strona główna
Pisarz:
Andrzej Stefan Grzyb


Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Andrzej Stefan Grzyb


1952-2016
Pseudonimy: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru
Poeta, prozaik, publicysta, działacz samorządowy, senator RP

Ur. 7 czerwca 1952 r. w Złymmięsie nad rzeką Wdą na Kociewiu, syn Stefana i Anny z d. Fleming.
Wczesne dzieciństwo spędził we wsi Złemięso, w której od XIX w. mieszkali jego przodkowie. Później przeprowadził się wraz z rodzicami do odległej o kilka kilometrów Czarnej Wody. Tam ukończył szkołę podstawą; następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim. W 1971 zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym (kierunek filologia polska) Uniwersytetu Gdańskiego. Debiutował jako poeta - w ramach prezentacji twórczości członków akademickiego Klubu „Pomorania” - „Pieśnią o chacie” (Pomerania 1973, nr 2). W tym okresie publikował wiersze w prasie wybrzeżowej (Dziennik Bałtycki, Głos Wybrzeża, Pomerania, Litery), a także w Studencie, Nowym Wyrazie, Tygodniku Kulturalnym. Był współtwórcą i redaktorem Litterariów – literackiego pisma studentów UG, które odegrało ważną rolę w kształtowaniu ówczesnego środowiska młodych pisarzy Wybrzeża. W 1974 zdobył pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim „Kandelabr”, organizowanym przez UG. W 1975 nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ukazała się jego pierwsza książka - tomik poetycki „Skrajem lasów”. W 1976 podpisał manifest Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów Wspólność (razem m.in. z A. Czekanowicz, Z. Joachimiakiem, W. Zawistowskim, S. Chazbijewiczem, B. Ptak).
Po obronie pracy magisterskiej (promotor doc. dr Edmund Rabowicz) w 1976 wrócił do Czarnej Wody, gdzie uczył języka polskiego, najpierw w szkole podstawowej, a później w średniej. W 1979-81 był zatrudniony na stanowisku instruktora w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki. W sierpniu 1980 podpisał rezolucję Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP popierającą 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W 1981 ponownie wyjechał z Gdańska i objął stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie. W 1983-86 był kierownikiem redakcji literackiej Krajowej Agencji Wydawniczej Oddział Gdański. W 1986-89 pełnił funkcję sekretarza redakcji Kociewskiego Magazynu Regionalnego; od 1990 w kolegium redakcyjnym, później w radzie programowej tego pisma. Był też przewodniczącym rady programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego oraz wiceprezesem Spółki Autorów i Ilustratorów w Gdańsku. Kierował Tczewskim Domem Kultury. W 1991 krótko pracował w Zakładzie Przemysłu Drzewnego „Trapex” jako zaopatrzeniowiec. W 1991-93 szef zaopatrzenia, menadżer-doradca dyrektora w Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie. W 1993-98 pełnił funkcję burmistrza miasta Czarna Woda. Dzięki jego inicjatywie Czarna Woda otrzymała prawa miejskie. Był założycielem Towarzystwa Przyjaciół Czarnej Wody, twórcą (1993) i redaktorem pisma samorządowego Merkuriusz Czarnej Wody oraz organizatorem czarnowodzkich Biesiad Literackich, które zyskały dużą popularność na Pomorzu. Od 1990 był radnym gminy kaliska, gminy miejskiej Czarna Woda i powiatu starogardzkiego. W 1998 został wybrany starostą starogardzkim i funkcję tę pełnił do 2002. W tym czasie był też współinicjatorem i pierwszym prezesem Federacji Stowarzyszeń i Związków ”Kociewska Więźba”. W wyborach samorządowych w 2002 został wybrany radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy koalicji Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, członkiem Komisji Budżetu i Finansów (ponad rok - jako przewodniczący), członkiem Komisji Edukacji Nauki i Sportu, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego, a także wiceprzewodniczącym Sejmiku. W październiku 2007 startował w wyborach do parlamentu z ramienia Platformy Obywatelskiej i został wybrany senatorem RP z okręgu gdańskiego (otrzymał 179 tys. głosów). W Senacie pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Należał do Związku Literatów Polskich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Był członkiem społecznych rad: Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach, Muzeum Kociewskiego w Starogardzie Gdańskim, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Równolegle z pracą zawodową i działalnością społeczną kontynuował twórczość literacką, mocno związaną z Ziemią Kociewską. Wydał ponad 40 książek, publikował wiersze, utwory prozatorskie oraz artykuły publicystyczne, głównie w prasie pomorskiej. W 2005 r. obchodził 30-lecie debiutu książkowego.
Wiersze A.G. były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki, arabski.
Był zapalonym wędkarzem - odbył wiele wędkarskich podróży, m.in. na Alaskę (2004) i do Norwegii. Pisarski plon wypraw stanowią reportaże wędkarskie, m.in. "Łososie w krainie niedźwiedzi", "Dorsze, orły i leming","Z fiordów sięgając nieba"). A.G. był także znawcą kuchni kociewskiej ("W kuchni i przy stole") oraz fotografikiem, autorem albumów poświęconych Kociewiu ("Kociewie", "Uroda Kociewia") oraz zdjęć reporterskich i artystycznych zamieszczanych w czasopismach regionalnych i książkach reportażowych.
Mieszkał w Czarnej Wodzie.
Posiadał odznaczoenia państwowe, resortowe, regionalne i za twórczość literacką. Laureat nagród i wyróżnień "Gdańskich Wiosen Poetyckich" w l. 1973-1975. Laureat "Gdańskiego Kandelabra", konkursu poetyckiego Uniwesytetu Gdańskiego (jurorem był Zbigniew Herbert). Posiadacz "Skry Ormuzdowej" (nagrody miesięcznika Pomerania)za działalność społeczną i literacką. Trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki "Costerina". W 2005 otrzymał Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość literacką, w 2006 nagrodę "Kociewskie Pióro", a w 2007 medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Andrzej Grzyb zmarł 5 lipca 2016 r. w Gdańsku. Został pochowany w Czarnej Wodzie.

Wiersze, proza, artykuły A.G. ukazywały się m.in. w czasopismach: Dziennik Bałtycki (1973, 1980-81, 1983-87); Głos Wybrzeża (1973, 1983-84); Pomerania (1973, 1975, 1977, 1979-81, 1983-84, 1986, 2001-08); Litery (1974); Nowy Wyraz (1974); Student (1975); Tygodnik Kulturalny (1975-76, 1980, 1983, 1985); Czas (1976); Radar (1984); Miesięcznik Literacki (1985); Regiony; Akcent (1986, 1988); Twórczość; Kociewski Magazyn Regionalny (1986-2016); Integracje (1987); Płomyczek (1989); Autograf (1990); Topos (1993, 1996-2002, 2004-05); Zapiski Kociewskie (1995-97, 1999-2000); Autograf Post (1997, 2001); Migotania, Przejaśnienia (2005) ; Poznaj Świat (2005);

Zbiory wierszy:
1975 Skrajem lasów [dodatek do czasopisma Pomerania]
1979 Pejzaż okoliczny
1983 Lustra z pamięci
1984 Zawsze
1987 Szkice regionalne [arkusz poetycki A.G., R. Landowskiego, R. Senskiego]
1988 Stwory
1991 Gdańskie
1993 Nieznajomej
1996 Cierpka tajemnica świata
1998 Szare kamyki : wiersze i małe prozy
2004 Niecodziennik pomorski : wiersze i prozy mniejsze
2007 Nieugaszone pragnienie
Zbiory opowiadań i miniatur literackich:
1998 Szare kamyki : wiersze i małe prozy
2002 Prozy małe i mniejsze
2003 Ścieżka przez las. Czarna krew
2004 Niecodziennik pomorski : wiersze i prozy mniejsze
2006 Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć
2007 Niechby i w niebie były szczupaki : opowieści podróżne
2009 Zapiękna
2013 Miejsce na ziemi i inne drobiazgi
2015 Okno początku i końca
2016 Ana
Reportaże wędkarskie:
2004 Łososie w krainie niedźwiedzi
2006 Dorsze z fiordów Wikingów
2007 W Lauvsnes trolle pasą dorsze
2008 Dorsze, orły i leming
2009 Między skałami i chmurami Morza Norweskiego
2010 Z fiordów sięgając nieba
2011 Ryby spod gwiazdy polarnej
2012 Lofoty czyli łowienie dorszy z Diogenesem
Utwory dla dzieci i młodzieży:
1987 Bajeczny ogród
1989 Jak Jank ku morzu wędrował
1997 Malowane bajki ; 2003 wyd. 2
2000 Baśnie z Kociewia ; 2001 wyd. 2 poszerz.
2004 Legendy kociewskie [z R. Landowskim]
2005 W krainie zapomnianej baśni
2011 Baśniowe Kociewie
Albumy:
2005 Kociewie : serdeczne świata strony ; 2009 wyd. 2
2010 Kociewie : tajemnicza pomorska kraina
2012 Uroda Kociewia ; 2012 wyd. 2
Inne:
1986 Garść śmiechu i pieprzu szczypta czyli facecji kopa [z R. Landowskim] ; 1997 wyd. 2 uzup. i popraw.
2000 Jubileuszowa Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kociewiu [współautor]
2008 Kociewska książka kucharska
2010 Myśliwska książka kucharskaBiogram i bibliografię oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Skrajem lasów [wiersze] / rysunki Wojciech Zaniewski; okładka Wojciech Jankie. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1975. - 31 s. ; 16,5 cm
      Zawartość: [Nota o autorze] ; Słuchajcie pilnie tańca racic... ; Niech mu się wyśni (Mieczysławowi Czychowskiemu) ; Oto w dolinie już chłód wieczorny... ; Pejzaż z uciekającą sarną ; Koniec dnia ; Nad rzeką ; Rzeko moja ; Rybak ; Zimorodek ; Jesienny spacer ; Dom ; Świerkowy las ; Gdańsk ; Droga ; Ptaszek (Panu Giełdonowi) ; Mieliśmy kiedyś ziemio swoje sprawy... ; Liryka z przekąską ; Pieśń ; Powrót ; Szwajcaria Kaszubska ; Właśnie tego wieczoru.
  * Dodatek do Pomeranii. - 1975, nr 6.
  Gdańsk - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - kult ; Kaszuby - beletrystyka ; Bory Tucholskie - beletrystyka ;

 1. Pejzaż okoliczny [wiersze] / proj. okł. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979. - 69 s.  ; 16 x 16 cm
  ISBN 83-215-9133-7
      Dedykacja: Ani i Magdzie
      Zawartość: Koniec dnia ; Zimowa strofa ; Dom ; Droga ; Właśnie tego wieczoru ; Jesień... ; Nikifor ; Pejzaż kociewski ; Strych ; Las ; Nim pustka której dotkniesz ; Archeologia (Mieczysławowi Czychowskiemu) ; Nad rzeką I ; Nad rzeką II ; Rzeko moja ; Oto w dolinie chłód już wieczorny ; Pejzaż z uciekającą sarną ; Świat jest bowiem ogromny... ; Las upalny gwary i świergoty... ; Ptaszek (Panu Giełdonowi) ; Pieśń ; Szałamaje ; Z Dziennika ; Las płynący ; Rozkwitła naglej ; Drwal ; Zapis II ; Przyjaciołom ; Bory Tucholskie ; Przeciwko wielkim miastom ; Elegia nieudana ; Jeśli się spóźnisz... ; Gdańsk ; Taki pejzaż ; Jastrząb ; Między wielką myślą a małą rzeczą ; Pielgrzym ; Myśl ; Kamień ; W ruinach kiszewskiego zamku ; I noc ; Urok sadu zimowego ; Europejczyk wymarzył Amerykę ; Naśladowanie ; Spotkanie ; Czy tylko śnię o jeźdźcach ; Nie wierzę własnym oczom ; Na śmierć panny ; Aloes i nafta ; Potomek.
  Gdańsk - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - kult ; Bory Tucholskie - beletrystyka ; Stara Kiszewa - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Lustra z pamięci [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983. - 59 s. : port. ; 16 x 16 cm
  ISBN 83-215-8235-4
      Dedykacja: Moim bliskim
      Zawartość: Piosenka rzeczna ; Historia moja - skrócona ; Z notatnika (I) ; Niechwaszcz ; Z notatnika (II) ; Ballada o tych moich lasach ; Z notatnika (III) ; Na początku ; Jak echo które idzie ze mną ; O leśnej przypadłości ; Na wyrębie ; Szumiał las ; To jest drzewo ; Szary ; Listopad ; Leśny wiersz ; Św. Franciszek (bez ptaszków) ; Matka Boska z witki ; Madonna ; Złe Mięso ; O moim domu ; Piosenka pamięci ; Pamięć (Kazimierzowi Nowosielskiemu) ; Czarna Woda ; O potrzebie ; Sen Ociepki ; Zdjęcie ślubne ; Budowanie domu ; Wieresz o wierszu ; Pejzaż rzeczony oby nam się (Andrzejowi Sobieszczańskiemu (Aniołowi) - toast) ; Z notatnika (IV) (Mieczysławowi Czychowskiemu) ; Ballada o ulicy Kartuskiej ; Wyjście ; Posłaniec ; Ostatnia zwrotka ; Historia naturalna ; Spirala ; W naszym imieniu ; Przeklęty czas lecz lepszy który ; Jak marzenie przeciwko sobie (Dla Ciebie - Bruno) ; Sami w sobie... ; Punkt widzenia ; Wiersz na pożegnanie ; Jeszcze raz ocalony.
  Nowosielski Kazimierz - kult ; Czychowski Mieczysław - kult ; Sobieszczański Andrzej - kult ; Gdańsk - belketrystyka ; Gdańsk - ulica Kartuska - beletrystyka ; Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ; Złe Mięso - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Zawsze [wiersze] / oprac. graf. Piotr Kowalski. - Gdańsk : [b.w.], 1984. - [16] s.  ; 19,5 x 14,5 cm
      Zawartość: Zawsze ; Wygnani z łona Morza Śródziemnego... ; Tylko karaluchy ; Prowadzeni na rzeź ; Rozkład jazdy ; Tyle rzeczy zaczętych... ; Perspektywa ; Trzy wolne zwrotki ; Młyn nad Studzienicką Strugą ; Śmierć Cezara ; Umierali Rzymianie... ; Barbarzyńcy przekroczyli granice imperium... .
  * Wydane na prawach rękopisu.
  Studzienicka Struga - beletrystyka ;

 1. Garść śmiechu i pieprzu szczypta : czyli Facecji kopa [fraszki] / Andrzej Grzyb, Roman Landowski ; il. Regina Jeszke Golicka. - Tczew - Starogard Gd. : Kociewski Kantor Edytorski, 1986. - 64 s. ; 12,0 x 8,5 cm
  ISBN 83-85026-04-5
  Wyd. 2 uzup. i popr. 1997 / Andrzej S. Fleming, Roman Landowski ; rys. Regina Jeszke-Golicka. - 43 s. - ISBN 83-85026-47-9
      Zawartość: [Wyd. 1] S. 5-6: [Wstęp]. - S. 7-24: Figliki ludowe [...]. - S. 25-42: Andrzej Grzyb: s. 27: Krwawa Mary ; Cierpliwość nagrodzona ; s. 28: Diabeł i baba ; s. 28: Koligacje ; s. 30: Złotem świecą ; Odpoczynek ; s. 31: O Kasinym przypadku ; s. 32: Domowy sekret ; Lot dowcipnisia ; s. 33: Końska prawda ; s. 34: Oczy nie widzą - serce nie boli ; s. 35: Uzupełnienie ; s.36: Spragnionym ; s. 38: Imieniny skąpca ; s. 39: Wesele żywota ; s. 40: Memento pantoflarzom ; s. Na hipochondryka ; s. 41: Na piękną latawicę; s. 42: Bez tytułu. - S. 43-62: Roman Landowski [...]
  [Wyd. 2] Do czytelników zamiast wstępu. - Andrzej Stefan Fleming: Szkaradna ; Nieśmiały ; W ostateczności ; Święte słowa ; Sama prawda ; Próba ; Na zadufanych ; Bez różnicy ; Plotka ; Do kompletu ; Zasłyszane ; Krwawa Mary ; Cierpliwość Nagrodzona ; Diabeł i baba ; Koligacje ; Złotem świecą ; Odpoczynek ; Los dowcipnisia ; O Kasinym przypadku ; Domowy sekret ; Końska prawda ; Końska niesprawiedliwość ; Oczy nie widzą - serce nie boli ; Uzupełnienie ; Spragnionym ; Imieniny skąpca ; Wesele żywota ; Na piękną latawicę ; Memento pantoflarzom ; Na hipochondryka ; Podfruwajce niemłodej ; Bez tytułu ; Niepoprawny ; O Czerwonym Kapturku ; Tysiąc i pierwszy ranek ; Mądra i bogaty ; Na doktora ; Biznesman ; Teściowej. - Roman Landowski: [...]. - Figliki ludowe.
  * Fraszki, facecje, sentencje inspirowane twórczością ludową z Kociewia.
  * Uwaga! Wyd. 2 podpisane: Andrzej S. Fleming.
  Kociewie - fraszki ; Kociewie - aforyzmy ; Kociewie - przysłowia ;

 1. Bajeczny ogród [wiersze dla dzieci] / zilustrował Adam Kurłowicz. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 47 s. : rys. kolor. ; 22,0 x 10,7 cm
  ISBN 83-03-01726-8
      Dedykacja: Magdzie poświęcam
      Zawartość: Drzewo opowieści ; Opowieść poranka ; Wiosna ; Leśne muzykowanie ; Olcha ; Pieniążek i rower ; Kolory ; Już wakacje ; Południowa drzemka ; O zasypiającym maku ; Poranek ; Ogrodowa muzyka ; Zielona żaba ; Kolorowe szkiełka ; Ślimak ; Wyścigi ; Przygoda mrówki ; Słoneczniki ; Pająk ; Czereśnie ; Drogi ; Leśne strachy ; Księżyc w południe ; Co wymyśliła sowa ; Topola ; Koniki ; Opowieść o liściu ; Zmierzch.
  * Nakład 100 tys. egz.
  * Zawiera 19 il. kolorowych.
  Literatura dziecięca polska ;

 1. Szkice regionalne : arkusz poetycki Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego, Romana Senskiego [wiersze] / Grzyb Andrzej, Landowski Roman, Senski Roman . - Tczew ; Starogard Gdański : Kociewski Kantor Edytorski, 1987. - 31 s. : portr. ; 18 x 12 cm
  ISBN 83-85026-07-X
      Zawartość: Andrzej Grzyb [nota]. - Obrazki z Kociewia (II, III, V, VIII, XI, XII) ; Zimne Zdroje ; Jastrzębie ; Mówię do ciebie ; Mój dom w lunecie ; W moim domu. - Roman Landowski [nota]. - Dom (Żonie) ; Niedzielny wieczór na Starówce ; Nocne modrzewie ; Brzask ; Do Czarnej Wody ; Po latach ; Cisza ; Na polanie ; Rozmowa w końcu lata ; Wigilijny zmierzch oglądany przez okno. - Roman Senski [nota]. - Szkic regionalny ; Bereźnicki - tryptyk kuchenny ; Nowe ; Górna grupa (L.Frey Witkowskiemu) ; Sierpień ; Wisła ; Świątek ; Kapliczka w Sartowicach ; Ulica Polna ; Ulica Świętopełka.
  * Zawiera fot. i podpis A.G.
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Stwory [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1988. - 82 s. ; 16,5 x 11,5 cm
  ISBN 83-215-9212-0
      Zawartość: Zasadniczy wiersz ; Mój ojciec ; Mój stary naprawia świat ; Moje ciało... ; W muzeum ; Po bezkresnej scenie... ; Schronisko dla bezpańskich psów ; Nocą dojeżdżam do Gdańska ; Niewiele wiem o Charlesie Bukowskim... ; Młoda poetka pisze wiersz o swoich piersiach ; Rozkład jazdy ; Tyle rzeczy zaczętych... ; Perspektywa ; Owady ; Do aktu trzeciego sceny pierwszej ; Poranek ; Słowo o poecie ; Wiersz ku przestrodze ; Z notatnika XX ; Piszę doskonałe wiersze... ; Cień ; Nie tak i tak ; Piszę... (fragment) ; Zakurzona porcelana naszych dni... ; Spotkania w parku ; W kółko powtarzać tylko kilka słów... ; Poezją może być wiersz ; Jeszcze raz o Gdańsku ; Niewesoła piosenka ; Na skróty ; To jest atmosfera w której nie moźna żyć... ; Prowadzeni na rzeź ; Wygnani z łona Morza Śródziemnego... ; Tylko karaluchy ; Barbarzyńcy przekroczyli granice Imperium ; Umierali Rzymianie... ; Śmierć Cezara ; Chromoskrzydłe anioły... (fragment) ; Wenus oczekująca ; Dojrzewanie ; Głos zabrać... ; Złoto wyrabiam z ziół... ; Kiedy cię dopadną... ; Dokąd tak pędzisz... ; Wiersz który przyszedł przetartym szlakiem ; Gdy zapalam papierosa... ; Ona mówi że nie może bo czuje zapach smażonej cebuli ; Mój dom w lunecie ; Nieprawdopodobnie naturalne... ; Gra ; Od wiersza pisanie ; Nie mogę sobie wyobrazić... ; Krąży nad słowem jaskółka cudzysłowu... ; Czego mi nie wybaczą (Żonie i...) ; Karuzela ; Niewysłany list ; Stwory : poemat jak życie (Panu Z.Ż.)[1-19] ; Nieznajomej ; Miasto : szkic do poematu.
  Żakiewicz Zbigniew - kult ; Charles Bukowski - beletrystyka ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Jak Jank ku morzu wędrował [literatura dla dzieci] / il. Sławomir Jezierski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1989. - 23 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-215-9855-2
  * Podpisane: Andrzej Stefan Fleming
  Literatura dziecięca polska ;

 1. Gdańskie [wiersze] / oprac. graf. okładki Kazimierz Lemańczyk. - Gdańsk : [b.w.], 1991. - 22 s. ; 15,0 x 10,5 cm
      Zawartość: Rysuję dom ; To jeszcze nie koniec ; Już nie zauważamy się... ; Okno rzeczywistości ; Zadanie domowe ; Nim będą garścią popiołu... ; Telegram z domu pracy twórczej ; Wiersz dla pani kustosz ; Potwór miasta ; Wieczór Wszystkich Świętych ; Manekiny ; Spotkanie ; Przywieziono modną ideę... ; Spotkali się ; Miasto płonie nocą ; Paradis ; Seans szpitalny ; Nowa bajka ; Przypomnienie utopii.

 1. Cierpka tajemnica świata : (wiersze z lat 1975-1995) [wiersze] / wybór wierszy i posł. Krzysztof Kuczkowski. - Sopot : [Agencja Reklamy Abakart], 1996. - 82 s. ; 21 x 15 cm. - (Biblioteka Toposu)
  ISBN 83-901403-4-9
      Zawartość: Dom ; Koniec Dnia ; Jesień... ; Nikifor ; Nad rzeką I ; Nad rzeką II ; Las płynący ; Zapis II ; Przeciw wielkim miastom ; Gdańsk ; Naśladowanie ; Czy tylko śnię o jeźdźcach ; Nie wierz własnym oczom ; Potomek ; Historia moja - skrócona ; Niechwaszcz ; Ballada o tych moich lasach ; Szumiał las ; Św. Franciszek (bez ptaszków) ; Matka Boska z Witki ; Złe Mięso ; O moim domu ; Wieresze o wierszu ; Z notatnika (IV) (Mieczysławowi Czychowskiemu) ; Wyjście [I-III] ; W naszym imieniu ; Przeklęty czas lecz lepszy który ; Jeszcze raz ocalony ; Zawsze ; Prowadzeni na rzeź ; Tylko karaluchy ; Perspektywa ; Śmierć Cezara ; Barbarzyńcy przekroczyli granice imperium... ; Mój ojciec ; Mój stary naprawia świat ; Moje ciało... ; Młoda poetka pisze wiersz o swoich piersiach ; Nie tak i tak ; Dokąd tak pędzisz... ; Gdy zapalam papierosa... ; Ona mówi że nie może bo czuje zapach smażonej cebuli ; Mój dom w lunecie ; Czego mi nie wybaczą (Żonie i...) ; Nieznajomej ; Miasto : szkic do poematu ; To jescze nie koniec ; Już nie zauważamy się... ; Okno rzeczywistości ; Wiersz dla pani kustosz ; Wieczór Wszystkich Świętych ; Był dom ; Spacer z synem ; Moi żołnierze ; Modlitwa ; Moje anioły... ; Po dwóch mileniach... ; Tak i nie... ; Mój Boże... ; Pies książkę pożarł... ; Oto zabawa... ; Jakby mi rosły rogi... ; Jest król łabędzi na Wdzydzkim Jeziorze... ; Archanioł za złamanym skrzydłem... ; Nie oglądaj się bo złego zobaczysz... ; Ostatni dzień lata. - Krzysztof Kuczkowski: Autentysta z Czarnej Wody.
  * Na okładce reprodukcja obrazu Tadeusza Rupiewicza pt. "Brama".
  * Zawiera wiersze z tomów "Pejzaż okoliczny", "Luustra z pamięci", Zawsze", Stwory", "Gdańskie", "Nieznajomej" oraz wiersze nowe.
  Wdzydze, jezioro - beletrystyka ; Nikifor - beletrystyka ; Gdansk - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - kult ; Dzień Zmarłych - beletrystyka ;

 1. Malowane bajki [literatura dziecięca] / ilustrowała Daria Selka. - Gdańsk : Stella Maris, 1997. - [20] s. : 9 il. kolor. ; 29,5 x 21 cm
  ISBN 83-85111-35-2
  [Wyd. 2] 2003 Pelplin : "Bernardinum". - 24 cm. - ISBN 83-7380-089-1
      Zawartość: Królewna z zadartym noskiem ; Zielona żaba ; Chmury ; Malowanie wakacji ; Ślimak ; Fantastyczna podróż ; Zima w lesie ; Kołysanka Kasi ; Dom.
  * Podpisane: Andrzej S. Fleming.

 1. Szare kamyki : wiersze i małe prozy [wiersze, miniatury literackie] / obrazy Wojciech Nadratowski ; [wstęp] Piotr Siemaszko ; oprac. graf. Jan Kaja, J. Soliński. - Bydgoszcz : Galeria Autorska : Wydawnictwo , 1998. - 38 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 x 15 cm
  ISBN 83-909108-3-7 ("Labirynt")
      Zawartość: Piotr Siemaszko: [Wstęp]. - List z tucholskiego boru ; Wróble ; Liczenie zim (Janowi Twardowskiemu) ; Kociewie ; Nad rzeką () ; Żniwa (Krzysztofowi Kuczkowskiemu) ; Wiosenny wiersz ; Nie oglądaj się bo złego zobaczysz ... ; Ostatni dzień lata ; Nad jeziorem Dybrzk ; W zakolu Czarnej Wody ; Znaki zapytania ; Gdańsk ; Przypowieść o aniołach ; Jesień ; Czarna Woda - wiosna ; Czarna Woda - lato ; Czarna Woda - jesień ; Czarna Woda - zima ; Mysz ; Strumień nad Kałębiem ; Ocalenie Borów Tucholskich ; Zając na drodze ; Wiatr ; Wyspa ; Drzewo na brzegu ; Anioł na schodach.
  * Zawiera fotomontaż rzeźby Baccio Badinellego "Głowa Fauna" przedstawiający Andrzeja Grzyba.
  Gdańsk - beletrystyka ; Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ; Wdzydze, jezioro - beletrystyka; Dybrzk, jezioro - beletrystyka ; Bory Tucholskie - beletrystyka ; Kałębie, jezioro - beletrystyka ; Nowosielski Kazimierz ; Kuczkowski Krzysztof ; Twardowski Jan ;

 1. Baśnie z Kociewia [baśnie] / il. Józef Olszynka ; red. i oprac. graf. Jerzy Cherek ; posł. Ryszard Szwoch. - Pelplin ; Starogard Gdański : Agencja "Promocja", 2000. - 138 s. : il. kolor. ; 17 x 12 cm
  ISBN 83-87668-80-X ; 83-912379-0-7
  Wyd. 2 poszerz. 2001. - 166 s. ISBN 83-88487-91-4 ("Bernardinum") ; 83-913659-1-3
      Zawartość: Kociewie ; Starogardzki joannita ; Czarci Padołek ; Boże Pole ; Jabłkowite konie pelplińskiego opata ; Skarb jeziora Skrzynki ; Wieck ; Jezioro Płaczewo ; Panna i kamień ; Dwaj karczmarze ; Jak dobry diabeł Jankowi fujarę podarował ; Gotuj garnku gotuj bo dzieci moje głodne ; Drewniany ptak ; Skarb ; Jak Jósiek ku morzu wędrował ; Kamienny podatek skarszewskich joannitów. - Szwoch Ryszard: Drewniany ptak czyli o gadkach Andrzeja Grzyba.
  Uzupełnienia w 2 wyd.: Jak diabeł zamierzył się na katedrę pelplińska ; Pies świętego Rocha ; Zjawa ; Z wyspy starościańskiej ; Cudak. - Roman Landowski: Kociewie ziemia łagodna.
  * Nagroda w kategorii literackiej na III Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2002".
  Kociewie - baśnie i legendy ; Kociewie - beletrystyka ; Strarogard Gdański - baśnie i legendy ; Czarna Woda - baśnie i legendy ; Czrci Padołek - baśnie i legendy ; Boże Pole - baśnie i legendy ; Stara Kiszewa - baśnie i legendy ; Skrzynki, jezioro - baśnie i legendy ; Wieckie, jezioro - baśnie i legendy ; Płaczewo, jezioro - baśnie i legendy ; Skarszewy - baśnie i legendy ; Bory Tucholskie - baśnie i legendy ;

 1. Jubileuszowa Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kociewiu : 30 czerwca 2000, Starogard Gd. / Józef Pick, Andrzej Grzyb, Piotr Prabucki ; przedm. Jan B. Szlaga. - Pelplin : "Bernardinum", 2000. - 111 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 x 14,5 cm
  ISBN 83-88487-08-6
      Zawartość: Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński: Przedmowa. - Józef Pick, ks.: Od Autorów. - Co to jest intronizacja ; Krótka historia dzieła Intronizacji ; Intronizacja Serca Jezusowego w Polsce ; Intronizacja Najświętszych Serc Jezusa i Maryi ; Kilka przykładów skutków Intronizacji Serca Jezusa w rodzinach ; Jubileuszowa Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kociewiu ; Program Intronizacji ; Liturgia Mszy świetej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa ; Nieszpory o Najświętszym Sercu Pana Jezusa ; Pieśni o Najświętszym Sercu Pana Jezusa ; Pieśni eucharystyczne ; Jak przeprowadzić intronizację Serca Pana Jezusa w rodzinie? ; Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi ; Bibliografia ; Co wiedzieć o Kociewiu powinniśy? ; Ś.P. ks kan. Ryszard Lendziński budowniczy naszej parafii i kościoła ; Historia parafii.
  Serce Jezusa - kult - katolicyzm - Polska - 20 w. ; Kociewie - religia - 20 w. ; Lendzinski Ryszard ; Starogard Gdański - Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ;

 1. Prozy małe i mniejsze [miniatury literackie] / red. i oprac. graf. Jerzy Cherek ; ilustracje Józef Olszynka. - Starogard Gdański : PHU Promocja, 2002. - 89 s. : il. ; 20 x 13 cm
  ISBN 83-913659-5-6
      Dedykacja: Małgorzacie i Tadeuszowi Włodarczykom
      Zawartość: Od autora. - Prozy małe i mniejsze: To, co nieistotne ; Drzewo na wzgórku ; Wróbel orłem ; Sklepik ze słodyczami ; Hubertus anno domini 2000 ; O państwie lisim ; Cisza ; Szczur wodny ; Twardy metal ; Ścieżka nad Wdą ; Ich dwoje ; W południe ; Jak Ignac zawiózł Pepka do Kocborowa ; Wybieramy najpiękniejsze ; Balanga na leśnym parkingu ; Świerszcz ; Samorealizujące się przepowiednie ; W cieniu przydrożnych drzew ; Wyżej mieszkają smoki ; Pstrąg Czarnej Wody ; Drzewo na brzegu ; Fizyka ; Ocalenie Borów Tucholskich ; Niezapominajki ; Dawniej ; Sensacyjka ; Modlitwa o deszcz ; Strata ; Kamień przydrożny ; Marzenia ; Słowa ; Mysz ; Wiatr ; Telefon ; Kocia ryba ; Twarze ; Bal charytatywny ; Między nic a coś ; Ciekawostki ; Drzazga ; Spotkanie (Annie Boleckiej) ; Świt ; Niemiecki kuzyn ; Droga na Szteklin ; Jelenie ; Strumień ; Zając na drodze ; Anioł na schodach ; Ojciec mówił ; Z listu do syna ; Most ; Wigilia końca wieku ; Magia księżyca ; Święty Mikołaj ; Wyspa. - Andrzej Grzyb [nota].
  * Na IV okł. fot. autora.
  * Nagroda w kategorii literackiej na III Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2002".
  Bolecka Anna ; Grzyb Andrzej - nagrody ; Włodarczyk Małgorzata ; Włodarczyk Tadeusz ; Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ; Bory Tucholskie - beletrystyka ; Szteklin (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Ścieżka przez las. Czarna krew : opowiadania [opowiadania]. - Pelplin : Bernardinum, 2003. - 102 s. ; 12,5 x 19,5 cm
  ISBN 83-7380-078-6
      Zawartość: Ścieżka przez las ; Rzeka ; Kaczka ; Pamięć ; W Prusach Wschodnich ; Nic nowego ; Czarna krew. Początek i koniec.
  * Wyróżnienie na IV Targach Książki Pomorskiej "Costerina 2003".
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Legendy kociewskie [legendy] / Andrzej Grzyb, Roman Landowski; [il. i proj. okł. Tomasz Górecki]. - Gdynia : Region, 2004. - 96 s ; 24 cm
  ISBN 83-89178-32-X
      Zawartość: Tadeusz Linkner: Wstęp. - Dwaj karczmarze ; Jak diabeł zamierzył się na katedrę pelplińską ; Kamienny podatek skarszewskich joannitów ; Skarb jeziora Skrzynki ; Starogardzki joannita ; Pies św. Rocha ; Cudak ; O grajku co z diabłem o duszę grał ; Skarb ; Jak dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował ; Zapadły zamek ;
  Kociewie - baśnie i legendy ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Niecodziennik pomorski : wiersze i prozy mniejsze [wiersze, miniatury literackie] / oprac. i posłowie Leszek Kopeć ; na okładce pastel Ryszarda Stryjca. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - 91 s. ; 19,5 x 11,0 cm
  ISBN 83-7380-195-2
      Dedykacja: Przyjaciołom moim ziemskim aniołom
      Zawartość: [Wiersze]: Przedwiośnie ; Na plaży ; Poranek nad morzem ; Na plaży II ; Nad morzem ; Gdańsk (Zbigniewowi Żakiewiczowi, Günterowi Grassowi) ; Zielone Świątki (Pavlovi Mirovskiemu, Stefanowi Lubawskiemu) ; W drodze ; List z wakacji ; Bory Tucholskie w lipcu ; Burza nad Skarszewami ; Żniwa (Krzysztofowi Kuczkowskiemu) ; Obrazek z Bobowa ; Sierpień nad Wierzycą ; Dom przy Kamiennej ; Uciekamy przed sobą... ; Manekin ; Szpęgawski las (Pomorzanom zamordowanym przez hitlerowców) ; Uzasadnienie ; Spłoszone ; Mało i wiele ; Lekcja zapomnień ; Księżyc ten sam... ; Komin w polu ; Anioł niezapomnienia ; Zapisywanie chwili ; Błogosławieństwa dnia I ; Błogosławieństwa dnia II ; Spełnienie (Ojcu) ; Psalm kociewski ; Podziękowanie ; Tomasz ; Wigilia ; Wigilia II ; Pastorałki (1-3) ; Spóźniona pastorałka ; Dzwon bije... ; Piosenka starogardzka ; Powracając do poetów jezior ; W drodze odganiając chimery ; Najlepsze są wiersze zapomniane... ; Mariacka 50/52. - [Prozy]: Diabelski przypadek (Małgorzacie i Tadeuszowi Włodarczykom) ; Idę obciąć włosy ; Kot i telewizor ; List polecony ; Mowa wojującego populisty ; Poduszka ; Pchła ; Słońce we włosach ; Szczenię na niebie ; Exodus ; Zwykła kolej rzeczy ; Wiersz i bażant ; Za lasem ; Dzień szczurołapa ; Zimorodek ; Podglądacz ; Tajemnica radosna ; Przemiany ; Judaszowe dymy ; Marcowe zające ; Szpaki ; Anioł ; Patrzenie ; A może... ; Powrót do domu ; Grill u A w B ; Pogodna niepogoda ; Niezapominajka ; Wenus nie świtu, lecz zmierzchu ; Szczęśliwie wygrzeszeni? ; Taki los ; Jak trawa ; Przejście ; Zapiękna (Zygmuntowi Bukowskiemu rzeźbiarzowi i poecie z Mierzeszyna). - Leszek Kopeć: Posłowie.
  * Na I okładce pastel Ryszarda Stryjca przedstawiający A.G. Na IV okładce fot. A.G. i nota.
  * Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w kategorii prozy za rok 2004. Nagroda na VI Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina" 2005.
  Żakiewicz Zbigniew ; Grass Günter ; Kuczkowski Krzysztof ; Gdańsk - beletrystyka ; Mirovski Pavel ; Lubawski Stefan ; Bory Tucholskie - beletrystyka ; Skarszewy (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Bobowo - beletrystyka ; Wierzyca, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ; Boże Narodzenie - beletrystyka ; Starogard (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Włodarczyk Małgorzata ; Włodarczyk Tadeusz ; Bukowski Zygmunt ; Grzyb Andrzej - nagrody ;

 1. Łososie w krainie niedźwiedzi : alaskańska opowieść [reportaż] / zdjęcia Andrzej Grzyb. - Pelplin : Wydaw. Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, 2004. - 107 s. : 16 s. tabl. kolor.: fot. ; 20,0 x 12,5 cm
  ISBN 83-7380-215-0
  Wyd. dźwiękowe: Łososie w krainie niedźwiedzi : alaskańska opowieść / czyta Mirosław Utta. - Warszawa : Zakład Nagrań i Wydaw. Związku Niewidomych, [2007]. - 3 kas. dźw. (180 min). - ISBN ZN 5669
      Dedykacja: Stefanowi Lubawskiemu
  * Relacja z dwutygodniowej wędkarskiej podróży po Alasce Środkowej.
  * Liczne fot. (w tym kolor.) autorstwa A.G.
  * Red. i korekta: Roman Landowski, Leszek Kopeć, Maciej Kraiński.
  Grzyb Andrzej - relacje z podróży ; Literatura podróżnicza polska ; Alaska - wędkarstwo ; Pamiętniki polskie - 2004 ; Lubawski Stefan ;

 1. Kociewie : serdeczne świata strony [album] / koncepcja albumu Andrzej Grzyb ; oprac. plastyczno-edytorskie Ryszard Rogaczewski ; [wybór wierszy: Roman Landowski]. - Pelplin : Bernardinum, 2005. - 148 s. : 148 fot. ; 28 x 24 cm
  Wyd. popr. i uzup. 2009. - 156 s. - 20,5 x 20,5 cm. - ISBN 978-83-7380-624-5
      Zawartość: wiersze Franciszka Kameckiego, Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego, Mieczysława Rachwała, Zygmunta Bukowskiego, Jana Majewskiego. Fot.: Jerzego Ciechalskiego, Roberta Goni, Andrzeja Lamparskiego, Andrzeja Grzyba, Janusza Landowskiego, Henryka Spychalskiego, Leona Usarkiewicza, Krzysztofa Mani, Adama Kądzieli
  Kociewie - album ;

 1. W krainie zapomnianej baśni [baśnie] / il. Józef Olszynka. - Pelplin : Bernardinum, 2005. - 72 s. : il. kolor. ; 12,0 x 16,5 cm
  Kociewie - baśnie i legendy ;

 1. Dorsze z fiordów Wikingów : diariusz wyprawy na północ [reportaż] / projekt okładki i oprac. graf. Ryszard Rogaczewski ; zdjęcia Andrzej Grzyb, Stefan Lubawski. - Pelplin : Bernardinum, 2006. - 85 s. : 32 s. tabl. kolor. : fot. ; 20,0 x 12,5 cm
  ISBN 83-7380-394-7 ; 978-83-7380-394-7
      Dedykacja: Stefanowi Lubawskiemu, Stanisławowi Kruszyńskiemu, Adamowi Maciejewskiemu, Kubie Kruszyńskiemu, Ludwikowi Dunajskiemu
  * Datowane: 31 maja 2006.
  * Reportaż z wyprawy wędkarskiej do Norwegii wiosną 2005 r.
  Grzyb Andrzej - relacje z podróży ; Literatura podróżnicza polska ; Norwegia - wędkarstwo ; Pamiętniki polskie - 2005 ; Lubawski Stefan ; Kruszyński Stanisław ; Maciejewski Adam ; Kruszyński Kuba ; Dunajski Ludwik ;

 1. Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć [powieść] / oprac. plastyczne okładki Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Bwrnardinum, 2006. - 193 s. ; 21 x 13,5 cm
  ISBN 83-7380-366-1
  * Na okładce akwarela Mariana Mokwy.
  * Na IV okładce fot. i nota o autorze.
  * I nagroda w edycji książki pomorskiej (proza) na targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina" 2006.
  Kociewie - beletrystyka - 20 w. ; Bory Tucholskie - beletrystyka - 20 w. ; Złemięso, woj. pomorskie - beletrystyka - 20 w. ; Czarna Woda, woj. pomorskie - beletrystyka - 20 w. ; Wda, rzeka - beletrystyka - 20 w. ;

 1. Niechby i w niebie były szczupaki : opowieści podróżne [opowiadania] / opracowanie i redakcja Leszek Kopeć ; il. na okładce Józef Olszynka ; ilustracje Magdalena Haras ; oprac. plastyczne okł. Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Bernardinum, 2007. - 102 s. ; 12,5 x 17,5 cm
  ISBN 978-83-7380-458-6
      Dedykacja: Panu Stefanowi Lubawskiemu i przyjaciołom z dalekich i bliskich wypraw
      Zawartość: Do czytelnika ; Dramat esemesowy ; Sarny ; Schadzki Małgorzaty ; Wolny ; W słoneczne południe ; Spotkania literackie ; Natura i sztuka ; Karpie ; Równocześnie ; Przewidzenie ; Niechby i w niebie były szczupaki ; W samo południe ; Horoskop ; Nie w Weronie ; Trzynaście szczupaków ; Chłopiec z latawcem ; Kocha, nie kocha, kocha ; Zły sen ; Anioł w purpurowych butach ; Zmierzch ; Dom nad rzeką ; Śmierć z przyczyn naturalnych ; Nie chciałem ; W hotelu ; Sztorm ; Bezrybie ; W południe ; Niepokój ; W drodze ; Pociąg ; Znajomek ; On ; Ślepy traf.
  * Na IV okł. fot i biogram Autora.
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Nieugaszone pragnienie [wiersze] / grafika Jan Misiek. - Pelplin : Bernardinum, 2007. - [32] s. : il. ; 27,0 x 11,5 cm
  ISBN 83-7380-428-5
      Zawartość: Przedwiośnie ; Kwietniowa wiosna ; O bezimienna... ; Zmierzchu uchwyciła się skrzydeł... ; Pragnienie ; Śpią drzewa... ; Słucham szelestu gwiazd... ; Powrót ; Natury porządkiem... ; Jabłka winne ; Samotność ; Nie oglądaj się... ;
  * Zawiera 15 grafik J. Miśka.
  * Nakład 200 egz. numerowanych.

 1. W Lauvsnes trolle pasą dorsze [reportaż]. - Pelplin : Bernardinum, 2007 ; 19,5 x 12,0 cm
  ISBN 978-83-7380-510-1
  Literatura podróżnicza polska ; Grzyb Andrzej - relacje z podróży ;

 1. Dorsze, orły i leming [reportaż] / projekt okł. i oprac. plastyczne Ryszard Rogaczewski ; zdjęcia Andrzej Grzyb, Stefan Lubawski, Karol Słupek. - Pelplin : Bernardinum, 2008. - 127 s. ; 12,5 x 19,5 cm
  ISBN 978-83-7380-646-7
      Dedykacja: Stefanowi Lubawskiemu, Stanisławowi Kruszyńskiemu, Adamowi Maciejewskiemu, Karolowi Słupkowi, Ludwikowi Dunajskiemu
  * I nagroda w edycji książki pomorskiej(reportaż) na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina" 2009.
  Grzyb Andrzej - relacje z podróży ; Literatura podróżnicza polska ;

 1. Kociewska książka kucharska : podręczna wedle odmian pór roku i zwyczaju spisana / il. Józef Olszynka ; proj. okł. i oprac. plast. Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Bernardinum, 2008
  ISBN 978-83-7380-592-7
      Dedykacja: Małgorzacie i Tadeuszowi Włodarczykom w podzięce za szczodrą życzliwość dla Kociewia
  * Uwaga na stronie redakcyjnej: Część tekstu pochodzi z książki "W kuchni i przy stole : ksionżka o jeściu na Kociywiu. - tczew : Kociewski Kantor Wydawniczy, 2000, red. R. Landowski
  * Autor na wstępie wymienia kilkadziesiąt nazwisk osób, których ptrzepisy kucharskie wykorzystał w książce.
  * Część pt. "Smaki literackie" (s. 213-246) składa się z krótkich opwiastek A.G. związanych z potrawami i jedzeniem (publikowanych wcześnej w czasopismach i książkach). Tytuły opowiastek: Chlebowa opowieść ; Kaczka ; Czarnina ; Kartofle ; Kacze drugie ; Kacze kości ; Żuchel ; Świniobicie ; Niedzielny placek.
  Kociewie - kucharstwo ; Włodarczyk Małgorzata ; Włodarczyk Tadeusz ;

 1. Między skałami i chmurami Morza Norweskiego [reportaż] / projekt okł. i oprac. plastyczne Ryszard Rogaczewski ; fot. Ludwik Dunajski, Andrzej Grzyb, Grzegorz Karbowski, Stefan Lubawski. - Pelplin : Bernardinum, 2009. - 118 s. ; 19,5 x 12,0 cm
  ISBN 978-83-7380-770-9
  Literatura podróżnicza polska ; Norwegia - wędkarstwo ; Grzyb Andrzej - relacje z podróży ;

 1. Zapiękna : prozy dawniejsze i nowe [miniatury prozatorskie] / rys. Hugon Lasecki ; wybór i redakcja Piotr Wiktor Lorkowski. - Pelplin : Bernardinum, 2009. - 165 s. ; 17,0 x 12,0 cm
  ISBN 978-83-7380--704-4
      Zawartość: Prozy dawniejsze: Rzeka ; Diabelski przypadek (Małgorzacie i Tadeuszowi Włodarczykom) ; Mowa wojującego populisty ; Poduszka ; Szczenię na niebie ; Exodus ; Dzień szczurołapa ; Judaszowe dymy ; Przejście ; Zapiękna (Zygmuntowi Bukowskiemu rzeźbiarzowi i poecie z Mierzeszyna) ; Dramat esemesowy ; Wolny ; Równocześnie ; Spotkanie literackie ; Niechby i w niebie były szczupaki ; Zimorodek ; Dom nad rzeką ; Śmierć z przyczyn naturalnych ; Nie chciałem ; Bezrybie ; Ślepy traf. - Prozy nowe: Nieskończone ; Nowy kuron ; Gminny festyn ; Domniemany wstęp do jasnowidzenia ; Sen prawie naukowy ; Niektóre nasze ziemskie sprawy ; Oglądanie świata ; Podróż w niepamięć ; W nocy ; Anioł ścienny ; Słońce i piach ; Jak żaby leczą ból głowy ; Dziwadełko ; Z żywotów psów domowych ; Ławeczka ; Jak wuj Ambroży, jeżdżąc na rowerze, otwierał okno na świat (Pominięty, przez zapomnienie moje, fragment powieści Jan Konrad) ; Kolejne przypomnienie czasu wojny z policzeniem judaszy ; Kontrola obowiązkowa. - S. 165-166: Posłowie / Piotr Wiktor Lorkowski [dat.: Sopot, jesień 2008] ;
  * Na skrzydełłku obwoluty fot. i nota o autorze.
  Włodarczyk Małgorzata - utwory dedykowane ; Włodarczyk Tadeusz - utwory dedykowane ; Bukowski Zygmunt - utwory dedykowane ; Kociewie - beletrystyka ; Czarna Woda (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Złe Mięso (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Tczew (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Gdynia - (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Grzyb Andrzej - twórczość - opracowania - Zapiękna ;

 1. Kociewie : tajemnicza pomorska kraina [album] / [Wstęp] Andrzej Grzyb ; [Posłowie] Helena Draganik ; oprac. graf.Olgierd Lichy. - Mirotki : Introligatornia Mirex, 2010. - 39 k nlb, il. kolor : 4 x wkładki [razem] 32 k nlb. ; 4 x wklejki pergaminowe [razem] 4 k nlb. ; 24,0 x 17,0 cm
  ISBN 978-83-929081-3-5
  * Zawiera też rękopisy wierszy A.G.: Z kociewskiego szkicownika : między Gniewem a Opaleniem (Ryszardowi Szwochowi) ; Droga przez las (Tadeuszowi Włodarczykowi) ; Spotkanie nad Wdą (Tadeuszowi Kubiszewskiemu) ; Zielone Świątki (Pawłowi Mirowskiemu, Stefanowi Lubawskiemu).
  * Zdjecia są opatrzone podpisami - komentarzami autora
  Szwoch Ryszard - utwory dedykowane ; Włodarczyk Tadeusz - utwory dedykowane ; Kubiszewski Tadeusz - utwory dedykowane ; Wda, rzeka - beletrystyka ; Mirowski Paweł - utwory dedykowane ; Lubawski Stefan - utwory dedykowane ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Myśliwska książka kucharska : literacko okraszona. - Pelplin : Bernardinum, 2010. - 160 s. ; 14,5 x 20,4 cm
  ISBN 978-83-7380-820-1
  * I nagroda w kategorii książki pomorskiej na XI Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej "Costerina 2010".
  Grzyb Andrzej - nagrody ;

 1. Z fiordów sięgając nieba / fotografie: Stefan Lubawski, Tomasz Rogalski, Andrzej Grzyb ; pomysł i oprac. plastyczne Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Bernardinum, 2010. - 71 s. : il. kolor. ; 22,5 x 20,5 cm
  ISBN 978-83-7380-904-8
      Dedykacja: Stefanowi Lubawskiemu, Adamowi Maciejewskiemu, Tomaszowi Rogalskiemu, Grzegorzowi Karbowskiemu, Ludwikowi Dunajskiemu, Stanisławowi Kruszyńskiemu
  * Na IV okł. fot. autora oraz nota o książce podpisana przez Justynę Malugę.
  * Reportaż z wędkarskiej podróży do Norwegii, do miejscowości Lauvsnes, w 2010 r.
  Norwegia - wędkarstwo ; Literatura podróżnicza polska - XXI w. ; Grzyb Andrzej - relacje z podróży ; Lubawski Stefan - utwory dedykowane ; Maciejewski Adam - utwory dedykowane ; Rogalski Tomasz - utwory dedykowane ; Karbowski Grzegorz - utwory dedykowane ; Dunajski Ludwik - utwory dedykowane ; Kruszyński Stanisław - utwory dedykowane ;

 1. Baśniowe Kociewie [baśnie] / ilustracje Józef Olszynka ; [wstęp] Justyna Maluga ; posłowie Ryszard Szwoch ; Roman Landowski. - Pelplin : Bernardinum, 2011. - 258 s. ; 17,0 x 12,0 cm
  ISBN 978-83-62994-16-8
      Zawartość: S. 5-6: Justyna Maluga [Wstęp]. - S. 7-8: Kociewie ; s.9-16: O zapomnianym grodzie zapomnianego ludu ; s. 17-21: Starogardzki joannita ; s. 23-26: Czarci Padołek ; s. 27-31: Boże Pole ; s. 33-38: Jabłkowite konie pelplińskiego opata ; s. 39-45: Skarb z jeziora Skrzynki ; s. 47-53: Wieck ; s. 55-61: Zapadły zamek ; s. 63-66: Jezioro Płaczewo s. 67-75: Panna i kamień ; s. 77-83: Jak dzięcioł w Szczodrowie kościół rozświetlił (Wiesławowi Brzoskowskiemu) ; s. 85-91: Dobry duch ogrodu ; s. 93-97: Dwaj karczmarze ; s. 99-113: Jak dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował ; s. 115-129: Gotuj, garnku, gotuj, bo dzieci moje głodne ; s. 131-133: Staruszka i śmierć ; s. 135-139: Drewniany ptak ; s. 141-147: Skarb ; s. 149-166: Jak Jósiek ku morzu wędrował ; s. 167-170: Golce przemienione ; s. 171-177: Na pastwisku ; s. 179-182: Dąb i trzcina ; s. 183-185: Odpustowe cuda ; s. 187-190: Strach i wróbel ; s. 191-196: Kamienny podatek skarszewskich joannitów ; s. 197-201: Jak diabeł zamierzył się na katedrę pelplińską ; s. 203-208: Pies św. Rocha ; s. 209-214: Dziura w górze ; s. 215-219: Z grobu powstanie w Skarszewach ; s. 221-234; Rzecz o kociewskim grajku, co z diabłami o duszę zagrał ; s. 235-239; Zjawa z wyspy starościańskiej ; s. 241-246: Cudak. - S. 247-253: Ryszard Szwoch: Drewniany ptak, czyli o gadkach Andrzeja Grzyba ; s. 255-258: Roman Landowski: Kociewie ziemia łagodna.
  * Książka zawiera baśnie z tomów: Baśnie z Kociewia, Kraina zapomnianej baśni oraz utwory nowe.
  Kociewie - baśnie ;

 1. Ryby spod gwiazdy polarnej [reportaż] / fot. Stefan Lubawski, Stanisław Połom, Karol Słupek, Andrzej Grzyb ; pomysł i oprac. plastyczne Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2011. - 72 s. : il. kolor. ; 22,0 x 20,0 cm
  ISBN 978-83-7823-009-0
      Dedykacja: Stefanowi Lubawskiemu, Karolowi Słupkowi, Stanisławowi połomowi, Adamowi Maciejewskiemu, Ludwikowi Dunajskiemu
  * Reportaż z wędkarskiej wyprawy do Norwegii, do miasteczka Rjukan, w 2011 r.
  Lubawski Stefan - utwory dedykowane ; Słupek Karol - utwory dedykowane ; Połom Stanisław - utwory dedykowane ; Maciejewski Adam - utwory dedykowane ; Dunajski Ludwik - utwory dedykowane ;

 1. Lofoty czyli łowienie dorszy z Diogenesem [reportaż] / fotografie: Andrzej Grzyb, Stefan Lubawski. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2012. - 120 s. : fot. ; 22,0 x 20,0 cm
  ISBN 978-83-7823-119-6
  Norwegia - wędkarstwo ; Lofoty, wyspy - wędkarstwo ; Narwik ; Literatura podróżnicza polska - XXI w. ; Grzyb Andrzej - relacje z podróży ; Diogenes Leartios ;

 1. Uroda Kociewia [album] / fotografie i tekst Andrzej Grzyb ; oprac. graf. Olgierd Lichy ; tł. ang. Urszula Szybowska ; tł. niem. Magdalena Madeja-Grzyb. - Pelplin : Bernardinum, 2012. - 96 s. : il. kolor. ; 22,0 x 20,0 cm
  ISBN 978-83-7380-053-3
  Wyd. 2 2012. - 100 s. - ISBN 978-83-7323-118-9
      Zawartość: S. 5: Echo (za Frostem) [wiersz] ; s. 7-11: Kociewie, urodziwa kraina ; s. 13-18: Kociewie, a land of Charm and Beauty / tł. ang. Szybowska ; s. 19-24: Kociewie, ein wunderschönes Land / tł. niem. Magdalena Madeja-Grzyb. - S. 25-96
  * Tekst równol. pol, ang., niem.
  * Zawiera wstęp "Kociewie, urodziwa kraina" oraz wiersze A.G. "Echo" i "Na skraju lasu".

 1. Miejsce na ziemi i inne drobiazgi / wybór, oprac., posłowie Mieczysław Abramowicz ; rys. na okładce i rys. w tekście Oskar Dahlberg, oprac. edytorskie i projekt okł. Ryszard Rogaczewski. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2013. - 136 s. ; 17,0 x 11,5 cm
  ISBN 978-83-7823-151-6
      Zawartość: S. 7-12: Porzucone początki ; s. 13: Okno na podwórze (Andrzejowi Waśkiewiczowi) ; s. 15-19: Z biletu parkingowego ; s. 21-23: Przepis na świeżego wroga ; s. 25-26: Okno na drogę ; s. 27-49: ...w Gdańsku ; s. 51: Okno oka ; s. 52-55: Miejsce na ziemi ; s. 56-61: Podróż w niepamięć ; s. 62-65: Mrówka wyśpiewana (Pominięty, przez zapomnienie moje, fragment powieści "Jan Konrad") ; s. 66-72: Sąd najwyższy ; s. 73-76: Poeta czyta wiersz o barbarzyńcach ; s. 77-79: Tryptyk starooliwski ; s. 81-82: Gdańskie miłowanie ; s. 83-89: Podróżując ; s. 90-99: Patek (1910) ; s. 100-108: Jak wuj Ambroży, jeżdżąc na rowerze, otwierał okno na świat (Pominięty, przez zapomnienie moje, fragment powieści "Jan Konrad") ; s. 109-112: Zabić pętliczka ; s. 113-116: Spacer ; s. 117-118: Kolejny dzień ; 119-131: Przetartym szlakiem. - S. 133-134: Mieczysław Abramowicz: Posłowie.
  * Na IV okł. fot. autora i nota.

 1. Podróże po krańcach mapy - od Syberii po Norwegię [reportaż]. - Pelplin : Bernardinum, 2013. - 111 s. : il. ; 23 cm
  ISBN 978-83-7823-277-3
  * Fot. Autora i uczestników wypraw.

 1. Nie licząc pięknych dorszy [reportaż]. - Pelplin : Bernardinum, 2014. - 120 s. ; 20.5 x 12.5 cm
  ISBN 978-83-7823-477-7
 1. Okno początku i końca [opowiadania i miniatury prozatorskie] / wybór opowiadań Janusz Ryszkowski ; fot. na okł. Janusz Hankowski. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2015. - s. 137 ; 19,5 x 12,5 cm
  ISBN 978-83-7823-531-6
      Zawartość: S. 5-14: Pstrąg Czarnej Wody ; s. 15-26: Pomocnik kopacza studni ; s. 27-55: Bohaterów trzech ; s. 56-64: Co cię jeszcze czeka ; s. 65-66: Okno początku i końca ; s. 67-68: Okno zimowe ; s. 69-71: Półsny ; s. 72-74: Krótka historia krzywego kija ; s. 75-76: Kamień ; s. 77-78: Obrazek ; s. 79-81: Opowieść o pięknych rybach, wyobraźni i lenistwie ; s. 82-83: W mroźne popołudnie ; s. 84: Ćwiczenie ; s. 85: Jutro ; s. 886: Może jednak coś zmienię ; s. 87: Majowe ; s. 88-89: Przypis do dnia... ; s. 90-93: Dzień dobry, to ja ; s. 94-95: Susza ; s. 96-100: Za oknem ; s. s. 101-103: Co mnie obchodzi ; s. 104-105: Nim zacznę pisać pamiętnik ; s. 106-108: W Nowy Rok ; s. 109-111: Naleśnik ; s. 112-114: O wadze przeciwnika ; s. 115-116: Błękitna koszula ; s. 117-119: Czasem szczęście jest zezowate ; s. 120-121: Poczekalnia (Pamięci Brunona Synaka) ; s. 122-124: Gołębie ; s. 125-127: Wata cukrowa ; s. 128-129: Wieczorem (Annie) ; s. 130-138: Szczęściarz.
  * Nagroda w kategorii literatury pomorskiej na XVI Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina" w 2015 r.
  Grzyb Andrzej - nagrody ; Synak Brunon - utwory dedykowane ;

 1. Ana : rozbite lustro [powieść] / rys. Joanna Maleszek ; proj. okł. Michał Mierzejewski ; port. Andrzeja Grzyba Krzysztof Bagorski. - Pelplin : Bernardinum, 2016. - 183 [1] s. : portr. ; 19,5 x 12,5 cm
  ISBN 978-83-7823-725-9
  * Na IV okł. portr. A.G. oraz krótkie wypowiedzi Marka Adamca i Justyny Malugi nt. powieści.
  * Na s. 181-184 wiersz pt. "Niepokój".

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac., red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1976
 1. Las ; Niech mu się wyśni (Mieczysławowi Czychowskiemu) ; Miasto ; Asymetria  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 66-73
  * Nota biograficzna i bibliografia na s. 215-216 (20 poz.).
  Czychowski Mieczysław ; Miasto - beletrystyka ;

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Próba koncentracji. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Poetów Klubu Związków Twórczych Młodych, 1977
  * Arkusz Poetycki. Przybliżenie 1.
  *Instytucje sprawcze: MPiK Gdańsk ; Koło Młodych przy ZLP.

 1. Poeta i pastuch ; Piosenka rzeczna ; Historia moja skrócona  [wiersze] // W: Widok ogólny : tczewski almanach poetycki / red. Andrzej Grzyb. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Starogard Gdański, 1986. - S. 28-29
  ISBN 83-85026-00-2
 1. XXX  [wiersz] // W: Jantarowe pobierieżje : stichi i proza gdańskich pisatielej / sost. E.W. Niewiakin . - Leningrad : Lenizdat, 1987
 1. Moi żołnierze ; Był dom  [wiersze] // W: Biesiada literacka / z udziałem poetów Mieczysława Czychowskiego, Andrzeja Grzyba, Zbigniewa Jankowskiego, Ewy Cecylii Laskowskiej, Krzysztofa Kuczkowskiego, Kazimierza Nowosielskiego. - Czarna Woda : b.w., 1994. - Teka
  * Wydawnictwo prezentujące twórczość poetów, którzy wzięli udział w Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie.

 1. Chlebowa opowieść ; Kartofle ; Żuchel i kluski ; Świniobicie ; Kaczka ; Dawniej ryb nie brakowało ; Kiełbie na słomie ; Zup wielkie mnóstwo i ich dodatki ; Sos wieńczy dzieło ; Niedzielny placek // W: W kuchni i przy stole : Ksiónżka o jeściu na Kociywiu / red. Roman Landowski. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski, 2000. - s. 27-30, 51-53, 59-60, 71-73, 79-84, 91-98, 101-102, 105-110, 111-116, 129-130 : il.
  ISBN 83-85026-62-2
  Wyd. 2 popr. 2002 Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Starogard Gdański : Promocja
  Kociewie - kucharstwo ; Kociewie - beletrystyka ; Kociewie - etnografia ;

 1. Doroga ; Osień... ; Nikifor ; Iz dniewnika ; Madonna ; Stichotworienije dla... ; Moi sołdaty ; Prożiw dwa tysjaczeletija... ; Boże moj... ; U mienia kak budto rastut roga... ; Jest' lebiedinyj car... ; Poslednij dień leta ;  [wiersze] // W: Na ustach : dwujęzyczny tom wierszy poetów gdańskich / wyboru dokonał i przełożył z jęz. pol. na ros. Piotr Kotow ; na okł. i w tekście rys. Zdzisława Kałędkiewicza
  . - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2000. - S. 30-43
  ISBN 83-86460-39-3
  * Tekst równol. ros. i pol. Tyt. polskich oryg.: Droga ; Jesień... ; Nikifor ; Z dziennika ; Madonna ; Wiersz dla pani kustosz ; Moi żołnierze ; Po dwóch mileniach... ; Mój Boże... ; Jakby mi rosły rogi... ; Jest król łabędzi... ; Ostatni dzień lata.
  Grzyb Andrzej - twórczość - tłumaczenia - jęz. rosyjski ;

 1. Jakby miejsce urodzenia ; W samym środku zachwytu ; Katedra nad Wierzycą ; Nad Jeziorem Rockim ; Widok ogólny ; Kamieniczki w gniewskim zaułku ; Adoracja ciszy ; W okolicach chronionej ; Na branie wina ; Mieszkałem tam ; Medytacja ; Droga ; Idąc skrajem m  [wiersze] // W: Kociewie : antologia poezji / wybór, wstęp (pt. "Kociewie sentymentalne") i oprac. graficzne Jerzy Cherek ; il. Józef Olszynka, Dariusz Syrkowski, Jan Wałaszewski. - Starogard Gdański : PHU Promocja Jerzy Cherek, 2000. - s. 65-87
  ISBN 83-913659-0-5
  * Książka ukazała się dzięki pomocy Stowarzyszenia Kociewskiego i ZK WEGA s.c. ZPCHR Starogard Gdański.
  * Nakład 500 egz. Druk ukończono w listopadzie 2000 r.
  * Na s. 66 fot. autora i nota.
  * Nr-y s. kolejnych wierszy: 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75

 1. W drodze ; Kociewskie okruchy ; Obrazki (nie) codzienne ; Z Wordswortha ; Błogosławieństwa na drogę ; Liczenie zim (Janowi Twardowskiemu) ; Łowy ; Skowronek ; Zwykła niezwykłość ; Wybacz aniele że proszę ; Miłość ; Modlitwa pszczelarza ; Wrzesień  [wiersze] // W: Kociewie : antologia poezji / wybór, wstęp i oprac graf. Jerzy Cherek ; il. Józef Olszynka, Dariusz Syrkowski, Jan Wałaszewski. - Starogard Gdański : PHU Promocja, 2000. - S. 36-63 : fot. ; il.
  ISBN 83-913659-0-5
  * Książka ukazała się dzięki pomocy Stowarzyszenia Kociewskiego i ZK WEGA s.c. ZPCHR Starogard Gdański.
  * Nakład 500 egz. Druk ukończono w listopadzie 2000 r.
  * Na s. 10 fot. autora i nota.
  * Nr-y s. kolejnych wierszy: 37, 38-39, 41, 42, 43, 45,
  Kociewie - beletrystyka ; Twardowski Jan - kult ; Wigilia - beletrystyka ; Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Oto w dolinie... ; Pejzaż z uciekającą sarną ; Pejzaż kociewski ; W ruinach kiszewskiego zamku ; Złe Mięso ; Kociewskie okruchy ; W marcu nad Czarną Wodą ; Dwaj karczmarze ; Koamienny podatek skarszewskich joannitów ; Szkice do poematu Kociewie  [wiersze] // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993-2000 / pod redakcją Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelplin : Bernardinum, 2003. - S. 286-291
  ISBN 83-85026-72-X ; 83-7380-113-8
  * Wiersze z tomów: Skrajem lasów ; Pejzaż okoliczny ; Cierpka tajemnica świata ; Kociewie : antologia ; Baśnie z Kociewia.

 1. Kamienny podatek skarszewskich joanitów  [baśń] // W: Baśnie o aniołach i diabłach / wybór i red. Herbert Oleschko. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Pelplin : Bernardinum, 2005. - S. 52-54
  ISBN 83-205-4771-7 ; 83-7380-263-0
 1. Zielone Świątki (Pavlowi Mirovskiemu, Stefanowi Lubawskiemu) ; Obrazek z Bobowa ; Sierpień nad Wierzycą ; W drodze ; Psalm kociewski ; Podziękowanie  [wiersze] // W: Kociewie : serdeczne świata strony / Zygmunt Bukowski [i in.] ; fot. Jerzy Ciechalski [i in.] ; koncepcja albumu Andrzej Grzyb. - Pelplin : Bernardinum, 2005. - s. 17, 40, 63, 83, 106, 147
  ISBN 83-7380-309-2
  * Album zawiera 18 fotografii autorstwa A.G.
  Kociewie - beletrystyka ; Bobowo (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Wierzyca, rzeka - beletrystyka ;

 1. Listopad ; Moi żołnierze  [wiersze] // W: Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; projekt graficzny książki i okładki Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - S. 140
  ISBN 83-919189-5-5 ; 978-83-919189-5-1
 1. [Proza] // W: Tam gdzie słychać śpiew syren : (antologia prozy wspołczesnej) / wybór, układ i wstęp Zbigniew Żakiewicz. - Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2006
  ISBN 83-89692-20-1
Publikacje w czasopismach 1. Już ktoś mi zabił moje gesty... :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 127, s. 6
 1. Pieśń o chacie :  [wiersz] // Pomerania. - 1973, nr 2, s. 33-34
  * Debiut literacki A.G.
  * Wiersz zamieszczony w rubryce "Debiuty poetyckie" w ramach prezentacji twórczości członków akademickiego Klubu "Pomarania". Oprócz wiersza A.G. opublikowano wiersze Jerzego Sampa, Krystyny Muzy i Andrzeja Szadejko.

 1. Tamtego dnia gdy się urodziłem... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 214, s. 5
 1. Ty jesteś w niebie czy w kamieniu... ; Nie bój się podejdź... ; :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 113, s. 5
 1. Zakuję modre polne oczy... :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 157, s. 5
 1. Archanioł ze złamanym skrzydłem :  [wiersz] // Litery. - 1974, nr 8, s. 36
 1. Archanioł ze złamanym skrzydłem :  [wiersz] // Litteraria : próby literackie. - 1974, nr z X, s. 15
  * Wiersz otrzymał honorowe wyróżnienie w konkursie poetyckim studentów Uniwersytetu Gdańskiego "Kandelabr" (jury przewodniczył Zbigniew Herbert), 6.03.1974.
  Grzyb Andrzej - nagrody ; Kandelabr, nagroda - 1974

 1. Było to w południe... ; Kompozycja z geniuszem ; Rozmawiałem z tym który... ; On ; Tamtego dnia... :  [wiersze] // Litery. - 1974, nr 4, dod. Delta, s. 4-5
 1. Fragment XXXV. Poeci piszą konkursowe wiersze :  [wiersz] // Litteraria. Próby Literackie. - 1974, październik, s. 1-2
  * Datowany: 5.03.1974.

 1. W gazetowym stylu wielka miłość ; Dzień letni. Ryba :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 12, s. 51-52
 1. W ostrzu dnia nocy krew ; Małe zoo ; Nasza codzienność... ; Sen przyniósł człowieka bez twarzy :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6-7, s. 118-120
 1. Właściwie czy wiesz... (Krzyśce) ; Zapis stanu ; Nogawka pod tkaniną ciało... ; Miejsce odosobnienia ; Struny mojego gardła... ; Raport z miejsca odosobnienia ; Uczynię z was grzeszników :  [wiersze] // Tropy. Próby Literackie. - 1974, luty, s. 24-30
  * Czasopismo Tropy. Próby Literackie wydawane przez Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego zmieniło później nazwę na Litteraria.

 1. Miasto :  [wiersz] // Fakty. - 1975, nr 51/52, s. 14
  * Pod wspólnym tytułem "Młodzi poeci Trójmiasta" - wiersze A. Jurewicza, K. Agaty, W. Fułka, A. Grzyba, W. J. Ziemnickiego, K. Nowosielskiego.

 1. Miasto tego dnia umarło nagle... (Izie) ; Wczesnym rankiem właściwie późną nocą... :  [wiersze] // Litteraria. - 1975, s. 64
 1. Pejzaż z uciekającą sarną :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1975, nr 31, s. 10
 1. Pytam sie nie znajduję odpowiedzi :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "Młodzi poeci Gdańska" zamieszczono wiersze A. Jurewicza, Z. Joachimiaka, A. Czekanowicz, J. H. Kamrowskiego, W. J. Ziemnickiego, K. Nowosielskiego, B. Ptak, Z. Majchrowskiego, W. Zawistowskiego, A. Grzyba. Nota wstępna: Z. Joachimiak, S. Rosiek.

 1. Zmierzch ; Koniec dnia ; Martwa natura ze śledziem ; Ptaszek (Panu Giełdonowi) ; Zimorodek ; Jesienny spacer ; Niech mu się wyśni (Mieczysławowi Czychowskiemu) :  [wiersze] // Pomerania. - 1975, nr 6, s. 14
  Czychowski Mieczysław ; Giełdon Jan ;

 1. Jesienny spacer :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1976, nr 44, s. 4
 1. Las :  [wiersz] // Czas. - 1976, nrr 35, s. 25
 1. Nad rzeką ; Mieliśmy ziemio kiedyś swoje sprawy... ; Pieśń :  [wiersze] // Litteraria. - 1976, s. 66-68
 1. Ptaszek (Panu Giełdonowi) ; Zimorodek :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1976, nr 3, s. 4
  Giełdon Jan ;

 1. W głogu u rozstajnych dróg... :  [wiersz] // Czas. - 1976, nr 39, s. 26
 1. Zielona katedra lasu :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1976, nr 36, s. 7
 1. Wiosna :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 108, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "II Gdańskie Dni Poezji" zamieszczono utwory A. Grzyba, M. Bieńkowskiego, W. Zawistowskiego, J. Kominka, Z. Joachimiaka, A. Czekanowicz, E. Kuppera, E. Mazur.

 1. Z dziennika ; Elegia nieudana :  [wiersze] // Pomerania. - 1977, nr 4, s. 7
 1. Bory Tucholskie II :  [wiersz] // Barwy. - 1978, nr 10, s. 9
  Bory Tucholskie - beletrystyka ;

 1. Dziennik // Pomerania. - 1979, nr 11-12, s. 34-36
 1. Pielgrzym ; Wiersz o sobie :  [wiersze] // Pomerania. - 1979, nr 2, s. 35
 1. Wyjście ; Jak marzenia przeciwko sobie :  [wiersze] // Pomerania. - 1979, nr 6, s. 29
 1. Dziennik // Pomerania. - 1980, nr 1, s. 16-17
 1. Dziennik // Pomerania. - 1980, nr 4, s. 17-18
 1. Dziennik // Pomerania. - 1980, nr 5, s. 34-35
 1. Dziennik // Pomerania. - 1980, nr 6, s. 15-16
 1. Dziennik // Pomerania. - 1980, nr 7, s. 24-25
 1. Sierpień 44 (Panu Karbowskiemu - lotnikowi...) :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 223, s. 5
  Karbowski ;

 1. Spirala :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1980, nr 17, s. 7
 1. Złe Mięso :  [wiersz] // Pomerania. - 1980, nr 6, s. 32
  Złe Mięso (woj. pomorskie) - beletrystyka ;

 1. Św. Franciszek (bez ptaszków) ; Matka Boska z witki (Panu Janowie Giełdonowi) :  [wiersze] // Pomerania. - 1980, nr 4, s. 32-33
  Giełdon Jan ;

 1. Choroba :  [opowiadanie] // Pomerania. - 1981, nr 6, s. 45-46
 1. Jabłoń ; Jagnię :  [miniatury literackie ] // Pomerania. - 1981, nr 5, s. 18
 1. Jak echo które idzie za mną :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 2, s. 5
 1. Jak echo które idzie za mną ; Październikowy dzień nad Wdą ; Sierpniowy wiersz ; Na początku ; Przemiany :  [wiersze] // Pomerania. - 1981, nr 2, s. 48
  Wda - beletrystyka ;

 1. Jan Giełdon ; Ptasznik // Pomerania. - 1981, nr 4, s. 32-33
  Artykuł dot. Jana Giełdona, rzeźbiarza ludowego z Czarnej Wody.
  Giełdon Jan ;

 1. Ku dolinie ; Szczęśliwy w dni złotym kole... ; Czarna Woda ; Mój dom nie spłonął... ; Mgławica :  [wiersze] // Pomerania. - 1981, nr 8, s. 47
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. W naszym imieniu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 67, s. 5
 1. Oto moja kraina... [fragm.] ; Poczerniały sprzęty i narzędzia... :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 118, dod. Delta, nr 5, s. 4
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Pan Much ; Wisielec :  [opowiadania] // Pomerania. - 1983, nr 1-2, s. 40-41
 1. Piosenka rzeczna ; Zakurzona porcelana naszych dni... :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 197, s. 5
 1. Podróż codzienna :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 215, s. 5
 1. Rzeźbiarz z Bietowa // Pomerania. - 1983, nr 3, s. 37-8
  * Artykuł dot. rzeźbiarza ludowego Alojzego Stawowego.
  Stawowy Alojzy ;

 1. Z notatnika IX ; Ballada o tych moich lasach ; Niechwaszcz :  [wiersze] // Pomerania. - 1983, nr 1-2, s. 40-41
 1. Zawsze :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 40, s. 9
 1. Dwudziestego pierwszego floreala... // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 289, s. 4
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. Dzieciom ; Wiosenne obrazki ; Bory Tucholskie (Kubie) ; Kto? Po co? ; Opowieść poranka ; Olcha :  [wiersze dla dzieci] // Pomerania. - 1984, nr 6, s. 32
  * Pod wspólnym tytułem "Dzieciom" pięć wierszy.
  Bory Tucholskie - beletrystyka ;

 1. Jesień // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 259, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. Kociewie ; Zimne Zdroje ; Huta Kalna ; Lubiki ; Jastrzębie :  [wiersze] // Pomerania. - 1984, nr 2, s. 36
  * Cztery wiersze pod wspólnym tytułem "Kociewie".
  * Uwaga pod tekstem: "Z tomu: Geografia".
  Kociewie - beletrystyka ; Zimne Zdroje (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Lubiki, (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Huta Kalna (woj. pomorskie) - beletrystyka ;

 1. Koza ; Dom ; Płot :  [miniatury literackie] // Pomerania. - 1984, nr 12, s. 26
 1. Listopadowy wiersz :  [wiersz] // Radar. - 1984, nr 48, s. 5
 1. Stecewicz Mirosław: O poezji, o sztuce / z M. Stecewiczem rozm. Andrzej Grzyb // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 289, s. 6
 1. Pieczone gołąbki :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 236, s. 5
 1. Pieśń dla Wicka Rogali :  [wiersz] // Pomerania. - 1984, nr 1, s. 33
  Rogala Wicek ;

 1. Początek dnia ; Z okazji Dnia Seniora ; Nasze, ale moje :  [opowiadania] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 124, dod. Delta, nr 15, s. 5
 1. Właśnie zepsuły się zabawki :  [miniatura literacka] // Radar. - 1984, nr 48, s. 16
 1. Z żywota naszego... :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 158, s. 158
 1. Czarna Woda :  [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 45(22.02), s. 3, 4
  * Artykuł z elementami reportażu dot. Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie i Czarnej Wody.

 1. Doniczka :  [miniatura literacka] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 162, s. 6
 1. Guzik :  [miniatura literacka] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 85, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. Kilka słów o książce :  [felieton] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 187, s. 5
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. Kultura na wsi // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 15, s. 6
  * Artykuł dot. pobytu A.G. w Klubie RSW Prasa w Boroszewie.
  Boroszewo (pomorskie) ;

 1. Miasto - szkic do poematu :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 223, s. 5
  * Zawiera też krótką notę o autorze.
  Miasto - beletrystyka ;

 1. Młyn nad Studziennicką Strugą :  [wiersz] // Miesięcznik Literacki. - 1985, nr 4, s. 25
  Studziennicka Struga, rzeka - beletrystyka ;

 1. O znikających ludziach ; Propozycja :  [miniatury literackie] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 104, s. 4
 1. Piepka Jan: Z Janem Piepką nie tylko o literaturze :  [wywiad] / rozm. Andrzej Grzyb. - Spotkania Literackie // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 85 (12-14.04), s. 6
 1. Pisarstwo // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 51, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.
  Pisarstwo ;

 1. Profanacja :  [miniatura literacka] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 33, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. Sen :  [miniatura literacka] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 148, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.

 1. To jego szczęście :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 187, s. 5
 1. Sierecki Sławomir: W stronę nieznanego morza :  [wywiad] / ze Sławomirem Siereckim rozm. Andrej Grzyb // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 33, s. 6
 1. Szymański Zbigniew: Wywiad :  [wywiad] / rozm. Andrzej Grzyb // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 15, s. 6
 1. Zimny rożek :  [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 162, s. 6
  * Podpisane: A.S. Fleming.
  * Uwagi nt. książek: Feliks Timmermans, Pallick; Hugo Reas, Faun z zimnymi rożkami.

 1. Śmierć ; Brzoza ; Jałowiec ; Kura ; Powiedzcie, że to nieprawda :  [miniatury literackie] // Okolice. - 1985, nr 1, s. 26-28
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Śmierć Cezara ; Barbarzyńcy przekroczyli granice imperium :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 2, s. 9
 1. Biała polewka - kwaśna :  [opowiadanie]. - Cykl "W kuchni i przy stole" // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 56
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Chlebowa opowieść :  [opowiadanie]. - Il. // Dziennik Bałtycki. - 1986, nr 38, s. 5
  Chleb - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Jak dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował (Krzysztofowi Kuczkowskiemu) :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 80-82
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  Kuczkowski Krzysztof ;

 1. Jan Giełdon // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 63
  * Artykuł dot. kociewskiego rzeźbiarza ludowego.
  Giełdon Jan ;

 1. Jóś i brutki. - Cykl "Gadki po naszamu" // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 52
  * Podpisane: Anka z Boru.
  * Tekst w gwarze kociewskiej.

 1. Miasto jak inne / Andrzej Grzyb, Józef Ziółkowski // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 35-37
  * Reportaż z wizyty w Starogardzie Gd., obecny stan rozwoju miasta, rozmowy z prezydentem i z uczniami liceum.
  Ziółkowski Józef ;

 1. Poezją może być wiersz :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1986, nr 243, s. 5
  * Blok wierszy gdańskich pisarzy, oprócz A.G.: M. Czychowski, S. Gostkowski, J.P. Grabowski, K. Kuczkowski, J. Piepka, J. Soszyńska, K.K. Stolz, M. Stecewicz, A.K. Waśkiewicz.
  * Pod tekstem czterozdaniowa nota o autorze.

 1. Szkice do poematu "Kociewie" (część pierwsza) // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 1 (1986), s. 45
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Alojzy Stawowy. - Sylwetki twórcow ludowych // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 2 (1987), s. 66
  * Zawiera fot. wykonane przez A.G.
  Stawowy Alojzy ;

 1. Aloś przijechał ze Ślunska. - Cykl: Gadka po naszemu  // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 93
  * Podpisane: Anka z Boru.
  * Tekst w gwarze kociewskiej.

 1. Chlebowa opowieść :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 85-86
  Chleb - beletrystyka ;

 1. Dom :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 43
  * Teksty trzech wierszy A.G., R. Landowskiego, J. Stachurskiego, do których Benedykt Konowalski skomponował muzykę. Prawykonanie cyklu pieśni pt. "Pieśni przychodzących" nastąpiło 11.11.1984 Tczewskim Domu Kultury podczas II sesji "Kociewie w muzyce". W 1985 "Pieśni przychodzących zostały wydane drukiem przez Wydaw. muzyczne Agencji Autorskiej w serii "Polska Muzyka Wokalna".
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Kartofle :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 4 (1987), s. 76-77
  Zioemniaki - beletrystyka ;

 1. Kiełbie na słomie :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 2 (1987), s. 63-64
 1. Mały - wielki bukiet : o poezji Wandy Dembek z Pinczyna :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dembek Wanda. Gdzie łaki i pola, Rzym, 1986 // Kociewski Magazyn Kulturalny. - Z. 3 (1987), s. 30-31
  Dembek Wanda - twórczość - opracowania - Gdzie łąki i pola ;

 1. Skarb :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 86-87
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  Kociewie - baśnie ;

 1. Szkice do poematu "Kociewie" : część druga // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 2 (1987), s. 35
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Szkice do poematu "Kociewie" (część trzecia) // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 20
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Wiersze gdańskie :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1987, 265, s. 5
 1. Wzdłuż Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 2 (1987), s. 28-29
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  * Artykuł dot. Czarnej Wody i miejscowości nad nia położonych (Wieck).
  * Zawiera fot. autora.
  Czarna Woda, rzeka ; Wieck (woj. pomorskie) ;

 1. Wzdłuż Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 3 (1987), s. 72-73
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  * Artykuł dot. Czarnej Wody (rzeki) i miejscowości nad nią położonych (Czarna Woda).
  Czarna Woda, rzeka ; Czarna Woda (woj. pomorskie).

 1. Wzdłuż Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 4 (1987), s. 54-55
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  * Artykuł dot. Czarnej Wody (rzeki) i miejscowości nad nią położonych (Złe Mięso, Jastrzębie).
  * Zawiera fot. wykonane przez autora.
  Czarna Woda, rzeka ; Złe Mięso (woj. pomorskie) ; Jastrzębie (woj. pomorskie) ;

 1. Zblewo : Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Głównej :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1987, nr 4, s. 57
  * Fot. autorstwa A.G. pod art. Olgierda Kostrowickiego pt. Zblewo.

 1. Ścieżka przez las :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 4 (1987), s. 48-50
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Drewniany ptak (Ewie Cecylii Laskowskiej) :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 5 (1988), s. 76
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  Laskowska Ewa Cecylia ; Kociewie - beletrystyka ; Kociewie - baśnie i legendy ;

 1. Niedzielny placek :  [opowiadanie]. - Cykl: W kuchni i przy stole  // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 5 (1988), s. 72-73
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Przez gansi. - Cykl: Gadka po naszemu  // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 4 (1988), s. 80
  * Podpisane: Anka z Boru.
  * Tekst w gwarze kociewskiej.

 1. Wzdłuż Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 5 (1988), s. 68-69
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  * Artykuł dot. Czarnej Wody (rzeki) i miejscowości nad nią położonych (Zimne Zdroje).
  Czarna Woda, rzeka ; Zimne Zdroje (woj. pomorskie) ;

 1. Gotuj garnku gotuj bo dzieci moje głodne :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 6 (1989), s. 78-81
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  Kociewie - baśnie i legendy ; Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Weltrowski Józef: Głos Serca Polskiego :  [wspomnienia] / oprac. Andrzej Grzyb // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 35-37
  Weltrowsscy, rodzina ;

 1. Kaczka :  [opowiadanie]. - Cykl: W kuchni i przy stole  // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 6 (1989), s. 85-88
  * Uwaga pod tekstem: Przedruk z kwartalnika Akcent, nr 4 (26), Lublin 1986.
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Pieśń ujdzie cało :  [recenzja]. - Rec. pracy: Landowski Roman, Pieśń ujdzie cało, Gdańsk 1988 // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 86
  Landowski Roman - twórczość - opracowania - Pieśń ujdzie cało ;

 1. Uciekł znad grobu // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 23-25
  * Artykuł dot. Bolesława Chwalany, leśniczego z Czarnej Wody, który w 1939 uciekł z miejsca egzekucji w Szpęgawskim Lesie.
  * Zawiera fot. wykonane przez autora.
  Chwalana Bolesław ;

 1. W.... // Pomorze. - 1989, nr 1
 1. Wzdłuż Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 6 (1989), s. 36
 1. Wzdłuż Czarnej Wody : Huta Kalna // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 6 (1989), s. 36
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  * Artykuł dot. Czarnej Wody (rzeki) i miejscowości nad nią położonych (Huta Kalna).
  * Zawiera fot. wykonane przez autora.
  Czarna Woda, rzeka ; Huta Kalna (woj. pomorskie) ;

 1. Wzdłuż Czarnej Wody : Czarne - Młyńsk // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 56
  * Podpisane: Stefan A. Fleming.
  Czarna Woda, rzeka ; Czarne - Młyńsk (woj. pomorskie) ;

 1. Zioła ; Zapomnij ; Ścieżka przez las ; Burza nad jeziorem Kałębie :  [wiersze]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 84-85
  * Zawiera notę informującą, że na II Turnieju Recytatorskim Poezji i Prozy Kociewskiej '89 w Świeciu, najczęściej recytowano utwory A.G.
  Kałębie, jezioro - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Świniobicie :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 7 (1989), s. 102-103
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Bory Tucholskie :  [wiersz] // Związkowiec (Toronto) = Aliancer. - 1990, nr 76, s. 5
  Bory Tucholskie - beletrystyka ;

 1. Paradis czyli raj ; Seans szpitalny ; Pada ; :  [wiersze] // Autograf. - 1990, nr 2, s. 59
 1. Prezydant Wikci ; Zdrowja życza. - Cykl "Gadka po naszamu" // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 8 (1990), s. 95-6
  * Podpisane: Anka z Boru.
  * Tekst w gwarze kociewskiej.

 1. Czarna Woda 1 stycznia 1993 :  [artykuł] // Merkuriusz Czarnej Wody. - 1993, nr 1, s. 2
  Czarna Woda ;

 1. Przebudzenie ; Mój Boże... ; Tak i nie... ; Moje anioły... :  [wiersze] // Zapiski Kociewskie. - 1995, nr 1, s. 37
 1. Świerczek wiosną... ; Soczyste liście jarzębiny... ; Przebudzenie ; Nieznanemu żołnierzowi ; Do wierzby... :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1995, nr 1-2, s. 48
  * Wiersze zamieszczone pod wspólnym tytułem: "Wiersze nowe".

 1. Moje anioły ; Mój Boże ; Nie oglądaj sie bo złego zobaczysz ; Archanioł ze złamanym skrzydłem :  [wiersze] // Topos. - 1996, nr 2, s. 7
  Anioł - beletrystyka ;

 1. Dwaj karczmarze :  [baśń] // Zapiski Kociewskie. - 1996, nr 4-5, s. 2-3
  * Podpisane: A.S. Fleming.
  Kociewie - baśnie i legendy ; Czarna Woda (woj. pomorskie) - baśnie i legendy ; Złe Mięso (woj. pomorskie) - baśnie i legendy ; Kociewie - beletrystyka ; Czarna Woda (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Złe Mięso (woj. pomorskie) - beletrystyka ;

 1. Fraszki :  [fraszki] // Zapiski Kociewskie. - 1996, nr 4-5, s. 3
  * Podpisane: A.S. Fleming.
  * Tytuły fraszek: Podfruwajce niemłodej ; O Czerwonym Kapturku ; Zasłyszane ; Biznesman ; Mądra i bogaty ; Na doktora ; Niepoprawny ; Teściowej ; Tysiąc i pierwszy ranek.

 1. Tabakierka :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Nr 15 (1996), s. 52-53
  * Podpisano: Andrzej Stefan Fleming.

 1. Anioły w Czarnej Wodzie / Krzysztof Kuczkowski, Andrzej Grzyb // Zapiski Historyczne. - 1997, nr 4, s. 20-21
  * Podpisane: Krzysztof Kuczkowski, A.S. Fleming.
  * Artykuł dot. wernisażu "Anioły - wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki", zorganizowanego w Czarnej Wodzie.
  Anioły - wystawy ; Czarna Woda - wystawy ;

 1. Był dom ; Czarna Woda II; Moi żołnierze ; Nad rzeką I ; Potomek ; Spacer z synem :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 7/8, s. 14
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Kociewskie zupy // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 38-39
  * Podpisane: Andrzej S. Fleming.
  * Artykuł dot. zup popularnych na Kociewiu.
  Kociewie - kuchnia ;

 1. Liczenie zim ; Nad jeziorem Dybrzyk ; W zakolu Czarnej Wody :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 4, s. 31
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ; Dybrzyk, jezioro - beletrystyka ;

 1. Małe prozy :  [miniatury literackie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 46
  * Podpisane A.S. Fleming.
  * Zawiera: Drzewo na brzegu ; Cisza; Anioł na schodach ; Mysz.

 1. O zupach raz jeszcze // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 4, s. 37-39
  * Kociewskie przepisy na zupy.
  Kociewie - kuchnia ;

 1. Ostatni dzień lata :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 2, s. 51
 1. Panna i kamień : legenda z Czarnej Wody :  [legenda] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 1, s. 45-46
  * Podpisaner: Andrzej Stefan Fleming.
  * Także w: Grzyb Andrzej. Legendy kociewskie
  Kociewie - legendy ; Czarna Woda - legendy ;

 1. Pejzaż rzeczony oby nam się (Andrzejowi Sobieszczańskiemu (Aniołowi) w ramach - toast) :  [wiersz] // Autograf Post. - 1997, nr 6,  s. 21
  * Datowane: 17.12.[19]80.
  Sobieszczański Andrzej ;

 1. To warto przeczytać :  [noty] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 4, s. 40-43
  * Podpisane: Andrzej S. Fleming.
  * Noty dot. kilkunastu kociewskich nowości wydawniczych, m.in. tomów poezji Jana Majewskiego "Berło z leszczyny" oraz ks. Wiesława Śmigla "Zdany na pojedynek".
  Majewski Jan - twórczość - opracowania - Berło z leszczyny ; Śmigel Wiesław - twórczość - opracowania - Zdany na pojedynek ;

 1. Wróble ; Wiosenny wiersz ; List z tucholskiego boru ; Kociewie :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 4, s. 47
  * Wiersze zamieszczone pod wspólnym tytułem: "Wiersze nowe".
  Kociewie - beletrystyka ; Bory Tucholskie - beletrystyka ;

 1. Archanioł ze złamanym skrzydłem ; Moje anioły... :  [wiersze] // Topos. - 1998, nr 3, s. 42-43
  * Uwaga pod tekstem: Z tomu "Cierpka tajemnica świata. Wiersze z lat 1975-1995", Sopot 1996.

 1. Boże Pole :  [legenda] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 18
  Boże Pole - beletrystyka ; Kociewie - baśnie i legendy ; Kociewie - beletrystyka ; Boże Pole - baśnie i legendy ;

 1. Czarna Woda - jesień ; Czarna Woda - zima :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 4
  Czrna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Czarna Woda - lato :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 2, s. 3
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Czarna Woda - wiosna :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 1, s. 3
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Garść kociewskich słów // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 41-42
  * Artykuł dot. słownictwa kociewskiego.

 1. Gryf i orzeł // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 15
  * Podpisane: Andrzej S. Fleming.
  * Niewielki artykuł dot. wizerunków gryfa i orła w pomorskiej heraldyce.

 1. Kantata starogardzka :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Kulturalny. - 1998, nr 2, s. 12
  Starogard Gdański - beletrystyka ;

 1. Kantata starogardzka :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 129, dod. 800 lat Starogardu, z dn. 5.06., s. 3
  * Utwór napisany specjalnie z okazji obchodów 800-lecia Starogardu. Prawykonanie (z muzyką Krzysztofa Olczaka) odbyło się w kinie "Sokół" w Starogardzie 5.06.1998, po uroczystej sesji jubileuszowej Rady Miejskiej. Udział wzięły chóry św. Mateusza i "Laudamus Dominum", a także soliści oraz zespół uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Starogardzie.

 1. Prawie wszystko o rybach. - Cykl: W kuchni i przy stole  // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 1, s. 45-48
  * Podpisano: Andrzej S. Fleming.
  * Kociewskie przepisy na dania z ryb.
  Kociewie - kuchnia ;

 1. Recital fortepianowy Tomasza Wojaka :  [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 1, s. 44
  * O Tomaszu Wojaku, pianiście z Kociewia i jego koncercie 9.01.1998 r. w sali koncertowej PSM w Chojnicach.
  Wojak Tomasz ;

 1. Sosy kociewskie. - Cykl: W kuchni i przy stole  // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 2, s. 53-54
  Kociewie - kuchnia ;

 1. Sosy owocowe. - Cykl: W kuchni i przy stole  // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 68
  * Podpisane: Andrzej S. Fleming.
  * Artykuł dot. sosów kociewskich.
  Kociewie - kuchnia ;

 1. Wiatr ; Wyspa ; Kocia ryba ; Świt ; Ścieżka nad Wdą ; Mysz :  [miniatury literackie] // Topos. - 1998, 5/6, s. 95-96
  Wda, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Z fragmentów pamięci ludu : świat baśni, podań i legend z Kociewia na przykładzie "Jasnej i Dersława" Romana Landowskiego // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 71
  Landowski Roman - twórcvzość - opracowania - Jasna i Dersław ;

 1. Anioły w Czarnej Wodzie :  [artykuł] // Topos. - 1999, nr 1, s. 101-102
  * Dot. drugiej wystawy malarstwa, rzeźby i grafiki "Anioły" w Czarnej Wodzie, otwartej 2.10.1999 r.
  Czarna Woda - wystawa "Anioły', 1999 ;

 1. Jabłkowite konie pelplińskiego opata :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1999, nr 1, s. 51
  Kociewie - baśnie i legendy ; Pelplin - beletrystyka ; Stara Kiszewa - beletrystyka ;

 1. Jezioro Płaczewo // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 1, s. 14
 1. Kajakarska pasja Ojca Świętego // Zapiski Historyczne. - 1999, nr 1, s. 6
  * Komentarz do zdjęcia przedstawiającego Karola Wojtyłę podczas spływu Wdą w 1956.
  Wojtyła Karol a Kociewie ;

 1. Kociewie :  [wiersz] // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 3-4, s. III okł.
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Kociewski dom // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 2, s. 14-15
  * Artykuł dot. rodzinnego domu autora w Złym Mięsie na Kociewiu.
  Złe Mięso (woj. pomorskie) ;

 1. Narodziny Madonny :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalnych. - 1999, nr 3-4, s. 40
  * Inc.: "W wybuchu olśnienia..."
  * Także fot. rzeźby "Madonny Kociewskiej"; publikowany wiersz powstał w czasie pracy nad tą rzeźbą.

 1. O gwarze kociewskiej raz jeszcze // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 1, s. 13
 1. Pomorskie nazwiska Kociewian : prawie wszystko o Flemingach // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1999, nr 3-4, s. 45-46
  Flemingowie, rodzina ; Złe Mięso ;

 1. W dwusetna rocznicę urodzin wieszcza :  [nota] // Zapiski Historyczne. - 1999, nr 1, s. 34
 1. Wigilia I ; Wigilia II :  [wiersze] // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 3-4, s. 49
  Wigilia - beletrystyka ;

 1. Cudak :  [legenda] // Zapiski Kociewskie. - 2000, nr 1-2
 1. Dawniej :  [wiersz] // Topos. - 2000, nr 3-4, s.175
 1. Hubertus anno domini 2000 :  [wiersz] // Topos. - 2000, nr 2, s. 136
  * Uwaga pod tekstem: Ze zbioru: "Prozy małe i mniejsze".

 1. Jak diabeł się zamierzył na pelplińską katedrę :  [baśń] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 2, s. 40
  Kociewie - baśnie i legendy ; Pelplin - katedra - beletrystyka ;

 1. O potrzebie nie tylko "Bedekera Kociewskiego" // Zapiski Kociewskie. - 2000, nr 1-2, s. 50
 1. W drodze :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 3, s. 19
  * Pod wspólnym tytułem "Kociewie sentymentalne" zaprezentowano wiersze pięciu autorów z antologii "Kociewie".
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. W drodze :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 3, s. 19
  * Inc.: "Idą na przełaj ze Skórcza do Lubichiowa..."
  * Pod wspólnym tyt. "Kociewie sentymentalne" wydrukowano wiersze R. Landowskiego, A.G., P. Wrzos-Wyczyńskiego, Z. Bukowskiego i J. Majewskiego z antologii pt. "Kociewie". - Starogard, 2000. Przy każdym poecie jednozdaniowa charakterystyka twórczości - pióra Jerzego Cherka, autora wstępu do antologii. O poezji A.G.: "Dojrzała i refleksyjna poezja rytmu przyrody, przynosząca pogodną i harmonijną wizję świata".

 1. [Drugi] II Kongres Kociewski przeszedł do historii :  [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 3, s. 3
  * Podsumowanie II Kongresu Kociewskiego (24-26.11.2000 r.).

 1. [Drugi} II Kongres Kociewski przeszedł do historii :  [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 3, s. 3
  * Podsumowanie II Kongresu Kociewskiego (24-26.11.2000 r.).

 1. Balanga na leśnym parkingu ; Wyżej mieszkają smoki :  [bajki] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 2, s. 45
 1. Manekin ; Tomasz :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 2, s. 45
 1. Nad Kałębiem ; Sierpień nad Wierzycą ; Burza nad Skarszewami ; Obrazek z Bobowa :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 3, s. 48
  * Wwszystkie wiersze datowane: sierpień 2001.
  Kałębie, jezioro - beletrystyka ; Wierzyca, rzeka - beletrystyka ; Skarszewy (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Bobowo (woj. pomorskie) - beletrystyka ;

 1. Nieplewiony ogród : czyli amatorski aneks do Małego słownika kociewskiego Marii Pająkowskiej-Kensik // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 3, s. 44
  * A.G. podaje kilkadziesiąt wyrazów jako uzupełnienie do Słownika; także nota uzasadniająca potrzebę troski o gwarę.

 1. Samorealizujące się przepowiednie ; Twardy metal :  [bajki] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 3, s. 47-48
 1. Słowa ; Niemiecki kuzyn ; Z listu do syna w Australii ; Telefon ; Ojciec mówił :  [miniatury prozatorskie] // Autograf Post. - 2001, nr 3, s. 15
  * utwory opublikowano pod wspólnym tytułem "Prozy małe i mniejsze".

 1. W drodze :  [wiersz] // Pomerania. - 2001, nr 4, s. 40
  Kociewie - beletrystyka ;

 1. Województwu kaszubsko-pomorskiemu nie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 4, s. 5
  Polem: Piechowski Tomasz Antoni von: Województwo kaszubsko-pomorskie? Dlaczego nie?! Kociewski Magazyn Regionalny. 2002, nr 2, s. 22-23
  * Autor sprzeciwia się propozycjom zmiany nazwy woj. pomorskiego na kaszubsko-pomorskie.

 1. Wróbel orłem :  [bajka] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 1, s. 27
 1. Z codziennika ; Nie płacz ; Na powitanie XXI wieku :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 1, s. 27
 1. Łowy ; Aniele, który mnie drapiesz... ; Modlitwa pszczelarza :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 1, s. 106
 1. Dziwny powrót pomysłu :  [artykuł] // Pomerania. - 2002, nr 1, s. 11
  * Dot. propozycji zmiany nazwy woj. pomorskiego na kaszubsko-pomorskie.

 1. Hubertus :  [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 3-4, s. 24-25
  * Relacja z biegu hubertusowego w Bączku. Także fotoreportaż z imprezy (4 fot. autorstwa A.G.). Również nota o historii dworu i folwarku Bączek.

 1. Ogród nieplewiony - baniowy :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2002, nr 9, s. 35
 1. Ogród nieplewiony - ośnieżony :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2002, nr 12, s. 11
  * Dot. Wigilii i Bożego Narodzenia.
  Wigilia - szkice ;

 1. Pstrąg czarnej wody ; Zmierzch nad rzeką :  [wiersze] // Topos. - 2002, nr 3, s. 105
  Czarna Woda, rzeka - beletrystyka ;

 1. Rzeka :  [opowiadanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 40-45
  Czarna Woda (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Złe Mięso (woj. pomorskie) - beletrystyka ; Wda, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. [Uwagi do artykułu Rzeczpospolita Kaszubska] :  [nota - polemika] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 3-4, s. 52
  Polem z: Wójcik Michał: Rzeczpospolita Kaszubska // Przekrój. - 2002, nr 39. Przedruk obszernych fragm.: Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 3-4, s. 51-52 3-4
  * Uwagi A.G. do artykułu Michała Wójcika: Rzeczpospolita Kaszubska // Przekrój. - 2002, nr 39. Artykuł dot. animozji kaszubsko-kociewskich, związanych z wystąpieniem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego do Sejmu o nadanie Kaszubom statusu mniejszości etnicznej. W artykule przywołane były m.in. opinie A.G. jako starosty starogardzkiego. Odnosząc się do artykułu, A.G. formułuje w kilku punktach swoje uwagi, polemizuje, m.in. z przytaczanymi w artykule opiniami Artura Jabłońskiego, starosty Pucka.
  Wójcik Michał ; Jabłoński Artur ;

 1. Łowy ; Miłość ; Zwykła niezwykłość ; Komin w polu :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 12
 1. Ścieżka nad Wdą ; Drzewo na wzgórku ; Droga na Szteklin :  [miniatury literackie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 48
  * Utwory zamieszczono pod wspólnym tytułem "Małe prozy Andrzeja Grzyba".
  Wda, rzeka - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ;

 1. Czarna krew : początek i koniec :  [fragm. opowiadania] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 2, s. 46-48
  * Dedykacja: Günterowi Grassowi dedykuję i pamięci tych, którzy zostali zamordowani w Nowym Wiecu pod Skarszewami.
  * Uwaga pod tekstem: "Fragment książki, która ukazała się w czerwcu 2003 roku w Wydawnictwie Diecezji Pelplińskiej »Bernardinum« w Pelplinie".
  Grass Günter ;

 1. List polecony :  [miniatura literacka] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 4, s. 45
  * Tytuł całości: "Nowe małe prozy".

 1. Ogród nieplewiony - przedwiosenny :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 3, s. 22
 1. Ogród nieplewiony - rodzina... :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 4-5, s. 49
 1. Ogród nieplewiony - zima zła :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 1-2, s. 37
 1. Ogród nieplewiony. Jesień :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 10-11, s. 39
  * Dot. m.in. Eriki Steinbach.
  Steinbach Erika ;

 1. Ogród nieplewiony. Podarki Gwiazdora :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 12, s. 12
 1. Ogród nieplewiony. Sploty historii :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 9, s. 42
  * Dot. Czarnej Wody.

 1. Ogród nieplewiony. Zapiski podróżującego :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2003, nr 6, s. 5
 1. Synak Brunon: Chcę reprezentować Pomorze : z profesorem Brunonem Synakiem rozmawia A. Grzyb. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 2, s. 26
  Synak Brunon ;

 1. Exodus ; Zwykła kolej rzeczy ; Wiersz i bażant ; Dzień szczurołapa ; Zimorodek ; Podglądacz :  [miniatury literackie] // Topos. - 2004, nr 5, s. 135-136
 1. Jesień w okolicach Czarnego nad Wdą :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 4, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Małe prozy :  [miniatury literackie] // Topos. - 2004, nr 5
 1. Małe prozy :  [miniatury prozatorskie]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 7
  Zawiera: Diabelski przypadek ; Idę obciąć włosy ; Mowa zaangażowanego... ; Poduszka ; Pchła ; Słońce we włosach ; Szczenię na niebie ;

 1. Nasze kulinarne dziedzictwo // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 4, s. 28-29
  * Artykuł dot. finału IV edycji konkursu "Na najlepszy regionalny produkt żywnościowy". Zawiera też kilka fotografii z finału autorstwa A.G.

 1. Ogród nieplewiony - alaskański początek września :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 5, s. 29
 1. Ogród nieplewiony - co się pichci na Pomorzu? :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 3, s. 31
 1. Ogród nieplewiony - Czekanie na cud :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 2, s. 43
 1. Ogród nieplewiony - lata roku przestępnego :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 4, s. 31
 1. Ogród nieplewiony - na ten Nowy Rok :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 1, s. 23
 1. Ogród nieplewiony - smutek listopada :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2004, nr 6, s. 29
 1. Przedwiośnie ; Żniwa (Krzysztofowi Kuczkowskiemu) ; Wigilia II :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 4, s. 47
  Kuczkowski Krzysztof ; Boże Narodzenie - beletrystyka ;

 1. Pytaj i szukaj odpowiedzi // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 4, s. 18
  * Krótki artykuł dot. przeniesienia w XIII w. opactwa cystersów z Pogódek do Pelplina.

 1. Pytaj i szukaj odpowiedzi :  [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 1, s. 18
  * O przeniesieniu opactwa cystersów z Pogódek do Pelplina w XIII w.

 1. Siedem żywotów i prawdziwa śmierć Jana Konrada Pomorskiego :  [fragment powieści] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 1, s. 39-44
  * Wg adnotacji redakcji jest to początkowy fragment przygotowywanej do druku powieści.

 1. Stare młode miasto // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 3, s. 18-19
  * Krótkie sprawozdanie z obchodów 70-lecia nadania praw miejskich Skórczowi; zawiera też fot. przedstawiającą A.G. podczas uroczystości.

 1. Kajakarska pasja Ojca Świętego :  [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. 23, 26
  * O fot. przedstawiających Karola Wojtyłę podczas spływu kajakowego na Kociewiu.

 1. Nowości na regionalnej półce // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 3, s. 45-46
  * Krótkie noty o kilku publikacjach dot.regionu, m.in. Kosecki Alojzy, Kosecki Rafał. Dzieje Skórcza. - Skórcz, 2005 ; Ejankowski Jan. Kult Matki Boskiej Piaseckiej na Pomorzu(...). - Piaseczno, 2005 ; Sto lat dziejów naszej szkoły. - Mirotki, 2005 ; Brzoskowski Wiesław. Dzieje Szczodrawa. - Skarszewy, 2005.
  Brzoskowski Wiesław - twórczość - opracowania - Dzieje Szczodrowa ; Ejankowski Jan - twórczość - opracowania - Kult Matki Boskiej ;

 1. O bezimienna choć masz imię... ; Śpią drzewa... ; Pragnienie :  [wiersze] // Topos. - 2005, nr 3, s. 91-92
 1. Obrazek z Bobowa ; Patrzenie :  [wiersz, miniatura literacka] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 3, s. 46
  * Ww. utwory A.G. zamieszczono w artykule "Książka-laureat".

 1. Ogród nieplewiony - czekając na św. Grzegorza :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 2, s. 43
  * Dot. miejscowości Czarna Woda.
  Czarna Woda (woj. pomorskie) - szkice ;

 1. Ogród nieplewiony - Gdyby :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 1, s. 35
 1. Ogród nieplewiony - ku wyżynom nieba :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 3, s. 14
  * Dot. śmierci Jana Pawła II ;
  Jan Paweł II, papież - szkice ;

 1. Ogród nieplewiony - Legendarne i współczesne zbójowanie :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 4, s. 43
 1. Ogród nieplewiony - sierpniowa kanikuła :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 5, s. 33
 1. Ojcu Świętemu w podzięce :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. 26-27
  * Tekst wiersza A.G. (inc.: Jak powiedziałeś na skale...). Także nota informująca, że muzykę do wiersza skomponował Stanisław Karbowski, a prawykonanie odbyło się 27.06.1999 r. w Starogardzkim Centrum Kultury, śpiewała Anna Negowska przy akompaniamencie Tadeusza Negowskiego. Oryginał utworu przekazano na ręce biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Zob. też Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 2, s. 35.

 1. Okruchy czasu :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2005, nr 6, s. 16
  * Dot. m.in. biesiady literackiej w Czarnej Wodzie.
  Czarna Woda - Biesiada literacka - szkice ;

 1. Siedem żywotów i prawdziwa śmierć :  [fragm. powieści]. - Il. Maria Bordewicz // Pomerania. - 2005, nr 6, s. 38-39
  * Uwaga pod tekstem: Fragment powieści przygotowywanej do druku.

 1. Spojrzenie na jezioro Struga w okolicach Góry koło Starej Kiszewy :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. II okł.
 1. Szałamaje :  [fragm. powieści]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 14
  * Fragm. powieści "Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć".
  Szałamaje, woj. pomorskie - beletrystyka - 20 w. ;

 1. Łososie w krainie niedźwiedzi :  [reportaż]. - Fot. // Poznaj Świat. - 2005, nr 5, s. 58-63
  * Fragment książki "Łososie w krainie niedźwiedzi".

 1. Śmierć na drodze ; Natura i sztuka ; Spotkanie literackie ; Horoskop :  [miniatury prozatorskie] // Autograf Post. - 2005, nr 6, s. 12
 1. Małe prozy :  [miniatury literackie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 43-44
  * Zawiera: Sarny ; W samo południe ; Przewidzenie ; Późnym wieczorem w hotelu ; Nie chciałem ;

 1. Ogród nieplewiony - Co powinniśmy pamiętać :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2006, nr 3, s. 23
 1. Ogród nieplewiony - gospodarskie obrachunki :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2006, nr 1, s. 17
 1. Ogród nieplewiony - W czas ptasiej zarazy :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2006, nr 4, s. 49
 1. Ogród nieplewiony - wiemy, co posiadamy :  [felieton]. - Cykl: Z Kociewia // Pomerania. - 2006, nr 2, s. 23
 1. Po małosolnej przerwie :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2006, nr 9, s. 41
  * Niewielki fragment dot. G. Grassa, w związku z przyznaniem sie pisarza do służby w Waffen-SS.
  Grass Gunter ;

 1. Podróże w czasie :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2006, nr 10, s. 39
 1. Poezja nie przekwitła :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2006, nr 12, s. 37
  * Dot. Małgorzaty Hillar.
  Hillar Małgorzata ;

 1. Posłowie :  [posłowie autora] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 48, III okł.
  * Posłowie autora do powieści "Jan Konrad".

 1. Przed sezonem :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2006, nr 6, s. 61
  * Dot. m.in. etymologii nazwy Kociewie oraz kuchni kociewskiej.
  Kociewie - szkice ;

 1. Zachód słońca w Szpęgawie koło Tczewa :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 3, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. ...ale sie dowiem :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 11, s. 33
  * Dot. m.in. Małgorzaty Hillar oraz Wiktora Kozłowskiego, badacza dziejów Polonii brazylijskiej.
  Hillar Małgorzata ; Kozłowski Wiktor ;

 1. Historyczne rachunki :  [felieton]. - Cykl: Historyczne rachunki // Pomerania. - 2007, nr 9, s. 33
 1. Klimaty, słowa, kamyki i karasie :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 1, s. 47
 1. Kuchnia kociewska : listopad // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 46, s. 8
  * Przepisy kulinarne.

 1. Okolice Leśnictwa Czubek :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, I, IV okł.
 1. Pamiętaj... przyszłość :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 2, s. 13
 1. Patriotyzm :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 3, s. 17
 1. Powyborczy oddech :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 12, s. 47
  * Dot. m.in. Mieczysława Czychowskiego.
  Czychowski Mieczysław - szkice

 1. Skacząc po tematach :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 5, s. 22
 1. Smutna godzina :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 4, s. 15
 1. Strach ogórkowy :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 7-8, s. 21
 1. Swoje chwalić nie grzech a obowiązek :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 6, s. 37
 1. U fryzjera :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2007, nr 10, s. 33
 1. Wronikowska-Zenker Ludmiła : Wieczór Regionalny w Suminie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 2, s. 23-25
  * Inf. o udziale A.G. w Wieczorze Regionalnym w Suminie. Także fot. z podpisem: Andrzej Grzyb obiecuje paniom z KGW, że umieści ich przepisy kulinarne w planowanej książce...

 1. Bogactwo, od którego serce rośnie :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony. - Fot. // Pomerania. - 2008, nr 3, s. 29
  * M.in. dot. czasopisma Biuletyn Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.
  Biuletyn Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, czasopismo ; Starogard Gdański - czasopisma ;

 1. Dar na pożegnanie :  [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 48-III s. okł.
  * Dot. książki: Landowski Roman. Okruchy liryczne. - Tczew, 2007.
  Landowski Roman - twórczość - opracowania - Okruchy liryczne ;

 1. Jak żabą leczę ból głowy :  [felieton]. - Cykl: Obrazki kociewskie // Pomerania. - 2008, nr 7-8, s. 63
 1. Laudacja książki "Tczew w czasie i przestrzeni" :  [laudacja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 4, s. 20-22
  * Laudacja książki Romana Landowskiego "Tczew w czasie i przestrzeni" podczas promocji publikacji w MBP w Tczewie. Także fot. (s. 21) podpisana: Senator RP Andrzej Grzyb wygłasza mowę pochwalną książki Romana Landowskiego.
  Landowski Roman - twórczość - opracowania - Tczew w czasie i przestrzeni ;

 1. Mrówka wyśpiewana :  [fragm. powieści] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 4, s. 44
  * Uwaga autora: "Pominięty, przez zapomnienie moje, fragment powieści »Jan Konrad«".

 1. Na Nowy Rok :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony // Pomerania. - 2008, nr 1, s. 37
 1. Niezdrowy miodek :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony. - Fot. // Pomerania. - 2008, nr 2, s. 33
 1. O wrogach i przyjaciołach :  [felieton]. - Cykl: Temat do kawy. - Fot. // Gazeta Gdańska. - Nr 51 (2008), nr z dn. 14.02, s. 9
 1. Obrazek nadmorski majowy :  [felieton]. - Cykl: Obrazki kociewskie. - Fot.. - 2008, nr 6, s. 43
 1. Wiosenna impresja :  [felieton]. - Cykl: Ogród nieplewiony. - Fot.. - 2008, nr 4, s. 29
 1. Zaginione kamienne kręgi ze Złegomięsa :  [artykuł] // Rydwan [Styarogard Gd.]. - 2008, nr 1, s. 21-23
 1. Ławka :  [felieton]. - Cykl: Obrazki kociewskie. - Fot. // Pomerania. - 2008, nr 9, s. 31
 1. Kolejne przypomnienie czasu wojny z policzeniem judaszy :  [fragm. powieści] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 1, s. 45-46
  * Pominięty w druku fragm. powieści "Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć".

 1. Nowe baśnie Landowskiego :  [recenzja - nota]. - Rec. pracy: Landowski Roman. Gryf i Małgorzata : Baśnie i podania nie tylko z Kociewia. - Tczew, 2009 // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 2, s. 48, III okł.
  Landowski Roman - twórczość - opracowania Gryf i Małgorzata ;

 1. Uroczystości w Katyniu :  [artykuł] // Pielgrzym. - 2009, nr 9, s. 17
 1. Jak się ma Kociewie :  [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 2, s. 32-36
  * Uwaga red.: Poniższy tekst dot. rozbudzenia Kociewiaków na rzecz upowszechniania kultury i wartości regionalizmu na podstawie sprawozdań senatora Andrzeja Grzyba i prof. Marii Pająkowskiej-Kensik opracowała Patrycja Hamerska.
  * W artykule skrupulatnie wymieniono dziesiątki wydarzeń kulturalnych i imprez zorganizowanych w ostatnich latach przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia itp. na Kociewiu.

 1. Katastrofa w Smoleńsku :  [nekrolog] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 2, s. 42
  * Nekrolog podpisany przez Senatora RP Andrzeja Grzyba.

 1. Uczestnicy XVII Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych w kościele pw. NNMP w Piasecznie :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s. II okł
  * Podpis na s. 26.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Fauna i flora Kociewia :  [fotografie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 21
  * Pięć fot. z albumu A.G. "Kociewie - tajemnicza, pomorska kraina".

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 4, s. 2
  * O dużych i małych inwestycjach na Kociewiu w ostatnim czasie.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 3, s. 2
  * Pierwszy felieton wstępny A.G. w KMR. M.in. polemicznie o ogłoszeniu przez środowiska kaszubskie - Gdańska stolicą Kaszub i przypisywanie książętom pomorskim kaszubskiego pochodzenia. Także rekomendacje niektórych artykułów zawartych w bieżącym numerze kwartalnika.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 1, s. 2
  * M.in. uwagi o negatywnych problemach związanych z wszechobecną Siecią (na marginesie dyskusji o ACTA); o pięcioleciu Fabryki Sztuk w Tczewie; o "Konkursie Wiedzy o Kociewiu" w Pinczynie i wystawie folklorystycznej w Gdańsku "Kocham Kociewie".

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 2, s. 2
  * Uwagi o inwestycjach na Kociewiu, m.in. o projektowanej elektrowni w Rajkowach koło Pelplina.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 3, s. 23-25
  * M.in. o "trąbie powietrznej" na Kociewiu, III Plenerze Twórców Ludowych "Kociewskie Wycinki" w Wycinkach, Festiwalu Smaku w Grucznie koło Świecia i IV Spotkaniu z Aniołami w Czarnej Wodzie.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 3, s. 23-25
  * M.in. o "trąbie powietrznej" na Kociewiu i rzeźbie-kapliczce w Wycinkach upamiętniającej to nieszczęście, także o III Plenerze Twórców Ludowych "Kociewskie Wycinki" w Wycinkach, Festiwalu Smaku w Grucznie koło Świecia i IV Spotkaniu z Aniołami w Czarnej Wodzie.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 2
  * O ks. prof. Januszu Stanisławie Pasierbie w związku z ogłoszeniem przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i burmistrza Pelplina roku 2013 rokiem ks. Janusza St. Pasierba. Także propozycja przywrócenia zniszczonego przez Niemców pomnika myślicieli "szkoły pelplińskiej historycznej" na placu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
  Pasierb Janusz Stanisław ;

 1. Okolicve Czarnej Wody :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, s. II okł.
  * Fot. kolor autorstwa A.G.

 1. Ryby spod gwiazdy polarnej :  [fragm. książki] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 1, s. III okł.
  * Fragm. książki A.G. "Ryby spod gwiazdy polarnej".

 1. Bory Tucholskie :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. I, IV okł.
 1. Gotycki kościół w Lalkowych :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 47
  * Inc.: Spłakana wapnem, osmalona pożogą ściana...
  * Z notą.

 1. Gotycki kościół w Lalkowych :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 47
  * Inc.: Spłakana wapnem, osmalona pożogą ściana...
  * Z notą.

 1. Leśne ostępy w okolicach Czarnej Wody :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, s. I-IV
 1. List z Pelplina
      Dedykacja: Pamięci ks. Janusza Stanisława Pasierba :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 46-47
  * Inc.: Nie zatrzymał się...
  Pasierb Janusz Stanisław - kult ;

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 2
  * W felietonie wstępnym m.in. o Światowym Dniu Kociewia.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 2, s. 2
  * Autor zachęca maturzystów, by wybierali studia politechniczne ; także o świętowaniu Dnia Rzemiosła.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 3, s. 2
  * Nt. historii Kociewskiego Magazynu Regionalnego z okazji 25-lecia istnienia pisma.

 1. Od redakcji :  [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 2
  * O potrzebie kultywowania gwary.

 1. Piękno kociewskich lasów :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 2, s. II okł.
  * Fot. kolor autorstwa A.G.

 1. Prezentacja strojów kociewskich :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. II okł.
 1. Zza górki wychyla się kompleks zamkowo-pałacowy w Gniewie :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 3, s. II okł.
  * Fot. kolor autorstwa A.G.

 1. [Pejzaż] :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. II okł.
 1. Żniwa w okolicach Gniewu :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 3, s. I, IV okł.
  * Fot. kolor autorstwa A.G.

 1. Bory Tucholskie w zimowej szacie :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 4, s. I,II, IV okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. O Janie Majewskim : moje ostatnie spotkanie z poetą  // Prowincja. - 2014, nr 3, s. 13-15
  Majewski Jan, poeta - opracowania ;

 1. Od redakcji :  [felieton] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 1, s. 2
  * Artykuł wstępny - felieton, w którym mowa m.in. o przygotowaniach do V Kongresu Kociewskiego, o wczesnej wiośnie w 2014 i w 1379 roku i o powrocie wilka do kociewskich lasów.

 1. Okolice Czarnej Wody :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 3, s. I, IV okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Pożegnanie poety Jana Majewskiego :  [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 3, s. 2
  * Dat.: 12.08.2014.
  Majewski Jan - kult ;

 1. Samotność :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 2, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Żurawie w okolicach Czarnej Wody :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 1, s. I, IV okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. [Krajobraz] :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 1, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Bocian czarny - tajemniczy mieszkaniec Kociewia :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 2, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

 1. Był dom ; Spacer z synem ; Ostatni dzień lata :  [wiersze] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. 5
  * Wiersze z tomu "Cierpka tajemnica świata" (1996).

 1. Młody puszczyk :  [fotografia] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. II okł.
  * Fot. kolor. autorstwa A.G.

Przekłady 1. Od upału lub od złego słowa ;  [wiersz] / tł. Andrzej Grzyb // W:  Kotow Piotr.  Ślady. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 17
  ISBN 83-215-9199-X

 1. Kto z nich wyrządził więcej zła? [wiersz] / tł. Andrzej Grzyb // W:  Kotow Piotr.  Widziałem Kotłas i Workutę. - Gdynia : Wydaw. Poligraf, 1994. - S. 91
  ISBN 83-901469-0-8

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Litteraria : próby literackie [czasopismo] / zespół redagujący: M. Bukowska, A.G., M. Kraiński, L. Kopeć, S. Rosiek, L. Rybicki, Waldemar J.Ziemnicki. R. 1974, nr z X. - Gdańsk : Koło Naukowe Polonistów. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Klub Studentów Wybrzeża Żak, 1974

 1. Tropy : próby literackie [czasopismo] / zespół redagujący: M. Bukowska, A.G., M. Kraiński, A. Jurewicz, L. Kopeć, S. Rosiek, L. Rybicki, Waldemar J.Ziemnicki. R. 1974, nr z II. - Gdańsk : Koło Naukowe Polonistów. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 1974
  * Był to drugi numer czasopisma znanego pod nazwą Litteraria. Ze względu na ówczesne przepisy początkowo poszczególne numery ukazywały się formalnie jako jednodniówki, dlatego były opatrywane różnymi tytułami.


 1. Widok ogólny : tczewski almanach poetycki / red. A. Grzyb. - Tczew ; Starogard Gd. : Kociewski Kantor Edytorski, 1986. - 29 s.
  * Zawiera wiersze z Pierwszego konkursu poetyckiego zorganizowanego w Tczewie w 1973 r.


 1. Małecka Danuta Bożena.  Niejedno masz imię / wybór Andrzej Grzyb. - Gdańsk : Ster, 1988. - 12 s.

 1. Brzozowska Ilona.  Szatan i anioł [wiersze] / przedmowa Andrzej Grzyb. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski, 1996. - 52 s.
  * Przedruk pt. Z nieba do ziemi i z powrotem w: Kociewski Magazyn Regionalny. - Nr 15 (1996), s. 54.


 1. Spotkania Polonii Kaszubsko-Pomorskiej : VI Sympozjum Polonii Kaszubsko-Pomorskiej Starbienino 1998 / red. Andrzej Grzyb. - [B.m. : b.w.], 1998 . - 16 s.

 1. Kowalkowski Krzysztof.  Brzeźno Wielkie : z dziejów wsi / przedmowa Andrzeja Grzyba. - Pelplin : Bernardinum, 2002

 1. Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego : 24-26 listopada 2000 roku / red. Jerzy Cherka, Roman Landowski; Zamiast posłowia / Józef Golicki, Andrzej Grzyb . - Starogard Gd. : PHU Promocja, 2002

 1. O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993-2000 / przedmowa Andrzej Grzyb. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelplin : Bernardinum, 2003. - S. 5-6
  ISBN 83-85026-72-X ; 83-7380-113-8

 1. Kociewie : serdeczne świata strony [album] / Zygmunt Bukowski [i in.] ; fot. Jerzy Ciechalski [i in.] ; koncepcja albumu Andrzej Grzyb. - Pelplin : Bernardinum, 2005
  ISBN 83-7380-309-2

 1. Majewski Tadeusz.  Przeplotnia / wstęp Andrzej Grzyb. - Starogard Gd. : Media - Kociewiak, 2006

 1. Rosnack Marie.  Gdańska książka kucharska / red. Andrzej Grzyb, tłum. Katarzyna Bruska, Magdalena Madeja-Grzyb, Magdalena i Krzysztof Trepczykowie. - Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2007. - 158 s.
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Wspólność [manifest] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, dod. Młoda Sztuka, nr 9, s. 10
  * Pierwszy manifest ("Komunikat") Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów "Wspólność". Podpisali: S. Chazbijewicz, W. Chyliński, A. Czekanowicz, A. Grzyb, Z. Joachimiak, J.H. Kamrowski, P.Kawiecki, J.H. Kominek A. Nowakowski, B. Ptak, W. Zawistowski, W.J. Zie


 1. Wspólność [manifest] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 57-59
  * Drugi "Komunikat" Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów "Wspólność". Podpisali: S. Chazbijewicz, W. Chyliński, A. Czekanowicz, A. Grzyb, Z. Joachimiak, J.H. Kamrowski, J.H. Kominek, A. Nowakowski, B. Ptak, B. Tusk, W. Zawistowski, W.J. Ziemnicki.


 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. A.G.


 1. Związek z Pomorzem [wypowiedź] // Pomerania. - 1984, nr 12, s. 9-10
  * Wypowiedź w ankiecie skierowanej do twórców i naukowców. Pytania: Kiedy i w jakich okolicznościach związał(a) się Pan(i) z Pomorzem? Jakie istotne walory dostrzega Pan(i) w naszym regionie? Jakie były Pana(i) pierwsze dokonania związane z Pomorzem? Jaki


 1. Nie tylko o poezji : rozmowa z Andrzejem Grzybem [wywiad] / (AŁN) // Zapiski Kocieweskie. - 1995, nr 1, s. 36

 1. O poezji [wypowiedź]. - Cykl: Spotkania Toposu. - Fot // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 94-95
  * Tekst wygłoszony przez A.G. podczas spotkania z czytelnikami.


 1. Sercem jestem z Kociewiem i Pomorzem [wypowiedź]. - Fot. // Pomorskie. - 2007, nr 6, s. 13
  * Wypowiedź A.G. po złożeniu mandatu radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego w związku z wyborem na senatora RP.
  * Fot. A.G. również na I okładce magazynu.


 1. Dorsze, orły i leming : wieczór literacki z Andrzejem Grzybem [zapis spotkania autorskiego]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 3, s. 46-48, III okł.
  * Zapis rozmowy prof. Tadeusza Kubiszewskiego z A.G. podczas spotkania z pisarzem 16.01.2009 r. w MBP w Starogardzie Gd. Materiał oprac. i uwagi dodała Patrycja Hamerska, figurująca jako autorka całości.
  Rozmowa dot. głównie książki pt. "Dorsze, orły i

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólne 1. cel: Andrzej Grzyb. - Cykl: Wizerunki pisarzy gdańskich. - Fot. // Wieczór Wybrzeża. - 1989, nr 45, s. 6

 1. Kuczkowski Krzysztof: Z perspektywy Czarnej Wody // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 8(1990), s. 96-97

 1. Kuczkowski Krzysztof. Autentysta z Czarnej Wody [posłowie] // W: Andrzej Grzyb. Cierpka tajemnica świata : wiersze z lat 1975-1985. - Sopot : [Agencja Reklamy Abakart], 1996. - S. 79-80
  * Fragment przedr. w : Kociewski Magazyn Kulturalny. - Nr 15 (1996), s. 54.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Na tyłach świata czyli w centrum : o współczesnej poezji Kociewia // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 40-42
  * Fragmenty dot. poezji A.G.


 1. Kuczkowski Krzysztof. Na tyłach świata czyli w centrum // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993 - 2000 / pod red. Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelplin : Bernardinum, 2003. - S. 21-28
  * Referat wygłoszony podczas II Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie w 1995 r.
  * Fragment dot. poezji A.G.


 1. Jakiel Edward: Poetycka podróż przez region i czas w liryce Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego i Jana Majewskiego [szkic] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 4, s. 38-40
  * Uwaga pod tekstem: Tekst w wersji za "Forum Pomorskie" 2005 s. 30-31.


 1. Kulas Jan: Trzej parlamentarzyści z Kociewia [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 8-9
  * M.in. o A.G.


 1. Linkner Tadeusz: Metamorfoza poety - Andrzeja Grzyba. Cz. 1 // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 2, s. 45-47
  * Referat wygłoszony na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie 3.10.2009 r.
  * Autor uzasadnia swoją główną tezę - o oddalaniu się A.G. od poezji i przechodzeniu na teren prozy - analizując przede wszystkim "Niecodziennik pomorski"


 1. Linkner Tadeusz: Metamorfoza poety - Andrzeja Grzyba. Cz. 2 (ostatnia) // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s. 46-48
  * Tekst wygłoszony 3.10.2009 r. podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie.
  * Dot. głównie "Jana Konrada"; także o reportażach.


 1. Wojciechowska Ryszarda: Nie ustaje w promowaniu Kociewia / Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr 178, s. 21

 1. Pająkowska-Kensik Maria: O obrazie życia rodzinnego w tekstach Andrzeja Grzyba // Teki Kociewskie. - Z. 6 (2012), s. 99-102

 1. Adamiec Marek: Literacki chciwulec, czyli słówko o Andrzeju Grzybie // Twórczość. - 2015, nr 1, s. 79-90

 1. Linkner Tadeusz: Po Alasce i Norwegii - Syberia, a potem... // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 1, s. 46-48

 1. Adamiec Marek: Tragedia bez katharsis : o prozie Andrzeja Grzyba [szkic] // Prowincja. - 2016, nr 3, s. 49-55

 1. Kilian Przemysław: Wspominali senatora Grzyba // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 4, s. 45
  * Sprawozdanie ze spotkania członków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. A. Grzyba wspominał m.in. Jan Kulas.


 1. Kulas Jan: Moje spotkania z Andrzejem Grzybem // Pomerania. - 2016, nr 11, s. 12-13

 1. Laskowska Katarzyna: Pośród nas - nawoływanie do dialogu. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 2, s. 18-19
  * Sprawozdanie ze spotkania z A.G. na UG w ramach seminarium "Pośród nas". M.in. omówienie wystąpienia prof. Marka Adamca.


 1. Linkner Tadeusz: I to mówi nam wszystko! // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. 7-9

 1. Lorkowski Piotr W.: Andrzej Grzyb (1952-2016) [nota] // Topos. - 2016, nr 4, s. 199-200

 1. Majewski Michał: Pożegnanie Andrzeja Grzyba [szkic] // Prowincja. - 2016, nr 3, s. 56-57

 1. Pająkowska-Kensik Maria: Piękno było w Nim... // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. 4, 5

 1. Rudko Halina, Kłodziński Marcin: Zabrakło słów. - Od redakcji // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. 2
  * Tekst żegnający Andrzeja Grzyba.


 1. Łucarz Anna: Zieleń belonów i zapach cebuli : czyli bardzo subiektywne wspomnienie o Senatorze Grzybie. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 3, s. 6

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Otto, H., Stanisławski A.: Tak było w Czarnej Wodzie : Dziennik Bałtycki swoim czytelnikom w 25 lecie [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 121, s. 3
  * W sprawozdaniu z wizyty "Dziennika Bałtyckiego" inf. o I nagrodzie dla A.G. w konkursie na sprawozdanie w dowolnej formie ze spotkania. Nagroda: mini-robot.


 1. Wybory w "Pomoranii" [nota]. - Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 276, s. 4
  * M.in. inf. o wyborze A.G., studenta filologii polskiej, na prezesa "Pomoranii".


 1. (rb): Uroczyste wręczenie Medali Stolema [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 85, s. 5
  * Wzmianka - prezes "Pomoranii" A.G. wręczył Medale Stolema za 1973.


 1. Wpłaty na fundusz Pomeranii [wykaz] // Pomerania. - 1974, nr 2, s. 90
  * W wykazie osób, które wpłaciły na Fundusz Pomeranii, m.in. A.G. z Czarnej Wody z sumą 20 zł.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1973, kwiecień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 240
  * W nocie informujacej o ukazaniu się zeszytu literackiego studentów filologii polskiej UG Litteraria A.G. wymieniony jako członek redakcji.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1973, wrzesień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 241
  * W nocie informujacej o kolejnym numerze Litterariów (pt. Próby Literackie), wydanym przez Koło Naukowe Polonistów UG, A.G. wymieniony w składzie redakcji.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1974, kwiecień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 242
  * Inf., że została nadana [w PR Gdańsk] audycja radiowa A.G. pt."Fragmenty".


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1974, październik [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 244
  * W nocie informujacej o kolejnym numerze Litterariów, wydanym przez Koło Naukowe Polonistów UG, A.G. wymieniony w składzie redakcji.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, grudzień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 247
  * Inf. o ukonstytuowaniu się Grupy Poetów i Artystów "Wspólność"; w składzie grupy wymieniony m.in. A.G.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, październik [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 246
  * W nocie informujacej o kolejnym numerze Litterariów, wydanym przez Koło Naukowe Polonistów UG, A.G. wymieniony w składzie redakcji.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1976, marzec [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 247
  * Inf. o spotkaniu w kawiarni "Literackiej" w Gdańsku z A.G. z okazji promocji jego arkusza poetyckiego "Skrajem lasów".


 1. W.K.: Na zakończenie IX Dekady Pisarzy Wybrzeża... [nota] // Pomerania. - 1978, nr 6, s. 48
  * Inf. o przyznaniu A.G. I nagrody w otwartym konkursie poetyckim zorganizowanym podczas IX Dekady Pisarzy Wybrzeża.


 1. zet: IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * M.in. inf. - w konkursie poetyckim dla autorów nie będących członkami ZLP A.G. (godło "Bartosz") zdobył I nagrodę. Jury: K. Nowosielski, M. Bukowska, Z. Jankowski, A. Mrozowska.


 1. : 25 maja Prezydent Tczewa... : Kociewska Kronika Kulturalna I półrocza 1987 : Maj. Tczew [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1987, nr 4, s. 86
  * Inf. o przyznaniu A.G. nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.


 1. Spotkania autorskie 13.11.1987 [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1987, nr 265, s. 2
  * Nota zamieszczona pod artykułem: Lesław Furmaga: Bronię wartości najcenniejszych : XVIII Dekada Pisarzy Wybrzeża. Inf. m.in. o spotkaniu z A.G. w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdańsku-Oruni.


 1. Golicki Józef, Pająkowska Maria, Szwoch Ryszard [oprac.]: W ramach XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża... : Kociewski Kronika Kulturalna 1985 : Październik. Tczew [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - Z. 2 (1987), s. 76
  * Inf. o cyklu spotkań pisarzy (m.in. A.G.) w szkołach ponadpodstawowych Tczewa w ramach XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża, 23.10.1985.


 1. Zaczyński Stanisław: Uroczystość dziesięciolecia Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w obiektywie Stanisława Zaczyńskiego // Kociewski Magazyn Regionalny. - Nr 15(1996), s. 32-33
  * M.in. fot. A. G. podczas wystąpienia.


 1. Kuczkowski Krzysztof: "Okazanie się" aniołów // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 23
  * W artykule dot. wystawy malarstwa, rzeźby i grafiki "Anioły" w kościele w Czarnej Wodzie wzmianka o burmistrzu A.G., wspólorganizatorze wystawy.


 1. Landowski Roman: Miasto w lesie // Kociewski Magazyn Kulturalny. - 1997, nr 2, s. 36-38
  * W artykule dot. Czarnej Wody, fragmenty nt. działalności A.G. jako burmistrza.


 1. Landowski Roman: Miasto w lesie [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 2, s. 36-38
  * W szkicu-reportażu o Czarnej Wodzie fragmenty dot. pierwszego burmistrza, A.G.


 1. Landowski Roman: Przyroda wokół nas [nota]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 28
  * W nocie o wynikach III konkursu fotograficznego w Czarnej Wodzie fragment dot. pomysłu A.G., burmistrza Czarnej Wody, by wydać album zawierający fotogramy i wiersze poświęcone Borom Tucholskim i Kociewiu. Na fot. A.G. wręcza nagrodę Januszowi Landowskiemu.


 1. Landowski Roman: Wsłuchując się w ciszę [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 23
  * Podpsane: rol.
  * Fot. przedstawiająca A.G. podczas otwarcia wystawy malarstwa, rzeźby i grafiki "Anioły" w kościele w Czarnej Wodzie.


 1. Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego // Topos. - 1998, nr 1-2, s. II okł.
  * Fot. przedstawiająca A.G. z podpisem: "Andrzej Grzyb, burmistrz Czarnej Wody gratuluje Tomaszowi Różyckiemu".


 1. Andrzejewski Aleksander, Grabarczyk Tadeusz: Spod łopaty archeologa : wystawa przeszłości okolic Czarnej Wody [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 1, s. 34-36
  * Na fot. A.G., burmistrz Czarnej Wody, z archeologami z Uniwersytetu Łódzkiego - otwarcie ekspozycji archeologicznej 14.02.1998 w siedzibie Stałej Wystawy Przyrody Doliny Rzeki Wdy i Borów Tucholskich.


 1. Gostomska Irena: Wiedza o regionie w bibliotece szkolnej [konspekt lekcji, scenariusz wystawy] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 1, s. 49
  * W przedstawionym przez autorkę konspekcie lekcji bibliotecznej dla kl. IV "Poznanie twórców naszego regionu" oraz scenariuszu wystawy "Bajka, baśń na Kociewiu" pojawia się twórczość A.G.


 1. Kamecki Franciszek: Z ciepła i miłości ; o poezji ks. Janusza Pasierba // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1998, nr 3-4, s. 42-44
  * Tekst referatu wygłoszonego podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. Zawiera fot. A.G. witającego ks. Kameckiego w Czarnej Wodzie.


 1. ...podobało nam się dziesięć przykazań dobrego dziennikarza... [sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1999, nr 1, s. 47
  * Relacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie - redagujących nagrodzoną w konkursie dla gazetek szkolnych "Strona dla Kociewia" gazetkę samorządu uczniowskiego "Cymbał" - z warsztatów dziennikarskich w Czarnej Wodzie. M.in. o serdecznie goszczącym uczniów burmistrzu A.G., "bardzo sympatycznym człowieku", i jego 10 przykazaniach dobrego dziennikarza.


 1. Landowski Roman: Z czym wchodzimy w 2000 rok [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1999, nr 3-4, s. 2
  * M.in. wzmianka o A.G. jako inicjatorze zjednoczenia ruchu kociewskiego i pierwszym prezesie oficjalnie zarejestrowanej Federacji Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba".


 1. Wiczyński Tomasz: Mamy Federację Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba" // Zapiski Kociewskie. - 1999, nr 3-4, s. 62
  * Informacja, że A.G. został prezesem "Kociewskiej Więźby".


 1. Sami sobie na jubileuszu [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2001, nr 3, s. 43
  * Nota o wydanym drukiem zbiorku wierszy uczniów Szkoły Podstawowej w Kaliskach: Nasza szkoła : 50 lat szkoły Podstawowej w Kaliskach / oprac. Elżbieta Pasterska i Maria Prill. - Starogard Gd. : PPHU Promocja, 2001. - 64 s. Konsultantem wyboru tekstów był A.G.


 1. Plata Celestyna, Gwizdała Joanna: Dar Starosty [nota] // Merkuriusz Czarnej Wody. - 2001, nr 1, s. 4
  * Not. dot. przekazania przez A.G. bibliotece miejskiej książek wydanych z okazji II Kongresu Kociewskiego.


 1. Szczepińska Urszula: Siedziba kociewskich twórców ludowych w Wycinkach [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 24-26
  * W relacji z otwarcia Kociewskiej Izby Twórczości Ludowej w Wycinkach m.in. o udziale w uroczystości starosty starogardzkiego A.G.


 1. Dni Kociewia z bedekerem // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 21
  * Artykuł zawwiera fot. z uroczystości otwarcia Święta Kociewia w Skórczu (30.06), na fot. m.in. A.G. jako starosta starogardzki.


 1. Landowski RomanObraz Kociewia w poezji Pawła Wyczyńskiego [referat] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 37-39
  * Referat R. Landowskiego wygłoszony podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie w 2002 r. Na dwóch fot. z Biesiady m.in. A.G.


 1. Mendelson Mścisław: Dramatis personae z komentarzem [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 16
  * Nota biograficzna A.G., nieco żartobliwa, w gazecie wydanej z okazji opublikowania wyboru wierszy Z. Joachimiaka "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002.


 1. rako: Kociewiak w sejmiku Pomorza // Dziennik Bałtycki. - 2002, nr 272, s. 2, dod. Dziennik Kociewski

 1. Słyszewska Alicja: Książki o regionie [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 3-4, s. 40-41
  * M.in. inf. o nagrodzie dla A.G. na III Kościerskich Targach Książki "Costerina 2002" w kategorii literackiej za "Prozy małe i mniejsze". Także o udziale A.G. w promocji "Bedekera Kociewskiego" R. Landowskiego w księgarni Atena w Starogardzie Gd. Na fot. na s. 41 (góra), m.in. A.G.


 1. Wyróżnienia IV Targów Książki Pomorskiej "Costerina" 2003 [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 3, s. II okł.
  * Inf. o wyróżnieniu na Targach Książki Pomorskiej "Costerina" 2003 zbioru opowiadań A.G. "Ścieżka przez las. Czarna krew". Także fragm. recenzji R. Landowskiego "Płynąc korytem rzeki" i fot. okładki.


 1. Landowski Janusz: Chwalba Grzymisława 2002 w obiektywie Janusza Landowskiego // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 2, s. 24-25
  * Fotoreportaż z uroczystości wręczenia nagrody Chwalba Grzymisława za rok 2002. Na kilku fotografiach uczestnik uroczystości - A.G.


 1. Linkner Tadeusz. Wstęp // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993-2000 / pod red. Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelpln : Bernardinum, 2003. - S. 7-18
  * Dot. historii Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie, których inicjatorem i organizatorem był A.G.
  * Zawiera tekst listu Zbigniewa Bieńkowskiego do A.G.


 1. Poezja i proza : [nota]. - Rubryka: Zaproszenia : dziś // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 275, dod. Trójmiasto, z dn. 24.11.2004, s. 6
  * Inf. o promocji książki A.G. pt. "Niecodziennik pomorski".


 1. Bezkowska Maria: O literaturze Kociewia [referat] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 1, s. 42-43
  * W rec. książki "O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993-2000" kilkakrotnie przywoływany A.G. jako pomysłodawca Biesiad i autor Przedmowy.


 1. Gabryszak Zbigniew: Święto Kociewiaków // Głos Wybrzeża. - 2004, nr 69, s. 6
  * W artykule dot. uroczystości wręczenia medalu Chwalba Grzymisława inf., że A.G. przewodniczył kapitule medalu.


 1. Jezierska Ludmiła: Piewca piękna Kociewia : [nota]. - Rubryka: Literatura // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 277, dod. Trójmiasto. Co jest grane, z dn. 26.11-2.12.2004, s. 17
  * Inf. o promocji książki A.G. pt. "Niecodziennik pomorski".


 1. Landowski Roman: Na ziemi Warciluba // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 2, s. 22-23
  * W artykule dot. konkursów kociewskich w Warlubiu fotografia przedstawiająca A.G., który wręcza nagrody uczniom szkoły podstawowej.


 1. Pomorski Michał: Poezjowanie na zamku [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2004, nr 1, s. 44
  * W nocie o spotkaniach poetyckich na Zamku Joannitów w Skarszewach wzmianka o A.G. jako jurorze.


 1. Atrakcja turystyczna w Wycinkach [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. 36
  * Inf., że A.G., radny wojewódzki, poparł inicjatywę Zenona Usarkiewicza, by w Wycinkach (gm. Osiek) utworzyć muzeum i skansen regionalny.


 1. Książka-laureat [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 3, s. 46
  * Nota o nagrodach dla książki "Niecodziennik" A.G. - nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w kategorii prozy za rok 2004 oraz nagroda na VI Kościerskich Targach Książki Kaszub i Pomorza "Costerina".
  W artykule zamieszczono też dwa utwory A.G.: "Obrazek z Bobowa" i "Patrzenie".


 1. Galiński Stefan: Smaki Kociewia [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 3, s. 20-21
  * Na fot. A.G. na stoisku rzeźby kociewskiej podczas imprezy "Smaki Kociewia", która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 10-11.06.2005 r.


 1. Gąsiorowska Małgorzata, Pauch Seweryn: Piórem reporterów o Kongresie [sprawozdanie] Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 4, s. 22-23, 26-27
  * W relacji z III Kongresu Kociewskiego wzmianki o A.G. i jego udziale w Kongresie; także fot. A.G. na s. 23.


 1. Słyszewska Alicja: Modraczek 2005 [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. 11-12
  * M.in. o wystawie prac plastycznych nadesłanych na konkurs "Ilustrujemy baśń kociewską Andrzeja Grzyba »Jak diabeł zamierzył się na katedrę pelplińską«". W konkursie ogłoszonym przez Przedszkole w Subkowach wzięło udział 21 kociewskich przedszkoli.


 1. Dni Ziemi Tczewskiej : 16-18 czerwca 2006 r. [fotoreportaż] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 3, s. 24-25
  * Na fot. m.in. A.G.


 1. Kociewskie Pióro po raz drugi [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 4, s. 47
  * Laureaci nagrody w dziedzinie kultury i piśmiennictwa na Kociewiu "Kociewskie Pióro". W dziedzinie literatury "Kociewskie Pióro otrzymali: Zygmunt Bukowski, A.G. i Jan Majewski. Kapitule przewodniczył prof. Tadeusz Linkner, a wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Bytonii 28.10.2006 r.


 1. Gniewkowska-Gracz Anna: W plenerowej księgarni [artykuł] // Pielgrzym. - 2006, nr 17, s. 9
  * Dot. VII Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2006"; m.in. inf. o I ngrodzie w dziedzinie prozy dla A.G. za "Jana Konrada".


 1. Gąsiorowska Małgorzata: Chwalba Grzymisława po raz czwarty : w obiektywie Piotra Kończewskiego [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 1, s. 24-25
  * A.G. wymieniony wśród dwunastu nominowanych do medalu "Chwalba Grzymisława", nagrody za zasługi dla Kociewia ustanowionej przez Federację Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba". A.G. także na dwóch fot. z uroczystości wręczenia nagród w styczniu 2006 r. w Tczewie.


 1. Jabłoński Artur: Wspólnota społeczeństwa obywatelskiego [artykuł] // Pomerania. - 2006, nr 6, s. 32
  * Dot. panelu I Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Na fot. m.in. A.G.


 1. Kończewski Piotr: Parówano, szmurówano... [fotoreportaż] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 24-25
  * Fotoreportaż z warsztatów kulinarnych, które odbyły się w Lubiszewie 22.04. M.in. zdjęcie A.G. z podpisem: Andrzejowi Grzybowi smakowała brukwiowa...


 1. Pobłocki Hubert: Tak świętowali trójmiejscy Kociewianie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 8
  * Relacja ze spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 25.02.2006 r. w Domu Zarazy w Gdańsku-Oliwie. Spotkanie prowadził A.G.


 1. Pomorski Michał: Mieć nadzieję i trwać [nota]// Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 3, s. 47
  * Nota o IV konkursie prozy i poezji dla młodych twórców zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach; A.G. wymieniony jako juror.


 1. A w sercu ciągle Maj...ewski : spotkanie przy płonących świecach [artykuł] // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 49, s. 6
  * Dot. spotkania autorskiego Tadeusza Majewskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie; spotkanie prowadził A.G.


 1. Kociewskie Pióra wręczono po raz trzeci [nota]// Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 4, s. 12-13
  * O uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie kultury i piśmiennictwa na Kociewiu "Kociewskie Pióro" (16.11 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie); m.in. wzmianka o A.G. jako członku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Małgorzaty Hillar. Na s. 13 na fot. A.G.


 1. Ślubowali w Będominie [artykuł]. - Fot. // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 40, s. 21
  * Dot. uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie; zawiera fragment wypowiedzi A.G., który uczestniczył w uroczystości jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.


 1. Konopacki Tomasz: Senator i dwóch posłów // Pomorskie. - 2007, nr 6, s. 12-13

 1. Kot-Czerwieńska Alina, Rządkowska Ewa: Gdzie mieszka święty spokój... [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, s. 19
  * W sprawozdaniu ze spotkania z twórcami regionu w Świeciu (17.10.2007 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji) wzmianka o obecności A.G.


 1. Kowalkowski Krzysztof: Trójmiejscy Kociewiacy : nasi w Gdańsku [artykuł] // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 46, s. 6
  * Dot. spotkania Trójmiejskiego Klubu Miłośników Kociewia, z udziałem A.G.


 1. Landowski Roman: Ruszyła Tczewska Fabryka Sztuk [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, s. 20-22
  * M.in. inf. o zorganizowanej w Tczewie konferencji "Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji", na której A.G. (reprezentujący Pomorski Sejmik Wojewódzki) wygłosił referat "W stronę tożsamości pomorskiej".


 1. Pomorski Konrad: Żeby mowa była srebrem // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, s. 40-42
  * O konkursach na Kociewiu związanych z Rokiem Języka Polskiego, głównie o starogardzkim Konkursie Wiedzy o Literaturze Regionu. W załączonych przykładach zadań konkursowych pojawia się twórczość A.G., m.in. legendy "Skarb jeziora skrzynki", "Starogardzki joannita", "Pies św. Rocha", "Jak diabeł zamierzył się na katedrę pelplińską", "O grajku, co z diabłami o duszę grał". Także inf., że A.G. był w jury konkursu.


 1. Rokiciński Janusz: Gloria dla pisarza : minister nagrodził [nota]. - Fot. // Gazeta Kociewska . - 2007, nr 43, s. 2
  * Nota o przyznaniu A.G. medalu "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Medal przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski na wniosek Towarzystwa "Kultura Kociewia".


 1. Rokiciński Janusz: Wybraliśmy swoich [artykuł]. - Fot. // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 40, s. 11
  * Dot. wyborów do parlamentu; zawiera m.in. wypowiedź A.G., który został wybrany na senatora.


 1. Stanek Maria: Warszawiaka ze mnie nikt nie zrobi : trzeba po sobie posprzątać [artykuł]. - Fot // Gazeta Kociewska. - 2007, nr 45, s. 4-5
  * Dot. spotkania Starogardzkiego Klubu Biznesu, zawiera m.in. wypowiedź A.G., który uczestniczył w spotkaniu.


 1. Wronkowska-Zenker Ludmiła: Wieczór Regionalny w Suminie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 2, s. 23-25
  * Inf. o udziale A.G. w Wieczorze Regionalnym w Suminie. Także fot. z podpisem: Andrzej Grzyb obiecuje paniom z KGW, że umieści ich przepisy kulinarne w planowanej książce...


 1. Wronkowska-Zenker Ludmiła: Wieczór regionalny w Suminie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 2, s. 23-25
  * Relacja z "Wieczoru Regionalnego" w szkole w Suminie (2.02.2007). Wśród gości A.G., prezentujący "Niechby i w niebie były szczupaki" i zapowiadający kociewską książkę kucharską, której współautorkami będą gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich. Uczniowie recytowali wiersze, m.in. A.G. Na fot. na s. 25 A.G. z podpisem: A.G. obiecuje paniom z KGW, ze umieści ich przepisy kulinarne w swojej planowanej książce...


 1. Ziółkowski Józef M.: Miłośnicy regionu [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, s. 27-28
  * Relacja z opłatkowego spotkania klubu kociewskiego w Trójmieście w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. M.in. o promocji tomiku A.G. "Nieugaszone pragnienie". Także inf., że A.G. był inicjatorem stworzenia klubu Trójmiejskich Kociewiaków. Na s. 28 fot. A.G.


 1. Żiółkowski Józef M.: Miłośnicy regionu // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2007, nr 1, s. 27-28
  * Relacja i fotoreportaż ze spotkaniu gdańskiego Klubu Kociewiaków. M.in. fot. A.G. z podpisem: Andrzej Grzyb prezentuje swój tomik wierszy pt. "Nieugaszone pragnienie".


 1. Czas zatrzymany w pamięci [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 2, s. 45
  * Inf. o wręczeniu - m.in. przez A.G. - "Pierścienia Mechtyldy", nagrody Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, prof. Zdzisławowi Mrozkowi w Bydgoszczy.


 1. Ogłoszenie Społecznego Komitetu Budowy Śródlądowego Statku Pasażersko-Wycieczkowego w Tczewie// Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 3, s. 10
  * 27.06.2008 r. został powołany Komitet, którego celem jest zbiórka pieniędzy na budowę statku i przekazanie go społeczeństwu Pomorza i turystom w celu korzystania z masowej turystyki wodnej w Delcie Wisły. A.G. figuruje jako członek Prezydium Komitetu


 1. Ogłoszenie Społecznego Komitetu Budowy Śródlądowego Statku Pasażersko-Wycieczkowego w Tczewie [ogłoszenie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 3, s. 10
  * 27.06.2008 r. został powołany Komitet, którego celem jest zbiórka pieniędzy na budowę statku i przekazanie go społeczeństwu Pomorza i turystom w celu korzystania z masowej turystyki wodnej w Delcie Wisły. A.G. figuruje jako członek Prezydium Komitetu


 1. Hamerska Patrycja: Poświęcona Romanowi Landowskiemu [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 4, s. 23-25
  * W relacja z XIV Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie wzmianki o A.G. jako gospodarzu.


 1. Hamerska Patrycja: Poświęcona Romanowi Landowskiemu [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 4, s. 23-25
  * W relacja z XIV Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie wzmianki o A.G. jako gospodarzu. A.G. także na fot. na s. 24-25


 1. Kulas Jan: Trzej parlamentarzyści z Kociewia [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 8-9
  * Fragm. dot. A.G.


 1. Kulas Jan: Z działalności Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 7-8
  * Wzmianki o A.G. m.in. jako inicjatorze powstania Zespołu.


 1. Kulas Jan: Z działalności Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 7-8
  * Wzmianki o A.G. m.in. jako inicjatorze powstania Zespołu.


 1. Pobłocki Hubert: "Śmiertelni kochankowie" w Turbocie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008,nr 4, s. 19
  * M.in. wzmianka o obecności senatora A.G. na spotkaniu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w restauracji "Turbot" w Gdańsku 30.09.2008 r.


 1. Pobłocki Hubert: Kociywiaki fajroweli Gwazdka wew Gdóńsku [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 43
  * Relacja ze spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 22.12.2007 r.


 1. Rudko Halina: Od redaktora [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008,nr 4, s. 2
  * W felietonie A.G. pojawia się jako gospodarz Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie, patron honorowy Zaduszek Kociewskich w Starogardzie Gd. i autor laudacji książki Romana Landowskiego "Tczew w czasie i przestrzeni" w MBP w Tczewie.


 1. Rudko Halina: Od redaktora [felieton wstępny] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 2
  * Wzmianka o uczestnictwie senatora A.G. (jako gościa) w posiedzeniu członków Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 25.11.2008 r. w Biurze Poselskim posła Jana Kulasa w Tczewie.


 1. Zieliński EdmundRegionalnie i ludowo [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 3, s. 19
  * M.in. wzmianka, że senator A.G. gościem IV Konferencji Nauczycieli Regionalistów "Kociewską Stecką w XXI wiek" w Bytoni 20.05.2008.


 1. Zieliński Przemysław: Spojrzenie na ukochane miasto : Roman Landowski raz jeszcze zaprosił na spacer [...] [artykuł]. - Fot. // Gazeta Tczewska. - 2008, nr 41, s. 11
  * W artykule dot. promocji książki R. Landowskiego "Tczew w czasie i przestrzeni" inf. o laudacji wygłoszonej przez A.G. (także cytat fragmentu wystąpienia).


 1. Biesiadowali w Czarnej Wodzie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 4, s. 40
  * W relacji z XVI Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie inf., że A.G. był gospodarzem biesiady; także inf. o wspomnieniu przez A.G. zmarłego Michała Spankowskiego, działacza kociewskiego, o nowych książkach A.G. i o referacie prof.Tadeusza Linknera o twórczości A.G.


 1. Kociewskie Pióro 2008 [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008, nr 1, s. 27-28
  * Nota - sprawozdanie dot. uroczystości wręczenia nagrody "Kociewskie Pióro" (21.01, w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie). Na s. 28 fot. z podpisem: Senator A.G. składa gratulacje Jerzemu Kubickiemu.


 1. Pierścień Mechtyldy po raz trzeci[nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 1, s. 31
  * W nocie informującej o wręczeniu Pierścienia Mechtyldy (nagrody Rady Programowej Kociewskiego Kantora Edytorskiego) podczas sesji Rady Miejskiej w Tczewie - wzmianka o senatorze A.G. jako jednym z gości i fundatorze nagród.


 1. (SIUM): Po pikniku w Obozinie [sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 3, s. 28-29
  * Relacja z II Rodzinnnego Pikniku Country w Obozinie (11.07.2009 r.); m.in. inf. o obecności senatora A.G., który powiedział, że Piknik wyrasta na jedną z kluczowych imprez Kociewia. A.G. także na fot. na s. 28.


 1. Gierszewska Krystyna: Tradycje Wielkanocne [artykuł - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 2, s. 27-29
  * W relacji z I Festiwalu Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu (Pelplin, 26-29.03.2009) wzmianka o senatorze A.G. jako gościu Festiwalu i prowadzącym lekcje gotowania żurku (z pomocą gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudna).


 1. Hamerska Patrycja: Dorsze, orły i leming : wieczór literacki z Andrzejem Grzybem. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 3, s. 46-49
  * Materiał składa się głównie z zapisu rozmowy A.G. z prowadzącym spotkanie prof. Tadeuszem Kubiszewskim. Ponadto zawiera inf. Patrycji Hamerskiej o spotkaniach A.G. z czytelnikami: 16.01.2009 w MBP w Starogardzie Gd. i 20.06.2009 w Spółdzielczym Domu Kultury w Starogardzie Gd. (promocja książki "Zapiękna").


 1. Hamerska Patrycja: Kościerskie Targi Książki "Costerina" [artykuł] // . - 2009, nr 4, s. 38-39
  * Pod tekstem wykaz: "Lista nagrodzonych Kociewiaków z lat 2005-2009", a w niej A.G. wymieniony jako laureat w 2005, 2006, i 2009 r.


 1. Pajakowska-Kęsik Maria: Z życia regionalistki [artykuł] //Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 1, s. 17-18
  * Wzmianka o udziale A.G. w uroczystości wręczenia nagrody "Pierścienia Mechtyldy" dr. Zdzisławowi Mrozkowi na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


 1. Ejankowski Jan: Jak doszło do zorganizowania I Przeglądu Zespołów Kociewskich w Piasecznie// Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 1, s. 44-45
  * M.in. wzmianka, że 1.02.1994 r. w Ośrodku Tradycji Kółek Rolniczych w Piasecznie odbyło się zebranie inicjatorów zorganizowania Przeglądu Zespołów Kociewskich - wśród zebranych był burmistrz Czarnej Wody A.G.


 1. Ejankowski Jan: Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie w latach 2002-2010 [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 4, s. 36-37
  * W artykule o historii Przeglądów wzmianka o A.G. jako jednej z osób, które od początku działały w komitecie organizacyjnym kociewskich przeglądów i autorze fotografii "rodzinnej" uczestników XVII Przeglądu (21.08.2010).


 1. Glinkowski Czesław: W 40-leciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny - 2010, nr2, s. 13-14
  * M.in. wzmianka o zebraniu Kolegium Redakcyjnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego (13.09.1985 r.), na którym powołano A.G. na sekretarza redakcji.


 1. P.H.
  Zawiera: : Kociewiacy w parlamencie [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 1, s. 10
  * M.in. wzmianka, że 7.02.2008 r. z inicjatywy A.G. powołano Parlamentarny Zespół Kociewski, którym A.G. kieruje.


 1. P.H. : Zaduszki Kociewskie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 4, s. 22
  * Sprawozdanie z Zaduszek Kociewskich, które odbyły się 13.11 w Starogardzkim Centrum Kultury. M.in. inf. o obecności na Zaduszkach senatora A.G., patrona honorowego; A.G. wygłosił też słowo wstępne.


 1. Pająkowska-Kensik Maria: [Czwarty] IV Kongres Kociewski w Świeciu [artykuł - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 4, s. 22-25
  * Sprawozdanie z IV Kongresu Kociewskiego. A.G. przywoływany kilkakrotnie - jako autor wystąpienia "Jak się ma Kociewie?", bohater spotkania autorskiego w MBP w Świeciu, twórca, którego utwory przedstawiali uczestnicy Konkursu Recytatorskiego "Poeci Kociewia". A.G. także na jednej z fot. (s. 24).


 1. PH: Kociewskie akcenty na Targach Książki [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s. 21
  * M.in. inf. o I nagrodzie w kategorii książki pomorskiej dla A.G. za publikację "Myśliwska książka kucharska literacko okraszona".


 1. Pobłocki Hubert: Przed Światowym Zjazdem Kociewiaków latoś 2010 [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 1, s. II okł.
  * W sprawozdaniu ze spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w styczniu 2010 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku fragm. dot. wystąpienia A.G. i prezentacji jego książki "Między skałami i chmurami Morza Norweskiego". Na fot. zbiorowej - A.G.


 1. Pobłocki Hubert: Trzynaste spotkanie Kociewiaków [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 4, s. 44
  * W relacji ze spotkania członków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (7.09.2010) wzmianka o obecności senatora A.G. Także fot., na której A.G. wręcza Pierścień Mechtyldy Hubertowi Pobłockiemu.


 1. Pozorska Magda: Czarnowodzkie spotkania, czyli o publicystyce na Kociewiu [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 4, s.
  * Sprawozdanie z XVI Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie (09.2010 r.), które prowadził senator A.G.


 1. Pozorska Magda: Tradycja czy nowoczesność? : relacja z konferencji [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s.
  * W sprawozdaniu z konferencji "Rola biblioteki gminnej a kultura współczesna" (Zblewo, 21.06.2010 r.) wzmianka o patronacie honorowym senatora A.G. oraz jego udziale i wypowiedzi w konferencji.


 1. Wróblewski Karol: Będzie wydana "Kronika Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie" [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 2, s. 47
  * Na fot. A.G. wśród członków zespołu badawczego mającego na celu wydanie Kroniki.


 1. Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gd.: Wokół IV Kongresu Kociewskiego [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s. 20
  * W sprawozdaniu z sesji popularnonaukowej "Kultura Kociewia" (3.07.2010, Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starogardzie Gd.) fragm. o wystąpieniu senatora A.G. "Jak się ma Kociewie?".


 1. Tegoroczni laureaci "Pierścienia Mechtyldy" [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 48
  * Senator A.G. wymieniony wśród wręczających nagrody Kociewskiego Kantoru Edytorskiego "Pierścień Mechtyldy" w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 30.01.2011 r.
  * Na fot. m.in. A.G.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Subkowy, 25 czerwca [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 3, s. 16
  * W nocie o uroczystości odsłonięciu tablicy pamiątkowej w 71. rocznicę śmierci senatora ks. Alfonsa Wacława Schulza - wzmianka, że współorganizatorem uroczystości był senator A.G., który prowadził uroczystość w Domu Parafialnym. Fot z uroczystości WKMR 2011, nr 2, s. 32.


 1. Świat dziecięcych lat : wyniki konkursu poetyckiego [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 3, s. 46
  * M.in. inf., że A.G. przewodniczył jury konkursu poetyckiego dla dzieci w wieku 8-13 lat "Świat dziecięcych lat", zorganizowanego przez MBP w Tczewie.


 1. Kruk Małgorzata: [Czwarty] IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 4, s. 23-26
  * W sprawozdaniu z IV Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego m.in. inf. dot. A.G.: formuła konkursu została rozszerzona o twórczość A.G. i ks. Franciszka Kameckiego; A.G. wspominał Romana Landowskiego w filmie biograficznym zrealizowanym przez Telewizję Kablową TeTka.


 1. Linkner Tadeusz: Zamiast wstępu [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 48
  * W recenzji książki Konstantego Bączkowskiego "Gawańdi kociewskie Kubi z Pińczina" T. Linkner pisze, że na gawędy Bączkowskiego zwrócił mu uwagę A.G. - "budziciel ducha kociewskiej kultury i literatury".


 1. Pobłocki Hubert: Oddział Etnografii prezentuje [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 2, s. 26
  * W art. o prezentacji twórczości artystów ludowych z Kociewia w Spichlerzu Opackim w Oliwie inf. o otwarciu wystawy fotografii Zenona Usarkiewicza i jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Edmunda Zielińskiego - na uroczystości obecny był senator A.G. Także zapowiedź spotkania z A.G.


 1. Pozorska Magda: Śladami Kroniki Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 32
  * W sprawozdaniu z konferencji poświęconej "Kronice Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie" (Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, 27.11.2010 r.) wzmianka, że seminarium otworzył "inicjator prac badawczych nad kroniką pelplińską" - senator A.G.


 1. Rogalski Tomasz: Powrót do przeszłości [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 4, s. 20-21
  * W artykule o rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego grodziska w Owidzu (gm. Starogard Gd.) fragm. dot. A.G., który zwiedził grodzisko i obiecał napisać legendę promującą Owidz. Na fot. A.G. w grodzisku.


 1. Romanow Andrzej: Ilościowa i jakościowa analiza zawartości treściowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 3, s. 39-42
  * M.in. wzmianka, że w l. 1986-2010 autorem 6% wszystkich tekstów zamieszczonych w KMR był A.G.


 1. Zieliński Edmund: Nagrodzeni "Kociewskim Piórem" [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 22-23
  * W sprawozdaniu z uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie wzmianka o obecności senatora A.G.


 1. Stanowisko kociewskich organizacji regionalnych w sprawie ochrony mowy kociewskiej // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 19-21
  * List, po modyfikacjach senatora A.G., został przekazany kilku komisjom Sejmu RP. Zamieszczono też odpowiedź Małgorzaty Omilianowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaadresowany do senatora A.G.
  * Na s. 21 na fot., m.in. A.G.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Skórcz, 6 listopada [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 3
  * Inf. o obecności A.G. na uroczystości ogłoszenia wyników XVIII konkursu fotograficznego.


 1. Z działalności Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 39
  * M.in. wzmianka o senatorze A.G. jako patronie sesji "Pradzieje Pojezierza Starogardzkiego" w Owidzu w październiku 2012 r.


 1. Ickiewicz Kazimierz, Kulas Jan: Pierścienie Mechtyldy za 2011 rok [nota]// Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 1, s. 31
  * W nocie o przyznaniu Pierścieni Matyldy - nagród Rady Programowej Kociewskiego Kantora Edytorskiego - inf. o A.G. jako jednym z fundatorów nagród i członku Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.


 1. Kowalkowski Krzysztof: Spotkanie Kociewiaków w Gdańsku [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 1, s. 28-29
  * W sprawozdaniu ze spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków (7.01.2012 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku) inf. o obecności senatora A.G., który zaprezentował kociewski kalendarz na rok 2012 i swoja nową książkę "Ryby spod gwiazdy polarnej".
  * A.G. na dwóch fot. ze spotkania.


 1. Kulas Jan: Spotkanie Kociewiaków - kilka refleksji [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 17
  * M.in. inf., że jednym z inicjatorów pierwszego "Spotkania Kociewiaków" w Pelplinie (15.09.2012) był senator A.G.


 1. M.K., K.P.: W naszych sercach i pamięci : wieczór okraszony wspomnieniami o Romanie Landowskim [nota - sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 3, s. 23
  * W sprawozdaniu ze spotkania z okazji wydania książki poświęconej Romanowi Landowskiemu (Józef Ziółkowski: Roman Landowski dla Tczewa, Kociewia i Pomorza) fragm. o wystąpieniu A.G., który wspominał R. Landowskiego.
  * A.G. także na dwóch fot. ze spotkania (s. 24).


 1. Muzeum Ziemi Kociewskiej (oprac.): Kolejne wydanie rocznika [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny - 2012, nr 1, s. 18-19
  * W omówieniu nowego numeru Rydwanu, rocznika Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., wzmianką o A.G. jako inicjatorze (w 2010 r.) prac badawczych mających na celu przetłumaczenie, naukowe opracowanie i wydanie "Kroniki Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie".


 1. Pająkowska-Kęsik Maria: Chwalba Grzymisława za zasługi dla Kociewia [nota - artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 16
  * W nocie dot. wręczenia nagrody (15.09 w Pelplinie na Wielkim Spotkaniu Kociewiaków) m.in. inf., że nadawanie nagrody wznowiono dzięki staraniom A.G.
  * Na fot. m.in. A.G.
  * Na fot.


 1. Rudko Halina: Kawalerowie Orderu Odrodzenia Polski [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 4, s. 26
  * Na fot. A.G. z Jerzym Kubickim i Ryszardem Szwochem, odznaczonymi podczas spotkania samorządowców z prezydentem Bronisławem Komorowskim w Gniewie 1.09.2012 r.


 1. V Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego rozstrzygnięty [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 19-21
  * M.in. inf. o patronacie honorowym Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego pod przewodnictwem senatora A.G. i nagrodzie Senatora RP A.G.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Starogard, 11 lutego 2013 r. [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 3
  * Inf. o objęciu przez senatora A.G. patronatu nad konkursem recytatorskim "Mówimy po kociewsku".


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Gmina Czersk, 14 września [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 3
  * Inf. o zawodach wędkarskich o Puchar Senatora RP A.G. na jeziorze Skrzynki Małe.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Czarna Woda, 28 października [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 3
  * Inf. o XIX Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie zorganizowanej przez Tow. Przyjaciół Czarnej Wody, któremu przewodniczy A.G.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Gniew, 21 października [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 3
  * Inf. o wernisażu fotografii A.G. pt. "Uroda Kociewia" w Bibliotece w Gniewie. A.G. mówił, że fotografia daje mu szansę, aby to, co szczególne w krajobrazie, przyrodzie czy też życiu społecznym, zachować na przyszłość. Uczniowie gniewskiego gimnazjum recytowali też wiersze A.G.


 1. Ejankowski Jan: [Czterdzieści sześć] 46 lat Muzeum w Piasecznie. Cz.4 [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 42-45
  * W artykule dot. dziejów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie - informacja o sesji naukowej poświęconej 80-leciu powrotu Państwa Polskiego na Pomorze; na sesji referat pt. "Powitanie wojska polskiego w Starogardzie i Pelplinie w 1920 roku" wygłosił A.G.


 1. H.R.: Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej [sprawozdanie - nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 26
  * M.in. inf. o udziale senatora A.G. w uroczystościach w Tczewie, Malborku i Szymankowie. Na jednej z fot. A.G.


 1. Ickiewicz Kazimierz: Roman Landowski - twórca i redaktor Kociewskiego Magazynu Regionalnego. - Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 3, s. 6-9
  * W artykule wzmianki o A.G. jako autorze; także inf., że A.G. pełnił funkcję sekretarza redakcji w l. 1986-1989, a w l. 1994-2000 przewodniczył radzie programowej pisma.
  * Na fot. (z lat 80. XX w.) A.G. i Roman Landowski.


 1. Kruk Małgorzata: O obcowaniu z kociewską literaturą : echa VI Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 22-25
  * W artykule wzmianki o A.G. jako patronie honorowym imprezy, fundatorze nagród, a także autorze, którego utwory recytowali uczestnicy konkursu.


 1. Kruk Małgorzata: [Siódme] VII Nadwiślańskie Spotkanie Regionalne [sprawozdanie - nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 29
  * W sprawozdaniu wzmianka o uczestnictwie Senatora RP A.G. w sesji popularnonaukowej w Domu Kultury w Opaleniu (5.10.2013).


 1. Massowa Zofia: Dzień Patrona u Pasierba [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 23-25
  * W art. dot. obchodów Dnia Patrona - ks. Janusza St. Pasierba - w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie inf. o obecności senatora A.G. Na fot. podpisanej "Goście Ekonomika" na s. 24, w pierwszym rzędzie A.G.


 1. Mikołajewska Zyta: Jeszcze zaświeci słoneczko... : refleksje ze spotkania autorskiego Katarzyny Sturmowskiej, autorki książki o życiu i twórczości poetki ludowej Franciszki Powalskiej [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 46-47
  * W tekście przywołany senator A.G. jako jeden z gości zabierających głos podczas uroczystości. A.G. także na fot.


 1. Organizatorzy: Spotkania z Aniołami [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 2, s. 20-21
  * W artykule o imprezie "Spotkania z Aniołami" w Czarnej Wodzie wzmianki o udziale i wsparciu senatora A.G.


 1. Sturmowska Katarzyna: Elementarz gwary kociewskiej. Zeszyt ćwiczeń [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 1, s. 47
  * W artykule omawiającym publikację "Elementarz gwary kociewskiej : zeszyt ćwiczeń" - wydany przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury "Ognisko" - autorka podaje, że w drugim zeszycie omówiono sylwetki znanych regionalistów kociewskich, m.in. A.G.


 1. Szwoch Ryszard: Jak powstałKociewski Magazyn Regionalny. - Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 3, s. 3-5
  * W artykule wzmianki o A.G. jako sekretarzu redakcji w 1985 r.


 1. Wałaszewska Magdalena: Archeologia w Owidzu [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 4, s. 9-10
  * M.in. inf. o udziale A.G. w komitecie honorowym patronującym sesji popularnonaukowej "Pradzieje Pojezierza Starogardzkiego".


 1. Kociewska literatura wiecznie żywa // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 4, s. 22-26
  * O VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Lista laureatów konkursu recytatorskiego zawiera także nazwiska autorów i tytuły prezentowanych utworów, m.in. deklamowano utwory A.G. "Parzonka", "Ślimak", "Królewna z zadartym noskiem", "Świerszcz", "Zielona żaba", "Czarci Padołek", "Mrówka wyśpiewana", "Przepis na świeżego wroga".
  * Także inf., że Senator RP A.G. był jednym z patronów honorowych Festiwalu i fundatorem nagród specjalnych.
  * Na s. 25 fot. A.G. z nagrodzonymi przedszkolakami.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Starogard Gd., 16 kwietnia [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 2, s. 3
  * Wzmianka o udziale A.G. w promocji nowych wydawnictw kociewskich w MBP w Starogardzie Gd.


 1. Kargul Michał: Informacja z I spotkania organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego [sprawozdanie] // [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 1, s. 19
  * W tekście - dot. spotkania w tczewskiej Fabryce Sztuk 25.01.2014 r. samorządowców i regionalistów kociewskich w sprawie V Kongresu Kociewskiego - inf. o udziale senatora A.G.


 1. Kargul Michał: Przygotowania do V Kongresu Kociewskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 3, s. 42-43
  * W tekście wzmianka o udziale A.G. w spotkaniu samorządowców i regionalistów kociewskich w tczewskiej Fabryce Sztuk 25.01.2014. Celem spotkania było przedyskutowanie wstępnych założeń V Kongresu Kociewskiego w 2015 r.


 1. Kowalkowski Krzysztof: Kociewiacy z Trójmiasta są już od 8 lat razem [artykuł - nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 1, s. 30
  * W art. inf., że A.G. był jednym z członków założycieli Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Także o udziale A.G. w spotkaniu członków klubu 21.12.2014 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.


 1. Linkner Tadeusz: XX lat Biesiad Literackich [artykuł]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 4, s. 45-46
  * W artykule wielokrotnie przywołany A.G., twórca, organizator, uczestnik Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie.


 1. Pobłocki Hubert: Dubeltowy dochtor dla chwalby zes Kociewia [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 3, s. 18-19
  * W artykule (napisanym w dialekcie kociewskim) dot. nadania godności Doktora Honoris Causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Stefanowi Raszei - wzmianka o liście gratulacyjnym nadesłanym przez Senatora RP A.G. Pod artykułem zamieszczono także tekst listu.


 1. Płatek Sławomir: O poezji Kacpra Machowskiego [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 4, s. 47
  * Wzmianka o A.G., który przysłał autorowi recenzji wiersze Kacpra Machowskiego.


 1. Smagliński Ireneusz: Zabytki Pelplina wpisane na listę "Pomników Historii" [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny . - 2014, nr 2, s. 23-26
  * Relacja z wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pelplinie. M.in. fragment dot. wręczenia prezydentowi przez senatora A.G. kopii dokumentów rodziny Zielińskich, spokrewnionych z matką prezydenta. Na s. 24-25 A.G. na kilku fot. z wizyty prezydenta w Pelplinie.


 1. Łucarz Anna: Tożsamość regionalna na Kociewiu [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2014, nr 1, s. 12-18
  * W swoim art. autorka przywołuje uwagę A.G. nt. tożsamości (s. 13). A.G. pojawia się też jako pisarz w punkcie 34 załączonej ankiety "Tożsamość regionalna na Kociewiu".


 1. Działalność Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 4, s. 44
  * M.in. inf., że od 2008 przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego był A.G.


 1. Kalendarz imprez w ramach V Kongresu Kociewskiego // Kociewski Magazyn Regionalny - 2015, nr 2, s. 5
  * Senator A.G. figuruje jako organizator konferencji "Tożsamość regionalna", zaplanowane na 10.07.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Kościerzyna, 11 lipca [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 3, s. 3
  * Nota o XVI Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina". M.in. inf. o nagrodzie dla A.G. w kategorii literatury pomorskiej za książkę "Okno początku i końca".


 1. * Wydarzyło się na Kociewiu... : Tczew : 1 czerwca [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 2, s. 3
  * Nota o czytaniu baśni kociewskich autorstwa A.G. i Romana Landowskiego przy ławeczce Landowskiego w Tczewie. Imprezę z okazji Dnia Dziecka zorganizowała MBP w Tczewie, a baśnie czytał m.in. prezydent miasta. Więcej o imprezie w nr. 3, s. 24-26.


 1. Cherek Jacek: Jubileusz 30-lecia "Piaseckich Kociewiaków" [artykuł]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 1, s. 22-25
  * W sprawozdaniu z uroczystości, która odbyła się 19.12.2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, wzmianki o obecności senatora A.G.
  * A.G. na fot. na s. 25.


 1. Kalkowski Mirosław: Młodzi kociewscy publicyści nagrodzeni [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. -2015, nr 3, s. 48
  * Nota o zakończonym XVII Konkursie Publicystycznym im. Edmunda Falkowskiego dla uczniów. Inf. o obecności na uroczystym wręczeniu nagród w Państwowej Szkole Muzycznej w Starogardzie senatora A.G., który ufundował nagrodę dla najlepszego publicysty.


 1. Kargul Michał: [Piąty] V Kongres Kociewski stał się faktem [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 4, s. 8-10
  W artykule wzmianka o zorganizowaniu przez A.G. spotkania pt. "Współczesna tożsamość Kociewia" w Muzeum Ziemi Kociewskiej (10.07).
  * Na s. 8 fot. członków Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego w Pelplinie 10.02.2015 r., m.in. A.G.


 1. Kowalkowski Krzysztof: Spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków [artykuł]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 3, s. 15-16
  * Sprawozdanie ze spotkania w Ratuszu Staromiejskim 28.06.2015, m.in. inf. o udziale A.G.


 1. Pająkowska-Kensik Maria: O bardzo ważnych działaniach Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego [artykuł]. - Fot. // Kociewski Magazyn Regionalny - 2015, nr 2, s. 6-8
  Zawiera: List do Ministra Edukacji Narodowej podpisany przez senatora A.G. i senatora Kazimierza Kleinę z prośbą "o spowodowanie włączenia do programu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach lekcji regionalizmu". Także tekst wywiadu z senatorem A.G., wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Kultury i Środków przekazu i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego głównie o projekcie wprowadzenia do znowelizowanej ustawy o języku polskim rozdz. pt. "Ochrona, upowszechnianie i przeciwdziałanie zanikowi dialektów i gwar języka polskiego".


 1. Pobłocki Hubert: Król Jan III Sobieski patronem Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków [artykuł] // Kociewski Magazyn Regionalny - 2015, nr 1, s. 26
  * W sprawozdaniu z zebrania Klubu, które odbyło się 29.11.2014 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, m.in. inf. o zaprezentowaniu przez A.G. nowej książki reportażowej i kalendarza ze zdjęciami autorstwa A.G.


 1. Wiśniewski Bogdan: Poeci z Kociewia, o Kociewiu, na Kociewiu [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 4, s. 15
  * Inf. o koncercie poetycko-muzycznym zorganizowanym przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Bibliotekę Diecezjalna w Pelplinie, podczas którego Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis czytali wiersze poetów kociewskich, m.in. A.G. (25.11.2015).


 1. Ich już z nami nie ma... : wspomnienia o zasłużonych mieszkańcach naszej małej Ojczyzny [nota] // Gazeta Tczewska. - 2016, nr 28, s. 10
  * M.in. o A.G.


 1. Wydarzyło się na Kociewiu... : Czarna Woda, 8 października [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 4, s. 4
  * Inf. o 21. Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie poświęconej A.G. Referaty wygłosili: Andrzej Szwoch, Tadeusz Linkner i Tadeusz Kubiszewski. Dyskutowano nad formami upamiętnienia i promowania postaci i twórczości A.G.


 1. (Red.): Odszedł Andrzej Grzyb : kociewiak i działacz ZKP // Dziennik Bałtycki. - 2016, nr 164, dod. Trójmiasto, s. 15

 1. JT: Tłumy pożegnały śp. Andrzeja Grzyba // Gazeta Tczewska. - 2016, nr 28, s. 10

 1. Macholla Ewa: Andrzej Grzyb nie żyje : zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 64 lat // Dziennik Bałtycki. - 2016, nr 156, s. 4

 1. Rudko Halina: Pięknie, jak co roku : słów kilka o VIII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2016, nr 1, s. 23
  * W sprawozdaniu z Festiwalu Twórczości Kociewskiej w Tczewie (listopad 2015) wzmianka o poezji A.G. recytowanej przez uczestników konkursu.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Bajeczny ogród
  Beszczyńska Zofia: Poezja: stare i nowe : [recenzja] // Nowe Książki. - 1987, nr 9, s. 62-65
  * Recenzja ośmiu książek dla dzieci, fragment dot. wierszy A.G.


 1. Bajeczny ogród
  Kuczkowski Krzysztof: Recenzja : [recenzja] // Sztuka dla Dziecka. - 1988, nr 1, s. 43-44

 1. Baśnie z Kociewia
  b.a.: Ukazała się nowa książka... [nota]. - Rubryka "Nowości z regionu" // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2000, nr 1, s. 38
  * Brak tytułu, jako tytuł przyjęto incipit.


 1. Baśnie z Kociewia
  Waśkiewicz Andrzej K. Baśnie w "Kociewskim Magazynie Regionalnym" // W: O literaturze Kociewia : Biesiady Literackie : Czarna Woda 1993-2000 / pod red. Tadeusza Linknera. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski ; Pelpln : Bernardinum, 2003. - S. 235-238
  * Tekst wystąpienia A.K. Waśkiewicza podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie w 1996 r.
  * Niewielki fragment dot. trzech baśni A.G.
  * Pierwodruk pt. "Kociewski świat baśni" w: Kociewski Magazyn Regionalny. - Nr 15 (1996), s. 50-51.


 1. Cierpka tajemnica świata
  Senski Roman: Cierpkie tworzywo wierszy [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 2, s. 50-51

 1. Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć
  Joć Iwona: Nad Czarną Wodą... [recenzja] // Pomerania. - 2006, nr 7/8, s. 85
  * Podpisane: (ij).


 1. Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć
  Kuczkowski Krzysztof: Między historią a fikcją [recenzja] // Topos. - 2006, nr 5, s. 192-193

 1. Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć
  Kunicka Ewa: Ciągłość, czyli blaski i cienie losu [recenzja] // Pielgrzym. - 2006, nr 16, s. 26

 1. Jan Konrad : siedem żywotów i prawdziwa śmierć
  Nowa powieść o regionie [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny2006. - nr 2, s. 48-49
  * Zawiera notę dot. utworu, fragment Posłowia, fragment tekstu i fot. okładki.


 1. Kociewie - tajemnicza, pomorska kraina
  Pozorska Magda: Nowatorski album senatora [sprawozdanie] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 1, s. 20-21
  * Relacja z promocji w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie, 6.12.2011 r. Na s. 21 pięć fot. autorstwa A.G.


 1. Kociewie : serdeczne świata strony
  Rogaczewski Ryszard: Serdeczne świata strony // Kociewski Magazyn Regionalny - 2005, nr 4, s. 48, III okł.
  * Tekst wygłoszony w czasie promocji albumu 20.10.2005 w Starogardzie Gd. w ramach III Kongresu Kociewskiego. Ryszard Rogaczewski był autorem oprac. plastyczno-edytorskiego i dokonał wyboru fotografii do albumu.


 1. Kociewska książka kucharska
  Joć Iwona: Smaki cielesne i literackie [recenzja] // Pomerania. - 2008, nr 9, s. 37

 1. Kociewska książka kucharska
  Mazurek-Klein Anna: Kociewskie jadło [recenzja] // Pielgrzym. - 2008, nr 22, s. 25

 1. Kociewska książka kucharska
  Pobłocki Hubert: Kociewska książka kucharska [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2008,nr 3, s. 48, III okł.
  * W relacji ze spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków autor poświęca fragment prezentowanej podczas spotkania książce A.G.


 1. Miejsce na ziemi i inne drobiazgi
  Linkner Tadeusz: Podróż kończy się w domu czyli o "Miejscu na ziemi i innych drobiazgach" Andrzeja Grzyba słów kilka [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2013, nr 2, s. 48-III okł.

 1. Niechby i w niebie były szczupaki
  Gach Zbigniew: Proza bez prozy [recenzja] // Pomerania. - 2007, nr 10, s. 38

 1. Niechby i w niebie były szczupaki
  Gulda Przemysław: Losy podpatrzone [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 86, dod. Trójmiasto, z dn. 24.04.2007, s. 6

 1. Niechby i w niebie były szczupaki
  Kuczkowski Krzysztof: Widzenie poetyckie [recenzja] // Topos. - 2007, nr 4, s. 158-159

 1. Niecodziennik pomorski
  Kopeć Leszek. Posłowie / Leszek Kopeć // W: Grzyb Andrzej. Niecodziennik pomorski : wiersze i prozy mniejsze. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S. 91-92

 1. Niecodziennik pomorski
  Romanowski Michał: W świecie poezji [nota]. - Rubryka "Z regionalnego regału" // Kociewski Magazyn Regionalny // 2004, nr 4, s. 47-48, III okładka
  * Nota poświęcona tomowi A.G. "Niecodziennik pomorski" oraz książce Bożeny Ronowskiej "Ogród wyśniony". Zawiera też trzy wiersze A.G.: "Przedwiośnie"; "Żniwa"; "Wigilia II" oraz fragmenty posłowia Leszka Kopcia do "Niecodziennika"; także fot. okładki.


 1. Niecodziennik pomorski
  Jęsiak Anna: Niecodzienna codzienność [recenzja] // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr1, s. 24

 1. Niecodziennik pomorski
  Kuczkowski Krzysztof: Jestem wędrowcem okolicznym [recenzja] // Topos. - 2005, nr 1-2, s. 229-230

 1. Niecodziennik pomorski
  Linkner Tadeusz: Nieco dziennika wierszem i prozą : [szkic] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 2, s. 30-33

 1. Okno początku i końca
  Ryszkowski Janusz: Okno początku i końca [nota - recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2015, nr 1, s. III okł.

 1. Pejzaż okoliczny
  Starosta Ewa: W tym świecie nieletnim... // Fakty. - 1979, nr 48, s. 7
  * Recenzje trzech debiutanckich tomików wierszy, m.in. A.G.


 1. Pejzaż okoliczny
  Rusin Stefan: Pamiętnik przelotnych nastrojów : [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 5, s. 114

 1. Pejzaż okoliczny
  Złotorzycki Tadeusz: Obok boomu : [recenzja] // Nowe Książki. - 1980, nr 3, s. 35-36
  * Omówienie sześciu tomików gdańskich poetów, m.in. A.G.


 1. Prozy małe i mniejsze
  Landowski Roman: Prozy małe i mniejsze : [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2002, nr 2, s. 47

 1. Prozy małe i mniejsze
  sz: Małe prozy [nota] // Pomerania. - 2002, nr 7/8, s. 65

 1. Skrajem lasów
  Joachimiak Zbigniew: Skrajem, ani trochę w głąb [recenzja] // Litteraria. - 1976, listopad, s.[121-125]

 1. Skrajem lasów
  Siemińska Danuta: Skrajem lasów idące wołanie [recenzja] // Pomerania. - 1976, nr 2, s. 54

 1. Skrajem lasów
  Zawistowski Władysław: Ucieczka do natury Andrzeja Grzyba : [recenzja] //Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 118, s. 4

 1. Skrajem lasów
  Mrozowska Aldona: Ich czas [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 1/2, s. 5-17
  * Artykuł przeglądowy dot. twórczości 13 młodych poetów Wybrzeża, niedawno debiutujących tomikami poetyckimi. Autorka syntetycznie przedstawia "diagnozę egzystencji" poszczególnych poetów, poświęcając każdemu twórcy kilkanascie zdań. O tomiku A.G. - na s. 13.


 1. Szare kamyki
  Kuczkowski Krzysztof: Szare kamyki, białe anioły [recenzja] // Topos. - 1998, nr 3, s. 127-128

 1. Szkice regionalne
  Kuczkowski Krzysztof: Szkice Kociewskie : [recenzja] // Pomorze. - 1989, nr 1
  * Podpisane: Lektor.


 1. Uroda Kociewia
  Hamerska Patrycja: Uroda Kociewia [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 3, s. 42

 1. W krainie zapomnianej baśniNowe baśnie z Kociewia [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2005, nr 1, s. III okł.

 1. Zapiękna
  Hamerska PatrycjaDorsze, orły i leming : wieczór literacki z Andrzejem Grzybem [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2009, nr 3, s. 46-49
  * Materiał składa się głównie z zapisu rozmowy A.G. z prowadzącym spotkanie prof. Tadeuszem Kubiszewskim nt. książki "Dorsze, orły i leming". Ponadto zawiera krótką notę Patrycji Hamerskiej o książce "Zapiękna" s. III okł.).


 1. Zapiękna
  Lorkowski Piotr Wiktor. Posłowie // W: Grzyb Andrzej. Zapiękna. - Pelplin : Bernardinum, 2009. - S. 165-166
  * Dat.: Sopot, jesień 2008.


 1. Zapiękna
  Sokołowska Barbara: Andrzej Grzyb: "Czuję się bosko!" [recenzja] // Topos. - 2010, nr 6, s. 160-162

 1. Zawsze
  Kuczkowski Krzysztof : Czas na poezję : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 148, s. 6

 1. Ścieżka przez las. Czarna krew
  Dzianisz Paweł: Grzybowisko [recenzja] // Pomerania. - 2003, nr 7-8, s. 59
  * Podpisane: dzian.


 1. Ścieżka przez las. Czarna krew
  Linkner Tadeusz: O Andrzeja Grzyba ostatnich opowiadaniach [recenzja] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 4, s. 44-45

 1. Ścieżka przez las. Czarna krew
  Wyróżnienie IV Targów Książki Pomorskiej "Costerina" 2003 [nota] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 3, s. II okł.
  * Fragment recenzji Romana Landowskiego; także fot. okładki.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Kuczkowski Krzysztof: W środę... (Ani i Andrzejowi Grzybom) [wiersz] // Kociewski Magazyn Regionalny. - 1997, nr 3, s. 24

 1. Majewski Jan. Wiersze wybrane. - Starogard Gdański : Media - Kociewiak, 2007. - 48 s. * Dedykacja: Anecie Krawczyk, Andrzejowi Grzybowi, Krzysztofowi Lisowskiemu, Krzysztofowi Kuczkowskiemu oraz Hubertowi Pobłockiemu dedykuję ten tomik.

 1. Ryszkowski Janusz. Ogród poezji kociewskiej w Czarnej Wodzie, w pewien deszczowy październik (Andrzejowi Grzybowi i Tadeuszowi Linknerowi - ogrodnikom [wiersz] // W: Ryszkowski Janusz. Stacja przedostatnia. - Sopot, 2014. - S. 37. - (Biblioteka "Toposu" ; T. 101). - ISBN 978-83-61002-86-4

Informacje inneAndrzej Grzyb:
"Szanując historię i tradycję można i trzeba być otwartym na świat".
[Od redakcji // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 1, s. 2]

"Zagubionym czuje się ten, kto nie może powiedzieć, skąd pochodzi. [...] Powtarzamy nasze rodzinne opowieści, nosimy pod sercem zasługi i przewiny przodków, ich radości i cierpienia. Tak ukorzenieni pewniej stąpamy po ziemi".
[Uroda Kociewia, 2012]

"Szukajmy aniołów, spotykajmy się z ludźmi, szukajmy w sobie i przyjaciołach tego, co anielskie. Po prostu bądźmy otwartymi na świat, pracowitymi, porządnymi ludźmi".
[Od redakcji // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 3, s. 3]

"Warto marzyć. Ostatecznie i konsekwentnie dążyć do zrealizowania marzeń. Pracować wytrwale, żeby osiągnąć cel".
[Od redakcji // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2012, nr 2, s. 2]


O twórczości Andrzeja Grzyba
"Poezję Andrzeja Grzyba przepełnia rytm przyrody, cykliczność zamierania i odradzania się życia. Jest ona dojrzała, zdyscyplinowana i oszczędna, ale i refleksyjna, przynosząca pogodną i harmonijną wizję świata, przeciwwagę destrukcji i chaosowi".
[Jerzy Cherek. Kociewie sentymentalne // W: Kociewie : antologia poezji / wybór i wstęp Jerzy Cherek. - Starogard Gd., 2000. - S. 6]

Prozy małe i mniejsze
"Ten zbiór nie jest wynikiem wcześniej obmyślanego planu. On po prostu powstał. Każda z tych małych próz urodziła się w innym czasie, a przyczyną jej powstania był często nagły impuls. Całość wydawała mi się przynajmniej dostatecznie spójna.
Trudno w moim pisaniu nie dostrzec odniesień regionalnych, nigdy nie ukrywałem mojego przywiązania do Kociewia. Mam nadzieję, że to jedna z ich zalet, że moje prózki napisałem na tyle zgrabnie, ze znajdą Czytelników.
Moim skromnym zamiarem było zainteresować, skłonić do refleksji i zabawić. Czy nie przesadziłem z ambicją? Proszę ocenić".
[Andrzej Grzyb. Wstęp // W:Prozy małe i mniejsze, 2002]Ścieżka przez las. Czarna krew
"Najpierw jednak poprowadzi nas Grzyb »ścieżką przez las«, którą każdy kiedyś ruszał z rodzinnego domu w świat. O sąsiedzkich chałupach się tu mówi, wiejskich drogach, zarówno tych wychodzących, jak zapomnianych, i wreszcie o wiejskich ścieżkach, wśród których ta jedna zawsze jest najbliższa, bo wiodąca w dalekie i nieznane. Oczywiście, bez odpowiedniego przygotowania i przewodnika byłoby to niemożliwe. W rodzinnej przestrzeni okaże się nim dziadek, snujący pod kaflowym piecem dawne opowieści, jakby mimochodem pokazujący wnukowi niełatwe trwanie Pomorzan wplątanych w brutalną historię Europy. (...) Ponadto o mitycznym uniwersalizmie treści tych opowiadań nie można zapomnieć, który ciekawie przeplata się z mitami lokalnymi, rodzinnymi, z których później powstają legendy. Bowiem ich wręcz balladową mgiełką osnute są już teraz słowa Grzyba, w których sentyment do krainy dzieciństwa jest sprawą podobnie ważną, jak literacka jej kreacja między tym co najbliżej, a tym co najdalej, między wczoraj a dziś, co paradoksalnie pamięci o minionych zdarzeniach staje się najbliższe".
[Tadeusz Linkner: O Andrzeja Grzyba ostatnich opowiadaniach // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2003, nr 4, s. 22-23]

Niecodziennik pomorski
"Ale to są rzadkie przypadki, kiedy poeta sięga po jakiekolwiek środki stylistyczne, wyróżniające się tym bardziej na tle niezwykle prostej, można by powiedzieć, elementarnej narracji z najzwyklejszych, najbłahszych fragmentów życia, w dodatku życia wiejskiego, płynącego wolno, z namysłem jakimś, jak rzeka pojawiająca się tam wiele razy, ocieniona pięknym borem i zmierzająca w stronę jakiegoś odległego celu. Większość wierszy niemal obywa się bez porównań, metafor i innych środków wyrazu i w tym upatruję największe ryzyko podjęte przez autora niewątpliwie świadomego swojego wyboru. Otóż może on zostać posądzony o nadmierna prostotę opisu, w którym rzecz opisywana jest dosłownie, uczucia także i cały świat również pokazany jest najzwyklej jak można".
[Leszek Kopeć. Posłowie do: A.G. Niecodziennik pomorski. - Pelplin, 2004]

Jan Konrad
"Tematem nowej książki Andrzeja Grzyba jest żywot Jana Konrada, będący utożsamieniem, trwaniem pomorskiej rodziny targanej przez wichry historii, a żyjącej na pograniczu kociewsko-borowiacko-kaszubskim. Równoprawnym bohaterem powieści - jak to często bywa u tego autora - jest uroda regionu przemieniająca się zgodnie z rytmem pór roku, to także baśniowe dziwy na tle codzienności małej wsi".
[Nowa powieść o regionie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 48]

"Zarówno w formie jak i w treści nie dbałem o modę. To, co miałem do powiedzenia, opowiedziałem uczciwie i szczerze, dobrze wiedząc, że balansuję na na cienkiej nitce zawieszonej między historią a fikcją
Nie zamierzałem w tej opowieści nikogo szokować, nie mnożyłem zdarzeń, nie poganiałem ich do galopu. Po prostu opowieść moja pokazuje życie w naturalnych czasu przemianach, życie na pograniczu lasów i pól, na pograniczu czasów i regionów, języków i obyczajów. Może zresztą chciałbym tylko, żeby moja opowieść wszystko to zawierała".
[Andrzej Grzyb. Posłowie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2006, nr 2, s. 48-49]

Niecodziennik pomorski
"Tutaj mamy wśród tematów wielkie zamieszanie, jak to z impresjami i zapiskami w dzienniku, a tym bardziej w »Niecodzienniku«..., bywa. (...) Różnych myśli i refleksji jawi się przy tym tak wiele, jakby działo się to podczas lektury poetyckiego tekstu zawsze bardziej uniwersalnego od prozatorskiej wypowiedzi, nie mówiąc już przy tym o poetyckiej ironii, satyrze i grotesce, bo tego też jest tu niemało. Sprawia to wrażenie, jakby Grzyb nie mógł nacieszyć się prozatorskim słowem, które wobec poetyckiego bez specjalnego kłopotu pozwala mu mówić o zaobserwowanych w życiu scenkach, choć przy tym bez lakonicznych sformułowań i poetyckiej aury trudno się obejść. (...) Bowiem jak rodzajowe scenki wychodzą Grzybowi po prozatorsku! doskonale, a i ze zdającymi sprawę z filozofii życia też nie ma kłopotu. Tego najlepiej nauczyło go poetyckie terminowanie. (...) Najlepiej byłoby, gdyby zacytowano w tym momencie wskazane impresje, ponieważ ich treść jest tak syntetyczna, że nawet najpełniejsze omówienie czyni im krzywdę. Dlatego trzeba »prozy mniejsze« Grzyba samemu czytać i samemu nad nimi rozmyślać. Wszak niełatwo wypisywać z nich jakiekolwiek sentencje, nawet finalne, bo poza kontekstem tracą wiele ze swego refleksyjnego znaczenia. Nie można jednak wśród nich przemilczeć tej najważniejszej, mającej charakter credo pisarza: »Żeby dobrze pisać, trzeba wpierw dobrze widzieć«. Z tym oczywiście Grzyb nie ma kłopotu! Jest doskonałym obserwatorem i umie każdą sprawę tak w swoim poetycko-prozatorskim tomiku w »wiersze i prozy mniejsze« artystycznie przetworzyć, że ich treść okazuje się interesująca i zawsze godna interpretacji".
[Tadeusz Linkner: Metamorfoza poety - Andrzeja Grzyba. Cz. 1 // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 2, s. 46-47]

Łososie w krainie niedźwiedzi
"W każdym [reportażu] niczym malarz i poeta zarazem zdaje sprawę z widzianych obrazów natury. (...) W reporterskiej opowieści znajdujemy artystycznie bogatą kronikę podróży po Alasce i wiele o łowieniu łososi w rzece Kenai. A przy okazji spotyka się tam takie liryczne spowiedzi z własnych przeżyć, jak chociażby ta z wycieczką ku swoim stronom skojarzona: »W szafirowej wodzie Kenai widziałem odbicie, lecz przeze mnie płynęła moja Czarna Woda. Jak zawsze ta sama. Moja«. I jakby tego było mało, coraz spotykamy tu refleksje nad życiem, człowieczym losem i jego małością wobec przyrody i natury, które z poetyckimi mają też wiele wspólnego".
[Tadeusz Linkner: Metamorfoza poety - Andrzeja Grzyba. Cz. 2 // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2010, nr 3, s. 46-48]

Baśniowe Kociewie
"Można by pokusić się o stwierdzenie, że baśnie te tworzą portret mieszkańców Kociewia i samego regionu - pięknej i łagodnej krainy z »galilejską urodą« (...) Kociewiacy w »Baśniowym Kociewiu« to ludzie pełni pokory i szacunku do świata, za każdy jego skrawek są Stwórcy wdzięczni. (...) W baśniach Andrzeja Grzyba przeważa dobro. Nie ma w nich jednak bohaterów jednoznacznie złych. Diabeł jest mało diabelski a przemądrzały i skąpy sąsiad w baśni »Gotuj, garnku, gotuj, bo dzieci moje głodne« z czasem zmienia swoje postępowanie. (...) Czytając baśnie Andrzeja Grzyba nie sposób się też nudzić. Wartki i ciekawy sposób prowadzenia narracji skłania do lektury (...). Jest to niezwykle cenna i ważna książka, ponieważ pokazuje, że to co piękne i interesujące znajduje się tak naprawdę blisko nas. Jak na baśnie przystało, w każdej z nich znajduje się jakiś morał, pouczenie, co zbliża je do bajek, ale morałów tych nie postrzega się jako przestróg, odgórnych nakazów określonego zachowania się (jak to ma miejsce czasami w wielu baśniach), ale przyjmuje się je z uśmiechem i spokojem, bo jest w nich dużo pokory, mądrości i ludzkiej życzliwości".
[Patrycja Hamerska: Baśniowe Kociewie // Kociewski Magazyn Regionalny. - 2011, nr 2, s. 48-III okł.]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza