strona główna
Pisarz:
Maria Odyniec


Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Maria Odyniec


Zobacz zdjęcie
Odyniec Maria

Ur. 1914, zm. 2010

Pseud. Piotr
Publicystka, prozaik, nauczycielka historii i języka niemieckiego

Urodziła się 2.11.1914 w Bochni; córka Jana Naturskiego i Janiny z domu Górskiej. Ojciec, inż. górnictwa naftowego pełnił w latach 1919-1934 funkcję dyrektora Towarzystwa dla Przedsiębiorstw Górniczych (od 1923 w kierownictwie oddziału krakowskiego), po upadku TePeGe jako prywatny przedsiębiorca zajmował się torpedowaniem szybów naftowych, równocześnie był wykładowcą w katedrze Nafty w Akademii Górniczej w Krakowie. Matka bez zawodu, nie pracująca.
W listopadzie 1914 ojciec ujawnił postawę antyaustriacką, otwierając Salinę Bocheńską wkraczającym wojskom rosyjskim. Po cofnięciu się frontu, zagrożony sądem wojennym uciekł z rodziną na Węgry, do Pecz-Funfkirchen, gdzie dalej pracował w zawodzie i gdzie urodził się brat M.O. – Adam. Po odzyskaniu niepodległości Naturscy wrócili do kraju i zamieszkali w Krakowie.
W 1922 M.O. rozpoczęła naukę w szkole powszechnej Towarzystwa Szkoły Ludowej. Od 1924 kontynuowała ją w prywatnej szkole powszechnej s.s. urszulanek. Latem 1924 po raz pierwszy znalazła się nad morzem, w rybackiej wiosce Orłowo (Adlershorst). Ten i następne pobyty na Wybrzeżu, widok budującego się portu w Gdyni, kontakt z Kaszubami wywarły wpływ na dalsze życie M.O., decyzje dotyczące studiów, pracy i zamieszkania. Od 1.02.1925 zaczęła pisać dzienniczek, który kontynuowany przez szereg następnych lat stał się źródłem dla późniejszych utworów literackich. 20.06.1925 ukończyła szkołę powszechną i przeszła do ośmioletniego gimnazjum s.s. urszulanek. Naukę szkolną M.O. uzupełniały lekcje j. francuskiego i baletu, konwersacja z opiekunkami w języku niemieckim oraz zajęcia sportowe w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Od 1930 publikowała wierszyki i prozę w międzyszkolnym piśmie krakowskim szkół średnich Dziś i Jutro, wydawanym przez s.s. urszulanki. Rok wcześniej napisała pierwsze opowiadanie pt. „Na morskiej fali”. Jesienią 1932 upadło TePeGe i pogorszyła się sytuacja materialna rodziny, ojciec założył własne przedsiębiorstwo, uzyskał przedstawicielstwo Lignozy produkującej materiały wybuchowe w Pniowcu na Śląsku, zajął się torpedowaniem szybów naftowych oraz regularnymi wykładami w katedrze Nafty w Akademii Górniczej. Po zdaniu matury pisemnej z historii, matematyki i j. francuskiego oraz ustnej z j. francuskiego i polskiego, w d. 27.06.1933 M. O. ukończyła gimnazjum s.s. urszulanek.
W latach 1933-1938 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filozofii. W okresie studiów należała do Młodzieży Wszechpolskiej. Lata studiów to czas debiutu M. O. na łamach prasy. Umieszczała poezje, opowiadania i artykuły historyczne w akademickim piśmie Głos (Poznań) oraz w kobiecym dwutygodniku Moja Przyjaciółka (Żnin Wielkopolski). 18.11.1936 zginął ojciec M.O., rozszarpany torpedą zakładaną własnoręcznie w jednym z szybów naftowych Zagłębia Borysławskiego. W listopadzie 1937 obroniła pracę magisterską na temat Genowefy z Ogińskich Brzostowskiej, konfederatki barskiej (promotorem pracy był prof. Władysław Konopczyński). Po odbyciu wymaganych praktyk nauczycielskich i zdaniu egzaminu z pedagogiki, w 1938 uzyskała dyplom mgr filozofii UJ i uprawnienia do nauczania historii.
1.06.1938 Tadeusz Szefer, narzeczony M. O. podjął pracę w Referacie Morskim Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. 10. 09.1938 zawarli małżeństwo w kościele św. Anny w Krakowie i zamieszkali w Gdyni. Po wybuchu wojny M. O. przeniosła się do rodzinnego Krakowa, a mąż otrzymał powołanie do wojska. Wzięty do niewoli 27.09.1939 w Chmielku (woj. lwowskie), jako podporucznik Zapasowego Szwadronu 8. Pułku Ułanów został przewieziony do obozu w Starobielsku, gdzie zginął (zamordowany wiosną 1940 w Charkowie).
Jako była członkini Młodzieży Wszechpolskiej M. O. podjęła od października 1939 pracę konspiracyjną w ramach Stronnictwa Narodowego. Znając język niemiecki i francuski odbierała, tłumaczyła i powielała komunikaty radiowe, przechowywała pieniądze i „lewe” dokumenty dla członków SN i Młodzieży Wszechpolskiej przekradających się na Węgry. Jesienią 1940 na polecenie przełożonych konspiracyjnych, przeniosła się z Krakowa do Bochni. Tam skierowano ją do pracy w kompletach Tajnego Nauczania. Oficjalnie wykonując w latach 1940-1944 pracę maszynistki polsko-niemieckiej w Salinie bocheńskiej, podjęła się tajnego nauczania w klasztorze s.s. albertynek w Bochni. Kontynuowała także powielanie biuletynów radiowych i instrukcji. Od 1943 była związana z Narodową Organizacją Wojskową Kobiet (pracowała w dziale kulturalno-oświatowym). Kolportowała prasę narodową, aktualne biuletyny radiowe, prowadziła wykłady dla kobiet wiejskich z historii ojczystej oraz zasad ideologicznych Stronnictwa Narodowego, zdobywając nowe członkinie do NOWK ze wsi małopolskich. Praca w sekretariacie Żupy Solnej umożliwiała zdobywanie wiadomości dla wywiadu. W okresie okupacji, pod pseudonimem „Piotr”, umieszczała w konspiracyjnym piśmie Szczerbiec poezję wojenną i artykuły na temat pracy kobiet z oddziałów NOWK.
W maju 1945 przyjechała z s. s. urszulankami na Wybrzeże i zamieszkała w Gdyni. 31.05.1945 otrzymała nominację na nauczyciela szkół średnich wydaną przez naczelnika Wydziału Szkolnictwa Średniego z siedzibą w Sopocie (przyszłe Kuratorium Gdańskie). Od lipca 1945 do czerwca 1949 uczyła w Prywatnym Żeńskim Liceum S.S. Urszulanek Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli w Gdyni. Równocześnie podjęła pracę na państwowym etacie, zgodnie z nakazem pracy najpierw w latach 1945-1947 w wieczorowym Gimnazjum i Liceum OMTUR-u w Gdyni. Następnie w roku szkolnym 1947/1948 w 11-latce ogólnokształcącej w Pucku (3 dni na dwie zmiany w Pucku i 3 dni w Gdyni u s.s. urszulanek). W ramach dokształcania zawodowego uczestniczyła w kursach, przeważnie ideologicznych, dających w okresie Polski Ludowej prawo do nauczania w szkołach zawodowych i licealnych (np. 3-tygodniowy kurs ideologiczny marksizmu-leninizmu w lipcu 1946). Od początku pobytu na Wybrzeżu Gdańskim podjęła współpracę z Franciszkiem Fenikowskim i Stanisławą Fleszarową - Muskat w redakcji Dziennika Bałtyckiego, publikując poezje i prozę, przede wszystkim w dodatku Rejsy. Pierwszy artykuł pt. „Wigilia 1945” ukazał się w grudniu 1945 pod nazwiskiem Naturska-Szeferowa.
W roku szkolnym 1948/1949 uczyła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sopocie.
W 1948 wyszła ponownie za mąż, za gdyńskiego adwokata Edmunda Odyńca.
Od 1949 do 1951 była zatrudniona w Liceum i Gimnazjum Mechaniczno-Elektrycznym w Gdyni. Tutaj została aresztowana w grudniu 1951 przez UB za „fałszowanie historii” (uwagi na temat Katynia, gen. Sikorskiego, AK itp.). Do kwietnia 1954 przebywała w więzieniach kobiecych w Gdańsku, Grudziądzu, Brzegu nad Odrą, Kluczborku. Na prawie 2,5 roku musiała rozstać się wówczas z synkiem (Piotr ur. 20.10.1950), który został pod opieką ojca. Usunięta ze szkolnictwa, do rehabilitacji przez ZNP, pracowała w latach 1955-1957 w Bibliotece PAN-u w Gdańsku. Tutaj, na podstawie niemieckich źródeł napisała monografię oliwskich organów, wydaną w 1958 przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. W 1957 wróciła do pracy pedagogicznej, najpierw w Państwowym Technikum Łączności w Gdańsku (1957-1960), następnie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Gdyni (1960-1962). W latach 1962-1973 była nauczycielem Technikum Chłodniczego w Gdyni, do 1970 na pełnym etacie, a po przejściu na emeryturę na ½ etatu.
Od roku szkolnego 1967/1968 należała do Nauczycielskiego Klubu Literackiego ZNP. W latach 70-tych publikowała w dodatku do Głosu Nauczycielskiego - w Literackim Głosie Nauczycielskim. Za opowiadania : „Tawerna” (1972) i „Mgła” (1977) zdobyła nagrodę czytelników.
W latach 1977-2004 mieszkała w Sopocie, na Brodwinie. W 2004 wróciła do rodzinnego domu na Kamiennej Górze w Gdyni.
Wynikiem naukowych zainteresowań M. O. była monografia „Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939”, wydana w 1983. W latach 80-tych ukazały się także teksty literackie M.O. : zbiór pt. „Leniwa sobota” (1986) oraz proza w almanachach nauczycielskich : „Weryfikacje” (1982) i „Penetracje” (1987).
Od 1993 jako członek zwyczajny należy do Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki „Brodwino”.
W latach 90-tych ukazały się kolejno: literacki reportaż z lat pobytu w stalinowskich więzieniach "Cela nr 32" (1990), powieść historyczna „Dom pod Campi” (1990), „Między zmierzchem a świtem” (1992), opowiadania „Dzieci zawieszenia broni” (1996) oraz wspomnienia z lat szkolnych „Pod znakiem gęsi” (1998). Ostatnia powieść, której akcja rozgrywa się przede wszystkim w Sopocie (przed i powojennym) pt. „Samotność i morze” ukazała się w 2002. W tekstach M.O. można odnaleźć mnóstwo szczegółów autobiograficznych (niekiedy fragmenty dzienników) oraz bogaty materiał historyczny.
Maria Odyniec zmarła 2 stycznia 2010 r.

Główne nagrody i odznaczenia:
1956 - wyróżnienie w konkursie literackim, ogłoszonym w 1955 z okazji Roku Mickiewiczowskiego przez WRN w Gdańsku, Oddział Morski SDP i Oddział Gdański ZLP za opowiadanie pt. „Odkrycie”
1972 – I nagroda za opowiadanie pt. „Tawerna” przyznana przez czytelników wkładki Głosu Nauczycielskiego - Literacki Głos Nauczycielski
1977 - nagroda czytelników wkładki Literacki Głos Nauczycielski – za opowiadanie pt. „Mgła"
2003 - order „Polonia Mater Nostra Est” przyznany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego

Wydawnictwa zwarte:
Organy oliwskie (1958) ; Gdynia w prasie Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939 (1983) ; Leniwa sobota (1986) ; Cela nr 32 (1990) ; Dom pod Campi (1990) ; Między zmierzchem a świtem (1992) ; Dzieci zawieszenia broni : opowieści biograficzne (1996) ; Pod znakiem gęsi (1998) ; Samotność i morze (2002)

Publikowała w:
Głosie Wybrzeża, Dzienniku Bałtyckim, Mówią Wieki, Morzu, Poznaj Swój Kraj, Głosie Stoczniowca, Przekroju, Literach, Tygodniku Morskim, Głosie Nauczycielskim, Gdańskich Zeszytach Humanistycznych, Znaku, Życiu Literackim, Słowie Narodowym, Gwieździe Morza, Myśli Polskiej, Nowej Myśli Polskiej, Wiadomościach Bocheńskich, Naszym Dzienniku

Biogram i bibliografia skonsultowana z Autorką.
Oprac. Małgorzata Smyl


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Organy oliwskie / fot. Roman Wyrobek. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1958. - 20 s. ; 28 cm. - (Biblioteka Gdańska ; seria graficzna nr 5)
  Tamże wyd. 2. - 1959 ; wyd. 3 popr. - 1967 ; wyd. 4 popr. - 1969
  * Tekst także w języku angielskim.

 1. Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939 [monografia] / [wstęp, rozdz. I i II oraz zakończenie napisał Bolesław Hajduk] ; okładkę wykonała Marianna Kurowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983. - 176 s. ; 21 cm
  ISBN 83-215-7206-5
 1. Leniwa sobota [wiersze, proza]. - Gdańsk : Wojewódzkie Zakłady Usług Socjalnych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, 1986. - 14 s.
      Zawartość: Oczekiwanie [dat. 1942] ; Kolęda wiosenna [dat.1939] ; Modlitwa wojenna [dat.1942] ; Pamięć ; Synek ; Wieczór na Kamiennej Górze Gdyńskiej ; Gdyńska ballada ; Leniwa sobota
  * Not. i fot. na okł.

 1. Cela nr 32 [reportaż] / wstęp aut.. - Gdańsk : Solidarność, 1990. - 196 s. ; 21 cm
  * Reportaż z trzyletniego pobytu autorki od grudnia 1951 do kwietnia 1954 r. w stalinowskich więzieniach: w Gdańsku, Grudziądzu, Brzegu nad Odrą i Kluczborku.
  * I nagroda w konkursie literackim ogłoszonym przez Wydział Kultury WRN w Gdańsku w l. 60. XX w. (inf. ze wstępu).

 1. Dom pod Campi [powieść]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1990. - 366 s. ; 20 cm
  ISBN 83-08-02142-5
      Dedykacja: Opowieść tę dedykuję trzem młodym mężczyznom, którzy we wrześniu 1939 roku wyszli w bój w obronie Ojczyzny z Domu pod Campi i więcej doń nie powrócili

 1. Między zmierzchem a świtem [powieść] / okładkę projektował Włodzimierz Kukliński. - Gdańsk : Marpress, 1992. - 220 s. ; 21 cm
  ISBN 83-900106-5-8
      Dedykacja: Ziemi kaszubskiej mojej drugiej "małej ojczyźnie" opowieść tę poświęcam

 1. Dzieci zawieszenia broni : opowieści biograficzne [opowiadania] / projekt okładki i karty tytułowej Władysław Kawecki. - Gdańsk : Marpress, 1996. - s.135 ; 21 cm
  ISBN 83-85-349-56-1
      Zawartość: Prolog ; Chłopiec ; Lotte ; Achmed ; Grisza ; Modlitwa

 1. Pod znakiem gęsi [powieść] / projekt okładki i karty tytułowej Władysław Kawecki. - Gdańsk : Stella Maris, 1998. - 67 s. ; 21 cm
  ISBN 83-85111-91-3
      Dedykacja: Pamięci Moich Najdroższych Rodziców i Brata
  * Na podstawie dzienniczków z lat 1924-1934.

 1. Samotność i morze [powieść] / projekt okładki Władysław Kawecki. - Gdańsk : Marpress, 2002. - 112 s. ; 21 cm
  ISBN 83-89091-09-7
  Sopot - beletrystyka

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Dom pod Campi  [fragment opowiadania] // W: Próby. - Gdańsk : Okręgowy Klub Literacki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1973. - S. 37-40
 1. Tawerna  [opowiadanie] // W: Weryfikacje : almanach literacki nauczycieli / wybór i oprac. Jan Mołda. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982. - 227 s.
  * Tomik zawierający teksty prozatorskie nauczycieli, publikowane w latach 1968-1981 na łamach Literackiego Głosu Nauczycielskiego.
  * I nagroda w konkursie na opowiadanie dla M. Odyniec - 1972.

 1. Mgła  [opowiadanie] // W: Penetracje : almanach literacki nauczycieli  / wybór i oprac. Jan Mołda. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. - S. 182
 1. Między zmierzchem a świtem  [fragment powieści] // W: Miejsce obecności : jednodniówka literacka Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki  / pod red. Jerzego Tomaszkiewicza. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1993. - S. 20-21 : fot., il.
  * Fragment powieści pt. "Między zmierzchem a świtem".
  * Nota biograficzna m. in. M. Odyniec.

 1. Grisza  [fragment opowiadania] // W: Miejsce obecności : antologia pisarzy Sopotu / wybrał i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1996. - S. 22-26 : fot.
  ISBN 83-904086-1-9
  * Fragment opowiadania ze zbioru pt. "Dzieci zawieszenia broni".

 1. Kolęda wojenna 1939 ; Wieczór na Kamiennej Górze ; Mewy  [wiersze, proza] // W: Miejsce obecności 97 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1997. - S. 51-52 : fot.
  ISBN 83-90-4086-2-7
  * Nota biograficzna m. in. M. Odyniec.

 1. Pod znakiem gęsi : (fragmenty wspomnień) // W: Miejsce obecności 98 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1998. - S. 43-48
  ISBN 83-904086-4-3
  * Fragment powieści pod tym samym tytułem.
  * Fot. i noty biograficzne autorów m in. M. Odyniec.

 1. Mgła  [opowiadanie] // W: Miejsce obecności 99 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1999. - S. 45-47 : fot.
  ISBN 83-904086-5-1
  * Nota biograficzna M. Odyniec.

 1. Imieniny  [fragment powieści] // W: Miejsce obecności 2000 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 2000. - S. 38-40 : fot.
  ISBN 83-904086-7-8
  * Fragment powieści pt. "Między zmierzchem a świtem".
  * Nota biograficzna m. in. M. Odyniec.

 1. Kamienica przy Smoleńsk : (fragment dzienników 1939-1940) // W: Miejsce obecności 2001 : antologia pisarzy Sopotu / wybór i oprac. Jerzy Tomaszkiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 2001. - S. 40-43 : fot.
  ISBN 83-904086-9-4
  * Fragment dziennika z lat wojny na temat życia w okupowanym Krakowie.
  * Nota biograficzna M. Odyniec.

 1. Samotność i morze : pokoje do wynajęcia - Zimmer zu Vermieten (fragment wstępu) // W: Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2002 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "Brodwino", 2002. - S. 26-27
  ISBN 83-904086-9-4
  * Fragment powieści pt. "Samotność i morze".
  * Fot. i nota biograficzna.

 1. Samotność i morze : Nowa Szczęśliwa Era  [fragment powieści] // W: Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2003 / wybór i oprac. Ewa Polińska-Mackiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "Brodwino", 2003. - S. 28-29
  ISBN 83-904086-9-4
  * Fragment powieści pod tym samym tytułem.
  * Fot. i nota biograficzna M. Odyniec.

 1. Samotność i morze  [fragment powieści] // W: Miejsce obecności : antologia poetów i pisarzy Sopotu 2004 / wybór i opracowanie Ewa Polińska-Mackiewicz. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "Brodwino", 2004. - S. 36
  ISBN 83-904086-9-4
  * Fragment powieści pod tym samym tytułem.

Publikacje w czasopismach 1. Jezioro Snudy :  [wiersz]. - Rubryka : "Z młodej poezji" // Głos. - 1936, nr 21/22, s. 4
  * Podpisane Maria Naturska.

 1. Nenufary :  [wiersz] // Moja Przyjaciółka. - 1936, nr 14, s. 274
  * Podpisane Maria Naturska.

 1. Nenufary na Hańczy :  [wiersz]. - Rubryka : "Z młodej poezji" // Głos. - 1936, nr 18, s. 4
  * Podpisane Maria Naturska.

 1. Spotkanie :  [opowiadanie] // Moja Przyjaciółka. - 1936, nr 21, s. 453-454
  * Podpisane Maria Naturska.

 1. Znak czasu // Moja Przyjaciółka. - 1936, nr 1, s. 4
  * Podpisane Maria Naturska.
  * Dotyczy równouprawnienia kobiet.

 1. Konfederatka. - Cz. 1 // Moja Przyjaciółka. - 1937, nr 22, s. 529
  * Podpisane Maria Naturska.
  * Artykuł biograficzny na temat Genowefy z Ogińskich Brzostowskiej, konfederatki barskiej.

 1. Konfederatka. - Cz. 2 // Moja Przyjaciółka. - 1937, nr 23, s. 561
  * Podpisane Maria Naturska.
  * Artykuł biograficzny na temat Genowefy z Ogińskich Brzostowskiej, konfederatki barskiej.

 1. Andrzejki :  [wiersz] // Moja Przyjaciółka. - 1938, nr 22, s. 588
  Podpisane Maria Naturska.

 1. Jezioro :  [wiersz] // Moja Przyjaciółka. - 1938, nr 16, s. 426
  Podpisane Maria Naturska.

 1. Lipiec w mieście :  [wiersz] // Moja Przyjaciółka. - 1938, nr 14, s. 383
  Podpisane Maria Naturska.

 1. Wigilia 1945 // Dziennik Bałtycki. - 1945, nr 212, s. 1
  * Podpisane Maria Naturska-Szeferowa.

 1. Motory kutrów tworzą melodię dzielnicy : list mieszkanki Kamiennej Góry w Gdyni :  [korespondencja] // Dziennik Bałtycki. - 1951, nr 91, s. 3
  * Dot. Kamiennej Góry w Gdyni.

 1. Aleja Gralatha ; Synek :  [wiersze] // Głos Wybrzeża . - 1957, nr 16, dod. Dziewiąta Fala, nr 3, s. 1
 1. Gdyńska ballada ; Wieczór na Kamiennej Górze :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 53, dod. Rejsy, nr 9, s. 7
  * Wiersz "Gdyńska ballada" dat.: Listopad 1956 r. ; "Wieczór na Kamiennej Górze" dat.: Grudzień 1956.

 1. Organy w Oliwie // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 244, s. 8, dod. Rejsy, nr 41
 1. Erotyk gdański ; Erotyk krakowski :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1958, nr 22, dod. Rejsy, nr 4, s. 1
 1. Sztubackie wakacje :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1960, nr 147, dod. Rejsy, nr 25, s. 5
 1. Trzy spotkania z Aleksandrą Śląską // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 212, s. 3, 5
 1. Wielki młyn :  [proza poetycka] / rys. Zdzisław Król // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 122, s. 4
 1. Organy w Oliwie. - Il. // Mówią Wieki. - 1962, nr 8/9, s. 41-43
 1. Śladami Owidiusza // Litery. - 1963, nr 9, s. 28
  * Wspomnienia z podróży do Rumunii.

 1. Szkuty, komięgi, dubasy... : technika transportu morskiego // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 307, s.
 1. Szkuty, kózki, byczki : historia transportu // Tygodnik Morski. - 1970, nr 51, s. 18
  * Dotyczy statków wiślanych XVI-XVIII w.

 1. Wisła - prastara droga handlowa // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 248, s. 6
 1. Kościół św. Brygidy. - Cykl: "Wędrówki śladami historii" // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 134, dod. Rejsy, nr z d. 6-7.06.1971, s. 4
 1. Mewy :  [proza poetycka] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 170, s. 5
 1. Salwa :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 224, s. 5
  * Dat.: 1940-1944 r.

 1. W jańsborskiej głuszy. - Rubryka : "Krajoznawcy piszą..." // Poznaj Swój Kraj. - 1971, nr 10, s. 27
  * Reportaż z obozu wędrownego Technikum Chłodniczego w Gdyni na trasie Pisz -Mikołajki.

 1. Śladami polskości po Ziemi Lubuskiej. - Rubryka : "Krajoznawcy piszą..." // Poznaj Swój Kraj. - 1971, nr 2, s. 18
  * Reportaż ze szkolnego obozu wędrownego przez Pojezierze Lubuskie.

 1. Tawerna :  [fragment opowiadania]. - Il. // Głos Nauczycielski. - 1972, nr 30, dod. Literacki Głos Nauczycielski, nr 4, s. 5
 1. Gdyby nie lekarz Napoleona. - Rys. // Morze. - 1973, nr 5, s. 18-19
  * Dotyczy dziejów Sopotu jako miejscowości wypoczynkowej.

 1. Na tropach Trygława // Poznaj Swój Kraj. - 1973, nr 5, s. 24-25
  * Reportaż z obozu uczniów Technikum Chłodniczego z Gdyni na wyspie Wolin.

 1. Gdynia - port dumy narodowej // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 148, s. 4
  * Dotyczy historii portu gdyńskiego w okresie międzywojennym.

 1. Spór o Gdynię. - Cz. 1-3 // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 71, nr 76, nr 82, s. 5
 1. Z dawnych dni Gdyni // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 48, s. 4
 1. Kamienna Góra // Głos Nauczycielski. - 1977, nr 13, dod. Literacki Głos Nauczycielski, nr 2, s. 10
 1. Mgła :  [opowiadanie] // Głos Nauczycielski. - 1977, nr 13, dod. Literacki Głos Nauczycielski, nr 2, s. 7, 9
 1. Spór o Gdynię w publicystyce niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska w latach 1922-1939 // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. - Rok 20  (1977), nr 24, s. 109-127
 1. Wczoraj i dziś Kamiennej Góry // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 103, s. 5-6
  * Dotyczy dzielnicy Gdyni.

 1. Pamięć :  [wiersz] // Głos Stoczniowca. - 1981, nr 33, s. 9
  * Wiersze różnych autorów zebrane pod wspólnym tytułem "Strofy sierpnia".

 1. Bocheńska Żupa Solna : znana już w XII wieku // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 250, s. 6
 1. Portier z hotelu "Schönbrunn" :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 107, s. 5
 1. Stolica na 15 [piętnastu] skalistych wyspach : u północnych sąsiadów // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 15, s. 6
  * Reportaż z pobytu w Sztokholmie.

 1. Gdynia - Gdańsk 1939 // Gwiazda Morza. - 1989, nr 18, s. 5-6
 1. Kamienica przy Smoleńsk : zapiski 1939-1940 // Znak. - 1989, nr 9, s. 68-78
  * Fragment dziennika z lat wojny na temat życia w okupowanym Krakowie.

 1. Kamienica przy ul. Smoleńsk : zapiski z dziennika 1939-1940 // Życie Literackie. - 1989, nr 36, s. 11
  * Fragment dziennika z lat wojny na temat życia w okupowanym Krakowie.

 1. Grisza :  [fragment opowiadania] // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 76, s. 4
  * Fragment opowiadania pod tym samym tytułem.

 1. Historia lubi się powtarzać // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 52, s. 4
  * Dotyczy zjednoczenia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.

 1. Między zmierzchem a świtem :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 161, s. 5
  * Fragment powieści pod tym samym tytułem.

 1. Schlonzaken, Kaschuben, Goralen i inni... // Słowo Narodowe. - 1990, nr 4, s. 4-5
 1. W pół wieku później // Słowo Narodowe. - 1990, nr 11, s. 10-12
  * Fragment dziennika z lat wojny.

 1. Ze wspomnień członkini NOWK [Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet] : historia // Słowo Narodowe. - 1990, nr 12, s. 10-14
 1. Zapiski wojenne (fragmenty) // Wiadomości Bocheńskie. - 1992, nr 4, s. 20-23
  * Zawiera zapiski datowane: styczeń 1941 ; 25 styczeń 1941 ; 1 luty 1941 ; 10 luty 1941 ; 18-23 luty 1941 ; 20 marzec 1941 ; 12 maj 1943 ; 8 lipiec 1943.
  * Nota biograficzna.

 1. Zapiski wojenne. - Fot. // Wiadomości Bocheńskie. - 1993, nr 1, s. 20-23
  * Zawiera fragmenty dat.: Bochnia 25 marca - 1 kwiecień 1941 ; kwiecień 1941 ; 28 kwiecień 1941 ; 17 czerwiec 1941 ; 18 czerwiec 1941 ; 21 czerwiec 1941 - sobota ; 22 czerwiec 1941 ; 24 czerwiec 1941 ; lipiec 1941 ; Nadszedł wreszcie ten oczekiwany, mistyczny z przepowiedni rok 1943.
  * Zawiera wyjaśnienie do Zapisków wojennych dotyczące postaci Adama Kowalskiego ps. "Mściciel" (Wiadomości Bocheńskie. - 1992, nr 4, s. 20-23).

 1. Zapiski wojenne. - Fot. // Wiadomości Bocheńskie. - 1993, nr 2, s. 20-21
  * C.d. fragmentu Zapisków wojennych z poprzedniego numeru pt. "Nadszedł wreszcie ten oczekiwany, mistyczny z przepowiedni rok 1943".

 1. Zapiski wojenne // Wiadomości Bocheńskie. - 1993, nr 4, s.29-30
  * Zawiera fragmenty dat.: Bochnia 27 czerwca 1941 (piątek w Verwaltungsgebaude - Schron) ; 1 lipiec godz. 24.00 w schronie Verwaltungsgebaude, 1.00 w nocy ; 15 lipiec 1941 Bochnia - rocznica Grunwaldu i Święta Narodowego Francuzów.

 1. Zapiski wojenne // Wiadomości Bocheńskie. - 1993, nr 5, s. 3-5
  * Zawiera fragmenty dat.: Bochnia 16 sierpnia 1941 sobota ; Bochnia 29 listopad 1941 Rocznica Powstania Listopadowego ; 30 listopad 1941 ; 6 grudnia 1941 ; Bochnia styczeń 1942 ; 29 wrzesień 1943 ; październik 1943.

 1. Achmed :  [opowiadanie]. - fot. // Wiadomości Bocheńskie. - 1996, nr 4, s. 13-18
  * Skrócony za zezwoleniem autorki portret literacki z książki pt. Dzieci zawieszenia broni".

 1. Ostatnia komendantka NOWK [Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet] : wspomnienia o Halinie Jabłońskiej // Myśl Polska. - 1996, nr 14, s. 10
 1. Moje gdyńskie wspomnienia // Rocznik Gdyński. - 1998, nr 13, s. 129-143
  * List autorki do Redakcji Rocznika Gdyńskiego z wykazaniem błędów w publikacji oraz sprostowania od Redakcji w: Rocznik Gdyński. - 1999, nr 14, s. 382-383.

 1. O wysiedlonych :  [list]. - Rubryka : "Listy" // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 255, dod. Rejsy, z d. 30.10.1998, s. 13
 1. Radosna wizja "Europy bez granic" :  [felieton]. - Rubryka : Czytelnicy // Nasz Dziennik. - 1998, nr 248, s. 10
 1. Abyś dzień święcił - jak dawniej :  [felieton]. - Rubryka : "Czytelnicy" // Nasz Dziennik. - 1999, nr 75, s. 9
 1. Co kształtuje młode pokolenie Polaków :  [felieton]. - Rubryka : "Czytelnicy" // Nasz Dziennik. - 1999, nr 76, s. 9
 1. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? :  [list]. - Rubryka: Listy // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 72, dod. Rejsy, nr z dn. 26.03., s. 2
  * Dot. zasadniczej służby wojskowej w Polsce współczesnej i ideałów młodzieży z II Rzeczpospolitej.

 1. Kolęda wojenna :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 26, s.46
 1. Kryptonim "Koniczynka". - Rubryka : "Czytelnicy" // Nasz Dziennik. - 1999, nr 129, s. 15
  * Dotyczy harcerek z lat 1939-1945.

 1. Pojednanie w imię prawdy :  [felieton]. - Rubryka : "Czytelnicy" // Nasz Dziennik. - 1999, nr 104, s. 10
 1. Wieczór na Kamiennej Górze Gdyńskiej :  [wiersz] // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 50, dod. Literacki Głos Nauczycielski, nr 146, s. 2
 1. Kobiety czasów wojny : wspomnienia działaczki NOWK [Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet]. - Cz. 1. - Fot. // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 51/52, s. 16-17
 1. Ku pamięci i przestrodze : listy Marii Odyniec :  [felieton] // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 38, s. 5
 1. Kobiety czasów wojny : wspomnienia działaczki NOWK [Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet]. - Cz. 2. - Fot. // Nowa Myśl Polska. - 2004, nr 1/2, s. 16
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Naród powinien pamiętać : rozmowa z pisarką Marią Odyniec [wywiad] / rozm. Stanisław Stanik. - Fot. // Nowa Myśl Polska. - 2002, nr 12/13, s. 14

 1. Jako naród jesteśmy zbyt defensywni : rozmowa z Marią Odyniec, powieściopisarką, działaczką ruchu narodowego [wywiad] / rozm. Jędrzej Dmowski. - Fot. // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 39, s. 16-17
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Smyl Małgorzata.  Odyniec Maria [hasło] // W: Encyklopedia Gdyni / [zespół red. Małgorzata Sokołowska - red. nacz., Izabella Greczanik-Filip, Wiesława Kwiatkowska ; aut. haseł Teresa Arendt et al.]. - Gdynia : Oficyna Verbi Causa, 2006. - S. 512
  ISBN 83-921571-8-4
  * Podpisane MSm.
  * Na podstawie Słownika pisarzy Wybrzeża na: www.wbpg.org.pl


 1. Odyniec Maria // W: Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 5, 1945–1979 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2007. - S. 146, 154, 301: Aleja Gralatha [poz. 301] ; Erotyk gdański [poz. 323] ; Tawerna [poz. 633]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-752-0

 1. Odyniec Maria // W: Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 6, 1980-1989 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2010. - S. 170-171, 173, 487-488: Pamięć [poz. 253] ; Gdynia - Gdańsk 1939 [poz. 754]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-978-4

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 172. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Jęsiak Anna: Uroda życia [reportaż] // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 137, s. 5

 1. Stanik Stanisław: Między Bochnią a Sopotem : o twórczości literackiej Marii Odyniec // Nowa Myśl Polska. - 2001, nr 9/10, s. 14
  * Naszkicowanie biografii M. Odyniec poprzez omówienie "Domu pod Campi", "Pod znakiem gęsi", "Dzieci zawieszenia broni", "Między zmierzchem a świtem", "Celi nr 32".


 1. Stanik Stanisław: Między Bochnią a Sopotem : o twórczości literackiej Marii Odyniec // Wiadomości Bocheńskie. - 2001, nr 4, s. 5-7
  * Przedruk z Nowej Myśli Polskiej. - 2001, nr 9/10, s. 14


 1. Polska Matką naszą jest : rozmowa z Jerzym Myrchem, przewodniczącym Fundacji Pamięci Narodu Polskiego [wywiad] / rozm. Jędrzej Dmowski // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 18/19, s. 4
  * Liczne wzmianki na temat M. Odyniec.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Rozstrzygnięcie gdańskiego konkursu literackiego : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 76, s. 3
  * Wyróżnienie w konkursie literackim, ogłoszonym w 1955 z okazji Roku Mickiewiczowskiego przez WRN w Gdańsku, Oddział Morski SDP i Oddział Gdański ZLP dla M. Odyniec za opowiadanie pt. "Odkrycie".


 1. Noty o autorach tekstów : [nota] // Głos Nauczycielski. - 1977, nr 13, dod. Literacki Głos Nauczycielski nr 2, s. 10
  * M. in. krótka nota biograficzna M. Odyniec.


 1. Gdynia w prasie niemieckiej - o książkach w rocznicę września : [nota] / rozm. Regina Osowicka // Dziennik Bałtycki. - 1982, nr 173, s. 5

 1. (jagon): Pierwszą inspiracją do napisania : [nota]. - Rubryka: "Nie czytać" // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 197, s. 15
  * Jako tytuł użyty incipit.
  * Krytyczna nota na temat powieści M. Odyniec pt. "Dom pod Campi".


 1. Jęsiak Anna: Autobiografia : [nota]. - Rubryka: "Warto - nie warto" // Dziennik Bałtycki. - 1992, nr 40, dod. Salon Alicji nr 7, s. 2
  * Podpisane A.J.
  * Nota na temat "Domu pod Campi", "Celi nr 32", "Między zmierzchem a świtem".


 1. W dniu 11 czerwca 1993 r... : [nota] // Wiadomości Bocheńskie. - 1993, nr 2, s. 20
  * Inf. o spotkaniu autorskim M. Odyniec w "Domu Bochniaków" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.


 1. Skowron Maria: Miejsce obecności : inauguracja działalności Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino" : [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 43, s. 11
  * Wzmianka na temat udziału M. Odyniec w zbiorowym wieczorze autorskim.


 1. Jęsiak Anna: Maria Odyniec, pisarka : twórca przy warsztacie : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 82, dod. Rejsy, nr z dn. 8.04, s. 7
  * Podpisane AJ.
  * Dot. książki pt. "Dzieci zawieszenia broni".


 1. Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1996) : [nota] // Rocznik Sopocki. - T. 12 (1997), s. 204-212
  * Wzmianka na temat M. Odyniec przy okazji recenzji almanachu pt. "Miejsce obecności" na s. 204-205.


 1. Świerkosz Krystyna: Wyrobek Roman Feliks [hasło] // W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 4, R-Ż / pod red. Zbigniewa Nowaka. - Gdańsk : Wydaw. Gdańskie, 1997. - S. 500-501. - ISBN 83-87359-06-8
  * Wzmianka o albumie M. Odyniec pt.: "Organy oliwskie" ze zdjęciami R. F. Wyrobka.


 1. K.N.: Czar wspomnień : wokół Sopotu : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 241, dod. Sopot nr 13, s. VI
  * Inf. o spotkaniu autorskim w Domku Żeromskiego w Gdyni.


 1. K.N.: Wiosna Literacka : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 123, dod. Sopot nr 8, s. IV
  * Inf. o spotkaniu autorskim w Osiedlowym Centrum Kultury w Sopocie-Brodwinie.


 1. Sobecka Anna: Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwino". - Rubryka : "Pisarze" // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (1988/1999), cz. 2, s. 315-320
  * Krótkie wzmianki m. in. o M. Odyniec.


 1. Tomaszkiewicz Jerzy: Kurort pod Pegazem : Broniewski w Sopocie zgrał się, Herbert zakochał, a Stachura postawił "Kropkę nad ypsylonem". - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 48, dod. Sopot nr 3, s. IV-V
  * Krótka wzmianka o udziale M. Odyniec w założeniu Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino" oraz dalszych pracach tego Klubu.


 1. Afisz spotkania zorganizowanego przez Urząd Miasta Sopotu, Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Wybickiego i Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. J. Tomaszkiewicza - "Brodwino". - 2002
  * Zaproszenie na benefis M. Odyniec odbywający się w d. 13.06.2002 w Sali Posiedzeń UM w Sopocie w ramach VIII Sopockiej Wiosny Literackiej 2002.


 1. O twórczości Marii Odyniec : [nota] // Wiadomości Bocheńskie. - 2002, nr 2, s. 22
  * Krótka inf. o uroczystości poświeconej twórczości M. Odyniec, zorganizowanej przez władze samorządowe Sopotu.


 1. Imienny wykaz Dam i Kawalerów Społeczno-Narodowego Orderu "Polonia Mater Nostra Est" : Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego : [nota] // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 20, s. 15
  * Inf. o odznaczeniu M. Odyniec orderem "Polonia Mater Nostra Est".


 1. Maria Odyniec odznaczona orderem "Polonia Mater Nostra Est" // Wiadomości Bocheńskie. - 2003, nr 2/3, s. 24

 1. (Bz): Maria Odyniec nagrodzona : wydarzenia : [nota]. - Fot. // Nowa Myśl Polska. - 2003, nr 21, s. 5
  * Inf. o odznaczeniu M. Odyniec orderem "Polonia Mater Nostra Est".


 1. (hb): Maria Odyniec : zbliżenia : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 66, dod. Trójmiasto z d. 19.03.2003, s. 5

 1. Słownik Pisarzy Wybrzeża : [nota] // Wiadomości Bocheńskie. - 2004, nr 2/3, s. 38

 1. Grzenkowska Kamila: Odeszła sopocka pisarka i nauczycielka [nota]. - Fot. // Polska. Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 5, s. 9

Opracowania poszczególnych utworów 1. Cela nr 32
  Waśkiewicz Andrzej K.: Błędy w Roczniku 1995 // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 162-166
  * Errata do artykułu : Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) / Waśkiewicz Andrzej K. // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Nota na temat "Celi nr 32" na s. 165-166.


 1. Cela nr 32
  Dmowski Jędrzej: Kobiety czasów wojny ... po wojnie : lektury zapomniane : [nota] / Jędrzej Dmowski // Nowa Myśl Polska.- 2004 nr 7, s. 17

 1. Dom pod Campi
  Dom pod Campi : powieść Marii Odyniec. - Rubryka : "Ex libris" : [nota] // Wiadomości Bocheńskie. - 1989, nr 4, s. 10

 1. Dom pod Campi
  "Dom pod Campi" czyli bocheński bestseller : [nota] // Wiadomości Bocheńskie. - 1991, nr 2, s. 20
  * Inf. o ukazaniu się nowej powieści M. Odyniec.


 1. Dom pod Campi
  Waśkiewicz Andrzej K.: Błędy w Roczniku 1995 // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 162-166
  * Errata do artykułu : Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) / Waśkiewicz Andrzej K. // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Nota na temat "Domu pod Campi" na s. 165-166.


 1. Dzieci zawieszenia broni
  Jęsiak Anna: Los jednego pokolenia. - Rubryka : "Książka" : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 229, s. 8
  * Podpisane A. J.


 1. Dzieci zawieszenia broni
  P.Ł.: Żeby została pamięć... [nota - recenzja]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1996, nr 159, s. 27

 1. Dzieci zawieszenia broni
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pamięci rówieśników : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1996, nr 207, s. 8

 1. Dzieci zawieszenia broni
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1996) // Rocznik Sopocki. - T. 12 (1997),, s. 204-212
  * Obszerna nota na s. 206-207.


 1. Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939
  Widernik Mieczysław: W oczach wroga : [recenzja] // Rocznik Gdyński. - 1984, nr 5, s. 204-205

 1. Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939
  Andrzejewski Marek: Kwestia Gdyni w gdańskiej i niemieckiej propagandzie rewizjonistycznej : [recenzja] // Zapiski Historyczne. - 1985, T. 50, zeszyt 1, s. 87-97

 1. Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939
  Romanow Andrzej: Kwestie przedstawiane na stronicach recenzowanej książki : [recenzja] // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. - 1985, nr 2, s. 100-106
  * Jako tytuł przyjęty incipit.


 1. Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939
  Burakowska Wanda: Sól w oku : prasa niemiecka Wolnego Miasta przeciwko Gdyni // Głos Wybrzeża. - 1986, nr 63, s. 4

 1. Między zmierzchem a świtem
  Wypalone serca. - Rubryka : "Książka" : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr z 29.03.1993

 1. Między zmierzchem a świtem
  Waśkiewicz Andrzej K.: Błędy w Roczniku 1995 // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 162-166
  * Errata do artykułu : Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) / Waśkiewicz Andrzej K. // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159.
  * Nota na temat "Między zmierzchem a świtem" na s. 165-166.


 1. Między zmierzchem a świtem
  Bossak-Herbst Barbara: Od ojczyzny ideologicznej do ojczyzny prywatnej w powieściach Marii Odyniec [szkic] // W: Bossak-Herbst Barbara. Antropolis : współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. - Warszawa : Trio, 2009. - S. 107-116

 1. Organy oliwskie
  Mężnicki Witold: Organy oliwskie [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1958, nr 219, s. 5, dod. Rejsy, nr 37
  * Podpisane: (m.d.).


 1. Organy oliwskie
  (ml): "Organy oliwskie" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1958, nr 214, s. 5

 1. Pod znakiem gęsi
  Nowa książka Marii Odyniec : [nota] / fragmenty wybrała Wanda Liguzińska // Wiadomości Bocheńskie. - 1998, nr 4, s. 30

 1. Pod znakiem gęsi
  AMK: Gęsi od urszulanek : [recenzja] // Dziennik Polski. - 1998, nr 165, s. 32

 1. Pod znakiem gęsi
  Wspomnienia. - Rubryka : "Czytać nie czytać" : [nota] // Przekrój. - 1999, nr 2, s. 16

 1. Pod znakiem gęsi
  Jęsiak Anna: Nowa Książka Marii Odyniec : siła autentyku : [nota] // Gazeta Trójmiasto. - nr z d. 10.09.1999, dod. Program Telewizyjny, s. 2

 1. Pod znakiem gęsi
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1997, 1998, 1999) // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (1998/1999), Cz. 2, s. 236-267
  * Obszerna nota na temat książki pt. "Pod znakiem gęsi" na s. 260-261.


 1. Samotność i morze
  Stanik Stanisław: Rozrachunki Marii Odyniec. - Rubryka : "Lektury" // Nowa Myśl Polska. - 2002, nr 49, s. 15

 1. Samotność i morze
  Bykowska Halina: Ciekawa powieść na stulecie miasta : Sopot przedwojenny i dzisiejszy : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 21A, z d. 26.01.03, s. 10

 1. Samotność i morze
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie (książki 2000-2003) // Rocznik Sopocki. - T. 16 (2003), s. 96-114
  * Obszerna nota na temat książki pt. "Samotność i morze" na s. 110.


 1. Samotność i morze
  Bossak-Herbst Barbara: Od ojczyzny ideologicznej do ojczyzny prywatnej w powieściach Marii Odyniec [szkic] // W: Bossak-Herbst Barbara. Antropolis : współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. - Warszawa : Trio, 2009. - S. 107-116

 1. Weryfikacje : almanach literacki nauczycieli
  Zagała Bolesław: Weryfikacje : almanach literacki nauczycieli : [recenzja] // Głos Nauczycielski. - 1982, nr 38, s. 10
  * Recenzja całego tomu, krótka uwaga na temat M. Odyniec.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneZ głębokim żalem zawiadamiam... [nekrolog] // Polska. Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 4, s. 21
Podpisane: Syn z żoną

Do góry | Powrót do wyboru pisarza