strona główna
Pisarz:
Zbigniew Jankowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Zbigniew Jankowski

Zobacz zdjęcie
ur. 1931

Poeta, prozaik, krytyk literacki, satyryk
Pseudonimy: Hipolit, Szczepan Gniewski, …zbi, zbijan

Zbigniew Jankowski urodził się 26 grudnia 1931 w Bydgoszczy. Jest synem Franciszka i Stanisławy z domu Stachowiak. Ojciec (w latach 1919-1920 ochotnik-uczestnik wojny polsko-bolszewickiej) był pracownikiem Polskich Kolei Państwowych. Rodzina Jankowskich początkowo mieszkała w bloku nad Brdą, przy ul. Babia Wieś. Wyrzuceni przez Niemców z mieszkania, znaleźli Jankowscy lokum na strychu plebani kościoła Świętej Trójcy. Po II wojnie światowej rodzina Z.J. przeniosła się do Sypniewa pod Złotowem, dokąd ojciec został skierowany na stanowisko zawiadowcy stacji. W miejscowości tej Z.J. ukończył szkołę podstawową. W 1947 rodzina poety przeprowadziła się do Piły. Tutaj, w latach 1947–1948 Z.J. kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym, a następnie sam przeniósł się do Rogoźna, gdzie ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne i w 1951 zdał maturę. Po ukończeniu szkoły podjął pracę nauczyciela języka polskiego i wychowania fizycznego w SP nr 2 w Pile.
W latach 1953–1957 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Obronił pracę magisterską nt. poezji Leopolda Staffa.
W 1956 debiutował wierszem „Na Żuławach”, datowanym: Tragamin 1955, opublikowanym w Perspektywach, dodatku kulturalnym katowickiego Dziennika Zachodniego.
8 września 1956 ożenił się z poetką Teresą Ferenc. W 1957 r. urodziła się córka Aneta (poetka Anna Janko), a w 1960 – Milena (poetka Milena Wieczorek). W 1958 zamieszkał w Rybniku. Przez cztery lata (1958–1962) pracował w tygodniku Nowiny jako kierownik działu kulturalnego. W 1959 ukazała się pierwsza książka Z.J. pt. „Dotyk popiołu : miniatury liryczne” (Wydawnictwo „Śląsk”). Wraz z żoną założył w 1959 Klub Literacki, początkowo pod nazwą „Świt”, w nawiązaniu do ugrupowania oświatowego działającego w latach międzywojennych, później nazwany „Kontakty”, z siedzibą w Rybnickim Domu Kultury. Z.J. był pierwszym prezesem „Świtu”, a potem „Kontaktów”. W Klubie tym spotykali się młodzi pisarze z okręgu rybnicko-katowickiego oraz wszyscy interesujący się literaturą i sztuką. Urządzano wieczory autorskie, konkursy poetyckie i spotkania z twórcami z całego kraju. Klub zapoczątkował organizowanie Rybnickich Dni Literatury, ogólnopolskiej imprezy literackiej, która przez wiele lat ożywiała (a w pewnym stopniu ożywia do dzisiaj) życie kulturalne Śląska. Pierwsza impreza odbyła się w 1962, pod nazwą Rybnickie Dni Poezji.
W 1960 Z.J. prowadził stałą rubrykę pt. „Zezem” w Trybunie Robotniczej. W 1962 pracował jako redaktor działu satyrycznego Rozgłośni Katowickiej Polskiego Radia. W 1963 został zatrudniony na stanowisku kierownika Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Rybniku. W latach 1964–1965 kierował Zakładowym Domem Kultury przy kopalni „Knurów” w Knurowie.
W 1965 Z.J. wraz z rodziną przeprowadził się do Kołobrzegu. Podjął pracę na stanowisku kierownika w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (1965–1967). Od 1965 – do rozwiązania tej organizacji w okresie stanu wojennego – był członkiem Związku Literatów Polskich. W 1966 zorganizował z żoną literacko-plastyczny Klub Myśli Twórczej, po kilku miesiącach przekształcony w Kołobrzeską Grupę Poetycko-Plastyczną „Reda”. Wokół „Redy” skupiało się życie artystyczne miasta. Na tzw. „Piątkach Redy” żywo dyskutowano o literaturze i sztuce. W wieczorach „Redy” uczestniczyli wybitni poeci i krytycy z całego kraju. Wydany w 1969 w gdańskim Wydawnictwie Morskim Almanach Kołobrzeskiej Grupy Poetyckiej „Reda” stał się manifestacją autentycznych przeżyć i artystycznych postaw poetów i plastyków, których łączyły wspólne miejsce zamieszkania i fascynacja morzem, a często także żegluga i praca na morzu.
W 1968 Z.J. otrzymał Nagrodę Artystyczną Ziemi Kołobrzeskiej. W tym samym roku, po przerwie w pracy, znalazł zatrudnienie w kołobrzeskim Garnizonowym Klubie Oficerskim jako cywilny instruktor kulturalno-oświatowy. Jednak po zorganizowaniu spotkania z Arturem Sandauerem (wtedy „źle notowanym” politycznie) stracił to zajęcie. Następnie, w latach 1968–1971 kierował Klubem Morskim Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu i odbywał bałtyckie rejsy rybackie. Później morskie doświadczenia poety wzbogaciły się o rejsy oceaniczne (Atlantyk, Pacyfik). W 1970 został odznaczony srebrną odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Na początku 1971 zaproponował żonie napisanie wspólnego poematu pt. „Małżeństwo”, ale bardzo szybko wycofał się z tego „wspólnego pisania”. Teresa Ferenc w pewnym sensie „dokończyła” podjęty zamysł i w 1975 wydała tom poetycki pt. „Małżeństwo”.
Jesienią 1971 Z.J. z żoną i córkami przeniósł się do Wrocławia. Był organizatorem i prezesem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Oddział zorganizował, głównie we wrocławskim Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy, wiele imprez kulturalnych, m.in. z udziałem znanych osób, związanych życiem i twórczością z morzem. W latach 1971–1973 Z.J. pracował na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego, a od 1974 do 1975 w redakcji literackiej Wrocławskiej Rozgłośni Polskiego Radia.
W 1975 rodzina Z.J. przeprowadziła się do Sopotu. Od 28 sierpnia 1975 do 5 stycznia 1976 czekała na oddanie budynku do użytku. Zanim Jankowscy zamieszkali na sopockim Brodwinie, zmuszeni byli – jak dowiadujemy się z pamiętnikowo-refleksyjnych „Szkiców do oceanu” Z.J. – do zajmowania zastępczych kwater, tułania się po obcych mieszkaniach, jedną dobę spędzili nawet w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Byli pierwszymi lokatorami bloku – bez ogrzewania, światła, wody i windy. Z.J. podjął pracę instruktora Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku, a od końca 1979 r. pracował jako bibliotekarz w Dziale Oświatowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
W 1979 poeta otrzymał nagrodę im. Marcina Borzymowskiego za zbiór wierszy pt. „Żywioł wszelki” oraz nagrodę „Kogi Gdańskiej” za antologię „Morze u poetów”. Tom „Żywioł wszelki” uzyskał też tytuł „Gdańskiej Książki Roku 1978”.
W 1979 Z.J. zainicjował przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku Akademicki Krąg Literacki, przekształcony po wprowadzeniu stanu wojennego w skupiający wielu pisarzy Wybrzeża Krąg Literacki „Wiązania”. Prócz działań społeczno-literackich – Krąg wydawał własne publikacje.
W 1980 (dodruk 1981) ukazał się tom „Zanurzenie : modlitwy poetyckie”, poprzedzony wstępem ks. Jana Twardowskiego. Książka przyniosła poecie nagrodę im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Przy tej okazji zajrzyjmy znów do pamiętnikowo-refleksyjnych zapisków Z.J.: Przez wiele lat szukał on Boga i swego miejsca w Kościele. Znalazło to mocne odbicie w jego twórczości poetyckiej. Ale dopiero w lipcu 1983 – zwierza się autor – podczas dominikańskiej pielgrzymki rowerowej z Gdańska do Warszawy, po 27 latach przystąpił do spowiedzi.
W 1985 szczecińskie Wydawnictwo „Glob” za dorobek w dziedzinie marynistyki literackiej przyznało Z.J. nagrodę Złotego Delfina. W 1988 za całokształt twórczości religijnej otrzymał nagrodę im. Brata Alberta, a za „Falochrony” i wybór wierszy pt. „Pełne morze” – ponownie nagrodę im. Marcina Borzymowskiego, natomiast rok później nagrodę im. Klemensa Janickiego. Zainspirowany nagrodą im. Brata Alberta Z.J. zainicjował i współorganizował pierwszy na Pomorzu oddział Towarzystwa Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Sopocie. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od 1990 także członkiem Polskiego PEN Clubu.
W latach 1992–1996 współorganizował w Gdańsku Święto Biblii. W czerwcu 1993 z inicjatywy Teresy Ferenc i Z.J. powstał Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki „Brodwino”, którego Jankowski był pierwszym przewodniczącym. Oficjalna inauguracja Klubu miała miejsce 16 listopada. Swoje poezje Z.J. umieścił jedynie w pierwszym „Miejscu obecności”, antologii wydawanej przez Klub.
Od początku istnienia pisma (maj 1993) Z.J. współpracuje z Toposem. W latach 1993–2001 razem z żoną prowadził i współredagował na łamach tego periodyku prezentacje poetyckie pt. „Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego”.
W 1994 poeta otrzymał Złotą Lampkę Górniczą, nagrodę XXV Rybnickich Dni Literatury. Rok później nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu: „Sopocką Muzę” w dziedzinie kultury za wieloletnią twórczość literacką i książkę „Ucieczka ze statku”. W tym samym roku Stowarzyszenie Civitas Christiana przyznało poecie nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka. W 1996 Z.J. otrzymał okolicznościowy Medal 70-lecia Gdyni, a w 1997 nagrodę literacką Wojewody Gdańskiego za tomik „Port macierzysty”. Zbiór wierszy „Powiedz, Rabbi” został wyróżniony tytułem najlepszej książki kwartału i był nominowany do nagrody Media Książce 1999 r. W 2001, w 45-lecie pracy twórczej i 70-lecie urodzin Z.J. ukazała się książka „Posłańcy Żywiołu”, prezentująca przede wszystkim wybór prozatorskiego dorobku autora, jego pamiętnikowo-eseistycznych zapisków z lat 1967–1986. W tym samym roku poeta otrzymał Medal 100-lecia Sopotu, a w 2005 z okazji 25-lecia Porozumień Sierpniowych – Medal 25-lecia Solidarności. Wojewoda pomorski przyznał Z.J. medal „Sint Sua Praemia Laudi”.
Wiersze Z.J. ukazały się w kilkudziesięciu antologiach i innych publikacjach zbiorowych w kraju i zagranicą (m.in. w Niemczech, Szwecji, Rumunii, Grecji, Anglii i Czechosłowacji).

Zbigniew Jankowski publikował m.in. w następujących czasopismach i gazetach: Akant, Arkusz, Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Fakty, Fakty i Myśli, Gazeta Miasta Sopot, Głos Koszaliński, Gwiazda Morza, Integracje, Karuzela, Kocynder, Kresy, Kwartalnik Artystyczny, Latarnia Morska, Literatura, Magazyn Literacki, Nadodrze, Nowa Okolica Poetów, Nurt, Odra, Okolica Poetów, Opole, Pobrzeże, Poezja, Poglądy, Pomerania, Pomorze, Przegląd Powszechny, Przemiany, Punkt, Słowo : dziennik katolicki, Sycyna, Śląsk, Topos, Trybuna Robotnicza, Twórczość, Tygodnik Katolicki, Tygodnik Kulturalny, Tygodnik Powszechny, Tytuł, W Drodze, Wiadomości, Więź, Współczesność, Ziemia i Morze, Życie Literackie i w wielu pismach zagranicznych.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia: nagroda VI Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej za wiersz "Koparka", 1967; Nagroda Artystyczna Ziemi Kołobrzeskiej, 1968; srebrna odznaka Zasłużony Pracownik Morza, 1970; nagroda dla najlepszej propozycji książkowej roku, 1971; nagroda im. Marcina Borzymowskiego, 1979 i 1988; nagroda „Kogi Gdańskiej”, 1979; „Gdańska Książka Roku”, 1979; nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, 1981; nagroda Złotego Delfina, 1985; nagroda im. Brata Alberta, 1988; nagroda im. Klemensa Janickiego, 1989; Złota Lampka Górnicza, 1994; nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza”, 1995; nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, 1995; Medal 70-lecia Gdyni, 1996; nagroda literacka Wojewody Gdańskiego, 1997; nagroda literacka Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, 2001; Medal 100-lecia Sopotu, 2001; Medal 25-lecia Solidarności, 2005; Medal wojewody pomorskiego „Sint Sua Praemia Laudi”.

Zbiory wierszy: „Dotyk popiołu : miniatury liryczne” 1959; „Wejście w las” 1964; „Rozmowa z ogniem” 1965; „Żar” 1966; „Ciążenie morza” 1970; „Wysokie łowisko” 1972; „I gdyby wszystkie żagle” 1973; „Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe” 1974; „Wiązanie tratwy” 1976; „Ostrzeżenie przed lądem” 1977; „Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe” 1978; „Kto żyje” 1980; „Zanurzenie : modlitwy poetyckie” 1980; „Według Jonasza” 1983; „Żegluga : poemat” 1983; „Poezje wybrane” 1985; „Falochrony” 1987; „Pełne morze : wybór wierszy” 1987; „Spokojnie, wodo” 1991; „Port macierzysty” 1995; „Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze” 1997; „Powiedz, Rabbi” 1999; „Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe” 2000; „Wielkie tło” 2001; „Ciernie wody” 2003; „Odpływ ; Sztuka ubywania” 2005 ; „Przypływ ; Jednanie” 2009 ; „Biały delfin : nowy wybór wierszy” 2009.
Wspólnie z Teresą Ferenc, Piotrem Bednarskim i Stanisławem Wasylem „Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej” 1969; wspólnie z Teresą Ferenc, Anną Janko i Mileną Wieczorek „Cztery twarze domu : antologia rodzinna” 1991.

Książki pamiętnikowo-eseistyczne: „Szkice do oceanu” 1981; „Atlantyk, dnia...” 1983; „Pacyfik, dnia...” 1993; „Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu” 1995; „Posłańcy żywiołu” 2001.

Prace redakcyjne: „Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich” 1977; „Morza polskich poetów : wiersze i wypowiedzi” w przygotowaniu.

Przy opracowywaniu biogramu korzystano głównie z: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 3, G–J. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Biogram skonsultowano z Autorem.

Oprac. Małgorzata Smyl


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Dotyk popiołu : miniatury liryczne / projekt okł. Zdzisław Stanek. - Katowice : Śląsk, 1959. - 35 s. ; 16,5 cm
      Zawartość: I: O sobie ; Zaduma z uśmiechem ; Leśne granie (Jerzenu Harasymowiczowi) (1: Leśne granie ; 2: Dwa światy) ; Dziecko i wojna (1: Chłopiec ; 2: Prośba osieroconej dziewczynki ; 3: Wizja) ; Gandhyjski Świt (Tadkowi Kijonce) ; Zbliż się piesku ; Post factum ; Cynicy ; Czy wojna? ; Odpowiedzialność (Ukochanemu Poecie – Mieczysławowi Jastrunowi) ; Gandhi. – II: Starcza dola (Ojcu) ; Piąstki ; Płotka (Bratu Tadziowi) ; Śmiejmy się ; Błazny ; Chwila przed pisaniem ; Granica dobroczynności ; Tunel doświadczonych żebraków ; Kwiat ; Modlitwa do Chrystusa ; Tragedia piosenki ; Zapomniany grzech. – III (Tobie, Tereniu): Czerwcowy wieczór ; Biała jaskółka ; Jesień ; Niebieskie ; Ziemskie ; Chwilka liryczna ; Łyżwiarka (Córeczce Ani) ; Obrazek słoneczny ; Ranek Sokratesa.

 1. Wejście w las / projekt okł. i przerywników Krystyna Miśkiewicz. - Katowice : Śląsk, 1964. - 85 s. ; 18,5 cm
      Zawartość: W stronę kamienia: Gwiazda (Zdzisławowi Polsakiewiczowi) ; Krążenie ; Psa kupię (Romkowi Samselowi) ; Na mojej orbicie ; Refleksja z Brdy (Czeskowi Slezakowi) ; Powrót ; Moja Bydgoszcz ; Jaką będę miał twarz ; Dzieje kamienia ; Drzemka ; Kolory ; Czarny Krzysztof (Fragment) ; W stronę kamienia (Pamięci Edka Kijonki) ; Raj ; Robot – do stwórców. – Cały w sosnach: Wejscie w las ; Komary ; Las idzie ; Kornik ; Listopad ; Miejsce w lesie ; Buldogi ; Ucieczka ; Buni ; Amen. – Rower: Pliszki (I-II) ; Ucieczka przed deszczem ; Przez łąkę ; Jazda w zaroślach ; Obok szosy ; Zapowiedź rdzy (Józkowi Ratajczakowi) ; Kosmiczny dziadek ; Patrzę pod koła ; Zęby ; Przedwiośnie. – Żebra piasku: Krwotok ; Kim był ; Tu go czekam ; Klęczę nad rzeką ; Ojcze nasz ; Bliżej ryb ; Pokój duszy ; Dzieło mistrza chwali. – Droga we mnie (I-VI). – Litania na dwa biegi: Litania do motoroweru ; Litania na dwa biegi ; Asfaltowa fuga ; SR 5664 ; Skazy ; Portret „komara" ; Nieudany wypad ; Poezja i znawcy ; Motocykliści od ciężkich maszyn ; Hymn motocyklistów ; Modlitwa ; Matce. – Park: Siódmego dnia ; Drzewo (Staszkowi Horakowi) ; Żurawiowy dźwig ; Ślązaczka grabiąca siano ; Leopolda ścieżką polną ; Ranek ; Mahatma ; Idą ludzie.

 1. Rozmowa z ogniem [wiersze] / projekt okł. i przerywników Andrzej Czeczot. - Katowice : Śląsk, 1965. - 49 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Za gorące twarze: Tu jestem darem przyrody... ; Uczucia, myśli, obrazy... ; Popatrz, w przybytku naszej miłości... ; Garbaci mają kanciaste twarze... ; Skrępowany żyłami, mięśniami... ; Czemu sobie tak skręcamy żołądki... ; Przepiłuje ci nerwy... ; Teraz mnie masz... ; Przychodził... ; Czaszka... ; Teraz jestem ciekawy... ; A gdy się wariat ocknie... – Ponad imiona (I-II): I. Anna (Orkiestra górnicza... I-II ; Wrony... ; Do moich kopalń ciche zjazdy... ; To jest moje... ; Wypełzam z kompleksu czerni... ; Chwieję się od czarnych pokładów... ; Szarpie węglową ścianę... ; Twój cień przez szybę drzwi... ; Przezroczystą... ; Wysoko niesiesz nasze dzieci... ; Po wierzchu... ) ; II. Teresa (Po wyciszonych szczeblach wierszy... ; Ogarniasz mnie ptasim znużeniem... ; Ty moja w zgięciach toczona chmurami... ; Przecież ta dziewczyna... ; Jak korniszona cię zamknąć w słoju... ; Zaśnieżyło od firan... ; Za włosy cię wznoszę jak syrop... ; Twoje dłonie... ; Niosę nad głową bukiet piany... ; Rozkołysałaś morze... ; Nawet gdy piszę zieloną kredką... ; Arkusz czerni roztacza mi Anna...).

 1. Żar [wiersze]. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1966. - 30 s. - (Lubelska Biblioteka Poetów ; t. 28)
      Zawartość: Z twarzą do szpitalnej ściany... ; Z blaszanej szarości wieczoru... ; Twoje podwórze... ; Dzisiaj jesteś... ; Odmykasz drzwiczki od pieca... ; Jeszcze twarzą do ziemi... ; Tak się ojciec zaryglował skurczem... ; Nie uciekniesz z tej wsi... ; Jeszcze płonie twój dom w Sochach... ; Mój ojciec... ; Moja matka... ; Zima... ; Prośby i groźby... ; Jak mogli odejść znad swego dzieła... ; Ile było studzien... ; Wydzwaniam cię na czarnym garbie maszyny... ; Biorę cię z ciszy... ; Niosę do morza... ; W twoich włosach... Położyłaś mi na twarz bluzkę... ; Całą noc wołałaś... ; On cię ogłuszy - młot drewniany... ; Zalewasz mnie spódnicami blasku... ; I morze już blisko... ; Małe orędzie (T. Ferenc).

 1. Ciążenie morza [wiersze] / projekt okł. Adam Korpak. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1970. - 57 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Poetyka. – Wspólne łowisko: Próba nocy ; Z dużej ; To za nas skarży się wysoko… ; Wieczna Anna ; Akt wiary ; Obraz katedry ; Próba siły ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Z domu niewoli ; Twój znak ; Odprysk ; Bezustanne ; Opoka ; Znakiem morza ; Martwa natura z Mauriakiem (Czytając „Nowy pamiętnik życia wewnętrznego”) ; Argument ; Ostatnie życzenie. – „Nasze morze”: Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; „Nasze morze” ; Bezbrzeżne ; Głębokość ; Litania za rybaków ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Nad lastą ; Wy tu jesteście dziko ; Rzeka przedmiotów ; Koniec połowu ; Płynąc. – Ciążenie ziemi: Kwiaty rosną do ziemi (Pamięci Oli Chadzinkolau) ; To ona (1-2) ; Droga do iskry ; Dialog ze sobą ; „Bo piękno na to jest…” ; Koparka ; Zębatki ; Miejsce wołające (1-4) ; Szale.

 1. Wysokie łowisko [wiersze] / projekt okł. Zbigniew Żebracki. - Wrocław : Ossolineum, 1972. - 63 s. ; 19,5 cm
      Dedykacja: Pamięci Stefana Flukowskiego
      Zawartość: Kropla żywiołów: Rodowód ; Przechyły ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Pod gołym niebem ; Uziemienie (sobie do pamiętnika ; Niebo najniższe ; Przeciw hymnom ; Nie katedra ; Odwrotna modlitwa ; Punkty widzeń ; Morze jest każde ; Jest jak chciałem ; Światło ; Serce. – Poemat z Williamem Willisem (1-13: 1. Zobaczę teraz, co jesteś wart… ; 2. Nie zrobiłem błędu… ; 3. Głos żony… ; 4. Po co ci, dziadku… ; 5. Kontrowersja ; 6. Dziadku do najtwardszych orzechów… ; 7. Wzdłuż wybrzeży… ; 8. Willis mówi… ; Chciałem puste strony… ; 10. Znak morza na czole – kroplę potu… ; 11. Powiem wam… ; 12. Medytacja ; 13. Z odległości (Epilog). – To ja, to wy: Od początku ; Opowieść praktykanta ; Echosonda ; Zagon ; Małżeństwo (1-2) ; Portret z kotem ; Cudowne ozdrowienie ; Narodziny ; Poród (1-3) ; Poezja ; Człowiek-Wietnam ; Pogromca przyrody (Na śmierć Bałtyku) ; Więzy ; Na włosku mgły ; W sercu pewności ; Odejścia ; Testament autora, czyli zupa z gwoździa ; Fala po zmysłach ; Na falach ultrasubiektywnych.

 1. I gdyby wszystkie żagle [wiersze]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973. - 54 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Przekop przez kulę ; Zmartwychwstanie ; Odwołanie łaski ; Póki życia ; Podniesienie ; Postawić morze ; Fundament ; Na ostrzu morza ; Popatrz, jak żyje burta ; Kuter ; "Ciężarne wody" (1-2) ; Piąty żywioł ; Ujęcie ; Niosąc źródło ; Perła proroka ; Załoga (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Dobroć ; Prometeusze ; Załoga II ; We mgle ; Rybacy ; Bo to jest ważne ; Konspekt do pierwszego rejsu ; Strony ; Swoje kutry – kłody pod stopami... ; Teilhard ; Ewolucja ; Wiara ; Napięta struna ; Tak pisać... ; Wspólne łowisko (1-2) ; Okno ; Rozpoznanie ; W górę masztu ; Hymn ; Kierunek ; Drugie morze ; Ocean ; Kołobrzeska elegia (1. Pamięci Emilii Gierczak ; 2. Chłopcy z lubelskiego ; 3. Niosącym Bałtyk) ; Nad grobem, nad kolebką oceanu ; Dalsze morze (1-2) ; Transmisja z Ziemi i Księżyca ; Źrenica (Tereni).

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe [wiersze] / słowo wstępne Anna Kamieńska ; projekt okł. Edward Kostka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 232 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Kamieńska Anna: O poezji Zbigniewa Jankowskiego ; Dotyk popiołu 1959: Liryka ; Modlitwa do Chrystusa. – Wejście w las 1964: Moja Bydgoszcz ; Jaką będę miał twarz ; Dzieje kamienia ; W moich rękach... ; Las idzie ; Zapowiedź rdzy (Józefowi Ratajczakowi) ; Bliżej ryb ; Ojcze nasz ; Buldogi ; Dzieło mistrza chwali ; Modlitwa ; Obok szosy ; Pokój duszy ; Litania do motoroweru ; Asfaltowa fuga ; Hymn motocyklistów ; Matce ; Ślązaczka grabiąca siano ; Żurawiowy dźwig ; Ranek. – Rozmowa z ogniem 1965: Uczucia, myśli, obrazy... ; Czemu sobie tak skręcamy żołądki... ; Mamo, deszcz pada...Przepiłuje ci nerwy... ; Garbaci mają kanciaste twarze ; Wypełzam z kompleksu czerni... To jest moje... ; Po wyciszonych szczeblach wierszy... ; Zaśnieżyło od firan... ; Twoje dłonie... ; Rozkołysałaś morze... ; Po wierzchu. – Żar 1966: (1-21: 1: Z twarzą do szpitalnej ściany... ; 2: Z blaszanej szarości wieczoru... ; 3: Twoje podwórze... ; 4: Odmykasz drzwiczki od pieca... ; 5: Jeszcze twarzą do ziemi.. ; 6: Tak się ojciec zaryglował skurczem... ; 7: Nie uciekniesz z tej wsi... ; 8: Jeszcze płonie twój dom w Sochach... ; 9: Mój ojciec... ; 10: Moja matka... ; 11: Zima... ; 12: Prośby i groźby... ; 13: Jak mogli odejść znad swego dzieła... ; 14: Ile było studzien... ; 15: Biorę cię z ciszy... ; 16: Niosę do morza ; 17: Położyłaś mi na twarz bluzkę... ; 18: Całą noc wołałaś... ; 19: On cię ogłuszy – młot drewniany ; 20: I morze już blisko... ; 21: Małe orędzie (Teresie Ferenc) (I-II) [dat. Kołobrzeg, 1966]). – Ciążenie morza 1970: Poetyka ; Próba nocy ; Z dużej ; To za nas skarży się wysoko... ; Wieczna Anna ; Akt wiary ; Obraz katedry ; Próba siły ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Z domu niewoli ; Twój znak ; Odprysk ; Bezustanne ; Opoka ; Argument ; Ostatnie życzenie ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; „Nasze morze” ; Bezbrzeżne ; To ona (1-2) ; Droga do iskry ; Dialog ze sobą ; Głębokość ; Litania za rybaków ; Nad lastą ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Rzeka przedmiotów ; Koparka ; Zębatki ; Koniec połowu ; Martwa natura z Mauriakiem ; Miejsce wołające (1-4) ; Szale. – Wysokie łowisko 1972: Rodowód ; Przechyły ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Pod gołym niebem ; Uziemienie (sobie do pamiętnika) ; Niebo najniższe ; Przeciw hymnom ; Nie katedra ; Odwrotna modlitwa ; Na włosku mgły ; Opowieść praktykanta ; Jest jak chciałem ; Światło ; Serce ; Narodziny ; Odejścia ; Fala po zmysłach ; Na falach ultrasubiektywnych ; Więzy ; Człowiek-Wietnam ; Poemat z Williamem Willisem (wiersze aut. passim Zobaczę teraz, co jesteś wart... ; Nie zrobiłem błędu... ; Nie odpływaj, Williamie... ; Po co ci, dziadku... ; Kontrowersja ; Dziadku do najtwardszych orzechów... ; Wzdłuż nabrzeży ; Gdy upadali głodni... ; Chciałem puste strony... ; Znak morza na czole – kroplę potu... ; Powiem wam... ; Medytacja ; Z odległości : epilog). – I gdyby wszystkie żagle 1973: Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Przekop przez kule ; Zmartwychwstanie ; Odwołanie łaski ; Póki życia ; Podniesienie ; Postawić morze ; Fundament ; Popatrz, jak żyje burta ; Kuter ; Ciężarne wody (1-2) ; Piąty żywioł ; Ujęcie ; Niosąc źródło ; Perła proroka ; Załoga (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Dobroć ; Prometeusze ; Załoga II ; We mgle ; Rybacy ; Bo to jest ważne ; Konspekt do pierwszego rejsu ; Swoje kutry... ; Teilhard ; Ewolucja ; Wiara ; Napięta struna ; Tak pisać... ; Okno ; Hymn ; Kierunek ; Ocean ; Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) ; Nad grobem, nad kolebką oceanu ; Dalsze morze (1-2) ; Źrenica (Terenipamięci autora „Ex labyrinto”) ; Natura modlitwy ; Struktura śmierci ; Być ; Opanować sytuację ; Bezkolizyjny ruch ; Z tonącego dna ; Śmierć pisana ; Odbijające dno ; Tak tu się gra ; Z Ajwazowskiego ; Rajska jabłoń ; Ucieczka czarnej ziemi ; Poezja ; Stamtąd ; Białe na białym, czyli nasza koza ; Chwiejba ; Twarde wody ; Zacisk ; Godzina szczytu ; Nasze miasta ; Niedźwiedź i kosmos ; Nasza planeta ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Plaża strzeżona (przez psa) ; Żywe srebro ; Człowieki ; Wobec nocy ; Więcej o wszystko ; Poniżej zera ; Nie czekając na przypływ ; Ideał ; Świata koło ; Farys ; Wybór ; Wyprawa z biegunem (Nikosowi Chadzinikolau) ; Simone Weil w odpowiedzi ; Światła Ajwazowskiego ; O żonie ; Sztormująca róża ; Myśliwy ; Morze bliskie i dalekie ; Oda do Kołobrzegu ; To wszystko od Ciebie ; Mur.

 1. Wiązanie tratwy [wiersze] / projekt okł. Józef Hałas. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - 79 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Z labiryntu (Pamięci Karola Ludwika Konińskiego) ; O porażenie przestrzenią ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Za tych, co na Ziemi ; Modli się za nas morze... ; Ucieczka z ulicy ; Przed modlitwą ; S.O.S. ; Mówi On ; Mówi ; W pokoju ; Dobry wiatr ; Od a do zet ; Przed wyjściem w morze ; Na brzegu (Stanisławowi Wasylowi) ; Patrz, idziemy... ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Po to ; Miała być modlitwa ; Poza skalą Beauforta ; Kołowanie ; W kole ; Zastawiłeś na mnie morze ; Popielec ; Pływające stada ; Opowieść o morzu i ludziach ; Przyjąć zło ; Jak po grudzie ; Przegrany dzień ; Budzenie ; Worek judasza ; Daremne stosy ; Tylko tak ; Nie bój się, T. ; Wiązanie tratwy ; Przeciw sobie, a to znaczy ; Który jesteś ; Kołobrzeg (Kazimierzowi Cebuli, malarzowi kołobrzeskiego morza) ; Przeciw sobie: Wiecznym piórem ; Okrągły most ; W drodze (Henrykowi Worcellowi na dalszy ciąg dialogu) ; Zakład Pascala (Józefowi Hałasowi) ; Bez serca na dłoni ; Zakon ; Teologia sekundy (Zbigniewowi Bieńkowskiemu) ; Dom ; Dziki pęd ; Mierzenie prędkości ; Ty i ty ; Bez kropki nad sobą ; Rafał Wojaczek – w otwarte karty (1-22) ; Kalectwo ; Ziemia ; Dalszy ciąg ; Żona rybaka ; Poniosło i wilka ; O żonie ; Przy stole ; Ukryty w tobie ; Erotyk – początek modlitwy ; Miejsce akcji ; Omega ; Nawet w lustrze... ; Wobec córek ; O nią ; W słonecznej przystani ; Z dłutem przy twarzy ; Dodawanie minusami ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Miłość ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław 1974] ; Sieciarnia.

 1. Ostrzeżenie przed lądem [wiersze] / projekt okł., str. tytułowej, il. Józef Hałas. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - 80 s. ; 16,5 cm
      Zawartość: Pytania w nocy: W podwójnym futerale (Zbigniewowi Żakiewiczowi); Zdzisław Polsakiewicz ; Dzień dobry (Mirosławowi Stecewiczowi); Wyspy ; Dwie fale ; Kropla (1-2); Sen na drugą stronę ; Przechodzą wyspy ; Z labiryntu II ; Pytania w nocy ; Konwój w codzienność ; Przysypywanie owada. – Wygaszanie katedry: Wielkie łowy ; Biblioteka filozofów ; Już wiedzą ; Odmowa ; Polowanie ; Sam we dwóch ; Żywe pola ; Prawo niearchimedesa ; Propedeutyka modlitwy ; Nad elementarzem ; Zwrot ; Bez Ciebie. – Brodwino: Przeprowadzka do górnego Sopotu ; W nowym domu ; Drzewa a oknie ; Brodwino ; Twoje-moje ; Spotkanie na Brodwinie ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Inny sztorm ; Otwarcie okna ; Potop ; Nad zatoką noc ; Grupa krwi – taniec Laokoona ; Pochwała niedowiarstwa ; Bez dogmatu ; Nie testament ; Więcej nie chcę, Panie. – Prawo zatoki: Morze przez ciebie (Tereni) ; Co ci po moim świecie ; Kobieta w czerni ; Listopad ; Prawo zatoki ; Długie morze ; Na molo ; W żelazowisku ; Sen ; Dziki krajobraz ; Żarłowisko ; Pod Oliwą zatłukli łabędzia ; Krowa nad miastem [dat. Sopot 1975] ; Nocny sztorm (1-2) ; Tak cicho ; Na zawsze razem ; Jedna z odysei ; Morzyszcze ; Zakończenie.
  * Na skrzydełkach obwoluty fot. i tytuły książek aut.

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe [wiersze] / wstęp Jacek Łukasiewicz ; projekt okł. i strony tytułowej Joanna Kasperska. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 348 s. ; 17,5 s.
      Zawartość: Źródła: Moja Bydgoszcz ; Jaką będę miał twarz ; Dzieje kamienia ; Bliżej ryb ; Las idzie ; Dzieło mistrza chwali ; Modlitwa do Chrystusa ; Ojcze nasz ; Matce ; Uczucia, myśli, obrazy... ; Przezroczystą... ; Liryka ; Twoje dłonie... ; Rozkołysałaś morze... ; Z poematu "Żar" (15-20, 21: Małe orędzie I-II {Teresie Ferenc}) [dat. Rybnik 1965 – Kołobrzeg 1966]. – Ciążenie morza: Poetyka ; To za nas skarży się wysoko (Annie German) ; Wieczna Anna ; Z dużej ; Odprysk ; Akt wiary ; Obraz katedry ; Próba siły ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Z domu niewoli ; Twój znak ; Bezustanne ; Miejsce wołające (1-4) ; Opoka ; Znakiem morza ; Dialog ze sobą ; Próba nocy ; Argument ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; "Nasze morze" ; Bezbrzeżne ; Głębokość ; Litania za rybaków ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Nad lastą ; Koniec połowu ; Rzeka przedmiotów. – Wysokie łowisko: Rodowód ; Przechyły ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Pod gołym niebem ; Uziemienie (sobie do pamiętnika) ; Niebo najniższe ; Przeciw hymnom ; Nie katedra ; Odwrotna modlitwa ; Na włosku mgły ; Opowieść praktykanta ; Echosonda ; Zagon ; Małżeństwo (2) ; Morze jest każde (1-2) ; Jest jak chciałem ; Światło ; Narodziny ; Fala po zmysłach ; Na falach ultrasubiektywnych ; Pogromca przyrody (Na śmierć Bałtyku) ; Więzy ; Poemat z Williamem Willisem (1-13) ; Człowiek-Wietnam. – I gdyby wszystkie żagle: Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Przekop przez kulę ; Zmartwychwstanie ; Odwołanie łaski ; Póki życia ; Podniesienie ; Postawić morze ; Fundament ; Na ostrzu morza ; Popatrz, jak żyje burta ; Kuter ; Ciężarne wody (1-2) ; Piąty żywioł ; Ujęcie ; Niosąc źródło ; Perła proroka ; Załoga (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Dobroć ; Prometeusze ; Załoga II ; We mgle ; Rybacy ; Bo to jest ważne ; Konspekt do pierwszego rejsu ; Swoje kutry... ; Teilhard ; Ewolucja ; Wiara ; Tak pisać... ; Wspólne łowisko (1-2) ; Okno ; Hymn ; Kierunek ; Drugie morze ; Ocean ; Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) (1-2) ; Nad grobem, nad kolebką oceanu ; Dalsze morze (1-2) ; Źrenica (Tereni). – Psałterz bałtycki: Boja I ; Boja II ; Kropla w morzu ; Ucieczka czarnej ziemi ; Modlę się w oczy psa ; Bojaźń i drżenie ; Simone Weil – nauka pokory ; Bóg pracujący (Pamięci autora "Ex labyrinto") ; Natura modlitwy ; Struktura śmierci ; Być ; Wobec nocy ; Z tonącego dna ; Chwiejba ; Odbijające dno ; Tak tu się gra ; Z Ajwazowskiego ; Świata koło ; Nie czekając na przypływ ; Zacisk ; Twarde wody ; Godzina szczytu ; Nasze miasta ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Więcej o wszystko ; Ideał ; Farys ; Simone Weil w odpowiedzi ; Światła Ajwazowskiego ; O żonie ; Sztormujaca róża ; Morze bliskie i dalekie ; Oda do Kołobrzegu ; To wszystko od Ciebie ; Mur. – Wiązanie tratwy: Z labiryntu (Pamięci Karola Ludwika Konińskiego) ; Pływające stada ; Opowieść o morzu i ludziach ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Za tych, co na ziemi ; Modli się za nas morze… ; S.O.S. ; O porażenie przestrzenią ; Przed modlitwą ; Poza skalą Beauforta ; Mówi ; Kołowanie ; Poniosło i wilka ; Żona rybaka ; Zastawiłeś na mnie morze ; Popielec ; Przegrany dzień ; Budzenie ; W słonecznej przystani ; Przed wyjściem w morze ; Dobry wiatr ; Na brzegu (Stanisławowi Wasylowi) ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Który jesteś ; Teologia sekundy (Zbigniewowi Bieńkowskiemu) ; Przeciw sobie, a to znaczy ; Po to ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Dom ; W drodze (Henrykowi Worcellowi na dalszy ciąg dialogu) (1-2) ; Kołobrzeg (Kazimierzowi Cebuli, malarzowi kołobrzeskiego morza) ; Zakład Pascala (Józefowi Hałasowi) ; Mierzenie prędkości ; Ty i ty ; Kalectwo ; Wiązanie tratwy ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław 1974] ; Wobec córek ; Sieciarnia ; Miejsce akcji ; Miłość. – Ostrzeżenie przed lądem: Przeprowadzka do górnego Sopotu ; W nowym domu ; Drzewa w oknie ; Brodwino ; Twoje-moje ; Spotkanie na Brodwinie ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Inny sztorm ; Otwarcie okna ; Potop ; Nad zatoką noc; Grupa krwi – taniec Laokoona ; Pochwała niedowiarstwa ; Bez dogmatu ; Nie testament ; Więcej nie chcę, Panie ; Morze przez ciebie (Tereni) ; Co ci po moim świecie ; Kobieta w czerni ; Listopad ; Prawo zatoki ; Na molo ; Sen ; Dziki krajobraz ; Pod Oliwą zatłukli łąbędzia ; Krowa nad miastem [Sopot 1975] ; Nocny sztorm (1-2) ; Tak cicho ; Jedna z odysei ; Morzyszcze ; Zakończenie ; Nad elementarzem ; W podwójnym futerale (Zbigniewowi Żakiewiczowi) ; Zdzisław Polsakiewicz ; Dzień dobry (Mirosławowi Stecewiczowi) ; Wyspy ; Dwie fale ; Kropla (1-2) ; Sen na drugą stronę ; Przechodzą wyspy ; Z labiryntu II ; Pytania w nocy ; Wielkie łowy ; Biblioteka filozofów ; Już wiedzą ; Konwój w codzienność ; Przysypywanie owada ; Odmowa ; Sam we dwóch ; Prawo niearchimedesa ; Propedeutyka modlitwy. – Listy do Lorda Jima : wiersze nowe: Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Wielki list ; Znad pamiętnika ; W dole ; Ja i ja ; Szkic do zatoki ; De profundis ; Sens ; Gdyby nie mgła ; Z burty na burtę ; Martwe łowiska ; Przebudzenia ; Metropolie ; Lord Jim (1-3) ; Nietzsche ; Pokonany ; Tako milczy Zaratustra ; Litania ; W Twoją stronę ; Codzienne umieranie ; Dojrzeć do hymnu ; Podnoszenie ciężarów – sen ; Oczy Syzyfa ; Zaklety dwór ; Dom niewoli ; Z księgi Jonasza ; Ta Księga ; Homo patiens ; Spotkanie z matką (1-4) ; W Dzień Zmarłych ; Skupienie ; Twórczość ; Wyspa na wiarę ; Portret modlitwy ; Strefa nieobecności ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu). – Od redakcji.
  * Na wklejce fot. aut. i biogram.
  * Nagroda im. Marcina Borzymowskiego, 1979.
  * Tytuł Gdańskiej Książki Roku 1978 - przyznany w 1979.

 1. Kto żyje [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 59 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-215-9153-1
      Dedykacja: Jonaszowi Sternowi
      Zawartość: Modlitwa do żony: Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Modlitwa do żony (1-4) ; Tabletka dla chorej ; Złoty garb ; W Dzień Zmarłych ; Królestwo Twoje ; Wypędzanie psa. – Miejsce z matką: Ojczyzna ; Spotkanie z matką (1-4) ; Codzienne umieranie ; Sosna ; Dojrzeć do hymnu ; Dom niewoli ; W dole ; Z powrotem ; Z dala od trasy ; Krótkowidz ; Nietzsche i łabędzie ; Zapis zimowego brzegu ; Wieczorem ; Stary ; O zmierzchu ; Genezis ; Ptaki ; Memento ; Krytykowi. – Grunt: Żywym i martwym (Lesławowi Furmadze) [dat. Brodwino, 31 XII 1978 – 1 I 1979] ; Nieuroczyste Dni Morza (Rybakom kołobrzeskiej "Barki") ; Kołobrzescy rybacy ; Litania ; Na szmelc ; Wielki list ; Żelazną kolejką ; Na jednym kolanie ; Znad pamiętnika.
  * Na skrzydełkach obwoluty fot., fragm. recenzji i tytuły książek aut. Na obwolucie i okł. umieszczono grafikę Jonasza Sterna zatytułowaną "Marzenie marynarza".

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie [wiersze] / słowo wstępne Jan Twardowski ; oprac. graf. Marek Rajski. - Warszawa : Pax, 1980. - 128 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-211-0153-4
      Zawartość: Twardowski Jan: Słowo wstępne. – Natura modlitwy ; Niebo najniższe ; Znad pamiętnika ; Wielki list ; Dojrzeć do hymnu ; Odwrotna modlitwa ; Argument ; Opoka ; Który jesteś ; Z dużej ; Rozwiązania ; Z domu niewoli ; Poetyka ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Hymn ; Sens ; Odprysk ; Twój znak ; Póki życia ; Próba siły ; Tak pisać... ; Z dłutem przy twarzy ; Sposób istnienia ; Odwołanie łaski ; Zmartwychwstanie ; Napięta struna ; Fundament ; Obraz katedry ; Jest jak chciałem ; Światło ; Teologia sekundy (Zbigniewowi Bieńkowskiemu) ; To wszysto od ciebie ; Mur ; Akt wiary ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Przeciw hymnom ; Ostatnie życzenie ; Pochwała niedowiarstwa ; Tako milczy Zaratustra ; Litania ; Martwe łowiska ; Litania za rybaków ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław 1974] ; Miejsce wołające (1-4) ; Na jednym kolanie ; Strefa nieobecności ; SOS ; Modli się za nas morze... ; Godzina szczytu ; Nasze miasta ; O porażenie przestrzenią ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Za tych, co na Ziemi ; Opowieść o morzu i ludziach ; Więzy ; Wyspy ; Metropolie ; Rzeka przedmiotów ; Przed modlitwą ; Odmowa ; Jak po grudzie ; W słonecznej przystani ; W Dzień Zmarłych ; Mówi On ; Z labiryntu (Pamięci Karola Ludwika Konińskiego) ; Dalszy ciąg ; Zaklęty dwór ; Sam we dwóch ; Codzienne umieranie ; Dom niewoli ; Mówi ; Przegrany dzień ; Z księgi Jonasza ; Ta Księga ; Propedeutyka modlitwy ; Wiązanie tratwy ; Dobry wiatr ; Okrągły most ; Kontrowersja ; O żonie ; Ukryty w tobie ; Miejsce akcji ; Twoje-moje ; Inny sztorm ; Złoty garb ; O nią ; Modlitwa do żony (1-4) ; Wobec córek ; Wobec nocy ; Królestwo Twoje ; Z tonącego dna ; De profundis ; Pytania w nocy ; Simone Weil – nauka pokory ; W dole ; Przedzimie ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Więcej nie chcę, Panie ; Bez ciebie ; Portret modlitwy ; Powrót do matki ; Perła proroka ; Niosąc źródło ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja).
  * Dodruk 1981.
  * Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, 1981.

 1. Szkice do oceanu / projekt obwoluty, okł. i strony tytułowej Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 138 s. ; 17 cm
  ISBN 83-215-6818-1
      Zawartość: Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu). – Rozpędzone morze : z dziennika rejsów rybackich ( 1-36) ; w tekście wiersze aut.: Rybacy ; Litania za rybaków. – Tworzyć statek ( 1-137) ; w tekście wiersze aut.: Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Małżeństwo [dat. 22 I 71] ; Sposób istnienia [dat. 22 II 71] ; Morze przez ciebie (Tereni) [dat. 1 III 71] ; Niebo najniższe [dat. 2 IV 71] ; Z labiryntu (Pamięci Karola Ludwika Konińskiego) [dat. 7 IV 72] ; O żonie [dat. 21 III 73] ; W słonecznej przystani [dat. 22 I 75] ; Jest jak chciałem [dat. 5 II 75] ; Drzewa w oknie [dat. Sopot, Sopot, Sopot, 6 III 1976] ; Więcej nie chcę, Panie [dat. 25 VII 76] ; Dojrzeć do hymnu [dat. 1 VIII 76] ; Poetyka [dat. 14 X 76] ; Zmartwychwstanie [dat. 16 II 77] ; Wielki list [dat. 29 X 77] ; Litania [dat. 19 XI 77] ; Modlitwa do żony (1-2) [dat. 7 I 1978] ; Ptaki [dat. 11 XI 78] ; Strefa nieobecności [dat. 28 XII 78] ; Ojczyzna [dat. 18 IV 79]. – Wiersz Teresy Ferenc : W domu.
  * Na obwolucie zestawienie bibliograficzne książek Z.J.
  * Wiersz "Małżeństwo" do planowanego wspólnego z Teresą Ferenc poematu. Wiersz "O żonie" w 17 rocznicę ślubu.

 1. Atlantyk, dnia... [dziennik] / projekt obwoluty, okł. i strony tytułowej Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 234 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-215-6824-6
      Dedykacja: Henrykowi, bratu
      Zawartość: Sztuka pisania morzem [wiersz] ; [Dziennik] (1-282) ; Trzy Afryki [wiersz]. - W zapiskach wiersze aut.: 20. Latarnia morska w Dunkierce ; 25. Utopiony dom ; 29. Czerwona rozgwiazda ; 49. Żywy błękit ; 55. Powitanie Wysp Kanaryjskich ; 67. Dom ; 71. Zejście na ląd ; 77. Ścigany ; 88. Do pierwszej palmy ; 98. Tropikalna ulewa ; 104. Taniec dzikich 121. Głodna reda ; 128. Ludożercy ; 131. Znaki plemienne ; 144. Głuchy port ; 159. Księga Rodzaju ; 172. Sen ; 177. Ten statek ; 183. Apostołowie ; 185. Ślepa Afryka ; 190. Żywym i martwym (Lesławowi Furmadze) ; 207. Atlantyk ; 212. Ładowanie logów z morza ; 218. Biała suka sumienia ; 226. Statek-widmo ; 239. Uciekinierzy ; 246. Mściwy tropik ; 263. Moby Dick ; 279. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; prywatny list do żony: Tropik, kleistość skóry... [dat. Reda Abidżanu, 12 VI, 6.00]. - W tekście prywatne listy od żony: Zbysz, wyczytałam... [dat. Sopot, 12 V 1979] ; Wiesz Kochanie... [dat. Sopot, 13 V 1979] ; Jechałam dziś kolejką... [dat. Sopot, 15 V 1979] ; To już środa... [dat. Sopot, 16 V 1979] ; Pomalowałam balkon... [dat. Sopot, 17 V 1979] ; Tęsknię do pisania do Ciebie... [dat. Sopot, 17 V 1979] ; Patrzę na nasz las... [dat. Sopot, 18 V 1979] ; Serce i nerwy zmusiły mnie... [dat. 21 V 1979] ; Dziś dwa listy od Ciebie... [dat. 25 V 1979] ; Zbysz, Zbyszyna, Zbyszysko...[dat. 26 V 1979] ; Ech, ten nocny człowiek... [dat. Sopot, 30 V 1979] ; Wszystko, co robię... [dat. Sopot, 5 VI 1979] ; Popatrz, Kochanie... [dat. Sopot, 20 VI 1979] ; Otwarła się skrzynka pełna... [dat. Sopot, 28 VI 1979] ; Kochanie moje... [dat. 29 VI 1979] ; Pada deszcz. Lubię mokre powietrze... [dat. 30 VI 1979] ; Chałupa jest żadna, zimna... [dat. Sopot, 1 VII 1979] ; Kochanie moje, Twoją gorącą pocztówkę... [dat. Sopot, 3 VII 1979] ; Zaledwie dwie godziny… [dat. Sopot, 4 VII 1979] ; Zabawiłam chwilę nad wodami... [dat. Sopot, 8 VII 1979] ; Jeszcze dopiszę parę słów... [dat. Sopot, 8 VII 1979] ; Zbysz moje strasznie, zbyt długo... [dat. Sopot, 15 VII 1979] ; Musisz już być prędko w domu... [dat. 18 VII 1979] ; Ty przynajmniej użyłeś lata tego roku... [dat. Sopot, 21 VII 1979] ; Milenka obchodzi dzisiaj... [dat. 22 VII 1979].

 1. Według Jonasza [wiersze] / projekt okł. Bożena Rogowska. - Warszawa : Pax, 1983. - 61 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-211-0546-7
      Zawartość: To ja, to Ty: Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla Waldemara Jońca) ; Mgła ; Jak było na początku ; Los Boga ; Niecierpliwość ; Kuszenie ; W imię życia ; Jahwe walczący. – Sztorm: Lecące okno ; Martwa natura z rybą ; O współczesnych rybakach reportaż poetycki (1. Dno odysei ; 2. Oni wszyscy toną ; 3. Przygoda ; 4. Rybacka Niobe). – W brzuchu wielkiej ryby: Okulary ; Śmierć ; Życie po życiu ; Pociąg ; Podróż do pierwszego światła. – Modlitwa Jonasza: Obłęd ; Pojednanie ; Według Jonasza ; Trudne ojcostwo ; Ja, który ; Podobny do fali ; Bądź wola ; Początek edukacji (Sobie, sobie...) ; Czym jest wiara. – Relacja Niniwy: Kiedy ranne... ; Małe doświadczenie ; Relacja z Sodomy ; "Nox atra" Kamińskiego ; Piekło ; Przez sen ; Na ratunek ; Odlot łabędzi [dat. Kwiecień 1982] ; Syn człowieczy ; Zaczynam się uczyć morza ; Nadmorska kaplica.
  * Na III okł. nota o aut. i twórczości Z.J.

 1. Żegluga : poemat / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 61 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-215-6426-7
      Zawartość: Prolog. Sztuka pisania morzem ; 1. Zejście na ląd ; 2. Do pierwszej palmy ; 3. Ścigany ; 4. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 5. Sztuczne krążenie (I-II) ; 6. Utopiony dom ; 7. Statek-widmo ; 8. Biała suka sumienia ; 9. Mściwy tropik ; 10. Topienie ślepych szczeniąt ; 11. Głodna reda ; 12. Ładowanie logów z morza ; 13. Gorée ; 14. Sen ; 15. Czerwone piaski ; 16. Księga rodzaju ; 17. Żywy błękit ; 18. Taniec dzikich ; 19. Ludożercy ; 20. Głuchy port ; 21. Ślepa Afryka ; 22. Egzotyka ; 23. Moby Dick ; 24. Uciekinierzy ; 25. Trzy Afryki ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 29. Czerwona rozgwiazda ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 31. Tropikalna ulewa ; 32. Niebieska przepaść ; 33. Atlantyk ; 34. San Pedro ; 35. Powitanie Wysp Kanaryjskich ; Epilog. Zatoka Gdańska (I-III).
  * Dat. 1979-1982.
  * Na skrzydełkach obwoluty fot., fragm. recenzji i tytuły książek aut.

 1. Poezje wybrane [wiersze] / wybór i wstęp aut. ; projekt okł. Wiesław Wałkuski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - 153 s. ; 16,5 cm. - (Biblioteka Poetów / Klub Poetycki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, redakcji „Nowej Wsi”, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej)
  ISBN 83-295-3797-5
      Zawartość: W drodze do wiersza. – Wiersze: Poetyka ; Próba nocy ; Teilhard – miłość przestrzenna ; To za nas (Annie German) ; Obraz katedry ; Bezustannie ; Twój znak ; Odprysk ; Rzeka przedmiotów ; Litania za rybaków ; Opowieść praktykanta ; Odwrotna modlitwa ; Niebo najniższe ; Kontrowersja ; Jest jak chciałem ; Rozwiązania ; Kropla żywiołów ; Źrenica (Tereni) ; Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) ; Prometeusze ; W górę morza ; Kuter ; Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Pełne morze ; Hymn ; Tak pisać... ; Perła proroka ; O żonie ; Miejsce akcji ; Ukryty w tobie ; W słonecznej przystani ; Przegrany dzień ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Sieciarnia ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocaw 1974] ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Opowieść o morzu i ludziach ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Modli się za nas morze ; Morzyszcze ; Drzewa w oknie ; Morze przez ciebie (Teresie) ; Nad zatoką noc ; Po chorobie wynurzenie z perłą ; Więcej nie chcę, Panie ; Propedeutyka modlitwy ; Dojrzeć do hymnu ; W Dzień Zmarłych ; Wielki list ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) ; W dole ; Codzienne umieranie ; Znad pamiętnika ; Litania ; Martwe łowiska ; O zmierzchu ; Złoty garb ; Modlitwa do żony (1-4) ; Wypędzanie psa ; Ojczyzna ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja). – Z poematu "Żegluga": 1. Zejście na ląd ; 3. Ścigany ; 4. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 6. Utopiony dom ; 7. Statek-widmo ; 8. Biała suka sumienia ; 9. Mściwy tropik ; 11. Głodna reda ; 16. Księga Rodzaju ; 17. Żywy błękit ; 21. Ślepa Afryka ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 32. Niebieska przepaść ; Epilog. Zatoka Gdańska (I-III) [dat. 1979-1982]. – Jak było na początku ; Los Boga. – Z poematu "O współczesnych rybakach reportaż poetycki": 1. Dno Odysei ; 2. Oni wszyscy toną. – Z cyklu: "Spotkanie z ojcem": 1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 5. Boże mój, Boże ; 6. Okulary ; Śmierć ; Podobny do fali ; Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla Waldemara Jońca) ; Krzyż. Chrystus mówi. – Z poematu: "Kaszuby": 1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy ; Podróż do pierwszego światła ; Ewolucja czyli Oda do własnej małpy. – Nota biograficzna.

 1. Falochrony [wiersze] / projekt obwoluty Andrzej Heidrich. - Warszawa : Czytelnik, 1987. - 77 s. ; 20 cm
  ISBN 83-07-01741-6
      Dedykacja: Pamięci Anny Kamieńskiej
      Zawartość: Do gruntu: Spotkanie z ojcem (1-6: 1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 3. Trzeba pomóc ojcu ; 4. Pierwszy brzeg ; 5. Boże mój, Boże ; 6. Okulary) ; Zakon wiersza ; Falochrony ; Krzyż. Chrystus mówi: ; Sąd Ostateczny ; Pasterz ; Wierność ; Pamięci poety ; Wiersz. Czym jest ; Mają Go ; Słowo ; Próba wody ; Budzenie Jonasza ; Czas morza ; Biały rejs ; Abecadło dla wnuka (1-5: 1. Z rodu Dawida ; 2. Z dalekiego brzegu ; 3. Czyściec ; 4. Z martwego gołębnika ; 5. Z baśni) ; Mówię do niego ; Moje przeprowadzki ; Powrót do Kołobrzegu. – Kaszubeja (1-9: 1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy ; 3. Walka ze Smętkiem ; 4. Łabędź ; 5. Rybacki labirynt ; 6. Ryba ; 7. Twarz starego rybaka ; 8. Gdy mówię Kaszub ; 9. Na kaszubskim brzegu). – Po walce: Ujeżdżanie ; Złoty cielec ; Po sztormie ; Po walce ; Pojedynek ; Dziękczynienie ; Śniła mi się ; Droga do morza ; Czarny rzeźbiarz z Lomé ; Apokalipsa Bałtyku ; Zbrodnia i kara ; Rozwój ; Bez miłosierdzia ; Modlitwa o drugą ojczyznę [dat. Kołobrzeg, marzec 1983] ; Wołanie z arki ; Trismus ; Domini canis (O. Sławomirowi Słomie) [dat. Sopot, 1982] ; Psalm ; Do oceanu ; Ewolucja, czyli oda do własnej małpy ; Mała homilia o modlitwie ; Ojciec i syn ; Syn marnotrawny
  * Na obwolucie fragm. wypowiedzi Anny Kamieńskiej na temat poezji Z. J. oraz zestawienie bibliograficzne książek Z.J.
  * Modlitwa o drugą ojczyznę [dat. Kołobrzeg, marzec 1983] ; Domini canis (O. Sławomirowi Słomie) [dat. Sopot, 1982].
  * Nagroda marynistyczna im. Marcina Borzymowskiego, 1988.

 1. Pełne morze : wybór wierszy / oprac. graf. Stefan Winter Jr. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - 388 s. ; 19 cm
  ISBN 83-215-6429-1
      Zawartość: Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu). – Ciążenie morza: Próba nocy ; Poetyka ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Bezustanne ; To za nas (Annie German) ; Wieczna Anna ; Z dużej ; Odprysk ; Rzeka przedmiotów ; Argument ; Opoka ; Obraz katedry ; Z domu niewoli ; Twój znak ; Miejsce wołające (fragmenty) (3-4) ; Szale ; Akt wiary ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; "Nasze morze" ; Bezbrzeżne ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Nad lastą ; Głębokość ; Litania za rybaków ; Koniec połowu ; Znakiem morza ; Martwa natura z Mauriakiem (Czytając "Nowy pamiętnik życia wewnętrznego") ; Ostatnie życzenie ; Droga do iskry ; Dialog ze sobą. – Wysokie łowisko: Opowieść praktykanta ; Echosonda ; Małżeństwo (fragment) (2) ; Jest jak chciałem ; Światło ; Morze jest każde (1-2) ; Przechyły ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Pod gołym niebem ; Uziemienie (sobie do pamiętnika) ; Niebo najniższe ; Przeciw hymnom ; Nie katedra ; Odwrotna modlitwa ; Człowiek Wietnam ; Epitafium ; Pogromca przyrody (Na śmierć Bałyku) ; Więzy ; Na włosku mgły ; Poemat z Williamem Willisem (fragmenty) (4-5, 10, 12). – I gdyby wszystkie żagle: Nad grobem, nad kolebką oceanu ; Dalsze morze (1-2) ; Źrenica (Tereni) ; Teilhard ; W górę morza ; Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Przekop przez kulę ; Zmartwychwstanie ; Odwołanie łaski ; Napięta struna ; Fundament ; Postawić morze ; Ciężarne wody (1-2) ; Na ostrzu morza ; Popatrz, jak żyje burta ; We mgle ; Kuter ; Rybacy ; Bo to jest ważne ; Niosąc źródło ; Perła proroka ; Póki życia ; Załoga (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Dobroć ; Prometeusze ; Piąty żywioł ; Pełne morze ; Wspólne łowisko (1-2) ; Okno ; Kierunek ; Hymn ; Tak pisać... ; Podniesienie ; Ocean ; Drugie morze ; Konspekt do pierwszego rejsu ; Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) (1-2). – Psałterz bałtycki: Godzina szczytu ; Nasza planeta ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Modlę się w oczy psa ; Wobec nocy ; Poniżej zera ; Kropla w morzu ; Nie czekając na przypływ ; Ideał ; Wyprawa z biegunem (Nikosowi Chadzinikolau) ; Świata koło ; Farys ; Z Ajwazowskiego ; Światła Ajwazowskiego ; O żonie ; Simone Weil w odpowiedzi ; Boja I ; Natura modlitwy ; Zacisk. – Wiązanie tratwy: Żona rybaka ; Zastawiłeś na mnie morze ; Popielec ; Z labiryntu (Pamięci Karola Ludwika Konińskiego) ; Kołowanie ; Pływające stada ; Opowieść o morzu i ludziach ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Za tych, co na ziemi ; Modli się za nas morze ; O porażenie przestrzenią ; Miała być modlitwa ; Mówi On ; Przed modlitwą ; Mówi ; Budzenie ; Worek Judasza ; Przegrany dzień ; W słonecznej przystani ; Dobry wiatr ; Dom ; Kołobrzeg (Kazimierzowi Cebuli) ; W drodze (Henrykowi Worcellowi na dalszy ciąg dialogu) (1-2) ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Ty i ty ; Mierzenie prędkości ; Przyjąć zło ; Wobec córek ; O nią ; Dalszy ciąg ; Przy stole ; Ukryty w tobie ; W pokoju ; Miejsce akcji ; Miłość ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Przeciw sobie, a to znaczy ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław 1974] ; Teologia sekundy (Zbigniewowi Bieńkowskiemu) ; Sieciarnia. – Ostrzeżenie przed lądem: W nowym domu ; Drzewa w oknie ; Brodwino ; Twoje-moje ; Spotkanie na Brodwinie ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Otwarcie okna ; Inny sztorm ; Nad zatoką noc; Bez dogmatu ; Nie testament ; Więcej nie chcę, Panie ; Propedeutyka modlitwy ; Nad elementarzem ; Morze przez ciebie (Tereni) ; Co ci po moim świecie ; Kobieta w czerni ; Listopad ; Prawo zatoki ; Tak cicho ; Dziki krajobraz ; Pod Oliwą zatłukli łąbędzia ; Krowa nad miastem [Sopot 1975] ; Nocny sztorm (1-2) ; Sen ; Morzyszcze ; Zakończenie ; W podwójnym futerale (Zbigniewowi Żakiewiczowi) ; Zdzisław Polsakiewicz ; Sen na drugą stronę ; Przechodzą wyspy ; Dwie fale ; Kropla (1-2) ; Pytania w nocy ; Biblioteka filozofów ; Odmowa ; Sam we dwóch. – Żywioł wszelki: Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Wielki list ; Znad pamiętnika ; W dole ; Ja i ja ; Szkic do zatoki ; De profundis ; Strefa nieobecności ; Portret modlitwy ; Ta księga ; Homo patiens ; Spotkanie z matką (1-4) ; Codzienne umieranie ; Dom niewoli ; Zaklęty dwór ; Dojrzeć do hymnu ; W Dzień Zmarłych ; Sens ; Z burty na burtę ; Gdyby nie mgła ; Nietzsche ; Tako milczy Zaratustra ; Pokonany ; Litania ; Martwe łowiska ; Lord Jim (1-3). – Zanurzenie: Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Modlitwa do żony (1-4) ; Złoty garb ; Królestwo Twoje ; Na jednym kolanie. – Kto żyje: Żywym i martwym (Lesławowi Furmadze) [dat. Brodwino, 31 XII 1978 – 1 I 1979] ; Kołobrzescy rybacy ; Nieuroczyste Dni Morza (Rybakom kołobrzeskiej "Barki") ; Na szmelc ; Sosna ; Memento ; Wypędzanie psa ; Stary ; Krótkowidz ; O zmierzchu ; Genezis ; Ptaki ; Nietzsche i łabędzie ; Żelazną kolejką ; Zapis zimowego brzegu ; Wieczorem ; Z dala od trasy ; Z powrotem ; Ojczyzna. – Żegluga : poemat: Prolog. Sztuka pisania morzem ; 1. Zejście na ląd ; 2. Do pierwszej palmy ; 3. Ścigany ; 4. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 5. Sztuczne krążenie (I-II) ; 6. Utopiony dom ; 7. Statek-widmo ; 8. Biała suka sumienia ; 9. Mściwy tropik ; 10. Topienie ślepych szczeniąt ; 11. Głodna reda ; 12. Ładowanie logów z morza ; 13. Gorée ; 14. Sen ; 15. Czerwone piaski ; 16. Księga Rodzaju ; 17. Żywy błękit ; 18. Taniec dzikich ; 19. Ludożercy ; 20. Głuchy port ; 21. Ślepa Afryka ; 22. Egzotyka ; 23. Moby Dick ; 24. Uciekinierzy ; 25. Trzy Afryki ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 29. Czerwona rozgwiazda ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 31. Tropikalna ulewa ; 32. Niebieska przepaść ; 33. Atlantyk ; 34. San Pedro ; 35. Powitanie Wysp Kanaryjskich ; Epilog. Zatoka Gdańska (I-III) [dat. 1979-1982]. – Według Jonasza: Relacja z Sodomy ; "Nox atra" Konińskiego ; Martwa natura z rybą ; O współczesnych rybakach : reportaż poetycki: (1. Dno odysei ; 2. Oni wszyscy toną ; 3. Przygoda ; 4. Rybacka Niobe) ; Mgła ; Jak było na początku ; Los Boga ; Odlot łabędzi ; Syn człowieczy ; Trudne ojcostwo ; Ja, który ; Według Jonasza ; Lecące okno ; Jahwe walczący ; Niecierpliwość ; Kuszenie ; W imię życia ; Podobny do fali ; Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla Waldemara Jońca) ; Pojednanie ; Na ratunek ; Początek edukacji (Sobie, sobie) ; Czym jest wiara ; Pociąg ; Podróż do pierwszego światła ; Śmierć ; Życie po życiu ; Zaczynam się uczyć morza ; Bądź wola ; Nadmorska kaplica. – Falochrony : wiersze nowe: Z cyklu "Spotkanie z ojcem" (1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 5. Boże mój, Boże ; 6. Okulary) ; Falochrony ; Krzyż. Chrystus mówi ; Mała homilia o modlitwie ; Rajska jabłoń ; Syn marnotrawny ; Ojciec i syn ; Powrót do Kołobrzegu [Kołobrzeg, 31 III 1984] ; Kaszubeja (fragmenty) (1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy ; 3. Walka ze Smętkiem ; 4. Łabędź ; 6. Ryba ; 9. Miasto Kaszubów) ; Ujeżdżanie ; Odyseusz, wyzwanie ; Pojedynek ; Dziękczynienie ; Droga do morza ; Psalm ; Po walce ; Domini canis (O. Sławomirowi Słomie) [dat. Sopot, 1982] ; Modlitwa o drugą ojczyznę [dat. Kołobrzeg, marzec 1983] ; Apokalipsa II ; Samotni żeglarze [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Dryf ; Glosa do grafiki Kazimierza Cebuli [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Za pięć dwunasta [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Pościg (O. Jackowi Salijowi) ; Z poematu "Abecadło dla wnuka" (3. Czyściec) ; Ewolucja, czyli Oda do własnej małpy.
  * Na skrzydełkach obwoluty fragm. recenzji, na wklejce fot. i biogram aut.
  * Nagroda im. Marcina Borzymowskiego - 1988 ; nagroda im. Klemensa Janickiego - 1989.

 1. Spokojnie, wodo [wiersze] / projekt obwoluty Krzysztof Wieczorek. - Gdynia : Arkun, 1991. - 87 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-83011-64-1
      Zawartość: Czuwanie z bestią: Kolce [dat. Sopot, 11.XI.1988] ; Czaszka [dat. Sopot, 30.IX.1988] ; Czuwanie z bestią [dat. Sopot, 1.XI.1988, Dzień Zmarłych] ; Walka Jakuba ; Bóg Kołobrzegu (Przyjaciołom z grupy "Reda") ; Z psem w lesie (Księdzu Janowi Twardowskiemu) [dat. Sopot, 20.XI.1988] ; Taniec z maską [dat. Sopot, 12.III.1989] ; Po wszystkich morzach [dat. 8.XII.1986] ; Samotni żeglarze [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Na haku ; Przed nowym rejsem ; Chilijskie doświadczenie [dat. Sopot, 13.III.1989] ; Dno [Sopot, luty 1989] ; Dryf ; Bruno ; Odyseusz, wyzwanie ; Buntownik [Marzec 1986] ; Wieczny pościg [dat. Sopot, 4.XI.1988] ; Łaska poezji, czyli dziura w niebie ; Dla Willliama Willisa ; Koniec z morzem [dat. Sopot, 5.III.1989]. – Ziemia Brata Alberta: Brat Albert [dat. Sopot, 3.III.1989] ; Poecie Michaelowi Zoellnerowi, który mnie pyta o Brata Alberta [dat. Sopot, 6.III.1989] ; Współcześni poeci ; Koniński – w stronę krzyża ; Wyjście ; Koniński – wspólny ratunek [dat. Sopot, 5.XI.1988] ; Glosa do grafiki Kazimierza Cebuli [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Bez światła ; Za pięć dwunasta [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Apokalipsa II [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Nurek [dat. Sopot, 4.IV.1986] ; Nakładając krzyżyk ; Teraz ja ; Moje dno ; Moi grobowi ; Obecność [dat. Czerwiec 1987] ; Proroctwo przeciw rodzinnemu miastu [dat. Bydgoszcz, 1985] ; Na jaw ; Rajska jabłoń [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Pościg (o. Jackowi Salijowi) ; Zamieranie [dat. Sopot, 14.III.1989] ; Podejrzliwość ; Ballada o Żydku z pierwszej "A" ; Druga ballada o Żydku ; Prywatna baśń ; Do księdza – "poety" [dat. Maj 1986]. – Walka z mewą (wiersze z lat 1971-1975): Ty wiesz ; Blizna ; Nowe imię ; Wiara II ; Przeciw sobie: W łodzi ; Przeciw sobie: Śmiertelny urodzaj ; Wędrowny cyrk ; Ostatnia szansa ; Do T. ; Erotyk ; Walka z mewą. – Powracający: Nocny bulaj [dat. Sopot, 26-27.VI.1989] ; Powracający [dat. Sopot, 18.VII.1989] ; Kuszenie z powrotem [dat. Sopot, 29.X.1989] ; W chorobie [dat. Sopot, 14.X.1989] ; Pegaz [dat. Sopot, 1989] ; Rozum i ryba [dat. Sopot, 1989] ; Koniec wielkiej wody ; Pogrzeb morski (Pamięci W.St.) [dat. Sopot, 1990] ; Na sygnale [dat. Sopot, 23.II.1990] ; Powołanie Jonasza [dat. Sopot, 1990] ; Pokój wieczny [dat. Sopot, 1990] ; Przez całe życie ; Powrót do Kołobrzegu (Miastu mojego duchowego urodzenia) [Sopot, 1990] ; Morze w domu [dat. Sopot, 1990].
  * Na wklejce fot. aut., na skrzydełkach obwoluty fragmenty recenzji.

 1. Pacyfik, dnia... [dziennik] / projekt okł. Jarosław Wróbel ; zdjęcia na okł. aut.. - Gdańsk : Albatros, 1993. - 274 s. ; 20,5 cm
  ISBN 83-85293-24-8
      Zawartość: Po wszystkich morzach [wiersz] ; [Dziennik] (1-297). – W zapiskach wiersze aut.: 19. Śniła mi się ; 44. Na wysokości Gibraltaru ; 49. Krzyż. Chrystus mówi ; 60. Pościg (o. Jackowi Salijowi) ; 82. Jak było na początku ; 89. Powołanie Jonasza ; 101. Nocny bulaj ; 120. Czekanie na pilota ; 130. Czuwanie z bestią ; 147. Opowieść o bosmanie ; 154. Modlitwa za dobijanych ; 157. Koniec wielkiej wody ; 198. Koniński – w stronę krzyża ; 221. Ballada o marynarskiej wierności ; 227. Wieczny pościg ; 246. Czaszka ; 255. Pokój wieczny ; 262. Powracający ; 266. Pogrzeb morski (Pamięci W.St.) ; 275. Oni wszyscy toną ; 295. Morze w domu ; 297. Zamiast epilogu I-II (I. Taniec z maską ; II. Szanta na koniec połowu). – Listy aut. do żony: 57. Ter, ukochana na niebiesko!... [dat. 16.04 właśc. 16.06] ; 61. Wyobraź sobie Ter... [dat. Atlantyk, 11 VI 18.17] ; 63. Ter moja bardzo dobra... [dat. Atlantyk, 12 VI 9.30] ; 70. Nawet nie domyślił się... [Atlantyk, 14 VI 13.00] ; Moja ukochana, wieczna Dziewczyno... [Morze Karaibskie, 15 VI] ; 79. Jeszcze nie zdążyło... [dat. Reda Kanału Panamskiego, 18 VI 7.30] ; 92. Teresinka moja... [dat. Guayaquil, 23 VI 8.30] ; 94. Teresińsko kochane żarliwie!... [dat. Guayaquil, 24 VI 9.15] ; 121. Teruś kochana moja!... [dat. Pacyfik – Zatoka Guayaquil, 5 VII 10.00] ; 190. Ciemniutko. Za parę godzin... [dat. Pacyfik, dnia 5 VIII 5.55] ; 215. Ter kochana... [Reda na rzece Guayas, 15 VIII 10.00] ; 225. No widzisz, Teruś... [dat. Zatoka panamska, 20 VIII 9.15]. – Listy Teresy Ferenc do aut. i wiersz: 95. Tak... widzisz... [dat. Sopot, 31 V 1986 r.] ; 95. Ta Irys pieska-niebieska... [dat. Sopot, 1 VI 1986 r.] ; 127. Kochanie, Twoje żonisko... [dat. Sopot, 2 VI 1986 r.] ; 133. Ach, kochany mój... [dat. Sopot, 4-8 VI 1986 r.] ; 169. Kochanie, wyjęłam kartkę... [dat. Sopot, 27 VII 1986 r.] ; 170. Kochanie, ty na tej... [dat. Sopot, 29 VII 1986 r.] ; 183. Mila już po Dreźnie... [dat. Sopot, 1 VIII 1986 r.] ; 213. Zbyszku, czy nie zauważyłeś... [dat. Sopot, 6 i 7 VIII 1986 r.] ; 268. Ach, ten Wrocław... [dat. Wrocław, 16 VIII 1986 r.] ; 288. Mój kochany!... [dat. Sopot, 12 IX 1986 r.] ; 296. Zbyszku, spróbuję pisać... [dat. Sopot, czerwiec 1986 r.] ; [wiersz] Psalm, o tej która ocalała.

 1. Port macierzysty [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Marabut, 1995. - 84 s. ; 19,5 cm. - (Biblioteka )
  ISBN 83-85893-31-8
      Zawartość: Traktat o morskim pisaniu [dat. Sopot, 16 II 1992]. – Pod mroczną górę: Pod mroczną górę [dat. Sopot, 21 IX 1992] ; Szanta z Moby Dickiem (Sobie, renciście) [dat. Sopot, 8 XII 1991] ; Obok siebie [dat. Sopot 27 IV 1994] ; Ballada o marynarskiej wierności [dat. Sopot, 28 II 1992] ; Na wysokości Gibraltaru [dat. Sopot, 4 III 1992] ; Szanta o dorastaniu do Morza [dat. Sopot, 4 II 1992] ; Narodziny ojca [Sopot, 31 I 1992] ; Tyle słów [dat. Sopot, 5 II 1994] ; Modlitwa za dobijanych [dat. Sopot, 14 III 1992]. – Różaniec z matką [dat. Bydgoszcz, 1992-1994]: Anypody ; Budzenie matki ; Igła ; Znowu nic nie wiem ; Jaskinia ; W Ogrójcu ; Kipiel ; Pomieszanie ; Między zdrowaśkami ; Dobry Piłat ; Moja trochę szalona matka mówi ; Spychanie wieloryba ; Brewiarz ; Błogosławieństwo. – Po stronie oceanu: Przeciąganie cumy [dat. Sopot, 2 IV 1992] ; Czekanie na pilota [dat. Sopot, 9 III 1992] ; Opowieść o bosmanie [dat. Sopot, 22 III 1992] ; Kuszenie raz jeszcze [dat. Bydgoszcz, 21 X 1992] ; Angela [dat. Sopot, 9 VIII 1992] ; Kuszenie trzecie [dat. Sopot, 13 IV 1994] ; Testament mój, twój, wasz [dat. Sopot, 2 IX 1992] ; Nakaz [dat. Sopot, 10 V 1994] ; Sobowtór [dat. Bydgoszcz, 17 XI 1992] ; Suka [dat. Sopot, 2 III 1994]. – Otchłań przyzywa otchłań: Szanta na koniec połowu [dat. Sopot, 9 I 1992] ; Szanta o przekleństwie żeglowania [dat. Sopot, 19 I 1992] ; Otchłań przyzywa otchłań [dat. Sopot, 8 VI 1991] ; Walka z Aniołem I [dat. Sopot, 14 IV 1994] ; Walka z Aniołem II [dat. Sopot, 16 IV 1994] ; Po sześćdziesiątce – hymn [dat. Sopot, 10 VIII 1992] ; Litania do Biblii (Tadeuszowi Żychiewiczowi) (I-II) [dat. Bydgoszcz, 13-14 X 1994] ; Hymn do niepochwytności [dat. Bydgoszcz, 7 X 1992] ; Najemnik człowieczy [dat. Bydgoszcz, 15 X 1992] ; Wszystko, czym żyłem (Tereni, raz jeszcze) [Sopot, 7 VI 1992] ; Szanta o sobie samym do nikogo [dat. Sopot, 28 I 1992].
  * Nagroda literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1995, przyznana w 1997 r.

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu / okł. i zdjęcia aut. - Gdańsk : Stella Maris, 1995. - 227 s. ; 17 cm
  ISBN 83-85111-09-3
      Dedykacja: Doktorowi Kazimierzowi Kotowiczowi, który ze swojego zawodu uczynił posłannictwo, poświęcam tę książkę z przyjaźnią
      Zawartość: Posłańcy żywiołu (1-115) ; w tekście wiersze aut.: Podobny do fali [dat. Sopot, 17. I 1981] ; Apokalipsa II [dat. 1. II 1981] ; Droga do morza [dat. 28. III 1981] ; Zaczynam się uczyć morza [dat. 2. VII 1981] ; Odlot łabędzi [dat. 2. I 1982] ; Modlitwa o drugą ojczyznę [dat. 8. II 1982] ; Samotni żeglarze [dat. 20. V 1982] ; Śmierć [dat. 28. V 1982] ; Syn człowieczy [dat. 9. VIII 1982] ; Pukanie przez sen [dat. 26. XII 1982] ; Dzień dobry, ojcze [dat. 26. XII 1982] ; Pierwszy brzeg [dat. 4. I 1983] ; Na jaw [dat. 8. III 1983] ; Czyściec (Z poematu "Abecadło dla wnuka") [dat. Wielkanoc, 3. IV 1983] ; Kuszenie [dat. 30. IV 1983] ; Syn marnotrawny [dat. 18. VII 1983] ; Słowo [dat. 27. X 1983] ; Powrót do Kołobrzegu [dat. Mielno, 11. IX 1984] ; Bóg Kołobrzegu (Przyjaciołom z grupy "Reda") [dat. Mielno, 12. IX 1984] ; Kaszubeja (fragmenty) [dat. 24. II 1985] (1: Po wodę ; 2: Ziemia mowy) ; Ojciec i syn [dat. 28. V 1985] ; Falochrony [dat. 20. II 1986]. – Ucieczka ze statku (1-35) ; w tekście wiersze aut.: Ujeżdżanie ; Boże mój, Boże [dat. 27. III 1986] ; Dryf ; Każdej nocy [dat. 4. IV 1986] ; Mała homilia o modlitwie [dat. 8. IV 1986] ; Okulary [dat. 13. IV 1986] ; Obecność [dat. Czerwiec 1987].
  * Na IV okł. fragm. recenzji i fot. Z.J.
  * Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu "Sopocka Muza" w dziedzinie kultury za wieloletnią twórczość literacką oraz książkę "Ucieczka ze statku".

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Grzegorkiewicz. - Warszawa : Pax, 1997. - 237 s. ; 16,5 cm
  ISBN 83-211-1209-9
      Zawartość: Twardowski Jan: Słowo wstępne [dat. 5 V 1997]. – Zanurzenie: Poetyka ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Opoka ; Argument ; Obraz katedry ; Odprysk ; Twój znak ; To za nas (Annie German) ; Miejsce wołające (fragment) (3. Bądź każdą wyspą na każdym morzu...) ; Akt wiary ; Litania za rybaków ; Jest, jak chciałem ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Niebo najniższe ; Odwrotna modlitwa ; Kontrowersja ; Źrenica (Tereni) ; Perła proroka ; Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Odwołanie łaski ; Żmartwychwstanie ; Fundament ; Tak pisać... ; Hymn ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Dobry wiatr ; O żonie ; Miejsce akcji ; Ukryty w tobie ; W słonecznej przystani ; Przegrany dzień ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław, 1974] ; Sieciarnia ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Morze przez ciebie (Teresie) ; Drzewa w oknie ; Więcej nie chcę, Panie ; Propedeutyka modlitwy ; Dojrzeć do hymnu ; Codzienne umieranie ; Wielki list ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Sens ; Litania ; Znad pamiętnika ; W dole ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) ; Martwe łowiska ; W Dzień Zmarłych ; Złoty garb ; Królestwo Twoje ; Modlitwa do żony (1. Modlę się do ciebie... ; 2. Ja też Go winię...) ; Wypędzanie psa ; Ojczyzna ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja). – Podobny do fali: Z poematu "Żegluga" (1. Zejście na ląd ; 4. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 6. Utopiony dom ; 7. Statek-widmo ; 8. Biała suka sumienia ; 11. Głodna reda ; 12. Ładowanie logów z morza ; 16. Księga Rodzaju ; 17. Żywy błękit ; 21. Ślepa Afryka ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 32. Niebieska przepaść ; Epilog. Zatoka Gdańska) ; Jak było na początku ; Kuszenie ; W imię życia ; Pojednanie ; Podobny do fali ; Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla Waldemara Jońca) ; Ja, który ; Podróż do pierwszego światła ; Zaczynam się uczyć morza ; Z cyklu "Spotkanie z ojcem" (1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 4. Pierwszy brzeg ; 5. Boże mój, Boże ; 6. Okulary) ; Falochrony ; Krzyż. Chrystus mówi ; Z poematu "Abecadło dla wnuka" (Jędrusiowi) (1. Z rodu Dawida ; 2. Z dalekiego brzegu ; 3. Czyściec) ; Psalm ; Ujeżdżanie ; Dziękczynienie ; Mała homilia o modlitwie ; Próba wody ; Słowo ; Ojciec i syn ; Syn marnotrawny ; Droga do morza. – Z cyklu "Kaszubeja" (1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy) ; Modlitwa o drugą ojczyznę [dat. Kołobrzeg, marzec 1982] ; Koniec wielkiej wody ; Pogrzeb morski (Pamięci) [dat. Sopot, 1990] ; Samotni żeglarze [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Koniński – w stronę krzyża ; Koniński – wspólny ratunek [dat. Sopot, 5 XI 1988] ; Czuwanie z bestią [dat. Sopot, 1 XI 1988, Dzień Zmarłych] ; Powracajacy [dat. Sopot, 18 VII 1989] ; Brat Albert [dat. Sopot, 3 III 1989] ; Obecność [dat. czerwiec 1987] ; Wieczny pościg [dat. Sopot, 4 XI 1988] ; Rozum i ryba [dat. Sopot, 1989] ; Powołanie Jonasza [dat. Sopot, 1990] ; Pościg (o. Jackowi Salijowi) ; Na jaw ; Z psem w lesie (Księdzu Janowi Twardowskiemu) [dat. Sopot, 20 XI 1988] ; Morze w domu [dat. Sopot, 1990] ; Pokój wieczny [dat. Sopot, 1990] ; Otchłań przyzywa otchłań [dat. Sopot, 8 VI 1991] ; Tyle słów [dat. Sopot, 5 II 1994] ; Pod mroczną górę [dat. Sopot, 21 IX 1992] ; Szanta z Moby Dickiem (Sobie, renciście...) [dat. Sopot, 8 XII 1991] ; Czekanie na pilota [dat. Sopot, 9 III 1992] ; Na wysokości Gibraltaru [dat. Sopot, 4 III 1992] ; Szanta o dorastaniu do Morza [dat. Sopot, 4 II 1992] ; Kuszenie trzecie [dat. Sopot, 13 IV 1994] ; Walka z Aniołem I [dat. Sopot 14 IV 1994] ; Modlitwa za dobijanych [dat. Sopot, 14 II 1992]. – Z cyklu "Różaniec z matką" [dat. Bydgoszcz 1992-194] (1. Antypody ; 2. Budzenie Matki ; 3. Igła ; 6. W Ogrójcu ; 12. Spychanie wieloryba ; 13. Brewiarz ; 14. Błogosławieństwo) ; Hymn do niepochwytności [dat. Bydgoszcz, 7 X 1992] ; Litania do Biblii (Tadeuszowi Żychiewiczowi) [dat. Bydgoszcz, 13-14 X 1994] (I. Biblio, mój cierniowy krzaku... ; II. Księgo samorodna...) ; Obok siebie [dat. Sopot, 27 IV 1994] ; Nakaz [dat. Sopot, 10 V 1994]. – Smaszcz Waldemar: "Jeszcze tu jestem, Boże...".

 1. Powiedz, Rabbi [wiersze] / posł. Adriana Szymańska ; projekt okł. i str. tytułowych Aleksander Bąk. - Poznań : W Drodze, 1999. - 109 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7033-251-X
      Zawartość: Fale i proch: Bez odpowiedzi ; Requiem dla siebie ; Przedwiersze ; Młodemu ; Zielona fala ; Zaświaty, deszcz [dat.: Sopot, 31 XII 1995] ; Niedopolowany (I-II) ; A tak Cię prosiłem ; Wmieszany ; Ślepa historia ; Porwany ; ? ; Nowy rejs (Pawłowi Dzianszowi {Tadeuszowi Jabłońskiemu}, któremu zawdzięczam nie tylko Moitessiera). – Niebieski jamnik: Według Mozarta (Kazikowi Nowosielskiemu) ; Czekanie na wiersz ; Ośle rejsy ; Spowiedź pod wiatr [dat. Kołobrzeg, 21 I 1998] ; Ballada o butach ; Powrót do Pana ; Niebieski jamnik ; Dokąd ; Zielona fala II. – Gotlandia Visby, 1996: Katedra w Visby. Kamienowanie ; Wiking ; Głos ; Obraz i podobieństwo ; Sen w Visby ; Ptaki Sai ; Palacz ; Gotlandia. Takie pocieszenie ; Po wszystkim ; Wyciszenie ; Modlitwa ; Boski złotnik ; Glosy do Sai (1-3) ; Okno w morze ; Odlot [Sopot, 23 VII 1996]. – Powiedz, Rabbi: Ćma ; Pobojowisko ; Gdy Bóg cię opuszcza ; Jubileusz [Sopot, październik 1996] ; Po nocy ; Powrót gołębia ; Czekając na płomień ; Nad Biblią ; Z Księgi Dojścia ; Powiedz, Rabbi ; Ostra granica ; Na odwrocie wody ; Ale ja Cię wskrzeszę ; Opętany. Z Księgi Snów ; Urna pełna morza ; Szansa ręki śmiertelnej ; Mewa. – Inne zanurzenie (Księdzu Janowi Twardowskiemu raz jeszcze): Odwiedzają cię w szpitalu ; Po szpitalu ; Twoje ślady ; Inne zanurzenie ; W domu Ojca ; Chwila z Tobą ; Sobie wciąż [dat. Kołobrzeg, styczeń 1998] ; Beze mnie ja ; "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza à Kempis ; Z Księgi Zachodu ; Według słońca (Jadzi i Ryszardowi Horodeckim oraz Ich pięknej Rodzinie) ; Bez brzegu ; Ćwiczenie oddechu. – Posłowie: Szymańska Adriana. Via crucis Zbigniewa Jankowskiego. – O autorze
  * Na s. 4 okł. błędny ISBN.
  * Nominacja do Nagrody Artusa 1999, za II kwartał, książka wiosny.

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe [wiersze] / projekt okł. Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Bernardinum, 2000. - 264 s. ; 24 cm
  ISBN 83-88487-07-8
      Zawartość: Ciążenie morza: Argument ; Miejsce wołające (fragment) ; Bezustanne ; Poetyka ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Opoka ; Odprysk ; To za nas (Annie German) ; Akt wiary ; Droga do iskry ; Litania za rybaków. – Wysokie łowisko: Opowieść praktykanta ; Kropla żywiołów ; Rozwiązania ; Sposób istnienia ; Jest, jak chciałem ; Małżeństwo (fragment) (2) ; Kontrowersja ; Człowiek-Wietnam. – I gdyby wszystkie żagle: W górę morza ; Kuter ; Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) ; Źrenica (Tereni) ; Perła proroka ; Póki życia ; Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Odwołanie łaski ; Zmartwychwstanie ; Tak pisać… ; Hymn. – Psałterz bałtycki: O żonie ; Simone Weil w odpowiedzi ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Modlę się w oczy psa. – Wiązanie tratwy: Przedzimie ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Modli się za nas morze ; Powrót do matki ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Dobry wiatr ; Gdy miłość czyni cuda ; Ukryty w tobie ; Miejsce akcji ; W słonecznej przystani. – Ostrzeżenie przed lądem: Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Morze przez ciebie (Teresie) ; Drzewa w oknie ; Więcej nie chcę, Panie ; Propedeutyka modlitwy ; Kropla (1-2) ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław, 1974]. – Żywioł wszelki: Dojrzeć do hymnu ; Codzienne umieranie ; Wielki list ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Sens ; Litania ; Znad pamiętnika ; W dole ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) ; Martwe łowiska ; W Dzień Zmarłych. – Zanurzenie: Złoty garb ; Królestwo Twoje ; Modlitwa do żony (fragmenty) ; Całym sobą (Dla o. Marcina Babraja). – Kto żyje: Wypędzanie psa ; Ojczyzna. – Żegluga (fragmenty poematu) [dat. 1979-1982]: 1. Zejście na ląd ; 4. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 7. Statek-widmo ; 16. Księga Rodzaju ; 21. Ślepa Afryka ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 32. Niebieska przepaść ; Z „Epilogu”. – Według Jonasza: Jak było na początku ; Los Boga ; Kuszenie ; Niecierpliwość ; Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla Waldemara Jońca) ; Podobny do fali ; Podróż do pierwszego światła ; Śmierć ; Z poematu „O współczesnych rybakach reportaż poetycki” (1. Dno odysei ; 2. Oni wszyscy toną ; Zaczynam się uczyć morza). – Falochrony: Z cyklu „Spotkanie z ojcem” (1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 4. Pierwszy brzeg ; 5. Boże, mój Boże ; 6. Okulary ; Ojciec i syn ; Syn marnotrawny ; Falochrony ; Krzyż. Chrystus mówi) ; Z poematu „Abecadło dla wnuka” (3. Czyściec ; Mała homilia o modlitwie ; Próba wody ; Psalm ; Ujeżdżanie ; Dziękczynienie) ; Z cyklu „Kaszubeja” (1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy ; Powrót do Kołobrzegu [dat. Kołobrzeg, 31 III 1984]). – Spokojnie, wodo: Samotni żeglarze [dat. Kołobrzeg, listopad 1985] ; Obecnośc [dat. czerwiec 1987] ; Brat Albert [dat. Sopot, 3 III 1989] ; Walka Jakuba ; Wieczny pościg [dat. Sopot, 4 XI 1988] ; Rozum i ryba [dat. Sopot, 1989] ; Pościg (o. Jackowi Salijowi) ; Na jaw ; Z psem w lesie (Księdzu Janowi Twardowskiemu) [dat. Sopot, 20 XI 1988] ; Morze w domu [dat. Sopot, 1990] ; Pokój wieczny [dat. Sopot, 1990]. – Port macierzysty: Otchłań przyzywa otchłań [dat. Sopot, 8 VI 1991] ; Na wysokości Gibraltaru [dat. Sopot, 4 III 1992] ; Tyle słów [dat. Sopot, 5 II 1994] ; Modlitwa za dobijanych [dat. Sopot, 14 III 1992] ; Z cyklu „Różaniec z matką” (1. Antypody ; 2. Budzenie matki ; 3. Igła ; 6. W Ogrójcu ; 12. Spychanie wieloryba ; 14. Błogosławieństwo [dat. Bydgoszcz, 1992-1994] ; Hymn do niepochwytności [dat. Bydgoszcz, 7 X 1992] ; Obok siebie [dat. Sopot, 27 IV 1994] ; Nakaz [dat. Sopot, 10 V 1994]. – Powiedz, Rabbi: Requiem dla siebie ; Zielona fala ; Zaświaty, deszcz [dat. Sopot, 31 XII 1995] ; Dokąd ; Wmieszany ; Porwany ; Niedopolowany (I-II) ; Pobojowisko ; Gdy Bóg cię opuszcza ; Powrót gołębia ; Nad Biblią ; Niebieski jamnik ; Według Mozarta (Kazikowi Nowosielskiemu) ; Urna pełna morza ; Na odwrocie wody ; Ale ja Cię wskrzeszę ; Po szpitalu ; Ptaki Sai ; Palacz ; Gotlandia. Takie pocieszenie ; Po wszystkim ; Modlitwa ; Odlot [dat. Sopot, 23 VII 1996] ; Inne zanurzenie ; Chwila z Tobą ; Według słońca ; Bez brzegu ; Ćwiczenie oddechu ; Twoje ślady. – Czysta intencja : wiersze nowe: Czysta intencja ; Zachód morza ; Po wielu latach ; Z łaski snu [dat. Noc, 14-15 II 2000] ; Droga (Tadeuszowi Skutnikowi) [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Moje Betlejem [dat. Sopot, styczeń 1999] ; Lekcja morza I [dat. Wigilia, 1998] ; Lekcja morza II ; Posłaniec [dat. Sopot, 12 XII 1999] ; Babel [dat. Kołobrzeg, luty – Sopot, grudzień 1999] ; Moja wina ; Słowo Ojcze ; Modlitwa wielkopostna ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, Przyjacielowi) ; W Twoje ręce (1-2) ; Struna ciszy (Księdzu Janowi Sochoniowi [dat. Sopot, 2-3 III 2000] ; Twarzą w Twarz (Krystynie Miłobędzkiej i Andrzejowi Falkiewiczowi). – Trójgłos o poezji Zbigniewa Jankowskiego: Anna Kamieńska [dat. 1974] ; Ks. Jan Twardowski [dat. 1980 ; 5 V 1997] ; Karol Maliszewski [dat. 1999]. – O autorze.
  * Nagroda GTPS-u za twórczość artystyczną w 2000 r. w dziedzinie poezji.

 1. Posłańcy żywiołu [szkice] / projekt okł. i strony tytułowej Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2001. - 323 s. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-77-X
      Zawartość: Od autora [dat. Sopot, 2 VII 2001] ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu). – Rozpędzone morze : z dziennika rejsów rybackich (1-23) ; w tekście wiersz aut.: 22. Litania za rybaków. – Tworzyć statek (Jackowi Łukasiewiczowi): Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; [Dziennik] (1-60) ; w tekście wiersze aut.: 11. Morze przez ciebie (Tereni) ; 16. Kołobrzeg pierwszy i drugi ; 19. O żonie ; 23. W słonecznej przystani ; 30. Drzewa w oknie ; 32. Więcej nie chcę, Panie ; 33. Dojrzeć do hymnu ; 39. Poetyka ; 40. Miejsce akcji ; 43. Kropla żywiołów ; 54. Modlitwa do żony (1-2) ; 60. Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; wiersz Teresy Ferenc: 48. W domu. – Atlantyk, dnia...: Sztuka pisania morzem ; [Dziennik] (1-54) ; w tekście wiersze aut.: 5. Latarnia morska w Dunkierce ; 9. Zejście na ląd ; 22. Znaki plemienne ; 28. Księga Rodzaju ; 43. Statek-widmo ; 46. Uciekinierzy ; 54. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; w tekście prywatne listy od żony: 17. Zbysz, wyczytałam... [dat. Sopot, 12 V 1979] ; 17. Wiesz Kochanie... [dat. Sopot, 13 V 1979] ; 20. Jechałam dziś kolejką... [dat. Sopot, 15 V 1979] ; 20. To już środa... [dat. Sopot, 16 V 1979] ; 20. Pomalowałam balkon... [dat. Sopot, 17 V 1979] ; 23. Patrzę na nasz las... [dat. Sopot, 18 V 1979] ; 26. Zbysz, Zbyszyna, Zbyszysko...[dat. 26 V 1979] ; 26. Ech, ten nocny człowiek... [dat. Sopot, 30 V 1979] ; 31. Wszystko, co robię... [dat. Sopot, 5 VI 1979] ; 38. Popatrz, Kochanie... [dat. Sopot, 20 VI 1979] ; 48. Kochanie moje... [dat. 3 VII 1979] ; 50. Zabawiłam chwilę nad wodami... [dat. Sopot, 8 VII 1979] ; 53. Ty przynajmniej użyłeś lata tego roku... [dat. Sopot, 21 VII 1979] ; 53. Wokoło mokro... [dat. 22 VII 1979]. – Posłańcy żywiołu (Kazikowi Nowosielskiemu): Ojczyzna ; [Dziennik] (1-62) ; w tekście wiersze aut.: 1. Podobny do fali ; 8. Zaczynam się uczyć morza ; 12. Wypędzanie psa ; 32. Śmierć ; 35. To za nas skarży się wysoko... ; 35. Wieczna Anna (fragment) ; 35. Teilhard – miłość przestrzenna ; 38. Pukanie przez sen ; 38. Dzień dobry, ojcze ; 39. Pierwszy brzeg ; 43. Z poematu "Abecadło dla wnuka" (Czyściec) ; 45. Kuszenie ; 49. Syn marnotrawny ; 58. Wielki list ; 62. Ujeżdżanie. – Ucieczka ze statku (1-35) ; w tekście wiersze aut.: 22. Każdej nocy ; 30. Okulary. – Pacyfik, dnia... (1-68) ; w tekście wiersze aut.: 13. Na wysokości Gibraltaru ; 14. Krzyż. Chrystus mówi ; 19. Pościg (O. Jackowi Salijowi) ; 23. Jak było na początku ; 34. Czekanie na pilota ; 57. Wieczny pościg ; 60. Pokój wieczny ; 68. Po wszystkich morzach ; listy aut. do żony: 18. Ter, ukochana na niebiesko!... [dat. 16.04 właśc. 16.06] ; 27. Teresińsko kochane żarliwie!... [dat. Guayaquil, 24 VI, 9.15] ; 36. Moja dobra... [dat. Reda Callao – Lima, 12 VII, 14.00] ; 38. Chociaż parę słów... [dat. Puerto Montt, 28 VII, 7.00] ; 47. Ciemniutko. Za parę godzin... [dat. Pacyfik, dnia 5 VIII, 5.55] ; listy Teresy Ferenc do aut. i wiersz: 28. Tak... widzisz... [dat. Sopot, 31 V 1986] ; 35. Ach, Kochany mój... [dat. Sopot, 4-8 VI 1986] ; 40. Kochanie, wyjęłam kartkę... [dat. Sopot, 27 VII 1986] ; 46. Kochanie moje... [dat. Sopot, 31 VII 1986] ; 63. Mój kochany!... [dat. Sopot, 12 IX 1986] ; 32. [wiersz] Psalm, o tej która ocalała. – Port macierzysty: Modlitwa za dobijanych [dat. Sopot, 14 III 1992] ; Różaniec z matką [dat. Bydgoszcz 1992-1994] (1. Antypody ; 2. Budzenie matki ; 3. Igła ; 4. W Ogrójcu) ; Po wszystkim ; Moje Betlejem [dat. Sopot, styczeń 1999] ; Posłaniec [dat. Sopot,12 XII1999] ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, Przyjacielowi) ; Droga (Tadeuszowi Skutnikowi) [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Bez brzegu ; Inne zanurzenie ; Czysta intencja [dat. Sopot, 2000]. – Od wydawcy. – O prozie refleksyjnej Zbigniewa Jankowskiego (Kuncewicz Piotr: {Szkice do oceanu} ; Kamieńska Anna: {Atlantyk, dnia...} ; Szymańska Adriana: Spojrzenie na całość).
  * "Rozpędzone morze" – zapiski z rejsów bałtyckich w okresie: 2 VIII 1967 – 6 VII 1978. "Tworzyć statek" – zapiski z Kołobrzegu, Wrocławia i Sopotu z okresu: 1 XI 1970 – 6 IV 1979. "Atlantyk, dnia..." – zapiski z rejsu oceanicznego z okresu: 12 V – 2 VIII 1979. "Posłańcy żywiołu" – zapiski z Sopotu z okresu: 17 I 1981 – 20 II 1986. "Ucieczka ze statku" – zapiski z Sopotu z okresu: 19 III – 5 V 1986. "Pacyfik, dnia..." – zapiski z rejsu oceanicznego z okresu: 27 V – 18 IX 1986.

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001 [wiersze] / redakcja i projekt graf. książki Krzysztof Kuczkowski. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu : Dwumiesięcznik Literacki Topos, 2001. - 39 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Toposu ; 13)
  ISBN 83-912295-5-6
      Zawartość: Wielkie tło [dat. Sopot, 8-12 V 2000]. - Wspólna krawędź: Z psem u stóp (Adriannie Szymańskiej) [dat. Sopot, 8 I 2001] ; Wciąż Koniński [dat. Sopot, noc 26-27 I 2001] ; Olga Tokarczuk. Sen [dat. Sopot, 1-2 II 2001] ; Sen. Pisał się wiersz [dat. Sopot, 25-26 XI 2000] ; Na krawędzi [dat. Sopot, noc 30-31 XII 2000] ; „A cóż to jest prawda?” ; Znad pamiętnika II [dat. Sopot, 15 II 2001] ; Po drugiej stronie ; Posłaniec [dat. Sopot, 12 XII 1999] ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, Przyjacielowi); Znowu Cię nie ma [dat. Sopot, 1 II 1999] ; Trzeci biegun ; Modlitwa wielkopostna ; Teraz ; Modlitwa ze śmiercią [dat. Sopot, 24-26 II 2000]. - Zmęczony blask: Wyciszenie II [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Odwiedziny Kołobrzegu [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Przebierańcy [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Erotyk pod siedemdziesiątkę ; Windsurfing ; Świadomość [dat. Sopot, 2-5 III 2001] ; Suma ; Droga (Tadeuszowi Skutnikowi) [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Moje Betlejem [dat. Sopot, styczeń 1999] ; Razem (Na moje siedemdziesięciolecie) [dat. Sopot, 9 VIII 2001] ; Od wydawcy
  * Na okł. I wykorzystano linoryt Jacka Solińskiego pt. "Wola trwania".
  * Zbiór wierszy uznany przez Piotra Cielesza za najważniejszy tom poetycki 2001 r. (Cielesz Piotr, "25 najważniejszych tomików wierszy 1980-2004 (2)", Autograf 2007, nr 5, s. 15)

 1. Ciernie wody [wiersze]. - Pelplin : Bernardinum, 2003. - 73 s. ; 20 cm
  ISBN 83-7380-041-7
      Dedykacja: Mojej wnuczce Tosi
      Zawartość: Jeszcze sztorm: Zwalisko ; Przegrałem, Jezu [dat. Sopot, 18 XII 2001] ; Z dna ; Boże mój [dat. Sopot, styczeń 2002] ; Niemoc [dat. Sopot, styczeń 2002] ; Podwyższenie [dat. Sopot, styczeń 2002] ; Przyjaciele Hioba [dat. Sopot, styczeń 2002] ; Inna możliwość ; Jedno pytanie [dat. Sopot, luty 2002] ; O jak tu… ; Po wszystkim II ; Mur II ; Jestem ; Tylko w chwilach ; Twoje ja [dat. Sopot, 18 VI 2002] ; Po kamienowaniu ; Kubek ; Do Ojca Pio [dat. Sopot, 3 V 2002]. – Jedno pytanie: Z Księgi Mojżesza ; Igła i morze ; Moja wiara ; Przydrożny ołtarz ; Jubilat do młodego [dat. Sopot, styczeń 2002] ; Bez litości ; Zbrodnia i kara ; Modlitwa o czyste sumienie [dat. Kołobrzeg, 3 XI 2001] ; Cumy [dat. Sopot, 15 XII 2001] ; Troska ; Tworzenie (Wacławowi Tkaczukowi) [dat. Kołobrzeg, 16 IV 2002] ; Kołobrzeg. Glos we śnie [dat. Kołobrzeg, 1 XI 2001] ; Mój obraz, Twoje podobieństwo [dat. Sopot, maj 2002]. – Okna wody: Jedenaste przykazanie [dat. Sopot, 29 X 2002] ; Żywy mur [dat. Sopot, październik 2002] ; Lekcja 1. Przekraczanie ; Lekcja 2. Bezbrzeże ; Bez drogi [dat. Sopot, 17 VIII 2002] ; Okna wierzby [dat. Sopot, 15-17 IX 2002] ; Nie będzie końca ; Ptasznik [dat. Kołobrzeg, kwiecień 2002] ; Bez słowa [dat. Kołobrzeg, 17 IV 2002] ; Wiersz ; Urna i morze ; Po śmierci ; Mistyka ; Moje pisanie. – O autorze. – O nowych wierszach Zbigniewa Jankowskiego: Jacek Łukasiewicz [przedruk Arkusz 2002 nr 1] ; Katarzyna Bieńkowska [przedruk Nowe Książki 2001 nr 12].
  * Na okł. wykorzystano zdjęcie "Pejzaż morski" art. fot. Krzysztofa Kamińskiego ; zdjęcie portretowe aut. Teresy Ferenc.

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania [wiersze] / projekt okładki i strony tytułowej Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar ; Pelplin : Bernardinum, 2005. - 63 s. ; 20,5 cm
  ISBN 83-89923-06-8 ; ISBN 83-7380-262-2
      Zawartość: Razem [z tomu „Wielkie tło” (2001)]. – Odpływ : Cały życiorys ; Hymn starości ; Zadyszka ; Małż II ; Narodziny II ; Pokora ; Późna wiedza ; Wzdłuż brzegu ; Połów II ; Odpływ ; Ono ; Z krańców moich zmysłów... ; SMS do Ani ; Różaniec ; Boże młyny ; Serce Jezusa ; Ta księga II ; Z Księgi Mojżesza ; Międzyświaty ; Wstający ; Dokąd II ; Wschód słońca z Jägerem ; Nie na żarty ; Dzieje grzechu (Z pamiętnika). – Sztuka ubywania : Komunia ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, przyjacielowi) ; Ostatni rachunek ; Święta nicość ; Oczekiwanie ; Odwrotna fala ; Ciało i fale ; Odpływanie ; Ostatnie rozdanie ; Dawca ; Zapis mistyczny ; Poskramianie wewnętrznego psa ; Prawo mimikry ; Śmierć doskonała ; Zadanie ; Erotyk po drodze ; Idący ; Moje Betlejem II ; Nic więcej ; Awiatyk ; Sztuka ubywania ; Ciche przejście ; Po-słowie. Wiersz otwarty. – O autorze
  * IV okł. nota o autorze i fot.

 1. Biały delfin : nowy wybór wierszy  [wiersze]. - Warszawa : Nowy Świat, 2009. - 274 s. ; 20.5 cm
  ISBN 978-83-7386-344-6
      Zawartość: Dotyk popiołu : miniatury liryczne 1959, Wejście w las 1964, Rozmowa z ogniem 1965, Żar : poemat 1966 (z pierwszych zbiorków): Drzewo ; Żurawiowy dźwig ; Moja Bydgoszcz ; Liryka ; Dłonie ; Z cyklu "Za gorące twarze" (Popatrz, w przybytku naszej miłości... ; Przychodził... ; Przepiłuje ci nerwy... ; Mamo, deszcz pada...) ; Z mojego Śląska (Wypełzam z kompleksu czerni... ; To jest moje... [dat. Rybnik, 1962]) ; Kim był ; Dzieło mistrza chwali ; Garbaci ; Z poematu "Żar" (Tereni) (4. Odmykasz drzwiczki od pieca ; 15. Biorę cię z ciszy ; 17. Położyłaś mi na twarz bluzkę ; 18. Całą noc wołałaś [dat. Rybnik 1964 - Kołobrzeg 1965]) ; Rozkołysałaś morze. - Ciążenie morza 1970: Poetyka ; Teilhard - miłość przestrzenna ; Bezustanne ; Argument ; Opoka ; Miejsce wołające (fragment; 3) ; To za nas ; Akt wiary ; Odprysk ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; "Nasze morze" ; Droga do iskry. - Wysokie łowisko 1972: Odwrotna modlitwa ; Opowieść praktykanta ; Kropla żywiołów ; Sposób istnienia ; Jest, jak chciałem ; Niebo najniższe ; Małżeństwo (fragment ; 2) ; Kontrowersja ; Człowiek-Wietnam ; Więzy. - I gdyby wszystkie żagle 1973: W górę morza ; Fundament ; Kołobrzeska elegia (fragment) (Pamięci Emilii Gierczak) ; Źrenica (Tereni) ; Perła proroka ; Póki życia ; Skrzydła (Annie Kamieńskiej) ; Odwołanie łaski ; Zmartwychwstanie : Hymn ; Tak pisać... ; Pełne morze. - Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe 1974: O żonie ; Simone Weil w odpowiedzi ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Modlę się w oczy psa. - Wiązanie tratwy 1976: W drodze (1-2) ; Kołobrzeg (Kazimierzowi Cebuli) ; Powrót do matki ; Przedzimie ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat. Wrocław, 1974] ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) ; Dobry wiatr ; Gdy miłość czyni cuda ; Ukryty w tobie ; Miejsce akcji ; W słonecznej przystani ; Wobec córek. - Ostrzeżenie przed lądem 1977: Po chorobie - wynurzenie z perłą ; Morze przez ciebie (Teresie) ; Drzewa w oknie ; Więcej nie chcę, Panie ; Propedeutyka modlitwy ; Nad zatoką noc ; Kropla (1-2). - Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe 1978: Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) ; Martwe łowiska ; W dzień zmarłych ; Dojrzeć do hymnu ; Codzienne umieranie ; Wielki list ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Sens ; Litania ; Znad pamiętnika ; W dole. - Zanurzenie : modlitwy poetyckie 1980, Kto żyje 1980: Królestwo twoje ; Złoty garb ; Modlitwa do żony (fragment; 1-2) ; Wypędzanie psa ; Ojczyzna ; Całym sobą (Dla o. Marcina Babraja) ; Na jednym kolanie. - Żegluga : poemat (fragmenty) 1983: 1. Zejście na ląd ; 2. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; 7. Statek-widmo ; 16. Księga Rodzaju ; 21. Ślepa Afryka ; 26. Znaki plemienne ; 27. Apostołowie ; 28. Ten statek ; 30. Latarnia morska w Dunkierce ; 32. Niebieska przepaść ; Z "Epilogu" (II) [dat. 1979-1982]. - Według Jonasza 1983: Zaczynam się uczyć morza ; Jak było na początku ; Kuszenie ; Podobny do fali ; Podróż do pierwszego światła ; Śmierć ; Z poematu "O współczesnych rybakach reportaż poetycki" (1. Dno Odysei ; 2. Oni wszyscy toną ; Odlot łabędzi. - Pełne morze : wybór wierszy 1987, Falochrony 1987: Z cyklu "Spotkanie z ojcem" (1. Pukanie przez sen ; 2. Dzień dobry, ojcze ; 4. Pierwszy brzeg ; 5. Boże, mój Boże ; 6. Okulary) ; Falochrony ; Krzyż. Chrystus mówi: ; Ojciec i syn ; Syn marnotrawny ; Z poematu "Abecadło dla wnuka" (2. Z dalekiego brzegu ; 3. Czyściec) ; Próba wody ; Z cyklu "Kaszubeja" (1. Po wodę ; 2. Ziemia mowy ; 3. Hel. Walka ze Smętkiem ; 9. Miasto Kaszubów) ; Ujeżdżanie ; Pojedynek ; Dziękczynienie ; Samotni żeglarze ; Dryf ; Domini canis (O. Sławomirowi Słomie, dominikaninowi) ; Pościg (O. Jackowi Salijowi). - Spokojnie wodo 1991: Powołanie Jonasza [dat. Sopot, 1990] ; Koniński - wspólny ratunek [dat. Sopot, 5 XI 1988] ; Ballada o Żydku z pierwszej "A" ; Druga ballada o Żydku ; Walka Jakuba ; Wieczny pościg ; Rozum i ryba ; Obecność [dat. czerwiec 1987] ; Z psem w lesie (Księdzu Janowi Twardowskiemu [dat. Sopot, 20 XI 1988] ; Morze w domu ; Pokój wieczny ; Powracający. - Port macierzysty 1995: Walka z Aniołem I [dat. Sopot, 14 IV 1994] ; Na wysokości Gibraltaru [dat. Sopot, 4 III 1992] ; Modlitwa za dobijanych [dat. Sopot, 14 III 1992] ; Z cyklu "Różaniec z matką" (1. Antypody ; 2. Budzenie matki ; 3. Igła ; 6. W Ogrójcu [Bydgoszcz, 1992-1994] ; Tyle słów ; Pod mroczną górę [dat. Sopot, 21 IX 1992] ; Otchłań przyzywa otchłań ; Hymn do niepochwytności [dat. Bydgoszcz, 7 X 1992] ; Obok siebie [dat. Sopot, 27 IV 1994] ; Nakaz [dat. Sopot, 10 V 1994]. - Powiedz, Rabbi 1999: Porwany ; Wmieszany ; Dokąd ; Zielona fala ; Nad Biblią ; Powrót gołębia ; Według Mozarta (Kazikowi Nowosielskiemu) ; Niebieski jamnik ; Niedopolowany (I-II) ; A tak cię prosiłem ; Gdy Bóg cię opuszcza ; Ale ja cię wskrzeszę ; Po szpitalu ; Palacz [dat. Visby, 1996] ; Gotlandia. Takie pocieszenie [dat. Visby, 1996] ; Po wszystkim [dat. Visby, 1996] ; Odlot [dat. Sopot, 23 VII 1996] ; Inne zanurzenie ; Chwila z tobą ; Bez brzegu ; Ćwiczenie oddechu ; Twoje ślady. - Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe 2000: Czysta intencja : Droga (Tadeuszowi Skutnikowi) [dat. Kołobrzeg, luty 1999] ; Moje Betlejem [dat. Sopot, styczeń 1999] ; Posłaniec [dat. Sopot, 12 XII 1999] ; Modlitwa wielkopostna ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi) ; Twarzą w twarz (Krystynie Miłobędzkiej i Andrzejowi Falkiewiczowi). - Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001 2001: Wielkie tło [dat. Sopot, 8-12 V 2000] ; Z psem u stóp (Adrianie Szymańskiej) [dat. Sopot, 8 I 2001] ; Olga Tokarczuk. Sen [dat. Sopot, 1-2 II 2001] ; Modlitwa ze śmiercią [dat. Sopot, 24-26 II 2000] ; Razem (Na moje siedemdziesięciolecie) [dat. Sopot, 9 VIII 2001] ; Erotyk pod siedemdziesiątkę. - Ciernie wody 2003 (Mojej wnuczce Tosi): Zwalisko ; Przegrałem, Jezu [dat. Sopot, 18 XII 2001] ; Z dna ; Boże mój [dat. Sopot, styczeń 2002] ; O jak tu pełno... ; Po wszystkim II ; Jestem ; Po kamienowaniu ; Kubek ; Z księgi Mojżesza ; Moja wiara ; Tworzenie (Wacławowi Tkaczukowi) [dat. Kołobrzeg, 16 IV 2002] ; Lekcja 1. Przekraczanie ; Lekcja 2. Bezbrzeże ; Okna wierzby [dat. Sopot, 15-17 IX 2002] ; Nie będzie końca ; Urna i morze ; Mistyka. - Odpływ : Sztuka ubywania 2005: Cały życiorys ; Hymn starości ; Zadyszka ; Małż II ; Narodziny ; Połów II ; Ono ; Różaniec ; Ta księga II ; Ostatni rachunek ; Świeta nicość ; Odwrotna fala ; Ciało i fale ; Dawca ; Zapis mistyczny : Wschód słońca z Jägerem ; Komunia ; Idący ; Sztuka ubywania ; SMS do Ani ; Dokąd on pobiegł ; Nie na żarty ; Po-słowie. Wiersz otwarty. - Przypływ ; Jednanie 2009: Niedowiersz ; [dat. Sopot, 13 V 2006 (po trzynastu miesiącach świadomego niepisania)] ; Ono II ; Dzień ciała mego ; Morzyszcze II ; Wędrowna wydma ; Pieśń o świcie ; Z przygód Jonasza ; Usmiech ; Dziecko starosci ; Złote gody ; Matka Boska Bydgoska [dat. Bydgoszcz, 5 XII 2006 - Sopot, 5 I 2007] ; Szczątki ; Mówię mu: synu ; Który nas pojednał ; Wyrzutek sumienia ; ; Epitafium dla psa [dat. Sopot, 28 IX 2006] ; Modlitwa ciała ; Cały ze świata ; Ptaki niebieskie ; Pojednanie ; Dom wiersza ; Dom wiersza (wersja II) ; Mówię sobie ; Na łasce lotosu ; Biały delfin (1. On jest ; 2. Spotkanie) ; Złote runo (Teresie i Jackowi Łukasiewiczom). - O Autorze. - Dwugłos o pezji Zbigniewa Jankowskiego: Łukasiewicz Jacek. Przestrzeń ; Szymańska Adriana. W drodze ku Światłu.

 1. Przypływ ; Jednanie [wiersze] / projekt okładki i strony tytułowej Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar ; Pelplin : Bernardinum, 2009. - 88 s. ; 20, 5 cm
  ISBN 978-83-89923-42-4 ; ISBN 978-83-7380-671-9
      Zawartość: Pieśń o świcie. - Nocny przypływ: Niedowiersz: [dat. Sopot, 13 V 2006 (po trzynastu miesiącach świadomego niepisania)] ; Drugie narodziny Jonasza ; Dzień ciała mego ; Z przygód Jonasza ; Uśmiech ; Dziecko starości ; Ono II ; Mówię mu: synu ; Złote gody ; Matka Boska Bydgoska [dat. Bydgoszcz, 5 XII 2006 - Sopot, 5 I 2007] ; Szczątki ; Gdy to piszę ; Aż umrę cały ; Koniec wędkowania ; Nie będzie końca ; Absolut. - Świetliste dno (Joannie Konopackiej): Ta Księga II ; Legion ; Wielobój nieklasyczny ; Matka mówi: ; Morzyszcze II ; Wędrowna wydma ; Sługa wierny (1-3) ; Mówiło: ; Który nas pojednał ; Wyrzutek sumienia ; Epitafium dla psa ; Modlitwa ciała ; Samomobilizacja ; Trudna wzajemność ; Kubek ; Dogaszanie feniksa ; Modlitwa ze śmiercią ; Intencja. - Jednanie: Po sargassowych latach ; Wielkie tło ; Ptaki niebieskie ; Z wroną ; Kubek z herbatą (Annie od białego kubka i Maćkowi od "Bezczasu i niemiejsca") [dat. Sopot, sierpień 2008] ; Chwila ; Pojednanie ; Z liściem w ręce ; Biały delfin (1. On jest ; 2. Spotkanie) ; Ktoś pukał ; Mówię sobie: ; Dom Wiersza ; Dom Wiersza (wersja II) ; Klątwa ręki śmiertelnej (Młodemu) ; Na łasce lotosu ; Cały ze świata ; Biblijne powroty ; Złote runo (Teresie i Jackowi Łukasiewiczom) ; Urna i morze II [dat. Sopot, 5 II 2009] ; Dokonało się. - O autorze. - Adriana Szymańska o wierszach Zbigniewa Jankowskiego.
  * IV okł. fragment tekstu Adriany Szymańskiej nt. poezji aut. i fot.
  * II nagroda w dziedzinie poezji na X Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina".

 1. Zaraz przyjdzie [wiersze]. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2011. - 55 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Toposu" ; t. 64)
  ISBN 978-83-61002-29-1
      Zawartość: Światła ciszy. - Fala i cień: Radość jednania ; Rozmowa z poetą ; Każdego dnia ; Mój brat, Merton ; Fala i cień ; Otwarte morze II ; Budzenie anioła stróża ; Danse vital (Tobie, Tereniu, kochana, jedyna) [Sopot, 10 X - 6 XI 2010] ; Niedomknięte ; Dowody ; Pod krzyżem (Pamięci pierwszego spowiednika, który tłumaczył mi Boga) ; Wspólne dno ; Dobrze (wersja III) ; Powrót marnotrawnego ojca ; Łuska i oko ; ciało i fale. - Pieta morska: Michał Anioł ; Pieta morska (Helenie i Włodkowi Galickim) ; Twarz Piety ; Michał Anioł - Pieta na grób ; Pieta watykańska ; Matka i Syn ; Pieta watykańska II ; Twórca Piety, zachłanność ; Pieta z Gdańskiej Zatoki ; Pod tą spienioną bielą ; Burza. - Światła ciszy: Stary poeta ; Pukajcie... ; Skrzydłokwiat ; Teraz ; Dzieło ; Zaraz przyjdzie ; Powrót do źródła (Bogdanowi Jareminowi, autorowi wiersza "Kartezjańska logika") ; Sopot, niedziela ; Erotyk na starość ; zmarli sąsiedzi. - Kuczkowski Krzysztof: Od Redaktora. - O Autorze

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Droga do iskry ; Z białym kotem na ramieniu... ; Kopie ; Koparka ; Zębatki ; Rzeka przedmiotów ; Końcówka ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Litania za rybaków ; Koniec połowu ; Bezbrzeżne ; "Nasze morze" ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; Poetyka  [wiersze] // W: Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej / Teresa Ferenc, Piotr Bednarski, Zbigniew Jankowski, Stanisław Wasyl ; okł. i stronę tytułową projektował Janusz Tężycki . - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 44-60
  Z notą biograficzną i fot.

 1. Z cyklu żar  [wiersz] // W: Poeci i morze : antologia poezji o morzu / wybór, oprac. i wstep Leszek Prorok. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 175
 1. Poetyka ; Z dużej ; Opoka ; Martwa natura z Mauriakiem : czytając "Nowy pamiętnik życia wewnętrznego" ; Litania rybaków ; Rzeka przedmiotów  [wiersze] // W: Malowanie w przestrzeni : almanach poetów ziemi koszalińskiej / dokonała wyboru i napisała posłowie Anna Kamieńska ; oprac. graf. Tadeusz Piskorski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. - S. 53-60
 1. Wiersz // W: Węzły : forum młodych / red. Ryszard Dżaman. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Kultury : Towarzystwo Przyjaciół Szczecińskie, 1972
 1. Opowieść praktykanta  [wiersz] // W: Twarzą do słońca : wybór wierszy / wyboru dokonał Tadeusz Chudy. - Warszawa : nakł. ZG ZMW i Krajowej Rady KKMP, 1973. - S. 24–25
 1. Dedykacja // W: Rękopiśmienne dedykacje z księgozbioru Stanisława Czernika / wybór i oprac. Michał Kuna. - Łódź : Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty, 1975
 1. Poetyka  [wiersz] // W: Horoskop : pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej / ułożyła na każdy dzień roku Anna Kamieńska ; oprac. graf. Jerzy Treutler. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975. - S. 125
  * Wiersz umieszczony pod datą 17 czerwca.

 1. Dialog z Conradem (1-3) ; Lord Jim  [wiersze] // W: W imię Conrada : Joseph Conrad w poezji polskiej / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Skutnik ; oprac. graficzne Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 98-99
  * "Dialog z Conradem" zawiera: 1, (Pierwsze morze); 2, (Morze drugie i dalsze); 3, (Transmisja z ziemi i księżyca).

 1. Słowo wstępne ; Rozpędzone morze : z dziennika rejsów ; Opowieść praktykanta ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) ; Ze "Szkiców do oceanu" ; Kołobrzeg pierwszy i drugi ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Noty o autorach  [wiersze, wypowiedzi, fragmenty dziennika, wstęp, noty biograficzne] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór, słowo wstępne ; opracowanie, noty o autorach Zbigniew Jankowski ; obwoluta, okł. strona tytułowa oraz il. Czesław Tumielewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 7-14, 229-238, 369-392. - (Światowa Poezja Morska)
  * Nota biograficzna na s. 377.
  * "Ze Szkiców do oceanu": 14 - dat.: 26 XII 1970 ; 37 - dat.: 1 III 1971 ; 49 - dat.: 6 II 1972. - Wiersz "Kołobrzeg pierwszy i drugi" dat.: Wrocław 1974.

 1. Wiersz // W: W drodze / oprac. Istvan Dabi. - Gdańsk : Zakładowy Klub Kultury "Lastadia" Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, 1978. - (Klub Literacki "Strefy")
  * Przekłady na język węgierski wierszy polskich autorów; m.in. Z. Jankowskiego.

 1. Wiersz // W: Poezia poloneză contemporană / wybór, tł. i noty bibliograficzne Nicolae Mareş. - Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1981
 1. Kołobrzeg pierwszy i drugi ; Opowieść praktykanta ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu)  [wiersze] // W: Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. - Warszawa : Wydawnictwa COMUK, 1982. - S. 65-67
  ISBN 83-00-00382
 1. Podobny do fali  [wiersz] // W: Gdańska antologia poezji chrześcijańskiej : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, listopad 1984 rok. - Sopot : Kościół Świętego Michała, 1984. - S. [11]
 1. Oda do Kołobrzegu ; Kołobrzeska elegia ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Kołobrzeg pierwszy i drugi ; Kołobrzeg ; Na brzegu ; Grupa krwi – taniec Laokoona ; Kołobrzescy rybacy ; Litania za rybaków ; Nieuroczyste dni morza  [wiersze] // W: Nike kołobrzeska, Od Anetki kartka z Kołobrzegu, Kołobrzeg pierwszy i drugi i inne wiersze o Kołobrzegu / wybór i oprac. Ewa Lepczyńska ; posł. Jacek Klimżyński ; oprac. graf. Adela Ściesińska. - Kołobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima : Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985. - S. 18
  * Wiersz pt. "Kołobrzeg pierwszy i drugi" dat. Wrocław 1974.

 1. Znad pamiętnika ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Sens ; Pytania w nocy ; Dojrzeć do hymnu  [wiersze] // W: Kamień wiary / wyboru wierszy dokonali Ewa Odachowska-Zielińska, Andrzej Robert Zieliński. - Warszawa/Struga ; Kraków : Michalineum, 1985. - S. 141-142
  ISBN 83-7019-008-1
  Wyd. 2 1987
 1. [Ty moja w zgięciach toczona chmurami...] ; Więzy ; Modlę się w oczy psa ; Żywe srebro ; Przy stole ; Kontrowersja ; Rafał Wojaczek - w otwarte karty  [wiersze, szkic] // W: Mała muza od Reja do Leca : antologia epigramatyki polskiej / wybór i oprac. Alina Siomkajło. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - S. 657-658, 694. - (Biblioteka Poezji i Prozy)
  ISBN 83-06-01104-X
  * Nota na s. 878.

 1. Modlitwa o drugą ojczyznę  [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. i red. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Niezależne Wydawnictwo "Wolna Myśl", 1987. - S. 68
  * Wiersz dat. Kołobrzeg, marzec 1983 r.
  * Antologia tekstów gdańskich autorów, wydana poza cenzurą, jako dar na przyjazd do Gdańska papieża Jana Pawła II w czerwcu 1987 r.

 1. Nad zatoką noc ; Hymn ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu)  [wiersze] // W: Przylądki lepszych nadziei : wybór wierszy / wybór Grażyna Jankowska ; il. Zbigniew Dąbrowski. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1987. - S. 32, 64, 94
  ISBN 83-217-2684-4
 1. Proza // W: Kręgi religijne : wybrane fragmenty prozy polskiej XIX i XX wieku / wybór i oprac. Antoni Bednarek. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1987
  * Teksty o inspiracji i tematyce religijnej, m.in. Z. Jankowskiego.

 1. W imię życia ; Okulary ; Wspólne łowisko (1-2) ; Kuter  [wiersze] // W: Rysopis : antologia poezji / wybór i oprac. Rena Marciniak. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 77-79
  ISBN 83-203-2432-7
 1. Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Niebo najniższe  [wiersze] // W: Każdej nocy, każdego dnia : antologia polskiej liryki religijnej. T. 1 / oprac. Bogdan Ostromęcki. - Warszawa : Wydawnictwo Przeglądu Powszechnego, 1988. - S. 148, 251. - (Biblioteka Przeglądu Powszechnego)
 1. Podobny do fali  [wiersz] // W: Każdej nocy, każdego dnia : antologia polskiej liryki religijnej. T. 2 / oprac. Bogdan Ostromęcki. - Warszawa : Wydawnictwo Przeglądu Powszechnego, 1988. - S. 203. - (Biblioteka Przeglądu Powszechnego)
 1. Podobny do fali ; Mała homilia o modlitwie ; Modlitwa o drugą ojczyznę ; Syn marnotrawny ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Krzyż. Chrystus mówi: ; Propedeutyka modlitwy ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik ; il. Jan Góra. - Gdańsk : Kuria Biskupia Gdańska, 1988. - S. 39-46
  * Nota biograficzna na s. 138.
  * Wiersz "Modlitwa o drugą ojczyznę" dat.: Kołobrzeg, marzec 1983.

 1. Proza // W: Motywy modlitewne w prozie polskiej XIX i XX wieku / wybór i oprac. Antoni Bednarek. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1988
  * Zawiera fragmenty prozy m.in. Z. Jankowskiego.

 1. Zaczynam sie uczyć morza  [wiersz] // W: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. - Szczecin : Glob, 1989. - S. 338
  ISBN 83-7007-154-6
 1. Pełne morze ; Falochrony  [szkice ; wiersze] // W: Konkurs literacki im. Marcina Borzymowskiego 1979-1989 / wybór i oprac. Jacek Klimżyński. - Kołobrzeg : Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : Muzeum Oręża Polskiego, 1990. - Teka. - (Biblioteka Kołobrzeska, z. IV)
  * Zawiera: "Szkice do oceanu" [fragment] ; wiersze: Tak cicho ; Kołobrzescy rybacy ; Zaczynam się uczyć morza ; Spotkanie z ojcem ; Powrót do Kołobrzegu [dat.: Kołobrzeg, 31 III 1984].
  * Z notą biograficzną.

 1. Żywioł wszelki  [wiersze] // W: Konkurs literacki im. Marcina Borzymowskiego 1979-1989 / wybór i oprac. Jacek Klimżyński . - Kołobrzeg : Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : Muzeum Oręża Polskiego, 1990. - Teka. - (Biblioteka Kołobrzeska, z. IV)
  * Zawiera: Uziemienie (sobie do pamiętnika) ; Pogromca przyrody (Na śmierć Bałtyku) ; Oda do Kołobrzegu ; Kołobrzeg pierwszy i drugi [dat.: Wrocław 1974] ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu).
  * Z notą biograficzną.

 1. Martwe łowisko ; Jak po grudzie  [wiersze] // W: Jeśli gdzieś są ogrody : poezja "W drodze" / [wybór, układ, posł. Roman Bąk]. - Poznań : W drodze, 1991. - S. 91, 200
 1. Morze przez ciebie (Tereni) ; Listopad ; Droga do iskry ; Małżeństwo ; Perła proroka ; O żonie ; Miejsce akcji ; Księga Rodzaju ; Ukryty w tobie ; Więcej nie chcę, Panie ; Po chorobie – wynurzenie z perłą ; Wypędzanie psa ; Wobec córek  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 73-85
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. (s. 69-120) pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Od Anetki kartka z Kołobrzegu ; Modlitwa z Gdańskiej Zatoki ; Źrenica (Tereni) ; Teilhard – miłość przestrzenna ; Propedeutyka modlitwy ; Dom ; Drzewa w oknie ; Utopiony dom ; Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; Statek-widmo  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 86-95
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. (s. 69-120) pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Pukanie przez sen ; Dzień dobry, ojcze ; Okulary ; Teraz ja ; Ojceic i syn ; Całym sobą (dla Marcina Babraja) ; Czyściec ; Życie po życiu ; Modlitwa o drugą ojczyznę  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 112-120
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. (s. 69-120) pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Uciekinierzy ; Samotni żeglarze ; Złoty garb ; Modlitwa do żony ; W słonecznej przystani ; Znad pamiętnika ; Podobny do fali ; Moje przeprowadzki ; Powrót do Kołobrzegu ; W nowym domu ; Podróż do pierwszego światła ; Powrót do matki ; Ojczyzna  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 96-111
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. (s. 69-120) pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Wie eine Flut  [wiersz] // W: Lyrisches Quintet : fünf Themen der polnischen Dichtung / hrsg. und aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. - S. 124. - (Polnische Bibliothek)
  ISBN 3-518-40452-0
  * Dat.: Danzig, 1983.

 1. Modlitwa za dobijanych ; Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu)  [wiersze] // W: Miejsce obecności : jednodniówka literacka Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki / pod red. Jerzego Tomaszkiewicza. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1993. - S. 14-15
  * Fot. i nota biograficzna.

 1. Pogrzeb morski (Pamięci W. ST.) ; Sprawozdanie z egzotycznego rejsu  [wiersze] // W: Biesiada literacka / z udziałem poetów Mieczysława Czychowskiego, Andrzeja Grzyba, Zbigniewa Jankowskiego, Ewy Cecyli Laskowskiej, Krzysztofa Kuczkowskiego, Kazimierza Nowosielskiego
  . - Czarna Woda : b.w., 1994. - Teka
  * Wydawnictwo prezentujące twórczość poetów, którzy wzięli udział w Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie.
  * Z notą biograficzną.

 1. Dzień dobry ojcze  [wiersz] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp Tadeusz Jania ; grafika Roman Kot. - Kraków : [Tadeusz Jania], 1995. - S. 227-228
  ISBN 83-904699-0-1
  Wyd. 2 zm. [Tadeusz Jania] : nakł. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, 1999. - S. 192
 1. Listy // W: Zarębianka Zofia. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. - Kraków : Universitas, 1997. - S. 20, 21, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 63, 71, 72, 73, 76, 77, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96
  ISBN 83-7052-933-X
  * Krótkie fragmenty listów Z. Jankowskiego do Anny Kamieńskiej zostały opublikowane i omówione w rozdziale: Zakorzenienie w przestrzeni międzyludzkiej : korespondencja do Anny Kamieńskiej.

 1. List // W: Sochoń Jan. Zdania, przecinki, kropki... / posł. Julia Hartwig. - Poznań : W Drodze, 1998. - S. 212
  ISBN 83-7033-322-2
 1. Morze przez ciebie (Teresie)  [wiersz] // W: Najpiękniejsze wiersze znad morza / wybór wierszy Elżbieta Desperak ; fot. Maciej Sadowski. - Warszawa : Bis, 1998. - S. 45-46
  ISBN 83-87082-49-X
 1. Jak po grudzie  [wiersz] // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998 : antologia / zebrał i wstęp Tadeusz Jania ; il. Roman Kot. - Kraków : nakł. Fundacji „Sacrosong” : [Tadeusz Jania], 1999. - S. 20. - (Biblioteka Sacrosongu)
  ISBN 83-904699-8-7 (Jania)
  Wyd. 3 powiększone 2006
  * Pod tekstem: W: Z. Jankowski, Zanurzenie. Modlitwy poetyckie, Warszawa, Pax, 1981, s. 75.

 1. Sen w Wisby = Dröm i Visby  : zeszyt gotlandzki, 10 = Gotlandshäfte, 10  [wiersz] / translated from Polish into Swedish by Anders Bodegård // W: Navigare : Visby text book. No. 1, 1993-1999 / [red. Klaus-Jürgen Liedtke]. - Visby : Baltic Centre for Writers and Translators, 1999. - S. 116–117
  ISBN 91-87826-18-6
 1. Akt wiary ; Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, Przyjacielowi) ; Królestwo Twoje ; Mówi: ; Przed modlitwą ; Światło ; W słonecznej przystani ; Z łaski snu ; Znad pamiętnika  [wiersze] // W: Klęczy w cieniu Twojego milczenia : Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2003. - S. 98-103
  ISBN 83-88971-55-7
 1. Walka Jakuba : Walka z Aniołem I ; Walka z Aniołem II ; Brat Albert ; Poecie Michaelowi Zoellnerowi, który mnie pyta o brata Alberta ; Powołanie Jonasza ; Do Ojca Pio ; Na krawędzi ; Apostołowie  [wiersze] // W: Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004. - S. 40-42, 125-126, 271, 333-334, 430
  ISBN 83-88971-94-8
  * Wiersze dat.: "Walka z Aniołem II" Sopot, 16.IV.1994; "Brat Albert" Sopot, 3.III. 1989; "Poecie Michaelowi Zoellnerowi..." Sopot, 6.III.1989; "Powołanie Jonasza" Sopot, 1990; "Do Ojca Pio" Sopot, 3 V 2002; "Na krawędzi" Sopot, noc 30-31 XII 2000.

 1. Ballada o marynarskiej wierności ; Błogosławieństwo ; Codzienne umieranie ; Dzień dobry, ojcze ; Jak po grudzie ; Modlitwa ze śmiercią ; Niebieski jamnik ; Po sześćdziesiątce - hymn ; Razem (Na moje siedemdziesięciolecie) ; W dzień zmarłych ; Z d  [wiersze] // W: Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca : śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2005. - S. 134-142
  ISBN 83-7422-028-7 ; ISBN 978-83-7422-028-6
  * Wiersze dat.: "Modlitwa ze śmiercią" Sopot, 24-26 II 2000 r. ; "Po sześćdziesiątce - hymn" Sopot, 10 VIII 1992 r. ; "Razem" Sopot, 9 VIII 2001 r.

 1. Prometheis  [wiersz] // W: E antologia tes polōnikes poieses : (Antologia poezji polskiej XX wieku) / Áres kai Níkos Chadzinikoláu. T. 1. - Poznań : Poetikon, 2005. - S. 62. - (Biała i Kolorowa Seria Poetycka ; nr 222)
  ISBN 83-88143-29-8
 1. Bez litości ; Bez odpowiedzi ; Boże mój ; Igła i morze ; Jak było na początku ; Jak po grudzie ; Kontrowersja ; Moja wiara ; Na krawędzi ; Niemoc ; Po nocy ; Próba wody ; ? ; Z dna ; Zbrodnia i kara  [wiersze] // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939–2005 : antologia / zebr. i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb ; il. ks. Roman Kot sdb. - Wyd. 3 powiększone. - Kraków, 2006. - S. 46-49
  ISBN 83-904699-9-5
  * Wiersz pt. "Na krawędzi" dat: Sopot, noc 30-31 XII 2000.

 1. Ta księga II ; Marynistyka ; Całym sobą ; Jak było na początku  [wiersze] // W: Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała ; oprac. biogramów Kazimierz Nowosielski i Wojciech Zmorzyński ; projekt graf. książki i okł., skład komputerowy, reprod. fotograficzne Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - S. 60, 62
  ISBN 83-919189-5-5 ; ISBN 978-83-919189-5-1
 1. A tak Cię prosiłem ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Niebieski jamnik ; Pochwała niedowiarstwa // W: Za duży wiatr na moją wełnę : mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. - S. 129-133
  ISBN 978-83-7030-538-3
 1. Wypędzanie psa ; Czuwanie z bestią ; Budzenie matki ; Igła ; W Ogrójcu ; Katedra w Visby. Kamienowanie ; Wielkie tło ; Jubilat do młodego ; Matka Boska Bydgoska ; Po sarassowych latach ; Pieśń o świcie  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy / wstęp. wybór i red. Krzysztof Kuczkowski ; fot. Stefan Figlarowicz. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 40-54
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wyd. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział Gdańsk
  * Z notą na s. 39.
  * Wiersze dat.: "Czuwanie z bestią" - Sopot, 1.XI.1988, Dzień Zmarłych ; "W Ogrójcu" - Bydgoszcz, 1992-1994 ; "Wielkie tło" - Sopot, 8-12 V 2000 ; "Jubilat
  do młodego" - Sopot, styczeń 2002 ; "Matka Boska Bydgoska" - Bydgoszcz, 5 XII 2006 - Sopot, 5 I 2007.

 1. Podobny do fali ; Psalm do niepochwytności ; Ale ja Cię wskrzeszę ; Modlitwa o drugą Ojczyznę ; Kuszenie ; Codzienne umieranie  [wiersze] // W: Modlitewnik poetycki / pod red. ks. prof. Jana Sochonia. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 60, 61, 103, 213, 214, 215, 216-217, 284
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Idziesz do mnie... ; Boże, wyszarpywany z rąk... ; Dzięki Ci, Boże... ; Ale ja Cię wskrzeszę, Jezu... ; Teraz przyjdź, Chryste... ; Spraw, aby tam było tylko morze... ; Proszę, przyjdź... ; Boże mój, czemu mnie opuszczasz...

Publikacje w czasopismach 1. Czarne jagody // Dziennik Zachodni. - 1956, dod. Perspektywy, nr 52, s. 1
 1. Na Żuławach (Tragamin 1955) :  [wiersz] // Dziennik Zachodni. - 1956, dod. Perspektywy, nr 46, s. 4
  * Z notą.

 1. Pesymista ; Tragedia piosenki ; Uśmiech kapitana // Dziennik Zachodni. - 1956, dod. Perspektywy, nr 49, s. 4
 1. Płotka // Panorama. - 1956, dod. Panorama : powieść, nowela, rozrywki, nr 50, s. [3]
 1. Skazanie ; Zdumienie nietoperza ; Ziemskie :  [wiersze ; proza] // Dziennik Zachodni. - 1956, dod. Perspektywy, nr 47, s. 1
 1. Biała jaskółka // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 202, s. 4
 1. Czy wojna? ; Prośba osieroconej dziewczyny ; Wizja ; Zbliż się piesku!  // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 250, s. 4
 1. Dziecko i wojna // Dziennik Zachodni. - 1957, dod. Perspektywy, nr 58, s. 1
 1. Godziny Sokratesa // Trybuna Robotnicza. - 1957, nr 76, s. 4
 1. Krytyk i twórca :  [wiersz] // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 53, s. 3
 1. Krzyk ostrzegawczy ; Piąstki :  [wiersz ; proza] // Przemiany. - 1957, nr 3, s. 4
 1. Kwiat // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 130, s. 4
 1. List :  [wiersz] // Dziennik Zachodni. - 1957, dod. Perspektywy, nr 55, s. 3
 1. Na przystanku // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 220, s. 3
 1. Starcza dola // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 142, s. 4
 1. Tani nabytek // Dziennik Zachodni. - 1957, dod. Perspektywy, nr 58, s. 3
 1. Wyobraźnia :  [wiersz] // Dziennik Zachodni. - 1957, dod. Perspektywy, nr 54, s. 2
 1. Śmiejmy się // Dziennik Zachodni. - 1957, nr 169 [166], s. 4
 1. Bajeczki grudniowej gwiazdeczki :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 304, s. 10
 1. Boks kulturalny :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 109, s. 12
 1. Byk Apis :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 259, s. 12
 1. Chwila przed pisaniem :  [proza poetycka] // Kierunki. - 1958, nr 4, s. 10
 1. Czarodziejski flecik :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 74, s. 12
 1. Domki z resztek :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 25, s. 4
 1. Fraszki :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 6, s. 12
 1. Kapłani sztuki :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 295, s. 12
 1. List do "Przyjaciółki" :  [wiersz] // Kaktus. - 1958, nr 48, s. 3
 1. Marzenie uczciwego :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 21, s. 7
 1. Miniatury :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 97, s. 12
 1. Nałogowemu :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 11, s. 6
 1. Pieśń dziadka o babie :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 127, s. 12
 1. Pieśń o kategoriach :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 56, s. 12
 1. Pieśń o meblach z Wirku :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 5, s. 14
 1. Piosenka o podmiejskim pociągu :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 9, s. 3
 1. Pociąg nudy :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 17, s. 3
 1. Przygoda w pociągu :  [proza] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 139, s. 12
 1. Robak :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 20, s. 7
 1. Sen :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 19, s. 12
 1. W czytelniczym klubie :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 12, s. 8-9
 1. W restauracji :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 193, s. 12
 1. W sprawie opodatkowania wiatrówek :  [wiersz] // Kocynder. - 1958, nr 18, s. 10
 1. Wywiad :  [proza] // Trybuna Robotnicza. - 1958, nr 145, s. 12
 1. Bajeczny kraj :  [wiersz] // Głos Tygodnia. - 1959, nr 1, s. 4
 1. Madonno ; Nad Rudą :  [proza poetycka] // Panorama. - 1959, dod. Panorama : powieść, nowela, rozrywki, nr 33, s. 2
 1. Matrymonialne emigrantki :  [wiersz] // Kaktus. - 1959, nr 9, s. 5
 1. Drzewo ; Kolory ; Pustka :  [proza poetycka] // Odra. - 1960, nr 45, s. 5
 1. Kaczka :  [proza poetycka] // Odra. - 1960, nr 4, s. 6
 1. Miś :  [proza poetycka] // Trybuna Robotnicza. - 1960, nr 67, s. 12
 1. Pechowiec :  [proza poetycka] // Trybuna Robotnicza. - 1960, nr 43, s. 12
 1. Talent połamany :  [wiersz] // Trybuna Robotnicza. - 1960, nr 240, s. 12
 1. Škola vožnje :  [proza poetycka] / tł. Boris Hutinec // Jež [Jugosławia]. - 1960, nr XXVI, s. 1099
 1. Droga we mnie :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1961, nr 24, dod. Wiatraki, nr 24, s. 3
 1. Krążenie :  [proza poetycka] // Życie Literackie. - 1961, nr 18, s. 8
 1. Dłonie ; Siódmego dnia :  [proza poetycka] // Fakty i Myśli. - 1962, nr 23, dod. Wiatraki, nr 23, s. 4
 1. Komary ; Dzieło mistrza chwali :  [wiersze] // Współczesność. - 1962, nr 22, s. 9
 1. Leopolda ścieżką polną :  [proza poetycka] // Życie Literackie. - 1962, nr 49, s. 6
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Slezak Czesław. Gwiazda Dawida, Katowice, 1961 // Odra. - 1962, nr 3, s. 101-102
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Slezak Czesław. Gwiazda Dawida, Katowice, 1961 // Fakty i Myśli. - 1962, nr 4, dod. Wiatraki, nr 4, s. 2, 4
 1. Gwiazda :  [proza poetycka] // Fakty i Myśli. - 1963, nr 20, dod. Wiatraki, nr 20, s. 3
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Lubosz Bolesław. Milczenie węgla, Katowice, 1962 // Fakty i Myśli. - 1963, nr 21, dod. Wiatraki, nr 21, s. 4
 1. Wyspa pięściarzy :  [proza poetycka] // Trybuna Robotnicza. - 1963, nr 147, s. 8
 1. "Anna" (Przypisane kopalni w Pszowie) :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 38, s. 2
 1. Anna :  [fragment poematu] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 2, dod. Wiatraki, nr 2, s. 4
 1. Czarny Krzysztof (Pamięci Baczyńskiego) ; Powrót :  [wiersze] // Poglądy. - 1964, nr 7, s. 13
 1. Erotyki :  [wiersze] // Zwrot. - 1964, nr 12, s. 15
 1. Jak ty dzisiaj haczysz... :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 3, dod. Wiatraki, nr 3, s. 2
 1. Klęczę nad rzeką ; Kim był ; Bliżej ryb ; Ranek :  [wiersze] // Współczesność. - 1964, nr 2, s. 6
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Bochenek Władysław. Ciężar świtu, Katowice, 1962 // Fakty i Myśli. - 1964, nr 2, dod. Wiatraki, nr 2, s. 4
 1. Uczucia, myśli, obrazy... :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1964, nr 49, s. 9
 1. Zaśnieżyło od firan... ; Nawet gdy pisze zieloną kredką ; Przezroczystą z czarną kroplą serca... :  [wiersze] // Poglądy. - 1964, nr 22, s. 15
  * Wiersze pod wspólnym tytułem "Erotyki".

 1. Przypływ ; Stamtąd :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1965, nr 43, s. 3
 1. Twoje dłonie... :  [wiersz] // Nadodrze. - 1965, nr 1, s. 10
 1. Ambitny nurt :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pawlak Tadeusz. Korzenie, Poznań, 1966 // Pomorze. - 1966, nr 17, s. 12
 1. Czarne, czarne sady :  [recenzja]. - Rec. pracy: Horak Stanisław. Listopadowe sady, Katowice, 1965 // Fakty i Myśli. - 1966, nr 8, dod. Wiatraki, nr 8, s. 4
 1. Czekanie na Godota :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1966, nr 36, s. 4
 1. Kazimierz Cybula // Pomorze. - 1966, nr 18, s. 15
 1. Konspekt dla pierwszego rejsu :  [wiersz] // Nadodrze. - 1966, nr 10, s. 9
 1. Koza pesymistka :  [wiersz] // Nadodrze. - 1966, nr 18, s. 12
 1. Lekcja prawdziwego Śląska :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pietras zdzisław. Dziewczyna z bukowego parku, Katowice, 1965 // Fakty i Myśli. - 1966, nr 10, dod. Wiatraki, nr 10, s. 2
 1. Małe orędzie (Teresie Ferenc) :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 13, s. 3
  * Wiersz z nowego tomiku "Żar".

 1. Narzędzie :  [proza] // Nadodrze. - 1966, nr 20, s. 12
 1. Pieśń żgajków :  [wiersz] // Nadodrze. - 1966, nr 12, s. 12
 1. Poezja "połączona z ziemią" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Morawski Zdzisław. Płaskorzeźby, Katowice, 1965 // Poglądy. - 1966, nr 1, s. 15
 1. Położyłaś mi na twarz... :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 14, s. 8
 1. Żar : (fragmenty) :  [poemat] // Zapiski Koszalińskie. - 1966, numer specjalny Koszalin Literacki, s. 110–111
 1. Budzenie człowieka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pawlak Tadeusz. Korzenie, Poznań, 1966 ; tegoż: Człowiek najdalszy, Gdynia, 1966 // Zapiski Koszalińskie. - 1967, nr 3, s. 132-134
 1. Kierunki podróży :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kuriata Czesław. W kazda podróż, Warszawa, 1966 // Fakty i Myśli. - 1967, nr 11, dod. Wiatraki, nr 11, s. 4
 1. Kołobrzeska grupa poetycka Reda ; To ona (1-2) :  [wstęp, fragment poematu] // Pomorze. - 1967, nr 11, s. 11
  * Pod wspólnym tytułem "Kołobrzeska Grupa Poetycka Reda" umieszczone wiersze Z. Jankowskiego, J. Lechowskiego, T. Ferenc, Cz. Michałowskiego, W. Uptasa, S. Wasyla i P. Bednarskiego. Wstęp Z. Jankowskiego do kolumny wierszy.

 1. Matce :  [wiersz] // Nadodrze. - 1967, nr 14, s. 8
 1. Ogień i waga :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bacewicz Wanda. Cisza i ciemność, Warszawa, 1961 ; tejże: Wykradanie ognia, Warszawa, 1964 ; tejże: Waga, Warszawa, 1966 // Fakty i Myśli. - 1967, nr 2, dod. Wiatraki, nr 2, s. 2
 1. Pieśń militarystów :  [wiersz] // Nadodrze. - 1967, nr 5, s. 12
 1. Porażeni laurem :  [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1967, nr 23, dod. Wiatraki, nr 23, s. 4
 1. Próba buntu ; Bliźnich obcowanie :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1967, nr 36, s. 9
 1. Protest Kazimierza Hoffmana :  [recenzja]. - Rec. pracy: Hoffman Kazimierz. Rousseau, Kraków, 1967 // Fakty i Myśli. - 1967, nr 20, dod. Wiatraki, nr 20, s. 2, 4
 1. Puste ręce ; Koniec połowu :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1967, nr 30, s. 4
 1. Rzeźba autentyczna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kijonka Tadeusz. Rzeźba w czarnym drzewie, Katowice, 1967 // Fakty i Myśli. - 1967, nr 15, dod. Wiatraki, nr 15, s. 4
 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze ; Końcówka :  [wiersze] // Poezja. - 1967, nr 7, s. 36
 1. Tryptyk o nieudanym połowie (1-3) :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1967, nr 2, dod. Wiatraki, nr 2, s. 3
 1. W stronę kamienia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wasyl Stanisław. Gasnące wzgórza, Poznań, 1966 // Pomorze. - 1967, nr 9, s. 13
 1. Coś jeszcze :  [wiersz] // Pomorze. - 1968, nr 4, s. 4
 1. Dialog ze sobą :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 54, s. 4
 1. Droga do iskry ; Zębatki :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 13, s. 9
 1. Glada albo wmawianie pogody :  [szkic] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 20, s. 7
 1. Głębokość ; Nad lasztą :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1968, nr 45, s. 10
 1. Koparka :  [wiersz] // Nurt. - 1968, nr 2, s. 14
 1. Martwe patronaty // Fakty i Myśli. - 1968, nr 17, s. 10
 1. Opoka :  [wiersz] // Głos Młodzieży Wiejskiej. - 1968, nr 8, s. 18
 1. Poeta prowincji czy prowincja poety? // Fakty i Myśli. - 1968, nr 16, s. 7
 1. Poetyka // Życie Literackie. - 1968, nr 23, s. 9
  * Wiersze M. Aluchny-Emelianow, S. Chacińskiego, E. Dyczka, H. Szylkina, T. Ferenc, Z. Jankowskiego, J. Koniusza, B. Żurakowskiego, J. L. Ordana, S. W. Piskora i A. K. Waśkiewicza wydane pod wspólnym tytułem "Wiersze poetów Ziem Zachodnich".

 1. Poezja złotego środka :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szymborska Wisława. Sto pociech, Warszawa, 1967 // Tygodnik Kulturalny. - 1968, nr 8, s. 4
 1. Przykład zaangażowania :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gisges Jan Maria. Dzień spokojnego słońca, Łódź, 1967 ; tegoż: Modrzewie, Warszawa, 1959 ; tegoż: Rzeczy najmniejsze, Warszawa, 1963 // Fakty i Myśli. - 1968, nr 10, s. 10
 1. Triumf poetek :  [szkic]. - Cykl "Akcenty" // Tygodnik Kulturalny. - 1968, nr 42, s. 10
 1. Triumf poetek :  [szkic]. - Cykl "Ujęcia" // Fakty i Myśli. - 1968, nr 21, s. 7
 1. Tryptyk o nieudanym połowie :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 306, s. 4
 1. Akt wiary ; To za nas skarży się wysoko... :  [wiersze] // Poezja. - 1969, nr 8, s. 66
 1. Erotyk z lęku ; Kopie :  [wiersze] // Nadodrze. - 1969, nr 1, s. 9
 1. Gorzka mądrość dojrzałego wieku :  [recenzja]. - Rec. pracy: Aluchna-Emelianow Marta. Szukanie kształtu, Warszawa, 1962 ; tejże: Popiół i proch, Poznań, 1964 ; tejże: Wiem i nie wiem, Poznań, 1968 // Twórczość. - 1969, nr 3, s. 110-113
 1. Opoka :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 7, s. 18-19
 1. Pochylnie :  [wiersz] // Pomorze. - 1969, nr 2, s. 10
 1. Próba nocy :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 1, s. 35
 1. Ręce :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 2, s. 35
 1. Teilhard :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 4, s. 35
 1. W kręgu żywej poezji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bacewicz Wanda. Krąg otwarty, Warszawa, 1968 // Fakty i Myśli. - 1969, nr 24, s. 10
 1. Wy tu jesteście dziko :  [wiersz] // Nadodrze. - 1969, nr 13, s. 8
 1. Ciążenie morza :  [nota] // Nasz Klub. - 1970, nr 8, s. 32
  * Nota nt. twórczości poetów "Redy".

 1. Koniec połowu ; "Nasze morze" ; Tryptyk o nieudanym połowie (I-III) ; Płynąc :  [wiersze] // Nasz Klub. - 1970, nr 8, s. 32
  * Wiersze z tomu "Ciążenie morza".

 1. Kołobrzeska elegia (Pamięci Emilii Gierczak) ; Okolica Teresy ; Człowiek-Wietnam :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 268, s. 5
 1. Kropla żywiołów ; Odejścia ; Na falach ultrasubiektywnych :  [wiersze] // Poezja. - 1970, nr 9, s. 45-46
 1. Na ostrzu morza :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1970, nr 18, s. 7
 1. Nie ma morza :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 170, s. 6
 1. Okolica Teresy : (fragment) :  [wiersz] // Pomorze. - 1970, nr 10, s. 12
 1. Osaczony :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wojaczek Rafał. Sezon, Kraków, 1969 // Twórczość. - 1970, nr 3, s. 110-111
 1. Podniesienie ; We mgle ; Kuter ; Fala po zmysłach ; Bo to jest ważne ; W górę morza :  [wiersze] // Pobrzeże. - Nr 16 (1970), s. 20
  * Wiersze z cyklu: "Ponad łowiskiem".

 1. Popatrz, jak żyje burta ; Transmisja z ziemi i księżyca :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1970, nr 10, s. 8
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Wasyl Stanisław. Gamy, Gdańsk, 1969 // Pobrzeże. - Nr 11 (1970), s. 27
 1. Tu cię postawię :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 17, s. 7
 1. Broń, z której wysyła się życie // Pobrzeże. - Nr 27 (1971), s. 28
 1. Cudowne uzdrowienie :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 79, s. 7
 1. Dialog z Conradem :  [wiersze] // Kronika. - 1971, dod. Kronika Literacka, nr z III/IV, s. 3
  * Zawiera: 1. Pierwsze morze ; 2. Morze drugie i dalsze ; 3. Transmisja z ziemi i księżyca.

 1. Jest jak chciałem ; Na tym brzegu ; Przekop przez kulę ; Zmartwychwstanie :  [wiersze] // Pobrzeże. - Nr 27 (1971), s. 22-23
 1. Koniec połowu ; "Nasze morze" ; Wy tu jesteście dziko :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 170, s. 5
 1. Małżeństwo :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 226, s. 5
 1. Morze u poetów :  [szkic] // Fakty i Myśli. - 1971, nr 16, s. 7
 1. Niosąc źródło :  [wiersz] // Współczesność. - 1971, nr 11, s. 3
 1. Nowe znaki :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Jan. Znaki ufności, Kraków, 1971 // Twórczość. - 1971, nr 11, s. 97-99
 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Telega Stanisław. Odkrycie Bałtyku w literaturze, Poznań, 1970 // Pobrzeże. - Nr 25 (1971), s. 28-29
 1. Skrzydła : Człowiek-Wietnam :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1971, nr 27, s. 7
 1. Zagon :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 37, s. 7
 1. Załoga ; Nie katedra :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1971, nr 8, s. 6
 1. Światło :  [wiersz] // Współczesność. - 1971, nr 10, s. 4
 1. Charakter pisarza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Śpiewak Jan. Pracowite zdziwienie, Warszawa, 1971 // Twórczość. - 1972, nr 6, S. 118-121
 1. Ciężarne wody (1-2) ; Odwołanie łaski ; Perła proroka ; Sposób istnienia :  [wiersze] // Poezja. - 1972, nr 1, s. 33-35
 1. Ewolucja ; Morze jest każde ; Od początku ; Rodowód ; Teilhard II :  [wiersze] // Nadodrze. - 1972, nr 15, s. 8
 1. Fundament ; Źrenica (Tereni) ; Okno :  [wiersze] // Kultura. - 1972, nr 50, s. 3
  * Wiersze z cyklu: "Psałterz bałtycki".

 1. Jasność : słowo o Stefanie Flukowskim :  [wspomnienie] / współaut. Tersa Ferenc // Fakty i Myśli. - 1972, nr 14, s. 7
  * Autorką cz. 1 jest Teresa Ferenc, a cz. 2 - Z. Jankowski.

 1. Konspekt do pierwszego rejsu // Pobrzeże. - Nr 36 (1972), s. 26
 1. Małżeństwo ; Pogromca przyrody (Na śmierć Bałtyku) :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1972, nr 288, s. 5
 1. Nad grobem, nad kolebką oceanu ; Strony :  [wiersze] // Wiadomości (Wrocław). - 1972, nr 28, s. 10
 1. Opowieść praktykanta :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1972, nr 33, s. 4
 1. Poezja ; Pod gołym niebem :  [wiersze] // Pomorze. - 1972, nr 17, s. 11
 1. Pogromca przyrody (Na śmierć Bałtyku) :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1972, nr 34, s. 7
 1. Póki życia ; Rozwiązania ; Serce ; Odwrotna modlitwa ; Piąty żywioł :  [wiersze] // Odra. - 1972, nr 6, s. 77-78
 1. Przeciw hymnom :  [wiersz] // Pobrzeże. - Nr 43 (1972), s. 27
 1. Sens w kamieniu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Górec-Rosiński Jan. Żywa gałąź, Poznań, 1971 // Fakty i Myśli. - 1972, nr 16, s. 7
 1. Suma morza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szumańska Ewa. Kołysanie, Gdańsk, 1972 // Odra. - 1972, nr 7/8, s. 102-103
 1. Uziemienie (sobie do pamiętnika) ; W sercu pewności :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1972, nr 18, s. 6
 1. Białe na białym czyli nasza koza ; Świata koło :  [wiersze] // Nadodrze. - 1973, nr 21, s. 9
 1. Kołobrzeska elegia (1-3) ; Dalsze morze (1-2) :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1973, nr 3, s. 9
  * "Kołobrzeska elegia" zawiera: Pamięci Emilii Gierczak ; Chłopcy z Lubelskiego ; Niosącym Bałtyk.

 1. Nasze miasta ; Z tonącego dnia :  [wiersze] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 40, s. 13
 1. Pamięci Emilii Gierczak :  [wiersz] // Trybuna Ludu. - 1973, nr 286, s. 5
  * Fragment "Kołobrzeskiej elegii" opublikowany bez wiedzy autora (inf. od aut.)

 1. Skrzydła (Annie Kamieńskiej) :  [wiersz] // Gazeta Robotnicza. - 1973, nr 232, dod. Magazyn Tygodniowy, nr 39
 1. Wyjście z osaczenia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wojaczek Rafał. Którego nie było, Wrocław, 1972 // Twórczość. - 1973, nr 2, s. 109-110
 1. Żywe srebro ; Starość :  [wiersze] // Fakty 73. - 1973, nr 49, s. 7
 1. Dalszy ciąg ; Dom ; Jedna z odysei ; Opowieść o morzu i ludziach ; Poza skalą Beauforta ; Przyjąć zło ; :  [wiersze] // Opole. - 1974, nr 7, s. 18
 1. Godzina szczytu :  [wiersz] // Pobrzeże. - Nr 70 (1974), s. 35
 1. Który jesteś ; Po to ; Dobry wiatr ; Jak po grudzie :  [wiersze] // W Drodze. - 1974, nr 4, s. 26-27
 1. Modlę się w oczy psa ; O żonie ; Od Anetki kartka z Kołobrzegu :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1974, nr 17, s. 3
 1. Od Anetki kartka z Kołobrzegu :  [wiersz] // Gazeta Robotnicza. - 1974, nr 188, s. 10
  * Z notą.

 1. Oda do Kołobrzegu :  [wiersz] // Przekrój. - Nr 1531 (1974), s. 12
 1. Pora współ-dojrzałości :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kamieńska Anna. Od Leśmiana : najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa, 1974 // Odra. - 1974, nr 10, s. 106-107
 1. Pływające stada ; Powrót do matki :  [wiersze] // Odra. - 1974, nr 6, s. 82
 1. Trzy minuty człowieczeństwa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Władimow Gieorgij. Trzy minuty ciszy / tł. Jerzy Litwiniuk, Warszawa, 1973 // Odra. - 1974, nr 1, s. 100
 1. Wiersz / tł. Anatol Ghermanschi // Cronici [Rumunia]. - 1974, nr z dn. 26 VII
  * Numer poświecony Polsce; zawiera m.in. utwory Z. Jankowskiego.

 1. Aktywna podróż :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szumańska Ewa. Inny rytm, Gdańsk, 1974 // Odra. - 1975, nr 4, s. 104-105
 1. Kołobrzeg (Kazimierzowi Cebuli, malarzowi kołobrzeskiego morza); Kołobrzeg pierwszy i drugi :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1975, nr 64, s. 8
  * Wiersz "Kołobrzeg pierwszy i drugi" dat.: Wrocław 1974.

 1. Miała być modlitwa ; Budzenie ; Przeciw sobie, a to znaczy ; Worek Judasza ; W pokoju :  [wiersze] // Fakty75. - 1975, nr 3, s. 7
 1. Poetycki sztorm na Wybrzeżu :  [szkic] // Fakty 75. - 1975, nr 51/52, s. 17
  * Dot. Litterariów, prozy Lesława Furmagi, poezji m.in. Aleksandra Jurewicza, Antoniego Pawlaka, Marka Bieńkowskiego, Stanisława Gostkowskiego, Krzysztofa Kamila Stolza, Zbigniewa Joachimiaka, Jerzego Henryka Kamrowskiego i Kazimierza Nowosielskiego.

 1. Trudne skupienia :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kamecki Franciszek. Parabole Syzyfa, Warszawa, 1973 // Twórczość. - 1975, nr 5, s. 116-118
 1. W ludzkiej skórze :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wasyl Stanisław. Obwód zamknięty, Poznań, 1974 // Życie Literackie. - 1975, nr 2, s. 11
 1. Za tych, co na ziemi ; Hymn do bezokolicznika (Pawłowi Śpiewakowi) :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1975, nr 51/52, s. 15
 1. Zakład Pascala ; Nawet w lustrze... ; W drodze (1-2) :  [wiersze] // Miesięcznik Literacki. - 1975, nr 6, s. 35-36
 1. Zdzisław Polsakiewicz :  [wiersz] // Fakty75. - 1975, nr 46, s. 7
 1. Żona rybaka ; Rafał Wojaczek - w otwarte karty (1-2) ; Teologia sekundy :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1975, nr 2, s. 4
 1. "Konopielka" Misakowskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Misakowski Stanisław. List, Warszawa, 1975 // Fakty76. - 1976, nr 12, s. 6
 1. Akwarela ; Otwarcie okna :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 288, s. 5
 1. Dziki krajobraz ; Prawo zatoki ; Listopad :  [wiersze] // Fakty76. - 1976, nr 4, s. 7
 1. Dziki pęd ; Mierzenie prędkości ; Modli się za nas morze... :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 110, s. 5
 1. Grupa krwi - taniec Laokoona ; Nad elementarzem (1-2) ; Zanurzenie ; Dwie fale :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1976, nr 26, s. 8
 1. Katechizm niearchimedesa ; Przechodzą wyspy :  [wiersze] // Miesięcznik Literacki. - 1976, nr 12, s. 28
 1. Kobieta w czerni : Żarłowisko :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 254, s. 5
 1. Konwój w codzienność ; Mare longa ; Pod Oliwą zatłukli łabędzia ; Rybak w urzędzie ; Sen ; W podwójnym futerale :  [wiersze] // Opole. - 1976, nr 4, s. 18
 1. Morze przez ciebie (Tereni) ; Sen na drugą stronę ; Wiecej nie chce, Panie ; Dzień dobry (Mirosławowi Stecewiczowi) :  [wiersze] // Literatura. - 1976, nr 3, s. 11
 1. Na brzegu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 145, s. 5
 1. Nocny sztorm :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 162, s. 5
 1. O żonie :  [wiersz] // Zwierciadło. - 1976, nr 40, s. 24
 1. Opowieść o morzu i ludziach :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 93, s. 5
 1. Rozpędzone morze : Z dziennika rejsów :  [fragment dziennika] // Życie Literackie. - 1976, nr 22, s. 9
 1. Skłębiony żywioł :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bednarski Piotr. Krople soli, Poznań, 1976 // Fakty 76. - 1976, nr 32, s. 7
 1. Stylizacja i autentyczność :  [recenzja]. - Rec. pracy: Antkowiak Włodzimierz. Przechodzę na stadion tych, którzy cie kochali, Gdańsk, 1975 // Fakty 76. - 1976, nr 19, s. 7
  * Uwaga aut. przy tytule recenzji: Ma być: "Wiersze z poprawczaka".

 1. Zakończenie ; Nad Zatoką noc ; Morzyszcze ; Brodwino ; Przeprowadzka do górnego Sopotu ; W nowym domu :  [wiersze] // Czas. - 1976, nr 20, s. 26
 1. Bez dogmatu ; Nie testament ; Pochwała niedowiarstwa ; Przysypywanie owada ; Zwrot :  [wiersze] // Opole. - 1977, nr 9, s.18
 1. Dojrzeć do hymnu ; Sens ; Zaklęty dwór :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1977, nr 41, s. 9
 1. Metropolie ; Szkic do zatoki :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1977, nr 13, s. 13
 1. Na zawsze razem ; Sen ; W żelazowisku :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 80, s. 5
 1. Po chorobie - wynurzenie z perłą ; Drzewa w oknie ; Biblioteka filozofów ; Ufaj swojemu morzu (Bogusławowi Żurakowskiemu) :  [wiersze] // Literatura. - 1977, nr 35, s. 3
 1. Propedeutyka modlitwy ; Sam we dwóch ; Odmowa ; Twoje - moje :  [wiersze] // W Drodze. - 1977, nr 6, s. 56-57
 1. Snem jest morze :  [recenzja]. - Rec. pracy: Perkowski Władysław. Jawą jest morze, Gdańsk, 1976 // Twórczość. - 1977, nr 11, s. 112-115
 1. Szkice do oceanu : fragmenty :  [szkice] // Życie Literackie. - 1977, nr 26, s. 7
  * Szkice datowane: Kołobrzeg 26 XII 1970, 25 II 71, 1 III 71, 16 VII 71, 26 VII 71, 7 IV 72, 10 II 74.

 1. Z burty na burtę ; Potop ; Ja i ja :  [wiersze] // Fakty77. - 1977, nr 18, s. 7
 1. Codzienne umieranie ; Ta księga :  [wiersze] // Kierunki. - 1978, nr 28, s. 6
 1. Kołobrzescy rybacy ; Stary ; Nieuroczyste dni morza (Rybakom kołobrzeskiej "Barki") :  [wiersze] // Fakty78. - 1978, nr 26, s. 7
 1. Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) :  [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, z. 4, s. 5
 1. Marynistyka ; Oczy Syzyfa :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1978, nr 26, s. 7
 1. Na jednym kolanie :  [wiersz] // Opole. - 1978, nr 8, s. 2
 1. Ot Anetka kartička ot Kolobžeg [=Od Anetki Kartka z Kołobrzegu] :  [wiersz] / tł. Pet’’r L’očev // Prostrori (Bułgaria). - 1978, nr 1
 1. Propedeutyka modlitwy :  [wiersz] // W Drodze. - 1978, nr 4, s. 23
  * Z glosą podp. A.S. właśc. Anna Kamieńska-Śpiewakowa.

 1. Strefa nieobecności ; Na jednym kolanie ; Na szmelc :  [wiersze] // Literatura. - 1978, nr 28, s. 11
 1. Tryptyk do żony (1-3) ; Całym sobą (Dla Marcina Babraja) ; Spotkanie z matką (1-2) ; Z "Lorda Jima" :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 1978, nr 20, s. 5
 1. W dole ; De profundis ; Dom niewoli ; Martwe łowiska :  [wiersze] // Odra. - 1978, nr 2, s. 31-32
 1. Krytykowi ; Memento ; Ptaki ; Tabletka dla chorej ; Wypędzanie psa ; Sosna ; Ojczyzna :  [wiersze] // Punkt. - Nr 6 (1979), s. 7-13
 1. Nietzsche :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1979, nr 18, s. 7
 1. Złoty garb ; Homo patiens ; Królestwo Twoje ; Tako milczy Zaratustra :  [wiersze] // Więź. - 1979, nr 1, s. 50-51
 1. Żywym i martwym (L. Furmadze) ; Krótkowidz ; O zmierzchu ; Wieczorem :  [wiersze] // Morze i Ziemia. - 1979, nr z VI, s. 1, 47
 1. Obłęd (Pamięci Edwarda Stachury) ; Samowar :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1980, nr 22, s. 13
 1. Oda do Kołobrzegu :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1980, nr 62, s. 4
 1. Rejs do piekła :  [fragment dziennika] // Fakty. - 1980, nr 26, s. 1, 4, 10
  * Fragment dziennika "Szkice do oceanu".

 1. Szkice do oceanu :  [fragment dziennika] // W Drodze. - 1980, nr 11, s. 48-59
 1. Apostołowie ; Czerwone piaski ; Sen ; Ten statek :  [wiersze] // Opole. - 1981, nr 7, s. 14
 1. Latarnia morska w Dunkierce ; Księga rodzaju ; Znaki plemienne ; Cztery Afryki :  [wiersze] // Literatura. - 1981, nr 14, s. 3
  * Wiersze pod wspólnym tytułem: "Rejs do Afryki".

 1. Nadmorska kaplica ; Martwa natura z rybą ; Początek edukacji (Sobie, sobie...) ; Pociąg :  [wiersze] // Fakty. - 1981, nr 50, s. 7
 1. Piekło ; Los Boga :  [wiersze] // Więź. - 1981, nr 2, s. 44
 1. Sprawozdanie z egzotycznego rejsu ; Statek - widmo ; Moby Dick ; Uciekinierzy :  [wiersze] // Fakty. - 1981, nr 15, s. 6
 1. Zatoka Gdańska ; Głuchy port ; Atlantyk ; Epilog: Sztuka pisania morzem ; Ślepa Afryka :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1981, nr 29, s. 9
 1. Atlantyk, dnia... :  [fragmenty dziennika] // W Drodze. - 1982, nr 11/12, s. 56-62
 1. Czym jest wiara ; Na ratunek ; Podróż do pierwszego światła : Słowo :  [wiersze] // W Drodze. - 1982, nr 1/4, s. 69-70
 1. Statek :  [fragment poematu] // Miesięcznik Literacki. - 1982, nr 6, s. 30-31
  * Zawiera: Biała suka sumienia ; Mściwy tropik ; Zejście na ląd.

 1. Ten statek ; Znaki plemienne ; Apostołowie :  [wiersze] // W Drodze. - 1982, nr 11/12, s. 61-62
 1. Twoje - moje :  [wiersz] // Niedziela. - 1982, nr 30, s. 7
 1. "Nox atra" Konińskiego : Relacja z Sodomy ; Saul z Tarsu i św. Paweł (Dla W. Jońca) :  [wiersze] // Więź. - 1983, nr 1, s. 69-70
 1. Atlantyk, dnia... :  [fragmenty dziennika] // W Drodze. - 1983, nr 1/2, s. 184-191
 1. O współczesnych rybakach reportaż poetycki (1-4) :  [wiersze] // Pomerania. - 1983, nr 8, s. 40-41
  Zawiera: 1: Dno Odysei ; 2: Oni wszyscy toną ; 3: Przygoda ; 4: Rybacka Niobe.

 1. Dziękczynienie ; Biały rejs (z testamentu) ; Po walce ; Tak szczerze ; Nie odchodź, morze ; Spotkanie z ojcem ; Okulary ; Boże mój, Boże ; Pukanie przez sen ; Życie po życiu ; Śmierć ; Próba wody :  [wiersze] // Literatura. - 1984, nr 3, s. 32-33
 1. Jahwe walczący : Jak było na początku ; Mgła ; Syn człowieczy ; Zaczynam się uczyć morza... :  [wiersze] // Katolik. - 1984, nr 40, s. 6
 1. Plagiat // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 6, s. 4
  * Autor zarzucił Aleksandrowi Wojciechowskiemu plagiat swoich wierszy z tomu "Wiązanie tratwy" i czasopism, którego miał się dopuścić w tomie "Tatrzańskie", wydanym w 1982 r.

 1. Thalassologia :  [wiersz] / tł. Nikos Chadzinikolau // Pangósmia Sinergasía [=Międzynarodowa Współpraca]. - 1984, nr 12, s. 143
  * Wiersz Z. Jankowskiego pt. "Marynistyka" przetłumaczony na język grecki i opublikowany wraz z utworami innych polskich poetów pod wspólnym tytułem "Sygchrone polōnike poiese" [= Współczesna poezja polska].

 1. Z cyklu: Kaszuby // Pomerania. - 1984, nr 8, s. 12-13
  Zawiera: 1, Po wodę ; 2, Ziemia mowy ; 3, Walka ze Smętkiem ; 4, Don Kichot ; 5, Jastarnia ; 6, Łososie ; 7, Łabędź ; 8, Czekając na Stolema ; 9, Gdy mówię Kaszub ; 10, Na kaszubskim brzegu ; 11, Dziejowa sprawiedliwość.

 1. Jonasz w Kościele : (Z notatnika literackiego) :  [szkic] // Wiązania. - 1985, nr 1, s. 6-12
  * Zapiski z I-XI 1981.

 1. List w sprawie Mariana Terleckiego // Podpunkt. - 1985, nr 3 : jesień, s. 110
  * Dat. Gdańsk, 2 IX 1985; do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z protestem przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu Mariana Terleckiego w areszcie śledczym; podp. literaci Wybrzeża, m.in. Zbigniew Jankowski.

 1. Mgła :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1985, nr 4, s. 19
 1. Mała homilia o modlitwie ; Czyściec ; Syn marnotrawny :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 1986, nr 7, s. 5
 1. Modlitwa o drugą ojczyznę ; Zakon wiersza :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 24, s. 8
 1. Ojczyzna :  [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1986, nr 191, s. 4
 1. Trismus ; Droga do morza ; Pamięci poety ; Psalm ; Wiersz. Czym jest ; Mają go ; Czarny rezźbiarz z Lome ; Śniła mi się ; Bez miłosierdzia ; Po sztormie ; Dryf :  [wiersze] // Literatura. - 1986, nr 5, s. 30-31
 1. Do ojca ; Marzenie ; Nienormalny jest zawód poety... ; Wszystko ma wymiar... :  [wiersze] // Nad Wartą. - 1987, nr 390, s. 7
 1. Domini canis (S. Słomie) ; Powrót do Kołobrzegu :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 7, s. 3
 1. Glosa do grafiki Kazimierza Cebuli ; Nurek ; Samotni żeglarze :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 16, s. 9
 1. Marynistyka (J. Pachlowskiemu) :  [wiersz] // Wieczór Wybrzeża. - 1987, nr 122, 4
 1. Odkrywanie Kaszubei (1) :  [szkice] // Pomerania. - 1987, nr 11, s. 8-9
  Polem: Kiedrowski Wojciech: Prorok, kotek i Jankowski [list] // Pomerania. - 1988, nr 2, s. 38
  * Szkice datowane: 61 - 22.11.1982; 62 - 27.11.1982; 64 - 11.12.1982]; 65 - 23.12.1982.
  * M.in. dot. pogrzebu i twórczości Franciszka Fenikowskiego.
  * Uwaga pod tekstem: fragment większej całości pt. "Posłańcy żywiołu".

 1. Odkrywanie Kaszubei (2) :  [szkice] // Pomerania. - 1987, nr 12, s. 10-11
  * Szkice datowane: 66 - 26.12.1982; 67 -4.01.1983; 73 - 3.03.1983; 83 - 1.05.1983.

 1. Opowieść praktykanta :  [wiersz] // Między Innymi. - 1987, nr 9-10, s. 14
 1. Poeci polscy wobec morza :  [szkic] // Między Innymi. - 1987, nr 9-10, s. 13, 16-17
 1. Z poematu „Abecadło dla wnuka” :  [wiersze] // Pomerania. - 1987, nr 7, s. 3
  Zawiera: 1, Z rodu Dawida ; 2, Z dalekiego brzegu ; 3, Z martwego gołębnika.

 1. Odkrywanie Kaszubei (3) : 102-104 :  [szkice] // Pomerania. - 1988, nr 1, s. 20-21
  * Datowane: 20.01.1985.

 1. Odkrywanie Kaszubei (4) : 105-106, 109-111 :  [szkice] // Pomerania. - 1988, nr 2, s. 24-25
  * Szkice datowane: 105 - 24.02.1985; 106 -14.04.1985; 109 - 12.08.1985; 110 - 13.08.1985; 111 - 17.08.1985.

 1. Ballada o Żydku z pierwszej "A" ; Teraz ja :  [wiersze] // Za i Przeciw. - 1989, nr 31, s. 17
 1. Edna zhena v cherno ; Genezis ; Marinistika ; Starcheto :  [wiersze] / tł. Boris Chonkov // Prostori (Bułgaria). - 1989, nr 2, s. 67-72
 1. Koniński - wspólny ratunek :  [wiersz] // Za i Przeciw. - 1989, nr 13, s. 24
 1. Posłańcy żywiołu :  [szkice] // Tak i Nie. - 1989, nr 13/14, s. 127-131
  * Szkice datowane: 1.II.1981, 19.III.1981, 21.III.1981, 23.III.1981, 27.II.1982, 28.II.1982, 22.IV.1982, 28.V.1982, 13.X.1982, 21.I.1983, 24.II.1983, 24.XI.1983, 26.XI.1983, Mielno, 12.IX.1984, 20.II.1986.

 1. Smahrt :  [wiersz] / tł. Rumjana Rajcheva // Panorama (Sofija). - 1989, nr 1, s. 176-179
 1. Z psem w lesie (Księdzu Janowi Twardowskiemu) ; Bóg Kołobrzegu (Przyjaciołom z grupy "Reda") ; Wieczny pościg :  [wiersze] // Za i Przeciw. - 1989, nr 16, s. 18
  * Wiersz "Z psem w lesie" dat. Sopot, 20.IX.1988 r.

 1. Łaska poezji czyli dziura w niebie ; Po wszystkich morzach :  [wiersze] // Tak i Nie. - 1989, nr 46, s. 12
 1. Czuwanie z bestią ; Kolce ; Czaszka ; Współcześni poeci ; Walka z mewą ; Dno ; Taniec z maską ; Bez światła ; Buntownik ; Zamieranie ; Koniński - w stronę krzyża ; Druga ballada o Żydku :  [wiersze] // Literatura. - 1990, nr 6, s. 8-9
  Wiersze dat.: "Czuwanie z bestią" - Sopot 1 XI 1988. Dzień Zmarłych; "Kolce" - Sopot, 11 XI 1988; "Czaszka" - Sopot, 30 IX 1988; "Współcześni poeci" - Sopot, 19 XI 1988; "Dno" - Sopot, luty 1989; "Taniec z maską" - Sopot, 12 III 1989; "Buntownik" - Marzec 1986; "Zamieranie" - Sopot, 14 III 1989.

 1. Obecność ; Powracający ; W chorobie ; Poecie Michaelowi Zoellnerowi, który mnie pyta o Brata Alberta :  [wiersze] // W drodze. - 1990, nr 8, s. 66-68
 1. Morze w domu ; Rozum i ryba :  [wiersze] // Pomerania. - 1991, nr 1/2, s. 19
 1. Pogrzeb morski (Pamięci W. ST.) ; Koniec wielkiej wody ; Powołanie Jonasza :  [wiersze]. - Rubryka : "Poezja" // Tytuł. - 1991, nr 1, s. 132-133
  * Wiersze dat: Sopot, 1990.

 1. Rozum i ryba ; Morze w domu :  [wiersze] // Pomerania. - 1991, nr 1/2, s. 19
  * Wiersz "Morze w domu" dat.: Sopot, 1990.

 1. Walka o czystość serca :  [recenzja]. - Rec. pracy: Biculewicz Kazimierz. Ognisty Żółw Bengalski, Kraków, 1989 // Tytuł. - 1991, nr 1, s. 190-192
 1. Dornen ; Dem Dichter Michael Zöllner der mich nach Bruder Albert fragt ; Alltägliches Sterben ; Verborgen in dir ; Späteres Meer I-II :  [wiersze] // Stint. - 1992, nr 12, s. 45-49
  * Wiersze pod wspólnym tytułem: "Späteres Meer".
  * Przekład wierszy: "Kolce" ; "Poecie Michaelowi Zoellnerowi, który mnie pyta o Brata Alberta" ; "Codzienne umieranie" ; "Ukryty w tobie" ; "Dalsze morze".

 1. Dzień dobry ojcze :  [wiersz] // List Rodzinny. - 1992, nr 3
 1. Narodziny ojca ; Otchłań przyzywa otchłań ; Szanta o przekleństwie żeglowania ; Szanta z Moby Dickiem (Sobie, renciście...) :  [wiersze] // Więź. - 1992, nr 11, s. 78-80
  Wiersze dat.: "Narodziny ojca" - 31 I 1992; "Otchłań przyzywa otchłań" - 8 VI 1991; "Szanta o przekleństwie żeglowania" - 19 I 1992; "Szanta z Moby Dickiem" - 8 XII 1991.

 1. Pacyfik dnia...: Wejście :  [szkice] // Pomerania. - 1992, nr 3, s. 7-8
  * Fragment przygotowanej do druku książki.
  * Zawiera szkice datowane: Wilhelmsburg, 16 XI, 9.47; Bałtyk, 18 XI, 7.33, 10.51, 13.50, 15.56; wiersz "Pogrzeb morski" (Pamięci W.ST.).

 1. Pacyfik dnia...: Wyjście :  [szkice] // Pomerania. - 1992, nr 2, s. 31-32
  * Fragment przygotowanej do druku książki.
  * Zawiera zapiski z dn. 27-29.05.1986, dat. Gdańsk-Nowy Port, 27.V.1986, 12.30 ; Bałtyk, 28.V.7.00, 10.00 ; Hamburg, 29 V, 6.58.

 1. Twarze oceanu :  [szkice] // W drodze. - 1992, nr 10, s. 62-70
 1. Angela ; Sobowtór ; Kuszenie raz jeszcze ; Testament mój, twój, wasz :  [wiersze] // Pomerania. - 1993, nr 9, s. 16
  Wiersze dat.: "Angela" - Sopot, 9 VIII 1992; "Sobowtór" - Bydgoszcz, 17 XI 1992; "Kuszenie raz jeszcze" - Bydgoszcz, 21 X 1992; "Testament mój, twój, wasz" - Sopot, 2 IX 1992.

 1. Antypody ; Budzenie matki ; Igła ; Znowu nic nie wiem :  [wiersze] // Odra. - 1993, nr 12, s. 58-59
 1. Czekanie na pilota :  [wiersz] // Słowo. - 1993, nr 202, s. 5
 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Ferenc Teresa. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 1, s. 14
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Ryszarda Horodeckiego.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 2, s. 16
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Heleny Raszki.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 6, s. 18
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości o. Michała Zioło.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 7-8, s. 22
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Henryka Banasiewicza.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 3, s. 16
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Selima Chazbijewicza.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 4-5, s. 16-17
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Krzysztofa Nowickiego.

 1. Hymn do niepochwytności :  [wiersz] // Przegląd Powszechny. - 1993, nr 12, s. 463
  * Dat.: Bydgoszcz, 7 X 1992.

 1. Pacyfik, dnia... :  [fragment dziennika]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 180, s. 11
 1. Przeciąganie cumy :  [wiersz] // Więź. - 1993, nr 12, s. 108-109
  Dat.: 2 IV 1992.

 1. Traktat o morskim pisaniu :  [wiersz] // Topos. - 1993, nr 7-8, s. 4
  * Dat. 16.II.1992.
  * Druk także: Topos. – 2000, nr 2, s. 27-28.

 1. Ucieczka ze statku :  [szkice] // Twórczość. - 1993, nr 3, s. 25-44
  * Fragmenty dziennika z okresu 19 III - 4 V 1986.
  * W zapiskach dat.: 4 IV, wiersz "Każdej nocy".

 1. Łabędzie i wrony :  [fragment prozy] / il. Jacka Solińskiego // Topos. - 1993, nr 4-5, s.
  * Fragment tomu pt. "Ucieczka ze statku"; zapiski z okresu 2.02.81-10.01.84.
  * Prozę Z. Jankowskiego zilustrowano linorytem J. Solińskiego pt. "Nauka pokory albo powrót Odyseusza".

 1. Adriana Szymańska :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 7, s. 28
 1. Ewa Cecylia Laskowska :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 1-2, s. 22
  * Podpisane T.F., Z.J.

 1. Janusz Styczeń :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 8-9, s. 30
 1. Krystyna Lars :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 5-6, s. 28
 1. Modlitwa za dobijanych :  [wiersz] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 9
 1. Modlitwa za zabijanych :  [wiersz] // Suplement. - Nr 37 (1994), s. 9
 1. Otchłań :  [felieton] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 2, s. 18
 1. Robert Mielhorski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 3-4, s. 28
  * Podpisane T.F., Z.J.

 1. Wypędzenie psa :  [wiersz] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5
 1. Zaproszenie (Krysi Piaseckiej przyjaźnie poświęcam) // Suplement. - 1994, nr 37, s. 9
 1. Zbyszek Bieńkowski :  [wspomnienie] // Topos. - 1994, nr 1-2, s. 3-4
  * Fragment przygotowanej do druku większej całości pt.: "Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu".

 1. Kazimierz Nowosielski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 3-4, s. 35
 1. Krystyna Rodowska :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 43
 1. Mirosław Stecewicz :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 7-8, s. 40-41
 1. Modlitwa za dobijanych :  [wiersz] // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 21, s. 9
 1. Suka :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 18, s. 24
  * Wiersz dat.: Sopot 2 III 1994.

 1. Ucieczka ze statku :  [fragment szkiców] // Kurier Morski. - 1995, nr 1, s. 40-41
 1. Urszula M. Benka :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 1-2, s. 32
 1. Wojciech Wencel :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 40
 1. Jarosław Zalesiński :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 2, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Józef Kurylak :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" . - Fot. // Topos. - 1996, nr 3, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Kazimierz Brakoniecki :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 1, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Młodemu II ; Bez odpowiedzi ; Nowy rejs ; Przedwiersze ; Requiem dla siebie ; Ballada o butach :  [wiersze] // Sycyna. - 1996, nr 16, s. 10-11
 1. Piotr Matywiecki :  [nota]. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 4, s. 87
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Próba nocy ; Modlitwa za dobijanych ; Tyle słów :  [wiersze] // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 1, 34-35
  * Wiersze dat.: "Próba nocy" 1985, "Modlitwa za dobijanych" 14 III 1992.

 1. Ptaki Sai ; Głos ; Glosy do Sai :  [wiersze] // Arkusz. - 1996, nr 12, s. 9
  * Wiersze datowane: "Ptaki Sai" - Visby, kwiecień 1996; "Głos" - Visby, kwiecień 1996; "Glosy do Sai" - Visby, maj 1996.

 1. Ta księga ; Księga rodzaju ; Jak było na początku :  [wiersze] // Święto Biblii, Święto Tory : jednodniówka Fundacji Pro Arte Sacra. - 1996, nr z dn. 22.10, s. [4]
 1. Ariana Nagórska :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego"  // Topos. - 1997, nr 1, s. 58
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Bogusław Żurakowski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 3, s. 56
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Bogusława Latawiec :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 2, s. 60
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Czekając na płomień ; Ale ja Cię wskrzeszę ; Powrót do Pana ; Powiedz, Rabbi ; Na odwrocie wody :  [wiersze] // Sycyna. - 1997, nr 12, s. 10-11
 1. Gdy Bóg cię opuszcza ; Odlot :  [wiersze] // W Drodze. - 1997, nr 2, s. 34-35
 1. Jubileusz ; Okno w morze ; Po nocy ; Palacz ; Gotlandia. Takie pocieszenie :  [wiersze] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 2, s. 42-45
 1. Julia Hartwig :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 4, s. 4-5
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Ludmiła Mariańska :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 5-6, s. 22
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Modlitwa za dobijanych ; Hymn do niepochwytności :  [wiersze] // Tytuł. - 1997, nr 3-4, s. 152-156
  * Wiersz "Modlitwa za dobijanych" dat.: Sopot, 14 III 1992 ; "Hymn do niepochwytności" dat.: Bydgoszcz, 7 X 1992.

 1. Pobojowisko :  [wiersz] // Więź. - 1997, nr 6, s. 148-149
 1. Powrót gołębia ; Ośle rejsy ; Ćma ; Urna pełna morza ; Czekanie na wiersz :  [wiersze] // Literatura. - 1997, nr 7/8, s. 47
  Wiersz "Powrót gołębia" dat.: Sopot, 8 II 1997; "Ośle rejsy" dat.: Sopot, 7 III 1997; "Ćma" dat.: Sopot, 6 XI 1996; "Urna pełna morza" dat.: Sopot, 18 IV 1997; "Czekanie na wiersz" dat.: Sopot, 16 IV 1997.

 1. Sen w Visby ; Spróbuję napisać wiersz... ; Po wszystkim :  [wiersze] // Odra. - 1997, nr 11, s. 95
  Wiersz "Spróbuję napisać wiersz..." dat.: Sopot, maj 1996.

 1. Wmieszany ; A tak Cię prosiłem ; Zielona fala ; Zaświaty, deszcz :  [wiersze] // Kresy. - 1997, nr 1, s. 82-85
 1. Zeszyt gotlandzki :  [wiersze, dziennik] // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 9-36
  Zawiera : 1-3: dziennik [dat. : Visby, 6 IV 1996, 7 IV, 8 IV] ; 4: Boski złotnik ; 5-6: dziennik [dat. : 10 IV, 11 IV] ; 7: Głos ; 8-9: dziennik ; 10: Sen w Visby ; 11-12: dziennik [dat. : 12 IV, rano, 13 IV] ; 13: Viking ; 14-15: dziennik [dat. : 14 IV, 15 IV] ; 16: Katedra w Visby. Kamienowanie ; 17-19: dziennik [dat. : 17 IV, 18-19 IV, 21 IV] ; 20: Okno w murze ; 21: dziennik [dat. : 21 IV] ; 22: Po wszystkim ; 23: Obraz i podobieństwo ; 24-25 : dziennik dat. : 22 IV, 26-27 IV] ; 26: Gotlandia. Takie pocieszenie ; 27: dziennik [dat. : 27 IV] ; 28: Palacz ; 29: dziennik [dat. : 29 IV] ; 30: Wyciszenie ; 31: dziennik [dat. : 30 IV] ; 32: Glosy do Sai (1-3) ; 33: Ptaki Sai ; 34-35: dziennik [dat. : 1V, 2 V] ; 36: Do Sai

 1. Bez brzegu ; Inne zanurzenie ; W domu ojca ; Chwila z tobą ; "O naśladowaniu" Tomasza z Kempis ; Sobie wciąż ; Beze mnie ja ; Aż wypadną ci z rąk ; Z księgi zachodu :  [wiersze] // Sycyna. - 1998, nr 11, s. 10-11
 1. Boski złotnik ; Modlitwa do Sai ; Wyciszenie ; Wiking ; Obraz i podobieństwo ; Ślepa historia :  [wiersze] // Nowa Okolica Poetów. - Nr 1 (1998), s. 93-98
 1. Józef Ratajczak :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 4, s. 76-78
 1. Krystyna Miłobędzka :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" . - Fot. // Topos. - 1998, nr 5-6, s. 69-71
 1. Krzysztof Kuczkowski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 3, s. 52-53
 1. Roman Bąk :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 1-2, s.75
 1. Walka z aniołem I :  [wiersz] // Topos. - 1998, nr 3, s. 43
  * Dat. Sopot, 14 IV 1994.
  * Przedr. z tomu „Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze", Warszawa, 1997.

 1. Według Mozarta (Kazikowi Nowosielskiemu) ; Ostra granica ; Porwany ; Opętany. Z Księgi snów ; ? ; Dokąd ; Po szpitalu ; Odwiedzają cię w szpitalu ; Według słońca (Jadzi i Ryszardowi Horodeckim oraz Ich pięknej Rodzinie) ; Młodemu II :  [wiersze] // Topos. - 1998, nr 4, s. 22-29
  * "Według Mozarta" - dat.: Sopot, 28 IX 1997 ; "Porwany" - dat.: Sopot, 1 X 1997 ; "Dokąd" - dat.: Sopot, 27 IX 1997 ; "Po szpitalu" - dat.: Sopot, 10 V 1998 ; "Odwiedzają cię w szpitalu" - dat.: 4 IV 1998 ; "Młodemu II" - dat.: Sopot, 5 X 1995.

 1. Z Księgi Dojścia ; Nad Biblią :  [wiersze] // W Drodze. - 1998, nr 10, s. 87-88
 1. Aleksander Jurewicz :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego"  // Topos. - 1999, nr 5-6, s. 89-90
 1. Anna Janko :  [nota]. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1999, nr 2-3, s.75
 1. Bez brzegu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 176, dod. Rejsy, nr z dn. 30.07, s. 5
 1. Bez brzegu :  [wiersz] // Akant. - 1999, nr 9, s. 21
 1. Chwila z Tobą ; Sobie wciąż ; Inne zanurzenie ; Wmieszany ; Zielona fala ; Bez brzegu :  [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 5, s. 34
 1. Droga (Tadeuszowi Skutnikowi) ; Moje Betlejem :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 87-89
  * Wiersz "Droga" dat.: Kołobrzeg, luty 1999 ; "Moje Betlejem" dat.: Sopot, styczeń 1999.

 1. Milena Wieczorek :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1999, nr 1, s. 73-74
 1. Nad Biblią ; Gdy Bóg cię opuszcza ; Twoje ślady ; Ćwiczenie oddechu ; Odlot :  [wiersze] // Topos. - 1999, nr 2-3, s. 13-16
  * "Nad Biblią" - dat.: Sopot, maj 1997 ; "Gdy Bóg cie opuszcza" - dat.: Sopot, 27 IX 1996 ; "Twoje ślady" - dat.: Sopot, styczeń 1998 ; "Odlot" - dat.: Sopot, 23 VII 1996.

 1. Stanisław Esden-Tempski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1999, nr 4, s. 49-51
 1. Wyciszenie II ; Windsurfing ; Przebierańcy ; Odwiedziny Kołobrzegu ; Zachód morza ; Erotyk pod siedemdziesiątkę :  [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 11/12, s. 36
  * Wiersze: "Wyciszenie II", "Przebierańcy" i "Odwiedziny Kołobrzegu" datowane: Kołobrzeg, luty 1999.

 1. Całopalenie (O. Mieczysławowi Witalisowi, Przyjacielowi) ; Po drugiej stronie ; Modlitwa wielkopostna ; W Twoje ręce :  [wiersze] // Więź. - 2000, nr 3, s. 115-117
 1. Grzegorz Musiał :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego"  // Topos. - 2000, nr 2, s. 86-87
 1. Inne zanurzenie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 2000, nr z dn. 18.10
 1. Ks[iądz] Jan Twardowski :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 1, s. 88
 1. Lekcja morza I ; Trzeci biegun ; Posłaniec ; Babel ; Po wielu latach :  [wiersze] // Twórczość. - 2000, nr 8, s. 51-53
  Wiersz "Lekcja morza I" dat.: Wigilia, 1998; "Posłaniec" dat.: Sopot, 12 XII 1999; "Babel" dat.: Kołobrzeg, luty - Sopot, grudzień 1999.

 1. Tomasz Jastrun :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 3-4, s. 103
 1. Wypędzanie psa (fragmenty) :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 204, dod. Rejsy, nr z dn. 1.09, s. 25
 1. Znowu Cię nie ma ; "A cóż to jest prawda?" ; Lekcja morza II ; Modlitwa ze śmiercią ; Czysta intencja :  [wiersze] // Arkusz. - 2000, nr 5, s. 5
  * Wiersze datowane: "Znowu Cię nie ma" - Sopot, 1 II 1999 ; "Modlitwa ze śmiercią" - Sopot, 24-26 II 2000.

 1. Ks[iądz] Wacław Oszajca :  [nota] / współaut. Teresa Ferenc. - Cykl "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2001, nr 1, s. 84-85
 1. Olga Tokarczuk. Sen ; Windsurfing ; Z psem u stóp ; Wciąż Koniński :  [wiersz] // Więź. - 2001, nr 9, s. 80-82
  * Wiersz "Olga Tokarczuk. Sen" dat.: Sopot, 1-2 II 2001; "Z psem u stóp" dat.: Sopot, 8 I 2001; Wciąż Koniński dat.: Sopot, noc 26-27 I 2001.

 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fiut Ignacy Stanisław. Ekoetyki : kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku, Kraków, 1999 // Nowa Krytyka. - Nr 12 (2001), s. 360-363
 1. Suma ; Twarzą w Twarz ; Wielkie tło ; Sen. Pisał się wiersz :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 75-78
 1. Wielkie tło ; "A cóż to jest prawda?" ; Modlitwa ze śmiercią ; Erotyk pod siedemdziesiątkę ; Razem (Na moje siedemdziesięciolecie) :  [wiersze] // Tytuł. - 2001, nr 3, s. 96-100
  * Wiersz "Wielkie tło" - dat.: Sopot, 8-12 V 2000 ; "Modlitwa ze śmiercią" - dat.: Sopot, 24-26 II 2000 ; "Razem" - dat.: Sopot, 9 VIII 2001.

 1. Wyciszenie II ; Przebierańcy :  [wiersze] // Arkusz. - 2001, nr 9, s. 16
  * Wiersze dat.: Kołobrzeg, luty 1999.

 1. Do Ojca Pio ; Z dna ; Boże mój :  [wiersze] // Więź. - 2002, nr 12, s. 55-56
  Wiersz "Do Ojca Pio" dat.: Sopot, 3 V 2002; "Boże mój" dat.: Sopot, styczeń 2002.

 1. Moje Betlejem ; Razem :  [wiersze] // Gość Niedzielny. - 2002, nr 2, s. 42
  * Wiersze datowane: "Moje Betlejem" - Sopot, styczeń 1999; "Razem" - Sopot, 9 VIII 2001.

 1. O jak tu pełno... ; Przyjaciele Hioba ; Niemoc ; Kubek ; Twoje ja ; Po kamienowaniu ; Lekcja 1. Przekraczanie ; Lekcja 2. Bezbrzeże ; Moja wiara :  [wiersze] // Odra. - 2002, nr 10, s. 72-73
  * Wiersze "Przyjaciele Hioba" i "Niemoc" dat.: Sopot, styczeń 2002.

 1. Po śmierci ; Troska ; Cumy ; Mój obraz ; Twoje podobieństwo ; Wiersz ; Z dna ; Boże mój ; Jestem ; Twoje ja ; Po kamienowaniu ; Z księgi Mojżesza ; Lekcja 1. Przekraczanie ; Lekcja 2. Bezbrzeże ; Tworzenie (Wacławowi Tkaczukowi) ; Urna i morze ; :  [wiersze] // Tytuł. - 2002, nr 1-2, s. 59-68
  * Wiersze "Boże mój" dat.: Sopot, styczeń 2002 ; "Jestem" dat.: Sopot, 18.I.2002 ; "Twoje ja" dat.: Sopot, 18.VI.2002 ; "Tworzenie" dat.: Kołobrzeg, 15.IV.2002 ; "Urna i morze" dat.: Sopot, 16.V.2002 ; "Moje pisanie" dat.: Sopot, 4 IX 2002.

 1. Tylko w chwilach ; Jestem ; Ptasznik ; Igła i morze ; Po wszystkim II ; Z Księgi Mojżesza :  [wiersze] // Arkusz. - 2002, nr 12, s. 11
 1. Zwalisko ; Przegrałem Jezu ; Inna możliwość ; Jedno pytanie ; Urna i morze ; Kołobrzeg. Głos we śnie ; Tworzenie ; Bez słowa ; Jubilat do młodego :  [wiersze] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 16-21
  * Wiersze "Zwalisko" dat.: Sopot,noc 8-9 III 2002 ; "Kołobrzeg. Głos we śnie" dat.: Kołobrzeg, 1 XI 2001 ; "Jubilat do młodego" dat.: Sopot, styczeń 2002.

 1. Jedenaste przykazanie ; Żywy mur ; Bez litości ; Modlitwa o czyste sumienie ; Zbrodnia i kara ; Mistyka ; Przydrożny ołtarz ; Bez drogi ; Bez słowa ; Okna wierzby ; Nie będzie końca :  [wiersze] // Śląsk. - 2003, nr 4, s. 36-37
 1. Jutro wojna! :  [wiersz] // Gość Niedzielny. - 2003, nr 12, s. 42
  * Datowane: Sopot, 9 III 2003.
  * Z notką biograficzną.

 1. Co to za statek? ; Piotr Mitzner, czyli dno oka. - Cykl: „Statek Poetów” // Topos. - 2004, nr 6, s. 131-136
  * Zawiera wiersz "Dno oka" i biogram Piotra Mitznera.

 1. Małż II ; Ciało i fale ; Święta nicość ; Komunia ; Narodziny II :  [wiersze] // Topos. - 2004, nr 5, s. 59-61
 1. Odwrotna fala ; Wzdłuż brzegu ; Zapis mistyczny ; Międzyświaty :  [wiersze] // Odra. - 2004, nr 12, s. 85-86
 1. Ono ; Połów II ; Różaniec :  [wiersze] // Więź. - 2004, nr 8-9, s. 63-64
 1. Ta księga II ; Szarpanina z własnym psem ; Nic więcej ; Sztuka ubywania ; Prawo mimikry ; Śmierć doskonała ; Zadanie :  [wiersze] // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 12, s. 504-506
 1. Awiatyk ; Może być wszystko ; Dogaszanie feniksa ; Serce Jezusa ; Dawca ; Ostatnie rozdanie ; Boże młyny ; Późna wiedza ; SMS do Ani ; Pokora ; Idący :  [wiersze] // Śląsk. - 2005, nr 1, s. 34-35
 1. Dzieje grzechu (Z pamiętnika) ; Wschód słońca z Jaegerem ; Odpływ ; Erotyk po drodze ; Z krańców moich zmysłów... ; Moje Betlejem II :  [szkice, wiersze] // Pomerania. - 2005, nr 3, s. 70
  * Wiersze z tomu "Odpływ ; Sztuka ubywania".

 1. Ostatni rachunek ; Oczekiwanie ; Zadyszka :  [wiersze] // Twórczość. - 2005, nr 4, s. 30-31
 1. Teilhard - miłość przestrzenna :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 81A, s. 11
  * Uwaga pod tekstem: "Jankowscy, rodzina poetycka: matka, ojciec i dwie córki żegnają Jana Pawła II swoimi wierszami".

 1. Cały ze świata ; Złote runo (Teresie i Jackowi Łukasiewiczom) ; Szczątki ; Pieśń o świcie ; Pojednanie :  [wiersze] // Twórczość. - 2007, nr 10, s. 53-56
 1. Dzień ciała mego ; Ptaki niebieskie ; Kąpiel ; Z przygód Jonasza :  [wiersze] // Topos. - 2007, nr 4, s. 45-48
 1. Matka Boska Bydgoska ; Na łasce lotosu ; Mówiło ; Koniec wędkowania ; Chwila ; Złote gody ; Sługa wierny ; Wyrzutek sumienia ; Aż umrę cały ; Wędrowna wydma ; Biblijne powroty ; Epitafium dla psa :  [wiersze] // Śląsk. - 2007, nr 5, s. 18-19
 1. Matka Boska Bydgoska ; Święta nicość ; Małż II :  [wiersze] // Jednodniówka Literacka. - 2007, nr 2 (z dn. 28.05), s. 4
 1. Mówię mu: synu ; Modlitwa ciała ; Który nas pojednał :  [wiersze] // Więź. - 2007, nr 5, s. 73-75
 1. Niedowiersz prosi ; Morzyszcze II :  [wiersze] // Odra. - 2007, nr 5, s. 73-74
  * Wiersz "Niedowiersz prosi" dat. Sopot, 13 V 2006 (po trzynastu miesiącach świadomego niepisania) ; "Morzyszcze II" dat. Sopot, grudzień 2006.

 1. Święta nicość ; Komunia :  [wiersze] // Okolica Poetów. - Nr 38 (2007), s. 18
  * Portret Z.J. rysował Lech Jaksztas.

 1. Biały delfin ; Spotkanie ; Z liściem w ręce ; Intencja ; Po sargassowych latach ; Z wroną :  [wiersze] // Odra. - 2008, nr 12, s. 53-54
 1. Drugie narodziny Jonasza ; Wielobój nieklasyczny ; Matka mówi: ; Dziecko starości ; Ktoś pukał ; Dokonało się :  [wiersze] // Twórczość. - 2009, nr 4, s. 3-6
 1. Podwójny sen ; W progach Ojca ; Do ostatniego ziarna ; Pocieszanie Matki boskiej :  [wiersze] // Topos. - 2015, nr 6, s. 24-25, 25-26, 26, 27
  * Inc.: Chyba wreszcie pochowałem... ; Ojcze, oni tam mówią... ; - Co robisz, ręko, zostawiasz... ; Nie płacz, Matko, nie płacz....
  * Wiersz "Pocieszanie Matki Bożej" dat.: Sopot, 25.03.2015.

Przekłady 1. Berger Uwe: Ręce [wiersz] / tł. Zbigniew Jankowski // Fakty i Myśli. - 1969, nr 20, s. 7

 1. Deike Guenter: Twój pokój... [wiersz] / tł. Zbigniew Jankowski // Fakty i Myśli. - 1969, nr 20, s. 7

 1. Herold Gottfried: Rodowód [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Uhu Peter: Serenada Zwingeru [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Laabs Joochen: Wieczorne światło zsypane w dolinę [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Vörösmarty Mihály.  Rozmyślania w bibliotece [wiersz] / tł. Zbigniew Jankowski // W:  Antologia poezji węgierskiej / wybór i układ István Cspláros, Gracja Kerényi, Andrzej Sieroszewski ; red. poetycka Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - S. 152-155

 1. Zöllner Michael: Aforyzmy [aforyzmy] / tł. Zbigniew Jankowski // Fakty. - 1981, nr 42, s. 7

 1. Buck Inge: Za wodami (Hinter den Wassern) ; Nie ma już lata (Es gibt keinen Sommer mehr) ; Tak blisko (So nah) ; Lato 1986 (Sommer 1986) [wiersze] / tł. Zbigniew Jankowski // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 185, s. 5
  * Wiersze opublikowane pod wspólnym tytułem: "Spotkanie" z fot. poetki i notą biograficzną.


 1. Mathieu Maria: Przejście granicy (Grenzübergang) ; Czas kamieni (Zeit der Steine) ; Wieczór nad miastem (Abend über der Stadt) (dla Gerhildy) ; Przezwyciężenie horyzontu (Überwindung des Horizonts) (dla L. Bredaka) [wiersze] / tł. Zbigniew Jankowski // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 214, dod. Rejsy, s. 5
  * Wiersze Marii Mathieu z książki pt. "Na skraju okamgnienia" = "Am Rande des Augenblicks".


AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia [antologia] / wybór i oprac. Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - 402 s.
  * Nagroda "Kogi Gdańskiej", 1979.


 1. Stecewicz Mirosław.  Seans : (poematy-dialogi) / nota o autorze Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1996. - S. 83-84: Mirosław Stecewicz
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Felieton światopoglądowy [wypowiedź]. - Fot. // Fakty i Myśli. - 1969, nr 11, s. 6
  * Odpowiedź na ankietę, przygotowaną przez redakcję Faktów i Myśli nt. współczesnej polskiej twórczości literackiej i statusu recenzenta w Polsce.


 1. Poeci jak wagabundzi... : z Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim o marynistyce [wywiad] / rozm. Mira Żołtak // Głos Koszaliński. - 1973, nr 356, s. 6

 1. O moralności, metafizyce i morzu : rozmowa z Teresa Ferenc i Zbigniewem Jankowskim [wywiad] / rozm. Halina Murza-Stankiewicz. - Fot. // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 44, s. 13

 1. Punkty widzenia [wypowiedź] / oprac. Marzena Woźniak // Czas. - 1978, nr 42, s. 28
  * Wypowiedzi osób związanych z życiem kulturalnym Gdańska, a nie należących do redakcji "Punktu" na temat pierwszych numerów tego almanachu; m.in. Z. Jankowskiego.


 1. Jego "Żywioł wszelki" uhonorowały... [wypowiedź] / zanot. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 231, s. 6
  * Wypowiedzi gdańskich pisarzy pod wspólnym tytułem "U gdańskich pisarzy".
  * Inf. o nagrodach: Gdańska Książka Roku" 1978 i nagrodzie literackiej im. Marcina Borzymowskiego dla Z. Jankowskiego za "Żywioł wszelki".


 1. Wyjście z małego morza [wywiad] / rozm. Sławomir Sierecki // Wieczór Wybrzeża. - 1979, nr 228, s. 3

 1. Morze - czyn i słowo [wywiad] / rozm. Jerzy L. Ordan. - Fot. // Fakty. - 1981, nr 15, s. 7

 1. Żarliwa prawda poezji [wywiad] / rozm. Piotr Szewc // Za i Przeciw. - 1989, nr 13, s. 24-23
  Zawiera wiersz Z. Jankowskiego pt. "Koniński - wspólny ratunek".


 1. Pisarze do pióra [wypowiedź] // Tak i nie. - 1990, nr 10, s. 5
  Wypowiedź w ankiecie nt. z czego będzie żył pisarz?


 1. Poezja to zaskoczenie : rozmowa Krystyny Chwin z poetą Zbigniewem Jankowskim [wywiad] / rozm. Krystyna Chwin. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 245A

 1. Nieogarnione żywioły : rozmowa z Teresą Ferenc, Zbigniewem Jankowskim, Mileną Wieczorek, przedstawicielami słynnej rodziny poetyckiej [wywiad] / rozm. Andrzej Staniszewski. - Fot. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr z dn. 28-30.08, s. 5

 1. Zbigniew Jankowski - poeta, prozaik, krytyk literacki : twórca przy warsztacie [wypowiedź] / not. Anna Jęsiak. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 268, s. 7, dod. Rejsy
  * Podpisane: A.J.


 1. Po otrzymaniu Honorowej Złotej Lampki Górniczej Zbigniew Jankowski powiedział: [wypowiedź] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5

 1. Zaproszenie (Krysi Piaseckiej przyjaźnie poświęcam) [wypowiedź] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 9

 1. Zbigniew Jankowski - poeta : twórca przy warsztacie [wypowiedź] / not. Anna Kościelecka. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 292, s. 8

 1. Nie chcę tworzyć morza słów... [wywiad] / rozm. Jarosław Kurek. - Fot. ; il. // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 21, s. 8-9

 1. Kilka nie napisanych słów [wypowiedź]. - Fot. // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 33-34
  * Wypowiedź Z. Jankowskiego - podziękowanie za przyznanie nagrody literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka.


 1. Świętość : ankieta [wypowiedź] // W Drodze. - 1996, nr 11, s. 34-44
  * M.in. wypowiedź Z. Jankowskiego.


 1. Świadectwo czasu, świadectwo poezji : (zapis dyskusji) [wypowiedź] / oprac. Anna Sobecka // Topos. - 1997, nr 3, s. 25-33
  * Zapis dyskusji po spotkaniu w Dworku Sierakowskich w Sopocie, 17 czerwca 1997 r.
  * Dyskusja z udziałem: P.W. Lorkowskiego, K. Koehlera, K. Nowosielskiego, W. Wencla, J. Zalesińskiego, Z. Jankowskiego, P. Huellego.


 1. U Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego - święta rodzinne [wypowiedź] / not. Beata Czechowska, Alina Kietrys. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 250, dod. Magazyn Głosu, nr z dn. 23-27,12, s. 4, 6
  * Wypowiedź nt."Tradycja polska - święta rodzinne".


 1. Miasto nie tylko dotykalne : sopoccy poeci, Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski, mówią o Sopocie, morzu, metafizyce i własnej twórczości [wypowiedź]. - Fot. // Inspiracje. - 1999, nr 3, s. 16-17
  * Wypowiedź Z. Jankowskiego "Dlaczego wybrałem Sopot..." s. 17.
  * Zawiera wiersze: "Psalm pod klifem w Orłowie", "Psalm znad morza drugi", "W ramionach wody i ziemi" Teresy Ferenc i "Drzewa w oknie" Z. Jankowskiego.


 1. Nasz Sopot to... Brodwino [wypowiedź] / współaut. Teresa Ferenc ; oprac. Aleksandra Oksiuta-Borowska // Pomerania. - 1999, nr 5, s. 26-27
  * Zawiera wiersze: "Drzewa w oknie" Z. Jankowskiego i "W ramionach wody i ziemi" Teresy Ferenc.


 1. Owoce cichego szczęścia [wywiad] / ze Zbigniewem Jankowskim, nominatem do Nagrody Artusa rozm. Tadeusz Skutnik. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 176, dod. Rejsy, nr z dn. 30.07, s. 5

 1. Po co piszę? [wypowiedź] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 83-85
  Wypowiedź Z. Jankowskiego i Kazimierza Nowosielskiego w ankiecie.


 1. Balsamiczna biblioteka [wypowiedź] // Fronda. - Nr 34 (2004), s. 60-89
  * M.in. odpowiedź Z. Jankowskiego na ankietę: "Jakie lektury z obszaru literatury pięknej (nie stricte religijnej) wywarły na Państwa wpływ duchowy, zmieniły Państwa życie, były impulsem do nawrócenia lub pogłębienia wiary – i dlaczego?"; s. 68-73


 1. Jakoś pomrzemy : o pisaniu, żeglowaniu i powrocie do macierzystego portu ze Zbigniewem Jankowskim  [wywiad] / rozm. Szymon Babuchowski. - Fot. // Gość Niedzielny. - 2012, nr 4, s. 58-59
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Kowalewska Maria.  Pisarze Szczecina i Koszalina - noty biograficzno-bibliograficzne [biobibliografia] // W: Pisarze Pomorza Zachodniego : informator. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1967. - S. 155-233
  * Nota i fot. Z. Jankowskiego na s. 174-175.


 1. Jankowski Zbigniew [hasło] // W: Wychowanie : przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / zespół red. Andrzej Babiński [i in.] . - Szczecin : Glob, 1989. - S. 192
  ISBN 83-7007-154-6

 1. Bartelski Lesław M..  Jankowski Zbigniew [hasło] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 151
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Kuncewicz Piotr.  Zbigniew Jankowski [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : Graf-Punkt, 1995. - S. 376-378
  ISBN 83-86091-29-0

 1. Socha Ryszarda.  Ferenc i Jankowski [hasło] // W: Socha Ryszarda.  Nowy bedeker sopocki / okładkę i stronę tytułową projektował Piotr Piórko. - Gdańsk : "Polnord-Oskar", 1998. - S. 41-43 : fot.
  ISBN ISBN 83-86181-39-7

 1. Głębicka Ewa.  Reda : Kołobrzeska Grupa Poetycko-Plastyczna "Reda" [hasło] // W: Głębicka Ewa.  Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon. - Wyd. 2 poszerz.. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. - S. 331-336
  * Hasło oprac. m.in. na podstawie odpowiedzi Zbigniewa Jankowskiego na ankietę w lipcu 1981 i przez niego konsultowane (V 1985).


 1. Pieńkosz Konstanty.  Jankowski Zbigniew [hasło] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. nauk. Artur Hutnikiewicz i Andrzej Lam ; red. nacz. Jan Wojnowski. T. 1, A-O. - Warszawa : Wyadw. Naukowe PWN, 2000. - S. 250
  ISBN 83-01-13027-X t 1-2 ; ISBN 83-01-13028-8 t. 1

 1. Jankowski Zbigniew [hasło] // W: Religia : encyklopedia PWN / red. naukowa Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski. T. 5, Indie - koncelebra. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - S: 161
  ISBN 83-01-13812-2

 1. Jankowski Zbigniew mgr [hasło] // W: Who is who w Polsce : [encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków]. [Cz. 1, A-Mic]. - Wyd. 10 / założyciel i wydawca Ralph Hübner. - Zug : Who is Who, 2011. - S. 1313. - (Hübners Who is Who)
  ISBN 978-3-7290-0098-8
  * Podtytuł na stronie tytułowej: Leksykon biograficzny z ok. 19.300 biogramami, częściowo ze zdjęciami oraz z indeksem ok. 93. 600 nazwisk polskich osobistości.


 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 43, 45, 78, 84-89, 92, 99, 102, 118, 122, 143, 151, 152, 164, 165, 173, 175, 176. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Dąbrowa-Januszewski Jerzy: Koszalin poetycki // W: Profile kultury / red. Jan Poprawski. - Koszalin : Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1974. - S. 101-112
  * M.in. dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda" i T. Ferenc.


 1. Zbigniew Jankowski : [hasło]. - Cykl : "Gdańscy literaci". - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 42, s. 5
  * M.in. biogram Z. Jankowskiego.


 1. Krall Hanna: Powrót do wsi Sochy [reportaż] // Czas. - 1979, nr 34, s. 18-20
  * Zawiera wypowiedzi Z. Jankowskiego, Teresy Ferenc, Anny Janko i Mileny Wieczorek.


 1. Żurakowski Bogusław: Poetyckie morze [szkic] // W: Żurakowski Bogusław. Paradoks poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1982. - S. 161-167

 1. Ojcewicz Grzegorz: Nauka morza według Zbigniewa Jankowskiego // Pomerania. – 1984, nr 9, s. 40
  * Dot. szczególnie "Żeglugi" i "Według Jonasza".


 1. Kuncewicz Piotr: Kurp i plemię Jankowskich [hasło]. - Cykl: "Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986)" (147). - Fot. // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 35, s. 13
  * Dot. Mieczysława Czychowskiego, Z. Jankowskiego i Anny Janko.


 1. Hałaś Marcin: Modlitwa morza // Wiara i Odpowiedzialnośc. - 1987, nr 9, s. 133-134

 1. (cel): Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Wizerunki pisarzy gdańskich" // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 74, s. 5

 1. Jażdżewski Stefan: Środki artystyczne w liryce Zbigniewa Jankowskiego // Nautologia. - 1988, nr 2, s. 71-78

 1. Jurkowski Stefan: Zapis człowieczego rejsu [szkic] // Kierunki. - 1988, nr 26

 1. Krawczyk Stanisław: Między żywiołami // Katolik. - 1991, nr 26, s. 6

 1. Szymański Zbigniew: Jankowski [felieton] // Dziennik Bałtycki. - 1992, nr z dn. 1.09
  * Podpisane: Szym.


 1. Zarębianka Zofia: Wieczność jako przestrzeń nieskończonego, czyli o twórczości Zbigniewa Jankowskiego // W: Zarębianka Zofia. Poezja wymiaru sanctum : Kamieńska, Jankowski, Twardowski. - Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. - S. 73-135 - (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; 18)

 1. Bieńkowski Zbigniew: Nadmiar [szkic] // W: Bieńkowski Zbigniew. Ćwierć wieku intymności : szkice o poezji i niepoezji. - Warszawa : Agawa, 1993. - S. 338-341. - (Biblioteka Srebrnego Asa)

 1. Laureat Honorowej Złotej Lampki Górniczej Zbigniew Jankowski [hasło] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 39, s. 5

 1. Suplement: Zbigniew Jankowski // Suplement. - 1994, nr 37, s. 9 [numer specjalny]
  * Z. Jankowski laureatem Złotej Honorowej Lampki Górniczej za: "spowodowanie fermentu intelektualnego, animację życia literackiego, za zorganizowanie w Rybniku środowiska literackiego, za inicjatywę Rybnickich Dni Literatury i - za całokształt pracy twórc


 1. Walczak Grzegorz: Otwarcie : schody poezji [szkic] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5

 1. Żakiewicz Zbigniew: Zbigniew Jankowski za mojej pamięci.... - Cykl "Z dziennika" [192] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 3, s. 22
  * Dot. twórczości Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Nowicki Krzysztof: Oskara Kolberga 31 m 22 // Arkusz. - 1995, nr 3, s. 3

 1. Szczepuła Barbara: U Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego [reportaż]. - Fot // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 262, dod. Rejsy, s. 6

 1. Twardowski Jan: Piewca odzyskanej wiary [nota] // Słowo. - 1995, nr 111, s. 6
  * Noty nt. laureatów pod wspólnym tytułem "Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz 48" (s. 5-7).


 1. Rydz Agnieszka: "Navigare necesse est" - o poezji Zbigniewa Jankowskiego // Arkusz. - 1996, nr 12, s. 8-9

 1. Smaszcz Waldemar: "Jeszcze tu jestem, Boże..." // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 35-37
  Zawiera: Wiersze: Falochrony ; Podobny do fali ; Traktat o morskim pisaniu [fragment].
  * Druk także w: Jankowski Zbigniew. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze. - Warszawa : Pax, 1997.


 1. Twardowski Jan: Zbigniew Jankowski - nagroda literacka za poezję szukajacą i odnajdującą Boga : nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz 48. - Fot. // Inspiacje. - 1996, nr 1, s. 33

 1. Kietrys Alina: Przestrzeń i wiara : poetycki świat Zbigniewa Jankowskiego // Głos Wybrzeża. - 1997, nr 284, s. 15

 1. Lorkowski Piotr W.: Conrad liryki // Arytmia. - 1997, nr 1, s. 13

 1. Nowosielski Kazimierz: Morze Jankowskiego : uwagi encyklopedyczne : [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - R. 17 (1997), s. 76-78
  * Dot. twórczości Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Zarębianka Zofia: Znakiem morza, albo żeglarz nieskończonego w macierzystym porcie : o poezji Zbigniewa Jankowskiego // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17 (1997), s. 70-75
  * Także w: Zarębianka Zofia. Tropy sacrum w literaturze XX wieku : od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. - Bydgoszcz : Homini, 2001. - S. 251-260


 1. Trella Violetta: Zbigniew Jankowski : monografia bibliograficzna [praca magisterska] / napisana pod kierunkiem dr Iwony Zachciał. - Gdańsk, 1999. - [235 poz.]
  * Praca dostępna w Zakładzie Nauki o Książce UG. Inf. za: Zachciał Iwona: Literatura Wybrzeża w pracach magisterskich powstałych na Uniwersytecie Gdańskim... // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku / pod red. T. Arendt i K. Turo, Pelplin 2004, s. 156-168


 1. Jurkowski Stefan: Zapis wielkiego szukania : [esej] // Tytuł. - 2001 , nr 3, s. 87-95

 1. Zarębianka Zofia: Żeglarz Nieskończonego w macierzystym porcie : : o poezji Zbigniewa Jankowskiego [szkic] // W: Zarębianka Zofia. Tropy sacrum w literaturze XX wieku : od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. - Bydgoszcz : Homini, 2001. - S. 251-260

 1. Turo Krystyna: "Atlantyk, dnia..." : o morskim podróżopisarstwie Zbigniewa Jankowskiego // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S. 194-205
  Referat wygłoszony na sesji naukowej "Literatura Wybrzeża po 1980 roku", zorganizowanej w dn. 3-4.12.2003, przez Okręg Pomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Gdyni i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Skutnik Tadeusz: Konstelacja Jankowskich. Po nich sądzą o nas. A kimże oni są?. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 157, dod. Gdańsk Nasze Miasto : Piątkowy Tygodnik z Dziennikiem Bałtyckim w Gdańsku, nr 13, s. 12

 1. Turo Krystyna: Polska marynistyka powojenna - "morzem doraźnym przytrzaśnięta" czy "morzem otwarta, zamyślona" [szkic] // W: Księga Janion / oprac. Zbigniew Majchrowski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, [2007]. - S. 171-187
  * M.in. dot. twórczości Z. Jankowskiego, s. 183-187.


 1. Nowosielski Kazimierz: Laudacja wygłoszona z okazji przyznania poecie Zbigniewowi Jankowskiemu medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis [laudacja] // Topos. - 2016, nr 6, s. 143-145
  * Laudacja wygłoszona na uroczystości wręczenia medali Teresie Ferenc, Z.J. i Zbigniewowi Zielonce 1.10.2016 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Medale wręczał minister Jarosław Sellin.


 1. Babuchowski Szymon: Ogień i woda [artykuł]. - Fot. // Gość Niedzielny. - 2018, nr 28, s. 62-63
  * O twórczości Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Wolny Hieronim: [nota] // Kierunki. - 1958, nr 4, s. 10
  * Podpisane: H.W.
  * Dot. grupy "Domino" przy Oddziale Stowarzyszenia PAX; m.in. Z. Jankowskiego.


 1. Drozdowski Bohdan: Poezja w Rybniku : [esej]. - Il. // Współczesność. - 1962, nr 22, s. 9
  * Wzmianka o udziale Z. Jankowskiego w zorganizowaniu Rybnickich Dni Poezji w 1962 r.


 1. Seminarium SLA w "Sałajce" : [nota]. - Fot. // Zwrot. - 1964, nr 12, s. 15
  * Inf. o udziale Z. Jankowskiego w powstaniu Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZNP.


 1. Ratajczak Józef: Rybnickie "Kontakty" : [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 38, s. 2-3
  * Podpisane błędnie Ratajczak Feliks - sprostowanie Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 39, s. 8.
  * Wzmianka na temat Z. Jankowskiego.


 1. Ratajczak Józef: Rybnik : okolica poetów : [nota] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 3, dod. Wiatraki nr 3, s. 2
  * Wzmianka na temat Z. Jankowskiego podczas omawiania pracy klubu literackiego "Kontakty" i Rybnickich Dni Literatury.


 1. Bądkowski Lech: Marenezje - cóż to takiego // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 150, s. 4
  * Inf. o Kołobrzeskich Dniach Kultury Morskiej, których współorganizatorem był Z. Jankowski.


 1. (kan): W Kołobrzegu powstała grupa literacka [nota] // Głos Koszaliński. - 1967, nr 63, s. 4
  * Dot. grupy poetyckiej "Reda".


 1. Mazurczyk Jerzy: Koszaliński almanach [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1967, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr z dn. 9.04., s. 8
  * Recenzja numeru specjalnego kwartalnika Zapiski Koszalińskie z 1966 r., w którym m.in. ukazała się poezja Z. Jankowskiego.


 1. Nowicki Krzysztof: Przedstawiamy "Redę" // Głos Koszaliński. - 1968, nr 306, s. 4

 1. Olejniczak Józef: Wbrew znanej teorii // Żołnierz Polski Ludowej. - 1968, nr 6, s. 1, 3
  * Dot. wieczorów poetyckich "Redy".


 1. Żołtak Mira: Odwiedziny we Włościborzu [nota]. - Fot. // Głos Koszaliński. - 1969, nr 329, s. 6
  * Podpisane: (mir)
  * Spotkanie mieszkańców Domu Zbowidowca we Włościborzu z członkami grupy poetycko-plastycznej "Reda".


 1. Nota // Głos Koszaliński. - 1970, nr 132, s. 1
  * Inf. o nagrodzie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie i Oddziału ZLP m.in. dla Z. Jankowskiego.


 1. Bakuła Leszek: Reda i inni // Życie Literackie. - 1970, nr 25, s. 13
  * Dot. poetów "Redy".


 1. Kamieńska Anna: Posłowie // W : Malowanie w przestrzeni : almanach poetów ziemi koszalińskiej / dokonała wyboru i napisała posłowie Anna Kamieńska ; oprac. graf. Tadeusz Piskorski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. - S. 127-131
  * Krótka wzmianka na temat poezji Z. Jankowskiego.


 1. Ślipińska Jadwiga: Morze ich wyobraźni // Głos Koszaliński. - 1970, nr 170, s. 6-7
  * Dot. grupy artystycznej "Reda". Zawiera m.in. wypowiedź Z. Jankowskiego.


 1. Powiatowe grupy literacko-artystyczne [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 14, s. 8
  * M.in. Teresa Ferenc i Z. Jankowski z "Redy" w Kołobrzegu.


 1. Dąbrowa Jerzy: Poezji (koszalińskiej) meandry [szkic] // Głos Koszaliński. - 1973, nr 273, s. 6
  * M.in. wzmianka o tomie Z. Jankowskiego "Wysokie łowisko".


 1. Srokowski Stanisław: Legnickie niepokoje [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 13, s. 12
  * Dot. Legnickich Dni Poezji, m.in. wzmianka o Z. Jankowskim.


 1. Kronika : I [Pierwsze] Spotkania z Poezją Wybrzeża : [relacja] // Ziemia Gdańska. - 1975, nr 114, s. 111-113
  * Inf. o udziale Z. Jankowskiego w Spotkaniu z Poezją Wybrzeża, zorganizowanym w Tczewie w ramach VI Dekady Pisarzy Wybrzeża w d. 9-10. 10.1975.


 1. Lissowski Jerzy: Reda rediviva // Głos Koszaliński1975, nr 64
  * Dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda".


 1. Narkowicz Józef: Kronika : Koszalin // W : Wiadukt 3 [trzy] / pod red. Tadeusza Daszkiewicza i Marka Złocha ; projekt okł. i przerywniki Marek Złoch. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1975. - S. 162-167
  * Krótka wzmianka na temat poezji Z. Jankowskiego.


 1. Zbigniew Jankowski [nota] // Zwierciadło. - 1976, nr 40, s. 24

 1. Sierecki Sławomir: Z półki Mola Książkowego [felieton] // Wieczór Wybrzeża. - 1976, nr 191, s. 3
  * Podpisane: Mól Książkowy.
  * M.in. wzmianka o Z. Jankowskim.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Dzisiaj rozpoczyna się VII [Siódma] Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 214, s. 3
  * Podpisane: AZ.
  * M.in. wzmianka o Z. Jankowskim.


 1. Zapraszają nas [nota] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 112, s. 6
  * Spotkanie ze Z. Jankowskim i A. Janko w klubie "Ssak" w Gdańsku.


 1. Kościelecka Anna: VIII Dekada Pisarzy Wybrzeża : 12-21 października [nota] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 232, s. 2
  * Podpisane: Ank.
  * M.in. spotkanie ze Z. Jankowskim w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu.


 1. Zapraszają nas [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 247, s. 7
  * M.in. spotkanie ze Z. Jankowskim w F 25 WBP w Gdańsku przy ul. Ogarnej.


 1. (jak): Spotkania autorskie [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 243, s. 4
  * Spotkanie autorskie z Teresą Ferenc, Anną Janko i Zbigniewem Jankowskim pt. "Rodzina i poezja" w dn. 24.10 w F 26 WBP w Gdańsku przy ul. Gospody.


 1. Hebanowski Stanisław: Tworzenie rzeczywistości duchowej : przed katowickim zjazdem pisarzy rozmawiamy z prezesem Gdańskiego Oddziału ZLP Stanisławem Hebanowskim / rozm. Ewa Moskalówna // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 78, s. 5
  * Wzmianka o Teresie Ferenc, Z. Jankowskim i planowanej antologii poezji o morzu.


 1. Trojanowska Izabella: Wydawnictwo Morskie awizuje [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 18
  * M.in. wybór wierszy morskich Z. Jankowskiego.


 1. Trojanowska Izabella: Z morzem na "ty" : plany edytorskie Wydawnictwa Morskiego [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 17, s. 6
  * M.in. wybór poezji Z. Jankowskiego.


 1. Waśkiewicz Andrzej K.: Formy obecności "nieobecnego pokolenia". - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1978. - S. 80-82
  * Dot. Kołobrzeskiej Grupy Poetycko-Plastycznej "Reda".


 1. Inauguracja Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Wieczór Wybrzeża. - 1979, nr 227, s. 2
  * Inf. o wręczeniu nagrody Gdańskiej Książki Roku 1978 tomom poezji: Z. Jankowskiego "Żywioł wszelki" oraz Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności".


 1. Inauguracja X Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 228, s. 1
  * Inf. o wręczeniu nagrody Gdańskiej Książki Roku 1978 w dziedzinie poezji Z. Jankowskiemu za "Żywioł wszelki".


 1. Nagroda im. Marcina Borzymowskiego... [nota] // Życie Literackie. - 1979, nr 48, s. 10
  * Dot. przyznania Z. Jankowskiemu nagrody literackiej im. Marcina Borzymowskiego za tom "Żywioł wszelki".


 1. Nagroda Zarządu Klubu Krytyki Literackiej... [nota] // Nowe Książki. - 1979, nr 19, s. 109
  * Inf. o przyznaniu nagrody Gdańskiej Książki Roku 1978 tomom poezji: Z. Jankowskiego "Żywioł wszelki" oraz Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności".


 1. Nagrody "Czerwonej Róży" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 268, s. 5
  * Nagroda "Kogi Gdańskiej" 20-lecia turnieju dla Z. Jankowskiego za antologię "Morze w oczach poetów".


 1. Przyznano nagrody Zarządu Klubu Krytyki Literackiej... [nota] // Nowe Książki. - 1979, nr 19, s. 109
  * Inf. o przyznaniu nagrody Gdańskiej Książki Roku 1978 tomom poezji: Z. Jankowskiego "Żywioł wszelki" oraz Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności".


 1. X Dekada Pisarzy Wybrzeża // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 233, s. 4
  * Inf. o koncercie poetyckim laureatów Gdańskiej Książki Roku 1977 i 1978 z udziałem Z. Jankowskiego.


 1. (mc): Gdańska Książka Roku 1978 : [nota] // Punkt. - Nr 7 (1979), s. 207-208
  * Inf. o przyznaniu tytułu Gdańskiej Książki Roku 78 tomikom poezji: Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności" oraz Zbigniewa Jankowskiego "Żywioł wszelki".


 1. Kościelecka Anna: Pod znakiem spotkań autorskich [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 236, s. 3
  * Podpisane: Ank.
  * M.in. inf. o koncercie poetyckim w Pasłeku z udziałem: Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Mieczysława Czychowskiego i Stanisława Gostkowskiego.


 1. Kościelecka Anna: X Dekada Pisarzy Wybrzeża : 9-19 października [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 226, s. 2
  * podpisane: Ank.
  * Inf. nt. autobusu literackiego z udziałem Bolesława Faca i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Moskalówna Ewa: Książka roku [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 166, s. 5
  * Podpisane: (e.m.)
  * Inf. o przyznaniu tytułu Gdańskiej Książki Roku 78 tomikom poezji: Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności" oraz Zbigniewa Jankowskiego "Żywioł wszelki".


 1. Narkowicz Józef: Nota // Głos Pomorza. - 1979, nr 220, s. 8-9

 1. Preyss Andrzej: Laureaci młodzieżowego konkursu poetyckiego [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 18, s. 6
  * Podpisane: (p).
  * Z. Jankowski przewodniczącym jury II Konkursu poetyckiego młodzieży szkolnej z woj. gdańskiego - MDK w Pruszczu Gdańskim.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Gdańska Książka Roku [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 168, s. 3
  * Podpisane: (az).
  * Inf. o przyznaniu tytułu Gdańskiej Książki Roku 78 tomikom poezji: Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności" oraz Zbigniewa Jankowskiego "Żywioł wszelki".


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Laureaci "Czerwonej Róży" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 261, s. 2
  * Podpisane: az.
  * Nagroda "Kogi Gdańskiej" 20-lecia turnieju dla Z. Jankowskiego za antologię "Morze w oczach poetów".


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Spotkanie ze środowiskiem literackim : inauguracja X Dekady Pisarzy Wybrzeża[nota] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 168, s. 3
  * Podpisane: (az).
  * Inf. o wręczeniu tytułu Gdańskiej Książki Roku 78 tomikom poezji: Stanisława Esden-Tempskiego "Wytrwale rozwijam swoje złe skłonności" oraz Zbigniewa Jankowskiego "Żywioł wszelki".


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Wręczenie nagród "Czerwonej Róży" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 265, s. 1-2
  * Podpisane: az.
  * Nagroda "Kogi Gdańskiej" 20-lecia turnieju dla Z. Jankowskiego za antologię "Morze w oczach poetów".


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 229, s. 4
  * Spotkanie w bibliotece przy ul. Gospody w Gdańsku.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 227, s. 6
  * Spotkanie ze Z. Jankowskim w klubie "Dziupla" ul. Boisko w Gdyni.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 226, s. 6
  * Spotkanie ze Z. Jankowskim w klubie "Młyniec".


 1. Nagroda im. Marcina Borzymowskiego [nota] // Literatura. - 1980, nr 2, s. 15

 1. W Kołobrzegu postanowiono... [nota] // Odra. - 1980, nr 2, s. 109
  * Dot. przyznania Z. Jankowskiemu nagrody literackiej im. Marcina Borzymowskiego za tom "Żywioł wszelki".


 1. (a): Inauguracja XI Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 225, s. 2
  * Recytacja nowych wierszy Teresy Ferenc, Mieczysława Czychowskiego i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Dalecki Michał: Spotkanie literackie w Gdyni [nota] // Głos Nauczycielski. - 1980, nr 37, s. 9, dod. Literacki Głos Nauczycielski nr 4
  * Warsztaty literackie dla członków Klubów Literackich ZNP w dn. 27.06-9.07.1980 r. z udziałem m.in. Z. Jankowskiego.


 1. Irzyk Zbigniew: Rodzina poetów [nota] // Kierunki. - 1980, nr 22, s. 10
  * M.in. dot. tomu "Kto żyje".


 1. Jakób Lech Marek: Pamięci "Redy" / oprac. Krystyna Maciejewska // Bałtyk - Wojskowy Informator Kulturalny. - 1980, nr 3, s. 27-29
  * Fragment pracy dyplomowej "Wpływ kołobrzeskiego środowiska literackiego na życie kulturalne miasta", napisanej pod kierunkiem mgr Danuty Przemienieckiej w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 212, s. 6
  * Spotkanie m.in. ze Z. Jankowskim.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 211, s. 7
  * Spotkanie m.in. ze Z. Jankowskim.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 210, s. 6
  * Spotkanie m.in. ze Z. Jankowskim.


 1. Język w Kościele // W Drodze. - 1982, nr 1-4, s. 78-79
  * M.in. dot. nagrody dla Z. Jankowskiego za tom "Zanurzenie".


 1. Nagroda poetycka im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego [nota] // Kierunki. - 1983, nr 9, s. 8
  * M.in. nagroda dla Z. Jankowskiego za tom "Zanurzenie".


 1. (as): Aby pokochać morze trzeba je poznać [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 23, s. 4
  * Inf. nt. warsztatów kultury marynistycznej dla instruktorów harcerskich w dn. 29.01-6.02.1983 z udziałem m.in. Z. Jankowskiego.


 1. Blarowska Anna: Nowości Wydawnictwa Morskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 262, s. 6
  * Fragm. dot. książki "Atlantyk, dnia..." Z. Jankowskiego.


 1. Ferenc Teresa: Pada deszcz... [list] // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia... – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – S. 185
  *Dat.: 30 VI 1979.
  *Inf. o okolicznościach przyznania i wręczenia nagrody im. Marcina Borzymowskiego dla Z.J. za "Żywioł wszelki".


 1. Jankowski Zbigniew: Niestety, także dzisiaj nie będą... [fragment dziennika] // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia... – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – S. 101
  *Dat. Atlantyk, 11 VI [1979], 6.30.
  *Inf. o nagrodzie im Marcina Borzymowskiego za "Żywioł wszelki" dla Z.J. i im. Stanisława Piętaka dla Teresy Ferenc za "Wypaloną dolinę".


 1. Jankowski Zbigniew: Od Tereski znowu dobry telegram... [fragm. dziennika] // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia... – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – S. 187
  *Dat. [Zatoka Gwinejska, 6 VII 1979], 7.00.
  *Inf. o uznaniu zbioru Z.J. "Żywioł wszelki" przez gdański Klub Krytyki Literackiej za "Książkę Roku 1978".


 1. (jot-ka): Tczewski konkurs poetycki rozstrzygnięty [nota] // Pomerania. – 1984, nr 2, s. 50
  * Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski w jury konkursu poetyckiego: "Strofy dla miasta Tczewa".


 1. Maksimowicz Bogusława: [nota] // Słowo Powszechne. - 1984, nr 238, s. 5
  * M.in. o udziale T. Ferenc w II Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku.


 1. Niedałtowski Krzysztof: Wiosenne spotkania z kulturą w Sopocie [nota] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 13, s. 2
  * Podpisane: (KN).
  * Nota o cyklu spotkań autorskich pt. "Próby świadectwa", V 1984; z udziałem: Jerzego Afanasjewa, Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Zbigniewa Żakiewicza i Bolesława Faca.


 1. Pawluczuk Andrzej W.: W Białymstoku (7-21 października) [nota] // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 51, s. 2
  * M.in. o udziale Z. Jankowskiego w II Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku.


 1. Zbigniew Jankowski (ur. 1931 r.) [nota] // Nowa Wieś. - 1985, nr 4

 1. "Złotego Delfina"... [nota] // Pobrzeże. - 1986, styczeń
  * Nagroda "Złotego Delfina", przyznana Z. Jankowskiemu przez Wydaw. "Glob" za twórczość marynistyczną, szczególnie: "Atlantyk dnia", "Szkice do oceanu" i "Morze u poetów". Wręczenie nagrody odbyło się podczas Forum Marynistów Polskich w dn. 16-17.11.1985.


 1. Miłym wydarzeniem... [nota] // Wybrzeże. - 1986, nr z dn. 12.01
  * Nagroda "Złotego Delfina", przyznana Z. Jankowskiemu przez Wydaw. "Glob" za twórczość marynistyczną, szczególnie: "Atlantyk dnia", "Szkice do oceanu" i "Morze u poetów".


 1. Krzyżanowski Jerzy: Morze jak cień nieskończoności : kilka uwag na temat morza w polskiej poezji współczesnej [szkic] // Morze i Ziemia. - 1987, nr 36, s. 8-9
  * M.in. dot. poezji Z. Jankowskiego.


 1. Żuliński Leszek: Poezja gdańska 1945-1980 [szkic] // W Kręgu Książki. - Z. 7 (1987), s. 28-37
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego, s. 32.


 1. Nagrody im. Bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego za rok 1988 [nota] // Za i Przeciw. - 1988, nr 51/52, s. 2
  * Z. Jankowski laureatem nagrody w zakresie poezji religijnej.


 1. (jn): Zb. Jankowski laureatem nagrody marynistycznej [nota] // Głos Pomorza. - 1988, nr z dn. 28.11
  * Dot. wręczenia dorocznej nagrody marynistycznej im. Marcina Borzymowskiego Z. Jankowskiemu. Nagroda została przyznana za tom "Falochrony" i wybór poezji "Pełne morze".


 1. (N.): Z. Jankowski laureatem kołobrzeskiej nagrody [nota] // Autograf. - 1989, nr 4, s. 78-79
  * Inf. o przyznaniu Z. Jankowskiemu w 1988 r. dorocznej nagrody marynistycznej im. Marcina Borzymowskiego.


 1. Korcz Jan: Twórczość inspirowana wiarą : nagroda im. Bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego // Za i Przeciw. - 1989, nr 3, s. 2-3
  * Z. Jankowski laureatem nagrody w zakresie poezji religijnej.


 1. Nowosielski Kazimierz: Świętojańska, róg Pańskiej [esej] // Tygodnik Gdański. - 1989, nr 7, s. 13
  * Datowane: lipiec 1989 r.
  * Także w tegoż: Dar zamieszkiwania. – Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2002. – S. 24–33
  * Dot. spotkań środowisk twórczych w stanie wojennym w kościele św. Mikołaja w Gdańsku, m.in. działalności Z. Jankowskiego.


 1. Bieńkowski Zbigniew: Sacrum : to życie to lubię // Wokanda. - 1990, nr z dn. 13.05
  * Dot. sacrum w literaturze, m.in. Z. Jankowskiego.


 1. P.Z.: Cztery twarze domu : antologia rodzinna : kronika kulturalna [nota] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 176, s. 3
  * Inf. o ukazaniu się antologii rodzinnej.


 1. Nota // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1993, nr 1/2, s. 83
  * Inf. o spotkaniu autorskim w dn. 17 VI 1993 w Szczecinie.


 1. (ht): Literackie wodowanie [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 206, s. 3
  * Dot. promocji książki "Pacyfik, dnia...".


 1. (kaf): Książek wodowanie : szampan na Darze Pomorza [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 207, dod. Gazeta Morska nr z dn. 4.09, s. 2
  * Dot. promocji ksiażki "Pacyfik, dnia...".


 1. (t): Promocja kolejna "Pacyfiku, dnia.." [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 230, s. 6
  * Dot. promocji książki "Pacyfik, dnia...".


 1. J.D.: "Pacyfik, dnia..." [nota] // Namiary. - 1993, nr 10, s. 36
  * Dot. promocji książki "Pacyfik, dnia...".


 1. Jęsiak Anna: Brodwino : miejsce obecności : pisarze i przyjaciele książki mają swój klub [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 267, s. 15
  * Podpisane: (aj).


 1. Skowron Maria: Dni Literatury - Gdańsk '93 [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 41, s. 10
  * Dot. planowanej inauguracji działalności Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Skowron Maria: Miejsce obecności : inauguracja działalności Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino" : [nota]. - Fot. // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 43, s. 11
  * Wzmianka na temat udziału Z. Jankowskiego w zbiorowym wieczorze autorskim.


 1. Centralne Muzeum Morskie... [zaproszenie]. - Gdańsk, 1994
  * Zaproszenie na uroczystość "wodowania" książki Z. Jankowskiego "Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu" na "Darze Pomorza" w dn. 12. grudnia 1994 r.


 1. Oni organizowali RDL // Suplement. - 1994, nr 37, s. 7 [numer specjalny]

 1. Program artystyczny XXV Rybnickich Dni Literatury 25 września - 2 października 1994 r. [nota] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 13 [numer specjalny]
  * M.in. spotkania autorskie z Teresą Ferenc, Z. Jankowskim i Anną Janko.


 1. Rodzinny wieczór poetycki : Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego i Anny Janko [zaproszenie]. - Rybnik : Miejska Biblioteka Publiczna, 1994
  * Zaproszenie na spotkanie autorskie w dn. 27. września 1994 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.


 1. XXV Rybnickie Dni Literatury : pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 39, s. 5
  * Inf. o udziale Z. Jankowskiego, Teresy Ferenc i Anny Janko w XXV Rybnickich Dniach Literatury.


 1. Zbigniew Jankowski [nota] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 9

 1. Zbigniew Jankowski... [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5

 1. (ANK.): Wodowanie z różą [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 290, s. 4
  * Promocja książki: "Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu".


 1. Bronowski Wojciech: Zbigniewa Jankowskiego... [wypowiedź] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5
  * Wypowiedź związana z przyznaniem Z. Jankowskiemu Złotej Honorowej Lampki Górniczej.


 1. Gawlik Czesław: Zbigniewa Jankowskiego... [wypowiedź] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 45, s. 5
  * Wypowiedź związana z przyznaniem Z. Jankowskiemu Złotej Honorowej Lampki Górniczej.


 1. Kietrys Alina: Wodowania... książek : na "Darze Pomorza" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1994, nr 291, s. 3
  * Promocja książki: "Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu".


 1. Kijonka Tadeusz: Trzy Złote Lampki : wypowiedź // Suplement. - 1994, nr 37, s. 13 [numer specjalny]
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego jako współtwórcy Rybnickich Dni Literatury.


 1. Koniusz Janusz: O Rybnickich... [wypowiedź] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 15 [numer specjalny]
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego jako współtwórcy Rybnickich Dni Literatury.


 1. Musioł Józef: Moje ER DE EL [wypowiedź] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 15 [numer specjalny]
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego jako współtwórcy Rybnickich Dni Literatury.


 1. Poprawa Jan: Od Redaktora // Suplement. - 1994, nr 37, s. 1 [numer specjalny]
  * Dot. m.in. Z. Jankowskiego jako współtwórcy Rybnickich Dni Literatury.


 1. Teleśnicki Tomasz: Piękna historia // Suplement. - 1994, nr 37, s. 3 [numer specjalny]
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego jako współtwórcy Rybnickich Dni Literatury.


 1. Troszka Wacław: Festiwal literatury i sztuki // Nowiny. - 1994, nr z dn. 5.10, s. 13
  * Dot. XXV Rybnickich Dni Literatury.
  * Z. Jankowski laureatem Honorowej Złotej Lampki Górniczej.


 1. W.R.: Słowo jest sztuką : inauguracja jubileuszowych XXV Rybnickich Dni Literatury. - Fot. // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 39, s. 1
  * Z. Jankowski laureatem nagrody Złotej Honorowej Lampki Górniczej.
  * Inf. o udziale Z. Jankowskiego i Teresy Ferenc w XXV Rybnickich Dniach Literatury.


 1. 3 [Trzeciego] maja 1935... - Rubryka : "Widziane - Zasłyszane" // Tytuł. - 1995, nr 2, s. 222
  * Inf. o nagrodzie Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury dla Z. Jankowskiego za wieloletnią twórczość literacką.


 1. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz czterdziesty ósmy [nota]. - Fot. // Inspiracje. - 1995, nr 33, s. 8-9
  * Inf. o nagrodzie literackiej "za poezję szukającą i odnajdującą Boga" dla Z. Jankowskiego.


 1. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz czterdziesty ósmy [nota] // Słowo. - 1995, nr 101, s. 1
  * Inf. o nagrodzie literackiej "za poezję szukającą i odnajdującą Boga" dla Z. Jankowskiego.


 1. Ukazała się kolejna... - Rubryka : "Widziane - Zasłyszane" : [nota] // Tytuł. - 1995, nr 3/4b, s. 439-440
  * Dotyczy zbiorku poezji pt. Port macierzysty".


 1. (dz): Nagrody Pietrzaka dla Ferenc i Jankowskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 123, s. 3

 1. (jw): Nominacje do "Sopockiej Muzy" [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 15, s. 12
  * Nominacja m.in. dla Z. Jankowskiego.


 1. (woj) : Pięć "muz" : [nota]. - Fot. // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 18, s. 6
  * Inf. o Nagrodzie Prezydenta Sopotu "Sopocka Muza" dla Z. Jankowskiego za dorobek poetycki i książkę "Ucieczka ze statku".


 1. asz: II Święto Biblii : Gdańsk, 17-20 XI 1994 r. : dialog dwóch religii // Przegląd Powszechny. - 1995, nr 1, s. 104-106
  * Z. Jankowski wymieniany jako laureat nagrody literackiej im. Sępa-Szarzyńskiego w 1981 r., inicjator i jeden z organizatorów Święta Biblii w Gdańsku.


 1. Fułek Wojciech: Szkoły i ludzie : [felieton]. - Cykl : "Czytanie na kolanie" // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 46, s. 14
  * Krótka nota na temat Z. Jankowskiego, T. Ferenc, A. Janko i M. Wieczorek w związku z artykułem w Dzienniku Bałtyckim.


 1. Kaszubska Aldona: "Sopockie Muzy" i eseje : rozdanie nagród [nota] // Dzienik Bałtycki. - 1995, nr 103, s. 4
  * Dot. nagrody Prezydenta Miasta Sopotu, m.in. dla Z. Jankowskiego za całokształt pracy.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Nagrodę literacką im. Włodzimierza Pietrzaka... : [nota]. - Fot. // Topos. - 1995, nr 7-8, s. 77
  * Podpisane K.K.
  * Inf. o nagrodzie literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka przyznanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana dla Z. Jankowskiego i T. Ferenc.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Nagrody, nagrody... : [nota]. - Fot. // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 70
  * Podpisane K.K.
  * Inf. o nagrodzie Prezydenta Miasta Sopotu "Sopockie Muzy" przyznanej Z. Jankowskiemu za wieloletnią twórczość literacka, a szczególnie za książkę pt. "Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu".
  * Inf. o nagrodzie literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka przyznanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana dla Z. Jankowskiego i T. Ferenc.


 1. Michelers Detlef, Röttgers Brigitte, Buck Inge: Keine kleinen Leninorden mehr : zur Lage der Literatur in Polen : die Bremer Autor Innen I. Buck, B. Röttgers, D. Michelers besuchten die Partnerstadt Gdansk / [rozm.] Burkhard Strassmann // Die Tageszeitung. - 1995, nr z dn. 22.09
  * W wywiadzie wzmianka o planowanym pobycie Teresy Ferenc, Z. Jankowskiego i Władysława Zawistowskiego w Bremie.


 1. Skutnik Tadeusz: Jaśnie pani promocja [felieton]. - Cykl: "Między wierszami" // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 291, dod. Rejsy nr z dn. 15.12, s. 10
  * Podpisane: Kwerendarz.


 1. Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Inf. na temat tekstu Z. Jankowskiego w jednodniówce literackiej Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Woynarowska Katarzyna: Wręczenie nagród im. Włodzimierza Pietrzaka : sobotnie popołudnie w Warszawie. - Fot. // Niedziela. - 1995, nr 26A, s. 3

 1. Zdrojkowska Zofia: Ku ewangelizacji kultury : wręczenie Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka. - Fot. // Słowo. - 1995, nr 112, s. 3

 1. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku... [zaproszenie]. - Gdańsk, 1996
  Zawiera: wiersze Z. Jankowskiego: Marynistyka (Jerzemu Pachlowskiemu) ; Propedeutyka modlitwy ; Więcej nie chcę, Panie.
  * Zaproszenie na jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy twórczej Z. Jankowskiego, świętowany w dn. 14. października 1996 r. na pokładzie "Daru Pomorza".


 1. Zaprosili nas [nota] // Topos. - 1996, nr 1, s. 99
  * Inf. o zaproszeniu Toposu przez Fundację Pro Arte Sacra w Gdańsku na promocję tomu "Port macierzysty" Z. Jankowskiego.


 1. (ak): Literacki świat [nota] // Głos Wybrzeża. - 1996, nr z dn. 6-7.01, s. 6
  * Nota nt. poetyckiej rodziny Jankowskich, inf. o tomie poetyckim "Port macierzysty", wymienianym w rankingach najciekawszych ksiażek roku 1995.


 1. (dz): "Nagi i przejrzysty" : jubileusz Zbigniewa Jankowskiego // Gwiazda Morza. - 1996, nr 23, s. 17
  * Jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy twórczej, świętowany w dn. 14. października 1996 r. na pokładzie "Daru Pomorza".


 1. Kuczkowski Krzysztof: Wydarzenia literackie 1995 [wypowiedź] // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 17
  * "Port macierzysty" Z. Jankowskiego jedną z najciekawszych książek 1995 r.


 1. Nagrody konkursy : [nota] // Topos. - 1997, nr 3, s. 100
  * Inf. o Nagrodzie Literackiej Wojewody Gdańskiego za r. 1995 dla Z. Jankowskiego za tomik pt. "Port macierzysty".


 1. Nagrody literackie [nota] // Głos Wybrzeża. - 1997, nr 104, s. 6
  * Wojewoda gdański w 1997 r. przyznał nagrody literackie za rok 1995 i 1996. Z. Jankowski został laureatem za r. 1995. za tom poetycki "Port macierzysty".


 1. W październiku u. r. jubileusz... : [nota] // Topos. - 1997, nr 1, s. 58
  * Życzenia od Toposu dla Z. Jankowskiego z okazji czterdziestolecia pracy twórczej i szesćdziesięciopięciolecia urodzin.


 1. Lorkowski Piotr Wiktor: Co ofiarowuje tłumaczowi najnowsza liryka polska? : [esej] // Topos. - 1997, nr 5-6, s. 5-10
  * Krótka wzmianka o tomiku Z. Jankowskiego pt. "Port macierzysty".


 1. Łukaszewicz Michał: Prywatna inicjatywa : [nota]. - Rubryka : "Wśród książek" // Literatura. - 1997, nr 4, s. 58
  * Wzmianka o udziale Z. Jankowskiego w pracach Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Autorzy tego numeru : [nota] // Topos. - 1998, nr 1-2, s. 128
  * Krótka nota biograficzna.


 1. (A.F.): Promocja wierszy : "Dar Pomorza" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 3, s. 10
  * Wodowanie tomu "Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze" na "Darze Pomorza".


 1. (ht): Morze przybywa z daleka : "wodowanie" tomu [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 2, s. 9

 1. Kietrys Alina: Poetyckie wodowanie : po raz ostatni na "Darze Pomorza" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 2, s. 4
  * Wodowanie tomu "Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze" na "Darze Pomorza".


 1. "Powiedz, Rabbi" - pomorską książką Wiosny '99 [nota] // Akant. - 1999, nr 9, s. 21

 1. Autorzy numeru : [nota] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 333-339
  * Krótka nota biograficzna na s. 335.


 1. Cołki stond [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 16
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu w klubie "Harcówka" w Rybniku.


 1. Gdańska Nagroda Media Książce... : [nota]. - Rubryka: "Widziane - Zasłyszane" // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 232-237
  * Krótka nota o przyznaniu nominacji do Nagrody Artusa 1999 dla zbioru wierszy Z. Jankowskiego pt. "Powiedz, Rabbi" za II kwartał 1999.


 1. Pochylenie nad słowem [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 14
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu w Muzeum w Rybniku.


 1. Pomiędzy jawą a snem [nota]. - Fot. // Głos Koszaliński. - 1999, nr 91, dod. Nasz Głos Kołobrzeski nr z dn. 20.04, s. 1
  * Inf. nt. spotkania autorskiego Eugeniusza Koźmińskiego i promocji tomu pt. Wołanie mew", prowadzonego przez Z. Jankowskiego.


 1. Tom poetycki... [nota] // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 82
  * Inf. o uznaniu tomu Z. Jankowskiego "Powiedz, Rabbi" za najlepszą książkę wiosny w konkursie "Media Książce" i nominowany do dorocznej Nagrody Artusa.


 1. Trwają dzięki sile tradycji... : XXX jubileuszowe Rybnickie Dni Literatury [relacja] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 14
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. XXX Rybnickie Dni Literatury [nota] // Trybuna Ślaska. - 1999, nr z dn. 28.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego w spotkaniu z młodzieżą LO nr VII oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w klubie "Harcówka".


 1. (KM): Pisarska śmietanka : honorowi goście XXX Rybnickich Dni Literatury dzis spotkają się z młodzieżą [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr z dn. 25-27.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego w spotkaniu w Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach.


 1. (mol): Jankowski zauważony : Nagroda Artusa [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 171, s. 3
  * Inf. o nominacji do Nagrody Artusa dla Z. Jankowskiego za tom "Powiedz, Rabbi".


 1. AK: Tradycja zobowiązuje : czas na zmiany [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr z dn. 1.10
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - S. 220
  * Wzmianka o ukazaniu się książki Z. Jankowskiego w ramach Biblioteki "Tytułu".


 1. Kietrys Alina: Nominacja [nota] // Głos Wybrzeża. - 1999, nr 142, dod. Magazyn, nr z dn. 23-25.07, s. 16
  * Podpisane: (ak).
  * Nominacja dla Z. Jankowskiego do Nagrody Artusa za tom "Powiedz, Rabbi".


 1. Lubina-Cipińska Danuta: Tradycja i przyszłość [reportaż]. - Fot. // Nowiny. - 1999, nr 40, s. 12
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniach z rybnickim środowiskiem literackim w klubie "Harcówka" oraz spotkaniu w Muzeum w Rybniku.


 1. Lubina-Cipińska Danuta: Wzruszający gest Tadeusza Kijonki : XXX Dni Literatury [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr 29.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Piersiakowa Elżbieta: Lampka dla Kijonki : XXX Rybnickie Dni Literatury pod patronatem "DZ" [nota] // Dziennik Zachodni. - 1999, nr z dn. 24.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Salamon Iza: Dni literatury, teatru i muzyki w Rybniku [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr 24.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału Teresy Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Skutnik Tadeusz: Nagroda Artusa : bilans drugiego kwartału // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 160, dod. Codziennik nr z dn. 12.07, s. 14
  * M.in. nominacja dla Z. Jankowskiego do Nagrody Artusa za tom "Powiedz, Rabbi".


 1. Skutnik Tadeusz: Nagroda Artusa : bilans trzeciego kwartału 1999 // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 232, s. 15
  * M.in. nominacja dla Z. Jankowskiego za tom "Powiedz, Rabbi".


 1. Skutnik Tadeusz: Poezja dobra : nominacja do Nagrody Artusa. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 172 dod. Codziennik nr z dn. 26.07, s. 15
  * Nominacja do Nagrody Artusa dla Z. Jankowskiego za tom "Powiedz, Rabbi".


 1. Skutnik Tadeusz: Powiedz, Rabbi [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 121, dod. Codziennik nr z dn. 26.05, s. 1
  * Podpisane: (tas).
  * Zaproszenie na promocję nowego tomu Z. Jankowskiego.


 1. Sześciu nominowanych i ich wydawcy : kandydaci do tegorocznej Nagrody Artusa. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 46, dod. Media książce, s. IV-V
  * M.in. nominacja dla Zbigniewa Jankowskiego.


 1. K.K.: Promocja książek Zbigniewa Jankowskiego... [nota] // Głos Wybrzeża. - 2000, nr 227, s. 12
  * Inf. o promocji książek "Słowo ostatnie i wciąż pierwsze" Z. Jankowskiego i "Powrót do miasta" Mileny Wieczorek.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Pod znakiem Toposu : [ankieta] // Pomerania. - 2000, nr 2, s. 25
  * Wzmianka o twórczości Z. Jankowskiego, szczególnie o tomiku "Morze przybywa z daleka" w odpowiedzi K. Kuczkowskiego na ankietę: "Wydarzenia 10-lecia".


 1. Skutnik Tadeusz: Złota szóstka - ostatnia prosta // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 40, s. 20
  * Nota nt. tomu poetyckiego "Powiedz, Rabbi" Z. Jankowskiego nominowanego do Nagrody Artusa za 1999 r.


 1. Sobecka Anna: Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwino". - Rubryka : "Pisarze" // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (2000), cz. 2, s. 315-320
  * Krótka wzmianka m. in. o Z. Jankowskim.


 1. Tomaszkiewicz Jerzy: Kurort pod Pegazem : Broniewski w Sopocie zgrał się, Herbert zakochał, a Stachura postawił "Kropkę nad ypsylonem" : [esej]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 48, dod. Sopot nr 3, s. IV-V
  * Krótka wzmianka o udziale Z. Jankowskiego w założeniu Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza... - Gdańsk, 2001
  Zawiera: * Zaproszenie na uroczystość wręczenia Honorowych Nagród GTPS-u za działalność artystyczną w 2000 r. do galerii "Punkt" przy ul. Chlebnickiej 2 w Gdańsku, w dn. 26 kwietnia 2001 r. Z. Jankowski został laureatem w dziedzinie poezji.


 1. Uroczystość jubileuszowa znanego... [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2001, nr 288, dod. Wieczór Wybrzeża nr 1, s. XIII
  * Dot. jubileuszu Z. Jankowskiego.


 1. Czechowska-Derkacz Beata: 70 [Siedemdziesiąt] lat wielkiej żeglugi : jubileusz Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc [nota] // Głos Wybrzeża. - 2001, nr 241, s. 3

 1. Czechowska-Derkacz Beata: Nowy Topos [nota] // Głos Wybrzeża. - 2001, nr 208, s. 9
  * Inf. o 4-5 nr Toposu z 2001 r., a w nim recenzji tomu "Wielkie tło" Z. Jankowskiego.


 1. K.K.: W Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki [nota] // Głos Wybrzeża. - 2001, nr 81, s. 22
  * Inf. o nagrodzie GTPS-u za twórczość artystyczną w 2000 r. dla Z. Jankowskiego w dziedzinie poezji za tom "Słowo ostatnie i wciąż pierwsze".


 1. Malcer Anna: 70 [Siedemdziesiąt] lat Wielkiej Żeglugi : jubileusz marynisty [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2001, nr 289, dod. Wieczór Wybrzeża nr 2, s. XII
  * Podpisane: (marcel).


 1. Skutnik Tadeusz: Sopockie cymelia [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2001, nr 271, s. 9
  * Podpisane: (tas).
  * Nota związana z promocją tomu "Posłańcy żywiołu".


 1. Łupak Stanisław: Posłaniec żywiołu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, dod. Trójmiasto nr z dn. 12.12, s. 2
  * Podpisane: Sł.
  * Dot. jubileuszu Z. Jankowskiego.


 1. (maja): Zbigniew Jankowski [nota]. - Cykl: "Alfabet sopocki" // Dziennik Bałtycki. - 2002, nr z dn. 29.09

 1. Landowski Roman: Biesiady literackie : [hasło] // W : Landowski Roman : Nowy bedeker kociewski. - Gdańsk : Wydaw. Polnord-"Oskar", 2002, S. 32-33
  * Wzmianka o udziale Z. Jankowskiego, T. Ferenc, M. Czychowskiego, S. Gostkowskiego, A. Jurewicza, K. Kuczkowskiego, E. C. Laskowską, K. Nowosielskiego, M. Stecewicza i Z. Żakiewicza w pierwszej i drugiej biesiadzie literackiej w Czarnej Wodzie w 1993 i 1994.


 1. Klimżyński Jacek: Uprawa morza : ... niegdysiejsze śniegi // RzeczKołobrzeska. - 2003, nr z dn. 23.08, s. 4
  * Dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda" i nagrody literackiej im. Marcina Borzymowskiego.


 1. Duety poetyckie. – Rubryka : „Zaproszenia : dziś” : [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 121, dod. Trójmiasto z d. 25.05.2004, s. 8
  * Inf. o spotkaniu autorskim Z. Jankowskiego iT. Dąbrowskiego. w Cafe Zaścianek w Sopocie.


 1. KAF: Literatura Wybrzeża po 1980 roku. – Rubryka: „Się wydało” // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 270 dod. Trójmiasto z d. 18.11.2004, s. 7

 1. Gdańsk : spotkanie z poezją [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 159, dod. Trójmiasto nr z dn. 11.07, s. 8
  * Inf. o promocji tomu "Cząstka światła" Mileny Wieczorek i "Odpływ ; Sztuka ubywania" Z. Jankowskiego.


 1. (G.A.): Ojciec i córka : Gdańsk : konstelacja [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 160, dod. Trójmiasto, nr 120, s. 2

 1. MB: Poezja razy dwa [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 157, dod. Trójmiasto. Co jest grane, nr z dn. 8-14.07, s. 19
  * Zaproszenie na promocję tomów poetyckich: "Cząstka światła" Mileny Wieczorek i "Odpływ ; Sztuka ubywania" Z. Jankowskiego do Małej Galerii WiMBP w Gdańsku w dn. 12. lipca 2005 r.


 1. Czermińska Małgorzata: Wcześniej znałam tylko ich twarze [wywiad] / rozm. Piotr Millati // W: Niepokora : artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990 : ilustrowany katalog zbiorów / red. Stefan Figlarowicz [i in.]. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - 32-35
  * M.in. dot. udziału Z. Jankowskiego w utworzeniu nagrody im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.


 1. Nowosielski Kazimierz: Przestrzeń wolności [wywiad] / rozm. Elżbieta Trybus // W: Niepokora : artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990 : ilustrowany katalog zbiorów / red. Stefan Figlarowicz [i in.]. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 78-81
  * M.in. dot. udziału Z. Jankowskiego w utworzeniu nagrody im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.


 1. 75-lecie urodzin... [nota] // Odra. - 2007, nr 1, s. 140
  * Inf. o jubileuszowym spotkaniu w dn. 6.12.2006 r w Kawiarni Artystycznej "Węgliszek" w Bydgoszczy -obchody 75-lecia urodzin Z. Jankowskiego, 50-lecia pracy twórczej i 50-lecia małżeństwa z Teresą Ferenc.


 1. Delfin w Ratuszu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 225, dod. Trójmiasto. Co jest grane, nr z dn. 25.09-1.10, s. 19
  * Zaproszenie do NCK-u w dn. 28.09.2009 na promocję książki Z. Jankowskiego "Biały delfin : nowy wybór wierszy".


 1. Busler Andrzej: Książka kaszubsko-pomorska w Kościerzynie [nota] // Pomerania. - 2009, nr 10, s. 45-46
  * M.in. inf. o przyznaniu II nagrody w dziedzinie poezji Z. Jankowskiemu za tom "Przypływ ; Jednanie".


Opracowania poszczególnych utworów 1. Atlantyk, dnia...
  Ludwig Stanisław: Jest to siedemnasta... [nota] // Morze. - 1984, nr 1, s. 23
  * Kilka not pod wspólnym tytułem "Rozmowy o książkach morskich".


 1. Atlantyk, dnia...
  Rudnicki Bohdan: Zbigniew Jankowski... [nota] // Nowe Książki. - 1984, nr 6, s. 50

 1. Biały delfin : nowy wybór wierszy
  Pozarzycki Paweł: W pustych miejscach po sobie [recenzja] // Nowe Książki. - 2010, nr 1, s. 15
  * Recenzji towarzyszy fot. okł. z pierwotnie planowanym podtytułem: "wiersze poprzednie i nowe".


 1. Ciernie wody
  Babuchowski Szymon: Walka o wiarę [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2003, nr 21, s. 34

 1. Ciernie wody
  Biela Emil: Poszukiwanie brzegu [recenzja] // Radostowa. - 2003, nr 3-4, s. 47

 1. Ciernie wody
  Jurkowski Stefan: Gościńce samotnego wędrowca [recenzja] // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 68

 1. Ciernie wody
  Krawczyk Aneta: Przegrałem, Jezu [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 11, s. 26
  * Z fot.


 1. Ciernie wody
  Krawczyk Aneta: Wstań, Pio : [recenzja] // Topos. - 2003, nr 6, s. 234-235

 1. Ciernie wody
  Kudyba Wojciech: Falowanie [recenzja] // Topos. - 2003, nr 4-5, s. 244-245

 1. Ciernie wody
  Lorkowski Piotr W[iktor]: Czterdzieści pięć wierszy przeciwko nicości (albo o pocieszeniu, jakie daje mistyka) [recenzja] // Twórczość. - 2003, nr 11, s. 123-124

 1. Ciernie wody
  Szymańska Adriana: Za progiem nieznanego [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 2, s. 307-311
  * Recenzja "Feng shui dla ubogich" Krzysztofa Lisowskiego i "Ciernie wody" Z. Jankowskiego.


 1. Ciążenie morza
  Bieńkowski Zbigniew: Odwaga naiwności [recenzja] // Kultura. - 1970, nr 39, s. 10

 1. Ciążenie morza
  Mazurczyk Jerzy: Niebo, morze i ziemia [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1970, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia, nr 24, s. 8

 1. Ciążenie morza
  Nowicki Krzysztof: Mit morza [recenzja] // Pobrzeże. - Nr 21 (1970), s. 30-31

 1. Ciążenie morza
  Smolka Iwona: Dogmaty lęku [recenzja] // Poezja. - 1970, nr 12, s. 92-94

 1. Ciążenie morza
  Szymańska Adriana: "Ciążenie morza" [recenzja] // Pomorze. - 1970, nr 24, s. 12

 1. Ciążenie morza
  Balbus Stanisław: Ujmującą i cenną cechą... [nota] // Życie Literackie. - 1971, nr 1, s. 10
  * Noty nt. tomów poetyckich pod wspólnym tytułem: "Z dziennika lektur poetyckich"; m.in. tom Z. Jankowskiego.


 1. Ciążenie morza
  Grabowski Tadeusz: [recenzja] // Spojrzenia. - 1971, nr 11, s. 25

 1. Ciążenie morza
  Kamieńska Anna: Uwaga - poeta! [recenzja] // Twórczość. - 1971, nr 7, s. 100-102

 1. Ciążenie morza
  Milczewski-Bruno Ryszard: Próba siły [recenzja] // Nadodrze. - 1971, nr 24, s. 10

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Bieńkowski Zbigniew: Dynastia [recenzja] // Nowy Tydzień - Wokanda. - 1991, nr 33

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Chwin Krystyna: Cztery twarze domu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 245A
  * Podpisane: KC.


 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Jęsiak Anna: Twarze domu // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 202, s. 5
  Z fot.


 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Kietrys Alina: "Cztery twarze domu" [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1991, nr 190, s. 9

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Natanson Wojciech: Cztery twarze domu [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1991, nr 261

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Sikorska Małgorzata: "Cztery twarze domu" [recenzja] // Pomerania. - 1991, nr 11/12, s. 47

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Szewc Piotr: Bestsellery "Życia" : poezja [recenzja] // Życie Warszawy. - 1991, nr 228, s. 9

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Woźniak Marzena: Czy jest taki drugi dom w Europie? [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1991, nr 150, s. 2

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Lebioda Dariusz Tomasz: Poetycka rodzina [nota] // Lektura. - 1992, nr 3-6, s. 19

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Osada Katarzyna: Dom czterech twarzy [recenzja] // Odra. - 1992, nr 11, s. 99-100

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Sikora Jerzy: Poetycki obraz domu [recenzja] // Akcent. - 1992, nr 4, s. 180-184

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Staniszewski Andrzej: TOP z Nowego Świata [recenzja] // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 52

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Szymańska Adriana: Wspólna osobność [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1992, nr 1, s. 164-167

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Łukaszewicz Michał: Pod koniec ubiegłego... [recenzja] // Nowe Książki. - 1992, nr 5, s. 18

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Żuliński Leszek: Klan poetów [recenzja] // Literatura. - 1992, nr 1, s. 59

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Obszerna nota na temat antologii na s. 142-143.


 1. Dotyk popiołu : miniatury liryczne
  Karpowicz Tymoteusz: [recenzja] // Odra. - 1959, nr 21, s. 9

 1. Falochrony
  Jakób Lech M.: Morze jako wartość pozafizyczna [recenzja] // Głos Pomorza. - 1988, nr z dn. 27-28.08

 1. Falochrony
  Kawiński Wojciech: Niebo najniższe [recenzja] // Tak i Nie. - 1988, nr 25

 1. Falochrony
  Sikora Jerzy: Modlitwa o przebudzenie [recenzja] // Ład. - 1988, nr 51/52, s. 17

 1. Falochrony
  Bichta Arkadiusz: Między morzem a niebem [recenzja] // Twórczość. - 1989, nr 5, s. 101-103

 1. Falochrony
  Kwiatkowski Zygmunt: Sobowtór [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1989, nr 2, s. 302-303

 1. Falochrony
  Szymańska Adriana: recenzja // Życie i Myśl. - 1989, nr 2, s. 302-304

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Polsakiewicz Zdzisław: Urealniona metafizyka [recenzja] // Fakty 73. - 1973, nr 49, s. 7

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Turczyński Andrzej: Morze prometejskie [recenzja] // Głos Koszaliński. - 1973, nr 294, s. 4

 1. I gdyby wszystkie żagle
  (E.P.): Morze jak kosmiczny żagiel [recenzja] // Miesiecznik Kulturalny Litery. - 1974, nr 4, s. 22

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Grela Katarzyna: Metafizyka urealniona [recenzja] // Poezja. - 1974, nr 11, s. 97-99

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Jodłowski Marek: Żywioł morza... [recenzja] // Odra. - 1974, nr 5, s. 103-105

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Krassowski Maciej: Patos i mistyfikacja [recenzja] // Nowe Książki. - 1974, nr 2, s. 55-56

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Mazurczyk Jerzy: Metafizyka i codzienność [recenzja] // Jantar. - 1974, nr 18, s. 10

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Zawada Andrzej: Rok pracowitych uniesień : poezja wrocławska 1973 // Gazeta Robotnicza. - 1974, dod. z dn. 2.03
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego.


 1. I gdyby wszystkie żagle
  Łukasiewicz Jacek: Na ostrzu morza [recenzja] // Twórczość. - 1974, nr 12, s. 105-107

 1. I gdyby wszystkie żagle
  Śpiewak Paweł: Morze - urealniona metafizyka [recenzja] // Więź. - 1974, nr 3, s. 137-140

 1. Kto żyje
  Skutnik Tadeusz: Wiwisekcja [recenzja] // Odra. - 1981, nr 1, s. 83

 1. Modlitwy i wiersze pokrewne
  Chojnowski Zbigniew: Medytopisanie [artykuł] // Topos. - 2018, nr 6, s. 61-64

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Drzewucki Janusz: Modlitwa wierszem [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1997, nr 303, dod. Rzeczpospolita i Książki nr 20, s. II

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Kietrys Alina: Przestrzeń i wiara : poetycki świat Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1997, nr 284, s. 15

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Skutnik Tadeusz: Ksiądz, poeta, prokurator [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 297, s. 13
  * Fragment pt. "Summa" dot. Z. Jankowskiego.


 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Maliszewski Karol: Wspólna pieśń : [recenzja] // Topos. - 1998, nr 3, s. 126-127

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Pastuszewski Stefan: Poezja metafizycznych widnokręgów [recenzja] // Akant. - 1998, nr 4, s. 12

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Sobolewska Justyna: Zwrócony ku wieczności [recenzja] // Nowe Książki. - 1998, nr 2, s. 58

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Maliszewski Karol: Pieśń morza, pieśń człowieka [recenzja] // Kurier Czytelniczy. - 1999, nr 56, s. 21

 1. Morze przybywa z daleka : modlitwy i inne wiersze
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1997-1999) // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (2000), cz. 2, s. 236-267
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy na s. 237-239.


 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Dzianisz Paweł: Nicość i byt [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 295, s. 5
  * Podpisane: (dzian.).


 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Sierecki Sławomir: Z półki Mola Książkowego [felieton] // Wieczór Wybrzeża. - 1977, nr 289, s. 3
  * Podpisane: Mól Książkowy.


 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Biela Emil: Morze - poetycka rzeczywistość [recenzja] // Fakty 78. - 1978, nr 38, s. 8

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Czyż Jolanta: Książka tygodnia [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 5, s. 5

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Kaliszewski Andrzej: Morze u poetów [recenzja] // Życie Literackie. - 1978, nr 14, s. 10

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Kawiński Wojciech: Recenzja // Magazyn Kulturalny. - 1978, nr 2, s. 70
  * Podpisane: (WT).


 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Kruszewska Mirosława: Morze i poeci [recenzja] // Czas. - 1978, nr 8, s. 26

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Mazurczyk Jerzy: Od widokówki do mitu [recnzja] // Morze i Ziemia. - 1978, nr 1, s. 42-43

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Orski Mieczysław: Morze w świadomości poetów [recenzja] // Odra. - 1978, nr 6, s. 94-95

 1. Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia
  Skutnik Tadeusz: "brzegiem głośno szumiącego morza" : [recenzja] // Punkt. - Nr 3 (1978), s. 116-119

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Babuchowski Szymon: Żarliwość i wyciszenie [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2005, nr z dn. 7.08, s. 40
  * Recenzja tomu "Cząstka światła" Mileny Wieczorek i "Odpływ ; Sztuka ubywania" Z. Jankowskiego.


 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Biela Emil: Otwarte rekolekcje [recenzja] // Akant. - 2005, nr 9

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Gulda Przemysław: Witaj smutku, żegnaj smutku [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 177, dod. Trójmiasto nr z dn. 1.08, s. 6

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Jurkowski Stefan: "Tu już nie chodzi o słowa..." : o poezji Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Autograf. - 2005, nr 5, s. 20-21

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Kudyba Wojciech: Strata i dar [recenzja] // Topos. - 2005, nr 5/6, s. 157-159

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Petrowicz Jarosław: Szlak ascety [recenzja] // Nowe Książki. - 2005, nr 10, s. 66-67

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Skutnik Tadeusz: Sztuka ubywania : lektury : Zbigniew Jankowski [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 186, s. 13

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Szeroki Paweł: Prowincjonalia (26) [recenzja] // Łabuź : Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki. - 2005, nr 54, s. 35-41
  * Cz. 2. dot. tomu "Odpływ ; Sztuka ubywania" Z. Jankowskiego; s. 36-37.


 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Szymańska Adriana: W drodze ku światłu [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2005, nr 11, s. 140-143

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Widera Bogdan: O przemijaniu pogodnie [recenzja] // Śląsk. - 2005, nr 9, s. 74

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Biela Emil: Otwarte rekolekcje Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Gazeta Kulturalna. - 2006, nr 12, s. 18

 1. Odpływ ; Sztuka ubywania
  Lorkowski Piotr W.: Pierwszą część książki... [recenzja] // Odra. - 2006, nr 2, s. 124

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Czyż Jolanta: Książka tygodnia [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 257, s. 5

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Sierecki Sławomir: Z półki Mola Książkowego [felieton] // Wieczór Wybrzeża. - 1977, nr 255, s. 3-4
  * Podpisane Mól Książkowy.
  * M.in. dot. nowego tomu poestyckiego Z. Jankowskiego.


 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Woźniak Marzena: Zarybione morzami [recenzja] // Czas. - 1977, nr 47, s. 29

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Dybciak Krzysztof: Rok ważnych zdarzeń poetyckich [recenzja] // Znak. - 1978, nr 12, s. 1439-1460
  * S. 1452-1453 dot. nowego tomu Z. Jankowskiego.


 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Jurkowski Stefan: We wnętrzu morza [recenzja] // Literatura. - 1978, nr 23, s. 12

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Pieńkosz Krzysztof: "Na szczęście dla życia soczysta wieża niedowiarstwa" [nota] // Poezja. - 1978, nr 6, s. 101

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Skutnik Tadeusz: Co się w nas żarzy i żagli [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1978, nr 29, s. 11

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Smolka Iwona: Zagrożenie morza [recenzja] // Twórczość. - 1978, nr 7, s. 130-132

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: Nawigacje [recenzja] // Fakty 78. - 1978, nr 2, s. 8

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Szałata Kazimierz: Recenzja // Kierunki. - 1978, nr 45, s. 7

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Wiązek-Partyka Jadwiga: Poeta i morze : o nowych wierszach Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // W Drodze. - 1978, nr 10, s. 58-67

 1. Ostrzeżenie przed lądem
  Nowaczewski Artur: Egzystencja w cieniu złotej tandety [szkic] // W: Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2006. - S. 35-50
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego, s. 49-50


 1. Pacyfik, dnia...
  (M.C.): ...Bo życie podróżą wieczną jest... [recenzja] // Namiary. - 1993, nr 8-9, s. 34

 1. Pacyfik, dnia...
  Janke Stanisław: Uparcie z morską sprawą [recenzja] // Pomerania. - 1993, nr 10, s. 35-36

 1. Pacyfik, dnia...
  Tronowicz Henryk: Wmorzowpatrzenie czyli pacyfikowanie żywiołów [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 230, s. 6

 1. Pacyfik, dnia...
  Wożniak Marzena: Jankowski Zbigniew. Pacyfik, dnia... [recenzja]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1993, nr 187, s. 6
  * Podpisane: M.W.


 1. Pacyfik, dnia...
  Borkowska Ewa: Duchowa podróż albo "Morze po cichu wgryza się w człowieka" : [recenzja] // Topos. - 1994, nr 3-4, s. 46

 1. Pacyfik, dnia...
  MŁ: "Pacyfik, dnia..." to "dziennik okrętowy"... [nota] // Nowe Książki. - 1994, nr 10, s. 13

 1. Pacyfik, dnia...
  Nowicki Krzysztof: Listy o książkach : (Zbigniew Jankowski: "Pacyfik, dnia...") : [esej] // Topos. - 1994, nr 5-6, s. 33

 1. Pacyfik, dnia...
  Szymańska Adriana: "Na samym dnie..." : [recenzja] // Tytuł. - 1994, nr 3, s. 221-225

 1. Pacyfik, dnia...
  Niedźwiadek Elżbieta: Człowiek i morze [recenzja] // Głos Pomorza. - 1995, nr 154, s. 10

 1. Pacyfik, dnia...
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Obszerna nota na s. 143-145.


 1. Pacyfik, dnia...
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1995) // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 167-182
  * Nota pt. "Zalękniona człowiecza twarz" na temat nowych publikacji Z. Jankowskiego na s. 167-170.


 1. Pacyfik, dnia...
  Chróścielewski Tadeusz: Po morzach i oceanach [recenzja] // Gazeta Kulturalna. - 2001, nr 11, s. 9, 18
  * Recenzja książki "Pacyfik, dnia..." Z. Jankowskiego i "Bigos tropików" Zdzisława Szczepaniaka.


 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Rejs ku "Pełnemu morzu" [recenzja] // Wybrzeże. - 1988, nr 24, s. 38

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Bieńkowski Zbigniew: Nadmiar [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 17, s. 12

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Jakób Lech M.: Morze jako wartość pozafizyczna [recenzja] // Głos Pomorza. - 1988, nr z dn. 27-28.08

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Kawiński Wojciech: Niebo najniższe [recenzja] // Tak i Nie. - 1988, nr 25

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Natanson Wojciech: Zafascynowany myślę o nieskończoności [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1988, nr z dn. 18.02

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Ojcewicz Grzegorz: Zarastanie ludźmi // Pomerania. – 1988, nr 9, s. 36-37

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Pieńkosz Konstanty: Pełne morze [recenzja] // Literatura. - 1988, nr 7, s. 69-70

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Szewc Piotr: Pochwała morza [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1988, nr 28, s. 4

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Łączkowski Zdzisław: Głód [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1988, nr 147

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Bibliofil: Bestsellery wydawnicze 1988 // Za i Przeciw. - 1989, nr z dn. 22.01
  * M.in. nota nt. wyboru wierszy Z. Jankowskiego.


 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Kijonka Tadeusz: Przestrzeń moralna [recenzja] // Tak i Nie. - 1989, nr 13/14, s. 132-133

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Koryl Janusz: Urealniona metafizyka [recenzja] // Odra. - 1989, nr 1, s. 100-101

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Krzyżanowski Józef: Żywioł patrzy i słucha [recenzja] // Nowe Książki - 1989, nr 2, s. 63-64

 1. Pełne morze : wybór wierszy
  Mazurczyk Jerzy Wyczerpać morze : butik literacki "Kuriera" [recenzja] // Kurier Szczeciński. - 1989, nr 60, s. 9

 1. Podobny do fali
  Babuchowski Szymon: Ogień i woda [artykuł]. - Fot. // Gość Niedzielny. - 2018, nr 28, s. 62-63
  * Dot. także tomu Teresy Ferenc "Wiersze : wybór" (2017); porównanie twórczości Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Poezje wybrane
  Biela Emil: I w morze wstąpił [recenzja] // Życie Literackie. - 1985, nr 50, s. 10

 1. Poezje wybrane
  Sierecki Sławomir: W żywych sercach współczesności : dwaj gdańscy poeci[recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1985, nr 204, s. 2
  * Dot. także "Wierszy wybranych" Mieczysława Czychowskiego.


 1. Poezje wybrane
  Kietrys Alina: Nie ufaj morzu... [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1986, nr 25, dod. Delta nr 32, s. 2

 1. Poezje wybrane
  Natanson Wojciech: Poeta - niespokojny wędrowiec [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1986, nr 162

 1. Poezje wybrane
  Orski Mieczysław: Wszelki żywioł morza [recenzja] // Odra. - 1986, nr 12, s. 93-94

 1. Poezje wybrane
  Sobkowiak Czesław: Wszelki żywioł morza [recenzja] // Odra. - 1986, nr 12, s. 93-94

 1. Port macierzysty
  Dzianisz Paweł: Jankowskiego port macierzysty [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr z dn. 15.12, s. 5

 1. Port macierzysty
  Kietrys Alina: Rozmowa z morzem : ... czyli nowe pisanie Zbigniewa Jankowskiego : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1995, nr 273, s. 4

 1. Port macierzysty
  Krassowski Maciej: Od portu do portu [recenzja] // Wiadomości Kulturalne. - 1995, nr 51, s. 21

 1. Port macierzysty
  Kurek Jarosław: Port macierzysty : [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 49, s.10

 1. Port macierzysty
  Szewc Piotr: Oswajanie żywiołu : zbiór wierszy Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1995, nr z dn. 8.12

 1. Port macierzysty
  Ubertowska Aleksandra: Port metafor : nowe książki : wiersze Jankowskiego [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 294, dod. Gazeta Morska nr z dn. 19.12, s. 4

 1. Port macierzysty
  (stej): Poezja morza, przestrzeni i żywiołu... [recenzja] // Warszawski Informator Kulturalny. - 1996, nr 2, s. 63-64

 1. Port macierzysty
  Cisło Maciej: W imię Ojca i Matki : [recenzja] // Tytuł. - 1996, nr 2, s. 201-203

 1. Port macierzysty
  Jurkowski Stefan: Moc i słabość [recenzja] // Twórczosć. - 1996, nr 8, s. 107-108

 1. Port macierzysty
  Lorkowski Piotr W.: "Będę jednak u brzegu" [recenzja] // Topos. - 1996, nr 1, s. 86-87

 1. Port macierzysty
  Lorkowski Piotr Wiktor: Jak ryba : medytacje nad poezją Zbigniewa Jankowskiego : [recenzja] // Tytuł. - 1996, nr 4, s. 199-201

 1. Port macierzysty
  Nowosielski Kazimierz: Pomiędzy "zdążać" a "przystanąć" : [recenzja] // Więź. - 1996, nr 9, s. 228-231
  * Także w tegoż: Rozróżnianie głosów : o poetyckim myśleniu według wartości. - Gdańsk, 2004.


 1. Port macierzysty
  Szymańska Adriana: Nienasycenie [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1996, nr 4, s. 90-94

 1. Port macierzysty
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1995) // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 167-182
  * Nota pt. "Zalękniona człowiecza twarz" na temat nowych publikacji Z. Jankowskiego na s. 167-170.


 1. Port macierzysty
  Waśkiewicz Andrzej K.: Twarzą w twarz [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1996, nr 174, s. 5

 1. Port macierzysty
  Wilczek Piotr: Morskie pisanie [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 29
  * Zawiera fot. aut.


 1. Port macierzysty
  Dębkowski Andrzej: Morze jest na "nie" : o poezji Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Gazeta Kulturalna. - 1998, nr 7, s. 18

 1. Posłańcy żywiołu
  Czechowska-Derkacz Beata: Labirynt Zbigniewa Jankowskiego : "Posłańcy żywiołu" - nowa książka wydawnictwa Oskar [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 2001, nr 247, s. 11

 1. Posłańcy żywiołu
  Pałejko Teresa: Czysta intencja - jubileuszowa książka Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 25, s. 22-23

 1. Posłańcy żywiołu
  Babuchowski Andrzej: Życie jako rejs [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2002, nr z dn. 17.03, s. 42

 1. Posłańcy żywiołu
  Jurkowski Stefan: Rejs ku przystani Boga [recenzja] // Odra. - 2002, nr 9, s. 107-108

 1. Posłańcy żywiołu
  Kaliszewski Wojciech: Dotknąć Boga [recenzja] // Nowe Książki. - 2002, nr 2, 14-15

 1. Posłańcy żywiołu
  Lorkowski Piotr W.: Hermeneutyka żywiołu : [recenzja] // Tytuł. - 2002, nr 1-2, s. 253-255

 1. Posłańcy żywiołu
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie (książki 2000-2003) // Rocznik Sopocki. - T. 16 (2003), s. 96-114
  * Obszerna nota na s. 97-98.


 1. Powiedz, Rabbi
  Książka wydawnictwa "W drodze" [nota] // W Drodze. - 1999, nr 6, s. 41

 1. Powiedz, Rabbi
  Drzewucki Janusz: Religijne medytacje [recenzja] // Rzeczpospolia. - 1999, nr 195, dod. Książki nr 64, s. DII

 1. Powiedz, Rabbi
  Dzianisz Paweł: Powiedz mu, Rabbi... [nota]. – Cykl: "Regał regionalny Pawła Dzianisza" // Pomerania. – 1999, nr 7/8, s. 110-111

 1. Powiedz, Rabbi
  Kietrys Alina: Wyśpiewać siebie : "Powiedz, Rabbi" Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1999, nr 117, dod. Magazyn nr z dn. 18-20.06, s. 9

 1. Powiedz, Rabbi
  Lorkowski Piotr W.: Szkice do nieobecności : [recenzja] // Topos. - 1999, nr 5-6, s. 164-165

 1. Powiedz, Rabbi
  Maliszewski Karol: Pieśń morza, pieśń człowieka [recenzja] // Kurier Czytelniczy. - 1999, nr 56, s. 21

 1. Powiedz, Rabbi
  Poprawa Adam: Paradoksy, także mimowolne [recenzja] // Nowe Książki. - 1999, nr 7, s. 43

 1. Powiedz, Rabbi
  Skutnik Tadeusz: Powiedz, Rabbi [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr z dn. 28.05

 1. Powiedz, Rabbi
  Skutnik Tadeusz: Zbigniew Jankowski : Nagroda Artusa [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 160, s. 2
  * Podpisane: (tas).


 1. Powiedz, Rabbi
  Smaszcz Waldemar: Czytanie Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Akant. - 1999, nr 12, s. 21

 1. Powiedz, Rabbi
  Sochoń Jan: Szanowna Redakcjo! [list] // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 81
  Polem. z: Poprawa Adam: Paradoksy, także mimowolne // Nowe Książki. - 1999, nr 7, s. 43.


 1. Powiedz, Rabbi
  Szymańska Adriana: Via crucis Zbigniewa Jankowskiego // W: Jankowski Zbigniew. Powiedz, Rabbi. - Poznań : W Drodze, 1999. – S. 99-104

 1. Powiedz, Rabbi
  Ubertowska Aleksandra: Pytania metafizyczne [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 133, dod. Gazeta Morska nr z dn. 10.06, s. 7

 1. Powiedz, Rabbi
  Rydz Agnieszka: Zmysł Spotkania [recenzja] // Arkusz. - 2000, nr 5, s. 5

 1. Powiedz, Rabbi
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1997-1999) // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (2000), cz. 2, s. 236-267
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy na s. 237-239.


 1. Powiedz, Rabbi
  Zarębianka Zofia: Ścieżka medytacyjna w poezji Zbigniewa Jankowskiego [szkic] // Autograf. - 2000, nr 1, s. 6-8
  * Przedruk z: Człowiek w drodze : materiały z III miedzynarodowej sesji z cyklu: "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 3-5 listopada 1999 roku. T. 1, Droga w świecie literackim / pod red. i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej. - Bydgoszcz 2000


 1. Powiedz, Rabbi
  Zarębianka Zofia: Ścieżka medytacyjna w poezji Zbigniewa Jankowskiego [szkic] // W: Człowiek w drodze : materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 3-5 listopada 1999 roku. T. 1, Droga w świecie literackim / pod red. i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000. - S. 149-158
  * Przedruk: Autograf 2000, nr 1, s. 6-8.
  * Także w: Zarębianka Zofia. Tropy sacrum w literaturze XX wieku : od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. - Bydgoszcz : Homini, 2001. - S. 261-272


 1. Powiedz, Rabbi
  Zarębianka Zofia: Ścieżka medytacyjna w poezji Zbigniewa Jankowskiego [szkic] // W: Zarębianka Zofia. Tropy sacrum w literaturze XX wieku : od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. - Bydgoszcz : Homini, 2001. - S. 261-272

 1. Przypływ ; Jednanie
  Nawrocka Ewa: Przemodlić starość w dar [recenzja] // Odra. - 2009, nr 9, s. 118-119

 1. Przypływ ; Jednanie
  Skutnik Tadeusz: Jubileusz i tomik Teresy Ferenc : poezja. - Fot. // Polska. Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 112, s. 18
  * M.in. dot. nowego tomu poezji Zbigniewa Jankowskiego pt. "Przypływ ; Jednanie".


 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Bieńkowski Zbigniew: Poza szkołami [recenzja] // Poezja. - 1974, nr 10, s. 90-92
  * Podpisane: Singularis.
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego, s. 92.


 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Dąbrowa Jerzy: Metafora energii [recenzja] // Głos Koszaliński - 1974, nr 349, s. 6

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Jodłowski Marek: Morze - ta wielka, najwieksza metafora [recenzja] // Opole. - 1974, nr 8, s. 28-29

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  KH: Pod znakiem Euterpe [nota] // Gazeta Robotnicza. - 1974, nr 115
  * M.in. dot. Z. Jankowskiego.


 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Kunda Bogusław Sławomir: Poezja albo dowód na własne życzenie [recenzja]. - Fot. // Życie Literackie. - 1974, nr 49, s. 12

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Mazurczyk Jerzy: Morze, niebo i ziemia [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 12, s. 131-132

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Więckowski Andrzej: Dowód na życie niepojęte [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 22, s. 12

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Puzdrowski Edmund: Dowód na własne życie, niepojęte i niemożliwe [recenzja] // Czas. - 1975, nr 7, s. 25

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Żółciński Tadeusz J.: Poeta wzruszeń i zamyśleń [recenzja] // Fakty 75. - 1975, nr 23, s. 7

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Żurakowski Bogusław: recenzja // W Drodze. - 1975, nr 3, s. 100-102

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Rosiak-Niedźwiadek Elżbieta: Motywy kołobrzeskie we współczesnej poezji polskiej // Koszalińskie Studia i Materiały. - 1976, s. 139-146

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Cieślak Stanisław: Sacrum we współczesnej poezji polskiej // Życie i Myśl. - 1981, nr 2, s. 76-94
  * "Psałterz bałtycki" Z. Jankowskiego został omówiony w cz. 5 pt. "Żar czterech żywiołów", s. 82-84


 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Doppke Kazimierz: Psalmy bałtyckie z Sopotu [recenzja] // Rodzina. - 1982, nr 1117

 1. Psałterz bałtycki : wiersze wybrane i nowe
  Marx Jan: Psalmista [recenzja] // Poezja. - 1982, nr 9, s. 96-97
  * Sprostowanie błędnego adresu wydawniczego podanego w recenzji Poezja 1983, nr 3, s. 109


 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  (z): Almanach "Redy" [nota] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1969, nr 108

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Mazurczyk Jerzy : Kołobrzeska "Reda" [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1969, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr 18, s. 8

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Polsakiewicz Zdzisław: Morze różnorakich możliwości [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1969, nr 24, s. 10

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Szymańska Adriana: Poeci "Redy" [recenzja] // Pomorze. - 1969, nr 23, s. 12

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Waśkiewicz Andrzej K."Reda" [recenzja] // Litery. - 1969, nr 9, s. 45

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Ślipińska Jadwiga: Z kołobrzeskiej "Redy" [recenzja] // Głos Koszaliński. - 1969, nr 127, s. 6
  * Podpisane JOT.

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Żółciński Tadeusz J.: Kołobrzeski almanach poetycki // Pobrzeże. - 1969, nr 6, s. 12-13

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Żołtak Mira: Almanach "Redy" [nota] // Głos Koszaliński. - 1969, nr 112, s. 6
  * Podpisane: (mir).


 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Sprusiński Michał: Między słowem a kasą // Nowe Książki. - 1970, nr 1, s. 37-39
  * Dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda".


 1. Rozmowa z ogniem
  Kanold Barbara: Zamiast recenzji [nota] //Litery. - 1966, nr 4, s. 21

 1. Rozmowa z ogniem
  Pruss Zdzisław: Pochwała umiaru [recenzja] // Pomorze. - 1966, nr 13, s. 13

 1. Rozmowa z ogniem
  Ratajczak Józef: Debiut z oporami [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1966, nr 11, dod. Wiatraki, nr 11, s. 2

 1. Rozmowa z ogniem
  Waśkiewicz Andrzej K.: Poza sferą poszukiwań [recenzja] // Zapiski Koszalińskie. - 1967, nr 2, s. 146-148

 1. Skrzydła (Annie Kamieńskiej)
  Kapuścińska Salomea: Śmierć - wiedza... // Gazeta Robotnicza. - 1973, nr 232, dod. Magazyn Tygodniowy, nr 39, s. 13

 1. Spokojnie, wodo
  Janke Stanisław: Morze białe jak śmierć [recenzja] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 144, s. 3

 1. Spokojnie, wodo
  Natanson Wojciech: Czy można uspokoić żywioły? [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1991, nr 165/166, s. 6

 1. Spokojnie, wodo
  Sochoń Jan: Pełnia życia [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1991, nr 9, s. 352-356
  Także w: Sochoń Jan. U drzwi Godot : szkice o poezji, filozofii i teologii. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1995


 1. Spokojnie, wodo
  Szymańska Adriana: Morze dobre na wszystko : [recenzja] // Tytuł. - 1991, nr 4, s. 223-225

 1. Spokojnie, wodo
  Jurkowski Stefan: Zwątpienia i nadzieje [recenzja] // Twórczość. - 1992, nr 7/8, s. 186-187

 1. Spokojnie, wodo
  Lebioda Dariusz Tomasz: Poetycka rodzina // Lektura. - 1992, nr 3-6, s. 19

 1. Spokojnie, wodo
  Sikora Jerzy: Śmierć jest w nas [recenzja] // Kontakty. - 1992, nr 31
  * Podpisane: Łukasz Młodziński.


 1. Spokojnie, wodo
  Łukaszewicz Michał: Spokojnie, wodo [recenzja] // Nowe Książki. - 1992, nr 12, s. 56-57

 1. Spokojnie, wodo
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy Z. Jankowskiego na s. 143, 146.


 1. Spokojnie, wodo
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1995) // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 167-182
  * Nota pt. "Zalękniona człowiecza twarz" na temat nowych publikacji Z. Jankowskiego na s. 167-170.


 1. Szkice do oceanu
  Biela Emil: Morze i metafizyka [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1981, nr 28, s. 11

 1. Szkice do oceanu
  Czyż Jolanta: Książka tygodnia [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 165, s. 5

 1. Szkice do oceanu
  Jurkowski Stefan: "Tonąć głęboko" [recenzja] // Życie Literackie. - 1981, nr 44, s. 14
  * Także: Życie Literackie. - 1982, nr 11, s. 10


 1. Szkice do oceanu
  Kuncewicz Piotr: Szkice do Pana Boga [recenzja] // Fakty. - 1981, nr 29, s. 7

 1. Szkice do oceanu
  Mętrak Krzysztof: [recenzja] // Kulisy. - 1981, nr 37, s. 4

 1. Szkice do oceanu
  Sierecki Sławomir: Niepokoje morza - niepokoje serca [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1981, nr 166, s. 3

 1. Szkice do oceanu
  Bednarek Antoni: [recenzja] // Przewodnik Katolicki. - 1982, nr 21, s. 5-6

 1. Szkice do oceanu
  Jurkowski Stefan: Tonąć głeboko... [recenzja] // Życie Literackie. - 1982, nr 11, s. 10

 1. Szkice do oceanu
  Czermińska Małgorzata: Autobiografa duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej // W: Religijne tradycje literatury polskiej. T. 3, Proza polska w kręgu religijnych inspiracji / red. Maria Jasińska-Wojtkowska i Krzysztof Dybciak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. - S. 237-265
  * M.in. dot. "Szkiców do oceanu" Z. Jankowskiego; s. 237-239, 262-264.
  * Także w tejże: Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie i wyzwanie. - Kraków, 2000.


 1. Szkice do oceanu
  Czermińska Małgorzata: Autobiografa duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej // W: Czermińska Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie i wyzwanie. - Kraków : Universitas, 2000. - S. 55-98
  * M.in. dot. "Szkiców do oceanu" Z. Jankowskiego; s. 56, 57, 95-96.


 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Kietrys Alina: Słowa nadziei : nowy tom wierszy Zbigniewa Jankowskiego [recenzja]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 2000, nr 203, s. 11

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Kisiel Marian: Niepokój, głód, pragnienie [recenzja] // Nowe Książki. - 2000, nr 12, s. 56-57

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Tomasik Agnieszka: Błagalny gest spragnionego [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 22

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Biela Emil: Wewnętrzne morze [recenzja] // Akant. - 2001, nr 8, s. 29

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Krawczyk Aneta: Słowo na pokuszenie : [recenzja] // Topos. - 2001, nr 1, s. 150-151

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Maliszewski Karol: Modlitwy z Gdańskiej Zatoki : [recenzja] // Tytuł. - 2001, nr 3, s. 152-155

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Nawrocka Ewa: Morze i Bóg [recenzja] // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 104-107

 1. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze : wiersze wybrane i nowe
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie (książki 2000-2003) // Rocznik Sopocki. - T. 16 (2003), s. 96-114
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku Z. Jankowskiego na s. 97-98.


 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Borkowska Ewa: "Jakubowa szamotanina" : [recenzja] // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 67

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Dzianisz Paweł: Wołanie Odysa [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 291, s. 8

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Dzianisz Paweł: Świadek drogi : [recenzja] // Pomerania. - 1995, nr 7-8, s. 74-75

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Jurkowski Stefan: Zaufać tej głębi [recenzja] // Nowe Książki. - 1995, nr 8, s. 47

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Krassowski Maciej: Spowiedź poety [recenzja] // Wiadomości Kulturalne. 1995, nr 12, s. 21

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Ryszka Czesław: Woda i ogień [recnzja] // Niedziela. - 1995, nr 38A, s. 20
  * Dot. szkiców Z. Jankowskiego i "Wierszy" Teresy Ferenc.


 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Smaszcz Waldemar: Człowiek, który usłyszał ciszę [recenzja] // Tytuł. - 1995, nr 1, s. 230-233

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  tom: "Ucieczka za statku" [nota] // Kurier Morski. - 1995, nr 1, s. 39

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Obszerna nota na s. 145-146.


 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Łączkowski Zdzisław: Ich dwoje i lira [recenzja] // Słowo. - 1995, nr 89, s. 6

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Majerski Paweł: Pisanie morza, czytanie siebie... [recenzja] // Śląsk. - 1996, nr 4, s. 71

 1. Ucieczka ze statku : nowe szkice do oceanu
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1995) // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 167-182
  * Nota pt. "Zalękniona człowiecza twarz" na temat nowych publikacji Z. Jankowskiego na s. 167-170.


 1. Według Jonasza
  Babuchowski Andrzej: [recenzja] // Katolik. - 1984, nr 40, s. 6

 1. Według Jonasza
  Dolecki Zbigniew: [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1984, nr 70, s. 4

 1. Według Jonasza
  Krasicki Jan: Poezję Zbigniewa Jankowskiego... [nota] // Więź. - 1984, nr 8, s. 139-140
  * Podpisane: J.K.


 1. Według Jonasza
  Krasicki Jan: Według poetów [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 6, s. 73
  * Dot. tomów poetyckich Z. Jankowskiego i Teresy Truszkowskiej.


 1. Według Jonasza
  Ryszkowski Janusz: Poeta żywiołów [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 29, s. 12

 1. Według Jonasza
  Galińska Iwona: Łowienie Boga [recenzja] // Ład. - 1985, nr 8, s. 7

 1. Według Jonasza
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Pełna bólu wzajemność" [recenzja] // Twórczość. - 1986, nr 5, s. 100-101

 1. Wejście w las
  Dziaczek Mieczysław: [recenzja] // Trybuna Robotnicza. - 1964, nr 253, s. 5

 1. Wejście w las
  Lau Jerzy: "Wejście w las" [recenzja] // Życie literackie. - 1964, nr 50, s. 6

 1. Wejście w las
  Polsakiewicz Zdzisław: Powroty do natury [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 19, dod. Wiatraki nr 19, s. 4

 1. Wejście w las
  Wyka Marta: Odwiedziny u poetów "Śląska" // Poglądy. - 1965, nr 11, s. 3, 6
  * Fragment pt. "Prywatne impresje" dot. Z. Jankowskiego.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Babuchowski Szymon: Starzy poeci [esej] // Fronda. - Nr 25/26 (2001), s. 282-286
  * Dot. tomu "Epilog burzy" Zbigniewa Herberta i "Wielkie tło" Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Biela Emil: Metafizyka Z. Jankowskiego [recenzja] // Akant. - 2001, nr 12, s. 39

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Bieńkowska Katarzyna: Rytmy morza, rytmy życia [recenzja] // Nowe Książki. - 2001, nr 12, s. 50-51

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Drzewucki Janusz: Autor tego cieniutkiego... [nota] // Książki. - 2001, nr 11, s. 45

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Lorkowski Piotr W.: Nie gaśnij, światło : [felieton] // Topos. - 2001, nr 4-5, s. 5

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Pałejko Teresa: Poeta w społeczeństwie niby w sianie igła [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 23, s. 24
  * M.in. dot. poezji Z. Jankowskiego.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Kudyba Wojciech: "Miejsce po sobie samym" : [recenzja] // Topos. - 2002, nr 3, s. 184

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Szymańska Adriana: Trzy razy "tak" [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2002, nr 3, s. 394-397
  * Recenzja trzech tomów poetyckich, m.in. "Wielkie tło" Z. Jankowskiego.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Wencel Wojciech: Słowa jak ludzie [recenzja] // Nowe Państwo. - 2002, nr 2, s. 54

 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Łukasiewicz Jacek: Poeci i żywioły [recenzja] // Arkusz. - 2002, nr 1, s. 6
  * M.in. dot. tomu "Wielkie tło" Z. Jankowskiego.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie (książki 2000-2003) // Rocznik Sopocki. - T. 16 (2003), s. 96-114
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy Z. Jankowskiego na s. 97-98.


 1. Wielkie tło : wiersze nowe 1999-2001
  Cielesz Piotr: 25 [Dwadzieścia pięć] najważniejszych tomików wierszy 1980-2004 (2) [recenzje] // Autograf. - 2007, nr 5, s. 11-17
  * Tom "Wielkie tło" Z. Jankowskiego uznany najważniejszym tomem poezji 2001 r.
  * Recenzja s. 15.


 1. Wiązanie tratwy
  Niedźwiadek Elżbieta: Opowieść o morzu i ludziach [recenzja] // Głos Pomorza. - 1976, nr 249, dod. Magazyn Literacki, s 8

 1. Wiązanie tratwy
  Skutnik Tadeusz: Poezja otwarcia [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 182, s. 5

 1. Wiązanie tratwy
  Szymańska Adriana: Wobec żywiołu [recenzja] // Literatura. - 1976, nr 28, s. 12

 1. Wiązanie tratwy
  Woźniak Marzena: Rozwiązywanie tratwy [recenzja] // Czas. - 1976, nr 33, s. 23

 1. Wiązanie tratwy
  Dybciak Krzysztof: Światopoglądowe czytanie poezji roku minionego : (Baran, Kapuścińska, Dąbrowski, Łukasiewicz, Jankowski) [szkic] // Tygodnik Powszechny. - 1977, nr 49, s. 4

 1. Wiązanie tratwy
  Dybel Paweł: Bez rewelacji [recenzja] // Nowe Książki. - 1977, nr 5, s. 27-29
  * Tomu Z. Jankowskiego dot. s. 29.


 1. Wiązanie tratwy
  Szałata Kazimierz: Recenzja // Kierunki. - 1978, nr 45, s. 7

 1. Wiązanie tratwy
  Wiązek-Partyka Jadwiga: Poeta i morze : o nowych wierszach Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // W Drodze. - 1978, nr 10, s. 58-67

 1. Wysokie łowisko
  Balbus Stanisław: Poeta stanowczo... [nota] // Życie Literackie. - 1972, nr 41, s. 13
  * Podpisane: FIL.


 1. Wysokie łowisko
  Mazurczyk Jerzy: Między morzem i niebem [recenzja] // Jantar. - 1972, nr 37, s. 8

 1. Wysokie łowisko
  Orski MieczysławMorska składnia świata [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1972, nr 46, s. 10

 1. Wysokie łowisko
  Polsakiewicz Zdzisław: Za progiem żywiołów [recenzja] // Magazyn Pomorze - Fakty i Myśli. - 1973, nr 7, s. 9

 1. Wysokie łowisko
  Smolka Iwona: Poezja żarliwa [recenzja] // Twórczość. - 1973, nr 9, s. 104-105

 1. Wysokie łowisko
  Waśkiewicz Andrzej K.: Wysokie łowisko [recenzja] // Pobrzeże. - Nr 51 (1973), s. 29

 1. Wysokie łowisko
  Zawada Andrzej: Poezja morza [recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1973, nr 17, s. 10

 1. Wysokie łowisko
  Żurakowski Bogusław: Między morzem i człowiekiem [recenzja] // Odra. - 1973, nr 2, s. 116-117

 1. Zaczynam sie uczyć morza
  Majchrowski Zbigniew: Mówimy - jakze często!... [recenzja] // W: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. – Szczecin : Glob, 1989. - S. 339-341

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Twardowski Jan: Słowo wstępne // W: Jankowski Zbigniew. Zanurzenie. – Warszawa : Pax, 1980. – S. 7-10

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Jurkowski Stefan: "Tonąć głęboko" [recenzja] // Życie Literackie. - 1981, nr 44, s. 14
  * Także w: Życie Literackie. - 1982, nr 11, s. 10


 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Kuczkowski Krzysztof: [recenzja] // Kujawy. - 1981, nr 37, s. 9

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Lichański Stefan: Święta szarość ziemi [recenzja] // Nowe Książki. - 1981, nr 17, s. 36-37

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Jurkowski Stefan: Tonąć głęboko... [recenzja] // Życie Literackie. - 1982, nr 11, s. 10

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Nebla Grażyna: [recenzja] // Niedziela. - 1982, nr 30, s. 7

 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Salij Jacek: "Nie ogarniam tego Głazu" : modlitwy poetyckie Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // W Drodze. - 1982, nr 1-4, s. 71-77
  * Zawiera fragmenty wierszy.


 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Salij Jacek: "Nie ogarniam tego Głazu" : modlitwy poetyckie Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // Pielgrzym Polski. - 1982, nr 513/514, s. 45-48
  * Zawiera fragmenty wierszy.


 1. Zanurzenie : modlitwy poetyckie
  Salij Jacek: "Nie ogarniam tego Głazu" : modlitwy poetyckie Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // W: Salij Jacek. Rozpacz pokonana. - Poznań : W Drodze, 1983

 1. Zaraz przyjdzie
  Gulda Przemysław: Jakoś pomrzemy [recenzja - nota] // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 191, dod. Trójmiasto, nr z dn. 18.08., s. 6

 1. Zaraz przyjdzie
  Kuczkowski Krzysztof: Od Redaktora [nota - recenzja] // W: Jankowski Zbigniew. Zaraz przyjdzie. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2011. - S. 52-53. - (Biblioteka "Toposu" ; t. 64)

 1. Zaraz przyjdzie
  Morawiec Arkadiusz: Się pisze [recenzja] // Nowe Książki. - 2011, nr 10, s. 67

 1. Zaraz przyjdzie
  Zalesiński Jarosław: Powiedzieć ciszę [recenzja - nota] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr 209, s. 16

 1. Żar
  Mazurczyk Jerzy: Niezgasły żar [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1967, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr 14, s. 8

 1. Żar
  Nowicki Krzysztof: Czwarty tomik... [recenzja] // Poezja. - 1967, nr 3, s. 87-88

 1. Żar
  Polsakiewicz Zdzisław: Żar odgrzebany [recenzja] // Współczesność. - 1967, nr 13, s. 10

 1. Żar
  Puzdrowski Edmund: Poezja jako pamięć [recenzja] // Pomorze. - 1967, nr 6, s. 12

 1. Żar
  Waśkiewicz Andrzej K.: Poza sferą poszukiwań [recenzja] // Zapiski Koszalińskie. - 1967, nr 2, s. 146-148

 1. Żegluga : poemat
  Jurkowski Stefan: Pisanie morzem [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 9, s. 12

 1. Żegluga : poemat
  Żuliński Leszek: Pijany statek poezji [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 4, s. 58-61
  * M.in. dot. "Żeglugi", s. 58-59.


 1. Żegluga : poemat
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Pełna bólu wzajemność" [recenzja] // Twórczość. - 1986, nr 5, s. 100-101

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Łukasiewicz Jacek: Przestrzeń // W: Jankowski Zbigniew. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. – S. 5-15

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Biela Emil: Morze jest w nas [recenzja] // Fakty 79. - 1979, nr 16, s. 9

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Czyż Jolanta: Książka tygodnia [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 231, s. 5

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Jodłowski Marek: Jankowski jest poetą morza... [recenzja] // Opole. - 1979, nr 11, s. 33
  * Podpisane: Lector.


 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Pieńkosz Konstanty: Morze poety [recenzja] // Literatura. - 1979, nr 38, s. 12

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Sierecki Sławomir: Z półki Mola Książkowego [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1979, nr 113, s. 3

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Skutnik Tadeusz: Po odjęciu słów [recenzja] // Twórczość. - 1979, nr 10, s. 121-124

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Drewnowski Tadeusz: Stawianie morza // Polityka. - 1980, nr 29, s. 9
  * Dot. nagrody literackiej miasta Szczecina. Tom "Żywioł wszelki" Z. Jankowskiego był jedną z 20 nominowanych książek.


 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Kubski Grzegorz: Głos głodu : o religijnych wierszach Zbigniewa Jankowskiego [recenzja] // W Drodze. - 1980, nr 8, s. 75-86

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Ogrodowczyk Andrzej: Magia żywiołów [recenzja] // Odra. - 1980, nr 2, s. 94-95

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Sochoń Jan: Bóg i morze [recenzja] // Więź. - 1980, nr 10, s. 132-135

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Szczeglowski Henryk: recenzja // Odgłosy. - 1980, nr 6, s. 50-51

 1. Żywioł wszelki : wiersze wybrane i nowe
  Szeglowski Henryk: [recenzja] // Morze i Ziemia. - 1981, nr 1, s. 60
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Ferenc Teresa: Moje ryżowe poletko (Zbyszkowi Jankowskiemu - mężowi i przyjacielowi) : [wiersze]. - Katowice : Śląsk, 1964. - 56 s.

 1. Kamieńska Anna: Antoine de Saint-Exupery (Teresie Ferenc i Zbyszkowi Jankowskiemu) : [wiersz] // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 32, s. 5
  * Z dedykacją (T. i Z. Jankowskim) także w tejże: Herody. - Warszawa, 1972 ; Dwie ciemności : wybór poezji. - Poznań, 1984


 1. Chadzinikolau Nikos: Tancerz na linie (T. Ferenc i Z. Jankowskiemu) : [wiersz] // W: Chadzinikolau Nikos. Dobrze, Syzyfie. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1974
  * Także w: Fakty 74. - 1974, nr 48, s. 7.


 1. Więckowski Andrzej: Jeżeli masz pewność... (Z. Jankowskiemu improwizowane memento) [wiersz] // W: Więckowski Andrzej. Gniazdo. - Wrocław : Ossolineum, 1976

 1. Chadzinikolau Nikos: Po sztormie (Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu) : [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 99 s.

 1. Machej Zbigniew: Smakosze, kochankowie i płatni mordercy : (wiersze z lat 1978-1981) (I.J. Kronholdowie, E. i Z. PAskowie, M. i J. Drzewuccy, a także Z. "Yankes" Jankowski, M. Wojdyło i T. Placek niech przyjmą te wiersze na znak mojej przyjaźni. - Warszawa : Czytelnik, 1984. - 75 s.

 1. Soszyńska Janina: Spotkanie z morzem (Z. Jankowskiemu) [cykl wierszy] // W: Soszyńska Janina. Osacza mnie niewiadome. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - S. 17-35

 1. Ratajczak Józef: Rozważania pod krzyżem (T. i Z. Jankowskim [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 7, s. 9

 1. Ferenc Teresa: Późny wieczór (Zbyszkowi) [wiersz] // W: Ferenc Teresa. Nóż za ptakiem [wiersze]. - Warszawa : Czytelnik, 1988. - S. [51]
  * Także w: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 41


 1. Sochoń Jan: Rozmowa z poetą (Zbyszkowi Jankowskiemu) : [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 2, s. 23

 1. Borkowska Ewa: Pewnej nocy, pewnego dnia (I-II) (Państwu Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu) [wiersz] // W: Borkowska Ewa. Igrzysko Boże ; Misteria. - Gdańsk : Marpress, 1996. - S. 4

 1. Sochoń Jan. Wyjście [wiersz] // W: Sochoń Jan. Obrót koła : wiersze z lat 2008-2012. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2014. _ S. 69 * Wiersz z mottem Z.J.: "Starość się rozwija, / będzie z niej pociecha".

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza