strona główna
Pisarz:
Zbigniew Ryszard Żakiewicz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Zbigniew Ryszard Żakiewicz

Zobacz zdjęcie

Ur. 1933, zm. 2010
Pseudonimy: Olgierd Łokuciejewski; Ryszard; Wacław Oganowski; Z.Ż.; ż; Ż; Żak.
Prozaik, eseista, autor utworów dla dzieci i młodzieży, rusycysta.

Urodził się 6 czerwca 1933 (właśc. 1932, metrykę zmieniono w 1944) w Wilnie; syn Józefa Żakiewicza, nadleśniczego i plenipotenta Zdzisława hr. Tyszkiewicza z Izabelina pod Mołodecznem, oraz Zofii z Oganowskich.
Wczesne dzieciństwo spędził w Mołodecznie (obecnie Republika Białoruś), w XVIII-wiecznym dworze Tyszkiewiczów, gdzie ojciec miał służbowe mieszkanie. 17 września 1939 był świadkiem wkroczenia do Mołodeczna Armii Czerwonej, która pozostawała tam do czerwca 1941, kiedy to miasto zajęli Niemcy. W 1941-1942 przebywał z matką w zniszczonym i rozgrabionym podczas rządów władzy radzieckiej niewielkim majątku dziadka, Antoniego Oganowskiego - Ponizie Tatarskie, 7 km od Smorgoni. W lipcu 1944, gdy w wyniku walk spłonął dwór w Mołodecznie, a miasto zdobyli Rosjanie, ponownie znalazł schronienie na wsi – tym razem w 40-hektarowym folwarku, zapisanym matce, Leonpole pod Krewem. Tam poznał życie istniejących jeszcze zaścianków szlacheckich. Krótko uczył się w białoruskiej szkole w Lenkowszczyźnie. Warunki życia w Leonpolu były trudne, a rodzinie cały czas groziło zesłanie w głąb ZSRR. W maju 1945 zmarł ojciec. W lutym 1946 opuścił Białoruś i w ramach tzw. repatriacji wyjechał z matką do Łodzi. Tam, w wieku 17 lat, ukończył szkołę podstawową, następnie kontynuował naukę w Technikum Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego (kierunek wykańczalniczo-farbiarski).
Przy końcu lat 50. należał do ZHP, który w tamtych latach był jeszcze w miarę niezależny, a łódzką chorągwią kierowali b. członkowie Szarych Szeregów. Pisywał do warszawskiego Świata Przygód (później Świat Młodych). W 1950 uczestniczył w zjeździe młodych korespondentów Świata Młodych. W 1953, po maturze, został przyjęty na Wydział Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; po miesiącu zrezygnował i rozpoczął studia na rusycystyce w WSP we Wrocławiu (w 1954 przeniesiona do Opola). We Wrocławiu nawiązał kontakt ze środowiskiem literatów skupionych wokół Wrocławskiego Tygodnika Katolików (WTK) pod red. T. Mazowieckiego, m.in. z Jackiem Łukasiewiczem, Władysławem Lechem Terleckim, Stanisławem Grochowiakiem. W WTK opublikował drobne utwory, m.in. „Notatnik wiosenny” (1954 nr 13).* Podczas studiów pisał także teksty dla kabaretu pn. Studencki Zespół Satyryczny „Wskazując palcem”. Pracę magisterską, pod kierunkiem doc. dr. Zbigniewa Barańskiego, „Formy samozaščity ličnosti v tvorčestvie Fedora M. Dostoevskogo” [Formy samoobrony osoby w twórczości Fiodora M. Dostojewskiego], obronił w 1957; następnie został zatrudniony jako asystent w Katedrze Literatury Rosyjskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Opolu. W tymże roku ożenił się z Dominiką Bulińską. W 1961, będąc opiekunem koła naukowego rusycystów, założył Rosyjską Estradę Poetycką „Riepa”. W latach 1957-1968 prawie każde wakacje spędzał w rodzinnej miejscowości żony Kobylanka pod Gorlicami, skąd robił częste wyprawy w góry.
W II poł. l. 50 i na początku 60. publikował recenzje i artykuły, dotyczące głównie literatury rosyjskiej, oraz opowiadania przede wszystkim w czasopismach katolickich: Katolik, Znak, Więź, Tygodnik Powszechny, a także w Slavia Orientalis, Twórczości i Nowych Książkach. Kilka rozpraw, m.in. „Z problematyki polskiej w twórczości Fiodora Dostojewskiego” zamieścił w Zeszytach Naukowych WSP w Opolu. W 1962 wydał debiutancką książkę - zbiór opowiadań „Chłopiec o lisiej twarzy”.
Od 1964 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983); w 1965-1966 był członkiem zarządu oddziału w Opolu. Współpracował z duszpasterstwem akademickim. W 1964/1965 przebywał na półrocznym stypendium w Moskwie; wyjeżdżał wówczas także do Leningradu. W 1966 uzyskał doktorat w WSP w Opolu na podstawie pracy ”Literatura rosyjska lat 1894-1914 w kręgu Młodej Polski” (promotor doc. dr Zbigniew Barański). W Opolu szczególnie blisko był związany z poetą Bogusławem Żurakowskim oraz ze śląskimi pisarzami Janem Goczołem i Zbyszko Bednorzem. 1.10.1966 podjął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Rosyjskiej Wydziału Humanistycznego WSP w Gdańsku (od 1970 Uniwersytet Gdański). Przez rok dojeżdżał na zajęcia dwa razy w miesiącu z Opola. Latem 1967 przeniósł się na stałe do Gdańska.
W 1968 ukazała się powieść o tematyce kresowej „Ród Abaczów”, bardzo dobrze przyjęta przez krytykę.
Od 26.09.1968 do 26.03.1969 po raz drugi przebywał na stypendium naukowym w Rosji. Zwiedzał m.in. miejsca związane z życiem Puszkina, Dostojewskiego, Bunina. Poznał wielu współczesnych pisarzy rosyjskich, m.in. Josifa Brodskiego, Dawida Samojłowa, Jewgienija Winokurowa, Aleksandra Rewicza. Na zaproszenie białoruskiego poety Janki Bryla pojechał do Mińska. W lutym 1969 odwiedził po 23 latach miasteczko swojego dzieciństwa – Mołodeczno. Szkice i reportaże z pobytów w ZSRR publikował, m.in. w Więzi, Miesięczniku Literackim i w Literach. (Wybór w tomie pt. „Ludzie i krajobrazy”, 1970).
W 1969-1971 pełnił funkcję sekretarza Oddz. Gdańskiego ZLP, a w 1969-1978 opiekuna Koła Młodych przy Oddz. Gdańskim. W 1971 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich (za twórczość powieściopisarską, w szczególności za utwory „Ród Abaczów” i „Biały karzeł”). W sierpniu 1972 odebrał nagrodę w Genewie, a następnie przez miesiąc podróżował po Szwajcarii i Włoszech. W jesieni tego roku reprezentował ZLP na zjeździe pisarzy bułgarskich w Sofii. Przy końcu 1972 otrzymał stypendium twórcze na miesięczny pobyt w Rosji, na Ukrainie i w Gruzji. Przebywał m.in. w Kijowie, Odessie i Tbilisi. W 1975 spędził miesiąc w Turyngii, a w roku następnym miesiąc w Wilnie i na Białorusi. Wtedy odbył samochodową wyprawę do miejsc rodzinnych: Mołodeczna, Ponizia Tatarskiego, Leonpola.
W 1979 został członkiem Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego. Od czasu przeprowadzki do Gdańska mocno związał się z Kaszubami; w przyrodzie i ludzie kaszubskim dopatrywał się analogii z Kresami. Odbył wiele wycieczek po Kaszubach; szczególnie często wyjeżdżał do leśniczówki Karpno koło Lipusza, a w latach 90. do Sycowej Huty nad j. Sudomie.
Lata 70. stanowiły okres największej aktywności wydawniczej Ż. – wówczas ukazały się kolejne powieści: „To sen tylko, Danielu” (1973), „Dolina Hortensji” (1975), „Czteropalcy” (1977), „Markigo” (1978); książki dla dzieci – „Kraina Sto Piątej Tajemnicy” (1972), „Ostatni rejs Grubego Jana” (1975), „Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu” (1976), „Straszne bliźnięta” (1979). W tych latach zaczął też regularnie publikować felietony, zapiski, fragmenty dziennika ujęte w cykle: „Półgłosem” Dziennik Bałtycki 1971-72; „Z notesu” Głos Wybrzeża 1973; „Dziennik intymny mojego N.N.” Znak, Więź, Tygodnik Powszechny. (Wybór w tomie pt. „Dziennik intymny mego N.N.”, 1977). Często wyjeżdżał do Warszawy, utrzymywał kontakty z wieloma warszawskimi pisarzami, m.in. z Michałem Sprusińskim, Wiktorem Woroszylskim, Anną Kamieńską, Zbigniewem Bieńkowskim, Andrzejem Drawiczem, Jerzym Krzysztoniem, Zbigniewem Herbertem, Ireneuszem Iredyńskim, Marianem Pilotem.
W 1980 roku odbył pielgrzymkę do Rzymu i podróż po Włoszech. W sierpniu 1980 roku podpisał rezolucję Oddziału Gdańskiego ZLP wzywającą władze do podjęcia rozmów z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz do ograniczenia cenzury i zapewnienia swobody wyjazdów za granicę. W 1980-1994 należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego publikował głównie w prasie katolickiej (Gwiazda Morza, W drodze, Tygodnik Powszechny, Królowa Apostołów), a także w piśmie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pomerania. Związany był ze środowiskiem gdańskich twórców, którzy prowadzili niezależną działalność w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. 8 października 1984 roku został napadnięty i pobity przed swoim domem we Wrzeszczu. Od 1984 do kwietnia 2004 zamieszczał w Gwieździe Morza zapiski w cyklu pt. „Z dziennika”. (Wybór w tomach: „Pożądanie Wzgórz Wiekuistych”, 1987 oraz „Ujrzane, w czasie zatrzymane”, 1996).
Od 1.10.1984 zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy UG. W 1988 przebywał na dwumiesięcznym kursie językowym w ZSRR (Moskwa, Suzdal); dwa tygodnie spędził w Wilnie i na Litwie. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w 1990 PEN Clubu.
W latach 80. i 90. ukazały się kolejne utwory o tematyce kresowej: „Wilcze łąki” (1982), „Wilio, w głębokościach morza” (1993), a także kresowo-kaszubskiej: „Ciotuleńka” (1988), „Gorycz i sól morza” (2000). W 1998 zakończył pracę na Uniwersytecie Gdańskim i przeszedł na emeryturę.
Przez cały okres pobytu w Gdańsku uczestniczył w życiu literackim i artystycznym Wybrzeża. Szczególnie bliskie kontakty utrzymywał z nieżyjącymi już: Jerzym Godwodem, Ryszardem Stryjcem, Bunim Tuskiem, Mieczysławem Czychowskim, Stanisławem Gostkowskim, Jędrzejem Smulkowskim, Janem Dzreżdżonem, a także z Teresą Ferenc, Aleksandrem Jurewiczem, Pawłem Huelle, Władysławem Zajewskim, Krzysztofem Dowgiałłą.
W 1999 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu Czterdziestolecia Pracy Pisarskiej Zbigniewa Żakiewicza.
Pełnił funkcję przewodniczącego jury Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, a od 2002 przewodniczył jury Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzieci: Zofia (ur. 1959); Joanna (ur. 1961); Maciej (ur. 1961).
Przez długie lata mieszkał w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Kościuszki.
Zbigniew Żakiewicz zmarł 24.06.2010 r.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia: 1971 nagroda Fundacji im. Kościelskich; 1971 „Order Stańczyka”, przyznawany przez miesięcznik Litery, za powieść „Biały karzeł”; 1974 nagroda szczecińskiego miesięcznika Spojrzenia, za powieść „To sen tylko, Danielu...”; 1976 Złoty Krzyż Zasługi; 1977 nagroda „Gdańska Książka Roku” przyznawana przez Klub Krytyki Literackiej przy Oddziale Gdańskim ZLP, za „Dziennik intymny mego N.N.”; 1980 odznaka honorowa „Za Zasługi dla Gdańska”; 1981 nagroda „Koga Gdańska” przyznawana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”; 1985 (?) I nagroda w dziedzinie prozy w konkursie ogłoszonym przez oo. dominikanów w Gdańsku na utwór o stanie wojennym, za cykl miniatur pt. „Polska dziwna wojna”; 1988 nagroda Wojewody Gdańskiego za powieść „Ciotuleńka” i za całokształt twórczości; 1988 nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za książkę „Ciotuleńka”; 1989 Krzyż Kawalerski OOP; 1993 nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za książkę „Wilio w głębokościach morza”; 1994 nagroda literacka Wojewody Gdańskiego za książkę „Wilio w głębokościach morza”; 1995 odznaka honorowa „Zasłużonemu Opolszczyźnie”; 1996 Nagroda „Książka Wiosny” 1996 (Media Książce), za książkę „Ujrzane, w czasie zatrzymane”; 1997 nagroda Wojewody Gdańskiego za twórczość literacką; 1998 Medal KEN; 2000 Pomorska Nagroda Artystyczna w dziedzinie literatury, za książkę „Gorycz i sól morza”; 2000 nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku „Pro libro legendo” za książkę „Gorycz i sól morza”; 2000 Medal Księcia Mściwoja II; 2003 nagroda Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, za twórczość i pracę pedagogiczną.

Opowiadania, fragmenty powieści, fragmenty dzienników, rozprawy, felietony, szkice, recenzje Z.Ż. ukazywały się m.in. w czasopismach: WTK (1954); (1956-57); Znak (1959-1960, 1971-1975); Tygodnik Powszechny (1960-1961, 1967-1968, 1971-1973, 1976, 1979-1981, 1983, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999); Więź (1960-1962, 1964-1965, 1967, 1969-1970, 1975-1976, 1978, 2000); Nowe Książki (1962-1965); Slavia Orientalis (1962-64); Twórczość (1963-1969); Litery (1968-1969, 1972-1973); Miesięcznik Literacki (1970, 1974, 1977, 1980, 1982); Tygodnik Kulturalny (1970-1974, 1977); Opole (1971-1972, 1974, 1976-1977, 1980, 1983-1984, 1986, 1992); Współczesność (1971); Życie Literackie (1972, 1978, 1980); W drodze (1973-1975, 1977, 1980, 1982-1984, 1988, 1993-1994); Literatura (1973, 1992, 1996); Nowy Wyraz (1974); Pomerania (1975, 1977,1980, 1983-1990); Odra (1977, 1981-1982, 1985, 1990, 1992, 1996-1997); Płomyczek (1978-1979, 1981); Punkt (1978, 1981); Kultura (Warszawa) (1980); Nurt (1983-1984); Gwiazda Morza (1984-2004); Autograf (1989); (1991, 1994-2002); Tytuł (1991, 1995, 1997, 1999), Nasza Rodzina (Paryż) (1993), Regiony (1993-1994, 1996); Kresy (1995, 1997); Sycyna (1995-1998); Kwartalnik Artystyczny (1996, 1999-2006, 2008).

Zbiory opowiadań:
1962 „Chłopiec o lisiej twarzy”;
1967 „Liście”;
Powieści:
1968 „Ród Abaczów”; wyd. 2 1971; wyd. 3 1979; wyd. 4 w trylogii pt. „Saga Wileńska” 1992; 1970 „Biały karzeł”; wyd. 2 1975;
1973 „To sen tylko, Danielu...”;
1975 „Dolina Hortensji”; wyd. 2 1977; wyd. 3 1980; wyd. 4 w trylogii pt. „Saga Wileńska” 1992;
1977 „Czteropalcy”;
1978 „Markigo”;
1982 „Wilcze łąki”; wyd. 2 w trylogii pt. „Saga Wileńska” 1992;
1988 „Ciotuleńka”;
1993 „Wilio, w głębokościach morza”;
2000 „Gorycz i sól morza”;
Szkice literackie:
1970 „Ludzie i krajobrazy”;
1977 „Dziennik intymny mego N.N.”;
1987 „Pożądanie Wzgórz Wiekuistych”;
1996 „Ujrzane, w czasie zatrzymane”;
Utwory dla dzieci i młodzieży:
1972 „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”; wyd. 2 1977; wyd. 3 1988;
1975 „Ostatni rejs »Grubego Jana«”;
1976 „Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu”; wyd. 2 1981;
1979 „Straszne bliźnięta”;
1981 „Opowieści z Bajkolandii”;
1982 „Pan Tip-Top”;
1987 „Latarnia dziadka Utopka”;
1988 „Opowieść o wiernym pająku”;
2008 "Pimpinelle - lustrzana czarodziejka".

* W wielu biogramach i bibliografiach Z.Ż. publikacje w WTK (1954) i Katoliku (1956-57) nie są uwzględniane. Jako debiut jest często podawana Więź 1959. W 1959 roku autor nie opublikował jednak w Więzi żadnej pracy. Chodzi zapewne o literacki esej (napisany na podst. pracy magisterskiej) „W świecie pozornej wolności”, ogłoszony w 1959, ale nie w Więzi, tylko w Znaku (nr 5). Z.Ż. uznaje tę publikację jako swój faktyczny debiut. Jako debiut prozatorski zwykle wymieniane bywa opowiadanie „Ostatnia bitwa”, Tygodnik Powszechny 1960 nr 13.

Biogram skonsultowano z Autorem.
Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Chłopiec o lisiej twarzy [opowiadania] / rys. Andrzej Czeczot. - Katowice : Śląsk, 1962. - 125 s. ; 19 cm. - (Opolska Biblioteka Literacka ; 9)
      Zawartość: Cwaniak i Szczygły ; Ostatnia bitwa ; Czas zatrzymany ; Proch ; Chłopiec o lisiej twarzy ; Gdy dziecko się rodzi... (Żonie) ; Samotność ; Trupiogłowy ; Przyjaciele ; Czyżyk ; [Nota o aut].
  * Opowiadania drukowane w czasopismach: „Gdy dziecko się rodzi”. Więź 1961 nr 1 ; „Cwaniak i Szczygły”. Kalendarz Opolski 1965.
  Opowiadanie polskie - 20 w. ;

 1. Liście [opowiadania] / rys. Andrzej Czeczot. - Katowice : Śląsk, 1967. - 161 s.
      Zawartość: Trzy pory roku: Lato ; Zima ; Wiosna . - Ryś: Umieranie domu ; Słońce ; Taki jak wszyscy... - Dzień pierwszy i trzeci. - Abacz Drugi. - Liście (Matce): Dziadek ; Biecz ; Droga w Bieszczady ; Los ; Jesienne ; Zapach poziomek ; Pierwsze morze ; Żaba. - Rozmowa (Bogusiowi Ż.).
  * Powst. 1963-1966.
  * Opowiadania drukowane w czasopismach: „Droga w Bieszczady”. Kalendarz Opolski 1966 ; „Jesienne” ; „Zapach poziomek”. Kalendarz Opolski 1968.
  * Opowiadanie „Dzień pierwszy i trzeci” tłumaczone na j. białoruski. Opowiadanie „Dziadek” tłum. na j. niemiecki.
  Opowiadanie polskie - 20 w. ;

 1. Ród Abaczów  [powieść] / oprac. graf. Marian Stachurski. - Warszawa : Czytelnik, 1968. - 154 s. ; 18 cm
  Wyd. 2 tamże 1971 ; wyd. 3 tamże 1979 [ISBN 83-07-00077-7] ; także w: Saga wileńska. - Gdańsk, 1992. - S.123-218.
  * Powst. 1966-1967.
  Powieść polska - 20 w. ; Kresy - beletrystyka ;

 1. Ruchy rewolucyjne a recepcja literatur : z historii związków literatury Polski i Rosji. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczn, 1968. - 10 s.
  * Materiały na sesję naukową z okazji 50-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej.

 1. Biały karzeł  [powieść]. - Warszawa : Czytelnik, 1970. - 221 s. ; 18 cm
  Wyd. 2 tamże 1975. - Seria Głowy Wawelskie
  * Powst. 1968.
  * Fragm.: Dziennik Bałtycki 1969 nr 22, nr 147 ; Litery 1969 nr 5.
  * Nagroda redakcji Liter "Order Stańczyka" w dziedzinie literatury za rok 1970.
  Powieść polska - 20 w. ; Nagrody - 1970 ; Order Stańczyka, nagroda, 1970 ; Żakiewicz Zbigniew - nagrody ;

 1. Ludzie i krajobrazy  [szkice literackie] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970. - 168 s. : fot. ;  17 cm
      Zawartość: Pierwsze wrażenia ; Tam, gdzie urodził się Dostojewski ; Dostojewski dzisiaj ; Plisiecka tańczy ; Scenka ; Z wizytą u Lwa Tołstoja ; Leningrad zimą ; Polacy u Dostojewskiego ; Ermitaż ; Druga podróż ; Moskwa latem ; Znów w Leningradzie ; W ławrze Aleksandra Newskiego ; Ermitaż latem ; Dostojewski - człowiek dobry ; Tołstoj filmowy i Tołstoj prawdziwy ; Architektura północnej Rusi ; Zawieszony nad ziemią ; Natura czy świadomość? ; Krajobrazy Puszkina ; Na ostrzu epok [dot. Aleksandra Błoka] ; Podróż z chorągiewką, czyli - słoń a sprawa polska po węgiersku ; Rozmyślania na szóstym piętrze ; Podróż do Zagorska ; Norwid po rosyjsku [dot. spotkani z Dawidem Samojłowem] ; Między zdziwieniem a nazywaniem [dot. Artioma Wiesiołego] ; W Orle ; Tajemnica Bunina ; Rozmowy z poetami [dot. spotkania z Jewgienijem Winokurowem]; Poeta ustępującej fali [dot. Jewgienija Jewtuszenki] ; Jeszcze o poezji [dot. spotkania z Aleksandrem Rewiczem]; Podróż do Arkadii szczęśliwej [dot. odwiedzin Mołodeczna]; Janka Bryl ; Chlebnikow ; Na wysokości ośmiu i pół kilometra ; Dwa spotkania [dot. spotkań ze Światosławem Świackim i Josifem Brodskim]; Dwa piętra szczęśliwości ; Pisarze prowincji [dot. nowej prozy radzieckiej, m.in. Witalija Siomina, Wila Lipatowa, Czyngissa Ajtmatowa, Fazila Iskandera].
  * Na obwolucie fotografia autora.
  * Szkice związane z podróżami do ZSRR i na Węgry.
  * Niektóre teksty były publikowane w Dzienniku Bałtyckim 1969 (cykl: Z podróży, 12 odc.), Twórczości, Miesięczniku Literackim 1970 nr 4 (rozdz.: W Orle ; Podróż do Zagorska ; Norwid po rosyjsku ; Rozmowy z poetami ; Tajemnica Bunina ; Janka Bryl ; Na wysokości ośmiu i pół kilometra ; Dwa ; Dwa spotkania), Więzi, Literach; 1968 nr 1 (rozdz. Leningrad zimą pt. Miasto Leningrad widziane z bliska) ; 1969 nr 10 (rozdz. Chlebnikow pt. Wielemir - znaczy wielki świat).
  Literatura rosyjska - historia - 20 w. ; ZSRR - podróżnictwo ; Budapeszt - podróżnictwo ; Dostojewski Fiodor ; Tołstoj Lew ; Błok Aleksander ; Samojłow Dawid ; Wiesioły Artiom ; Bunin Iwan ; Mołodeczno ; Winokurow Jewgienij ; Jewtuszenko Jewgienij ; Rewicz Aleksander ; Bryl Janka ; Chlebnikow Wielemir ; Świacki Światosław ; Brodski Josif ; Siomin Witalij ; Lipatow Wila ; Ajmatow Czyngiss ; Iskander Fazil ;

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy [literatura dla dzieci] / oprac. graf. Jan Wilkoń. - Warszawa : Czytelnik, 1972. - 193 s. : tabl. kolor. 12, il. ; 19 cm
  Wyd. 2 tamże 1977 ; Wyd. 3 tamże 1988 [ISBN 83-07-01228-7]
  * Powst. 1969.
  * "Opowieść o Małym Chłopcu" pt. "Cygańskie srebro" także w: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981. "Historia polowania na strasznie chytrego i nadzwyczaj Srebrnego Lisa" oraz "Bardzo biała historia jamnika Jeremiasza" w zmienionej wersji jako "Opowieści jamnika Jeremiasza" w: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981.
  * Fragm.: Dziennik Bałtycki 1969 nr 183, nr 255, nr 297 ; 1971 nr 128.
  * „Historia polowania...” tłum na j. niemiecki.
  * Adapt. teatralna: Kraina 105 tajemnicy / adapt. Lucyna Legut ; reż. Marcel Kochańczyk. - Gdańsk, Teatr „Wybrzeże”, prem. 7.12.1978.
  * Kraina 105 tajemnicy / adapt. Lucyna Legut ; reż. Marcel Kochańczyk. - Chorzów, Teatr Rozrywki, 1987.
  Opowiadanie dziecięce polskie - 20 w. ;

 1. To sen tylko, Danielu...  [powieść]. - Warszawa : Czytelnik, 1973. - 214 s. ; 18 cm
  * Na obwolucie nota i fot. autora.
  * Zapowiadana także pt. "Pogrzebany w powietrzu", zob. Współczesność 1971 nr 15.
  * Fragm.: Współczesność 1971 nr 15 ; Dziennik Bałtycki 1972 nr 156 ; Litery 1972 nr 2 ; Tygodnik Kulturalny 1972 nr 25.
  * Nagroda literacka miesięcznika społeczno-kulturalnego Spojrzenia (Szczecin) za 1973 r.
  Powieść polska - 20 w. ; Nagrody - 1973 ; Żakiewicz Zbigniew - To sen tylko , Danielu - nagrody - 1973 ; Nagroda literacka miesięcznika Spojrzenia ;

 1. Dolina Hortensji [powieść]. - Warszawa : Czytelnik, 1975. - 142 s. ; 20 cm
  * Na obwolucie fotografia autora.
  * Powst. 1973.
  * Także w: Saga wileńska. - Gdańsk, 1992
  * Fragm.: Dziennik Bałtycki 1974 nr 29, nr 59, nr 83, nr 118, nr 269 ; Fakty 1974 nr 49 ; Głos Wybrzeża 1973 nr 232 ; Litery 1973 nr 11 ; Miesięcznik Literacki 1974 nr 2 ; Opole 1974 nr 5 ; Tygodnik Kulturalny 1974 nr 25 ; Tygodnik Morski 1974 nr 19 ; Tygodnik Powszechny 1973 nr 32 ; W drodze 1973 nr 3/4 ; Znak 1974 nr 241/242.
  Powieść polska - 20 w. ;

 1. Ostatni rejs „Grubego Jana”  [literatura dla dzieci] / il. Jan Wilkoń. - Warszawa : Czytelnik, 1975. - 82 s. ; 24 cm
  * Druk ukończono w 1976.
  * Także w: Opowieści z Bajkolandii. – Gdańsk, 1981.

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu  [literatura dla młodzieży] / il. Ewa Gaudasińska. - Warszawa : Czytelnik, 1976. - 252 s. : tabl. kolor ; 21 cm
  Wyd. 2 tamże 1981 [ISBN 83-07-00107-2]
  * Fragm.: Dziennik Bałtycki 1975 nr 124 ; Fakty 1976 nr 22 ; Głos Wybrzeża 1976 nr 82 ; Opole 1976 nr 6.
  Literatura młodzieżowa polska - 20 w. ;

 1. Czteropalcy : opowieść niesamowita [powieść]. - Warszawa : Czytelnik, 1977. - 198 s. ; 20 cm
  * Fragm. Fakty 1977 nr 11 ; Głos Wybrzeża 1977 nr 34 ; Miesięcznik Literacki 1977 nr 9 ; Tygodnik Kulturalny 1977 nr 23.
  Powieść polska - 20 w. ;

 1. Dziennik intymny mego N. N. [szkice literackie]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Znak, 1977. - 183 s. ; 19,5 cm. - (Biblioteka Więzi ; 40)
      Zawartość: Dziennik intymny mego N. N.: Modlitwa piszącego ; Byłem jak wszyscy... [dot. Rafała Wojaczka] ; Przeglądałem swój dzienniczek... ; Lema "Filozofia przypadku"... ; Zapiski z ciemności ; Kniaź Myszkin... [dot. inscenizacji "Idioty" F. Dostojewskiego w reż. W. Krygiera w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, prem. 1972] ; Rdzawe kadłuby... ; Wczoraj Pelplin... ; Wielka składnica złomu... [dot. inscenizacji "Cmentarzyska samochodów" F. Arrabala w reż. S. Hebanowskiego w Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku, prem. 1972] ; Uczucie winy wobec tych... ; Jagnię ; Zbyt dużą uwagę... ; Wybuch wulkanu... ; Monolog człowieka, który wchodzi w smugę cienia ; Sztuka Johna Osborne'a "Miłość i gniew"... ; Właśnie trafiły... [dot. "Zbrodni miłości" de Sade'a] ; Oto opowieść, którą usłyszałem... ; Samotność człowieka... ; Wieczory nasze i poranki... ; Mój N. N., mój rówieśnik... ; Jestem rozdarty... ; Camus: "ubiegłe epoki..." ; Próba stworzenia teatru... [dot. inscenizacji "Dziadów" A. Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego w Teatrze Starym w Krakowie, prem. 1973] ; Podobnym teatrem duszy... [dot. "Beatrix Cenci" Słowackiego...] ; "Trzeba zobaczyć w figurach..." ; Powrót z wakacji... [dot. m.in. Bernarda Sztajnerta i Tadeusza Borowskiego] ; Wczorajsza podróż ; Czy istnieje wyobraźnia... ; N. N. szedł brzegiem zatoki... ; Profesor Kępiński... ; Czy Bóg, udostępniwszy się... ; Oglądam jednobarwne... ; Mój N. N., niestrudzony N. N. ... ; Nie wiem... ; Rozmowa z fizykiem... [dot. m.in. "Białego karła"] ; Jest to drapieżna okrutna sztuka... [dot. twórczości Andrzeja Nowackiego] ; Prawie cała współczesna literatura... ; Czytam Faulknera... [dot. "Wściekłości i wrzasku" Faulknera] ; Od czasu pamiętnego... ; "Pieśń duchowa"... [dot. św. Jana od Krzyża] ; Wielkie... [dot. prozy Leopolda Buczkowskiego] ; Modlitwa Pańska [dot. modlitwy "Ojcze nasz..."] ; Paul Klee... ; Jeziora powstawiane... ; Wajda należy do artystów... [dot. filmu "Wesele"] ; Bachelard... ; Sztuka Maksyma Gorkiego "Mieszczanie"... ; Opowiadania Wasylija Szukszyna... ; T. Z. opowiadała mi dziś swój sen ; " Helena" Eurypidesa... ; W te wakacje N. N. ... ; Dostojewski zajmował stanowisko... ; Aniela - snów ciąg dalszy ; Wycieczka na Hel... ; Po dwutygodniowej chorobie... ; "Sztuka to tak jak natura" [dot. Maryny Cwietajewej] ; Spór, zdawałoby się, abstrakcyjny... ; Bardzo ciekawe... ; Przed sobą mam... ; Ostatnie spotkanie z Przybosiem ; Ciekawe uwagi J. Andrzejewskiego... [dot. Juliana Przybosia] ; Wspomnienia Anny Dostojewskiej... ; N. N. był człowiekiem zmęczonym... ; Manicheizm odżył... [dot. m.in. "Rodu Abaczów"] ; "Rozmyślania i modlitwy" J. H. Newmana ; Maria Janion ; Zimowa uciążliwa melancholia... ; "Sen Azrila" Juliana Stryjkowskiego... ; Genialne zdanie... ; Pilnie przyglądam się młodym ; Trzy pierwsze lata... ; Nad morzem wisiała... ; Nie potrafię żyć... ; Od Heinego do Rilkego... ; "Kąpiele w Lucca" [dot. Leopolda Buczkowskiego] ; Zmarł Picasso! ; W książce Alaina Robbe-Grilleta... [dot. "Żaluzji" Grilleta] ; I znów L. Buczkowski... ; Za oknem szumi... ; Noc z wtorku na środę ; Powracająace pytanie... ; Grafika Ryszarda Stryjca... ; Erich Fromm... ; Mądre zdanie... ; José Ortega y Gasset... ; Przypomniałem sobie leningradzki lipiec 1971 roku ; Pochwycić to nieuchwytne... ; Wróciłem ze swojej... ; Podchodzimy pod dom Sznurka... ; Przeraża mnie straceńczy nihilizm... ; B. Ż. opowiadał mi o upadku... ; Co powiedzieć o tylu istnieniach... ; Paul Evdokimov rozważając literacką... ; Natury genialne są wśród nas... ; Paradoksalność Simone Weil... ; Mój N. N. odkrywał tę prawdę... ; Religia Chrystusowa... ; Nie wiem, czy jest to... ; Jestem w Puszczy Darżlubskiej ; Prawie równoczesna lektura... [dot. Hoimara Ditfurtha i prof. Kazimierza Dąbrowskiego]. - Z dziennika podróży. - Morze i ziemia : miniatury: Miasto Gdańsk, które ujrzałem w lipcu 1976 roku ; Upadek przy sopockim brzegu ; Półwysep ; Cisza morska ; Widok z wysokiego brzegu ; Morze w sztormie ; Węzeł czterech dróg ; Słowicza wyspa ; Tu, gdzie się Wisła rozdwaja ; Czarny las ; Lot do Wrocławia ; Na skłonie dnia ; Zimowe zabawy na śniegu ; Siew ; Na południowym stoku ; W pogoni za jeleniem ; Niskie gwiazdy ; W zieleni drzew.
  * Szkice literackie, fragmenty dziennika, miniatury prozatorskie z lat 1966-1976.
  * Fragmenty publikowane m.in. w: Litery 1968 nr 11 ; Współczesność 1970 nr 24 ; Dziennik Bałtycki 1972 nr 37, 55 ; Opole 1972 nr 5 ; Tygodnik Kulturalny 1972 nr 3 ; Znak 1972 nr 9 ; Życie LiterackieGłos Wybrzeża 1973 nr
  * Większość tekstów także w: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych, Poznań, [1987]
  * Gdańska Książka Roku (1977) Klubu Krytyki Literackiej przy Oddziale ZLP w Gdańsku.
  Wojaczek Rafał ; Lem Stanisław - opracowania - Filozofia przypadku ; Dostojewski Fiodor - opracowania - Idiota - inscenizacje ; Nowa Huta - Teatr Ludowy - inscenizacje ; Krygier Waldemar ; Pelplin ; Arrabal Fernando - opracowania - Cmentarzysko samochodów - inscenizacje, 1972 ; Gdańsk - Teatr Wybrzeże - inscenizacje, 1972 ; Osborne John - opracowania - Miłość i gniew ; Sade Donatien A.F. de - opracowania - Zbrodnie miłośći ; Mickiewicz Adam - Dziady - inscenizacje, 1973 ; Kraków - Teatr Stary - inscenizacje, 1973 ; Słowacki Juliusz - Beatrix Cenci ; Sztajner Bernard ; Borowski Tadeusz ; Nowacki Andrzej ; Faulkner William - opracowania - Wściekłość i wrzask ; Buczkowski Leopold ; Wyspiański Stanisłąw - Wesele - ekranizacja, reż. A. Wajda ; Wajda Andrzej - opracowania - Wesele, film ; Gorki Maksym - Mieszczanie ; Szukszyn Wasilij ; Eurypides - Helena ; Dostojewski Fiodor - opracowania ; Cwietajewa Marina ; Przyboś Julian ; Weil Simone ; Picasso Pablo ; Robbe-Grillet Alain - opracowania - Żaluzje ; Stryjec Ryszard ; Gdańsk - beletrystyka ; Kaszuby - beletrystyka ; Szkice literackie polskie - XXw. ; Pamiętniki polskie - 1966-1976 ; Nagrody, 1977 ; Żakiewicz Zbigniew - nagrody, 1977 ; Gdańska Książka Roku, 1977 ;

 1. Markigo albo Komiczne przygody Marka Piekielnika [powieść] / wstęp autora. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 124 s. ; 20 cm
  * Na IV okładce fot. autora.
  Powst. 1958-1959.
  Fragm.: Litery 1973 nr 6 ; Nowy Wyraz 1974, nr 6/7.
  Powieść polska - XX w. ;

 1. Straszne bliźnięta [literatura dla młodzieży] / il. Maria Orłowska-Gabryś. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1979. - 176 s. ; 19 cm
  ISBN 83-10-07547-2
  * Powst. 1977.
  * Fragment rozdz. 14 pt. „Opowieść o Papierowym Panu i jego dzieciach” także, pt. „Papierowy Pan”, w: Opowieści z Bajkolandii. – Gdańsk, 1981.
  Literatura młodzieżowa polska - 20 w. ;

 1. Opowieści z Bajkolandii [literatura dla dzieci] / il. Jadwiga Okrassa. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 110 s. : il. kolor. ; 24 cm
  Wyd. 2 tamże 1984 [ISBN 83-03-00680-0]
      Zawartość: Ostatni rejs "Grubego Jana" ; Jantarek ; Bursztynowy chłopiec ; Łakomy Utopiec ; Pan Tip-Top ; Latawiec Niczyporka ; Papierowy Pan ; Cygańskie srebro ; Opowieści jamnika Jeremiasza.
  * "Ostatni rejs «Grubego Jana»" także wydane osobno: Warszawa, 1975. "Pan Tip-Top" także wydane osobno: Warszawa, 1982. "Papierowy Pan" także pt. "Opowieść o Papierowym Panu i jego dzieciach" w: Straszne bliźnięta. - Warszawa, 1979 (fragment rozdz. 14). "Cygańskie srebro" także pt. "Opowieść o Małym Chłopcu" w: Kraina Sto Piątej Tajemnicy. - Warszawa, 1972. Pierwotna wersja "Opowieści jamnika Jeremiasza" w: Kraina Sto Piątej Tajemnicy. - Warszawa, 1972.
  * „Bursztynowy chłopiec” tłum. na j. czes.
  Literatura dziecięca polska - 20 w. ;

 1. Pan Tip-Top [opowiadanie dla dzieci] / il. Jan Wilkoń.. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1982. - 28 s. : il. kolor. ; 22 cm
  ISBN 83-10-07791-2
  * Także w: Opowieści z Bajkolandii. – Gdańsk, 1981.
  Literatura dziecięca polska - 20 w. ;

 1. Wilcze łąki [powieść]. - Warszawa  : Czytelnik, 1982. - 170 s. ; 19 cm
  ISBN 83-07-00617-1
  * Na okładce fot. autora.
  * Powst. 1977-1980.
  * Także w: Saga wileńska. - Gdańsk, 1992. - S. 5-121.
  * Fragm.: Fakty 1980 nr 12 ; Głos Wybrzeża 1980 nr 88 ; Kultura 1980 nr 12; Miesięcznik Literacki 1980 nr 8 ; Opole 1980 nr 4 ; Pomerania 1980 nr 6 ; Nurt 1980 nr 10 ; Życie Literackie 1980 nr 46 ; Punkt 1981 nr 13 ; Odra 1981 nr 2; 1982 nr 12 ; Tytuł 1991 nr 1.
  Powieść polska - 20 w. ;

 1. Latarnia dziadka Utopka  [opowiadania dla dzieci] / il. Olga Siemaszko. - Warszawa : Czytelnik, 1987. - 171 s. ; 18 x 20 cm
  ISBN 83-07-00954-5
      Zawartość: Wielki konstruktor ; Latający Holender ; Opowieść Latającego Holendra ; Gilgamesz ; Nad rzeczką Niebylejaką ; Pechowi Bracia ; Dwie burze ; Mysie oblężenie ; Nocni goście ; Czujne Uszko ; Hops - zając ; Klucha ; Niebywałe hopsanie ; Zielony Utopiec ; Podwodna łódź ; Ciamcialopter ; Harambasz i Szpuntek ; Dziadkowy podstęp ; Jaś Wanoga ; Opowieść Jasia Wanogi ; Świerszcz za kominem ; Dziki Leon ; Wesoły Narciarz ; Wielkie apsikanie ; Tak trzymać!
  * Także w: Płomyczek 1979 nr 4-15 ; 1981 nr 6-9.
  LIteratura dziecięca polska - 20 w. ;

 1. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych [szkice literackie] / [przedmowa] Anna Kamieńska. - Poznań  : Pallottinum, 1987. - 220 s. ; 21 cm
  ISBN 83-7014-058-0
      Zawartość: Zawartość: Anna Kamieńska: Kim jest N. N. Zbigniewa Żakiewicza. - Od Autora. - Cz.1 : Lata 1966-76 : Dziennik intymny mego N. N.: Modlitwa piszącego ; Byłem jak wszyscy... [dot. Rafała Wojaczka] ; Za lasem wisiał kłąb... [ w poprzednim wydaniu pt. "Morze w sztormie"] ; Przeglądałem swój dzienniczek... ; Kniaź Myszkin... [dot. inscenizacji "Idioty" Dostojewskiego w reż. Krygiera w Teatrze w Nowej Hucie] ; Rdzawe kadłuby... ; Półwysep widnieje na górze... [w poprzednim wydaniu pt. "Półwysep"] ; Wczoraj Pelplin... ; Wielka składnica złomu... [dot. inscenizacji "Cmentarzyska samochodów" Arrabala w Teatrze "Wybrzeże"] ; Uczucie winy wobec tych... ; Jagnię ; Zbyt dużą wagę... ; Wybuch wulkanu... ; Monolog człowieka, który wchodzi w smugę cienia ; Na linii brzegu i morza... [w poprzednim wydaniu pt. "Cisza morska"] ; Sztuka Johna Osborne'a "Miłość i gniew"... ; Właśnie trafiły... [dot. "Zbrodni miłości" de Sade'a] ; Oto opowieść, którą usłyszałem... ; Samotność człowieka... ; Wieczory nasze i poranki... ; Mój N. N., mój rówieśnik... ; Jestem rozdarty... ; Camus: "ubiegłe epoki..." ; Próba stworzenia teatru... [dot. inscenizacji "Dziadów" Mickiewicza w reż. Konrada Swinarskiego] ; Podobnym teatrem duszy... [dot. "Beatrix Cenci" Juliusza Słowackiego...] ; "Trzeba zobaczyć w figurach..." ; Powrót z wakacji... [dot. m.in. Bernarda Sztajnerta i Tadeusza Borowskiego] ; Wczorajsza podróż ; Była noc po północy... [w poprzednim wydaniu pt. "Słowicza wyspa"] ; Czy istnieje wyobraźnia... ; N. N. szedł brzegiem zatoki... ; Czy Bóg, udostępniwszy się... ; Mój N. N., niestrudzony N. N. ... ; Rozmowa z fizykiem... [dot. m.in. "Białego karła"] ; Za Redą pociąg skręca w prawo... [w poprzednim wydaniu pt. "Widok z wysokiego brzegu"] ; Jest to drapieżna okrutna sztuka... [dot. twórczości Andrzeja Nowackiego] ; Czytam Faulknera... [dot. "Wściekłości i wrzasku" Faulknera] ; Od czasu pamiętnego... ; "Pieśń duchowa"... [dot. św. Jana od Krzyża] ; Wielkie... [dot. prozy Leopolda Buczkowskiego] ; Modlitwa Pańska [dot. modlitwy "Ojcze nasz..."] ; Jeziora powstawanie... ; Bachelard... ; Sztuka Maksyma Gorkiego "Mieszczanie"... ; Opowiadania Wasylija Szukszyna... ; T. Z. opowiadała mi dziś swój sen ; "Helena" Eurypidesa... ; W te wakacje N. N. ... ; Dostojewski zajmował stanowisko... ; Aniela - snów ciąg dalszy ; Wycieczka na Hel... ; Po dwutygodniowej chorobie... ; U progu Kartuz... [w poprzednim wydaniu pt. "Na skłonie dnia"] ; "Sztuka to tak jak natura" [dot. Maryny Cwietajewej] ; Spór, zdawałoby się, abstrakcyjny... ; Przed sobą mam... ; Ostatnie spotkanie z Przybosiem ; Ciekawe uwagi J. Andrzejewskiego... [dot. Juliana Przybosia] ; Wspomnienia Anny Dostojewskiej... ; N. N. był człowiekiem zmęczonym... ; Manicheizm odżył... [dot. m.in. "Rodu Abaczów"] ; "Rozmyślania i modlitwy" J. H. Newmana ; Maria Janion ; Zimowa uciążliwa melancholia... ; W ciągu roku przebyłem... [w poprzednim wydaniu pt. "Siew"] ; "Sen Azrila" Juliana Stryjkowskiego... ; Genialne zdanie... ; Pilnie przyglądam się młodym ; Trzy pierwsze lata... ; Nad morzem wisiała... ; Nie potrafię żyć... ; Od Heinego do Rilkego... ; I znów L. Buczkowski... ; Za oknem szumi... ; Noc z wtorku na środę ; Powracające pytanie... ; Grafika Ryszarda Stryjca... ; Mądre zdanie... ; Jose Ortega y Gasset... ; Przypomniałem sobie leningradzki lipiec 1971 roku ; "Pochwycić to nieuchwytne..." ; Czmychnęliśmy w las... [w poprzednim wydaniu pt. "W pogoni za jeleniem"] ; Wróciłem ze swojej... ; Podchodzimy pod dom Sznurka... ; Przeraża mnie straceńczy nihilizm... ; B. Ż. opowiadał mi o upadku... ; Górskie świerki czerniały... [w poprzednim wydaniu pt. "Niskie gwiazdy"] ; Co powiedzieć o tylu istnieniach... ; Paul Evdokimov rozważając literacką... ; Natury genialne są wśród nas... ; Paradoksalność Simone Weil... ; Mój N. N. odkrywał tę prawdę... ; Religia Chrystusowa... ; Nie wiem, czy jest to... ; Miejsce to jest szczególnie... [w poprzednim wydaniu pt. "Tu, gdzie się Wisła rozdwaja"] ; Jestem w Puszczy Darżlubskiej ; Prawie równoczesna lektura... [dot. Hoimara Ditfurtha i prof. Kazimierza Dąbrowskiego] ; Upadek przy sopockim brzegu. - Część II : Lata 1977-1984 : Z dziennika mojego N. N: Przekroczywszy czterdzieści lat... ; Dotkliwa pamięć o Starcu Profesorze... [dot. Stanisława Michałowskiego] ; Wściekła w dżinsach... ; Ciekawe okoliczności towarzyszące... [dot. Paula Claudela] ; Widziałem tę kobietę... [dot. Róży Ostrowskiej] ; Naga twarz, jego naga twarz... ; Poeta X, analiza jego duszy ; Jest sierpień i jestem znów... ; Bycie chrześcijaninem oznacza dla mnie... ; Stary kulawy człowiek... ; Morze jest wieczne... ; A czym jest czas tutaj ; Skamieniały słup soli... ; Kilka dramatycznych zdarzeń... ; Nad jeziorem zwanym... ; W tym roku kukułka lata... ; Na początku stycznia... ; Przyroda wspaniała w swej... ; To, że właśnie mam rozmyślać nad IX stacją... ; Jezus po raz trzeci pod krzyżem upada ; Najbardziej zastanawiającym stwierdzeniem... ; Jeszcze wciąż 16 X 1978 roku, chociaż już po północy [dot. wyboru Karola Wojtyły na papieża] ; Pokoik malutki jak trumienka... ; Przejmująca relacja Marii Winowskiej... [dot. s. Faustyny - Heleny Kowalskiej] ; Maryję nazywają w miejscu oczyszczenia Gwiazdą Morza ; W krótkim czasie dwakroć... ; Człowiek ten szarpał się w nieuporządkowanym życiu... ; Spóźniony list do Edka Stachury ; W październiku mój N. N. znalazł się w Tatrach... ; Zaraz w niedługim czasie inne doświadczenie ; Przelatujące dzikie łabędzie ; "Dziś" istnieje tylko dla tych... ; Mój wieczny antagonista... ; Plac Zwycięstwa, gorąco bijące z betonu [dot. Jana Pawła II]; Chyba niezapomniany nigdy rok osiemdziesiąty ; Rzucenie siebie samego na żer... [dot. "Obłędu" Jerzego Krzysztonia] ; Słowa powyższe pisałem prawie dwa lata temu... [dot. Jerzego Krzysztonia] ; Jest takie jedne, jedyne miejsce na świecie... [dot. Czesława Miłosza] ; Robinson Kruzoe obserwuje zza drzew... ; W ten sierpniowy wieczór spędzany w samotności... ; Biel plaży, teraz pustej, zieleń kołyszącej się wody... ; Spokój, uciszenie wśród łagodnych krajobrazów ; Czasy dające wiele do myślenia ; Bardzo zwarty i mocny sen w wigilię sylwestra... ; Parę nocy przed tym noworocznym snem... ; Stało się, dziś skończyłem pięćdziesiąt lat ; Wszystko zaczyna się porządkować... [dot. s. Faustyny - Heleny Kowalskiej] ; Dramatyczny dzień 18 stycznia... [dot. Stanisława Hebanowskiego] ; Czym jest śmierć ; Trzeba zobaczyć ludzi polskiej wsi... ; Dwaj Kaszubi przy piwie ; Wisława Szymborska powiedziała mi kiedyś... ; Przed iluż to laty... ; Ja - Szczur ; Prawie tydzień przeżyty w wielkim... ; Wczesnym przedpołudniem poszliśmy... ; Ten świat, który niestety... ; Przyjaciele odchodzą niesprawiedliwi... [dot. Michała Sprusińskiego i Stanisława Michałowskiego] ; Przesada książki Malapartego "Kaputt"... ; Wędrówka w pierwszym śniegu... ; Samotnia dziś modna... ; Jest w Zakopanem taki mały drewniany kościółek ; Wprost włożył mi w usta... ; Ludzie idą w górę i w dół... ; Do mojego pokoju weszła... ; Uderzyl Halny ; Staw Smreczyński, krąg ciemnej... ; Właśnie spotkałem Madonnę gotycką ; W związku z ostatnim spotkaniem... ; Dlaczego mojego N. N. trapią sny... ; Kilkuletnie załamanie i niewiara... ; Wystawa współczesnego malarstwa... ; Przed wieloma już laty... ; Siostra Faustyna Kowalska... ; Są takie "ciemne plamy" w naszym dzieciństwie... [dot. "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla] ; Może dobrze się stało... ; Moja droga do Chrystusa; Chwila myśli wiecznością... ; Kładąc się wieczorem spać...
  * Większość tekstów była publikowana w Tygodniku Powszechnym, Znaku, Więzi, W drodze, Gwieździe Morza, Królowej Apostołów. Teksty dot. Jerzego Krzysztonia: "Rzucenie siebie samego na żer..." i "Słowa powyższe pisałem prawie dwa lata temu... " pt. "Księga porachunków ze swym losem" także w: Osoby. - Gdańsk, 1984. - S. 504-508.

 1. Ciotuleńka : opowieści żartobliwe  / oprac. graf. Jerzy Krechowicz . - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Gdański, 1988. - 141 s. ; 20 cm
  ISBN 83-85011-32-3
      Dedykacja: Pamięci Anny Kamieńskiej
      Zawartość: Zaślubiny ; Mostki miłości ; Maciora ; Biedna sylfida ; Kołpie ; Gieburstag ; Kulig ; Zmora ; Skoczogonek ; Święty ogień ; Cuda ; Anielskie piórko.
  * Fragm.: Opole 1983 nr 12 ; 1984 nr 12 ; 1986 nr 8 ; nr 9 ; Pomerania 1983 nr 7 ; nr 10 ; 1984 nr 8 ; 1986 nr 5, nr 6, nr 7; Nurt 1984 nr 12 ; W drodze 1984 nr 5.
  * Fragm. tłum. na j. niemiecki.
  Kamieńska Anna - kult ;

 1. Opowieść o wiernym pająku / oprac. graf. Paweł Adamów. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - 27 s. : il. kolor. ; 20 cm
  ISBN 83-215-9850-1
  Literatura dziecięca polska - XX w. ;

 1. Saga Wileńska / [posłowie autora] ; oprac. graf. Dominika Gzowska. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1992. - 320 s. ; 20 cm
  ISBN 83-7067-015-6
      Zawartość: Wilcze łąki s. 5-121 ; Ród Abaczów s. 123-218 ; Dolina Hortensji s. 219-317 ; Od Autora s. 318-319
  * "Od Autora" datowane: VIII 1991.

 1. Wilio, w głębokościach morza [powieść] / oprac. graf. Grażyna Szczurowska. - Kraków : Krajowa Agencja Wydaw., 1993. - 173 s. ; 21 cm
  * Na okładce repr. obrazu Stanisława Masłowskiego "Wschód księżyca".
  * Pierwotny tytuł "Wilcze jary".
  * Fragm. m.in. w: Autograf 1989 nr 6/8 ; Tytuł 1991 nr 1 ; Regiony 1993 nr 1.
  * Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 1999 rok.
  Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, 1999 ; Żakiewicz Zbigniew - Wilio, w głębokościach morza - nagrody ; Żakiewicz Zbigniew - nagrody ; Kresy - beletrystyka ;

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane [szkice literackie] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Marabut, 1996. - 221 s. ; 19,5 cm. - (Biblioteka Tytułu)
  ISBN 83-85893-44-X
      Zawartość: I. Kaszubską stegną: Ile było ścieżek w mym życiu? ; Pierwsze lata spędzone na Kaszubach ; Ciemność i nie przeniknione mroki... ; Nie Gryf, stwór mityczny, ... ; Za wielką wodą siadało słońce ; Wszystko tu jest wyostrzone ; To, co za sprawą przyzwyczajenia... ; W tę dziwną wiosenna zimę... ; Tajemniczy żywot ptaków ; Parę gawronów trzyma straż... ; Siedzę i notuję na tarasie... ; Nad jeziorem Lubygość ; Jest wieczór gdzieś pod Zelistrzewem ; Późnym wieczorem staję nad znieruchomiałą taflą wody. - II. Ludzie: Wciąż tkwię pamięcią w tym urokliwym... [dot. Augustyna Necla] ; "Notatnik" Anny Kamieńskiej ; Pamiętam tę zimę, a właściwie wczesną marcową... [dot. Josifa Brodskiego] ; Spotkałem ją latem przed wejściem... ; Wchodziło się do niego po wąskich... [dot. Karola Borchardta] ; Przeczytałem w "Tygodniku Powszechnym"... [dot. ks. Klimuszki] ; Przeglądam kartki maszynopis [dot. s. M. Katarzyny] ; Chciałem napisać o Leopoldzie Buczkowskim ; Ojciec Sławomir, widzę go jak się krząta... ; Co szczególnego wyodrębniało Jurka Afanasjewa... ; Oto rośnie nasza Polska [dot. "Weisera Dawidka" Pawła Huelle] ; Zjawił się na gdańskim Uniwerku... [dot. "Lidy" Aleksandra Jurewicza] ; Mieszka we mnie Polak i Tatar [dot. Selima Chazbijewicza] ; Kim był Sławomir Worotyński... ; Tajemnica śmierci przysłoniła postać... [dot. Jędrzeja Smulkowskiego] ; W Mechowej na skraju Puszczy Darżlubskiej... ; [dot. Jana Drzeżdżona] ; Tatry są groźne i nieobliczalne... [dot. Jana Drzeżdżona] ; Rzecz prawie nieprawdopodobna... [dot. Teresy Ferenc] ; 'Trzeba się będzie wynosić..." [dot. Janusza Żernickiego]. - III. Czas Miłosierdzia: Wilno i Ostrobramska, Ostrobramska i Wilno... ; Czwartego września słowiański papież... ; Podczas pobytu w Wilnie... [dot. s. Faustyny] ; Czy na Kaszubach mogą zdarzać się cuda? ; Coroczny wyjazd, choćby na parę dni... ; W kaplicy tej staram się być... ; Był to moment szczególny... ; Przez miasto przewalały się... ; Główna zasługa "Sekretarki Miłosierdzia Bożego"... ; Dramat współczesnych nam czasów... ; "Bojaźń Boża może być również..." ; Oglądałem ostatnio w telewizji... ; Jak wspaniałą rzeczą jest życie! ; Wielki Wtorek 1990 roku ; Wszystko co istnieje...; Nasz Maciek, zaraz po studiach ... ; Pewien stary człowiek... ; Rozmowa ; "Czuję niespodziewany i niewytłumaczalny... " ; Przerażająca studnia... ; Myśli i uwagi... ; Pamiętam tę letnią noc... ; Postać Chrystusa... ; Nie tak dawno... ; Nie kto inny a właśnie artysta... ; Różne zapiski i notatki... ; Uczucie niewygody, niedopasowania... ; Życie, podobnie jak śmierć... ; Gdy się ma za sobą ponad sześćdziesiąt... - IV. Twarz jego słońcem rozpromieniona [dot. Jana Pawła II]: Wrzesień 1977 roku ; Czy umowne przyjęcie... ; Tyle się zdarzyło od pamiętnego dnia... ; Stopa słowiańskiego papieża... ; Chciałoby się zatrzymać te chwile... ; Chmury... ; Gdynia przedwieczorna ; Oliwa. Jest zaledwie szósta rano ; Znów jak w pamiętnym wrześniu 1980 roku... ; Dłoń papieża ; Na milionowej Zaspie. - V. Ujrzane, w czasie zatrzymane: Wszystkie drogi prowadzą do Wilna ; Po świętach Bożego Narodzenia... ; W sam szczyt jesieni... ; Królowa Danii Małgorzata II... ; Odpryski zdarzeń... ; Pozostawiam wszystkie troski, lęki i strachy... ; W końcu grudnia przyśnił mi się... ; Rozmowa z człowiekiem... ; Oglądany spod przymrużonych powiek... ; Ludzie harmonijni, pełni, ludzie... ; Przez paręnaście dni oglądałem Boże drzewko ; Moskwa 1988 roku. Dzień powszedni. Wrześniowe popołudnie ; Na Kremlu ; Znów wertuję swe notatki... ; Od ciosu zadanego siekierą... [dot. Aleksandra Mienia] ; Przypomniała mi się wigilia... ; Wygrzebałem swoje notatki... ; Każdy z nas nosi w sobie pamięć... ; Finlandia widziana z góry jesienią... ; Lyon i okolica przypomina północną Italię ; Ingres biskupa gdańskiego do Bazyliki... ; Gody trzykrotnego szczęścia ; Mój N. N. późnym wieczorem... ; Wyobraź sobie taką oto historię... ; W "Słowniku języka polskiego"... ; Polska dziwna wojna: Tamta niedziela ; Dziwna wojna ; Milczenie ; Głowa ; Napis ; Trzeciego maja ; Masło ; Humor tych dni. - VI. Wszystkie rzeki wpadają do morza... : ze Zbigniewem Żakiewiczem rozmawia Henryka Dobosz.
  * Na IV okładce fot. autora.
  * Fragm.: Pomerania 1987 nr 5 ; Regiony 1994 nr 4.
  * Pierwodruk tekstu "Polska dziwna wojna" w piśmie drugiego obiegu: Podpunkt 1985 nr 3, s. 60-69 ; Pierwodruk wywiadu "Wszystkie rzeki prowadzą do morza" w: 1993, nr 4 s. 26-56.
  * Nagroda Książka Wiosny 1996 (Media Książce).
  Żakiewicz Zbigniew - Ujrzane, w czasie zatrzymane - nagrody ; Żakiewicz Zbigniew - nagrody ; Nagrody - 1996 ; Nagroda Media Książce, 1996 ;

 1. Gorycz i sól morza  : Gdańskie Smorgonie [powieść]. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2000. - 192 s. : il., fot. ; 21 cm
  * Pierwotne tytuły podawane przy druku fragmentów: "Moja bezbrzeżna ciotuleńka" oraz "Powrót do szczęśliwych Smorgonii".
  * Fragm. m.in. w: Gwiazda Morza 1995-1999 ; Sycyna 1995 nr 12 ; 1996 nr 24 ; 1998 nr 8 ; Literatura 1996 nr 3 ; Kresy 1997 nr 1 ; Odra 1997 nr 2 ; Przegląd Polityczny 1997 ; Tytuł 1997 nr 3/4 ; 1999 nr 1 ; nr 8 ; Dziennik Bałtycki 1999 nr 49 ; 2000 nr 104 ; Tygodnik Powszechny 1999 nr 34.
  * Pomorska Nagroda Artystyczna w dziedzinie literatury za rok 2000 ; Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku "Pro libro legendo" za rok 2000 ; Nominacja do Nagrody Artusa 2000.
  Pomorska Nagroda Artystyczna - 2000 ; Nagrody - 2000 ; Żakiewicz Zbigniew - nagrody ; Żakiewicz Zbigniew - Gorycz i sól morza - nagrody ; Pro libro legendo, nagroda - 2000 ; Nagroda Artusa - 2000 ;

 1. Tryptyk wileński. - Gdańsk : Słowo / Obraz Terytoria, 2005. - S. 446 : portr.. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 83-7453-726-4
  * Tom zawiera: Wilcze łąki ; Ród Abaczów ; Wilo, w głębokościach morza.

 1. Rosja, Rosja... : notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964-2002  [szkice literackie]. - Gdańsk : Polnord - Wydawnictwo Oskar, 2006. - 236 s. ; 20,5 x 14,5
  ISBN 83-89923-14-9
      Zawartość: Zamiast wstępu. - 1964-1965: Pierwsze wrażenia ; Tam, gdzie się urodził Dostojewski ; Dostojewski dzisiaj ; Plisiecka tańczy ; Trapiony nostalgią za minionym wertowałem moskiewskie notatki ; Scenka ; Polski "Nowyj God" ; Prawosławne Boże Narodzenie ; Z wizytą u Lwa Tołstoja ; Leningrad zimą ; Polacy u Dostojewskiego ; Jak manifestowaliśmy na Krasnoj Płoszczadzi ; Jak u Łazara Moisiejewicza, krwawego dziadka, gościłem. - 1968-1969: Druga podróż ; Moskwa latem ; Znów w Leningradzie ; W Ławrze Aleksandra Newskiego ; Ermitaż latem ; Dostojewski - człowiek dobry ; Tołstoj filmowy i Tołstoj prawdziwy ; Architektura północnej Rusi ; Zawieszony nad ziemią ; Krajobrazy Puszkina ; Na ostrzu epok - Aleksander Błok ; Norwid po rosyjsku ; Rosja we krwi skąpana ; Orzeł - miasto wielkiej literatury rosyjskiej ; Tajemnica Bunina ; Rozmowy z poetami ; Mit Natury i Wschodu. - 1971-1972: Josif Brodski ; Na Litiejnom Prospiektie 24 ; Opowiadania Wasilija Szukszyna ; Kijów, późna jesień 1972 roku ; Moja mama Odessa ; "Roślinność i granitu bryła..." - Gruzja. - 1988-2001: Moskwa 1988 roku dzień powszedni - wrześniowe popołudnie ; Na Kremlu ; Wertuję swoje notatki z Moskwy 1988 roku ; Animatorzy odrodzenia religijnego ; Do Mariusza Wilka - autora "Wilczego notesu" ; Pro i contra. - Lektury Rosji: Markiz de Custine - prorok rosyjskiej rewolucji ; Kniaź Perejasławski - świadek epoki ; Iwan Bunin - przeklęte dni ; Jak uchwycić, jak zrozumieć Rosję? ; Wskrzeszone rosyjskie słowo ; Zaklęty krąg ; "Podkreślenia moje" - autobiografia Niny Berberowej. Losy rosyjskiej emigracji ; Franz Kafka czy sowiecki Mikołaj Gogol?. - Moja Białoruś: Janka Bryl - Mińsk 1965 rok ; Oszmiańszczyzna ; Mołodeczno dzisiaj ; Julian Sierhiejewicz - mój białoruski nauczyciel ; Ziemia wielkiego pogranicza ; "Niedobitki" białoruskości ; Ostatnie lata Janki Bryla, czyli diaboliczny grymas historii ; Kraina lat dziecinnych naszych ojców i dziadów.
  * Na IV okładce fot. autora oraz opinia Pawła Huellego.

 1. Pimpinella - lustrzana czarodziejka [literatura dziecięca] / il. Beata Kamińska.. - Pelplin : Bernardinum, 2008. - 36 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-7380-557-4
  Opowiadanie dziecięce polskie - 21 w. ;

 1. Ziuta Wędrowniczka z Wysp Polinezji [literatura dziecięca] / il. Beata Kamińska. - Pelplin : Bernardinum, 2009. - 70 s. : il. kolor. ; 24 cm
  ISBN 978-83-7380-660-3
  Opowiadanie dziecięce polskie - 21 w.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Kraina 105 tajemnicy. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1978
 1. Podwójne życie Karoliny : monodram // Tytuł. - 1993, s. 57-64
  * Fragm.: Regiony 1993 nr 1.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Czarna godzina ; Chłopiec i kobieta   [opowiadania] // W: W cieniu opolskiej wieży : almanach literacki. - Katowice : Śląsk, 1962. - S. 176-179 ; 180-183
 1. Dzen' persy i treci   [opowiadanie] / przeł. A. Mazejko // W: Ad Buga da Odry : apavjadanni pol'sk. pis'mennikau / [wybór:] Pjatro Stéfanovic. - Mińsk : Belarus', 1969. - S. 411-420
  * Oryg.: "Dzień pierwszy i trzeci".
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. białoruski ;

 1. Der Grossvater / übersetz von Charlotte Eckert // W: Erkundungen : 19 polnische Erzähler / [wybór i posł.] J. Janke. -  Berlin : Volk und Welt, 1972. - S. 193-199
  * Oryg.: "Dziadek".
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. niemiecki ;

 1. Po tamtej stronie morza   [opowiadanie] // W: Lawiny schodzą w południe : opowiadania turystyczne / wybór J. Krawczyk. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1972. - S. 151-157
 1. Die Jagd auf den Silberfuchs  [opowiadanie] / [przeł.] Klaus Staemmler // W: Dichter Europas erzählen Kindern : 46 neue Geschichten aus 17 Ländern. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1975
  * Oryg.: "Polowaniew na Srebrnego Lisa".
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. niemiecki ;

 1. Księga porachunków ze swym losem // W: Osoby : wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - S. 504-508
  * Dot. Jerzego Krzysztonia.
  * Także pt. "Rzucenie siebie samego na żer..." oraz "Słowa powyższe pisałem prawie dwa lata temu..." w: Żakiewicz Zbigniew. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych. - Poznań, 1987. - S. 166-169.
  Krzysztoń Jerzy ;

 1. Stanisław Hebanowski // W: Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - S. 201-206
  * Także pt. "Stulo - czyli człowiek sztuka" w: Pomerania. - 1985, nr 8, s. 17-18.
  Hebanowski Stanisław ;

 1. Wzrastanie // W: Dojrzewanie / oprac. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Kuria Biskupia w Gdańsku, 1987. - S. 84-88
 1. Modlitwa piszącego // W: Motywy modlitewne w prozie polskiej XIX i XX wieku / wybór i oprac. Antoni Bednarek. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1988. - S. 151
 1. I topi  [opowiadanie] / trad. dal pol. di Paolo Sutti // W: Viaggio sulla cima della notte : racconti polacchi dal 1945 a oggi / a cura di Paolo Sutti. - Roma : Ed. Riuniti : Albatros, 1988. - S. 289-294
  ISBN 88-359-3136-3
  * Oryg.: Szczur.
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. włoski ;

 1. Springschwanzchen = Skoczogonek  / tłum. Elżbieta Bukała // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami... : eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren / hrsg. von Bolesław Fac. . - Bremen : Edition Temmen, 1989. - S. 157-173
  ISBN 3-926958-36-7
  * Fragment książki: Ciotuleńka. - Gdańsk, 1988.
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. niemiecki ;

 1. Wilcze łąki  // W: Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku / wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek. - Szczecin  : Ottonianum, 1995. - S. 225
  * Fragment powieści "Wilcze łąki".

 1. Wilcze łąki / przedm., wybór i oprac. tekstów Regina Kozeniauskiene, Maria Niedźwiecka, Algis Kaleda. - Vilnius : Liet. Rašytoju Sajungos L-kla, 1996
  ISBN 9986-413-94-X
  * Fragment powieści "Wilcze łąki".
  * Tekst z: Saga wileńska. - Gdańsk, 1992. - S. 96-99.

 1. Taki nasz los // W: Między Wileńszczyzną a Prusami : polityka, społeczeństwo, kultura (XIII-XXw) : księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi pięćdziesięciolecia pracy naukowej i siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Wacława Odyńca / pod red. nauk. Józefa Włodarskiego. - Gdańsk : Marpress, 1998. - S. 275-281
  * Fragment powieści "Gorycz i sól morza".
  * Tekst poprzedzony okolicznościowym wstępem Z. Żakiewicza na s. 275.
  Odyniec Wacław - kult ;

 1. Herbertowe odpryski  // W: Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000. - S. 104-110
  Herbert Zbigniew ;

 1. Wilcze łąki // W: Historia literatury polskiej : podręcznik - wypisy dla kl. 10-11 ogólnokształcącej szkoły z językiem polskim wykładowym w 2 częściach. Cz. 2. T. 2 / pod red. S. Musijenko, Małgorzaty Czermińskiej. - Mińsk : Narodnaja Aswieta, 2000. - S. 262-267
  * Fragment powieści "Wilcze łąki".

 1. Poznaj samego siebie - homo mysticus  [szkic] // W: Dusza / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. - S. 183-186. - (Punkt po Punkcie ; 3)
  ISBN 83-8940-520-2
 1. Poznaj samego siebie - homo mysticus  [szkic] // W: Dusza / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. - S. 183-186. - (Punkt po Punkcie ; 3)
  ISBN 83-8940-520-2
 1. Czy Radion Raskolnikow poniósłby dzisiaj karę?  [szkic] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 93-96. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
 1. Łagodnść dzieciństwa, tego pierwszego, najdawniejszego...  [szkic] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 193-194. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
 1. Poznaj samego siebie - czyli źródło twórczości // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia 3-4 grudnia 2003 / praca zbiorowa pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin : Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2004
 1. Różnie boli, a jak się z tym mamy po biblijnej siedemdziesiątce?  [esej] // W: Ból / red. Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek ; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański
  . - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2004. - S. 91-94. - (Punkt po Punkcie ; 5)
  ISBN 83-7453-630-6
  * Tekst wygłoszony podczas konferencji na temat bólu zorganizowanej przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, Ratusz Staromiejski 3-5.11.2004.
  Ból - szkice literackie ;

 1. Stwórczy śmiech pana Boga  [szkic] // W: Śmiech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2005. - S. 39-43. - (Punkt po Punkcie ; 6)
  ISBN 83-7453-662-4
 1. Był sobie Gdańsk  [wypowiedzi w dyskusji] // W: Gdańskie tożsamości : eseje o mieście / pod red. Basila Kerskiego. - Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2014. - S. 69-84
  ISBN 978-83-64610-08-0
  * Dyskusja dot. Gdańska, z udziałem Pawła Huellego, Zbigniewa Żakiewicza, Donalda Tuska, oprac. Wojciech Duda. Pierwodruk: Przegląd Polityczny. - Nr 29 (1995), s. 76-86.

Publikacje w czasopismach 1. U Dawida Samojłowa. - Z dziennika podróży 4. - 196, nr 105, s. 6
  * Dot. wizyty Z.Ż. u rosyjskiego pisarza i tłumacza poezji polskiej Dawida Samojłowa w miejscowości Opalichy pod Moskwą.
  * Przeddruk ze zmianamipt. "Norwid po rosyjsku" w książkach Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy" oraz "Rosja, Rosja..."
  Samojłow Dawid ;

 1. Notatnik wiosenny (Pamięci Priszwina) // Wrocławski Tygodnik Katolicki. - 1954, nr 13, s. 8
  * Podpisane: Ryszard Żakiewicz.
  * Zawiera utwory: "Gołębie"; "Wrona"; "Wiosenny przybysz".

 1. Nic, co ludzkie, nie było mu obce  // Katolik. - 1956, nr 7, s. 8
  * Dot. F. Dostojewskiego.
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Żyć, to znaczy kochać :  [recenzja]. - Rec. pracy: Marshall Bruce. Cud ojca Malachiasza, Warszawa, 1955 // Katolik. - 1956, nr 3, s. 8
  Marshall Bruce - opracowania - Cud ojca Malachiasza ;

 1. Parę słów o Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej // Katolik. - 1957, nr 7, s. 8
  Opole - Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej ;

 1. Powrót z dna rzeki :  [opowiadanie] // Katolik. - 1957, nr 24 ; nr 28
 1. W świecie pozornej wolności  // Znak. - 1959, nr 5, s. 627-638
  * Dot. F. Dostojewskiego.
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Byron "zlaicyzowany" // Tygodnik Powszechny. - 1960, nr 11, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. inscenizacji "Kaina" G. Byrona w "Teatrze 13 Rzędów" w Opolu.
  Byron George - Kain - inscenizacje - 1960 ; Teatr 13 Rzędów - inscenizacje - 1960 ;

 1. Dostojewski na tle prądów filozoficznych epoki // Znak. - 1960, nr 7-8, s. 1019-1025
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Jesteśmy stąd! // Tygodnik Powszechny. - 1960, nr 52, s. 9
  * Podpisane: Wacław Oganowski.
  * Dot. mieszkańców Ziem Zachodnich.

 1. List ze Staropolski // Tygodnik Powszechny. - 1960, nr 7, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. Opola.
  Opole ;

 1. Na tropie dramatu człowieka i pisarza // Znak. - 1960, nr 10, s. 1323-1336
  Dot. Mikołaja Gogola.
  Gogol Mikołaj ;

 1. Ostatnia bitwa :  [opowiadanie] // Tygodnik Powszechny. - 1960, nr 13, s. 5
 1. W oczekiwaniu na sputnika // Więź. - 1960, nr 7-8, s. 73-86
  * Dot. współczesnego życia literackiego w ZSRR.
  ZSRR - literatura - historia - 1960 ;

 1. Wierny Śląskowi. - List z Opola // Tygodnik Powszechny. - 1960, nr 29, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. Zbyszko Bednorza.
  Bednorz Zbyszko ;

 1. Bajka o karpiu i linie :  [opowiadanie]. - Il. // Tygodnik Powszechny. - 1961,  nr 1, s. 4
 1. Czas zatrzymany :  [opowiadanie] // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 10, s. 5
 1. Dostojewski współcześnie widziany // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 47, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. inscenizacji "Idioty" F. Dostojewskiego w adapt. i reż. Waldemara Krygiera w "Teatrze 13 Rzędów" w Opolu.
  Dostojewski Fiodor M. - twórczość - Idiota - inscenizacje - 1961 ; Krygier Waldemar ; Teatr 13 Rzędów - inscenizacje - 1961 ;

 1. Gdy dziecko się rodzi (Żonie) :  [opowiadanie] // Więź. - 1961, nr 1, s. 84-94
  * Także w tegoż: Chłopiec o lisiej twarzy. - Katowice, 1962.

 1. I co dalej?. - List z Opola // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 28, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. inscenizacji "Dziadów" (cz II i IV, fragm. cz. I i III) Adama Mickiewicza w "Teatrze 13 Rzędów" Jerzego Grotowskiego.
  Mickiewicz Adam - twórczość - Dziady - inscenizacje - 1961 ; Teatr 13 Rzędów - inscenizacje - 1961 ;

 1. Na ostrzu epok : (w czterdziestą rocznicę śmierci Aleksandra Błoka) // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 32, s. 5
  Błok Aleksander ;

 1. O kontaktach literackich Rosji z Zachodem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Rogalski Aleksander.  // Więź. - 1961, nr 11-12, s. 216-220
  Rogalski Aleksander - opracowania - "Rosja-Europa" : wzajemne związki, wpływy i zależności kulturalno-literackie ;

 1. Oczekiwania ciąg dalszy // Więź. - 1961, nr 10, s. 78-88
  * Dot. nowych tendencji w literaturze radzieckiej.
  ZSRR - literatura - historia - 1960 ;

 1. Republika Szkid :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bieły Grigorij, Pantielejew Leonid. Republika Szkid, Warszawa, 1960  // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 4, s. 6
  Bieły Grigorij, Pantielejew Leonid - opracowania - Republika Szkid ;

 1. Siakuntala czyli cyrk z regulaminem // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 1, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. inscenizacji sztuki Kalidasa "Siakuntala" w "Teatrze 13 Rzędów" Jerzego Grotowskiego.
  Kalidas - twórczość - Siakuntala - inscenizacje - 1960 ; Teatr 13 Rzędów - inscenizacje - 1961 ;

 1. Z teatru w historię wczorajszą. - List z Opola // Tygodnik Powszechny. - 1961, nr 7, s. 6
  * Podpisane: Ryszard.
  * Dot. Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej.
  Opole - Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej ;

 1. Monografię Kirpotina należy uznać... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kirpotin V. Ja. F.M. Dostoevskij : tvorčeskij put' : (1821-1859), Moskwa, 1960. - Dział "Recenzje i przeglądy" // Slavia Orientalis. - 1962, nr 3, s. 407-409
  * Artykuł bez tytułu; jako tytuł przyjęto incipit.
  Kirpotin V. J. - opracowania - Tvorčeskij put' : (1821-1859) ;

 1. Pisma literackie W. Bielińskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bieliński Wissarion G. Pisma literackie, Wrocław, 1962  // Nowe Książki. - 1962, nr 24, s. 1496-97
  Bieliński Wissarion G. - opracowania - Pisma literackie ;

 1. Realizm i satyra :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dawydowa Natalia. Miłość inżyniera Izotowa. - Warszawa, 1961 // Tygodnik Powszechny. - 1962, nr 28, s. 6
  * Podpisane: Wacław Oganowski ;
  Dawydowa Natalia - opracowania - miłość inżyniera Izotowa ;

 1. Spory i wynurzenia, czyli głos młodych pisarzy radzieckich // Więź. - 1962, nr 11/12, s. 168-180
  Literatura radziecka - historia - 1960 ;

 1. Z problematyki polskiej w twórczości Fiodora Dostojewskiego  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska.. - 1962, nr 1, s. 61-85
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Dostojewski z okresu przełomu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dostojewski Fiodor. Białe noce i inne opowiadania : 1848-1859, Warszawa, 1963 // Nowe Książki. - 1963, nr 21, s. 1038-1039
  Dostojewski Fiodor - opracowania - Białe noce i inne opowiadania ;

 1. Dramaty Lermontowa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Lermontow Michał. Hiszpaie ; Maskarada, Wrocław, 1963 // Nowe Książki. - 1963, nr 18, s. 881-884
  Lermontow Michał - opracowania - Hiszpaie, Maskarada ;

 1. Leonid Andrejew w Polsce  // Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Rosyjska. - Nr 2 (1963), s. 39-68
  Andrejew Leonid ;

 1. Monografię Bierdnikowa czyta się... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Berdnikov G. A. P. Čechov : idejnyje i tvorčeskie iskanija, Moskwa, 1961. - Dział "Recenzje i przeglądy" // Slavia Orientalis. - 1963, nr 2, s. 286-288
  * Artykuł bez tytułu; jako tytuł przyjęto incipit.
  Berdnikov G. A. P. - opracowania - Čechov : idejnyje i tvorčeskie ;

 1. Polska monografia o Lwie Tołstoju :  [recenzja]. - Rec. pracy: Semczuk Antoni. Lew Tołstoj, Warszawa, 1963 // Nowe Książki. - 1963, nr 20, s. 977-979
  Semczuk Antoni - opracowania - Lew Tołstoj ;

 1. W kręgu Dostojewskiego  // Twórczość. - 1963, nr 1, s. 115-118
  Dostojewski Fiodor ;

 1. W kręgu wielkiej tradycji // Twórczość. - 1963, nr 10,  s. 89-92
  * Dot. utworów Aleksandra Sołżenicyna: "Jeden dzień Iwana Denisowicza" ; "Zdarzenie na stacji Krieczetowka" ; "Zagroda Matriony".
  Sołżenicyn Aleksander - opracowania - Jeden dzień Iwana Denisowicza ; Sołżenicyn Aleksander - opracowania - Zdarzenie na stacji Krieczetowka ; Sołżenicyn Aleksander - opracowania - Zagroda Matriony ;

 1. Brzozowski a literatura rosyjska // Więź. - 1964, nr 10, s. 54-67
  Brzozowski Stanisław ;

 1. Estetyka Czernyszewskiego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czernyszewski Mikołaj. Pisma estetyczne i krytycznoliterackie, Wrocław, 1964  // Nowe Książki. - 1964, nr 13, s. 531-533
  Czernyszewski Mikołaj - opracowania - Pisma estetyczne i krytycznoliterackie ;

 1. Przyciąganie wzorów. - Rec. pracy: Rżewska Helena. Przyciąganie ziemskie, Warszawa, 1963 // Nowe Książki. - 1964, nr 9, s. 397-398
  Rżewska Helena - opracowania - Przyciąganie ziemskie ;

 1. Rosyjscy fourieryści :  [recenzja]. - Rec. pracy: Śliwowska Wiktoria. Sprawa Pietraszewców, Warszawa, 1964 // Nowe Książki. - 1964, nr 15, s. 627-629
  Śliwowska Wiktoria - opracowania - Sprawa Pietraszewców ;

 1. Stanisław Brzozowski - krytyk literatury rosyjskiej // Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Rosyjska. - Nr 3 (1964), s. 3-32
  Brzozowski Stanisław ;

 1. W ostatnich latach daje się zauważyć... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gus M. Idei i obrazy F. M. Dostoevskogo, Moskwa, 1962. - Dział "Przeglądy i recenzje" // Slavia Orientalis. - 1964, nr 1, s. 87-89
  * Artykuł bez tytułu; jako tytuł przyjęto incipit.
  Gus M. - opracowania - Idei i obrazy F. M. Dostoevskogo ;

 1. Z dziejów sławy polskiej literatury w Rosji :  [recenzja]. - Rec. pracy: Barański Zbigniew. Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, Wrocław, 1962 // Twórczość. - 1964, nr 7, s. 110-114
  Barański Zbigniew - opracowania - Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku ;

 1. Cwaniak i Szczygły :  [opowiadanie] // Kalendarz Opolski. - R. 7 (1965)
  * Także w tegoż: Chłopiec o lisiej twarzy. - Katowice, 1962.

 1. Drugi strzał w Lermontowa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Bolszakow Konstantin. Ucieczka jeńców, czyli Opowieść o cierpieniach i zagładzie porucznika tengińskiego pułku piechoty Michała Lermontowa, Warszawa, 1964 // Nowe Książki. - 1965, nr 3, s. 102
  Bolszakow Konstantin - opracowania - Ucieczka jeńców, czyli Opowieść o cierpieniach i zagładzie porucznika tengińskiego pułku piechoty Michała Lermontowa ;

 1. Kim będzie :  [opowiadanie] // Poglądy. - 1965, nr 17, s. 10
 1. Notatnik rosyjski // Więź. - 1965, nr 12, s. 86-98
 1. Pomiędzy klasyką a nowoczesnością // Więź. - 1965, nr 5, s. 61-71
  * Dot. literatury w ZSRR.
  ZSRR - historia - literatura - 1960 ;

 1. Powrót z dna rzeki :  [opowiadanie] // Więź. - 1965, nr 4, s. 82-89
  * Datowane: Opole, grudzień 1963.

 1. Rewolucja 1905 roku a recepcja literatury rosyjskiej w epoce Młodej Polski // Sprawozdania. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - 1965, nr 3, s. 22-25
  * Streszczenie referatu.
  * Wydane: 1967.
  Literatura rosyjska - recepcja - Polska - 1895-1914 ;

 1. Tomasz Mann - zwątpienie współczesnej sztuki // Twórczość. - 1965, nr 1, s. 100-109
  Mann Tomasz ;

 1. W domu Dostojewskiego // Trybuna Opolska. - 1965, nr 43, s. 5
  * Dot. muzeum w Moskwie.
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Z wizytą u Lwa Tołstoja // Głosy znad Odry (Opole). - 1965, nr 2, s. 13, 15
  * Głosy znad Odry - jednodniówka.
  Tołstoj Lew ;

 1. Droga w Bieszczady :  [opowiadanie] // Kalendarz Opolski. - 1966, s. 309-315
  * Zawiera: I. Biała gęś ; II. Droga w Bieszczady ; III. Komańcza.
  * Także w tegoż: Liście. - Katowice 1967.

 1. Żywot człowieka poczciwego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Junosza-Szaniawski Aleksander. Włodzimierz Majakowski, Warszawa, 1964 // Twórczość. - 1966, nr 9, s. 127-129
  Junosza-Szaniawski Aleksander - opracowania - Włodzimierz Majakowski ;

 1. Apokalipsa // Twórczość. - 1967, nr 5, s. 137-141
  * Dot. książki Konstantina Simonowa. Każdyj dień dlinnyj... - Moskwa, 1965.
  Simonow Konstantin - opracowania - Każdyj dień dlinnyj... ;

 1. Granice literatury i rzeczywistość świata : o "Modelunkach" Zbigniewa Bieńkowskiego. - Rec. pracy: Bieńkowski Zbigniew. Modelunki : szkice literackie, Warszawa, 1966 // Więź. - 1967, nr 5, s. 139-144
  Bieńkowski Zbigniew - opracowania Modelunki - szkice literackie ;

 1. Głody me, paście się głody... :  [fragment powieści] // Więź. - 1967, nr 11/12, s. 90-103
  * Fragment powieści "Ród Abaczów".
  * W przypisie: Fragment powieści "Pierzasty i skrzydlaty".

 1. Ilja Erenburg świadek epoki // Tygodnik Powszechny. - 1967, nr 38, s. 2-3
  Erenburg Ilja ;

 1. Jewtuszenko - poeta ustępującej fali // Twórczość. - 1967, nr 7, s. 133-136
  Jewtuszenko Jewgienij ;

 1. Lata, które wszystko zmieniły :  [recenzja]. - Rec. pracy: Wiesiołyj Artiom. Rosja we krwi skąpana, Warszawa, 1967 // Tygodnik Powszechny. - 1967, nr 36, s. 1,4
  Wiesiołyj Artiom - opracowania - Rosja we krwi skąpana ;

 1. Literatura rosyjska zawsze czystą i wielką pozostała : (z historii związków literatur Polski i Rosji) // Litery. - 1967, nr 11, s. 12-13
  Literatura rosyjska a literatura polska ;

 1. Odejście :  [fragment powieści] // Kalendarz Opolski. - R. 9 (1967), s. 160-165
  * Fragment powieści "Ród Abaczów".

 1. Podróż z chorągiewką :  [fragment powieści] // Więź. - 1967, nr 1, s. 106-115
  * Fragment powieści "Ród Abaczów".
  * W przypisie: Fragment powieści "Pierzasty i skrzydlaty".

 1. Proza Maksyma Gorkiego w polskiej opinii epoki modernizmu  // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska. - 1967, z. 1, s. 65-83
  Gorki Maksym ;

 1. Za dalą dal... :  [recenzja]. - Rec. pracy: Twardowski Aleksander. Za dalą dal, Warszawa, 1967 // Tygodnik Powszechny. - 1967, nr 15, s. 4
  Twardowski Aleksander - opracowania - Za dalą dal ;

 1. Jesienne ; Zapach poziomek :  [opowiadanie] // Kalendarz Opolski. - 1968, s. 277-280
  * Także w tegoż: Liście. - Katowice, 1967.

 1. Jurij Kazakow: Tam biegnie pies :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kazakow Jurij. Tam biegnie pies, Warszawa, 1968 // Tygodnik Powszechny. - 1968, nr 47, s. 6
  Kazakow Jurij - opracowania - Tam biegnie pies ;

 1. Krajobrazy i wspomnienia. - Z dziennika podróży. 8 // Dziennik Bałtycki. - 1968, nr 135, s. 6
  * Datowane: Mińsk, 15.03.1969 r.
  * Przeredagowana wersja pt. "Podróż do Arkadii szczęśliwej" także w książce Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy".
  Mołodeczno ;

 1. Literatura rosyjska lat 1895-1914 w kręgu Młodej Polski // Slavia Orientalis. - 1968, nr 4, s. 483-503
  Literatura rosyjska - recepcja - Polska - 1895-1914 ;

 1. Miasto Gdańsk ujrzane w lipcu R.P. 1967 // Litery. - 1968, nr 11, s. 22
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Miasto Gdańsk ujrzane w roku 1967 // Fama [Miesięcznik studentów Opola]. - Nr 18/19 (1968), s. 17
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Miasto Leningrad widziane z bliska // Litery. - 1968, nr 1, s. 10-11
  * Także pt. "Leningrad zimą" w tegoż: Ludzie i krajobrazy. - Gdańsk, 1970.
  Leningrad ;

 1. Niskie gwiazdy ; Siew :  [opowiadanie] // Nurt. - 1968, nr 12, s. 19
 1. Pisarz okresu przełomu : rocznica Gorkiego // Litery. - 1968, nr 7, s. 23
  Gorki Maksym ;

 1. Polacy u Dostojewskiego // Twórczość. - 1968, nr 6, s. 75-89
  Dostojewski Fiodor ;

 1. Polski wieczór w CDL. - Z dziennika podróży. 5 // Dziennik Bałtycki. - 1968, nr 111, s. 6
  * Dot. spotkania Z.Ż. z Jewgienijem Winokurowem w Moskwie.
  * Przeddruk ze zmianamipt. "Rozmowy z poetami" w książkach Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy" oraz "Rosja, Rosja..."
  Winokurow Jewgienij ;

 1. Polskie koncepcje literatury rosyjskiej w okresie rewolucji 1905 roku // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska. - 1968, nr 2, s. 73-88
  Literatura rosyjska - percepcja - Polska - 1905 ;

 1. Półwysep :  [opowiadanie] // Fama [Miesięcznik studentów Opola]. - Nr 20-21 (1968), s. 2
  * Także w: tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa 1977.

 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Katajew Walentin. Święta studnia, Warszawa, 1968  // Tygodnik Powszechny. - 1968, nr 43, s. 4
  Katajew Walentin - opracowania - Święta studnia ;

 1. W Mińsku.... - Z dziennika podróży. 6. - 1968, nr 123, s. 6
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Mińsku.

  Mińsk ;

 1. Wśród białoruskich przyjaciół. - Z dziennika podróży. 7 // Dziennik Bałtycki. - 1968, nr 129, s. 6
  * Dat. Mińsk, 14.03.1968.
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Mińsku i spotkania z Janką Brylem.
  * Zmireniona wersja szkicu pt. "Janka Bryl" w książce Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy" oraz pt. Janka Bryl - Mińsk 1965 [!]" w książce "Rosja, Rosja..."
  Bryl Janka ;

 1. Architektura północy. - Z dziennika podróży. 10 // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 159, s. 6
  * Wersja zmieniona, przeredagowana pt. "Architektura północnej Rusi" także w ksiązce Z.Ż. "Rosja, Rosja..."
  Nowogród ; Pskow ;

 1. Dwa brzegi - dwa różne światy. - Z dziennika podróży. 2 // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 93, s. 6
  * Dat.: Orzeł, 29.01.1969 r. i 30.01.1969 r.
  * Fragmenty ze zmianami także pt. "W Orle" w książce Z.Ż. Pt. "Ludzie i krajobrazy" oraz pt. Orzeł - miasto wielkiej literatury rosyjskiej" w tegoż: "Rosja, Rosja..."
  Orzeł ;

 1. Dzen’ peršy i trèci  / tł. A. Mažèjka // Maladosc’ (Mińsk). - 1969, nr 7, s. 79-84
  * Oryg.: "Dzień pierwszy i trzeci".
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - Dzień pierwszy i trzeci - tłumaczenia - j. rosyjski ;

 1. Jak się stary Sznurek wychował :  [proza] // Litery. - 1969, nr 2, s. 14
 1. Janka Bryl. - Nota biograficzna // Litery. - 1969, nr 9, s. 19
  * Podpisano: (Z. Ż.).
  Bryl Janka

 1. Jerzy Broszkiewicz w Teatrze Uniwersytetu Moskiewskiego // Twórczość. - 1969, nr 5, s. 159
  * Podpisano: ż.
  * Dot. sztuki J. Broszkiewicza „Dwie przygody Guliwera”.
  Broszkiewicz Jerzy - twórczość - opracowania - Dwie przygody Guliwera - inscenizacje ; Moskwa - Teatr Uniwersytetu Moskiewskiego - repertuar ;

 1. Jesienna podróż na Hel // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 267, s. 5
  Hel ;

 1. Literatura „pierwszej wiedzy” i pełni wyrazu // Twórczość. - 1969, nr 12, s. 74-82
  * Szkic programowy.

 1. Literatura radziecka wobec problemu wojny // Głos Wybrzeża. - 1969, nr 218, s. 6
  Literatura radziecka - problematyka ;

 1. Nasi współmieszkańcy... :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 249, s. 5
 1. Norwid po rosyjsku // Twórczość. - 1969, nr 5, s. 158-159
  * Podpisane: ż.
  * Dot. pracy Dawida Samojłowa nad przekładem „Vade-mecum” Norwida.
  Samojłow Dawid ; Norwid Cyprian Kamil - twórczość - opracowania - Vade-mecum - tłumaczenia - j. rosyjski ;

 1. Od Mickiewicza do Szymborskiej : rozmowa z Aleksandrem Rewiczem, poetą i tłumaczem poezji polskiej / rozm. Zbigniew Żakiewicz // Litery. - 1969, nr 11, s. 33-34
  Rewicz Aleksander ;

 1. Opowieść o białym i czarnym bracie :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 147, s. 5
  * Fragm. pow. „Biały Karzeł”.

 1. Opowieść o Białym Karle :  [fragment powieści] // Litery. - 1969, nr 5, s. 14-16
  * Fragm. pow. „Biały Karzeł”.

 1. Opowieść o dwóch Grzegorzach :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 22, s. 5
  * Fragm. pow. „Biały Karzeł”.

 1. Opowieść o srebrnym chłopcu // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 10, s. 5-6
 1. Opowieść o Tymoteuszu Karpiu i Chytrym Linie  // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 273, s. 5
 1. Papuga // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 99, s. 4
 1. Podróż z chorągiewką // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 309, s. 4
  * Nieco żartobliwe wrażenia z pobytu Z.Ż. z dwoma kolegami literatami w Budapeszcie. Sytuacja "Polak za granicą" wyzwoliła dyskusję o "prawdziwej polskości".
  Budapeszt ;

 1. Podróże rosyjskie // Więź. - 1969, nr 2/3, s. 114-127
  * Dot. m.in. F. Dostojewskiego i L. Tołstoja.
  Dostojewski Fiodor ; Tołstoj Lew ;

 1. Polowanie na białego niedźwiedzia :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 297, s. 5
  * Fragm. pow. „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”.

 1. Polowanie na Srebrnego Lisa // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 255, s. 5-6
  * Fragm. pow. „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”.
  * Przekład na j. niemiecki: Die Jagd auf den Silberfuchs / [przeł.] Klaus Staemmler // W: Dichter Europas erzählen Kindern : 46 neue Geschichten aus 17 Ländern. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1975

 1. Pomorskie krajobrazy : Czarny las ; Słowicza wyspa ; O zachodzie // Litery. - 1969,  nr 7, s. 20
 1. Pożegnanie.... - Z dziennika podróży. 12. - 1969, nr 177, s. 4
  * Fragmeny w zmienionej wersji także w książce Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy" (rozdz. pt. "Dwa spotkania").
  Świacki Światosław ;

 1. Przygoda z morską krową oraz z dziwnym pingwinem :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 183, s. 5-6
  Fragm. pow. „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”.

 1. Sezon niskich gwiazd. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 285, s. 4
  * Opis nieba z przelatującym sputnikiem, przed wschodem słońca podczas wędrówki na Babią Górę.

 1. To, co pozostało jeszcze z gór // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 231, s. 5
 1. W drodze na północ. - Z dziennika podróży. 9 // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 153, s. 6
  * Dat.: Leningrad, 17.03.1969 r.
  * Dot. podróży Z.Ż. z Moskwy do Wilna i z Wilna do Leningradu.
  * Skrócona wersja pt. "Na wysokości ośmiu i pół kilometra" takze w książce Z Ż. "Ludzie i krajobrazy".
  Wilno ;

 1. W przedsionku Ziemi :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 279, s. 6
  * Dot. m.in. lądowania człowieka na Księżycu w 1969 r.

 1. W ten grudniowy wieczór. - Cykl: Półgłosrem  // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 305, s. 3
  * O wigilii.
  Wigilia - szkice ;

 1. W Turgieniewowskim Orle. - Z dziennika podróży. 1 // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 87, s. 4
  Polem: * Dat.: Orzeł, 17.01.[19]69 r. i Orzeł 28.01.[19]69 r.
  * Podróż Z.Ż. do miejscowości Orzeł oraz wrażenia pisarza z pobytu w mieście i muzeum-domu Turgieniewa.
  Polem z: * Przedruk ze zmianami jako rozdział pt. "W Orle" w książce Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy"oraz pt."Orzeł - miasto wielkiej literatury rosyjskiej" w tegoż "Rosja, Rosja..."
  * Cykl "Z dziennika podróży" był drukowany w 12 odcinkach w sobotnio-niedzielnym wydaniu gazety. Poszczegoólne części, zwykle zmienione i przeredagowane autor publikował również m.in. w Miesięczniku Literackim oraz uzupełnione o inne szkice i reportaże ze swoich podróży literackich do ZSRR wydał w książkach: Ludzie i krajobrazy. - Gdańsk, 1970 oraz Rosja, Rosja... - Gdańsk, 2006.
  Orzeł ; Turgieniew Iwan ;

 1. Węzeł czterech dróg :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 303, s. 4
 1. Wielemir - znaczy wielki świat : komentarze do wyobraźni // Litery. - 1969, nr 10, s. 7-10
  * Dot. poezji Welimira Chlebnikowa.
  * Ze zmianami redakcyjnymi także pt. "Chlebnikow" w tegoż: Ludzie i krajobrazy. - Gdańsk 1970, s. 138-143.
  Chlebnikow Welimir ;

 1. Wspomnienie Zagorska. - Z dziennika podróży. 3. - 1969, nr 99, s. 6
  * Dat.: Moskwa, 2.11.1969 r.
  * Takze ze zmianami redakcyjnymi pt. "Podróż do Zagorska" w książce Z.Ż. pt. "ludzie i krajobrazy".
  Zagorsk ;

 1. Za dalą dal.... - Z dziennika popdróży. 11 // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 165, s. 165
  * Fragmentytakże pt. "Na wysokości ośmiu i pół kilometra" w książce Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy".

 1. Że śmierci nie ma... :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem. - 1969, nr 261, s. 4
  * Dot. m.in. gdańskiego cmentarza Srebrzysko.
  Gdańsk Srebrzysko ;

 1. Jesienne wspomnienie :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 236, s. 4
  * Dot. wizyty Z.Ż. w domu-muzeum Lwa Tołstoja w Moskwie.
  * Przedruk ze zmianami redakcyjnymi pt. "Z wizytą u Lwa Tołstoja" w książkach Z.Ż. "Ludzie i krajobrazy" i "Rosja, Rosja..."
  Tołstoj Lew - muzeum ; Moskwa - Muzeum Lwa Tołstoja ;

 1. Kiermasz, pisarz i książki... :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 122, s. 4
  * Dot. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

 1. Krajobraz o zachodzie :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 194, s. 5
  * Literacki opis kaszubskiego krajobrazu okolic Kartuz.
  Kaszuby - szkice ;

 1. Lot do Wrocławia :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik bałtycki. - 1970, nr 51, s. 6
  * Opis lotu do Wrocławia.

 1. Ludzie i krajobrazy : z dziennika podróży po ZSRR // Miesięcznik Literacki. - 1970, nr 4, s. 4-15
  * Tekst ten z niewielkimi zmianami redakcyjnymi został także opublikowany w książce Z. Ż. pt. Ludzie i krajobrazy. - Gdańsk, 1970, jako następujące rozdziały: W Orle ; Podróż do Zagorska ; Norwid po rosyjsku ; Rozmowy z poetami ; Tajemnica Bunina ; Podróż do Arkadii szczęśliwej ; Janka Bryl ; Na wysokości ośmiu i pół kilometra ; Dwa spotkania.

 1. Małe pieski :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik bałtycki. - 1970, nr 200
  * Dot. zachowania małych piesków pokojowych przebywajacych z właścicielami na wakacjach w plenerze.

 1. Mężczyzna, który był jak królik // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 254, s. 5
 1. Miłobądz, czyli miłym bądź... :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 134
  * Dot. m.in. miejscowości Miłobądz na Pomorzu oraz sztuki S. Becketta "Czekając na Godota".
  Miłobądz, woj. pomorskie - szkice ;

 1. Miłobądz, czyli miłym bądź... :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 134
  * Dot. m.in. wsii Miłobądz (pow. tczewski) oraz sztuki S. Becketta "Czekając na Godota".
  Miłobądz, woj. pomorskie - szkice ;

 1. Natura i bezpośredniość - proza rosyjskich „pisarzy prowincji” // Więź. - 1970, nr 10, s. 49-57
  * Dot. m.in. Witalija Siomina, Czyngiza Ajtmatowa, Włodzimira Sangiego, Fazila Iskandera, Jurija Kazakowa.
  Siomin Witalij ; Ajtmatow Czyngiz ; Sangi Włodzimir ; Iskander Fazila ; Kazakow Jurij ;

 1. Notes : Ostatnie spotkanie z Przybosiem ; Krajobraz o zachodzie ; Zabawy śniegu // Współczesność. - 1970, nr 24, s. 6
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. – Warszawa, 1977.

 1. O kostce masła i mistyfikacji :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 182, s. 182
  * Dot. m.in. cyrku.
  * W następnym felietonie z tego cyklu (Dziennik Bałtycki nr 188, s. 4 sprostowanie błędnego tytułu; tyt. prawidłowy: "O kostce cukru i mistyfikacji".
  Cyrk - szkice ;

 1. O kozaczkach i telewizji :  [felieton literacki]. - Sykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 272, s. 4
  * Wrażenia autora po występie w programie nadawanym ze studia telewizyjnego. Takze o kłopotach z kupnem dziecięcego obuwia w sklepach we Wrzeszczu.

 1. O kozaczkach i telewizji :  [felieton literacki]. - Sykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 272, s. 4
  * Wrażenia autora po występie w programie nadawanym ze studia telewizyjnego. Takze o kłopotach z kupnem dziecięcego obuwia w sklepach we Wrzeszczu.
  Telewizja - szkice ;

 1. O podlotkach, podlotach i piosence :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 206, s. 4
  * Dot. piosenki i festiwali piosenek.

 1. Pisarz i czytelnik :  [felieton literacki] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 104, s. 5
  * Dot. spotkan autorskich i pracy pisarskiej.

 1. Po tamtej stronie morza // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 44,  s. 7
 1. Pochwała ogródków :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 98, s. 4
  * Dot. ogródków działkowych.

 1. Recepty na polkę, na myszy i czkawkę :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 164, s. 4
  * Żartobliwe uwagi dot. utworu Heihego "O Polsce" (fragmenty o Polkach) oraz książki Marii Gruszeckiej "Praktyczna książka kucharska - 366 obiadów".
  Heine Heinrich - twórczość - opracowania - O Polsce ; Gruszecka Maria - twórczość - opracowania - Praktyczna książka kucharska ;

 1. Rozmowa z Czarnym człowiekiem :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 110, s. 5
  * Dot. tajemnicy istnienia zła.

 1. Rozmowa z ziemią i wiosną :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 80, s. 5
 1. Siwa, mądra Pani... :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 57, s. 6
  * Dot. twórczości Marii Dąbrowskiej.
  Dąbrowska Maria ;

 1. Spotkanie z poetą :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 224, s. 4
  * Dot. Juliana Przybosia.
  Przyboś Julian ;

 1. Tu, gdzie się Wisła rozdziela :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik bałtycki. - 1970, nr 146, s. 4
  * Dot. Białej Góry w pow. sztumskim.
  Biała Góra, woj. pomorskie - szkice ;

 1. Uwznioślona natura :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 278, s. 4
  * Dot. malarstwa Henryka Mądrawskiego, w związku z wystawą obrazów artysty w "Sieni Gdańskiej".
  Mądrawski Henryk - twórczość - opracowania ;

 1. W niedzielne popołudnie :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 218, s. 4
  * Dot. m.in. pobytu narratora jesienią w Sopocie.

 1. W pogoni za jeleniem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 248, s. 4
  * Fragment powieści [?].

 1. Widok z wysokiego brzegu :  [feleton literacki]. - Cykl: Połgłosem. - 1970, nr 152, s. 6
  * Literacki opis wyprawy pociągiem do Władysławowa i dalszej wędrówki brzegiem morza do Rozewia.

 1. Wiosna się zbliza! :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 63, s. 6
  * Miniatura literacka.

 1. Wspomnienie sprzed 24 lat :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 86, s. 4
  * Dot. przyjazdu autora z rodziną do Polski z Kresów w 1846 r.

 1. Współczesne sny :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem. - 1970, nr 128, s. 5
  * Dot poznania materii przez współczesną fizykę.

 1. Wygnanie z Arkadii Szczęśliwej :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem. - 1970, nr 284, s. 4
  * Dot. remontu mieszkania i związanych z tym niewygód oraz cyklonu w Pakistanie wschodnim.

 1. Wzajemne nieporozumienia :  [felieton lteracki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 212, s. 4
  * Dot. relacji dorośli - młodzież.

 1. Z historii popularyzacji Wyspiańskiego w Rosji : listy T. Nalepińskiego do W. N. Dryzena // Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska. - 1970, nr 3, s. 145-155
  * Zawiera 8 listów w jęz. ros.
  Wyspiański Stanisław ; Nalepiński Tadeusz - korespondencja ; Dryzen W. N. - korespondencja ;

 1. Zabawy w ogrodzie oliwskim :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Baqłtycki. - 1970, nr 176, s. 4, 6
  Dot. m.in. ogrodów zoologicznych

 1. Zbyt polski Wajda :  [felieton literacki]. - Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 242, s. 4
  * Uwagi na marginesie filmu A. Wajdy "Krajobraz po bitwie".
  Wajda Andrzej - twórcziość - opracowania - Krajobraz po bitwie ;

 1. Zimowe zabawy na śniegu :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 45, s. 6
  * Literacki opis zimowego krajobrazu.

 1. Złote ogniwko :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem. - 1970, nr 188, s. 4
  * Dot. m.in. Sopotu latem.
  Sopot - szkice ;

 1. Życie osobliwości pełne :  [felieton literacki]. - Cykl: Połgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 170, s. 4

  * Dot. "osobliwości życia" - jak określa to autor - m.in. o modzie damskiej (mini spódniczki) i absurdach związanych ze sprzedażą piwa na statku Gdańsk - Hel.

 1. Żywa sztuka :  [felieton literacki]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 290
  Dot. tancerki rosyjskiej Mai Plisieckiej, którą autor oglądał w Moskwie w balecie Prokofiewa "Romeo i Julia".
  Plisiecka Maja - szkice ;

 1. Biały koń czyli misterium życia i śmierci // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 32, s. 4, 6
  * Dot. noweli Iwana Bunina pt. „Biały koń”.
  Bunin Iwan - opracowania - Biały koń ;

 1. Bufet kulturalny :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [5] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 57, s. 5
  * Dot. inscenizacji dwóch sztuk w Teatrze „Wybrzeże”: M. Bałucki. Dom otwarty; T. Różewicz. Kartoteka.
  Bałucki Michał - Dom otwarty - inscenizacje - Teatr Wybrzeże ; Różewicz Tadeusz - twórczość - Kartoteka - inscenizacje - Teatr Wybrzeże ; Teatr Wybrzeże - inscenizacje, 1971 - recenzje ;

 1. Co teraz będzie? :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [31] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 284, s. 4
 1. Czwarty wymiar :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [28] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 230, s. 4
  * Dot.: Grass Günter. Kot i mysz. – Warszawa, 1963.
  Grass Günter - twórczość - opracowania - Kot i mysz ;

 1. Czy diabeł ukryty jest w piwie :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem" [7] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 75, s. 5
 1. Dostojewski realista // Znak. - 1971, nr 12, s. 1638-1644
  * Dot. realizmu F. Dostojewskiego i realizmu L. Tołstoja.
  Dostojewski Fiodor ; Tołstoj Lew ;

 1. Dotknięcie historii :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [25] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 212, s. 3
  * Dot. sprowadzenia prochów mjra Sucharskiego.
  Sucharski Henryk ;

 1. Dwa skrzydła :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [10] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 92, s. 4
  * Dot. m.in. tzw. Wzgórz Oliwskich.
  Gdańsk - Wzgórza Oliwskie ;

 1. Dwie historie – obie prawdziwe :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [8] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 81, s. 5
 1. Grający Jowisz :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [26] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 218, s. 4
  * Dot. koncertu Helmuta Nadolskiego i Andrzeja Bieżana w klubie „Rudy Kot” w Gdańsku.
  Nadolski Helmut ; Bieżan Andrzej ;

 1. Historie z zegarkami :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [30] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 278, s. 4
 1. Kiermasz książki :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [17] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 134, s. 4
 1. Kraj widziany z oddalenia :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [24]. - 1971, nr 206, dod. Dziennik Bałtycki, s. 4
 1. Krajobraz Gdańska :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [23] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 170, s. 4
  Gdańsk ;

 1. Majowy bez :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [16] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 128, s. 4
  * Także w: Tygodnik Kulturalny 1972 nr 3.

 1. Mały tramwajarz :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [19] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 146, s. 4
  * Scenka rodzajowa z Gańska - jak mały tramwajarz chciał zatrzymać dużego pijanego pasażera i po czyjej stronie był tłum gapiów.

 1. Melancholijna poro oczu oczarowanie... :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [27] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 224, s. 4
  * Impresje nt. jesieni.

 1. Morze w sztormie. - Cykl „Półgłosem” [29] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 242, s. 4
  * Także w: Opole 1972 nr 5.

 1. Na brzegu. - Cykl „Półgłosem” [20] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 152, s. 4
  * Miniatura prozatorska - opis morza, na brzegu, w Gdańsku. Inc.: "Na linii brzegu i morza stoją ludzie...".
  * Także w: Tygodnik Kulturalny 1972 nr 3 oraz pt. „Cisza morska” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N.

 1. Na dziesiątym piętrze. - Cykl „Półgłosem” [14] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 116, s. 4
 1. Na południowym stoku. - Cykl „Półgłosem” [21] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 158, s. 4
  * Miniatura prozatorska - tzw. "wzgórza oliwskie" wiosną. Inc.: Aż po brzegi miasto napełniało się wiosennym powietrzem, przezroczystym jak zelatyna i ostrym jak pierwszy łyk źródlanej wody...".
  * Także w: Tygodnik Kulturalny. – 1972, nr 3 oraz w tegoż: Dziennik intymny mego N.N. - Warszawa, 1977.

 1. Nasi mali bracia :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [13] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 110, s. 4
 1. Nasza gazetowa rozbieranka :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [3] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 45, s. 5
 1. O Warszawie i Gdańsku :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [32] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 290, s. 6
 1. Obywatele przyszłego wieku :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [15] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 122, s. 4
  * Dot. gdańskich pięcioraczków.
  Gdańsk - Pięcioraczki ;

 1. Odyniec i nowa sztuka :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [18] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 140, s. 4
  Polem z: Łastawiecki Kazimierz: Nowa Młoda Polska. Dziennik Bałtycki 1971, nr 134, s. 5
  Odp.: Łastawiecki Kazimierz: Ścieżki odyńca. Dziennik Bałtycki 1971, nr 146, s. 5
  * Dot. współczesnego życia literackiego.

 1. Pomorskie krajobrazy // Opole. - 1971, nr 2, s. 13
 1. Prostota :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [12] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 104, s. 4
 1. Przedwiośnie – czas „pomiędzy :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [6] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 69, s. 5
 1. Przedziwne spotkanie :  [fragm. powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 128, s. 5
  * Fragm. powieści „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”.

 1. Rewolucja i literatura // Głos Wybrzeża. - 1971, nr 270, s. 6
  * Dot. współczesnej literatury radzieckiej.
  Literatura radziecka - po 1945 ;

 1. Rozmaitemi głosami zawrzasną... :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [9] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 86, s. 4, 8
 1. Słuchajmy słów... :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [2] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 39, s. 3
 1. To sen tylko Danielu...  // Współczesność. - 1971, nr 15, s. 6
  * Fragm. powieści „To sen tylko, Danielu...”.
  * W przypisie: Fragm. powieści „Pogrzebany w powietrzu”.

 1. U złotego dziaduli : (opowieść fantastyczna) :  [fragment] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 63, s. 5
  * Uwaga pod tekstem: Fragment powieści przygotowywanej do druku przez Wydawnictwo "Czytelnik".

 1. W odmętach życia : o prozie Wasilija Biełowa. - Rec. pracy: Biełow Wasilij. Ludzka rzecz, Warszawa, 1971 // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 30, s. 5
  Biełow Wasilij - opracowania - Ludzka rzecz ;

 1. W ostrym świetle :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [11] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 98, s. 4
 1. Wieczna Mniszkówna :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [22] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 164, s. 4
  * O twórczości Heleny Mniszkówny jako karykaturze młodopolskiej uczuciowości i liryzmu. Nawiązanie do przedstawienia "Ordynat Michorowski" w klubie "Rudy Kot" w Gdańsku. Także o odbiorze spektaklu przez publiczność.
  Mniszek Helena ;

 1. Wieczorne rozmyślania :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [34] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 306, s. 4
 1. Wiosenne oczekiwanie. - Cykl „Półgłosem” [4] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 51, s. 5
 1. Zmęczony człowiek :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [33] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 296, s. 4
  * Także pt. „N. N. Był zmęczonym człowiekiem...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Aleksander Twardowski // Tygodnik Powszechny. - 1972, nr 5, s. 6
  Twardowski Aleksander ;

 1. Aniela. - Cykl „Półgłosem” [42] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 78, s. 6
  * Także w: Tygodnik Kulturalny 1973 nr 12 ; W drodze 1975 nr 7 oraz pt. „Aniela – snów ciąg dalszy” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Babel - świadek właściwy :  [recenzja]. - Rec. pracy: Babel Izaak. Utwory odnalezione, Warszawa, 1971 // Tygodnik Powszechny. - 1972, nr 18, s. 4
  Babel Izaak - twórczość - opracowania - Utwory odnalezione ;

 1. Białe noce :  [proza]. - Cykl „Półgłosem” [44] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 90, s. 6
  Polem: 
  * Także w: Tygodnik Powszechny 1972 nr 32.

 1. Białe noce ; Wiśniowa pliszka :  [proza] // Tygodnik Powszechny. - 1972, nr 32,  s. 5
  * Utwór „Białe noce” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 90 ; „Wiśniowa pliszka” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 13 oraz pt. „W te wakacje N. N...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Cwietajewa, czyli jak być artystą. - Rec. pracy: Cwietajewa Maryna. Dom koło starego Pimena : szkice i wspomnienia, Warszawa, 1972 // Tygodnik Powszechny. - 1972, nr 7, s. 5
  Cwietajewa Maryna - Dom koło starego Pimena ;

 1. Czego pragnie człowiek piszący?. - Cykl „Półgłosem” [47] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 114, s. 4
  * W zmienionej wersji pt. „Modlitwa piszącego” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. – Warszawa, 1977.

 1. Do kraju tego, gdzie wina jest dużą.... - Cykl „Półgłosem” [49] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 126, s. 5
 1. Instynkt miejsca :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [38] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 43, s. 6
  Polem: Bernard: Czterdzieści metrów kw. Litery 1972, nr 4, s. 15
  Odp.: Dziennik Bałtycki 1972, nr 96, s. 4
 1. Jagnię :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 168, s. 5
  * Także w: Literatura 1973 nr 27 oraz w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Kobieta i mężczyzna :  [proza]. - Cykl „Półgłosem” [40] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 67, s. 4
  Także w: Życie Literackie 1972 nr 26.

 1. Kobieta z morza :  [proza]. - Cykl „Półgłosem” [43] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 84, s. 4
  * Także w: Tygodnik Kulturalny 1973 nr 12 oraz pt. „Oto opowieść, którą usłyszałem...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  * Tłumaczenie na j. niemiecki: Die Frau aus dem Meer / tł. Elżbieta Dziedziczak // Polnische Wochenschau (Warszawa). - 1973, nr 25, s. 21-22

 1. Kłopoty z książką czyli o poślizgach :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [46] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 102, s. 5
 1. Kłopoty z książką czyli o poślizgach :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 102, s. 5
 1. Kłopoty z książką czyli o poślizgach :  [felieton]. - Cykl: Półgłosem // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 102, s. 5
  * Felieton z okazji Roku Książki, także o obecnych kłopotach wydawniczych.

 1. Matka i syn :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 138, s. 5
 1. Mężczyzna w głębokim tle :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 37, s. 3
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977 oraz w: Życie Literackie 1972 nr 26.

 1. Morze w sztormie ; W pogoni za jeleniem ; Lot do Wrocławia :  [proza] // Opole. - 1972, nr 5, s. 17
  Polem: 
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. –Warszawa, 1977.

 1. Mózg prostego i skromnego wieloryba :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [45] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 96, s. 4
  * Nawiąz. do artykułu: Bernard: Czterdzieści metrów kw. Litery 1972, nr 4, s. 15.

 1. Młodzi, anonimowi poeci :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [48] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 120, s. 5
 1. Nadmorski notes : Mężczyzna w głębokim tle ; Kobieta i mężczyzna ; We mgle :  [proza]. -  Il. // Życie Literackie. - 1972, nr 26, s. 7
  * Utwór „We mgle” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 55 oraz pt. „Nad morzem wisiała...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977 ; „Mężczyzna w głębokim tle” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 37 oraz pt. „N. N. szedł brzegiem zatoki...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Nasza piękność gdańska Starówka :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [50] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 144, s. 6
  Gdańsk ;

 1. Nie ta lekcja była ci zadana... :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 156, s. 5
  * Fragm. powieści „To sen tylko, Danielu...”.

 1. Notes : Majowy bez ; Na brzegu ; Węzeł czterech dróg ; Papuga ; Na południowym stoku :  [proza] // Tygodnik Kulturalny. - 1972, nr 3, s. 7
  * Utwory: „Na brzegu” pt. „Cisza morska” ; „Węzeł czterech dróg” ; „Na południowym stoku” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa 1977. Utwór „Majowy bez” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 128.

 1. Pogrzebany w powietrzu :  [fragment powieści] // Tygodnik Kulturalny. - 1972, nr 25, s. 7, 9
  * Fragm. powieści „To sen tylko, Danielu...”.
  * W przypisie: Fragm. powieści „Pogrzebany w powietrzu”.

 1. Srebrne gwiazdki : bajka // Płomyczek. - 1972, nr 24, s. 738-739
 1. W drodze na służbę :  [fragment powieści] // Litery. - 1972, nr 2, s. 15-17
  * Fragm. powieści „To sen tylko, Danielu...”.

 1. We mgle :  [proza]. - Cykl „Półgłosem” [39] //  Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 55, s. 4
  * Także w: Życie Literackie 1972 nr 26 oraz pt. „Nad morzem wisiała...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Wiśniowa pliszka :  [proza]. - Cykl "Półgłosem" [35] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 13, s. 3
  * Także w: Tygodnik Powszechny 1972 nr 32 oraz pt. „W te wakacje N. N...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Z notesu // Znak. - 1972, nr 9, s. 1153-1163
 1. Zdarzenie :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 162, s. 5
  * Także pt. „Upadek przy sopockim brzegu” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Zjazd pisarzy i gdański Sinobrody :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [37] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 31, s. 4
 1. Żubr wpadł na żubra, czyli o zdrowym rozsądku :  [felieton]. - Cykl „Półgłosem” [41] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 73, s. 4
 1. Żywy język. - Cykl „Półgłosem” [36] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 19, s. 4
 1. Chłód wiatru... ; Mój N. Nieposkromiony... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [18] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 130, s. 5
  * „Mój N. nieposkromiony...” w zmienionej wersji pt. „Wczoraj Pelplin” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Pelplin ;

 1. Die Frau aus dem Meer :  [proza] / tł. Elżbieta Dziedziczak // Polnische Wochenschau (Warszawa). - 1973, nr 25, s. 21-22
  * Oryg.: Kobieta z morza

 1. Do rzadkości należą momenty... ; Mój niestrudzony N.N... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [16] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 118, s. 5
  * „ Mój niestrudzony N. N. ...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Droga Hortensji :  [fragment powieści] // W drodze. - 1973, nr 3/4, s. 110-114
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Dymitr Mierieżkowski w kręgu Młodej Polski // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska. - 1973, nr 3, s. 43-54
  Mierieżkowski Dymitr ;

 1. Elżbieta - królowa Anglii... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [21] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 148, s. 5
  * Dot. serialu TV "Elżbieta - królowa Anglii".
  Elżbieta królowa Anglii, serial tv -opracowania ;

 1. Erich Fromm... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [6] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 47, s. 5
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Grafiki i obrazy Ryszarda Stryjca... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [7] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 59, s. 5
  * Także pt. „Grafika Ryszarda Stryjca...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Stryjec Ryszard ;

 1. Hortensja i Ryszard :  [fragment powieści] // Tygodnik Powszechny. - 1973, nr 32
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Ilekroć oglądam malarstwo... ; Przytłaczająca swym ogromem... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [22] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 160, s. 5
  * Dot. malarstwa Andrzeja Jana i Barbary Piwarskich.
  Piwarski Andrzej ; Piwarska Barbara ;

 1. Jagnię :  [proza] // Literatura. - 1973, nr 27, s. 11
  * Także w: Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 168.

 1. Jeziora powstawiane... ; Niespożyta siła... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [20] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 142, s. 3
  * Dot. m.in. prowincji.
  * „Jeziora powstawianie...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Prowincja, motyw ;

 1. Kazimierz Wyka... ; Prostota... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [5] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 41, s. 5
 1. Kobieta z morza ; Aniela :  [proza] // Tygodnik Kulturalny. - 1973, nr 12, s. 7
  * „Kobieta z morza” pt. „Oto opowieść, którą usłyszałem...” oraz „Aniela” pt. „Aniela - snów ciąg dalszy” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977 ; „Kobieta z morza” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 84 ; „Aniela” także w: Dziennik Bałtycki 1972 nr 78 oraz w: W drodze 1975 nr 7.

 1. Kraina matki :  [fragment powieści]. - Nota o autorze // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 232, s. 6
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Marek-Markigo :  [fragment powieści] // Litery. - 1973, nr 6, s. 20-24
  * Fragm. powieści „Markigo”.

 1. Monotonia wielkiego tematu... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [24] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 172, s. 4
  * Dot. „Gry w zabijanego” E. Ionesco.
  Ionesco Eugene - opracowania - Gra w zabijanego ;

 1. Nasza wiedza... ; Myśl zaczerpnięta... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [17] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 124,  s. 5
  * Dot. m.in. książki Konrada Lorenza „Tak zwane zło”.
  Lorenz Konrad - opracowania - Tak zwane zło ;

 1. Nasze poranki... ; Paul Klee... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [7] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 53, s. 5
  * „Nasze poranki” pt. „Wieczory nasze i poranki...” oraz „Paul Klee” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Niesprawiedliwe dobra : monolog na magnetofon // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 107, s. 5-6
  * Także w: Tygodnik Kulturalny 1973 nr 42.

 1. Oglądałem głośną... ; Takim «teatrem duszy» była... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [10] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 71, s. 5
  * Dot. inscenizacji „Dziadów” A. Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego oraz „Beatrix Cenci” J. Słowackiego.
  * „Oglądałem głośną...” pt. „Próba stworzenia teatru...” oraz „Takim teatrem duszy była...” pt. „Podobnym teatrem duszy...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Mickiewicz Adam - opracowania - Dziady - inscenizacje ; Swinarski Konrad - opracowania - Dziady ; Słowacki Juliusz - opracowania - Beatrix Cenci ;

 1. Ognisty Sromek :  [fragment powieści] // Litery. - 1973, nr 11, s. 30-31
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”
  * W przypisie: Fragm. powieści „Dolina rudej Hortensji”.

 1. Oto są ci... ; Zagęszczona atmosfera... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [19] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 136, s. 5
  * Dot. aktorstwa oraz inscenizacji sztuki „Nieprzyjaciel” Juliena Greena w Teatrze Kameralnym w Sopocie.
  Green Julian - Nieprzyjaciel - inscenizacje ; Sopot - Teatr Kameralny - inscenizacje ;

 1. Pasjonującą przygodą... ; Wydarzeniem księgarskim... :  [fwelieton]. - Cykl „Z notesu” [11] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 83, s. 5
  * Dot. „Don Kichota” Cervantesa oraz „Dróg napowietrznych” Borysa Pasternaka.
  Cervantes Miguel - opracowania - Don Kichot ; Pasternak Borys - opracowania -Drogi napowietrzne ;

 1. Począwszy od sierpnia... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [1] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 17, s. 5
 1. Powodzenie „Konopielki” Redlińskiego... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [23] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 166, s. 4
  * Dot. „Konopielki” E. Redlińskiego.
  Redliński Edward - opracowania - Konopielka ;

 1. Płynęliśmy statkiem... ; Jest to drapieżna... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [13] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 95, s. 5
  * Dot. m.in. Andrzeja Nowackiego.
  * „Jest to drapieżna...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Nowacki Andrzej ;

 1. Samotny spacer... ; Krzyk instrumentów... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [14] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 100, s. 5
 1. Sztuka Johna Osborne'a... ; Właśnie trafiły... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [4] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 35, s. 5
  * Dot. sztuki Johna Osborne'a „Miłość i gniew” oraz „Zbrodni miłości” markiza de Sade.
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Osborne John - opracowania - Miłość i gniew ; Sade D.N. - opracowania - Zbrodnie miłości ;

 1. Tajemnica powodzenia... ; Zdanie usłyszane... ; Wielokrotne pytania... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [2] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 23, s. 5
  * Dot. m.in. serialu tv „Chłopi” oraz „Potępienia doktora Fausta” Jerzego Sity.
  Chłopi, serial tv - opracowania ; Sito Jerzy - Potępienia doktora Fausta - opracowania ;

 1. W świąteczne popołudnie... ; Oglądam jednobarwne reprodukcje... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [15] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 106, s. 5
  * „Oglądam jednobarwne reprodukcje...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Współczesna humanistyka... ; Trzeba zobaczyć... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [9] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 65, s. 5
  * „Trzeba zobaczyć...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Współczesne misterium : dramat Arrabala "Cmentarzysko samochodów" : zwichnięta symetria // Polska. - 1973, nr 1, s. 33 ; 33-34
  * Również wersja angielska, hiszpańska, francuska, szwedzka i niemiecka w różnych edycjach miesięcznika Polska.

 1. Wuj Leon :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 250, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Wybuch wulkanu... ; Znów Andrzej Wajda... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [3] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 29, s. 5
  * Dot. filmu „Wesele” A. Wajdy.
  * „Znów Andrzej Wajda...” także pt. „Wajda należy...” w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Wesele, film - opracowania ; Wajda Andrzej -Wesele, film - opracowania ;

 1. Zmarł Picasso... ; Polska «samoswoja»... :  [felieton]. - Cykl „Z notesu” [12] // Głos Wybrzeża. - 1973, nr 89, s. 5
  * Dot. Pabla Picassa oraz Jerzego Harasymowicza.
  * „Zmarł Picasso...” także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Picasso Pablo ; Harasymowicz Jerzy ;

 1. Zwierzenia i refleksje : Upadek ; Monolog ; Miasto ; Sztuka ; Właśnie trafiły... ; Wybuch wulkanu... ; Samotność człowieka... ; Wieczory nasze... ; Mój N. ... // Znak. - 1973, nr 6, s. 752-765
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Życie Sergiusza Jesienina :  [recenzja]. - Rec. pracy: Watała Elwira, Woroszylski Wiktor. Życie Sergiusza Jesienina, Warszawa, 1973  // Tygodnik Powszechny. - 1973, nr 31, s. 6
  Watała Elwira, Woroszylski Wiktor - Życie Sergiusza Jesienina - opracowania ;

 1. Ani piana z tego, ani pierzyny... :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 83, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji".

 1. Artykuł wstępny // Próby Literackie. - 1974, [nr 1]
 1. Dolina Hortensji :  [fragment powieści] // Opole. - 1974, nr 5, s. 16-17
  * Fragm. powieści "Dolina Hortensji".

 1. Dom ojca :  [fragment powieści] // Fakty. - 1974, nr 49, s. 6
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Dostojewski, ale jaki? :  [recenzja] // Teatr. - 1974, nr 2, s. 19-20
  * Dot. inscenizacji „Braci Karamazow” F. Dostojewskiego w Teatrze „Wybrzeże”.
  Dostojewski Fiodor - opracowania - Bracia Karamazow, inscenizacja ; Gdańsk - Teatr Wybrzeże - inscenizacje ;

 1. Droga Hortensji :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 59, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Dziennik intymny mego N.N. // Znak. - 1974, nr 9, s. 1124-1138
 1. Hortensja - ogród :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 269, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Jakże to jest? :  [fragment powieści] // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 25, s. 7
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Markigo albo komiczne przygody Marka Piekielnika :  [fragment powieści] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. 61-77
  * Fragm. powieści „Markigo”.

 1. Modlitwa Pańska // W drodze. - 1974, nr 9, s. 103-109
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Nastała już pora odjazdu :  [fragment powieści] // Tygodnik Morski. - 1974,  nr 19, dod. Układ, s. 14
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Natchnienia tego świata... :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 118, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Notatnik nadmorski : Morze w sztormie ; Cisza morska ; Półwysep ; Widok z wysokiego brzegu ; Słowicza wyspa :  [proza] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. 32-36
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Odejście :  [fragment powieści] // Znak. - 1974, nr 7/8, s. 951-955
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Opowieść o Tymoteuszu Karpiu :  [proza] // Fakty. - 1974, nr 3,  s. 6
 1. Po tamtej stronie morza :  [proza] // Fakty. - 1974, nr 17, s. 6
 1. Strachy wuja Leona :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1974,  nr 29, s. 5
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.

 1. Tu, gdzie się Wisła rozdwaja :  [proza] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6-7, s. 3-4
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Złoty miesiąc :  [fragment powieści] // Miesięcznik Literacki. - 1974, nr 2, s. 5-18
  * Fragm. powieści „Dolina Hortensji”.
  * W przypisie: Fragm. powieści „Dolina rudej Hortensji”.

 1. Aniela // W drodze. - 1975, nr 7, s.71-73
 1. Buninowska wizja misterium życia // Więź. - 1975, nr 6, s. 70-77
  Bunin Iwan ;

 1. Jak dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu spotkali domowe zwierzęta :  [fragment powieści] // Dziennik Bałycki. - 1975, nr 124, s. 5
  * Fragm. powieści „Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu”.

 1. Na skłonie dnia :  [proza] // Pomerania. - 1975, nr 3, s. 27
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Z dziennika podróży // Znak. - 1975, nr 7, s. 866-874
 1. Dziennik intymny mego N. N. // Więź. - 1976, nr 2, s. 80-89
  Zawiera: Wycieczka na Hel... ; Spór, zdawałoby się abstrakcyjny... ; Po dwutygodniowej chorobie... ; Zimowa uciążliwa melancholia... ; Młodzi... ; Genialne zdanie... ; Od Heinego do Rilkego... ; Tydzień jeden... ; Kąpiele w Lucca... ; W książce Alaina Robbe-Grilleta... ; I znów L. Buczkowski ; Recenzja... ; Noc z wtorku na środę... ; Nawiązując do recenzji... ; José Ortega y Gasset... ; Mądre zdanie...
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.
  Buczkowski Leopold ;

 1. Dziennik intymny mego NN // Więź. - 1976, nr 10, s. 44-51
 1. O śpiewającej jaszczurce i dobrym pająku :  [fragment powieści]. - Il. // Fakty. - 1976, nr 22, s. 6
  * Fragm. powieści „Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu”.
  * Także pt. „Śpiewająca jaszczurka i dobry pająk” w: Głos Wybrzeża 1976, nr 82, s. 6.

 1. Z dziennika mego N.N. // Tygodnik Powszechny. - 1976, nr 30, s. 6
  * Zawiera: „Pochwycić, co nieuchwytne... ; Wróciłem ze swojej... ; Podchodzimy pod dom Sznurka... ; Przeraża mnie straceńczy nihilizm... ; B.Ż opowiadał mi o upadku... ; Co powiedzieć o tylu istnieniach...
  * Także w tegoż: Dziennik intymny mego N. N. - Warszawa, 1977.

 1. Zagadkowy świat wielkoludów :  [fragment powieści] // Opole. - 1976, nr 6, s. 16-17, 24
  * Fragm. powieści „Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu”.

 1. Apokatastaza :  [proza]. - Fragm. większej całości // Odra . - 1977, nr 9, s. 61-66
 1. Czteropalcy :  [fragment powieści] // Miesięcznik Literacki. - 1977,  nr 9, s. 5-17
  * Fragm. powieści „Czteropalcy”.

 1. Jasnogórska :  [proza] // W drodze. - 1977, nr 12, s. 57-59
 1. Kraina pajęczego snu // Opole. - 1977, nr 6, s. 16-17, 21
 1. Noga Łapciewicza :  [fragment powieści] // Tygodnik Kulturalny. - 1977, nr 23, s. 8, 15
  * Fragm. powieści „Czteropalcy”.

 1. Parę uwag na temat buninowskiego realizmu // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia Rosyjska. - 1977, nr 6, s. 5-11
  Bunin Iwan ;

 1. Tańcząca :  [proza] // Pomerania. - 1977, nr 3, s. 31
  * Także w: Zwierciadło 1978 nr 41.

 1. W zajeździe :  [fragment powieści] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 34, s. 6
  * Fragm. powieści „Czteropalcy”.
  * Także w: Fakty 1977 nr 11.

 1. Latarnia dziadka Utopka ; W drodze do Nibylandii pisane nocą tego roku :  [proza] // Program Teatru „Wybrzeże”. - 1978, z dn. 2.12, s. 1-4, 5-8
 1. O Niczyporku i śmiesznej Tirli-Pirli :  [proza] // Płomyczek. - 1978, nr 20, s. 583-585
  * Także pt. „Latawiec Niczyporka” w tegoż: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981.

 1. Pan Tip-Top :  [proza] // Płomyczek. - 1978, nr 23-24, s. 684-688
  Polem: 
  * Także w tegoż: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981.

 1. Studia filologiczne czy kurs nauczycielski // Życie Literackie. - 1978, nr 17, s. 11
  * Dot. reformy uniwersyteckich studiów o kierunku humanistycznym.
  * Nawiąz.: Bąba Stanisław: Kryzys studiów polonistycznych. – List. Życie Literackie. - 1978, nr 23, s. 13

 1. Z dziennika mego N. N. // Więź. - 1978, nr 11, s. 107-113
  * Przekroczywszy czterdzieści lat... ; Dotkliwa pamięć o Starcu Profesorze... [dot. Stanisława Michałowskiego] ; Wściekła w dżinsach... ; Ciekawe okoliczności towarzyszące... [dot. Paula Claudela] ; Widziałem tę kobietę... [dot. Róży Ostrowskiej] ; Naga twarz, jego naga twarz... ; Poeta X, analiza jego duszy ; Jest sierpień i jestem znów...
  * Także w tegoż: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych. - Poznań, 1987.
  Claudel Paul ; Michałowski Stanisław ; Ostrowska Róża ;

 1. Z dziennika mego N.N. // Punkt. - 1978, nr 4, s. 46-51
  * Zawiera: Przekroczywszy czterdzieści lat... ; Dotkliwa pamięć o Starcu Profesorze... [dot. Stanisława Michałowskiego] ; Wściekła w dżinsach ; Widziałem tę kobietę... [dot. Róży Ostrowskiej] ; Naga twarz, jego naga twarz... ; Poeta X, analiza jego duszy ; Jest sierpień i jestem znów na piaszczystym...
  * Także w tegoż: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych. - Poznań, 1987.
  Michałowski Stanisław ; Ostrowska Róża ;

 1. Łakomy Utopiec :  [proza] // Świerszczyk. - 1978, nr 48, s. 758-759
  * Także w tegoż: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981.

 1. Bursztynowy chłopiec : (legenda morska) // Płomyczek. - 1979, nr 16, s. 410-414
  * Także w tegoż: Opowieści z Bajkolandii. - Gdańsk, 1981.
  * Przekład na j. czeski: Jantarik / tł. K. Tichý // Ohnik. - 1979/1980, nr 11, s. 4-5.
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. czeski ;

 1. Jántarik / tł. K. Tichý // Ohnik (Czechosłowacja). - 1979, nr 11, s. 4-5
  * Tyt. oryg.: Bursztynowy chłopiec.
  Żakiewicz zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. czeski ;

 1. Latarnia Dziadka Utopka // Płomyczek. - 1979, nr 4-15
 1. Z dziennika mego N.N. (pamięci Antoniego Gołubiewa) // Tygodnik Powszechny. - 1979, nr 37, s. 1-2
  * Także w tegoż: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych. - Poznań, 1987.
  Gołubiew Antoni - kult ;

 1. Anioł stróż :  [fragment powieści] // Pomerania. - 1980, nr 6, s. 13-15
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Domowe progi :  [fragment powieści]. - Il. Lucjan Orzech // Życie Literackie. - 1980, nr 46, s. 8-9
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Dziwny gość :  [fragment powieści] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 88, s. 6
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Gdziem rzadko płakał :  [fragment powieści] // Opole. - 1980, nr 4, s. 16-17, 21
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Pani Ejnarowiczowa :  [fragment powieści] // Kultura. - 1980, nr 12, s. 5
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Wilcze łąki :  [fragment powieści] // Miesięcznik Literacki. - 1980, nr 8, s. 6-15
  * Fragm. powieści "Wilcze łąki".

 1. Wołk-Wołczacki :  [fragment powieści]. - Il. Lech Frąckowiak // Nurt. - 1980, nr 10, s. 1, 14-17
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Wyprawa dookoła świata :  [fragment powieści] // Fakty. - 1980, nr 12, s. 6
 1. Z dziennika mego N.N. // Tygodnik Powszechny. - 1980, nr 28, s. 7
  * Zawiera: Spóźniony list do Edka Stachury ; W październiku mój N.N. znalazł się w Tatrach... ; A gdy już potrafił opowiedzieć o tym milczeniu... ; Jesteśmy zawieszeni między... ; Przelatujące dzikie łabędzie ; Starszy pan z siwą bródką...
  * "A gdy już potrafił..." w zmienionej wersji pt. "Zaraz w niedługim czasie inne doświadczenie..." ; "Jesteśmy zawieszeni między..." pt. "«Dziś» istnieje tylko dla tych..." ; "Starszy pan z siwą bródką..." pt. "Mój wieczny antagonista..." oraz pozostałe teksty także w tegoż: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych. - Poznań, 1987.

 1. Z dziennika mego N.N. // W drodze. - 1980, nr 3, s. 63-69
  * Zawiera: Pokoik malutki jak trumienka... ; Człowiek ten szarpał się w nieuporządkowanym życiu... ; Przejmująca relacja... ; Maryję nazywają w miejscu Oczyszczenia Gwiazdą Morza.

 1. Latarnia Dziadka Utopka // Płomyczek. - 1981, nr 6-9
 1. Majówka :  [fragment powieści] // Odra. - 1981, nr 2, s. 62-66
  * Fragm. powieści "Wilcze łąki".

 1. Wołk-Wołczacki jestem... :  [fragment powieści] // Punkt. - 1981, nr 13, s. 72-78
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Wiej mój wietrze, wiej... // Miesięcznik Literacki. - 1982, nr 11, s. 4-11
  * W sprawie publikacji powyższego tekstu w Miesięczniku Literackim autor opublikował list w: Tygodnik Powszechny 1983 nr 3.

 1. Z wizytą :  [fragment powieści] // Odra. - 1982, nr 12, s. 80-83
  * Fragm. powieści „Wilcze łąki”.

 1. Cuda i czary ; Pożałowania // Opole. - 1983, nr 12, s. 14-16
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Kołpie. - Il. Lech Frąckowiak // Nurt. - 1983, nr 12, s. 20-22
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Kulig // Pomerania. - 1983, nr 10, s. 37-40
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Szczury :  [opowiadanie] // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 39, s. 5
 1. Z dziennika mojego N.N. // W drodze. - 1983, nr 4, s. 88-95
 1. Zaślubiny // Pomerania. - 1983, nr 7, s. 5-6
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Chwila myśli wiecznością.... - Cykl „Z dziennika” [5] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 25, s. 8
 1. Gieburstag // Pomerania. - 1984, nr 8, s. 10-12, 14-15
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Koty // W drodze. - 1984, nr 5, s. 85-88
 1. Kulig // Opole. - 1984, nr 12, s. 14-16
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Narodzenie Boże ; Komiczne i niepoważne może się nam wydawać.... - Cykl „Z dziennika” [6] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 26, s. 8
 1. Siostra Faustyna Kowalska.... - Cykl „Z dziennika” [4] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 24, s. 8
 1. Wbrew niesprzyjającym okolicznościom... ; Przed wieloma laty.... - Cykl „Z dziennika” [2] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 22, s. 8
  * Dot. wystawy plastycznej w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku.
  Gdańsk - Bazylika św. Mikołaja ;

 1. Wisława Szymborska ; Robinson Kruzoe obserwuje.... - Cykl „Z dziennika” [3] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 23, s. 8
 1. Z dziennika // Królowa Apostołów. - 1984, nr 11, s. 14
 1. Z dziennika mojego N. N. // W drodze. - 1984, nr 7, s. 76-81
 1. Zadziwiająca czystość tego miejsca... ; Tu właśnie na brzegu ziemi i morza... ; Siostry Zmartwychwstanki ; W tym dniu.... - Cykl „Z dziennika” [1] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 21, s. 8
  * Dot. Sióstr Zmartwychwstanek i domu rekolekcyjnego „Gwiazda Morza”.
  * Cykl "Z dziennika" ukazywał się w latach 1984-2004 (do zamknięcia czasopisma). Publikowane tu teksty (wybór), nieraz w nieco zmienionych wersjach, znalazły się w zbiorach: Pożądanie Wzgórz Wiekuistych, 1987 ; Ujrzane, w czasie zatrzymane, 1996 ; Gorycz i sól morza, 2000. Były też przedrukowywane w innych czasopismach, m.in. w Kwartalniku Artystycznym.
  Gwiazda Morza, dom rekolekcyjny ;

 1. Zmora // Nurt. - 1984, nr 12, s. 19-23
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Aromat tych dni.... - Cykl „Z dziennika” [12] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 7, s. 8
 1. Biedna Sylfida // Pomerania. - 1985, nr 5, s. 16-17
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Bojaźń Boża może być.... - Cykl „Z dziennika” [29] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 25, s. 8
 1. Do mego pokoju... ; Blaise Cendras pisze... ; Idą ludzie w góry.... - Cykl „Z dziennika” [9] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 3, s. 8
 1. Duch pocieszyciel.... - Cykl „Z dziennika” [18] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 13, s. 8
 1. Etiopia, kraina suszy i głodu.... - Cykl „Z dziennika” [15] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 10, s. 8
 1. I znów weszliśmy w dramatyczny... ; Zawsze frapował mnie ten moment.... - Cykl „Z dziennika” [11] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 6, s. 8
 1. Jest w Zakopanem taki mały... ; Samotnia brata Alberta ; Z Kasprowego Wierchu.... - Cykl „Z dziennika” [8] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 2, s. 8
 1. Ludzie harmonii, pełni ludzie.... - Cykl „Z dziennika” [17] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 12, s. 8
 1. Moja droga do chrześcijaństwa // Królowa Apostołów. - 1985, nr 3, s. 12-14
 1. Odjechał od nas ojciec Sławomir.... - Cykl „Z dziennika” [26] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 22, s. 8
 1. Odpryski zdarzeń. - Cykl „Z dziennika” [21] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 16, s. 8
 1. Polska dziwna wojna: Tamta niedziela ; Dziwna wojna ; Milczenie ; Głowa ; Napis ; Trzeciego maja ; Masło ; Humor tych dni // Podpunkt. - 1985, nr 3, s. 60-69
  * Podpisane Olgierd Łokuciejewski.
  * Dot. stanu wojennego.
  * Czasopismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.
  * Także w tegoż: Ujrzane w czasie, zatrzymane. - Gdańsk, 1996 oraz pt. "Wszystko nie działo się jakby nie naprawdę..." - Cykl „Z dziennika" // Gwiazda Morza. - 1998, nr 25, s. 33.
  Stan wojenny ;

 1. Polska ujrzana w skrócie.... - Cykl „Z dziennika” [19] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 14, s. 8
 1. Rozmawiałem z człowiekiem.... - Cykl „Z dziennika” [14] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 9, s. 8
 1. Skoczogonek : opowieść niepokojąca // Odra. - 1985, nr 9, s. 59-68
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Skromna dzieweczka o imieniu.... -  Cykl „Z dziennika” [30] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 26, s. 8
 1. Stanisław Ignacy Witkiewicz... ; Na temat nieskończoności.... - Cykl „Z dziennika” [10] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 4, s. 8
 1. Staw Smreczyński... ; Z listu od przyjaznej mi duszy.... - Cykl „Z dziennika” [24] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 19, s. 8
 1. Stężenie zła i towarzyszącego mu cierpienia.... - Cykl „Z dziennika” [20] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 15, s. 8
 1. Stulo - czyli człowiek sztuka // Pomerania. - 1985, nr 8, s. 17-18
  * Wspomnienie o Stanisławie Hebanowskim.
  * Także pt. "Stanisław Hebanowski" w: Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - S. 201-206.
  Hebanowski Stanisław ;

 1. Te cerkiewki drewniane.... - Cykl „Z dziennika” [23] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 18, s. 8
 1. To oblicze czczono w ikonach.... - Cykl „Z dziennika” [25] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 20, s. 8
 1. To, co za sprawą przyzwyczajenia.... - Cykl „Z dziennika” [27] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 23, s. 8
 1. W czwartek, jadąc tramwajem... ; Listopad jest miesiącem.... - Cykl „Z dziennika” [28] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 24, s. 8
 1. W kaplicy tej staram się być... ; Chcąc dotrzeć do Mistrzejowic.... - Cykl „Z dziennika” [22] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 17, s. 8
 1. Widziałem Matkę Bożą... ; Człowiek w swym dziecięcym wieku... ; Kiedyś zapisałem w notesie.... - Cykl „Z dziennika” [7] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 1, s. 8
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. ;

 1. Wrzesień 1977 roku. - Cykl „Z dziennika” [16] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 11, s. 8
 1. Żyjemy w czasach szczególnych.... - Cykl „Z dziennika” [13] // Gwiazda Morza. - 1985, nr 8, s. 8
 1. Anna. - Cykl „Z dziennika” [42] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 12, s. 8
  * Dot. Anny Kamieńskiej.
  Kamieńska Anna ;

 1. Cuda // Opole. - 1986, nr 8 ; nr 9, s. 14-16, 19 ; s. 14-16
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Czy można bezboleśnie... ; A teraz z innej beczki.... - Cykl „Z dziennika” [48] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 21, s. 8
  * Dot. m.in. "Wspomnień gdańskiego bówki" Brunona Zwarry.
  Zwarra Brunon - opracowania - Wspomnienia gdańskiego bówki ;

 1. Czy umowne przyjęcie. - Cykl „Z dziennika” [31] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 1, s. 8
 1. Czym jest szczęście. - Cykl „Z dziennika” [32] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 2, s. 8
 1. Jasna Góra na pierwszy rzut oka. - Cykl „Z dziennika” [44] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 14, s. 8
 1. Już po raz drugi w niedzielę przewodnią.... - Cykl „Z dziennika” [37] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 7, s. 8
 1. Już ponad miesiąc... ; Pamiętam na Wileńszczyźnie... ; Wyczytałem gdzieś, bodajże... . - Cykl „Z dziennika” [46] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 18, s. 8
  * Dot. m.in. wizyty Jana Pawła II w synagodze.
  Jan Paweł II ;

 1. Kapitan.... - Cykl „Z dziennika” [43] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 13, s. 8
  Polem: Boduszyńska-Borowikowa Maria, Fac Bolesław, Zbierska Eleonora, Zbierski Andrzej. Gwiazda Morza 1986, nr 15, s. 8
  Odp.: Żakiewicz Zbigniew. Gwiazda Morza 1986, nr 16, s. 8
  Polem.: Łapszewicz Irena, Totwen Ewa. Gwiazda Morza 1986, nr 18, s. 8
  * Dot. Karola O. Borchardta.
  Borchardt Karol O.

 1. Kapliczka wyrasta z ziemi.... - Cykl „Z dziennika” [45] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 16, s. 8
  * Dot. kaplicy w Mirachowie.
  Mirachowo - kaplica ;

 1. Kto był w Asyżu.... - Cykl „Z dziennika” [52] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 25, s. 8
 1. Młody człowiek dopiero po studiach... ; Pewien stary człowiek... . - Cykl „Z dziennika” [47] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 19, s. 8
 1. Na całoroczny rytm liturgii.... - Cykl „Z dziennika” [53] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 26, s. 8
 1. Nie tak dawno.... - Cykl „Z dziennika” [36] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 6, s. 8
 1. Owocem dojrzałości jest.... - Cykl „Z dziennika” [51] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 24, s. 8
 1. Przerażająca studnia.... -  Cykl „Z dziennika” [35] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 5, s. 8
 1. Przestępstwo jest również.... - Cykl „Z dziennika” [39] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 9, s. 8
 1. Rozmowa. - Cykl „Z dziennika” [40] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 10, s. 8
 1. Stanisław Michałowski - przyczynek do biografii duchowej artysty // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 9 (1986), s. 135-148
  * Zawiera list S. Michałowskiego do Z. Żakiewicza.
  Michałowski Stanisław ; Michałowski Stanislaw - korespondencja ;

 1. Statystyka jest bezceremonialna. - Cykl „Z dziennika” [33] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 3, s. 8
 1. Tę historię, jako jedną z wielu.... - Cykl „Z dziennika” [41] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 11, s. 8
 1. W chwilach krańcowego wyczerpania epoki.... - Cykl „Z dziennika” [38] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 8, s. 8
  * Dot. Włodzimierza Sołowjewa.
  Sołowjew Włodzimierz ;

 1. W końcu grudnia przyśnił mi się.... - Cykl „Z dziennika” [34] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 4, s. 8
 1. Wszystko tu jest wyostrzone. - Cykl „Z dziennika” [49] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 22, s. 8
  * Dot. Kaszub.
  Kaszuby ;

 1. Śmierć może interesować nas.... - Cykl „Z dziennika” [50] // Gwiazda Morza. - 1986, nr 23, s. 8
 1. Święty ogień // Pomerania. - 1986, nr 5 ; nr 6 ; nr 7, s.22-23 ; s. 26-29 ; s. 24-28
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Życie po życiu. - Z dziennika mojego N. N // Królowa Apostołów. - 1986, nr 11, s. 16-18
 1. Anielskie pióro // Pomerania. - 1987, nr 6, s. 24-25
  * Fragm. książki „Ciotuleńka”.

 1. Cóż młodość wie o sobie.... - Cykl „Z dziennika” [60] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 7, s. 8
 1. Czas mija z oszałamiającą szybkością.... - Cykl „Z dziennika” [69] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 25, s. 8
 1. Czy Kaszuby są Kresami? : parę uwag na temat Kresów i Kresowości  // Pomerania. - 1987, nr 10, s. 4-8
  Nawiąz.: Skutnik Tadeusz: Od kresów do kresów : XVII Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Wdzydzkie // Pomerania. – 1987, nr 12, s. 18-19.
  * Tekst wystąpienia na XVII Kaszubsko-Pomorskich Spotkaniach Wdzydzkich, 25-26.09.1987.
  Kresy ; Kaszuby ;

 1. Czym dla człowieka jest czas?. - Cykl "Z dziennika" [54] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 1, s. 8
 1. Człowiek otwarty wobec życia.... - Cykl „Z dziennika” [61] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 8, s. 8
 1. Josif Brodski laureatem Nagrody Nobla.... - Cykl „Z dziennika” [70] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 26, s. 8
  Brodski Josif ;

 1. Meta-historia // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 3-4, 6
  * Dot. wizyty papieża Jana Pawła II w Gdańsku.
  * Także w zmienionej wersji pt. „Stopa słowiańskiego papieża...” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.
  Jan Paweł II ; Gdańsk - wizyta Jana Pawła II ;

 1. Mój N. N. w tym gorącym czasie.... - Cykl „Z dziennika” [65] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 18, s. 8
 1. Na ustach w pamięci i w sercu.... - Cykl „Z dziennika” [66] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 19, s. 8
 1. Opowiada mój N. N..... - Cykl „Z dziennika” [58] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 5, s. 8
  * Dot. kościoła NMP w Gdańsku i uroczystości ogłoszenia Bazyliki Mariackiej kościołem współkatedralnym, 2.02.1987 r.
  Gdańsk - Bazylika Mariacka ;

 1. Ostatnio w pewnym gronie.... - Cykl „Z dziennika” [62] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 9, s. 8
 1. Postój na rozstajach // Powściągliwość i Praca. - 1987, nr 6-7, s. 20-III
  * Fragm. powieści.

 1. Przeczytawszy uważnie historię... ; Często piszesz o Miłosierdziu Bożym.... - Cykl „Z dziennika” [59] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 6, s. 8
 1. Przepastne przestrzenie.... - Cykl „Z dziennika” [55] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 2, s. 8
 1. Spod przymrużonych powiek.... - Cykl „Z dziennika” [68] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 24, s. 8
  * Dot. Tatr.
  Tatry - szkice ;

 1. Spotkałem ją przed wejściem.... - Cykl „Z dziennika” [67] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 23, s. 8
 1. Tajemniczy żywot ptaków ; Parę gawronów trzyma straż... . - Cykl „Z dziennika” [56] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 3, s. 8
 1. Tam gdzie zazwyczaj.... - Cykl „Z dziennika” [57] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 4, s. 8
 1. Wszystko zaczęło się w Wilnie.... - Cykl „Z dziennika” [64] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 17, s. 8
 1. Za każdym razem.... - Cykl „Z dziennika” [63] // Gwiazda Morza. - 1987, nr 12, s. 8
  * Dot. Jana Pawła II.
  Jan Paweł II ;

 1. Był to moment szczególny.... - Cykl „Z dziennika” [76] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 10, s. 8
  Dot. cierpienia z powodu grzechu.
  Cierpienie - teologia - katolicyzm - szkice ; Grzech - teologia - katolicyzm - szkice ;

 1. Czy wileński klasztorek siostry Faustyny ocalał?. - Fot. // Tygodnik Powszechny. - 1988, nr 43
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej i klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Wilnie.
  Faustyna Kowalska, św. ; Wilno - klasztor Sióstr Miłosierdzia ;

 1. Czy świętość jest możliwa.... - Cykl „Z dziennika” [82] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 18, s. 8
  * Dot. świętości oraz „Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. - Dzienniczek ; Świętość - szkice ;

 1. Dusza świata. - Cykl „Stegną” [8] // Pomerania. - 1988, nr 9, s. 9
  * Także pt. "Za wielka wodą siadało słońce..." w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. Gdy w Moskwie i Zagorsku.... - Cykl „Z dziennika” [80] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 16, s. 8
  * Dot. Rosji i Rosjan, m.in. religijności Rosjan.
  Rosja - stereotyp - szkice ; Rosja - religia - szkice ;

 1. Kaszuby i Wileńszczyzna. - Cykl „Stegną” [6] // Pomerania. - 1988, nr 6, s. 39
  * Także pt. "Czy na Kaszubach mogą zdarzać się cuda?" w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.

 1. Kresy - między łacińskim a bizantyjskim // W drodze. - 1988, nr 8, s. 42-46
  Kresy ;

 1. Mała pełnia. - Cykl „Stegną” [9] // Pomerania. - 1988, nr 10, s. 32
  * Także pt. "Nad jeziorem Lubygość..." w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. Moskwa. Dzień powszedni. Wrześniowe popołudnie.... - Cykl „Z dziennika” [84] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 24, s. 8
  * Dot. Mszy św. w kościele św. Ludwika w Moskwie oraz zależności cerkwi i kościoła w ZSRR od państwa.
  Rosja - religia - szkice ; Moskwa - kościół św. Ludwika - szkice ; Rosja - cerkiew a państwo - szkice ;

 1. Na Kremlu.... - Cykl „Z dziennika” [85] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 26, s. 8
  * Dot. m.in. kremlowskich cerkwi.
  Moskwa - Kreml - szkice ;

 1. Notatnik Anny Kamieńskiej.... - Cykl „Z dziennika” [71] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 2, s. 8
  * Dot. Anny Kamieńskiej.
  Kamieńska Anna ;

 1. O Sławomirze Worotyńskim : 1942-1983 // Litteraria. - 1988, s. 98-100
  Worotyński Sławomir ;

 1. O Sławomirze Worotyńskim : 1942-1983 // Litteraria. - 1988, s. 98-100
  Worotyński Sławomir ;

 1. Oglądając późny dziennik telewizyjny.... - Cykl „Z dziennika” [74] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 7, s. 8
  * Dot. m.in. lat II wojny w Mołodecznie.
  Mołodeczno ;

 1. Oto rośnie nasza Polska.... - Cykl „Z dziennika” [73] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 6, s. 8
  * Dot. m.in. książki Pawła Huelle „Weiser Dawidek”.
  Huelle Paweł - twórczość - opracowania - Weiser Dawidek ;

 1. Stecki i stegny. - Cykl „Stegną” [1] // Pomerania. - 1988, nr 1, s. 17
  * Także pt. „Ile było ścieżek w mym życiu” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.

 1. Stolemy i dżdżownice. - Cykl „Stegną” [3] // Pomerania. - 1988,  nr 3, s. 8
  * Także pt. "Wciąż tkwię pamięcią w tym urokliwym..." w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.

 1. Tęga, nieładna kobieta... ; Gdzieś w małej osadzie... ; „Nie” – to pierwotny akt.... - Cykl „Z dziennika” [81] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 17, s. 8
  * M.in. uwagi nt.: "Sprzeciw wobec rzeczywistości jako forma istnienia diabła".
  Bunt - szkice ; Diabeł - szkice ;

 1. W parafii „Opatrzności Bożej” na Zaspie.... - Cykl „Z dziennika” [77] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 11, s. 8
  * Dot. „wieczoru wileńskiego” w parafii Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie i prelekcji doc. dr. Jana Malinowskiego nt. Ostrej Bramy i MB Ostrobramskiej.
  Gdańsk - Zaspa - parafia Opatrzności Bożej ; Malinowski Jan ; Wilno - Ostra Brama ;

 1. W pierwszej dekadzie maja.... - Cykl „Z dziennika” [78] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 13, s. 8
  * Obraz Polski w maju 1988 r., w okresie strajków w Gdańsku, na podstawie wrażeń z podróży do Łodzi, Skierniewic i Warszawy.
  Polska - historia - 1988 ; Strajki - Polska - 1988 ;

 1. Wileńskie powroty. - Cykl „Stegną” [4] //  Pomerania. - 1988, nr 4, s. 26
  * Także w zmienionej wersji pt. "Po świętach Bożego Narodzenia..." w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.

 1. Wiosna tego roku wybuchła gwałtownie... - Cykl „Z dziennika” [79] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 14, s. 8
  * Dot. m.in. zbrodni niemieckich w Piaśnicy we wrześniu 1939 r.
  Piaśnica - historia - 1939 ;

 1. Wszystko co istnieje.... - Cykl „Z dziennika” [83] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 20, s. 8
  * Dot. osobowości Boga.
  Bóg - teologia - szkice ;

 1. Właściwie to powinienem się cieszyć.... - Cykl „Z dziennika” [75] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 8, s. 8
  * Dot opublikowanych ostatnio przez Z. Żakiewicza książek: „Latarnia dziadka Utopka”, Ciotuleńka”, „Opowieść o wiernym pająku” oraz aktualnej sytuacji na rynku wydawniczym.
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - opracowania - Ciotuleńka ; Żakiewicz Zbigniew - twórczość - opracowania - Opowieść o wiernym pająku ; Żakiewicz Zbigniew - twórczość - opracowania - Latarnia dziadka Utopka ;

 1. Właśnie powróciłem z Wilna.... - Cykl „Z dziennika” [72] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 4, s. 8
  * Dot. Polaków mieszkających obecnie w Wilnie.
  Wilno ;

 1. Znaki miejsca. - Cykl „Stegną” [2] // Pomerania. - 1988, nr 2, s. 21
 1. Łabędzie. - Cykl „Stegną” [5] // Pomerania. - 1988, nr 5, s. 29
  * Także pt. "Nie gryf, stwór mityczny..." w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.

 1. Śmigielski - Igielski. - Cykl „Stegną” [7] // Pomerania. - 1988, nr 7-8, s. 45
  * Dot. m.in. powieści „Dolina Hortensji”.
  Żakiewicz Zbigniew - Dolina Hortensji ;

 1. Adam Chmielowski zanim stał się.... - Cykl „Z dziennika” [96] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 25, s. 12
 1. I będzie mi szumiało w głowie... - Cykl „Stegną” [12] // Pomerania. - 1989, nr 5, s. 41
  * Także pt. „W tę dziwną wiosenną zimę...” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. Kiedyś sądziłem, że świętość... ; A ja tymczasem przeżywam.... - Cykl „Z dziennika” [88] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 7, s. 8
 1. Krzyż Chrystusowy. - Cykl „Z dziennika” [91] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 15, s. 8
 1. Leopold Buczkowski. - Cykl „Stegną” [14] // Pomerania. - 1989, nr 10, s. 10
  * Także pt. „Chciałem napisać o Leopoldzie Buczkowskim...” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. Opowieści wigilijne. - Cykl „Z dziennika” [97] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 26-27, s. 24
 1. Po ośmiu latach zebrała się.... - Cykl „Z dziennika” [90] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 13, s. 8
 1. Przeczytałem w "Tygodniku Powszechnym". - Cykl „Z dziennika” [92] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 17, s. 8
  * Dot. Czesława Klimuszki.
  Klimuszko Czesław - szkice ;

 1. Przeglądam kartki maszynopisu. - Cykl „Z dziennika” [87] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 6, s. 8
 1. Sławomir Worotyński // Autograf. - 1989, nr 6-8, s. 43
  Worotyński Sławomir ;

 1. Tajemnica Północy. - Cykl „Stegną” [11] // Pomerania. - 1989, nr 4, s. 35
  * Także pt. „Ciemności i nieprzeniknione mroki...” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. W czasie Zjazdu „Solidarności”. - Cykl „Z dziennika” [89] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 11, s. 8
 1. W tych brzemiennych dniach.... - Cykl „Z dziennika” [94] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 21, s. 12
 1. Wertując swoje notatki.... - Cykl „Z dziennika” [86] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 5, s. 8
 1. Węzły życia. - Cykl „Stegną” [16] // Pomerania. - 1989, nr 12, s. 15
 1. Wielka niewiadoma. - Cykl „Stegną” [10] // Pomerania. - 1989, nr 2, s. 29-30
  * Dot. sytuacji w Rosji.
  Rosja - polityka - 1989 - szkice ;

 1. Wilcze jary :  [fragment powieści] // Autograf. - 1989, nr 6/8, s. 17-28
  * Fragment powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Wrześniowa rocznica. - Cykl „Stegną” [15] // Pomerania. - 1989, nr 11, s. 26
 1. Zadyma. - Cykl „Stegną” [13] // Pomerania. - 1989, nr 6, s. 32
  * Także pt. „W «Słownku języka polskiego»...” w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk 1996.

 1. Znów jak w latach.... - Cykl „Z dziennika” [93] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 19, s. 12
 1. Zwróciła się do mnie.... - Cykl „Z dziennika” [95] // Gwiazda Morza. - 1989, nr 23, s. 12
 1. Czesław Miłosz wzdychał w jednym.... - Cykl „Z dziennika” [102] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 7, s. 12
  * Dot. książki Szołem Alejchema „Z jarmarku”, Wrocław, 1989.
  Alejchem Szołem - opracowania - Z jarmarku ;

 1. Czytam w Encyklopedii PWN.... - Cykl „Z dziennika” [107] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 13, s. 12
 1. Jest taki dzień.... - Cykl „Z dziennika” [116] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 22, s. 12
  * Dot. m.in. jesiennych przelotów ptaków.

 1. Kim byłbym i czym byłbym.... - Cykl „Z dziennika” [109] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 15, s. 12
  * Wspomnienie o czytaniu książek w dzieciństwie.

 1. Leży przede mną malutka książeczka.... - Cykl „Z dziennika” [113] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 19, s. 12
  * Dot. książki A. Jurewicza „Lida”, Białystok, 1990.
  Jurewicz Aleksander - twórczość - opracowania - Lida ;

 1. Malutkie ptaszki, szczupłe, zwinne.... - Cykl „Z dziennika” [104] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 9, s. 12
  * Rozważania o tajemnicy śmierci.
  Śmierć - rozmyślania religijne ;

 1. Mieszka we mnie Polak i Tatar.... - Cykl „Z dziennika” [118] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 24, s. 12
  * Dot. tomu poezji Selima Chazbijewicza „Mistyka tatarskich Kresów”, Białystok, 1990.
  Chazbijewicz Selim - twórczość - opracowania - Mistyka tatarskich Kresów ;

 1. Minęło równe dziesięć lat.... - Cykl „Z dziennika” [111] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 17, s. 12
  * Dot. aktualnej sytuacji w polskim życiu politycznym i podziałów w obozie solidarnościowym.
  Polska - polityka wewnętrzna - 1990 ;

 1. My, rocznik trzydziesty. - Cykl „Stegną” [17] // Pomerania. - 1990, nr 1, s. 24
 1. Nie licząc krótkich wypadów.... - Cykl „Z dziennika” [108] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 14, s. 12
  * Dot. m.in. pobytu na wsi kaszubskiej w dniu Bożego Ciała.
  Kaszuby ;

 1. Od ciosu zadanego siekierą.... - Cykl „Z dziennika” [114] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 20, s. 12
  * Dot. Aleksandra Mienia, rosyjskiego duchownego.
  Mień Aleksander ;

 1. Okres przedświąteczny w tym roku.... - Cykl „Z dziennika” [119] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 25/26
  * Dot. sytuacji w Polsce przed II turą wyborów prezydenckich.
  Polska - polityka społeczna - 1990 - szkice ;

 1. Po powrocie z Wilna.... - Cykl „Z dziennika” [110] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 16, s. 12
  * Dot. losów obrazu Miłosierdzia Bożego (Jezu, ufam Tobie) Eugeniusza Kazimierowskiego.
  Miłosierdzie Boże - ikonografia - szkice ; Kazimierowski Eugeniusz - twórczość - szkice ; Jezu ufam Tobie - obraz - szkice ;

 1. Przed dziesięciu laty.... - Cykl „Z dziennika” [112] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 18, s. 12
  * Dot. zachowań Polaków w sierpniu 1980 i w 1990.
  Społeczeństwo - Polska - 1980 ; Społeczeństwo - Polska - 1990 ;

 1. Stała się rzecz na miarę mojego życia.... - Cykl „Z dziennika” [100] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 4, s. 12
  * Dot. wpływu PRL-u na obecny stan świadomości i postawy Polaków.
  Świadomość społeczna - Polska - szkice ; Postawy - socjologia - Polska - szkice ; Społeczeństwo - Polska - szkice ;

 1. Sławomir Worotyński poeta polskiego losu // Znad Wilii. - 1990, nr 16, s. 4-5
  Worotyński Sławomir ;

 1. Sławomir Worotyński: poeta polskiego losu // Odra. - 1990, nr 6, s. 31-36
  Worotyński Sławomir ;

 1. W piękne wiosenne dni.... -  Cykl „Z dziennika” [105] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 10, s. 12
  * Dot. spotkania polskich i rosyjskich pisarzy w Radziejowicach, wiosna 1990 r.
  Literaci - Polska - zjazdy i konferencje ; Literaci - Rosja - zjazdy i konferencje ;

 1. W tych dramatycznych tygodniach dla Litwy.... - Cykl „Z dziennika” [106] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 12, s. 12
  * Dot. Ostrej Bramy w Wilnie i Matki Boskiej Ostrobramskiej.
  Wilno - Ostra Brama ; Wilno - Matka Boska Ostrobramska - obraz ;

 1. Wciąż powraca do nas kwestia żydowska.... - Cykl „Z dziennika” [99] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 3, s. 12
  Dot. Żydów polskich.
  Żydzi - historia - Polska ;

 1. Wiemy, że nasza wielka mistyczka.... - Cykl „Z dziennika” [103] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 8, s. 12
  * Dot. kultu s. Faustyny Kowalskiej ; także o obrazie Miłosierdzia Bożego namalowanym przez E. Kazimirowskiego.
  Faustyna Kowalska, św. ; Kazimirowski E. - obraz Miłosierdzia Bożego ;

 1. Z podziwem i wzruszeniem.... - Cykl „Z dziennika” [101] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 5, s. 12
  * Dot. Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Sopocie.
  Sopot - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta ;

 1. Zakopane wyjątkowo nam się nie udało.... - Cykl „Z dziennika” [115] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 21, s. 12
  * Dot. pobytu w Zakopanem.
  Zakopane - szkice ;

 1. Zawsze byłem przejęty tajemnicą czasu.... - Cykl „Z dziennika” [98] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 2, s. 12
  * Rozważania nt. czasu.
  Czas - teologia - szkice ;

 1. Życie, podobnie jak śmierć.... - Cykl „Z dziennika” [117] // Gwiazda Morza. - 1990, nr 23, s. 12
  * Dot. m.in. aborcji.
  Aborcja - szkice ;

 1. Coroczny wyjazd, choćby na parę dni.... - Cykl „Z dziennika” [132] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 14, s. 12
  * Dot. pobytu na Kaszubach.
  Kaszuby - szkice ;

 1. Cóż za ciężkie dni.... - Cykl „Z dziennika” [122] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 3, s. 12
 1. Dialogi karmelitanek” Bernanosa... ; Właśnie skończyłem lekturę.... - Cykl „Z dziennika” [133] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 15, s. 12
  * Dot. inscenizacji „Dialogów karmelitanek” G. Bernanosa w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku ; także o książce I. Basheviasa Singera „Miłość i wygnanie”, Wrocław.
  Bernanos Georges - twórczość - Dialogi karmelitanek - inscenizacje ; Teatr Wybrzeże - inscenizacje - 1991 ; Singer Bashevias - twórczość - opracowania - Miłość i wygnanie ;

 1. Dziś obchodzimy Boże Narodzenie w kraju wolnym.... - Cykl „Z dziennika” [141] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 25/26, s. 16
  * Wspomnienie wojennych wigilii na Kresach.
  Kresy - historia - 1939-1945 ; Boże Narodzenie - Kresy - 1939-1945 ;

 1. Jak co roku, i znów pewnego październikowego... . - Cykl „Z dziennika” [138] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 22, s. 12
  * Dot. zaangażowania Kościoła w politykę.
  Kościół a państwo - Polska - 1991 - szkice ;

 1. Jurewiczowska wycieczka do Lidy // Przegląd Polityczny. - Nr 13 (1991), s. 55
 1. Każdy człowiek ma trzy skóry.... - Cykl „Z dziennika” [140] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 24, s. 12
  * Dot. ludzi bezdomnych.
  Bezdomność - Polska - 1991 - szkice ;

 1. Kościoły Wołynia, Podola, Wileńszczyzny.... - Cykl „Z dziennika” [121] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 2, s. 12
  * Dot. kresowych kościołów znanych Z. Żakiewiczowi z dzieciństwa i młodości - kościół w Mołodecznie, w Bienicy i w Łosku.
  Kresy - kościoły - szkice ; Mołodeczno - kościół - szkice ; Bienica - kościół - szkice ; Łosk - kościół - szkice ;

 1. Leżą przede mną cztery wielkie albumy.... - Cykl „Z dziennika” [134] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 16, s. 12
  * Dot. Mieczysława Parczyńskiego.
  Parczyński Mieczysław ;

 1. Młode żywe twarze.... - Cykl „Z dziennika” [139] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 23, s. 12
  * Dot. sytuacji w Rosji.
  Rosja - polityka wewnętrzna - 1991 - szkice ; Społeczeństwo - Rosja - 1991 - szkice ;

 1. Nasz Teatr „Wybrzeże” wystąpi 11 lipca.... - Cykl „Z dziennika” [131] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 13, s. 12, 11
  * Dot dramatu Georgesa Bernanosa „Dialogi karmelitanek”.
  Bernanos Georges - twórczość - opracowania - „Dialogi karmelitanek” ;

 1. Nie można przejść obojętnie.... - Cykl „Z dziennika” [129] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 11, s. 16
  * Dot. artykułu Cz. Miłosza „Państwo wyznaniowe?” // Gazeta Wyborcza. – 1991, nr 11/12 oraz sytuacji Kościoła w Polsce.
  Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Państwo wyznaniowe? ; Kościół - Polska - po 1989 - szkice ;

 1. Otrzymałem właśnie list z Kowna. - Cykl „Z dziennika” [124] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 5, s. 12
  * M.in. wspomnienia z pobytu w Kownie w 1988 r.
  Kowno - szkice ;

 1. Pierwsza niedziela po Wielkanocy.... - Cykl „Z dziennika” [125] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 6, s. 12
  * Dot. Święta Miłosierdzia.
  Święto Miłosierdzia - szkice ;

 1. Różne zapiski i notatki.... - Cykl „Z dziennika” [127] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 8, s. 12
 1. Sierpień tego roku.... - Cykl „Z dziennika” [135] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 18, s. 12
  * Dot. sytuacji w Rosji.
  Rosja - polityka wewnętrzna - 1991 - szkice ;

 1. Tyle się zdarzyło od pamiętnego dnia.... - Cykl „Z dziennika” [130] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 12, s. 16, 15
  * Dot. pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
  Jan Paweł II - podróże apostolskie - Polska - szkice ;

 1. Uczucie niewygody, niedopasowania.... - Cykl „Z dziennika” [128] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 10, s. 12
 1. W mająteczku nad Wilią :  [fragment powieści] // Tygodnik Powszechny. - 1991, nr 38, s. 6
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. W Zakopanem zwiedzam budujący się kościół.... - Cykl „Z dziennika” [137] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 20, s. 12
  * Dot. m.in. kościoła p.w. M.B. Fatimskiej w Zakopanem; także o Łagiewnikach.
  Łagiewniki - szkice ; Zakopane - kościół Matki Boskiej Fatimskiej - szkice ;

 1. Wołk-Wołczacki. - Fot. // Tytuł. - 1991, nr 1, s. 98-118
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Z perspektywy całego miesiąca.... - Cykl „Z dziennika” [136] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 19, s. 12
  * Dot. m.in. książki Adama Hlebowicza. Kościół w niewoli. - Warszawa, 1991.
  * Tekst został powtórzony w numerze 21 ze względu na usterki techniczne w części nakładu nr 19.
  Hlebowicz Adam - twórczość - opracowania - Kościół w niewoli ;

 1. Z perspektywy całego miesiąca.... - Cykl „Z dziennika” [136] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 21, s. 12
  * Powtórzony tekst z numeru 19 ze względu na usterki techniczne w części nakładu.

 1. Zaprzysiężenie w Sejmie.... - Cykl „Z dziennika” [120] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 1, s. 12
  * Dot. objęcia prezydentury przez Lecha Wałęsę.
  Wałęsa Lech - szkice ;

 1. Zimowe rozjaśnienia, śnieg, ostrość powietrza.... - Cykl „Z dziennika” [123] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 4, s. 12
 1. Znów powracają przeżycia kresowe.... - Cykl „Z dziennika” [126] // Gwiazda Morza. - 1991, nr 7, s. 12
  * Wspomnienia z 1944 r.
  Kresy - historia - 1944 - pamiętniki polskie ;

 1. Abaczowszczyzna :  [fragment powieści] // Odra. - 1992, nr 6, s. 53-58
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Cóż za wspaniałą rzeczą.... - Cykl „Z dziennika” [152] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 13, s. 12
  * Dot. m.in. satanistów.
  Satanizm - szkice ;

 1. Dziwności tego świata.... - Cykl „Z dziennika” [144] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 4, s. 12
 1. Finlandia widziana z góry to kraina.... - Cykl „Z dziennika” [162] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 24, s. 12
  * Dot. pobytu w Finlandii.
  Finlandia - szkice ;

 1. Gorączkowa pora, nie gorąca.... - Cykl „Z dziennika” [156] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 18, s. 12
 1. Jakże dramatyczna i zawiła jest historia.... - Cykl „Z dziennika” [165] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 27, s. 16
  * Dot. kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrzeszczu.
  Wrzeszcz - kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika - szkice ;

 1. Nie upadajmy na duchu.... - Cykl „Z dziennika” [142] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 1/2, s. 16
  * Dot. Objawień Matki Boskiej w Fatimie, Medjugorje i w Wilnie.
  Objawienia maryjne w Fatimie - szkice ; Objawienia maryjne w Medjugorie - szkice ; Objawienia maryjne w Wilnie - szkice ;

 1. Nieprzypadkowo ani w katolicyzmie.... - Cykl „Z dziennika” [164] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 26, s. 12
  * Dot. roli kobiet w katolicyzmie.
  Kobieta - katolicyzm - szkice ;

 1. Od dawna otrzymuję miesięcznik.... - Cykl „Z dziennika” [143] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 3, s. 12
  * Dot. artykułu Marcina Masnego: Królowa Pokoju // Powściągliwość i Praca, 1992, nr 1.
  Masny Marcin ;

 1. Odebrałem naglący telefon.... - Cykl „Z dziennika” [155] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 17, s. 12
  * Dot. współczesnego Mołodeczna.
  Mołodeczno - szkice ;

 1. Ostatnio czynią mi wyrzuty.... - Cykl „Z dziennika” [157] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 19, s. 12
  * Dot. Wilna.
  Wilno ;

 1. Oto różne myśli, uwagi i notatki.... - Cykl „Z dziennika” [151] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 12, s. 12
 1. Pierwszak :  [fragment powieści] // Opole. - 1992, nr 2/3, s. 38-41
  * Fragm. powieści „Wilio, w głębokościach morza”.

 1. Polska jest wciąż Kresami // Ethos. - 1992, nr 2-3, s. 293-297
  Kresy ;

 1. Przed laty opisałem w Gwieździe Morza.... - Cykl „Z dziennika” [161] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 23, s. 12
  * Dot. Zmarłych.
  Smierć - szkice ;

 1. Rzeczywiście, jak to się stało podczas pamiętnej.... - Cykl „Z dziennika” [157] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 21, s. 12
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. ;

 1. Siedzę i notuję na tarasie.... - Cykl „Z dziennika” [154] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 16, s. 12
  * Dot. pobytu nad j. Sudomie na Kaszubach.
  Kaszuby ; Sudomie jezioro ;

 1. Spojrzeć na naszą biedną Europę.... - Cykl „Z dziennika” [145] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 5, s. 12
  * Dot. m.in. filmu Agnieszki Holand „Europa, Europa”.
  Holand Agnieszka - opracowania - Europa, Europa - film ;

 1. Stoję w dymach, mgłach późnojesiennych... :  [fragment powiewści]. - Cykl „Z dziennika” [146] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 6, s. 12
  * Fragm. powieści „Wilio, w głębokościach morza”, Kraków, 1993.

 1. Tatry są groźne i nieobliczalne.... - Cykl „Z dziennika” [160] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 22, s. 12
  * Dot. m.in. Jana Drzeżdżona i Włodzimierza Wnuka.
  Drzeżdżon Jan ; Wnuk Włodzimierz ;

 1. W ciemnościach nocy, w jasnościach dnia.... - Cykl „Z dziennika” [150] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 11, s. 12
  * Rozważania m.in. o nieuchronności przemijania ; także o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.
  Polska - polityka wewnętrzna - 1992 - szkice ; Czas - filozofia - szkice ;

 1. W Mechowej, na skraju Puszczy Darlżubskiej. - Cykl „Z dziennika” [158] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 20, s. 12
  * Dot. Jana Drzeżdżona.
  Drzeżdżon Jan ;

 1. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci.... -  Cykl „Z dziennika” [147] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 7, s. 12
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Kowalska Faustyna ;

 1. W sam szczyt jesieni.... - Cykl „Z dziennika” [163] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 25, s. 12
  * Dot. podróży przez Mazury do Suwałk ; niewielki fragment poświęcony książce Stanisława Filipowicza „Zamiast antyfony”, Gdańsk, 1992.
  Filipowicz Stanisław - twórczość - opracowania - Zamiast Antyfony ;Mazury - szkice ; Suwałki - szkice ;

 1. Widziałem podczas majowej podróży trzy szacowne.... - Cykl „Z dziennika” [153] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 14, s. 12
  * Dot. średniowiecznych katedr francuskich.
  Architektura sakralna - Francja - szkice ;

 1. Wilio, w głębokościach morza :  [fragment powieści] // Opole. - 1992, nr 2-3, s. 38-41
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Wiosenne zmęczenie, uczucie osłabienia.... - Cykl „Z dziennika” [149] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 10, s. 12
  * Dot. m.in. L. Wałęsy.
  Wałęsa Lech - szkice ;

 1. Wołk-Wołczacki :  [fragment powieści] // Literatura. - 1992, nr 6, s. 44-48
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Z Teatrem "Wybrzeże" w Lyonie // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 143, dod. Gazeta Morska, nr 167, s. IV
  Teatr Wybrzeże - 1992 ;

 1. Z upływem lat, kiedy wskazówka.... - Cykl „Z dziennika” [148] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 8/9, s. 16
  * Dot. Wielkanocy.
  Wielkanoc - szkice ;

 1. Cmentarze dzielą losy ludów.... - Cykl „Z dziennika” [186] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 22, s. 12
  * Dot. cmentarzy na Wileńszczyźnie.
  Kresy Wschodnie - cmentarze - historia - od 1945 - szkice ; ;

 1. Czas miłości miłosiernej : z dziennika mojego N.N. // Nasza Rodzina (Paryż). - 1993, nr 3, s. 12-14
 1. Dojrzała cnota doprowadza.... - Cykl „Z dziennika” [176] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 12, s. 12
  Przyroda - katolicyzm - szkice ;

 1. Dramatyczna, pełna napięć historia.... - Cykl „Z dziennika” [171] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 6, s. 12
  * Dot. aktualnej sytuacji w Polsce.

 1. Gdy otwieram następną kartę tego.... - Cykl „Z dziennika” [182] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 18, s. 12
  * Dot. sytuacji politycznej w Polsce przed wyborami 19.09.1993.
  Polska - polityka wewnętrzna - 1993 - szkice ;

 1. Jak wiesz jestem namiętnym podglądaczem.... - Cykl „Z dziennika” [178] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 14, s. 12
  * Dot. wizyty królowej Danii Małgorzaty II w Gdańsku.
  Małgorzata II królowa Danii ;

 1. Jerzy Turowicz ukończył osiemdziesiąt lat.... - Cykl „Z dziennika” [166] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 1, s. 12, 11
  * Dot. Jerzego Turowicza i Tygodnika Powszechnego.
  Turowicz Jerzy ; Tygodnik Powszechny ;

 1. Mija właśnie ćwierć wieku.... - Cykl „Z dziennika” [169] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 4, s. 12
  * Fragm. książki "Gorycz i sól morza". - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Wjazd”).

 1. Nie ma nic bardziej frapującego.... - Cykl „Z dziennika” [167] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 2, s. 12
  * Dot. telewizyjnych filmów przyrodniczych.

 1. Odnaleźć siebie, potwierdzić swoją tożsamość.... - Cykl „Z dziennika” [177] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 13, s. 12
  * Dot. m.in. nadania G. Grassowi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Gdański; także o wystawie poświęconej J. Afanasjewowi w Pałacu Opatów w Oliwie.
  Afanasjew Jerzy - wystawy ; Gdańsk - kultura ; Gdańsk - Oliwa - Pałac Opatów - wystawy ;

 1. Podziwiam niezmordowaną pracowitość, wytrwałość.... - Cykl „Z dziennika” [183] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 19, s. 12
  * Dot. książki: Hlebowicz Adam. Katolicyzm w państwie sowieckim, lata 1944-1992. - Gdańsk, 1993.
  Hlebowicz Adam - twórczość - opracowania -Katolicyzm w państwie sowieckim, lata 1944-1992 ;

 1. Przez miasto przewalały się.... - Cykl „Z dziennika” [168] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 3, s. 12
  * Dot. Żywiołów Natury.

 1. Przeżyliśmy wielkie chwile.... - Cykl „Z dziennika” [174] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 9, s. 12
  * Dot. beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. ;

 1. Razem ze swym ludem z Kresów Wschodnich.... - Cykl „Z dziennika” [184] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 20, s. 12
  * Dot. świętych obrazów przywiezionych do Gdańska z Kresów Wschodnich.
  Malarstwo sakralne - Polska ; Kresy Wschodnie - malarstwo sakralne - historia - szkice ; Gdańsk - sztuka - zabytki ;

 1. Stało się to, czego się obawiałem.... - Cykl „Z dziennika” [175] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 11, s. 12
  * Dot. związków człowieka ze zwierzętami domowymi.
  Ludzie a zwierzęta - katolicyzm ;

 1. Tajemnica śmierci przysłoniła postać.... - Cykl „Z dziennika” [187] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 23, s. 12
  * Dot. Jędrzeja Smulkowskiego, fizyka.
  Smulkowski Jędrzej ;

 1. Ukryte plany Boże.... - Cykl „Z dziennika” [181] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 17, s. 12
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej i pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę w 1993.
  Faustyna Kowalska, św. - szkice ; Jan Paweł II - podróże apostolskie - Litwa - szkice ;

 1. W ciągu jednego tygodnia.... - Cykl „Z dziennika” [185] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 21, s. 12
  * Dot. pamięci Jędrzeja Smulkowskiego i Zofii Korzon-Lubienieckiej. Zawiera także fragment powieści „Gorycz i sól morza”.
  Smulkowski Jędrzej ; Korzon-Lubieniecka Zofia ;

 1. W niedzielę przewodnią (pierwszą po Wielkanocy).... - Cykl „Z dziennika” [172] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 7, s. 16
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. ;

 1. W okresie świąt Bożego Narodzenia.... - Cykl „Z dziennika” [189] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 25/26, s. 16
  * Dot. Wigilii i sylwestra spędzonych w Moskwie w 1964 r.
  Boże Narodzenie - ZSRR - 1964 - pamiętniki ; Nowy Rok - ZSRR - 1964 - pamiętniki ;

 1. Wilio, w głębokościach morza :  [fragm. powieści] // Regiony. - 1993, nr 1, s. 44-71
  * Fragm. powieści "Wilio, w głębokościach morza".

 1. Właśnie wróciliśmy z rowerowej pielgrzymki.... - Cykl „Z dziennika” [188] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 24, s. 12
  * Dot. Gwiazdy Morza.
  Gwiazda Morza, czasopismo ;

 1. Z przepastnych głębin miłosierdzia.... - Cykl „Z dziennika mego N. N.”  // W drodze. - 1993, nr 12, s. 20-26
 1. Zanurzyłem się w Kaszuby.... - Cykl „Z dziennika” [179] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 15, s. 12
  * Dot. Kaszub.
  Kaszuby - szkice ;

 1. Zdawało się, że w czasie.... - Cykl „Z dziennika” [170] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 5, s. 12
  * Dot. wojny w Jugosławii.
  Wojna 1991 jugosłowiańska ;

 1. Znajomy młody kapłan.... - Cykl „Z dziennika” [173] // Gwiazda Morza. - 1993, nr 8, s. 12
  * Dot. m.in. Odyseusza ; człowiek starożytny wobec bogów a chrześcijanin wobec Boga.

 1. Łódź lat tuż powojennych.... - Cykl „Z dziennika” [180] // Gwiazda Morza. - 1993,  nr 16, s. 12
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Łodzi w latach 1946-1949 i łódzkiej chorągwi ZHP w tym okresie.
  Łódź - Związek Harcerstwa Polskiego - 1946-1949 - pamiętniki ; Związek Harcerstwa Polskiego - 1946-1949 - pamiętniki ;

 1. Anioły i czerwone gwiazdy : ze wspomnień świątecznych // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 298, s. 3
 1. Brzegiem, morzem... (Pawłowi Huellemu) :  [fragment powieści] // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 3, s. 8
  * Fragment powieści "Gorycz i sól morza".
  Huelle Paweł - kult ;

 1. Ciągłość życia i jego gwałtowny... (Moim dzieciom dedykuję). - Cykl „Z dziennika” [190] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 1, s. 16
  * Dot. ciągłości i upływu czasu.

 1. Czym jest Pierwsza Komunia Święta?.... - Cykl „Z dziennika” [201] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 12, s. 20
  * Dot. Pierwszej Komunii Św.
  Komunia - szkice ;

 1. Dziwna to jest okolica.... - Cykl „Z dziennika” [206] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 18, s. 20
  * Fragm. książki „Gorycz i sól morza”, Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Taki nasz los”).

 1. I znów, jak co roku.... - Cykl „Z dziennika” [202] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 13, s. 20
  * Dot. pobytu nad j. Sudomie na Kaszubach.
  Sudomie, jezioro - szkice ;

 1. Im dłużej obcuję z „Dzienniczkiem”.... - Cykl „Z dziennika” [199] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 10, s. 21
  * Dot. „Dzienniczka” błogosławionej s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska, św. - szkice ;

 1. Jak wiadomo, mamy dziś.... - Cykl „Z dziennika” [209] // Gwiazda Morza. - 1994, 21, s. 20
  * Fragm. książki „Gorycz i sól morza”, Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Taki nasz los”).

 1. Jest wieczór gdzieś pod Zelistrzewem. - Cykl „Z dziennika” [204] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 16, s. 20
  * Dot. m.in. przeżyć kosmonautów w Kosmosie.

 1. Klucze do imperialnej wielkości Rosji.... - Cykl „Z dziennika” [198] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 9, s. 21
  * Dot. Ukrainy.
  Ukraina - szkice ;

 1. Kresy, których już nie ma :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dönhoff Marion. Dzieciństwo w Prusach Wschodnich, Berlin, 1993 oraz pracy: Krockow Christian von. Myśląc o Prusach, Warszawa, 1993 // Przegląd Polityczny. - Nr 24 (1994), s. 144-148
  Dönhoff Marion - twórczość - opracowania - Dzieciństwo w Prusach Wschodnich ; Krockow Christian von - twórczość - opracowania -Myśląc o Prusach ;

 1. Kultura ma prawie pięćdziesiąt lat :  [recenzja]. - Rec. pracy: Chruślińska Iza. Była raz Kultura : rozmowy z Zofią Hertz, Warszawa, 1994  // Przegląd Polityczny. - Nr 26 (1994), s. 96-98
  Chruślińska Iza - twórczość - opracowania - Była raz Kultura ;

 1. Mniej więcej w tej samej epoce.... - Cykl „Z dziennika” [212] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 24, s. 20
  * Dot. Krainy Umarłych u Homera.
  * Sprostowanie autora w: Gwiazda Morza. – 1994, nr 26, s. 22.
  Homer ;

 1. Niejako spontanicznie nazwałem.... - Cykl „Z dziennika” [195] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 6, s. 22
  * Dot. Zbigniewa Bieńkowskiego.
  Bieńkowski Zbigniew ;

 1. Od paru już niedziel.... - Cykl „Z dziennika” [194] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 5, s. 22
  * Dot. Szatana.
  Szatan - szkice ;

 1. Od październikowego pogrzebu.... - Cykl „Z dziennika” [193] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 4, s. 22
  * Dot. Zofii Korzon-Lubienieckiej.
  Korzon-Lubieniecka Zofia ; Lubieniecka Zofia Korzon ;

 1. Podczas pierwszego pobytu.... - Cykl „Z dziennika” [197] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 8, s. 20
  * Dot. pobytu w Mińsku w 1969 r.
  Mińsk - szkice ;

 1. Późnym wieczorem mój N.N. .... - Cykl „Z dziennika” [200] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 11, s. 20-21
  * Dot. odwiedzin Opola w 1994 r.
  Opole - szkice ;

 1. Rzecz prawie nieprawdopodobna.... - Cykl „Z dziennika” [210] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 22, s. 20
  * Dot. twórczości Teresy Ferenc.
  Ferenc Teresa ;

 1. Szum drzew targanych chłodnym.... - Cykl „Z dziennika” [203] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 14/15, s. 30-31
  * Dot. Miłosierdzia Bożego.
  Miłosierdzie Boże - szkice ;

 1. Tadeusz Żychiewicz należał.... - Cykl „Z dziennika” [213] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 25, s. 19
  * Dot. Tadeusza Żychiewicza.
  Żychiewicz Tadeusz ;

 1. Trzeba się będzie wynosić.... - Cykl „Z dziennika” [211] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 23, s. 20
  * Dot. Janusza Żernickiego.
  Żernicki Janusz ;

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane // Regiony. - 1994, nr 4, s. 44-72
  * Zawiera: Ile było ścieżek w mym życiu? ; Pierwsze lata spędzone na Kaszubach [dot. Kaszub jako kresów] ; Wciąż tkwię pamięcią...[ dot. m.in. Augustyna Necla] ; Ciemność i nie przeniknione mroki... [dot. m.in. Kaszub] ; „Notatnik” Anny Kamieńskiej... [ dot. „Notatnika” Anny Kamieńskiej] ; W „Słowniku języka polskiego...” ; Nasz Maciek, zaraz po studiach ... ; Pewien stary człowiek... ; Nie gryf - stwór mityczny... [dot. m.in. łabędzi jako symbolu Kaszub] ; Za wielką wodą siadało słońce ; To, co za sprawą przyzwyczajenia... [dot. Kaszub] ; W tę dziwną wiosenna zimę... [dot. Kaszub] ; Spotkałem ją latem przed wejściem... ; Wszystko tu jest wyostrzone... [dot. Kaszub] ; Parę gawronów trzyma straż... ; Siedzę i notuję na tarasie... [dot. pobytu nad j. Sudomie na Kaszubach] ; Oto rośnie nasza gdańska... [dot. "Weisera Dawidka" Pawła Huelle] ; Nad jeziorem Lubygość [dot. Kaszub] ; Wszystkie drogi prowadziły do Wilna [dot. Wilna] ; Po świętach Bożego Narodzenia...[dot. pobytu Z.Ż. w Wilnie w 1987] ; Na ustach, w pamięci i w sercu... ; W sam szczyt jesieni... [dot. podrózy przez Mazury do Suwałk] ; Królowa Danii, Małgorzata II... [dot. pobytu Małgorzaty II w Gdańsku] ; W Mechowej, na skraju Małej Puszczy... [dot. Jana Drzeżdżona] ; Tatry są groźne i nieobliczalne... [dot. m.in. Jana Drzeżdżona i Włodzimierza Wnuka] ; Właśnie wygrzebałem swoje notatki... ; Każdy z nas nosi w sobie pamięć... [dot. obecnego stanu kościołow kresowych związanych z dzieciństwem i młodością Z.Ż.] ; Oglądany spod przymrużonych powiek... [dot. Tatr] ; Ludzie harmonijni, pełni...
  * Także w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996. Większość tekstów była publikowana taże w Gwieździe Morza w cyklu pt. "Z dziennika" lub w Pomeranii w cyklu "Stegną".
  Huelle Paweł - twórczość - opracowania - Weiser Dawidek ; Necel Augustyn ; Kamieńska Anna - twórczość - opracowania - Notatnik ; Tatry - szkice ; Kresy Wschodnie - kościoły - od 1945 - historia - szkice ; Wilno - szkice ; Wnuk Włodzimierz ; Drzeżdżon Jan

 1. Umiłowanie życia i miłość śmierci.... - Cykl „Z dziennika” [205] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 17, s. 20
  * Dot. książek: E. Fromm. Wojna w człowieku. - Warszawa, 1994 i Thomasa Mertona: Posiew kontemplacji.
  Fromm Erich - twórczość - opracowania - Wojna w człowieku ; Merton Thomas - twórczość - opracowania - Posiew kontemplacji ;

 1. W ten piękny czas.... - Cykl „Z dziennika” [214] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 26, s. 22
  * Dot. m.in. Pawła Dzianisza ; zawiera także tekst „Desideraty”.
  Dzianisz Paweł ; Desiderata - tekst ;

 1. W ten sierpień dane mi było.... - Cykl „Z dziennika” [207] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 19, s. 20
  * Dot. Nieszawy.
  Nieszawa - szkice ;

 1. Z dziennika // W drodze. - 1994, nr 12, s. 20-26
 1. Z dziennika mego N. N., lata 1988-1990 // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 32, s. 10
  * Zawiera: Postać Chrystusa raz przybliżała się... [rozmyślania religijne] ; "Bóg jako czysty Duch..." [rozmyślania religijne] ; W innym miejscu mój N. N. zapisał... [rozmyślania religijne] ; Na Kremlu jesienią 1988 roku [refleksje dot. pobytu w cerkwiach kremlowskich] ; Muzeum Ikony imienia Rublowa [dot. pobytu Z.Ż. w Muzeum Ikony im. Rublowa w Moskwie] ; Od ciosu zadanego siekierą... [dot. zamordowania Aleksandra Mienia].
  * Także w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk ,1996.
  Moskwa - Muzeum Ikony im. Rublowa - szkice ; Mień Aleksander - szkice ; Rozmyślania religijne - katolicyzm ; Kreml - cerkwie - szkice ;

 1. Za sprawą ostatnich wyborów do Dumy.... - Cykl „Z dziennika” [191] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 2, s. 22
  * Dot. Rosji.

 1. Zastanawiająca była rozmowa.... - Cykl „Z dziennika” [196] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 7, s. 22
  * Dot. m.in. Stanisława Lema.
  Lem Stanisław ;

 1. Zbigniew Jankowski za mojej pamięci.... - Cykl „Z dziennika” [192] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 3, s. 22
  * Dot. twórczości Zbigniewa Jankowskiego.
  Jankowski Zbigniew ;

 1. Ze wschodniego dziennika mego N.N. // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 51/52, s. 9
  * Zawiera: Chciałbym dziś opowiedzieć o wigilii... [dot. wigilii i sylwestra spędzonych przez Z.Ż w Moskwie w 1964 r.] ; Podczas mojego pierwszego pobytu... [dot. pobytu Z.Ż w Mińsku i na Białorusi oraz świadomości współczesnych Białorusinów]; Pogodzenie się z niepodległością Ukrainy... [dot. pobytu Z.Ż na Ukrainie oraz świadomości współczesnych Ukraińców] ; Żal wielki ścisnął moje serce... [dot. rocznicy 17 września 1939 i stosunku współczesnych Rosjan do 17 września] ; Młode, żywe twarze, rozmaitość typów ludzkich... [dot. świadomości współczesnych Rosjan].
  * Tekst "Chciałbym dziś opowiedzieć o wigilii..." pt. "Przypomniała mi się wigilia..." także w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.
  Boże Narodzenie - szkice ; Polska - historia - 17 września 1939 - szkice ; Białoruś - szkice ; Świadomość społeczna - Białoruś - szkice ; Świadomość społeczna - Ukraina - szkice ; Świadomość społeczna - Rosja - szkice ; Ukraina - szkice ; Rosja - szkice ;

 1. Żal wielki ścisnął moje serce.... - Cykl „Z dziennika” [208] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 20, s. 20-21
  * Dot. rocznicy 17 września.
  * W tekście brak jednego zdania zakończenia. Poprawną wersję zamieszczono w nr. 21, s. 20.
  Polska - historia - 17 września 1939 ;

 1. Grupa pisarzy z Trójmiasta.... - Cykl „Z dziennika” [233] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 21, s. 21
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Rybniku.
  Rybnik - szkice ;

 1. I znów podróżuję z moją ciotuleńką.... - Cykl „Z dziennika” [224] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 10, s. 24
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (fragment rozdz. ”Na drugim lądzie”).

 1. Jak bardzo jestem związany.... - Cykl „Z dziennika” [218] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 4, s. 22
  * Dot. m.in. Lecha Wałęsy.
  Wałęsa Lech ;

 1. Jak uchwycić, jak zrozumieć Rosję?. - Rec. pracy: Gumilow Lew. Od Rusi do Rosji : szkice z historii etnicznej, Warszawa, 1995 // Przegląd Polityczny. - Nr 29 (1995), s.115-117
  Gumilow Lew - twórczość - opracowania - Od Rusi do Rosji ;

 1. Jesień przepłynęła w wysokich.... -  Cykl „Z dziennika” [237] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 25, s. 22
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Tatarska chandra”).

 1. Któregoś dnia zawitaliśmy.... - Cykl „Z dziennika” [230] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 18, s. 21
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. ”Na drugim lądzie”).

 1. Lew Tołstoj, wielki rosyjski pisarz.... - Cykl „Z dziennika” [216] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 2, s. 22
  * Dot. Czeczenii.
  Czeczenia - szkice ;

 1. Moje Mołodeczno leżało.... - Cykl „Z dziennika” [232] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 20, s. 24
  * Dot. dnia 17 września 1939 r. w Mołodecznie.
  Mołodeczno - historia - 17 września 1939 - pamiętniki ; Polska - historia - 17 września 1939 - pamiętniki ;

 1. Może to brzmieć nieco dziwnie.... - Cykl „Z dziennika” [238] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 26, s. 30
  * Dot. wyborów prezydenckich w Polsce i Lecha Wałęsy.
  Wałęsa Lech ; Wybory prezydenckie - Polska - 1995 - szkice ;

 1. Na drugim lądzie :  [fragm. powieśći] / il. Marian Murawski. - Fot. // Sycyna. - 1995, nr 24, s. 8
  * Fragm. powieści „Gorycz i sól morza".
  * Datowane: Gdańsk, 1995 r.
  * Pod tekstem: Opowieść z cyklu "Moja ciotuleńka”.
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (fragm. rozdz. „Na drugim lądzie”).

 1. Nie wiem, czy jest w dobrym.... - Cykl „Z dziennika” [227] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 13, s. 22
  * Zawiera m.in. fragment listu Sokrata Janowicza do Z. Żakiewicza dot. Białorusi i Polski ; dot. także poczucia winy Białorusinów, Polaków i Rosjan oraz stosunku Rosjan (i Sołżenicyna) do zbrodni katyńskiej.
  Białoruś a Polska - szkice ; Janowicz Sokrat ; Sołżenicyn Aleksander a Polska - szkice ; Rosja a Polska - szkice ; Katyń - szkice ;

 1. Niepokojąca tajemnica czasu.... - Cykl „Z dziennika” [215] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 1, s. 22
 1. Pierwsze zetknięcie się z Europą Zachodnią.... - Cykl „Z dziennika” [229] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 16/17, s. 46
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Czechach w 1956 r.
  Czechosławacja - 1956 - szkice ;

 1. Powrót do miasta O. // Kalendarz Opolski. - 1995, s. 91-93
 1. Prawda zdawałoby się oczywista.... - Cykl „Z dziennika” [217] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 3, s. 22
  * Dot. m.in. błogosławionej Marii z Agredy i jej dzieła „Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej”. – Warszawa : Michalineum, 1993.
  Maria z Agredy, bł. - Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej ;

 1. Prorok rosyjskiej rewolucji. - Rec. pracy: Custine Astolphe. Rosja w roku 1839, Warszawa, 1995  // Przegląd Polityczny. - Nr 27/28 (1995), s. 117-120
  Custine Astolphe - twórczość - opracowania Rosja w roku 1839 ;

 1. Przed laty, gdy Lech Wałęsa.... - Cykl „Z dziennika” [234] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 22, s. 22
  * Dot. Lecha Wałęsy.
  Wałęsa Lech - szkice ;

 1. Przed ponad dziesięciu laty.... - Cykl „Z dziennika” [236] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 24, s. 22
  * Omówienie dyskusji (z udziałem Z. Żakiewicza, P. Huellego, D. Tuska, W. Dudy) dot. Gdańska, zamieszczonej w Przeglądzie Politycznym. – Nr 29 (1995).

 1. Swe piękne w prostocie.... - Cykl „Z dziennika” [231] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 19, s. 22
  * Wspomnienie dot. pierwszych lat szkolnych Z.Ż ; także o „poemach” z cyklu „Świat” Cz. Miłosza.
  Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Świat ;

 1. To samobójstwo, to wyrok śmierci.... - Cykl „Z dziennika” [225] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 11, s. 23
  * Dot. Białorusi.
  Białoruś - szkice ;

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane // Tytuł. - 1995, nr 2, s. 63-78
  * Fragm. książki „Ujrzane, w czasie zatrzymane”.

 1. Upalne lato 1962 roku!. - Cykl „Z dziennika” [221] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 7, s. 22
  * Dot. książki Aleksandra Jurewicza „Pan Bóg nie słyszy głuchych”, Gdańsk, 1995.
  Jurewicz Aleksander - twórczość - opracowania - Pan Bóg nie słyszy głuchych ;

 1. Uroczyska Kaszub, pustkowia porosłe wrzosem.... - Cykl „Z dziennika” [228] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 14/15, s. 46-47
  Dot. pobytu w okolicach Bytowa.
  Kaszuby - szkice ;

 1. W przeciągu niedługiego czasu.... - Cykl „Z dziennika” [223] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 9, s. 24
  * Dot. m.in. pożaru w Stoczni Gdańskiej, wybuchu gazu w wieżowcu w Gdańsku, wypadku autobusowego na ul. Kartuskiej w Gdańsku ; rozważania o tajemnicy nieszczęścia.
  Wypadki - Gdańsk - 1995 - szkice ;

 1. W trudnych latach stanu wojennego.... - Cykl „Z dziennika” [235] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 23, s. 24
  * Dot. książki Stefana Chwina „Hanemann”, Gdańsk, 1995.
  Chwin Stefan - twórczość - opracowania -Hanemann ;

 1. Widok polskiego oficera.... - Cykl „Z dziennika” [226] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 12, s. 22
  * Dot. m.in. sytuacji w Bośni.
  Bośnia - szkice ;

 1. Widziałem Kotłas i Workutę.... - Cykl „Z dziennika [219] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 5, s. 24
  * Dot. tomu wierszy Piotra Kotowa pt. „Widziałem Kotłas i Workutę”, Gdynia, 1994.
  Kotow Piotr - twórczość - opracowania - Widziałem Kotłas i Workutę ;

 1. Z dziennika mego N.N. : (lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte) // Kresy. - 1995, nr 2, s. 53-65
  * Większość tekstów także w tegoż: Ujrzane, w czasie zatrzymane. – Gdańsk, 1996.
  * Zawartość: Na ustach, w pamięci, w sercu... [dot. Litwy] ; Jest taka przepiękna kraina rozkołysanych wzgórz... [dot. książki Nadziei Bittel-Dobrzyńskiej "Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła"] ; Odebrałem naglący telefon... [dot. m.in. współczesnego Mołodeczna] ; Mój N. N. późnym majowym wieczorem... ; Wchodziło się do niego po wąskich... [dot. Karola O. Borchardta] ; Mieszka we mnie Polak i Tatar... [dot. Selima Chazbijewicza] ; Pamiętam tę zimę a właściwie wczesną marcową wiosnę...[dot. Josifa Brodskiego] ; Nad jeziorem Sudomie... ; Wielki Wtorek 1990 roku [dot. śmierci] ; Uczucie niewygody, niedopasowania... ; Gdy się ma za sobą ponad sześćdziesiąt...
  Brodski Josif ; Chazbijewicz Selim ; Śmierć - katolicyzm - szkice ; Mołodeczno - szkice ; Litwa - szkice ; Bittel-Dobrzyńska Nadzieja - twórczość - opracowania - Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła ;

 1. Z jakąś niebywałą natarczywością.... - Cykl „Z dziennika” [220] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 6, s. 21
  * Wspomnienie Wielkanocy 1942 roku w Poniziu.
  Wielkanoc - pamiętniki polskie XX w. ;

 1. Zanurzyłem się w tę wielkoekranową rzeczywistość.... - Cykl „Z dziennika” [222] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 8, s. 22
  * Dot. filmu „Faustyna” w reż. Jerzego Łukaszewicza.
  Łukaszewicz Jerzy - twórczość - opracowania - Faustyna, film ;

 1. Dwie bite godziny straszliwego widowiska.... - Cykl „Z dziennika” [241] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 3, s. 22
  * Dot. filmu „Tryumf woli” w reż. Leni Riefenstahl.
  Riefenstahl Leni - Tryumf woli, film ;

 1. Dzisiaj chciałbym zrobić.... -  Cykl „Z dziennika” [244] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 6, s. 24
  * Dot. listów od czytelników, m.in. sprawa odbudowy kościoła w Mołodecznie oraz Stanisława Kuropatwińskiego.
  Mołodeczno - kościół ; Kuropatwiński Stanisław ;

 1. Groźby nad Polską?. - Cykl „Z dziennika” [252] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 14/15, s. 42
 1. Jaka była Anglia za czasów Szekspira.... - Cykl „Z dziennika” [260] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 24, s. 24-25
  * Dot. inscenizacji „Hamleta” w Teatrze „Wybrzeże” w reż. Krzysztofa Nazara.
  Szekspir William - Hamlet - inscenizacje - opracowania - Teatr Wybrzeże - 1996 ; Teatr Wybrzeże - inscenizacje - 1996 - opracowania ;

 1. Józek Fukś, góral z Białki Tatrzańskiej. - Cykl „Z dziennika” [258] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 22, s. 24
  * Dot. Józefa Fuksia, rzeźbiarza.
  Fukś Józef ;

 1. Julian Przyboś, wielki polski poeta.... - Cykl „Z dziennika” [250] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 12, s. 24
  * Dot. pobytu nad jeziorem Sudomie na Kaszubach.
  Sudomie, jezioro - szkice ; Kaszuby - szkice ;

 1. Korzystamz tej okazji.... - Cykl „Z dziennika” [245] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 7, s. 24
  * Dot. Ireny Wyczółkowskiej. Zawiera też wiersz I. Wyczółkowskiej pt. „Alfa”.
  Wyczółkowska Irena ;

 1. Kościół moich pierwszych doznań.... - Cykl „Z dziennika” [240] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 2, s. 22
  * Dot. kościoła garnizonowego w Mołodecznie.
  Mołodeczno - kościół garnizonowy - szkice ;

 1. Lasem, losem, zboczem życia... : o Mietku Czychowskim // Regiony. - 1996, nr 2, s. 144-147
  Czychowski Mieczysław ;

 1. Lubię przetrzymać uciekający dzień.... - Cykl „Z dziennika” [243] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 5, s. 24
  * Dot. „Dzienników” Tomasza Manna.
  Mann Tomasz - twórczość - opracowania - Dzienniki - szkice ;

 1. Miasto Toruń znałem tylko.... - Cykl „Z dziennika” [261] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 25, s. 24
  * Dot. pobytu Z.Ż. w planetarium w Toruniu.

 1. Mietek Czychowski – lasem, losem, zboczem życia.... - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 52, s. 6-7
  Czychowski Mieczysław ;

 1. Mój kresowy przewrót kopernikański // Przegląd Polityczny. - Nr 30 (1996), s. 100-103
  * Omówienie publikacji poświęconych Kresom.

 1. Na sierpiasto zakrzywionej plaży.... - Cykl „Z dziennika” [242] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 4, s. 22
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. Wysoki brzeg”).

 1. Na wysokim, ptasim brzegu :  [fragm. powieści] / il. Marian Murawski // Sycyna. - 1996, nr 12, s. 8-9
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. „Wysoki brzeg”).

 1. Obłoki, straszne moje obłoki... ; Kościoły dawnych Kresów Wschodnich.... - Cykl „Z dziennika” [253] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 16/17, s. 46
  * Dot. m.in. jerzyków, ptaków ; także odbudowy kościoła w Mołodecznie.
  Jerzyki, ptaki - szkice ; Mołodeczno - kościół - szkice ;

 1. Ostatecznie wkroczyłem w wiek trzeci.... - Cykl „Z dziennika” [259] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 23, s. 24
 1. Ostatnio miałem okazję.... - Cykl "Z dziennika" [248] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 10, s. 24
 1. Siedzimy ze Stasinkiem, profesorem.... - Cykl „Z dziennika” [255] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 19, s. 24-25
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „W Kniaziejkowym siedlisku”).

 1. Silne przekonanie, ba, doznanie.... - Cykl „Z dziennika” [247] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 9, s. 24
  * Dot. doświadczenia Boga.
  Bóg - rozmyślania religijne ;

 1. Stało się to tak nagle. -  Cykl „Z dziennika” [251] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 13, s. 24-25
  * Dot. Jerzego Godwoda.
  Godwod Jerzy ;

 1. Tak się złożyło, że miałem szczęście.... - Cykl „Z dziennika” [262] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 26, s. 38
  * Dot. kontaktów Z. Żakiewicza z Josifem Brodskim i Wisławą Szymborską.
  Szymborska Wisława ; Brodski Josif ;

 1. Taki już los... // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 3, s. 16-19
 1. Tatarska chandra :  [fragm. powieści] // Literatura. - 1996, nr 3, s. 38-39
  * Pod tekstem uwaga: (Z cyklu "Moja ciotuleńka").
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. „Tatarska chandra”).

 1. W Kaszebskiej piwiarni : opowiadanie z cyklu „Moja ciotuleńka” // Pomerania. - 1996, nr 12, s. 19-21
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. „Grzeszne życie”).

 1. W pomrokach sierpniowej nocy.... - Cykl „Z dziennika” [254] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 18, s. 22
  * Dot. pobytu w Świętym Gaju.
  Święty Gaj - szkice ;

 1. W styczniu 1938 roku, w roku swej.... - Cykl „Z dziennika” [246] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 8, s. 24
  * Dot. Miłosierdzia Bożego.
  Miłosierdzie Boże - szkice ;

 1. Wiktora Woroszylskiego poznałem.... - Cykl „Z dziennika” [257] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 21, s. 24-25
  * Dot. Wiktora Woroszylskiego.
  Woroszylski Wiktor ;

 1. Wspinamy się ścieżyną wijącą się.... - Cykl „Z dziennika” [256] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 20, s. 22-23
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza.- Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Tańczący niedźwiedź”).

 1. Za oknem śnieżna, mroźna zima.... - Cykl „Z dziennika” [239] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 1, s. 22
  * Dot. Polaków ze Wschodu studiujących na Uniwersytecie Gdańskim ; także dot. Stanisława Kuropatwińskiego.
  Kuropatwiński Stanisław ;

 1. Zwrócił się do mnie.... - Cykl „Z dziennika” [249] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 11, s. 24-25
  * Dot. ankiety Kwartalnika Artystycznego pt. „Po co piszę”.

 1. Bycie mieszańcem jest wpisane.... - Cykl „Z dziennika” [283] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 24, s. 32
  * Dot. tożsamości Polaków.
  Świadomość narodowa - Polska - 1997 - szkice ;

 1. Całun Turyński odsłania swą tajemnicę. - Cykl „Z dziennika” [270] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 9, s. 30-31
  * Dot. Całunu Turyńskiego.
  Całun Turyński - szkice ;

 1. Chciałem pisać o tych.... - Cykl „Z dziennika” [277] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 18, s. 48
  * Dot. powodzi w Polsce ; także o „Księdze Hioba”.
  Powódź - Polska - 1997 - szkice ; Biblia - ST - Księga Hioba - szkice ;

 1. Ciężko, niezmiernie ciężko.... - Cykl „Z dziennika” [275] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 14/15, s. 43
  * Dot. Ryszarda Stryjca.
  Stryjec Ryszard ;

 1. Czasami rzeczy oczywiste są przed nami.... - Cykl „Z dziennika” [280] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 21, s. 34-35
 1. Dmie potężny, gęsty wiatr.... -  Cykl „Z dziennika” [266] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 4, s. 30-31
  * Dot. Wiesława Markowskiego, malarza, oraz
  pobytu Z.Ż. w Dąbrówce Wielkiej pod Lęborkiem.
  Markowski Wiesław ; Dąbrówka Wielka ;

 1. I oto nie wiedzieć jak i kiedy.... - Cykl „Z dziennika” [273] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 12, s. 32-33
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Bezbrzeżna ciotuleńka”).

 1. I znów nasza rozmowa zeszła.... - Cykl „Z dziennika” [276] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 16/17, s. 57
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Bezbrzeżna ciotuleńka”).

 1. Kilka prawd jakże oczywistych.... - Cykl „Z dziennika” [264] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 2, s. 32-33
  * Teoria ewolucji a wiara w Boga.
  Wiara a ewolucja - szkice ;

 1. Kreślę te słowa na gorąco.... - Cykl „Z dziennika” [274] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 13, s. 30-31
  * Dot. 5. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
  Jan Paweł II papież - podróże apostolskie - Polska - 1997 - szkice ;

 1. Leżą na moim biurku.... -  Cykl „Z dziennika” [278] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 19, s. 33
  * Dot. tomów wierszy: Wyczółkowska „Smocza samotność”, Teresa Ferenc „Boże Pole”, Adriana Szymańska „Requiem z ptakiem”.
  Wyczółkowska Irena - twórczość - opracowania - Smocza samotność ; Ferenc Teresa twórczość - opracowania - Boże Pole ; Szymańska Adriana - twórczość - opracowania - Requiem z ptakiem ;

 1. Miasteczko Nieszawa, położone.... - Cykl „Z dziennika” [282] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 23, s. 32-33
  * Dot. Letniej Szkoły „Klasycy dla Demokracji” w Nieszawie.
  Nieszawa - szkice ;

 1. Moja mama Odessa : Sowieckie peregrynacje cz. 2 // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 32, s. 7
 1. Moje sowieckie peregrynacje // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 31, s. 7
 1. Odchodzenia, pożegnania, zamykania.... - Cykl „Z dziennika” [281] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 22, s. 32-33
  * Dot. m.in. Jerzego i Aliny Afanasjewów.
  Afanasjew Alina ; Afanasjew Jerzy ;

 1. Poczet kanonizowanych świętych polskich.... - Cykl „Z dziennika” [284] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 25/26, s. 55
  * Dot. książki Zbigniewa Gacha „Poczet kanonizowanych świętych polskich”, Gdańsk, 1997.
  Gach Zbigniew - twórczość - opracowania - Poczet kanonizowanych świętych polskich ;

 1. Poezja Wojciecha Wencla.... - Cykl „Z dziennika” [267] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 5, s. 29
  * Dot. Wojciecha Wencla.
  Wencel Wojciech ;

 1. Powrót do szczęśliwych Smorgonii // Przegląd Polityczny. - 1997, Nr 35 , s. 2-9
  * Także w tegoż: "Gorycz i sól morza". - Gdańsk, 2000.

 1. Powrót do szczęśliwych Smorgonii // Tytuł. - 1997, nr 3-4, s. 278-299
  * Także w tegoż: "Gorycz i sól morza". - Gdańsk, 2002.

 1. Przed nami w dole.... - Cykl „Z dziennika” [279] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 20, s. 32
  * Dot. m.in. cmentarza Srebrzysko w Gdańsku.
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Bezbrzeżna ciotuleńka”).
  Gdańsk - Cmentarz Srebrzysko - szkice ;

 1. Sofia nierządnica // Odra. - 1997, nr 2, s. 91-95
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000.

 1. Stachu - Stasinek // Sycyna. - 1997, nr 6, s. 8-9
  * Podpis pod tekstem: Opowieść z cyklu: "Moja ciotuleńka".
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000. (Fragment rozdz. "W Kniaziejkowym siedlisku" i rozdz. "Jeździec Apokalipsy").

 1. Tak się złożyło, że mogłem niejako pośrednio.... - Cykl „Z dziennika” [271] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 10, s. 30-31
  * Dot. Łemków.
  Łemkowie - szkice ;

 1. Tańczący niedźwiedź // Kresy. - 1997, nr 1, s. 86-93
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000.

 1. Ukraina zawsze była dla Rosji... . - Cykl „Z dziennika” [265] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 3, s. 30-31
  * Ukraina i Białoruś wobec Rosji.
  Ukraina a Rosja ; Białoruś a Rosja ;

 1. Warszawa oglądana po paru latach.... - Cykl „Z dziennika” [272] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 11, s. 33
  * Wrażenia z pobytu w Warszawie.
  Warszawa - szkice ;

 1. Wszystko ma swój czas.... - Cykl „Z dziennika” [268] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 6/7, s. 47
 1. Zbigniew Bieńkowski – piękna postać.... - Cykl „Z dziennika” [263] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 1, s. 32-33
  * Dot. Zbigniewa Bieńkowskiego.
  Bieńkowski Zbigniew ;

 1. Życie pełne jest paradoksów... . - Cykl „Z dziennika” [269] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 8, s. 32
 1. Do Dworu Artusa wkroczył zdecydowanym krokiem.... - Cykl „Z dziennika” [290] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 11, s. 31
  * Dot. Ryszarda Kuklińskiego i jego wizyty w Gdańsku.
  Kukliński Ryszard ;

 1. Dziady gdańskie / il. Marian Murawski // Sycyna. - 1998, nr 8, s. 8-9
  * W przypisie: Fragm. powieści "Powrót do szczęśliwych Smorgonii".
  * Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000.

 1. Dziś żyjemy już w nowej epoce.... - Cykl „Z dziennika” [302] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 21, s. 39
  * Dot. m.in. proroczego wiersza J. Słowackiego o słowiańskim papieżu.

 1. Gdy we wrześniu 1984 roku.... - Cykl „Z dziennika” [304] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 23, s. 31
  * Dot. cyklu „Z dziennika”.

 1. Jak nas Josif Brodski, późniejszy noblista.... - Cykl „Z dziennika” [295] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 12, s. 32
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Moskwie w 1971 r.

 1. Jak się po latach okazało, marzec 1968 roku.... - Cykl „Z dziennika [290] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 6, s. 32
  * Dot. marca 1968 w Warszawie i w Gdańsku; m.in. o przebiegu zebrania gdańskiego oddziału ZLP.
  Polska - historia - marzec 1968 ; Gdańsk -Związek Literatów Polskich - 1968 ; Gdańsk - historia - marzec 1968 ;

 1. Jakby zza grubej ściany.... -  Cykl „Z dziennika” [305] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 24, s. 31
  * Dot. papieża Jana XXIII.
  Jan XXIII, papież - szkice ;

 1. List otwarty do Mariusza Wilka // Przegląd Polityczny. - Nr 39 (1998), s. 72-74
  * Dot. książki M. Wilka „Wilczy notes”, Gdańsk, 1998.
  Wilk Mariusz - twórczość - opracowania - Wilczy notes ;

 1. Listonosz przyniósł mi decyzję o przyznaniu emerytury. - Cykl „Z dziennika” [301] // Gwiazda Morza. - 1998,  nr 20, s. 31
  * Rozważania nt. starości, cytaty z książki Thomasa Philippe’a „Nowa dojrzałość u najstarszych”, Poznań, 1998.

 1. Marian Kołodziej – człowiek, którego życie.... - Cykl „Z dziennika” [287] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 3, s. 31
  * Dot. Mariana Kołodzieja.
  Kołodziej Marian ;

 1. Od dworu Artusa wkroczył zdecydowanym krokiem.... - Cykl "Z dziennika" [294] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 11, s. 31
  * Dot. Ryszarda Kuklińskiego i jego wizyty w Gdańsku.
  Kukliński Ryszard - szkice ;

 1. Ostatnio parokrotnie odczułem.... - Cykl „Z dziennika” [296] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 13, s. 31
  * Dot. m.in. Jelitkowa.
  Jelitkowo ;

 1. Piaszczysta, monotonna równina mazowiecka.... - Cykl „Z dziennika” [303] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 22, s. 31
  * Dot. warsztatów pisarskich dla tłumaczy literatury polskiej na języki słowiańskie w Jadwisinie.
  Jadwisin - zjazdy i konferencje ; Literatura polska - przekłady słowiańskie - zjazdy i konferencje - szkice ;

 1. Podziwiam jasność, prostotę i głębię myśli.... - Cykl „Z dziennika” [307] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 26, s. 40
  * Dot. książki: Newman John Henry. Rozmyślania i modlitwy. - Warszawa, 1967 ; fragment dot. także książki: Kotow Piotr. W obozowym szpitalu i w Adaku. - Gdańsk, 1998.
  Kotow Piotr - twórczość - opracowania - W obozowym szpitalu i w Adaku ; Newman John Henry - twórczość - opracowania - Rozmyślania i modlitwy ;

 1. Poloniści z gdańskiego uniwersytetu.... - Cykl „Z dziennika” [300] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 19, s. 31
  * Dot. biografii Z. Żakiewicza. Tekst został napisany do książki: Historia literatury polskiej : podręcznik - wypisy dla kl. 10-11 ogólnokształcącej szkoły z językiem polskim wykładowym w 2 częściach. Cz. 2. T 2 / pod red. S. Musijenko, M. Czermińskiej. - Mińsk : Narodnaja Aswieta, 2000.

 1. Polska oksymoryczna // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 (1998), s. 140-142
  * Dot. tożsamości Polaków.
  Świadomość narodowa - Polska - 1998 - szkice ;

 1. Ponad dziesięć lat zamieszkiwałem.... - Cykl „Z dziennika” [292] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 9, s. 33
  * Dot. Opola.
  Opole - szkice ;

 1. Sny moje, stwierdziłem to wielokrotnie.... - Cykl „Z dziennika” [285] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 1, s. 35
  * Zmieniona wersja w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000 (rozdz. pt. „Powrót do Smorgonij”).

 1. Spotkania z Josifem Brodskim // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 226, s. 30-31
  Brodski Josif ;

 1. Stoi przede mną fotografia.... - Cykl „Z dziennika” [298] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 16/17, s. 51
  * Dot. kościoła w Mołodecznie.
  Mołodeczno - kościół - szkice ;

 1. Tym wszystkim, którzy podobnie jak ja... ; Co kryły kufry repatriantów?.... - Cykl „Z dziennika” [291] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 7/8, s. 47
  * Zawiera tekst modlitwy św. Tomasza z Akwinu ; dot. także zdjęć rodziny Żakiewiczów zamieszczonych na wystwie "Co kryły walizki »repatriantów«"?, zorganizowanej przez Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie.
  Oliwa - Muzeum Etnograficzne - wystawy - 1998 ;

 1. W dzieciństwie, tym wczesnym.... - Cykl „Z dziennika” [289] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 5, s. 33
 1. W dzień wigilijny tego roku.... - Cykl „Z dziennika” [288] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 4, s. 31
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Leonpolu w latach wojny ; dot. także Adama Mickiewicza.
  Leonpole - szkice ; Mickiewicz Adam - szkice ;

 1. Współczesna astrofizyka odkrywa przed człowiekiem.... - Cykl „Z dziennika” [297] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 14/15, s. 52
  * Dot. m.in. niemożliwości wytłumaczenia Wszechświata przez współczesną naukę.

 1. Wszyscy patrzymy na Słupsk.... - Cykl „Z dziennika” [286] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 2, s. 32
  Dot. zamieszek w Słupsku po zabiciu przez policjanta Przemka Czai.
  Czaja Przemek ; Słupsk ;

 1. Wszystko się działo jakby nie naprawdę.... - Cykl „Z dziennika” [306] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 25, s. 33
  * Dot. stanu wojennego.
  * Pierwodruk pt. „Polska dziwna wojna” w czasopiśmie ukazującym się w drugim obiegu Podpunkt. - 1985, nr 3.
  Stan wojenny 1981-1983 r w Polsce - szkice ;

 1. Z "Panem Tadeuszem" i "Wielką Improwizacją" spoufalony... // Teksty Drugie. - 1998, nr 5, s. 188-191
  * Tekst opublikowany w bloku "Mickiewicz i ja - pisarze o Mickiewiczu".

 1. Zbigniewa Herberta poznałem.... - Cykl „Z dziennika” [299] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 18, s. 32-33
  * Dot. Zbigniewa Herberta.
  Herbert Zbigniew ;

 1. Życie prostego, zwykłego człowieka.... - Cykl „Z dziennika” [293] // Gwiazda Morza. - 1998, nr 10, s. 31
  * Dot. Antoniego Sierputowskiego i wypadku w „Centrostalu”.
  Sierputowski Antoni ;

 1. Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.... - Cykl „Z dziennika” [314] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 8, s. 32
  * Dot. Świętej Trójcy.
  Trójca Święta - rozmyślania religijne ;

 1. Dlaczego tak ogromne tłumy ciągną.... - Cykl „Z dziennika” [312] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 5, s. 30
  * Dot. wpływu potęgi Rzeczpospolitej Jagiellońskiej na duchowość Polaków.
  Świadomość narodowa - historia - Polska - szkice ;

 1. Fatalne koło // Przegląd Polityczny. - Nr 42 (1999), s. 130-133
  * Dot. literatury rosyjskiej lat 60-tych i 70-tych.
  Literatura rosyjska - 1960-1970 - szkice ;

 1. Gorycz i sól morza :  [fragm. powieści]. - Fot. // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 170-200
  * Fragm. powieści „Gorycz i sól morza”.

 1. Grzeszne życie :  [Fragm. powieści]. - Il. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 49, dod. Rejsy, s. 18-19
  * W przypisie: Fragm. powieści "Moja bezbrzeżna Ciotuleńka".
  * Fragm. powieści „Gorycz i sól morza”.

 1. Herbertowe odpryski // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 2, s. 91-93
  * Także w pracy zbiorowej: Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. - Wydaw. Dolnośląskie, 2000. - S. 104-110.
  Herbert Zbigniew ;

 1. I znów dane mi było spojrzeć.... - Cykl „Z dziennika” [329] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 26, s. 42-43
  * Dot. albumu: Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieku w fotografii Stanisława Filiberta Fleury / wybór i oprac. Stefan Figlarowicz, Anna Kwaśniewska, Aniela Śliwka. – Warszawa, Prószyński i S-ka, 1999.
  Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieku w fotografii Stanisława Filiberta Fleury - opracowania ;

 1. Jak zły upiór.... - Cykl „Z dziennika” [311] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 4, s. 30
  * Dot. aktualnej sytuacji w Polsce, Andrzeja Leppera i spotkania A. Leppera z ks. H. Jankowskim.
  Lepper Andrzej ; Jankowski Henryk ; Polska - polityka wewnętrzna - 1999 - szkice ;

 1. Jesienią 1953 roku trafiłem do Wrocławia.... - Cykl „Z dziennika” [316] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 10, s. 32
  * Dot. m.in. Władysława Lecha Terleckiego.
  Terlecki Władysław Lech ;

 1. Jest wielkim darem żyć w czasach.... - Cykl „Z dziennika” [326] // Gwiazda Morza. - 1999,  nr 23, s. 38
  * Dot. listu Jana Pawła II „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”.
  Jan Paweł II - Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku ;

 1. Już czwarta edycja konkursu prozatorskiego.... - Cykl „Z dziennika” [319] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 14/15, s. 73
  * Dot. Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, w którym Z.Ż był jurorem ; krotkie omówienie nagrodzonych prac.
  Konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona ; Drzeżdżon Jan - kult ;

 1. Końcowi naszego Tysiąclecia... ; Pierwsze wrażenia ze Szwecji... ; Silnie odczutym zetknięciem z Europą Zachodnią... ; Tońko, syn mego stryja.... - Cykl „Ujrzane w czasie zatrzymane” (4) // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 4, s. 182-187
  * Dot. m.in. krótkiego pobytu Z.Ż. w Szwecji ; także o pobycie w Czechosłowacji w 1956 r.

 1. Miałem to wielkie szczęście.... - Cykl „Z dziennika” [310] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 3, s. 31
  * Dot. Jerzego Turowicza.
  Turowicz Jerzy ;

 1. Miliard ludzi, a może więcej.... - Cykl „Z dziennika” [321]. - 1999, nr 18, dod. Gwiazda Morza, s. 32
  * Dot. zaćmienia Księżyca.
  Księżyc - szkice ;

 1. Minął następny rok.... - Cykl „Z dziennika” [308] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 1,  s. 36
  * Zmieniona wersja także w: Gorycz i sól morza, Gdańsk, 2000.
  * Dot. m.in. pogrzebu Stanisława Hebanowskiego.
  Hebanowski Stanisław ;

 1. Moje Mołodeczno leżało... ; W dzieciństwie, tym wczesnym... ; Dwie bite godziny straszliwego widowiska... ; Dmie potężny, gęsty wiatr... ; Jestem nad jeziorem Sudomie... . - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (1) // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 1, s. 166-171
  * Dot. m.in. dn. 17 września 1939 r. w Mołodecznie ; także filmu Leni Riefenstahl „Tryumf woli”.
  * Większość tekstów z tego cyklu była drukowana także w Gwieździe Morza w cyklu pt. „Z dziennika” (zob.).
  Riefenstahl Leni - opracowania - Tryumf woli, film ; Mołodeczno - historia - 17 września 1939 - pamiętniki ; Polska - historia - 17 września 1939 - pamiętniki ;

 1. Najbliższy memu sercu i wyobraźni.... - Cykl „Z dziennika” [315] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 9, s. 38
  * Dot. m.in. J. Słowackiego jako poety „doświadczonego przez Ogień”.
  Słowacki Juliusz - szkice ;

 1. Odwiedziłem w pracowni znaną gruzińską malarkę... ; Wiktora Woroszylskiego poznałem... ; Siedzę samotnie w malutkim domku... ; Tego lata przeżywam inwazję obłoków.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (3) // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 3, s. 131-136
  * Dot. m.in. Heleny Achledziani ; Wiktora Woroszylskiego.
  Achledziani Helena ; Woroszylski Wiktor ;

 1. Okrągła data 2000, z tygodnia.... - Cykl „Z dziennika” [328] // Gwiazda Morza. - 1999,  nr 25, s. 38
  * Dot. historii rodziny Z.Ż.
  Żakiewiczowie, rodzina - szkice ;

 1. Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam ; To samobójstwo to wyrok śmierci... ; Gdy w poranny piątek 28 maja 1997 roku... ; Piękne w prostocie, „naiwne” z samego założenia.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (2) // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 2, s. 176-179
  Dot. m.in. Białorusi ; dot. także pobytu Z.Ż. w Paryżu w 1992 ; dot. także wierszy Cz. Miłosza z cyklu "Świat".
  Białoruś - 1999 - szkice ; Paryż - pamiętniki polskie - 1999 ; Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Świat ;

 1. Pierwsze wrażenia ze Szwecji.... - Cykl „Z dziennika” [323] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 20, s. 39
  * Dot. krótkiego wyjazdu Z.Ż. do Szwecji.
  Szwecja - szkice ;

 1. Pojednanie polsko-niemieckie staje się faktem.... - Cykl „Z dziennika” [322] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 19, s. 32
  Dot. pojednania polsko-niemieckiego.
  Polska a Niemcy - szkice ;

 1. Ponieważ począwszy od pierwszej wizyty.... - Cykl „Z dziennika” [318] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 13, s. 32
  * Dot. Jana Pawła II oraz krytyki kultu papieża w Polsce przez protestantów.
  Jan Paweł II, papież - szkice ;

 1. Skala mojej bezbronności.... - Cykl „Z dziennika” [313] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 6/7, s. 48
  * Dot. m.in. wejścia Polski do NATO.

 1. Tońko, rodzony syn mego stryja.... - Cykl „Z dziennika” [320] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 16/17, s. 81
 1. Utrata małej ojczyzny.... - Cykl „Z dziennika” [324] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 21, s. 37
  * Dot. G. Grassa.
  Grass Günter ;

 1. Wędrowcy opętani dziejami kaszubskiej ziemi.... - Cykl „Z dziennika” [309] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 2, s. 32
  * Dot. książki Pawła Dzianisza „Krajobrazy nieodległe”, Pelplin, 1998.
  Dzianisz Paweł - twórczość - opracowania - Krajobrazy nieodległe ;

 1. Wielki nieznajomy :  [Fragm. powieści] // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 34, s. 15
  * W przypisie: Fragm. pow. "Moja bezbrzeżna Ciotuleńka".
  * Fragment powieści "Gorycz i sól morza".

 1. Wskrzeszone rosyjskie słowo. - Rec. pracy: Szentalinski Witalij. Wskrzeszone "archiwów literackich" KGB, Warszawa, 1996 // Przegląd Polityczny. - Nr 40-41  (1999), s.149-151
  Szentalinski Witalij - opracowania -Wskrzeszone słowo ;

 1. Z Pan Tadeuszem byłem zaprzyjaźniony.... - Cykl „Z dziennika” [327] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 24, s. 38
  * Dot. losów zaścianków szlacheckich na Wyżynie Oszmiańskiej w XX w.
  Oszmiana (Białoruś, okręg) - historia - XX w. ; Szlachta zaściankowa - szkice ;

 1. Zastanawiałem się, co mi chciał los powiedzieć.... - Cykl „Z dziennika” [325] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 22, s. 36
  * Dot. aktualnej sytuacji na Białorusi.
  Białoruś - polityka wewnętrzna - 1999 - szkice ;

 1. Znaczące zawęźlenie dziejów.... - Cykl „Z dziennika” [317] // Gwiazda Morza. - 1999, nr 11/12, s. 46
  * Dot. kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz ks. Bronisława Komorowskiego.
  Komorowski Bronisław ; Wrzeszcz - kościół św Stanisława Biskupa Męczennika ;

 1. Antoni Bolesław Fac.... - Cykl „Z dziennika” [331] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 2, s. 35
  * Dot. Bolesława Faca.
  Fac Bolesław ;

 1. Były to piękne chwile.... - Cykl „Z dziennika” [348] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 21, s. 39
  * Dot. pracy: Bobrowski Witold, Kwiatkowska Katarzyna. Kaszëbsczé abecadło, twój pierszi elemeńtôrz. - Gdańsk, 2000.
  Bobrowski Witold - opracowania - Kaszëbsczé abecadło, twój pierszi elemeńtôrz ; Kwiatkowska Katarzyna - opracowania - Kaszëbsczé abecadło, twój pierszi elemeńtôrz ;

 1. Carmen Vilnense. - Rec. pracy: Florczaak Zbigniew. Inny brzeg jesieni, Warszawa, 1999 // Przegląd Polityczny. - Nr 44 (2000), s. 154-158
  * Zawiera też obszerną część dot. losów rodziny Z.Ż. w czasie II wojny.
  Florczak Zbigniew - opracowania - Inny brzeg jesieni ; Żakiewiczowie, rodzina - pamiętniki ;

 1. Fiodor Dostojewski u Zbigniewa Podgórca  // Więź. - 2000, nr 3, s. 203-208
  Polem: Podgórzec Zbigniew: Odpowiedź tłumacza. Więź, 2000, nr 3, s. 209-213 Repolem.: Żakiewicz Zbigniew: W odpowiedzi Panu Zbigniewowi Podgórcowi. - List do redakcji. Więź, 2000, nr 7, s. 224-225
  Odp.:  Podgórzec Zbigniew: Pragnąc sprawę zakończyć. Więź 2000, nr 7, s. 225-227
  * Dot. przekładu opowiadań F. Dostojewskiego z tomu: Łagodna : opowiadania i opowieści / przeł. Zbigniew Podgórzec. – Wrocław, 1999.
  Podgórzec Zbigniew ;

 1. Gdy wspominam Jerzego Giedroycia.... - Cykl „Z dziennika” [347] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 20, s. 36
  * Dot. pobytu Z.Ż. w Żołdziszkach na Białorusi w 1976 r. ; także dot. Feliksa Żyłki i ks. Stefana Zapaśnika.
  Żołdziszki ; Żyłko Feliks ; Zapaśnik Stefan ;

 1. Jestem pod wrażeniem.... - Cykl „Z dziennika” [335] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 6, s. 37
  * Dot. inscenizacji „Ryszarda III” Williama Szekspira w reż. Krzysztofa Nazara w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku.
  Szekspir William - opracowania - Ryszard III, inscenizacje ; Teatr Wybrzeże - inscenizacje - opracowania - 2000 ; Nazar Krzysztof ;

 1. Jestem poruszony prostotą a zarazem głębią.... - Cykl „Z dziennika” [334] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 5, s. 37
  * Dot. tomu poezji Kazimierza Nowosielskiego „Znikliwa odwieczność”, Gdańsk, 1999.
  Nowosielski Kazimierz - twórczość - opracowania - Znikliwa odwieczność ;

 1. Jeździec Apokalipsy / il. Marek Wdziękoński // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 104, dod. dod. Rejsy, s. 17
  Także w tegoż: Gorycz i sól morza. - Gdańsk, 2000.

 1. Miałem to szczęście, że we wrześniu.... - Cykl „Z dziennika” [337] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 8, s. 46-47
  * Dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Faustyna Kowalska bł - szkice ;

 1. Mogę śmiało rzec, że należę.... - Cykl „Z dziennika” [346] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 19, s. 34
  * Dot. Jerzego Giedroycia ; stanowisko Z.Ż. wobec utraty Kresów Wschodnich.
  Giedroyć Jerzy ; Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej ;

 1. Należę do tego pokolenia Kresowiaków... ; Gdy wspominam Jerzego Giedroycia... . - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (8) // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 4, s. 167-172
  * Dot. Kresów ; J. Giedroycia ; Feliksa Żyłko, wójta w Żodziszkach w latach 30. XX w.
  Giedroyć Jerzy ; Żyłko Feliks ; Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - szkice ;

 1. Nazywaliśmy go „Szalonym Stasiem”.... - Cykl „Z dziennika” [350] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 23, s. 37
  * Dot. Stanisława Gostkowskiego.
  Gostkowski Stanisław ;

 1. Nie ma „czasów tymczasowych”.. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 23, dod. Rejsy, s. 15
  * List otwarty Z.Ż. do G. Grassa w ramach akcji gazety „Listy do noblisty”.
  Grass Günter ;

 1. Odkrywanie Bunina. - Rec. pracy: Bunin Iwan. Przeklęte dni, Warszawa, 2000 // Przegląd Polityczny. - Nr 45  (2000), s. 140-144
  Bunin Iwan - twórczość - opracowania - Przeklęte dni ;

 1. Ostatnie godziny 1999 roku.... - Cykl „Z dziennika” [330] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 1, s. 37
  * Dot. m.in. ducha Rosji.
  Świadomość narodowa - Rosja ;

 1. Pięćdziesiąt pięć lat temu władze PRL aresztowały biskupa Gdańska.... - Cykl „Z dziennika” [345] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 18, s. 40-41
  * Dot. biskupa Carla Marii Spletta.
  * M.in. polemika z: Chwin Stefan: Prawo do wiecznego odpoczywania. Tygodnik Powszechny 2000, nr 36, s. 4
  Splett Carl Maria ; Chwin Stefan - Prawo do wiecznego odpoczywania - polemika ;

 1. Sprawa warta jest, rzeczywiście, głębszego przemyślenia.... - Cykl „Z dziennika” [333] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 4, s. 39
  * Dot. projektu wzniesienia krzyża na wzgórzu Grodzisko w Gdańsku.
  Gdańsk - Grodzisko ;

 1. Sybir – Pro Memento: Sybir dla upomnienia, dla nauki... . - Cykl „Z dziennika” [341] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 12, s.38-39
  * Dot. wystawy „Sybir – Pro Memento” w Sopocie; także wspomnienie autora dot. wywózek Polaków z Białorusi na Sybir w 1940 i 1941 roku.
  Sopot - wystawy ; Polska - ludność - historia - ZSRR - dokumentacja ; Sybir Pro Memento - wystawa ;

 1. Są takie polskie biografie.... - Cykl „Z dziennika” [343] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 15/16, s. 54-55
  * Dot. Stanisława Kuropatwińskiego.
  Kuropatwiński Stanisław ;

 1. Ten rok był znamienny.... - Cykl „Z dziennika” [352] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 25/26, s. 44
  * Dot. Roku Jubileuszowego.
  Rok Jubileuszowy ;

 1. Uczucie wielkiego zdziwienia nad naturą.... - Cykl „Z dziennika” [340] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 11, s. 37
  * Dot. obecności Boga w przyrodzie.
  Przyroda - katolicyzm - szkice ;

 1. W czasie kanonizacji świętej Faustyny... ; Wielokrotnie pisałem, powołując się... ; Na koniec chciałbym się podzielić... ; Wreszcie relacja, którą podałem.... - Cykl „Z dziennika” [339] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 10, s. 36-37
  * Dot. kanonizacji św. Faustyny oraz wizji Halinki w Mirachowie.
  Faustyna Kowalska św ; Halinka z Mirachowa ;

 1. W Wielkim Tygodniu wyświetlono w TVP.... - Cykl „Z dziennika” [338] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 9, s. 8
  * Dot. Całunu Turyńskiego.
  Całun Turyński - szkice ;

 1. Widzimy podczas tych niezapomnianych pielgrzymek.... - Cykl „Z dziennika” [336] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 7, s. 37
  * Dot. Jana Pawła II.
  Jan Paweł II - szkice ;

 1. Wreszcie, po długim namyśle, udałem się na południe Polski.... - Cykl „Z dziennika” [351] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 24, s. 37
  * Dot. odwiedzin Opola.
  Opole - szkice ;

 1. Z okazji już 68 urodzin otrzymałem książkę.... - Cykl „Z dziennika” [342] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 13/14, s. 46-47
  * Dot. pamięci kolejnych pokoleń o martyrologii Polaków w Rosji ; m.in. o Adolfie Popławskim i jego książce „12 lat katorgi”, Gdańsk, 1992 ; dot. także wystawy „Sybir – Pro Memento” w Sopocie.
  Sybir Pro Memento - wystawa ; Sopot - wystawy ; Popławski Adolf - opracowania - Dwanaście lat katorgi ; Polska - ludność - historia - ZSRR - dokumentacja ;

 1. Z okazji którychś urodzin, otrzymałem książkę... ; Mam przed sobą zdjęcie... ; nazywałem go w myślach szarym skowronkiem... ; Uczucie wielkiego zdziwienia nad naturą... . - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (7) // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 3, s. 176-182
  * Dot. pamięci kolejnych pokoleń o martyrologii Polaków w Rosji , m.in. o Adolfie Popławskim i jego książce „Dwanaście lat katorgi”, Gdańsk, 1992 ; Kościoła w Mołodecznie ; Zbigniewa Bieńkowskiego ; obecności Boga w przyrodzie.
  Popławski Adolf - opracowania - Dwanaście lat katorgi ; Mołodeczno - kościół ; Bieńkowski Zbigniew ; Religia a przyroda ;

 1. Z Panem Tadeuszem byłem zaprzyjaźniony... ; Utrata „małej ojczyzny. - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (5) // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 1, s. 173-179
  * Dot. m.in. losów zaścianków polskich na Wyżynie Oszmańskiej ; Güntera Grassa ; imperializmu rosyjskiego ; środowiska "gdańskich kataryniarzy” ; Spatifu w Sopocie.
  Grass Günter ; Sopot - Spatif ; Oszmiana (Białoruś, okręg) - historia - XX w. ; Szlachta zaściankowa - szkice ;

 1. Ziemia to inna niźli znane mi od lat Kaszuby.... - Cykl „Z dziennika” [340] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 17, s. 39
  * Wrażenia z pobytu na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.
  Warmia i Mazury - szkice ;

 1. Znajdowałem się na tarasie wzgórza.... - Cykl „Z dziennika” [349] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 22, s. 37
  * Dot. dnia Wszystkich Świętych i cmentarza Srebrzysko w Gdańsku.
  Gdańsk - cmentarze - Srebrzysko - szkice ; Wszystkich Świętych - szkice ;

 1. Śnił mi się dzisiaj park „Wenecja”.... - Cykl „Z dziennika” [332] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 3, s. 37
  * Dot. parku „Wenecja” w Łodzi ; także dot. s. Faustyny Kowalskiej.
  Łódź - Park Wenecja - szkice ; Faustyna Kowalska bł - szkice ;

 1. Śnił mi się dzisiaj park „Wenecja”... ; Pisane zaraz po nagrodzie Nobla... ; Gdyby nie doroczna gdańska nagroda „Artusa”... ; Uroczyska Kaszub, pustkowia porosłe wrzosem.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (6) // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 2, s. 195-201
  * Dot. parku „Wenecja” w Łodzi ; s. Faustyny Kowalskiej ; Wisławy Szymborskiej ; tomu poezji „Znikliwa obecność” K. Nowosielskiego ; pobytu na Kaszubach.
  Szymborska Wisława ; Nowosielski Kazimierz - twórczość - opracowania - Znikliwa obecność ; Kaszuby - szkice ; Łódź - Park Wenecja - szkice ; Faustyna Kowalska bł - szkice ;

 1. Świadek epoki. - Rec. pracy: Berberowa Nina N. Podkreślenia moje : autobiografia, Warszawa, 1998 // Przegląd Polityczny. - Nr 46/47 (2000), s. 104-107
  Berberowa Nina N. - twórczość - opracowania - Podkreślenia moje ;

 1. Akademia Marynarki Wojennej.... - Cykl "Z dziennika" [370] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 21, s. 40
  * Dot. uroczystości przysięgi studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 1. Aniołowie są wśród nas od początków.... - Cykl "Z dziennika" [375] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 26, s. 54-55
  * Rozważania nt. Aniołów.
  Anioły - szkice ;

 1. Ci, którzy odeszli nie zawsze.... - Cykl "Z dziennika" [372] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 23, s. 40
  * Dot. Włodzimierza Boszczanina i wywózek Polaków z Kresów do Kazachstanu w 1940 r.
  Boszczanin Włodzimierz ; Zesłania - historia - ZSRR - 1940 - szkice ;

 1. Czesław Miłosz w czasie najgłębszych.... - Cykl "Z dziennika" [358] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 6, s. 37
  * Nawiąz. do artykułu Marka Przepiórki: Między Bogiem a demonem. Gwiazda Morza 2001, nr 5, s. 38-39.
  Przepiórka Marek - opracowania - Między Bogiem a demonem (art.) ;

 1. Daj mi ziarnko maku.... - Cykl "Z dziennika" [359] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 7/8, s. 51
 1. Dziś, gdy posłannictwo świętej Faustyny.... - Cykl "Z dziennika" [365] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 14/15, s. 46-47
  * Dot. św. Faustyny.
  Faustyna Kowalska św - szkice ;

 1. Gdy po raz pierwszy odwiedziłem Kijów.... - Cykl "Z dziennika" [366] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 16/17, s. 54
  * Dot. Ukrainy oraz rosyjskiego prawosławia.
  Ukraina - szkice ; Rosja - prawosławie - szkice ;

 1. Gdy zabierałem się do pisania.... - Cykl "Z dziennika" [356] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 4, s. 36
  * Dot. m.in. pisarstwa i własnej twórczośći.

 1. Gdy zabierałem się do pisania... ; Wraz z lutową dziś akurat mroźną zimą... ; Kiedy zaś w lipcu 1944 roku... ; Alina z domu Ronczewska.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (10) // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 131-138
  * Dot. m.in. pisarstwa i własnej twórczości ; także wspomnienie okresu Wielkiego Postu w majątku Ponizie Tatarskie w 1942 ; także dot. książki: Jerzy Afanasjew : portret wielokrotny. - Gdańsk, 2000.
  Wielki Post - Kresy - 1942 - pamiętniki polskie ;

 1. Gdyby dziadek Antoni Oganowski.... - Cykl "Z dziennika" [353] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 1, s. 37
  * Dot. m.in. Przypadku i Opatrzności ; także rodziny Żakiewiczów.
  Żakiewiczowie, rodzina - szkice ;

 1. Gdyby dziadek Antoni Oganowski... ; Wielkie gdybanie naszło mnie... ; Nazywaliśmy go „Szalonym Stasiem”... ; Wreszcie, po długim namyśle... Znajdowałem się na tarasie wzgórza.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (9) // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 1, s.153-160
  * Dot. m.in. Przypadku i Opatrzności ; rodziny Żakiewiczów ; Stanisława Gostkowskiego ; dnia Wszystkich Świętych i cmentarza Srebrzysko w Gdańsku ;
  Żakiewiczowie, rodzina - szkice ; Wszystkich Świętych - szkice ; Gdańsk - cmentarze - Srebrzysko - szkice ; Gostkowski Stanisław ;

 1. I znów wraz z lutową, dziś mroźną.... - Cykl "Z dziennika" [357] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 5, s. 35
  * Wspomnienie okresu Wielkiego Postu w majątku Ponizie Tatarskie w 1942 r.
  Wielki Post - Kresy - 1942 - pamiętniki polskie ;

 1. Już trzeci tydzień spędzany w samotności.... - Cykl "Z dziennika" [367] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 18,  s. 38
  * Dot. m.in. Cz. Miłosza.
  Miłosz Czesław - szkice ;

 1. Już trzeci tydzień spędzany w samotności... ; Gdy po raz pierwszy odwiedziłem Kijów... ; Na tę swoją samotnie... ; Rembranta obraz: „Powrót syna marnotrawnego”.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (11) // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 3, s. 174-180
  * Dot. m.in. Czesława Miłosza ; dot. także obrazu Rembranta "Powrót syna marnotrawnego" ; dot. także Ukrainy oraz rosyjskiego prawosławia.
  Miłosz Czesław - szkice ; Rembrant - opracowania - Powrót syna marnotrawnego ; Ukraina - szkice ; Rosja - prawosławie - szkice ;

 1. Kresy – wciąż obszary tęsknot. - Rec. pracy: Chrzanowski Tadeusz. Kresy czyli Obszary tęsknot, Kraków, 2001 // Przegląd Polityczny. - Nr 52/53 (2001), s. 192-193
  Chrzanowski Tadeusz - opracowania - Kresy czyli Obszary tęsknot ;

 1. Lutowe, jeszcze nieśmiałe zapowiedzi.... - Cykl "Z dziennika" [355] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 3, s. 36
  * Wspomnienie z lat 1944-46.

 1. Mam przed sobą danie.... - Cykl "Z dziennika" [373] // Gwiazda Morza.. - 2001, nr 24,  s. 40
  * Dot. książki: Chrzanowski Tadeusz. Kresy czyli Obszary tęsknot. - Kraków, 2001.
  Chrzanowski Tadeusz - opracowania - Kresy czyli Obszary tęsknot ;

 1. Najbliższy memu sercu i wyobraźni... ; Ci którzy odeszli nie zawsze... ; W ostępy śląskiej Opolszczyzny... ; Od dawna jest mi znana.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (12) // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 4, s. 106-113
  * Dot. m.in. J. Słowackiego jako poety „doświadczonego przez Ogień” ; Włodimierza Bokszczanina ; książki Jana Goczoła „Na brzozowej korze” ; stosunku Rosji do Chin.
  Bokszczanin Włodimierz ; Słowacki Juliusz ; Goczoł Jana - opracowania - Na brzozowej korze ; Rosja a Chiny - szkice ;

 1. Nazwałbym tę książkę, nie jak ją zatytułowano.... - Cykl "Z dziennika" [354] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 2, s. 37
  * Dot. Jerzego i Aliny Afanasjewów.
  Afanasjew Alina ; Afanasjew Jerzy ;

 1. Od dawna znana mi była.... - Cykl "Z dziennika" [371] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 22,  s. 40
  * Dot. obaw Rosji przed Chinami.
  Rosja a Chiny - szkice ;

 1. Od paru już lat utrzymuję.... - Cykl "Z dziennika" [364] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 13, s. 34
  * Dot. obecnych kontaktów Z.Ż. z gimnazjum w Smorgoniach.
  Smorgonie - gimnazjum ; Żakiewicz Zbigniew - recepcja - Białoruś ;

 1. Od września 1982 roku.... - Cykl "Z dziennika" [361] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 10, s. 38-39
  * Dot. Miłosierdzia Bożego i s. Faustyny Kowalskiej. Fragm. dot. ks. Henryka Jankowskiego.
  Miłosierdzie Boże ; Faustyna Kowalska bł - szkice ; Jankowski Henryk ;

 1. Rembranta wstrząsający obraz.... - Cykl "Z dziennika" [360] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 9, s. 39
  * Dot. obrazu „Powrót syna marnotrawnego”.
  Rembrant - opracowania - Powrót syna marnotrawnego ;

 1. Rychlinki, wieś gminna.... - Cykl "Z dziennika" [368] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 19,  s. 39
  * Dot. pobytu Z.Ż.we wsi Rychliki (w tekście błędna forma „Rychlinki”) na Ziemi Elbląskiej.
  Rychliki - szkice ;

 1. Stało się się to przed dwudziestu laty.... - Cykl "Z dziennika" [362] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 11, s. 37
  * Dot. rocznicy zamachu na Jana Pawła II.
  Jan Paweł II - szkice ;

 1. W ostępy śląskiej Opolszczyzny.... - Cykl "Z dziennika" [363] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 12,  s. 37
  * Dot. książki Jana Goczoła pt. „Na brzozowej korze”, Opole, 2000.
  Goczoł Jan - opracowania - Na brzozowej korze ;

 1. Wienieczka Jerofiejew : Franz Kafka czy sowiecki Mikołaj Gogol?. - Rec. pracy: Jerofiejew Wieniedikt. Dzieła prawie wszystkie, Kraków, 2000 // Przegląd Polityczny. - 2001, Nr 51, s.159-162
  Jerofiejew Wieniedikt - opracowania - Dzieła prawie wszystkie ;

 1. Zło nie jest abstrakcją.... - Cykl "Z dziennika" [369] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 20, s. 40
  * Rozważania nt. Szatana.
  Szatan - szkice ;

 1. Łagodność dzieciństwa, tego pierwszego, najdawniejszego.... - Cykl "Z dziennika" [374] // Gwiazda Morza. - 2001, nr 25,  s. 40
  * Rozważania nt. dzieciństwa.
  Dzieciństwo - szkice ;

 1. Często powtarzałem moim „przyjaciołom Moskalom”.... - Cykl „Z dziennika” [386] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 12, s. 38
  * Porównanie społeczeństwa polskiego i rosyjskiego ; także o wizycie Jana Pawła II w Bułgarii.
  Polska a Rosja - szkice ;

 1. Czy sny nam się śnią, czy my sny śnimy?. - Cykl „Z dziennika” [381] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 6/7, s. 53
 1. Czy sny nam się śnią, czy my sny śnimy?... ; Świętość niszczona, wydrążana z sacrum.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (14) // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 2, s. 138-142
 1. Człowiek stanowi nierozdzielną całość.... - Cykl „Z dziennika” [395] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 23, s. 38
 1. Dzisiaj nawiedził mnie.... - Cykl „Z dziennika” [383] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 9, s. 38
  * Dot. zebrania sprawozdawczo-wyborczego gdańskiego oddziału SPP.

 1. Jak dalece staję się anachronicznym.... - Cykl „Z dziennika” [384] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 10, s. 38
 1. Jak uchwycić, ujawnić, zdekonspirować Anioła Stróża.... - Cykl „Z dziennika” [380] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 5, s. 35
  * Rozważania nt. Anioła Stróża.
  Anioł Stróż - rozmyślania religijne ;

 1. Jesienią 1944 roku zjawił się.... - Cykl „Z dziennika” [378] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 3, s. 39
  * Dot. Juliana Sierhiejewicza, poety i nauczyciela białoruskiego.
  Sierhiejewicz Julian ;

 1. Jest taki maleńki zakątek.... - Cykl „Z dziennika” [389] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 16/17, s. 50
  * Dot. tomu poezji Wojciecha Wencla: Ziemia Święta. - Kraków, 2002.
  Wencel Wojciech - twórczość - opracowania - Ziemia Święta ;

 1. Mija ponad 30 lat.... - Cykl „Z dziennika” [388] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 14/15, s. 50-51
  * Dot. Jędrzeja Smulkowskiego.
  Smulkowski Jędrzej ;

 1. Mija ponad 30 lat.... - Ujrzane, w czasie zatrzymane (15) // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 3, s. 142-144
  * Dot. Jędrzeja Smulkowskiego.
  Smulkowski Jędrzej ;

 1. Nasza intuicja, którą obdarzony jest każdy człowiek.... - Cykl „Z dziennika” [394] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 22, s. 38
  * Rozważania nt. duchowej istoty człowieka.
  Duch - rozważania religijne ;

 1. Objawienia Gospy – Pani.... - Cykl „Z dziennika” [396] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 24, s. 36
  * Dot. Matki Boskiej z Medjugorie.

 1. Otrzymałem ten szary zeszycik.... - Cykl „Z dziennika” [392] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 20, s. 36
  * Dot. dziennika wdowy po mężu zamordowanym w Katyniu.
  Skoda Maria - szkice ; Skoda Helena - szkice ;

 1. Patrzę na kalendarz.... - Cykl „Z dziennika” [393] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 21, s. 40
  * Dot. m.in. Księgi Hioba.
  Księga Hioba - szkice ;

 1. Poeta - Orfeusz // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 14-17
  * Dot. poematu Cz. Miłosza "Orfeusz i Eurydyka".
  Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Orfeusz i Eurydyka ;

 1. Poznaj samego siebie - Homo Mysticus : [szkic] // Punkt po Punkcie. - Z. 3 (2002), s. 183-186
 1. Przyszliśmy dawni „górkowicze” do ojców dominikanów.... - Cykl „Z dziennika” [376] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 1, s. 40
  * Dot. o. Sławomira Słomy i niezależnej działalności gdańskich środowisk twórczych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku w okresie stanu wojennego.
  Słoma Sławomir ; Gdańsk - kultura - 1981 -1985 - pamiętniki ; Gdańsk - kościół św. Mikołaja - 1981-1985 - pamiętniki ;

 1. Sen Geroncjusza – ten głębokiej mądrości poemat metafizyczny.... - Cykl „Z dziennika” [379] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 4, s. 37
  * Dot. utworu Johna H. Newmana „Sen Geroncjusza”.
  Newman John H. - opracowania - Sen Geroncjusza ;

 1. W grudniu tego roku.... - Cykl "Z dziennika" [398] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 26, s. 52-53
  * Dot. wyjazdów Z.Ż. do Szwajcarii, Włoch, Bułgarii, ZSRR w 1972 r.

 1. W naszej najnowszej historii.... - Cykl „Z dziennika” [391] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 19, s. 40
  * Dot. m.in. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz zjednoczenia Europy i potrzeby „działania w miłosierdziu”.
  Jan Paweł II - podróże apostolskie - Polska - szkice ;

 1. Wolne Miasto Gdańsk.... - Cykl „Z dziennika” [387] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 13, s. 40
  * Dot. książki Mieczysława Jałowieckiego: Wolne miasto. - Warszawa, 2002.
  Jałowiecki Mieczysław - opracowania - Wolne miasto ;

 1. Z Węgrami i problemem węgierskim.... - Cykl „Z dziennika” [373] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 2 , s. 38-39
  * Dot. książki: Kiss Csabo G. Dziennik Polski (1980-1982). - Poznań, 2000 ; także wspomnienie roku 1956.
  Kiss Csabo - opracowania - Dziennik Polski (1980-1982) ; Polska - historia - 1956 - pamiętniki ;

 1. Zadzwoniła do mnie starsza pani.... - Cykl „Z dziennika” [385] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 11, s. 40
  * Dot. m.in. wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz A. Leppera.
  Polska a Unia Europejska - szkice ; Lepper Andrzej - szkice ;

 1. Zamieszkać po kimś.... - Cykl „Z dziennika” [397] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 25, s. 40
  * Dot. książki: Grass Günter. Idąc rakiem. - Gdańsk, 2002.
  Grass Günter - twórczość - opracowania - Idąc rakiem ;

 1. Łagiewniki po raz pierwszy odwiedziłem 16 września 1982 roku ; Otrzymałem ten szary zeszycik dosłownie, jakby zza grobu. - Ujrzane, w czasie zatrzymane (16) // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 119-123
  * Dot. Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz s. Faustyny Kowalskiej.
  Dot. także dziennika wdowy po mężu zamordowanym w Katyniu.
  Łagiewniki - Bazylika Miłosierdzia Bożego - szkice ; Faustyna Kowalska św - szkice ; Skoda Maria - szkice ; Skoda Helena - szkice ;

 1. Łagiewniki po raz pierwszy odwiedziłem.... - Cykl "Z dziennika" [390] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 18, s. 38
  * Dot Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz s. Faustyny Kowalskiej.
  Łagiewniki - Bazylika Miłosierdzia Bożego - szkice ; Faustyna Kowalska św - szkice ;

 1. Łagodność dzieciństwa, tego pierwszego, najdawniejszego... ; Upalne lato 1962 roku... ; Rychliki wieś gminna... ; Przyszliśmy dawni „górkowicze” do ojców dominikanów.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (13) // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1, s. 133-140
  * Rozważania nt. dzieciństwa ; dot. także pobytu Z.Ż. we wsi Rychliki na Ziemi Elbląskiej ; dot. także o. Sławomira Słomy i niezależnej działalności gdańskich środowisk twórczych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku w okresie stanu wojennego.
  Dzieciństwo - szkice ; Słoma Sławomir ; Gdańsk - kultura - 1981-1985 - pamiętniki ; Rychliki - szkice ; Gdańsk - kościół św. Mikołaja - 1981-1985 - pamiętniki ;

 1. Świadek epoki // Przegląd Polityczny. - Nr 56 (2002), s. 166-170
  * Dot. książek Mieczysława Jałowieckiego: Na skraju imperium. - Warszawa, 2000 oraz Wolne miasto. - Warszawa, 2002.
  Jałowiecki Mieczysław - opracowania - Na skraju imperium ; Jałowiecki Mieczysław - opracowania - Wolne miasto ;

 1. Świętość niszczona, wydrążana z sacrum.... - Cykl „Z dziennika” [382] // Gwiazda Morza. - 2002, nr 8, s. 40
  * Dot. pobytu Z.Ż. w moskiewskiej cerkwi podczas prawosławnego Bożego Narodzenia 1965 r. i wizyty w klasztorze Rilski Monastyr w Bułgarii w 1972 ; sprowadzenie świętości do folkloru w komunizmie.

 1. Aleksander Jurewicz pochodzi.... - Cykl "Z dziennika" [411] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 13/14, s. 56
  * Dot. książki: Jurewicz Aleksander. Prawdziwa ballada o miłości. - Kraków, 2002.
  Jurewicz Aleksander - twórczość - opracowania - Prawdziwa ballada o miłości ;

 1. Bajki Pana Bałagana. - Cykl "Z dziennika" [420] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 24, s. 40
 1. Czerwiec - miesiąc mych narodzin.... - Cykl "Z dziennika" [410] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 12, s. 40
  * Dot. m.in. rzeczki Strzyży ; także polemika z G. Grassem nt. wojny w Iraku.
  Gdańsk Wrzeszcz - Strzyża - szkice ; Strzyża - szkice ; Grass Günter ;

 1. Czym żyje współczesny młody człowiek?. - Cykl "Z dziennika" [414]. - 2003, nr 18, s. 38
  * Dot. ogólnopolskiego konkursu literackiego ogłoszonego przez Akademickie Centrum Kultury UG.
  Uniwersytet Gdański - konkurs literacki, 2003 ;

 1. Czyż nie jest radosną nowiną.... - Cykl "Z dziennika" [421] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 25/26, s. 56-57
  * Zawiera też sprostowanie do tekstu z nr. 23.

 1. Fenomen mijających lat. - Cykl "Z dziennika" [413] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 17, s. 40
 1. Jak oddać należytą sprawiedliwość.... - Cykl „Z dziennika” [401] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 3, s. 40
  * Dot. poematu Cz. Miłosza „Orfeusz i Eurydyka”.
  Miłosz Czesław - twórczość - opracowania - Orfeusz i Eurydyka ;

 1. Jaki los czeka Polskę.... - Cykl „Z dziennika” [408] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 10, s. 40-41
  * Dot. codziennego życia na Białorusi na podst. prasy białoruskiej.
  Białoruś - 2003 - szkice ;

 1. Nagły przypływ radości.... - Cykl „Z dziennika” [407] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 9, s. 40
 1. Nasza wiedza bywa też źródłem egzystencjalnej rozpaczy... ; Niedawno oglądałem film z lądowania ludzi... ; W czwartek 6 lutego w Sopocie... ; Po świecie chadzają Boży pomyleńcy.... - Cykl "Ujrzane, w czasie zatrzymane" (18). - 2003, nr 4, s. 133-139
  * Nawiąz. do artykułu Krzysztofa Vargi: Najstarsze światło // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 43, dod. Duży Format, nr 8, s. 3. Dot także jubileuszu malarza Henryka Mądrawskiego oraz środowiska plastyków gdańskich, m.in. Sławoja Ostrowskiego.
  Varga Krzysztof - Najstarsze światło, art. ; Mądrawski Henryk ; Ostrowski Sławoj ;

 1. Nasza wiedza bywa też źródłem.... - Cykl „Z dziennika” [403] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 5, s. 40
  * Nawiąz. do artykułu Krzysztofa Vargi: Najstarsze światło // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 43, dod. Duży Format, nr 8, s. 3.
  Varga Krzysztof - Najstarsze światło, art.

 1. Nie do pojęcia rozumowego jest dla nas.... - Cykl „Z dziennika” [404] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 6, s. 40
  * Rozważania nt. cierpienia Chrystusa oraz książki: Newman John H. Rozmyślania i modlitwy. - Warszawa, 1995.
  Newman John H. - opracowania - Rozmyślania i modlitwy ;

 1. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. - Cykl "Z dziennika" [409] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 11, s. 40
  * Dot. m.in. wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
  Polska - referendum - 2003 - szkice ; Polska a Unia Europejska - szkice ;

 1. Po świecie chadzają „Boży pomyleńcy”.... - Cykl „Z dziennika” [399] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 1, s. 40
 1. Poznaj samego siebie.... - Cykl „Ujrzane, w czasie zatrzymane” (17) // Kwartalnik Artystyczny. - 2003, nr 1, s. 121-125
  * Dot. m.in. własnej twórczości.

 1. Profesora Adama Maldzisa.... - Cykl "Z dziennika" [412] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 15/16, s. 54-55
  * Dot. m.in. pobicia Adama Maldzisa w Mińsku ; także o pobiciu Z.Ż. w 1984 r.
  * Także w: Czasopis. - 2004, nr 2 ; Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 2.
  Maldzis Adam ;

 1. Przed dziesięciu laty.... - Cykl "Z dziennika" [416] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 20, s. 36-37
  * Dot. Aleksandry Gabrysiak; także książki: Świątecka Grażyna. Doktor Ola : lekarz ciała i duszy. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Gdańsk, 2003.
  Światecka Grażyna - opracowania - Doktor Ola lekarz ciała i duszy ; Gabrysiak Aleksandra ;

 1. Przedwiośnie, które ogarnęło ziemię.... - Cykl „Z dziennika” [405] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 7, s. 40
  * Dot. m.in. wojny w Iraku.
  Wojna 2003 amerykańsko-iracka - szkice ;

 1. Słowację, a właściwie Tatry Słowackie.... - Cykl "Z dziennika" [415] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 19, s. 40
  * Dot. pobytu Z.Ż. na Słowacji w 1957 r.
  Słowacja - szkice ;

 1. Tak się zdarzyło, że bliska mi osoba.... - Cykl „Z dziennika” [406] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 8, s. 48
  * Dot. pracy lekarzy i Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.
  Gdańsk Zaspa - Szpital św. Wojciecha ;

 1. W czwartek 6 lutego w Sopocie.... - Cykl „Z dziennika” [402] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 4,  s. 40
  * Dot. jubileuszu malarza Henryka Mądrawskiego oraz środowiska plastyków gdańskich, m.in. Sławoja Ostrowskiego.
  Mądrawski Henryk ; Ostrowski Sławoj ;

 1. Wiele jeszcze Polski pozostało.... - Cykl „Z dziennika” [400] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 2,  s. 40
  * Dot. książki: Weigel Georg. Biografia Papieża Jana Pawła II : świadek nadziei. - Warszawa, 2001.
  Weigel George - opracowania - Biografia Papieża Jana Pawła II ;

 1. Ścieżka obok drogi. - Cykl "Z dziennika" [417] // Gwiazda Morza. - 2003, nr 21, s. 42
  * Dot. Jana Pawła II.
  Jan Paweł II - szkice ;

 1. Czesław Miłosz - "na zawsze" // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 3, s. 163-166
  Miłosz Czesław - szkice ;

 1. Mija równe 40 lat, gdy 30-letni w 1964 roku.... - Cykl "Z dziennika" [422] // Gwiazda Morza. - 2004, nr 1, s. 40
  * Fragmenty niepublikowanych dzienników Z.Ż. z pobytu w ZSRR w 1964 r.
  Rosja - pamiętniki polskie - 1964 ;

 1. O zbliżającym się spazmie zniszczenia... ; Sięgnijmy do kapitalnych . - Cykl "Ujrzane, w czasie zatrzymane" (20) // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 2, s.140-145
  * Dot. zagłady ziemiaństwa polskiego i książek T. Karśnickiej-Kozłowskiej "Dawniej niż wczoraj", 2003, M. Jałowieckiego "Requiem dla dzieciństwa", 2003 i wspomnień Z. Korzon-Lubienieckiej "Wspomnienia Kresowianki".
  * Także pt. "W tę wojnę polskie dwory..." oraz "Pisząc o zagładzie polskich dworów..." w: Gwiazda Morza. - 2004, nr 3-4 ; nr 5-6.
  Korzon-Lubieniecka Zofia - twórczość - opracowania - Wspomnienia Kresowianki ; Karśnicka-Kozłowska Teresa - twórczość - opracowania - Dawniej niż wczoraj ; Jałowiecki Mieczysław - twórczość - opracowania - Reqiem dla ziemiaństwa ; Ziemiaństwo - szkice ;

 1. Pisząc o zagładzie polskich dworów.... - Cykl "Z dziennika" [425] // Gwiazda Morza. - 2004, nr 5/6, s. 56-57
  * Dot. wspomnień Zofii Korzon-Lubienieckiej pt. "Wspomnienia Kresowianki".
  Korzon-Lubieniecka Zofia - twórczość - opracowania - Wspomnienia Kresowianki ; Ziemiaństwo - szkice ;

 1. Ponownie siegam do swego.... - Cykl "Z dziennika" [423] // Gwiazda Morza. - 2004, nr 2, s. 40
  * Niepublikowane fragmenty dziennika z pobytu Z.Ż. w ZSRR w 1964 r.
  Rosja - pamiętniki polskie - 1964 ;

 1. Różnie boli, a jak się z tym mamy po biblijnej siedemdziesiątce?. - Ujrzane, w czasie zatrzymane (21) // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 4, s.172-177
 1. Swoje "Dzienniki podróży" do Rosji z roku 1964/65.... - Cykl "Ujrzane, w czasie zatrzymane" (19) // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 1, s. 118-125
  * Niepublikowane fragmenty dziennika z pobytu Z.Ż. w ZSRR w 1964/65.
  Rosja - pamiętniki polskie - 1964/65 ;

 1. W tę wojnę polskie dwory.... - Cykl "Z dziennika" [424] // Gwiazda Morza. - 2004, nr 3/4, s. 56
  * Dot. zagłady ziemiaństwa polskiego i książki Teresy Karśnickiej-Kozłowskiej: Dawniej niż wczoraj. - Warszawa, 2003.
  Karśnicka-Kozłowska Teresa - twórczość -opracowania - Dawniej niż wczoraj ; Ziemiaństwo - szkice ;

 1. Że dane jest nam żyć na przełomie dziejów.... - Cykl "Z dziennika" [426] // Gwiazda Morza. - 2004, nr 7/8, s. 64-65
  * Ostatni tekst z cyklu "Z dziennika". Gwiazda Morza przestała się ukazywać jako samodzielne pismo.

 1. Dusza nasza i wasza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dusza polska i rosyjska, Warszawa, 2004 // Przeglą Polityczny. - Nr 69 (2005), s. 186-189
  Dusza polska i rosyjska - opracowania ;

 1. Fenomen mijającego czasu... ; Profesora Adama maldzisa.... - Cykl "Ujrzane w czasie zatrzymane" (22) // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 2, s. 159-163
  * Dot. m.in. pobicia Adama Makdzisa w Mińsku ; także o pobiciu Z.Ż. w 1984 r.
  * Także w: Gwiazda Morza. - 2003, nr 15/16 Czasopis. - 2004, nr 2.
  Maldzis Adam - szkice ;

 1. Mały jubileusz konkursu imienia Jana Drzeżdżona. - Fot. // Pomerania. - 2005, nr 4, s. 48-49
  Drzeżdżon Jan - konkurs ;

 1. Minęły dwadzieścia dwa lata.... - Cykl "Ujrzane, w czasie zatrzymane" // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 1, s. 133-137
  * Datowane: Gdańsk, 25 stycznia 2005.
  Hebanowski Stanisław - szkice ;

 1. Diaboliczny grymas historii. - Cykl: Ujrzane, w czasie zatrzymane (28) // Kwartalnik Artystyczny. - 2006, nr 3-4, s. 308-311
  * Dot. Janki Bryla
  Bryl Janka ;

 1. I znów wczesna marcowa wiosna. - Cykl: Ujrzane w czasie, zatrzymane (27) // Kwartalnik Artystyczny. - 2006, nr 2, s. 228-230
 1. Umiłowanie życia i pociąg do śmierci... ; W trudnych latach stanu wojennego.... - Cykl Ujrzane, w czasie zatrzymane (26) // Kwartalnik Artystyczny. - 2006, nr 1, s. 161-164
 1. Jak dwukrotnie w życie wkroczyła nieznana konieczność... :  [szkic]. - Cykl: Ujrzane, w czasie zatrzymane (32) // Kwartalnik Artystyczny. - 2008, nr 1, s. 148-153
 1. Uliczką do łódzkiego parku Wenecja.... - Cykl: Ujrzane, w czasie zatrzymane // Kwartalnik Artystyczny. - 2008, nr 2, s. 150-156
Przekłady 1. Gogol Mikołaj: Rozmyślania o Bożej liturgii / tł. Z. Ż. [Zbigniew Żakiewicz]. - Fragm. // Znak. - 1959, nr 10, s. 1329-1330

 1. Bugrow Borys: Bułgakow, Płatonow i młodzi : nowe w prozie radzieckiej / tłum. Zbigniew Żakiewicz // Litery. - 1968, nr 4, s. 16-17

 1. Bryl Janka: Krew na ścianie / tł. Zbigniew Żakiewicz // Litery. - 1969, nr 9, s. 18-20

 1. Bugrow Borys: Poszukiwania i odkrycia : nowości współczesnej literatury litewskiej / tł. Zbigniew Żakiewicz // Litery. - 1969, nr 8, s. 23-24

 1. Bunin Iwan: Wody mnogie [proza] / tł. Zbigniew Żakiewicz // W drodze. - 1980, nr 10, s. 78-85

 1. Bunin Iwan.   W nocnym morzu ; Wody mnogie [proza] // W:  Odkrycie morza : antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji / tł. Zbigniew Żakiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - S. 423-431 ; 432-456

 1. Kuprin Aleksander.  Nurkowie [proza] // W:  Odkrycie morza : antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji / tł. Zbigniew Żakiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - S. 352-368

 1. Priszwin Michał Michajłowicz.  Łódką przez morze do Świętych Wysp / tł. Zbigniew Żakiewicz // W:  Odkrycie morza : antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 318-335

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Bittel-Dobrzyńska Nadzieja.  Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła / posłowie Zbigniew Żakiewicz. - Gdańsk : Graf, 1991

 1. „Czas Zelinta” i inne opowiadania : antologia prozy współczesnej / wybór, układ i wstęp Zbigniew Żakiewicz. - Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2000

 1. Tam, gdzie słychać śpiew syren : antologia prozy współczesnej / wybór, układ i wstęp Zbigniew Żakiewicz. - Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2006
  * Na tom opowiadań składają się prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie prozatorskim im. Jana Drzeżdżona za lata 2005-2006.

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Wywiad [wywiad] / rozm. Harry Duda // Fama [Miesięcznik studentów Opola]. - 1967, nr 16, s. 3-6

 1. Pisarze a wojna : głos w dyskusji na Zjeździe Pisarzy w Gdańsku. - Fragmenty wypowiedzi // Kultura. - 1969, nr 37, s. 7

 1. Dwunasty Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku [wypowiedź w dyskusji] // W: XII [Dwunasty] Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku : 1-3 IX 1969 / red. Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1970

 1. Punkt oparcia [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Pisarz i światopogląd”. - Fot. // Fakty i Myśli. - 1970, nr 8, s. 5

 1. Grudniowy wieczór [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Wigilia dla mnie” // Kierunki. - 1971, nr 51/52, s. 7

 1. Proces pisania... [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie "Pisarz, życie, dzieło" // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 21, s. 4, 11
  * 1. Jakiego typu relacja istnieje między bohaterami P. utworów literackich a P. własną biografią? 2. Jaki, w P. przypadku, jest typowy rodowód utworu literackiego? W jakim stopniu czynnikiem inspirującym jest poznana rzeczywistość, w jakim - literatura?
  * Wypow. dot. m.in. tomów opowiadań „Liście”, „Chłopiec o lisiej twarzy” oraz powieści: „Ród Abaczów”, „Biały karzeł”.


 1. Wywiad [wywiad] / rozm. Wanda Andrusiak  // Ziemia Gdańska. - 1971, nr 87, s. 17-21

 1. Czego oczekuję od Zjazdu Pisarzy? [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Czego oczekuję od Zjazdu Pisarzy?” // Odgłosy. - 1972, nr 6, s.1, 3, 5

 1. Nurt groteskowo-kreacyjny i nurt ciemny [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Literatura trzydziestolecia”. - Fot. // Literatura. - 1972, nr 24, s. 7
  Nawiąz.: Melkowski Stefan: My Polacy lubimy piątki i dziesiątki // Fakty i Myśli 1973, nr 10, s. 7, 9
  * Pytanie ankiety: Jakie zjawiska literatury, dzieła, propozycje poetyki i ideologii artystycznej posiadają w bliskiej już perspektywie trzydziestolecia znaczenie największe dla naszej literatury i kultury?


 1. Rozmowa z pisarzem : Zbigniew Żakiewicz [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Litery. - 1972, nr 2, s. 14
  * Dot. m.in. powieści: „Ród Abaczów”, „Biały karzeł”, „To sen tylko, Danielu”, „Kraina Sto Piątej Tajemnicy”.


 1. WIerzę w literaturę [wywiad] / rozm. Janusz Termer. - Fot. // Fakty i Myśli. - 1972, nr 11, s. 1, 6

 1. Wywiad [wywiad] / rozm. Krystyna Celichowska // Wieczór Wybrzeża. - 1972, nr 120, s. 4

 1. Stan świadomości [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie. - Fot.  // Fakty i Myśli. - 1973, nr 17, s. 8
  * Pytanie ankiety: Co dla pisarza jest sprawą główną, najważniejszą?
  * Dot. m.in. opowiadań z tomu „Liście” oraz powieści „Ród Abaczów”, „Biały karzeł”, „To sen tylko, Danielu”, „Kraina 105...".


 1. Zaiste podstępne pytanie... [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie "Między twórcą a odbiorcą". - Fot. // Tygodnik Kulturalny. - 1973, nr 20, s. 5
  * Dot. m.in. kontaktów z czytelnikiem i problemów upowszechniania literatury.


 1. Biografia i jej ekspresja twórcza [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie. - Fot. // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 38, s. 4
  * Pytania ankiety: 1. Z jakim miejscem - regionem kraju, miejscowością, zbiorowością ludzką - czuje się Pan szczególnie związany? 2. Jaki charakter ma ta więź? Jakiego typu jest to związek - pamięci, stałego współuczestnictwa w życiu danej zbiorowości?
  3. W jakiej mierze i w jakim sensie Pańskie dzieło jest określone i uwarunkowane przez Pańską biografię? 4. Jakiego rodzaju impulsy twórcze z tych źródeł wypływają?


 1. Literatura regionalna czy uniwersalna [wypowiedź w dyskusji]. - Wypow. w dyskusji w redakcji Dz. Bałt. // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 71, s. 4

 1. Trzecie spotkanie twórców literatury kaszubsko-pomorskiej [wypowiedź w dyskusji] // W: Trzecie spotkanie twórców literatury kaszubsko-pomorskiej : materiały. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1974

 1. W oczach pisarzy... [wypowiedź]. - Fot. // Tygodnik Morski. - 1974, nr 6, s. 9
  * Krótka wypow. m.in. Z. Żakiewicza na temat ostatnio napisanych i wydanych utworów.


 1. Sens literatury [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 234, s. 5
  * Dot. głownie „Doliny Hortensji” oraz utworów dla dzieci.


 1. Szósta Dekada Pisarzy Wybrzeża : dokonania i zamierzenia [wypowiedź]. - Fot.  // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 216, s. 5
  * Krótka wypow. m.in. Z. Żakiewicza nt. ostatnio wydanych utworów oraz najbliższych planów literackich.


 1. Szukanie prawdy o sobie [wywiad] / rozm. Krzysztof Nowicki. -   // Fakty. - 1975, nr 5, s. 7
  * Dot. m.in. tzw. młodej prozy oraz utworów: „Markigo”, „Ród Abaczów”, „Biały karzeł”, „To sen tylko, Danielu”.


 1. Jakość i nijakość w kulturze masowej [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie // Więź. - 1976, nr 1, s. 5, 8, 11, 13

 1. Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie // Znak. - 1976, nr 7, s. 953-958

 1. Nudzi mnie opisywactwo [wywiad] / rozm. Marzena Woźniak. - Fot. // Czas. - 1976, nr 25, s. 24

 1. Siódma Dekada Pisarzy Wybrzeża [wypowiedź] / [oprac.] L.K. Koś. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 217, s. 5
  * Krótka wypow. m.in. Z. Żakiewicza nt. ostatnio napisanych i wydanych utworów oraz najbliższych planów literackich.


 1. Racje, dla których... [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie "Dlaczego piszę?". - Fot. // Kultura. - 1977, nr 14, s. 3
  * Pytania ankiety: 1. Dlaczego Pan pisze? 2. Czy książki, swe utwory adresuje Pan do określonego czytelnika? 3. Proszę wymienić 10 najważniejszych powieści XX wieku.


 1. Chrześcijanin z urodzenia czy z wyboru? [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie // W drodze. - 1978, nr 3, s. 39-41

 1. Określenie tożsamości [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 109, s. 6
  * Dot. m.in. utworów : „Markigo”, „Czteropalcy”, inscenizacji „Krainy Sto Piątej Tajemnicy”.


 1. Zaduma nad własnym losem [wywiad] / rozm. Wilhelm Przeczek. - Fot. // Zwrot. - 1978, nr 346, s. 34-36

 1. Homo-viator [wywiad] / rozm. Marzena Woźniak. -   // Tygodnik Powszechny. - 1979, nr 3, s. 5
  * Sprost.: Brocki Zygmunt: Prusowie to nie Litwini! - List do redakcji. Tygodnik Powszechny 1979, nr 10, s. 8.


 1. Idąc w głąb wychodzę naprzeciw [wywiad] / rozm. Teresa Zwierzchowska. - Fot.  // Wieczór Wybrzeża. - 1979, nr 103, s. 3

 1. Powrót do tajemnicy ludzkiej egzystencji [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Nad kulturą europejską” // Znak. - 1979, nr 10, s. 1059-1060

 1. Wizyta Jana Pawła II w Polsce [wypowiedź]. -   // Więź. - 1979, nr 7/8, s. 288-290
  * Wypowiedź bez tytułu. Tytuł nadany przez aut. Słownika.
  * Wypow. nt. wizyty Jana Pawła II w Polsce.


 1. Zbigniew Żakiewicz  [wypowiedź] / oprac. J. F.. - Fot. – Rubryka „Słowo w słowo”  // Opole. - 1980, nr 4, s. 28
  * Fragm. wypow. wygłoszonej podczas „Czwartku literackiego” w Opolu, 7.02.1980.


 1. Alosza Karamazow... [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie "Dostojewski dzisiaj" // Znak. - 1981, nr 1/2, s. 11, 15, 19, 22, 26, 29, 32, 37, 41, 44, 49, 52, 56, 61, 64-65, 67, 69, 75

 1. Przenikanie [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 27, s. 5
  * Dyskusja nt. życia kulturalnego na Wybrzeżu, z udziałem T. Ferenc, H. Słojewskiej, K. Pałubickiego, A. Smolany, Z. Żakiewicza.


 1. Reduta [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Danuta Szkop-Dąbrowska. - Magnetofonowy zapis dyskusji, która odbyła się 23.02.1980 roku w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku po przedstawieniu "Dziadów" A. Mickiewicza w reżyserii M. Prusa // Punkt. - 1981, nr 13, s. 8 -29
  * Dyskusja z udziałem: M. Janion, S. Hebanowski, W. Książek, P. Huelle, K. Ziemba, A. Friedel, A. Janko, E. Nawrocka, W. Maksymowicz, Z. Żakiewicz, Z. Joachimiak, M. Czermińska, W. Zawistowski, A. Mydlarska.


 1. Ja urodziłem się w Mołodecznie [wypowiedź] // Pomerania. - 1985, nr 7, s. 16
  * Wypow. podczas spotkania nt. „Obraz Kaszubów w oczach rodaków i własnych”, które odbyło się z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 15.04.1985 r.


 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - 1985, Nr 3, s. 110
  * Z.Ż. podpisał wraz z kilkunastoma literatami gdańskimi list protestacyjny (z dn. 2.09.1985 r.) do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego.


 1. Weszliśmy w zupełnie inną ulicę [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie „Jacy jesteśmy”  // Gwiazda Morza. - 1985, nr 21, s. 2-3, 5

 1. O Rosji, kulturze i literaturze rosyjskiej [wywiad] / rozm. Adam Hlebowicz. -   // Ład. - 1988, nr 48, s. 10

 1. Kresy - wieczne „teraz” [wywiad] / rozm. Bogusław Żyłko // Autograf. - 1989, nr 6/8, s. 29-31

 1. Stamtąd nieźle widać na Wschód i na Zachód [wywiad] / rozm. Alina Kietrys // Autograf. - 1989, nr 6/8, s. 12-16

 1. Między Wilnem a Bałtykiem [wywiad] / rozm. Paweł Zbierski // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 240, nr 241, s. 3

 1. Brodski : opowiada Zbigniew Żakiewicz [wypowiedź] / spisał i przygotował do druku Piotr Wiktor Lorkowski // Przedproża. - 1991, Nr 10, s.1-2

 1. Zbigniew Żakiewicz poleca [wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 249, s. 17

 1. Kresy, Litwa, Rosja [wywiad] / ze Zbigniewem Żakiewiczem rozm. Ryszatrd Bongowski. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 102, dod. Gazeta Morska, nr 119, s. II
  * M.in. nt. własnej twórczości.


 1. List otwarty [listy otwarte] // Kultura (Paryż). - 1992, nr 12, s. 107-108
  * List do Prezydenta RP, Premiera, Marszałka Sejmu podpisany przez 22 intelektualistów w sprawie sytuacji w kulturze polskiej. Podpisał m.in. Zbigniew Żakiewicz.


 1. Zbigniew Żakiewicz poleca  [wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 115, s. 19

 1. Kresy wyobraźni / rozm G. Łatuszyński // Express Wieczorny. - 1993, nr 74

 1. Między Bogiem a Oszmianą / Ze Zbigniewem Żakiewiczem, pisarzem metafizycznym, rozm. Tadeusz Skutnik // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 11

 1. Wszystkierzeki wpadają do morza... [wywiad] / rozm. Henryka Dobosz. - Fot.  // Tytuł. - 1993, nr 4, s. 26-56
  * Dot. m.in. utworów: „Ród Abaczów”, „Wilio, w głębokościach morza”, „Dolina Hortensji”.


 1. Eleganckie europejskie miasto : Gdańsk mój widzę ogromny [wypowiedź] / not. Barbara Madajczyk-Krasowska. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 121, s. 4

 1. Twórca przy warsztacie [wypowiedź] / not. [Kościelecka Anna] ANK. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 139, s. 7

 1. Był sobie Gdańsk [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Wojciech Duda // Przegląd Polityczny. - Nr 29 (1995), s. 76-86
  * Dyskusja nt. Gdańska z udziałem Zbigniewa Żakiewicza, Donalda Tuska i Pawła Huelle.
  Nawiąz. do tej dyskusji w: Żakiewicz Z.: Przed ponad dziesięciu laty... - Cykl „Z dziennika” // Gwiazda Morza. - 1995, nr 24, s. 22.


 1. Mój stół : w życiu i w literaturze [wypowiedź] / wysłuchała (kl) // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 82, dod. Rejsy, s.6

 1. Po co piszę? [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 2, s. 4-7

 1. Siła pamięci [wywiad] / rozm. Artur Kawiński // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 123, s. 26

 1. Uchwycić czas  [wywiad] / rozm. Alina Kietrys // Głos Wybrzeża. - 1996, nr 117, s. 4

 1. Zbigniew Żakiewicz / rozm. Anna Jęsiak // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 168

 1. Kraina mojej wyobraźni [wywiad] /  rozm. Katarzyna Kaczor // Guliwer. - 1997, nr 3, s. 35-38

 1. Nie nam sądzić kapłanów [wypowiedź]. - Wypow. w ankiecie "Świeccy mówią o księżach” // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 41, s. 10

 1. Z „Panem Tadeuszem" i „Wielką Improwizacją" spoufalony. - Wypow. w cyklu "Mickiewicz i ja - pisarze o Mickiewiczu" // Teksty Drugie. - 1998, nr 5, s. 188-191

 1. Między sensem a bezsensem [wywiad] / rozm. Alina Kietrys // Głos Wybrzeża. - 1999, nr 54, s. 3

 1. Apel do ministra kultury [apel] // Rzeczpospolita. - 2000, nr z 12.05.2000
  * Apel o przywrócenie dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miesięcznikowi Regiony. Podpisał m.in. Z. Żakiewicz.


 1. Soplicowo na sprzedaż? : rozmowa Zbigniewa Majchrowskiego, Wojciecha Ostrowskiego i Zbigniewa Żakiewicza, nagrana dla Dialogu w Gdańsku 7.11.1999 r. [wypowiedź w dyskusji]. - Fot. // Dialog. - 2000, nr 2, s. 109-118

 1. W tkaninie czasu ukryte [wywiad] / rozm. Aneta Krawczyk i Piotr W. Lorkowski // Topos. - 2000, nr 3-4, s. 151-158

 1. Bufet kulturalny poza „czarną dziurą". - Wypowiedź w ankiecie Dziennika Bałtyckiego „Jakie książki i filmy przeżyją wiek XX, a jakie wpadną w czarną dziurę?” // Dziennik Bałtycki. - 2001, nr 16, dod. Rejsy, s. 16
  * Fragmenty stanowią polemikę z: Janina Wieczerska: Regał zeszłowieczny. Dziennik Bałtycki 2001, nr 4, dod. Rejsy, s.13.


 1. To pismo miało dobry początek [wypowiedź] / not. PG  // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 26, dod. Gazeta Morska, nr 26, s. 8
  * Krótka wypowiedź nt. czasopisma Tytuł.


 1. Trzy wiersze [wypowiedź]. - Wypowiedź w ankiecie „Trzy najważniejsze wiersze polskiej poezji XX wieku" // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 1, s. 51-56

 1. Pamięć - istotą zakorzenienia [wywiad] / rozm. Maciej Dęboróg-Bylczyński. - Fot. // Pomerania. - 2007, nr 7-8, s. 36-37
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Bartelski Lesław.  Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Bartelski Lesław.  Polscy pisarze współcześni. - Warszawa : Agencja Autorska, 1970
  Wyd. 2 nowe, poszerz. 1944-1970. - 1972 ; Wyd. 3 nowe, poszerz. 1944-1974. - Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1977

 1. Bożychowski Jan.  Zbigniew Żakiewicz [hasło] // W: Bożychowski Jan.  Pisarze Pomorza Gdańskiego. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - S. 106-107 : fot.

 1. Chilla Jolanta, Woźniak Anna.  Zbigniew Ryszard Żakiewicz [hasło] // W: Chilla Jolanta, Woźniak Anna.  Twórczość pisarzy Wybrzeża w latach 1975-1978. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978. - S. 26
  * Suplement do: Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno-bibliograficzny / oprac. Jan Bożychowski. - Gdańsk, 1975


 1. Zbigniew Żakiewicz [hasło] // W: Chilla Jolanta , Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 1981. - S. 201-204

 1. Zarzycka-Stępień Maria.  Żakiewicz Zbigniew // W: Zarzycka-Stępień Maria.  Bibliografia polskich pisarzy współczesnych - uczestników VIII Dzierżoniowskich Dni Literatury. Dzierżoniów, 9-10 października 1981. - Dzierżoniów : Miejska Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie, 1981

 1. Jamry Hanna.  Zbigniew Ryszard Żakiewicz [hasło] // W: Jamry Hanna.  Środowisko literackie Opolszczyzny. Cz. 1-2. - Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1986. - S. 260-263

 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Literatura polska. T. 3, Uzupełnienia do wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. 829

 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Encyklopedia popularna PWN. - Wyd. 22 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - S. 995

 1. Żakiewicz Zbigniew Ryszard [hasło] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / red. Jarosław Zalesiński [i in.]. - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna, 1993. - S. 283

 1. Kuncewicz Piotr.  Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Agonia i nadzieja. T. 5, Proza polska od 1956. - Warszawa : Graf-Punkt : Polska Oficyna BGW, 1994. - S. 207-209 : fot.
  ISBN 83-86091-03-7

 1. Bartelski Lesław.  Żakiewicz Zbigniew  [hasło] // W: Bartelski Lesław.  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 491-492
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Kuncewicz Piotr.  Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż. - Warszawa : Graf-Punkt, 1995. - S. 488-491

 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6, S-Z. - Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - S. 1070
  ISBN 83-01-11969-1

 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Nowy leksykon PWN / red. prowadzący Andrzej Dyczkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - S. 2019
  ISBN 83-01-12490-3

 1. Czapliński Przemysław.  W poszukiwaniu utraconego // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr.  Literatura polska 1976-1998. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999
  * Wzmianki na s. 197-198 i in.


 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Literatura polska XX wieku / red. Jan Wojnowski. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 355

 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / oprac. Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 248-249
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Żakiewicz Zbigniew Ryszard  [hasło] // W: Kto jest kim w Polsce / zespół red. Beata Cynkier et al. - Edycja 4. - Warszawa : Wydaw. Polskiej Agencji Informacyjnej, 2001. - S. 1099
  ISBN 83-223-2691-2

 1. Termer Janusz.  Żakiewicz Zbigniew [hasło ] // W: Termer Janusz.  Leksykon prozaików. - Warszawa : Iskry, 2001. - S. 793-794
  ISBN 83-207-1661-6

 1. Winek Teresa.  Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - S. 430
  ISBN 83-04-04606-7

 1. Fazan Jarosław.  Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Słownik pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska ; aut.: Elwira Buszewicz i in.. - Kraków : Zielona Sowa, 2003. - S. 562
  ISBN 83-7389-123-4
  * Podpisane: J.F.


 1. Żakiewicz Zbigniew [hasło] // W: Who is who w Polsce. - Wyd. 3 uzup.. - Zug : Who is Who Verlag für Personenzyklopädien AG, 2004. - S. 4933-4934

 1. Andrzejewski Marek.  Żakiewicz Zbigniew [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 1151 : il.
  ISBN 978-83-929932-5-4
  * Il. - okładka książki "Tryptyk wileński".


Opracowania ogólne 1. Kubicki Bohdan: Kłopoty i uroki wyobraźni : o prozie Zbigniewa Żakiewicza. - Fot. // Litery. - 1969, nr 10, s. 5-7
  * Dot. opowiadań z tomów "Chłopiec o lisiej twarzy", "Liście" oraz powieści "Ród Abaczów".


 1. Kiszkis Andrzej: Skąd te ptaki?. - Cykl: Poddasza, pracownie. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 55, s. 6
  * Podpisane: LAIK.
  * Charakterystyka twórczości i wypowiedź autora o swym pisarstwie.


 1. Termer Janusz: Zbigniew Żakiewicz. - Rubryka " Sylwetka". - Fot. // Nowe Książki. - 1975, nr 15, okł. I, IV
  * Podpisane: J.T.


 1. Czermińska Małgorzata: Autobiografizm w twórczości Zbigniewa Żakiewicza // W kręgu książki. - 1984, nr [1], s. 56-63
  * Także w wersji rozszerzonej pt.: "Autobiografizm w twórczości Róży Ostrowskiej i Zbigniewa Żakiewicza" w: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945. T. 2. - Gdańsk, 1986.
  * Dot. utworów: "Ród Abaczów", "Wilcze łąki", "Dziennik intymny...".


 1. Czermińska Małgorzata. Autobiografizm w twórczości Róży Ostrowskiej i Zbigniewa Żakiewicza // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945 / pod red. Andrzeja Bukowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 143-157
  * Rozszerzona wersja tekstu publikowanego w W kręgu książki. - 1984, nr [1].


 1. Ejdziukiewicz Anna: Antynomiczna wizja świata w prozie Zbigniewa Żakiewicza : (cykl powieści poetyckich) // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 10 (1987), s. 16-28
  * Dot. utworów: "Liście", "Ród Abaczów", "Dolina Hortensji", "Wilcze łąki", "Dziennik intymny mego N. N.".


 1. Skotnicka Gertruda: Zbigniewa Żakiewicza utwory dla dzieci // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 10 (1987), s. 29-39
  * Dot. utworów: "Kraina Sto Piątej Tajemnicy", "Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu", "Straszne bliźnięta", "Opowieści z Bajkolandii".


 1. Żyłko Bogusław: Żakiewicz - rusycysta // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 10 (1987), s. 40-46

 1. Bugajski Leszek. Świat i sen o świecie // W: Bugajski Leszek. W gąszczu znaczeń. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 129-135
  * Dot. m.in. utworów: "To sen tylko, Danielu...", "Ród Abaczów", "Biały karzeł".


 1. Żurakowski Bogusław: Dorastanie do mitu : o twórczości dla dzieci Zbigniewa Żakiewicza // Sztuka dla Dziecka. - 1989, nr 2, s. 20-21
  * Dot. m.in. utworów: "Kraina Sto Piątej Tajemnicy", "Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu", "Straszne bliźnięta".


 1. Czermińska Małgorzata: Kresowe korzenie // Tytuł. - 1991, nr 1, s.119-124
  * Dot. utworów: "Wilcze łąki", "Ród Abaczów", "Dolina Hortensji".


 1. Żurakowski Bogusław: Ślady Guliwera w Plimplańskim lesie // Guliwer. - 1991, nr 1, s. 48-53

 1. Czermińska Małgorzata: Temat kresowy w prozie powojennej. - // Polonistyka. - 1992, nr 10, s. 581-588
  * Fragm. dot. Z. Żakiewicza.


 1. Adamiec Marek: "I nigdy już nie mieliśmy powrócić nad rzekę..." // Tytuł. - 1993, nr 4, s. 72-77
  * Tekst wygłoszony podczas promocji książki Z. Żakiewicza "Wilio, w głębokościach morza" w księgarni Uniwersytetu Gdańskiego "Literka".


 1. Hadaczek Bolesław. Kresowość Zbigniewa Żakiewicza // W: Hadaczek Bolesław. Kresy w literaturze polskiej XX wieku : szkice. - Szczecin : Ottonianum, 1993. - S. 95-104

 1. Huelle Paweł: Opowiedz im rzeczy // Tytuł. - 1993, nr 4, s. 78-81
  * Tekst wygłoszony podczas promocji książki Zbigniewa Żakiewicza „Wilio, w głębokościach morza” w księgarni Uniwersytetu Gdańskiego „Literka”.


 1. Orski Mieczysław: O tym, co "jak zdrowie" // Słowo Polskie. - 1993, nr 17

 1. Tomaszewski Marek: Tropem wilka wyjącego "po wołczemu", czyli oniryczna wizja przyrody w powieściach Zbigniewa Żakiewicza // Kresy. - 1993, nr 14, s. 244-247
  * Dot. utworów: "Ród Abaczów", "Wilcze łąki".


 1. Nowicki Krzysztof: Do Zbigniewa Żakiewicza // Topos. - 1995, nr 5/6, s. 22-23

 1. Tomaszewski Marek: "Pan Tadeusz" à rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r. // Teksty Drugie. - 1995, nr 2, s. 178-192
  * Przedr. w tegoż: Od chaosu do kosmosu : szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku. - Warszawa : IBL Wydaw., 1998. - S. 156-166. - (Badania Polonistyczne za granicą ; t. 2)
  * Dot. m.in. Z. Żakiewicza.


 1. Jęsiak Anna: Zbigniew Żakiewicz. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 168, dod. Rejsy, s. 8-9

 1. Konończuk Elżbieta. Opowieści Zbigniewa Żakiewicza o czasie prawie minionym// W: Wilno i Kresy Północno-Wschodnie : materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r. w czterech tomach. T. 4, Literatura / pod red. Elżbiety Feliksiak i Anny Kieżuń ; [Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki] Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1996

 1. Czapliński Przemysław. Ślady przełomu : o prozie polskiej 1976-1996. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. - S. 233-237 i in.

 1. Czerska Tatiana: Pozostać dzieckiem : o grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński . - Nr 10 (1998), s. 25-44

 1. Huelle Paweł: Sycowa Huta. - Cykl "Imiona, miejsca..." // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 185, s. 8

 1. Tomaszewski Marek: "Pan Tadeusz" à rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r. // W: Tomaszewski Marek. Od chaosu do kosmosu : szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku. - Warszawa : IBL Wydaw., 1998. - S. 156-166. - (Badania Polonistyczne za granicą ; t. 2)
  *Pierwodruk: Teksty Drugie. - 1995, nr 2, s. 178-192.
  * Dot. m.in. Z. Żakiewicza.


 1. Czermińska Małgorzata: Przemiany tematu kresowego : idylla, tragizm, groteska w powieściach autobiograficznych Zbigniewa Żakiewicza // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 155-165
  * Dot. utworów: "Ród Abaczów", "Wilcze łąki", "Wilio, w głębokościach morza".
  * Tekst wygłoszony na uroczystości Jubileuszu Czterdziestolecia Pracy Pisarskiej Z.Ż., zorganizowanej przez redakcję pisma Tytuł i Nadbałtyckie Centrum Kultury.


 1. Czerska Tatiana. Dzieciństwo czy przekleństwo? Pierwiastki oniryczne w prozie Zbigniewa Żakiewicza // W: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku / praca zbiorowa pod red. Ilony Glatzel, Jerzego Smólskiego i Anny Sobolewskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. - S. 283-295

 1. Czerska Tatiana: Topos dzieciństwa w utworach Zbigniewa Żakiewicza. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 11 (1999), s. 81-101

 1. Hadaczek Bolesław: Dominanty strukturalne literatury kresowej // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 11 (1999), s. 5-24
  * M.in. dot. Z Żakiewicza.


 1. Huelle Paweł: Drogi Zbyszku : mowa na cześć Zbigniewa Żakiewicza // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 166-69
  * Mowa wygłoszona na uroczystości Jubileuszu Czterdziestolecia Pracy Pisarskiej Zbigniewa Żakiewicza, zorganizowanej prze redakcję pisma Tytuł i Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Gdańsk, 17.03.1999 r.


 1. Huelle Paweł: Soplica, Żakiewicz, Oganowski. - Cykl "Imiona, miejsca..." // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 265, s. 17

 1. Klimek Anna: Powrót do nieznanej Arkadii : autobiografizm w prozie Zbigniewa Żakiewicza i Włodzimierza Paźniewskiego // Zeszyty Naukowe Filologii Polskiej / Uniwersytet Opolski. - Z. 39 (1999), s. 101-109

 1. Wierciński Adam. Głowy opolskie. - Opole : Miejska Oficyna Wydawnicza, 1999. - 152 s. : il.
  M.in. sylwetka Z. Żakiewicza.


 1. Czermińska Małgorzata. Przemiany tematu kresowego w powieści autobiograficznej - spiżarnie pamięci // W tejże: Autobiograficzny trójkąt : świadectwo wyznanie i wyzwanie. - Kraków : Universitas, 2000. - 117-135
  * W rozdz. wykorzystano teksty rozpraw: "Autobiografizm w twórczości Róży Ostrowskiej i Zbigniewa Żakiewicza" oraz "Przemiany tematu kresowego. Idylla, tragizm, groteska w twórczości Z.Ż." (zob.).


 1. Czerska Tatiana. "Ja" autobiograficzne i jego sobowtór w prozie Zbigniewa Żakiewicza // W: Literackie Kresy i bezkresy : księga ofiarowana Profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi / pod red. Katarzyny R. Łozowskiej i Ewy Tierling. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. - S. 247-259

 1. Czerska Tatiana: Kosmologia Zbigniewa Żakiewicza // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 12 (2000), s. 57-69

 1. Czerska Tatiana: Dziecięce przeżycie sacrum w prozie Zbigniewa Żakiewicza // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 13 (2002), s. 63-87

 1. Czerska Tatiana: Sacrum w twórczości Zbigniewa Żakiewicza [rozprawa doktorska ; maszynopis]. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002
  Zawiera: Wprowadzenie. - Rozdz. I. Sacrum w prozie narracyjnej: 1. Wokół pojęcia sacrum. 2. Dziecięce przeżycia religijne. 3. Dojrzewanie i inicjacja: początki kryzysu i zwątpienia. 4. Przełom połowy życia. - Rozdz. II. Czas refleksji i dojrzałości religijnej:
  1. Duchowi przewodnicy. 2. Doświadczenie kosmologiczne. 3. Chrystologia. 4. Na pograniczu mistyki. III. Słowo w obszarze sacrum: 1. Realizm - sensualizm - sakralizacja codzienności. 2. Inspiracje biblijne. 3. Wobec niewyrażalnego. - Zakończenie. - Bibliog


 1. Czerska Tatiana. Między Wileńszczyzną a Kaszubami : o twórczości Zbigniewa Żakiewicza w latach 1990-2000 // W: Literatura polska 1990-2000 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. T. 2. – Kraków : Zielona Sowa, 2003. – S. 237-249

 1. Adamiec Marek. Żubr na Pomorzu : słów kilka o twórczości Zbigniewa Żakiewicza // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia 3-4 grudnia 2003 / praca zbiorowa pod red. Teresy Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin : Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2004. - S. 178-187

 1. Czerska Tatiana: Uchwycić słowem świat widzialny : sensualizm w prozie Zbigniewa Żakiewicza [rozprawa] // W: Kresy i pogranicze w literaturze. - Szczecin, 2005. - (Szczecińskie Prace Polonistyczne ; nr 15)

 1. Czerska Tatiana: Uchwycić słowem świat widzialny : sensualizm w prozie Zbigniewa Żakiewicza [rozprawa] // W: Kresy i pogranicze w literaturze. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005. - (Zeszyty Naukowe, nr 381 ; Szczecińskie Prace Polonistyczne, nr 15)

 1. Czerska Tatiana. Od małej ojczyzny do Uniwersum : sacrum w twórczości Zbigniewa Żakiewicza [rozprawa]. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006

 1. Goczoł Jan: Tarnica : na szlakach i ścieżkach ze Zbigniewem Żakiewiczem [szkic wspomnieniowy]. - Fot. // Strony. - 2010, nr 6, s. 78-80
  * Dot. m.in. wyprawy J.G. i Z.Ż. w Bieszczady w l. 60.


 1. Skutnik Tadeusz: Chłopiec o lisiej twarzy [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 152, dod. Rejsy, nr 132, z dn.2.07., s. 21

 1. Skutnik Tadeusz: Wczoraj odszedł od nas Zbigniew Żakiewicz. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 146, s. 2

 1. Wierciński Adam: Żubr litewski : o Zbigniewie Żakiewiczu [szkic] // Strony (Opole). - 2010, nr 6, s. 82-83
  * Krótki szkic prezentujący sylwetkę Z.Ż. Fragment książki: Głowy opolskie. - Opole, 1998 ; wyd. 2 2010. - S. 177-180.


 1. Załuski Stanisław: Pożegnanie wileńskiego tura [szkic]. - Fot. // Riviera. - 2010, nr VI, s. 10-11
  * Wspomnienie.


 1. Żurakowski Bogusław: Z Opola do Gdańska [szkic wspomnieniowy]. - Fot. // Strony (Opole). - 2010, nr 6, s. 74-77

 1. pod red. Tatiany Czerskiej i Renaty Katarzyny Łozowskiej. - Szczecin : Zapol, 2012. - 126 s. - ISBN 978-83-7518-497-6
  * Publikacja stanowi plon konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przez Zakład Literatury Polskiej XX wieku, która odbyła się 12.10.2011 w Szczecinie.


 1. Żyłko Bogusław: Podróż(e) na Kresy ze Zbigniewem Żakiewiczem // Odra. - 2012, nr 6, s. 37-45
  * Dot. głównie wspólnej podróży autora i Z.Ż. w 1976 na Kresy, do ich stron rodzinnych , m.in. Żodziszek i Mołodeczna.
  * Dat. Gdańsk, wrzesień 2011.


 1. Żyłko Bogusław. Wyobraźnia przestrzenna Zbigniewa Żakiewicza // W: Zbigniew Żakiewicz : w czasie zatrzymane. T. 2, Ze Zbigniewem Żakiewiczem na Kresach i w bezkresie / pod red. Katarzyny Wojan. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. - S. 15-26

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Społeczeństwo - młodzież : [nota] // Przekrój. - 1950, Nr 249 (1950), s. 2
  * Zdjęcie z pierwszego krajowego zjazdu korespondentów Świata Młodych. "Starszy kolega" na zdjeciu - to Z.Ż. (wg. inf. Z.Ż.).


 1. A.K.: Zakończenie XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 210, s. 1-2
  * M.in. inf. o wystapieniu Z.Ż. nt. obrazu wojny w literaturze radzieckiej.


 1. O tym warto wiedzieć : Dziś w Trójmieście [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 72, s. 4
  * Inf. o wieczorze poezji radzieckiej w oprac. dr. Z.Ż. w bibliotece w Sopocie, ul. Obrońców Westerplatte 16, 25.03.


 1. O tym warto wiedzieć : dziś w Trójmieście [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 279, s. 4
  * Inf. - Z okazji trwającej dekady książki społeczno-politycznej "Człowiek - Świat - Polityka" 23.11. w księgarni przy ul. Długiej w Gdańsku swoje książki będzie podpisywał Z.Ż.


 1. Zbigniew Żakiewicz laureatem "Fundacji Kościelskich" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 296, s. 6
  * Inf. o przyznaniu Z.Ż. nagrody za twórczość powieściopisarską, w szczególności za powieści "Ród Abaczów" i "Biały karzeł".


 1. Kiermasz książek w Gdańsku [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 119, s. 4
  * Inf. o kiermaszu książek na przedprożach ul. Mariackiej, wśród pisarzy podpisujch swoje książki, m.in. Z.Ż.


 1. Hebanowski Stanisław: Gdańscy literaci i gdański teatr / rozm. {CZES} [wywiad] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr nr 264, s. 3

 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża : od 19 do 28 października [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 238, s. 4
  * Inf. o podpisywaniu przez Z.Ż. swoich książek w księgarni w gmachu Wydziału Humanistycznego UG (19.10) i w księgarni przy ul. Garncarskiej w Gdańsku (21.10).


 1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki
  * Inf. o spotkaniu ze Z.Ż. w klubie Ssak w Gdańsku przy ul. św. Barbary, 25.04.

 1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 242, s. 4
  * Inf. o spotkaniu 24.10., w ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża, ze Z.Ż. w klubie "Piastuś" na Przymorzu.


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wręczeniu honorowych plakietek GTPS, m.in. Z.Ż. za książkę roku w dziedzinie prozy ("Dziennik intymny mego NN").


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wręczeniu honorowych plakietek GTPS, m.in. Z.Ż. za książkę roku w dziedzinie prozy ("Dziennik intymny mego NN").


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wręczeniu honorowych plakietek GTPS, m.in. Z.Ż. za książkę roku w dziedzinie prozy ("Dziennik intymny mego NN").


 1. Szyłak Aneta: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1994-1995 : Literatura i Książka : 1994 : 24 luty [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17(1997), s. 214
  * Inf. o nagrodzie literackiej GTPS w dziedzinie prozy dla Z.Ż.


 1. DW: Diagnoza dla literatury [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 113, dod. Gazeta Morska, nr 113, s. 8
  * M.in. inf., że w ramach "Spotkań ze współczesną literaturą gdańską" odbywających się na UG z inicjatywy Koła Naukowego Polonistów (16-18.05.) - zaproszono m.in. Z.Ż.


 1. Pawlik Magdalena: Bibliotekarze nagrodzili Żakiewicza : [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 249, dod. Gazeta Morska, nr 249, s. 2
  * Dot. Nagrody Pro libro legendo za rok 2000.


 1. Skutnik Tadeusz: Prezydent nagrodził ludzi kultury : pisarz, rzeźbiarz, oboista... : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2003, nr 141, s. 11
  * Podpisan: (tas).
  * Nota o przyznaniu m.in. Z.Ż. nagrody prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, za twórczość i aktywność nauczycielską.


 1. Skutnik Tadeusz: Kresy i Bezkres : [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 110, dod. Trójmiasto, s. 9
  * Podpisane: (tas).
  * Nota o spotkaniu z Adamem Hlebowiczem. W spotkaniu zapowiadany udział m.in. Z.Ż.


 1. Dr Zbigniew Żakiewicz, zmarł wybitny gdański Pisarz, Prozaik i Eseista, badacz i znawca literatury rosyjskiej i kaszubskiej, wieloletni wykładowca literatury rosyjskiej w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej na wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W niepowtarzalnych dziełach literackich bronił swej rodzinnej ziemi, ziemi wileńskiej, ziemi polskiej, litewskiej, białoruskiej przed inwazją niepamięci [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 148, s. 33
  *Podpisane: Dziekan, Rada Wydziału i społecznośćakademicka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Dr Zbigniew Żakiewicz,wybitny pisarz i rusycysta, wieloletni wykładowca literatury rosyjskiej w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 147, s. 16
  * Nekrolog podpisany: Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. W żalu, smutku, żałobie łączymy się z Rodziną śp. Zbyszka Żakiewicza, wielkiego pisarza, eseisty - a przede wszystkim wspaniałego człowieka [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 150 , s. 22
  * Podpisane: Przyjaciele z Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


 1. Zbigniew Żakiewicz, wybitny pisarz i eseista, autor ważnych utworów (...) [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 147, s. 15
  * Nekrolog podpisany: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Brunon Synak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.


 1. Zbigniew Żakiewicz, pisarz, urodzony w Wilnie [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 148, s. 33
  * Nekrolog podpisany: Rodzina.


 1. Zbigniew Żakiewicz [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 148, s. 33
  * Podpisane: zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury.


 1. Zbigniew Żakiewicz, pisarz [nekrolog] // Twórczość. - 2010, nr 8, s. II okł.

 1. Zbigniew Żakiewicz, pisarz [nekrolog] // Kwartalnik Artystyczny. - 2010, nr 2, s. 3

 1. Zbigniew Żakiewicz : (1932-2010) [nota]. - Fot. // Strony (Opole). - 2010, nr 6, s. 72-73
  * Nota biograficzna w związku ze śmiercią pisarza.


 1. Zbigniew Żakiewicz, znakomity gdański Pisarz, Publicysta i Historyk literatury [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 146, s. 43
  * Nekrolog podpisany: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.


 1. Wąsiewicz Mirella: Zmarł wileński Kaszuba // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 148, dod. Trójmiasto, z dn. 28.06., s. 1
  * Podpisane: MW.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Biały karzeł
  Brudnicki Jan Z.: Poważna zabawa : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 23, s. 13
  * Także pt. "Labirynt" w tegoż: Wiek prozy. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - S. 150-153.


 1. Biały karzeł
  Drawicz Andrzej: Rozszczepienie jaźni Zbigniewa Żakiewicza : [recenzja] // Sztandar Młodych. - 1971, nr 22, s. 3

 1. Biały karzeł
  Furnal Irena: Wycieczka przeciw Głowniowskim : [recenzja] // Miesięcznik Literacki. - 1971, nr 5, s. 125-126

 1. Biały karzeł
  Huzik Władysław: Biały karzeł : [recenzja] // Kierunki. - 1971, nr 7, s. 9

 1. Biały karzeł
  Jodłowski Marek: Biała plama czyli powtórka z niesamowitości : [recenzja]. - Fot. // Opole. - 1971, nr 1, s. 25

 1. Biały karzeł
  Kotlica Jacek: O karłach i olbrzymach : [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1971, nr 156, s. 6

 1. Biały karzeł
  Koźniewski Kazimierz: Przepraszam, ale... : [recenzja] // Polityka. - 1971, nr 28, s. 6
  * Nawiąz.: [Waksmański J.] JW: Egipskie hieroglify. Fakty i Myśli 1971, nr 17, s. 11.


 1. Biały karzeł
  Maciąg Włodzimierz: Wspomnienia, sny i coś z życia. - Rubryka "Nowości prozy". - Fot. // Życie Literackie. - 1971, nr 11, s. 10
  * Recenzje kilku utworów, m in. pt. "Co może przeżyć zaopatrzeniowiec?" rec. "Białego karła".


 1. Biały karzeł
  Mazurczyk Jerzy: Kłopoty z tożsamością : książki Wybrzeża : [recenzja] // 7 [Siódmy] Głos Tygodnia. - 1971, nr 17, s. 8

 1. Biały karzeł
  Moskalówna Ewa: Człowiek w lustrze : [recenzja] // Litery. - 1971, nr s. 33

 1. Biały karzeł
  Nowicki Krzysztof: Literatura bez grzechu // Fakty i Myśli. - 1971, nr 2, s. 6
  * Fragment dot. "Białego Karła".


 1. Biały karzeł
  Termer Janusz: Udręki świadomości : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1971, nr 9, s. 595-596
  * Recenzja dwóch książek Z. Żakiewicza: "Biały karzeł" oraz "Ludzie i krajobrazy".


 1. Biały karzeł
  Łubieński Tomasz: Ciało i dusza : [recenzja] // Kultura. - 1971, nr 14, s. 9

 1. Biały karzeł
  Łukasiewicz Jacek: Zbigniew Żakiewicz: "Biały karzeł" : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 28, s. 6

 1. Biały karzeł
  Bieńkowski Zbigniew: Rozkosze neurastenii : [recenzja] // Twórczość. - 1972, nr 7, s. 104-106
  * Także w tegoż: Przyszłość przeszłości : eseje. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996. - S. 176-179.


 1. Biały karzeł
  Termer Janusz: "Prozę Zbigniewa Żakiewicza..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1972, nr 1, s. 54-58
  * Omówienie kilku książek, m.in. "Białego karła" Z. Żakiewicza na s. 54-55.


 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Kolbuszeweski Jacek: Zbigniew Żakiewicz: Chłopiec o lisiej twarzy : [recenzja] // Kwartalnik Opolski. - 1962, nr 3/4, s. 157-158

 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Mencwel Andrzej: W cieniu patronatu : [recenzja] // Współczesność. - 1962, nr 17, s. 9

 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Pochroń Edward: Chłopiec o lisiej twarzy : [recenzja] // Trybuna Opolska. - 1962, nr 118, s. 4
  * Podpisane: E.P.


 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Starowieyska-Morstinowa Zofia: Z notatnika recenzenta : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1962, nr 28, s. 4

 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Łukasiewicz Jacek: Chłopiec o lisiej twarzy : [recenzja] // Odra. - 1962, nr 10, s. 108-109

 1. Chłopiec o lisiej twarzy
  Żabicki Zbigniew: "Na wpół smutnie, na wpół ironicznie..." : [recenzja]. - Cykl "Rozmowy o debiutach" // Nowe Książki. - 1962, nr 17, s. 1058-1060

 1. Ciotuleńka
  Adamiec Marek: U nas na Kaszubach ludzie bywają różni : [recenzja] // Res Publica. - 1988, nr 8, s. 115-116

 1. Ciotuleńka
  Bąk Zbigniew: "Gorzkiej wody życia zakosztować..." : [recenzja] // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. - 1988, nr 4, s. 185-187

 1. Ciotuleńka
  Fac Bolesław: Oswajanie z pięknem Kaszub : [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1988, nr 8, s. 6

 1. Ciotuleńka
  Gostkowski Stanisław: Wilno i Kaszuby w "Ciotuleńce" Żakiewicza : [recenzja] // Autograf. - 1988, nr 4, s. 62-64

 1. Ciotuleńka
  Kietrys Alina: "Ciotuleńka" // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 86, dod. Delta, nr 58, s. 2
  * Podpisane: (ak).


 1. Ciotuleńka
  Orski Mieczysław: Kaszuby podszyte Wilnem : [recenzja] // Opole. - 1988, nr 12, s. 20
  * Podpisane: M.


 1. Ciotuleńka
  Ojcewicz Grzegorz: Gdy prosta jest tylko droga życia : [recenzja] // Pomerania. - 1989, nr 7-8, s. 55

 1. Ciotuleńka
  Orski Mieczysław: "Żakiewicz odbiera..." : [recenzja] // Odra. - 1989, nr 1, s. 106
  * Podpisane: Or.


 1. Ciotuleńka
  Błażejewski Michał. Kresy // W tegoż: Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1993. - (Rozprawy i Monografie ; nr 189
  * Rozdz. dot. obrazu Kresów w literaturze, m.in. w powieśći R. Ostrowskiej "Wyspa" i w "Ciotuleńce" Z.Ż.


 1. Czteropalcy
  Gostkowski Stanisław: Powieść niesamowita // Nowy Wyraz. - 1978, nr 5, s. 117-120

 1. Czteropalcy
  Kolbuszewski Jacek: Zbigniew Żakiewicz. Czteropalcy. Opowieść niesamowita : [recenzja] // Wierchy. - 1978, s. 301-302
  * Podpisane: jk.


 1. Czteropalcy
  Krzysztoszek Wiesław: Warkocz z pięciu palców : [recenzja] // Miesięcznik Literacki. - 1978, nr 4, s. 126-127

 1. Czteropalcy
  Mędrzycka Krystyna: "Miastowego ćmoka" wypracowanie z literatury : [recenzja] // Literatura. - 1978, nr, 4 s. 14

 1. Czteropalcy
  Orski Mieczysław: Mały paluch genetyczny : [recenzja] // Twórczość. - 1978, nr 8, s. 126-127

 1. Czteropalcy
  Skutnik Tadeusz: Żakiewicz potrójnie : [recenzja] // Fakty. - 1978, nr 31, s. 7

 1. Czteropalcy
  Sznajder Mirosław: Złota rączka : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1978, nr 6, s. 15-16

 1. Czteropalcy
  Termer Janusz: "Miron Białoszewski debiutował..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1978, nr 4 s. 273-274
  * Omówienie kilku książek, m.in. "Czteropalcy" Z. Żakiewicza na s. 273-274.
  * Artykuł bez tytułu, jako tytuł podano incipit.


 1. Czteropalcy
  Zawistowski Władysław: Niesamowitość i lęk : [recenzja] // Nadodrze. - 1978, nr 14, s. 8

 1. Dolina Hortensji
  Bukowska Anna: Zejście w Dolinę: [recenzja] // Miesięcznik Literacki. - 1975, nr 12, s. 121-122

 1. Dolina Hortensji
  Duda Harry: Dolina pamięci : [recenzja] // Opole. - 1975, nr 9, s. 28-29

 1. Dolina Hortensji
  Hamerliński Andrzej: Poemat o miłości : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1975, nr 24, s. 4

 1. Dolina Hortensji
  Kazimierczyk B.: Dolina Hortensji : [recenzja] // Kierunki. - 1975, nr 20, s. 10
  * Podpisane: B.K.


 1. Dolina Hortensji
  Legut Lucyna: Przeczytałam książkę... [felieton]. - Cykl "Różowe i czarne" // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 179, s. 1

 1. Dolina Hortensji
  Nowicki Krzysztof: Poemat prozą : [recenzja] // Fakty. - 1975, nr 27, s. 6
  * Także pt. "Poemat prozą" w tegoż: Dziennik krytyczny. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - S. 217-219.


 1. Dolina Hortensji
  Orski Mieczysław: Ballada : [recenzja] // Twórczość. - 1975, nr 11, s. 107-108
  * Także w tegoż: Etos lumpa : szkice literackie. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978 s. 91-92.


 1. Dolina Hortensji
  Pieszczachowicz Jan: Mit doliny miłości i śmierci : [recenzja] // Nowe Książki. - 1975, nr 15, s. 14-16

 1. Dolina Hortensji
  Termer Janusz: "Ukazały się ostatnio..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1975, nr 5, s. 40-43
  * Omówienie kilku książek, m.in. "Doliny Hortensji" Z. Żakiewicza na s. 42-43.


 1. Dolina Hortensji
  Borkowska Ewa: Niedojrzałość : [recenzja] // Czas. - 1976, nr 12, s. 23

 1. Dolina Hortensji
  Puzdrowski Edmund: Poznać siebie : [recenzja] // Nadodrze. - 1976, nr 4, s. 9

 1. Dolina Hortensji
  Tarczałowicz Jacek: Przykuci do zmienności : [recenzja] // Życie Literackie. - 1976, nr 16, s. 15

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu
  Duda Harry: W mądrym lesie : [recenzja] // Opole. - 1977, nr 3, s. 26-27

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu
  Papuzińska Joanna: Mała Guliweriada : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1977, nr 1, s. 21-22

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu
  Skutnik Tadeusz: Żakiewiczowe dzieciompisanie: [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 73, s. 5

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu
  Żurakowski Bogusław: Baśń dla dorosłych i dzieci : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1977, nr 6, s. 11

 1. Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu
  Żurakowski Bogusław: Ślady Guliwera w Plimplańskim Lesie // Guliwer. - 1991, nr 1, s. 48-53

 1. Dziennik intymny mego N.N.
  Czermińska Małgorzata. Autobiografia duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej // W: Religijne tradycje literatury polskiej. T. 3. Proza polska w kręgu religijnych inspiracji / red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. - Lublin : Wydawn. Tow. Nauk. Katolickiego Uniw. Lubel., 1993
  * Fragm. dot. dzienników Z.Ż.
  * Także w tejże: Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. - Kraków, Universitas, 2000. - S. 55-99.


 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Dybciak Krzysztof: Świadomość bycia i to, co je wypełnia : [recenzja] // Twórczość. - 1978, nr 5, s. 144-147

 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Mrozowska Aldona: Gdańska Książka Roku. // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, nr 3, s. 19-20
  * Fragment, w którym autorka omawia książkę Z. Żakiewicza na s.19-20.


 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Pieczara Marek: Dziennik pisarza : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1978, nr 12, s. 46-47

 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Skutnik Tadeusz: Żakiewicz potrójnie : [recenzja] // Fakty. - 1978, nr 31, s. 7
  * Recenzja omawiająca trzy książki Z. Żakiewicza, m.in. "Dziennik...".


 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Woźniak Marzena: Wnętrze człowieka myślącego : [recenzja] // Punkt. - 1978, nr 4, s. 166-168

 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Łukasiewicz Jacek: Jego NN : [recenzja] // Więź. - 1978, nr 1, s. 51-57

 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Lechnowicz Józef: Dziennik intymny mojego N.N. : [recenzja] // W drodze. - 1979, nr 1, s. 96-101

 1. Dziennik intymny mojego N.N.
  Nowicki Krzysztof. Rodzaj intymności // W: Nowicki Krzysztof. Dziennik krytyczny. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - S. 220-222

 1. Gorycz i sól morza
  Czerska Tatiana: Tęsknoty i powroty // Pogranicza. - 2000, nr 6, s. 109-110

 1. Gorycz i sól morza
  Górski Krzysztof: Kaszuby i Kresy : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 213, dod. Gazeta Morska, nr 213, s. 8

 1. Gorycz i sól morza
  Jurewicz Aleksander: Maj, czerwiec 2000. - Cykl "Zapiski ze stróżówki" (8) // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 3, s. 150-153
  * Fragment dot. książki "Gorycz i sól morza" Z. Żakiewicza.


 1. Gorycz i sól morza
  Mamoń Bronisław: Zdziwienie, poznanie... : [recenzja]. - Fot // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 46, s. 15

 1. Gorycz i sól morza
  Orski Mieczysław: Gorycz i sól morza : [recenzja]// Przegląd Powszechny. - 2000, nr 10, s. 126-129

 1. Gorycz i sól morza
  Skutnik Tadeusz: Wśród serdecznych przyjaciół... : nowa książka Zbigniewa Żakiewicza. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 133, s. 15

 1. Gorycz i sól morza
  sz: Gorycz morza : [nota] // Pomerania. - 2000, nr 7-8, s. 75

 1. Gorycz i sól morza
  Termer Janusz: List do Zbigniewa Żakiewicza - zamiast recenzji z "Goryczy i soli morza" // Autograf. - 2000, nr 4, s.35

 1. Gorycz i sól morza
  Orski Mieczysław: "Jedną z ostatnich pozycji..." : [recenzja] // Odra. - 2001, nr 2, s. 120-121
  * Podpisane: Or.


 1. Gorycz i sól morza
  Sowińska Renata: "Między mięsistością krajobrazu a metafizyczną otwartością morza" : [recenzja] // Twórczość. - 2001, nr 11, s. 90-92

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy
  Pochwała wyobraźni : [recenzja]. - Rubryka "Lektury na lato" // Literatura. - 1972, nr 25, s. 7

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy
  Kobylińska-Masiejewska Eugenia: O pewnej dziwnej powieści : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 240, s. 6

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy
  Stiller Robert : Niezła potworkologia (z metodologią) : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1972, nr 18, s. 53-6

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy
  Śliwiński Marian: Kraina Sto Piątej Tajemnicy : [recenzja] // Litery. - 1972, nr 12, s. 34-35

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy
  Żukrowski Wojciech: Kraina Sto Piątej Tajemnicy : [recenzja] // Trybuna Ludu. - 1973, nr 103, s. 7

 1. Kraina Sto Piątej Tajemnicy - adaptacja teatralna
  Teatr Wybrzeże. - Gdańsk, 1978
  Recenzje i artykuły: Kolicki Roman. - Felieton przedpremierowy. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 269, s. 6 ; Rafałowski Tadeusz // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 290, s. 5 ;Zwierzchowska Teresa // Wieczór Wybrzeża. - 1978, nr 279, s. 3-4 ; Skotnicka Gertruda // Ziemia Gdańska. - 1979, nr 128, s. 18-21 ; Szczawińska Hanna // Słowo Powszechne. - 1979, nr 95, s. 6 ; Żurowski Andrzej // Teatr. - 1979, nr 6, s. 14-16 ; Żurowski Andrzej. - Fot. // Théâtre en Pologne. - 1979, nr 8, s. 33-37 ; [Fotografia teatralna] // Théâtre en Pologne. - 1979, nr 3, s. 45.


 1. Latarnia dziadka Utopka
  Isakiewicz Lech: Ach, te podróże : [recenzja] // Nowe Książki. - 1988, nr 4, s. 42-44
  Dot. m.in. "Latarni...".


 1. Latarnia morska dziadka Utopka
  Papuzińska Joanna: Dziwne jest morze // Guliwer. - 1997, nr 3, s. 27-28

 1. Liście
  Herbst Lothar: Świat dzieckiem podszyty : [recenzja] // Kultura. - 1967, nr 35, s. 5

 1. Liście
  Kostaszuk Krystyna: Z kraju lat dziecinnych : [recenzja] // Nowe Książki. - 1967, nr 22, s. 1371-1372

 1. Liście
  Misiorny Michał: Podróże w dzieciństwo : [recenzja]. - Rubryka "Pisarze i książki" // Głos Wybrzeża. - 1967, nr 221, s. 4

 1. Liście
  Netz Feliks: "Liście" : [recenzja]. - Fot. // Poglądy. - 1967, nr 18, s. 15

 1. Liście
  Nowicki Krzysztof: Szkice i zarysy : oś świata : [recenzja]. - Rubryka "Nowości prozy". - Fot. // Życie Literackie. - 1967, nr 51, s. 10

 1. Liście
  Skwarnicki Marek: Zbigniew Żakiewicz: Liście : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1967, nr 41, s. 6

 1. Liście
  Żurakowski Bogusław: Wyobraźnia autentyczna : [recenzja] // Trybuna Opolska. - 1967, nr 119, s. 4

 1. Liście
  Fornalczyk Feliks: Marzenia o sobie : [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 8, dod. literacki Wiatraki, nr 8, s. 2

 1. Liście
  Termer Janusz: Proza niedookreślenia : [recenzja] // Twórczość. - 1968, nr 3, s. 128-129

 1. Liście
  Żurakowski Bogusław: Liście : [recenzja] // Fama. Miesięcznik Studentów Opola. - 1968, nr 20/21, s. 15

 1. Ludzie i krajobrazy: Rosyjskie pamiątki. - Rubryka "Książki - Nowości" // Kultura. - 1971, nr 3, s. 9

 1. Ludzie i krajobrazy
  Kotlica Jacek: Nasz człowiek w rosyjskim pejzażu : [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1971, nr 17, s. 7

 1. Ludzie i krajobrazy
  Moskalówna Ewa: Pisarz i podróże: [recenzja] // Litery. - 1971, nr 4, s. 32-33

 1. Ludzie i krajobrazy
  Termer Janusz: Udręki świadomości : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1971, nr 9, s. 595-596
  * Recenzja dwóch książek Z. Żakiewicza: "Biały karzeł" oraz "Ludzie i krajobrazy".


 1. Ludzie i krajobrazy
  Żurowski Andrzej: Fakty i mity : [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1971, nr 61, s. 6

 1. Ludzie i krajobrazy
  Termer Janusz: "Prozę Zbigniewa Żakiewicza..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1972, nr 1, s. 54-58
  * Omówienie m.in. książki "Ludzie i krajobrazy" Z. Żakiewicza na s. 54-55.


 1. Markigo
  Borkowska Ewa: Spóźniony debiut : [recenzja] // Czas. - 1978, nr 24, s. 26

 1. Markigo
  Czyż JolantaCzyż Jolanta: Książka tygodnia : [recenzja] // Dziennik Bałtyck. - 1978, nr 108, s. 5

 1. Markigo
  Skutnik Tadeusz: Żakiewicz potrójnie : [recenzja] // Fakty. - 1978, nr 31, s. 7
  * Recenzja omawiająca trzy książki Z. Żakiewicza, m.in. "Markigo".


 1. Opowieści z Bajkolandii
  Brzoza Elżbieta: Bukiet czasu kryzysu : [recenzja] // Nowe Książki. - 1981, nr 20, s. 68-70
  * Dot. m.in. "Opowieści...".


 1. Opowieści z Bajkolandii
  Antoniewicz Grażyna: Bajki cudowne, bajki czarowne opowiadała mi niania siwa... // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 126, s. 4
  * Dot. m.in. "Opowieści...".


 1. Opowieść o wiernym pająku
  Bugajski Leszek: "Opowieść o wiernym pająku" : [nota] // Życie Literackie. - 1988, nr 35, s. 15
  * Podpisane: L.B.


 1. Opowieść o wiernym pająku
  Isakiewicz Lech: Od magii do miłości : [recenzja]// Nowe Książki. - 1988, nr 10, s. 32-34
  * Dot. m.in. "Opowieści...".


 1. Ostatni rejs "Grubego Jana"
  Hartwig-Sosnowska Jolanta: Dla maluchów: [recenzja] // Nowe Książki. - 1976, nr 24, s. 63-64

 1. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych
  Bieńkowski Zbigniew: Dziennik pisarza. - Cykl "Poezja i niepoezja" // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 44, s. 12

 1. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych
  Ojcewicz Grzegorz : Żyj teraz! : [recenzja] // Pomerania. - 1988, nr 11, s. 39-40

 1. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych
  Czapczyk Jolanta: Zawód - myślenie : [recenzja] // Przewodnik Katolicki. - 1989, nr 3, s. 8

 1. Pożądanie Wzgórz Wiekuistych
  Drawicz Andrzej : [recenzja] // Powściągliwość i Praca. - 1989, nr 6-7, s. 4

 1. Ród Abaczów
  Burek Tomasz: Kto będzie szalony? : [recenzja] // Twórczość. - 1968, nr 7, s. 118-119
  * Także w tegoż: Zamiast powieści. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – S. 287-290.


 1. Ród Abaczów
  Drawicz Andrzej: Niebo i ziemia : [recenzja] // Sztandar Młodych. - 1968, nr 103, s. 3

 1. Ród Abaczów
  Jarosiński Zbigniew: Udręka pytań odwiecznych : [recenzja] // Kultura. - 1968, nr 18, s. 11

 1. Ród Abaczów
  Kazimierczyk Barbara: Żelazne ptaki nad zaściankiem : [recenzja] // Kierunki. - 1968, nr 25, s. 8

 1. Ród Abaczów
  Maciąg Włodzimierz: Konkretne i wzniosłe : [recenzja]. - Rubryka "Nowości prozy". - Fot. // Życie Literackie. - 1968, nr 29, s. 11
  * Artykuł zawiera recenzje pięciu książek polskich prozaików. Tytuł recenzji "Rodu Abaczów": "Dziecko przez ducha przyniesione".


 1. Ród Abaczów
  Mańkowski Jerzy: Saga rodu Abaczów : [recenzja] // Nurt. - 1968, nr 9, s. 48

 1. Ród Abaczów
  Moskalówna Ewa: Tajemnica Abaczów : [recenzja]. - Rubryka "Książka miesiąca" // Litery. - 1968, nr 12, s. 35

 1. Ród Abaczów
  Porębski Edward: Z notatnika bibliofila : dzieje i mitologia :[recenzja] // Express Wieczorny. - 1968, nr 123, s. 6

 1. Ród Abaczów
  Skwarnicki Marek: Zbigniew Żakiewicz: "Ród Abaczów" // Tygodnik Powszechny. - 1968, nr 19, s. 6

 1. Ród Abaczów
  Termer Janusz: ("Szczęściarz", "Jeszcze miłość...", "Ród Abaczów") : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1968, nr 4/5, s. 106-109
  * Omówienie trzech książek, m.in. "Rodu Abaczów" Z. Żakiewicza na s. 108-109.


 1. Ród Abaczów
  Ziątek Zygmunt: Ostatni z rodu : [recenzja] // Miesięcznik Literacki. - 1968, nr 9, s.139-140

 1. Ród Abaczów
  Chylicka Wanda: Abacze i Żubrowicze // Więź. – 1969, nr 2/3, s. 187-193

 1. Ród Abaczów
  Duda Harry: Ostatni najazd na Niżany : [recenzja] // Opole. - 1972, nr 6, s. 28

 1. Ród Abaczów
  Żyłko Bogusław: "Ród Abaczów" : poetycki zapis świadomości : [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 13, s. 6

 1. Ród Abaczów
  Czermińska Małgorzata. Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // W: Przestrzeń i literatura / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - S. 229-252
  * M.in. dot. "Rodu Abaczów".
  * Także w tejże: Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie i wyzwanie. - Kraków, Universitas, 2000. S. 295-326.


 1. Ród Abaczów
  Mizerkiewicz Tomasz. Zamiast stylizacji mitycznej - "Ród Abaczów" Zbigniewa Żakiewicza // W: Mizerkiewicz Tomasz. Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. - Poznań, 2001. - S. 173-183. - (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 33)

 1. Rosja, Rosja...
  Huelle Paweł: Droga, czyli put' [recenzja] // Rzeczpospolita. - 2007, nr 53, dod. Plus Minus Rzecz o Książkach, s. A16

 1. Rosja, Rosja...
  Klimowicz Tadeusz: Pamięci przemów [recenzja] // Przegląd Polityczny. - Nr 83 (2007), s. 150-152

 1. Rosja, Rosja...
  Pomorski Adam: Rosja, ale jaka [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 2007, nr 3, s. 179-184

 1. Rosja, Rosja...
  Żyłko Bogusław: Rosja, dawne kresy i Polska [recenzja] // Odra. - 2007, nr 6, s. 110-112

 1. Saga wileńska
  Borkowska Ewa: Książki, książki... : [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 114, dod. Gazeta Morska, nr 133, s. III

 1. Saga wileńska
  Bratkowski Piotr: Czas zatrzymany : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 186, s. 17

 1. Saga wileńska
  Gosk Hanna: Dusza, która pamięta... : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1992, nr 10, s. 42-43, il.

 1. Saga wileńska
  Bieńkowski Zbigniew: Kresy, tygiel pamięci : [recenzja] // Nowe Książki. - 1994, nr 3, s. 10-11

 1. Saga wileńska
  Adamiec Marek. Swój jestem, Wołczacki... // W: Adamiec Marek. Bez namaszczenia. - Lublin : Stowarzyszenie Literackie "Kresy", 1995. - S. 152-156:

 1. Saga wileńska
  Waśkiewicz Andrzej K.: Obroty wiernej pamięci : [recenzja] // Akcent. - 1995, nr 2, s. 150-153

 1. Straszne bliźnięta
  Wiśniewska Ewa T.: "Uczulcie swe zmysły na dziwności natury" // Nowe Książki - 1979, nr 24, s. 35

 1. Szczury
  Axentowicz Medard: Atak z marszu // Rzeczywistość. - 1983, nr 44, s. 4

 1. To sen tylko, Danielu
  Drwęcki Andrzej: Powieści Maciąga i Żakiewicza oraz inne książki. - Księgi, książki, książeczki // Nowa Szkoła. - 1973, nr 10, s. 65

 1. To sen tylko, Danielu
  Duda Harry: Grawitacja wewnętrzna : [recenzja] // Opole. - 1973, nr 12, s. 28-29

 1. To sen tylko, Danielu
  Niżyński Wojciech: Śnić siebie sobie : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1973, nr 23, s. 28-29

 1. To sen tylko, Danielu
  Nowicki Krzysztof: Kto kogo śni : [recenzja] // Fakty. - 1973, nr 39, s. 6
  * Także w tegoż: Dziennik krytyczny. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - S. 214-216.


 1. To sen tylko, Danielu
  Paukszta Eugeniusz: To sen tylko, Danielu : [nota] // Głos Wielkopolski. - 1973, nr 208, s. 5

 1. To sen tylko, Danielu
  Pysiak Krzysztof K.: Daniel w krainie czarów : [recenzja] // . - 1973, nr 40, s. 8

 1. To sen tylko, Danielu
  Termer Janusz: Życie snem : [recenzja] // Trybuna Ludu. - 1973, nr 223, s. 6

 1. To sen tylko, Danielu
  Wegner Jacek: Zabawa w sen : [recenzja] // Kultura. - 1973, nr 34, s. 9

 1. To sen tylko, Danielu
  Woźniak Marzena: Skąd przychodzisz Danielu... : [recenzja] // Litery. - 1973, nr 12, s. 36-37

 1. To sen tylko, Danielu
  Brudnicki Jan Z.: Pod i ponad świadomością : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 12, s. 4

 1. To sen tylko, Danielu
  Gostkowski Stanisław: Parabola ludzkiego losu // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. 230-233

 1. To sen tylko, Danielu
  Kuźma Erazm: Życie - snem : [recenzja] // Spojrzenia. - 1974, nr 8, s. 27

 1. To sen tylko, Danielu
  Poradecki Jerzy: Zbigniewa Żakiewicza księga snów : [recenzja] // Odgłosy. - 1974, nr 37, s. 15

 1. To sen tylko, Danielu
  Puzdrowski Edmund: Wieczne dziecko : [recenzja] // Twórczość. - 1974, nr 9, s. 118-120

 1. To sen tylko, Danielu
  Termer Janusz: "Jestem autentystą..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1974, nr 2, s. 44-46
  * Omówienie kilku książek, m.in. "To sen tylko, Danielu..." Z. Żakiewicza na s. 45-46.


 1. Tryptyk wileński
  Czerska Tatiana: Tam, gdzie wilcze łąki, Niżany i kniaziowskie draje... : Zbigniewa Żakiewicza podróż do ogrodów pamięci [szkic] // Autograf Post. - 2006, nr 6, s. 14-16

 1. Tryptyk wileński
  Jurewicz Aleksander: Zbigniew Żakiewicz w "Bibliotece Gdańskiej" [szkic] // Topos. - 2006, nr 3, s. 155-157
  * Laudacja wygłoszona na inauguracji "Biblioteki Gdańskiej" 15.02.2006 r. w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku.


 1. Tryptyk wileński
  Orski Mieczysław: Uroda i gorycz przeszłości [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2006, nr 6, s. 149-152

 1. Tryptyk wileński
  Żyłko Bogusław: Trylogia kresów Zbigniewa Żakiewicza [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 2006, nr 2, s. 237-240

 1. Tryptyk Wileński
  Dęboróg-Bylczyński Maciej: W zakolu Wilii [recenzja] // Pomerania. - 2007, nr 7-8, s. 75-76

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Klecel Marek: Krzepienie serc : [recenzja]. - Fot. // Słowo. - 1996, nr 168, s. 16

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Klecel Marek: Pobożność wobec istnienia : [recenzja] // Sycyna. - 1996, nr 20, s. 17

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Koźmiński Leszek M.: Z zaścianka ku Uniwersum : [recenzja] // Kresy. - 1996, nr 4, s. 161-162

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Pawelec Dariusz: Wrzeszcz i okolice : [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 8, s. 16

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Szewc Piotr: Eseje kresowe : literackie ścieżki po stegnach i ogrodach : [recenzja] // Życie Warszawy. - 1996, nr 119, s. 7
  * Recenzja dwóch książek: W. Paźniewskiego "Deportacja ogrodu" i Z. Żakiewicza "Ujrzane...". Tytuł części poświęconej Żakiewiczowi - "Kaszubską stegną".


 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Ubertowska Aleksandra: Notatnik liryczny : [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 121, dod. Gazeta Morska, s. 4

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Zalesiński Jarosław: Pudło z pocztówkami : [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1996, nr 13, s. 22

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Adamiec Marek: Z wędrówki : [recenzja] // Twórczość. - 1997, nr 1, s. 104-107

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Kalinowski Grzegorz: Rozpraszanie mroku : [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 1997, nr 1, s. 137-138

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Orski Mieczysław: Żakiewicz w czasie zatrzymuje : [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 2, s. 245-247

 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Łukasiewicz Jacek: Zobaczone, zatrzymane... : z listy lektur : [recenzja] // Arkusz. - 2000, nr 6, s. 8-9
  * Dot. m.in. Z. Żakiewicza.


 1. Ujrzane, w czasie zatrzymane
  Czapliński Przemysław: Sielanka metafizyczna // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 153-158
  * Także w tegoż: Wzniosłe tęsknoty : nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - S. 135-141.


 1. Wilcze łąki
  Bugajski Leszek: "Zbigniew Żakiewicz jest..." : [recenzja]. - Między książkami // Życie Literackie. - 1983, nr 28, s. 15
  * Podpisane: L.B.


 1. Wilcze łąki
  Mal'dzis Adam // Literatura i Mastactwa (Mińsk). - 1983, nr 44

 1. Wilcze łąki
  Nowicki Krzysztof: Odzyskane źródła : [recenzja] // Fakty. - 1983, nr 39, s. 9

 1. Wilcze łąki
  Rogatko Bogdan: Ocalenie : [recenzja] // Twórczość. - 1983, nr 12, s. 133-135

 1. Wilcze łąki
  Suchanek Lucjan: Wilcze łąki, których nie ma : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1983, nr 40, s. 5

 1. Wilcze łąki
  Termer Janusz: "Powoli, ze względu..." : [recenzja]. - Rubryka "Współczesna proza polska" // Polonistyka. - 1983, nr 9, s. 815-818
  * Omówienie kilku książek, m.in. "Wilczych łąk" Z. Żakiewicza, s. 816.


 1. Wilcze łąki
  Wach Tomasz: Czas utracony : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1983, nr 7, s. 81-82

 1. Wilcze łąki
  Woroszylski Wiktor: Zakosami, zakolami... - Zapiski z kwartalnym opóźnieniem // . - 1983, nr 7, s. 177-180

 1. Wilcze łąki
  Danilczyk Halina: Dziwotwory : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 5, s. 12

 1. Wilcze łąki
  Ojcewicz Grzegorz: I ta dusza po polsku płacze : [recenzja] // Pomerania. - 1984, nr 2, s. 24-25

 1. Wilcze łąki
  Wierciński Adam: Wtajemniczenia : [recenzja] // Opole. - 1984, nr 2, s. 20-23

 1. Wilcze łąki
  Łukasiewicz Jacek: Łąki dzieciństwa : [recenzja] // Odra. - 1984, nr 1, s. 99-100

 1. Wilcze łąki
  Szewc Piotr: Ogniwo mitu // Znak. - 1986, nr 2/3, s. 253-255

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Adamiec Marek: Wydarty Wilii : [recenzja] // Ex Libris. - 1993, nr 31, s. 9-10

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Bagłajewski Arkadiusz: Co dalej? : [esej] // Tytuł. - 1993, nr 4, s. 65-71

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Łukasiewicz Jacek: Niepowrotność : [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 46, s. 10

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Bieńkowski Zbigniew: Kresy, tygiel pamięci : [recenzja] // Nowe Książki. - 1994, nr 3, s. 10-11

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Termer Janusz: Między Arkadią a Piekłem : [recenzja] // Twórczość. - 1994, nr 3, s. 119-120

 1. Wilio, w głębokościach morza
  Waśkiewicz Andrzej K.: Obroty wiernej pamięci : [recenzja] // Akcent. - 1995, nr 2, s. 150-153
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Żurakowski Bogusław. Poza ubraniem (do Z. Żakiewicza) [wiersz] // W tegoż: Grudy ziemi. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1966
  * Także w: Poezja. - 1966, nr 6, s. 67.


 1. Żurakowski Bogusław. Idea morza (Z. Żakiewiczowi) [wiersz] // W tegoż: Słowa czasu każdego. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1975

 1. Jankowski Zbigniew: W podwójnym futerale (Zbigniewowi Żakiewiczowi) [wiersz] // W tegoż: Ostrzeżenie przed lądem. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977

 1. Kotow Piotr: Talenty skromne są i ciche... (Zbigniewowi Żakiewiczowi) : [wiersz] ; tłum. Grzegorz Ojcewicz // Pomerania. – 1989, nr 2, s. 35

 1. Huelle Paweł: Srebrny deszcz (Zbigniewowi Żakiewiczowi) : [opowiadanie] // Tygodnik Powszechny. – 1993, nr 36, s. 7-8
  * Także w tegoż: Pierwsza miłość i inne opowiadania. – London : Puls, 1997. – S. 180-206.


 1. Żurakowski Bogusław: Matka Boska Łaskawa (Dominice i Zbigniewowi Żakiewiczom) : [wiersz] // Gwiazda Morza. – 1993, nr 20, s. 12

 1. Wencel Wojciech: Zamiast kwiatów dla Zbigniewa Żakiewicza : [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 153-154

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza