strona główna
Pisarz:
Stanisław Dąbrowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne



 (c)2002 InfoServe.pl
 
Stanisław Dąbrowski


Ur. 1930, zm. 2007
Pseudonimy: Włodzimierz Wyszehradzki
Poeta, teoretyk literatury, krytyk literacki


Hasło w trakcie opracowania.


Wiersze, rozprawy, szkice, recenzje, artykuły, polemiki S.D. ukazywały się m.in. w czasopismach:
Dziennik Bałtycki (1954-55, 1957, 1959-60, 1969, 1975, 1990); Głos Wybrzeża (1955-57, 1959-60, 1962, 1964, 1966, 1972-75, 1990); Skrzydlata Polska (1956); Sztandar Ludu (1956); Ziemia i Morze (1956); Pomorze (1957-1960, 1964-66); Głos Szczeciński (1962, 1966); Itd (1962); Litery (1963-66, 1973); Kierunki (1965); Kultura (1965); Pamiętnik Literacki (1965-66, 1968, 1970-72, 1975, 1978, 1980, 1982-91, 1994, 1996, 2004); Przegląd Humanistyczny (1965, 1968, 1977, 1979, 1987-91, 1993, 2001); Współczesność (1965-66); Zagadnienia Rodzajów Literackich (1967); Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie (1969, 1973, 1978, 1989); Życie i Myśl (1971-72); Pamiętnik Teatralny (1972); Ruch Literacki (1972-74, 1976-79, 1981, 1983, 1986); Teksty (1972, 1975-81); Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Historycznoliterackie (1972, 1976-77, 1979, 1982); Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Językoznawcze (1973, 1975); Nowy Wyraz (1974, 1977); Czas (1975); Fakty (1975); Poezja (1975-76, 1979-82); Miesięcznik Literacki (1976, 1985) ; Nurt (1976); Zeszyty Naukowe KUL (1976-77); Punkt (1978-79, 1981); Roczniki Humanistyczne KUL (1978, 1980, 1982); Ruch Filozoficzny (1976, 1980-81, 1985-94, 1999-01); Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filozofia i Socjologia (1979); Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (1980); Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica (1980); Studia Filozoficzne (1981); Prace Naukowe UŚ (1981); Solidarność (1981); Podpunkt (1983, 1985, 1988); Znak (1983, 1991, 1999); Osnowa (1986); Studia Semiologiczne (1986, 1993); Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia Rosyjska (1986, 1987); Kultura i Społeczeństwo (1987); Impuls (1989); Po prostu (1990); Tytuł (1991); Twórczość (1994); Teksty Drugie (1996); Migotania, Przejaśnienia (2005-06); Poradnik Językowy (2005).


Zbiory wierszy:
1956 Jedyna miłość
1959 Szyderstwa i trwogi
1968 Dno widnokręgu
1970 W ciemnościach dnia; wyd. 2 1992
1972 Dawniej i teraz
1976 Sny wielokrotne
1978 Obrazy
1980 Album niemieckie
1991 Na pustej drodze (wiersze oliwskie)
1992 Pętlą przez las (wiersze oliwskie)
1992 Z rozproszenia
1995 Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki
1995 Przeszczep serca i słowa
1995 Wiersz z drogą współbieżny (wiersze oliwskie)
Rozprawy i szkice literackie:
1974 Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej : próba analizy i krytyki
1977 Literatura i literackość : zagadnienia, spory, wnioski
1979 Między wiedzą "pustą" a wiedzą dowolną : analizy i krytyki wybranych wypowiedzi teoretycznoliterackich
1983 Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje
1988 Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna : zbiór rozpraw
1993 Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka : studia i szkice

Bibliografię oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów




TWÓRCZOŚĆ



Wydawnictwa zwarte



 1. Tajemnica a metody ze stanowiska wiedzy o literaturze [rozprawy]. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. - 256 s.
  ISBN 978-83-7326-582-0
 1. Jedyna miłość [wiersze] / okł. proj. Tadeusz Babicz. - Warszawa : Czytelnik, 1956. - 89 s. ; 20,0 x13,5 cm
      Dedykacja: Matce i Bratu
      Zawartość: Idę z myślą: Słowo wstępne ; Poezja ; Na śmierć K.I. Gałczyńskiego [dat.: 7 grudnia 1953] ; Pamięci Juliana Tuwima [dat.: 28 grudnia 1953] ; Uciszenie ; Leopoldowi Staffowi: Zasłuchanie ; Widzę ; Autorowi "Wikliny" ; Zaduma (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi) ; Powołanie ; Łowy ; Brzoza ; Leśna droga ; Świt ; Zmierzch ; Na tropach piękna ; Wyznane ; Twórczość ; Clara et distincta perceptio: Incunabula ; Maturitas ; Światła nad głębią ; Moc ; Z doliny ; Muzyka świtu ; Następstwa ; Figura gimnastyczna ; Linoskoczek ; Akrobacja ; Tancerz (zespołowi cygańskiemu "Roma") ; Mutatio ; Podołam ; Radość pięcioletnia ; Przygoda ; Przeciw wojnie ; Żołnierzowi z radzieckiego patrolu pułkownika Skopenki ; Zeuksis ; Paralela ; Wysycha struga ; O, Leonardo ... [dat.: 13 października 1953] ; Nimfie tańczącej na fresku ; Nad nurtem ; Siewca ; Lot. - Nie podzielone z nikim: Szyderstwo ; Pomysł ; Parabola ; Barbarze ; Farsa (I-VI) ; Echa ; Miłość ; Bo ty jesteś... (I-III) ; Wróżce ; Przypowieść ; Zachwyt ; Ucałowania ; Pouczenie ; Zmarłej: Żałość (I-II) ; Wspomnienia (I-IV) ; Żegnanie(I-III).
  Gałczyński Konstanty Ildefons - kult ; Tuwim Julian - kult ; Staff Leopold - kult ; Iwaszkiewicz Jarosław - kult ; Roma, zespół taneczny - kult ;

 1. Szyderstwa i trwogi [wiersze] / okładka i strona tytułowa Ali Bunsch. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1959. - 82 s. ; 16,5 x 12,0 cm
      Dedykacja: Barbarze
      Zawartość: Plon na rozdrożu ; Wieczór ; Rezygnacja (Pamięci Ojca) ; Peritus ; Upiorne ; Sekret ; Dichtung und Wahrheit (I-II) ; Gehenna ; Mikroapokalipsa ; Ja ; Świadkowie ; Niewidomy ; Pacynkami ; Dogmaty ; Patrzenie ; W drodze ; Jesień ; Rzut serca ; Akwaforta ; Szarą godziną ; Mit litosny ; Hellada ; Orationes ; Eklogi (I-II) ; Pośredniczce ; Czas idzie ; List ojcowski ; Z wysiłkiem ; Dopełnisz ; Gorycz i wstyd ; Nawiedzenia ; Kamień ; Obłąkanie ; Koneserom ; Nokturn ; Barbarze ; Nie wiem ; Pora roku ; Oczekiwanie ; Po latach ; Przeznaczenie ; Pielgrzymi ; Haggada ; Na przełęczy ; Ciosy ; Tajemnica ; Pocieszenie ; Wiara ; Korcyr ; Twarzą wstecz ; Nad własnym dnem ; Ananke ; Ars poetica ; Ojcu ; Uroki ; Mitologia ; Wędrówki ; Desperacja ; Obsesja ; Ballada ; Za wszelką cenę ; Świadomość ; Przesilenie ; Zbawienie ; Wśród drzew ; Prośba ; W grudniu ; Miłość ; Za dnia.

 1. Dno widnokręgu [wiersze] / okł. i il. Janina Śpiewak. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968. - 131 s. ; 16,5 x 12,0 cm
      Dedykacja: Matce
      Zawartość: Ziemia ; Wracam. - Szewna: Negatyw ; Opatrzność ; Lata ; Dom ; Dojście ; Ocalenie ; Żywoty ; Eden ; Rybak ; Szewna. - Jedyna miłość: Bezczas ; Ogród ; Odwety ; Rozmowa ; Colombinie ; Tobie ; Nieme ; Obroty ; Sopot ; Czas luty ; Jedyna miłość ; Zawsze ; Elegia ; Słuchaj bez gniewu ; Sumienie. - Praesens historicum: Tezeusze ; Goniec ; Żegluga ; Lot ; Śmierć ; Vanitas vanitatum ; Noc ; Dogmaty ; Wczorajsze teraz ; Czasowi umarłych ; Synkowi rozstrzelanej ; Nokturn ; Miłość ; Tragedia ; Mów! ; Straż ; Paskinada ; Absurdum ; Sąd ; Praesens historicum ; Eksperyment ; Geniusze ; Korekty ; Drzewo ; Dojścia ; Rodzina ; Głowa ; Ballada podmiejska ; Szkic do portretu ; "Wieczór". - Pod niebem: Na przegonie ; Studium chwili ; Widok ; Południe ; Mojry ; Kąpiące się ; Dźwięk ; Pejzażem ; Szkic ; Ku morzu ; Orłowo ; Sztorm ; Port ; Studia brzeźnieńskie (I-IV) ; Ultima Thule. - Sobowtóry: Transformizcja ; Wśród ludzi ; Koda amfibrachiczna ; Za chwilę ; Anachoretyzm ; Nic ; Nostalgia ; Vanitas ; Gloria ; Chwyt ; Wnętrze ; Wet za wet ; Pokonany ; Ulica ; "Wszechwiedza" ; Pytania ; Następstwa ; Przemysł ; Alienacje ; Wygnanie ; Robota ; Gwałt ; Ars versificatoria ; Stara bajka ; Nadzieja ; Odrodzenia.
  * Wiersz "Wczorajsze teraz" znalazł się wśród 25 najlepszych wierszy 1968 r. Ogłoszenie wyników odbyło się na imprezie poetyckiej "Poezja polska w 1968 roku", zorganizowanej przez Klub Studentów UW "Hybrydy".
  Szewna, woj. świętokrzyskie - beletrystyka ; Sopot, woj. pomorskie - beletrystyka ; Gdynia Orłowo - beletrystyka ; Gdańsk Brzeżno - beletrystyka ;

 1. W ciemnościach dnia [wiersze] / okl. proj. Adam Korpak. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1970. - 106 s. ; 19, 5 x 13,0 cm
  Wyd. 2 Rumia : nakł. aut., 1992. - 106 s. : fot. ; 21,0 x 13,5 cm [zawiera ponadto: Od autora (dat.: Rumia, grudzień 1991) oraz notę biograficzną na III i IV okl.]
      Dedykacja: Pamięci Ojca
      Zawartość: Grudzień (dat.: 1965) ; Przypowieść (I-II) (dat.: 1957). - Dno widnokręgu: Do matki (dat.: 1960) ; Słowem chorym (dat.: 1957) ; Świadectwo (dat.: 1959) ; Agon (dat.: 1957) ; Wygnanie (dat.: 1961) ; Opieka (dat.: 1965) ; Stwarzanie (dat.: 1967) ; Powroty (dat.: 1966) ; O (dat.: 1955) ; Fotografie (dat.: 1965) ; Zjawy (dat.: 1959) ; Tropizmy (dat.: 1959). - Studnia: Studnia (dat.: 1967) ; Kolekcja (dat.: 1965) ; Proces (dat.: 1959) ; Głosy (dat.: 1960) ; Lata (dat.: 1957) ; Trawestacja (dat.: 1963) ; Miłość (dat.: 1956) ; Doba zmyślona (dat.: 1957) ; Powrót (dat.: 1966) ; Bezczas (dat.: 1967). - Pod niebem: Rysunek (dat.: 1965) ; Sudety (dat.: 1967) ; Las (dat.: 1965) ; Wodospad (dat.: 1967) ; Wieczór (dat.: 1967) ; Koń w nocy (dat.: 1966) ; Przelot ptasi (dat.: 1967) ; Pejzaż letni (dat.: 1965) ; Ule (dat.: 1967) ; Martwa natura I (dat.: 1965) ; Chwila (dat.: 1967) ; Postaci z obrazu (dat.: 1965) ; Pińczów czarny (dat.: 1967) ; Martwa natura z deszczem (dat.: 1967) ; W oknie (dat.: 1966) ; Izba (dat.: 1966) ; Śledzie (dat.: 1966) ; Ryba (dat.: 1966) ; Martwa natura II (dat.: 1966) ; Morze wieczorem (dat.: 1967). - Z rzeźb i obrazów: Autoportret z ptakiem (dat.: 1965) ; Portrecik (dat.: 1965) ; Rzeźba I (dat.: 1967) ; Martwa natura III (dat.: 1966) ; Pejzaż szary (dat.: 1965) ; Mnożenie bytów (dat.: 1966) ; Studium szkicu (dat.: 1964) ; Inne pejzaże (dat.: 1966) ; Rysunek konia w galopie (dat.: 1967) ; Rzeźba II (dat.: 1966) ; Czworonóg (dat.: 1966) ; Kompozycja barwna (dat.: 1966) ; Ceramika (dat.: 1966) ; Głowa (dat.: 1966). - Rekonstrukcje jawy: Legenda (dat.: 1965) ; Gad (dat.: 1965) ; O Adonai (dat.: 1964) ; Hagar (dat.: 1961) ; Wybiegli (I-II) (dat.: 1958) ; Żołnierz (dat.: 1965) ; Eksplozja (dat.: 1966) ; Strzelnica (dat.: 1965) ; Oni (dat.: 1965) ; Jego autoportret (dat.: 1967) ; Piramida (dat.: 1966) ; Wieża Babel (dat.: 1966) ; Król (dat.: 1966) ; Bunt (dat.: 1967) ; Thanatos (dat.: 1962); Ikona (dat.: 1965) ; Burza (dat.: 1967) ; Postacie (dat.: 1965) ; Rzeźba Ikara (dat.: 1967) ; Z ulicy (dat.: 1967) ; Zakręt (dat.: 1966) ; Alienacje I (dat.: 1965) ; Alienacje II (dat.: 1965) ; Alienacje III (dat.: 1965) ; Akwaforta I (dat.: 1967) ; Akwaforta II (dat.: 1967) ; Linoryt (dat.: 1966) ; Kosmos (dat.: 1964).
  * Datowania zostały dodane przez Autora w wydaniu drugim.

 1. Dawniej i teraz [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1972. - 130 s. ; 15,5 x 15,0 cm
      Dedykacja: Matce - zawsze
      Zawartość: Bezczas: Północ ; Perswazja ; Wieczorem ; To tu ; Inny świat ; Przed obrazem ; Po filmie ; Epifaneia ; Znowu ; Syn marnotrawny ; Soliloquia ; Kery ; Nad rysunkami ; Rzeźbie ; "Portret" Olgi Boznańskiej ; Nikt? ; Dosłyszalne ; Ufne ; Nokturn ; Obraz codzienny ; Kompozycja zimowa ; Wstecz ; Złudzenie? - Anamorfozy: Rzeźba ; Helena ; Na dziedzińcu ; Moment ; Don Kichote ; Forma ; Przyjście ; Katom ; Vitrix causa (Erykowi Sojce) ; Ruiny ; Praesens perpetuum ; Czuwanie ; Grudzień ; Poliptyk ; Drzeworyt Kuran-Boguckiej ; Z przypowieści ; Akwaforta Zygmunta Magera ; Inscenizacja ; Aktor ; "Sanatorium" Józefa Gielniaka ; Anastazja. - Przyświecie: Ryba ; Do... ; Materia ; Gaśnięcie form ; Układ ; Id ; Rygor ; Te postacie... ; W milczeniu ; Opieka ; Odpoczywający ; Ballada ; Bal ; Człekopodobność ; Podróż ; W obejściu Jerzego Beresia ; Onufryjewo ; Apostrofa ; Ludkowie ; Świątek ; Rzeźba Smolany ; Przemienienie ; Pejzażyk ; "Motyle" Leona Chwistka ; "Hiszpania" Tytusa Czyżewskiego ; "Krajobraz" Jerzego Tchórzewskiego ; "Porwanie królewny" ; Cyrk wariatów ; "Lalki" Witolda Wojtkiewicza ; Modlitwa. - Pod niebem: Chmury i skały ; Śnieżnik ; Beskidy ; Pod Równią ; Na Złotówce ; Nad Wielkim Stawem ; Wśród gór ; Zaśpiew [dot. Bukowiny] ; Chwila ; Poranek ; Szkice do pejzażu ; Pejzaż z Brodnicy ; Krajobraz (szkoła holenderska XVII w.) ; Biały dzień ; Wnętrze katedry (fragment) ; Linoryt Ewy Śliwińskiej ; Witold Wojtkiewicz: "Mi-carème w Paryżu" ; "Kompozycja czerwona" Stanisława Borysowskiego ; Przy tamie ; Kompozycja ; Droga na Kociewiu ; Lipiec ; Kaplica ; Mieszkańcy ; Sierpień ; Pejzaż kaszubski ; Kościół na skarpie.
  * Wg wypowiedzi S.D. na spotkaniu z młodzieżą I L.O. w Gdańsku 17.10.1980 r. następujące wiersze z tego tomu dot. Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu: Poliptyk ; Drzeworyt Kuran-Boguckiej ; Z przypowieści ; Akwaforta Zygmunta Magera. (zob. w dziale wypowiedzi: Między dawnymi a naszymi laty, 1980 r.).
  Boznańska Olga - Portret - beletrystyka ; Sojka Erich - kult ; Kuran-Bogucka Irena - twórczość - beletrystyka - Komuna Paryska ; Mager Zygmunt - twórczość - beletrystyka ; Gielniak Józef - Sanatorium - beletrystyka ; Bereś Jerzy - beletrystyka ; Onufryjewo, woj. warmińsko-mazurskie - beletrystyka ; Smolana Adam - twórczość - beletrystyka ; Chwistek Leon - Motyle - beletrystyka ; Czyżewski Tytus - Hiszpania - beletrystyka ; Tchórzewski Jerzy - Krajobraz - beletrystyka ; Wojtkiewicz Witold - Lalki - beltrystyka ; Śnieżnik - beletrystyka ; Śliwińska Ewa - twórczość - beletrystyka ; Wojtkiewicz Witold - Mi-carème w Paryżu - beletrystyka ; Borysowski Stanisław - Kompozycja czerwona - beletrystyka ; Kociewie - beletrystyka ; Kaszuby - beletrystyka ; Malarstwo - beletrystyka ; Rzeźba - beletrystyka ; Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie - beletrystyka ; Śnieżnik, szczyt w Sudetach - beletrystyka ; Polana Złotówka, Karkonosze - beletrystyka ; Pod Równią, Karkonosze - beletrystyka ; Grudzień 1980 r. - beletrystyka ; Bukowina - beletrystyka ;

 1. Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej : próba analizy i krytyki [rozprawa] / obwol. i okł. projektował Andrzej Markowicz. - Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974. - 317 s. : streszcz. ang., ros. ; 21,0 x 14,5 cm. - (Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; Seria Monografii ; 47)
      Dedykacja: Jedynemu świadkowi powstawania tej pracy, mojej Matce, bo dzięki Niej nie opadły mi wtedy ręce
      Zawartość: S. 9-99: Cz. I. Z problematyki ewoluującej teorii: S. 11-20: I. Zamiary i założenia ; S. 21-34: II. Autorewizjonizm Skwarczyńskiej. Rozwój przez zmienność ; S. 35-42: III. Pokusa normatywizmu ; S. 43-50: IV. Strukturalizm i funkcjonalizm ; S. 51-99: V. Od teorii literatury stosowanej do teorii komunikatu językowego. - S. 101-296: Cz. II. Z problematyki tomu III "Wstępu do nauki o literaturze" Stefanii Skwarczyńskiej: S.103-112: I. Zastrzeżenia szczegółowe do tomu III "Wstępu do nauki o literaturze" S. Skwarczyńskiej. Drobne uwagi ; S. 113-124: II. Nowa propozycja genologiczna ; S. 125-134: III. Dylematy nauki ; S. 135-147: IV. Proklamacja filozoficznej neutralności i faktyczne uwikłania filozoficzne ; S. 148-161: V. Problem bytów i przedmiotów ; S. 162-289: VI. Przedmiot genologiczny ; S. 290-296: VII. Dopowiedź.
  * Jak pisze Autor: "Niniejsza książka stanowi - materiałowo i problemowo - dokładnie połowę rozprawy doktorskiej (...) przedłożonej Wydziałowi Filologicznemu UJ w r. 1969". [s. 18]
  Skwarczyńska Stefania - twórczość - opracowania ;

 1. Sny wielokrotne [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. - 130 s. ; 16,0 x 15,5 cm
      Dedykacja: Tobie - wbrew Tobie
      Zawartość: Pod niebem: Z okna (I) ; Ulica Grodzka ; Stare miasto ; Pejzaż z Mrągowa ; Pejzaż z Łeby ; Cetniewo ; Mustiuga ; Rybak ; Latarnia morska ; Linoryt ; Pejzaż z Dłutowa ; W wietrze ; Krajobraz z wieżą ; Przed burzą ; Powrót ; Pińczów ; Pod wieczór ; „Kołomyjka” Teodora Aksentowicza ; Kwiaty ; U sąsiadów ; Idylla ; Pejzaż ; Z okna (II) ; Jesień ; Zimowy dzień. – Z rysunków i obrazów: Portrety Haliny Chrostowskieej ; Dwoje ; Młodzieniec ; Dama z kwiatem ; Portret kobiecy ; Obecność ; Ona ; Przedzmierzch ; Ceramika (I) ; Martwe natury Stanisława Wójcika ; Martwe natury ; „Cyneraria” Jana Cybisa ; Ceramika (II) ; Rysunek ; Obrazy Jacka Żuławskiego ; „Pejzaż holenderski” Piotra Zajęckiego ; „Totemy” Józefa Łukomskiego ; „Pożar w nocy” Egberta van der Poela ; Zdarzenie ; Etiuda malarska ; Beskid ; Technika. – Z ptakiem i gwiazdą: Cyrk z gwiazdą ; W czerwonym kręgu ; Serce cyrku ; Rysunek barwny z 1957 r. ; Pustynia ; Cyrk z żółtym clownem ; Malarz i ptak ; Krajobraz ; Kochankowie ; Przed laty ; Sny ; Schemat z wariacjami ; Urojenie ; Ze snu. – Rekonstrukcja jawy: Zwiastowanie ; Pastorałka ; Genesis ; Kiejstuta Bereźnickiego „Zdjęcie z belkowań’ ; Kazimierz Nowacki „Nokturn” ; Józefa Wnukowa „Ptaki” ; Obraz ; Nieprzedawnione (Na obraz Kiejstuta Bereźnickiego „Zejście I”) [dat.: 11.03.1976] ; Stanisław Wejman „Gość” ; Stanisław Wejman „Bohaterowie” ; Rzeźba Ewy Szczodrowskiej ; Przedczas ; Rozmow ze szczurem ; Linoryt Janiny Krauze ; Tempera. – Dawniej i teraz: Wam ; Andrzej Nowacki „Zwierzenie” ; Z brzegu ; Nasz niepokój ; Dopołudnie ; Pewność ; Zagroda ; W sadzie ; Do wnętrza ; Dar ; Wnętrze ; Spełnienie ; Ekloga ; Teraz ; Gwasz ; Miłość ; Drzwi otwarte ; Zaręczyny ; Doświadczenia ; Z progu ; Samotna ; W Jelitkowie ; Elegia (I) ; Stanisław Chlebowski „Tulipany w wazonie” ; Trwa pustka ; Elegia (II) ; Architektura ; Wiadukt ; Mieczysławowi Czychowskimu [dat.: „Żak” 1.08.1962].
  * Na IV okł. nota o autorze.
  Gdańsk – ulica Grodzka – beletrystyka ; Gdańsk – Główne Miasto – beletrystyka ; Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie – beletrystyka ; Łeba, woj. pomorskie – beletrystyka ; Cetniewo – woj. pomorskie – beletrystyka ; Dłutowo, woj. mazowieckie – beletrystyka ; Pińczów, woj. świętokrzyskie – beletrystyka ; Aksentowicz Teodor – Kołomyjka – beletrystyka ; Chrostowska Halina – twórczość – beletrystyka ; Wójcik Stanisław – twórczość – beletrystyka ; Cybis Jan – Cyganeria – beletrystyka ; Żuławski Jacek – twórczość – beletrystyka ; Zajęcki Piotr – Pejzaż holenderski ; Łukomski Józef – Totemy ; Van der Poel Egbert – Pożar w nocy – beletrystyka ; Bereźnicki Kiejstut – Zdjęcie z belkowań – beletrystyka ; Nowacki Kazimierz – Nokturn – beletrystyka ; Wnukowa Józefa – Ptaki - beletrystyka ; Bereźnicki Kiejstut – Zejście I – beletrystyka ; Wejman Stanisław – Gość – beletrystyka ; Wejman Stanisław – Bohaterowie – beletrystyka ; Szczodrowska Ewa – twórczość – beletrystyka ; Krauze Janina – twórczość – beletrystyka ; Nowacki Andrzej – Zwierzenia – beletrystyka ; Gdańsk – Jelitkowo – beletrystyka ; Chlebowski Stanisław – Tulipany w wazonie – beletrystyka ; Czychowski Mieczysław – kult ; Malarstwo – beletrystyka ; Rzeźba – beletrystyka ;

 1. Literatura i literackość : zagadnienia, spory, wnioski [rozprawy] / okł. projektował Janusz Wysocki. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. - 318 : fot. ; 19,5 x 12,5 cm
      Dedykacja: Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi mojemu Promotorowi ze szczerą wdzięcznośćią
      Zawartość: S. 7-152: Cz. I. Literatura jako obszar tworów językowych: S. 8-28: Rozdz. I. Preliminaria ; S. 29-73: Rozdz. II. Zakres znaczeniowy terminu "literatura" a faktyczny materiał badań literackich ; S. 74-94: Rozdz. III. Słowo jako tworzywo literatury ; S. 95-152: Rozdz. IV. Aspekt literacki tekstu. - S. 153-216: Cz. II. Literatura jako obszar tworów także-językowych: S. 154-196: Rozdz. V. Zakwestionowanie tezy o wyłączności tworzywa językowego w dziele literackim; S. 197-216: Rozdz. VI. W sprawie przedmiotu wiedzy o literaturze. - S. 217-241: Cz. III. Uzupełnienie: S. 218-241: Rozdz. VII. Z zagadnień słowa na scenie. - S. 242-294: Przypisy i ekskursy; S. 301: Nota bibliograficzna.
  * Materiał zawarty w książce składał się na II część rozprawy doktorskiej S.D.
  * Na skrzydełkach nota o autorze.
  * W nocie bibliograficznej (s. 301) Autor podaje, że poszczególne rozdziały książki były wcześniej publikowane jako osobne rozprawy. I tak: Rozdz. I par. 2 pt. Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości. Próba ujęcia // Ruch Literacki. - 1974, nr 6 ; Rozdz. II par. 1-4 pt. Zakres pojęcia literatura a faktyczny materiał badań literackich // Pamiętnik Literacki. - 1971, nr 2 ; Aneks II pt. Z zagadnień tzw. paraliterackości // Ruch Literacki. - 1972, nr 1 ; Rozdz. III z Aneksem III i rozdz. IV par. 1 pt. Słowo jako tworzywo literatury // Życie i Myśl. - 1971, nr 7-8 ; Rozdz. IV par. 3-4 pt. Z zagadnień literackości tekstu // Teksty. - 1972, nr 3 ; Rozdz. 4 par. 5-7 pt. W sprawie literackiego aspektu tekstu // Ruch Literacki. - 1973, nr 2 ; Rozdz. V z Aneksem V pt. Zakwestionowanie tezy o wyłączności tworzywa językowego w dziele literackim // W: Konteksty nauki o literaturze / pod red. M. Czermińskiej. - Wrocław, 1973 ; Rozdz. 5 par. 6-7 i rozdz. VI par. 1-3 wraz z Aneksem VI pt. W sprawie przedmiotu wiedzy o literaturze //W: O współczesnej kulturze literackiej / pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger. T. 1 - Wrocław, 1973 ; Rozdz. VII z Aneksem VII pt. Z zagadnień dramatu // Pamiętnik Teatralny. - 1972, nr 2. W wersji książkowej teksty zostały poprawione, uzupełnione przypisami, dokonano też istotnych zmian kompozycyjnych.
  Literatura - teoria ; Markiewicz Henryk ;

 1. Obrazy [wiersze, proza poetycka] / oprac. graf. Mieczysław Czychowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 153 s. ; 15,5 x 15,5 cm
      Dedykacja: Mieczysławowi Czychowskiemu
      Zawartość: To samo: To samo ; Martwa natura z fujarkami i czaszką ; Analogia ; Kompozycja ; Erik Thorndahl ; Dwójportrety (I-III) ; Czerwone kwiaty w oknie ; Dyptyk ; Rysunki Leszka Rózgi (I-IV) ; Cykl ; Wędrowanie ; Odyseja. - Przenikania: Osnowa pionowa ; Pożar ; Kwiaty ; Carl Harry Andersson ; Martwa natura biała ; W słońcu ; We wnętrzu oka ; Bukiet bieli ; Studium ; Wewnętrzne ; Genezis ; Prologi ; Kolor ; Portret Kingi Turno ; Konkretyzacja. - Wnętrza i martwe natury: Duże wnętrze ; Wnętrze z dziećmi ; Wnętrze ; Cykl (II) ; Cynie ; Martwa natura Stanisława Chlebowskiego ; Martwa natura na pięciu poziomach ; Martwe natury Łajminga. - Obrazy i krajobrazy: Potworowski ; Luty dzień ; Braque ; Temat stoczniowy ; Wzlot ; Powrót ; Powidok ; Pejzaż z Żuław ; Ciągle ; Stado ; Tłum ; Szkic ; Kreacja ; Tempera ; Wszystko ; Na szkic M. Czychowskiego ; Południe ; Zmierzch ; Wieczór ; Pejzaż z krowami ; Unizm ; Ruch ; Z Międzygórza. - Portrety i postacie: Wynik ; Popiersie (gips) ; Z pracowni ; Mieczysław Czychowski, Portret chłopca ; Autoportret ; Pięć głów gipsowych ; Rzeźba w metalu ; Półakt ; Widzenie ; Znak ; Portret ruchomy ; Karykatura ; Mimika ; On. - Egzystencje: Cienie ; Próby (I-VIII) ; Elegia ; Mobile ; Inny świat ; Gwasz ; Fantasmagoria ; Ich obecność ; Praca ; Egzystencje. - Biogram: Tkanina ; Półbytność ; Akwatinta ; Biogramy ; Pora ; Upadek i powrót ; 5 I 1972 ; Ostatnie płótno ; Portret ; Tam. - Trójdziałanie i cel: Deliberacja ; Opis drugi ; Intencja ; Beztreść ; Heinrich Rütting Schweitz ; Szkice do tkanin (I-XI).
  Czychowski Mieczysław - kult ; Czychowski Mieczysław - beletrystyka ; Thorndahl Erik - beletrystyka ; Rózga Leszek - twórczość - beletrystyka ; Andersson Carl Henry - beletrystyka ; Chlebowski Stanisław - twórczość - beletrystyka ; Łajming Włodzimierz - twórczość - beletrystyka ; Potworowski Tadeusz Piotr - twórczość - beletrystyka ; Braque Georges - twórczość - beletrystyka ; Żuławy - beletrystyka ; Schweitz Heinrich Rütting - beletrystyka ;

 1. Między wiedzą "pustą" a wiedzą dowolną : analizy i krytyki wybranych wypowiedzi teoretycznoliterackich [rozprawy]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1979. - 351 s. : il., tab ; 22,5 x 16,0 cm. - (Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 16)
      Zawartość: I. S. 7-23: Określenie charakteru podjętej pracy ; II. S. 24-36: Emile Hennequin o etopsychologii (1888 r.) [dot. pracy E.H. Zarys krytyki naukowej] ; III. S. 24-36: Gustave Lanson o metodzie historii literatury (1909 r.) [dot. pracy G.L. Metoda w historii literatury] [także w: Dąbrowski Stanisław [S.D.]. Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocław, 1983] ; IV. S. 37-45: Hans Sachs o znaczeniu psychoanalizy dla nauk humanistycznych (1912 r.) [dot. pray H.S. Znaczenie psychoanalizy dla nauk humanistycznych] ; V. S. 58-74: Fernand Beldensperger o syntetyzmie narodowym (1913 r.) [dot. pracy F.B. Literatura : twórczość, sukces, trwanie] ; VI. S. 75-91: Gundolfowska uwertura teoretyczna do "Goethego" (1916 r.) [dot. pracy F.G. Goethe. Wstęp] ; VII. S. 92-111: Albert Thibaudet o twórczości w krytyce (1922 r.) [dot. pracy A.T. Fizjologia krytyki] ; VIII. S. 112-120: Juliusz Kleiner o treści i formie w literaturze [dot. pracy J.K. Treść i forma w poezji] ; IX. S. 121-133: Karl Vossler o stosunku historii języka do historii literatury (1923 r.) [dot. pracy K.V. Stosunek historii języka do historii literatury] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; X. S. 134-145: Rudolf Unger o historii literatury jako historii problemów (1924 r.) [dot. pracy R.U. Historia literatury jako historia problemów] ; XI. S. 146-164: "Tezy" Praskiego Koła (1929) [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XII. S. 165-176: Leo Spitzer o językowej interpretacji dzieła sztuki słowa (1931 r.) [dot. pracy L.S. O stylistycznej interpretacji dzieła literackiego] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XIII. S. 177-131: Jan Mukařowský o socjologii języka poetyckiego (1935 r.) [dot. pracy J.M. Uwagi o socjologii języka poetyckiego] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XIV. S. 182-193: Artur Oncken Lovejoy o historiografii idei (1938 r.) [dot. pracy A.O.J. Historiografia idei] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XV. S. 194-206: Julius Petersen o wiedzy o literaturze jako metodologii (1938) [dot. pracy J.P. Wiedza o literaturze jako metodologia] ; XVII. S. 207-218: Zygmunt Łempicki o pozytywizmie, idealizmie i neopozytywizmie w historii literatury (1939 r.) [dot. pracy Z.Ł. Pozytywizm, idealizm, neopozytywizm w historii literatury] ; XVII. S. 218-228: Mark Schorer o technice jako odkrywczości (1948) [dot. pracy M.S. Technika jako odkrywczość] ; XVIII. S. 229-234: Emil Staiger o sztuce interpretacji [dot. pracy E.S. Sztuka interpretacji] (1951 r.) ; XIX. S. 235-241: Erich Auerbach o filologii literatury światowej (1952 r.) [dot. pracy E.A. Filologia literatury światowej] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XX. S. 242-252: Thomas Stearns Eliot o granicach krytyki literackiej (1956 r.) [dot. pracy T.S.E. Granice krytyki literackiej] ; XXI S. 253-270: Roland Barthes o micie dzisiaj (1957 r.) [dot. pracy R.B. Mit dzisiaj] [także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XXII. S. 271-292: Max Black o interakcyjnej teorii metafory (1954 r.) [dot. pracy M.B. Metafora] [także w S.D.: Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XXIII. S. 293-311: Gaston Bachelard o "obrazie poetyckim" [dot. pracy G.B. Wstęp do "Poetyki przestrzeni"] [także w: Teksty 1979 nr 1 ; także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie] ; XXIV. S. 312-324: Jean-Pierre Richard o logice i wrażliwości (1961 r.) [dot. pracy J.-P.R. Wstęp do studium "Świat wyobraźni Mallarmé'go"] ; XXV. S. 325-344: Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Lotmana [dot. dwóch prac J.L.: O pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich oraz O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych] [także w: Teksty 1979 nr 2 ; także w: S.D. Kontrteksty teoretycznoliterackie].
  * Streszcz. ang., ros. Spis treści pol., ang., ros.
  Literatura - teoria - historia ; Hennequin Emile - twórczość - opracowania - Zarys krytyki naukowej ; Lanson Gustave - twórczość - opracowania - Metoda w historii literatury ; Sachs Hans - twórczość - opracowania - Znaczenie psychoanalizy dla nauk humanistycznych ; Beldensperger Fernand - twórczość - opracowania - Literatura : twórczość, sukces, trwanie ; Gundolf - twórczość - opracowania - Goethe. Wstęp ; Thibaudet Albert - twórczość - opracowania - Fizjologia krytyki ; Kleiner Juliusz - twórczość - opracowania - Treść i forma w poezji ; Vossler Karl - twórczość - opracowania - Stosunek historii języka do historii literatury ; Unger Rudolf - twórczość - opracowania - Historia literatury jako historia problemów ; Praskie Koło ; Spitzer Leo - twórczość - opracowania - O stylistycznej interpretacji dzieła literackiego ; Mukařowský Jan - twórczość - opracowania - Uwagi o socjologii języka poetyckiego ; Lovejoy Artur Oncken - twórczość - opracowania - Historiografia idei ; Petersen Julius - twórczość - opracowania - Wiedza o literaturze jako metodologia ; Łempicki Zygmunt - twórczość - opracowania - Pozytywizm, idealizm, neopozytywizm w historii literatury ; Schorer Mark - twórczość - opracowania - Technika jako odkrywczość ; Staiger Emil - twórczość - opracowania - Sztuka interpretacji ; Auerbach Erich - twórczość - opracowania - Filologia literatury światowej ; Eliot Thomas Stearns - twórczość - opracowania - Granice krytyki literackiej ; Barthes Roland - twórczość - opracowania - Mit dzisiaj ; Black Max - twórczość - opracowania - Metafora ; Bachelard Gaston - twórczość - opracowania - Wstęp do "Poetyki przestrzeni" ; Richard Jean-Pierre - twórczość - opracowania - Wstęp do studium "Świat wyobraźni Mallarmé'go" ; Lotman Jurij M. - twórczość - opracowania - O pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich ; Lotman Jurij M. - twórczość - opracowania - O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych ;

 1. Album niemieckie [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek . - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 183 s ; 16,0 x 15,5 cm
  ISBN 83-215-9156-6
      Dedykacja: Erichowi Sojce – tłumaczowi Krasickiego, Śniadeckiego i Mickie
      Zawartość: Drezno: Obczyzna ; Ocalenie ; Pomnik na Placu Teatralnym ; Posąg w parku. – Zwinger: Lucas Cranach der Ältere (1472-1553), Bildnis Herzog Heinrichs des Frommen. Bildnis der Herzogin Katharina vom Macklenburg ; Battista Luteri, genannt Battista Dossi (um 1493/1495-1548), Allegorie des Friedens ; Albrecht Dürer (1471-1528), Bidnis eines jungen Mannes ; Girolamo da Santa Croce (um 1480-1556), Die Anbetung des Kindes ; Sandro Botticelli (1444 oder 1445-1510), Maria mit dem Kinde und dem kleinem Johannes ; Giacomo d'Antonio de Nigretti, genannt Palma Vecchio (um 1480-1528) Maria mit dem Kinde, Johannes dem Täufer und der heiligen Katharina ; Giovanni Ambrogio Bevilacqua (1485-1502) tätig), Maria, das Kind anbetend ; Rafaelo Santi (1483-1520), Die Madonna und Ihr Sohn, genannt die Sixtinische Madonna ; Schule des Giovanni Bellini (um 1430-1516), Maria mit dem Leichnam Christi ; Giovanni Battista da Conegliano, gennant Cima (um 1459-1517 oder 1518), Der segnende Christus ; Antonello da Messina (um 1430-479), das Martyrium des heiligen Sebastian ; Joos de Momper d.J. (1564-1635) Berglandschaften ; Pier Francesco Mola (1612-1666), Homer ; Jacob Jordaens (1593-1678), Diogenes auf dem Markte Menschen suchend ; Domenico Fetti (1589(?)-1624), Archimedes ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Leda mit dem Schwan ; Pietro Negri (um 1635 - nach 1677), Kaiser Nero an der Leiche seiner Mutter Agrippina ; Gerard Dou (1613-1675), Der Maler in seiner Werkstatt; oraz: Stilleben mit Leuchter und Taschenuhr ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Die Alte mit dem Kohlenbecken ; Hans Bol (1534-1593), Abraham und die drei Engel ; Hans Bol (1534-1593), Jacobs Traum von der Himmelsleiter ; Ferdinand Bol (1616-1680), Die Ruhe auf der Flucht nacht Ägypten ; Nicolas Poussin (1593-1665), Die Anbetung der Könige ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Christus auf dem Meer ; Annibal Carraci (1560-1609), Christus mit der Dornekrone ; Giovanni Francesco Barbieri, genannt Guercino (1591-16??), Die heilige Veronika ; Jacob Jordaens (1593-1678), Die Angehörigen Christi am Grabe ; Sebastiano Ricci (1659-1734), Christi Himmekfahrt ; Nicolas Regnier (um 1590 nach 1660, der heilige Sebastian ; Luca Giordano (1632-1705), Die heilige Irene pfelgt den gemarternten heiligen Sebastian ; Antonius van Dyck (1599-1641), Der heilige Hieronymus ; Adriaen van der Velde (1636-1672), Die Viehweide mit der Melkerin ; David Teniers d.J. (1610-1690), Grosse Dorfkirmes ; Issack van Ostade (1621-1649), Belustigung auf dem Eise ; Adriaen Brouver (1605-1638), Zerrbild eines Mannes, der einen Finger in den Mund steckt ; Adriaen Brouver (1605-1638), Bauernrauferei beim Wuerfelspiel ; Adriaen Brouver (1605-1638), Bauernrauferei beim Kartenspiele ; Valentin, genannt Valentin de Boulogne (1591-1634), Die Falschspieler ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Die Wildschweinjagd ; Jacob van Ruisdael (um 1628-1682), Der Judenfriedhof ; Philips Wouverman (1619-1668), Das Reitergefecht vor der brennenden Muehle ; Michelangelo Cerquozzi (1602-1662), Pluenderung nach der Schlacht ; Aert van der Neer (1603 oder 1604-1677), Mondschein am Flusse vor der Staadt ; Jacob van Ruisdael (nach 1628-1682), Die Jagd ; Jacob van Ruisdael (nach 1628-1682), Das Kloster ; Salvatore Rosa (1615-1673), Waldlandschaft mit drei Philosophen ; Jan Vermeer Haarlem II (1628-1691), Blick von den Duenen auf die hollaendische Ebene ; Allaert van Everdingen (1621-1675), Hirschjagd am Bergsee ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Bildnis eines Mannes mit Perlen am Hut ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Selbstbildnis als Rohrdommeljaeger ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Selbstbildnis mit dem Zeichenbuche ; Jan Vermeer van Delft (1632-1675), Brieflesendes Maedchen am offenen Fenster. - Albertinum: Herakles i Nessos (amfora attycka z VI w. p.n.e.) ; Lekytos (IV w. p.n.e.) ; Fragment reliefu (IV w. p.n.e.) ; Adolf von Hildenbrand, Bildnis Gertrud Schuster-Woldan (1916) ; Waldo, Köhler, Selbstbildnis (1968) ; Bernhard Heising, Lesendes Mädchen (1970) ; Max Slevogt, Bildnis der Tänzerin Marietta di Rigardo (1904) ; Max Slevogt,Krajobrazy afrykańskie z roku 1914 ; Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774), Landschaft mit Hirten ; Caspar David Friedrich, Das Grosse Gehege bei Dresden (um 1832). - Conrad Felixmüller (z wystawy retrospektywnej w drezdeńskim Albertinum; rok 1975): Tod des Dichters W. Reiners (1925) ; Spaziergang (1914) ; Im Herbstwald (1924). - Carmelo Gonzales (z kubańskiej wystawy w drezdeńskim Albertinum; rok 1975): Das Würfelspiel ; Musikanten vor dem Tore der Stadt ; Stilleben in Rosa. - Berlin: Pergamon Museum: Fries von Pergamon ; Mossaikfussboden aus einem Hause in Milet (Römische Arbeit 2. Hälfte des Jhrh. u.Z.): Tierghetzen mit geflügelten Eroten als Jägern ; Römischer Marmorsakophag (2 Jhrh. u.Z.). - Berlin: National Galerie (I): Francisco José de Goya (1746-1826), Der Maibaum ; Alexander Calame (1810-1864), Vierwaldstätter See ; Moritz von Schwind (1804-1871), Die Rose oder Künstlerwanderung ; Arnold Böcklin (1827-1901), Italiienische Landschaft ; Constantin Meunier (1831-1905), An der Tränke (rzeźba) ; Paul Cézanne (1839-1906), Mühle an der Couleuvre bei Pontoise ; Karl Buchholz (1849), Landschaft ; Gustaw Schönleber (1851-1917), Quiňto al mare ; Hans Thoma (1839-1924), Waldandschaft ; Wilhelm Trübner (1815-1917), Klostergarten von Stift Neuburg, 1913 ; Maurice de Vlaminck (1876-1958), Landschaft ; Paul Baum (1859-1932), Nach dem Regen ; Lesser Ury (1861-1931), Nollendorfplatz ; Max Slevogt (1864-1932), Blick auf die Alster bei Hamburg ; Adolf von Menzel (1815-1905), Mondschein über Friedrichsgracht im alten Berlin ; Lesser Ury (1861-1931), Parkallee ; Hans Thoma (1839-1924), Sonnenblumen ; Hans Thoma (1839-1924), Die Gattin des Künstlers ; Hans Thoma (1839-1924), Frühlingsblumen ; Edgar Degas (1834-1917), Unterhaltung ; Lovis Corinth (1858-1925), Porträt Max Halbe ; Paul Cézanne (1839-1906), Stilleben mit Früchten und Geschirr ; Paul Cézanne (1839-1906), Stilleben mit Blumen und Früchten ; Maurice de Vlaminck (1976-1958), Stilleben ; Lesser Ury (1861-1931), Flämische Schenke ; Lesser Ury (1861-1931), Am Schreibtisch ; Lesser Ury (1861-1931), Blumen auf dem Kamin ; Carl Adolf Senff (1785-1863), Die Nacht mit ihren Kindern Tod und Schlaf ; Adolf von Heildebrand (1847-1921), Arnold Böcklin, 1897 ; Arnold Böcklin (1827-1921), Sirenen ; Edmund Kanold (1845-1904), Penelope am Merresstrand ; Adolf von Metzel (1815-1905), Nach dem Fackelzug ; Giovanni Segantini (1858-1899), Rückkehr zur Heimat ; Adolf von Menzel (1815-1905), Der prager Judenfriedhof ; August Rodin (1840-1917), Der Denker ; Ludwig von Hofmann (1861-1945), Tal des Schreckens ; Ludwig vom Schwanthaler (1802-1848), Cres und Prosperina (rzeźba) ; Johann Gottfried Schadow (1764-1850), Die Prinzessinen Luise und Friederike. - Berlin: National Galerie (II): 25 IX 1977 ; Ludwig von Hofmann (1861-1945), Träumerei ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Die Jagd ; Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Atelierecke ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Pariser Platz ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Wien, Liesshartstal ; Paul Baum (1859-1932), Weiden am Bach ; Adolf Hölzel (geb. 1853), Dachau. Vor Sonnenuntergang ; Christian Rohlfs (1849-1938), Sommerlandschaft ; Christian Rohlfs (1849-1938), Barkaer Landstrasse ; Christian Rohlfs (1849-1938),Wald ; Hans Purrmann (1880-1966), Vorfrühling ; Konrad von Kardorf (1877-1945), Restaurant in Kappeln ; Oskar Moll (1875-1947), Stilleben ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Dame mit Federhut ; Lovis Corinth (1858-1925), Charlotte Berend-Corinth ; Herman Max Pechstein (1881-1955)), Sitzender weiblicher Akt ; Ernst Barlach (1870-1938), Der Flötenbläser ; Ludwig Meidner (geb. 1884), Johannes R. Becher ; Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), Torso der Knienden ; Georg Kolbe (1877-1947), Klage ; Georg Kolbe (1877-1947), Emporsteigende ; Christian Rohlfs (1848-1938), Kloster Andechs ; Christian Rohlfs (1848-1938), Die heiligen Drei Könige.
  Sojka Erich ; Drezno - beletrystyka ; Drezno - Galeria - beletrystyka ; Zwinger: Lucas Cranach Starszy - twórczość - beletrystyka ; Dossi Battista - twórczość - beletrystyka ; Dürer Albrecht - twórczość - beletrystyka ; Santa Croce Girolamo da - twórczość - beletrystyka ; Botticelli Sandro - twórczość - beletrystyka ; Vecchio Palma - twórczość - beletrystyka ; Bevilacqua Giovanni Ambrogio - twórczość - beletrystyka ; Rafaelo Santi - twórczość - beletrystyka ; Die Madonna und Ihr Sohn, genannt die Sixtinische Madonna ; Schule des Giovanni Bellini (um 1430-1516), Maria mit dem Leichnam Christi ; Giovanni Battista da Conegliano, gennant Cima (um 1459-1517 oder 1518), Der segnende Christus ; Antonello da Messina (um 1430-479), das Martyrium des heiligen Sebastian ; Joos de Momper d.J. (1564-1635) Berglandschaften ; Pier Francesco Mola (1612-1666), Homer ; Jacob Jordaens (1593-1678), Diogenes auf dem Markte Menschen suchend ; Domenico Fetti (1589(?)-1624), Archimedes ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Leda mit dem Schwan ; Pietro Negri (um 1635 - nach 1677), Kaiser Nero an der Leiche seiner Mutter Agrippina ; Gerard Dou (1613-1675), Der Maler in seiner Werkstatt; oraz: Stilleben mit Leuchter und Taschenuhr ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Die Alte mit dem Kohlenbecken ; Hans Bol (1534-1593), Abraham und die drei Engel ; Hans Bol (1534-1593), Jacobs Traum von der Himmelsleiter ; Ferdinand Bol (1616-1680), Die Ruhe auf der Flucht nacht Ägypten ; Nicolas Poussin (1593-1665), Die Anbetung der Könige ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Christus auf dem Meer ; Annibal Carraci (1560-1609), Christus mit der Dornekrone ; Giovanni Francesco Barbieri, genannt Guercino (1591-16??), Die heilige Veronika ; Jacob Jordaens (1593-1678), Die Angehörigen Christi am Grabe ; Sebastiano Ricci (1659-1734), Christi Himmekfahrt ; Nicolas Regnier (um 1590 nach 1660, der heilige Sebastian ; Luca Giordano (1632-1705), Die heilige Irene pfelgt den gemarternten heiligen Sebastian ; Antonius van Dyck (1599-1641), Der heilige Hieronymus ; Adriaen van der Velde (1636-1672), Die Viehweide mit der Melkerin ; David Teniers d.J. (1610-1690), Grosse Dorfkirmes ; Issack van Ostade (1621-1649), Belustigung auf dem Eise ; Adriaen Brouver (1605-1638), Zerrbild eines Mannes, der einen Finger in den Mund steckt ; Adriaen Brouver (1605-1638), Bauernrauferei beim Wuerfelspiel ; Adriaen Brouver (1605-1638), Bauernrauferei beim Kartenspiele ; Valentin, genannt Valentin de Boulogne (1591-1634), Die Falschspieler ; Peter Paul Rubens (1577-1640), Die Wildschweinjagd ; Jacob van Ruisdael (um 1628-1682), Der Judenfriedhof ; Philips Wouverman (1619-1668), Das Reitergefecht vor der brennenden Muehle ; Michelangelo Cerquozzi (1602-1662), Pluenderung nach der Schlacht ; Aert van der Neer (1603 oder 1604-1677), Mondschein am Flusse vor der Staadt ; Jacob van Ruisdael (nach 1628-1682), Die Jagd ; Jacob van Ruisdael (nach 1628-1682), Das Kloster ; Salvatore Rosa (1615-1673), Waldlandschaft mit drei Philosophen ; Jan Vermeer Haarlem II (1628-1691), Blick von den Duenen auf die hollaendische Ebene ; Allaert van Everdingen (1621-1675), Hirschjagd am Bergsee ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Bildnis eines Mannes mit Perlen am Hut ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Selbstbildnis als Rohrdommeljaeger ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Selbstbildnis mit dem Zeichenbuche ; Jan Vermeer van Delft (1632-1675), Brieflesendes Maedchen am offenen Fenster. - Albertinum: Herakles i Nessos (amfora attycka z VI w. p.n.e.) ; Lekytos (IV w. p.n.e.) ; Fragment reliefu (IV w. p.n.e.) ; Adolf von Hildenbrand, Bildnis Gertrud Schuster-Woldan (1916) ; Waldo, Köhler, Selbstbildnis (1968) ; Bernhard Heising, Lesendes Mädchen (1970) ; Max Slevogt, Bildnis der Tänzerin Marietta di Rigardo (1904) ; Max Slevogt,Krajobrazy afrykańskie z roku 1914 ; Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712-1774), Landschaft mit Hirten ; Caspar David Friedrich, Das Grosse Gehege bei Dresden (um 1832). - Conrad Felixmüller (z wystawy retrospektywnej w drezdeńskim Albertinum; rok 1975): Tod des Dichters W. Reiners (1925) ; Spaziergang (1914) ; Im Herbstwald (1924). - Carmelo Gonzales (z kubańskiej wystawy w drezdeńskim Albertinum; rok 1975): Das Würfelspiel ; Musikanten vor dem Tore der Stadt ; Stilleben in Rosa. - Berlin: Pergamon Museum: Fries von Pergamon ; Mossaikfussboden aus einem Hause in Milet (Römische Arbeit 2. Hälfte des Jhrh. u.Z.): Tierghetzen mit geflügelten Eroten als Jägern ; Römischer Marmorsakophag (2 Jhrh. u.Z.). - Berlin: National Galerie (I): Francisco José de Goya (1746-1826), Der Maibaum ; Alexander Calame (1810-1864), Vierwaldstätter See ; Moritz von Schwind (1804-1871), Die Rose oder Künstlerwanderung ; Arnold Böcklin (1827-1901), Italiienische Landschaft ; Constantin Meunier (1831-1905), An der Tränke (rzeźba) ; Paul Cézanne (1839-1906), Mühle an der Couleuvre bei Pontoise ; Karl Buchholz (1849), Landschaft ; Gustaw Schönleber (1851-1917), Quiňto al mare ; Hans Thoma (1839-1924), Waldandschaft ; Wilhelm Trübner (1815-1917), Klostergarten von Stift Neuburg, 1913 ; Maurice de Vlaminck (1876-1958), Landschaft ; Paul Baum (1859-1932), Nach dem Regen ; Lesser Ury (1861-1931), Nollendorfplatz ; Max Slevogt (1864-1932), Blick auf die Alster bei Hamburg ; Adolf von Menzel (1815-1905), Mondschein über Friedrichsgracht im alten Berlin ; Lesser Ury (1861-1931), Parkallee ; Hans Thoma (1839-1924), Sonnenblumen ; Hans Thoma (1839-1924), Die Gattin des Künstlers ; Hans Thoma (1839-1924), Frühlingsblumen ; Edgar Degas (1834-1917), Unterhaltung ; Lovis Corinth (1858-1925), Porträt Max Halbe ; Paul Cézanne (1839-1906), Stilleben mit Früchten und Geschirr ; Paul Cézanne (1839-1906), Stilleben mit Blumen und Früchten ; Maurice de Vlaminck (1976-1958), Stilleben ; Lesser Ury (1861-1931), Flämische Schenke ; Lesser Ury (1861-1931), Am Schreibtisch ; Lesser Ury (1861-1931), Blumen auf dem Kamin ; Carl Adolf Senff (1785-1863), Die Nacht mit ihren Kindern Tod und Schlaf ; Adolf von Heildebrand (1847-1921), Arnold Böcklin, 1897 ; Arnold Böcklin (1827-1921), Sirenen ; Edmund Kanold (1845-1904), Penelope am Merresstrand ; Adolf von Metzel (1815-1905), Nach dem Fackelzug ; Giovanni Segantini (1858-1899), Rückkehr zur Heimat ; Adolf von Menzel (1815-1905), Der prager Judenfriedhof ; August Rodin (1840-1917), Der Denker ; Ludwig von Hofmann (1861-1945), Tal des Schreckens ; Ludwig vom Schwanthaler (1802-1848), Cres und Prosperina (rzeźba) ; Johann Gottfried Schadow (1764-1850), Die Prinzessinen Luise und Friederike. - Berlin: National Galerie (II): 25 IX 1977 ; Ludwig von Hofmann (1861-1945), Träumerei ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Die Jagd ; Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Atelierecke ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Pariser Platz ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Wien, Liesshartstal ; Paul Baum (1859-1932), Weiden am Bach ; Adolf Hölzel (geb. 1853), Dachau. Vor Sonnenuntergang ; Christian Rohlfs (1849-1938), Sommerlandschaft ; Christian Rohlfs (1849-1938), Barkaer Landstrasse ; Christian Rohlfs (1849-1938),Wald ; Hans Purrmann (1880-1966), Vorfrühling ; Konrad von Kardorf (1877-1945), Restaurant in Kappeln ; Oskar Moll (1875-1947), Stilleben ; Oskar Kokoschka (geb. 1886), Dame mit Federhut ; Lovis Corinth (1858-1925), Charlotte Berend-Corinth ; Herman Max Pechstein (1881-1955)), Sitzender weiblicher Akt ; Ernst Barlach (1870-1938), Der Flötenbläser ; Ludwig Meidner (geb. 1884), Johannes R. Becher ; Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), Torso der Knienden ; Georg Kolbe (1877-1947), Klage ; Georg Kolbe (1877-1947), Emporsteigende ; Christian Rohlfs (1848-1938), Kloster Andechs ; Christian Rohlfs (1848-1938), Die heiligen Drei Könige.

 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie [rozprawy]. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983. - 288 s. ; 20,5 x 14,5 cm. - (Rozprawy Literackie ; 44)
  ISBN 83-04-01470-X
      Dedykacja: Profesorowi Stefanowi Żółkiewskiemu teoretykowi wiedzy o kulturze literackiej ten zbiór analiz literaturoznawczych poświęca autor
      Zawartość: S. 5-15: Wstęp. - I. S. 16-34: Dwa Diltheyowskie opisy konstytucji duchowej poety (1864, 1905) [dot. prac W.D. Próba analizy świadomości moralnej ; Przeżycie i poezja] ; II. S. 35-43: Gustave Lanson o metodzie historii literatury (1909) [dot. pracy G.L. Metoda w historii literatury] ; III. S. 44-57: Oskar Walzel o wzajemnym oświetlaniu się sztuk (1917) [dot. pracy O.W. Wzajemne oświetlanie się sztuk] ; IV. S. 58-70: Karl Vossler o stosunku historii języka do historii literatury (1923) [dot. pracy K.V. Stosunek historii języka do do historii literatury] ; V. S. 71-92: Charles Bally o mechanizmie ekspresywnośći językowej (1925) [dot. pracy Ch.B. Mechanizm ekspresji językowej] ; VI. S. 93-114: Jurij Tynianow o ewolucji literackiej (1927) [dot. pracy J.T. O ewolucji literackiej] ; VII. S. 115-136: Borys Ejchenbaum o problemach życia literackiego swojego czasu (1927) [dot. prac B.E. Literatura i pisarz ; Życie literackie ; Twórczość Tymianowa ; Teoria metody formalnej] ; VIII. S. 137-158: Tezy Praskiego Koła (1929) ; IX. S. 159-171: Leo Spitzer o językowej interpretacji dzieła sztuki literackiej (1931) [dot. pracy L.S. O stylistycznej interpretacji dzieła literackiego] ; X. S. 172-176: Jan Mukařovskỳ o socjologii języka poetyckiego (1935) [dot. pracy J.M. Uwagi o socjologii języka poetyckiego] ; XI. S. 177-188: Artur Oncken Lovejoy o historiografii idei (1938) [dot. pracy A.O.L. O stylistycznej interpretacji dzieła literackiego] ; XII. S. 189-196: Erich Auerbach o filologii literatury światowej (1952) [dot. pracy E.A. Filologia literatury światowej] ; XIII. S. 197-216: Roland Barthes o micie dzisiaj (1957) [dot. pracy R.B. Mit dzisiaj] ; XIV. S. 217-240: Max Black o interakcyjnej teorii metafory (1954) [dot. pracy M.B. Metafora] ; XV. S. 241-259: Gaston Bachelard o "Obrazie poetyckim" (1957) [dot. pracy G.B. Wstęp do "Poetyki przestrzeni] ; XVI. S. 260-280: Dwójtekst semiologiczny Jurija Lotmana [dot. prac J.L. O pojęciu przestrzeni geoograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich ; O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych]. - Nota biograficzna.
  * Rozdziały II, IV, VIII-XVI ukazały się w książce S.D. "Między wiedzą »pustą« a wiedzą dowolną", Gdańsk, 1979. Pozostałe teksty były publikowane w czasopismach: Rozdz. I Poezja. - 1980, nr 2 ; Rozdz. III Teksty. - 1979, nr 6 ; Rozdz. V Teksty. - 1980, nr 4 ; Rozdz. VI Pamiętnik Literacki. - 1980, z. 4 ; Rozdz. VII Pamiętnik Literacki. - 1983, z. 1 ; Rozdz. XV Teksty. - 1979, nr 1.
  Dilthey Wilhelm - twórczość - opracowania - Próba analizy świadomości moralnej ; Dilthey Wilhelm - twórczość - opracowania - Przeżycie i poezja ; Lanson Gustave - twórczość - opracowania - Metoda w historii literatury ; Walzel Oskar - twórczość - opracowania - Wzajemne oświetlanie się sztuk ; Vossler Karl - twórczość - opracowania - Stosunek historii języka do historii literatury ; Bally Charles - twórczość - opracowania - Mechanizm ekspresji językowej ; Tynianow Jurij - twórczość - opracowania - O ewolucji literackiej ; Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Literatura i pisarz ; Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Życie literackie ; Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Twórczość Tymianowa ; Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Teoria metody formalnej ; Praskie Koło ; Spitzer Leo - twórczość - opracowania - O stylistycznej interpretacji dzieła literackiego ; Mukařovskỳ Jan - twórczość - opracowania - Uwagi o socjologii języka poetyckiego ; Lovejoy Artur Ocken - twórczość - opracowania - Historiografia idei ; Auerbach Erich - twórczość - opracowania - Filologia literatury światowej ; Barthes Roland - twórczość - opracowania - Mit dzisiaj ; Black Max - twórczość - opracowania - Metafora ; Bachelard Gaston - twórczość - opracowania - Wstęp do "Poetyki przestrzeni" ; Lotmann Jurij - twórczość - opracowania - O pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich ; Lotmann Jurij - twórczość - opracowania - O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych ; Żółkiewski Stefan ;

 1. Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 255 s ; 20,0 x 12,5 cm
  ISBN 83-215-7832-2
      Dedykacja: Pani Docent Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej – skoro „prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”
      Zawartość: S. 7-10: Wstęp. – S. 11-199: Rozbiory: S. 13-20: Kontakt pionowy [dot. wiersza Jalu Kurka: Kontakt; pierwodruk rozprawy: Zeszyty Naukowe KUL. – 1977, nr 1, s. 31-37] ; S. 21-46: Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji [dot. wiersza Jerzego Harasymowicza: Patron niedźwiedzi; pierwodruk: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Prace Historycznoliterackie. - 1977, nr 5, s. 65-86] ; S.47-72: Pierwotność, Biblia i pieśń [dot. wiersza Tadeusza Nowaka: Psalm wilczy; pierwodruk: Roczniki Humanistyczne KUL. - 1978, nr 1, s. 41-64] ; S. 73-79: Ziemskim bogom [dot. wiersza Bernarda Antochewicza: Drobne przypomnienie; pierwodruk: Poezja. - 1976, nr 5, s. 82-86] ; S. 80-95: Pełnie nadrealne [dot. wiersza Jerzego Ficowskiego: Puste miejsca po... ; pierwodruk: Z zagadnień języka artystycznego / red. J. Bubak i A. Wilkoń. - Kraków, 1977. - S. 223-238. - (Zeszyty Naukowe UJ ; nr 457 ; Prace Językoznawcze ; 54)] ; S. 96-106: Młodość i las [dot. wiersza Mieczysława Machnickiego: Młody las; pierwodruk: Nowy Wyraz. - 1977, nr 6, s. 75-82] ; S. 107-114 : Paradoks krytyki [dot. wiersza Jalu Kurka: Paradoks; pierwodruk: Poezja. - 1978, nr 2, s. 28-34] ; S. 115-121: Śmierć, ojciec i syn [dot. wiersza Bohdana Drozdowskiego: Umiera mi ojciec; pierwodruk: Poezja. - 1975, nr 7-8, s. 167-171] ; S. 122-129: Trzy pokolenia [dot. wiersza Tadeusza Chróścielewskiego: Fenomenologia; pierwodruk: Poezja. - 1976, nr 3, s.84-89] ; S. 130-139: ...i tak przeszli wojując z sobą... [dot. wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny: Profesor i cień; pierwodruk: Poezja. - 1979, nr 4, s. 3-10] ; S. 140-155: Rozmowy poetów z pannami [dot. wiersza Stanisława Grochowiaka: Rozmowa o poezji; pierwodruk: Teksty. - 1979, nr 7, s. 41-47 (tekst nieco skrócony)] ; S. 156-164: Nadzieje rozpaczy [dot. wiersza Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej: Miłość ["Wciąż rozmyślam. Uparcie i skrycie..."]; pierwodruk w: Poezja. - 1979, nr 7, s. 41-47] ; S. 165-185: Hermeneutyka przeciw hermetyzmowi [dot. wiersza Jerzego Niemojowskiego: Afrodyte; pierwodruk w pracy zbiorowej: O języku literatury, Katowice, 1981, s. 106-126] ; S. 186-199: Pochwała duchowej autonomii [dot. wiersza Mieczysława Czychowskiego: Cztery strofy; pierwodruk: Nowy Wyraz. - 1974, nr 6-7, s. 149-158]. - S. 201-222: Aneks: Cztery recenzje i żart: S. 203-205: Usta wezbrane ptakami [dot. tomu wierszy Mariana Pankowskiego: Sto mil przed brzegiem; pierwodruk: Pomorze. - 1959, nr 10] ; S. 206-208: Idylluwialny świat [dot. tomiku wierszy Jerzego Ficowskiego: Moje strony świata; pierwodruk: Pomorze. - 1958, nr 24] ; S. 209-211: Przed ostatnim ciosem tchu... [dot. tomiku wierszy Stanisława Piętaka: Zaklinania; pierwodruk: Litery. - 1964, nr 7] ; S. 212-217: Na źdźbła końcu świat [dot. tomiku wierszy Jacka Trznadla: Wyjście; pierwodruk: Współczesność. - 1965, nr 19 (fragment)] ; S. 218-222: Uwagi do argumentu (żart analityczny) [dot. utworu Jorge Luis Borgesa: Argumentum ornithologicum ; pierwodruk Literatura. - 1975, nr 30].
  * Wg informacji podanej przez S.D. w "Nocie bibliograficznej" na s. 254 w wydaniu książkowym "wprowadzono modyfikację tytułów, dopełnienia tekstów w pierwodruku skróconych (dwukrotnie) oraz drobne dopełnienia przypisów".
  Kurek Jalu - opracowania - Kontakt ; Harasymowicz Jerzy - opracowania - Patron niedźwiedzi ; Nowak Tadeusz - opracowania - Psalm wilczy ; Antochewicz Bernard - opracowania - Drobne przypomnienie ; Ficowski Jerzy - opracowania - Puste miejsca po... ; Machnicki Mieczysław - opracowania - Młody las ; Kurek Jalu - opracowania - Paradoks ; Drozdowski Bohdan - opracowania - Umiera mi ojciec ; Chróścielewski Tadeusz - opracowania Fenomenologia ; Iłłakowiczówna Kazimiera - opracowania - Profesor i cień ; Grochowiak Stanisław - opracowania - Rozmowa o poezji ; Jasnorzewska-Pawlikowska Maria - opracowania - Miłość ; Niemojowski Jerzy - opracowania - Afrodyte ; Czychowski Mieczysław - opracowania - Cztery strofy ; Pankowski Marian - opracowania - Sto mil przed brzegiem ; Ficowski Jerzy - opracowania - Moje strony świata ; Piętak Stanisław - opracowania - Zaklinania ; Trznadel Jacek - opracowania - Wyjście ; Borges Jorge Luis - opracowania - Argumentum ornithologicum ; Jasińska -Wojtkowska Maria ;

 1. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna : zbiór rozpraw [rozprawy]. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1988. - 242 s. ; 20,0 x 14,0 cm. - (Rozprawy Literackie ; 55)
  ISBN 83-04-02461-6
      Dedykacja: Profesorowi Januszowi Sławińskiemu
      Zawartość: S. 5-24: Wstęp. - S. 25-97: Człowiek: S. 25-97: Rozdz. I. Konstanty Troczyński: człowiek - postawa - los 1. Z życiorysu Konstantego Troczyńskiego 2. Wśród nowatorów polskiej literatury 3. Drogą osobną 4. Reakcje krytyki międzywojennej na doktrynę Troczynskiego 5. Zapomnienie i powrót. - S. 98-221: Z zagadnień doktryny: S. 98-137: Rozdz. II. Problem teorii czynności artystycznej. Rekonesans 1. Przeciw aktualizmowi 2. Próba echa 3. Ze żródeł 4. Z metodologii badań naukowych i teorii poznania 5. Konstantego Troczyńskiego teoria czynności literackiej 6. Krytyka krytyki 7. Spojrzenie wokół 8. Dopowiedź. S. 138-163: Rozdz. III. "Autonomia" i logika fabuły. Problemy, analogie, perswazje 1.Uwagi wstępne 2. "Od Prousta do Poego" 3. "Autonomia" fabuły jako przedmiotu badań 4. "Logika" fabuły 5. Pryzmat dramatu. S. 164-183: Rozdz. IV. "Anatomia" fabuły 1. Od Dibeliusa do... 2. "Anatomia" fabuły. S. 184-221: Rozdz. V. "Tektonika" gatunków fabularnych 1. W jezyku "algebr" i matryc 2. Konstytutywny pragmatyzm i konstrukcyjna pragmatyka powieści 3. Kierunki literackie 4. Dopowiedź. - Wykaz wprowadzonych skrótów ; Nota bibliograficzna ; Indeks nazwisk.
  * Nota bibliograficzna na s. 231: Poszczególne rozdziały tej książki (wyjąwszy rozdz. I (pierwodruk) były publikowane w nastepujacych czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych:
  Rozdz. II - referat wygłoszony na XVI Konferencji Teoretycznoliterackiej w Kikole (25 II 1977), ogłoszony w Przeglądzie Humanistycznym 1977, nr 9. Rozdz. III - Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, 1982, nr 7. Rozdz. IV - referat wygłoszony na zebraniu naukowym Katedry Teorii Literatury KUL (14 XI 1977), ogłoszony w: Tekst i fabuła : studia, pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Sławińskiego, Wrocław, 1979. Rozdz. V - Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, 1982, nr 7.
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ; Sławiński Janusz ;

 1. Na pustej drodze : (wiersze oliwskie) [wiersze]. - Gdańsk : [b.w.], 1991. - 61 s. : fot.
      Dedykacja: Panu Profesorowi Jerzemu Pelcowi
      Zawartość: Usiłowanie ; Kołowanie ; Codziennie ; Tą drogą ; Patrzę teraz ; Słońce wysoko... ; Będziesz spotykał ich... ; Wszystko ; Chłodem ciągnie ; W ten wieczór ; Dziś jeszcze ; Z tych gęstych cieniów ; W pamięci ; Zawsze ; Angelus ; Ptasia nuta rozedrgana... ; Wbrew naszej pysze ; Uporczywe ; Odejdź ; Powoli ; Jak ja ; Niezwykłość ; Znów Angelus ; Teraz ; Nad ścieżką ; Na nowo ; Rozblask ; Liście drzew... ; Trzeba zwątpień ; W czerwcu ; Dawno ; Zamiast wsłuchać się ; Wystarczy ; Jeszcze ; Z każdym dniem ; Na pomoc ; Znieruchomiała ; Gdy drzewo stoi ; Na poboczu ; Wczoraj ; Tam ; Choć wciąż ; Nieobecny. - Od Autora [dat.: Gdańsk, 17.07.1991 r.]. - S. 53-57: Biskupski Andrzej. Stanisław Dąbrowski, Na pustej drodze [dat.: 23.01.-2.03.1986 r. ; recenzja wewnętrzna]. - S. 59-61: Nota o autorze
  * Autor zamieścił w książce recenzję wewnętrzną (pióra Andrzeja Biskupskiego) Wydaw. Łodzkiego, gdzie tomik został złożony w 1985 r. i zaakceptowany do druku. Ostatecznie jednak nie został opublikowany. Po wielu latach S.D. wycofał zbiór z wydawnictwa i wydał własnym nakładem. [Informacja z posłowia "Od autora"].
  Dąbrowski Stanisław - twórczość - opracowania - Na pustej drodze ; Gdańsk - Lasy Oliwskie - beletrystyka ; Pelc Jerzy ;

 1. Pętlą przez las : (wiersze oliwskie) [wiersze]. - Gdynia : [b. w.], 1992. - 112 s. : fot. ; 20,5 x 14,0 cm
      Dedykacja: Panu Doktorowi Ryszardowi Wyszomirskiemu
      Zawartość: Od autora [dat.: Gdańsk, 22 maja 1991 r. ; Rumia, 21 listopada 1991 r.]. – Pętlą przez las (temat i ekspozycja): Wola i niewola ; Nigdy ; Zapiska ; Przede mną ; Oba zbocza ; Przedzmierzch ; Nie idę sam ; Do głębi serca ; Kto? ; Pozwól ; Pogonie ; Z powtórzeń ; Na drodze ; Rozbłyski ; W biały dzień ; Jest we mnie ; Niekiedy bodaj ; Dawno już ; Bezczas (wiersz nie włączony do tomu „Dawniej i teraz”). – Wiosna: Teraz ; Potwierdźmy ; W półzmierzchu ; Dziewiąty kwietnia ; Wyprzedzenia ; Na jeszcze jedną chwilę ; Opodal jest zakręt ; Rozmowa ; U wzgórza ; Spełnianie ; Połowa kwietnia ; Po jednej drodze ; Znad zbocza ; Chwila ; Koniec kwietnia ; Znów szedłem ; Doba żywota ; Pośpiesznie ; Uniesienie ; Droga zatacza łuk ; Na stromym zboczu. – Lato: Poblask ; Ku południowej stronie ; Jak sień... ; Można śledzić ; W zgodzie ; Pnie i korony ; Poza obłokiem ; Minuta ; Trwamy ; W bramę ; Skrzydła złożył (I-II) ; Patrząc ; Splecenie ; Bez przerwy ; Żywej łuny... ; W rozblask ; W słońcu późnym ; Idąc ; Przecież ; Kołem. – Jesień: Powstrzymując czas ; Jakbym naprawdę ; Jastrzębie ; Elegia ; Znów ; Pod wieczór ; Zaufać... ; Wczorajszy list ; Ściany ; Pisane ; Nie jest ; Opis ; Na polanie ; Stoję ; Zmierzchanie ; Widzę ; Zewrze się ; Las ; Czemu? ; Zmierzch ; Już ; Kiedy ; Czas ; Za pniami ; Próg. – Zima: Po śnieżycy ; Kiedy wiatr ; Błękitny cień ; Nowe.
  * Na IV okł. nota biograficzna.
  * Nota „Od autora” zawiera informację, że wiersze składające się na ten tom powstały od grudnia 1982 do lutego 1987 r.
  Wyszomirski Ryszard ; Gdańsk - Lasy Oliwskie - beletrystyka ;

 1. Z rozproszenia [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Wydawnicza, 1992. - 74 s. ; 19,5 x 12,5 cm
  ISBN 83-85067-08-6
      Dedykacja: Panu Doktorowi Pawłowi Skarżyńskiemu
      Zawartość: Z rozproszenia [wstęp Autora; dat.: Gdańsk, 1990]. – Naprawdę umrzeć nie możesz.... – W ciemnościach dnia: Przypowieść (I-II) ; W ciemności ; Bez nazwisk ; Bunt aniołów (I-II) ; Strzępy ; Spowiedź (I-III) ; Wyspa ; Żyjemy (I-II) ; Ziarna prozy (I-IV) ; Aliencje ; Wybiegli (I-II) ; Fotografie ; Agon ; Bunt ; Sekwencja ; Pieśń (I-V) ; Kreacja ; Dorzucając słowo... ; Na to ; Rdzeń ciemności (I-IV). – Jedyna miłość: Miłość ; Halucynacje (I-IV); Powrót ; Kołowroty ; Kolekcja ; Obrachunek (I-IV). – Dawniej i teraz: Przychodzili ; Oni i ja ; Południe ; Przyjacielowi ; Powroty ; Bezczas ; Do matki ; Syn marnotrawny ; Zapisy (I-II) ; Wychylenie ; Powrót (I-V) ; Zbiorowa fotografia.
  Skarżyński Paweł ;

 1. Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka : studia i szkice [rozprawy, szkice]. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. - 241 s. : streszcz. w jęz. ang.; nota bibliograf. ; 20,5 x 14,5 cm. - (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad LIteraturą Religijną ; 16)
  ISBN 83-85291-59-8
      Dedykacja: Pani Profesor Marii Renacie Mayenowej - Jej dawny słuchacz
      Zawartość: S. 7: Od autora [dat.: Rumia, styczeń 1992]. - S. 9-47: Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywiki religijnej w poezji Tadeusza Nowaka [referat na sesji nauk. "Sacrum w literaturze", 1979, pierwodruk: Roczniki Humanistyczne 1980 nr 1; wznow. 1983; przedruk w: Dąbrowski S. Wiersz - rozbiór - rozumienie, Gdańsk 1983]. - S. 49-75: Krąg biblijny Tadeusza Nowaka : fakt, sytuacja, opinie [referat na sesji nauk. "Biblia a literatura", KUL 1981; pierwodruk: Biblia a literatura / red. S. Sawicki, Lublin 1986]. - S. 77-105: Pierwotność, Biblia i pieśń w "Psalmie wilczym" Tadeusza Nowaka : komentarze i analizy [pierwodruk: Roczniki Humanistyczne 1978 nr 1]. - S. 107-205: Dwa "obrazy" wspólnoty bosko-ludzko-zwierzęcej: poetycki (w liryce Tadeusza Nowaka) i biblijny : próba zestawienia [pierwodruk w: Inspiracja religijna w literaturze / red. A. Merdas, Warszawa 1983]. - S. 207-225: Pasyjne sny wielokrotne : uwagi do dwóch "psalmów" Tadeusza Nowaka [pierwodruk: Poezja 1981 nr 4]
  * Na IV okł. fragment rec. wydawniczej prof. dra hab. Tadeusza Kłaka.
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ; Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania - Psalm wilczy ; Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania - Psalm snu naszego ; Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania - Psalm o śnie kalekim ; Biblia - literatura polska ; Mayenowa Maria Renata - kult ;

 1. Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki [poemat]. - Gdynia - Rumia : [b.w.], 1995. - 16 s. ; 20,0 x 14,5 cm
  ISBN 83-902955-0-4
      Zawartość: Rozważanie (dat.: Gdańsk, dnia 9.06.1982). - Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki (Pani Anieli Kołonieckiej jako autorce wiersza "Qui tacent, clamant"): I. Słowo papieskie do Polaków (4 marca 1984 roku). II. Ze słów księdza Jerzego Popiełuszki. III. Psalm. IV. Wolny w domu niewoli. V. Krzyżowanie i powrót. VI. Słowo papieskie do Polaków w IV rocznicę porozumień sierpniowych. VII. Replika antyprokuratorska. VIII. Dodatek od autora. - Nota.
  * Datowane: 18.01-16.02.1985 r.
  * "Rozważanie" było publikowane wcześniej w czasopiśmie Podpunkt Nr 1 (1983), wychodzącym poza zasięgiem cenzury. Pozostałe części w Podpunkcie Nr 3 (1985).
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ; Kołoniecka Aniela ;

 1. Przeszczep serca i słowa [wiersze] / proj. okł. Stanisław Dąbrowski. - Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy Świadectwo, 1995. - 52 s. ; 16,5 x 12,0 cm
  ISBN 83-85860-90-8
      Dedykacja: Żonie - ten przebyty przedczas
      Zawartość: Wszystko ; Dawno już ; Wtedy ; Nim wiatr ; Na czas ; Nie mają imion ; Skoroś sam ; Echo ; Życiorys ; Muszę ; Z własnej klęski ; Nigdy nic ; To przezeń ; Naprawdę szli ; Pisząc słowa ; Słowa zapiszą ; Kiedy? ; Nawet oddech ; Nić ; Od nowa ; Biedne życie ; Nie chcą ; Na jawie ; Droga ; Nie ma już ; Wytrwanie ; Wstecz ; Wiedza ; Zarazem ; Co przyjdzie ; Do ostatka ; Jakakolwiek ; Nadal ; A potem ; "Ta wiedza..." ; Będziesz biegł ; Ustami ; Jest we mnie ; Właśnie ; Początek ; Zupełnie ; Pogorzel. - Dopisek.
  * Na IV okł. nota o autorze.

 1. Wiersz z drogą współbieżny : (wiersze oliwskie) [wiersze]. - Gdynia – Rumia : [b.w.], 1995. - 140 s. ; 20,5 x 14,5 cm
  ISBN 83-902955-1-2
      Dedykacja: pamięci Matki
      Zawartość: Naprawdę. – W zmierzch: Zapomnieć ; Gdy biegnę ; Rozmowa ; W słońcu ; Wielozmiennie ; Wędrowanie ; Potem dopiero ; Jagód zbieranie uporczywe... ; Z dna ; Wróżba ; Dzisiaj (Droga zamknięta zakrętu ryglem...) ; Ciągle ; Kto? (Świtem w pustej powietrznej lasu...) ; Nadzieja ; Rok później w końcu marca. – Po uderzeniu: Ze wszech sił ; Sercem całym ; Modrzewie ; Dookoła ; Jest duszno ; Przez las ; Nigdy ; Nie sposób ; Na poboczu ; Mój dom ; Ratuj ; Długą doliną ; Wreszcie (Słońce świeci na ukos...) ; Z zewnątrz ; Ile ; W tym szukaniu ; W bezdrożu ; Dzisiaj (Samego siebie dzisiaj chcę wyminąć...) ; Dlaczego... ; Jedno ; Rozpoznaj ; Wiersz (Jak gdybym na wezwanie czekał...) ; Leśna huśtawka ; Wiem ; Można ; Jak każda ; Iść ; Teraz ; 13 września ; Więc teraz ; Tak ; Ma się pod jesień ; Liście palone żarem zwiędnięć ; Będzie ; Przedzmierzch ; Odchodzę ; Joli ; W lazur ; W jesień ; Wiersz (Zapierający oddech wiatr...) ; Wreszcie (Siło, silniejsza niż przezorność...) ; A już ; Drogą oddaleń ; Niosę ; Odlot ; Doprawdy ; Przecież (Las pustoszeje...) ; Zanim ; Na skos ; Nic już ; Wierzę ; Przechył ; Nie wiedząc ; Schyl się ; W południe ; Przecież (Mgła gęstwi się w głębinie łąki...) ; Wszystko ; Pył ; Zło ; W szary dzień ; Zapukano ; Czarna noc ; Podźwignięte ; Zawiązanie ; Czas (Pni białych czarne brzegi jak listwy żelazne...) ; Bardzo wolno ; Ponowa ; Śnieg ; Sami ; Aż z dna ; Los ; Do ostatka ; Czekam ; Z rozpaczą ; Dopokąd ; Nie bójmy się ; Spotkanie ; Złoty żar ; Pora ; Nigdy nikt ; Pozostanie ; Kto? (Gęsta zawieja dmie po białej łące...) ; Pomocy ; Teraźniejszość ; Idę po śnieżnej zmarzlinie ; Krawędź ; Doścignięty ; Nasz sen ; Splot ; Udział ; O nich ; Za wszystko ; Przedwczesny wieczór ; Zasp grząskość... ; Widok ; Nagi blask ; Zieleń sosen ; Napór ; Pod koniec ; Śniegi ; W niebo ; Słońce znapastliwiało... ; Błękitny cień ; Ku przedwiośniu... ; Nowe ; Punkt ; Upadłość (wiersz z cyklu „Przeszczep serc i słowa”). – Moje „drogi przez las” (dat.: Gdańsk-Oliwa, 1987 rok); Dopisek (dat.: Rumia, dnia 25.10.1994 r.) [Posłowie S.D.]. – Biogram.
  Gdańsk - Lasy Oliwskie - beletrystyka ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska



Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych



 1. Brzeźno  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 115
 1. Człowiek  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 111
 1. Inny świat  [wiersz] // W: poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 117
 1. Kompozycja  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 115
 1. Miłość  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 111
 1. Negatyw  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 114
 1. Odwety  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 114
 1. Pokonany  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 112-113
 1. Proces  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 116
 1. Soliloquia  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 112
 1. Słuchaj bez gniewu  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 119
 1. Tropizmy  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 117
 1. Ultima Thule  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 118-119
 1. Vanitas  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 113
 1. Wet za wet  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 116
 1. Zjawy  [wiersz] // W: Poeci pomorscy : almanach / red. Maria Kowalewska ; wstęp Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962. - S. 118
 1. Bunt  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 78
 1. Do matki  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 73
  * Na s. 324-325 nota o autorze.

 1. Forma  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 74
 1. Halucynacje (I-IV)  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 75-77
 1. Kreacja  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 79
 1. Mój egoizm...  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 74
 1. Na to  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964
 1. O  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 78
 1. Przypowieść (I-II)  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 75
 1. Strzępy  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 77
 1. Syn marnotrawny  [wiersz] // W: Poeci pomorscy 2 : almanach / wybór Jerzy Kwiatkowski. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 77
 1. Paskinada ; Czasowi umarłych ; Wybiegli  [wiersze] // W: Poeci Czerwonej Róży / [aut.:] Marian Grześczak [i in.] ; wstęp Artur Międzyrzecki. - Warszawa : Iskry, 1965. - s. 97-98, 99-100, 101-103
  * Na s. 95 krótka nota o autorze.

 1. List ojcowski  [wiersz] // W: Poeci i morze : antologia poezji o morzu / wybór, oprac. i wstęp Leszek Prorok. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 172
 1. Pamiętnik Stanisława Pigonia : wstępna charakterystyka  [rozprawa] // W: Stanisław Pigoń, człowiek i dzieło  : charakterystyki, wspomnienia, materiały / praca zbiorowa pod red. Henryka Markiewicza [i in.]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1972. - S. 77-114
  * Informacja w przypisie, że jest to rozdział wstępny zamierzonej większej całości.
  * Datowane: 1969-1970.
  Pigoń Stanisław ;

 1. W sprawie przedmiotu wiedzy o literaturze  [rozprawa] // W: O współczesnej kulturze literackiej / red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger. T. 1. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. - S. 129-154
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. V książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Zakwestionowanie tezy o wyłączności tworzywa językowego w dziele literackim  [rozprawa] // W: Konteksty nauki o literaturze / red. Małgorzata Czermińska. - Wrocław : Zakł. Nar, im. Ossolińskich, 1973. - S. 127-151. - (Z Dziejów Form Atystycznych w Literaturze Polskiej ; 34)
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. V książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości : próba ujęcia  [rozprawa] // W: Problemy teorii literatury / wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz. Ser. 2. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - S. 7-15
  Wyd. 2 poszerz. 1987. - S. 5-13
  * Przedruk z: Ruch Literacki. - 1974, z. 6.

 1. Pełnie nadrealne : (Próba odczytania utworu Jerzego Ficowskiego "Puste miejsca po..."  // W: Z zagadnień języka artystycznego : materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków 17-19.021975 / red. Józef Bubak i Aleksander Wilkoń. - Kraków, 1977. - S. 223-238. - (Zeszyty Naukowe UJ ; nr 457 ; Prace Językoznawcze ; 54)
  Ficowski Jerzy - twórczość - opracowania - Puste miejsca po... ;

 1. "Anatomia" fabuły : (na marginesie prac Konstantego Troczynskiego) // W: Tekst i fabuła / studia pod red. Czesława Niedzielskiego i Janusza Sławińskiego. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979. - S. 211-227. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; 54)
  ISBN 83-04-00020-2
  * Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Katedry Teorii Literatury KUL (14 XI 1977).
  * Także w: Dąbrowski stanisław. Konstanty Troczzyński - człowiek i doktryna. - Wrocław, 1988.
  Troczyński Konstanty ;

 1. Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywiki religijnej w poezji Tadeusza Nowaka  [rozprawa] // W: Sacrum w literaturze : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Teorii Literatury i Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL, Lublin 16-18.05.1979. - Lublin : Wydaw. TN KUL, 1980. - (Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL ; t. 28 z. 1)
  Wyd. 2 1983. - S. 105-134
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Próba analizy krytycznoliterackiej jako próba interpretacyjnego pokonania hermetyzmu utworu poetyckiego : (na przykładzie wiersza Jerzego Niemoje[!]wskiego "Afrodyte"   [rozprawa] // W: O języku literatury / pod red. Józefa Bubaka i Aleksandra Wilkonia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 106-126. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 397 ; Seria Językoznawstwo)
  ISBN 83-00-00213-8
  * W podtytule i w tekście rozprawy błędna forma nazwiska "Niemojewski" - zamiast "Niemojowski".
  * Książka zawiera materiały z II konferencji poświęconej zagadnieniom języka artystycznego, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ i Instytut J
  Niemojowski Jerzy - twórczość - opracowania - Afrodyte ;

 1. Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze // W: Z problemów edytorstwa i zagadnień wydawniczych. Cz. 2, Wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej  / wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki, Michał Zięba. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1982. - S. 92-115. - (Materiały Pomocnice dla Studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
 1. Od stylistyki do metafizyki : (między referatami a Ingardenem)  [rozprawa] // W: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. - S. 65-78. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; 58)
  ISBN 83-04-01067-4
  * Cz. 1, 2: fragmenty uwag wypowiedzianych przez S.D. jako głosy w dyskusji nad referatam J. Tischnera "Fenomenologia a odsłaniająca funkcja języka", B. Skargi "Wypowiedź filozoficzna a wymogi racjonalizmu" oraz M Przełęckiego "Wartość poznawcza wypowiedz
  Ingarden Roman - twórczość - opracowania ; Skarga Barbara - twórczość - opracowania - Wypowiedź filozoficzna a wymogi racjonalizmu ; Tischner Józef - twórczość - opracowania - Fenomenologia a odsłaniająca funkcja języka ; Przełęcki Marian - twórczość - op

 1. Dwa "obrazy" wspólnoty bosko-ludzko-zwierzęcej: poetycki (w liryce Tadeusza Nowaka) i biblijny  [rozprawa] // W: Ispiracje religijne w literaturze / pod red. Aliny Merdas. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1983. - S. 229-295
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin, 1993.
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Do Matki ; Wieża Babel  [wiersze] // W: W tej jedynej chwili : wiersze poetów Wybrzeża. - Gdańsk, 1985. - S. 10-11
 1. Konstantego Troczyńskiego droga między formalizmem a moralizmem  [rozprawa] // W: O wartościowaniu w badaniach literackich : studia / pod red. Stefana Sawickiego, Władysława Panasa. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. - (Literatura w Kręgu Wartośći)
  ISBN 83-228-0065-7
  * Materiały z sesji naukowej "Wartościowanie i ocena w badaniach literackich", Lublin 19-21 X 1982.
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Krąg biblijny Tadeusza Nowaka : fakt, sytuacja, opinie  [rozprawa] // W: Biblia a literatura / pod red. Stefana Sawickiego , J Gotfryda. - Lublin, 1986. - S. 391-418
  * Referat wygłoszony na sesji naukowej "Biblia a literatura, zorganizowanej przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL, maj 1981.
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin, 1993.
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ; Biblia - literatura polska ;

 1. Krąg biblijny Tadeusza Nowaka : fakt, sytuacja, opinie  [rozprawa] // W: Biblia a literatura / pod red. Stefana Sawickiego i Jana Gotfryda. - Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1986. - S. 391-418. - (Katolicki Uniwersytet Lubelski ; Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; 12)
  * Referat wygłoszony na sesji naukowej "Biblia a literatura", zorganizowanej przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną i Katedrę Teorii Literatury KUL, maj 1981.
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin,
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ; Biblia - literatura polska ;

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Niezależne Wydawnictwo Wolna Myśl, 1987
 1. Z drezdeńskiego cyklu "Jak czytanie Księgi" ; Giovanni Battista Piazetta, Ofiara Abrahama ; Girolamo da Treviso, Pokłon pasterzy ; Bartolome Esteban Murillo, Maria z dzieciątkiem ; Jan Breughel Starszy, Krajobraz nadbrzeżny (...)  [miniatury] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik ; il. Jan Góra. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 28-32
  * Pozostałe utwory cyklu: ; Domenico Fetti, Przypowieść o złym słudze ; Domenico Fetti, Przypowieść o zgubionej drachmie ; Tiziano Vecelli, Grosz czynszowy. W tytułach autor podawał daty życia artystów, tutaj pominięte z braku miejsca.
 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Czerwona Róża : 1960-1984 / pod red. Jerzego Koperskiego, Eugeniusza Kuppera, Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. - Warszawa : MAW, 1988
 1. Logos i etos teoretyka literatury na przykładzie Konstantego Troczyńskiego  [rozprawa] // W: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze : studia / pod red. Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. - S. 491-533. - (Literatura w Kręgu Wartości)
  ISBN 83-228-0245-5
  Troczyński Konstanty ;

 1. List ojcowski  [wiersz] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp T.Jania. - Kraków : [Tadeusz Jania], 1995. - S. 447
  ISBN 83-904699-0-1
  Pod tekstem: W: S. Dąbrowski, Szyderstwa i trwogi, Gdynia, 1959.

 1. Ojcu  [wiersz] // W: Największa jesat miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / Wybór, opracowanie, wstęp Tadeusz Jania. - Kraków : [Tadeusz Jania], 1995. - S. 399
  ISBN 83-904699-0-1
  Wyd. 2 1998
  * Pod tekstem: W: S. Dąbrowski, Szyderstwa i trwogi, Gdynia, 1959.

 1. Teologia a uniwersytet : archeologia problemu  [rozprawa] // W: Nauka, świat, człowiek : Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman / pod red. Władysława Krajewskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 207-218
  ISBN 83-7326-2970
  * Autor podaje, że rozprawa stanowi II cz. odczytu "Napór wydziałów teologicznych na polskie uniwersytety. Aktualia i chronologia problemu", wygłoszonego w ramach cyklu "Teologia a uniwersytet współczesny. Głos opozycyjny", Gdańsk, 05.-06.2000 r.
  Szumilewicz-Lachman Irena - księga pamiątkowa ; Lachman Irena Szumilewicz ; Uniwersytety - historia ; Uniwersytety a teologia ; Teologia - szkolnictwo wyższe ;

 1. Na dziedzińcu  [wiersz] // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-2005 : antologia / zebrał i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. – Wyd. 3 powiększ.. - Kraków : [Tadeusz Jania], 2006. - S. 28
  ISBN 83-904699-9-5
  Pod tekstem: S. Dąbrowski, Dawniej i teraz, Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1972, s. 41

 1. Z brzegu  [wiersz] // W: Za duży wiatr na moją wełnę : mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji wspołczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. - S. 81
  ISBN 978-83-7030-538-3
  * Pod tekstem: W: S. Dąbrowski, Sny wielorakie, Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1976, s. 98.

 1. Następstwa ; Grudzień ; Don Kichote ; Helena ; Rozmowa ze szczurem ; Pastorałka ; Schemat z wariacjami  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy 20-lecie SPP Oddział Gdański / wstęp, wybór i redakcja Krzysztof Kuczkowski. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 31-38 ; 31 [nota o autorze]
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wiersz nr 1 - na s. 32, nr 2 - s. 33, nr 3 - s. 34, nr 4 - s. 35, nr 5 - s. 36, nr 6 - s. 37, nr 7 - s. 38.

 1. Paskinada ; Czasowi umarłych ; Wybiegli (I-II)  [wiersze] // W: Czerwona Róża : antologia : 1960-2010 / zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył Andrzej K. Waśkiewicz. [T]. 1. - Gdańsk : GTPS, 2010. - S. 39-40
  ISBN 978-83-86460-97-7
  * Pierwsze wyróżnienie w III konkursie, w 1962 r.
  * Wiersz nr 1 - na s. 39-40, nr 2 - 40-41, nr 3 - 42-43.
  Dąbrowski Stanisław - nagrody ;

Publikacje w czasopismach



 1. Radzieckiej pieśni :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1954, nr 87, dod. Rejsy, nr 15, s. 7
 1. Adam Mickiewicz :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 80, dod. Rejsy, nr 13, s. 7
  Mickiewicz Adam - beletrystyka ;

 1. Nowemu :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 144, dod. Dziewiąta Fala, nr 20, s. 1
 1. Pomyśl. Poznanie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 108, dod. Dziewiąta Fala, nr 15, s. 1
 1. Słodycz :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 108, dod. Dziewiąta Fala, nr 15, s. 1
 1. Miłość :  [wiersz] // Sztandar Ludu. - 1956, dod. Kultura i Życie, nr 35, s. 1
 1. Podołam :  [wiersz] // Sztandar Ludu. - 1956, dod. Kultura i Życie, nr 35, s. 1
 1. Poznanie :  [wiersz] // Skrzydlata Polska. - 1956, nr 11, s. 5
 1. Rezygnacja (Pamięci Ojca - bezradnie...) :  [wiersz] // Ziemia i Morze. - 1956, nr 10, s. 5
 1. Yma Sumac :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1956, nr 6, dod. Dziewiąta Fala, nr 1, s. 2
 1. Jesień :  [wiersz] // Pomorze. - 1957, nr 6, s. 4
 1. Leopoldowi Staffowi :  [wiersz] // Pomorze. - 1957, nr 8, s. 1
  Staff Leopold - kult ;

 1. Majaki :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1957, nr 195, dod. Dziewiąta Fala, nr 30, s. 1
 1. Ojcu :  [wiersz] // Pomorze. - 1957, nr 6, s. 4
 1. Pieśń :  [wiersz] // Pomorze. - 1957, nr 15, s. 2
 1. W ciemności :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 226, dod. Rejsy, nr 38, s. 7
 1. Idyluwialny świat :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ficowski Jerzy. Moje strony świata, 1957 // Pomorze. - 1958, nr 24, s. 5
  * Także pt. Idyll[!]uwialny świat w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Ficowski Jerzy - twórczość - opracowania - Moje strony świata ;

 1. Ziarna prozy (I-IV) :  [wiersz] // Pomorze. - 1958, nr 12, s. 7
 1. Nokturn :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 137, s. 4
 1. Plon na rozdrożu :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 137, s. 4
 1. Powrót :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1959, nr 195, s. 5
 1. Spowiedź :  [wiersz] // Pomorze. - 1959, nr 21, s. 5
 1. Usta wezbrane ptakami :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pankowski Marian. Sto mil przed brzegiem [wiersze], Warszawa, 1958 // Pomorze. - 1959, nr 110, s. 4
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Pankowski Marian - twórczość - opracowania - Sto mil przed brzegiem ;

 1. Bunt :  [wiersz] // Pomorze. - 1960, nr 9, s. 5
 1. Robota :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1960, nr 140, s. 4
 1. Za chwilę :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1960, nr 189, s. 5, dod. Rejsy, nr 32
 1. Bunt aniołów (I-II) :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1961, nr 180, s. 3
 1. Paskinada :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1962, nr 293, s. 4
  * II nagroda w Turnieju "Czerwonej Róży".

 1. Paskinada :  [wiersz] // Itd. - 1962, nr 47, s. 63
  * II nagroda w Turnieju "Czerwonej Róży".

 1. Rezygnacja :  [wiersz] // Głos Szczeciński. - 1962, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 12, s. 3
 1. Korespondencje :  [list do redakcji] // Współczesność. - 1963, nr 2, s. 12
  * Sprostowanie informacji opublikowanej w artykule "Czerwona Róża 1962" (Współczesność. - 1962, nr 23, s. 5), wg której S.D. to "milczący od wielu lat autor wydanego przed kilku laty tomu wierszy".

 1. Paskinada :  [wiersz] // Litery. - 1963, nr 1, s. 8
  * II nagroda w Turnieju "Czerwonej Róży".

 1. Czasowi umarłych :  [wiersz] // Litery. - 1964, nr 11, s. 11
 1. Dorzucając słowo do milczenia :  [wiersz] // Litery. - 1964, nr 9, s. 14
 1. Dwie epopeje: "Pan Tadeusz" i "Popioły" :  [szkic] // Litery. - 1964, nr 12, s. 9-11
  * Porównanie "Popiołów" i "Pana Tadeusza".
  Mickiewicz Adam - twórczość - Pan Tadeusz a Żeromski Stefan - twórczość - Popioły ; Żeromski Stefan - twórczość - Popioły a Mickiewicz Adam - twórczość - Pan Tadeusz ;

 1. Entymemat :  [sprostowanie]. - Rubryka: List do redakcji // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 305, s. 3
  * Sprostowanie błędnie wydrukowanego wyrazu w artykule: S.D.: Rozszarpać almanach. - Rubryka: Proszę o głos // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 302, s. 4 [z komentarzem "Od Redakcji"].

 1. Obrachunek (I-IV) :  [proza poetycka] // Głos Wybrzeża. - 1964, s. 4
 1. Ocalenie :  [wiersz] // Pomorze. - 1964, nr 22, s. 3
 1. Przed ostatnim ciosem tchu... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Piętak Stanisław. Zaklinania [wiersze], Warszawa, 1964 // Litery. - 1964, nr 7, s. 24
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Piętak Stanisław - twórczość - opracowania - Zaklinania ;

 1. Rdzeń ciemności :  [wiersz] // Litery. - 1964, nr 5, s.7
 1. Rozszarpać almanach :  [artykuł]. - Rubryka: Proszę o głos // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 302, s. 4
  Polem: Sierecki Sławomir: Nie rozszarpujmy... // Wieczór Wybrzeża.
  * Dot. almanachu pt. "Poeci pomorscy" oraz Wydawnictwa Morskiego.
  * Pod artykułamkomentarz redakcyjny "Od Redakcji".
  * Sprostowanie błędnie wydrukowanego wyrazu: S.D.: Entymemat. - Rubryka: List do redakcji // Głos Wybrzeża. - 1964, nr 305, s. 3 [z komentarzem "Od Redakcji"].
  Poeci Pomorza, almanach - opracowania ;

 1. Sekwencja :  [wiersz] // Litery. - 1964, nr 9, s. 14
 1. "Tomik" :  [artykuł]. - Rubryka: Proszę o głos! // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 274, s. 5
  Polem z: Gostomska Anna: Gdańscy literaci : przed ogólnopolskim zjazdem ZLP // Głos Wybrzeża. - 1965, nr 270, s. 4
  Odp.: Brocki Zygmunt: "Mam śliczny mały pokoik..." // Głos Wybrzeża. -1965, nr 303, s. 4
 1. Barwipiór : (ze starej książki z bajkami) // Litery. - 1965, nr 2, s. 17
 1. Bywa z węża dryakiew... : (jeszcze o literackich sprawach gdańskich). - Rubryka: [Listy] // Kierunki. - 1965, nr 33, s. 7
  Polem z: Dziemba Jerzy: poeta, pieniądze i śmierć - Rubryka: Listy // Kierunki. - 1965, nr 22, s. 7
  * Dot. gdańskiego środowiska poetyckiego i Wydawnictwa Morskiego.
  Dziemba Jerzy ; Gdańsk - życie literackie - 1966 ; Wydawnictwo Morskie - historia - 1966 ;

 1. Dojścia :  [wiersz] // Pomorze. - 1965, nr 17, s. 5
 1. Na źdźbła końcu świat :  [szkic]. - Rec. pracy: Trznadel Jacek . Wyjście [wiersze], Kraków, 1964 // Współczesność. - 1965, nr 19, s. 10
  * Uwaga pod tekstem: Fragment większego szkicu.
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Trznadel Jacek - twórczość - opracowania - Wyjście ;

 1. Nie rusz Andziu, tego kwiatka..... - Rubryka:: Korespondencja // Współczesność. - 1965, nr 21, s. 11
  * Zob. w 1965 r.S.D.: Skoro zaczął ustępować lodowiec

 1. O panegiryku :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 9 (1965), nr 3, s. 101-110
  * Rozprawa ukazała się w dziale "Debiuty naukowe".
  Panegiryk - teoria - historia ;

 1. O pewnej właściwości porównania i metafory :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 56 (1965), z. 3, s. 105-124
  * Uwaga autorska w przypisie: Praca ta powstała w ramach zamierzonej większej całości poświęconej retoryce.
  Metafora - teoria ; Porównanie - teoria ;

 1. Obłęd podejrzliwości. - Rubryka: Polemiki. Korespondencje // Pomorze. - 1965, nr 21, s. 2
  * Opis incydentu w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie. Autor, kontemplujący obrazy na wystawie "Porównania", został zawezwany do biura CBWA, celem złożenia wyjaśnień, dlaczego tak długo przygląda się obrazom. Ponieważ zignorował wezwanie, oświadczając m.in. "Nie po to opłaciłem wstęp, by czas pobytu na wystawie zużywać na szwendanie się po "biurach", interweniowała milicja.
  Sopot - Centralne Biuro Wystaw Artystycznych - historia - 1965 ;

 1. Praesens historicum :  [wiersz] // Pomorze. - 1965, nr 17, s. 5
 1. Skoro zaczął ustępować lodowiec :  [artykuł] // Współczesność. - 1965, nr 15, s. 2
  Polem: Fac Bolesław: Poezja i polityka // Litery. - 1965, nr 9, s. 3
  Odp.: "Nie rusz Andziu, tego kwiatka...". - W rubryce: Korespondencja // Współczesność. - 1965, nr 21, s. 11
  * Dot. spotkania gdańskiego środowiska literackiego z kierownictwem Wydawnictwa Morskiego.
  Gdańsk - życie literackie - 1965 ; Wydawnictwo Morskie - historia - 1965 ; Fac Bolesław - twórczość - opracowania - Poezja i polityka ;

 1. Sprawy poezji na Zjeździe Olsztynskim :  [artykuł] // Pomorze. - 1965, nr 12, s. 1, 4
  * Sprawozdanie z VIII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Olsztynie, 21-23.05.1965.
  * W podpisie pod tekstem błędne imię autora: Jarosław Dąbrowski. Ten błąd, i kilka innych, autor sprostował w nocie: Chochlik przesadził. - Rubryka: Polemiki. Korespondencje // Pomorze. - 1965, nr 13, s. 5.
  VIII Zjazd Pisarzy Ziem Północnych i Zachodnich w Olsztynie, 1965 ;

 1. Wybiegli (I-II) :  [wiersz] // Kultura. - 1965, nr 37, s. 8
 1. Dawność - nowość. Rodzimość - uniwersalność :  [szkic]. - Pisarz i tradycja literacka. - Fot. // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 25, s. 3
  * Redakcja TK zwróciła się do kilkunastu pisarzy polskich, reprezentujących różne pokolenia, z prośbą o wypowiedź nt. "Mój stosunek do tradycji literackiej". S.D. w odpowiedzi nadesłał szkic o twórczości Adama Mickiewicza.
  Mickiewicz Adam - twórczość ;

 1. Drzazgi :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 107, s. 5
 1. Dukrotek : (ze starej książki z bajkami) // Pomorze. - 1966, nr 7, s. 4
 1. Fotografie :  [wiersz] // Litery. - 1966, nr 10, s. 25
 1. Jeszcze w sprawie "Insynuacji poetyckich". - Rubryka: Proszę o głos // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 141, s. 5
  Polem z: Fac Bolesław: Poetyckie insynuacje. - Cykl: TV // Głos Wybrzeża. - 1966, nr 133, s. 3 [Podpisane: B.F.]
  * Polemika z felietonem B. Faca krytykującym audycję telewizyjną poświęconą poezji Kazimiery Iłłakowiczówny.
  * Zawiera też komentarz redakcji Głosu Wybrzeża "Od redakcji".
  Fac Bolesław - twórczość - opracowania - Poetyckie insynuacje ; Iłłakowiczówna Kazimiera ;

 1. Mów! :  [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 15, s. 15
 1. Na marginesie "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryka Markiewicza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Markiewicz Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków, 1965 // Pamiętnik Literacki. - R. 57 (1966), z. 4, s. 509-544
  Polem: Markiewicz Henryk: Epilegomena do "Głównych problemów wiedzy o literaturze" // Pamiętnik Literacki. - R. 57 (1966), z. 4, s. 545-559
  Odp.: Dąbrowski Stanisław: Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź // Pamiętnik Literacki. - R. 59 (1968), z. 1, s. 149-166
  Odp.: Markiewicz Henryk: Do Redaktora Naczelnego "Pamiętnika Literackiego" // Pamiętnik Literacki. R. 59 (1968), z. 1, s. 369-370 [dat.: Kraków, grudzień 1967]
  Odp.: Dąbrowski Stanisław: Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź (Cz.2) // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Historia Literatury. - 1969, nr 2, s. 203-226
  Markiewicz Henryk - twórczość - opracowania - Główne problemy wiedzy o literaturze ;

 1. O słów słyszenie : (przypisy do nieteraźniejszości) :  [szkic] // Litery. - 1966, nr 8, s. 32-33
 1. Reportaż z podróży naukowej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Niedzielski Czesław. O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej : podróż, powieść, reportaż, Toruń, 1966 // Pomorze. - 1966, nr 22, s. 12
  Sprostowanie: S. Dąbrowski: Sprostowanie // Pomorze. - 1966, nr 24, s. 15 [dot. błędów drukarskich].
  Niedzielski Czesław - twórczość - opracowania - O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej ;

 1. Sprawy wewnętrzne literatury :  [artykuł] // Litery. - 1966, nr 3, s. 12-13
  * Dot. teorii literatury.

 1. Ultima Thule :  [wiersze] // Głos Szczeciński. - 1966, nr 6, s. 3
 1. Walny Zjazd Towarzystwa Literackiego :  [nota] // Współczesność. - 1966, nr 9, s. 11
  * Sprawozdanie z obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz z z sesji naukowej poświęconej dziejom piśmiennictwa polskiego w Gdańsku i na Pomorzu.
  Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ;

 1. "Au Roi" - un exemple d'astéisme polonais : remarques analytiques sur une satire de Krasicki (Á Madame Stefania Skwarczyńska...) :  [rozprawa] // Zagadnienia Rodzajów Literackich. - T. 9, z. 2 (1967), s. 46-66
  * Tekst w języku francuskim. Streszczenie w języku polskim. Tłumaczenie tytułu: »"Do Króla" - polski przykład asteizmu : analiza satyry Krasickiego«. Polski tekst rozprawy ukazał się w Gdańskich Zeszytach Humanistycznych w 1969 r. (zob.).
  Krasicki Ignacy - twórczość - opracowania - Do Króla ; Skwarczyńska Stefania - kult ;

 1. Kamień do naszego ogródka : od czasu głośnego śmiechu... :  [list do redakcji]. - Dział; Listy do redakcji // Więź. - 1968, nr 9 (125), s. 154
  * Dot. gafy popełnionej przez Tadeusza J. Żółcińskiego, który w artykule opublikowanym w Więzi. - 1968, nr 4 przypisał autorstwo "Kubusia Fatalisty" Wolterowi.
  Żółciński Tadeusz J. ;

 1. Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź // Pamiętnik Literacki. - R. 59 (1968), nr 1, s. 149-161
  Odp.: Markiewicz Henryk: Do Redaktora Naczelnego "Pamiętnika Literackiego" // Pamiętnik Literacki. - R. 59 (1968), z. 1, s. 369-370 [dat.: Kraków, grudzień 1967]
  * Dalszy ciąg polemiki S.D. z Henrykiem Markiewiczem nt. pracy: Markiewicz Henryk. Główne problemy wiedzy o literaturze, 1965. Pełny zapis przebiegu polemiki zob. poz. w r. 1966: Na marginesie "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryka Markiewicza.
  Markiewicz Henryk - twórczość - opracowania - Główne problemy wiedzy o literaturze ;

 1. Obrazy, zdania, słowa : (na marginesie problemu ech cudzych w twórczośći Mickiewicza) :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 59 (1968), nr 3, s. 111-171
  Mickiewicz Adam - twórczość - opracowania ;

 1. Z problematyki panegiryku : szkice :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 12 (1968), nr 3, s. 43-55
  * Pod tekstem dedykacja: Profesorowi Juliuszowi Nowak-Dłużewskiemu - dziekując za pomoc, której następstwa trwają
  Panegiryk - teoria ; Nowak-Dłużewski Juliusz ;

 1. Ignacego Krasickiego "Do Króla' - polski przykład asteizmu (Stefanii Skwarczyńskiej...) :  [rozprawa] // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie. - 1969, nr 2, s. 97-118
  * Pierwodruk ukazał sie w języku francuskim w Zagadnieniach Rodzajów Literackich w 1966 r. (zob.).
  Krasicki Ignacy - twórczość - opracowania - Do Króla ; Skwarczyńska Stefania - kult ;

 1. Meta-epilegomena czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź (cz. 2) // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie. - 1969,  nr 2, s. 203-226
  * Dalszy ciąg polemiki. Zob. też: Dąbrowski Stanisław: Na marginesie "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryka Markiewicza.
  Markiewicz Henryk - twórczość - opracowania - Główne problemy wiedzy o literaturze ;

 1. Ziemia :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 4, s. 5
 1. Stefania Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze :  [recenzja]. - Rec. pracy: Skwarczyńska Stefania. Wstęp do nauki o literaturze. Tom 3. Cz. 5, Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii, Warszawa, 1965 // Pamiętnik Literacki. - R. 61 (1970), z. 3, s. 309-329
  Skwarczyńska Stefania - twórczość - opracowania - Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, cz. 5 ;

 1. W sprawie "ulotnego powiedzenia" Mickiewicza :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 61 (1970), z. 1, s. 115-138
  * Dot. przypisywanego A.M. określenia młodzieńczej poezji J. Słowackiego zwrotem "kościół bez Boga".
  Mickiewicz Adam - opracowania ; Słowacki Juliusz - opracowania ;

 1. Hamlet i Fortynbras : (między literaturą a rzeczywistością) :  [szkic] // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 8, s. 2-3
  Hamlet, postać literacka ; Fortynbras, postać literacka ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Tren Fortynbrasa ;

 1. Między nami i w każdym z nas : (o wolności duchowej) :  [szkic] // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 25, s. 1-2
 1. Słowo jako tworzywo literatury :  [rozprawa] // Życie i Myśl. - 1971, nr 7-8, s. 109-122
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. III i IV książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 62 (1971), z. 2, s. 69-96
  * Także jako część rozdz. II książki S.D,. Literatura i literackość. - Kraków, 1977 (ze zmianami).
  Literatura - teoria ;

 1. Graff Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych :  [recenzja]. - Rec. pracy: Graff Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, Warszawa, 1970 // Pamiętnik Literacki. - R. 63 (1972), z. 2, s. 353-360
  Graff Piotr - twórczość - opracowania - O procesie wartościowania i wartościach estetycznych ;

 1. Jego autoportret :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1972, nr 233, s. 6
 1. Od teorii literatury stosowanej do teorii komunikatu językowego : (z teoretycznoliterackiej problematyki badań Stefanii Skwarczyńskiej) :  [rozprawa] // Życie i Myśl. - 1972, nr 1, s. 67-88
  * W numerze 4, s. 155, ukazało się sprostowanie S.D.
  Skwarczyńska Stefania - twórczość - opracowania ;

 1. Sprostowanie. - Rubryka: Korespondencja // Ruch Literacki. - 1972, nr 6, s. 396
  * Sprostowanie do fragmentu artykułu Reginy Lubas (XI Konferencja Teoretycznoliteracka Pracowników Naukowych Polonistyki // Ruch Literacki. - 1972, nr 3, s. 198-199) odnoszącego sie do referatu S.D. "Zakwestionowanie tezy o jednotworzywości dzieła literackiego".

 1. W sprawie "Nauki o literaturze" Juliana Krzyżanowskiego : (próba fragmentarycznej dyskusji) // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 1 (1972), s. 123-172
  Dot. pracy: Krzyżanowski Julian. Nauka o literaturze. - Wrocław, 1966.
  Krzyżanowski Julian - twórczość - opracowania - Nauka o literaturze ;

 1. Z zagadnień dramatu : niektóre opinie o roli słowa w dramacie :  [rozprawa] // Pamiętnik Teatralny. - R. 21 (1972), z. 2, s. 147-161
  * Także (ze zmianami) jako rozdz. VII książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Z zagadnień literackości tekstu :  [rozprawa] // Teksty. - 1972, nr 3, s. 127-142
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. IV książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Z zagadnień tzw. "paraliterackości" :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 13 (1972), z. 1 (70), s. 13-24
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. II książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Materia :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 226, s. 6
  * Z notą o autorze.

 1. W sprawie gdańskiej humanistyki :  [artykuł] // Litery. - 1973, nr 8, s. 36
  Polem z: Bolduan Tadeusz: Zamiast autorytetów - kapliczki... // Litery. - 1973, nr 6, s. 32
 1. W sprawie literackiego aspektu tekstu :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 14 (1973), z. 2 (77), s. 85-96
  * Także (ze zmianami) jako część rozdz. IV książki S.D. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Z krytyki książki Piotra Graffa // Roczniki Filozoficzne Towarzystwa Naukowego KUL. - R. 21 (1973), z. 2, Etyka, s. 147-164
  * Dot. książki: Graff Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. - Warszawa, 1970.
  Graff Piotr - twórczość - opracowania - O procesie wartościowania i wartościach estetycznych ;

 1. Z pogranicza teorii poznania i teorii języka. Cz. 1, Opinie Piotra Graffa i ich krytyka :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filoogia Polska. Prace Językoznawcze. - 1973, nr 2, s. 27-39
  * Streszcz. w jęz. ros.
  Graff Piotr - twórczość - opracowania - O procesie wartościowania i wartościach estetycznych ;

 1. Zagadnienie oceny w propozycji aksjologicznej Piotra Graffa : (próba analizy i krytyki) // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. - Nr 21 (1973), s. 17-40
  Graff Piotr - twórczość - opracowania ;

 1. "Cztery strofy", czyli pochwała duchowej autonomii : rozważania nad wierszem :  [szkic] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6-7, s. 149-158
  * Analiza wiersza Mieczysława Czychowskiego "Cztery strofy".
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Czychowski Mieczysław - twórczość - opracowania - Cztery strofy ;

 1. Przed laty ; "Pożar w nocy" Egberta van der Poela ; Genesis ; Andrzej Nowacki: Zwierzenie :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6-7, s. 48-50
 1. W czerwonym kręgu ; Spełnienie ; Kochankowie ; Krajobraz z wieżą ; :  [wiersze] // Literatura. - 1974, nr 32, s. 4
 1. Z wystawy fotografiki Edwarda Hartwiga ; Teraz: Bij! Wiedz! Giń! :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1974, nr 25, s. 5
  * Oba wiersze dat.: Sopot, październik 1973.

 1. Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości : próba ujęcia // Ruch Literacki. - R. 15 (1974), z. 6 (87), s. 355-362
  * Także w: Problemy teorii literatury. Seria 2 / wyboru prac dokonał H. Markiewicz. - Wrocław, 1976 ; oraz (ze zmianami) jako część rozdz. I książki S.D,. Literatura i literackość. - Kraków, 1977.
  Literatura - teoria ;

 1. Bezczas :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 2, s. 23
 1. Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 66 (1975), z. 3, s. 97-146
  * Datowane: Gdańsk 1973.
  Kleiner Juliusz - twórczość - opracowania ;

 1. Na "Czarnym szlaku" :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 27, s. 23
 1. Nie ; Poznamy :  [wiersze] // Fakt. - 1975, nr 18, s. 7
 1. Obrazy Maxa Slevogta: Bildniss der TanzerinMarietta di Rigardo (1904). Krajobrazy afrykańskie z roku 1914 :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 230, s. 5
  Slevogt Max - Bildniss der Tanzerin Marietta di Rigardo - beletrystyka ;

 1. Rozmowy poetów z pannami : (w związku z wierszem Stanisława Grochowiaka) :  [szkic] // Teksty. - 1975, nr 1, s. 130-141
  * Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka "Rozmowa o poezji".
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk 1983.
  Grochowiak Stanisław - twórczość - opracowania - Rozmowa o poezji ;

 1. Uwagi do argumentu : żart analityczny :  [szkic] // Literatura. - 1975, nr 30, s. 13
  * Dot. miniatury J.L. Borgesa "Argumentum ornithologicum" zamieszczonej w tomie "Twórca", Warszawa, 1974.
  * Sprostowanie kilku błędów redakcyjnych i drukarskich: Dąbrowski Stanisław: Uwagi do argumentu. - Rubryka: Korespondencje // Literatura. - 1975, nr 34, s.15
  * Tekst szkicu także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Borges Jorge Luis - twórczość - opracowania - Argumentum ornithologicum ;

 1. Z pogranicza teorii poznania i teorii jezyka. Cz. 2, Analogie, genezy, tła problemowe :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Językoznawcze. - 1975, nr 3, s. 17-33
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang. i ros.

 1. Z wystawy Conrada Felixmüllera w Drezdeńskim Albertinum: Spaziergang (1914) ; Tod des Dichters W. Reiners (1925) ; Im Herbstwald (1924) :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 199, s. 5
  Felixmüller Conrad - twórczość - Tod des Dichters W. Reiners(1925) - beletrystyka ; Felixmüller Conrad - twórczość - Spaziergang (1914) - beletrystyka ; Felixmüller Conrad - twórczość - Im Herbstwald (1924) - beletrystyka ;

 1. Z zagadnień "Ideologii w dziele literackim" : (głos w dyskusji) // Teksty. - 1975, nr 5, 117-124
  Polem: Markiewicz Henryk: Odpowiedź Stanisławowi Dąbrowskiemu // Teksty. - 1975, nr 5, s. 124-125
  * Dot. referatu Henryka Markiewicza "Ideologia w dziele literackim", wygłoszonego podczas konferencji naukowej "Problemy metodologiczne polskiego literaturoznawstwa", 20.11.1974, i opublikowanego póżniej w czasopiśmie Nurt. - 1975, nr 1. Tekst S.D. był pierwotnie "głosem w dyskusji" nad referatem H.M.
  Markiewicz Henryk - twórczość - opracowania - Ideologia w dziele literackim ;

 1. Śmierć, ojciec i syn : (próba analizy wiersza Bohdana Drozdowskiego) :  [szkic] // Poezja. - 1975, nr 7-8, s. 167-171
  * Analiza wiersza Bohdana Drozdowskiego "Umiera mi ojciec".
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Drozdowski Bohdan - twórczość - opracowania - Umiera mi ojciec ;

 1. Bernard Antochewicz: Drobne przypomnienie : (próba odczytania wiersza) // Poezja. - 1976, nr 5, s. 82--86
  * Także pt. Ziemskim Bogom w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Antochewicz Bernard - twórczość - opracowania - Drobne przypomnienie ;

 1. Conrad Felixmüller. Selbstbildnis (I-VI) :  [proza poetycka]. - Z wystawy w drezdeńskim Albertinum // Nurt. - 1976, nr 5, s. 30
  * Kolejne częśći utworu nawiązują do autoportretów malarza z r. 1909, 1914, 1920, 1935, 1950 i 1962-1969.
  Felixmüller Conrad - twórczość - beletrystyka ;

 1. Geometroid eksplanacyjny J.F. Drewnowskiego :  [rozprawa] // Ruch Filozoficzny. - T. 34 (1976), nr 1-2
  * Dot. rozprawy J.F. Drewnowskiego Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? // Roczniki Filozoficzne. - 1948, s. 83-97.
  Drewnowski Jan Franciszek - twórczość - opracowania - Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? ;

 1. Jerzego Kwiatkowskiego zapiski z datą :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kwiatkowski Jerzy. Notatki o poezji i krytyce, Kraków, 1975  // Teksty. - 1976, nr 4-5, s. 227-237
  Kwiatkowski Jerzy - twórczość - opracowania - Notatki o poezji i krytyce ;

 1. Nauki o literaturze i ich metody : (próba syntetyzującego szkicu) :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 17 (1976), z. 2 (95), s. 75-83
 1. O warsztacie felietonisty :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kwiatkowski Jerzy. Notatki o poezji i krytyce, Kraków, 1975 // Miesięcznik Literacki. - 1976, nr 8, s. 129-133
  Kwiatkowski Jerzy - twórczość - opracowania - Notatki o poezji i krytyce ;

 1. Schematy i tematy : (uwagi o obrazach Galerii Drezdeńskiej) :  [szkic] // Teksty. - 1976, nr 2, s. 187-193
  Dot. następujących obrazów: Catena Vincezo (147-1531): Maria mit dem Kinde zwischen Petrus und der heiligen Helena ; Fetti Domenico (1589-1624): Der junge Tobias mit dem Engel ; Cima da Conegliano (1450-1517): Mariae Tempelgang ; Poussin Nicolas (1593-1665): Die Aussetzung Mosis ; Cranach Lucas (1472-1553): Die Austreibung der Wechsler (...) ; Cleeve Joos van, st. (1485-1540): Die Anbeutung der Könige ; Rembrandt Harmansz van Rijn (1606-1669): Bildnis des Wilhelm Burchgraeff ; Metsu Gabriel (1629-1667): Selbstbildnis des Künstlers (...).
  Cima da Conegliano - twórczość - opracowania - Wprowadzenie Marii do światyni ; Poussin Nicolas - twórczość - opracowania - Porzucenie Mojzesza ; Cleeve Joos van, st. - twórczość - opracowania - Pokłon Trzech Króli ; Rembrandt Harmensz van Rijn - twórczoś

 1. Sens ubezużytecznienia : (rozważanie) :  [szkic] // Teksty. - 1976, nr 6, s. 174-177
 1. Spór o Pana Cogito // Poezja. - 1976, nr 4, s. 81-86
  Polem z: Melkowski Stefan: Herbert // Poezja. - 1975, nr 7-8, s. 182-191
  Odp.: Melkowski Stefan: Scenka z naszego Hyde Parku // Poezja. - 1975, nr 4, s. 87-88 [oraz nota Redakcji]
  Melkowski Stefan - twórczość - opracowania - Herbert ; Herbert Zbigniew - twórczość - opracowania - Pan Cogito ;

 1. Stefanii Skwarczyńskiej teoria stylu i stylistyki : rekapitulacja : (w oparciu o tom drugi "Wstępu do nauki o literaturze") :  [rozprawa] // ZeszytyNaukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Językoznawcze. - 1976, nr 4, 41-45
  Skwarczyńska Stefania - twórczość - opracowania - Wstęp do nauki o literaturze ;

 1. Tadeusz Chróścielewski: "Fenomenologia" : (próba odczytania wiersza) // Poezja. - 1976, nr 3, s. 84-89
  * Także pt. Trzy pokolenia w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Chróścielewski Tadeusz - twórczość - opracowania - Fenomenologia ;

 1. Teoria wartości - teoria kultury - teoria poznania : (uwagi do wybranych zagadnień książki Piotra Graffa) // Litteraria. - [T.] 8 (1976), s. 79-103
  * Zawiera streszcz. w jęz. franc.
  Graff Piotr - twórczość - opracowania - O procesie wartościowania i wartościach estetycznych ;

 1. Utarczki w sprawie Norwida // Zeszyty Naukowe KUL. - R. 19 (1976), nr 4, s. 53-57
  Polem z: 1. Przyboś Julian: "Liryka i druk" Norwida // Poezja. - 1966, nr 2, s. 13-16 ; 2. Buczkówna Mieczysława: Prawdziwie świecący // Poezja. - 1966, nr 7, s. 7-8 [dot. wiersza Norwida: Do słynnej tancerki rosyjskiej, nieznanej zakonnicy]
  Buczkówna Mieczysława - twórczość - opracowania - Prawdziwie świecący ; Norwid Cyprian Kamil - twórczość - opracowania - Do słynnej tancerki rosyjskiej, nieznanej zakonnicy ; Przyboś Julian - twórczość - opracowania - Liryka i druk Norwida ; Norwid Cypria

 1. Uwagi do ujęcia zagadnienia literackości przez Welleka i Warrena // Teksty. - 1976, nr 1, s. 138-144
  * Dot. trzech pierwszych rozdz. "Teorii literatury" R. Welleka i A. Warrena: "Literatura i nauka o literaturze", "Istota literatury", "Funkcja literatury".
  Wellek René - twórczość - opracowania - Teoria literatury ; Warren Austin - twórczość - opracowania - Teoria literatury ;

 1. Uwagi do wybranych zagadnień aksjologicznych książki Piotra Graffa. - Rec. pracy: Graff Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, Warszawa, 1970 // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 4 (1976), s. 139-155
  * Streszcz. w jęz. ang. i ros.
  Graff Piotr - twórczość - opracowania - O procesie wartościowania i wartościach estetycznych ;

 1. Błędy i uroszczenia teorii "maszyn dialogowych" // Teksty. - 1977, nr 1, s. 132-146
  * Gruntowna krytyka artykułu Wincentego Grajewskiego: Maszyny dialogowe // Teksty. - 1976, nr 2, s. 69-85
  Grajewski Wincenty - twórczość - opracowania - Maszyny dialogowe ;

 1. Désiré Mercier o doskonałości, pięknie i sztuce :  [autoreferat] // Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 4 (1.01.1977-31.12.1977) (1977), s. 53-54
  * Streszcz. odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, 24.01.1977 r.
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania ;

 1. Edytorstwo czy tekstologia? : problemy, tendencje, niejasności, wnioski :  [autoreferat] // Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 4 (1.01.1977-31.12.1977) (1977), s. 61-63
  * Streszcz. odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, 28.11.1977 r.
  Edytorstwo a tekstologia ;

 1. Geometroid eksplanacyjny J.F. Drewnowskiego :  [rozprawa] // Euhemer. - T. 9 (1977), nr 2 (104), s. 69-79
  * Dot. rozprawy J.F. Drewnowskiego: Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? // Roczniki Filozoficzne. - 1948, s. 83-97.
  * Streszcz. w jęz. ang.
  * Drewnowski Jan Franciszek - twórczość - opracowania - Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? ;

 1. Kontakt pionowy : (próba analizy wiersza Jalu Kurka "Kontakt") // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 20 (1977), nr 1, s. 27-33
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Kurek Jalu - twórczość - opracowania - Kontakt ;

 1. O jedną głoskę w "Romantyczności" Mickiewicza : (scherzo tekstologiczne) :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 18 (1977), z. 4 (103), s. 309-316
  Polem: Paszek Jerzy: Do Redakcji "Ruchu Literackiego". - Dział: Korespondencja // Ruch Literacki. - 1978, nr 1, s. 83
  Mickiewicz Adam - twórczość - opracowania - Romantyczność ;

 1. Pełnie nadrealne : (próba odczytania utworu Jerzego Ficowskiego "Puste miejsca po..." // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 457. Prace Językoznawcze. - Nr 54 (1977), s. 223-238
  Ficowski Jerzy - twórczość - opracowania - Puste miejsca po... ;

 1. Próba odczytania utworu // Nowy Wyraz. - 1977, nr 6, s. 75-82
  * Błędny tytuł. Właściwy tytuł powinien brzmieć: Mieczysław Machnicki, Młody las (Próba odczytania utworu). Sprostowanie błędnego tytułu oraz innych błędów redakcyjnych autor zamieśćił w: Nowy Wyraz. - 1977, nr 9, s. 140.
  * Także pt. Młodość i las w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983
  Machnicki Mieczysław - twórczość - opracowania - Młody las ;

 1. Problem teorii czynności artystcznej : rekonesans : (na marginesie prac Konstantego Troczyńskiego) // Przegląd Humanistyczny. - R. 21 (1977), nr 9, s. 99-125
  Polem: Lehr-Spławiński Piotr: Poetyka a prakseologia // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 3, s. 19-35 [fragm. zawierający polemikę z artykułem S.D. na s. 32-33]
  Odp.: Dąbrowski Stanisław: o "grubych nadużyciach" i "przekraczaniu normy wstydliwości": (uwagi do artykułu Piotra Lehra-Spławińskiego "Poetyka a prakseologia" // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), s. 115-120
  * Referat wygłoszony na XVI Konferencji Teoretycznoliterackiej w Kikole (25.02.1977).
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. - Wrocław, 1988.
  * Dalszy przebieg polemiki podano przy artykule S.D. z 1979 r.: O "grubych nadużyciach" i "przekraczaniu normy wstydliwośći".
  Troczyński Konstanty ; Lehr-Spławiński Piotr - twórczość - opracowania - Poetyka a prakseologia ;

 1. Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji : uwagi w zwiazku z wierszem "Patron niedźwiedzi" // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 5 (1977), s. 65-86
  * Streszcz. w jęz. ang. i ros.
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Harasymowicz Jerzy - twórczość - opracowania - Patron niedźwiedzi ;

 1. Z "Problemów metodologicznych współczesnego literaturoznawstwa" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków, 1976 // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 20 (1977), nr 3-4, s. 117-129
  Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa - opracowania ;

 1. Analiza i krytyka propozycji aksjologicznej Piotra Graffa // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. - R. 21 (1978), nr 25, s. 3-22
  * Rok wydania czasopisma: 1979.
  Graff Piotr - twórczość - opracowania ;

 1. Filologia i filologizm // Ruch Literacki. - R. 19 (1978), z. 2 (107), s. 85-100
 1. Metafizyczna kategoria stosunku w ujęciu Désiré Merciera :  [rozprawa] // Roczniki Filozoficzne Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - T. 26 (1978), z. 1, s. 69-81
  * Zawiera streszcz. w jęz. franc.
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania ;

 1. Ocalenie ; Pomnik na Placu Teatralnym ; Posąg w parku ; Hans Thoma (1839-1924), Die Gattin des Kunstlers ; Hans Thoma (1839-1924), Frühlingsblumen ; Adolf von Hildenbrand, Bildnis Gertrud Schuster-Woldan (1916) ; :  [wiersze] // Punkt. - 1978, Nr 4, s. 7-15
  * Nad tekstem uwaga: Z tomu Album Niemieckie.
  * Pozostałe wiersze S.D.opublikowane w tym bloku: Allaert van Everdingen (1621-1675), Hirschjagd am Bergsee ; Johann Gottfried Schadow (1764-1850), Die Prinzessien Luize und Friederike ; Obczyzna. [Zostały zapisane w rubryce Uwagi niniejszego Słownika tylko ze względów technicznych - nie zmieściły się w polu "Tytuł"].
  Thoma Hans - twórczość - beletrystyka ; Hildenbrand Adolf von - twórczość - beletrystyka ; Everdingen Allaert van - twórczość - beletrystyka ; Schadow Johann Gotfried - twórczość - beletrystyka ;

 1. Pierwotność, Biblia i pieśń w "Psalmie wilczym" Tadeusza Nowaka : (komentarze i analizy) :  [rozprawa] // Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelsskiego . - T. 26 (1978), z. 1, Literatura Polska, s. 41-64
  * Zawiera streszcz. w jęz. franc.
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983 ; także w tegoż: Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin, 1993.
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania - Psalm wilczy ;

 1. Poeta - poezja - krytyk - problem metod : na przykładzie polemicznej analizy "Notatek o poezji i krytyce" Jerzego Kwiatkowskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kwiatkowski Jerzy. Notatki o poezji i krytyce, Kraków, 1975 // Pamiętnik Literacki. - R. 69 (1978), z. 4, s. 415-439
  Polem: Kwiatkowski Jerzy: Odpowiedź mojemu monografiście // Pamiętnik Literacki. - R. 70 (1979), z. 3, s. 405-408
  Odp.: Dąbrowski Stanisław: Ponieważ 10 lat temu... - Dział: Korespondencja // Poezja. - 1980, nr 7, s. 110-111 [zawiera tekst odpowiedzi J. Kwiatkowskiemu, odrzucony przez redakcję Pamiętnika Literackiego "Piszę w związku z wypowiedzią..."
  Kwiatkowski Jerzy - twórczość - opracowania - Notatki o poezji i krytyce ;

 1. W sprawie ujęcia zagadnień prasoznawczych w "Edytorstwie" Jana Trzynadlowskiego  : (polemika) // Teksty. - 1978, nr 5, s. 119-135
  Odp.: Trzynadlowski Jan: W odpowiedzi na uwagi Stanisława Dąbrowskiego // Teksty. - 1978, nr 5, s. 135-140
  * Dot książki: Trzynadlowski Jan. Edytorstwo : tekst, język, opracowanie. - Warszawa, 1976.
  Trzynadlowski Jan - twórczość - opracowania - Edytorstwo ;

 1. "...i tak przeszli wojując z sobą..." // Poezja. - 1979, nr 4, s. 3-10
  * Analiza wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny pt. "Profesor i cień".
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Iłłakowiczówna Kazimiera - twórczość - opracowania - Profesor i cień ;

 1. Dom ojczysty :  [szkic] // Punkt. - Nr 8 (1979), s. 26-30
 1. Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Łotmana :  [rozprawa] // Teksty. - 1979, nr 2, s. 99-116
  * Interpretacja dwóch prac J.M. Łotmana: "O pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich" oraz "O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych".
  * Także w tegoż: Między wiedż pustą a wiedżą dowolną. - Gdańsk, 1979 ; także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocław, 1983.
  Łotman Jurij M. - twórczość - opracowania - O pojęciu przestreni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich ; Łotman Jurij M. - twórczość - opracowania - O redukcji i rozwijaniu systemów znakowych ;

 1. Elegija ; Staryj dom ; Vozduch plotnyj i bledno--zelltyj / tł. Leonid Cyv'jan // Neva. - 1979, nr 7, s. 159
 1. Gaston Bachelard o "obrazie poetyckim" :  [rozprawa] // Teksty. - 1979, nr 1, s. 126-142
  * Dot. głównie pracy G.B. Wstęp do "Poetyki przestrzeni".
  * Także w tegoż: Między wiedzą "pustą" a wiedzą dowolną. - Gdańsk, 1979 ; także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocłw, 1983.
  Bachelard Gaston - twórczość - opracowania ;

 1. Jerzy Kwiatkowski o poezji i literaturze // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 6 (1979), s. 101-121
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang i ros.
  * Dot. książki: Kwiatkowski Jerzy. Notatki o poezji i krytyce. - Kraków, 1975.
  Kwiatkowski Jerzy - twórczość - opracowania - Notatki o poezji i krytyce ;

 1. Między metafizycznym finalizmem a nauką pozytywną : (uwagi do teorii przyczyn celowych w ujęciu D. Merciera :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filozofia i Socjologia. - Nr 2 (1979), s. 99-113
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang. i ros.
  Mecier Désiré - twórczość - opracowania ;

 1. Nadzieje rozpaczy : (uwagi do jednej z "Miłości" Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej) // Poezja. - 1979, nr 7, s. 41-47
  * Analiza wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. "Miłość" (Wciąż rozmyślasz...).
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria - twórczość - opracowania - Miłość ;

 1. O "grubych nadużyciach" i "przekraczaniu normy wstydliwości" : uwagi do artykułu Piotra Lehra-Spławińskiego // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 10, s. 115-120
  Polem z: Lehr-Spławiński Piotr: Poetyka a prakseologia // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 3, s. 19-35
  Odp.: Lehr-Spławiński Piotr: Odpowiedź // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 10, s. 121-129
  * We fragmencie artykułu "Poetyka a prakseologia" P. Lehr-Spławiński krytykował stanowisko S. Dąbrowskiego nt. poglądów Konstantego Troczyńskiego, wyrażone w tekście S.D.: Problem czynności artystycznej : rekonesans // Przegląd Humanistyczny. - 1977 (zob.). Ta krytyka spowodowała polemikę S.D.
  Troczyński Konstanty ; Lehr-Spławiński Piotr - twórczość - opracowania - Poetyka a prakseologia ;

 1. Oskar Walzel o wzajemnym oświetlaniu się sztuk (1917) :  [rozprawa] // Teksty. - 1979, nr 6, s. 151-162
  * Dot. głównie pracy O.W. Wzajemne oświetlanie się sztuk. Przyczynek do oceny pojęć z zakresu historii sztuki.
  * Także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocław, 1983.
  Walzel Oskar - twórczość - opracowania - Wzajemne oświetlanie się sztuk ;

 1. Paradoks krytyki : (próba analizy wiersza Jalu Kurka) // Poezja. - 1979, nr 2, s. 28-34
  * Analiza wiersza Jalu Kurka pt. "Paradoks".
  * Także w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie : studia, szkice, recenzje. - Gdańsk, 1983.
  Kurek Jalu - twórczość - opracowania - Paradoks ;

 1. Uwagi do dwóch wypowiedzi Krzysztofa Rutkowskiego // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 11-12, s. 133-136
  Polem z: Rutkowski Krzysztof: O literaturze i literackości. - Rec. pracy: Dąbrowski Stanisław. Literatura i literackość, Kraków, 1977
  Rutkowski Krzysztof - twórczość - opracowania - O literaturze i literackości ;

 1. Wobec "Koncertów brandenburskich" Stanisława Swena Czachorowskiego : (z rozważań wprowadzających) :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 20 (1979), z. 6 (117), s. 457-474
  Czachorowski Stanisław Swen - twórczość - opracowania - Koncerty brandenburskie ;

 1. Z wystawy Wiesława Markowskiego w foyer Filharmonii Gdańskiej : Sceny osobne (I-V) :  [wiersz] // Punkt. - Nr 8 (1979), s. 31-33
  * Dat.: 14 marca 1967.
  Markowski Wiesław - twórczość - beletrystyka ;

 1. "Muzyka w literaturze" : (próba przeglądu zagadnień) :  [szkic] // Poezja. - 1980, nr 3, s. 19-32
  Literatura a muzyka ;

 1. Biblijny temat snu Jakubowego w "Koncertach brandenburskich" Stanisława Swena Czachorowskiego : (rozwinięcie "literackiego" tła poematu) // Poezja. - 1980, nr 7, s. 77-87
  Czachorowski Stanisław Swen - twórczość - opracowania - Koncerty brandenburskie ;

 1. Charles Bally o mechanizmie ekspresywności językowej (1925) : (próba uważnej lektury) :  [rozprawa] // Teksty. - 1980, nr 4, s. 118-135
  * Także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocłw, 1983.
  Bally Charles - twórczość - opracowania ;

 1. Dwa Diltheyowskie opisy "konstytucji duchowej" poety : (własna próba rozumienia) :  [rozprawa] // Poezja. - 1980, nr 2, s. 46-56
  * Także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocław, 1983.
  Dilthey Wilhelm - twórczość - opracowania ;

 1. Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze // Pamiętnik Literacki. - R. 71 (1980), z. 3, s. 385-406
  Polem: Trzynadlowski Jan: W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu // Pamiętnik Literacki. - R. 71 (1980), nr 4, s. 441-444
  * Krytyczne omówienie prac naukowych dot. edytorstwa i tekstologii wyd. w ubiegłych latach, m.im. Jana Trzynadlowskiego. Edytorstwo : tekst, język, opracowanie. - Warszawa, 1978.
  Trzynadlowski Jan - twórczość - opracowania - Edytorstwo ; Edytorstwo a tekstologia ;

 1. Jurij Tynianow o ewolucji literackiej (1927) : (próba uważnej lektury) // Pamiętnik Literacki. - R. 71 (1980), z. 4, s. 31-48
  * Dot. pracy J.T. O ewolucji literackiej // W: Tynianow Jurij. Fakt literacki. - Warszawa, 1978.
  * Także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocłw, 1983.
  Tynianow Jurij - twórczość - opracowania - O ewolucji literackiej ;

 1. O pewnej arystotelizującej interpretacji poglądów Czesława Białobrzeskiego :  [rozprawa] // Euhemer. - 1980, nr 1, s. 67-77
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  * Dot. głównie pracy: Kostro Ludwik: Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorficznej interpretacji mechaniki kwantowej // Studia Gdańskie. - 1973
  Białobrzeski Czesław - twórczość - opracowania ; Kostro Ludwik - twórczość - opracowania - Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorficznej interpretacji mechaniki kwantowej ;

 1. Ontologiczne ugruntowanie aksjologii literatury w ujęciu Romana Ingardena :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 38 (1980), nr 3-4, s. 248-250
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 31.03.1980 r.
  Ingarden Roman - twórczość - opracowania ;

 1. Problematyka teologiczna w "Metafizyce ogólnej" Désiré Merciera :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - 1980, z. 5, s. 107-126
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania - Metafizyka ogólna ;

 1. Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywiki religijnej w poezji Tadeusza Nowaka :  [rozprawa] // Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - T. 28 (1980), z. 1, s. 105-134
  * Referat wygłoszony na sesji naukowej "Sacrum w literaturze", maj 1979.
  * Zawiera streszcz.w jęz. ang.
  * Także w tegoż: Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin, 1993
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. W imię racji przeciwnych : (wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP dnia 20.09.1980 r.) :  [wystąpienie] // Naprzeciw. - Nr 3 (1980), s. 16-38
  * Tekst wystąpienia przed opublikowaniem w Naprzeciw został powielony w 70 egz. (zob. Wywiady i wypowiedzi, r. 1980)
  * Pismo Naprzeciw ukazywało się poza cenzurą.

 1. W sprawie typologii i charakterystyki podstawowych publikacji naukowych w "Edytorstwie" Jana Trzynadlowskiego  // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 1980, nr 2, s. 395-409
  Polem: Trzynadlowski Jan: W odpowiedzi Stanisławowi Dąbrowskiemu //Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 1980, nr 3, s. 619-622
  Trzynadlowski Jan - twórczość - opracowania - Edytorstwo ;

 1. William W. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951) :  [rozprawa] // Teksty. - 1980, nr 1, s. 144-159
  * Dot. rozprawy W.Wimsatta: Eksplikacja jako krytyka; pol. przekład w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. T.1. - Kraków, 1970
  Wimsatt William W. - twórczość - opracowania - Eksplikacja jako krytyka ;

 1. Zbliżenia poprzez motyw i styl : (próba komentarza do wiersza Ireneusza Iredyńskiego "Oda do dłoni") // Poezja. - 1980, nr 10, s. 51-60
  Iredyński Ireneusz - twórczość - opracowania - Oda do dłoni ;

 1. Désiré Mercier o doskonałości, pięknie i sztuce :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 39 (1981), nr 2-4, s. 92-93
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 11.05.1981 r.
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania ;

 1. Między ergocentryzmem a poietocentryzmem : z psychologistycznej personologii literaturoznawczej Lascellesa Abercrombiego (1925) :  [rozprawa] // Teksty. - 1981, nr 2, s. 103-109
  Dot. głównie tekstu L.A. Czym jest wielka poezja; pol. przekład w: Teoria badań literackich za granicą. T.2, cz. 1. - Kraków, 1974.
  Abercrombie Lascellesa - twórczość - opracowania - Czym jest wielka poezja? ;

 1. Moment teologiczny w "Metafizyce ogólnej" Désiré Merciera :  [rozprawa] // Studia Filozoficzne. - 1981, nr 5 (186), s. 133-146
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania - Metafizyka ogólna ;

 1. O aktualnej potrzebie obrony zasad wolności w posierpniowej Polsce :  [oświadczenie] / Stanisław Dąbrowski, Zbigniew Szymański // Solidarność. - Nr 37 (1981), nr 8 (z dn. 18.03), s. 4-5
  Polem: Załuski Stanisław, Fac Bolesław: [List do redakcji] // Solidarność. - Nr 44 (1981), nr 14 (z dn. 29.04), s. 16
  * Projekt oświadczenia odrzucony na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP dn. 10.03.1981 r.
  * Pismo Solidarność. Pismo MKZ NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku było kontynuacją pisma Solidarność. Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Stocznia Gdańska.

 1. Sny wielokrotne : (uwagi do dwóch "psalmów" Tadeusza Nowaka) :  [rozprawa] // Poezja. - 1981, nr 4, s. 67-77
  * Dot. dwóch wierszy T. Nowaka: "Psalm snu naszego" oraz "Psalm o śnie kalekim".
  * Także pt. "Pasyjne sny wielokrotne" w tegoż: Vox humana : Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. - Lublin, 1993
  Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania -Psalm snu naszego ; Nowak Tadeusz - twórczość - opracowania - Psalm o śnie kalekim ;

 1. Styl poetycki a szanse dla czytelniczej wyobraźni : (na przykładzie trzech wierszy Anatola Sterna) :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 22 (1981), nr 6 (129), s. 447-460
  * Analiza dwóch wierszy Anatola Sterna: "Pojedynek" oraz "Liryka".
  Stern Anatol - twórczość - opracowania - Pojedynek ; Stern Anatol - twórczość - opracowania - Liryka ;

 1. Wczorajszy paszkwil na sztukę modernistyczną : notatki z przygodnej lektury :  [szkic] // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 169-172
  * Dot. książki: Smisniewicz L.M. Problem etycznego estetycyzmu : przyczynek do historii etyki i pedagogicznego moralizmu. - Poznań, 1923.
  Smisniewicz L.M. - twórczość - opracowania - Problem etycznego estetycyzmu ;

 1. "Autonomia" i logika fabuły : Problemy - analogie - perswazje : (na marginesie prac Konstantego Troczyńskiego) :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 7 (1982), s. 81-102
  * Streszcz. w jęz. ang. i ros.
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. - Wrocław, 1988.
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. "Tektonika" gatunków fabularnych : (na marginesie prac Konstantego Troczyńskiego) :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wudziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie. - Nr 7 (1982), s. 103-133
  * Datowane: 1977.
  * Streszcz. w jęz. ang. i ros.
  * Także w: Dąbrowski Stanisław. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna. - Wrocław, 1988.
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Przyboś, Różewicz i ... Cz. 1 : (w związku z konfliktem z 1967roku) :  [szkic] // Poezja. - 1982, nr 5-6, s. 74-88
  Różewicz Tadeusz a Przyboś Julian ; Przyboś Julian a Różewicz Tadeusz ;

 1. Samozatrata i ocalenie : (ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Romans") :  [szkic] // Pamiętnik Literacki. - R. 73 (1982), z. 3-4, s. 181-211
  Wierzyński Kazimierz - twórczość - opracowania - Romans ;

 1. Troczyński - krytyk w ujęciu Krzysztofa Krasuskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Krasuski Krzysztof. Normy i formy : Konstanty Troczyński - teoretyk i krytyk literatury, Wrocław, 1982 // Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - T. 30 (1982), z. 1, Literatura Polska, s. 170-183
  Krasuski Krzysztof - twórczość - opracowania - Normy i formy ; Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. "Pobudka" Gorzkich Żalów : (próba analizy i charakterystyki) :  [szkic] // Znak. - 1983, nr 5-6 (342-343), s. 960-964
  * Sprostowanie błędów drukarskich: Errata // Znak. - 1983, nr 8, s. 1351
  Gorzkie Żale, modlitwa - opracowania ;

 1. Boris Ejchenbaum o problemach życia literackiego swojego czasu (1927) :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 74 (1983), z. 1, s. 105-122
  * Także w tegoż: Kontrteksty teoretycznoliterackie. - Wrocłw, 1983.
  Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Literatura i pisarz ; Ejchenbaum Boris - twórczość - opracowania - Życie literackie ;

 1. Przyboś, Różewicz i... Cz. 2 : (interwencyjny "trójgłos" Artura Międzyrzeckiego) // Ruch Literacki. - R. 24 (1983), z. 1 (136), s. 61-76
  * Analiza wiersza A.M. pt. "List wiosenny".
  Międzyrzecki Artur - twórczość - opracowania - List wiosenny ;

 1. Rozważanie // Podpunkt. - Nr 1 (1983), s. 4
  * Datowane: Gdańsk, dnia 9 czerwca 1982 roku.
  * Pismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.

 1. Czesława Znamierowskiego rozważania o fakcie, stanie rzeczy, zdarzeniu i zjawisku : (analiza analizy) :  [rozprawa] // Studia Filozoficzne. - 1984, nr 6 (223), s. 41-51
  * Jak podaje autor, artykuł jest szczegółową analizą rozdz. 1 (Fakt, zjawisko, stan rzeczy, zdarzenie) książki: Znamierowski Czesław. Oceny i normy. - Warszawa, 1957.
  * Zawiera kilkuzdaniowe streszcz. w jęz. ang.
  Znamierowski Czesław - twórczość - opracowania - Oceny i normy ;

 1. Czesława Znamierowskiego rozważania o ocenie : (uwagi krytyczne) :  [rozprawa] // Studia Filozoficzne. - 1984, nr 7 (224), s. 59-78
  * Jak podaje autor, rozprawa jest szczegółową analizą ("pracą typu kontrolno-korekcyjnego") rozdz. 7. (Ocena) książki: Znamierowski Czesław. Oceny i normy. - Warszawa, 1957.
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  Znamierowski Czesław - twórczość - opracowania - Oceny i normy ;

 1. Krzysztofa Krasuskiego "fotel do bujania" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Krasuski Krzysztof. Normy i formy : Konstanty Troczyński - teoretyk i krytyk literatury, Wrocław, 1982 // Pamiętnik Literacki. - R. 75 (1984), z. 2, s. 397-420
  Polem: Krasuski Krzysztof: Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego // Pamiętnik Literacki. - R. 75 (1984), z. 2, s. 420-424
  Odp.: Dąbrowski Stanisław: "Ponieważ Redakcja Pamiętnika Literackiego..." - Dział: Korespondencja // Miesięcznik Literacki. - 1985, nr 2, s. 157-158 [tekst odrzucony w Pamiętniku Literackim]
  Zob. też: Dąbrowski S.: List do Redakcji, (Gdańsk dn. 2.I. 1985) // Pamiętnik Literacki. - R. 76 (1985), z. 2, s. 384-385 oraz: Odp.: Zakrzewski Bogdan: Od redaktora // tamże, s. 385.
  Polem. [z tekstem głównym S.D.]: Cysewski Kazimierz: W związku z p. Stanisławem Dąbrowskim // Pamiętnik Literacki. - 1985, z. 2, s. 383-384
  Krasuski Krzysztof - twórczość - opracowania - Normy i formy ; Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Medytacja a kontemplacja // Znak. - 1984, nr 5-6 (354-355), s. 736-743
  Medytacja ;

 1. Uwagi do artykułu Romana Mazurkiewicza "Bogurodzica - między pieśnią i ikoną"  // Znak. - 1984, nr 2-3 (351-352), s. 348-354
  Odp.: Mazurkiewicz Roman: Po "Uwagach" Stanisława Dąbrowskiego // Znak. - 1984, nr 2-3 (351-352), s. 354-360
  * Dot. artykułu: Mazurkiewicz Roman: Bogurodzica - między pieśnią i ikoną // Znak. - 1983, nr 5-6 (342-343), s. 762-785.
  Mazurkiewicz Roman - twórczość - opracowania - Bogurodzica, między pieśnią i ikoną ; Bogurodzica - opracowania ;

 1. W sprawie teologii słowa Bożego : (próba fragmentarycznej dyskusji) :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 27 (1984), nr 3 (107), s. 21-35
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  * Artykuł pozostaje wg. słów S.D. "w ścisłym powiązaniu polemicznym ze szkicem problemowym ks. Mirosława Paciuszkiewicza: Ku teologii słowa literackiego // Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL. - 1977, z. 6
  * Zob. też w r. 1988 autoreferat odczytu S.D.: Teologia literatury a wiedza o literaturze // Ruch Filozoficzny, nr 2. (oraz rozprawę pod tym tytułem w Przeglądzie Humanistycznym. - 1989, nr 12). Odczyt ten, wg. autora, stanowił "bezpośrednie przedłużenie" artykułu "W sprawie teologii słowa Bożego".
  Paciuszkiewicz Mirosław - twórczość - opracowania - Ku teologii słowa literackiego ;

 1. Dyktatura neopozytywistyczna w humanistyce :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 42 (1985), nr 3-4, s. 217-218
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 27.06.1983 r.
  Neopozytywizm - nauki społeczne ;

 1. Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki (Pani Anieli Kołonieckiej jako autorce wiersza "Qui tacent, clamant") :  [poemat] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 3-7
  Zawiera: Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki: I. Słowo papieskie do Polaków (4 marca 1984 roku). II. Ze słów księdza Jerzego Popiełuszki. III. Psalmem. IV. Wolny w domu niewoli. V. Krzyżowanie i powrót. VI. Słowa papieskie w czwartą rocznicę porozumień sierpniowych. VII. Replika antyprokuratorska. VIII. Dodatek od autora. - Nota [autora].
  * Czasopismo Podpunkt ukazywało się w Gdańsku poza cenzurą.
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ; Kołoniecka Aniela ;

 1. Proces toruński :  [wiersz] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 3
  * Datowane: Gdańsk, dnia 9.01.1985 roku.
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ;

 1. W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 76 (1985), z. 2, s. 49-82
  * Dat.: Gdańsk 1982.
  Kleiner Juliusz - twórczość - opracowania ;

 1. Aleksander Piatigorski i Jurij Lotman o tekście i funkcji : (sprawdzająca próba rozumienia) :  [rozprawa] // Studia Semiotyczne. - T. 14/15 (1986), s. 309-326
  Lotman Jurij - twórczość - opracowania ; Piatigorski Aleksander - twórczość - opracowania ;

 1. Artykuł Jurija Lotmana o znaczeniach we wtórnych systemach modelujących : (próba uważnej lektury) :  [rozprawa] // Studia Semiotyczne. - T. 14/15 (1986), s. 287-307
  Lotman Jurij - twórczość - opracowania ;

 1. Medytacja : próba charakterystyki genologicznej :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 43 (1986), nr 1, s. 53-55
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Semiotycznym w Warszawie, dn. 13.04.1984 r.
  Medytacja ;

 1. Repetycje na temat sprawiedliwości :  [szkic] // Znak. - 1986, nr 7-8 (380-381), s. 178-185
  * Datowane: Gdańsk, listopad 1984.
  Sprawiedliwość ;

 1. Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego : próba uważnej lektury :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 77 (1986), z. 2, s. 161-178
  Ingarden Roman - twórczość - opracowania ;

 1. W pryzmatach Biblii : (próba komentarza do wiersza Józefa Ratajczaka "Pamięć") // Osnowa. - Nr 15-16 (1986), s. 177-187
  * Dot. wiersza Józefa Ratajczaka pt. "Pamięć".
  Ratajczak Józef - twórczość - opracowania - Pamięć ;

 1. W sprawie Lotmanowskiej interpretacji opozycji: romantyzm literacki - realizm literacki : z uwag do artykułu Jurija M. Lotmana o znaczeniach we wtórnych systemach modelujących :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska. - Nr 15 (1986), s. 17-25
  * Streszczenie w jęz. ros. i ang.
  * Dot. art. J.M. Lotmana pt. "O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących". Polski przekład w: Studia z teorii literatury : archiwum Pamiętnika Literackiego. T. 1. - 1977
  Lotman Jurij - twórczość - opracowania - O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących ;

 1. W sprawie terminu "przedmiot semiotyczny" jako terminu wiedzy o kulturze literackiej : (zastrzeżenia i propozycje) :  [rozprawa] // Ruch Literacki. - R. 27 (1986), z. 5, s. 361-374
  Polem: Żółkiewski Stefan: Jeszcze o "przedmiocie semiotycznym" // Ruch Literacki. - R. 28 (1987), z. 6, s. 469-472
  * Dot. koncepcji badawczych Stefana Żółkiewskiego i wprowadzonego przezeń terminu "przedmiot semiotyczny".
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Aleksandra N. Wiesiołowskiego "Wprowadzenie do poetyki historycznej" : (próba analizy i przemyślenia) :  [rozprawa] // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskigo. Filologia Rosyjska. - Nr 16 (1987), s. 15-37
  * Zawiera streszczenie w jęz. ros. i ang.
  Wiesiołowski Aleksander N. - twórczość - opracowania - Wprowadzenie do poetyki historycznej ;

 1. Dyktatura scjentyzmu w humanistyce :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 31 (1987), nr 5, s. 133-146
  * Autor podaje w przypisie, że szkicem wstępnym niniejszego tekstu był odczyt wygłoszony dn. 27.06.1983 r. w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  Scjentyzm - nauki społeczne ;

 1. Funkcje "przedmiotu semiotycznego" w ujęciu Stefana Żółkiewskiego // Przegląd Humanistyczny. - R. 31 (1987), nr 3, s. 149-166
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Repetycje na temat sprawiedliwości :  [autoreferat]. - Dział; Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 3-4, s. 282-284
  * Dot. problemu sprawiedliwości w ujęciu Arystotelesa.
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, 28.10.1985 r.
  Arystoteles - twórczość - opracowania ;

 1. Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 3-4, s. 281-282
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego 15.11.1985 r. w Polskim Towarzystwie Semiotycznym w Warszawie w 1985 r.
  Ingarden Roman - twórczość - opracowania ;

 1. Sprawa "przedmiotu semiotycznego" w wiedzy o kulturze literackiej :  [rozprawa] // Kultura i Społeczeństwo. - T. 31 (1987), nr 1, s. 143-168
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. W sprawie teoretycznej dezautonomizacji literatury : w kręgu wypowiedzi komunikacjonistów :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 78 (1987), z. 2, s. 155-183
  Polem: Żółkiewski Stefan: Odpowiedź na publikacje polemiczne Stanisława Dąbrowskiego // Pamiętnik Literacki. - R. 79 (1988), z. 3, s. 393-396
  * Referat wygłoszony dnia 21.11.1984 r. na zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom semiotyki kultury literackiej.
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Artysta i sumienie : szkic opisowo-indagacyjny :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 45 (1988), nr 2, s.180-181
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 16.01.1987 r.
  Artyści - etyka ;

 1. Estetyczne a etyczne : szkicowy spis wariantów zapatrywań :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 32 (1988), nr 6, s. 107-114
  Sztuka a etyka ; Etyka a sztuka ;

 1. Kazimierza Koźniewskiego autoportret podwójny :  [szkic] // Podpunkt. - Nr 4 (1988), s. 102-106
  * Podpisane: Włodzimierz Wyszehradzki.
  * Dot. książek wspomnieniowych Kazimierza Koźniewskiego.
  * Pismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.
  Koźniewski Kazimierz - twórczość - opracowania ;

 1. Teologia literatury a wiedza o literaturze : uwagi metodologiczne :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 45 (1988), nr 2, s. 178-180
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 4.12.1986.
  * Autor pisze, że odczyt stanowi przedłużenie art.: W sprawie teologii słowa Bożego // Zeszyty Naukowe KUL. - 1984, z. 9, i pozostaje w "ścisłym związku polemicznym" z art. ks. Mirosława Paciuszkiewicza: Ku teologii słowa literackiego // Roczniki Teologicznokanoniczne KUL. - 1977, z. 6.
  Teologia a literaturoznawstwo ; Paciuszkiewicz Mirosław - twórczość - opracowania - Ku teologii słowa literackiego ;

 1. W sprawie komunikacjonistycznej dezautonomizacji wiedzy o literaturze : zestawienia - analogie - wnioski :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 79 (1988), z. 1, s. 143-164
 1. Cyrk : (groteska prowincjonalna) // Impuls. - Nr 20 (1989), s. 5-6
  * Datowane: Gdańsk, 1972.
  * Pismo Impuls ukazywało sie poza cenzurą.

 1. Désiré Mercier o doskonałości, pięknie i sztuce :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 33 (1989), nr 11, s. 77-94
  Mercier Désiré - twórczość - opracowania - Metafizyka ogólna ;

 1. Funkcje (rzeczowa i semiotyczna) "przedmiotu semiotycznego" w ujęciu Stefana Żółkiewskiego  // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. - R. 27 (1989), Nr 31, s. 57-76
  * Zawiera streszczenie w jęz. ang. i ros.
  * Pdany rok 1989 Gdańskich Zeszytów Humanistycznych jest rokiem wydania.
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Medytacja : (studium genologiczne). Cz. 1 :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 33 (1989), nr 4, s. 61-81
  Medytacja ;

 1. Medytacja : (studium genologiczne). Cz. 2 :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 33 (1989), nr 5, s. 89-107
  Medytacja ;

 1. Przedmiotowość i podmiotowość medytacji :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 46 (1989), nr 4, s. 399-401
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego 2.05.1988 r. w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  Medytacja ;

 1. Skupienie medytacyjne :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 46 (1989), nr 2, s. 179-181
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 18.01.1988 r.
  Medytacja ;

 1. Sprawa Irzykowskiego : przegląd i polemika :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 80 (1989), z. 1, s. 161-182
  Polem: Markiewicz Henryk: Trzy glosy do artykułu Stanisława Dąbrowskiego "Sprawa Irzykowskiego" // Pamiętnik Literacki. - R.80 (1989), z. 3, s. 411-412
  Irzykowski Karol ;

 1. Teologia literatury a wiedza o literaturze : (porównania i propozycje) :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 33 (1989), nr 12, s. 153-165
  * Zob. też w 1984 r. art. S.D. "W sprawie teologii słowa Bożego".
  Teologia a literaturoznawstwo ;

 1. Adamczyk Maria (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990)
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Adamczyk Maria: "Popiołem będzie ciało nasze" // Teksty. - 1977, nr 2, s. 35-63.
  Adamczyk Maria - twórczość - opracowania - "Popiołem będzie ciało nasze" ;

 1. Bóg mój :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 98, s. 5
 1. Do pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera - dwa komentarze // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 947. Prace Historycznoliterackie. - Z. 72 (1990), s. 7-20
  Kleiner Juliusz - twórczość - opracowania ;

 1. Dybciak Krzysztof (...) // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 223-233
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. artykułu: Dybciak Krzysztof: Literatura wobec religii // Znak. - R. 29 (1977), nr 281-282, s. 1359-1391.
  Dybciak Krzysztof - twórczość - opracowania - Literatura wobec religii (...) ;

 1. Heintsch Paweł (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 98-114
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Heintsch Paweł: Biblia u Norwida // Novum. - 1977, nr 3, 30-53.
  * Datowane: Maj 1980.
  Heintsch Paweł - twórczość - opracowania - Biblia u Norwida ;

 1. Kruk Stefan (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 277-279
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Kruk Stefan: Znaczenie motywów religijnych w dramacie i teatrze polskim : przegląd za rok 1975 // Novum. - 1977, nr 3, s. 30-53.
  Kruk Stefan - twórczość - opracowania - Znaczenie motywów religijnych w dramacie i teatrze polskim ;

 1. Krzeczkowski Henryk (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 235-238
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Krzeczkowski Henryk: Ukryty Bóg pisarzy // W: tegoż: Po namyśle. - Kraków, 1977. - S. 187-194.
  Krzeczkowski Henryk - twórczość - opracowania - Ukryty Bóg pisarzy ; Krzeczkowski Henryk - twórczość - opracowania - Po namyśle ;

 1. Krzyżaniak Barbara (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 259-261
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Krzyżaniak Barbara. Kantyczki z rękopisów karmelitańskich (XVII-XVIII w.). - Kraków, 1977.
  Krzyżaniak Barbara - twórczość - opracowania - Kantyczki z rękopisów karmelitańskich ;

 1. Marlewska Jadwiga (...) :  [recenzja] // Religia a lLteratura. - 1977 (1990), s. 233-235
  * W ramach artykułu przeglądowego S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. artykułu: Marlewska Jadwiga: Sacrum i ludowość // Życie i Myśl. - R. 27 (1977), nr 4, s. 119-124.
  Marlewska Jadwiga - twórczość - opracowania - Sacrum i ludowość ;

 1. Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki :  [poemat] // Po prostu. - 1990, nr 37, s. 8-9
  Zawiera: Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki: I. Słowo papieskie do Polaków (4 marca 1984 roku). II. Ze słów księdza Jerzego Popiełuszki. III. Psalmem. IV. Wolny w domu niewoli. V. Krzyżowanie i powrót. VI. Słowa papieskie do Polaków w IV rocznicę porozumień sierpniowych. VII. Replika antyprokuratorska. VIII. Dodatek od autora. - Nota.
  * Datowane: Gdańsk, dnia 18.I. - 16.II.1985 roku.
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ;

 1. Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki :  [poemat] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 12
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ;

 1. Medytacja - czynność złożona i uporządkowana :  [autoreferat]. - Dział; Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 47 (1990), nr 2, s. 129-131
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 4.01.1989 r.
  Medytacja ;

 1. Medytacja a kontemplacja :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Flozoficzny. - T. 47 (1990), nr 2, s. 129-131
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 5.05.1989 r.
  Medytacja ;

 1. Mrugała Anna (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 261-264
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Mrugała Anna: Konstrukcja bohatera dziecięcego w barokowej kolędzie i poezji bożonarodzeniowej // Acta Universitatis Wr.Prace Lit.. - T. 19 (1977), s. 35-49.
  Mrugała Anna - twórczość - opracowania - Konstrukcja bohatera dziecięcego w barokowej kolędzie i poezji bożonarodzeniowej ;

 1. Niezwyklejące :  [recenzja]. - Rec. pracy: Nowosielski Kazimierz. Uparte oddychanie, Warszawa, 1989 // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 92, s. 4
  Nowosielski Kazimierz - twórczośc - opracowania - Uparte oddychanie ;

 1. O niemożliwym : (fikcja głosu w dyskusji na inicjatywnym zjeździe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w styczniu 1989 r.) // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 34, s. 4-5
  * Tekst wypowiedzi, przygotowanej, ale nie wygołoszonej, na zjeździe SPP.

 1. Polskie pieśni pasyjne (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 257-259
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Polskie pieśni pasyjne : średniowiecze i wiek XVI / pod red. J. Nowaka-Dłużewskiego. T.1, Teksty i komentarze /zebr. i oprac. M. Korolko. - Warszawa, 1977.
  Polskie pieśni pasyjne : średniowiecze i wiek XVI. T. 1, Teksty i komentarze - opracowania ;

 1. Proces toruński :  [wiersz] // Po prostu. - 1990, nr 37, s. 9
  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ;

 1. Przegląd wybranych opracowań // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 213-280
  Przeglądowy artykuł, dodany jako "Aneks" do bibliografii adnotowanej pt. "Religia a literatura 1977", omawiający kilkanaście prac (książek i artykułów) na ten temat, opublikowanych w 1977 r. W "Słowniku" każdą recenzję opisano jako osobną pozycję (zob.).

 1. Sandauer Artur (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 253-257
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Sandauer Artur. Bóg, Szatan, Mesjasz i... ? - Kraków, 1977.
  Sandauer Artur - twórczość - opracowania - Bóg, Szatan, Mesjasz i... ? ;

 1. Tomala Stanisław (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 238-243
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Tomala Stanisław: Z zagadnień literatury katolickiej // Myśl Społeczna. - 1977.
  Tomala Stanisław - twórczość - opracowania - Z zagadnień literatury katolickiej ;

 1. W sprawie problemu warstwy językowej dzieła literackiego w ujęciu Konstantego Troczyńskiego : obserwacja i domysł :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 34 (1990), nr 2, s. 85-95
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Wicker Brian (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 243-248
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Wicker Brian: Analogia i metafora // Życie i Myśl. - R. 27 (1977), nr 7-8, s. 134-140.
  Wicker Brian - twórczość - opracowania - Analogia i metafora ;

 1. Wojtkowska Maria Jasińska (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 216-233
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań", m.in. omówienie pracy: Wojtkowska-Jasińska Maria: Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie // Wojtkowska-Jasińska Maria - twórczość - opracowania - Nowy charakter inspiracji religijnej (...) ;

 1. Wójtowicz Kazimierz (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 250-253
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Wójtowicz Kazimierz: Poezja w służbie chrześcijańskiego przepowiadania // Homo Dei. - R. 46 (1977), nr 1, s. 61-66.
  Wójtowicz Kazimierz - twórczość - opracowania - Poezja w służbie chrześcijańskiego przepowiadania ;

 1. Wolnoamerykanka w kulturze : polemiki // Głos Wybrzeża. - 1990, nr 232, s. 4
  Polem z: Kietrys Alina: Stypa literatury? : wolnoamerykanka w kulturze // Głos Wybrzeża. - 1990, nr 26, s. 7
  Odp.: 1. Kietrys Alina: Od autorki // Głos Wybrzeża. - 1990, nr 26, s. 7
  2. Litwin Jerzy: Stypa literatury // Głos Wybrzeża. - 1990, nr 33, s. 4 [dot. głównie reorganizacji Wydaw. Morskiego]
  Repolem.: Dąbrowski Stanisław: Stypa literatury? // Głos Wybrzeża. - 1990, nr 42, s. 7
  * Dot. spotkania gdańskich pisarzy z dyrekcją Wydawnictwa Morskiego i innymi wydawcami Wybrzeża.
  Kietrys Alina ; Wydawnictwo Morskie - historia - 1990 ; Litwin Jerzy ;

 1. Wóycicki Kazimierz (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 248-250
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Wóycicki Kazimierz: Poszukiwanie poezji religijnej // Przewodnik Katolicki. - 1977, nr 27, s. 6.
  Wóycicki Kazimierz - twórczość - opracowania - Poszukiwanie poezji religijnej ;

 1. Wróblewska Hanna (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 265-269
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Wróblewska Hanna: Antyklerykalizm w kulturze polskiej XVII wieku //Euhemer. - R. 21 (1977), nr 2, s. 13-27.
  Wróblewska Hanna - twórczość - opracowania - Antyklerykalizm w kulturze polskiej XVII wieku ;

 1. Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia // Pamiętnik Literacki. - R. 81 (1990), z. 1, s. 107-117
  Pigoń Stanisław ;

 1. Święch Jerzy (...) :  [recenzja] // Religia a Literatura. - 1977 (1990), s. 274-277
  * W ramach przeglądowego artykułu S.D. pt. "Przegląd wybranych opracowań" omówienie m.in. pracy: Święch Jerzy. Okupacja a stereotypy : studium z dziejów poezji konspiracyjnej 1939-1943. - Lublin, 1977.
  Święch Jerzy - twórczość - opracowania - Okupacja a stereotypy ;

 1. Artysta i sumienie : (szkic opisowo-indagacyjny) // Tytuł. - 1991, nr 3 (3), s. 76-89
  Artyści - etyka ;

 1. Ciągle w porze rozstrzygnięć :  [recenzja]. - Rec. pracy: Nowosielski Kazimierz. Uparte oddychanie, Warszawa, 1989 // Odra. - 1991, nr 1, s. 95-96
  Nowosielski Kazimierz - twórczość - opracowania - Uparte oddychanie ;

 1. Drugie album niemieckie : wybór // Tytuł. - 1991, nr 2 (2), s. 23-27
  Zawiera: Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Selbstbildnis des Künstlers mit Saskia im Gleichnis vom verlorenen Sohn ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Saskia mit der roten Blume ; Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), Bildnis des Wilhelm Burchgraeff ; Nikolaus Knüpfer (1603-1660), Selbstbildnis des Künstlers mit seiner Frau und seinen drei Kinder ; Gabriel Metsu (1629-1667), Sebstbildnis des Künstler mit seiner Frau Isabella de Wolff im Wirtschaft ;
  Rembrandt Harmenz van Rijn ; Knüpfer Nikolaus ; Metsu Gabriel ;

 1. Jak ja :  [wiersz]. - Rubryka: Okienko z wierszem // Przekrój. - 1991, nr 2414, s. 13
  * Z notą o autorze.

 1. Konstantego Troczyńskiego "dynamika literatury" : (wstępny szkic problematyki) // Przegląd Humanistyczny. - R. 35 (1991), nr 2, s. 51-59
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Maria z ciałem Chrystusa [na obraz ze szkoły Giovanni Belliniego] ; U grobu [wiersz na obraz Jacoba Jordana :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 6, s. 7
  * Uwaga pod tekstem: Z tomu "Album niemieckie".
  * Wiersz opublikowany tu pod tytułem "Maria z ciałem Chrystusa" w tomie "Album niemieckie" nosi tytuł "Schule des Giovanni Bellini (um 1430-1516), Maria mit dem Leichnam Christi". Wiersz "U grobu" w tomie został opatrzony tytułem "Jacob Jordaens (1593-1678), Diogenes auf dem Markte Menschen suchend".
  Bellini Giovanni - twórczość - beletrystyka ; Jordaens Jacob - twórczość - beletrystyka ;

 1. Marksizm i semiotyka w socjokomunikacjonizmie literaturoznawczym Stefana Żółkiewskiego :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 48 (1991), nr 2, s. 136-139
  * Autoreferat odczytu wygłoszonego przez S.D. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Oddział w Gdańsku, dn. 14.03.1990 r.
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki (Pani Anieli Kołonieckiej jako autorce wiersza "Qui tacent, clamant") :  [ [poemat]] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 15, s. 6-7
  * Zawiera: Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki: I. Słowo papieskie do Polaków (4 marca 1984 roku). II. Ze słów księdza Jerzego Popiełuszki. III. Psalmem. IV. Wolny w domu niewoli. V. Krzyżowanie i powrót. VI. Słowa papieskie do Polaków w IV rocznicę porozumień sierpniowych. VII. Replika antyprokuratorska. VIII. Dodatek od autora. - Nota.

  Popiełuszko Jerzy - beletrystyka ; Kołoniecka Aniela ;

 1. Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie teoretycznoliterackiej : logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 82 (1991), z. 1, s. 105-130
  Troczyński Konstanty - twórczość - opracowania ;

 1. Praca nad wierszem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Nowosielski Kazimierz. Uparte oddychanie, Warszawa, 1989 // Kultura Niezależna. - Nr 66 (1991), s. 115-118
  Nowosielski Kazimierz - twórczość - opracowania - Uparte oddychanie ;

 1. Przykłady medytacji paraliturgicznych : próba genologicznej schematyzacji :  [szkic] // Znak. - 1991, nr 3 (430), s. 57-61
  * Dot. "Gorzkich Żalów"' "Drogi Krzyżowej" i "Różańca".
  Gorzkie Żale (modlitwa) ; Droga Krzyżowa (modlitwa) ; Różaniec (modlitwa) ;

 1. Pytania o zło i dobro // Gwiazda Morza. - 1991, nr 15, s. 9
  * Dot. odczytu prof. Jana Woleńskiego "Ontologia zła", wygłoszonego 15.04.1991 r. w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  Woleński Jan - twórczość - opracowania - Ontologia zła ;

 1. Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. Cz. 2 :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 82 (1991), z. 3, s. 120-134
  * Cz. 2 pracy stanowi referat wygłoszony 12.04. 1986 r. na sesji naukowej zorganizowanej w stulecie urodzin J.Kleinera i S. Pigonia przez Instytut Filologii Polskiej UJ.
  Pigoń Stanisław ;

 1. Czy dobra nie ma? : w sprawie odczytu prof. Jana Woleńskiego :  [autoreferat]. - Dział Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 49 (1992), nr 2, s. 174-177
  Polem z: Woleński Jan: Ontologia zła [odczyt wygłoszony 15.04.1991 w oddziale gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego ; autoreferat odczytu opublikowano w: Ruch Filozoficzny. - T. 49 (1992), nr 2, s. 172-173]
  Odp.: Woleński Jan: Odpowiedź Stanisławowi Dąbrowskiemu // Ruch Filozoficzny. - 1992, nr 2, s. 179-182
  * Autoreferat odczytu S.D., wygłoszonego dn. 29.10.1991 r. w siedzibie oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  Woleński Jan - twórczość - opracowania ; Zło - filozofia ;

 1. Sztuka i dyskurs // Tytuł. - 1992, nr 1 (5), s. 142-143
  * Krótki tekst w rubryce "Co czytają?" nt. szkicu Karola Tarnowskiego: Muzyka, filozofia, transcendencja // Znak. - 1991, nr 12.
  Tarnowski Karol - twórczość - opracowania - Muzyka, filozofia, transcendencja ;

 1. Do matki :  [wiersz]. - Rubryka: Okienko z wierszem. - 1993, nr 41 (2520), s. 16
  * Z notą o autorze.

 1. Kontrtekstualizacja jako udział w humanistycznym wielogłosie :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 50 (1993), nr 4, s. 440-443
  * Autoreferat z odczytu wygłoszonego w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 15.02.1993 r.

 1. Paul Böckmann o zadaniach humanistycznego badania literatury :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 50 (1993), nr 3, s. 286-289
  * Autoreferat z odczytu wygłoszonego w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 14.12.1992 r.
  Böckmann Paul - twórczość - opracowania ;

 1. Paul Böckmann o zadaniach humanistycznego badania literatury (1930 r.) :  [rozprawa] // Przegląd Humanistyczny. - R. 37 (1993), nr 5, s. 41-51
  * Dot. rozprawy: P.B. pt. "O zadaniach humanistycznego badania literatury". Polski przekład opublikowano w: Teoria badań literatury za granicą. T. 3. Cz. 1. - Kraków, 1974.
  Böckmann Paul - twórczość - opracowania - O zadaniach humanistycznego badania literatury ;

 1. Z zagadnień metodologicznych semiotyki kultury : (na przykładzie Stefana Żółkiewskiego analizy wiedzy o kulturze literackiej :  [rozprawa] // Studia Semiotyczne. - T. 18 (1993), s. 19-42
  Żółkiewski Stefan - twórczość - opracowania ;

 1. Fakt i problem metaliteraturoznawstwa :  [autoreferat] // Ruch Filozoficzny. - T. 51 (1994), nr 1, s. 19-22
  Literaturoznawstwo ;

 1. Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 85 (1994), z. 4, s. 116-129
  Literaturoznawstwo ;

 1. Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie :  [autoreferat]. - Dział: Autoreferaty z odczytów i wykładów // Ruch Filozoficzny. - T. 51 (1994), nr 2, s. 143-146
  * Autoreferat z odczytu wygłoszonego w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 11.10.1993 r.
  Literaturoznawstwo ;

 1. Rola niezbędnego słowa : (głos w sporze o określenie postawy naukowej Henryka Markiewicza) // Twórczość. - 1994, nr 7, s. 90-96
  Markiewicz Henryk - twórczość - opracowania ;

 1. Bóg (i człowiek) w poezji Jana Twardowskiego  : problem (i przykład) poetyckiej kategoryzacji :  [rozprawa] / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Kresy. - 1995, nr 4 (24), s. 163-176
  Twardowski Jan - twórczość - opracowania ;

 1. Fakt i problem metaliteraturoznawstwa : szkic :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 87 (1996), z. 2, s. 103-111
  * W przypisie autor podaje, że niniejsza praca była przedstawiona 17.05.1993 r. jako referat na konferencji teoretycznoliterackiej, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Literaturoznawstwo ;

 1. Pogardzana służba : o komentowaniu prac literaturoznawczych // Teksty Drugie. - 1996, nr 6, s. 64-71
  * Referat wygłoszony na konferencji "Dokąd zmierza nauka o literaturze", zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury i Poetyki Historycznej Instytutu Filologii Polskiej UJ, 17-19.05.1993 r. Powtórzony jako odczyt w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 31.05.1993 r.
  Literaturoznawstwo ;

 1. Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego :  [rozprawa] / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Kresy. - 1997, nr 1 (29), s. 152-166
  Dot. 5. wierszy: Zmieniły się czasy ; Aniele Boży Stróżu mój... ; Nie Anioł Stróż ; Na szpilce ; Aniele Boży.
  Twardowski Jan - twórczość - opracowania ; Anioł Stróż - literatura - opracowania ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Zmieniły się czasy ; Twardowski Jan - twórczość - opracowania - Aniele Boży Stróżu mój ; Twardowski Jan - twórczość - opracowan

 1. "Pod ołowianej litery urzędem" : problem nauczania ewentualnie omylnego w Kościele // Znak. - 1999, nr 7, s. 99-107
  Polem z: Jan Paweł II: Ad tuendam fidem (list apostolski z 30.06.1998 r.)
  Odp.: 1. Kita Marek: Posłuszeństwo charyzmatyka // Znak. - 1999, nr 7 (530), s. 107-112
  2. Skowronek Alfons J.: O krytyce Kościoła w Kościele // Znak. - 1999, nr 7 (530), s.112-118
  * Krytyka listu apostolskiego Jana Pawła II "Ad tuendam fidem" oraz uzupełniającej list "Instrukcji o powołaniu teologa w Kościele" wydanej przez Kongregację Nauki i Wiary.
  Jan Paweł II, papież - Ad tuendam fidem - opracowania ; Teologia systematyczna - katolicyzm ; Autorytet - teologia - katolicyzm ;

 1. "Pod ołowianej litery urzędem", czyli problem nauczania ewentualnie omylnego w Kościele :  [autoreferat] // Ruch Filozoficzny. - T. 56 (1999), nr 1, s. 27-34
  * Autoreferat z odczytu wygłoszonego w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 26.10.1998 r.
  * Dot. listu apostolskiego "Ad tuendam fidem".
  Jan Paweł II, papież - Ad tuendam fidem - opracowania ; Teologia systematyczna - katolicyzm ; Autorytet - teologia - katolocyzm ;

 1. (Pzemyśliwania nad esejem Leszka Kołakowskiego "Moje wróżby w sprawie religii i filozofii" : Cz. 1, Religia i jej antonim :  [rozprawa]. - Dział Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 56 (1999), nr 2, s. 167-183
  * Esej L.K. został opublikowany w Gazecie Wyborczej. - 1999, nr 1, s. 9-10, a później także w książce: Kołakowski Leszek. Humanistyka przełomu wieków. - Warszawa, 1999.
  Kołakowski Leszek - twórczość - opracowania - Moje wróżby w sprawie religii i filozofii ;

 1. Z encykliką "Fides et ratio" spór o rozumność rozumu :  [rozprawa]. - Dział: Odczyty i wykłady //  Ruch Filozficzny. - T. 56 (1999), nr 2, s. 149-165
  * Odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 16.12.1999 r.
  Jan Paweł II, papież - "Fides et ratio" - opracowania ; Wiara a nauka - katolicyzm ; Prawda - katolicyzm ;

 1. Degradująca troska (w miejsce degradującej obcości), a nie dialog. Cz. 1. - Dział: Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 57 (2000), nr 1, s. 45-56
  * Dot. dokumentu Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski "Niewierzący w parafii - sugestie duszpasterskie". Dokument opublikowano m.in. w Gazecie Wyborczej. - 1999, nr 153, s. 26-27
  * Odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 17.10.1999 r.
  Kościół katolicki a ateizm ; Duszpasterstwo - katolicyzm ; Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski - Niewierzący w parafii, sugestie duszpasterskie - opracowania ; Niewierzący w parafii, sugestie duszpasterskie - opracowania

 1. Degradująca troska (w miejsce degradującej obcości), a nie dialog. Cz. 2. - Dział: Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 57 (2000), nr 2, s. 245-256
  * Dot. dokumentu Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski "Niewierzący w parafii - sugestie duszpasterskie".
  * Odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 25.10.1999 r.
  Kościół katolicki a ateizm ; Duszpasterstwo - katolicyzm ; Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski - Niewierzący w parafii, sugestie duszpasterskie - opracowania ; Niewierzący w parafii, sugestie duszpasterskie - opracowania

 1. Hamlet a Donkiszot, czyli: przekonania czy dociekania? :  [szkic] // Kresy. - 2000, nr 2-3 (42-43), s. 287-294
  * Rozważania nt. postaci literackich Hamleta i Donkiszota, w nawiązaniu do szkicu Andrzeja Walickiego "Hamlet, Donkiszot i snobi", zamieszczonego w książce A.W. pt. Zniewolony umysł po latach. - Warszawa, 1993.
  Walicki Andrzej - twórczość - opracowania - Zniewolony umysł po latach ; Hamlet, postać literacka ; Donkiszot, postać literacka ;

 1. "Mniejsze zło" według Piotra Lachmanna : (krytycznoliteracki konspekt problemowy) // Przegląd Humanistyczny. - R. 45 (2001), nr 6, s. 77-84
  * Dot zbioru poezji Piotra Lachmanna. Mniejsze zło. - Warszawa, 1991.
  Lachmann Piotr - twórczość - opracowania - Mniejsze zło ;

 1. W sprawie odczytu prof. Bogusława Wolniewicza "Myśli o Jedwabnem"  : sprawdzenia i dopowiedzi. - Dział: Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 58 (2001), nr 3-4, s. 557-571
  Polem z: Wolniewicz Bogusław: Myśli o Jedwabnem [odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 30.04.2001 r.]
  Odp.: Wolniewicz Bogusław: Do Gdańskiego Oddziału... - Dział: Wiadomości bieżące. Listy do redakcji // Ruch Filozoficzny. - T. 59 (2002), nr 2, s. 400-401
  * Odczyt wygłoszony w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego dn. 21.05.2001 r.
  * B.W. nadesłał swoją odpowiedź (dat.: Warszawa, 20.02.2002 r.) do Oddziału Gdańskiego PTF, a Oddział Gdański przesłał ją wraz z pismem przewodnim do redakcji Ruchu Filozoficznego.
  Wolniewicz Bogusław - twórczość - opracowania - Myśli o Jedwabnem, odczyt ; Jedwabne (woj. podlaskie) - historia - 1941 ;

 1. W języku krzywdzicieli : pytania i uwagi do eseju Jacka Żakowskiego  // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 1, s. 89-95
  Polem z: Żakowski Jacek: Rewanż pamięci // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 122, s. 8-11 ; także w: Żakowski Jacek. Rewanż pamięci. - Warszawa, 2002
  * Autor podaje, że jego polemiki nie chciała zamieścić ani Gazeta Wyborcza, ani Polityka.
  Żakowski Jacek - twórczość - opracowania - Rewanż pamięci ;

 1. Radość czytania, czyli: o "Chwili" Wisławy Szymborskiej - współgłos :  [rozprawa] // Pamiętnik Literacki. - R. 95 (2004), z. 2, s. 71-91
  Szymborska Wisława - twórczość - opracowania - Chwila ;

 1. "Tak się nie mówi", czyli: dwa sposoby indagowania intrygujących drobin utworu poetyckiego :  paralela / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Poradnik Językowy. - 2005, z. 8, s. 59-62
  * Zawiera streszcz. w jęz. ang.
  Poezja polska - stylistyka - 20 w. ;

 1. Lektura wiersza Tadeusza Różewicza "Mały traktat teologiczny" jako lektura koanu :  [szkic] // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3 (9), s. 13
  * Datowane: Rumia, dnia 16.05.2005 r.
  Różewicz Tadeusz - twórczość - opracowania - Mały traktat teologiczny ;

 1. O ateizmie Tadeusza Kotarbińskiego : czytając artykuł Jerzego Pelca // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 4, s. 4
  Polem z: Pelc Jerzy: Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego // Przegląd Filozoficzny. - 2006, nr 1, s. 99-120
  Kotarbiński Tadeusz ; Pelc Jerzy - twórczość - opracowania - Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego ;

 1. Petus i Aria : (przemyśliwanie) :  [esej] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 3, 19
  Ból - filozofia ; Odwaga - filozofia ; Petus i Aria ;

Przekłady



Adaptacje



Wstępy, prace redakcyjne



 1. Troczyński Konstanty.  Prace krytycznoliterackie / oprac. Stanisław Dąbrowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. - 367 s.. - (Biblioteka Studiów Literackich)
  ISBN 83-0802904-3

 1. Troczyński Konstanty.  Studia i szkice z nauki o literaturze / oprac. Stanisław Dąbrowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. - 461 s.. - (Biblioteka Studiów Literackich)
  ISBN 83-08-02796-2




WYWIADY I WYPOWIEDZI



 1. Komentarze na bieżąco : wypowiedż z dnia 26.11.1980 r. [wypowiedź]. - [B.m. : b.w.], 1980. - 8 s.
  * Tekst powielony w nakładzie 180 egz.
  * Przedruk fragmentów: Biuletyn Informacyjny "Solidarności" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. - 1980, nr 15 (z dn. 1.12.1980).


 1. Cóż odpowiedzieć? [wypowiedź] // Pomorze. - 1960, nr 3, s. 5
  * Czterozdaniowa wypowiedź w rubryce "Pisarze pomorscy w 1960 r." na temat planów twórczych.
  * Jako tytuł przyjęto incipit.


 1. Siła, Pisarz, Czytelnik : z dyskusji na IX Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych [wypowiedź] // Pomorze. - 1966, nr 12, s. 4
  * Wypowiedź S.D. na IX Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych.


 1. Między dawnymi a naszymi laty : (wypowiedź na spotkaniu z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku dnia 17.10. 1980 oraz z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie dnia 22.10. 1980) [wypowiedź]. - Gdańsk : [b.w.], 1980. - 11 k.
  * Tekst powielony w nakł. 60 egz.


 1. Samookreślenie [wypowiedź] // Punkt. - Nr 10 (1980), s. 117-124

 1. W imię racji przeciwnych : (wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP dnia 20.09.1980 r.) [wypowiedź]. - [B.m.] : [b.w.], 1980. -  34 s.
  * Tekst powielony w 70 egz.
  * Także w: Naprzeciw. - 1980, nr 3, s. 16-38.
  * Pismo Naprzeciw ukazywało się poza cenzurą.


 1. Wypowiedź na zebraniu nadzwyczajnym Gdańskiego Związku Literatów Polskich dnia 15.11.1980 r. [wypowiedź]. - Gdańsk : [b.w.], 1980. -  8 s.
  * Tekst powielony w 180 egz.


 1. Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP w dniu 5.09.1980 r. [wypowiedź]. - [B.m.] : [b.w.], 1980. - 12 s.
  * Fragment dot. sytucji w ZLP ukazał się w czasopismie Zapis. - Nr 17 (1981), s. 135-136.


 1. O aktualnej potrzebie obrony zasad wolności w posierpniowej Polsce [oświadczenie] // Solidarność. - 1981, nr 8, s. 4-5
  * Tekst projektu oświadczenia odrzucony na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Gdańskiego ZLP, 10.03.1981 r. (zob. też w dziale "Publikacje w czasopismach" w r. 1981).


 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - 1985, Nr 3, s. 110
  * S.D. podpisał wraz z kilkunastoma literatami gdańskimi list protestacyjny (z dn. 2.09.1985 r.) do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego.





OPRACOWANIA



Bibliografie, słowniki, historie literatury



 1. Kowalewska Maria.  Dąbrowski Stanisław // W: Kowalewska Maria.  Gdańsk literacki. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1964. - S. 105-106 : Fot.

 1. Bartelski Lesław M..  Dąbrowski Stanisław [hasło] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1944-1968. - Warszawa : Agencja Autorska, 1970
  Wyd. 2 nowe, poszerz. 1944-1970. - 1972. - S. 59 ; Wyd. 3 nowe, poszerz. 1944-1974. - Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 68 ; [wyd. 4] 1939-1991 : leksykon. - PWN, 1995. - S. 77 ISBN 83-01-11593-9

 1. Stanisław Dąbrowski [nota biobibliograficzna] // W: Współcześni pisarze Kielecczyzny / red. Ludmiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska . - Radom : Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury MRN ; Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 1973. - S. 13
  * Bibliografia uwzgkędnia tylko wydawnictwa zwarte.


 1. Bożychowski Jan .  Stanisław Dąbrowski [hasło] // W: Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno - bibliograficzny / oprac. Jan Bożychowski [pseud.]. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu, 1975. - S. 30-31 : fot.
  * Własc. nazwsko autora: Edmund Puzdrowski.
  * Uzupełnienie do informatora: Chilla Jolanta, Woźniak Anna. Twórczość pisarzy Wybrzeża w latach 1975-1978. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978. - S. 12: Stanisław Dąbrowski.


 1. Stanisław Dąbrowski [hasło] // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 1981. - S. 47-48

 1. Dąbrowski Stanisław [hasło] // W: Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny / red. zespół Lidia Becela i in.. - Edycja 1. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1984. - S. 157
  ISBN 83-223-2073-6
  [Wyd. 2] Edycja 2 1989. - S. 214 ISBN 83-223-2491-x

 1. Dąbrowski Stanisław [hasło] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / kier. zespołu red. Jarosław Mykowski. - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna, 1993. - S. 51-52

 1. Szałagan Alicja.  Dąbrowski Stanisław [hasło] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 2, C-F. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 146-149
  ISBN 83-02-05446-1 t. 2
  * Podpisane: A.Sz.


 1. Dąbrowski Stanisław [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.] . - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 47
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Kurek Jarosław.  Dąbrowski Stanisław [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne



 1. Kiedrowski Jan: Trzej poeci. - Cykl: Pisarze Wybrzeża // Głos Wybrzeża. - 1963, nr 165, s. 4-5
  * Dot. Zbigniewa Szymańskiego, Stanisława Dąbrowskiego i Jerzego Afanasjewa.


 1. Kowalewska Maria: Dąbrowski Stanisław [nota biograficzna]. - Cykl; Mały słownik pisarzy Polski Północnej // Pomorze. - 1966, nr 3, s. 4

 1. Czermińska Małgorzata: Rozwój gdańskiego środowiska poetyckiego [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 4 (1969), s. 45-99
  * Charakterystyka twórczości kilkunastu poetów, m.in. S.D.


 1. Nawrocka Ewa: "Werset cichy i rozumny mówić na przekór serca piekłu" [szkic]. - Cykl: Oblicze poetyckie Gdańska // Litery. - 1973, nr 6, s. 16-18
  * Autorka omawia twórczość poetycką S.D. na podstawie czterech tomików: "Jedyna miłość", "Szyderstwa i trwogi", "Dno widnokręgu", "W ciemnościach dnia".


 1. Gdańscy literaci : Mieczysław Czychowski, Stanisław Dąbrowski [i in.] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 36, s. 5
  * Cykl sylwetek opracowany na podst. książki M. Misiornego "Pisarze gdańscy", 1969 i materiałów J. Bożychowskiego do "Almanachu pisarzy gdańskich".


 1. Nawrocka Ewa. "Wspieramy się o rzeczy martwe, by sprawdzić siebie" : (o poezji Stanisława Dąbrowskiego) // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bukowskiego. - T. 2, Po roku 1945. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 208-236
  * Praca zbiorowa zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański w dn. 20-21.05.1983 r.


 1. Dąbrowski Stanisław: Stanisław Dąbrowski. - Dział: Autobiogramy // Ruch Filozoficzny. - T. 54 (1997), nr 3, s. 477-481
  * Autobiogram wraz z wyszczególnieniem przedmiotu badań oraz obszerna bibliografia (s. 478-481) podzielona na: a. Monografie, studia i rozprawy; b. Artykuly i komunikaty naukowe; c. Recenzje i polemiki.


 1. Nowosielski Kazimierz: Pożegnanie Stanisława Dąbrowskiego - poety i naukowca. - Fot. // Topos. - 2007, nr 5, s. 156-157
  * Dat.: Cmentarz Srebrzysko, 17.08.2007.
  * Tekst mowy pożegnalnej.


 1. Skutnik Tadeusz: Książę Niezłomny : Stanisław Dąbrowski (1930-2007). - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 191, dod. Trójmiasto, s. 14

 1. Stanisław Dąbrowski [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Nekrologia // Ruch Filozoficzny. - T. 65 (2008), nr 2, s. 360

Pomniejsze materiały biograficzne



 1. Debiut poetycki Stanisława Dąbrowskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 25, dod. Rejsy, nr 4, s. 7
  * Nota informująca, że w II kw. 1956 ukaże sie w "Czytelniku" tomik poetycki S.D. pt. Jedyna miłość.


 1. Trojanowska Izabella: Oto nasi literaci. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1960, nr 273, s. 6, dod. Rejsy, nr 46
  * Podpisane: I.T.
  * M.in. o S.D.


 1. Czerwona Róża 1962 [artykuł] // Współczesność. - 1962, nr 23, s. 5
  * Krótki artykuł, informujący o wynikach konkursu; S.D. wymieniony jako laureat i "milczący od wielu lat autor wydanego przed kilku laty tomu wierszy". Ta wzmianka o rzekomym milczeniu została sprostowana przez S.D. w liście do redakcji, opublikowanym w numerze 2 z 1963 r.


 1. Rozstrzygnięto konkurs... [nota]. - Rubryka: Z kraju // Życie Literackie. - 1962, nr 43, s. 10
  * Nota o wynikach konkursu, S.D. wymieniony jako laureat II nagrody.


 1. Kiedrowski Jan: Czerwona Róża dla poety z Zakopanego // Głos Wybrzeża. - 1962, nr 269, s. 2
  * Podpisane: kiedr.
  * M.in. inf. o II nagrodzie dla S.D.


 1. Wyszomirski M.: Owocna współpraca z "Pojezierzem" [artykuł] // Żołnierz Polski Ludowej. - 1966, nr 4, s. 1
  * Sprawozdanie ze spotkania z czytelnikami w Elblągu.


 1. Poezja w "Hybrydach" [nota] // Współczesność. - 1969, nr 6, s. 11
  * Inf., że 17.02.1969 r. w Klubie Studentów UW "Hybrydy" odbył się wieczór literacki pn. "Poezja polska w 1968 r.", na którym zaprezentowano 25 utworów uznanych za najbardziej reprezentatywne dla twórczości poetyckiej w 1968 r. Wśród wyróżnionych wierszy znalazł sie wiersz S. D. "Wczorajsze teraz" z tomu "Dno widnokręgu".


 1. Wiersze 1968 roku [nota] // Współczesność. - 1969, nr 5, s. 7
  * Nota informujaca, że Klub Studentów UW "Hybrydy" zorganizował imprezę poetycką "Poezja polska w 1968 r", Specjalnie powołane jury wybrało 25 wierszy najbardziej reprezentatywnych dla twórczości poetyckiej 1968 r. Wsród wyróżnionych znalazł się utwór S.D.


 1. Burek Tomasz: Wiersze roku [nota] Twórczość. - 1969, nr 4, s. 160
  * Podpisane: tb.
  * Nota o ogólnopolskim przeglądzie najlepszych wierszy roku, zorganizowanym przez Centralny Klub Studentów UW "Hybrydy". Autor pisze, że wśród 25 wierszy, wybranych przez jury i prezentowanych przez aktorów, sala największymi brawami obdarzyła wiersze Janusza Żernickiego, Jarosława Markiewicza, Ernesta Brylla, Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Różewicza i "dziwnie piekny - i pięknie powiedziany - wiersz gdańszczanina, Stanisława Dabrowskiego".


 1. II Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1971, nr 226, s. 1
  * W artykule dot. programu II Dekady Pisarzy Wybrzeża m.in. nota biograficzna S.D. i zapowiedź spotkania z czytelnikami 23.09. w Miejskim Domu Kultury w Redzie.


 1. (g): Wojewódzki pojedynek recytatorów [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 85, s. 2
  * Artykuł - nota dot. eliminacji XVIII Konkursu Recytatorskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej; zawiera wzmiankę o spotkaniu ze S.D. (jako poetą), które odbyło się na zakończenie dwudniowej imprezy.


 1. Lubas Regina: XI Konferencja Teoretycznoliteracka Pracowników Naukowych Polonistyki // Ruch Literacki. - 1972, nr 3, s. 198-199
  * W sprawozdaniu z konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (Jurata, 1-6 1972) autorka poświęciła kilka zdań referatowi S.D. pt. Zakwestionowanie tezy o jednotworzywości dzieła literackiego.


 1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 244, s. 4
  * Inf. o spotkaniu autorskim z okazji Dekady Pisarzy Wybrzeża z M.Czychowskim, S.D. i M. Stecewiczem w bibliotece na ul. Gospody na Żabiance, 26.10.


 1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 245, s. 4
  * Inf. o spotkaniu autorskim z okazji Dekady Pisarzy Wybrzeża z M. Czychowskim, S.D., Z. Jankowskim, T. Ferenc, w Pawilonie Sztuki na ul. Powstańców Warszawy w Sopocie, 27.10.


 1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 246, s. 7
  * Inf. o spotkaniu autorskim z okazji Dekady Pisarzy Wybrzeża z M. Czychowskim, S.D. i M. Stecewiczem w klubie SM "Radunia" w Pruszczu Gd., 28.10.


 1. Spotkanie z S. Dąbrowskim [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 278, s. 4
  * Inf. o spotkaniu ze S.D. w kawiarni "Literacka" w Gdańsku, ul. Mariacka 50, w ramach cyklu "Postawy twórcze". Organizatorzy: Biblioteka Wojewódzka i OG ZLP.


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wręczeniu honorowych plakietek GTPS, m.in. S.D. za książkę roku w dziedzinie krytyki ("Literatura i literackość").


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne... [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty, wykłady, referaty // Ruch Filozoficzny. - T. 39 (1981), nr 1, s. 93b-94a
  * W wykazie odczytów zorganizowanych przez PTS inf. o odczycie S.D. "Czesław Znamierowski o ocenie (uwagi analityczne do rozdziału VII książki Znamierowskiego »Oceny i normy«)", 13.01.1981 r.


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 42 (1985), nr 1-2, s. 165b
  * W wykazie odczytów zorganizowanych przez PTF inf. o odczycie S.D. "Medytacja a kontemplacja : analityczny szkic genologiczny", Gdańsk 27.06.1983 r.


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty, wykłady, referaty // Ruch Filozoficzny. - T. 43 (1986), nr 2, s. 230b
  * W wykazie odczytów zorganizowanych przez PTS oraz Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego inf. o odczycie S.D. pt. "O medytacji : próba charakterystyki genologicznej", 13.04.1984.


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 43 (1986), nr 2, s. 230a
  * W wykazie odczytów zorganizowanych przez PTS oraz Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego inf. o odczycie S.D. pt. "Czesław Znamierowski o ocenie", Warszawa, 16.01.1981.


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T.44 (1987), nr 3-4, s. 397b
  * W wykazie odczytów PTF Oddział w Gdańsku inf. o odczycie S.D. "Teologia literatury a wiedza o literaturze : uwagi metodologiczne", Gdańsk, 4.12.1986 r.


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T.45 (1989), nr 3, s. 332a-b
  * W wykazie odczytów zorganizowanych przez PTF Oddział w Gdańsku inf. o odczycie S.D. pt. "Artysta i sumienie : szkic indagacyjny", Gdańsk, 26.01.1987 r.


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 1, s. 107a
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym przez S.D. w dn. 28.10.1985 r. pt. "Uwagi o sprawiedliwośći".


 1. Oddział PTF w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 3-4, s. 397b
  * W wykazie odczytów: S.D.: "Teologia literatury a wiedza o literaturze", Gdańsk, 4.12.1986 r.


 1. Oddział PTF w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 1, s. 107a
  * W wykazie odczytów: S.D.: "Uwagi o sprawiedliwości", Gdańsk, 28.10.1985 r.


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 1, s. 108a
  * W Wykazie odczytów zorhanizowanych przez PTS i Zakład Semiotyki Uniwersytetu Warszawskiego inf. o odczycie S.D. pt. "Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego", 15.11.1985


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T.44 (1987), nr 1, s. 108a
  * W Wykazie odczytów zorhanizowanych przez PTS i Zakład Semiotyki Uniwersytetu Warszawskiego inf. o odczycie S.D. pt. "Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego", 15.11.1985


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne [nota]. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T.44 (1987), nr 1, s. 108a
  * W Wykazie odczytów zorganizowanych przez PTS i Zakład Semiotyki Uniwersytetu Warszawskiego inf. o odczycie S.D. pt. "Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego", 15.11.1985


 1. Polskie Towarzystwo Semiotyczne i Zakład Semiotyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 44 (1987), nr 1, s. 108a
  * W wykazie odczytów: S.D. "Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego", Warszawa, 15.11.1985 r.


 1. Kietrys Alina: Kronika. Czerwiec 89 [nota] // Autograf. - 1989, nr 11, s. 93
  * Nota inf., że 29.06. zorganiziował się gdański oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a S.D. wszedł w skład zarządu.


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 47 (1990), nr 3-4, s. 295a
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o prelekcji S.D. z dn. 4.05.1989 r. pt. "Kontemplacja a medytacja".


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. -T. 48 (1991), nr 1, s. 88b
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym przez S.D. dn. 14.03.1990 r. pt."Marksizm i semiotyka w socjokomunikacjonizmie literaturoznawczym Stefana Żółkiewskiego".


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. -T. 48 (1991), nr 1, s. 88b
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym przez S.D. dn. 14.03.1990 r. pt."Marksizm i semiotyka w socjokomunikacjonizmie literaturoznawczym Stefana Żółkiewskiego".


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. -T. 49 (1992), nr 3-4, s. 357a
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym w dn. 29.10.1991 przez S.D. pt. "Czy dobra nie ma? Polemika z odczytem prof. Woleńskiego »Ontologia zła«".


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. -T. 49 (1992), nr 3-4, s. 357a
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym w dn. 29.10.1991 przez S.D. pt. "Czy dobra nie ma? Polemika z odczytem prof. Woleńskiego »Ontologia zła«".


 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Odczyty i wykłady // Ruch Filozoficzny. - T. 45 (1989), nr 3, s. 332a-b
  * W wykazie odczytów Oddziału Gdańskiego PTF inf. o odczycie wygłoszonym przez S.D. w dn. 26.01.1987 r. pt. "Artysta i sumienie. Szkic indagacyjny".


 1. Sprawozdania z działalności oddziałów PTF w 1993 roku. Oddział Gdański. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny T. 51 (1994), nr 1, s. 68
  * W wykazie odczytów: S.D.: "Kontrtekstualizacja - wynik uważnej lektury", 15.02.1993 r. ; "Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie", 11.10.1993 r.


 1. Lista członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Gdański Oddział PTF. - Dział: z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. - Ruch Filozoficzny. - T. 53 (1996), nr 4, s. 624
  * W wykazie figuruje S.D.


 1. Sesja filozoficzna w Gdańsku. - Dział: Wiadomości bieżące. Zjazdy i konferencje // Ruch Filozoficzny. - T.53 (1996), nr 2-3, s. 460
  * W wykazie referatów: S.D.: "Mniejsze zło według Piotra Lachmanna. Szkic krytyczno-literacki".


 1. Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Oddziału PTF w 1995 r. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 53 (1996), nr 1, s. 104
  * W wykazie odczytów: S.D.: "Mniejsze zło według Piotra Lachmanna. Szkic krytyczno-literacki". Odczyt wygłoszony na sesji zorganizowanej w ramach obchodów 50-lecia PWSSP, Gdańsk, 11-12.05.1995 r.


 1. Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Oddziału PTF w 1995 r. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 53 (1996), nr 1, s. 104
  * W wykazie odczytów: S.D.: "Mniejsze zło według Piotra Lachmanna. Szkic krytyczno-literacki". Odczyt wygłoszony na sesji zorganizowanej w ramach obchodów 50-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Gdańsk, 11-12.05.1995 r.


 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego PTF w 1997 roku. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 55 (1998), s. 113
  * W wykazie odczytów odczyt S.D. wygłoszony 24.02.1997 r. pt. "Hamlet i Don Kichote czyli przekonania czy dociekania (esej na marginesie książki A. Walickiego)".


 1. Odczyty wygłoszone w Oddziale Gdańskim PTF w 1999 r [nota]. - Dział:Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 57 (2000), nr 2, s. 318
  * W wykazie odczytów wymieniony odczyt S.D. pt. "Haruspicium egzegetyczne, czyli wróżenie z wnętrzności tekstu. Analiza eseju L. Kołakoowskiego pt. «Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii»".


 1. Odczyty wygłoszone w Oddziale Gdańskim PTF w 1999 r [nota]. - Dział:Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 57 (2000), nr 2, s. 318
  * W wykazie odczytów wymieniony odczyt S.D. pt. "Haruspicium egzegetyczne, czyli wróżenie z wnętrzności tekstu. Analiza eseju L. Kołakoowskiego pt. «Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii»", wygłoszony 25.01.1999 r.


 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w roku 2000 [artykuł] // Ruch Filozoficzny. - (2001), nr 1, s. 99
  * W sprawozdaniu wzmianka o serii odczytów S.D. z cyklu "Teologia a współczesny uniwersytet".


 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego PTF w 2001 r. [nota]. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego // Ruch Filozoficzny. - T. 59 (2002), nr 2, s. 346-347
  * W wykazie odczytów wygłoszonych w Oddziale Gdańskim PTF w 2001 r. wymieniono odczyty S.D.
  - z cyklu Kościół - Teologia - Uniwersytet": 8.01. Ratzinger - symbol i symptom. Cz. 2 ; 22.01., 29.01, 26.02. Mieszkańcy różnych światów, czyli reparadygmatyzacja teologii. Cz. 1-3 ; 5.03., 12.03., 19.03., 2.04. Dwójbeatyfikacja (Pius IX i Jan XXIII) jako przykład regresywistycznej gry Watykanu. Cz. 1-4.
  W ramach cyklu odczytów poświeconych wydarzeniom w Jedwabnem:
  21.05. Uwagi do odczytu prof. Wolniewicza "Myśli o Jedwabnem".


 1. Autorzy numeru [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 9
  * Nota biograficzna.


 1. Grudziński Lech Czterdziestolecie istnienia Gdańskiego Oddziału PTF. - Dział: Z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego [artykuł] // Ruch Filozoficzny. - T. 63 (2006), nr 3, s. 481-507
  * W tekście wzmianki o udziale S.D. w działalności Oddziału Gdańskiego PTF.


 1. Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, wybitny humanista, teoretyk literatury, krytyk, filozof, poeta [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 189, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14-15.08., s. 9
  * Podpisane: Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdńskiego.


 1. Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, teoretyk literatury i krytyk [...] [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 189, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14-15.08., s. 9
  * Podpisane: Przyjaciele i Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UG.


 1. Profesor dr hab. Stanisław Dąbrowski, teoretyk literatury i krytyk, autor prac filozoficznych i utalentowany poeta [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 190, s. 21
  * Podpisane: Dziekan i Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Stanisław Dąbrowski, profesor filologii polskiej, poeta [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 190, dod. Trójmiasto, nr z dn. 16.08., s. 7
  * Nekrolog zamieszczony przez rodzinę.


 1. Stanisław Dąbrowski, profesor filologii polskiej, poeta [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 189, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14-15.08., s. 7
  * Nekrolog zamieszczony przez rodzinę.


 1. Stanisław Dąbrowski - poeta [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 190, s. 21
  * Nekrolog podpisany przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


 1. Stanisław Dąbrowski, profesor filologii polskiej, poeta [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 189, s. 22
  * Nekrolog podpisany przez rodzinę.


 1. Stanisław Dąbrowski, profesor filologii polskiej, poeta [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2007, nr 190, s. 21
  * Nekrolog podpisany przez rodzinę.


Opracowania poszczególnych utworów



 1. Album nimieckie
  Borowa Anna Katarzyna: "Ogród, ale nie plewiony, czyli liderzy i inni" [recenzja] // Nowe Książki. - 1980, nr 24, s. 61-63
  * Recenzje kilku tomików Wydawnictwa Morskiego, m.in. "Album niemieckie" S.D.


 1. Dawniej i teraz
  Chrzanowski Maciej: Kotlica i Dąbrowski, czyli monotematyzm [recenzja] // Nowe Książki. - 1973, nr 18, s. 25-26
  * Recenzja dwóch tomików Wydawnictwa Morskiego: Jacek Kotlica "Zwierzyniec pani Res" i Stanisław Dąbrowski "Dawniej i teraz".


 1. Dawniej i teraz
  Skutnik Tadeusz: U gdańskich poetów [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1973, nr 22, s. 6
  * Recenzja trzech tomików poetyckich gdańskich autorów: Stanisława Dąbrowskiego, Mirosława Stecewicza i Bolesława Faca.


 1. Dawniej i teraz
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Poezja "drugiego stopnia" [recenzja] // Pobrzeże. - 1973, nr 57, s. 30

 1. Dno widnokręgu
  Mazurczyk Jerzy: Rysunki na szkle [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1969, dod. 7 Głos Tygodnia, nr 2, s. 8

 1. Dno widnokręgu
  Nowicki Krzysztof: Nostalgie i melancholie [recenzja] // Litery. - 1969, nr 4, s. 34

 1. Dno widnokręgu
  Pogonowska Anna: Poeta nieznany [recenzja] // Poezja. - 1969, nr 11, s. 93-94
  * Także w: Pogonowska Anna. Tylko wierszem : szkice literackie. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1984. - S. 126-131.


 1. Dzień przed końcem świata
  Darska Bernadetta: To miał być inny czas [recenzja] // Opcje. - 2008, nr 1

 1. Jedyna miłość
  Preger Janina: Nieporozumienie poetyckie [recenzja] // Życie Literackie. - 1956, nr 50, s. 10

 1. Jedyna miłość
  Strumieński Jerzy: O wystylizowanej miłości [recenzja] // Ziemia i Morze. - 1956, nr 27, s. 5

 1. Jedyna miłość
  Szymański Zbigniew: O "Jedynej miłości" [recenzja] // Kontrasty. - 1956, nr 9, s. 4

 1. Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna
  Madejski Jerzy: Stanisław Dąbrowski, Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna // Pamiętnik Literacki. - R. 80 (1989), z. 4, s. 347-353

 1. Kontreksty teoretycznoliterackie
  Bugajski Leszek: [Nota] // Życie Literackie. - 1984, nr 27, s. 15
  * Podpisane: L.B.


 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie
  Kardyni-Pelikánová Krystyna: [Recenzja] // Sbornik Prací Filozofické Fakulty Brnĕnské University (Brno). - 1983, nr 30, s. 109-110

 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie
  Lichański Jakub Zdzisław: O historii i teorii literatury [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 12, s. 33-36
  * Recenzja kilku książek dot. teorii literatury, m.in. "Kontrtekstów" S.D.


 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie
  Cieślikowska Teresa: Stanisław Dąbrowski, Kontrteksty teoretycznoliterackie [recenzja] // Pamiętnik Literacki. - R. 76 (1985), nr 4, s. 444-449

 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie
  Gawliński Stanisław: Stanisław Dąbrowski, Kontrteksty teoretycznoliterackie [recenzja] // Ruch Literacki. - 1985, nr 5-6, s. 497-500

 1. Kontrteksty teoretycznoliterackie
  Semczuk Małgorzata: Subiektywne kontrteksty [recenzja] // Przegląd Humanistyczny. - R. 30 (1986), nr 7-8, s. 181-187

 1. Literatura i literackość
  Rutkowski Krzysztof: O literaturze i literackości [recenzja] // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 1, s. 174-179
  Polem.: Dąbrowski Stanisław: Uwagi do dwóch wypowiedzi Krzysztofa Rutkowskiego // Przegląd Humanistyczny. - R. 23 (1979), nr 11-12, s. 133-136


 1. Literatura i literackość
  Feusette Jan: Sztuka czy przedmiot [recenzja] // Opole. - 1980, nr 7, s. 17-18

 1. Literatura i literackość
  Jeziorowski Artur: [Recenzja] // Zagadnienia Rodzajów Literackich. - T. 23 (1980), nr 2, s. 95-97
  * Tekst w jęz. ang., tł. Ewa Stachniak.


 1. Na pustej drodze
  S.D.: Stanisław Dąbrowski [nota] // Nowe Książki. - 1992, nr 6, s. 58
  * Autorem noty jest prawdopodobnie Stanisław Dziechciaruk.


 1. Pętlą przez las
  S.D.: Stanisław Dąbrowski [nota] // Nowe Książki. - 1992, nr 6, s. 58
  * Autorem noty jest prawdopodobnie Stanisław Dziechciaruk.


 1. Sny wielokrotne
  Dybciak Krzysztof: Światopoglądowe czytanie poezji roku minionego : (Baran, Kapuścińska, Dąbrowski, Łukasiewicz, Jankowski) [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1977, nr 49, s. 4
  * Krótkie recenzje kilku tonmików, m.in. S.D.


 1. Szyderstwa i trwogi
  Bral Grażyna: Sentyment i szyderstwa [recenzja] // Głos Elbląga. - 1959, nr 137, s. 5

 1. Szyderstwa i trwogi
  Ront Krzysztof: [Recenzja]. - Fot. // Kaszëbë. - 1959, nr 13, s. 5

 1. Szyderstwa i trwogi
  Strumieński Jerzy: Poezja z różnych dróg [recenzja] // Tygodnik Zachodni. - 1959, nr 46, s. 9

 1. Szyderstwa i trwogi
  Święcicki Bolesław Wit: [Recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1959, nr 191, s. 3-4

 1. Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej
  Marcjan Maria: Stanisław Dąbrowski, Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej [recenzja] // Pamiętnik Literacki. - R. 67 (1976), z. 1, s. 315-325

 1. Vox Humana
  A.J.: Biblijne echa [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 63, s. 8

 1. W ciemnościach dnia
  Balbus Stanisław: Nowości poetyckie [recenzja] // Życie Literackie. - 1970, nr 35, s. 10
  * Krótkie recenzje kilku tomików poezji, m.in. S.D.


 1. W ciemnościach dnia
  Duszyński Mikołaj: Obraz dopowiada się [recenzja] // Litery. - 1970, nr 8, s. 32

 1. W ciemnościach dnia
  Mazurczyk Jerzy: Podwójne odbicie [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1970, dod. 7 Głos Tygodnia, nr 20, s. 8

 1. Wiersz z drogą współbieżny
  Ubertowska Aleksandra: "Myśląc o lesie myślę las" : poetycki tomik Stanisława Dąbrowskiego [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 28, dod. Gazeta Morska, nr 28, s. 6

 1. Z rozproszenia
  Nowosielski Kazimierz: Z rozproszenia [recenzja] // Tytuł. - 1993, nr 2, s. 205-208




UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI



 1. Czychowski Mieczysław: Fatum (Stanisławowi Dąbrowskiemu) [wiersz] // W: Czychowski Mieczysław. Krwią lamowane. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. - S. 28-29

Informacje inne




Do góry | Powrót do wyboru pisarza