strona główna
Pisarz:
Stanisława Fleszarowa-Muskat

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Stanisława Fleszarowa-Muskat

Ur. 1919, zm. 1989

Powieściopisarka, poetka, publicystka, dramaturg, autorka książek dla dzieci i młodzieży
Pseudonimy i kryptonimy: Andrzej Flem, esef, (f), Fl, KWAS, S.F., St.F.


Urodziła się 21 stycznia 1919 roku w Siennowie pod Przeworskiem (woj. rzeszowskie) jako córka Władysława Krzyckiego, nauczyciela, i Antoniny Anny Wandy z Isakiewiczów, z pochodzenia Ormianki. Miała starszego brata Zygmunta (zm. 1995). Dzieciństwo i młodość spędziła w Kole, gdzie jej ojciec był kierownikiem tamtejszej szkoły, a w latach 1924-1927 sprawował urząd burmistrza. Tu ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną oraz Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa "Oświata". Debiutowała utworami poetyckimi w roku 1934, jeszcze jako uczennica gimnazjum, drukując swoje wiersze w Gazecie Kolskiej. W roku 1936 podjęła studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, przerwane wybuchem wojny. Bezpośrednio po wojnie usiłowała do nich powrócić, jednak różne przeszkody - w tym stan zdrowia - sprawiły, że porzuciła ten zamiar. W czasie studiów pisywała wiersze do Kuriera Poznańskiego i Ilustracji Polskiej.
W kwietniu 1941 roku została wywieziona z bratem Zygmuntem na przymusowe roboty do Niemiec (Anzenkirchen, następnie Eggenfelden w Bawarii), gdzie pracowała w charakterze robotnicy rolnej, później fabrycznej i ostatecznie pomocy biurowej („polnische Bürohilfe”) w fabryce obuwia Karla G. Hartlieba (Rottaler Schuhfabrik). Przebywała tam do 24 listopada 1942 roku, do czasu otrzymania przysługującego jej wówczas urlopu, z którego już nie powróciła. Wyjechała do Lwowa, gdzie 3 grudnia 1942 roku poślubiła prawnika Jerzego Fleszara. Po przesłaniu do Eggenfelden zaświadczenia lekarskiego o „czasowej niezdolności do pracy i podróżowania”, dwukrotnej prośby o zwolnienie oraz informacji o zawarciu związku małżeńskiego, uzyskała zgodę niemieckiego pracodawcy na zwolnienie z jego zakładu pracy. Powiadomiony o tym Urząd Pracy w Eggenfelden zaakceptował ten fakt i przesłał zgodę na zatrudnienie we Lwowie, gdzie podjęła pracę jako urzędniczka Centralnego Urzędu Rolniczego Galicji. Do połowy marca 1944 roku pozostawała we Lwowie, skąd jeszcze wiosną tego roku przeniosła się do Częstochowy. Pracowała tu jako urzędniczka w Rolniczej Okręgowej Spółdzielni Handlowej, a tuż po wyzwoleniu w Wytwórni Chemicznej "Dzwon". W połowie roku 1945 przyjechała na Wybrzeże i zamieszkała w Gdyni, dokąd sprowadził ją brat matki Jan Issakiewicz, następnie mieszkała w Sopocie. W roku 1952 rozwiodła się z Jerzym Fleszarem, a w roku 1957 poślubiła Tadeusza Muskata.
W latach 1945-1956 łączyła pracę zawodową z twórczością literacką. Pracowała w redakcji Dziennika Bałtyckiego (1945-1946), Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej "Czytelnik" (1946-1950), Teatrze "Wybrzeże (1950-1953), "Estradzie" (1953-1955) i ponownie w redakcji Dziennika Bałtyckiego do roku 1955. Pełniła również liczne funkcje społeczne. W roku 1946 została członkiem Oddziału Gdańskiego ZLP, którego prezesem była w latach 1954-1955 oraz 1966-1971. W latach 1962-1964 była radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Działała też w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, a także należała do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W latach 1962-1973 pełniła funkcję członka kolegium redakcyjnego miesięcznika Litery (Dział Prozy). W czerwcu 1965 została członkiem Rady Programowej Wydawnictwa Morskiego.
Za właściwy debiut uznawała poemat "Sen o morskiej potędze", wydany w roku 1948 z przedmową Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pierwsze opowiadanie - "W służbie morza", opublikowane pod krypt. "St.F." - ukazało się w roku 1946, wydane w Częstochowie przez Spółkę Wydawniczą "Ezop". Jednak w ocenie pisarki debiutem prozatorskim była dopiero nowela "Na stoczni", nagrodzona w roku 1949 II nagrodą w konkursie literackim Zarządu Głównego Ligi Morskiej. W tym samym czasie powstał też pierwszy dramat - "Chopin i Zuska" (sztuka 3-aktowa). Ów okres, najbardziej bogaty w poszukiwania twórcze i próby uprawiania różnych rodzajów i gatunków literackich, zaowocował m.in. powstaniem w roku 1955 tekstu "Kantaty Gdańskiej" do muzyki Kazimierza Wiłkomirskiego, a w roku 1956 wystawieniem przez gdańską "Estradę" komedii muzycznej "Sublokator do wszystkiego", do której słowa napisała Fleszarowa. Jednocześnie już od roku 1948 pisarka pracowała nad swoją pierwszą powieścią - "Pozwólcie nam krzyczeć", która ukazała się drukiem w roku 1958, ale jej fragment pt. "Dziewczęta z wieży Babel" wydrukowały Rejsy już w roku 1950. Lata pięćdziesiąte to również początek twórczości publicystycznej, którą Fleszarowa uprawiała przez ponad 15 lat. W latach 1957-1968 publikowała cotygodniowe felietony w Głosie Wybrzeża, natomiast Wieczór Wybrzeża drukował w latach 1973-1974 jej felietony z cyklu "Intymności publiczne". Lata 1960-1980 to okres najbardziej twórczy w życiu pisarki. Powstała wówczas większość jej znanych powieści, opowiadań, sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych. W jej prozie powieściowej, obok dominującej tematyki współczesnej, pojawiła się również tematyka morska ("Milionerzy, 1961; "Kochankowie róży wiatrów, 1961), poszerzona o wątki historyczne w 3-tomowej powieści poświęconej Gdyni i ludziom związanym z jej losami ("Tak trzymać 1974-1977). W roku 1967 Stanisława Fleszarowa-Muskat ukończyła Studium Scenariopisarstwa w Warszawie, co zaowocowało licznymi scenariuszami filmowymi. Na przełomie lat 60. i 70. pisarka dołączyła do grona twórców literatury młodzieżowej. Zapoczątkowała ten rodzaj pisarstwa powieścią "Wycieczka-ucieczka". Wkrótce po niej powstała następna powieść dla młodzieży "Papuga pana profesora", liczne opowiadania, widowiska telewizyjne, pisane głównie dla Teatru Młodego Widza w Warszawie, oraz słuchowiska radiowe.
Wydarzenia lat 1980-1982 nie pozostały bez wpływu na życie i twórczość Stanisławy Fleszarowej-Muskat. W sierpniu 1980 roku pisarka wystosowała apel o podjęcie dwustronnych rozmów pomiędzy strajkującymi a stroną rządową w sprawie "przywrócenia normalnych warunków pracy i życia na Wybrzeżu". Treść tego apelu została opublikowana w almanachu gdańskich środowisk twórczych Punkt (1980 nr 12, zob. bibliografia).
Przez kilka następnych lat Stanisława Fleszarowa-Muskat nie ogłaszała drukiem nowych publikacji i wycofała się z działalności społecznej. Podpisała jedynie umowy wydawnicze na wznowienie dwóch wcześniejszych powieści: "Dwie ścieżki czasu" i "Przerwa na życie". Jesienią 1981 roku powstał rękopis pierwszych rozdziałów powieści "Most nad rwącą rzeką", zawierającej m.in. echa wydarzeń poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W roku 1983 pisarka rozpoczęła pracę nad powieścią "Pasje i uspokojenia" oraz przygotowywała do druku zbiór opowiadań pt. "Czarny warkocz". Kilka ostatnich lat swojego życia poświęciła głównie powieściom. Powstały wówczas: "Pod jednym dachem, pod jednym niebem", "Stangret jaśnie pani" oraz niedokończona powieść "Łza" (dwa ostatnie tytuły wydane już po śmierci pisarki).
Dorobek twórczy Stanisławy Fleszarowej-Muskat jest bardzo bogaty i różnorodny, zważywszy, że była autorką ponad 700 różnych utworów (w tym tylko niewielka część nie była publikowana). Najbardziej znane są jej powieści, opowiadania i dramaty, które złożyły się na powstanie ponad 30 tytułów publikacji książkowych (układ wg daty pierwszego wydania): "W służbie morza" (1946), "Sen o morskiej potędze" (1948), "Pozwólcie nam krzyczeć" (1958), "Przerwa na życie" (1960), "Lato nagich dziewcząt" (1960), "Milionerzy" (1961), "Kochankowie róży wiatrów" (1961), "Czterech mężczyzn na brzegu lasu" (1963), „Ostatni koncert" (1965), "Zatoka śpiewających traw" (1967), "Szukając gdzie indziej" (1967), "Wycieczka-ucieczka" (1968), "Powrót do miejsc nieobecnych" (1968), "Jedna noc z tamtych lat" (1969), "Wczesną jesienią w Złotych Piaskach (1970), "Papuga pana profesora" (1970), "Wizyta" (1971), "Wzór dla kapitana" (1971), "Dwie ścieżki czasu" (1973), "Tak trzymać", t. 1-3 (1974-1977), "Kochankowie muszą się rozstać" (1975), "Złoto nie złoto" (1979), "Most nad rwącą rzeką" (1984), "Czarny warkocz" (1985), "Pasje i uspokojenia" (1987), "Pod jednym dachem, pod jednym niebem" (1988), "Stangret jaśnie pani" (1989), „Portret dziewczyny na zielonym tle” (1991), "Łza" (1992), „Nie wracają na obiad” (1998), „Noc pod Alpami” (1999).
Spośród wymienionych publikacji książkowych najwięcej wznowień i najwyższe nakłady miały powieści pisarki, a dwie z nich ("Wczesną jesienią w Złotych Piaskach", "Dwie ścieżki czasu") wydano drukiem brajlowskim. Wiele utworów Stanisławy Fleszarowej-Muskat doczekało się także adaptacji filmowej i radiowej. Na motywach powieści "Pozwólcie nam krzyczeć" powstał film produkcji polsko-niemieckiej pt. "Spotkania w mroku", którego współautorką scenariusza była Fleszarowa. Na użytek telewizji powstały takie utwory, jak: "Dialog z minionym czasem", "Gruszeczka", "Korzeń, łodyga, kwiat", "Ludzie znad zatoki", "Tam i gdzie indziej". Polskie Radio emitowało jej opowiadania, słuchowiska, powieści (m.in. "Milionerzy, "Kochankowie róży wiatrów"). Opowiadania i dramaty pisarki były również tłumaczone na języki obce: angielski, czeski, niemiecki, rosyjski, słowacki i węgierski. Część z nich wydano drukiem, inne były emitowane w radio lub adaptowano je dla potrzeb telewizji.
Stanisława Fleszarowa-Muskat zmarła 1 października 1989 roku w Sopocie, gdzie pochowana została na Cmentarzu Komunalnym. Spuścizna literacka pisarki - będąca dorobkiem ponad czterdziestoletniej pracy twórczej i doświadczeniem jej siedemdziesięcioletniego życia - została oficjalnie przekazana przez męża pisarki Tadeusza Muskata do zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN w roku 1990, w formie daru. Zgodnie z wolą ofiarodawcy została uporządkowana, pogrupowana i opracowana. Przewodnikiem po opracowanej kolekcji (Papiery osobiste, twórczość, korespondencja, materiały różne) jest monograficzny tom "Katalogu rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN", t. 3: Spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat, sygn. Ms 5874-6123, oprac. i przygot. do druku K. Świerkosz, Gdańsk: Marpress, 1999. W posiadaniu Biblioteki Gdańskiej PAN są również, na mocy umowy depozytowej z 29 lutego 2000 roku zawartej pomiędzy BG PAN a Fundacją im. S. Fleszarowej-Muskat w Sopocie, dokumenty osobiste pisarki za lata 1927-1949 (47 szt.), które stanowią cenne uzupełnienie spuścizny pisarki.

Działalność społeczna: Związek Literatów Polskich (od 1946r. ; funkcja prezesa Oddziału Gdańskiego ZLP w kadencji: 1954-55, 1966-1971) ; Kolegium Redakcyjne miesięcznika Litery, Dział Prozy (członkostwo 1962-1973) ; Rada Programowa Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku (członkostwo od 1965 r.) ; członkostwo w różnego typu organizacjach i stowarzyszeniach, m.in.: Liga Kobiet (zarząd), Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Nagrody literackie:
Nagroda literacka miasta Gdańska (1958); Dyplom honorowy literackiej nagrody marynistycznej im. Mariusza Zaruskiego (1968); Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości literackiej (1969); Nagroda Wojewódzka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, przyznana przez Wojewodę Gdańskiego (1974); Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za rok 1979 w dziedzinie nauki, kultury i sztuki; Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za zasługi w dziedzinie kultury, sztuki i upowszechniania wiedzy o Gdańsku (1985); Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Brązowa Plakieta” w uznaniu zasług dla Sopotu w dziedzinie kultury (1988) ; Nagrody za poszczególne utwory literackie zob. bibliografia.

Odznaczenia:
m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1964); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1969); Złota odznaka „Zasłużonego Pracownika Morza” (1970); Odznaka „Zasłużonego Działacza Kultury” (1971); Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1973); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1976); Brązowy „Medal za zasługi dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Ludowej” (1978); Medal „Zasłużonemu dla polskiej marynistyki” (1980


Biogram oprac.: Maria Mroczkiewicz, Jacek Grzybowski; współpraca: Krystyna Świerkosz (Biblioteka Gdańska PAN), na podstawie słowników i opracowań zamieszczonych w bibliografii oraz niepublikowanych materiałów źródłowych omówionych w pracy: K. Świerkosz: Nieznane materiały do biografii Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Libri Gedanenses. - T. 21 (2004).

Bibliografię oprac. Maria Mroczkiewicz, Jacek Grzybowski
a


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. ABC morskie : Tekst [wierszem] Stanisławy Fleszarowej-Muskat / oprac. Beata Słuszkiewicz i Jan Krzemieniewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1948. - 30 s. ; 23 cm
 1. Sen o morskiej potędze : poemat z czasów Władysława IV / przedm. Eugeniusz Kwiatkowski. - Sopot : "Fregata", 1948. - 92 s. ; 22 cm
  Nagroda literacka Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni w 1949 roku.

 1. Faryjak ; Ostatni raz : (opowiadania o tematyce antyalkoholowej) / Stanisław Dębowski, Stanisława Fleszarowa-Muskat ; okł. projektował Janusz Rapnicki. - Warszawa : Wydaw. Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1954. - 53, [1] s. ; 20 cm
      Zawartość: Stanisław Dębowski: Faryjak ; Stanisława Fleszarowa-Muskat: Ostatni raz.
  Na zlecenie Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego.
  Nagroda Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych w 1954 roku.

 1. Pozwólcie nam krzyczeć! [powieść]. - Gdynia ; Wydaw. Morskie, 1957. - 520 s.
  tamże: wyd. 2 popr. – 1962 ; wyd. 3 popr. – 1962 ; wyd. 4. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971, tamże: wyd. 5. – 1975 ; [wyd. 6]. – 1983 ; wyd. 1 [właśc. 7]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1988 ; wyd. 7 [właśc. 8].
  Pierwodruk fragm. pow.. pt. „Spotkanie w mroku” w: Pomorze // 1957, nr 5, s. 4
  Nagroda Literacka Miasta Gdańska w 1958 roku.
  Stanowi Cz. 1 cyklu. - Cz. 2 pt. Przerwa na życie. - Cz. 3 pt. Wizyta.
  II miejsce w 1973 roku, w VII konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w latach 1971-1972.
  Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku plebiscycie „Czterdzieści książek na czterdziestolecie”.
  Nagroda Literacka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 1984 w dziale literatury beletrystycznej.

 1. Lato nagich dziewcząt [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1960. - 298, [2] s. ; 20 cm
  Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970 ; tamże [wyd. 3] – 1991 ; wyd. 1 [właśc. 4] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1993 ; wyd. 2 [właśc. 5] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1998
  Pierwodruk fragm. pow. w: Tygodnik Morski. – 1959, nr 43, s. 6-7

 1. Przerwa na życie [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1960. - 390 s. ; 21 cm
  Wyd. 2 - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970 ; wyd. nast.: tamże: wyd. 3 – 1973 ; [wyd. 4.] – 1985 ; wyd. 1 [właśc. 5] - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1988 ; wyd. 5 [właśc. 6] - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1991 ; wyd. 1 [właśc. 7] –
  Pierwodruk fragm. pow. w: Pomorze. – 1959, nr 17, s. 5
  Stanowi cz. 2 cyklu. – Cz. 1 pt. Pozwólcie nam krzyczeć!. – Cz. 3 pt. Wizyta.
  I miejsce w 1971 roku, w VI konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w roku 1971.

 1. Milionerzy : powieść radiowa. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1961. - 277, [3] s. ; 20 cm
  tamże: wyd. 2. – 1964 ; wyd. 3. – 1967 ; wyd. 4. – 1968 ; wyd. 5. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1972 ; tamże wyd. 6. – 1977 ; wyd. 1 [właśc. 7] - Kraków : "Graffiti", 1991 ; wyd. 1 [właśc. 8] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994 ; wyd. 2 [właśc. 9] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2001
  Stanowi cz. 1 cyklu. – Cz. 2 pt. Kochankowie róży wiatrów.
  Nagroda "Czerwonej Róży" w gdańskim plebiscycie czytelniczym „Gdańsk i Ziemia Gdańska w literaturze 25-lecia” w 1971 roku.
  Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku
  plebiscycie „Czterdzieści książek na czterdziestolecie”.
  Także w: Gdańsk : Polskie Radio, 1960

 1. Kochankowie róży wiatrów : powieść radiowa. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - 315, [1] s. ; 20 cm
  Tamże: wyd. 2 . – 1964 ; wyd. 3 – 1967 ; wyd. 4. - 1967 [właśc. 1968] ; wyd. 5. - Gdańsk : Wydaw. Morskie. – 1972 ; tamże: wyd. 6. – 1978 ; wyd. 1 [właśc. 7] - Kraków : "Graffiti", [1992] ; wyd. 1 [właśc.. 8] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994 ; wyd. 2 [właśc. 9] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2001
  Stanowi cz. 2 cyklu. – Cz. 1 pt. Milionerzy.
  Nagroda Klubu Dobrej Książki Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Wydaw. Morskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w konkursie na najlepszą książkę na temat morza w 1964 roku.
  Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku plebiscycie „Czterdzieści książek na czterdziestolecie”.
  II miejsce w plebiscycie Czytelników Dziennika Bałtyckiego na „złotą dziesiątkę najpopularniejszych książek gdańsko-morsko-pomorskich” ostatniego 55-lecia.
  Także w: Gdańsk : Polskie Radio, 1961
  Pierwodruk: Sztandar Młodych. - 1961, nr 167-243

 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1963. - 315, [1] s.
  Wyd. 2 – 1965 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Szczecin : "Glob", 1987 ; tamże: wyd. 2 [właśc. 4] – 1991 ; wyd. 1 [właśc. 5] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1998
  Pierwodruk fragm. pow. w: Głos Wybrzeża. – 1962, nr 304

 1. Ostatni koncert [dramat] / oprac. reżyserskie i przypisy: Bronisław Nycz ; oprac. scenograficzne: Eugeniusz Bożyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965. - 134 s. : il.
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  Także: [Warszawa] : Teatr Polskiego Radia, 1960 ; Gdańsk : Zespól Teatralny Miejskiego Domu Kultury we Wrzeszczu, 1962 ; pt. Ostatni koncert Chopina w Warszawie. – Radom, Szkolny Zespół przy Technikum Mechanicznym, 1968 ; Telewizja Czechosłowacka, Oddział w Ostrawie, 1975 ; Teatr Polskiego Radia, 1980
  Pierwodruk: Dialog. – 1960, nr 7, s. 40-46

 1. Szukając gdzie indziej [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1965. - 276 s. ; 20 cm
  Wyd. 1 [właśc. 2]. - Szczecin : "Glob", 1984 ; tamże Wyd. 2 [właść. 3] – 1991 ; Wyd. 1 [właśc. 4] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1995
  Pierwodruk fragm. pow. w: Głos Wybrzeża. – 1964, nr 306, s. 4-5 ; Panna Chaber. – Fragm. pow. „Szukając gdzie indziej” w: Litery. – 1964, nr 8, s. 22

 1. Zatoka śpiewających traw [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1967. - 242 s.
  Wyd. 2. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969 ; [wyd. 3]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1989 ; wyd. 1 [właśc. 4] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1993 ; wyd. 2 [właśc.5] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 2002
  Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonym przez Gdańskie
  Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.
  III nagroda w 1968 roku, w konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w latach 1967-1968.
  Adapt. telewizyjna: Telewizja Polska, Oddział w Gdańsku, 1969.

 1. Powrót do miejsc nieobecnych [powieść]. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - 180 s. ; 19 cm
  Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1996
  Pierwodruk fragm. pow. w: Litery. – 1965, nr 11, s. 16-17

 1. Wycieczka-ucieczka [powieść dla dzieci] / il. Romuald Klaybor. - Warszawa : Ruch", 1968. - 137 s.
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2001
  Adaptacja filmowa: Sławomir Grabowski, Jadwiga Kędzierzawska, Leokadia Migielska. Ucieczka-wycieczka. Ekranizacja 1972.

 1. Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - 360 s. ; 19 cm
      Zawartość: Średniowieczna Madonna ; Daleki głos ; Oskarżona ; Dialog z minionym czasem ; Noc pod Alpami ; Mecz ; Tak równi jak nigdy dotąd ; Trzeci ; Jedna noc z tamtych lat ; Cudzoziemcy ; Dom na górze ; Zbieg ; Kiedy rodzi się człowiek ; Przyszedł z morza ; Śmierć gangstera.
  Także: Jedna noc z tamtych lat : słuchowisko. Gdańsk : Polskie Radio Gdańsk, 1964
  „Cudzoziemcy” także: Grudziądz, Teatr Popularny, 1959
  „Dialog z minionym czasem” druk fragm.: Litery. – 1966, nr 11, s. 18-20 ; także: Telewizja Polska, Studio Współczesne, 1968.
  „Dom na górze” także: Gdańsk, Teatrzyk Politechniki Gdańskiej "Kabała", 1962 ; Gliwice, Teatr „Gliwice” Politechniki Śląskiej, 1962 ; Polskie Radio, Studio Prapremier Radiowych przy Klubie Radiowca, 1962 ; Katowice, Teatr Studencki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1963
  „Noc pod Alpami” także w: Scena. – 1970, nr 7/8, s. 19-32. ; Noc pod Alpami. - Gdańsk, 1999.
  „Przyszedł z morza” także w: Czarny warkocz. – Szczecin, 1985
  „Śmierć gangstera” także w: Czarny warkocz. – Szczecin, 1985
  „Średniowieczna Madonna” także w: Ziemia i Morze. – 1956, nr 6, s. 4, nr 7, s. 7 ; Litery. – 1967, nr 7, s. 18-19
  „Tak równi jak nigdy dotąd” także w: Czarny warkocz. - Szczecin, 1985
  „Zbieg” także w: Dialog. – 1961, nr 5, s. 5-19 ; Polskie Radio, 1961.
  Opowiadanie „Trzeci” otrzymało II nagrodę w konkursie literackim na temat Polskiej Partii Robotniczej i ruchu robotniczego.

 1. Papuga pana profesora [powieść dla dzieci] / il. Tadeusz Bochen, Andrzej Możejko. - Warszawa : "Ruch", 1970. - 118 s.
  Wyd. 2. - Warszawa : „Prasa-Książka-Ruch”, 1973 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981 ; wyd. 1 [właśc. 4] - Gdańsk : "Piccolo-Art", 1989
  Adapt. filmowa pt. „Nicponie”: Leokadia Migielska. Ekranizacja 1974.

 1. Wczesną jesienią w Złotych Piaskach [powieść]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970. - 191, [1] s.
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Kraków : "Graffiti", [1992] ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1993 ; wyd. 2 [właśc. 4] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 2002
 1. Wizyta [powieść]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971. - 279 s. ; 20 cm
  Wyd. 2 – 1974 ; [wyd. 3] – 1986 ; wyd. 1 [właśc. 4] - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989 ; wyd. 4 [właśc. 5] - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1991 ; wyd. 1 [właśc. 6] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2000
  Stanowi cz. 3 cyklu. - Cz. 1 pt. Pozwólcie nam krzyczeć!. – Cz. 2 pt. Przerwa na życie.
  I miejsce w 1973 roku, w VII konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w latach 1971-1972.
  Jedna z najlepszych książek (IV miejsce) w konkursie-plebiscycie czytelników zorganizowanego przez redakcję Kuriera Polskiego na „Książkę roku 1971”.

 1. Wzór dla kapitana [opowiadanie] / il. Albin Dobiesz. - Warszawa : „Horyzonty”, 1971. - 37 s. - (Ważne Sprawy Dziewcząt i Chłopców)
  III nagroda w konkursie zorganizowanym przez Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty” oraz Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w 1970 roku na opowiadanie dla młodzieży.

 1. Dwie ścieżki czasu [powieść]. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. - 447, [1] s.
  Wyd. 2. – 1973 ; wyd. 3. – 1974 ; wyd. 4. - 1974; wyd. 5. – 1981 ; wyd. 6. – 1990 ; wyd. 1 [właśc. 7] - Warszawa : „Comfort”, 1992 ; wyd. 1 [właśc. 8] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994
  Pierwodruk fragm. pow. pt. „Żona żołnierza” w: Litery. – 1972, nr 3, s. 17-19, 21
  „Książka Roku” wyróżniona w ogłoszonym w 1974 roku przez redakcję Głosu Pracy oraz Centralną Radę
  Związków Zawodowych i Ministerstwo Kultury i Sztuki plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej”. Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku
  plebiscycie „Czterdzieści książek na czterdziestolecie”.

 1. Tak trzymać! [powieść]. [T.] 1, Wiatr od lądu. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974. - 567 s. ; 20 cm
  Wyd. 2 – 1975 ; wyd. 3 – 1976 ; wyd. 4 – 1979 ; wyd. 1 [właśc. 5] - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988 ; wyd. 1 [właśc. 6] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1996
 1. Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975. - 399, [1] s. ; 20 cm
      Zawartość: Mglista droga do Sacramento ; Ten Braun ; Dom na górze ; Tam i gdzie indziej ; Zbieg ; Dialog z minionym czasem ; Korzeń, łodyga, kwiat ; Kochankowie muszą się rozstać ; Ostatni koncert.
  "Dialog z minionym czasem" fragm. także w: Litery. – 1966, nr 11, s. 18-20 ; Telewizja Polska, Studio Współczesne, 1968.
  "Dom na górze" także w: Gdańsk, Teatrzyk Politechniki Gdańskiej "Kabała", 1962 ; Gliwice, Teatr "Gliwice" Politechniki Śląskiej, 1962 ; Polskie Radio, Studio Prapremier Radiowych przy Klubie Radiowca, 1962 ; Katowice, Teatr Studencki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1963 ; Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. – Gdańsk, 1969
  "Kochankowie muszą się rozstać" także w: Polskie Radio, 1958. Druk fragm. w: Litery. – 1962, nr 1/2, s. 18-19, 29
  "Korzeń, łodyga, kwiat" także w: Teatr Polskiej Telewizji. – 1972, nr 3, s. 5-29 ; Telewizja Polska, Teatr, 1972
  "Ostatni koncert" także w: Teatr Polskiego Radia 1960, 1980. Druk Dialog. – 1960, nr 7, s. 40-46; Gdańsk : Zespół Teatralny Miejskiego Domu Kultury we Wrzeszczu, 1962 ; Wyd. książkowe: Ostatni koncert. – Warszawa, 1965 ; Radom : Szkolny Zespół przy Technikum Mechanicznym, 1968 ; Telewizja Czechosłowacka, Oddział w Ostrawie, 1975
  "Tam i gdzie indziej" także w: Teatr Polskiej Telewizji. – 1970, nr 1, s. 57-76 ; Telewizja Polska, Oddział w Łodzi, 1970
  "Ten Braun" także w: Polskie Radio, Teatr, 1968
  "Zbieg" także w: Dialog. – 1961, nr 5, s. 5-19 ; Polskie Radio, 1961

 1. Piękna pokora [powieść] / oprac. graf. Jerzy Kępkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975. - 287 s. ; 18 cm
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Warszawa : "Comfort", 1992 ; wyd. 1 [właśc. 3] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1999
  Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1974 r.

 1. Tak trzymać! [powieść]. [T.] 2, Brzeg. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. - 606 s.
  Wyd. 2 – 1975 ; wyd. 3 – 1976 ; wyd. 3 – 1976 ; wyd. 4 – 1979 ; Wyd. 1 [właśc. 5] - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985 ; tamże: wyd. 2 [właśc. 6] – 1988 ; wyd. 1 [właśc. 7] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1996
 1. Tak trzymać! [powieść]. [T.] 3, Niepokonani, niepokorni. - Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977. - 724 s. ; 20 cm
  Wyd. 2. – 1979 ; wyd. 1 [właśc. 3]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988 ; wyd. 1 [właśc. 4] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1997
  Adapt. radiowa pt. „Kilka dni z życia Konkowej, rybaczki ze wsi, a później miasta Gdyni”: Polskie Radio 1979, nagrodzona Nagrodą Wojewody Lubelskiego w 1979 roku.
  Nagroda Ministra Obrony Narodowej - nagroda II stopnia w 1977 roku za całość-trylogię ; Książka wyróżniona w ogłoszonym w 1984 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku plebiscycie „Czterdzieści książek na czterdziestolecie”.
  Nagroda Literacka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 1984 w dziale literatury beletrystycznej.

 1. Złoto nie złoto [powieść]. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. - 459 s.
  Wyd. 2 – 1986 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Warszawa : "Comfort", 1992 ; wyd. 1 [właśc. 4] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2000
  Pierwodruk fragm. pow. w: Trybuna Robotnicza. – 1978, nr 286, s. 9

 1. Most nad rwącą rzeką [powieść]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 285 s. ; 20 cm
  ISBN 83-215-8265-6
  Wyd. 1 [właśc. 2]. - Szczecin : "Glob", 1991 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994
  Przekł. na jęz. ros.: Most nad burnoj rekoj: roman / przeł. z pol. V. Kiseleva. – Moskva : Raduga, 1991
  Nagroda Literacka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 1984 w dziale literatury beletrystycznej.

 1. Czarny warkocz [opowiadania]. - Szczecin, 1985. - 333 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7007-030-2
  [Wyd. 2] – 1991 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1997 ; wyd. 2 [właśc. 4] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1999
      Zawartość: Zawartość: Nie wracają na obiad : (notatki z czyjegoś losu) ? ; Przyszedł z morza ; Małe nagie pisklę ; Nic niezwykłego ; Gospoda pod Sutjeską ; Prawdziwy, wielki płacz ; Tak równe, jak nigdy dotąd ; Sam nad niebem, czyli bolesna fikcja literacka ; Oskarżono ; Wszystko jedno gdzie ; Śmierć gangstera ; Trzech miłych Agaty ; Ostatni rozdział ; Czarny warkocz.
  Pierwodruk pt. „Prawdziwy wielki płacz” w: Perspektywy. – 1970, nr 17, s. 37
  „Przyszedł z morza” także w: Jedna noc z tamtych lat. – Gdańsk, 1969
  „Śmierć gangstera” także w: Jedna noc z tamtych lat. – Gdańsk, 1969
  „Tak równi jak nigdy dotąd” także w: Jedna noc z tamtych lat. – Gdańsk, 1969

 1. Pasje i uspokojenia [powieść]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - 383 s. ; 20 cm
  ISBN 83-215-8284-2
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Warszawa : "Comfort", 1992 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994 ; wyd. 2 [właśc. 4] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 2002
 1. Pod jednym dachem, pod jednym niebem [powieść]. - Szczecin : "Glob", 1988. - 275 s. ; 20 cm
  ISBN 83-7007-181-3
  Wyd. 2 – 1991 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1995
  Pierwodruk pow. w: Głos Wybrzeża. – 1988, nr 127, dod. Delta, nr 60, s. 1-2

 1. Stangret Jaśnie Pani [powieść] / red. Halina Zyskowska. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989. - 366 s. ; 21 cm
  ISBN 83-11-07674-X
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1991 ; wyd. 1 [właśc. 3] - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar", 1994
 1. Portret dziewczyny na zielonym tle [opowiadanie dla młodzieży]. - Warszawa : "Anagram", 1991. - 57 s. ; 19 cm. - (Ważne Sprawy Dziewcząt i Chłopców ; 104)
  Wyd. 1 [właśc. 2] - Gdańsk : „Polnord-Oskar”, 2001
  Pierwodruk: Płomyk. – 1987, nr 5, s. 4-7, nr 6, s. 8-12

 1. Łza [powieść] / posł. Eugenia Kochanowska. - Gdańsk : ; Warszawa : . - 1992. – ; 20 cm ISBN . - Gdańsk : Wydaw. Morskie ; Warszawa : przy współpr. Varia APD, 1992. - 222, [2] s. ; 20 cm
  ISBN 83-215-8318-0
  Wyd. 1 [właśc. 2] – Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2000
 1. Nie wracają na obiad : notatki z czyjegoś losu [powieść] / oprac. graf. Piotr Piórko. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar, 1998. - 132 s. ; 20 cm. - (Przeczytajmy To Jeszcze Raz)
  ISBN 83-86181-40-0
  Scenariusz do filmu fabularnego pt. „Nie powracają na obiad” nagrodzony w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Marynistów Polskich i Naczelny Zarząd Kinematografii w 1977 r.

 1. Noc pod Alpami [opowiadanie] / okł. i s. tyt. Zygmunt Górnowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 1999. - 94 s. ; 20 cm
  ISBN 83-86181-49-4
  Powst. 1968. Pierwodruk fragm.: Litery. – 1968, nr 5, s. 20-25 ; Fragm. pt.: Noc w gospodzie „Pod Alpami” // Przyjaciółka. – 1969, nr 20, s. 4 ; Druk: Scena. – 1970, nr 7/8, s. 19-32
  Także w: Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. - Gdańsk, 1969
  Pt. „Ten Braun” także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Niepolityczna szopka polityczna [utwór sceniczny]. - Gdynia, 1946
 1. Chopin i Zuzka : sztuka w 3 aktach [utwór sceniczny]. - [B.m.], 1949
  Powst. 1949
  Druk fragm. pt. „Szopen i Zuska” // Dziennik Bałtycki. – 1949, dod. Rejsy, nr 8-9
  Tekst w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

 1. Niespodzianka [wodewil]. - [B.m.], 1954
  III nagroda w konkursie na utwór estradowy dla wsi zorganizowanym przez „Artos” oraz Związek Literatów Polskich w 1954 roku.

 1. Sublokator do wszystkiego : sztuka w 3 aktach [utwór sceniczny]. - Gdańsk : Teatr Technikum Budowy Okrętów, 1956
  Praprem. Toruń, 1955

 1. Za sto lat, albo kiedy indziej : opowiadanie niezupełnie fantastyczne. - Gdańsk : Polskie Radio, 1957
  Powst. ok. 1957

 1. Kochankowie muszą się rozstać [utwór dramatyczny]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1958
  Druk fragm. w: Litery. – 1962, nr 1/2, s. 18-19, 29
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975

 1. Cudzoziemcy : sztuka. - Grudziądz : Teatr Popularny, 1959
  Powst. ok. 1957
  Także w: Jedna noc z tamtych lat. - Gdańsk, 1969
  III nagroda w konkursie Miejskiej Rady Naukowej w Krakowie na sztukę teatralną o tematyce współczesnej w 1957 roku.

 1. Milionerzy : powieść radiowa. - Gdańsk : Polskie Radio, 1960
  Wyd. książkowe: Milionerzy : powieść radiowa. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1961. – 277, [3] s. [następne wydania zob.: Wydawnictwa zwarte]
  Stanowi cz. 1 cyklu. – Cz. 2 pt. Kochankowie róży wiatrów.

 1. Ostatni koncert [dramat]. - [Warszawa] : Teatr Polskiego Radia, 1960
  Druk Dialog. – 1960, nr 7, s. 40-46
  Wyd. książkowe: Ostatni koncert / oprac. reżyserskie i przypisy: Bronisław Nycz ; oprac. scenograficzne: Eugeniusz Bożyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1965. - 134 s.
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  Także: Gdańsk : Zespół Teatralny Miejskiego Domu Kultury we Wrzeszczu, 1962 ; Ostatni koncert Chopina w Warszawie. – Radom, Szkolny Zespół przy Technikum Mechanicznym, 1968 ; Telewizja Czechosłowacka, Oddział w Ostrawie, 1975 ; Teatr Polskiego Radia, 1980
  I nagroda w konkursie Polskiego Radia w 1960 roku.

 1. Spotkania w mroku : scenariusz filmowy / scen. Wanda Jakubowska, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Hans J. Wille. - Wrocław ; Babelsberg : Zespół Realizatorów Filmowych „Start” ; VEB Defa – Studio [b. Niemiecka Republika Demokratyczna], 1960
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.

 1. Kochankowie róży wiatrów : powieść radiowa. - Gdańsk : Polskie Radio, 1961
  Pierwodruk: Sztandar Młodych. - 1961, nr 167-243
  Wyd. książkowe: Kochankowie róży wiatrów : powieść radiowa. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. – 315, [1] s. [nastepne wydania zob.: Wydawnictwa zwarte]
  Stanowi cz. 2 cyklu. – Cz. 1 pt. Milionerzy.

 1. Zbieg [słuchowisko radiowe]. - Warszawa : Polskie Radio, 1961
  Także w: Dialog. – 1961, nr 5, s. 5-19
  Także w: Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. - Gdańsk, 1969
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  I nagroda Polskiego Radia w konkursie na słuchowisko o tematyce współczesnej w 1961 roku.

 1. Zrodzeni z nocy [opowiadanie]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1961
  Powst. ok. 1960.
  Pierwodruk pt. „Zrodzeni w nocy” w: Głos Wybrzeża. – 1961, nr 36, s. 3-5 ; Szczecin. – 1961, nr 1/2, s. 103-112
  Pt. „Mecz” także w: Jedna noc z tamtych lat. – Gdańsk, 1969
  Także w: Im Westen fliesst die Oder. – Berlin, 1971
  II Nagroda w Gdańskim Konkursie Literackim w 1960 roku zorganizowanym przez Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i Związek Literatów Polskich, Oddział w Gdańsku.

 1. Dom na górze [utwór sceniczny]. - Gdańsk : Teatrzyk Politechniki Gdańskiej "Kabała", 1962
  Wyst.: Gliwice, Teatr „Gliwice” Politechniki Śląskiej, 1962 ; Polskie Radio, Studio Prapremier Radiowych przy Klubie Radiowca, 1962 ; Katowice, Teatr Studencki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1963
  Także w: Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. - Gdańsk, 1969
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  II Nagroda w konkursie literackim Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa w 1961 roku.

 1. Jedna noc z tamtych lat [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1964
  Powst. przed 1962.
  Także w: Jedna noc z tamtych lat. - Gdańsk, 1969.

 1. Biedny pan Peney [słuchowisko]. - Gdańsk : Polskie Radio, 1965
  Powst. ok. 1964.

 1. Dialog z minionym czasem [widowisko telewizyjne]. - Wrocław : Telewizja Polska, Studio Współczesne Teatru Telewizji, 1968
  Powst. ok. 1965
  Druk fragm.: Litery. – 1966, nr 11, s. 18-20 ; Dziennik Bałtycki. – 1969, nr 4, s. 4
  Także w: Jedna noc z tamtych lat [opowiadania]. - Gdańsk, 1969
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  II nagroda w 1965 roku w konkursie zorganizowanym przez Naczelna Redakcję Programów Artystycznych i Kulturalnych Telewizji Polskiej z okazji dwudziestolecia Ziem Zachodnich.

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani [sztuka telewizyjna]. - Warszawa : Teatr Telewizji Polskiej, 1968
  II Nagroda w konkursie Telewizji Polskiej na scenariusz przedstawienia telewizyjnego o tematyce współczesnej w 1968 roku.

 1. Ten Braun [słuchowisko]. - Warszawa : Polskie Radio, Teatr, 1968
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975

 1. Ludzie znad zatoki : scenariusz filmowy. - Gdańsk : Teatr Telewizji Polskiej, Oddział w Gdańsku, 1969
  Powst. 1967.
  III Nagroda w konkursie Naczelnego Zarządu Kinematografii na scenariusz w 1967 roku.

 1. Wakacje [utwór dramatyczny]. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr dla Dzieci i Młodzieży, 1969
  Także w: Radiowy Teatr dla Dzieci, 1971

 1. Tam i gdzie indziej : widowisko telewizyjne. - Łódź : Teatr Telewizji Polskiej, Oddział w Łodzi, 1970
  Powst. ok. 1969-1970.
  Druk: Teatr Polskiej Telewizji. – 1970, nr 1, s. 57-76
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  III nagroda w konkursie zamkniętym na widowisko telewizyjne dot. dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zorganizowanym przez Telewizję Polską, Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego i Centralną Radę Związków Zawodowych w 1969 roku.

 1. W czas wojny i w czas pokoju [słuchowisko]. - [Gdańsk] : Teatr Polskiego Radia, Studio Współczesne, 1970
  Powst. 1969-1970. Druk: Litery. – 1969, nr 9, s. 12-16 ; Teatr Polskiego Radia. – 1969, nr 5/6, s. 5-26
  I nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Polskiego Radia na słuchowisko dot. dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 1. Krajobraz dla wnuka [utwór dramatyczny]. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr dla Dzieci, 1971
  Powst. ok. 1970.
  Także w : Teatr Polskiego Radia, Wakacyjny Teatr, 1973 ; Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr dla Dzieci i Młodzieży, 1975

 1. Korzeń, łodyga, kwiat [widowisko telewizyjne]. - Warszawa : Teatr Telewizji Polskiej, 1972
  Powst. ok. 1971-1973. Pierwodruk: Teatr Polskiej Telewizji. – 1972, nr 3, s. 5-29
  Także w: Kochankowie muszą się rozstać : dialogi. – Gdańsk, 1975
  Nagroda [Telewizji Polskiej] w konkursie na dramat telewizyjny o tematyce współczesnej.

 1. Mglista droga do Sacramento [utwór dramatyczny], 1973
  Powst. ok. 1973 roku.
  III nagroda w 1973 roku, w konkursie na polską sztukę współczesną zorganizowanym przez Komitet
  Organizacyjny Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury, Zarządy Główne Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu i Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS”, a także przez Redakcję czasopisma Dialog.

 1. Nasza wielka, piękna zabawka [utwór dramatyczny]. - Warszawa : Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr dla Dzieci i Młodzieży, 1974
  Powst. ok. 1970.
  Także w: Teatr Polskiego Radia, Radiowy Teatr dla Dzieci i Młodzieży, 1979
  II nagroda w konkursie zorganizowanym przez Telewizję Polską w 1971 roku.

 1. Poszukiwania [sztuka telewizyjna]. - Gdańsk : Teatr Telewizji Polskiej, 1974
 1. Wzór dla bohatera [utwór dramatyczny]. - Warszawa : Polskie Radio. Wakacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży, 1976
 1. Wszystko jedno gdzie [utwór dramatyczny]. - Warszawa : Polskie Radio. Teatr, 1981
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. W służbie morza  [opowiadanie] // W: W służbie morza : opowiadania i wiersze dla dzieci]. - Częstochowa : Wydaw. „EZOP”, 1946. - S. 3-10. - (Biblioteczka Popularna ; Nr III)
 1. Dzień nad morzem  [wiersz] // W: Morze : wybór poezji i prozy /  / oprac. i objaśn. zaopatrzył Janusz Stępowski. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952. - S. 187-188
  Wyd. 2 - 1954
 1. List z Gdańska  [wiersz] // W: Księga morza : antologia / oprac. Eugenia Kochanowska 1962. - Gdańsk : Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, 1962. - S. 159-160
  * Publikacja na prawach rękopisu.

 1. Modlitwa do dnia ; Ludzie naszego kraju ; My umieramy co dzień ; W przeddzień wyrwania zęba ; Ballada czerwcowa ; Pieśń o sośnie ; Początek przemijania  [wiersze] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski ; oprac. graf. Stanisław Szymański . - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 39-45
  Biogram s. 291

 1. Pozdrowienie wigilijne  [wiersz] // W: Księga morza : antologia / oprac. Eugenia Kochanowska. - Gdańsk : Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, 1962. - S. 137-138
  * Publikacja na prawach rękopisu.

 1. Tego dnia pogoda była tak samo promienna...  [przemówienie] // W: XII [Dwunasty] Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku 1-3 IX 1969 / red. Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 9-12
 1. Wszystko co piękne trwa zbyt krótko...  [przemówienie] // W: XII [Dwunasty] Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku 1-3 IX 1969 / red. Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 136-137
 1. Wzór dla kapitana  [opowiadanie] // W: Kiedy to się zaczyna? : wybór opowiadań / okł., obwol., s. tyt. projektowała Krystyna Ziołowska. - Warszawa : Wydaw. Harcerskie „Horyzonty”, 1972. - S. 51-74
 1. Ukazywać bogate dziedzictwo duchowe naszego narodu // W: Wojsko w literaturze : materiały z Sesji literackiej „Obraz współczesnego życia ludowego Wojska Polskiego w literaturze”, zorganizowanej w 30 rocznicę Sił Zbrojnych PRL / wybór i oprac. Feliks Kulej, Józef Lewicki. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974. - S. 218-223
 1. Ten termin  [opowiadanie] // W: W korcu maku : opowiadania z konkursu „Kultury” i „Czytelnika”  / wybór Maria Mirecka. - Warszawa : „Czytelnik”, 1977. - S. 65-76
 1. Ballada czerwcowa  [wiersz] / muzyka Antoni Sutowski // W: Piosenki gdańskich kapel podwórkowych. - Gdańsk : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1981. - S. 26-27
  Z nutami.

 1. Ludzie dzielą się na ... ; Kobiety dzielą się na ... ; Szczęście jest... ; Głód podczas wojny...  [cytaty] / wybór i oprac. Grażyna Łoś. - Białystok : „Printex”, 2002. - S. 40, 51, 128, 194
  ISBN 83-86025-46-8
Publikacje w czasopismach 1. Junacy :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1934, nr 24
 1. Na Dzień 3-go Maja :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1934, nr 19
 1. Ułani w Kole :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1934, nr 36
 1. Budujemy szkoły !!! :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 41
 1. Czuwaj : z okazji „Dnia Harcerza” :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 17
 1. Drogiemu Koledze ś.p. Tadziowi Maliszewskiemu poświęcam :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 8
 1. Dzień umarłych :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 45
 1. Polskie morze :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 27
 1. W 17 rocznicę odzyskania Niepodległości :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 46
 1. Wczoraj a dziś :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 19
 1. Wodzowi w hołdzie :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1935, nr 13
 1. Autorowi „Czyżby”... w odpowiedzi :  [wiersz]. - Fragm. // Gazeta Kolska. - 1936, nr 15
 1. Biboszowi – na Jego wiersz p.t. „Semper Fidelis” :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 7
 1. Bolesny kontrast :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 10
 1. Cieniom Marszałka :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 20
 1. J[aśnie] Wielmożnemu Panu Staroście Edwardowi Wilczyńskiemu w dniu Jego imienin :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 43
 1. Szum! Polskie Morze! :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 27
 1. Wspomnienie 1863 roku :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 5
 1. Żałobne kwiaty :  [wiersz] // Gazeta Kolska. - 1936, nr 21
 1. Błękitna rewia :  [wiersz]. - Z cyklu: „Wspomnienia o Marszałku Piłsudskim” // Gazeta Kolska. - 1937, nr 12
 1. Świąteczny Felieton :  [felieton]. - Fragm. // Gazeta Kolska. - 1937, nr 13
 1. * Nad opłatkiem ; Stary rybak ; Statki płyną w oddali… :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1945, nr 212, s. 1, 6, 8
  Wiersz pt. „Statki płyną w oddali...” podpisano: S. F.

 1. Awantura :  [wiersz] // Nasz Światek. - 1945, nr 5, s. 4
 1. Gwiazdka po obu stronach Wisły :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1945, nr 212, s. 5
 1. My chcemy pracy :  [wiersz] // Gazeta Morska. - 1945, nr 44, s. 4
 1. Nowy chleb :  [opowiadanie] // Nasz Światek. - 1945, nr 6, s. 15
 1. Powrót :  [wiersz] // Gazeta Morska. - 1945, nr 56, s. 5
 1. To już tak dawno... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1945, nr 178, s. 3
 1. Zaduszki :  [wiersz] // Gazeta Morska. - 1945, nr 61, s. 3
 1. 1946 :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 1, s. 1
 1. De Gaulle ; Gen. Franco ; Komisja mieszkaniowa ; Kwiatkowski ; Marsz ; Tito ; Unrra :  [piosenki]. - Fragm. Niepolitycznej Szopki Politycznej // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 55, s. 4
 1. Drzwi horyzontu :  [wiersz] // Wiatr od Morza. - 1946, nr 3, s. 9
 1. Fraszka :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 199, s. 8
 1. Historia :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 234, s. 4
 1. Książka w każdym domu! // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 257, s. 5
  Dot. znaczenia spółdzielni wydawniczych.

 1. Nie miała matki Hetka... :  [poemat]. - Fragm. poematu „Sen o morskiej potędze” // Nowiny Literackie. - 1946, nr 15, s. 4
 1. O wróżce Dobrotce i małej Dorotce :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1946, dod. Rejsy, nr 5, s. 3
 1. Perypetie z „Niepolityczną Szopką Polityczną // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 59, s. 4
 1. Pojutrze premiera :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 64, s. 4
 1. Poległym :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 97, s. 3
 1. Port gdyński (Gdynia, w lutym 1946 r.) :  [wiersz] // Wiatr od Morza. - 1946, nr 2, s. 9
 1. Rola Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w dziele upowszechnienia kultury // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 346, s. 5
 1. Styczniowy las :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 24, s. 2
 1. Ten bunt już w Siechnowiczach, gdzie parkowe drzewa tylko panom szumiały... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 43, s. 1
 1. W rejsie :  [wiersz] // Wiatr od Morza. - 1946, nr 5, s. 3
 1. Wspólnymi siłami :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 276, s. 5
 1. Władysława IV sen o armadzie : (fragment poematu) // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 185, s. 4
 1. Zmartwychwstanie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 110, s. 1
 1. Święto pokoju :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1946, nr 128, s. 3
 1. Budowa portu Stanisławowo :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1947, dod. Rejsy, nr 17, s. 1
 1. Cicha fala przybiegła do brzegu na palcach .... :  [poemat]. - Fragm. poematu „Sen o morskiej potędze” // Dziennik Bałtycki. - 1947, nr 176, s. 6
 1. O śniegowym bałwanie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1947, dod. Rejsy, nr 7, s. 3
 1. W gdańskim domu :  [poemat]. - Fragm. poematu „Sen o morskiej potędze” // Dziennik Bałtycki. - 1947, dod. Rejsy, nr 14, s. 1
 1. Wielkanoc marynarza :  [wiersz] // Marynarz Polski. - 1947, nr 16, s. 9
 1. Letni erotyk :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1948, dod. Rejsy, nr 31, s. 1
 1. Moje miasto pracuje :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1948, nr 345, s. 3
 1. Port gdyński :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1948, nr 32, s. 6
 1. Pozdrowienie wigilijne :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1948, dod. Rejsy, nr 53, s. 1
 1. Sen o morskiej potędze : prolog. - Fragm. poematu // Kurier Szczeciński. - 1948, nr 177, s. 5
  Toż w: Dziennik Bałtycki. – 1948, dod. Rejsy, nr 4, s. 1

 1. Sieci :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1948, dod. Rejsy, nr 42, s. 1
 1. Z „Czytelnikiem” przez Ziemie Zachodnie // Odra. - 1948, nr 3, s. 3
 1. Drukarze :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 43, s. 1
 1. Dzień nad morzem :  [wiersz] // Glos Wybrzeża. - 1949, nr 257, s. 3
 1. Na Nowy Rok :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 1, s. 1
 1. Nie chcę wojny :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 40, s. 1
 1. Opowieść niewielka o czterech węgielkach // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 6-17
 1. Siostry! :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, nr 66, s. 3
 1. Szopen i Zuzka :  [utwór dramatyczny]. - Fragm. // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 8, s. 2
 1. Szopen i Zuzka :  [utwór dramatyczny]. - Fragm. // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 9, s. 2
 1. W służbie morza :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, dod. Rejsy, nr 26, s. 1
 1. Wyzwolenie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1949, nr 88, s. 1
 1. Droga nad morzem :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 29, s. 2
 1. Droga nad morzem :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1950, nr 179, s. 3
 1. Dziewczęta z Wieży Babel :  [powieść]. - Fragm. // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 6, s. 2
 1. Kobiety :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1950, nr 67, s. 4
 1. Kucharka ; Matka ; Nauczycielka ; Przodownica pracy :  [wiersze]. - „Niektóre z nas” // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 10, s. 1
 1. Niedokończona rozmowa o teatrze // Odrodzenie. - 1950, nr 11/12, s. 7
  Dot. zagadnień teatralnych.

 1. Nuty Chopina :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 6, s. 2
 1. Od Elbląga do Szczecina :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1950, nr 84, s. 6
 1. Soldek :  [opowiadanie] / tł. Helena Teigová // Lidové Noviny. - 1950, dod. Kulturni Nedéle (Praga), nr 7, s. 5
  Tyt. oryg. pol. „Na stoczni”.
  II nagroda w konkursie literackim zorganizowanym w 1949 roku przez Zarząd Główny Ligi Morskiej.
  Opowiadanie na antenie: Polskie Radio Gdańsk, 1950 rok.

 1. Zielony czas :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 22, s. 1
 1. Jadą wozy ze zbożem ; Stoczniowiec :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1951, dod. Rejsy, nr z 9/10.XII, s. 1
 1. Nasi uczeni :  [wiersz] // Express Wieczorny. - 1951, nr 180, s. 3
 1. Po premierze Eugenii Grandet :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1951, dod. Rejsy, nr z 24/25/26.XII, s. 2
 1. W jednym szeregu dla Polski stoczniowcy i literaci Wybrzeża :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1951, nr 290, s. 4
 1. Młodzi przodownicy z Gdańska :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1952, nr 174, s. 5
 1. Nie pozwalam! :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 60, s. 4, dod. Rejsy, nr z 9/10 III
 1. Pod zlotowym namiotem ; Spotkanie na Zlocie :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 173, s. 2, dod. Rejsy, nr z 20/21 VII
 1. Portrety : Są w życiu ludzi ; Działacz robotniczy ; Człowiek morza ; Chłopka ; Nauczycielka :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1952, dod. Rejsy, nr z 28/29 IX, s. 1
 1. Prapremiera sztuki bułgarskiej w Polsce :  [artykuł przedpremierowy] // Teatr. - 1952, nr 12, s. 19
  Dot. sztuki Kamena Zidarova pt. „Łaska królewska”.

 1. Radosne meldunki :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 1, s. 8
 1. Rola teatru w umasowieniu kultury // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 113, s. 4
 1. Stoczniowcy :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1952, nr 154, s. 4
 1. Szopka Gdańska / Stanisława Fleszarowa, Franciszek Fenikowski ; rys. Antoni Suchanek // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 308, s. 4, 7
  Suchanek Antoni;

 1. Wiosna na polach ryżowych :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1952, nr 104, s. 7
 1. Dzień nad morzem :  [wiersz] // Głos Szczeciński. - 1953, dod. Życie i Kultura, nr 24, s. 1
 1. Jeden dzień kobiety :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, dod. Rejsy, nr z 8/9 III, s. 2
 1. List do Józefa Nawrockiego we wsi Kłębowo w pow. Lęborskim przodującego w dostawie zboża :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 249, s. 5
 1. List z Gdańska :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1953, dod. Dziewiąta Fala, nr 1, s. 1
 1. Pokój w Korei :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, dod. Rejsy, nr z 16/17 VIII, s. 1
 1. Spokojny wieczór :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1953, dod. Dziewiąta Fala, nr 3, s. 1
 1. Szopka Gdańska :  [wiersz] / Franciszek Fenikowski, Stanisława Fleszarowa, Romana Tom ; rys. Romuald Bukowski // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 306, s. 7-8
 1. Wiecznie żywy :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, dod. Rejsy, nr z 15/16 III, s. 1
 1. Wiersz o wiośnie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 81, dod. Rejsy, nr z 4/6 IV, s. 1
 1. Wolna posada :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 133, s. 4
 1. Wspomnienia żołnierskie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, dod. Rejsy, nr z 11/13 X, s. 1
 1. Z akt Wysokiego Kolegium Teatralno-Repertuarowego Lorda Szambelana :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1953, nr 51, s. 8
 1. Śpiewajcie na naszej ziemi :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1953, nr 158, s. 2
 1. Ballada o bosmanie Alojzym Jemiole :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1954, nr 150, s. 4
 1. Dziesięciolecie: Brzeg ; Inwokacja ; Pierwszy dzień wolności ; Praca ; Wieś :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1954, dod. Dziewiąta Fala, nr 32, s. 1
 1. Gdańska piosenka :  [wiersz]. - Nuty // Głos Wybrzeża. - 1954, dod. Dziewiąta Fala, nr 13, s. 1
 1. Gdańska piosenka :  [wiersz] // Morze. - 1954, nr 9, s. 30
 1. Gdańska wiosna :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, dod. Rejsy, nr 17, s. 1
 1. Gospodarska troska :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, dod. Rejsy, nr 47, s. 1
 1. Kobiety walczące :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 57, s. 3
 1. List z ulicy Długiej :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1954, nr 172, s. 3
 1. Na progu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 1, s. 1
 1. Nasz brzeg :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 149, s. 2
 1. Operacja :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 128, s. 8, dod. Rejsy, nr 22
  * Opowiadanie wysłane na konkurs ogłoszony przez redakcję "Rejsów".

 1. Po Zjeździe :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1954, nr 69, s. 3
 1. Pozdrawiam Zjazd :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 59, s. 5
 1. Smacznego :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 143, s. 4
 1. „Dziennik Bałtycki” – nasza gazeta :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 114, s. 5
 1. „Dziennik Bałtycki” – nasza gazeta :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 118, s. 7
 1. Kantata gdańska :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 76, s. 1
 1. Kobieta francuska :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 57, s. 2
 1. Kobiety walczące :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 57, s. 3
 1. List z Gdańska :  [wiersz] // Pomorze. - 1955, nr 2, s. 13
 1. Moje pierwsze spotkanie z „Dziennikiem Bałtyckim” :  [wspomnienie] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 118, s. 3
 1. Stara armata :  [opowiadanie] // Pomorze. - 1955, nr 5, s. 8-9
 1. Stara armata :  [opowiadanie] // Walka Młodych. - 1955, nr 7, s. 59-63
 1. Studium przyteatralne – dlaczego nie w Gdańsku? // Dziennik Bałtycki. - 1955, dod. Rejsy, nr 26, s. 1
 1. Szopka gdańska :  [wiersz] / Stanisława Fleszarowa, Czesław Stankiewicz ; rys. Romuald Bukowski // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 1, s. 7-8
 1. Ta najwierniejsza :  [wiersz]. - Nuty // Morze. - 1955, nr 12, s. 11
 1. Budapeszt ; Kto nie szedł ; Ludzie naszego kraju ; Polscy Żydzi :  [wiersze] // Glos Wybrzeża. - 1956, dod. Dziewiąta Fala, nr 36, s. 1
 1. Do mojej matki :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1956, dod. Rejsy, nr 61, s. 7
 1. Do poetów „Metafory” :  [wiersz] // Ziemia i Morze. - 1956, nr 9, s. 5
 1. Gdańska wiosna :  [wiersz] // Żołnierz Polski Ludowej. - 1956, dod. Przedpole, nr 4, s. 4
 1. Jaroslav Závada – czeski tłumacz Mickiewicza na Wybrzeżu // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 13, dod. Rejsy, nr 2, s. 7
 1. Koncert gry aktorskiej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Shaw George Bernard. Zaloty, Łódź, Teatr Objazdowy, 1956 // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 208, s. 3
  podp. (f)
  Shaw George Bernard - Zaloty - opracowania ;

 1. Ludzie bez prawa awansu // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 204, dod. Rejsy, nr 34, s. 7-8
  Dot. aktorów z gdańskiego Teatru „Estrada”.

 1. Moralność narodu  : (artykuł dyskusyjny) // Glos Wybrzeża. - 1956, dod. Dziewiąta Fala, nr 39, s. 1-2
 1. O „Kordianie”, potrzebie wielkich wzruszeń, wiosennym deszczu i kontrastach :  [recenzja]. - Rec. pracy: Słowacki Juliusz. Kordian, Warszawa, Teatr Narodowy, 1956 // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 126, dod. Rejsy, nr 21, s. 7
  Słowacki Juliusz - Kordian - inscenizacje - opracowania ;

 1. O kulturę osobistą człowieka // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 168, s. 7
 1. O moralności biednych i bogatych („Filomena Marturano” z Marią Malicką w roli tytułowej) :  [recenzja]. - Rec. pracy: Filippo Eduardo de. Filomena Marturano, Łódź, Teatr Powszechny, 1956 // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 168, s. 7
  Filippo Eduardo de - Filomena Marturano - opracowania ;

 1. O Teatr Muzyczny dla Wybrzeża // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 276, s. 7
 1. Opowiadania niezmyślone : Odfajkowana akcja ; Rozważania nienaumyślnie filozoficzne :  [opowiadania] // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 144, dod. Rejsy, nr 7, s. 7-8
 1. Pobyt Żeromskiego w Rozewiu // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 216, dod. Rejsy, nr 36, s. 7
 1. Powrót :  [opowiadanie] // Glos Wybrzeża. - 1956, dod. Dziewiąta Fala, nr 10, s. 1-2
  II nagroda na konkursie literackim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.

 1. Radość czy rozterka  : (po drugim programie „Bim-Bomu”) // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 74, s. 4
  Dot. Teatru „Bim-Bom” w Gdańsku.

 1. Szopka polityczna :  [wiersz] / Stanisława Fleszarowa, Romana Tom ; rys. Romuald Bukowski // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 1, s. 4-5
 1. Trudne pokolenie // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 37, dod. Rejsy, nr 6, s. 7-8
 1. Wierzby nad Wisłą :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 78, dod. Rejsy, nr 13, s. 7-8
 1. Zagajenie dyskusji : JaK widzę polską współczesną literaturę rewolucyjną // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 55, dod. Rejsy, nr 9, s. 7-8
 1. Zdenek z Bratislavy :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 13, dod. Rejsy, nr 2, s. 7
 1. Średniowieczna Madonna :  [opowiadanie] // Ziemia i Morze. - 1956, nr 6, s. 4
 1. Średniowieczna Madonna :  [opowiadanie] // Ziemia i Morze. - 1956, nr 7, s. 7
 1. Biustologiczne przegięcia :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 10, s. 2
 1. Drzewo ; Grajkowie wielostrunni ; Toast za dobre przemijanie :  [wiersze] // Ziemia i Morze. - 1957, nr 17, s. 2, 4
 1. Gdańska wódka ; Giełda gwiazd ; „Zasartrzone Wybrzeże” :  [opowiadanie] // Tygodnik Zachodni. - 1957, nr 26, s. 2
 1. Gościnne domy malborskie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, nr 135, s. 5
 1. Koegzystencja wewnętrzna // Głos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 5, s. 1-2
 1. Miejscowy zachód :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 27, s. 2
 1. Nad brzegiem nieznanego czasu :  [opowiadanie] // Glos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 35-37
 1. Początek przemijania :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 29, s. 1
 1. Sezonie, otwórz się! :  [opowiadanie] // Tygodnik Zachodni. - 1957, nr 19, s. 2
 1. Spotkanie w mroku :  [powieść]. - Fragm. powieści „Pozwólcie nam krzyczeć!” // Pomorze. - 1957, nr 5, s. 4
 1. Stary listonosz :  [opowiadanie] // Ziemia i Morze. - 1957, nr 11, s. 4-5
 1. Wielcy nieszczęśliwi :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, nr 171, dod. Próba
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1957, dod. Dziewiąta Fala, nr 29, 43, 44
 1. Kantata Gdańska :  [wiersz]. - Fragm. // Tygodnik Morski. - 1958, nr 9, s. 1
 1. Pieśń o dobrym wietrze :  [wiersz] // Tygodnik Morski. - 1958, nr 7, s. 1
 1. Ten, którego kocham :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1958, nr 3, s. 3
 1. Trzy opowiadania : Berło ; Odwet ; Smarkacz :  [opowiadania] // Głos Wybrzeża. - 1958, nr 33, s. 3-4
 1. [Felietony] // Tygodnik Morski. - 1958, nr 1-9, 11-12, 14, 23
 1. Ballada czerwcowa :  [wiersz] // Tygodnik Morski. - 1959, nr 25, s. 1
 1. Pieśń o dobrym wietrze :  [wiersz] // Słowo Powszechne. - 1959, nr 152, s. 1
 1. Pieśń o sośnie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 310/311, s. 3
 1. Sen o morskiej potędze :  [wiersz] // Tygodnik Morski. - 1959, nr 30, s. 4
 1. Siedem pik o północy :  [nowela] // Tygodnik Morski. - 1959, nr 32, s. 8
 1. Sylwestrowy bal maskowy :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 315, s. 8
 1. [Felietony] // Tygodnik Morski. - 1959, nr 25, 30, 35
 1. Noworoczne wypominki :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 314, s. 8
 1. Noworoczne wywiady :  [utwór poetycki] // Nadodrze. - 1960, nr 5
 1. Ostatni koncert : [dramat w 3 aktach] // Dialog. - 1960, nr 7, s. 40-46
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 14, 92/93
 1. Humoreska wiosenna :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 84, s. 3
 1. Zbieg :  [słuchowisko radiowe] // Dialog. - 1961, nr 5, s. 5-19
 1. Zbieg :  [słuchowisko radiowe] // Polša (Warszawa). - 1961, nr 11, s. 17-18, 20-21, 39-40
 1. Zrodzeni w nocy :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 36, s. 3-5
 1. Zrodzeni w nocy :  [opowiadanie] // Szczecin. - 1961, z. 1/2, s. 103-112
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 54, 60, 69, 72, 90
 1. Ekspres Mediolan-Rzym :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze”  // Litery. - 1962, nr 10, s. 14-15
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 9).

 1. Humoreska jesienna :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 11, s. 15
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 10).

 1. Kochankowie róży wiatrów :  [powieść]. - Fragm. // Sztandar Młodych. - 1962, nr 167-243
 1. Niedziela :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 1/2, s. 7
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 1).

 1. Noc w „Gospodzie pod Alpami” :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 3, s. 9-10
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 2)

 1. Ona przyjdzie jutro :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 8, s. 23, 26
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu „Liter” (odc. 7).

 1. Oskarżona matka Braun :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 4, s. 19-20
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 3).

 1. Pani na Björn :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 9, s. 11-12
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 8).

 1. Przewodniczka :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 7, s. 9-10
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu „Liter” (odc. 6).

 1. Przygoda w „Grand Hotelu” :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 6, s. 14-15
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu „Liter” (odc. 5).

 1. Trzeci :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1962, nr 1, s. 1, 10
  II nagroda w konkursie literackim Gdańska dot. Polskiej Partii Robotniczej oraz ruchu robotniczego.

 1. Trzeci :  [opowiadanie] // Tygodnik Morski. - 1962, nr 2, s. 11
  II nagroda w konkursie literackim Gdańska dot. Polskiej Partii Robotniczej oraz ruchu robotniczego.

 1. Trzy nie i jedno tak :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 12, s. 12-13
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu „Liter” (odc. 11).

 1. W dzielnicy willowej :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1962, nr 5, s. 11-12
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 4).

 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1962, nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 95, 100, 106, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 143, 148, 160, 166, 172, 178, 184, 190, 196, 208,214, 268, 274, 280, 286, 292, 305, 308
 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu : jest to fragment powieści, która ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa Morskiego w Gdyni // Litery. - 1963, nr 9, s. 18-19
 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu :  [powieść]. - Fragm. powieści ; nota biogr.. – Fot. // Pomorze. - 1963, nr 9, s. 5
 1. Daleko od brzegu // Ekran. - 1963, nr 26, s. 3
  Sprawy morza w filmie.

 1. Kiedy rodzi się człowiek :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1963, nr 307, s. 4, 6
 1. Pamięci dwóch poetów :  [wspomnienie] // Litery. - 1963, nr 12, s. 23
  Wspomnienie o poetach: Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim i Julianie Tuwimie.

 1. Przyszedł z morza :  [scenariusz]. - W cyklu: "Małe scenariusze" // Litery. - 1963, nr 6, s. 4
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 14).

 1. Sam pod niebem :  [scenariusz]. - W cyklu: "Małe scenariusze" // Litery. - 1963, nr 5, s. 8
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 11).

 1. Stary człowiek i dziewczyna :  [scenariusz]. - W cyklu: „Małe scenariusze” // Litery. - 1963, nr 7, s. 20-21
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 15).

 1. Trzy nie i jedno tak : ciąg dalszy :  [scenariusz]. - W cyklu: "Małe scenariusze" // Litery. - 1963, nr 1, s. 20-21
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 10).

 1. Trzy nie i jedno tak : ciąg dalszy :  [scenariusz]. - W cyklu: "Małe scenariusze" // Litery. - 1963, nr 2, s. 10-11
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 10).

 1. Uwodziciel :  [scenariusz]. - W cyklu: "Małe scenariusze" // Litery. - 1963, nr 4, s. 11
  Scenariusz w ramach prywatnego filmu Liter (odc. 12).

 1. Whisky and ... moda :  [opowiadanie] // Litery. - 1963, nr 11, s. 3
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1963, nr 4, 16, 22, 40, 46, 52, 58, 70, 82, 88, 99, 129, 135, 141, 165, 176, 200, 224, 230, 295
 1. Dwoje ludzi i śnieg :  [opowiadanie] // Litery. - 1964, nr 1, s. 28
 1. Kwadrat ziemi :  [wiersz] // Litery. - 1964, nr 9, s. 14
 1. Panna Chaber :  [powieść]. - Fragm. nowej powieści pt. „Szukając gdzie indziej” // Litery. - 1964, nr 8, s. 22
 1. Po raz pierwszy o filmie . - W cyklu: "Rozważania bez kropki" // Litery. - 1964, nr 4, s. 29
  Polem z: Kałużyński Zygmunt: Co się dzieje w filmie polskim? Polityka 1964, nr 7, s. 8
  Rozważania na temat filmów polskich i zagranicznych.

 1. Postrzałek :  [fragment powieści] // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 306, s. 4-5
  * Fragment powieści "Szukając gdzie indziej".

 1. Wizyta // Litery. - 1964, nr 12, s. 9
  Dot. wizyty w Gdańsku Jánosa Elberta węgierskiego tłumacza m.in. utworów Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

 1. Gdańska szopka kulturalna :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 310, s. 6
 1. Powrót do miejsc nieobecnych : (fragment nowej powieści) // Litery. - 1965, nr 11, s. 16-17
 1. Sieci :  [wiersz] // Morze. - 1965, nr 6, s. 13
 1. Wspominając rzeczy małe :  [wspomnienie] // Litery. - 1965, nr 3, s. 3
 1. Zamiast felietonu :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 252, s. 3
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 75, 216, 228, 234, 240, 246, 258, 264, 270, 276, 288, 294, 300, 305
 1. Dialog z minionym czasem :  [utwór dramatyczny]. - Fragm. // Litery. - 1966, nr 11, s. 18-20
 1. List do was :  [opowiadanie] // Horyzont. - 1966, nr 3, s. 1-2
 1. Matka Braun :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 119, s. 4-5
 1. My wszyscy razem // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 38, s. 3, 7
  Dot. IX Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Bydgoszczy, w 1966 roku.

 1. Noc nie jest królestwem :  [opowiadanie] // Dziennik Łódzki. - 1966, nr 20
 1. Noc nie jest królestwem :  [opowiadanie] // Dziennik Łódzki. - 1966, nr 26
 1. Noc nie jest królestwem :  [opowiadanie] // Dziennik Łódzki. - 1966, nr 32
 1. Powrót do miejsc nieobecnych. - Fragm. powieści // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 179, s. 4
 1. Spotkanie młodych // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 95, s. 3-4
  Dot. Spotkania Młodych Pisarzy Wybrzeża (Gdańsk, 27 IV 1966, zorganizowane przez Oddział Gdański Związku Pisarzy Polskich.

 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 89, 101, 107, 113, 125, 143, 149, 155, 161, 167, 185, 197, 203, 209, 215, 220, 227, 232, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 281
 1. Imieninowy tort :  [powieść]. - Fragm. powieści „Powrót do miejsc nieobecnych” // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 72, s. 6
 1. Miejsce Gdańska w geografii literackiej kraju // Litery. - 1967, nr 6, s. 20
 1. Zatoka śpiewających traw :  [powieść] // Nowiny Rzeszowskie. - 1967, nr 3-100
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 29, 89, 95, 101, 107,, 113, 119, 125, 137, 143, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 287, 305, 309
 1. Średniowieczna Madonna :  [opowiadanie] // Litery. - 1967, nr 7, s. 18-19
 1. Noc pod Alpami :  [utwór dramatyczny]. - Fragm. // Litery. - 1968, nr 5, s. 20-22
 1. [Felietony] // Głos Wybrzeża. - 1968, nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 89, 172, 267, 279, 285
 1. Dialog z minionym czasem :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 4, s. 4
 1. Ludzie naszego kraju :  [wiersz] // Ziemia Gdańska. - 1969, nr 5, s. 14
 1. Noc w gospodzie „Pod Alpami” :  [opowiadanie]. - Fragm. // Przyjaciółka. - 1969, nr 20, s. 4
 1. O literaturę nadziei. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 27, s. 4
  Artykuł napisany przed XVII Zjazdem Literatów Polskich w Bydgoszczy w dniach 7-9 II 1969 roku.

 1. Stary rybak i dziewczyna :  [opowiadanie] // Przyjaciółka. - 1969, nr 41, s. 4
 1. W czas wojny, w czas pokoju :  [utwór dramatyczny] // Litery. - 1969, nr 9, s. 12-16
 1. W czas wojny, w czas pokoju :  [utwór dramatyczny] // Teatr Polskiego Radia. - 1969, nr 5/6, s. 5-26
 1. Zagajenie Zjazdu // Fakty i Myśli. - 1969, nr 20, s. 10
  Dot. XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku.

 1. [Felieton] // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 3
 1. Śmierć gangstera :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 51, s. 6
 1. Ked’ sa rodi človek :  [opowiadanie] // Hlas L’udu (Nowy Sad). - 1970, nr 11
 1. Prawdziwy wielki płacz :  [opowiadanie] // Perspektywy. - 1970, nr 17, s. 37
 1. Trzeci :  [opowiadanie] // Kamena. - 1970, nr 9, s. 1, 6-7
 1. Cestou :  [opowiadanie] // Zdravie (Słowacja). - 1971, nr 24, s. 12-13
 1. Dzień nad morzem :  [wiersz] // Kultura i Ty. - 1971, nr 4, dod. Morze w literaturze polskiej, s. 27-28
 1. Wizyta :  [powieść]. - Fragm. powieści // Litery. - 1971, nr 3, s. 21-22
 1. Wystarczy tylko pragnąć :  [opowiadanie] // Trybuna Robotnicza. - 1971, nr 294, s. 5
 1. Nie wracają na obiad :  [opowiadanie] // Trybuna Robotnicza. - 1972, nr 155, s. 1, 3
 1. Noc v hostinci pod Alpami :  [opowiadanie] / tł. -mč- // Večerník. - 1972, nr 13, s. 6
  Fragm. opowiadania „Noc pod Alpami”.

 1. O Odrze nad Szprewą // Litery. - 1972, nr 12, s. 31-32
  O spotkaniach Stanisławy Fleszarowej-Muskat z czytelnikami w Berlinie z okazji wydania antologii opowiadań pisarzy polskich pt. „Im Westen fliessst die Oder”.

 1. Żona żołnierza : (fragment nowej powieści) // Litery. - 1972, nr 3, s. 17-19, 21
 1. Dwie ścieżki czasu :  [powieść]. - Fragm. powieści // Gazeta Robotnicza (Wrocław). - 1973, nr 71-185
 1. Dwie ścieżki czasu :  [powieść]. - Fragm. powieści // Poglądy. - 1973, nr 3, s. 13-15
 1. Trzech miłych Agaty :  [opowiadanie] // Przyjaciółka. - 1973, nr 28, s. 6
 1. Trzech miłych Agaty :  [opowiadanie] // Przyjaciółka. - 1973, nr 29, s. 6
 1. [Felietony] // Wieczór Wybrzeża. - 1973, nr 301, 305
 1. Dwie ścieżki czasu :  [powieść]. - Fragm. powieści // Tygodnik Polski (Paryż). - 1974, nr 28-52/53
 1. [Felietony] // Wieczór Wybrzeża. - 1974, nr 4, 10, 16, 22, 28, 34, 41, 46, 52, 58, 64, 76, 82, 88, 93, 99, 104, 110, 116, 122, 128
 1. „Dziennik Bałtycki” – nasza gazeta :  [wiersz]. - Nuty // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 112, s. 3
 1. Dwie ścieżki czasu. - Fragm. powieści // Tygodnik Polski (Paryż). - 1975, nr 1-51/52
 1. Kiedy rodzi się człowiek :  [opowiadanie] // Zwrot (Czeski Cieszyn). - 1975, nr 1, s. 31-33
 1. Dwie ścieżki czasu :  [powieść]. - Fragm. powieści // Tygodnik Polski (Paryż). - 1976, nr 1-3
 1. Nic niezwykłego :  [opowiadanie] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 59, s. 6
 1. Pohàdkove dědictví :  [opowiadanie] / tł. Zdeněk Pilecký // Vlasta (Praha). - 1977, nr 29, s. 11
 1. Złoto nie złoto :  [powieść]. - Fragm. // Trybuna Robotnicza. - 1978, nr 286, s. 9
 1. Jako pisarka... // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 204
  List do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Stoczni Gdańskiej z dnia 22 sierpnia 1980 roku.

 1. Modlitwa do dnia :  [wiersz] // Ogniwo (Czeski Cieszyn). - 1980, nr 6, s. 161
 1. Oskarżona :  [opowiadanie] // Głos Ludu (Ostrawa). - 1980, nr 127, s. 5
 1. Przerwa na życie :  [powieść]. - Fragm. // Dziennik Bałtycki. - 1982, nr 61, s. 5
 1. Ludzie naszego kraju :  [wiersz] // Kalendarz Gdański. - 1983, s. 168
 1. Gospoda pod Sutjeską :  [opowiadanie]. - Fragm. // Morze i Ziemia. - 1984, nr 44, s. 8-9
 1. Most nad rwącą rzeką :  [powieść]. - Fragm. // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 214, s. 5
 1. Nie wracają na obiad :  [opowiadanie]. - Fragm. // Morze i Ziemia. - 1984, nr 19, s. 8-9
 1. Pierwszy edytor na Wybrzeżu // Rocznik Sopocki. - T. 6 (1984)
 1. Gdańska wiosna ; Pokój ludzkiego serca ; Świadkowie tamtych wydarzeń :  [wiersze] // Kalendarz Gdański. - 1985, s. 59, 144-145, 255-256
 1. Początki :  [wspomnienie] // W Kręgu Książki. - Z. 2 (1985), s. 7-18
 1. Pieśń o sośnie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1987, nr 301, s. 1
 1. Portret dziewczyny na zielonym tle :  [powieść]. - Fragm. // Płomyk. - 1987, nr 5, s. 4-7
 1. Portret dziewczyny na zielonym tle :  [powieść]. - Fragm. // Płomyk. - 1987, nr 6, s. 8-12
 1. Na Nowy Rok :  [wiersz] // Kalendarz Gdański. - 1988, s. 7
 1. Pod jednym dachem, pod jednym niebem :  [powieść]. - Fragm. // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 127, dod. Delta, nr 60, s. 1-2
 1. Pod jednym dachem, pod jednym niebem :  [powieść]. - Fragm. // Panorama. - 1988, nr 30, s. 20-21, 26
PrzekładyAdaptacje 1. Tradycja dowcipem załatwiona [utwór sceniczny] / muzyka Maciej Kamieński ; libretto Franciszek Zabłocki ; adapt. Stanisława Fleszarowa-Muskat. - Gdynia : Teatr Muzyczny, 1968

Wstępy, prace redakcyjne 1. Kurpiński Karol.  Czaromysł : Arietta Wandalii (z opery) / oprac. Mieczysław Krzyński ; tekst nieznanego aut. przeł. Alojzy Żółkowski, oprac. literackie Stanisława Fleszarowa-Muskat. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. - 19, [1] s.. - (Arie z Oper Polskich ; 25)
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Rozmawiamy z autorką „Snu o morskiej potędze” [wywiad] / rozm. Zofia Giedroyć // Dziennik Bałtycki. - 1948, dod. Rejsy, nr 5, s. 2

 1. Wywiad] / rozm. Zofia Giedroyć. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1950, dod. Rejsy, nr 6, s. 2

 1. Wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 106, s. 7-8

 1. Wywiad] / rozm. Tadeusz Rafałowski. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1958, nr 111, s. 3

 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat w Klubie Marynistów Ligi Przyjaciół Żołnierza [wywiad] / rozm. Zuzanna Czajkowska. - Fot. // Słowo Powszechne. - 1959, nr 50, s. 6

 1. Wywiad] / rozm. [Sławomir Sierecki] // Wieczór Wybrzeża. - 1959, nr 272, s. 3
  Podpisano: Sier.


 1. Co nowego u literatów nad Motławą? [wypowiedź] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 266, s. 4
  Dot. powieści „Milionerzy”.


 1. Słuchowisko, film, powieść radiowa i praca oświatowa [wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte // Dziennik Bałtycki. - 1960, nr 123, s. 7

 1. U Stanisławy Fleszarowej-Muskat, autorki „Milionerów” / rozm. Eugeniusz Melech. - W cyklu „Nasze rozmowy” ; Fot. // Panorama Północy. - 1960, nr 36, s. 15

 1. Wypowiedź] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 254, s. 4
  Dot. powieści „Milionerzy”.


 1. Wywiad] / rozm. [Sławomir Sierecki] // Wieczór Wybrzeża. - 1960, nr 109, s. 5
  Podpisano: Sier.


 1. Wywiad] / rozm. Tadeusz Rafałowski. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 3, s. 5

 1. Wywiad] / rozm. Tadeusz Rafałowski. - Fot.  // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 227, s. 3

 1. Jutro wychodzimy w morze" : nowa powieść radiowa Stanisław Fleszarowej-Muskat / rozm. [Tadeusz Rafałowski] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 94, s. 5
  Podpisano: (raf).


 1. Nasi kandydaci : dziś rozmawiamy ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Aleksandra Górna // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 72, s. 5

 1. Po prostu złe obyczaje [wypowiedź]. - W ramach ankiety pt. „Teatr i polska dramaturgia współczesna” // Pomorze. - 1961, nr 11, s. 2

 1. Przewodnia idea – ukazywanie postaw różnych ludzi : z laureatką II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie na sztukę Teatralną w Krakowie za „Dom na górze” [wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1961, nr 163, s. 5

 1. Z] dwukrotną laureatką konkursu Polskiego Radia na słuchowisko [wywiad] / rozm. Julia Ziegenhirte // Dziennik Bałtycki. - 1961, nr 62, s. 3

 1. Drogi i bezdroża sztuki ludowej [wypowiedź]. - wypow. Longin Malicki, Tadeusz Bolduan, Stefania Liszkowska-Skurowa, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Maria Zaborowska, Hugona Ostrowska, Leon Roppel ; not. B. Pomorski. – Fot. // Litery. - 1963, nr 4, s. 7-9
  Dot. sztuki ludowej Pomorza Gdańskiego.


 1. Literaci i „Litery” o literaturze [wypowiedź] / wypow.: Jerzy Dziewicki, Lech Bądkowski, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Mirosław Stecewicz, Edgar Milewski // Litery. - 1963, nr 11, s. 4-5

 1. Literaci o sobie [wypowiedź] / wypow.: Augustyn Necel, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Joanna Kulmowa, Marta Aluchna-Emelianow, Czesław Kuriata, Bogdan Justynowicz, Wiesław Rogowski // Litery. - 1963, nr 1, s. 30-31
  Wypowiedzi o swoich planach twórczych i zamierzeniach w 1963 roku.


 1. Żony marynarzy : dyskusja w redakcji [wypowiedź] / wypow.: Stanisława Fleszarowa-Muskat, Halina Urbaniak, Helena Bernisz, Wanda Pastuszuk, Zofia Nowak, Zofia Dacewicz, , Ryszard Pospieszyński, Mateusz Bereżecki // Litery. - 1963, nr 7, s. 10-11

 1. Co nowego u pisarzy Wybrzeża [wypowiedź] / not. F.W.. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 255, s. 4-5
  * Wypowiedź Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Sławomira Siereckiego i Karola Olgierda Borchardta.


 1. Inauguracja [przemówienie]. - W ramach: Klub Ludzi Ciekawych „Liter” // Litery. - 1964, nr 5, s. 4

 1. Wojenne przeżycia naszych pisarzy i artystów [wypowiedź] / wypow.: Edward Fiszer, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Lech Bądkowski, Mieczysław Zydler, Leon Roppel, Jerzy Katlewicz, Janina Jarzynówna-Sobczak // Litery. - 1964, nr 9, s. 1-2
  Wspomnienia z wybuchu drugiej wojny światowej (wrzesień 1939 roku.)


 1. Wypowiedź]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 261, s. 4
  Wypowiedź na temat twórczości własnej.


 1. „Słowo” z wizytą u Stanisławy Fleszarowej-Muskat [wywiad] / rozm. Eugeniusz Melech // Słowo Powszechne. - 1965, nr 106

 1. O telewizyjnej sztuce i książkach [wywiad] / rozm. K. Popławska. - Fot. // Bandera. - 1965, nr 17, s. 19

 1. Tytuł do wspomnień [wypowiedź]. -   // Dziennik Bałtycki. - 1965, nr 117, s. 4
  Dot. współpracy z „Dziennikiem Bałtyckim”.


 1. W pracowniach pisarzy [wywiad] / rozm. Kol. - Fot. // Głos Szczeciński. - 1965, nr 20, dod. Siódmy Głos Tygodnia, s. 8

 1. Rozmowa z delegatami na Kongres [wywiad] / rozm. Eugenia Kochanowska. - Fot.  // Informator Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku. - Nr 57 (1966), s. 11-12

 1. Wywiad] / rozm. Czesław Stankiewicz, Andrzej Kiszkis // Dziennik Bałtycki. - 1966, nr 84, s. 8
  Podpisano: Czes-Laik.


 1. „O szóstej wieczorem po wojnie”... [wypowiedź] // Ekran. - 1967, nr 45, s. 2
  Wypowiedź w ankiecie czasopisma Ekran. Respondentom zadano pytania dot. pierwszego filmu radzieckiego oglądanego przez nich w życiu, w jakich okolicznościach i kiedy go oglądali.


 1. Inicjatywa regionu [wypowiedź] // Głos Szczeciński. - 1967, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 39, s. 4
  Wypowiedź o literackim środowisku Wybrzeża Gdańskiego podczas obrad X Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Szczecinie.


 1. Między zjazdami [wypowiedź] / wypow.: Władysław Dunarowski, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Czesław Kuriata, Zbyszko Bednorz, Władysław Gębik, Gerard Górnicki, Zbigniew Kubikowski, Adolf Momot, Bolesław Soliński. - Fot.  // Kamena. - 1967, nr 17, s. 4-5
  Dot. Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych.


 1. Z dyskusji [wypowiedź] / Przemysław Bystrzycki, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Tadeusz Grabowski, Jerzy Mazurczyk, Witold Nawrocki, Irena Przewłocka, Józef Wójcicki, Tadeusz J[erzy] Żółciński // Vineta. - 1967, nr 3, s. 15-34
  Dyskusja podczas X Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Szczecinie.


 1. Ziemia Gdańska – natchnieniem [wywiad] / rozm. Sławomir Sierecki. - Fot. // Wieczór Wybrzeża. - 1967, nr 145, s. 3

 1. Do przyjaciół z za Wielkiego Morza : (z przemówienia powitalnego na Gdańskich Spotkaniach Literackich 1968) [przemówienie] // Głos Wybrzeża. - 1968, nr 118, s. 3
  Przemówienie powitalne otwierające Drugie Gdańskie Spotkanie Literackie Pisarzy Polskich i Skandynawskich w 1968 roku.


 1. Głosy środowisk literackich [wypowiedź] / wypow.: Władysław Gębik, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Władysław Dunarowski, Ireneusz Gwidon Kamiński, Gerard Górnicki, Bolesław Soliński, Zbigniew Kubikowski, Zbyszko Bednorz, Czesław Kuriata, Albin Siekierski. - Fot. // Poglądy. - 1968, nr 11, s. 8-12
  Dot. środowisk literackich Ziem Zachodnich i Północnych Polski.


 1. O literaturze morskiej mówi Stanisława Fleszarowa-Muskat [wywiad] / rozm. Przemysław Kuciewicz. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1968, nr 153, s. 3

 1. Pisarze powiedzieli nam : Stanisława Fleszarowa-Muskat [wywiad] / rozm. Mirosław Kraszkiewicz. - Fot. // Panorama. - 1968, nr 27, s. 6

 1. Wywiad] / rozm. Wilhelm Przeczek // Głos Ludu (Ostrava). - 1968, nr z 17 VIII, s. 5

 1. Zwyczajne morze [wywiad] / rozm. Grażyna Bral. - W cyklu: "Nasze rozmowy" // Tygodnik Morski. - 1968, nr 27, s. 6

 1. Dobra szkoła radiowego dialogu : ze Stanisławą Fleszarową-Muskat na temat nagrodzonego słuchowiska radiowego i planów twórczych [wywiad] / rozm. Andrzej Kiszkis // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 115, s. 3

 1. Nowe książki Stanisławy Fleszarowej-Muskat [wywiad] / rozm. Monika Warneńska // Gazeta Białostocka. - 1969, nr 236, s. 7

 1. Pisarka dnia dzisiejszego [wywiad] / rozm. Mirosława Walicka. - Fot.  // Ziemia Gdańska. - 1969, nr 5, s. 6-13

 1. Pisarz i dzień dzisiejszy : rozmawiamy z laureatami [wywiad] / rozm. Jan Tetter. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 182, s. 6
  Stanisława Fleszarowa-Muskat laureatką nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 1969 roku.


 1. Pisarze a wojna : (głosy w dyskusji na Zjeździe Pisarzy w Gdańsku) [wypowiedź] / wypow.: Stanisława Fleszarowa-Muskat, Wilhelm Szewczyk, Aleksander Rogalski, Zbigniew Żakiewicz, Zbigniew Załuski // Kultura (Warszawa). - 1969, nr 37, s. 7

 1. Powieść o Gdyni, film, nowe opowiadania : rozmowa ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Tadeusz Rafałowski // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 81, s. 4

 1. Przed naszym spotkaniem (II) [wypowiedź] / wypow.: Wilhelm Szewczyk, Michał Misiorny, Jan Górec-Rosiński, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Tadeusz Kajan, Zbigniew Kośmiński. - Fot. // – 1969, nr 6,  // Kultura (Warszawa). - 1969, nr 6, s. 1, 7-8
  Wypowiedzi przed Zjazdem Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy w 1969 roku.


 1. Przemiany polityczne, społeczne i moralno-obyczajowe [wywiad] / rozm. Anna Szałach. - Fot. // Pomorze. - 1969, nr 23, s. 10

 1. Rozmowy z pisarzami [wywiad] // Chłopska Droga. - 1969, nr 48, s. 8

 1. Wywiad] / rozm. Janina Paradowska // Przyjaciółka. - 1969, nr 20

 1. Wywiad] / rozm. Monika Warneńska // Żołnierz Polski Ludowej (Bydgoszcz). - 1969, nr 111, s. 5

 1. Wywiad] / rozm. Monika Warneńska // Praca Księgarska. - 1969, nr 23, s. 5

 1. Wywiad] // Wieczór Wybrzeża. - 1969, nr 198

 1. XII [Dwunasty] Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych : doniosłe wydarzenie kulturalne i polityczne : „Głos Wybrzeża” rozmawia z gospodarzami Zjazdu – członkami ZO Związku Literatów Polskich w Gdańsku [wypowiedź] / wypow.: Jan Tetter, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Stanisław Goszczurny, Sławomir Sierecki // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 194, s. 3, 5

 1. Zagajenie Zjazdu [przemówienie] // Fakty i Myśli. - 1969, nr 20, s. 10
  Dot. XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych.


 1. Na przystankach nie pisze się wierszy [wypowiedź]. -   // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 14, s. 1, 7
  Wypowiedź z okazji 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.


 1. Przed XIII Zjazdem Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych [wypowiedź] / wypow.: Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Henryk Worcell, Bogusław Kogut, Witold Nawrocki, Marian Piechal // Nadodrze. - 1970, nr 7, s. 5-6, 8

 1. Teatr jest pasją [wypowiedź]. - Fot. ; Nota biogr. // Scena. - 1970, nr 5, s. 34-35

 1. Środowisko literackie w życiu kulturalnym regionu [wypowiedź] / wypow.: Stanisława Fleszarowa-Muskat, Władysław Gębik, Jan Górec-Rosiński, G. Górski, Ryszard Hajduk, Ireneusz Gwidon Kamiński, Czesław Kuriata, Bolesław Soliński, Wilhelm Szewczyk, Henryk Worcell // Gazeta Zielonogórska. - 1970, nr 104, s. 4-5

 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża... [wywiad]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 224, s. 3

 1. Nasi Laureaci : Stanisława Fleszarowa-Muskat [wywiad] / rozm. Irena Żmigrodzka. - Fot. // Głos Pracy. - 1971, nr 306/307, s. 5
  Podpisano: I.Ż.
  Wywiad z okazji przyznania I nagrody w dziale literatury pięknej książek wydanych oraz wznowionych w latach 1970-1971 w konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej”.


 1. Rola kultury morskiej w rozwoju kultury ogólnonarodowej [wypowiedź] / wypow.: Jan Szweykowski, Andrzej Piskozub, Andrzej Zbierski, Maria Boduszyńska-Borowikowa, Marek Lipiński, Jan Tuczyński, Zbigniew Czajkowski, Aleksander Śniatycki, Grzegorz Kurkiewicz, Zygmunt Sójka, Stanisław Ludwig, Zygmunt Brocki. -   // Życie i Myśl. - 1971, nr 11, s. 110-129

 1. Wywiad] // Wieczór Wybrzeża. - 1972, nr 221

 1. Zanim narodzi się książka [wypowiedź]. -   // Litery. - 1972, nr 5, s. 25-26
  O własnej twórczości.


 1. Życie kulturalne powinno mieć właściwą sobie rangę, ... [wypowiedź] / wypow.: Halina Auderska, Stanisława Flerszarowa-Muskat, Jan Bolesław Ożóg, Stanisław Horak. - W ankiecie: "Pisarz - Czytelnik – Krytyka" // Życie Literackie. - 1972, nr 1, s. 5

 1. Czy można „ukryć” budowę Portu Północnego? [wypowiedź] / Łukasz Balcer, Jerzy Kołodziejski, Jerzy Kwiatek, Józef Matysiak, Bohdan Czeszko, Kazimierz Śramkiewicz, Bożena Anioła, Wojciech Żukrowski, Władysław Machejek, Edgar Milewski, Wilhelm Szewczyk, Czesław Petelski, Henryk Gaworski, Józef Kuśmierek, Zdzisław  // Życie Literackie. - 1973, nr 9, s. 1

 1. Nasi Laureaci : Stanisława Fleszarowa-Muskat [wywiad] / rozm. Irena Żmigrodzka. - Fot. // Głos Pracy. - 1973, nr 5, s. 6
  Wywiad przeprowadzony z okazji zajęcia w 1973 roku przez Stanisławę Fleszarową-Muskat I miejsca w VII konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Minis


 1. Uczestniczenie w życiu : rozmowy w niedzielę [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 54, s. 3

 1. W 1973 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa MON moja nowa książeczka „Dwie ścieżki czasu”... [wypowiedź]. - W cyklu: W oczach pisarzy... ; Fot. // Tygodnik Morski. - 1974, nr 6, s. 8
  Dot. powieści „Dwie ścieżki czasu”.


 1. Wywiad] / rozm. Krystyna Koprowicz // Przyjaciółka. - 1974, nr 8, s. 8-9

 1. Pamięć trudu i życia [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - W cyklu: "Rozmowy z pisarzami" ; Fot. // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 257, s. 5

 1. Ukazało się drugie wydanie „Tak trzymać”... [wypowiedź]. - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża : dokonania i zamierzenia. – Fot. // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 216, s. 5

 1. Do kogo chciałabym dotrzeć jako pisarz? [wypowiedź]. - W ankiecie : "Pisarz wśród czytelników" ; Fot. // Życie Literackie. - 1976, nr 3, s. 7

 1. Od czterech lat pracuję... [wypowiedź]. - W ramach: VII Dekada Pisarzy Wybrzeża ; Fot. // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 217, s. 5

 1. Wywiad] / rozm. Krystyna Stachowicz. - Fot. // Zwierciadło. - 1976, nr 37, s. 15

 1. Hołd wobec miasta i ludzi [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 236, s. 3

 1. Przy kawie, orzechowym cieście i różanym likierze / rozm. Grażyna Banaszkiewicz. - Fot. // Tydzień (Poznań). - 1977, nr 24, s. 14

 1. Kierunek – ludzie [wywiad] / rozm. Jerzy Szulczewski // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, nr 3, s. 41-47

 1. Piszę o polskim morzu [wywiad] / rozm. Barbara Zaliwska. - Fot. // Panorama. - 1978, nr 26, s. 17

 1. Ziemia wszędzie słyszalnych zawołań [wypowiedź]. - Fot. ; Biogr. // Profile. - 1978, nr 3, s. 23

 1. U gdańskich pisarzy [wypowiedź] / zanotowała Anna Kościelecka . - wypow.: Stanisława Fleszarowa-Muskat, Zbigniew Jankowski, Teresa Ferenc, Andrzej Twerdochlib, Kazimierz Sopuch, Jerzy Afanasjew, Andrzej Perepeczko, Kazimierz Nowosielski, Edmund Kosiarz, Jacek Kotlica // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 231, s. 6
  Wypowiedzi nt. osiągnięć literackich wymienionych wyżej twórców w ostatnim roku, w tym Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Spotkanie z pisarzem [wypowiedź] / wypow.: Jerzy Afanasjew, Teresa Ferenc, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Jacek Kotlica, Janina Wieczerska ; oprac. Andrzej Mętlewicz // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 123, s. 4

 1. Wywiad] / rozm. Alojzy Męclewski. - Fot. // Wieczór Wybrzeża. - 1980, nr 160, s. 3

 1. Ich zdaniem – najważniejsze  [wypowiedź] / wypow.: Lech Bądkowski, Irena Przewłocka, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Stanisław Hebanowski Andrzej Twerdochlib ; zebr. Anna Kościelecka. -   // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 211, s. 6
  Wypowiedzi poszczególnych prezesów gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich nt. najważniejszych wydarzeń literackich na gdańskim wybrzeżu podczas ich prezesur.


 1. Pisarz swoich czasów [wypowiedź] / wypow.: Anna Czekanowicz, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Jacek Kotlica, Władysław Zawistowski ; oprac. Andrzej Mętlewicz // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 120, s. 4

 1. Wywiad] / rozm. Aleksandra Łoś. -   // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 158, s. 1-2
  Podpisano: ał.
  Dot. m.in. przyznania nagrody prezydenta miasta Gdańska Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat [wywiad] // W: Wiśniewski Wojciech.  Szukam człowieka : rozmowy z pisarzami. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - S. 29-43

 1. Moje ulubione lektury [wypowiedź] // Tygodniowy Ilustrowany Magazyn TIM. - 1987, nr 36

 1. Pasje i uspokojenia : rozmowa ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Alina Kietrys. -   // Głos Wybrzeża. - 1987, nr 259, dod. Delta, nr 59, s. 1-2

 1. Między pasją a uspokojeniem [wywiad] / rozm. Maciej Maniewski // Film. - 1988, nr 49, s. 14-15

 1. Nasi czytelnicy o nas : jubileuszowa sonda „Głosu Wybrzeża” [wypowiedź]. - wypow.: Henryk Bista, Andrzej Cybulski, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Janina Jarzynówna-Sobczak, Roman Korynt, Barbara Krupa-Wojciechowska, Zbigniew Kuźmiński, Krzysztof Kwiatkowski, Andriej Leonidow, Stanisław Michalski, Małgorzata Niepokółczycka, Bohdan // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 266, s. 1, 5-6
  Wypowiedź Stanisławy Fleszarowej-Muskat na s. 1


 1. O książkach, morzu i wigilii – ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Bożena Chodyniecka. - Fot. // Kurier Polski. - 1988, nr 250, s. 7

 1. Pasje i uspokojenia [wywiad] / rozm. Irena Filus // Rzeczywistość. - 1988, nr 2, s. 10

 1. Wywiad] / rozm. Irena Filus // Sztandar Ludu. - 1988, nr 72, s. 5

 1. Wywiad] / rozm. Maryla Hempowicz // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 286, s. 4

 1. Zaczynałam od wierszy : ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Jan Fiebig. - Fot. // Panorama. - 1988, nr 30, s. 14-15

 1. Zależy mi na moim mieście : rozmowa ze Stanisławą Fleszarową-Muskat [wywiad] / rozm. Alina Kietrys // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 126, s. 1-2
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat // W: Gdańsk literacki / oprac. Maria Kowalewska. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 6, 39-44, 113, 164
  Bibliogr. s. 43-44


 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Polscy pisarze współcześni / oprac. Lesław M. Bartelski. - Warszawa : Agencja Autorska, 1970. - S. 64-65

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Polscy pisarze współcześni / oprac. Lesław M. Bartelski.. - Wyd. nowe, poszerz.. - Warszawa : Agencja Autorska, 1972. - S. 76

 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat [hasło] // W: Pisarze Pomorza Gdańskiego / oprac. Jan Bożychowski. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu, 1975. - S. 42-45

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Bartelski Lesław M.  Polscy pisarze współcześni. - Wyd. nowe poszerz. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 87-88

 1. Brykalska Maria.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1, a-k / oprac.zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - S. 246-252
  Podpisano: M. B.


 1. Prządka Ewa.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979. - S. 166-167
  Podpisano: EP.


 1. Tybus Sybila.  Źródła popularności utworów powieściowych Stanisławy Fleszarowej-Muskat : próba wyjaśnienia [szkic] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975. T. 1 / pod red. Andrzeja Bukowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. - S. 174-197

 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat // W: Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / oprac. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak ; przedm. Sławomir Sierecki . - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 71-77

 1. Rogatko Bogdan.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2 / red. nauk. Włodzimierz Maciąg. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1981. - S. 61

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Who’s Who in Poland : A biographical directory comprising about 4.000 entries on leading personalities in Poland and information on major state, political , diplomatic, scientific and artistic institutions, and organizations / ed. by Lidia Becela [i in.]. - 1 st Ed. - Warsaw : Wydaw. Interpress ; Zurich : WHO’S WHO the international red series AG Zurich, 1982. - S. 180-181

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Kto jest kim w Polsce : 1984 : informator biograficzny / red. Lidia Becela [i in.] . - Ed. 1. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1984. - S. 209

 1. Prządka Ewa.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny. - Wyd. 2. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1984. - S. 109
  Podpisano: EP.


 1. Urbas Halina.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / red. Julian Krzyżanowski [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. - S. 263

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. Lidia Becela [i in.]. - Ed. 2. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1989. - S. 284

 1. Ziemia Kolska : magazyn społeczno-kulturalny / Kolskie Towarzystwo Kulturalne ; zesp. red. Halina Grabowska [i in.]. - Zesz. 7, 1990. - s. 1-21
  Wyd. specjalne. Zawiera materiały sesji popularno-naukowej poświęconej pamięci S. Fleszarowej-Muskat + notka biogr.


 1. Miernik Zdzisława.  Stanisława Fleszarowa-Muskat : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza, 1994. - nr 4, s. 32-34

 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : GRAF-PUNKT, 1995. - S. 227-229

 1. Bartelski Lesław M..  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 100-101

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków / pod red. Jerzego Borowca ; red. nacz. Adam Mazurek ; zespół red. Michalina Bakoń [i in.] ; wstęp Jerzy Borowiec. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „Adam”, 1996. - S. 91
  ISBN 83-85207-90-2

 1. Pyszny Joanna.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Słownik literatury popularnej / pod red. Tadeusza Żabskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997. - S. 111-112
  ISBN 83-7091-039-4

 1. Świerkosz Krystyna.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego : suplement I / pod red. Zbigniewa Nowaka. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1998. - S. 81-83
  Bibliogr. s. 83


 1. Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. [3], Sygnatury MS 5874-MS 6123 : spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat / oprac. i przygot. do dr. Krystyna Świerkosz. - Gdańsk : "Marpress", 1999. - VIII, [2], 217, [2] s. : faks., fot.

 1. Urbas Halina.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. T. 1, A-O. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 170
  Bibliogr. s. 170


 1. Winek Teresa.  Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 2002. - S. 117-118
  ISBN 83-04-04606-7
  Podpisano: TW.


 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło] // W: Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005 / [zespół red. Grażyna Bral i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospoitej Polskiej. Oddział Morski, 2008. - S. 46

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 11, 21, 25, 26, 37, 48, 53, 55, 61, 64, 65, 70, 73, 75, 76, 80, 120. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 286 : fot.
  ISBN 978-83-929932-5-4
  * Na fot. S.F.-M. na spotkaniu Stanisława Kociołka z literatami gdańskimi.


Opracowania ogólne 1. Wnuk Włodzimierz: Na warsztatach pisarzy gdańskich : [nota] // Szczecin. – 1948, dod. Tygodnik Wybrzeża, nr 38, s. 9
  Dot. Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Bolduan Tadeusz, Heith Zdzisław: Poetka marynistyczna. – W rubryce: „Bzdurki” // Kaszëbë. – 1958, nr 14, s. 12
  Podpisano: (go-pro).
  O utworach poetyckich Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Ziegenhirte Julia: // Dziennik Bałtycki. – 1961, nr 163, s. 5

 1. Kowalewska Maria: Gdańscy literaci // Głos Wybrzeża. – 1962, nr 95, s. 3, 6
  Omówienie sylwetek pisarzy, w tym Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Kamiński Ireneusz Gwidon: Stanisława Fleszarowa-Muskat. – Fot. // Głos Szczeciński. – 1963, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 40, s. 9
  Podpisano: IGK.


 1. Kiedrowski Jan: Między powieścią i dramatem : [szkic] // Głos Wybrzeża. – 1963, nr 34, s. 4-5

 1. Kochanowska Eugenia: Od A do Z literatury Wybrzeża : [hasło] // Litery. – 1963, nr 5, s. 24-25
  Krótkie biogramy pisarzy, w tym Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Maciąg Włodzimierz: Prozaicy ziem zachodnich 1960-1962 : [szkic] // Odra. – 1963, nr 6, s. 11-19
  Dot. m.in. twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Tom Romana: 6 x miłość // Pomorze. – 1963, nr 1, s. 8
  Parodie twórczości Lecha Bądkowskiego, Władysława Dunarowskiego, Franciszka Fenikowskiego, Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Jerzego Afanasjewa, Róży Ostrowskiej.


 1. Gostomska Anna: Gdańscy literaci // Głos Wybrzeża. – 1965, nr 270, s. 4
  Biogram m.in. Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Fleszarowa-Muskat Stanisława. – W ramach cyklu: Mały słownik pisarzy Polski Północnej / oprac. Maria Kowalewska // Pomorze. – 1966, nr 4, s. 4

 1. Iwanowska Barbara: Romantyczna miłość Fleszarowej : [szkic] // Walka Młodych. – 1966, nr 38, s. 12
  Dot. twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Kilka informacji o planach twórczych pisarzy... : [nota]. – W rubryce: "Kronika literacka i wydawnicza" // Nowe Książki. – 1968, nr 7, s. 509
  Dot. m.in. Stanisławy Fleszarowej-Muskat i jej zamierzonej powieści o Gdyni.


 1. Siewierski Jerzy: Stanisława Fleszarowa-Muskat. – W cyklu : Sylwetki. – Fot. // Nowe Książki. – 1968, nr 18, s. 3 okł.
  Podpisano: J.S.


 1. Walicka Mirosława. Próba wspomnień : Gdańsk 1945-1946. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. – S. 164-170 : Pisarz i „Czytelnik”

 1. Rejnson Wiesława: Dwie pasje Stanisławy Fleszarowej-Muskat. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1969, nr 198, s. 3
  Podpisano: W. R.


 1. Rydzewski Janusz: Przed XII Zjazdem Związku Literatów Polskich w Gdańsku. – Fot. // Panorama Północy. – 1969, nr 35, s. 7
  Dot. m.in. twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Moskalówna Ewa: Jak nas widzą? : problemy obyczajowe w twórczości pisarzy gdańskich // Litery. –1972, nr 9, s. 11-15
  Dot. m.in. twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. L.B.: Stanisława Fleszarowa-Muskat. – W cyklu: Sylwetka. – Fot. // Nowe Książki. – 1973, nr 18, s. I, IV okł.

 1. Nawrocka Ewa: Problemy gdańskiej twórczości dramaturgicznej : [szkic]// Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej. – 1973, s. 61-82
  O twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Tybus Sybilla: Dlaczego czytamy powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Głos Wybrzeża. – 1977, nr 130, s. 6

 1. Błażejewski Michał: Stereotyp biografii jako teren porozumienia z czytelnikami – na przykładzie prozy powieściowej Stanisławy Fleszarowej-Muskat. – Streszcz. pracy doktorskiej // Biuletyn Polonistyczny. – 1983, nr 1/2, s. 35-39

 1. Trzęsowska Maria: Czytelnictwo powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Rocznik Biblioteki Narodowej. – T. 19 (1983), s. 275-296

 1. Błażejewski Michał. Konstrukcja losów pozytywnych bohaterów Stanisławy Fleszarowej-Muskat a problem porozumienia z czytelnikami // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945 / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bukowskiego. T.2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 158-176

 1. Spotkanie ze Stanisławą Fleszarową-Muskat : [audycja radiowa] / oprac. Grażyna Antoniewicz. Polskie Radio, Program IV, 1987

 1. Błażejewski Michał: Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [szkic] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie. – Z. 14 (1987), s. 133-147

 1. Błażejewski Michał: Polaków wizerunek własny w popularnych powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [szkic] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie. – Z. 12/13 (1987), s. 243-248

 1. (cel): [szkic] // Wieczór Wybrzeża. – 1988, nr 30, s. 5
  Sylwetka Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Janowski Tomasz: // ITD. – 1988, nr 50, s. 8-9
  Dot. twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Kuncewicz Piotr: Włóczęga, dama i rybacy. – W cyklu: Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986) (237). – Fot. // Przegląd Tygodniowy. – 1988, nr 23, s. 13 Polem.: [Wzmiankując o poemacie Stanisławy Fleszarowej-Muskat...]. Życie Literackie. 1988, nr 27, s. 16

 1. Błażejewski Michał: Żywioł niemiecki : o stereotypie „ obcego” w prozie Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. – R. 12 (1989), s. 91-102

 1. Jęsiak Anna: Z tradycji i życia [wspomnienie]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 228, s. 3

 1. Kubicka Jolanta: Pisarka wierna człowiekowi i morzu : [szkic] // Kierunki. – 1989, nr 46, s. 10

 1. Martuszewska Anna: Tradycje literackie prozy Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. – R. 12 (1989), s. 78-90

 1. Mazur Jerzy: O twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [szkic] // W Kręgu Książki. – Z. 13 (1989), s. 85-91

 1. Błażejewski Michał: Pisarz jako instytucja : [szkic]. – Fot. // Autograf. – 1990, nr 2, s. 61-69
  Dot. Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Błażejewski Michał: Stanisława Fleszarowa-Muskat : [biogram] // Autograf. – 1990, nr 2, s. 62-67

 1. Odeszli w pamięć : (I-XII 1989) : [hasło] / oprac. Eugenia Kochanowska // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 14 (1992), s. 216
  Biogram Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Witkowska Regina: Stanisława Fleszarowa-Muskat // Kalendarz Gdański. – 1992, s. 183-185

 1. Świerkosz Krystyna: Spuścizna Stanisławy Fleszarowej-Muskat w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN // Libri Gedanensis. – T. 10 (1975/1992), s. 125-140

 1. Czarnik Stanisław Oskar. Między dwoma Sierpniami : polska kultura literacka w latach 1944-1980. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1993. – S. 231, 258, 299, 301, 304

 1. Błażejewski Michał: Fleszarowa Sopocka – Albo jak być kochaną : [szkic] // Rocznik Sopocki. – R. 10 (1995), s. 15-29

 1. Ostrowski Bohdan: „Wiatr od morza i Wiatr od lądu” Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Rocznik Gdyński. – Nr 13 (1998), s. 239-245

 1. Socha Ryszarda. Nowy bedeker sopocki. – Gdańsk : Polnord Wydaw. „Oskar”, 1998. – S. 47-49 : Fleszarowa-Muskat Stanisława

 1. Błażejewski Michał. Fleszarowa Sopocka Albo jak być kochaną : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin Stanisław Fleszarowej-Muskat / projekt graf. książki i okł. Agnieszka Wójkowska ; fot. Zbigniew Kosycarz. – Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 1999. – 31 s. : il. ISBN 83-902683-3-7
  Rozszerzona wersja artykułu zamieszczonego w: Rocznik Sopocki. – R. 10 (1995


 1. Błażejewski Michał: Stanisława Fleszarowa-Muskat albo – jak być czytaną : [szkic] // Autograf Post. – 1999, nr 1, s. 20-23

 1. Jęsiak A[nna]Jęsiak A[nna]: Fikcja udokumentowana życiem // Tygodnik Trójmiasto. – 1999, nr 3, s. 26-27

 1. Błażejewski Michał: Twarz publiczna w konwencji prywatności : fotografie Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Autograf Post. – 2000, nr 6, s. 20-21

 1. Świerkosz Krystyna: Warsztat pisarski Stanisławy Fleszarowej-Muskat. - Fot. // Rocznik Sopocki. - R. 13/14 (1998/1999), t. 2, s. 104-130

 1. Świerkosz Krystyna: Listy Kazimierza Wiłkomirskiego do Stanisławy Fleszarowej-Muskat oraz inne materiały dotyczące wzajemnych kontaktów // Libri Gedanenses. - T. 17/18 :(1998-2000), s.165-188
  Dot. m.in. współpracy przy tworzeniu „Kantaty Gdańskiej”, głównie osobistych wrażeń muzyka z lektury powieści S. F.-M.


 1. Grabowska H.: In memoriam - o życiu i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat w 12. rocznicę śmierci // Przegląd Wielkopolski. - R. 16 (2002), nr 3-4

 1. Grabowska Halina: In memoriam – o życiu i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat w 12. rocznicę śmierci // Przegląd Wielkopolski. - R. 16 (2002), nr 3/4, s. 93-95

 1. Grabowska Halina: Paradoksy historii, czyli o debiucie Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Przegląd Wielkopolski. - R.16 (2002), nr 3/4, s. 98-99

 1. Świerkosz Krystyna: Nieznane materiały do biografii Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Libri Gedanenses. - T. 21 (2003), s. 131-155

 1. Turo Krystyna: Marynistyka Stanisławy Fleszarowej-Muskat : o niektórych aspektach literackiej twórczości marynistycznej najpopularniejszej wybrzeżowej pisarki XX wieku // W: Od liryki do retoryki : w kręgu słowa literatury i kultury : prace ofiarowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / pod red. Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - S. 351-361

 1. Antoniewicz Grażyna: Czas omija miejsca, które wspominamy : ważny adres : Świętojańska 73 w Gdyni : tu mieszkała pisarka Stanisława Fleszarowa-Muskat [wspomnienie]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 215, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14.09., s. 15

 1. Turo Krystyna: Polska marynistyka powojenna - "morzem doraźnym przytrzaśnięta" czy "morzem otwarta, zamyślona" [szkic] // W: Księga Janion / oprac. Zbigniew Majchrowski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, [2007]. - S. 171-187
  * M.in. dot. twórczości S. Fleszarowej-Muskat, s. 173-176


Pomniejsze materiały biograficzne 1. (W.): [nota] // Słowo Powszechne. – 1950, nr 40, s. 4
  Dot. przyznania Stanisławie Fleszarowej-Muskat Nagrody Literackiej miasta Gdyni.


 1. WNUK: Laury dla poetów : [nota] // Słowo Powszechne. – 1951, nr 254, s. 4
  Dot. m.in. przyznania Stanisławie Fleszarowej-Muskat Nagrody Literackiej miasta Gdyni.


 1. Stanisława Fleszarowa laureatką konkursu na utwór estradowy dla wsi : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1954, nr 4, s. 1

 1. Delegaci Wybrzeża na Kongres Pokoju w Warszawie : [nota]. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1955, nr 73, s. 1
  Dot. działalności literackiej oraz społecznej Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Nowy sukces literacki Stanisławy Fleszarowej [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 132, s. 1
  * Trzecia nagroda w krajowym konkursie na opowiadanie , ogłoszonym w związku z V Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów, przyznana Stanisławie Fleszarowej za utwór "Stara armata". Pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano.


 1. Wieczory autorskie literatów Wybrzeża : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1956, nr 132, s. 7
  M.in. Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat... : [nota] // Litery. – 1965, nr 5, s. 31
  Dot. otrzymania przez Stanisławę Fleszarową-Muskat II nagrody w 1965 roku w konkursie zorganizowanym przez Naczelna Redakcję Programów Artystycznych i Kulturalnych Telewizji Polskiej z okazji dwudziestolecia Ziem Zachodnich.


 1. Nowe władze ZLP : [nota] // Litery. – 1966, nr 2, s. 30
  Nota informacyjna o wybraniu nowych władz Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich, w tym Stanisławy Fleszarowej-Muskat na stanowisko prezesa.


 1. Kolano Jan: Stanisława Fleszarowa-Muskat prezesem ZO ZLP : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1966, nr 8, s. 1
  Podpisano: (jak).


 1. Trojanowska Izabella: 20-lecie gdańskich literatów // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 282, s. 1
  * Podpisane: (it).
  * M.in. inf. o odznace "Zasłużonym dla Ziemi Gdańskiej oraz medalu "Za zasługi dla miasta Gdańska" dla S. Fleszarowej-Muskat.


 1. Trojanowska Izabella: Nagrody dla laureatów gdańskiego konkursu na powieść. - Fot. [nota] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 48, s. 5
  * Podpisane: (it).
  * M.in. inf. o wyróżnieniu S. Fleszarowej-Muskat w konkursie ogólnopolskim w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.


 1. : [nota] // Biuletyn Związku Literatów Polskich. – 1967, nr 4, s. 21
  Informacja o otrzymaniu m.in. przez Stanisławę Fleszarową-Muskat Odznaki „Zasłużonego Ziemi Gdańskiej” w 1967 roku.


 1. Turwidowa Zofia: Fleszarowa u Przyjaciół Książki : [nota] // Pomorze. – 1967, nr 10, s. 5
  Podpisano: (zon).
  Dot. spotkań autorskich Stanisławy Fleszarowej-Muskat w Bydgoszczy, Chełmży oraz Więcborku.


 1. Nagroda marynistyczna : [nota]. – W rubryce: Noty // Litery. – 1968, nr 8, s. 38
  Dot. nagrody marynistycznej im. Mariusza Zaruskiego w 1968 roku za całokształt twórczości, a przyznawaną przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju.


 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat laureatką nagrody im. M. Zaruskiego [nota] // Głos Wybrzeża. - 1968, nr 144, s. 1

 1. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 r. : [nota] // Życie Literackie. – 1969, nr 30, s. 2
  Nagroda II stopnia dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [nota] // Biuletyn Związku Literatów Polskich. – 1969, nr 14, s. 8
  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat w 1969 roku.


 1. : [omówienie] // Nowiny Rzeszowskie (Rzeszów). – 1969, dod. Widnokrąg, nr 30, s. 1
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku. m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. : [omówienie] // Sztandar Ludu (Lublin). – 1969, dod. Kultura i Życie, nr 26, s. 1-2
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku. m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. : [sprawozdanie] // Życie Warszawy. – 1969, nr 239, s. 6
  Sprawozdanie z wręczenia m.in. Stanisławie Fleszarowej-Muskat nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku.


 1. Wysokie odznaczenie państwowe dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1969, nr 207, s. 3
  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat w 1969 roku.


 1. Bieńkowska Danuta: [omówienie] // Głos Pracy. – 1969, nr 175, s. 3
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Gniadecka Krystyna: Stanisława Fleszarowa-Muskat wśród czytelników Biblioteki OKO : [sprawozdanie] // Bandera. – 1969, nr 9, s. 19

 1. Kuncewicz Piotr: Nagrody literackie // Fakty i Myśli. – 1969, nr 17, s. 7, 10
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Misiorny Michał: Krzyż Oficerski : [nota]. – W rubryce: Informacje. Komentarze. Polemiki // Litery. – 1969, nr 10, s. 39
  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat w 1969 roku.


 1. Nawrocka Barbara: : [omówienie] // Trybuna Ludu. – 1969, nr 198, s. 6
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Szczawiński Józef: [omówienie] // Słowo Powszechne. – 1969, nr 174, s. 3
  Podpisano: (es).
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Szczawiński Józef: [omówienie] // WTK. – 1969, nr 32, s. 5
  Podpisano: js.
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Tetter Jan: W gdańskim Teatrze Telewizji sztuki pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 276, s. 3
  * M.in. 31. października adaptacja powieści "Zatoka śpiewających traw" S. Fleszarowej-Muskat.


 1. Warneńska Monika: Pisarze naszych dni : nagrody : [omówienie] // Gazeta Pomorska (Bydgoszcz). – 1969, nr 174, s. 4
  Omówienie nagród przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1969 roku, m.in. nagrody II stopnia Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Witkowska Regina: Tegoroczne nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki // Ziemia Gdańska. – 1969, nr 5, s. 15-16
  Laureatką w 1969 roku m.in. Stanisława Fleszarowa-Muskat.


 1. Tetter Jan: S. Fleszarowa-Muskat laureatka [nota] // Głos Wybrzeża. - 1970, nr 146, s. 2
  * Podpisane: (ttr).


 1. Trojanowska Izabella: Spotkanie literatów z władzami zakończyło Dekadę Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. – 1970, nr 233, s. 2
  * Podpisane: (it).
  * M.in. dot. wystąpienia przewodniczącej gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – S. Fleszarowej-Muskat.


 1. Wolny Ryszard: [relacja] // Gazeta Pomorska. – 1971, nr 11, s. 6
  Podpisano: (RW).
  Relacja ze spotkania autorskiego w Bydgoszczy.


 1. "Rudy Kot". - O tym waro wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 293, s. 4
  * Inf. o spotkaniu ze S. Fleszarową-Muskat i z M. Czychowskim w "Rudym Kocie", 10.12.


 1. (zh): Twórcy bliżej czytelników : Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 223, s. 2
  * Inf. o udziale m.in. S.F.-M. w imprezach organizowanych w ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża.


 1. Szymańska Janina: Na bezrybiu... : [omówienie] // Ekran. – 1972, nr 23, s. 18-19
  Dot. omówienia konkursu w 1972 roku na najlepszą sztukę telewizyjną o tematyce współczesnej.


 1. : [nota]. – Fot. // Gazeta Krakowska. – 1973, nr 20, s. 3

 1. Wojciechowski Jan: [Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy...] : [nota]. – W rubryce: „Kronika KPTK” // Gazeta Pomorska. – 1973, nr 128, s. 5
  Podpisano: J.W.
  Nota dot. spotkań autorskich Stanisławy Fleszarowej-Muskat z czytelnikami w Bydgoszczy, Chełmnie i Toruniu.


 1. Laureaci nagród wojewódzkich. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1974, nr 11, s. 3
  Dot. m.in. nagrody wojewody gdańskiego dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za rok 1973.


 1. Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1973. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1974, nr 10, s. 1
  Dot. m.in. nagrody wojewody gdańskiego dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za rok 1973.


 1. Laureaci nagród wojewódzkich. Gdańsk 1973. – Fot. // Tygodnik Morski. – 1974, nr 4, s. 9
  Dot. m.in. nagrody wojewody gdańskiego dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za rok 1973.


 1. (ehm): Nagrody wojewódzkie : [nota] // Litery. – 1974, nr 3, s. 8
  Dot. m.in. nagrody wojewody gdańskiego dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za rok 1973.


 1. Madeja Karol: Pisząc dla ludzi // Trybuna Robotnicza. – 1974, nr 199, s. 6

 1. Święto Książki // Głos Szczeciński. - 1975, nr 101, s. 6
  * Zapowiedź obchodów majowych Dni Kultury, Książki i Prasy w 1975 r. w regionie szczecińskim, m.in. notka biograficzna S. Fleszarowej-Muskat.


 1. Kiszkis Andrzej: [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1975, nr 9, s. 1
  Nota o przyznaniu m.in. Stanisławie Fleszarowej-Muskat nagrody wojewody gdańskiego w 1974 r.


 1. Kiszkis Andrzej: [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. – 1975, nr 9, s. 1
  Sprawozdanie z uroczystości wręczenia m.in. Stanisławie Fleszarowej-Muskat nagrody wojewody gdańskiego w 1974 r.


 1. Woźniak Marzena: Casus Fleszarowej-Muskat. – Fot. // Czas. – 1975, nr 10, s. 19, 21

 1. Nad czym pracują gdańscy pisarze? [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 276, s. 3
  * M.in. wzmianka o S. Fleszarowej-Muskat.


 1. S. Fleszarowa "U Wydawcy" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 260, s. 3
  * Spotkanie autorskie ze S. Fleszarową-Muskat w dn. 16. listopada.


 1. (wj): Odznaczenia dla literatów // Pomerania. – 1976, nr 3, s. 51
  Dot. otrzymania przez Stanisławę Fleszarową-Muskat medalu: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Inauguracja VII [Siódmej] Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 215, s. 3
  * Podpisane: AZ.
  * M.in. wzmianka o przyznaniu S. Fleszarowej-Muskat medalu 50-lecia Gdyni.


 1. Skarżyński Janusz: [omówienie] // Za Wolność i Lud. – 1977, nr 47, s. 15
  Omówienie wręczenia nagród Ministra Obrony Narodowej, m.in. Stanisławie Fleszarowej-Muskat.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża : od 19 do 28. października [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 238, s. 4
  * M.in. wzmianka o spotkaniu autorskim ze S. Fleszarową-Muskat w dn. 21. października 1978 r.


 1. 60 rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [nota] // Trybuna Ludu. – 1979, nr 15, s. 4

 1. 60-lecie urodzin obchodziła Stanisława Fleszrowa-Muskat... : [nota]. – W rubryce: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1979, nr 3, s. 94

 1. 60-lecie urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat... : [nota] // Życie Literackie. – 1979, nr 4, s. 15

 1. : [nota] // Życie Warszawy. – 1979, nr 15, s. 2

 1. Dymecka Izabela: Doroczne nagrody prezydenta Gdyni dla wybitnych twórców i działaczy. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1979, nr 21, s. 2
  Podpisano: id.
  Dot. m.in. przyznania Stanisławie Fleszarowej-Muskat nagrody prezydenta miasta Gdyni.


 1. Ziołowska Irena: Nagrody prezydenta miasta Gdyni. – Fot. // Wieczór Wybrzeża. – 1979, nr 21, s. 2
  Podpisano: Izet.
  Dot. m.in. przyznania Stanisławie Fleszarowej-Muskat nagrody prezydenta miasta Gdyni.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 209, s. 6
  * Spotkanie m.in. ze S. Fleszarową-Muskat.


 1. (eka): Majowe imprezy kulturalne : [nota] // Głos Wybrzeża. – 1983, nr 120, s. 6
  Dot. m.in. spotkania autorskiego Stanisławy Fleszarowej-Muskat z czytelnikami w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.


 1. Nagroda Literacka SBP // Poradnik Bibliotekarza. – 1985, nr 9/10, s. 255
  Dot. m.in. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [nota] // Sztandar Młodych. – 1985, nr 233, s. 2
  Dot. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [nota] // Sztandar Młodych. – 1985, nr 233, s. 2
  Dot. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [nota] // Życie Przemyskie. – 1985, nr 2, s. 6

 1. : [nota] // Wprost (Poznań). – 1985, nr 51, s. 3
  Dot. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [nota] // Życie Warszawy. – 1985, nr 260, s. 2
  Dot. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 157, s. 1-2
  Dot. m.in. nagrody dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. : [sprawozdanie] // Wieczór Wybrzeża. – 1985, nr 144, s. 1-2
  Dot. m.in. nagrody dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. (hid): Uznanie dla ludzi twórczej pracy : nagrody prezydenta Gdańska // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 173, s. 1-2

 1. Misiorny Michał: Co czytają Polacy?. – W rubryce: „Notes” // Trybuna Ludu. – 1985, nr 285, s. 4
  Dot. m.in. nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Wojciechowska Ryszarda: Dni Gdańska 85 : miasto we władaniu Neptuna : wręczenie nagród prezydenta ludziom twórczej pracy : [sprawozdanie] // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 174, s. 1-2
  Podpisano: (rw).


 1. Łoś Aleksandra: [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 158, s. 1-2
  Podpisano: ał.
  Dot. m.in. nagrody dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat otrzymała od władz Sopotu nagrodę... : [nota]. – W rubryce: W kraju // Kultura (Warszawa). – 1988, nr 24, s. 2
  Dot. przyznania nagrody „Brązowej plakietki” za przekazanie kwoty pieniężnej na cele społeczne.


 1. 1 października 1989r., zmarła...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 227, s. 5
  * Podpisane: Związek Literatów Polskich. Oddział w Gdańsku.


 1. Kultura polska poniosła wielką stratę... [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 228, s. 3
  Podpisane: Wydawnictwo Morskie.


 1. Podziękowanie wszystkim, którzy oddali...[nota] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 231, s. 5
  * Podpisane: Tadeusz Muskat.


 1. Pogrążeni w smutku zawiadamiamy...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 227, s. 5
  * Podpisane: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Gdańsku.


 1. Stanisława Fleszarowa-Muskat...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 225, s. 6
  * Nekrolog podpisany przez rodzinę.


 1. Z głębokim żalem gdańscy ksiegarze...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 227, s. 5
  Podpisane: Księgarze gdańscy.


 1. Z głębokim żalem i smutkiem...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 226, s. 5
  * Podpisane: Prezydent Miasta Gdyni.


 1. Z głębokim żalem zawiadamiamy...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 225, s. 2
  * Podpisane: Wojewoda gdański.


 1. Z głębokim żalem zawiadamiamy...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 225, s. 6
  * Podpisane: Dyrekcja i pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku.


 1. Z głębokim żalem żegnamy...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 226, s. 4
  Podpisane: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Gdański.


 1. Z głębokim żalem żegnamy...[nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 227, s. 5
  * Podpisane: Wydawnictwo Morskie.


 1. Jęsiak AnnaPożegnanie Stanisławy Fleszarowej-Muskat [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 228, s. 1
  * Podpisane: (aj).


 1. Jęsiak Anna: S. Fleszarowa-Muskat nie żyje [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1989, nr 225, s. 2
  * Podpisane: A.J.


 1. Kietrys Anna: Nadal żywe książki i wzruszenia : pamięć o Stanisławie Fleszarowej-Muskat [nota] // Głos Wybrzeża. - 1991, nr 286, s. 2
  * Podpisane: (ak).
  * Wystawa spuścizny S. Fleszarowej-Muskat. Dot. przekazania Bibliotece Gdańskiej PAN przez Tadeusza Muskata spuścizny po autorce.


 1. Moskalówna Ewa: Muza Sopotu // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 18, s. 6-7
  * Wzmianka o Nagrodzie Prezydenta Miasta Sopotu „Brązowa Plakieta” przyznanej S. Fleszarowej-Muskat w uznaniu zasług dla Sopotu w dziedzinie kultury (1988.


 1. (maja): Stanisława Fleszarowa-Muskat [nota]. - Cykl: "Alfabet sopocki" // Dziennik Bałtycki. - 2002, nr z dn. 20.07, s. 11

 1. Fryc Katarzyna: Gdyńska epopeja na ekranie // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 267, dod. Trójmiasto, nr z dn. 17.11, s. 6
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Fryc Katarzyna: Filmowa ballada o początkach miasta // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 193, dod. Trójmiasto, nr z dn. 19.08, s. 6
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Fryc Katarzyna: Gdynia : miasto z filmu // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 220, dod. Trójmiasto, nr z dn. 19.09, s. 2
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Antoniewicz Grażyna: "Tak trzymać" - filmowa opowieść o Gdyni. - Fot. // Pomerania. - 2009, nr 1, s. 26-27, III s. okł.
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Kitowski Sławomir: Szczególnie nie chodzę na filmy polskie [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 220, dod. Moja Gdynia nr z dn. 19.09, s. 3
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Moroz Joanna: Gdynia - miasto z morza uwiecznione w filmie [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 179, dod. Moja Gdynia nr z dn. 1.08, s. 1
  * Dot. filmu "Miasto z morza" Andrzeja Kotkowskiego na motywach trylogii S. Fleszarowej-Muskat "Tak trzymać!".


 1. Laureaci nagrody Splendor Gedanensis w latach 1973-2012 : 1985 [nota] // W: Splendor Gedanensis : Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury : 1973-2012 / oprac. tekstu Barbara Świąder. - Gdańsk : Urząd Miasta Gdańska. Biuro Prezydenta ds Kultury, 2012. - S. 34
  * W publikacji zawierającej zestawienie wszystkich laureatów nagrody - w r. 1985 wymieniona (z notą) S.F.-M.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Chopin i Zuska
  Swinarski Artur Maria: Chopin na scenie : [recenzja] // Dziennik Łódzki. – 1949, nr 146, s. 3
  Toż w: Rzeczpospolita. – 1949, nr 143, s. 3
  Dot. m.in. sztuki Stanisławy Fleszarowej-Muskat pt. „Chopin i Zuska”.


 1. Cudzoziemcy
  Gawlik Jan Paweł: Na marginesie „Cudzoziemców” : [recenzja] // Pomorze. – 1959, nr 16, s. 6

 1. Czarny warkocz
  Jesionowska Wanda: Nieumiejętność przewidywań : [recenzja]. – Fot. // Nowe Książki. – 1986, nr 9, s. 125-126

 1. Czarny warkocz
  Warneńska Monika: Z warsztatu pisarki. – W cyklu: Spotkania z przyjaciółmi // Fakty. – 1986, nr 28, s. 10

 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu
  Czermińska Małgorzata: Dramat we wsi : [recenzja] // Litery. – 1964, nr 5, s. 28

 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu
  Marcinkowski Stefan: [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1964, nr 33, s. 4

 1. Czterech mężczyzn na brzegu lasu
  Żukowska Alicja: Antidotum na rozmyślanie : [recenzja] // Nowe Książki. – 1964, nr 14, s. 585

 1. Dialog z minionym czasem
  Kuszewski Stanisław: Jeden z najtrudniejszych : [recenzja] // Współczesność. – 1965, nr 9, s. 5
  Omówienie konkursu zorganizowanego w 1965 roku przez Telewizję Polska z okazji dwudziestolecia Ziem Zachodnich w tym utworu Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Dialog z minionym czasem
  Bury Stanisław Edward: [recenzja] // Słowo Powszechne. – 1968, nr 33, s. 3
  Podpisano: (spol).


 1. Dialog z minionym czasem
  Dmuszewski Konstanty: [recenzja] // Ekran. – 1968, nr 9, s. 15
  Fleszarowa-Muskat Stanisława - twórczość - opracowania - Dialog z minionym czasem;


 1. Dialog z minionym czasem
  Fac Bolesław: [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1968, nr 35, s. 5

 1. Dialog z minionym czasem
  Plon nowego konkursu TV : [komunikat] // Ekran. – 1965, nr 19, s. 15
  Komunikat o przyznaniu w 1965 roku II nagrody w konkursie zorganizowanym przez Telewizję Polska z okazji dwudziestolecia Ziem Zachodnich.


 1. Dom na górze
  Bieniewski Henryk: [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. – 1962, nr 22, s. 10

 1. Dom na górze
  Falkowski Jerzy: Ostatni Mohikanie z Gliwic // Współczesność. – 1962, nr 2, s. 1, 11
  Dot. Teatru „Gliwice” przy Politechnice Śląskiej oraz przedstawienia utworu Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Dom na górze
  Kiszkis Andrzej: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1962, nr 74, s. 2
  Podpisano: A.K.
  Recenzja z przedstawienia teatralnego przygotowanego przez studencki Zespół „Kabała” z Gdańska.


 1. Dom na górze
  Lubiejewski Tadeusz: Czy piąte koło u wozu? : [recenzja] // Dziennik Zachodni. – 1962, nr 34, s. 3-4
  Recenzja z przedstawienia teatralnego przygotowanego przez studencki Teatr „Gliwice” przy Politechnice Śląskiej.


 1. Dom na górze
  Mężnicki Witold: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1962, nr 58, s. 3 Podpisano: Dulęba Marek. Recenzja z radiowego przedstawienia teatralnego.

 1. Dom na górze
  Mikuta Marian: [wywiad] / rozm. Czesław Ludwiczek // Dziennik Zachodni. – 1963, nr 111, s. 3
  Dot. przedstawienia utworu Stanisławy Fleszarowej-Muskat przez Teatr Studencki Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Katowic.


 1. Dwie ścieżki czasu
  Paukszta Eugeniusz: [nota] // Głos Wielkopolski. – 1973, nr 196, s. 5

 1. Dwie ścieżki czasu
  Żakowska Bożena: Połomski literatury : [recenzja] // Tygodnik Morski. – 1973, nr 30, s. 20

 1. Dwie ścieżki czasu
  Fleszarowa-Muskat Stanisława: W 1973 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa MON moja nowa książeczka „Dwie ścieżki czasu”... : [wypowiedź]. – W cyklu: W oczach pisarzy... – Fot. // Tygodnik Morski. – 1974, nr 6, s. 8
  Dot. powieści „Dwie ścieżki czasu”.


 1. Dwie ścieżki czasu
  Biliński Lucjan: Ogólnopolskie konkursy czytelnicze : konkurs-plebiscyt „Bliżej książki współczesnej” // Informator Bibliotekarza i Księgarza. – 1975, s. 204-205

 1. Dwie ścieżki czasu
  Przedborska Halina: [recenzja] // Dziennik Ludowy. – 1982, nr 46, s. 4

 1. Dwie ścieżki czasu
  Jęsiak Anna: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1984, nr 251, s. 1-2
  Podpisano: A. J.


 1. Dwie ścieżki czasu
  Sierecki Sławomir: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1984, nr 107, s. 2

 1. Dwie ścieżki czasu
  W co się bawić? : rozmowa redakcyjna / Lech Borski, Zenona Macużanka // Nowe Książki. – 1973, nr 18, s. 1-3
  O powieści pt. „Dwie ścieżki czasu” Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  „gruszeczka”: [nota]. – W rubryce: Noty // Litery. – 1968, nr 11, s. 39

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  Czytelnicy o „Gruszeczce” : [wypowiedzi] / Halina Glińska, Tertesa Rohde, Irena Bieniek, Stanisław Powierża, Halina Prochowska, Grażyna Chlebowska, Urszula Biełous, Danuta Pietruchowa, Bożena Szmigiel, Zdzisław Kubiak, Grażyna Gołębiowska, Herman Artur Stella // Tygodnik Kulturalny. – 1968, nr 41, s. 10

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  (at): [nota] // Życie Warszawy. – 1968, nr 231, s. 5

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  Bielicki Marian: [recenzja] // Ekran. – 1968, nr 41, s. 14

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  Borkowska Barbara: [nota] // Radio i Telewizja. – 1968, nr 39, s. 5
  Podpisano: B.B.


 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  : [nota] // Radio i Telewizja. – 1968, nr 41, s. 20

 1. Gruszeczka - czyli wizyta obcej pani
  Spotkanie z „Gruszeczką” : [wypowiedź] / Władysław Korcz, Ewa Bryll, Józef Słotwiński, Maria Twardowska, Janina Ligocka, Maria Pawlikowa, Stefania Laskowa, Halina Załuska, Stanisław Kuszewski ; oprac. Maria Brzostowiecka, Antoni Klukowski // Tygodnik Kulturalny. – 1968, nr 40, s. 8

 1. Jedna noc z tamtych lat
  Mężnicki Witrold: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1964, nr 101, s. 3
  Podpisano: Dulęba Marek.


 1. Jedna noc z tamtych lat
  Szwedowicz Władysław: Bardzo dużo opowiadań : recenzja]. – Fot. // Nowe Książki. – 1970, nr 10, s. 591-592

 1. Jedna noc z tamtych lat
  Sadkowski Wacław: [recenzja] // Polish Literature (Warszawa). – 1971, nr 2, s. 34-35

 1. Kochankowie muszą się rozstać
  Okońska Alicja: [recenzja] // Radio i Telewizja. – 1958, nr 49, s. 4-5

 1. Kochankowie muszą się rozstać
  Witkowska B. : [recenzja] // Radio i Telewizja. – 1958, nr 47, s. 4

 1. Kochankowie róży wiatrów
  Kiedrowski Jan: Kochankowie twórczości Fleszarowej : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1962, nr 256, s. 5

 1. Kochankowie róży wiatrów
  Pestka Stanisław: Kariera bulwarowego romansu : [recenzja] // Pomorze. – 1963, nr 1, s. 4

 1. Kochankowie róży wiatrów
  Kiszkis Andrzej: [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1964, nr 277, s. 4
  Podpisano: (ak).
  Nota o wynikach w plebiscycie na najlepszą książkę na temat morza w 1964 roku zorganizowaną przez Klub Dobrej Książki Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Wydaw. Morskie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni.


 1. Kochankowie róży wiatrów
  Witkowska Regina: Literatura gdańska na literackiej mapie Polski : [szkic] // Litery. – 1973, nr 10, s. 18-20
  Dot. m.in. książki „Kochankowie róży wiatrów”.


 1. Kochankowie róży wiatrów
  Jęsiak Anna: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1984, nr 251, s. 1-2
  Podpisano: A. J.


 1. Kochankowie róży wiatrów
  Sierecki Sławomir: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1984, nr 107, s. 2

 1. Kochankowie róży wiatrów
  Skutnik Tadeusz: Złota pomorska dziesiątka : plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego”. – Fot. ; Nota biogr. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 46, dod. Media Książce, s. III
  O plebiscycie Czytelników „Dziennika Bałtyckiego” na dziesiątkę najpopularniejszych książek 55-lecia powojennego – II miejsce dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za „Kochankowie Róży Wiatrów”.


 1. Kochankowie róży wiatrów
  Skutnik Tadeusz: Złota pomorska dziesiątka : plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” rozstrzygnięty // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 41, s. 4
  O plebiscycie Czytelników „Dziennika Bałtyckiego” na dziesiątkę najpopularniejszych książek 55-lecia powojennego – II miejsce dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za „Kochankowie Róży Wiatrów”.


 1. Korzeń, łodyga, kwiat
  Bołtuć Irena: Utwory o problematyce współczesnej.... – W cyklu: Telewizyjny Informator Teatralny // Scena. – 1972, nr 5, s. 38

 1. Korzeń, łodyga, kwiat
  : [nota] // Ekran. – 1972, nr 23, s. 19
  Dot. przyznania Nagrody [Telewizji Polskiej] w konkursie na dramat telewizyjny o tematyce współczesnej.


 1. Lato nagich dziewcząt
  Pestka Stanisław: Pochwała kobiecości : [recenzja] // Kaszëbë. – 1960, nr 21, s. 4
  Dot. m.in. książki pt. „Przerwa na życie”.


 1. Lato nagich dziewcząt
  Rogoziński Julian: Serce w rozterce czyli pies z różą w zębach : [recenzja] // Przegląd Kulturalny. – 1960, nr 47, s. 5

 1. Lato nagich dziewcząt
  Wróbel Zdzisław: Ciasto z rodzynkami : [recenzja] // Pomorze. – 1960, nr 22, s. 4

 1. Lato nagich dziewcząt
  Koźniewski Kazimierz: Bronię „Nagich dziewcząt” : [recenzja] // Polityka. – 1961, nr 10, s. 7

 1. Lato nagich dziewcząt
  Zylber Jan: [recenzja] // Walka Młodych. – 1961, nr 18, s. 14

 1. Lato nagich dziewcząt
  Moskalówna Ewa: Samochody i mężczyźni : [recenzja] // Litery. – 1970, nr 9, s. 36
  Podpisano: (EHM).


 1. Lato nagich dziewcząt
  Tarska Anna: [recenzja] // Echo Krakowa. – 1970, nr 137, s. 4

 1. Lato nagich dziewcząt
  Bachórz Józef: Wizje miasta : (o obrazach Sopotu w polskich powieściach popularnych) : [szkic] // Rocznik Sopocki. – 1979, s. 48-65
  O powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat pt. „Lato nagich dziewcząt” s. 55-57 pod podtytułem „Dużo emocji”.


 1. Lato nagich dziewcząt
  Morze Alicja: Lektury na weekend [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 280, dod. Rejsy, nr z dn. 3.12, s. 6

 1. Lato nagich dziewcząt
  Dowgiałło Krzysztof Junosza: Lato nagich dziewcząt : literackie obrazy Sopotu : [nota] // Tygodnik Sopocki. - 1998, nr 29, s. 8

 1. Lato nagich dziewcząt
  Całbecki Marcin: Nieustanne święto : Sopot w powieści Lato nagich dziewcząt Stanisławy Fleszarowej-Muskat [recenzja] // Rocznik Sopocki. - R. 18 (2005), s. 88-94

 1. Ludzie znad zatoki
  Mężnicki Witold: Nowy sukces S. Fleszarowej-Muskat : [nota] // Pomorze. – 1967, nr 3, 13
  Podpisano: męż.
  Nota o przyznaniu Stanisławie Fleszarowej-Muskat przez Naczelny Zarząd Kinematografii III nagrody za scenariusz do filmu fabularnego „Ludzie z nad zatoki”.


 1. Ludzie znad zatoki
  Wyniki konkursu na scenariusz filmowy : [nota] // Film. – 1967, nr 6, s. 2
  Dot. III nagrody w konkursie zorganizowanym w 1967 roku przez Naczelny Zarząd Kinematografii.


 1. Mglista droga do Sacramento
  Białek Klemens: [nota] // Nowości Teatralne – Biuletyn Informacyjny. – 1973, nr 4, s. 3-4

 1. Mglista droga do Sacramento
  Rozstrzygnięcie konkursu na polską sztukę współczesną : [nota] // Dialog. – 1973, nr 3, s, 179
  Nota dot. wyników.


 1. Milionerzy
  Kiedrowski Jan: „Milionerzy” w wydaniu książkowym : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1962, nr 23, s. 5

 1. Milionerzy
  Niemcewicz Zbigniew: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1962, nr 6, s. 6

 1. Milionerzy
  Pędziński Zbigniew: Barwy dni powszednich : [recenzja]. – Fot. // Pomorze. – 1962, nr 7, s. 4

 1. Milionerzy
  Świeżawska Teresa: Gatunek : powieść radiowa. – Il. // Prasa Polska. – 1962, nr 3, s. 42-43

 1. Milionerzy
  Jęsiak Anna: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1984, nr 251, s. 1-2
  Podpisano: A. J.


 1. Milionerzy
  Sierecki Sławomir: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1984, nr 107, s. 2

 1. Most nad rwąca rzeką
  Sierecki Sławomir: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. – 1984, nr 148, s. 3

 1. Most nad rwącą rzeką
  Bartnicka Józefa: Tajemnice sukcesu : [recenzja]. – Fot. // Nowe Książki. – 1984, nr 11, s. 114-115

 1. Most nad rwącą rzeką
  Bucholc Stanisław: Między ucieczką a tęsknotą : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1984, nr 190, s. 4

 1. Most nad rwącą rzeką
  Groński Ryszard Marek: Nakład : [nota satyryczna] // Szpilki. – 1984, nr 48, s. 6

 1. Most nad rwącą rzeką
  Koprowski Jan: Powieść dla wszystkich : [recenzja]. – W rubryce: „Godziny z książką”// Perspektywy. – 1984, nr 50, s. 26

 1. Most nad rwącą rzeką
  Koźniewski Kazimierz: 300.000 nakładu! : [recenzja] // Tu i Teraz. – 1984, nr 44, s. 10

 1. Most nad rwącą rzeką
  Uczkiewicz Wiesława, Cynkar Andrzej: {recenzja] // Sprawy i Ludzie. – 1984, nr 47, s. 15

 1. Most nad rwącą rzeką
  Wig: Rzeka uczuć : [nota]. – W rubryce: Nasza lektura // Echo Dnia. – 1984, nr 235, s. 5

 1. Most nad rwącą rzeką
  Janowska Irena: Literacka Nagroda SKP : [nota] // Przegląd Księgarski i Wydawniczy. – 1985, nr 7/8, s. 13
  Podpisano: JAN.
  Dot. m.in. powieści pt. „Most nad rwącą rzeką” kandydującą do nagrody Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w 1985 roku.


 1. Most nad rwącą rzeką
  Kowalski Marek A.: Dziura w moście : [recenzja] // Przegląd Tygodniowy. – 1985, nr 9, s. 13

 1. Most nad rwącą rzeką
  Nowak Andrzej: Recepta Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [recenzja] // Argumenty. – 1985, nr 6, s. 8-9

 1. Most nad rwącą rzeką
  Ermonski Andrej: [recenzja] // Sovremennaja Chudožestvennaja Literatura za Rubežom. – 1987, nr 2, 59-60

 1. Most nad rwącą rzeką
  W poszukiwaniu arcydzieła : [wypowiedź] / Wojciech Żukrowski, Jan Koprowski, Leszek Żuliński, Andrzej Wasilewski ; rozm. Hanna Sadowska // Perspektywy. – 1985, nr 7, s. 22-23, 26 Polem.: Warneńska Monika: Pisząc trzeba czytać. Perspektywy 1985, nr 12, s. 24. Cóż mogę odpowiedzieć... Perspektywy 1985, nr 12, s. 24

 1. Nasza wielka, piękna zabawka
  : [nota] // Ekran. – 1971, nr 2, s. 2
  Nota o wynikach konkursu zorganizowanego przez Telewizję Polską w 1970 roku.


 1. Nie wracają na obiad
  Nagrody marynistów : [nota] // Film. – 1978, nr 5, s. 2
  Dot. nagrody za opowiadanie „Nie powracają na obiad”.


 1. Nie wracają na obiad
  : [nota] // Życie Warszawy. – 1978, nr 4, s. 7
  Dot. nagrody za opowiadanie „Nie powracają na obiad”.


 1. Niepolityczna szopka polityczna
  b.: [nota] // Gazeta Morska. – 1946, nr 69, s. 4

 1. Niepolityczna szopka polityczna
  Kraśko Wincenty: Premiera „Niepolitycznej Szopki Politycznej” : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 1946, nr 68, s. 4
  Podpisano: Wik.


 1. Niepolityczna szopka polityczna
  Rychlewski Janusz: Apokaliptyczna szopka polityczna : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1946, nr 82, s. 4

 1. Noc pod Alpami
  Malcharek Mirosław: Didaskalia : [recenzja] // Współczesność. – 1968, nr 11, s. 12

 1. Noc pod Alpami
  Gaj Franciszek: [recenzja] // Głos Młodzieży. – 1970, nr 9, s. 44

 1. Ostatni koncert
  Kochanowska Eugenia: [recenzja]. – Il. // Informator. Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej. – 1962, nr [3], s. 34-35

 1. Ostatni koncert
  Mężnicki Witold: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1962, nr 58, s. 3
  Podpisano: Dulęba Marek.


 1. Ostatni koncert
  Heising Roman: [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1965, nr 288, s. 4

 1. Ostatni koncert
  Heńk Zdzisław: [nota] // Życie Radomskie. – 1968, nr 281, s. 6
  Podpisano: (zb).


 1. Ostatni koncert
  -t-: [nota] // Zwrot (Czeski Cieszyn). – 1975, nr 4, s. 36

 1. Ostatni koncert
  Prouza Petr: [recenzja] // Lidová Demokracie (Praga). – 1975, nr z 26.03., s. 5
  Podpisano: (tr).


 1. Ostatni koncert
  Roubíček Zdenĕk: [recenzja] // Zemĕdĕlské Noviny (Praga). – 1975, nr z 25.03, s. 2
  Podpisano: (zr).


 1. Ostatni koncert
  Wojnar Karel: [recenzja] // Týdeník Československé Televize. – 1975, nr 10, s. 8

 1. Ostatni koncert
  Heising Ryszard: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1987, nr 158, s. 4

 1. Papuga pana profesora
  Kowalczykówna Jolanta: O potrzebie życzliwości : [recenzja]. – Fot. // Nowe Książki. – 1971, nr 2, s. 111-112
  Dot. m.in. książki pt. „Papuga pana profesora”.


 1. Papuga pana profesora
  Brzoza Elżbieta: Bukiet czasu kryzysu : [recenzja] // Nowe Książki. – 1981, nr 20, s. 68-69
  Dot. m.in. książki pt. „Papuga pana profesora”.


 1. Pasje i uspokojenia
  (P).: S. Fleszarowa-Muskat: Pasje i uspokojenia : [nota]. – W rubryce: Nowości wydawnicze // Wieczór. – 1987, nr 160, s. 5

 1. Pasje i uspokojenia
  Hempowicz Maryla: [wywiad] / rozm. Aldona Mrozowska // Dziennik Bałtycki. – 1987, nr 289, s. 4
  Dot. książki Stanisławy Fleszarowej-Muskat "Pasje i uspokojenia".


 1. Pasje i uspokojenia
  Misiorny Michał: Zwycięstwo polskiej cnoty : powieść popularna : [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1987, nr 237, s. 6
  Podpisano: (dk).


 1. Pasje i uspokojenia
  Brzozowska Anna: Mniej pasji, więcej spokoju : [recenzja] // Kobieta i Życie. – 1988, nr 7, s. 15

 1. Pasje i uspokojenia
  Wyszomirski Stanisław: [recenzja] // Express Wieczorny. – 1988, nr 3, s. 4

 1. Piękna pokora
  Dzierżankiewicz Szczęsny, Trzymałko Feliks: [recenzja] // Student. – 1976, nr 2, s. 13

 1. Piękna pokora
  Barańczak Stanisław. Książki najgorsze (1975-1980). – Kraków : Wydaw. Kos, 1981 [właśc. 1982]. – S. : Bo nie zna seksu, kto nie służył w marynarce

 1. Piękna pokora
  Barańczak Stanisław. Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. – Wyd. 2 zm. – Poznań : Wydaw. „a5”, 1990. – S. 54-56 : Bo nie zna seksu, kto nie służył w marynarce

 1. Piękna pokora
  Laureaci Wydawnictwa MON : [nota] // Tygodnik Kulturalny. – 1974, nr 41, s. 2
  Dot. wyróżnienia przyznanego w 1974 r. przez Ministra Obrony Narodowej dla Stanisławy Fleszarowej-Muskat za powieść „Piękna pokora”.


 1. Pod jednym dachem, pod jednym niebem
  Iwasiów Inga: [recenzja] // Świat Książki. – 1988, nr 4, s. 17

 1. Pod jednym dachem, pod jednym niebem
  Kietrys Alina: Życzliwość i dobroć : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1988, nr 179, dod. Delta, nr 62, s. 2

 1. Poszukiwania
  (g).: // Życie Warszawy. – 1974, nr 199, s. 7

 1. Poszukiwania
  Chudziński Edward: [recenzja] // Student. – 1974, nr 18, s. 12
  Podpisano: Patrzydło Anioł Szczęsny.


 1. Poszukiwania
  Konieczna Romana: [recenzja] // Trybuna Opolska. – 1974, nr 230, s. 7

 1. Poszukiwania
  Lubosz Bolesław: Adaptacje i Port Północny : [recenzja] // Poglądy. – 1974, nr 18, s. 19
  Podpisano: Stańczyk.


 1. Poszukiwania
  Łukasiewicz-Królikowska Elżbieta: [recenzja] // Ekran. – 1974, nr 35, s. 11

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Fornalczyk Feliks: Wczoraj, dziś, jutro : [recenzja] // Nowe Książki. – 1968, nr 18, s. 1229-1230

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Polskie konflikty : [recenzja] // Poglądy. – 1968, nr 11, s. 19

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Kanold Barbara: Powrót do miejsc nieobecnych : [recenzja] // Litery. – 1968, nr 5, s. 36-37

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Maciąg Włodzimierz: Życie i film : [recenzja]. – Fot. // Życie Literackie. – 1968, nr 44, s. 10

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Mazurczyk Jerzy: Bajka nie bajka : [recenzja] // Głos Szczeciński. – 1968, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 37, s. 8

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Nawrocka Barbara: [recenzja] // Barwy. – 1969, nr 6

 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Sadkowski Wacław: Książki laureatów – Juwenilia Dąbrowskiej i Kuncewiczowej – powieść Brauna – seria „Kolibrów” // Nowa Szkoła. – 1969, nr 11, s. 52-54
  Dot. m.in. książki „Powrót do miejsc nieobecnych”.


 1. Powrót do miejsc nieobecnych
  Grabowska Halina: [recenzja] // Przegląd Koniński. – 1988, nr 37, s. 9

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Bartoszewicz Antonina: Pozwólcie nam krzyczeć : [recenzja] // Pomorze. – 1958, nr 22, s. 6

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Greń Zygmunt: Niemcy : (wspomnienie i rzeczywistość) : [recenzja] // Odra. – 1958, nr 34, s. 5

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Kiszkis Witold: Nieco o stylu : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1958, dod. Rejsy, nr 22, s. 2
  Polem.: .Dziennik Bałtycki. 1958, nr 23, s. 2

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Mergel Władysław: Książka, która krzyczy : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1958, dod. Rejsy, nr 13, s. 1-2

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Sadkowski Wacław: Sprawiedliwi z Sodomy : [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1958, nr 148, s. 8

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Święcicki Bolesław: [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1958, nr 62, s. 3
  Podpisano: Wit.


 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Kajtoch Jacek: [recenzja] // Głos Młodzieży. – 1969, nr 1, s. 27

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Pawlinowa Elżbieta: Bogaty plon czytelnictwa : finał VII konkursu-plebiscytu „Bliżej książki współczesnej” : [sprawozdanie] // Głos Pracy. – 1973, nr 38, s. 1-2
  Podpisano: (Ep).
  Sprawozdanie z wręczenia nagród w VII konkursie-plebiscycie „Bliżej książki współczesnej”. Dot. m.in. nagrodzonej książki „Pozwólcie nam krzyczeć!”.


 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Żmigrodzka Irena: Bliżej książki współczesnej // Głos Pracy. – 1973, nr 5, s. 6-7
  Omówienie wyników VII konkursu-plebiscytu „Bliżej książki współczesnej”. Dot. m.in. nagrodzonej książki „Pozwólcie nam krzyczeć!”.


 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Trzecie wydanie "Pozwólcie nam krzyczeć" : [nota]. - W rubryce: "Notatki o książkach" // Litery. - 1962, nr 12, s. 19

 1. Pozwólcie nam krzyczeć!
  Opublikowano już wyniki VII konkursu-plebiscytu noszącego nazwę „Bliżej książki współczesnej”... : [nota]. – W cyklu: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1973, nr 3, s. 94
  Dot. m.in. nagrodzonej książki „Pozwólcie nam krzyczeć!”.


 1. Przerwa na życie
  Pestka Stanisław: Pochwała kobiecości : [recenzja] // Kaszëbë. – 1960, nr 21, s. 4
  Dot. m.in. książki pt. „Lato nagich dziewcząt”.


 1. Przerwa na życie
  Rosner Katarzyna: Wkrótce po wojnie : [recenzja] // Nowe Książki. – 1960, nr 19, s. 1175-1176

 1. Przerwa na życie
  Wasilewski Andrzej: Żeromski po damsku : [recenzja] // Przegląd Kulturalny. – 1960, nr 47, s. 5

 1. Przerwa na życie
  Wróbel Zdzisław: Miłość, polityka i sentymentalizm : [recenzja]. – Fot. // Pomorze. – 1960, nr 39, s. 8

 1. Przerwa na życie
  Wasilewski Andrzej. Cywilizacja i literatura. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1969. – S. 133-137 : Czy może istnieć socjalistyczna Courts-Mahlerowa? : wariant III : patriotka czy kociak?

 1. Przerwa na życie
  Żmigrodzka Irena: Prawie pół miliona czytelników wybrało najciekawsze książki lat 1970-1971 : Stanisława Fleszarowa-Muskat, Edmund Osmańczyk, Jerzy Łojek i Maria Ziółkowska – laureatami VI plebiscytu „Bliżej książki współczesnej” // Głos Pracy. – 1971, nr 306/307, s. 5
  M.in. o wynikach VI konkursu-plebiscytu pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonego przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w roku 1971.


 1. Przerwa na życie
  : [komunikat] // Trybuna Ludu. – 1971, nr 357, s. 6
  Komunikat o wynikach VI konkursu-plebiscytu pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonego przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w roku 1971.


 1. Przerwa na życie
  21.I.1972 r. przyznano też we Wrocławiu nagrody... : [nota]. – W cyklu: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1972, nr 4, s. 94
  Informacja o I miejscu w 1972 roku, w VI konkursie-plebiscycie pt. „Bliżej książki współczesnej” ogłoszonym przez redakcję Głosu Pracy i Centralną Radę Związków Zawodowych oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki na najlepszą książkę z zakresu literatury pięknej wznowioną lub będącą debiutem literackim w roku 1971.


 1. Sen o morskiej potędze
  (EK): Sen o morskiej potędze Stanisławy Fleszarowej : [recenzja] // Głos Pomorza. – 1948, nr 18, s. 4

 1. Sen o morskiej potędze
  (WW): Nakładem Wydawnictwa „Fregata” w Sopocie... : [nota]. – W rubryce: „Nabyć, czytać, nie czytać?..." // Dziś i Jutro. – 1948, nr 26, s. 6

 1. Sen o morskiej potędze
  Brudzewski Jerzy: List do redakcji Tygodnika Powszechnego // Tygodnik Powszechny. – 1948, nr 18, s. 7

 1. Sen o morskiej potędze
  Korwin E.: „Sen o morskiej potędze” : [recenzja] // Nowiny Literackie. – 1948, nr 49, s. 6

 1. Sen o morskiej potędze
  Madej Antoni: [recenzja] // Tygodnik Warszawski. – 1948, nr 11, s. 5

 1. Sen o morskiej potędze
  Odnowa Andrzej: Udany debiut poetycki : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1948, dod. Rejsy, nr 7, s. 2

 1. Sen o morskiej potędze
  Parthénay Edmund: Próby poezji epickiej : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. – 1948, nr 12, s. 6

 1. Sen o morskiej potędze
  Stępowski Janusz: „Sen o morskiej potędze” : [recenzja] // Szczecin. – 1948, nr 33, s. 11
  Podpisano: Z.J.


 1. Spotkania w mroku
  Dubowski Grzegorz: Spotkania w mroku : [recenzja] // Ekran. – 1960, nr 23, s. 3
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Grzelecki Stanisław: Sen na zadane tematy : [recenzja] // Życie Warszawy. – 1960, nr 118, s. 3
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Karpiński Adam: Film dobrych zamiarów : spotkania w mroku : [recenzja] // Film. – 1960, nr 23, s. 4
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Kochański Kazimierz: Nie spełnione nadzieje : [recenzja] // Orka. – 1960, nr 24, s. 8
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Lichniak Zygmunt: „Spotkania w mroku”. – W cyklu: „Zygmunta Lichniaka listy do kinomanów” // Słowo Powszechne. – 1960, nr 120, s. 4
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Michałek Bolesław: Spotkania w mroku : [recenzja] // Nowa Kultura. – 1960, nr 22, s. 10
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Płużański Tadeusz"Spotkania w mroku" : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1960, nr 122, s. 4
  * Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  Szczepański Jan Alfred: W pewnym mieście niemieckim : [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1960, nr 139, s. 6
  Podpisano: Jaszcz.
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Spotkania w mroku
  : [nota] // Tygodnik Polski (Paryż). – 1959, nr 47
  Adapt. filmowa powieści: „Pozwólcie nam krzyczeć”.


 1. Sublokator do wszystkiego
  Ziegenhirte Julia: "Sublokator do wszystkiego" komedia muzyczna St. Fleszarowej w wykonaniu gdańskiej "Estrady" bije rekordy powodzenia w terenie // Dziennik Bałtycki. – 1956, nr 32, s. 4

 1. Szukając gdzie indziej
  Czermińska Małgorzata: W lesie i poza lasem : [recenzja] // Litery. – 1965, nr 8, s. 21

 1. Szukając gdzie indziej
  Fik Marta: Nowa powieść Fleszarowej-Muskat : [recenzja] // Nowe Książki. – 1965, nr 16, s. 727-728

 1. Tak trzymać
  Gdaniec-Osowicka Regina: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1974, nr 252, s. 4

 1. Tak trzymać
  Nyczek Tadeusz: [recenzja] // Echo Krakowa. – 1974, nr 186, s. 4

 1. Tak trzymać
  Łopiński Maciej: Z kursu na mieliznę : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1974, nr 265, s. 5

 1. Tak trzymać
  Moskalówna Ewa: Dużo pracy i trochę miłości : [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1975, nr 282, s. 3

 1. Tak trzymać
  Myszkowski Arkadiusz: Gdyńska trylogia : [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1977, nr 265, s. 8

 1. Tak trzymać
  Fleszarowa-Muskat Stanisława: Gdyńska trylogia : [wywiad] / rozm. Sławomir Sierecki // Wieczór Wybrzeża. – 1978, nr 111, s. 3
  Dot. powieści pt. „Tak trzymać”.


 1. Tak trzymać
  Warneńska Monika: Blisko czytelników : [recenzja] // Perspektywy. – 1978, nr 8, s. 27

 1. Tak trzymać: [nota] // Radio i Telewizja. – 1979, nr 24, s. 11
  Dot. radiowej adapt. powieści Tak trzymać. pt. „Kilka dni z życia Konkowej, rybaczki ze wsi, a później miasta Gdyni”.


 1. Tak trzymać
  Kochanowska Eugenia: Gdyńska trylogia Stanisławy Fleszarowej-Muskat : [recenzja] // W Kręgu Książki. – Z. 4 (1986), s. 35-40

 1. Tak trzymać
  Nagrody dla twórców i realizatorów radiowych : [nota]. – W rubryce: Korespondencja // Literatura. – 1979, nr 27, s. 15
  Dot. radiowej adapt. powieści Tak trzymać. pt. „Kilka dni z życia Konkowej, rybaczki ze wsi, a później miasta Gdyni”.


 1. Tam i gdzie indziej
  Kaźmierczak Barbara: [recenzja] // Ekran. – 1970, nr 4, s. 20-21

 1. Tam i gdzie indziej
  Kostrzewa Paweł: [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). – 1970, nr 3, s. 10

 1. Tam i gdzie indziej
  Milewski Jerzy: [recenzja] // Kierunki. – 1970, nr 8, s. 12

 1. Tam i gdzie indziej
  Rozstrzygnięty został konkurs... : [nota]. – W rubryce: Kronika krajowa // Teatr. – 1969, nr 14, s. 26
  Dot. m.in. III nagrody w konkursie zamkniętym na widowisko telewizyjne dot. dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zorganizowanym przez Telewizję Polską, Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego i Centralną Radę Związków Zawodowych w 1969 roku.


 1. Ten Braun
  Bądkowska Stefania: [recenzja] // Radio i Telewizja. – 1968, nr 35, s. 9

 1. Ten Braun
  Misiorny Michał: Witkacy – Verdi – „Ten Braun” : (miesiąc teatralny) : [recenzja] // Litery. – 1969, nr 8, s. 29-30
  M.in. o niemieckim przekładzie utworu i przedstawieniem do w ramach festiwalu słuchowisk światowych – VII „Internationale Hörspiele”.


 1. W czas wojny i w czas pokoju
  Laureaci gdańscy : [nota] // Litery. – 1969, nr 6, s. 37
  I nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Polskiego Radia na słuchowisko dot. dwudziestopięciolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.


 1. Wczesną jesienią w Złotych Piaskach
  Moskalówna Ewa: Pieniądze i zasady : [recenzja] // Litery. – 1970, nr 10, s. 36

 1. Wczesną jesienią w Złotych Piaskach
  Głowacki Janusz: „Obcasami w brzuch oślicy” : [recenzja] // Kultura. – 1971, nr 1, s. 8, 12
  Dot. m.in. książki pt. „Wczesną jesienią w Złotych Piaskach”.


 1. Wizyta
  Kanold Barbara: [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1971, nr 110, s. 6

 1. Wizyta
  Burzacka Irena: W Edelheim po latach // Pomorze. – 1972, nr 9, s. 11

 1. Wizyta
  Pawlinowa Elżbieta: Bogaty plon czytelnictwa : finał VII konkursu-plebiscytu „Bliżej książki współczesnej” // Głos Pracy. – 1973, nr 38, s. 1-2
  Podpisano: (Ep).
  Sprawozdanie z wręczenia nagród w VII konkursie-plebiscycie „Bliżej książki współczesnej”. Dot. m.in. nagrodzonej książki „Wizyta”.


 1. Wizyta
  Żmigrodzka Irena: Bliżej książki współczesnej : [omówienie] // Głos Pracy. – 1973, nr 5, s. 6-7
  Omówienie wyników VII konkursu-plebiscytu „Bliżej książki współczesnej”. Dot. m.in. nagrodzonej książki „Wizyta”.


 1. Wizyta
  W XIII plebiscycie czytelników „Kuriera Polskiego”... : [nota]. – W cyklu: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1972, nr 4, s. 94
  O książce „Wizyta” jako jednej z najlepszych książek w XIII konkursie-plebiscycie czytelników zorganizowanego przez redakcję Kuriera Polskiego na „Książkę roku 1971”.


 1. Wizyta
  Opublikowano już wyniki VII konkursu-plebiscytu noszącego nazwę „Bliżej książki współczesnej”... : [nota]. – W cyklu: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1973, nr 3, s. 94
  Dot. m.in. nagrodzonej książki „Wizyta”.


 1. Wycieczka-ucieczka
  Kanold Barbara: Wycieczka-ucieczka [nota]. - Rubryka: Książka dla dzieci // Głos Wybrzeża. - 1968, nr 288, s. 6

 1. Wycieczka-ucieczka
  Skotnicka Gertruda: Gdańscy pisarze – dzieciom i młodzieży : proza powieściowa o tematyce morsko-wybrzeżowej : [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1979, nr 4, s. 6-18
  O powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat pt. „Wycieczka-ucieczka” na s. 9-10.


 1. Wzór dla kapitana
  Bęczkowska Krystyna: Negatywny wpływ rodziny na nastolatków [szkic] // W: Bęczkowska Krystyna. Opowiadania i opowieści dla młodzieży po roku 1970. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 13-15
  * Na s. 15 odniesienie do "Wzór dla kapitana" Stanisławy Fleszarowej-Muskat.


 1. Wzór dla kapitana
  Wydawnictwo Harcerskie... : [nota]. – W cyklu: Kronika literacka i wydawnicza // Nowe Książki. – 1970, nr 14, s. 894
  Informacja o zdobyciu przez Stanisławę Fleszarową-Muskat III nagrody w konkursie zorganizowanym przez Wydawnictwo harcerskie oraz Główna Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w 1970 roku.


 1. Zatoka śpiewających traw
  Trojanowska Izabella: Nagrody dla laureatów gdańskiego konkursu na powieść : [sprawozdanie]. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1966, nr 48, s. 5
  Podpisano: (it).
  Relacja z wręczenia nagród w konkursie ogólnopolskim w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich. Wyróżnienie dla S. Fleszarowej-Muskat.


 1. Zatoka śpiewających traw
  Zagórny Kazimierz: [omówienie] // Dziennik Bałtycki. – 1966, nr 31, s. 3, 5
  Omówienie ogólnopolskiego konkursu, w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonego przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.


 1. Zatoka śpiewających traw
  Kanold Barbara: Nowa powieść Fleszarowej : [recenzja] // Litery. – 1968, nr 2, s. 32

 1. Zatoka śpiewających traw
  Mazurczyk Jerzy: Coś lekkiego z dobrym końcem : [recenzja] // Głos Szczeciński. – 1968, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 7, s. 8

 1. Zatoka śpiewających traw
  Misiorny Michał: Fleszarowa [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1968, nr 47, s. 4

 1. Zatoka śpiewających traw
  Czapińska Wiesława: [recenzja] // Ekran. – 1969, nr 46, s. 21

 1. Zatoka śpiewających traw
  Mężnicki Witold: "Zatoka śpiewających traw" Stanisławy Fleszarowej-Muskat w Teatrze Telewizji Gdańskiej [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1969, nr 261, s. 2
  Podpisano: Marek Dulęba.


 1. Zatoka śpiewających traw
  Milewski Jerzy: [recenzja] // Kierunki. – 1969, nr 46, s. 12

 1. Zatoka śpiewających traw
  Orłowski Władysław: [recenzja] // Odgłosy. – 1969, nr 47, s. 10

 1. Zatoka śpiewających traw
  Orłowski Władysław: [recenzja] // Odgłosy. – 1969, nr 47, s. 10

 1. Zatoka śpiewających traw
  Trokowicz Danuta: Odnależć siebie : [wywiad] / rozm. Sławomir W. Malinowski // Głos Wybrzeża. – 1988, nr 52, dod. Delta, nr 57, s. 3
  Dot. powieści "Zatoka śpiewających traw";


 1. Zatoka śpiewających traw
  Laureaci gdańskiego konkursu : [sprawozdanie]. – Fot. // Litery. – 1966, nr 4, s. 30
  Relacja z wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie, w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.


 1. Zatoka śpiewających traw
  W dniu 29 grudnia... : [komunikat] // Litery. – 1966, nr 2, s. 16
  Nota informująca o wyróżnieniu w ogólnopolskim konkursie, w 1965 roku na powieść współczesną ogłoszonym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, „Wydawnictwo Morskie” oraz Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.


 1. Zbieg
  Bądkowska Stefania: [recenzja] // Radio i Telewizja. – 1961, nr 22, s. 4
  Podpisano: S. B.


 1. Zbieg
  Dvořák Karel: [recenzja] // Literární Noviny (Czechy). – 1962, nr 5, s. 6
  Podpisano: ovn.
  Recenzja z przedstawienia sztuki na terenie Czechosłowacji w 1962 roku.


 1. Zbieg
  Feyfar Petr: [recenzja] // Mladá Fronta. – 1962, nr z 24 I, s. 5
  Podpisano: (pef).
  Recenzja audycji radiowej nt. przedstawienia utworu na terenie Czechosłowacji w 1962 roku.


 1. Złoto nie złoto
  Myszkowski Arkadiusz: Ludzie różnych światów : [recenzja] // Trybuna Ludu. – 1979, nr 239, s. 8

 1. Złoto nie złoto
  Pańczuk Czesław: [recenzja] // Konkrety (Legnica). – 1979, nr 42, s. 6

 1. Łza
  Grabowska Halina: [recenzja] // Gazeta Kolska. – 1992, nr 20, s.

 1. Łza
  Błażejewski Michał: Jak igra się z miłością... [recenzja] // Rocznik Sopcki. - R. 16 (2003), s. 87-95
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Pomarańcza czyli Liryczne impresje : kolscy twórcy Stanisławie Fleszarowej-Muskat / red. Halina Grabowska. - Koło : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna : Urząd Miejski, 2009. - 55 s., il. ; 23 cm

Informacje inne(zb): Magisterium z Fleszarowej-Muskat : [nota] // Litery. - 1974, nr 11, s. 38
Dot. pracy mgisterskiej Janiny Kmity poświęconej twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.
Socha Ryszarda: Spadkobiercy Fleszarowej : spór toczy się o dom wyceniony na dwa miliardy oraz prawa autorskie do książek // Przegląd Tygodniowy. – 1992, nr 16, s. 14
Groński Ryszard Marek: Długi // Szpilki. – 1988, nr 52, s. 12
Nota satyryczna dot. wypowiedzi Stanisławy Fleszarowej-Muskat dla czasopisma Film.
Groński Ryszard Marek: Mąż // Szpilki. – 1988, nr 52, s. 12
Nota satyryczna dot. wypowiedzi Stanisławy Fleszarowej-Muskat dla gazety Rzeczywistość.
Socha Ryszarda: Spór o spadek // Rocznik Sopocki. – R. 10 (1995), s. 31-33
Dot. kwestii dziedziczenia majątku po Stanisławie Fleszarowej-Muskat.
BAC: W hołdzie pisarce : Koło. Ku czci Stanisławy Fleszarowej-Muskat // Gazeta Poznańska. – 2001, z 5.10
Złożenie kwiatów przez władze miejskie Koła oraz przez przedstawicieli instytucji kultury kwiatów pod tablicą poświęconą pisarce a umieszczoną na ścianie budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
(tas): Pamięci Fleszarowej : Sopot : spotkanie w dworku // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 251, s. 9

Do góry | Powrót do wyboru pisarza