strona główna
Pisarz:
Franciszek Sędzicki

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Franciszek Sędzicki

Ur. 11 marca 18
Od 1905 współpracował z większością pism pomorskich: Gazetą Gdańską, Pielgrymem, Gazetą Grudziądzką, Gazetą Toruńską, Pomorzem, Postępem, Pracą, Ziarnem, Dziennikiem Gdańskim, Dziennikiem Starogardzkim, Gońcem Pomorskim, Słowem Pomorskim, Niwą Pomorską.Współredagował Gryfa wydawanego przez Majkowskiego. Następnie redagował tajny biuletynprasowy Gminy Polskiej- Związku Polaków w Gdańsku pt. Gryf. Pisał też do Straży Gdańskiej i Fali. Po 1945 współorganizował zycie kulturalne na Wybrzeżu, publikowal w Tygodniku Wybrzeże i Głosie Wybrzeża. Udekorowany srebrnym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1951 nagroda literacka m. Gdańska (za całokształt); Nagroda Wydz. Kultury Gdyni.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Borzyszkowski Józef.  Sędzicki Franciszek [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 922
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Kochanowska EugeniaFranciszek Sędzicki. - Cykl "Nasi ludzie sztuki. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 61, dod. Rejsy, nr 110, s. 8
  Zawiera wywiad z F.S.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Książka Fr. Sędzickiego jest już w księgarniach [nota]// Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 31, dod. Rejsy, nr 5, s. 7
  Dot. wyboru wierszy podań, legend pt. Jestem Kaszubą" F.S. Nakładem LSW


 1. P.T.: 75-lecie nestora pisarzy kaszubskich Franciszka Sędzickiego // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 60, s. 2

Opracowania poszczególnych utworów 1. Jestem Kaszubą
  Fenikowski Franciszek: Ulica Sędzickiego : nowe książki o Wybrzeżu [recenzja] // . - 1956, nr 78, dod. Rejsy, nr 113, s. 8
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza