozm. Edmund Puzdrowski // Czas. - 1976, nr 15, s. 23
 1. Pobocze :  [szkic] // Pomerania. - 1976, nr 3, s. 20-21
  Dot. twórczości Alojzego Nagla.

 1. Pokora pięknego życia :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1976, nr 1, s. 22
  Dot. Wandy Brzeskiej.

 1. Poznać siebie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żakiewicz Zbigniew. Dolina Hortensji, Warszawa, 1975. - W rubryce: "Książki" // Nadodrze. - 1976, nr 4, s. 9
  Żakiewicz Zbigniew - opracowania - "Dolina Hortensji";

 1. Przeciw sobie : [recenzja]. – Rec. pracy: . - Rec. pracy: Kafka Franz. Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916 ; Canetti Elias „Drugi proces – Kafki listy do Felicji”, Warszawa, 1976 // Czas. - 1976, nr 23, s. 26
  Kafka Franz - opracowania - "Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916"; Canetti Elias - opracowania - „Drugi proces – Kafki listy do Felicji”;

 1. Sen, metafora i konstrukcja :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 39, s. 19
  Dot. malarstwa artystów litewskich: Vincasa Kisarauskasa i Vytautasa Kalinauskasa.

 1. Ten pan to jest... :  [wiersz] // Magazyn Rodzinny. - 1976, nr 7, s. 36
 1. Upiory w człowieku :  [recenzja]. - Rec. pracy: Drzeżdżon Jan. Upiory, Warszawa, 1975 // Czas. - 1976, nr 11, s. 26
  Drzeżdżon Jan - opracowania - Upiory";

 1. W mieście artystów :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 14, s. 14-15
  Dot. Wilna oraz artystów z Litwy, Łotwy i Estonii.

 1. W plenerowej powodzi :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 4, s. 21
  Dot. plenerów plastycznych.

 1. Warsztat Formy Filmowej :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 36, s. 7
  Dot. Łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej.

 1. Wczoraj? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Łajming Anna. Od dziś do jutra, Gdańsk, 1976 // Czas. - 1976, nr 48, s. 24
  Łajming Anna - opracowania - "Od dziś do jutra";

 1. Wenecja przeciwieństw skrajności i sztuki :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 5, s. 7-8
  Dot. Wenecji i organizowanych tam biennale sztuki.

 1. Zafrapowanie i obojętność :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1976, nr 19, s. 24
  Dot. twórczości artystycznej Kiejstuta Bereźnickiego.

 1. Zerwać bandaże :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1976, nr 14, s. 26
  Dot. twórczości artystycznej Ryszarda Stryjca.

 1. Świat w trudnym tworzywie :  [sprawozdanie] // Czas. - 1976, nr 37, s. 24-25
  Dot. międzynarodowej sopockiej wystawy prac z ceramiki.

 1. Świat zwielokrotniony :  [sprawozdanie] // Czas. - 1976, nr 31, s. 23, 26
  Dot. Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie w 1976 roku.

 1. Źródło prawdy :  [szkic] // Czas. - 1976, nr 35, s. 24
  Dot. twórczości plastycznej Aliny Szapocznikow.

 1. Artysta książki :  [szkic] // Czas. - 1977, nr 25, s. 26
  Dot. Stanisława Gliwy i jego oficyny drukarskiej.

 1. Filigrany pomorskie // Pomerania. - 1977, nr 6, s. 48-49
  Dot. filigranów pomorskich i jego badacza Franciszka Pabicha.

 1. Galeria :  [nota]. -  W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1977, nr 38, s. 24
  Dot. sopockiego Biura Wystaw Artystycznych.

 1. I to również i to i tamto... (państwu Urszuli i Tadeuszowi Bolduanom) ; Mówiło do mnie powietrze... :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1977, nr 8, s. 11
 1. Introligator :  [szkic] // Czas. - 1977, nr 2, s. 25-26
  Dot. sztuki introligatorskiej w Polsce na przestrzeni wieków.

 1. Korzenie :  [szkic] // Czas. - 1977, nr 36, s. 11-13
  Dot. Polonii i Rodaków w kraju.

 1. Modra struna :  [szkic] // Czas. - 1977, nr 15, s. 28
  Dot. literatury kaszubskiej.

 1. Obrona romantyzmu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Osęka Andrzej. Sztuka z dnia na dzień, Kraków, 1976 // Czas. - 1977, nr 1, s. 23
  Osęka Andrzej - opracowania - "Sztuka z dnia na dzień";

 1. Odmienność i współbrzmienie :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1977, nr 37, s. 25
  Dot. sopockiego Festiwalu Sztuk Plastycznych oraz wystawy obrazów w pokazie "Porównania" odbywającego się w ramach tegoż festiwalu.

 1. Po konkursie :  [sprawozdanie] // Pomerania. - 1977, nr 5, s. 2
  Dot. konkursu literackiego zorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 1976 roku.

 1. Pod brzemieniem losu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Hölderlin Friedrich. Pod brzemieniem mego losu. Listy - Hyperion, Warszawa, 1976 // Czas. - 1977, nr 14, s. 21
  Hölderlin Friedrich - opracowania - "Pod brzemieniem mego losu. Listy - Hyperion"

 1. Pusta noc :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kruk Erwin. Pusta noc, Warszawa, 1976 // Czas. - 1977, nr 11, s. 24
  Kruk Erwin - opracowania - "Pusta noc"

 1. Skorupa miasta :  [recenzja]. - Rec. pracy: Krzyżanowski Lech. Gdańsk, Warszawa, 1977 // Czas. - 1977, nr 44, s. 26
  Krzyżanowski Lech - opracowania - "Gdańsk"

 1. Szkoła średnich artystów // Czas. - 1977, nr 22, s. 21
  Art. dot. liceów sztuk plastycznych w Polsce, a w szczególności Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie.

 1. Tajemnica „Katalogu gwiazd” // Czas. - 1977, nr 14, s. 28-29
  Dot. Jana Heweliusza, jego obserwatorium i „Katalogu gwiazd”.

 1. Tumielewicz :  [szkic] // Czas. - 1977, nr 9, s. 25
  Dot. twórczości plastycznej Czesława Tumielewicza.

 1. Ukojenie :  [nota] // Czas. - 1977, nr 50, s. 24
  Dot. malarstwa Janusza Hankowskiego.

 1. W tym nagle rozjaśnionym widoku... :  [wiersz]. - Nota biogr. // Zwierciadło. - 1977, nr 3, s. 21
 1. W zwierciadle historii :  [nota] // Pomerania. - 1977, nr 2, s. 37
  Dot. wystawy w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 1976 roku pt. "700-lecie zasłużonego rodu kaszubskiego Janta-Połczyńskich 1276-1976".

 1. Wojtkiewicz dzisiaj :  [nota] // Czas. - 1977, nr 5, s. 25
  Dot. malarstwa Władysława Wojtkiewicza.

 1. Wśród rusztowań :  [felieton] // Czas. - 1977, nr 47, s. 30-31
  Dot. plenerów plastycznych na terenie budów przemysłowych.

 1. Bankiet za swoje :  [sprawozdanie]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1978, nr 33, s. 25-26
  Dot. IX Festiwalu Polskiego Malarstwa w 1978 roku.

 1. Do końca przeżyte :  [sprawozdanie] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 160-161
  Dot. pośmiertnej wystawy prac Artysty Zbigniewa Ralickiego w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

 1. Historia morska :  [recenzja]. - Rec. pracy: Łoposzko Tadeusz. Tajemnice starożytnej żeglugi, Gdańsk, 1977 // Czas. - 1978, nr 4, s. 28
  Łoposzko Tadeusz - opracowania - "Tajemnice starożytnej żeglugi";

 1. Jak się ujawnić? :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1978, nr 29, s. 22-23
  Dot. malarstwa Ryszarda Kiełtyki.

 1. Mowa ulicy :  [felieton]. - W rubryce: „Plakat” // Czas. - 1978, nr 34, s. 30
  Dot. plakatu jako dziedziny sztuki.

 1. Musisz to mieć :  [felieton] // Czas. - 1978, nr 2, s. 8-9
  Dot. zabytkowego wyposażenia wnętrz naszych domów.

 1. Młodzi i ... inni : (obraz środowiska) :  [szkic] // Czas. - 1978, nr 44, s. 28-29
  Dot. szczecińskiego środowiska literackiego lat siedemdziesiątych a w szczególności o Stanisławie Zajączku, Zbigniewie Brzozowskim, Britcie Wuttke oraz Zdzisławie Krupie.

 1. O Stanisławie Brzęczkowskim :  [recenzja]. - Rec. pracy: Turwid Marian. Słowo o Stanisławie Brzęczkowskim w 80. Rocznicę urodzin, Bydgoszcz, 1977 // Pomerania. - 1978, nr 1, s. 28
  Turwid Marian - opracowania - Słowo o Stanisławie Brzęczkowskim w 80. rocznicę urodzin ;

 1. Obraz morza :  [szkic]. - W rubryce : „Plastyka” // Czas. - 1978, nr 36, s. 30
  Dot. morza w malarstwie polskim na przestrzeni wieków oraz wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku pt. „Morze w malarstwie polskim XVII-XX wieku” w 1978 roku.

 1. Po tamtej stronie rzeczy :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1978, nr 32, s. 25-26
  Dot. malarstwa Vytautasa Kalinauskasa.

 1. Postawy i tendencje :  [felieton] // Czas. - 1978, nr 37, s. 28
  Dot. tendencji we współczesnej sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w technikach graficznych.

 1. Realizm i asceza :  [nota]. - W rubryce: "Plastyka" // Czas. - 1978, nr 19, s. 24
  Dot. wystawy prac Mihàly Munkácsyego z Węgier w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

 1. Ruś artystyczna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Lichaczowa Wiera., Lichaczow Dymitr. Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, Warszawa, 1977 // Czas. - 1978, nr 6, s. 26
  Lichaczowa Wiera., Lichaczow Dymitr - opracowania - "Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność";

 1. W stronę człowieka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wuttke Britta. Homunculus z tryptyku, Poznań, 1977 // Czas. - 1978, nr 3, s. 26
  Wuttke Britta - opracowania - "Homunculus z tryptyku";

 1. Macijewicz Eugeniusz: Zmieścić się we współczesności :  [wywiad] / rozm. Edmund Puzdrowski // Czas. - 1978, nr 2, s. 25
  Wywiad z artystą plastykiem Eugeniuszem Macijewiczem.

 1. Światło i ruch :  [nota] // Czas. - 1978, nr 24, s. 24
  Dot. wystawy prac artystów z Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

 1. "Śpiewy burszów polskich" :  [list]. - W rubryce: "Do Redakcji" // Tygodnik Powszechny. - 1979, nr 11, s. 2
  Polem z: Szyma Tadeusz: "Boże coś Polskę" - dzieje legendy. Tygodnik Powszechny. - 1979, nr 1, s. 4-5
  Dot. dziewiętnastowiecznej publikacji pt. Śpiewy burszów polskich" i kontrowersji dotyczącej miejsca ich wydania.

 1. Abakany :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1979, nr 13, s. 25
  * Dot. Magdaleny Abakanowicz.
  Abakanowicz Magdalena ;

 1. Artyści ósmego dnia tygodnia :  [felieton]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1979, nr 3, s. 29-30
  Dot. etyki i moralności w sztuce.

 1. Czajnik czyli naczynie do parzenia herbaty... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Guillaume Janneau. Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej, Warszawa, 1978 // Czas. - 1979, nr 16, s. 29
  Guillaume Janneau - opracowania - "Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej";

 1. Dzienniczek zdarzeń dziecinnych :  [opowiadanie] // Punkt. - Nr 8 (1979), s. 65-75
 1. Na chwilę do raju :  [felieton] // Czas. - 1979, nr 2, s. 28
  Dot. sztuki, jej sytuacji w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku.

 1. Poeta hermetyczny :  [szkic] // Punkt. - Nr 6 (1979), s. 54-55
  Dot. poety włoskiego Eugenio Montale.

 1. Pomiędzy wczoraj a jutro :  [szkic]. - Fot. // Pomerania. - 1979, nr 7/8, s. 4-5
  Dot. jubileuszu 75-lecia Anny Łajming oraz jej twórczości.

 1. Przednówek :  [felieton]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1979, nr 30, s. 24-25
  Dot. wystaw oraz konkursów plastycznych.

 1. Romantyk w karbach dyscypliny :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1979, nr 9, s. 24-25
  Dot. Kazimierza Ostrowskiego.

 1. Stan choroby :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gostkowski Stanisław. Wyłącznie twoja osobista sprawa, Gdańsk, 1978 // Punkt. - 1979, Nr 7, s. 161-163
  Gostkowski Stanisław - opracowania - Wyłącznie twoja osobista sprawa";

 1. Sztuka nieożywiona :  [felieton] // Czas. - 1979, nr 8, s. 22-23
  Dot. sytuacji muzeów w Polsce i na świecie.

 1. Zamiast recenzji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Tauschinski Oskar Jan. Świętokradztwo, Gdańsk, 1976 // Punkt. - Nr 8 (1979), s. 185-188
  Tauschinski Oskar Jan - opracowania - Świętokradztwo";

 1. Znaki tożsamości :  [sprawozdanie]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1979, nr 33, s. 24-25
  Dot. VIII szczecińskiej Prezentacji Malarzy Krajów Socjalistycznych.

 1. Światło dnia // Czas. - 1979, nr 20, s. 24
  Art. dot. księgozbioru Feliksa Wagnera.

 1. "Śmietnisko książek" :  [list]. - W rubryce: "Listy do Redakcji" // Polityka. - 1980, nr 40, s. 6
  Polem z: Kałuża Roman: Śmietnisko książek. Polityka. - 1980, nr 26, s. 10
 1. Artysta na etacie :  [felieton]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 11, s. 24-25
  Dot. wystawy plastycznej Henryka Fajlhautera.

 1. Gdyby oko nie widziało... :  [felieton] // Czas. - 1980, nr 3, s. 22-23
  Dot. wystawy „Wzornictwo dzieciom” w 1979 roku.

 1. Gdzie jest martwe centrum? – czyli literatura w „Pomeranii” // Pomerania. - 1980, nr 8/9, s. 17
 1. Kochać małe :  [nota]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 15, s. 28
  Dot. biennale sztuki w warszawskiej Galerii Krytyków oraz o grafice litewskiej i pracach Stasysa Eidrigeviciusa.

 1. Kreska i światło :  [nota]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 6, s. 28
  Dot. twórczości plastycznej Wojciecha Jakubowskiego.

 1. Nasz ulubiony a niezmordowany... :  [szkic] // Czas. - 1980, nr 12, s. 19-20
  Dot. twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz pamiątek po nim.

 1. Sennik malarza :  [nota]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 24, s. 22
  Dot. twórczości plastycznej Hugona Laseckiego.

 1. Sztuka „dla ludzi” :  [felieton] // Czas. - 1980, nr 5, s. 29
  Dot. wystaw artystycznych, w tym wystawy „Galeria Robotnicza” w Gdańsku, w 1979 roku.

 1. Widzieć poza blejtram :  [felieton]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 21, s. 28
  Dot. o sztuce współczesnej oraz o Kongresie Kultury Plastycznej we Wrocławiu w maju 1980 roku.

 1. Wybierając przeznaczenie :  [szkic]. - W rubryce: „Plastyka” // Czas. - 1980, nr 4, s. 27
  Dot. życia i twórczości plastycznej Mariana Kratochwila.

 1. Szanowny Panie Redaktorze, ... :  [list]. - W rubryce: „Korespondencja” // Twórczość. - 1982, nr 6, s. 164-165
  Polem z: Ligęza Wojciech: Poezja Aleksandra Janty. – Rec. pracy: Janta Aleksander. Śnił mi się krzyk, Kraków, 1979. Twórczość. – 1982, nr 1, s. 109-112
  Odp.: Ligęza Wojciech: Odpowiedź Edmundowi Puzdrowskiemu : [list]. – W rubryce: „Korespondencja”. Twórczość. – 1983, nr 4, s. 163-165
  Janta Aleksander - opracowania - "Śnił mi się krzyk";

 1. Zapomniany poemat :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 9, s. 19-21
  Dot. poematu Aleksandra Majkowskiego pt. "Pielgrzymka wejherowska".

 1. Më trzimomë z Bodziem  : o kaszubskiej poezji religijnej :  [szkic] // W Drodze. - 1985, nr 9, s. 76-85
 1. Specyfika regionalna chrześcijańskiej kultury Pomorza :  [szkic] // Pomerania. - 1985, nr 1, s. 11-15
 1. Trzeci z Młodokaszubów : stulecie urodzin Leona Heykego :  [szkic] // Pomerania. - 1985, nr 10, s. 1-3
 1. Wędrówka w utrudzeniu :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1985, nr 5, s. 7
  Wspomnienie o Lechu Bądkowskim w pierwszą rocznicę śmierci.

 1. Ach poeci... ; Liczę napisane wiersze... ; Mamy już po pięćdziesiąt lat... ; Mój dom już śpi... ; Nie bój się!... ; Oni wiedzą... ; To, co na zewnątrz... ; Wciąż te wiersze... ; Zbitka poranna :  [wiersze] // Literatura. - 1986, nr 10, s. 30-31
 1. Aktualny stan literatury kaszubskiej :  [referat] // Pomerania. - 1986, nr 2, s. 16-18
  Referat wygłoszony na sesji dot. literatury kaszubskiej w Wieżycy.

 1. Mamy już po pięćdziesiąt lat... ; Paciorek :  [wiersze] // Pomerania. - 1986, nr 12, s. 22
 1. Najświętsza Maryja Panna z Pomorza w poezji i pieśni :  [szkic] // Studia Pelplińskie. - T. 17 (1986), s.57-69
 1. Pogrzeb prababci ; Teksty poety :  [wiersze] // Twórczość. - 1986, nr 3, s. 59-60
 1. Poznańskie pisanie po kaszubsku :  [szkic] // Pomerania. - 1986, nr 8, s. 26-27
  Dot. życia i twórczości poety Józefa Szmyta.

 1. Grudniowa kołysanka syna ; Króla nad Królami!... (przypisane p. Güntherowi M. w związku z otrzymanymi życzeniami Pokoju dla Narodów i Świata w 1987 roku) ; Mój syn pisze opowiadanie... ; Największym grzechem jest sen... ; Nenia ; Wiersz sierpniow :  [wiersze] // Pomerania. - 1987, nr 6, s. 26-27
 1. Marian Mokwa 1889-1987 :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1987, nr 8, s. 23
 1. Oliwa :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 13-16
  Dot. katedry oliwskiej i opactwa o. Cystersów w Oliwie.

 1. W kręgu Gryfitów :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 6, s. 37-39
  Dot. książąt zachodniopomorskich.

 1. Znak czcionki - znak życia : (O Stanisławie Gliwie) :  [szkic] // W Kręgu Książki. - Nr 9 (1987), s. 7-30
  Dot. drukarza Stanisława Gliwy i jego Oficyny.

 1. Ostatni romantyk? :  [szkic] // Pomerania. - 1988, nr 2, s. 4-7
  Dot. twórczości Aleksandra Majkowskiego.

 1. Osobny, oby nie samotny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Janke Stanisław. Kol kuńce wieku, Gdańsk, 1990 // Pomerania. - 1991, nr 4, s. 32-33
  Janke Stanisław - opracowania - "Kol kuńce wieku";

 1. Mija prawie sto pięćdziesiąt lat... :  [nota] // Pomerania. - 1992, nr 5, s. 8
  Nota nt. sto pięćdziesiątej rocznicy ukazania się drukiem artykułu Floraina Ceynowy „Kaszebji do Pólochov” oraz o mowie i języku kaszubskim.

 1. Zapamiętane przeczytane ... :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1993, nr 4, s. 8-11
  Dot. Kartuz oraz wspomnień Edmunda Puzdrowskiego z dzieciństwa spędzonego w tym mieście.

 1. Mały Wielki Świat Parzyna :  [szkic] // Pomerania. - 1994, nr 5, s. 7-11
  Dot. twórczości Anny Łajming.

 1. Dla bojących się nie ma litości :  [odpowiedź na ankietę]. - Lech Bądkowski jakiego nie znałem/am (9) // Pomerania. - 2006, nr 11, s. 32-33
  Odpowiedź na ankietę przygotowaną przez Jana Kulasa.
  Tekst skrócony.

 1. Oczy ; Z dokumentów osobistych... :  [wiersze] // Jednodniówka Literacka. - 2007, nr 2 (z dn. 28.05), s. 7
Przekłady 1. Lisovskij Kazimir: Gwiazda Polarna w bulaju kajuty ; Zawiść : [wiersze] // Gazeta Pomorska. - 1967, nr 257, s. 4

 1. Mieželaitis Eduardas: Inicjały ; Strzelec : [wiersze] // Poezja. - 1967, nr 10, s. 11, 16-17

 1. Mieželaitis Eduardas: Próba zrozumienia ; Spotkanie z Čiurlionisem w Nidzie : [opowiadania] // Poezja. - 1967, nr 10, s. 11-16
  [Fragm. z cyklu:] Świat Čiurlionisa.


 1. Lidin Władimir: Na morzu, na oceanie : [opowiadanie] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 22, s. 6-7

 1. Geda Sigitas: Azja ; Ósmy psalm jesienny : [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 40-42

 1. Mikuta Algimantas: Ballada o pustym parowozie ; Śmierć ptaka : [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 38-39

 1. Karciauskas Mykolas: Ballada o zabitym poecie ; Żółty wiersz : [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 43-45

 1. Palilionis Petras: Deszczowe baty chłoszczą... : [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1973, nr 20, s. 6

 1. Karciauskas Mykolas: Jesień powstańców 1863 r. : [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1973, nr 20, s. 6

 1. Palilionis Petras: Kołysanka : // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 37

 1. Marcinkevicius Juozas: My - lud Północy... ; Ptaki : [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1973, nr 20, s. 6

 1. Saukaitytė Dalia: Narzeczona – wdowa : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 48

 1. Marcinkevicius Juozas: Pogaństwo : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 46

 1. Dabulskis Aleksas: Pracownia pomników : [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1973, nr 20, s. 6

 1. Keturakis Robertas: Słowa : [wiersz] // Głos Ludu (Ostrawa). - 1973, nr 140, s. 6

 1. Keturakis Robertas: Słowo : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1973, nr 10, s. 47

 1. Geda Sigitas: Aukszota ; Siedmiowiersze o niemym zatraceniu (z dedykacyj dla Françoisa Villona) ; Kwiaty dla Pabla Picassa : (fragmenty) : [wiersze] // Literatura na Świecie. - 1974, nr 5, s. 80-85

 1. Drilinga Antanas: Dwie etiudy o ojczyźnie: 1. Zima. 2. Lato. – Ewa : [wiersze] // Regiony. - 1974, nr 5, s. 139-141

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Derdowski Hieronim.  Trzy listy... : [listy] / ogłosił Edmund Puzdrowski // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. – 1967, nr 1, s. 20 - 24, 1967

 1. Exlibris współczesny grafików litewskich : ze zbiorów Edmunda Puzdrowskiego [katalog] / [wstęp] Edmund Puzdrowski. - Bydgoszcz : Biblioteka Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 1972. - [44] k.
  * Na okł. nazwiska autorów ekslibrisów: Grażina Didelyte, Stasys Eidrigevicius, Vincas Kisarauskas, Antanas Kmielauskas.


 1. "Pomoranii" układ dlô dzôtk / wybór i oprac. Edmund Puzdrowski ; pisownia Jerzy Treder ; układ i red. Wojciech Kiedrowski // Pomerania. - 1973, nr 3, dod. s. 1-16, 1973

 1. Modra struna : antologia poezji kaszubskiej [wiersze] / do druku przygot. Tadeusz Bolduan, Jan Drzeżdżon, Wojciech Kiedrowski, Benedykt Kloskowski, Stanisław Pestka, Edmund Puzdrowski oraz Leon Roppel ; wstęp Jan Drzeżdżon. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1973. - 366, [2] s.

 1. Pepliński Antoni.  Niech szëmi las [wiersze] / posł. Edmund Puzdrowski. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1973. - 24 s. : il.

 1. Wciąż jeszcze głód książki : [wypowiedzi] / wypow.: Karol Głombiowski, Edward Mazurkiewicz, Ryszard Starczewski, Jerzy Kiedrowski ; oprac. Edmund Puzdrowski // Litery. – 1973, nr 11, s. 3-6, 1973

 1. Derdowski Hieronim.  Oracyjo pożegnalno dlo Pana Feliksa Czorlińściego na banciecie wieczornym u Mazura w Toruniu w wiliją Zwodzyjosza w roku Pańścim 1884 / posł. Edmund Puzdrowski. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1975. - 12 s.

 1. Trepczyk Jan.  Odecknienie [wiersze] / wstęp Tadeusza Bolduana ; wybór i nota biogr. Edmunda Puzdrowskiego ; winiety Romualda Mikicicza. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Miejski, 1977. - XVI, 139, [1] s.

 1. O morzu trzeba pisać : wiersze z Konkursu Poetyckiego o tematyce morskiej oraz na wiersz związany z budową „Daru Młodzieży” [wiersze] / red. Jerzy Stachurski ; wstęp Edmund Puzdrowski. - Gdańsk  : Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zarz. Dzielnicy Gdańsk-Portowa, 1979. - 22 s.

 1. Rompski Jan.  Wiérzte [wiersze] / zebrał, posł. Jan Trepczyk ; wybór i red. Edmund Puzdrowski. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1980. - 176 s.

 1. Jakubowski Wojciech Maria.  50 [pięćdziesiąt] exlibrisów = 50 [cinquante] ex-libris / rytował w miedzi Wojciech Jakubowski ; słowo wstępne Edmund Puzdrowski. - Gdynia : [b.w.], 1981. - Teka ([13] s., [50] k. il.). - (Dwunasta teka ekslibrisów W. M. Jakubowskiego)
  Przedm. równol. pol., fr.


 1. Walkusz Jan.  Kańta nôdzejë [wiersze] / [wybór i układ Edmunda Puzdrowskiego ; oprac. graf. Stanisława Słupskiego]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddz. Miejski, 1981. - 46, [2] s.
  ISBN 83-00-00172-7 (popr.)
  ISBN 83-00-00097-6 (błędny)

 1. Święti dzél dësze : antologia kaszubskiej poezji religijnej [wiersze] / zebr. i przygot. do druku wraz z przedmową Jan Walkusz ; [wybór i układ Edmund Puzdrowski]. - Pelplin : Kuria Biskupia, 1981. - 144 s.

 1. Majkowski Aleksander.  Pielgrzymka wejherowska [poemat] / podał do dr. i posł. Edmund Puzdrowski. - Gdynia : „Arkun”, 1992. - 28 s.
  ISBN 83-85011-71-4

 1. Święty Franciszek na Kaszubach : malarstwo Józefy Wnukowej 1974-1994 [wiersze] / [tekst Maria Gałecka i in. ; wyboru wierszy w jęz. kaszubskim dokonali Edmund Puzdrowski, Józef Borzyszkowski, Antoni Czaja]. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 1994. - [24] s.
  * Wystawy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Kartuzy, Chmielno.


 1. Heyke Leon.  Kaszëbsczé spiewë [wiersze] / [posł. Edmund Puzdrowski]. - Gdańsk, 1999. - 108, [4] s.
  ISBN 83-87408-48-4

 1. Szubstarska Gabriela.  Na przekór... [wiersze] / [wstęp Edmund Puzdrowski ; il. Maria Rutkowska Nienartowicz]. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2006. - 80 s.
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. [Wypowiedź]. - W ankiecie: Pokolenie? (Co decyduje o istnieniu pokoleń? Czy można mówić o pokoleniu dzisiaj? Do jakiego w takim razie pokolenia zaliczasz się?  // Orientacja (Warszawa). - Nr 1 (1967), s. 15-21
  Wypowiedź m.in. Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Poezja może być kłamliwa [wypowiedź] // W: Za progiem wyboru : 1969 „3 / 4 Dzień poezji” / red. Jerzy Leszin - Koperski ; oprac. graf. Izabella Malczewska. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1969. - S. 103-104

 1. Pracować świadomie... : [wypowiedź]. - W ankiecie: "Pisarz i region". - Fot. // Fakty i Myśli. - 1969, nr 15, s. 10

 1. [Wypowiedź]. - Fot. // Dziennik Wieczorny (Bydgoszcz). - 1969, nr 14, s. 5

 1. Najbardziej oryginalna ekspozycja w bydgoskim BWA... : [wypowiedź]. - W ankiecie: "Najciekawsze wydarzenia kulturalne 1969 r."  // Pomorze. - 1970, nr 1, s. 5

 1. Panegiryzm a osobowość : [wypowiedź]. - W ankiecie: "Pisarz i światopogląd". - Fot.  // Fakty i Myśli. - 1970, nr 12, s. 7

 1. [Wywiad] / rozm. T. Got // Dziennik Wieczorny (Bydgoszcz). - 1970, nr 261, s. 4
  Dot. ekslibrisów znajdujących się w zbiorach Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Miejsce dla poety : [wypowiedź]. - Fot. // Pomorze. - 1971, nr 18, s. 11

 1. Pokolenie w kolebce [wypowiedź]. - W ankiecie: „Młoda literatura a rzeczywistość” // Fakty i Myśli. - 1971, nr 13, s. 6

 1. Konieczność przedyskutowania spraw zasadniczych : [wypowiedź]. - W ankiecie: "Społeczne obowiązki pisarzy". - Fot. // Pomorze. - 1972, nr 3, s. 6

 1. [Wywiad] / rozm. Renata Balbuse. - Fot. // Ilustrowany Kurier Polski. - 1972, nr 261, s. 3

 1. O samorządność i świadomość działania... :  [dyskusja] / wypow. Edmund Puzdrowski, Jerzy Grabosz, Andrzej Schultz, Jerzy Mrozowicki, Andrzej Czyż, Kazimierz Kroskowski, Andrzej Szekalski. - Fot. // Litery. - 1973, nr 10, s. 1-4

 1. Poznać siebie : [wypowiedź]. - W ankiecie: "Najważniejsza sprawa". - Fot. // Fakty i Myśli. - 1973, nr 18, s. 7

 1. Istnienie i znaczenie : [wypowiedź] // W: Rodowody / oprac. Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki . - Warszawa, 1974. - S. 359 - 368

 1. Korzystając z obecności...  [wypowiedź]. -   // W: [Trzecie] III Spotkanie twórców literatury kaszubsko - pomorskiej : materiały. - Gdańsk ; Kościerzyna : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1974. - S. 44-46, 51-52, 59-61, 75-76

 1. W warsztatach pisarzy Wybrzeża : [wypowiedź] / rozm. Izabella Trojanowska // Głos Wybrzeża. - 1974, nr 228, s. 5
  Podpisano: I. T.
  Wypowiedź m.in. Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Wprowadzenie do dyskusji [wypowiedź] // W: [Trzecie] III Spotkanie twórców literatury kaszubsko - pomorskiej  : materiały. - Gdańsk ; Kościerzyna : Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, 1974. - S. 32-33

 1. Szanse poezji [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - W rubryce: „VIII Dekada Pisarzy Wybrzeża”. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 241, s. 6

 1. Pytania o tradycję : [wypowiedź] / oprac. Małgorzata Czermińska i Aldona Mrozowska ; wstęp do dyskusji Małgorzata Czermińska  // Punkt. - Nr 3 (1978), s. 17-30
  Wypowiedź m.in. Edmunda Puzdrowskiego w dyskusji redakcyjnej w dniu 6 marca 1978 roku.


 1. Kilka nienowych słów : [wypowiedź] // Pomerania. - 1987, nr 1, s. 15-16
  Dot. wystawy „Sacrum i człowiek” autorstwa Edmunda Puzdrowskiego w gdańskim Seminarium Duchownym. Na wystawie zaprezentowano rzeźby kaszubskich twórców.


 1. Nie rezygnując z obecności : [wypowiedź]. - W ramach dyskusji: „Twarzą ku Bądkowskiemu” // Pomerania. - 1994, nr 3, s. 8-9
  Dot. pisarza i publicysty Lecha Bądkowskiego.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Edmund Puzdrowski [hasło] // W: Pisarze Ziemi Bydgoskiej / oprac. Maria Kowalewska ; wstęp Władysław Dunarowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - S. 108-110

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni. - Wyd. nowe, poszerz. : Agencja Autorska, 1972. - S. 253

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Pisarze Pomorza Gdańskiego / oprac. Edmund Puzdrowski. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1975. - S. 77-78
  Na k. tyt.: oprac. Jan Bożychowski.


 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni. - Wyd. 3 poszerz.. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 294

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Ostrowska Róża, Trojanowska Izabella.  Bedeker kaszubski. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - S. 352 : Fot.

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Chilla Jolanta, Woźniak Anna.  Twórczość pisarzy Wybrzeża w latach 1975-1978. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978. - S. 20

 1. Puzdrowski Edmund // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / przedm. Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 143-145

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami... / Hrsg. von Bolesław Fac [i in.] ; Abbildungen von Jan Góra, Franz Radziwill. - Bremen : Edition Temmen, 1989. - S. 314
  ISBN 3-926958-36-7

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy, 1992. - S. 119

 1. Edmund Puzdrowski [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Agonia i nadzieja. T. 3, Poezja polska od 1956. - Warszawa : „BGW”, 1993. - S. 379-380
  ISBN 83-7066-518-7

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939 - 1991. - Wyd. 1 w tej ed.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 343-344
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N - Ż. - Warszawa : „Graf-Punkt®”, , 1995. - S. 151-152
  ISBN 83-86091-30-4

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Bolduan Tadeusz.  Nowy bedeker kaszubski. - Wyd. 2 - 2002. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. „Oskar”, 1997. - S. 293-294
  ISBN 83-86181-34-6

 1. Kotowska-Kachel Maria.  Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. - S. 535-537
  ISBN 83-02-05444-5 t. 1-7
  ISBN 83-02-07446-2 t. 6

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Głębicka Ewa.  Grupy literackie w Polsce 1945-1989. - Wyd. 2 poszerz.. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 2000. - S. 197, 206, 217, 222, 227, 234, 235, 266
  ISBN 83-214-1203-3

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / red. Zbigniew Canowiecki [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 183
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Kto jest kim w Polsce / red. Beata Cynkier [i in.]. - Ed. IV. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna S.A., 2001. - S. 780-781
  ISBN 83-223-2691-2

 1. Puzdrowski Edmund [hasło] // W: Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005 / [zespół red. Grażyna Bral i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Morski, 2008. - S. 148

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 57, 80, 88, 120, 122, 126, 134, 136, 140, 141. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Czermińska Małgorzata: Rozwój gdańskiego środowiska poetyckiego : [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 4 (1969), s. 45 - 99
  O Edmundzie Puzdrowskim na s. 94-95


 1. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof. W kierunku formuły : o wierszach E. Puzdrowskiego [szkic] // W: Za progiem wyboru : 1969 3/4 „Dzień poezji” / red. Jerzy Leszin-Koperski. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1969. - S. 130-131

 1. Kryszak Janusz: Słownik Pisarzy Ziemi Bydgoskiej : [szkic]. – Fot. // Pomorze. – 1971, nr 2, s. 10

 1. Niedzielski Czesław: Literatura 1970–1971 : [szkic] // Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza. – T. 7 (1971/1972), s. 149-156
  Dot. m.in. Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Wolny Ryszard: E[dmund] P[uzdrowski] o nauce i poezji // Gazeta Pomorska. – 1972, nr 34, s. 6
  Podpisano: (RW).


 1. Edmund Puzdrowski. – W cyklu: „Gdańscy literaci” // Dziennik Bałtycki. – 1976, nr 53, s. 5
  Dot. m.in. Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Stankus A. // Pergalė (Vilnius). - 1977, nr 12, s. 185

 1. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof. Modele i formuła : szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. - S. 186 - 191 : Puzdrowski : sprzeczności poetyki

 1. Drzeżdżon Jan. Współczesna literatura kaszubska 1945-1980. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – S. 17, 31, 96, 97, 119, 124, 140, 279, 281, 299, 335
  ISBN 83-205-3749-5

 1. Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986) (183): W poszukiwaniu tożsamości // Przegląd Tygodniowy. – 1987, nr 20, s. 13

 1. Kuncewicz Piotr. Agonia i nadzieja. T. 3 : Poezja polska od 1956. - Warszawa : „BGW”, 1993. - S. 379-380 : Puzdrowski Edmund

 1. Kościelecka Anna: Edmund Puzdrowski. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1995, nr 35, s. 7

Pomniejsze materiały biograficzne 1. : [sprawozdanie] // Dziennik Ludowy. – 1963, nr 163, s. 3
  Dot. Konkursu Poetyckiego „Zrodziła ich walka”. Konkurs ogłoszonego przez Centralny Klub Studentów Warszawy „Hybrydy” oraz przez Warszawski Klub Twórczy Młodych w 1962, którego m.in. Edmund Puzdrowski jest Laureatem.


 1. Czerwiński Stefan: [omówienie] // Słowo Powszechne. – 1963, nr 133, s. 2
  Podpisano: (S.CZ.).
  Dot. Konkursu „Łódzka Wiosna Poetów” zorganizowanego przez grupę „Prowincja 58” i wyróżnienia otrzymanego m.in. przez Edmunda Puzdrowskiego.


 1. Grześczak Marian: Zaangażowanie poezji : [omówienie] // Dziennik Ludowy. – 1963, nr 189, s. 3-4
  Dot. Konkursu Poetyckiego „Zrodziła ich walka”. Konkurs ogłoszonego przez Centralny Klub Studentów Warszawy „Hybrydy” oraz przez Warszawski Klub Twórczy Młodych w 1962, którego m.in. Edmund Puzdrowski jest Laureatem.


 1. Podoski Julian: [sprawozdanie] // Słowo Powszechne. – 1963, nr 134, s. 3
  Dot. Konkursu „Łódzka Wiosna Poetów” zorganizowanego przez grupę „Prowincja 58” i wręczenia nagród Laureatom, m.in. Edmundowi Puzdrowskiemu.


 1. Bolduan Tadeusz: Medal Stolema : [omówienie] // Litery. – 1967, nr 4, s. 36
  Podpisano: (T. B.)
  Dot. przyznania m.in. Edmundowi Puzdrowskiemu Nagrody Młodych Klubu „Pomorania” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1967 roku.


 1. Gabrusiewicz Aleksander: Laur dla bydgoskiego poety // Ilustrowany Kurier Polski. - 1967, nr 82, s. 1, 2
  Informacja o przyznaniu Edmundowi Puzdrowskiemu wyróżnienia w 1967 roku, w konkursie, którego organizatorem była International Writers Fund.
  Podpisano: (GABR)


 1. Jankie Wojciech: [omówienie]. – Fot. ; Nota biogr. // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. – 1967, nr 2, s. 14-20
  Dot. przyznania m.in. Edmundowi Puzdrowskiemu Nagrody Młodych Klubu „Pomorania” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1967 roku.


 1. Jankie Wojciech: Kilka uwag o „Stolemie”: [omówienie] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. – 1967, nr 4, s. 5-7
  Dot. przyznania m.in. Edmundowi Puzdrowskiemu Nagrody Młodych Klubu „Pomorania” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1967 roku.


 1. Kiedrowski Wojciech: [sprawozdanie] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. – 1967, nr 3, s. 67
  Podpisano: (wk).
  Dot. przyznania m.in. Edmundowi Puzdrowskiemu Nagrody Młodych Klubu „Pomorania” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1967 roku.


 1. Suchar Zbigniew: Edmund Puzdrowski – „Poeta Laureatus” : [nota] // Pomorze. – 1967, nr 9, s. 15
  Podpisano: (Zb.S.)
  Informacja o przyznaniu Edmundowi Puzdrowskiemu wyróżnienia w 1967 roku, w konkursie, którego organizatorem była International Writers Fund.


 1. Informacje o konkursach. IV Toruński Maj Poetycki // W: Laureaci konkursów poetyckich 1966-1967 / wybór i oprac. Adam Leszczyński. - Warszawa : Iskry, 1970. - S. 254
  * Inf. o przyznaniu E.P wyróżnienia. Jury: M. Grześczak (przew.), P.Kuncewicz, J. Maciejewski, J.L. Ordan.


 1. Informacje o konkursach. Konkurs Pen Clubu - Warszawa - Londyn 1965-1967 r. // W: Laureaci konkursów poetyckich 1966-1967 / wybór i oprac. Adam Leszczyński. - Warszawa : Iskry, 1970. - S. 255
  * Inf. o przyznaniu E.P VI wyróżnienia w konkursie poetyckim dla krajów Europy Wschodniej, dla poetów do l. 30, zorganizowanym przez International Writes Fund. przy współpracy Pen Clubu.


 1. Informacje o konkursach. I Ogólnopolski Festiwal Poezji - Łódź 1966 r. // W: Laureaci konkursów poetyckich 1966-1967 / wybór i oprac. Adam Leszczyński. - Warszawa : Iskry, 1970. - S. 246-247
  * Inf. o przyznaniu E.P. wyróżnienia. Jury: J.Z. Jakubowski, J. Huszcza, M.Jastrun, A.Miedzyrzecki, J.Przyboś, J Rogoziński, A. Sandauer, S. Skwarczyńska, A. Stern, W. Orłowski, M.Piechal, R. Stefańczyk.


 1. Malicki Longin: Wieczór autorski E. Puzdrowskiego : [nota]. – W rubryce: „Informacje. Komentarze. Polemiki” // Litery. – 1970, nr 6, s. 39
  O spotkaniu autorskim Edmunda Puzdrowskiego w dniu 24 kwietnia 1970 roku w Gdańsku.
  Podpisano: (L.M.)


 1. Andrzejewski Mieczysław: Poeta i aktor uaktrakcyjnili program „Niedzielnych spotkań” // Dziennik Wieczorny (Bydgoszcz). – 1971, nr 282, s. 4
  Dot. spotkań w Świeciu i Unisławiu m.in. z udziałem Edmunda Puzdrowskiego.
  Podpisano: (ma).


 1. W ramach współpracy... : [nota]. – W rubryce: „Kronika regionu” // Warmia i Mazury. – 1972, nr 7, s. 29
  O pobycie Edmunda Puzdrowskiego i innych bydgoskich pisarzy w dniach 11-13 maja 1972 roku w województwie olsztyńskim.


 1. (wj): Odznaczenia dla literatów : [nota]. - W rubryce: "Kleka" // Pomerania. - 1976, nr 3, s. 51
  Dot. otrzymania m.in. przez Edmunda Puzdrowskiego odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" w dniu 31 marca 1976 roku.


 1. (wj): Dyplomy 20-lecia Zrzeszenia otrzymali : [nota]. - W rubryce: "Z życia Zrzeszenia" // Pomerania. - 1977, nr 1, s. 44
  Dot. otrzymania przez Edmunda Puzdrowskiego Dyplomu dwudziestolecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: E. Puzdrowski w "Literackiej" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 43, s. 4
  * Inf. o spotkaniu autorskim w dn. 24. lutego 1978.


 1. Niedałtowski Krzysztof: Gdańscy literaci w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej // Gwiazda Morza. – 1984, nr 26, s. 9
  Dot. m.in. Edmunda Puzdrowskiego.
  Podpisano: (KN).


 1. Z inicjatywy zarządu Oddziału ZK-P w Toruniu... : [nota] // Pomerania. – 1987, nr 9, s. 40
  Dot. odczytu Edmunda Puzdrowskiego zatytułowanego „Maryja z Pomorza w poezji i pieśni” w Toruniu, w dniu 24 maja 1987 roku w Duszpasterstwie Pracowników Lecznictwa.


 1. "Klisze i ziarna" Edmunda Puzdrowskiego : książka roku [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 120, s. 5

 1. h.d.: Puzdrowski i Jurewicz - autorzy książek roku : [nota] // Gazeta Gdańska. – 1991, nr 112, s. 2

 1. Kietrys Alina: Gdańska Książka Roku [nota] // Głos Wybrzeża. - 1991, nr 112, s. 1, 2
  * Podpisane: (ak).
  * Nagroda GTPS-u dla E. Puzdrowskiego w dziedzinie poezji za "Klisze i ziarna".


 1. Kietrys Alina: Literacki wieczór [nota] // Głos Wybrzeża. - 1991, nr 142, s. 2
  * Podpisane: (ak).
  * Nagroda GTPS-u dla E. Puzdrowskiego w dziedzinie poezji za "Klisze i ziarna".


 1. Zbierski Paweł: Gdańska Książka Roku : Puzdrowski i Jurewicz odebrali nagrody // Gazeta Gdańska. – 1991, nr 142, s. 1, 2

 1. Spotkanie z pisarzem : [nota] // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 285, dod. Gazeta Morska, nr 321 s. 2
  O spotkaniu z Edmundem Puzdrowskim w dniu 4 grudnia 1992 w Wejherowskim Centrum Kultury.


 1. Baśnie Kaszubskie w EMPIK-u : [nota] .- W rubryce: „Festyny, konkursy, zabawy” // Głos Wybrzeża. – 2003, nr 104, s. 19
  O spotkaniu z Edmundem Puzdrowskim w dniu 1 czerwca 2003 roku w Megastore Empik w Gdańsku.


 1. Spotkanie z Edmundem Puzdrowskim ... : [nota] .- W rubryce: „Zaproszenia. Niedziela” // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 126, dod. Trójmiasto, s. 7
  O spotkaniu z Edmundem Puzdrowskim w dniu 1 czerwca 2003 roku w Megastore Empik w Gdańsku.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Betonowy dom
  Polsakiewicz Zdzisław: Świat widziany z dziesiątego piętra : [recenzja] // Pomorze. – 1971, nr 22, s. 10-11

 1. Białe są słowa miłości
  Kajtoch Jacek: [recenzja] // Glos Młodzieży. – 1971, nr 5, s. 34–35

 1. Białe są słowa miłości
  Kuźma Erazm: Zaklinanie przez miłość : [recenzja] // Głos Szczeciński. – 1971, nr 25, s. 5

 1. Białe są słowa miłości
  Mazurczyk Jerzy: Puste są słowa... : [recenzja]. - W rubryce: "Książki Wybrzeża" // Głos Szczeciński. – 1971, dod. 7 Głos Tygodnia, nr 10, s. 8

 1. Białe są słowa miłości
  Moskalówna Ewa: W drodze do Arkadii : [recenzja] // Litery. – 1971, nr 3, s. 34–35 Polem.: Miotke Władysław: Dobrze o Puzdrowskim. Litery. 1971, nr 5, s. 39
  Odp.: Moskalówna Ewa: Uderz w stół – czyli faworyci naszych faworytów. Litery. 1971, nr 5, s. 39

 1. Białe są słowa miłości
  Mrozek Zdzisław: Opowieść o ziemi rodzinnej : [recenzja]. – Fot. // Pomorze. – 1971, nr 14, s. 11

 1. Białe są słowa miłości
  Nawrocki Witold: Miłość, żart i głębsze znaczenie: powrót i rozstanie : [recenzja]. – Fot. // Życie Literackie. – 1971, nr 20, s. 10-11

 1. Białe są słowa miłości
  Nowicki Krzysztof. Pertraktacje : szkice i felietony literackie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. - S. : Interes literatury
  Puzdrowski Edmund - opracowania - Białe są słowa miłości;


 1. Białe są słowa miłości
  Nowicki Krzysztof: Interes literatury : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. – 1971, nr 7, s. 12
  Dot. m.in. powieści „Białe są słowa miłości”.


 1. Białe są słowa miłości
  Termer Janusz: Podróż do mitów dzieciństwa : [recenzja] // Miesięcznik Literacki. – 1971, nr 11, s. 130

 1. Białe są słowa miłości
  Waśkiewicz Andrzej K.: Laury w poszukiwaniu chętnych do uwieńczenia : [wypowiedź]. – W cyklu: „Przed Nagrodą Literacką im. Stanisława Piętaka” // Tygodnik Kulturalny. – 1971, nr 15, s. 4
  Dot. propozycji nagrodzenia m.in. powieści Edmunda Puzdrowskiego „Białe są słowa miłości”.


 1. Białe są słowa miłości
  Termer Janusz: Współczesna proza polska : [recenzja] // Polonistyka. – 1972, nr 1, s. 57-58
  Dot. m.in. powieści „Białe są słowa miłości”.


 1. Białe są słowa miłości
  Łukaszewicz Zenon: Ożywianie świadomości : [recenzja] // Nadodrze. – 1972, nr 2, s. 9–10

 1. Białe są słowa miłości
  Puzdrowski... prozaik : [nota]. – W rubryce: „Książki, nowości, książki” // Kultura (Warszawa). – 1971, nr 2, s. 9

 1. Bursztynowe drzewo
  Samp Jerzy: Baśnie z rodowodem : [recenzja] // Pomerania. – 1975, nr 4, s. 48–49

 1. Bursztynowe drzewo
  Szyma Tadeusz: Świat ludowych bajek : [recenzja] // Nowe Książki. – 1975, nr 12, s. 43–44

 1. Bursztynowe drzewo
  Skotnicka Gertruda: Gdańscy pisarze – dzieciom i młodzieży : proza powieściowa o tematyce morsko-wybrzeżowej : [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1979, z. 3, s. 6–18
  Dot. m.in. zbioru baśni Edmunda Puzdrowskiego pt. "Bursztynowe drzewo".


 1. Bursztynowe drzewo
  Sokołowska Małgorzata: O regionalnym charakterze baśni... : [nota] // Nowe Książki. – 1985, nr 7/8, s. 127

 1. Bursztynowe drzewo
  Skotnicka Gertruda: W baśniowym kręgu : [szkic]. Cz. 1 // Pomerania. - 2001, nr 3, dod. Najô ùczba, s. VII-IX
  Dot. m.in. zbioru baśni Edmunda Puzdrowskiego pt. "Bursztynowe drzewo".


 1. Bursztynowe drzewo
  (bw): Opowieści z Kaszub : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2003, nr 122, dod. Trójmiasto, s. 2
  O promocji kolejnego wydania książki Edmunda Puzdrowskiego „Bursztynowe drzewo. Baśnie kaszubskie” w Filii nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiegow Gdański w dniu 28 maja 2003 roku.


 1. Kartuzy
  (T.Bol.): Autor pisze: ... : [nota]. - W rubryce: "Książki" // Pomerania. - 1993, nr 3, s. 35

 1. Kartuzy
  Serce Kaszub : [nota]. - W rubryce: "Lektury" // Pomerania. - 2000, nr 6, s. 40-41

 1. Klisze i ziarna
  Janke Stanisław: Wyjście z milczenia : [recenzja]. – Fot. // Gazeta Gdańska. – 1991, nr 20, s. 3

 1. Klisze i ziarna
  Jęsiak Anna: Prawda czasu - prawda poety : "Klisze i ziarna" E. Puzdrowskiego [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 19, s. 3

 1. Klisze i ziarna
  Ciemiński Ryszard: Poetyckie losy – Edmund Puzdrowski : [recenzja] // Nowe Książki. – 1992, nr 5, s. 19
  Dot. m.in. tomiku „Klisze i ziarna”.


 1. Koło
  Kiedrowski Wojciech: Debiut Edmunda Puzdrowskiego : [nota]. - W rubryce: "Recenzje. Noty" // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego. – 1966, nr 6, s. 61
  Podpisano: W.K.


 1. Koło
  Nowicki Krzysztof: „Koło” czyli przypowieści : [recenzja] // Litery. – 1966, nr 12, s. 33

 1. Koło
  Słucki Arnold: „Koło” czyli nowy poeta : [recenzja] // Pomorze. – 1966, nr 21, s. 12

 1. Koło
  Barańczak Stanisław: Dziedzictwo w słowie : [recenzja] // Fakty i Myśli. – 1967, nr 12, dod. liter. Wiatraki, nr 12, s. 4
  Dot. m.in. tomiku „Koło”.


 1. Koło
  Szukaj Zygfryd: [recenzja] // Ilustrowany Kurier Polski. – 1967, nr 5, s. 3

 1. Koło
  Nowicki Krzysztof: Dobrodziejstwo mitu : [recenzja]. - W rubryce: "Recenzje. Noty" // Nurt. – 1970, nr 3, s. 60–61
  Dot. m.in. tomiku „Koło”.


 1. Koło
  Waśkiewicz Andrzej K.: Koło i Niezmienność : [recenzja] // Twórczość. - 1970, nr 6, s. 102-104
  Dot. m.in. tomiku „Koło”.


 1. Niezmienność
  Pestka Stanisław: Krajobraz otoczony słowem : [recenzja] // Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego. – 1968, nr 6, s. 62–65

 1. Niezmienność
  Balbus Stanisław: Burze, pioruny, niewypały : [recenzja]. – Fot. // Życie Literackie. – 1969, nr 23, s. 10

 1. Niezmienność
  Chołocińska-Marszałek Maria: Tytułową „Niezmienność” Edmunda Puzdrowskiego... : [recenzja] // Poezja. – 1969, nr 4, s. 94–95

 1. Niezmienność
  Kryszak Janusz: Grzech anielstwa : [recenzja] // Fakty i Myśli. – 1969, nr 3, s. 14

 1. Niezmienność
  Pruss Zdzisław: Wiersze Edmunda Puzdrowskiego: [recenzja]. – Fot. // Pomorze. – 1969, nr 6, s. 10

 1. Niezmienność
  Nowicki Krzysztof: Dobrodziejstwo mitu : [recenzja]. - W rubryce: "Recenzje. Noty" // Nurt. – 1970, nr 3, s. 60–61
  Dot. m.in. tomiku „Niezmienność”.


 1. Niezmienność
  Waśkiewicz Andrzej K.: Koło i Niezmienność : [recenzja] // Twórczość. – 1970, nr 6, s. 102-104
  Dot. m.in. tomiku „Niezmienność”.


 1. Przyszedłem wypełnić...
  Skutnik Tadeusz: I nic o co pytam... : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1976, nr 292, s. 5

 1. Przyszedłem wypełnić...
  Pieńkosz Konstanty: Język urzędowy to bóstwo : [recenzja] // Literatura. – 1977, nr 1, s. 12

 1. Przyszedłem wypełnić...
  Waśkiewicz Andrzej K[rzysztof]: „I nic, o co pytam nie staje się jasne” : [recenzja] // Życie Literackie. – 1977, nr 27, s. 11
  Dot. m.in. tomiku „ Przyszedłem wypełnić...”.


 1. Przyszedłem wypełnić...
  Żółciński Tadeusz J[erzy]: Między wiarą a zwątpieniem : [recenzja] // Fakty. – 1977, nr 6, s. 7

 1. Rozbite lustro
  Gołąbk Eugeniusz: Bydzysz i Majkowsczi, Drzeżdżón i Puzdrowsczi : [recenzja] // Pomerania. – 1983, nr 3, s. 52–53
  Dot. m.in. broszury „Rozbite lustro”.


 1. Rzecz kaszubska
  Fac Bolesław: Rzecz kaszubska : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1969, nr 58, s. 4
  Podpisano: Duszyński Mikołaj.


 1. Rzecz kaszubska
  Konopacka Joanna: [recenzja] // Nadodrze. – 1969, nr 20, s. 10

 1. Rzecz kaszubska
  Konopacka Joanna: Puzdrowskiego wyspa nieustająca : [recenzja]. - W rubryce: "Recenzje, noty o książkach" // Pomerania. – 1969, nr 2, s. 107-109

 1. Rzecz kaszubska
  Kotlica Jacek: „Rzecz kaszubska” E. Puzdrowskiego : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1969, nr 63, s. 6

 1. Rzecz kaszubska
  Kotlica Jacek: Świerczyny pamięci : [recenzja]. – Fot. // Litery. - 1969, nr 6, s. 34-35

 1. Rzecz kaszubska
  Gutowski Wojciech: Edmunda Puzdrowskiego poezje trzecie : [recenzja]. – Fot // Pomorze. – 1970, nr 3, s. 12

 1. Rzecz kaszubska
  Nowicki Krzysztof: Dobrodziejstwo mitu : [recenzja]. - W rubryce: "Recenzje. Noty" // Nurt. – 1970, nr 3, s. 60–61
  Dot. m.in. tomiku „Rzecz kaszubska”.


 1. Rzecz kaszubska
  Waśkiewicz Andrzej K.: Koło i Niezmienność : [recenzja] // Twórczość. – 1970, nr 6, s. 102-104
  Dot. m.in. tomiku „Rzecz kaszubska”.


 1. Wiersze = Gedichte
  (T.Bol.): Bardzo oryginalnie wydany druk bibliofilski... : [nota]. - W rubryce: "Książki" // Pomerania. - 1991, nr 3, s. 40

 1. Wiersze = Gedichte
  Ciemiński Ryszard: Poetyckie losy – Edmund Puzdrowski : [recenzja] // Nowe Książki. – 1992, nr 5, s. 19
  Dot. m.in. tomiku „Wiersze = Gedichte”.


 1. Wiersze domowe
  Bibliofilskie wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [nota] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 78, s. 2
  * Inf. o wydaniu w 200 liczbowanych egzemplarzach "Wierszy domowych" E.Puzdrowskiego i "Mszy żałobnej" Franciszka Fenikowskiego.


 1. Wiersze domowe
  Bolduan Tadeusz: Drugi bibliofilski tom wierszy... : [nota]. – W rubryce: „Recenzje, noty, listy” // Pomerania. – 1973, nr 2, s. 60
  Podpisano: (T. Bol.).


 1. Wiersze domowe
  Niedzielski Czesław: Literatura 1972 : [omówienie] // Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza. - T. 8 (1973/1974), s. 203-212
  Dot. m.in. tomiku "Wiersze domowe".

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Kryszak Janusz. Widziadła gorejące [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970. - S. 49: Weźmy na przykład... (Krystynie i Edmundowi Puzdrowskim)

 1. Kujawski Lech: Edmund Puzdrowski. - Audycja z cyklu: "Poeci i ich wiersze". – / scen. ... – [Gdańsk], Telewizja Polska, 1981, Prem. 11.07.

 1. Szubstarska Gabriela: Wierzyłam w milczenie... (Edmundowi Puzdrowskiemu) [wiersz] // W: Szubstarska Gabriela. Wierzyłam w milczenie. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2007. - S. 5

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza