strona główna
Pisarz:
Waldemar Nocny

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Waldemar Nocny

Ur. 1951
Historyk, pedagog, autor powieści i książek z serii "Gdańskie Dzielnice"

Biobibliografia w opracowaniu.
Oprac. Jacek Grzybowski i Małgorzata Smyl.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Trzynasty kilometr [opowiadania]. - Gdańsk : Fundacja Rewaloryzacji Zabytków Gdańska, 1996. - 123, [3] s. ; 21 cm
  ISBN 83-902375-0-6; 83-92375-0-6 – popr.
      Zawartość: Powrót ; Spisek ; Paul Lenzig ; Ucieczka ; Ujście ; Lekcja ; Polowanie ; Wesele Anny.

 1. Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej i okolicy : przewodnik turystyczny / Waldemar Nocny, Piotr Jażdżewski. - Gdańsk : [„Mirex”], 1997. - 120 s. : il., mapy kolor., err. ; 21 cm
  ISBN 83-908481-0-4
      Zawartość: Wstęp ; Krótki rys historyczny ; Mapa Wyspy Sobieszewskiej ; Ukształtowanie i położenie Wyspy Sobieszewskiej ; Dojazd do Wyspy Sobieszewskiej ; Trasy turystyczne ; Spacer po Trójmieście ; Gdańsk - plan centrum ; Sopot - plan centrum ; Gdynia - plan centrum ; Na wycieczkę trasami poza Trójmiasto ; Informacje turystyczne ; Bibliografia ; Reklamy.
  Bibliogr. s. 114-115

 1. Reguła trzech [powieść]. - Gdańsk : Mirex, 1999. - 346, [5] s. ; 22 cm
  ISBN 83-908481-5-5
      Dedykacja: Żonie, córce i synowi.
  * Stanowi cz. 1 cyklu; cz. 2 pt. Nowa ziemia, 2003, cz. 3 w trakcie pisania.
  * Przekład niem.: Insel im Strom / aus dem Poln. Ludwig Kozlowski ; in literarischer Bearb. von Hella Streicher. – Bremen : Atlantik, 2006. – 349 s.

 1. Wyspa Sobieszewska. - Gdańsk : Mirex, 2000. - 191 s. : fot. ; 25 cm
  ISBN 83-913453-0-0
  [Wyd. 2 zm.] oprac. graf. Zygmunt Gornowicz. - Polnord-Wydaw. "Oskar", 2008. - 398 s. - ISBN 978-83-89923-32-5. - (Gdańskie Dzielnice)
      Dedykacja: Mojemu Ojcu, który tę wyspę odkrył dla nas i uczyni prawdziwie radosnym miejscem na ziemi [wyd. 2]
      Zawartość: [Wyd. 2] Wstęp. - I Walory przyrodnice: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspa Sobieszewska ; Krajobraz przyrodniczy naturalny (Rezerwat "Ptasi Raj" ; Rezerwat "Mewia Łacha") ; Strefa brzegowa morza ; Lasy wydmowe ; Łąki nadrzeczne i szuwary ; Pola ; Gleby ; Użytki zielone ; Nawodnienie ; Krajobraz przekształcony ; Krajobraz zdewastowany. - II Rys historyczny. - III Górki Wschodnie. - IV Sobieszewo. - V Orlinki. - VI Wieniec. - VII Komary. - VIII Świbno. - IX Przegalina. - X Sobieszewska Pastwa. - XI Sobieszewko. - XII Okiełzana Wisła. - XIII Architektura. - XIV Życie religijne: Sobieszewo ; Świbno ; Orlinki ; Sobieszewko. - XV Zajęcia ludności: Rybołówstwo ; Rolnictwo. - XVI Rekreacja. - XVII Wyspa w literaturze i wspomnieniach. - XVIII Kultura: Malarstwo ; Rzeźba i ceramika ; Taniec. - XIX Oświata, nauka, pomoc społeczna: Szkoła Podstawowa nr 87 w Sobieszewie ; Szkoła Podstawowa nr 88 w Świbnie ; Szkoła Podstawowa w Przegalinie ; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Sobieszewie ; Stacja Ornitologiczna Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Górkach Wschodnich ; Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Górkach Wschodnich ; Schronisko św. Brata Alberta w Przegalinie ; Dom Pomocy Społecznej w Sobieszewie ; Wrasztat Terapii Zajęciowej w Sobieszewie. - Aneks I Postacie związane z Wyspą Sobieszewską. - Aneks II Ulice Wyspy Sobieszewskiej. - Aneks III Opisy Wyspy Sobieszewskiej. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia. - Reklamy
  Bibliogr. s. 190-191

 1. Reguła trzech. T. 2, Nowa ziemia. - Pelplin : Bernardinum, 2003. - 263 s. ; 22 cm
  ISBN 83-7380-034-4
  * Stanowi cz. 2 cyklu; cz. 1 pt. Reguła trzech, 1999, cz. 3 w trakcie pisania.

 1. Brzeźno : najstarsze kąpielisko Wybrzeża Gdańskiego / oprac. graf. Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "Oskar", 2004. - 180 s. : il. ; 21 cm. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 83-86181-96-6
      Dedykacja: Moim dzieciom Kasi i Maćkowi
      Zawartość: Wstęp. - I Wiadomości geograficzne. - II Dzieje osady: Wioska rybacka ; Najstarsze kąpielisko ; Współczesna dzielnica. - III Zespoły chronione i obiekty historyczne: Zespół wsi rybackiej ; Zespół założenia zdrojowego ; Zespół umocnień obronnych ; Zabykowe posesje ; Park im. Jana Jerzego Haffnera. - IV Życie religijne. - V Edukacja i kultura: Ochronki ; Świetlice ; Przedszkola ; Szkoły ; Instytucje pomocowe ; Działalność kulturalna ; Działalność stowarzyszeń. - Brzeźno w literaturze i wspomnieniach: Relacje mieszkańców Brzeźna. - Aneks I Spis ulic Brzeźna. - Aneks II Opisy kąpieliska. - Aneks III Osoby zasłużone dla Brzeźna. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia.
  * Bibliogr. s. 173-178.

 1. Nowy Port : pierwsza brama Gdańska. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "Oskar", 2005. - 297, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 83-89923-03-3
      Zawartość: Wstęp. - I Ukształtowanie terenu ujścia Wisły. - II Rys historyczny. - III Umocnienia obronne i budowle wojskowe. - IV Architektura. - V Życie codzienne: Konflikty pracownicze. - VI Życie religijne: Kościół Wniebowstąpienia w Nowym Porcie (Himmelfahrtskirche Neufahrwasser) ; Klasztor oo. Franciszkanów, Gdańsk Nowy Port, ul. Oliwska 2 ; Parafia św. Jadwigi w Nowym Porcie ; Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. - VII Oświata: IV Liceum Ogólnokształcące ; Zespół Szkół Morskich ; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 2 ; Szkoła Podstawowa nr 55 ; Przedszkole nr 23 ; Przedszkole nr 1 ; Ognisko Wychowawcze nr 1 ; Dom na Skraju. - VIII Kultura. - IX Nowy Port w literaturze i wspomnieniach. - Aneks I Postacie związane z Nowym Portem. - Aneks II Ulice Nowego Portu z najbardziej charakterystycznymi budynkami. - Aneks III Opisy osady i dzielnicy. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia.
  * Bibliogr. s. 289-296.

 1. 25 lat parafii św. Wojciecha : Gdańsk-Świbno 1981-2006 / Ryszard Wołos, Waldemar Nocny. - Gdańsk : Drukarnia Oruńska, 2006. - 192 s., [24] s. fot. ; 20 cm
  ISBN 83-89857-21-9
  * Na s. tyt.: www.oficynajp2.pl
  * Bibliogr. s. 189-190. Indeks.

 1. Stogi : zapomniana "Wyspa" / oprac. graf. Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "Oskar", 2006. - 289 s. : il. ; 21 cm. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 83-89923-12-2
      Zawartość: Wstęp. - I Środowisko geograficzne. - II Półwysep Westerplatte i osada Wisłoujście: Opisy kąpieliska i miejscowości. - III Stogi: Opisy kąpieliska ; Oświata, kultura i pomoc społeczna ; Życie religijne. - IV Przeróbka: Sączki ; Oświata. - V Krakowiec: Oświata ; Życie religijne. - VI Górki Zachodnie: Oświata. - VII Przemysł. - Aneks I "Wyspa" Stogi w literaturze i wspomnieniach. - Aneks II Osoby zasłużone dla "wyspy" Stogi. - Aneks III Ulice: Stogi ; Przeróbka : Krakowiec ; Górki Zachodnie : Ulice poza osiedlami. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia.
  * Bibliogr. s. 282-289.

 1. Jelitkowo. - Pelplin : Bernardinum, 2009. - 157 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 978-83-7380-712-9
      Dedykacja: Mojemu Bratu Henrykowi, z wdzięcznością
      Zawartość: Wstęp. - I Walory przyrodnicze. - II Dzieje miejscowości. - III Rekreacja. - IV Życie kulturalne. - V Życie religijne. - VI Konradshammer. - Aneks I Jelitkowo w literaturze i wspomnieniach. - Aneks II Osoby związane z Jelitkowem. - Aneks III Ulice. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia.
  * Bibliogr. s. 151-157.

 1. Do wkrótce [powieść]. - Gdańsk : Fundacja "Meritum", 2010. - 193 s. ; 22 cm
  ISBN 978-83-62810-00-0
 1. Letnica. - Gdańsk : Fundacja "Meritum", 2011. - 283 s. ; 22 cm
  ISBN 978-83-62810-08-6
      Dedykacja: Julii Żelich i Kamili Bielawskiej
      Zawartość: Wstęp. - I Dzieje. - II Rewitalizacja Letnicy. - III Życie religijne. - IV Oświata i życie kulturalne. - V Letnica w literaturze i wspomnieniach. - VI Letnica sportowa. - Aneks I Ulice. - Aneks II Opisy osiedla. - Aneks III Postacie związane z Letnicą. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia. - Reklamy.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Dworek Forstera  [szkic] // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska] . - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 12-13 : Fot., il.. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8
 1. Dziewczyna z Messyny : legendy gdańskie // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska]. - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 16. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8
 1. Na wale tuż przy Wiśle  [szkic] // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska]. - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 10. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8
 1. Zamiast narzekać : Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej  [nota] // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska]. - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 35-36. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8
 1. Śluzy w Przegalinie  [nota] // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska] . - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 11. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8
  * Podpisane: WN.

 1. Nota // W: Kronika budowy stadionu / [Waldemar Nocny i in. ; przedm. Paweł Adamowicz ; zdjęcia Ewa Kowalska]. - Gdańsk : Biuro Inwestycji Euro, 2012. - S.
Publikacje w czasopismach 1. August // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 176, s. 5
 1. Nelli :  [fragment powieści] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 118, dod. Delta, nr 5, s. 4
  * Fragment przygotowanej do druku, niewydanej powieści "Miałki szlak".

 1. Tysiąc mil stąd :  [fragment opowiadania] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 284, s. 4-5
  * Nagroda w Konkursie z okazji 700-lecia Sopotu.

 1. Virtus. - Cykl: Postawy // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 141, s. 4
 1. Dar // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 164, s. 5
 1. Kobiety // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 48, s. 8
 1. Myszy // Wybrzeże. - 1984, nr 28, s. 38
 1. Oczekiwanie // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 77, dod. Delta, nr 13, s. 4
 1. Pistoria. - Cykl: Postawy // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 11, dod. Delta, nr 11, s. 4
 1. Popołudnie // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 232, s. 4
 1. Ojciec // Głos Wybrzeża. - 1985, dod. Delta, nr 29, s. 1-2
 1. Reportaż // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 15, s. 6
 1. Trzynasty kilometr :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 269, s. 5
 1. Wypadek // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 45, s. 4-5
 1. Wypadek // Wybrzeże. - 1986, nr 32, s. 40-41
 1. Ucieczka :  [opowiadanie] // Autograf Post. - 1988, nr 4, s. 45-55
 1. Cień Alberta Forstera. Cz. 1 :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 4 (1994), grudzień, s. 5
  * Całość została opublikowana w: Echa Wyspy. - Nr 29-30 (2000), nr 3-4, s. 5-9

 1. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej w statystyce :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 2 (1994), październik, s. 9
 1. Realizacja projektu "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska" :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 3 (1994), listopad, s. 9
 1. Spętlona Wyspa :  [felieton] // Echa Wyspy. - Nr 3 (1994), listopad, s. 12
  * Dot. projektu modernizacji rejonu Martwej Wyspy oraz Wisły Śmiałej.

 1. W lipcu bieżącego roku... :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 2 (1994), październik, s. 1-2
  Dot. powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz planów rozwojowych Wyspy Sobieszewskiej.

 1. Wincenty Pol na Wyspie :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 3 (1994), listopad, s. 14
  Dot. pobytu Wincentego Pola na Wyspie Sobieszewskiej.

 1. Wniosek do Komisji Europejskej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 4 (1994), grudzień, s. 14
  * Podpisane: (W.N.).
  * Dot. projektu "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska".

 1. Wyspa w powieści Guntera Grassa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Grass Günter. Psie lata / przeł. Sławomir Błaut, Gdańsk, 1990 // Echa Wyspy. - Nr 2 (1994), październik, s. 12
  * Podpisane: (W.N.)

 1. Posadzki Tomasz: Z Prezydentem Gdańska Tomaszem Posadzkim :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny i Maciej Mogilnicki // Echa Wyspy. - Nr 1 (1994), wrzesień, s. 3
 1. Adamowicz Paweł: Z Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny // Echa Wyspy. - Nr 2 (1994), październik, s. 3
 1. "Nasz dom" - Stowarzyszenie Budowy Domów Spokojnej Starości :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 10 (1995), październik-grudzień, s. 17
  * Podpisane: W.N.
  * Dot. budowy Domu Spokojnej Starości w Gdańsku-Świbnie.

 1. Dni Czystej Wyspy - już za nami :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 7 (1995), kwiecień, s. 16
  * Podpisane: (W.N.).
  * Dot. sprzątania Wyspy w ramach "Dni Czystej Wyspy".

 1. Dziewczyna z "Messyny" :  [legenda]. - Cykl: Legendy Wyspy Sobieszewskiej // Echa Wyspy. - Nr 6 (1995), marzec, s. 8-9
 1. Edukacja ekologiczna na Wyspie w rękach Brytyjczyków :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 10 (1995), październik-grudzień, s. 16
  * Podpisane: W.N.

 1. Minął rok :  [noty] // Echa Wyspy. - Nr 10 (1995), październik-grudzień, s. 4-5
  * Zawiera: Stulecie Wyspy Sobieszewskiej ; Komunikacja ; Telekomunikacja ; Bezpieczeństwo ; Oświata ; Turystyka ; Zdrowie ; Projekt "Ekologiczna Wyspa Sobieszeska" ; Nowe zamierzenia.

 1. Obrączka Emmy :  [opowiadanie] // Echa Wyspy. - Nr 8 (1995), maj, s. 6
  * Dot. ujarzmienia Wisły po zbudowaniu Przekopu Wisły - opowiadanie o zaklęciu rzeki obrączką Emmy Woyczikowskiej, której mąż zginął w czasie jednej z powodzi.

 1. Prezydent Posadzki na Wyspie :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 6 (1995), marzec, s. 10
  * Podpisane: (W.N.).
  * Dot. spotkania w SP nr 88 w Gdańsku Świbnie.

 1. Przychodnia dla Wyspy :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 5 (1995), styczeń-luty, s. 12
 1. Remont ulicy Świbnieńskiej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 9 (1995), czerwiec-lipiec, s. 19
 1. Setne urodziny :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 6 (1995), marzec, s. 11
  * Podpisane: (W.N.).
  * Dot. setnej rocznicy powstania Wyspy Sobieszewskiej oraz obchodów z nią związanych.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej... :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 9 (1995), czerwiec-lipiec, s. 19
  * Podpisane: W.N.

 1. Strażnik Ptasiego Raju :  [legenda]. - Cykl: Legendy Wyspy Sobieszewskiej // Echa Wyspy. - Nr 7 (1995), kwiecień, s. 11-12
  * O tym jak powstała Wyspa Śmiała i rezerwat "Ptasi Raj".

 1. Stulecie :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 9 (1995), czerwiec-lipiec, s. 11
  Dot. setnej rocznicy powstania Wyspy Sobieszewskiej oraz obchodów z nią związanych.

 1. Stulecie Przekopu Wisły Stuleciem Wyspy Sobieszewskiej :  [sprawozdanie]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 7 (1995), kwiecień, s. 2-4
 1. W Górkach Wschodnich Przyrodnicze Centrum Edukacyjne :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 10 (1995), październik-grudzień, s. 16
  * Podpisane: W.N.

 1. Wkroczyliśmy w 1995 rok... :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 5 (1995), styczeń-luty, s. 6
  * Dot. setnej rocznicy otwarcia Przekopu Wisły oraz stulecia Wyspy.

 1. Świbnieński obelisk :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 7 (1995), kwiecień, s. 7
  * Podpisane: (W.N.).
  * Dot. tablicy upamiętniającej stulecie Przekopu Wisły, wykonanej przez artystę rzeźbiarza Zdzisława Pidka.

 1. Co z posterunkiem policji na Wyspie? :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 2
  * Podpisane: WN.

 1. Dni Wyspy Sobieszewskiej '96 :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 12 (1996), kwiecień-czerwiec, s. 29
 1. Kalendarium współpracy miasta Gdańska z okręgiem Sefton w realizacji projektu "Ekologiczna Wyspa Sobieszewska" - Stacji Ornitologicznej Instytutu Ekologii :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), lipiec-wrzesień, s. 2
  * Podpisane: W.N.

 1. Kiedy otwarte plaże na Wyspie Sobieszewskiej? :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 3
  * Podpisane: WN.

 1. Krótki rys historyczny :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 12 (1996), kwiecień-czerwiec, s. 2
  Dot. historii Wyspy Sobieszewskiej.

 1. Krótki rys historyczny Wyspy Sobieszewskiej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 14 (1996), październik-grudzień, s. 20
  * Przedruk z nr. 12.

 1. Kącik iluzjonisty :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 18
  * Podpisane: WN.

 1. Lekcja. Cz. 1 :  [fragment opowiadania] // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), lipiec-wrzesień, s. 17-18
  * Jedno z opowiadań z książki pt. Trzynasty kilometr. - Gdańsk, 1996.
  * Publikacja w 3 odc. w nr. 13-15.

 1. Lekcja. Cz. 2 :  [fragment opowiadania] // Echa Wyspy. - 1996, Nr 14, październik-grudzień, s. 15-16
  * Jedno z opowiadań z książki pt. Trzynasty kilometr. - Gdańsk, 1996.
  * Publikacja w 3 odc. w nr. 13-15.

 1. Najważniejsze problemy Wyspy :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 2
  * Podpisane: WN.

 1. Kopeć Jadwiga: O Ekologicznej Wyspie Sobieszewskiej : z Jadwigą Kopeć Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 15-16
 1. Sowiński Tomasz: O samorządności lokalnej : z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdańska panem Tomaszem Sowińskim :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), lipiec-wrzesień, s. 15-16
 1. Plan dla Wyspy : z głównym projektantem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej Panią architekt Bożeną Aljewicz :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), lipiec-wrzesień, s. 26
 1. Po dwóch latach :  [nota]. - Rubryka: Z prac stowarzyszenia // Echa Wyspy. - Nr 14 (1996), październik-grudzień, s. 2
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół... :  [podziękowanie] // Echa Wyspy. - Nr 14 (1996), październik-grudzień, s. 18
  * Podziękowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej dla Pani Danuty Jopek za zaproszenie na wystawę malarstwa w Saint Paul de Vence.

 1. Szkoła w Sobieszewie :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 4
  * Podpisane: WN.

 1. W dniu 14 października 1996... :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), lipiec-wrzesień, s. 9
  * Podpisane: W.N.
  * Inf. o honorowych odznakach "Za zasługi dla Oświaty" dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej.

 1. Walory przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 12 (1996), kwiecień-czerwiec, s. 3-4
 1. Walory przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 14 (1996), październik-grudzień, s. 21-22
  * Przedruk z nr. 12.

 1. Wyspa Sobieszewska w konkursie "Małe Ojczyzny" :  [nota]. - Rubryka: Wiadomości lokalne // Echa Wyspy. - Nr 11 (1996), styczeń-marzec, s. 3
  * Podpisane: WN.

 1. Co obiecuje Wyspie Wydział Inżynierii Miejskiej? :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 21
  * Podpisane: W.N.

 1. Dni Wyspy Sobieszewskiej '97 :  [sprawozdanie] / Mieczysława Cierpioł, Waldemar Nocny. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 16-17 (1997), nr 2-3, s. 19, 22-27
  * Podpisane: M.C., W.N.

 1. Działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM na rzecz Ekologicznej Wyspy Sobieszewskiej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 21
  * Podpisane: W.N.

 1. Gdańsk dla oświaty (1994–1996). - Rys. tab. // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 11, s. 10-13
 1. Kamień Sulimira :  [opowiadanie]. - Cykl: Opowieści Wyspy Sobieszewskiej // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 10
  * Legenda dot. zmian w ujściu Wisły.

 1. Kaprys królowej Marysieńki :  [opowiadanie] // Echa Wyspy. - Nr 16-17 (1997), nr 2-3, s. 9-10
  * Legenda o bursztynie z Wyspy Sobieszewskiej, dzięki któremu królowa Marysieńka przyczyniła się do zwycięstwa pod Wiedniem, odniesionego przez Jana III Sobieskiego.

 1. Lekcja. Cz. 3 :  [fragment opowiadania] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 11
  * Jedno z opowiadań z książki pt. Trzynasty kilometr. - Gdańsk, 1996.
  * Publikacja w 3 odc. w nr. 13-15.

 1. O turystyce na Wyspie Sobieszewskiej : z Panem Henrykiem Wyciszkiewiczem Naczelnikiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku :  [wywiad] / rozm. Waldemar Nocny // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 7
 1. Rada Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 16-17 (1997), nr 2-3, s. 38
  * Podpisane: W.N.

 1. Realizacja przedsięwzięć na Ekologicznej Wyspie Sobieszewskiej :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 16-17 (1997), nr 2-3, s. 30
  * Podpisane: WN.

 1. Reguła trzech :  [fragment powieści] // Autograf Post. - 1997, nr 3, s. 21-22
  Fragm. powieści „Reguła trzech”.

 1. Segregacja odpadów :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 4
  * Podpisane: W.N.

 1. W piątek, 16 stycznia... :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 18 (1997), nr 4, s. 9
  * Podpisane: WN.
  * Wiadomości lokalne dot. remontu na moście w Sobieszewie i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarowej w Sobieszewie i Świbnie.

 1. Zmęczony czasem :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 18 (1997), nr 4, s. 2-7
  * Historia kościoła w Sobieszewie.

 1. [Trzecie] III Dni Czystej Wyspy :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 22
  * Podpisane: W.N.

 1. Dni Wyspy Sobieszewskiej '98 :  [sprawozdanie]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 21-22 (1998), nr 3-4, s. 4-7
  * Podpisane: WN.

 1. Dobiega końca rok 1998 :  [nota] // Echa Wyspy. - Nr 21-22 (1998), nr 3-4, s. 25
  * Podpisane: WN.

 1. Dom mieszkalny ul. Przegalińska 29 :  [nota]. - Nr 19-20 (1998), nr 1-2, s. 24
  * Podpisane: W.N.
  * Obecnie ośrodek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach koło Warszawy.

 1. Mała Ojczyzna? :  [felieton] // Echa Wyspy. - Nr 21-22 (1998), nr 3-4, s. 12-13
  * M.in. wypowiedzi pisarza Jacka Indelaka i Zofii Nowak, dyrektor SP w Sobieszewie.

 1. Nowy most w Sobieszewie :  [artykuł] // Echa Wyspy. - Nr 21-22 (1998), nr 3-4, s. 26-27
 1. Pamiątkowy obelisk w Świbnie :  [nota]. - Fot.. - Nr 19-20 (1998), nr 1-2, s. 24
  * Podpisane: W.N.

 1. Stary cmentarz w Sobieszewie :  [nota]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 19-20 (1998), nr 1-2, s. 25
  * Podpisane: W.N.

 1. Jubileuszowe uroczystości odbyły się... :  [sprawozdanie]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 24-26 (1999), nr 2-4, s. 7-10
  * Sprawozdanie z obchodów jubileuszu piątej rocznicy istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.
  * Inf. o odznaczeniu "Bursztynowa Wyspa" m.in. dla W. Nocnego.

 1. Wiatrak w Wieńcu :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 23 (1999), nr 1, s. 7-8
 1. Cień Alberta Forstera :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 29-30 (2000), nr 3-4, s. 5-9
 1. Okiełznana Wisła :  [szkic historyczny] // 30 Dni. - 2000, nr 1, s. 68-73
  Dot. historii Przekopu Wisły i jego otwarcia w dniu 31 marca 1895 roku.

 1. Pamięć i jej cmentarze :  [szkic historyczny] // 30 Dni. - 2000, nr 10, s. 28-33
 1. Wiosna na wyspie :  [szkic historyczny] // 30 Dni. - 2000, nr 5, s. 30-33
  Fragm. książki Waldemara Nocnego przygot. do dr. pt. „Wyspa Sobieszewska”
  Dot. walk o Wyspę Sobieszewską od marca do maja 1945 roku.

 1. Wyprawa na wyspę : miasta kontakt z przyrodą :  [szkic] // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 137, dod. Wiatr od Morza, s. 6-7
  Dot. Wyspy Sobieszewskiej, jej historii i przyrody.

 1. Wyspa Sobieszewska :  [fragment książki] // Echa Wyspy. - Nr 27-28 (2000), nr 1-2, s. 8-9
 1. Kanalizacja sanitarna na Wyspie Sobieszewskiej // Echa Wyspy. - Nr 33-34 (2001), nr 3-4, s. 6-8
 1. Kobiety :  [opowiadanie] // Autograf Post. - 2001, nr 3, s. 13-14
 1. Sobieszewo :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 33-34 (2001), nr 3-4, s. 10-12
 1. Wielka rura, czyli kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 33-34 (2001), nr 3-4, s. 5-6
 1. Wieniec :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 31-32 (2001), nr 1-2, s. 7
 1. Najbardziej zadbana posesja na Wyspie Sobieszewskiej. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 35 (2002), nr 1, s. 23-24
  * Inf. o zorganizowaniu, ogłoszeniu i wynikach konkursku na "Najbardziej zadbaną posesję na Wyspie Sobieszewskiej".

 1. Świbno :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 35 (2002), nr 1, s. 10-11
 1. Biblioteka ; Ewelina ; Holly ; Taniec szczęścia :  [opowiadania] // Autograf Post. - 2003, nr 1, s. 10-14
 1. Dzieje Wyspy Sobieszewskiej :  [szkic] // Echa Wyspy. - Nr 36 (2005), nr 1, s. 23-24
  * Publikacja związana z 110 rocznicą istnienia Wyspy Sobieszewskiej.

 1. Wykorzystanie walorów historycznych Wyspy Sobieszewskiej dla celów turystyki :  [referat]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 36 (2005), nr 1, s. 11-12
  * Materiały z konferencji na temat "Turystyka czynnikiem rozwoju Wyspy Sobieszewskiej", zorganizowanej w dn. 26.04.2004 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym "Orle" przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.

 1. Kąpielisko Westerplatte :  [szkic historyczny] // 30 Dni. - 2006, nr 4, s. 26-33
 1. Tajemnicza osada Wisłoujście :  [szkic historyczny] // 30 Dni. - 2006, nr 2, s. 58-63
 1. Piętnaście lat istnienia Stowarzyszenia :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 37 (2009), nr 1, s. 2-4
 1. Dom Pojednania i Spotkań w Orlinkach :  [szkic]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 38 (2010), nr 1, s. 22-24
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Echa Wyspy : pismo społeczno-kulturalne Wyspy Sobieszewskiej : Gdańsk - Sobieszewo - Świbno : [pismo społeczno-kulturalne Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej] [miesięcznik] / Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ; [Waldemar Nocny red. nacz.] . - Gdańsk Sobieszewo Świbno : Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, 1994-
  * Od 1995, nr 5 miejsce wydania - Gdańsk.
  * Od 1995, nr 6 kwartalnik.
  * Od 1997, nr 1 ISSN 1427-8618.
  * Od 2000, nr 1-2 [Mieczysława Cierpioł red. nacz.].

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Zamknęliśmy oto rok pracy Stowarzyszenia... [wypowiedź] // Echa Wyspy. - Nr 10 (1995), październik-grudzień, s. 3-5
  * Dot. rocznej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej oraz istnienia czasopisma Echa Wyspy.


 1. O książce "Trzynasty kilometr" [wywiad] / rozm. Mieczysława Cierpioł. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 14 (1996), październik-grudzień, s. 14-15

 1. O tym, że część placówek... [wypowiedź] / zebrał P. - W rubryce: "Pytanie o pieniądze" // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 114, dod. Gazeta Morska, nr 114, s. 2
  Dot. placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.


 1. Mamy swoje problemy : rozmowa z Waldemarem Nocnym [wywiad] / rozm. Dorota Karaś // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 45, dod. Gazeta Morska, nr 45, s. 4
  Dot. Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gdańsku.


 1. Moja rodzina... [wypowiedź]. - W ramach całości: O choince, stole wigilijnym i ... // Herold. - Nr 102 (2002), s. 3
  Wypowiedź wspomnieniowa dot. świąt Bożego Narodzenia w Rodzinie Autora.


 1. Plaże słynne aż w Chicago [wywiad] / rozm. Marcin Ręczmin // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 152, dod. Trójmiasto, s. 6

 1. Powieści z wyspą w tle : rozmowa z pisarzem [wywiad] / [rozm. Redakcja]. - Fot. // W: Wyspa Sobieszewska / [red. Dorota Kobierowska]. - Gdańsk : Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 2002. - S. 38-39. - (Miasto Jak Ogród ; 13)
  ISBN 83-87227-21-8

 1. Idzie niż demograficzny... [wypowiedź]. - W: Kisicka Anna: Dziesiątka się broni : likwidacja placówek oświatowych // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 50, dod. Trójmiasto, s. 3

 1. Na ogólne życzenie [wywiad] / rozm. Anna Kisicka. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 54, dod. Trójmiasto, s. 2
  Dot. schroniska dla turystów znajdującego się przy ul. Wałowej w Gdańsku.


 1. Powieść z Wyspą w tle : władza książki pisze [wywiad] / rozm. Grażyna Antoniewicz. -   // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 94, s. 10

 1. Szczęśliwie wylosowałem... [wypowiedź]. - Fot. - W: Kisicka Anna: Trzeba było pomyśleć : Gimnazjalny Turniej Miast // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 11, dod. Kujon 3miejski, s. 7
  Dot. gimnazjalnego testu pisanego przez uczniów oraz Prezydentów miast.


 1. Są takie momenty... [wywiad] / rozm. Anna Kisicka. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 30, dod. Trójmiasto, s. 2
  Dot. schroniska dla turystów znajdującego się przy ul. Wałowej w Gdańsku.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Nocny Waldemar [hasło] // W: Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 6, 1980-1989 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2010. - S. 249: Nelli [poz. 388]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-978-4

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 171. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

 1. Smyl Małgorzata.  Nocny Waldemar [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 691-692 : fot.
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Rusakiewicz Magdalena: Waldemar Nocny marek : urzędnik w cywilu : prezydent co książki pisze. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr z dn. 18.11., s. 11

 1. Abucewicz Urszula: Waldemar Nocny - kronikarz gdańskich dzielnic : życie z pasją. - Fot. // Twoja Gazeta : Zaspa, Brzeźno, Nowy Port, Przeróbka, Stogi, Wyspa Sobieszewska. - 2010, nr 4, s. 5
  * Dot. m.in. trylogii "Reguła trzech", książek z serii "Gdańskie Dzielnice" oraz powieści "Do wkrótce".


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Redakcja informuje... [nota] // Echa Wyspy. - Nr 15 (1997), nr 1, s. 11
  * Z fot. ze spotkania autorskiego w klubie "Cebulka" w Gdańsku Brzeźnie.
  * Inf. o spotkaniach w SP nr 88 w Świbnie w dn. 18.04. i w pensjonacie "Bartan" w Sobieszewie w dn. 10.05.1997.


 1. Waldemar Nocny [nota]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 23 (1999), nr 1, s. 19
  * Nota biograficzna związana z wyborem na kolejną kadencję na prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej.


 1. Netka Kazimierz: Za popieranie swojej małej ojczyzny : bursztynowe nagrody dla przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr, dod. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Pruszcz, nr z dn. 13.05., s. 1
  * Inf. o przyznaniu honorowego odznaczenia "Bursztynowa Wyspa" m.in. W. Nocnemu.


 1. Cierpioł Mieczysława: Spotkanie z pisarzem [nota]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 27-28 (2000), nr 1-2, s. 7
  * Inf. o spotkaniu autorskim w SP nr 87 w Sobieszewie w dn. 15.10.2000 r. połączonym z promocją książki "Wyspa Sobieszewska".


 1. Drużyna prezydenta Adamowicza : [biogramy]. – Fot. // Herold. – Nr 101 (2002), s. 3-5
  Biogram m.in. Autora.


 1. Borkowska Grażyna: Drużyna Pawła A. : [nota]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 271, dod. Trójmiasto, s. 3
  Dot. m.in. wyboru Autora na wiceprezydenta Gdańska.


 1. Czytanie bajek : [nota]. – Rubryka: Zaproszenia. Dziś // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 49, dod. Trójmiasto, s. 9
  * Dot. czytania bajek dzieciom m.in. przez Autora w Dworku Artura, w Gdańsku-Oruni w dniu 27 lutego 2003 roku w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".


 1. Gdańsk czytanie : [nota]. – Rubryka: Zaproszenia. Jutro // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 48, dod. Trójmiasto, s. 5
  * Dot. czytania bajek dzieciom m.in. przez Autora w Dworku Artura, w Gdańsku-Oruni w dniu 27 lutego 2003 roku w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".


 1. Nocny pisarz : [nota]. – Rubryka: Zaproszenia. Jutro // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 48, dod. Trójmiasto, s. 5
  * Dot. spotkania Autora z Czytelnikami w Domu Holenderskim, w Gdańsku a zatytułowanym "Moja literacka droga".


 1. Spotkanie z pisarzem : [nota]. – Rubryka: Zaproszenia. Dziś // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 95, dod. Trójmiasto, s. 5
  * Dot. spotkania Autora z Czytelnikami w Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.


 1. Spotkanie z pisarzem : [nota]. – Rubryka: Zaproszenia. Jutro // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 94, dod. Trójmiasto, s. 5
  * Dot. spotkania Autora z Czytelnikami w Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.


 1. kg: Bambo łobuzie! : „Cała Polska czyta dzieciom” w Parku Oliwskim : [nota] // Głos Wybrzeża. – 2003, nr 115, s. 4
  Nota dot. m.in. udziału Autora w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w dniu 15 czerwca 2003 roku w Parku Oliwskim.


 1. Cierpioł Mieczysława: Obchody 110-lecia powstania Wyspy Sobieszewskiej [sprawozdanie]. - Fot. // Echa Wyspy. - Nr 36 (2005), nr 1, s. 25-28
  * M.in. inf. o referacie W. Nocnego nt. historii powstania Wyspy Sobieszewskiej.


 1. Stogi, zapomniana "wyspa" [nota] // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr , dod. Trójmiasto. Co jest grane, nr z dn. 28.07-3.08, s. 10
  * Dot. spotkania w Domu Sztuki w Gdańsku Stogach.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Do wkrótce
  Antoniewicz Grażyna: O wyborach miss kredensu, końcu komunizmu i miłości... [rcenzja] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr z dn. 11.06.

 1. Jelitkowo
  Nad morzem w Jelitkowie [nota] // 30 Dni. - 2009, nr 6, s. 60

 1. Letnica
  Dzielnica przy stadionie [nota] // 30 Dni. - 2011, nr 4, s. 62

 1. Letnica
  Kiwnik Jowita: Letnica kiedyś i dziś na stronach książki Waldemar [recenzja - nota] // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 148, dod. Trójmiasto, nr z dn. 28.06., s. 4

 1. Reguła trzech
  Na wyspie : [nota] // 30 Dni. – 1999, nr 8, s. 82

 1. Reguła trzech
  Hlebowicz Adam: Sobieszewo magiczne : książkę poleca ... // Dziennik Bałtycki. – 1999, nr 212, dod. Rejsy, nr z dn. 10.09., s. 15

 1. Reguła trzech
  Błażejewski Michał: Bonsacker Insel : [recenzja]. – W rubryce: „Recenzje” // Topos. – 2000, nr 1, s. 179-180
  Nocny Waldemar - twórczość - opracowania - Reguła trzech;


 1. Reguła trzech
  Wanok Kinga: Jak umierał niemiecki Gdańsk : [recenzja] // Nowe Książki. – 2000, nr 3, s. 58-59

 1. Reguła trzech
  Nowaczewski Artur: Pokolenie z literackimi korzeniami [recenzja] // W: Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2006. – S. 120–132
  * S. 121 dot. "Reguły...".


 1. Reguła trzech
  Streicher Hella: Künstlerpech [opowiadanie] // W: Städtebilder : Bremen – Danzig – Riga / herausgegeben von Inge Buck, Birgid Hanke, Wolfgang Schlott. – Bremen : edition lumière, 2008. – S. 126–129
  * Przekład: pol.: Pech artysty // W: Städtebilder : Bremen – Danzig – Riga / herausgegeben von Inge Buck, Birgid Hanke, Wolfgang Schlott. – Bremen : edition lumière, 2008. – S. 130–132 ; łot.: Mākslinieka ķibeles // W: Städtebilder : Bremen – Danzig – Riga / herausgegeben von Inge Buck, Birgid Hanke, Wolfgang Schlott. – Bremen : edition lumière, 2008. – S. 134–136
  * Bohaterka opowiadania – mieszkanka Bremy, Andrea – rozważa swoją trudną sytuację socjalną i wspomina pobyt w Gdańsku sprzed roku oraz pracę nad korektą niem. wydania powieści Waldemara Nocnego pt. "Reguła trzech". Opowiadanie zawiera komentarz do powieści.


 1. Reguła trzech. T. 2, Nowa ziemia
  Borkowska Ewa: Saga Sobieszewskiej Wyspy : [recenzja] // Autograf Post. – 2003, nr 6, s. 37

 1. Reguła trzech. T. 2, Nowa ziemia
  Szczeblewska Anna: Ziemia odzyskana [recenzja] // Topos. – 2003, nr 6, s. 230–231

 1. Reguła trzech. T. 2, Nowa ziemia
  Nowaczewski Artur: Pokolenie z literackimi korzeniami // W: Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2006. – S. 120–132
  * S. 121 dot. "Nowej Ziemi".


 1. Reguła trzech. T. 2, Nowa ziemia
  Znów na Wyspie : [nota] // 30 Dni. – 2003, nr 3, s. 70

 1. Stogi : zapomniana wyspa
  Baran Mirosław: Domy zdrojowe i kradziona ropa [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 208, dod. Trójmiasto, s. 8

 1. Trzynasty kilometr
  Jażdżewski Piotr: Na marginesie książki Waldemara Nocnego "Trzynasty kilometr" Gdańsk 1996, s. 124 [recenzja] // Echa Wyspy. - Nr 13 (1996), s. 16-17

 1. Trzynasty kilometr
  Babiński Kazimierz: Spróchniały eden [recenzja] // Autograf Post. – 1997, nr 2, s. 38

 1. Trzynasty kilometr
  Błażejewski Michał: Wyspa : [recenzja]. – W rubryce: „Recenzje – książki” // Topos. – 1997, nr 3, s. 93-94

 1. Wyspa Sobieszewska
  Gulda Przemysław: Spacerem po obrzeżach [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 119, dod. Trójmiasto, s. 8

 1. Wyspa Sobieszewska
  Wyspa : [nota] // 30 Dni. – 2000, nr 11, s. 74
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje innePublikacje na stronie internetowej http://ibedeker.pl
„Forsterówka” widziana z leżaka
[szkic]. – Cykl: Gdańsk okiem pisarza. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/gdansk-okiem-pisarza-%e2%80%9eforsterowka%e2%80%9d-widziana-z-lezaka/#ixzz1g34W76u9 [opublikowane 05.05.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Bazylika w Letnicy? [szkic]. – Cykl: Gdańsk okiem pisarza. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/zwiedzanie-gdanska-gdansk-okiem-pisarza-bazylika-w-letnicy/#ixzz1g33x2Sgr [opublikowane 07.05.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Dom Pojednania i Spotkań w Orlinkach, czyli „Forsterówka” w nowej odsłonie [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/dom-pojednania-i-spotkan-w-orlinkach-czyli-forsterowka-w-nowej-odslonie/#ixzz1g33IjyZ6 [opublikowane 25.05.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Port lotniczy w Górkach Wschodnich [szkic]. – Cykl: Gdańsk okiem pisarza. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/zwiedzanie-gdanska-port-lotniczy-w-gorkach-wschodnich/#ixzz1g32KN2K1 [opublikowane 02.12.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Tonące karczmy [szkic]. – Cykl: Gdańsk (i okolice) okiem pisarza. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/zwiedzanie-gdansk-i-okolice-okiem-pisarza-tonace-karczmy/#ixzz1g314TeYP [opublikowane 18.06.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Jezioro Zaspa – reaktywacja? [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/jezioro-zaspa-%e2%80%93-reaktywacja/#ixzz1g30E9BaE [opublikowane 28.06.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Niecodzienne zdarzenia na plażach [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/niecodzienne-zdarzenia-na-plazach/#ixzz1g2zZkPzb [opublikowane 04.07.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Pusty Staw – zapomniane serce kurortu [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/pusty-staw-%e2%80%93-zapomniane-serce-kurortu/#ixzz1g2yg7JUc [opublikowane 08.07.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Wisła widziana ze Wzgórza Księcia Albrechta [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/wisla-widziana-ze-wzgorza-ksiecia-albrechta/#ixzz1g2xzSOFQ [opublikowane 14.10.2010]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Narodziny Śmiałej Wisły [szkic]. – Cykl: Gdańsk okiem pisarza. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/narodziny-smialej-wisly/#ixzz1g2xYXnVb [opublikowane 12.01.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Zatory lodowe Przekopu Wisły [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/zatory-lodowe-przekopu-wisly/#ixzz1g2wc6JlM [opublikowane 04.02.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Falowiec w Nowym Porcie [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/falowiec-w-nowym-porcie/#ixzz1g2vymJdF [opublikowane 27.02.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Grzeszny Viking w Nowym Porcie [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/grzeszny-viking-w-nowym-porcie/#ixzz1g2vR0Y4B [opublikowane 10.03.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Zwiedzanie Gdańska: Morski Dom Kultury w Nowym Porcie [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/obiekty/zwiedzanie-gdanska-morski-dom-kultury-w-nowym-porcie/#ixzz1g2vDqHPs [opublikowane 26.03.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30
Romantyczne i niecodzienne, czyli 200 lat kąpieliska w Brzeźnie [szkic]. – Fot. // Na: http://ibedeker.pl/spacery/romantyczne-i-niecodzienne-czyli-200-lat-kapieliska-w-brzeznie/#ixzz1g2umKtA9 [opublikowane 26.05.2011]. Dostęp w dn. 09.12.2011, godz. 15.30

Recenzja powieści "Do wkrótce": Kozłowski Ludwik: Gdy się ukazuje nowa książka pisarza... // Na: http://ibedeker.pl/u-przyjaciol/ludwik-kozlowski-o-ksiazce-waldemara-nocnego-do-wkrotce/#ixzz1iZayefnP [opublikowane 13.03.2011]. Dostęp w dn. 05.01.2012, godz. 10.30

Trzynasty kilometr "(...) niesie prawy uniwersalne. Jest to bowiem książka przede wszystkim o ludzkich postawach, o psychicznych uwarunkowaniach życia na pograniczu kulturowym i etnicznym, o namiętnościach, tęsknotach i dramatach ludzi różniących się od siebie wszystkim, a połączonych jedynie wspólnym miejscem zamieszkania. Dzieje zaś poszczególnych bohaterów układają się w obraz dziejów Wyspy, stając się mikrohistorią terenu położonego gdzieś u Wisloujścia, ale skupiającego te wszystkie problemy, które zwykliśmy zwać polskim syndromem. (...) Zindywidualizowanie postaci bohaterów przy jednoczesnym ich wykreowaniu na bohatera zbiorowego, ostre wysycenie lokalnego kolorytu Wyspy, nostalgiczność pejzażu, wreszcie bynajmniej nie liryczna nastrojowość tej prozy czynią z niej dokonanie bardzo dojrzałe oraz nośne i przekonywające artystycznie" (...). (Tadeusz Olszewski, Waldemar Nocny - "Trzynasty kilometr" - fragm. wewnętrznej recenzji wydawniczej z lat 80. XX w., gdy opowiadania były przygotowane do wydania w Bydgoszczy).

Do góry | Powrót do wyboru pisarza