strona główna
Pisarz:
Malwina Szczepkowska

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Malwina Szczepkowska

ur. 1909, zm. 1977

Pseudonimy i kryptonimy: (M.S.), M. S.
Prozaik, teatrolog, reżyser teatralny i radiowy

W Pińczowie na Kielecczyźnie 30 lipca 1909 roku przyszła na świat Malwina Szczepkowska córka Antoniego i Wandy. Ojciec był z zawodu sekretarzem hipotecznym. Po zdaniu egzaminu maturalnego w Wilnie rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, po ukończeniu których została magistrem filozofii w zakresie filologii polskiej. Debiutowała w 1929 roku w Gazecie Warszawskiej. Swoje pierwsze wiersze i opowiadania zamieszczała zarówno w prasie codziennej jaki periodykach. W 1933 roku na rynku wydawniczym ukazała się jej pierwsza powieść „Dom na prowincji”, a w 1939 roku toruńskie radio nadało jej pierwsze słuchowisko zatytułowane „Tajemnica Marii Celeste”. W 1937 roku zawarła związek małżeński z Zygmuntem Zambrzyckim. Zamieszkiwała kolejno w Grudziądzu, Krakowie, a od 1940 roku w Warszawie. W celu zapewnienia sobie środków utrzymania w okupowanej Stolicy poszła do pracy. Początkowo pracowała w sklepie z wyrobami tytoniowymi (czerwiec 1940 – lipiec 1943 roku). Później uruchomiła własny warsztat tkacki. W 1944 roku została wysiedlona przez okupanta. Powróciła do swojego rodzinnego Pińczowa, w którym przebywała do zakończenia wojny światowej. W 1945 roku przyjechała do Gdańska. Mieszkała najpierw we Wrzeszczu, później przeprowadziła się do Oliwy. Na Wybrzeżu włączyła się do aktywizacji życia kulturalnego, m.in. współuczestniczyła w powstaniu Oddziału Związku Literatów Polskich oraz stworzyła Teatr Oświatowy Gdańskiego Zespołu Artystycznego, którym kierowała. W latach 1945-1948 była referentem literackim Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Gdańsku. Przez pięć lat (od 1948 do 1953 roku) pełniła funkcję kierownika literackiego w Państwowym Teatrze „Wybrzeże”. W tym czasie została reżyserem zdając eksternistycznie egzamin reżyserski. W 1953 roku Malwina Szczepkowska opuściła na cztery lata Wybrzeże przenosząc się najpierw do Torunia, a później, do Kalisza gdzie reżyserowała sztuki w tamtejszych teatrach. W 1957 roku powróciła do Gdańska i przez kilka lat kierowała Gdańskim Studiem Rapsodycznym (do 1961 roku) a przez kilkanaście lat była kierownikiem działu artystycznego w gdańskim oddziale Polskiego Radia. Oprócz działalności teatralnej i radiowej (napisała też w 1968 roku książkę poświęconą teatrowi pt. „20 lat teatru na Wybrzeżu”) nadal pisała słuchowiska i powieści. Jej powieść „Dom chorych dusz” została przetłumaczona na język czeski. Przejście na emeryturę w 1969 roku nie wpłynęło negatywnie na jej twórczość literacką. Nadal dużo pisała i nadal była współpracowniczką Polskiego Radia. Malwina Szczepkowska zmarła w Gdańsku w dniu 2 czerwca 1977 roku. Pochowana została 6 czerwca na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Członek m.in.: Związek Zawodowy Literatów Polskich, później Związek Literatów Polskich (od 1936 roku)

Ważniejsze nagrody: Nagroda Gdańskiej Wojewódzkiej Rady Sztuki i Kultury Artystycznej – 1948 ; Nagroda Miasta Gdańska na rok 1959 ; „Złoty Krzyż Zasługi” - 1964 ;; „Za Zasługi dla Miasta Gdańska” – 1965 ; Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" - 1968 ; Nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji – 1969 ; Nagroda w Gdańskim Konkursie Prozatorskim – 1974 ; „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” - 1976

Publikowała m.in. w: Czas, Dziennik Bałtycki, Echo, Gazeta Morska, Gazeta Warszawska, Gdański Rocznik Kulturalny, Litery, Naokoło Świata, Program Państwowego Teatru „Wybrzeże”, Program Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu, Programie Teatru Ziemi Pomorskiej w Toruniu, Tygodniku Ilustrowanym oraz w Ziemi Pomorskiej.

Powieści: „Dom na prowincji” 1933 ; „Schody w górę” 1934 ; „Dom chorych dusz” 1938, 1957, 1960 ; „Muszę kłamać” 1939 ; „Maska profesora Brandla” 1959 ; „Tajemnica za każdymi drzwiami” 1959 ; „Trzeciej na imię śmierć” 1971 ; „Ręka” 1972

Utwory sceniczne, dramatyczne: „Genewa, Paqius Nr 10” 1947 ; „Gwiazdy dla wszystkich” 1960, 1965 ; „Czy mogę skorzystać z telefonu?” 1966 ; „Chłopiec z dobrego domu” 1967, 1968 ; „Powrót do rodzinnego domu” 1974

Słuchowiska: „Tajemnica Marii Celeste” 1939 ; „Owoce burzy” 1945 ; „Czas orania” 1946 ; „Wiek klęski” ok. 1955 ; „Pierwszy oficer mówi prawdę” 1961 ; „Strona orła” 1962 ; „Śnieg zasypie ślady” 1962 ; „Urszula Szmit robi karierę” 1962 ; „Wołanie w słońcu” 1962 ; „Niedzielne popołudnie” 1963 ; „Pożegnanie z ojcem” 1963 ; „Deszcz” 1968 ; „Węzeł” 1969.


Przy opracowywaniu biogramu korzystano głównie z: Tilson Teresa. Malwina Szczepkowska jako pisarka i współorganizatorka życia literackiego na Wybrzeżu Gdańskim : praca magisterska. – Gdańsk, 1979
Biogram i bibliografia skonsultowana z p. Edwardem Szczepkowskim. Zdjęcie Autorki udostępnione również przez p. Edwarda Szczepkowskiego.

Oprac. Jacek Grzybowski


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Dom na prowincji [powieść]. - Warszawa : Bibljoteka „Tygodnika Ilustrowanego”, 1933. - 230 s.
  Stanowi cz. 1 cyklu, cz. 2. pt. „Schody w górę”.

 1. Lokator [nowela]. - Warszawa : „Gazeta Warszawska”, 1933
  Dod. do Gazety Warszawskiej.

 1. Schody w górę [powieść]. - Warszawa : Bibljoteka „Tygodnika Ilustrowanego”, 1934. - 423, [1] s.
  Stanowi cz. 2 cyklu, cz. 1. pt. „Dom na prowincji”.

 1. Muszę kłamać [powieść]. - Warszawa : [b.w.], 1937. - 453, [1] s.
  Dod. do Bluszczu.

 1. Dom chorych dusz [powieść]. - Warszawa : Wydaw. „Rój”, 1938. - 403, [1] s.
  Wyd. 1 powojenne. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1957 ; Wyd. 2 - 1960
  P r z e k ł.: c z e s.: Kletba dĕdictví / przeł. Irena Dvoráková. - Praha : Mladá Fronta, 1968. - 321 s.

 1. Maska profesora Brandla [powieść]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1959. - 377, [2] s.. - (Przygoda, Awantura, Sensacja)
 1. Tajemnica za każdymi drzwiami [powieść]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1959. - 163, [5] s.. - (Przygoda, Awantura, Sensacja)
 1. 20 [DWADZIEŚCIA] lat teatru na Wybrzeżu : wspomnienia i obserwacje / obwoluta, okł. i s. tyt. Gizela Bachtin-Karłowska. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - 398 s.
      Zawartość: Przedmowa ; Część pierwsza: Poszukiwanie teatru ; Kronika o Gallu ; Część druga: Między starym a nowym teatrem ; Spór o metodę ; Intermedium romantyczne ; Ambicje i możliwości ; Wielki sezon Teatru „Wybrzeże” ; Teatr na rozdrożu ; Część trzecia: Październik teatralny na Wybrzeżu ; Urodzaj na teatry ; Teatr Hübnera ; Trudna sztuka kierowania ; Dyskusja nad teraźniejszością ; Wykaz premier dzisiejszego Państwowego Teatru "Wybrzeże" z lat 1945-1965 ; Skorowidz nazwisk i tytułów sztuk.

 1. Trzeciej na imię śmierć : powieść kryminalna [powieść] / projekt Wojciech Korytowski . - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1971. - 231, [1] s.
 1. Ręka [powieść] / projekt Tadeusz Ciesiulewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1972. - 299, [1] s.. - (Seria z Konikiem Morskim)
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Tajemnica Marii Celeste [słuchowisko]. - Toruń : Polskie Radio, 1939
 1. Owoce burzy [słuchowisko] / reż. Autorki. - Gdańsk : Polskie Radio, 1945
 1. Czas orania [słuchowisko]. - Poznań : Polskie Radio, 1946
 1. Genewa, Paquis Nr 10 : sztuka w 5 odsłonach z życia J. Słowackiego [utwór sceniczny]. - Sopot : Teatr Kameralny „Wybrzeże”, 1947
  Prapremiera, 15.10.1947 r.

 1. Pierwszy oficer mówi prawdę [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1961
 1. Strona orła [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1962
 1. Urszula Szmit robi karierę [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1962
 1. Wołanie w słońcu [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1962
 1. Śnieg zasypie ślady [słuchowisko]. - Gdańsk ; Warszawa : Polskie Radio, 1962
  Nagroda w 1962 roku na Festiwalu Słuchowisk Regionalnych.

 1. Niedzielne popołudnie [słuchowisko]. - Gdańsk : Studio Prapremier Radiowych przy Klubie Radiowca, 1963
 1. Pożegnanie z ojcem [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1963
 1. Wiek klęski [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1964
  Powst. ok. 1955
  III nagroda w 1955 roku w dziedzinie dramatu w konkursie zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich z okazji Roku Mickiewiczowskiego.

 1. Czy mogę skorzystać z telefonu? [utwór sceniczny] / reż. Autorki. - Warszawa : Polskie Radio, Radiowy Teatr Sensacji, 1966
 1. Chłopiec z dobrego domu [utwór sceniczny]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1967
  Także w: Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, Studio Współczesne, 1968
  Nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1969 roku za radiową twórczość dramaturgiczną oraz za utwór sceniczny pt. „Chłopiec z dobrego domu”.

 1. Deszcz [słuchowisko]. - Gdańsk ; Warszawa : Polskie Radio, 1968
 1. Węzeł [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1969
 1. Powrót do rodzinnego domu [utwór sceniczny] / reż. Autorki. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr Sensacji, 1974
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Chimera :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1929, nr 370
 1. Jak na filmie :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1930, nr 84, s. 4-5
 1. Mam prawo zabijać! :  [nowela] // Naokoło Świata. - Nr 69 (1930), s. 113-126
 1. Tłum :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1930, nr 153, s. 4-5
 1. Za murem :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1930, nr 48, s. 4
 1. Śmierć w papierowym ogrodzie :  [nowela] // Tygodnik Ilustrowany. - 1930, nr 26, s. 530-531
 1. Błoto :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1931, nr 4
 1. Człowiek z widowni :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1931, nr 168
 1. Tramwaj we mgle :  [nowela] // Naokoło Świata. - Nr 84 (1931), s. 12-24
 1. Na leśnej drodze :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1932, nr 339
 1. Dom na prowincji :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1933, nr 368
 1. Manekin :  [nowela] // Gazeta Warszawska. - 1934, nr 373
 1. Kobieta w aucie // Świat. - 1937, nr 8
 1. Krew // Świat. - 1937, nr 21
 1. Europie w 1939 r. (Gdańsk, dnia 5 lutego 1946 r.) :  [wiersz] // Echo (Olsztyn). - 1946, nr 8, s. 6
 1. Europie w 1939 r. (Gdańsk, dnia 5 lutego 1946 r.) :  [wiersz] // Gazeta Morska (Gdynia). - 1946, nr 239, s. 4
 1. Europie w 1939 r. (Gdańsk, dnia 5 lutego 1946 r.) :  [wiersz] // Ziemia Pomorska (Bydgoszcz). - 1946, nr 238, s. 4
 1. Poczta Polska w Gdańsku :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 241, s. 3
 1. Poczta Polska w Gdańsku :  [wiersz] // Echo (Olsztyn). - 1946, nr 8, s. 6
 1. Tragiczny humorysta :  [szkic] // Dziennik Bałtycki. - 1948, nr 321, dod. Rejsy, nr 48, s. 2
  Dot. życia i twórczości Michała Bałuckiego.

 1. Czasy „Dobrej Królowej Anny” //  Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” Teatr Kameralny (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 2 (1949), s. 5-8
  Podpisano: M.S.
  Rys historyczny okresu którego dot. sztuki E. Scribe’a pt. „Szklanka wody”.

 1. Harry Smith – człowiek prawdziwy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Simonow Konstantin. Harry Smith odkrywa Amerykę. – Państwowy Teatr „Wybrzeże” Teatr Kameralny Sopot // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” Teatr Kameralny (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 4 (1949), s. 7-8
 1. Historia w szklance wody :  [recenzja]. - Rec. pracy: Scribe Eugène. Szklanka wody. Państwowy Teatr „Wybrzeże” Teatr Kameralny Sopot // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” Teatr Kameralny (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 2 (1949), s. 11-12
 1. John Galsworthy jako dramaturg :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 1 (1949), s. 5-7
  // – Nr 1 (1948/1949),

 1. Komedia w dobie romantyzmu :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” Teatr Kameralny (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 2 (1949), s. 9-10
  Dot. twórczości Eugène Scribe’a.

 1. Rodowody komedii Bałuckiego // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1949
  // – 1948/1949

 1. Słowacki – Rewolucjonista :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - Nr 4 (1949), s. 9-10
 1. Tragedia ludzi zwykłych :  [recenzja]. - Rec. pracy: Świrszczyńska Anna. Strzały na ulicy Długiej. Państwowy Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk). - 1949
 1. Bezdroża naturalizmu :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 3, 6-7
  Dot. literatury okresu „Młodej Polski”.

 1. Dramat rodzinny – czy dramat klasy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kruczkowski Leon. Niemcy. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Droga do bohaterstwa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fadiejew Aleksandr. Młoda Gwardia. Państwowy Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 2-3, 6
 1. Fantazy. - Rec. sztuki: Słowacki Juliusz. Fantazy. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk. - Rec. pracy: Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 9, 12-13
 1. Jerzy Bernard Shaw :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Juliusz Słowacki :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 13-14
  Dot. twórczości Juliusza Słowackiego.

 1. Komedia czy ... dramat? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zapolska Gabriela. Moralność pani Dulskiej. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 7-8
 1. Maksym Gorki  : (1868-1936) :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 2-3, 6
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Bliziński Józef. Pan Damazy. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Krumłowski Konstanty. Królowa przedmieścia. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Sofronow Anatolij. W pewnym mieście. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Rewolucja w teatrze :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 7-8
  Podpisano: M. S.
  Dot. teatru radzieckiego w świecie współczesnym.

 1. Szczygle zaułki kapitalizmu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Shaw George Bernard. Szczygli zaułek. Państwowy Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
 1. Szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950
  Dot. twórczości Pierre’a Augistina Carona Beaumarchaisa.

 1. Sztuka Andreja Uspienskiego „Przyjaciele”... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Uspienski Andrej. Przyjaciele. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1950, s. 2-4
 1. Czasy Moliera :  [recenzja]. - Rec. pracy: Molièr. Świętoszek. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951, s. 6-7
 1. Dzieło Balzaca // Program Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk). - 1951
 1. Molière :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951, s. 2-3
  Podpisano: M.S.
  Dot. Molière’a.

 1. Mąż i żona :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fredro Aleksander. Mąż i żona. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951, s. 3-4
 1. Pisarz w walce o postęp :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zabłocki Franciszek. Fircyk w zalotach. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951, s. 2-3, 6
 1. Recenzja]. - Rec. pracy: Baltušis Juozas. Pieją koguty. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951
 1. Teatr nowego widza // Głos Wybrzeża. - 1951, 139, s. 4
  Dot. organizacji i funkcjonowania współczesnego teatru.

 1. Śmiech w teatrze :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fredro Aleksander. Śluby panieńskie. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1951, s. 3, 5
 1. Aleksander Ostrowski i jego czasy :  [szkic] // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1952, s. 2-3, 6-7
  Dot. życia i twórczości rosyjskiego pisarza Aleksandra Ostrowskiego.

 1. Cyrulik Sewilski :  [recenzja]. - Rec. pracy: Beaumarchais. Cyrulik Sewilski czyli Daremna przezorność Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1952, s. 2-3
 1. Pisarz w obronie pokoju :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gruszczyński Krzysztof. Pociąg do Marsylii. – Warszawa, 1952 // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 85, s. 4
 1. Walka z przesądem i ciemnotą :  [recenzja]. - Rec. pracy: Zabłocki Franciszek. Zabobonnik. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Program Państwowego Teatru „Wybrzeże” (Gdańsk, Gdynia, Sopot). - 1952, s. 2-3, 6-7
 1. Poczta Polska w Gdańsku :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 207, dod. Rejsy, s. 1
 1. Źródła satyry Suchowo-Kobylina :  [recenzja]. - Rec. pracy: Suchowo-Kobylin Aleksandr. Małżeństwo Kreczyńskiego. Teatr Ziemi Pomorskiej Toruń // Program Teatru Ziemi Pomorskiej (Toruń). - 1954, nr 16, s. 3-5, 8-10
 1. Molier i jego czasy :  [szkic] // Program Teatru Ziemi Pomorskiej (Toruń). - 1955, nr 1, s. 2-3, 6-8
 1. Dama kameliowa czyli blaski i nędze życia kurtyzany // Program Teatru im. Bogusławskiego (Kalisz). - 1956
  Dot. powieści Alexandre Dumasa, syna pt. „Dama kameliowa”.

 1. Poczta Polska w Gdańsku :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, nr 207, dod. Dziewiąta Fala, nr 32, s. 1
 1. Teatr Musseta :  [szkic] // Program Teatru im. Bogusławskiego (Kalisz). - 1957
  Dot. twórczości scenicznej Alfreda de Musseta.

 1. Poczta Polska :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1958, nr 207, dod. Rejsy, nr 35, s. 1
 1. Maria Konopnicka (1842-1910) // Program Studia Rapsodycznego G.T.P.S. - 1961, s. 2-3
  Podpisano: M.S.

 1. Notatki greckie // Litery. - 1962, nr 12, s. 24-25
  Relacja z podróży Autorki do Grecji.

 1. Pomarańcze prosto z drzewa :  [szkic] // Litery. - 1962, nr 9, s. 21-23
  Dot. teatru w Grecji.

 1. Bohater i błazen :  [recenzja]. - Rec. pracy: Shakespeare William. Henryk IV. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Litery. - 1963, nr 10, s. 24
 1. Notatki greckie  // Litery. - 1963, nr 2, s. 22-23
  Relacja z podróży Autorki do Grecji.

 1. Rozmowy o teatrze // Litery. - 1964, nr 11, s. 4
  Rozważania o teatrze w formie dialogu ze znajomym Autorki – Anatolem.

 1. Rozmowy o teatrze // Litery. - 1964, nr 12, s. 6
  Rozważania o teatrze w formie dialogu ze znajomym Autorki – Anatolem.

 1. O aktorstwie przy kawie // Litery. - 1965, nr 2, s. 18
  Rozważania o teatrze w formie dialogu ze znajomą aktorką Autorki – Eleonorą.

 1. Rozmowy o teatrze // Litery. - 1965, nr 1, s. 18
  Rozważania o teatrze w formie dialogu ze znajomym Autorki – Anatolem.

 1. Teatr bez widowni :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 5 (1970), s. 56-66
  Dot. Polskiego Radia, Oddział w Gdańsku.

 1. A jak się stało, opowiem // Teatr. - 1973, nr 7, s. 5-7
  Dot. Teatru Gdańskiego Zespołu Artystycznego.

 1. I czegóż tu się śmiać? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czechow Antoni. „Trzy siostry” Teatr Ziemi Gdańskiej Gdańsk // Litery. - 1973, nr 3, s. 34
 1. Jesienne porządki :  [opowiadanie]. - Nota biogr. // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 235, s. 5
 1. Nie dowierzajcie Autorowi :  [recenzja]. - Rec. pracy: Goszczurny Stanisław. Okaryna. Teatr „Wybrzeże” Gdańsk // Litery. - 1973, nr 9, s. 29
 1. Nowe nadzieje : o Teatrze Ziemi Gdańskiej // Litery. - 1973, nr 9, s. 25-26
 1. Teatr Telewizji : perspektywy i konfrontacje // Litery. - 1973, nr 12, s. 18-20
  Dot. dwudziestolecia teatru telewizji w Polsce.

 1. Godzina, której nie było :  [opowiadanie] // Czas. - 1975, nr 14, s. 25
 1. Zagrożenie :  [opowiadanie] // Literatura. - 1975, nr 24, s. 8-9
  I nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Gdański Oddział Związku Literatów Polskich w ramach „Gdańskiego Konkursu Prozatorskiego” w 1974 roku.

 1. Pożegnanie z ojcem :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 65, s. 6
 1. Poczta Polska w Gdańsku :  [wiersz] // Słowo Powszechne. - 1983, nr 4, s. 5
PrzekładyAdaptacje 1. Fircyk w zalotach [utwór sceniczny] : komedia w trzech aktach / Franciszek Zabłocki ; inscenizacja, reż. i kier. literackie Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Państwowy Teatr „Wybrzeże”, 1951

 1. Strójcie mi strójcie, Narodową scenę [widowisko teatralne] / inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1957
  Przedstawienie powstałe z tekstów Stanisława Wyspiańskiego.
  Sierecki St.: Na scenie rapsodycznej Wybrzeża : [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1957, nr z 15 października.


 1. Wesele [utwór sceniczny] / Stanisław Wyspiański ; adapt. i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Polskie Radio, Teatr, 1957

 1. Drzewo wolności [widowisko teatralne] / inscenizacja i reż. (?) Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1958
  Przedstawienie powstałe z tekstów Władysława Broniewskiego, Władimira Majakowskiego, Pabla Nerudy, Leona Pasternaka, Aleksandra Puszkina, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima.


 1. Szkoła obyczajów [widowisko teatralne] / inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1958
  Przedstawienie powstałe z tekstów Wojciecha Bogusławskiego, Romana Brandstaettera, Juliana Ursyna Niemcewicza i Franciszka Zabłockiego.


 1. Sława dla Salomei [widowisko teatralne] / oprac. literackie, inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1958
  Przedstawienie o Juliuszu Słowackim.


 1. Ballada o Galileuszu [widowisko teatralne] / inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1959
  Przedstawienie powstałe na podstawie sztuki Bertolta Brechta.


 1. Gwiazdy dla wszystkich [widowisko teatralne] : widowisko w 3 aktach / oprac. adapt., inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1960
  Przedstawienie powstałe z tekstów Marii Konopnickiej.


 1. Nowości kwiatem [widowisko teatralne] / oprac. literackie i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1960
  Przedstawienie o Adamie Mickiewiczu powstałe z jego tekstów oraz z tekstów Aleksandra Maliszewskiego.


 1. Wierna rzeka [utwór sceniczny] / Stefan Żeromski ; inscenizacja i reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1960

 1. Dwa wiatry [widowisko teatralne] / oprac. literackie i reż. Malwina Szczepkowska. - Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1961
  Przedstawienie powstałe z tekstów Juliana Tuwima.


 1. Wojna i pokój [utwór sceniczny] : opowieść w 3 aktach / Lew Tołstoj ; adapt. Erwin Piscator, inscenizacja reż. Malwina Szczepkowska. – Gdańsk, Gdańskie Studio Rapsodyczne, 1961

 1. Duża sala [utwór sceniczny] / Jacob van Velde ; adapt. i reż. Malwina Szczepkowska. - Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, 1966

 1. Malwina - czyli Domyślność serca [utwór sceniczny] / Maria Wirtemberska ; adapt. i reż. Malwina Szczepkowska. - Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, Studio Klasyczne, 1967

 1. Malwina - czyli Domyślność serca [utwór sceniczny] / Maria Wirtemberska ; adapt. Malwina Szczepkowska ; reż. Malwina Szczepkowska i Jan Bołgaty. – Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, 1968
  Także: Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, 1970


 1. Kamienne serce [utwór sceniczny] / Mór Jókai ; adapt. i reż. Malwina Szczepkowska. – Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, 1971
  Adapt. utworu „Kamienne serce” pt. „Matka Baradlay`ów”.
  Także: Warszawa, Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, 1976


 1. Wielki dług sprawiedliwości [audycja radiowa] / oprac. Malwina Szczepkowska. – Warszawa, Polskie Radio, 1973
  Audycja dot. życia i twórczości Marii Konopnickiej.


Wstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Autorka „Genewy...” o sobie [wypowiedź]. - Fot. // Program Teatru Kameralnego „Wybrzeże” (Sopot). - Nr 1 (1948), s. 5

 1. Plany literatów gdańskich [wywiad] / rozm. (bert) // Słowo Powszechne. - 1950, nr 11, s. 2
  Dot. ich twórczości literackiej.


 1. Książka i scena : rozmawiamy z reżyserem Gdańskiego Studia Rapsodycznego [wywiad] / rozm. Sławomir Sierecki // Wieczór Wybrzeża. - 1958, nr 68, s. 3
  Podpisano: (Sier.).


 1. Z wizytą u gdańskiej Agaty Christie : rozmowa z Malwiną Szczepkowską [wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1959, nr 141, dod. Rejsy, 24, s. 5-6

 1. Wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte // Dziennik Bałtycki. - 1960, nr 151, s. 4

 1. Teatr oświatowy w Gdańsku przed 20 laty [wywiad] / rozm. Eugenia Kochanowska. -   // Informator Wojewódzkiego Domu Kultury (Gdańsk). - Nr 48 (1965), s. 10-14

 1. Jaki teatr? [wypowiedź] // Litery. - 1974, nr 9, s. 33-34
  Wypowiedź m.in. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. W warsztatach pisarzy Wybrzeża [wypowiedź] / not. Izabella Trojanowska  // Głos Wybrzeża. - 1974, nr 227, s. 5

 1. Dzielenie się chlebem kultury [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - W cyklu: „Rozmowy z pisarzami” ; Nota biogr.  // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 222, s. 5

 1. Pod urokiem literatury i teatru [wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 3, s. 3
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Słownik Współczesnych Pisarzy Polskich. T. 3, r-ż / oprac. zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1964. - S. 266-267

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Kowalewska Maria.  Gdańsk literacki. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 5, 83-86

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Misiorny Michał.  Pisarze gdańscy. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 78-79

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Bartelski Lesław M.  Polscy pisarze współcześni. - Wyd. nowe poszerz. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972. - S. 368

 1. Szczepkowska Malwina  [hasło] // W: Współcześni pisarze Kielecczyzny / red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska ; wstęp Tomasz Palacz . - Radom : Miejska Rada Narodowa : Miejska Biblioteka Publiczna, 1973. - S. 67

 1. Szczepkowska Malwina [nota biobibliograficzna] // W: Puzdrowski Edmund.  Pisarze Pomorza Gdańskiego. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - S. 94-95
  Podpisano: Jan Bożychowski.
  Zawiera również fot. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Bartelski Lesław M.  Polscy pisarze współcześni . - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 349-350

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / przedm. Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 169-171

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2 / red. nauk. Włodzimierz Maciąg. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1981. - S. 240-241

 1. Bukowski Andrzej.  O tych, którzy ostatnio odeszli ... [wspomnienia] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej / pod red. Andrzeja Bukowskiego . - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 9, 10, 23-24

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980 / red. nacz. Zbigniew Wilski ; [aut.:] Barbara Berger [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994. - S. 693

 1. Zawadzka Joanna.  Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 8, Ste-V. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Instytut Badań Literackich PAN, 2003. - S. 140-141
  ISBN 83-02-08697-5 (t.8). - ISBN 83-02-05444-5 (całość)

 1. Szczepkowska Malwina [hasło] // W: Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005 / [zespół red. Grażyna Bral i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Morski, 2008. - S. 166-167

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 15, 16, 18, 19, 25, 31, 52-55, 78, 84, 158. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Kochanowska Eugenia: U pisarzy Wybrzeża // Nowiny Literackie. – 1947, nr 15, s. 4
  O planach twórczych m.in. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. Wnuk Włodzimierz: Na warsztatach pisarzy gdańskich // Tygodnik Wybrzeża (Szczecin). – 1948, nr 38, s. 9

 1. Wołkowicz Kazimierz: Studio Rapsodyczne Malwiny Szczepkowskiej // Panorama Północy. – 1957, nr 18, s. 18
  Dot. Gdańskiego Studia Rapsodycznego.


 1. Winnicka Bożena: Gdańskie Studio Rapsodyczne // Teatr. – 1962, nr 13, s. 25
  Dot. m.in. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. Pięć lat gdańskich rapsodyków // Teatr. – 1963, nr 1, s. 24
  Dot. m.in. Malwiny Szczepkowskiej i Gdańskiego Studia Rapsodycznego.


 1. Gdańscy literaci : Malwina Szczepkowska, Andrzej Twerdochlib, Wojciech Witkowski, Stanisław Załuski, Zbigniew Żakiewicz // Dziennik Bałtycki. – 1976, nr 65, s. 5

 1. Chudek Józef: Z materiałów biobibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w r. 1977 : [hasło] // Rocznik Literacki. – 1977, s. 691-692
  Podpisano: J.CH.
  Biogram Malwiny Szczepkowskiej.


 1. Tilson Teresa. Malwina Szczepkowska jako pisarka i współorganizatorka życia literackiego na Wybrzeżu Gdańskim : praca magisterska. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1979. - 108 s.

 1. Kochanowska Eugenia. Odeszli w cień. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 53-62 : Malwina Szczepkowska - Napoleonida Niezwyciężona

 1. Żurowski Andrzej. Wieczory popremierowe. – Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. – S. 7, 9, 17 : [Malwina Szczepkowska]

 1. Bukowski Andrzej: Twórczość literacka wiedziona żarliwą miłością i pasją // Dziennik Bałtycki. – 1983, nr 104, s. 3-4
  Artykuł wspomnieniowy o zmarłych pisarzach Pomorza Gdańskiego w latach 1976-1983, m.in. o Malwinie Szczepkowskiej.


 1. Kochanowska Eugenia: Odeszli w pamięć // Gdański Rocznik Kulturalny. - R. 8 (1985), s. 159-176
  Biogram Malwiny Szczepkowskiej na s. 162


 1. Gdańsk teatralny : historia i współczesność / pod red. Jana Ciechowicza przy współpracy Haliny Kasjaniuk ; [aut.:] Edmund Kotarski [i in.]. – Gdańsk : Państwowy Teatr „Wybrzeże”, 1988. – S. 6, 58, 59, 62, 128, 129, 131, 184, 185, 235
  Dot. m.in. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. (cel): Malwina Szczepkowska (1909-1977). - Fot. - W cyklu: "Wizerunki pisarzy gdańskich" : [hasło] // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 89

 1. Witkowska Regina: Malwina Szczepkowska : bliskie spotkania sprzed lat : [wspomnienie] // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 157, dod. Delta, nr 61, s. 3

 1. Rogowicz Tadeusz: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 14 (1992), s. 200-214
  O Gdański Studiu Rapsodycznym i o Malwinie Szczepkowskiej.


 1. Kietrys Alina: Czy teatr Iwo Galla był „Świątynią Sztuki”? : trzy sezony w Teatrze „Wybrzeże” // Gdański Rocznik Kulturalny. - R. 17 (1997), s. 79-92
  Dot. m.in. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. [Malwina Szczepkowska] // W: Pół wieku Teatru Wybrzeże : przedstawienia (1946-1996) : praca zbiorowa / pod red. Jana Ciechowicza. – Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1998. – S. 29, 30, 52, 55, 122, 148
  ISBN 83-7017-788-3

 1. [Malwina Szczepkowska] // W: Gdańskie teatry osobne / pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego ; [aut.:] Wojciech Owczarski [i in.]. – Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2000. – S. 45, 46, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 197
  ISBN 83-7017-911-8

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Gdańskie "Bractwo Literackie" tworzy zespół recytatorski... : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1949, nr z 22 maja, dod. Rejsy, nr 21
  Dot. udziału Malwiny Szczepkowskiej w tworzeniu "Bractwa Literackiego" w Gdańsku.


 1. "Gwiżdżę, czy z brązu ktoś mi spodnie skroi" : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1949, nr z 4 grudnia, dod. Rejsy, nr 49
  Nota dot. odczytu Malwiny Szczepkowskiej o Włodzimierzu Majakowskim.


 1. Najwybitniejsi przedstawiciele świata artystycznego Wybrzeża otrzymują dziś nagrody za rok 1948 : [nota]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1949, nr 15
  Dot. otrzymania m.in. przez Malwinę Szczepkowską nagrody Gdańskiej Rady Sztuki.


 1. Twórczyni pierwszego teatru w Gdańsku : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1949, nr z 16 stycznia
  Dot. Malwiny Szczepkowskiej.


 1. Nowicki Krzysztof: Istota radzieckiego teatru : wśród imprez KMPiK // Ilustrowany Kurier Polski (Bydgoszcz). – 1955, nr 245, s. 3
  Relacja z bydgoskiej prelekcji Malwiny Szczepkowskiej pt. „Istota radzieckiego teatru”.


 1. Odznaczeni : [nota] // Radio i Telewizja. – 1970, nr 21, s. 6
  Nota dot. odznaczenia m.in. Malwiny Szczepkowskiej „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.


 1. II [DRUGA] Dekada Pisarzy Wybrzeża : wejherowska niedziela literacka : wieczór poetów w Chwaszczynie : [sprawozdanie] // Głos Wybrzeża. – 1971, nr 228, s. 1-2
  Sprawozdanie zawiera m.in. biogram Malwiny Szczepkowskiej.


 1. 2 VI (w Gdańsku) – Malwina Szczepkowska, lat 68, pisarka, reżyserka...]. – W rubryce: „Zmarli” // Tygodnik Powszechny. – 1977, nr 41, s. 2

 1. Malwina Szczepkowska : [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. – 1977, nr 125, s. 2

 1. Malwina Szczepkowska – lat 68, pisarka, reżyserka... – W rubryce: „Zmarli” // Teatr. – 1977, nr 17, s. 25

 1. Malwina Szczepkowska zam. Zambrzycka (30 VII 1909 Pińczów, woj. Kieleckie – 2 VI 1977 Gdańsk... – W rubryce: „Zmarli” // Almanach Sceny Polskiej. – T. 18 (1976/1977), s. 233

 1. Zmarła Malwina Szczepkowska : [nekrolog]. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1977, nr 125, s. 2

 1. Zmarła Malwina Szczepkowska : [nekrolog]. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1977, nr 126, s. 2

Opracowania poszczególnych utworów 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Ciesielski Zenon: [Teatr „Wybrzeże” ma szczęście do opracowań...] : [recenzja] // Rocznik Gdański. – T. 27 (1968), s. 330-332

 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Mazurczyk Jerzy: Kronika teatrów : [recenzja]. – W cyklu: „Książki Wybrzeża” // Głos Szczeciński. – 1968, nr 124, dod. 7-my Głos Tygodnia, nr 21, s. 8

 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Misiorny Michał: O Teatrze „Wybrzeże” : [recenzja]. – W rubryce: „Pisarze i książki” // Głos Wybrzeża. – 1968, nr 53, s. 4

 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Szczepański Jan Alfred: [nota] // Trybuna Ludu. – 1968, nr 129, s. 6
  Podpisano: J.A.SZCZ.


 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Łastawiecki Kazimierz: Dwadzieścia lat Teatru „Wybrzeże” : [recenzja] // Litery. – 1968, nr 5, s. 35

 1. 20 lat teatru na Wybrzeżu
  Bołtuć Irena: [recenzja] // Le Théâtre en Pologne (Warszawa). – 1969, nr 7, s. 11-12

 1. Chłopiec z dobrego domu
  Bądkowska Stefania: [nota] // Radio i Telewizja. – 1968, nr 33, s. 9
  Podpisano: es-be.


 1. Czy mogę skorzystać z telefonu?
  Witkowska Regina: Czy mogę skorzystać z telefonu? : słuchowisko Malwiny Szczepkowskiej 1. V. godz. 19.30 p. II : [nota] // Radio i Telewizja. – 1966, nr 17, s. 2
  Podpisano: R.W.


 1. Dom chorych dusz
  Jesionowski Alfred: [Powieść Malwiny Szczepkowskiej...] : [recenzja]. – W rubryce: „Wśród powieści : półka z książkami” // Kultura (Poznań). – 1938, nr 50
  Dot. m.in. powieści pt. „Dom chorych dusz”.


 1. Dom chorych dusz
  Putrament Jerzy: Wśród nowych powieści : [recenzja] // Sygnały (Lwów). – 1938, nr 57

 1. Dom chorych dusz
  Rabska Zuzanna: Krytyka Literacka : [nota] // Kurjer Warszawski (Warszawa). – 1938, nr 327, wydanie wieczorne, s. 8
  Podpisano: Z. R.


 1. Dom chorych dusz
  Zechenter Witold: Dwie starości : [recenzja] // Ilustrowany Kuryer Codzienny (Kraków). – 1938, nr 300, s. 13
  Dot. m.in. powieści pt. „Dom chorych dusz”.


 1. Dom chorych dusz
  Jurkiewicz Czesław: Interesująca powieść kryminalna : [recenzja] // Pomorze. – 1958, nr 10, s. 4

 1. Dom chorych dusz
  Pędziński Zbigniew: Przygoda – awantura- sensacja : [recenzja] // Ilustrowany Kurier Polski (Bydgoszcz). – 1958, nr 135, s. 4

 1. Dom chorych dusz
  Pędziński Zbigniew: Sensacje w dobrym gatunku : [recenzja] // Głos Wielkopolski. – 1958, nr 9, s. 4

 1. Dom chorych dusz
  Kubikowski Zbigniew: Dom chorych dusz : [recenzja]. – W rubryce: „Spadkobiercy Sherlocka Holmesa” // Odra (Wrocław). – 1960, nr 37, s. 8
  Podpisano: Zk.


 1. Dom chorych dusz
  Kwiryn Jerzy: „Kryminał” – wątpliwy : [recenzja]. – W rubryce: Przegląd nowości literatury rozrywkowej // Nowe Książki. – 1960, nr 20, s. 1250-1251

 1. Dom chorych dusz
  Pędziński Zbigniew: Broniąc powieści kryminalnej : [recenzja] // Ilustrowany Kurier Polski. – 1960, nr 8, s. 4

 1. Dom chorych dusz
  Moskalówna Ewa: „Węzły” czyli o powieściach sensacyjnych Malwiny Szczepkowskiej : [recenzja] // Litery. – 1970, nr 6, s. 31
  Dot. również powieści pt. „Maska profesora Brandla” i „Tajemnica za każdymi drzwiami”.


 1. Dom na prowincji
  H.P.: „Dom na prowincji” : [nota] // Gazeta Warszawska. – 1933, nr 368, s. 4

 1. Dom na prowincji
  Piwiński Leon: [„Dom na prowincji” Malwiny Szczepkowskiej...] : [recenzja]. – W ramach rozdz. „Powieść” // Rocznik Literacki. – 1933, s. 107

 1. Dom na prowincji
  Rabska Zuzanna: Kronika Literacka : [nota] // Kurjer Warszawski (Warszawa). – 1933, nr 340, wyd. wieczorne, s. 8
  Podpisano: Z. R.


 1. Maska profesora Brandla
  Kubikowski Zbigniew: Maska profesora Brandla : [recenzja]. – W rubryce: „Spadkobiercy Sherlocka Holmesa” // Odra (Wrocław). – 1959, nr 46, s. 12
  Podpisano: (z.k.).


 1. Maska profesora Brandla
  Moskalówna Ewa: „Węzły” czyli o powieściach sensacyjnych Malwiny Szczepkowskiej : [recenzja] // Litery. – 1970, nr 6, s. 31
  Dot. również powieści pt. „Dom chorych dusz” i „Tajemnica za każdymi drzwiami”.


 1. Maska profesora Brandla
  Moskalówna Ewa: „Węzły” czyli o powieściach sensacyjnych Malwiny Szczepkowskiej : [recenzja] // Litery. – 1970, nr 6, s. 31
  Dot. również powieści pt. „ Dom chorych dusz” i „Maska profesora Brandla”.


 1. Muszę kłamać
  (ace): Lalki i życie : [nota] // Gazeta Polska. – 1938, nr 353

 1. Niedzielne popołudnie
  m. dul.: „Niedzielne popołudnie” : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1963, nr 150, s. 4

 1. Niedzielne popołudnie
  RAF: W radiowym teatrze : [recenzja]. – W rubryce: „Nasza recenzja” // Głos Wybrzeża. – 1963, nr 160, s. 3

 1. Ręka
  Bielan Maciej: Samozaparcie : [recenzja] // Walka Młodych. – 1972, nr 18

 1. Ręka
  Burczycka Marzena: Literatura popularna : [recenzja] // Litery. – 1972, nr 10, s. 32
  Dot. również powieści „Trzeciej na imię śmierć”.


 1. Ręka
  M.U.: Dzięki damskim talentom : [felieton] // Tygodnik Morski. – 1972, nr 18, s. 24
  Dot. m.in. powieści Malwiny Szczepkowskiej pt. „Ręka”.


 1. Ręka
  Siewierski Jerzy: Nowe powieści sensacyjne : [recenzja] // Nowe Książki. – 1972, nr 13, s. 75-76
  Dot. m.in. powieści Malwiny Szczepkowskiej pt. „Ręka”.


 1. Schody w górę
  H.P.: „Schody w górę” : [nota] // Gazeta Warszawska. – 1934, nr 381, s. 4

 1. Schody w górę
  Piwiński Leon: [Powieść Malwiny Szczepkowskiej „Schody w górę...] : [recenzja]. - W ramach rozdz. „Powieść” // Rocznik Literacki. – 1934, s. 101-102

 1. Schody w górę
  Rabska Zuzanna: Kronika Literacka : [nota] // Kurjer Warszawski (Warszawa). – 1934, nr 339, wyd. wieczorne, s. 10
  Podpisano: Z. R.


 1. Schody w górę
  Breiter Emil: Powieść i nowela : [recenzja] // Wiadomości Literackie. – 1935, nr 7, s. 4
  Dot. m.in. powieści pt. „Schody w górę”.


 1. Schody w górę
  Sinko Tadeusz: Pięć książek niewieścich : [recenzja] // Ilustrowany Kuryer Codzienny (Kraków). – 1935, dod. Kuryer Literacko-Naukowy, nr 7, s. VII
  Podpisano: R.


 1. Schody w górę
  Starowieyska-Morstinowa Zofia: [Książka Malwiny Szczepkowskiej „Schody w górę...] : [recenzja]. – W dziale: „Przegląd Piśmiennictwa” // Przegląd Powszechny. – T. 205 (1935), s. 135-136

 1. Tajemnica za każdymi drzwiami
  Kubikowski Zbigniew: Tajemnica za każdymi drzwiami : [recenzja]. - W rubryce: „Spadkobiercy Sherlocka Holmesa” // Odra (Wrocław). – 1959, nr 15, s. 12
  Podpisano: (z.k.).


 1. Tajemnica za każdymi drzwiami
  Michniak Czesław: Ciekawa lektura : [recenzja] // Tygodnik Zachodni (Poznań ; Szczecin). – 1959, nr 24, s. 5
  Podpisano: MAK.


 1. Trzeciej na imię śmierć
  Siewierski Jerzy: Kryminalny kryminał : [nota] // Nowe Książki. – 1971, nr 17, s. 1169-1170
  Podpisano: A.S.


 1. Trzeciej na imię śmierć
  Burczycka Marzena: Literatura popularna : [recenzja] // Litery. – 1972, nr 10, s. 32
  Dot. również powieści „Ręka”.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Malwiny Szczepkowskiej obraz teatralnego Wybrzeża : [audycja radiowa] / aud. Zenona Ciesielskiego. - Gdańsk : Polskie Radio. Redakcja Literacka, 1968, 6 marca, 15 min.

Informacje inneDanielewicz Gabriela: Patronka biblioteki we Wrzeszczu : zapominamy o Malwinie Szczepkowskiej? // Głos Wybrzeża. – 1997, nr 207, s. 10
Nadanie imienia Malwiny Szczepkowskiej Filii nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Do góry | Powrót do wyboru pisarza