strona główna
Pisarz:
Franciszek Sędzicki

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Franciszek Sędzicki

Kaszubski pisarz ludowy, poeta i działacz społeczno-polityczny
Ur 1882, zm. 1957


Ur. 11 marca 1882 w Rotembarku, odległym o 5 km od Kościerzyny, w rodzinie rolniczej. Uczęszczał do progimnazjum w Kościerzynie; w 1899 [?] musiał przerwać naukę z powodów ekonomicznych. Kontynuował jednak naukę na korespondencyjnych kursach oświatowych. W 1902 otrzymał powołanie do wojska. W czasie I wojny światowej służył w wojsku niemieckim. Po wojnie, do 1939 [?] mieszkał w Wolnym Mieście Gdańsku. Debiutował w 1905 w , kaszubskim dodatku Gazety Gdańskiej. W 1938 otrzymał Srebrny Laur przyznany przez Polską Akademię Literatury. W czasie II wojny ukrywał się, gdyż Niemcy wydały na niego wyrok śmierci.
Od 1905 współpracował z większością pism pomorskich: Gazetą Gdańską, Pielgrymem, Gazetą Grudziądzką, Gazetą Toruńską, Pomorzem, Postępem, Pracą, Ziarnem, Dziennikiem Gdańskim, Dziennikiem Starogardzkim, Gońcem Pomorskim, Słowem Pomorskim, Niwą Pomorską.Współredagował Gryfa wydawanego przez Majkowskiego. Następnie redagował tajny biuletynprasowy Gminy Polskiej- Związku Polaków w Gdańsku pt. Gryf. Pisał też do Straży Gdańskiej i Fali. Po 1945 współorganizował życie kulturalne na Wybrzeżu; pracował w Bibliotece Miejskiej publikowal w Tygodniku Wybrzeże i Głosie Wybrzeża. Udekorowany srebrnym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1951 nagroda literacka m. Gdańska (za całokształt); Nagroda Wydz. Kultury Gdyni. Zmarł 19.04.1957, pochowany na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Borzyszkowski Józef.  Sędzicki Franciszek [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 922
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Kochanowska EugeniaFranciszek Sędzicki. - Cykl "Nasi ludzie sztuki. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 61, dod. Rejsy, nr 110, s. 8
  Zawiera wywiad z F.S.


 1. Żuroch-Piechowski Tomasz: Franciszek Sędzicki. - Cykl: Kaszuba 50-lecia [nota-artykuł // Gość Niedzielny. - 2006, dod. Gość Gdański, z dn. 23.04, s. VIII
  * Biogram F.S. i uwagi o jego działalności.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Książka Fr. Sędzickiego jest już w księgarniach [nota]// Dziennik Bałtycki. - 1956, nr 31, dod. Rejsy, nr 5, s. 7
  Dot. wyboru wierszy podań, legend pt. Jestem Kaszubą" F.S. Nakładem LSW


 1. P.T.: 75-lecie nestora pisarzy kaszubskich Franciszka Sędzickiego // Dziennik Bałtycki. - 1957, nr 60, s. 2

Opracowania poszczególnych utworów 1. Jestem Kaszubą
  Fenikowski Franciszek: Ulica Sędzickiego : nowe książki o Wybrzeżu [recenzja] // . - 1956, nr 78, dod. Rejsy, nr 113, s. 8
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza