strona główna
Pisarz:
Władysław Zawistowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Władysław Zawistowski

Ur. 1954
Poeta, dramaturg, powieściopisarz, krytyk literacki i teatralny, tłumaczZbiory wierszy:
1976 - Czyli ja
1977 - Ptak w sieci dalekopisu
1978 - Płonące biblioteki
1980 - Ptak w sieci dalekopisu
1983 - Geografia
1987 - Powitanie jesieni
1993 - Ciemna niedziela
2004 - Sztandar z ortalionu

Utwory dramatyczne:
1979 - Wieloryb
1983 - Wysocki
1988 - Podróż do krańca mapy
1988 - Stąd do Ameryki
1993 - Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością
1994 - Było sobie kiedyś miasto [wg prozy G. Grassa]
1996 - Żyj, Danielu
1999 - Historie zakulisowe [wg A. Czechowa]
2000 - Witajcie w roku 2002
2003 - Dobry adres

Powieści:
Pod pseud. Witold Biengo:
1984 - Bardzo długi czerwiec
1987 - Serce w klatce
1990 - Gwiazdy spadają w sierpniu

Utwory dla dzieci:
1984 - Jak pory roku grają w berka
1990 - Baśń o Raduniu, Ostrzycu i Sumie - królu jeziora

Inne:
1996-1998 - Ulica Kwietna [wspólnie z Anną Czekanowicz; serial radiowy]
1999 - Kto jest kim w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza

Wiersze, dramaty, eseje, artykuły, recenzje, felietony, polemiki W.Z. ukazywały się m.in. w czasopismach: Litteraria 1974-77 ; Dziennik Bałtycki 1975-76, 1980 ; Fakty 1975-76, 1978-81 ; Integracje 1975, 1978, 1980-83, 1985, 1987, 1993 ; Merkuriusz 1975-76 ; Odgłosy 1975-76, 1981 ; Student 1975-76, 1978-81 ; Nowy Medyk 1976, 1978 ; Nurt 1976, 1980, 1988 ; Poezja 1976, 1978-79 ; Nadodrze 1977-78 ; Bibliotekarz Gdański i Elbląski 1978 ; Głos Wybrzeża 1978, 1980-81, 1987 ; Nowy Wyraz 1978-81 ; Punkt 1978-81 ; Życie Literackie 1978-79, 1981 ; Czas 1979 ; Kultura 1979, 1988 ; Odra 1979, 1994, 1998, 2003 ; Polityka 1979-81, 1992 ; Tygodnik Kulturalny 1980 ; Akcent 1981 ; Dialog 1983, 1988, 1993, 1995, 2000, 2004 ; Pomerania 1983, 1985 ; Radar 1984, 1986 ; Gdański Rocznik Kulturalny 1985, 1988 ; Teatr 1987, 1993, 1994 ; Autograf 1988-90 ; Kultura i Życie 1989 ; Gdański Rocznik Teatralny 1991 ; Tygodnik Literacki 1991 ; Życie Warszawy 1991, 1993 ; Gazeta Wyborcza. 1992-93, 2005 ; Topos 1993-95 ; Twórczość 1994-95, 1997, 2002-03 ; Kwartalnik Artystyczny 2003 ; Tygodnik Powszechny 2003 ; Migotania, Przejaśnienia 2006-08.

Bibliografia w trakcie opracowania. W Bibliografii pominięto pomniejsze artykuły i noty, w których W.Z. pojawia się w związku z pełnionymi funkcjami (m.in. kier. literackiego teatru, wydawcy, dyr. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego).
Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Czyli ja [wiersze] / arkusz zredagował Jerzy Koperski-Leszin ; projekt obwoluty Iwona Polańska-Ziemska. - Warszawa  : Zarząd Główny SZSP [Socjalistycznego Związku Studentów Polskich], 1976. - 30 s. : portr. ; 21 cm. - (Pokolenie, które Wstępuje)
      Zawartość: S. 3-4: Od autora. - S. 5: [Not. o aut.]. - s. 7: Zapiski z raju długowłosych ; s. 8-9: Pan Celiniak (Darii, która jest przyjaciółką tego wiersza) ; s. 10: Rok 1962 ; s. 11: Moja historia ; s. 12: Zbyszkowi Joachimiakowi ; s. 13: Miłość ergo: ; s. 14-15:Wzgórza nad Europą ; s. 16: "I niech to będzie wiersz ostatni..." (D.C.) ; s. 17: Rozmowa z Darią, jesienna ; s. 18: Zamiast rozmowy z tobą... ; s. 19: W jedynie możliwym czasie ; Ta jedyna przyczyna obiektywna ; s. 20: Czyli ja ; s. 22: Jesień raz jeszcze ; s. 23: Gdańsk. Styczeń ; s. 24: Dłonie nad czasem (Annie Czekanowicz) ; s. 25: Hotelarz szwajcarski ; s. 26: Jesień w Macondo ; s. 27: Kobieta jazzująca ; s. 28-29: Pan Celiniak - w dwa lata później ; s. 30: Wiem.
  * Nakład 250 numerowanych egz.
  * Na skrzydełku obwoluty nota J. Leszina: Od redaktora.
  * Seria "Pokolenie, które Wstępuje" prezentowała arkusze autorskie twórców studenckich nagrodzone w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez reakcje Nowego Medyka i ITD.
  * Medal im. S. Grochowiaka za najlepszy debiut.
  * BG PAN II 284703.
  Joachimiak Zbigniew - utwory dedykowane ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Zawistowski Władysław - twórczość - nagrody ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Ptak w sieci dalekopisu [poemat] / il. Halina Klimaszewska ; red. Grzegorz Boros ; przypisy i koment. Ludwika Topp. - Gdańsk : Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich PWSSP, 1977. - 17 s. ; 25 cm. - ([Seria Borosa])
  * Utwór ten ukazał się w 1980 r. w Wydaw. Morskim (zob.).

 1. Płonące biblioteki [wiersze] / okładkę i stronę tytułową projektował Andrzej Urbański. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 66 s. ; 16 x 16 cm
      Dedykacja: Ludwice, towarzyszce podróży, przyjacielowi, człowiekowi
      Zawartość: S. 7-23: Sprzedaję jesień: s. 7: Ars poetica ; s. 8: Gdyby był wiatr (Januszowi Zawadowiczowi)) ; s. 9: Wschód wzgórz ; s. 10: Wtedy spytaj mnie o ; s. 11-12: Wiosną najłatwiej umrzeć na suchoty ; s. 13: "I niech to będzie wiersz ostatni..." (D.C.) ; s. 14: Czyli ja ; s. 15: Październik w opałach ; s. 16: Rozmowa z D. jesienna ; s. 17-18: Jesień w Macondo ; s. 19: Jesień raz jeszcze ; s. 20-21: Koło się zamyka (Mojemu Ojcu) ; s. 22-23: Sprzedaję jesień. - S. 25-44: Rok Gdański: s. 27: Gdańsk, styczeń ; s. 28-29: Pan Celiniak ; s. 30-31: Wzgórza nad Europą ; s. 32: Przerywając na chwilę potok rzeczy (dla Piotra Dyka) ; s. 33-35: Pan Celiniak - w dwa lata później ; s. 36: Miłość ergo: ; s. 37-38: W jedynie możliwym czasie ; s. 39: Zapiski z raju długowłosych ; s. 40 Wiersz jak okruch lustra ; s. 41: Ta jedyna przyczyna obiektywna ; s. 42-43: Ósmy listopad ; s. 44: Wiem. - S. 45-64: Płonąca biblioteka: s. 47: Po spójniku ; s. 48: Moja historia ; s. 49-50: Hotelarz szwajcarski ; s. 51-52: Kiedyś w historii ; s. 53: Nowy transport posągów ; s. 54: Kobieta jazzująca ; s. 55: Talita na desce (z Cortazara) ; s. 56: Wielki poeta lęka się obłędu (Pamięci J.Cz.) ; s. 57: Dłonie nad czasem (Annie Czekanowicz) ; s. 58: Na stopniach horyzontu (Matce) ; s. 59: Wiersz nie bez powodu ; s. 60: Wiersz pod skórą skroni ; s. 61: Wiersz dla Zbyszka Joachimiaka ; s. 62: Sonet ; s. 63: Rok 1962 ; s. 64: Don Kichot czyli Sancho Pancha.
  * Wiersz pt. "Sonet" był też publikowany pt. "Sonet XV".
  Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Zawadowicz Janusz - utwory dedykowane ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Dyka Piotr - utwory dedykowane ; Cortazar Julio - beletrystyka ; Joachimiak Zbigniew - utwory dedykowane ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Ptak w sieci dalekopisu [poemat] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 31 s. ; 19,5 x 13,5 cm
  ISBN 82-215-9150-7
  * Dat.: Gdańsk, kwiecień 1977 czerwiec 1978.
  * Zawiera dwie grafiki z port. autora

 1. Geografia : (Wiersze i poematy z lat 1977-1980) [wiersze] / na okł. grafika Krzysztofa Kaidera. - Kraków - Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. - 64 s. ; 16,5 x 11,5 cm
  ISBN 83-08-01152-7
      Zawartość: S. 5-7: Dedykacja: dwadzieścia pięć zdań. - S. 9-10: Ty ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy [dedykowany synowi Julianowi] ; s. 11-13: List otwarty ; s. 14-15: Na krańcach skóry [dedykowany Andrzejowi Blumenfeldowi] ; s. 16-18: Samotny wiersz [dedykowany Zbyszkowi Joachimiakowi] ; s. 19-20: Bizancjum noc [dedykowany Basi i Krzysztofowi Pysiakom] ; s. 21: Będziesz biegł krzycząc hej krzycząc hej hej albo może nie [dedykowany Jankowi Sochoniowi] ; s. 22-23: Kult jednostki [dedykowany Ludwice Topp] ; s. 24-25: Zielona dziewczyna nigdy [dedykowany Ani Czekanowicz] ; s. 26-27: Dziewczyna z Playboya tłumaczy sny [dedykowany Aldonie Mrozowskiej] ; s. 28: Kobieta jazzująca i jesień [dedykowany Grzegorzowi Musiałowi] ; s. 29-30: Kobieta jazzująca i czterdziestu rozbójników [dedykowany Ryśkowi Rewace] ; s. 31: Czternastoma czerwonymi tramwajami [dedykowany Ludwice Topp] ; s. 32: Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł [dedykowany Joasi Gwizdalskiej i Włodkowi Cegłowskiemu] ; s. 33: Tylko dziś nie zdarzy się już nic [dedykowany Staszkowi Rośkowi] ; s. 34: Tak tak to aureola spaliła twoje białe włosy [dedykowany Kasi i Tomkowi Kietlińskim] ; s. 35: Zima noc śnią mi się pożary [dedykowany Zbyszkowi Majchrowskiemu] ; s. 36-37: W teatrze za którego kurtyną grudzień [dedykowany Jankowi Ledóchowskiemu] ; s. 38-39: Biegnąca orkiestra [dedykowany Tadeuszowi Komendantowi] ; s. 40-42: Didaskalia do historii powszechnej (1-4) ; s. 43-44: Glosa do nie zapisanej kartki [dedykowany Ludwice Topp] ; s. 45-50: Tableau prowincjonalne [dedykowany Stanisławowi Hebanowskiemu] ; s. 51-58: Geografia (1-6) [dedykowany Rodzicom] ; s. 59-60: Traktat o sztuce poetyckiej [dedykowany Krystynie i Stefanowi Chwinom] ; s. 61 Samotny jak rewolucja [dat.: Gdańsk,wrzesień 1980 ; dedykowany Jarkowi Dąbrowskiemu] ; s. 62-63: Spis treści [dedykowany Ryszardowi Majorowi].
  * Dedykacjom autor poświęcił wstępny rozdz. pt. "Dedykacja: dwadzieścia pięć zdań". Nie występują one już później przy poszczególnych wierszach.
  Hajdukiewicz Jerzy ; Czekanowicz Anna ; Joachimiak Zbigniew ; Rosiek Stanisław ; Majchrowski zbigniew ; Major Ryszard ; Mrozowska Aldona ; Pysiakowwie Basia i Krzysztof ; Musiał Grzegorz ; Blumenfeld Andrzej ; Kietlińscy Katarzyna i Tomasz ; Sochoń Jan ; Gwizdalska Joanna ; Cegłowski Włodzimierz ; Rewaka Ryszard ; Ledóchowski Jan ; Dąbrowski Jarosław ; Hebanowski Stanisław ; Chwinowie Krystyna i Stefan ; Zawistowski Julian ; Topp Ludwika ;

 1. Bardzo długi czerwiec [powieść kryminalna] / oprac. graf. Jan Ledóchowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 296 s. ; 16,5 x 11,5 cm. - ([Seria z Konikiem Morskim])
  ISBN 83-215-8263-X
  wyd. 2 Gdańsk : Intrap, 2005
  * Podpisane: Witold Biengo.
  Gdańsk - beletrystyka ; Sopot - beletrystyka ;

 1. Jak pory roku grają w berka [literatura dla dzieci] / il. Wojciech Kostiuk. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. - 24 s. ; 14 cm. - (Seria z Wiewiórką)
  ISBN 83-03004-67-0
 1. Powitanie jesieni [poemat] / projekt okł. Władysław Zawistowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1987. - 35 s. ; 19,5 x 12,5 cm
  ISBN 83-08-01867-X
  * Dat.: Gdańsk, 1983-1984.
  * Nagroda Literacka im. Andrzeja Bursy przyznawana przez Urząd Miasta Krakowa (przew. jury Tadeusz Śliwiak).
  Chałupy, woj. pomorskie - beletrystyka ; Gdańsk, woj. pomorskie - beletrystyka ;

 1. Serce w klatce [powieść kryminalna] / il. na okładce Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - 240 s. ; 16,0 x 11,5 cm. - ([Seria z Konikiem Morskim])
  ISBN 83-215-8292-3
  * Podpisane: Witold Biengo.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki [dramaty] / oprac. graf. Zbigniew Czarnecki. - Warszawa : Czytelnik, 1988. - 193 s. ; 24,0 x 16,5 cm
      Zawartość: S. 7-102: Podróż do krańca mapy [dat. Gdańsk, czerwiec - sierpień 1980] ; s. 103-193: Wysocki : dramat w dwóch aktach [dat. Gdańsk, kwiecień 1983].
  Wysocki Piotr - beletrystyka ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Baśń o Raduniu, Ostrzycu i Sumie - królu jeziora [literatura dziecięca] / il. Sławomir Jezierski . - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1990. - 20 s. : il, 10 k. kolor. ; 29,0 x 20,5 cm
  ISBN 83-21598-49-8
      Dedykacja: Dla mojego synka Juliana
  * Nakł. 40 tys. egz. Oddano do składania w listopadzie 1988. Podpisano do druku w styczniu 1990.

 1. Gwiazdy spadają w sierpniu [powieść kryminalna] / oprac. graf. serii Paweł Adamów. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1990. - 260 s. ; 12,0 x 16,5 cm. - ([Srebrna Seria])
  ISBN 83-85130-13-6
  * Podpisane: Witold Biengo.

 1. Autor komentujący : dziesięć wierszy dla Juliana [wiersze]. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1992. - 16 s ; 15,0 x 10,5 cm. - (Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Biblioteka Rękopisów; 3)
      Dedykacja: Dedykuję mojemu mądremu synowi Julianowi
      Zawartość: S. 3-5: Ty i on: kaganek w ciemniejącej ciszy (Ludwice i Julianowi) ; Dłonie nad czasem (Annie Czekanowicz) ; s. 6: Rok 1962 ; s. 7-8: Powitanie jesieni (fragment) ; s. 8: Ptak w sieci dalekopisu (fragment 44) ; s. 9-10: Sprzedaję jesień ; s. 11-12: Zima noc śnią mi się pożary (Zbyszkowi Majchrowskiemu) ; s. 12-13: Smutny jak rewolucja (Jarkowi Dąbrowskiemu) ; s. 14: Autor komentujący ; s. 15: To jeszcze nie są rozstaje.
  * Kserokopia rękopisu.
  * Uwaga W.Z. na s. 2: Rękopis autorski przygotowany na spotkanie w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki 6 maja 1992 roku.
  * Nakład 40 + 5 + 5 egz.
  * BG PAN I 244 863.
  Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Zawistowski Julian - utwory dedykowane ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Majchrowski Zbigniew - utwory dedykowane ; Dąbrowski Jarosław - utwory dedykowane ;

 1. Ciemna niedziela : wiersze i poematy wybrane [wiersze] / projekt okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993. - 146 s. ; 20,5 x 14,5 cm
  ISBN 83-85158-93-6
      Zawartość: S. 3: Sochoń Jan. Poeta Zawistowski [dat.: 1978]. - S. 5-47: I. Ciemna niedziela i inne wiersze: s. 7: Czyli ja [dat. 1975] ; s. 8: Sprzedaję jesień [dat. 1977] ; s. 9: Miłość ergo: [dat. 1976] ; s. 10: W jedynie możliwym czasie [dat. 1976] ; s. 11: Hotelarz szwajcarski [dat. 1976] ; s. 12: Kobieta jazzująca [dat. 1976] ; s. 13: Kobieta jazzująca i jesień (Grzegorzowi Musiałowi) [dat. 1977] ; s. 14: Ars poetica [dat. 1976] ; s. 15: Dłonie nad czasem (Annie Czekanowicz) [dat. 1976] ; s. 16: Rok 1962 [dat. 1976] ; s. 17: Don Kichot czyli Sancho Pansa [dat. 1976] ; s. 18: Sonet na jesień [dat. 1977] ; s. 19: Sonet na zimę [dat. 1977] ; s. 20: Sonet wiejski [dat. 1977] ; s. 21: Sonet daremny [dat. 1977] ; s. 22: Sonet dla siebie [dat. 1978] ; s. 23-24: Ty ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy (Ludwice i Julianowi) [dat. 1979] ; s. 25-26: Na krańcach skóry (Andrzejowi Blumenfeldowi) [dat. 1977] ; s. 27: Będziesz biegł krzycząc hej krzycząc hej hej albo może nie (Jankowi Sochoniowi) [dat. 1977] ; s. 28-29: Bizancjum noc (Basi i Krzysztofowi Pysiakom) [dat. 1977] ; s. 30-31: Kult jednostki (Ludwice) [dat.1979] ; s. 33: Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł (Joasi Gwizdalskiej i Włodkowi Cegłowskiemu) [dat. 1978] ; s. 34: Tylko dziś nie zdarzy się już nic (Staszkowi Rośkowi) [dat. 1978] ; Zima noc śnią mi się pożary (Zbyszkowi Majchrowskiemu) [dat. 1978] ; s. 36-37: W teatrze za którego kurtyną grudzień (Jankowi Ledóchowskiemu) [dat. 1978] ; s. 38-39: Glosa do nie zapisanej kartki (Ludwice) [dat. 1978] ; s. 40-41: Traktat o sztuce poetyckiej (Krystynie i Stefanowi Chwinom) [dat. 1979] ; s. 42: Smutny jak rewolucja (Jarkowi Dąbrowskiemu) [dat. Gdańsk, wrzesień 1980] ; s. 43-44: Spis treści (Ryszardowi MajorowiStanisławowi Hebanowskiemu) [dat. 1979] ; s. 104-110: Geografia (Rodzicom) [dat. 1978] ; s. 111-112: Miasto hermeneutyczne [dat. 1982]. - S.113-146: V. Powitanie jesieni [dat.XI.1983-VI.1984].
  * Poemat "Ptak w sieci dalekopisu" ze zmianami (zob. uwagi "Od autora" zamieszczone po tekście).
  Zawistowski Władysław - utwory dedykowane ; Musiał Grzegorz - utwory dedykowane ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Blumenfeld Andrzej - utwory dedykowane ; Sochoń Jan - utwory dedykowane ; Pysiak Barbara - utwory dedykowane ; Pysiak Krzysztof - utwory dedykowane ; Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Gwizdaldska Joanna - utwory dedykowane ; Cegłowski Włodzimierz - utwory dedykowane ; Rosiek Stanisław - utwory dedykowane ; Majchrowski Zbigniew - utwory dedykowane ; Ledóchowski Jan - utwory dedykowane ; Chwin Krystyna - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ; Dąbrowski Jarosław - utwory dedykowane ; Major Ryszard - utwory dedykowane ; Hebanowski Stanisław - utwory dedykowane ;

 1. Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza? [leksykon] / wstęp pt. "Pamiętam do dziś doskonale ten jesienny wieczór..." Władysław Zawistowski ; oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Tower Press, 1999. - 432 s. : il. ; 22,5 x 29 cm
 1. Stąd do Ameryki i inne utwory dramatyczne [dramaty] / projekt graf. i typograf. Stanisław Salij ; il. na okładce Wojciech Kołyszko. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1999. - 203 s. : il. ; 22,5 x 14 cm
  ISBN 83-87316-83-0
      Zawartość: S. 5-66: Podróż do krańca mapy : sztuka sceniczna w 12 obrazach [dat. 1980-1996] ; s. 67-134: Wysocki : dramat w dwóch aktach [dat. 1983] ; s. 135-203: Stąd do Ameryki [dat. 1988].
  * Zawiera notę o autorze.
  Wysocki Piotr - beletrystyka ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Sztandar z ortalionu : (tylko wiersze) [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski ; fot. autora Maciej Kostun. - Gdańsk : Tower Press, 2004. - 72 s. : il. ; 23 x 15 cm
  ISBN 83-87342-70-X
      Zawartość: S. 5-24: Sztandar z ortalionu: s. 7.: Dziwna natura pamięci (Ludwice, na drogę do Warszawy) [dat.: listopad 2000] ; s. 8-9: Sztandar z ortalionu [dat.: Sopot, listopad 2001] ; s. 10-11: Kałuża przechodnia [dat.: Sopot, 2003-2004] ; s. 12-13: Mydełko do zębów Nataszy Aleksandrowny [dat.: kwiecień 2001-styczeń 2002] ; s. 14-15: W dwadzieścia lat później (Ludwice) [dat.: Sopot, grudzień 2001 roku] ; s. 16: Próbuję pisać wiersze [dat.: Sopot, 8 XII 2002] ; s. 17: Stacje styczniowe [dat.: Sopot, 2002] ; s. 18-19: Wiersze moskiewskie [dat.: Moskawa-Sopot, 2002-2003] ; s. 20: Kiedy usłyszysz ten szept [dat.: Strzepcz, czerwiec 1996] ; s. 21: Co śpiewa poeta, kiedy nikt nie słucha? [dat.: Sopot, 2002] ; s. 22-23: Moje najlepsze lata [dat.: Sopot, jesień 2003] ; s. 24: Piosenka do czytania [dat.: w grudniu 2002 w Sopocie]. - S. 25-54: Krewni i znajomi: s. 27: Rzetelny poeta średniego pokolenia (Przyjaciołom z Wileńskiej) [dat.: Gdańsk, 1994] ; s. 28-29: Chłopiec jedzący czereśnie (Julianiowi) (1-4) [dat.: Sopot, 1999-2001] ; s. 30-31: Kino w Tleniu (Mamie) [dat.: Sopot, grudzień 2001] ; s. 32: Marynistyka (dla Ludwiki Topp za Sopot) [dat.: Sopot grudzień 2001] ; s. 33-34: Do nieznajomego mężczyzny odpoczywającego nad Wdzydzami (1-3) [dat.: Strzepcz-Sopot, 2000-2001] ; s. 35-37: Święty parasol (1-6) [dat.: Sopot, luty 2002] ; s. 38-39: Babka z Łodzi [dat.: Sopot, 2001] ; s. 40: Twoją rodziną jest twoja młodość [dat.: Sopot, listopad 2002] ; s. 41-42: Kobieta krzycząca w ciemności [dat.: Sopot, marzec 2002] ; s. 43: Słowa do napisania na przydrożnym bilboardzie (dla Agnieszki Kraińskiej) [dat.: Sopot, grudzień 2002] ; s. 44-45: Kuzyn wielkiego poety (1-5) [dat.: Sopot, grudzień 2003] ; s. 46-47: Tłumacz z języka westgotlandzkiego [dat.: Sopot, listopad 2003] ; s. 48-49: A może to wcale nie ja tylko Włodek Kałuzyński (1-4) [dat.: 24 VI 2003, Sopotty] ; s. 50-51: Wieża, sznur, okno przelotne i klucze do wieży (1-8) [dat.: Sopot, 2001/2003] ; s. 52-53: Sebastian von Swissau czyli Śmierć w Sopocie [dat.: Sopot, styczeń-luty 2002] ; s. 54: Jak w wodę kamień (piosenka do czytania dla samotnego mężczyzny) [dat.: Sopot, październik 2003]. - S. 55-70: Lata osiemdziesiąte: s. 57-58: Lata osiemdziesiąte; bistro "Stokrotka" [dat.listopad 2001] ; s. 59-62: Lata osiemdziesiąte; pod żyletką nowiu [dat.: Moskwa-Sopot, 2002-2004] ; s. 63-64: Lata osiemdziesiąte; [zabierz] butelki na wymianę [Sopot 2002-2004] ; s. 65-66: Lata osiemdziesiąte; opowieść wigilijna [Sopot 2003-2004] ; s. 67: Lata osiemdziesiąte; pytania potwornieją [Sopot 2003-2004] ; s. 68-70: Lata osiemdziesiąte; bitwa na lodzie [Gdańsk, 1992-1993].
  * Na IV okł. fot autora i nota.
  * Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultuiry "Splendor Gedanensis" za r. 2004.
  Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Wdzydze, jezioro - beletrystyka ; Zawistowski Julian - utwory dedykowane ; Kraińska Agnieszka - utwory dedykowane ; Gdańsk - kawiarnia Literacka - beletrystyka ; Gdańsk - ul. Mariacka - beletrystyka ; Cwietajewa Marina - beletrystyka ; Sopot - beletrystyka ; Tleń, woj. pomorskie - beletrystyka ; Gdańsk - I Liceum Ogólnokształcące - beletrystyka ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Wieloryb [utwór dramatyczny] / reż. Ryszard Major. - Gdańsk ; Sopot : Teatr Wybrzeże, Scena Kameralna, 1979
  * Wyróżnienie w Konkursie na polską sztukę współczesną Ministerstwa Kultury i Sztuki.
  * Prapremiera: 13.10.1979 r.

 1. Wieloryb [utwór dramatyczny] // Integracje. - Nr 13 (1981), s. 55-59
 1. Wysocki : (Dramat w dwóch aktach) [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1983, nr 12, s. 5-41
  * Wyróżnienie Funduszu Literatury przy Ministrze Kultury i Sztuki za rok 1984 w dziedzinie dramatopisarstwa. III nagroda na XXIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu (1984).
  * Inne wyd.: W: Zawistowski Władysław. Podróż do krańca mapy ; Wysocki. - Warszawa : Czytelnik, 1988. - S. 103-193 ; także w tegoż: Stąd do Ameryki i inne utwory dramatyczne. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1999. - S. 67-134 [dat.1983].
  * Inscenizacje: reż. Ryszard Major. - Szczecin : Teatr Współczesny, Duża Scena, praprem. 14.09.1984 [3. nagroda na Festiwalu Polskich Sztuk Wspołczesnych];
  reż. Tadeusz Nyczek. - Kraków : Teatr im. Juliusza Słowackiego, Teatr Miniatura, prem. styczeń 1985;
  reż. Izabella Cywińska. - Poznań : Teatr Nowy, Scena Nowa, prem. 12.03.1985;
  reż. Barbara Katarzyna Radecka. - Łódź : Teatr Nowy, Mała Sala, prem. 7.06.1986;
  reż. Izabella Cywińska. - Teatr Telewizji, TVP I, 24.11.1986, 64 min.

 1. Podróż do krańca mapy [utwór dramatyczny] // Podróż do krańca mapy ; Wysocki. - Warszawa : Czytelnik. - 1988, S. 7-102
  * Inne wydania: Podróż do krańca mapy : sztuka sceniczna w 12 obrazach // W: Zawistowski Władysław. Stąd do Ameryki i inne utwory dramatyczne. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1999. - S. 5-66 [Dat.: 1980-1996]
  * Inscenizacje: reż. Ryszard Major. - Szczecin : Teatr Polski, Scena Duża, praprem. 10.02.1996 [obsada, m.in.: Andrzej Mrożewski, Aleksander Gierczak, Adam Dzieciniak].

 1. Stąd do Ameryki : sztuka w czterech obrazach [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1988, nr 8, s. 5-41
  * Także w tegoż: Stąd do Ameryki i inne utwory dramatyczne. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 1999. - S. 135-203.
  * Inscenizacje: reż. Mikołaj Grabowski. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, przedstawienie przedpremierowe 19.06.1988, praprem. 19.08.1988 [zob.: Zawistowski Władysław. Dramaturg w pułapce czasu // W: Pół wieku Teatru Wybrzeże / pod red. J. Ciechowicza. - Gdańsk, 1998. - S. 344]. Obsada, m.in.: Ewa Kasprzyk (później Dorota Kolak), Igor Michalski, Jarosław Tyrański, Jacek Mikołajczak. Przedstawień: 34, widzów: 15 442.
  * Adapt. radiowa: Cz. 1-4 / reż. Sławomir Olejniczak. - PR II, 17-20.05.1989, 4 x 35 min.
  * Wyróżnienie w zamkniętym konkursie na utwór dramatyczny ogłoszonym przez ZAiKS i Teatr Polski w Wwie w związku z 75-leciem tej sceny (1987; przew. jury K. Dejmek). Wyróżnienie Fundacji Literatury za rok 1988. Nagroda GTPS w dziedzinie dramaturgii (1988).

 1. Sztukmistrz z Lublina / przekład Krystyna Szerer; adapt. Michał Komar; reż. Stanisław Różewicz; teksty piosenek Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1988, 30.01.
  * Adaptacja teatralna utworu Isaaka Bashewisa Singera "Sztukmistrz z Lublina".

 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1993, nr 9, s. 5-37
  * Jedna z trzech nagród w konkursie na dramat ogłoszonym przez Ośrodek TV Katowice, oddział SPP w Katowicach oraz Teatr Telewizji (1993).
  * Inscenizacje: prapremiera: reż. Ryszard Major. - Gdańsk ; Sopot : Teatr "Wybrzeże" Scena Kameralna, 4.03.1994 ; reż. Andrzej Kierc. - Kraków : Teatr im. Juliusza Słowackiego, 18.03.1994 ; [spektakl telewizyjny] / reż. Robert Gliński. - TVP I, Telewizyjny Teatr Rozmaitości, 29.06.1996, 59 min, powt.: TVP Polonia, 2.07.1997, Teatr Telewizji, 11.05.2009, [obsada; m.in.: Krzysztof Tyniec, Edyta Jungowska, Beata Ścibakówna, Danuta Szaflarska, Joanna Żółkowska, Adam Ferency, Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Stroiński].

 1. Było sobie kiedyś miasto [utwór sceniczny] / scenariusz na podst. utworów Güntera Grassa Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1994, prem. 29.10.
 1. [Król wszystkich pieców] [widowisko historyczne]. - Gdańsk Dwór Artusa, 1995, 21.04.
  * W.Z. napisał widowisko historyczne specjalnie na uroczystość odsłonięcia odbudowanego renesansowego pieca w Dworze Artusa w Gdańsku, 21.04.1995. W roli twórcy pieca, mistrza Stelzenera, wystąpił Stanisław Michalski.
  Zob. art. A. Ubertowskiej w "Pomniejszych materiałach biograficznych" w 1995 r.

 1. Kopernik z Krakowskiego Przedmieścia [słuchowisko]. - Polskie Radio II, Wieczór ze słuchowiskiem, 1999, emisja 27.08.
 1. Historie zakulisowe [utwór sceniczny] / scenariusz na podst. opowiadań Antoniego Czechowa Władysław Zawistowski ; reż. Zbigniew Zapasiewicz. - TVP, 2000, emisja 20.03.
  * Obsada: Jerzy Łapiński, Anna Dymna, Dominika Ostałowska, Wiesław Michnikowski, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Artur Żmijewski, Wojciech Siemion.
  * Reż. Zbigniew Zapasiewicz. - Warszawa : Teatr Powszechny, prem. 18.01.2003.

 1. Witajcie w roku 2002 : sztuki telewizyjne [utwór dramatyczny] // Dialog. - 2000, nr 6, s. 5-41
  * Datowane: Gdańsk, 1999.
  * Sztuka otrzymała jedno z sześciu wyróżnień w zamkniętym konkursie na dramat telewizyjny ogłoszonym przez Telewizję Polską (1999).
  * Inscenizacje: Wałbrzych : Teatr Antrakt przy Wałbrzyskim Domu Kultury, prem. 06.2002.

 1. Dobry adres : sztuka współczesna [utwór dramatyczny] // Dialog. - 2003, nr 4, s. 8-38
  * Inscenizacje: adapt. Krzysztof Gordon. - Sopot : Teatr przy Stole, 2002 ; [spektakl telewizyjny] / reż. Waldemar Krzystek. - TVP I, Teatr Telewizji, 12.01.2004 [obsada m.in.: Danuta Stenka, Agnieszka Krukówna, Paweł Buczyk], [spektakl prezentowany na IV Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" w Sopocie w 2004 r.] ; reż. Ewa Leśniewska. - Adelaide (Australia) : Polski Teatr Stary, prem. 22.05.2006, [obsada, m.in. Olimpia Niewiadomska, Jolanta Ratuszyńska, Piotr Utnicki].

 1. Żyj, Danielu [utwór dramatyczny] / reż. Bartłomiej Wyszomirski. - Rzeszów : Teatr im.Wandy Siemaszkowej, Mała Scena, 2006, prem. 12.03.2006
  * Obsada: Sebastan Badurek, Paweł Wiśniewski.
  * Przedstawienie powstało przy współpracy ze specjalistami z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień.

 1. Depozyt [słuchowisko] / reż. Jan Warenycia. - Polskie Radio II, Wieczór ze słuchowiskiem, 2008, emisja 28.03.
  * I nagroda w konkursie zorganizowanym przez Polskie Radio i Związek Autorów ZAiKS na słuchowisko oryginalne.
  * Obsada, m.in.: Piotr Adamczyk, Grażyna Barszczewska, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Wakuliński, Marian Opania.

 1. Rozstrzelana warta honorowa [słuchowisko] / reż. Henryk Rozen. - Polskie Radio I, 2009, emisja 20.09.
  * Obsada, m.in.: Jerzy Kiszkis, Stanisław Michalski, Krzysztof Gordon.
  * Słuchowisko było prezentowane na IX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry 2009 w Sopocie.

 1. Czego nie ma w Trylogii Sienkiewicza? [gawędy historyczne]. - Gdańsk : Polskie Radio Gdańsk, 2011
  * Audycja cykliczna, nadawana od września 2011 r.
  * W.Z. otrzymał za tę audycję Statuetkę Radiowej Osobowości Roku 2012.

 1. Bitwa nad jeziorem Smęt. Rekonstrukcja [słuchowisko], 2013
  * I nagroda w konkursie Programu II PR i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Pokolenie, które wstępuje Seria I  [recenzje] // W: Seminarium literackie 1976 / red. Jerzy Leszin, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1976
 1. Słowo poety - laureata na marginesie nienapisanego arcydzieła // W: Seminarium literackie 1976 / red. Jerzy Leszin, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Zg SZSP, 1976
  * Nt. swojej twórczości poetyckiej.

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Seminarium literackie 1976 / red. Jerzy Leszin, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1976
  * Wiersze wyróżn. Medalem im. S. Grochowiaka.

 1. Czyli ja ; W jedynie możliwym czasie ; Dłonie nad czasem ; Wschód wzgórz ; W równych odstępach czasu  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / okł. stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograficzne Jerzy Janiszewski ; wyboru dokonali Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 158-163
  * Nota biograficzna i bibliografia na s. 234-235.

 1. Gdańskie czasopisma studenckie  [artykuł] // W: Czasopisma studenckie w Polsce : (1971-1976). - Warszawa : ZG SZSP, 1977. - S. 31-44
  Czasopisma studenckie - Gdańsk ;

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Próba koncentracji. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Poetów Klubu Związków Twórczych Młodych , 1977
  * Arkusz Poetycki. Przybliżenie 1.
  * Instytucje sprawcze: MPiK Gdańsk ; Koło Młodych przy ZLP.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP 1973-1976 / red. Jerzy Leszin-Koperski, Adam Kaczmarek. - Warszawa : ZG SZSP, 1977
  * M.in. wiersze nagrodzone i wyróżnione w turnieju "Czerwonej Róży" z l. 1973-1976.

 1. W jedynie możliwym czasie ; Pan Celiniak - w dwa lata później  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1976 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1978. - S. 49-51
  * Wiersz nr 1 na s. 49, nr 2 na s. 50-51
  * Także wypowiedź na s. 68-69 i nota biograficzna na s. 81.

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Studenckie grupy i kluby poetyckie : wiersze, manifesty, samookreślenia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1979
  * Wiersze poetów grupy "Wspólność", m.in. W.Z.

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Pokolenie, które wstępuje : 1975-1980 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : MAW, 1981
  * Zawiera notę biograficzną i fot. W.Z.

 1. Między świętem i codziennością  [szkic] // W: Teatr Wybrzeże 1976-1981 / pr. zb. pod red. Władysława Zawistowskiego. - Gdańsk : Państwowy Teatr "Wybrzeże" w Gdańsku, 1982. - S. 5-17
  * Dat.: Sierpień 1981.

 1. Ty ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy  [wiersz] // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 285-286. - (Krytyka Literacka i Artystyczna)
  ISBN 83-203-1732-0
  * Zawiera fot. autora. Tekst wiersza wraz z analizą Włodzimierza Cegłowskiego pt. "Święty trójkąt pod pustym niebem".

 1. Ty ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy (Ludwice i Julianowi)  [wiersz] // W: Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedm. i oprac. ks. Jan Sochoń. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1986. - S. 278-279
  ISBN 83-85015-08-06
  Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Zawistowski Julian - utwory dedykowane ;

 1. [Wiersz] // W: Die polnische Liryk von 1945 bis 1985 : Entwicklung - Generationenfolge - Periodisation / oprac. Michael Fleischer. - Essen : Die Blaue Eule, 1986
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. niem. ;

 1. Czyli ja ; [sześćdziesiąt] 68 ; Nowy transport posągów ; Rok 1962 ; Kobieta jazzująca ; Wzgórza nad Europą ; W jedynie możliwym czasie ; Kult jednostki ; Zima noc śnią mi się pożary  [wiersze] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : MAW, 1987. - S. 345-353 : portr.
  ISBN 83-203-2043-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 346, nr 2 - s. 346-347, nr 3 - s. 347-348, nr 4 - s. 348, nr 5 - s. 349, nr 6 - s. 349-350, nr 7 - s. 350-351, nr 8 - s. 352-353, nr 9 - s. 353.
  * Z notą biograficzną i fot. na s. 345.

 1. Tableau prowincjonalne (Stanisławowi Hebanowskiemu)  [wiersz] // W: Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - S. 216
  Hebanowski Stanisław - utwory dedykowane ;

 1. Teatr daremny Stanisława Hebanowskiego  [szkic] // W: Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - S. 193-200
  Hebanowski Stanisław - opracowania ;

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Hledám, tedy jsem : výbor z mladé polské poezie / [wybór, oprac i tłum.] Jan Pilař ; [wstęp] Leszek Żuliński. - Praha : Mlada Fronta, 1987
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. czes. ;

 1. Polski dramat współczesny w Teatrze "Wybrzeże"  [referat] // W: Gdańsk teatralny : historia i współczesność / pod red. Jana Ciechowicza, przy współpracy Haliny Kasjaniuk. - Gdańsk : Państwowy Teatr "Wybrzeże", 1988
  * Materiały z sesji nauk. Gdańsk, Sopot, 11-13.05.1987.
  Gdańsk - Teatr Wybrzeże ;

 1. Zielona dziewczyna nigdy ; Smutny jak rewolucja  [wiersz] // W: Od Staffa do Wojaczka : poezja polska 1939-1985 / wybór Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski ; noty o autorach oprac. Wiesława Kruszka, Agnieszka Rapacka-Furtek, T. 2. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1988. - S. 672-674
  ISBN 83-218-0806-9 (t.2)
  * Wiersz "Smutny..." dat.: Gdańsk, wrzesień 1980.
  * Zawiera krótką notę o autorze.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami... : eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren / hrsg. von Bolesław Fac, Tadeusz Piotrowski, Ursel Habermann, Konstanze Radziwill. - Bremen : Edition Temmen, 1989
  ISBN 3-926958-36-7
  * Tekst równoległy pol. i niem.
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - j. niemiecki ;

 1. Smutny jak rewolucja (Jarkowi Dąbrowskiemu)  [wiersz] // W: Biblioteka rękopisów / [orac i wstęp] Andrzej K. Waśkiewicz. - Gdańsk : GTPS, 1994. - S. 5. - (Biblioteka Rękopisów GTPS)
  * 16-stronicowy zbiorek - arkusz dołączony "jako prezent dla czytelników" do Gdańskiego Rocznika Kulturalnego. - T. 15 (1994). Zawiera wiersze wybrane z tomików - arkuszy wydawanych przez GTPS w serii "Biblioteki Rekopisów" w l. 1992-1993.
  Dąbrowski Jarosław - utwory dedykowane ;

 1. Czyli ja ; Wschód wzgórz ; W równych odstępach czasu... ; W jedynie możliwym czasie ; Zima noc śnią mi się pożary  [wiersze] // W: New-Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre : Rekonstruktion eines Weltbildes / Brigitta Maliszewski. - Muenchen : Verlag Otto Sagner, 1995
 1. Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł (Joasi Gwizdalskiej i Włodkowi Cegłowskiemu) ; Traktat o sztuce poetyckiej (Krystynie i Stefanowi Chwinom) (1-6) ;  [wiersze] // W: Współcześni poeci polscy : poezja polska od roku 1956 / Krzysztof Karasek. - Warszawa : Iskry, 1997. - S. 628-629
  ISBN 83-207-1543-1
  * Wiersz nr 1 (dat. 1978) - na s. 628, nr 2 (dat. 1979) - s. 629.
  Gwizdalska Joanna - utwory dedykowane ; Cegłowski Włodzimierz - utwory dedykowane ; Chwin Krystyna - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ;

 1. Dramaturg w pułapce czasu : przedstawienia (1946-1996)  [szkic] // W: pół wieku Teatru Wybrzeże / pod red. Jana Ciechowicza. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - S. 339-350 : bibliograf. recenzji przedstawienia
  ISBN 83-7017-788-3
  * Autor pisze o genezie dramatu "Stąd do Ameryki", o historii inscenizacji w Teatrze "Wybrzeże", a także o opiniach krytyków dot. sztuki i przedstawienia.
  Zawistowski Władysław - twórczość - opracowania - Stąd do Ameryki ;

 1. Święty parasol (1-6)  [wiersz] // W: Dusza / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. - S. 217-218. - (Punkt po Punkcie ; 3)
  ISBN 83-8940-520-2
  * Datowane: Sopot, 2002.

 1. Wieża, sznur, okno przelotne i klucze tego pierwszego, najdawniejszego...  [wiersz] // W: Grzech / red. odpowiedzialni Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański : Słowo/Obraz Terytoria, 2003. - S. 191-192. - (Punkt po Punkcie ; 4)
  ISBN 83-8940-582-2
  * Datowane: Sopot2001/2003.

 1. Kuzyn wielkiego poety (1-5)  [wiersz] // W: Ból / red. Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek ; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2004. - S. 201-202. - (Punkt po Punkcie ; 5)
  ISBN 83-7453-630-6
  * Datowane: Sopot, grudzień 2003.

 1. Winter Dreams ; In Fourteen Red Tramcars ; Provincial Tableau ; Dark Sunday  [wiersze] // W: Dreams of Fires : 100 Polish Poems 1970-1989 / transl. and edited by Zbigniew Joachimiak, David Malcolm and Georgia Scott ; introd. David Malcolm and Georgia Scott ; preface Daniel Weissbort. - Salzburg : Poetry Salzburg at University of Salzburg, 2004. - S. 130-137 ; 151 [nota o autorze]
  ISBN 3-901993-15-0
  * Wiersz nr 1 (tyt. oryg.: Zima noc śnią mi się pożary) - na s. 130, nr 2 (oryg.: Czternastoma czerwonymi tramwajami) - s. 131, nr 3 (oryg.: Tableau prowincjonalne) - s. 132, nr 4 (oryg.: Ciemna niedziela) - s. 136-137.
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - j. angielski ;

 1. Traktat o sztuce poetyckiej (Krystynie i Stefanowi Chwinom) (1-6)  [wiersz] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 22-23. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz, dat. 1979, pochodzi z tomu "Geografia", 1983.
  Chwin Krystyna - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ;

 1. Czyli ja ; Zapiski z raju długowłosych ; Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł (Joasi Gwizdalskiej i Włodkowi Cegłowskiemu) ; A może to wcale nie ja tylko Włodek Kałużyński ; Sebastian von Swissau czyli śmierć w Sopocie  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy 20-lecie SPP Oddział Gdański / wstęp, wybór i redakcja Krzysztof Kuczkowski. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 159-167 ; 159 [nota o autorze]
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wiersz nr 1 - na s. 160, nr 2 - s. 161, nr 3 [dat.: 1978] - s. 162, nr 4 - s. 163-164 [dat.: 24.06., Sopotty], nr 5 [dat.: Sopot, I-II 2002] - s. 165-167.
  Gwizdalska Joanna - utwory dedykowane ; Cegłowski Włodzimierz - utwory dedykowane ; Sopot - w literaturze ;

 1. Dziwna natura pamięci (Ludwice na drogę do Warszawy) ; próbuję pisać wiersze ; Stacje styczniowe ; Piosenka do czytania ; Marynistyka (Dal ludwiki z Sopot)  [wiersze] // W: Aspekty 2017 : antologia L Gdański Klub Poetów / red. Gabriela Szubstarska, Piotr Szczepański ; wstęp Zbigniew Trzebiatowski. - Pelplin : Wydaw. Tadeusz Serocki, 2018. - S. 430-435
  ISBN 978-83-65913-01-2
  * Wiersze pochodzą z tomu "Parasol z ortalionu".

 1. Dziwna natura pamięci (Ludwice, na drogę do Warszawy) ; Próbuję pisać wiersze ; Stacje styczniowe ; Piosenka do czytania ; Marynistyka (Dla Ludwiki z Sopot)  [wiersze] // W: Aspekty 2017 : antologia L Gdański Klub Poetów / red. Gabriela Szubstarska, Piotr Szczepański ; wstęp Zbigniew Trzebiatowski. - Pelplin : Wydaw. Tadeusz Serocki, 2018. - S. 430-435
  ISBN 978-83-65913-01-2
  * Wiersze pochodzą z tomu "Parasol z ortalionu".

Publikacje w czasopismach 1. Wiersz :  [wiersz] // Tropy. Próby literackie. - 1974
 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Litteraria. - 1974
 1. Dla Darii :  [wiersz]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 4
  * Wiersz opublikowany w kolumnie "Młody Gdańsk 75 - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża", preezentującej utwory kilkunastu młodych pisarzy z Wybrzeża.
  * Z notą.

 1. Każdemu potrzebny ; Świat obok nas :  [wiersz] // Merkuriusz. - 1975, nr 6, s. 19
 1. List do nieobecnej (wiersz dedykowany Darii) :  [wiersz] // Litteraria. - 1975, s. 67
  * Podpisane: Adzik Zawistowski.
  * Dat.: Gd.[ańsk] 11.I.[19]75

 1. List do nieobecnej ; Spotkanie :  [wiersze] // Odgłosy. - 1975, nr 31, s. 4
 1. Październik w opałach :  [wiersz] // Fakty. - 1975, nr 1, s. 6
 1. Przerywając na chwilę potok rzeczy... :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 13
  * Podpisano błędnie: Zdzisław [!] Zawistowski. Sprostowanie w nr 9, s. 14.
  * W ramach bloku wierszy kilku autorów pt. "Młodzi Poeci Gdańska".

 1. Recenzja tomiku "Dedykacje" :  [recenzja]. - Rec. pracy: Joachimiak Zbigniew. Dedykacje. - Gdańsk, 1975 // Litteraria. - 1975, s. 109-114
  Joachimiak Zbigniew - twórczość - opracowania - Dedykacje ;

 1. Ars poetica :  [wiersz] // Fakty. - 1976, nr 43, s. 7
 1. Czyli ja :  [wiersz] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, s. 10
 1. Gdzie - na skrzyżowaniu... ; Słowo miłość ; Wiosna :  [wiersz] // Merkuriusz. - 1976, nr 4, s. 19
 1. Jesień raz jeszcze ; Pod skórą skroni ; Ta jedyna przyczyna obiektywna :  [wiersz] // Student. - 1976, nr 8, s. 13
 1. Jesień w Macondo :  [wiersz] // Odgłosy. - 1976, nr 32, s. 4
 1. Nawet Ernest Bryll :  [wiersz] // Litteraria. - 1976, nr z XI, s. [139]
  Bryll Ernest - beletrystyka ;

 1. Nowy transport posągów :  [wiersz] // Student. - 1976, nr 6, s. 6
 1. Pan Celiniak (- Darii, która jest przyjaciółką tego wiersza) ; Przerywając na chwilę potok rzeczy (dla Piotra) ; Okruch lustra ; Gdyby był wiatr (Januszowi Zawadowiczowi) :  [wiersze]. - Fot. // Nurt. - 1976, nr 1, s. 15
  * Zawiera też krótką wypowiedź W.Z. nt. swojej twórczości.
  Zawadowicz Janusz - utwory dedykowane ;

 1. Poezja i autopsja : (kilka uwag na temat wierszy Antoniego Pawlaka :  [szkic]. - Rec. pracy: Pawlak Antoni. Czynny całą dobę. - Gdańsk, 1975 // Litteraria. - Nr 4 (1976), s. 112-117
  * Pawlak Antoni - twórczość - opracowania - Czynny całą dobę ;

 1. Przegląd prasy :  [artykuł] // Litteraria. - 1976, nr z XI, s. 140
 1. Sprawozdanie :  [sprawozdanie] // Nowy Medyk. - 1976, nr 11, s. 14
  * Relacja z wieczoru autorskiego Waldemara J. Ziemnickiego.
  Ziemnicki Waldemar J. ;

 1. Wędrując pustynią cyferblatu ; Wschód wzgórz ; Na stopniach horyzontu :  [wiersze] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 50-51
  * Wiersz nr 1 na s. 50, dat. 13 IV [19]75 ; wiersz nr 2 na s. 52, dat. 30 V [19]74 ; wiersz nr 3 na s. 51, dat. 11 IV [19]75.

 1. Wiadomość z ostatniej chwili :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 265, s. 5
 1. Wiersze najkrótsze (1-6) :  [wiersze] // Litteraria. - 1976, s. 86-87
  Zawiera: 1. Od czasu kiedy światło ; 2. Słowo miłość ; 3. Zbyszkowi Joachimiakowi (gdy obłupać człowieka z cytryny...) ; 4. Apokalipsa dwa tysiące ; 5. Dla Darii (Który był przed solą...) ; 6. Motyw z El Greca.
  Joachimiak Zbigniew - utwory poświęcone ;

 1. [Czerwona Róża] :  [artykuł] // Student. - 1976, nr 2, s. 14
  Polem: Idzie nowe! // Szpilki. - 1976, nr 7, s. 17
  * Omówienie XVI Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę "Czerwonej Róży".

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ziemnicki Waldemar J. Na ulicy Orzechowej. - Warszawa, 1976 // Nowy Medyk. - 1976, nr 17, s. 10
  Ziemnicki Waldemar J. - twórczość - opracowania - Na ulicy Orzechowej ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Pawlak Antoni. Czynny całą dobę. - Gdańsk, 1975 // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, s. 9
  Pawlak Antoni - twórczość - opracowania - Czynny całą dobę ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czekanowicz Anna. Ktoś, kogo nie ma. - Gdańsk, 1976 // Nowy Medyk. - 1976, nr 21, s. 10
  * Podpisane Antoni Celiniak.
  Czekanowicz Anna - twórczość - opracowania - Ktoś, kogo nie ma ;

 1. Stępniewski Lech: [Wywiad] :  [wywiad] // Nowy Medyk. - 1976, nr 21, s. 7-8
  Stępniewski Lech ;

 1. Czyli ja ; Jesień w Macondo ; Rok 1962 ; Wiem :  [wiersze] // Itd.. - 1977, nr 4, s. 24
  * Z notą.

 1. Gdańsk Czerwiec :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 108, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "II Gdańskie Dni Poezji" zamieszczono wiersze W.Z., A. Grzyba, M. Bieńkowskiego, J. Kominka, Z. Joachimiaka, A. Czekanowicz, E. Kuppera, E. Mazur.

 1. Gdańsk, czerwiec :  [wiersz] // Sztandar Młodych. - 1977, nr 298, s. 7
  * Z notą i wypow. nt. własnej twórczośći.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Hotelarz szwajcarski ; Moja Historia ; Sprzedaję jesień :  [wiersze] // Fakty. - 1977, nr 48, s. 6
 1. I niech to będzie wiersz ostatni... :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1977, nr 42, s. 9
 1. Kilka tez na temat: Światopogląd estetyczny młodego pokolenia :  [szkic] / Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak, Władysław Zawistowski // Litteraria. - 1977, październik, s. 47-69
  * Fragmenty w: Fox Marta. Ogrodnicy północy : poetów portret potrojny. - Gdańsk, 1998. - S. 20-22.

 1. Kobieta jazujaca ; Zapiski z raju długowłosych cz. I (Ryśkowi R.) ; Don Kichote czyli Sancho Pancha ; Gdańsk, styczeń :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 7-8
  * Wiersz nr 1 - na s. 7, nr 2 - s. 7-8, nr 3 i 4 - s. 8.

 1. Na krańcach skóry :  [wiersz] // Student. - 1977, nr 16, s. 11
 1. Okolica, czyli zaścianek :  [felieton] // Litteraria. - 1977, październik, s. 267-271
  * Dot. niechęci opiniotwórczych instytucji (szczególnie telewizji) wobec młodej literatury.

 1. Pokolenie, które wstępuje Seria I :  [recenzje] // Litteraria. - 1977, nr z IV, s. 191-196
  * Omówienie arkuszy poetyckich wydanych w serii "Pokolenie, które Wstępuje". Krótkie noty-recenzje dot. sześciu tomików: Wojciecha Gierymskiego, Aby słowo było ważne; Jana Krzysztofa Adamkiewicza, Zaledwie pozory sytuacji; Krzysztofa Solińskiego, Obszar ograniczony; Waldemara J. Ziemnickiego, Na ulicy Orzechowej; Zygmunta Korusa, Niestety dobrze; Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, Spacer po linie.
  Gierymski Wojciech - twórczość - opracowania - Aby słowo było ważne ; Adamkiewicz Jan Krzysztof - twórczość - opracowania - Zaledwie pozory sytuacji ; Soliński Krzysztof - twórczość - opracowania - Obszar ograniczony ; Ziemnicki Waldemar J. - twórczość -

 1. Ptak w sieci dalekopisu : fragmenty poematu :  [poemat, fragmenty] // Litteraria. - 1977, X, s. 70-76
  * Zawiera części: 1-2, 5, 6, 10-11, 10[!], 18, 19, 30, 33, 35, 40. Cz. oznaczona po raz drugi nr 10 w wydaniu książkowym nosi nr 15. (Prawdopodobnie w Litterariach jest błąd.) Cz. 40 nie ma w wyd. książkowym.

 1. Wieżyca 77: literatura i autorytety :  [artykuł] // Nadodrze. - 1977, nr 20, s. 9, 11
  * Dot. Spotkań Młodych Pisarzy Wybrzeża w Wieżycy, 1-5.09.1977.
  Wieżyca - Spotkania Młodych Pisarzy, 1977 ;

 1. Wtedy spytaj mnie o :  [wiersz] // Nowy Medyk. - 1977, nr 4, s. 7
 1. Zapiski z raju długowłosych (Cz. 1) :  [wiersz] // Odgłosy. - 1977, nr 10, s. 4
 1. Zjawisko kryminał :  [szkic] // Litteraria. - 1977, nr z X, s. 142-166
  Powieść kryminalna - szkice ;

 1. Casus: "Punkt" :  [recenzja]. - Rubryka: Książki // Nadodrze. - 1978, nr 6, s. 9
  * Omówienie nr 1 almanachu.

 1. Czternastoma czerwonymi tramwajami :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 241, s. 6
 1. Długi film Stecewicza :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stecewicz Mirosław. Wyspa cdn. - Gdańsk, 1978 // Fakty. - 1978, nr 27, s. 7, 10
  Stecewicz Mirosław - twórczość - opracowania - Wyspa cdn ;

 1. Gdańsk. Styczeń ; Zamiast rozmowy z tobą :  [wiersze]. - Fot. // Integracje. - Cz. 1 (październik) (1978), s. 19
  * Pod wspólnym tytułem "Laureaci Medalu im. St., Grochowiaka" również prezentacja wierszy M. Benki.

 1. Każdy czas jest czasem slowa :  [szkic] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 6, 88-91
  * Szkic o młodej poezji w ramach forum dyskusyjnego nt. poezji opublikowanej przez młodych twórców w 1977 r.

 1. Kilka tez na temat: światopogląd estetyczny młodego pokolenia :  [szkic] / Władysław Zawistowski, Zbigniew Joachimiak // Nowy Medyk. - 1978, nr 2, s. 8-10
  Polem: Senajko Krzysztof // Nowy Medyk. - 1978, nr 4, s. 15 ; Chojnacki Roman // Student. - 1978, nr 6, s. 22 ; Topp Ludwika // Nowy Medyk. - 1978, nr 7, s. 15
  * Tekst wygłoszony na V Ogólnopolskim Seminarium Literackim "Debiuty poetyckie - 76".
  * Zob. też: W.Z.: Jeszcze raz w sprawie pokolenia // Integracje. - Cz.III (1978).

 1. Na marginesie "Listów" Czechowicza. - Rubryka: Książki // Nadodrze. - 1978, nr 5, s. 9
  Czechowicz Józef - twórczość - opracowania - Listy ;

 1. Niesamowitość i lęk :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żakiewicz Zbigniew. Czteropalcy. - Warszawa, 1977 // Nadodrze. - 1978, 14, s. 8
  Żakiewicz Zbigniew - twórczość - opracowania - Czteropalcy ;

 1. O nieskromności czyli jak przejść do historii literatury :  [artykuł] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 10, 114-117
  Polem z: Pilch Jerzy: Sposób unicestwiania // Student. - 1978, nr 5
  * Polemika z J. Pilchem w sprawie polemiki Pilcha z Jerzym Sławińskim polemizującym z Włodzimierzem Maciągiem, który skrytykował przedmowę Sławinskiego do tomu wspomnień o Julianoie Przybosiu.
  Pilch Jerzy - twórczość - opracowania - Sposób unicestwiania (felieton) ; Sławiński Jerzy ; Macią Włodzimierz ;

 1. Poezja czasu każdego :  [recenzja]. - Rec. pracy: Lisowski Krzysztof. Wiersze. - Kraków, 1977. - Rubryka: Książki // Fakty. - 1978, nr 16, s. 8
  Lisowski Krzysztof - twórczość - opracowania - Wiersze ;

 1. Ptak w sieci dalekopisu : (fragment poematu) :  [poemat, fragment] // Student. - 1978, nr 6, s. 16
  * Zawiera części: 1, 5, 14, 19-21, 33.

 1. Ptak w sieci dalekopisu : (fragmenty) :  [poemat, fragment] // Poezja. - 1978, nr 3, 78
  * Zawiera części: 2, 15.
  * Opublikowano w bloku pt. "Wiersze studentów". Przy nazwisku W.Z. podano w nawiasi: "Uniwersytet Gdański".

 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Markiewicz Jarosław. Modlitwa oszukanych. - Warszawa, 1978 // Nowy Medyk. - 1978, nr 1, s. 14
  Markiewicz Jarosław - twórczość - opracowania - Modlitwa oszukanych ;

 1. Sonet XII ; Sonet XIII (dzień w którym znaleziono orzech) ; Sonet XIV ; Sonet XV :  [wiersze] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, nr 2, s. 53-55
  * Wiersz nr 1 na s. 53, nr 2 na s. 54, nr 3 na s 54, nr 4 na s. 55.
  * Incipity: "Ten który nie chciał dobrowolnie śpiewać..." ; "Może wyleciał z czarnoksięskiej szty..." ; "W październiku tli słońce barabancję topoli..." ; "Do wesela się zgoi każda blizna lęku..."

 1. Sonet XV ; Sonet XVI // Życie Literackie. - 1978, nr 13, s. 3
  * Incipity: "Do wesela się zgoi każda blizna lęku..." ; Jedzie gil na świerku przez stężały grudzień..."

 1. Szekspir i Bresan :  [felieton teatralny]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 204, s. 5
  * Dot. premiery "Przedstawienia «Hamleta» we wsi Głucha Dolna" Ivona Brešana w Teatrze Wybrzeże.
  Brešan Ivon - twórczość - opracowania - Przedstawienie "Hamleta" we wsi Głucha Dolna, inscenizacje ;

 1. Wielki poeta lęka się obłędu :  [wiersz] // Nadodrze. - 1978, nr 15, s. 8
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stępniewski Lech. Znaki. - Warszawa, 1978 // Nowy Medyk. - 1978, nr 1, s.14
  Stępniewski Lech - twórczość - opracowania - Znaki ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Soldenhoff Tomasz. Węzeł. - Warszawa, 1978 // Nowy Medyk. - 1978, 1, s. 14
  Soldenhoff Tomasz - twórczość - opracowania - Węzeł ;

 1. Żując gumę na czas... :  [artykuł] // Punkt. - Nr 4 (1978), s. 169-172
 1. "Dziady" :  [felieton teatralny]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 247, s. 3
  Dot. premiery "Dziadów" Adama Mickiewicza w Teatrze Wybrzeże, reż. Maciej Prus.
  Mickiewicz Adam - twórczość - opracowania, Dziady, inscenizacje ; Prus Maciej ;

 1. Czternastoma czerwonymi tramwajami (Ludwice) ; Kobieta jazzujaca i jesień :  [wiersze]. - 1979, nr 4, s. 7
  Topp Ludwika - wiersze dedykowane ;

 1. Dramaty sprzed czterdziestu lat :  [recenzja]. - Rec. pracy: Czechowicz Józef. Utwory dramatyczne. Lublin, 1978 // Fakty. - 1979, nr 35, s. 7, 9
  Czechowicz Józef - twórczość - opracowania - Utwory dramatyczne ;

 1. Dziewczyna z Playboya tłumaczy sny ; Już ty taka jesteś jednostka... ; List otwarty ; te wszystkie sprawy o których tylko ja wiem ; Kobieta jazzująca i czterdziestu rozbójników :  [wiersze] // Student. - 1979, nr 22, s. 6, 10, 13
  * Wiersz nr 1 na s. 6, nr 2, 3 na s. 10, nr 4,5 na s. 13.

 1. Dłonie nad czasem (Annie Czekanowicz) :  [wiersz] // Kultura. - 1979, nr 13, s. 3
  * W rubryce "Poezja młodych".
  Czekaqnowicz Anna - utwory dedykowane ;

 1. Glossa do niezapisanej kartki :  [wiersz]. - 1979, nr 11, s. 15
 1. Głos w dyskusji o młodzieży // Student. - 1979, nr 22, s. 10-11
  * Dot. dyskusji toczonej na łamach Studenta o młodej poezji.

 1. Jak możliwa jest poezja polifoniczna? :  [szkic] // Punkt. - Nr 5 (1979), s. 47-52
 1. Jeszcze raz w sprawie pokolenia :  [szkic] // Integracje. - Cz. 3 (luty) (1979), s. 63-64
  * Nawiązanie do tekstu Z. Joachimiaka i W. Zawistowskiego: Kilka tez na temat: światopogląd estetyczny najmłodszego pokolenia // Nowy Medyk. - 1978, nr 2, dod. Młoda Sztuka, nr 17.

 1. Kobieta jazzująca i jesień ; Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł ; Zima noc śnią mi się pożary :  [wiersze] // Integracje. - Nr 6 (1979), s. 19
 1. List otwarty młodego literata :  [artykuł] // Polityka. - 1979, nr 37, s. 8
  Polem z: Sandauer Artur: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (Debiuty powojenne // Polityka. - 1979, nr 18-20
  * Esej A. Sandauera wywołał głośną wówczas polemikę. Zob. też w r. 1980 art.W.Z. pt. "Ja, Świtezianka".
  Sandauer Artur - twórczość - opracowania - Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 ;

 1. O niedźwiedziach prywatnych, polifonicznych i innych :  [szkic] // Student. - 1979, nr 25/26, s. 15
  * Dot. grupy pisarzy i krytyków "Nowa Prywatność"
  Nowa Prywatność, grupa literacka - szkice ;

 1. Po spójniku ; Rok 1962 :  [wiersze] // Odra. - 1979, nr 7/8, s. 79
 1. Przeciw poezji homofonicznej :  [szkic] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 6, s. 13-21
 1. Samotny wiersz ; Bizancjum noc :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 12, s. 21-22
 1. Tableau prowincjonalne :  [wiersz] // Poezja. - 1979, nr 7, s. 48-51
 1. Wiem :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1979, nr 13, s. 5
 1. Wieżyca 78 :  [artykuł] // Integracje. - Cz. IV (1979), s. 67
  * Omówienie Spotkań Młodych Pisarzy Wybrzeża w Wieżycy we wrześniu 1978 r.

 1. Zielona dziewczyna nigdy :  [wiersz] // Czas. - 1979, nr 21, s. 28
 1. "Dokąd idziesz prostaczku?" :  [felieton]. - Rubryka: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 274, s. 7
  * Felieton przed premierą sztuki wg "Kandyda" Woltera na Scenie Kameralnej w Sopocie.
  Wolter - twórczość - opracowania - Kandyd, inscenizacje ;

 1. "Już po wszystkim" :  [felieton]. - Cykl: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 25, s. 6
  * Dot. inscenizacji w Teatrze "Wybrzeże".
  Albee Edward - twórczość - opracowania - Już po wszystkim, inscenizacje ;

 1. "Sprawa Dantona" :  [felieton]. - Rubryka: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 245, s. 6
  * Felieton przed inscenizacją sztuki Stanisławy Przybyszewskiej (inscenizacja A. Wajda) w Sali Wielkiego Młyna w Gdańsku.
  Przybyszewska Stanisława - twórczość - opracowania - Sprawa Dantona, inscenizacje ; Wajda Andrzej - twórczość - opracowania- Sprawa Dantona ;

 1. "Sto rąk, sto sztyletów" :  [felieton]. - Rubryka: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 262, s. 6
  * Felieton przed premierą sztuki Jerzego Żurka "Sto rąk, sto sztyletów" w Teatrze Wybrzeże.
  Żurek Jerzy - twórczość - opracowania - Sto rąk, sto sztyletów ;

 1. "Złodziej idealny" :  [felieton]. - Rubryka: Przed premierą // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 224, s. 6
  * Felieton przed premierą "Złodzieja idealnego" Jarosława Iwaszkiewicza w Teatrze Kameralnym w Sopocie.
  Iwaszkiewicz Jarosław - twórczość - opracowania - Złodziej idealny, inscenizacje ;

 1. Dom nad rzeką czasu :  [recenzja]. - Rec. pracy: Trifonov Jurij. Dom nad rzeką Moskwą. - Warszawa, 1979 // Fakty. - 1980, nr 16, s. 7
  Trifonov Jurij - twórczość - opracowania - Dom nad rzeką Moskwą ;

 1. Dwadzieścia lat "Czerwonej Róży" :  [artykuł] // Integracje. - Nr 10 (1980), s. 96-97
  Czerwona Róża, konkurs poetycki - opracowania ;

 1. Gdzie kucharek sześć :  [artykuł] // Fakty. - 1980, nr 50, s. 6-7
  * Dot. serii "Polski Dramat Współczesny" wydawanej przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik".

 1. Ja, Świtezianka :  [artykuł] // Student. - 1980, nr 18, s. 8
  Polem z: Sandauer Artur // Akcent, nr 1
  * Dot. wypowiedzi A.S. w dyskusji nt. współczesnego życia literackiego. W.Z. nawiązał też do swojej polemiki z A.S. w 1979 r. zob. "List otwarty młodego literata" w 1979 r.
  Sandauer Artur ;

 1. Jak zmarnować dwie tony papieru?. - Rubryka: Recenzje // Nurt. - 1980, nr 1, s. 40-41
  Polem: Skutnik Tadeusz: Jak liczyć // Punkt. - Nr 11 (1980), s. 175-176
  Odp.: Zawistowski W. // Punkt. - Nr 13 (1981), s. 181-182
  Dot. tomu: Bryll Ernest. Rok Polski. - Warszawa : Pax, 1978.
  Bryll Ernest - twórczość - opracowania - Rok polski ;

 1. Koniec dekady :  [artykuł] // Punkt. - Nr 10 (1980), s. 25-33
  * Dot. lit. współczesnej.

 1. Księżniczka Turandot // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 53, s. 5
  * Dot. inscenizacji: Gozzi Carlo: Księżniczka Turandot, Teatr "Wybrzeże".
  Gozzi Carlo - twórczość - opracowania - Księżniczka Turandot ;

 1. List w sprawie polemizowania :  [artykuł] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 4, s. 117-123
  Polem z: Jurasz Włodzimierz: Czy możliwa jest poezja polifoniczna? // Nowy Wyraz. - 1980, nr 2, s. 72-84 ; Sterna-Wachowiak Sergiusz: Związek idei czy związek interesu // Nowy Wyraz. - 1980, nr 2, s. 64-71
  Odp.: Jurasz Włodzimierz: Spór o abecadło // Student. - 1980, nr 17, s. 9; Polem.: Zawistowski Władysław: Postscriptum // Student. - 1980, nr 17, s. 9
  Jurasz Włodzimierz - twórczość - opracowania - Czy możliwa jest poezja polifoniczna? ; Sterna-Wachowiak Sergiusz - twórczość - opracowania - Związek idei czy związek interesu ;

 1. Literatura poza społeczeństwem :  [artykuł] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 7/8, s. 97-103
 1. Mafia reporterów :  [artykuł] // Polityka. - 1980, nr 33, s. 9
  Polem: Koźniewski Kazimierz // Polityka, nr 35, s. 8 ; Kopeć Jakub // Szpilki, nr 37, s. 8-9 ; Kozłowski Maciej // Kultura, nr 39, s. 9 ; Lovell Jerzy // Życie Literackie, nr 39, s. 7
  Odp.: Zawistowski Władysław: Mafia reporterów: kilka odpowiedzi // Polityka. - 1981, nr 4, s. 10
  Reportaż - Polska - krytyka ;

 1. Między odwagą a rozumem :  [artykuł] // Polityka. - 1980, nr 50, s. 11
  Polem z: Mentzel Zbigniew: Mowa zależna // Polityka. - 1980, nr 41, s. 1, 10-11
  * Nt. stanu obecnego i przyszłości polskiej literatury. Z art. Mentzla polemizowałi takze A. Tatarkiewicz i J. Pilch.
  Mentzel Zbigniew - twórczość - opracowania - Mowa zależna ;

 1. Poezja nieobecnych :  [referat] // Integracje. - Nr 10 (1980), s.17-21
  * Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskim Seminarium Literackim "Debiuty Poetyckie 1978/79" pt. "O sztukę czasu, w którym żyjemy".

 1. Pomyślane w kinematografie :  [artykuł] // Punkt. - Nr 11 (1980), s. 161-163
  * Dot. noweli i filmu Krzysztofa Kieślowskiego pt. "Amator".
  Kieślowski Krzysztof - twórczość - opracowania - Amator ;

 1. Powieść czytana kamerą :  [recenzja]. - Rec. pracy: Herlihy James Leo. Nocny kowboj. - Warszawa, 1979 // Fakty. - 1980, nr 19, s. 6, 11
  Herlihy James Leo - twórczość - opracowania - Nocny kowboj ;

 1. Ptak w sieci dalekopisu : (fragmenty poematu) :  [poemat, fragmenty] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 105, s. 5
 1. Smutny jak rewolucja :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 223, s. 5
  * Datowane: Gdańsk, wrzesień 1980.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Spis treści ; Od czasu do czasu kupuje mnie natchniony karzeł :  [wiersze] // Fakty. - 1980, nr 27, s. 7
 1. Teatr po Sierpniu :  [artykuł] // Integracje. - Nr 14 (1980), s. 39-42
 1. Trzynasty "Makbet" :  [felieton]. - Rubryka: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 98, s. 5
  * Dot. inscenizacji: Szekspir William: Makbet, Teatr "Wybrzeże".
  Szekspir William - twórczość - opracowania - Makbet, inscenizacje ;

 1. Tylko dziś nie zdarzy się już nic :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1980, nr 47, s. 47
 1. W Kosmosie Ja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ziemnicki Waldemar J. Skreślony. - Gdańsk, 1979 // Fakty. - 1980, nr 12, s. 7
  Ziemnicki Waldemar J. - twórczość - opracowania - Skreślony ;

 1. Walka z żywiołem trwa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Soldenhoff Tomasz. Koniec poezji. - Łódź, 1979 // Fakty. - 1980, nr 32, s. 7
  Soldenhoff Tomasz - twórczość - opracowania - Koniec poezji ;

 1. Wassa :  [felieton]. - Cykl: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 58, s. 5
  * Dot. inscenizacji: Gorki Maksym: Wassa, Teatr Kameralny w Sopocie.
  Gorki Maksym - twórczość - opracowania Wassa, inscenizacje ; Wassa

 1. Za kulisami :  [felieton]. - Cykl: Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 132, s. 6
  * Dot. inscenizacji (przedstawienie dyplomowe studentów Studium Aktorskiego) dyptyku dramatycznego Cypriana Kamila Norwida "Za kulisami".
  Norwid Cyprian Kamil - twórczość - opracowania - Za kulisami, inscenizacje ;

 1. [Anna Czekanowicz] // Integracje. - Nr 9 (1980), s. 39
  * O twórczości Anny Czekanowicz.
  Czekanowicz Anna - twórczość - opracowania ;

 1. Źle o serwisie :  [artykuł] // Student. - 1980, nr 11, s. 12
  Polem: Nawrocki Aleksander: Wokól "Źle o serwisie". - Rubryka: Listy // Student. - 1980, nr 15, s. 11
  * Dot. funkcjonowania wydawnictw.

 1. "Kniaź Patiomkin" :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 57, s. 6
  * Felieton przed premierą sztuki: Miciński Tadeusz. Kniaź Patiomkin, reż. Maciej Prus, Teatr Wybrzeże.
  Miciński Tadeusz - twórczość - opracowania - Kniaź Patiomkin, inscenizacje ; Prus Maciej - twórczość - opracowania - Miciński Tadeusz - Kniaź Patiomkin, inscenizacja ;

 1. "Maria" w studium :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 126, s. 6
  * Felieton przed dyplomowym przedstawieniem aktorów Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże, reż. Irena Maślińska, Teatr Wybrzeże, Scena Studium.
  Malczewski Antoni - twórczość - opracowania - Maria, inscenizacje ; Maslińska Irena - twórczość - opracowania - Malczewski Antoni - Maria, inscenizacje ;

 1. "Pies ogrodnika" w studium aktorskim :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 45, s. 3
  * Felieton przedpremierowy dot. dyplomowego spektaklu Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże: Lope de Vega Felix. Pies ogrodnika, reż Ryszard Major, Teatr Wybrzeże, Scena Studium.
  Lope de Vega Felix - twórczość - opracowania - Pies ogrodnika, inscenizacje ; Major Ryszard - twórczość - opracowania - Lope de Vega - Pies ogrodnika, inscenizacja ;

 1. "Szkarłatna wyspa" :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 209, s. 3
  * Felieton przed premierą sztuki: Bułhakow Michaił. Szkarłatna wyspa, reż. Paweł Dangel, Teatr Wybrzeże.
  Bułhakow Michaił - twórczość - opracowania - Szkarłatna wyspa, inscenizacje ; Dangel Paweł - twórczość - opracowania - Bułhakow Michaił - Szkarłatna wyspa, inscenizacje ;

 1. "Są dwie Europy..." :  [recenzja]. - Rec. pracy: Ziemnicki Waldemar Jan. Drwiący bóg podróży. - Gdańsk, 1981 // Fakty. - 1981, nr 35, s. 7
  Ziemnicki Waldemar Jan - twórczość - opracowania - Drwiący bóg podróży ;

 1. "Światło dzienne" Czesława Miłosza :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 23, s. 4
  * Felieton przed premierą spektaklu opartego na utworach Czesława Miłosza z tomu "Światło dzienne", scenariusz i reż. Maciej Prus, Teatr Wybrzeże.
  Miłosz Czesław - twórczość - Światło dzienne, inscenizacje ; Prus Maciej - twórczość - Miłosz Czesław - Światło dzienne, inscenizacja ;

 1. Coca-cola w puszce :  [felieton] // Fakty. - 1981, nr 43, s. 10
  * Dot. nowej listy lektur w klasach maturalnych.

 1. Czarodziej współczesny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Priestley John Boynton. Znaleziono, zgubiono, znalezionoi. - Warszawa, 1980 ; Priestley John Boynton. Kryzys u Caffitów.. - Warszawa, 1980 // Fakty. - 1981, nr 31, s. 7
  Priestley John Boynton - twórczość - opracowania - Kryzys u Carfittów ; Priestley John Boynton - twórczość - opracowania - Znaleziono, zgubiono, znaleziono ;

 1. Czwartkowe damy :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 100, s. 3
  * Felieton przed premierą sztuki: Bellon Loleh. Czwartkowe damy, reż. Waldemar Matuszewski, Teatr Kameralny w Sopocie.
  Bellon Loleh - twórczość - opracowania - Czwartkowe damy, inscenizacje ; Matuszewski Waldemar - twórczość - opracowania - Bellon Loleh - Czwartkowe damy, inscenizacja ;

 1. Debiuty i kryteria :  [recenzja]. - Rec. pracy: Debiuty poetyckie 1979. - Warszawa, 1979 // Fakty. - 1981, nr 30, s. 7
  Debiuty poetyckie 1979 - opracowania ;

 1. Didaskalia do historii powszechnej ; Traktat o sztuce poetyckiej ; Smutny jak rewolucja ; Ty, ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy ; Zima noc śnią misię pożary :  [wiersze] // Student. - 1981, nr 3, 5, 8-9
  * Wiersz nr 1 na s. 5, nr 2 na s. 8, nr 3-5 na s. 9. Wiersz "Smutny jak rewolucja" dat.: Gdańsk, wrzesień 1980.

 1. Dwadzieścia lat "Czerwonej Róży" :  [artykuł] // Almanach SZSP. - 1981, s. 381-383
 1. Geografia :  [poemat, fragm.] // Odgłosy. - 1981, nr 39, s. 10
 1. Geografia (1-6) :  [poemat, fragment] // Akcent. - 1981, nr 1, s. 70-74
 1. Kiedy gra? :  [recenzja]. - Rec. pracy: Licytacja : szkice o nowej literaturze. - Warszawa, 1981 // Fakty. - 1981, nr 25, s. 7
 1. Kopciuch na meczu :  [recenzja] // Fakty. - 1981, nr 50, s. 7
  Głowacki Janusz - twórczość - opracowania - Kopciuch ; Głowacki Janusz - twórczość - opracowania - Mecz ;

 1. Kotlety świętego Franciszka :  [felieton]. - felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 91, s. 5
  * Felieton przed premierą sztuki: Themerson Stefan. Święty Franciszek i wilk z Gubio albo kotlety świetego Franciszka, reż. Ryszard Major, Teatr Kameralny w Sopocie.
  Themerson Stefan - twórczość - opracowania - Święty Franciszek i wilk z Gubio albo kotlety świętego Franciszka, inscenizacje ; Major Ryszard - twórczość - opracowania - Themerson Stefan - Święty Franciszek i wilk z Gubio, inscenizacja ;

 1. Literatura dla ludzi, ludzie dla literatury :  [szkic] // Noiwy Wyraz. - 1981, nr 7, s. 79-85
  * Dat.: Gdańsk, kwiecień 1980 / styczeń 1981.

 1. Między szeptem a krzykiem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Lisowski Krzysztof. Drzewko szczęścia. - Kraków, 1980 // Fakty. - 1981, nr 18, s. 7, 9
  Lisowski Krzysztof - twórczość - opracowania - Drzewko szczęścia ;

 1. Nie jest notatnikiem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sommer Piotr. Pamiątki po nas (1973-1976). - Kraków, 1980 // Fakty. - 1981, nr 44, s. 10
  Sommer Piotr - twórczość - opracowania - Pamiątki po nas (1973-1976) ;

 1. Pucybut literacki :  [felieton] // Fakty. - 1981, nr 38, s. 12
  * Dot. współczesnej literatury polskiej, nawiązania do jarmarku dominikańskiego w Gdańsku.

 1. Rodzaj pożaru :  [felieton] // Fakty. - 1981, nr 32, s. 12
  * Nt. "Instrukcji alarmowej" wywieszonej w siedzibie gdańskiego oddziału ZLP.

 1. Samotna pesem :  [wiersz] / tł. Branko Šömen // Sodobnost (Ljubljana). - 1981, nr 2, s. 223-225
  * Tyt. oryg.: Samotny wiersz.
  Zawistowski - twórczość - tłumaczenia - j. słoweński ;

 1. Siły, środki, zamiary :  [recenzja] // Fakty. - 1981, nr 12, s. 7
  * Recenzja jednodniówki literackiej Sztuka i Odpowiedzialność.
  Sztuka i Odpowiedzialność, czasopismo - opracowania ;

 1. Smutny jak rewolucja :  [wiersz] // Student. - 1981, nr 3, s. 5
  * Datowane: Gdańsk, wrzesień 1980.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Spiski cywila :  [recenzja]. - Rec. pracy: Białoszewski Miron. Rozkurz. - Warszawa, 1980 // Polityka. - 1981, nr 48, s. 9
  Białoszewski Miron - twórczość - opracowania - Rozkurz ;

 1. Szewcy :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 221, s. 6
  * Felieton przed premierą sztuki: Witkiewicz Stanisław Ignacy. Szewcy, reż. Marcel Kochańczyk, Teatr Kameralny w Sopocie.
  Witkiewicz Stanisław Ignacy - twórczość - opracowania - Szewcy, inscenizacje ; Kochańczyk Marcel - twórczość - opracowania - Witkiewicz Stanisłąw Ignacy - Szewcy, inscenizacja ;

 1. Tak tak to aureola spaliła twoje białe włosy ; Zielona dziewczyna nigdy :  [wiersze] // Integracje. - Nr 13 (1981), s. 14-15
  * Wiersz nr 1 na s. 14, nr 2 na s. 15.

 1. Terrorysta odnowy :  [artykuł] // Polityka. - 1981, nr 7, s. 9
  Polem z: Kretowicz Kazimierz: Teren ostrej walki // Za Wolność i Lud . - 1980, nr 52
  Kretowicz Kazimierz - twórczość - opracowania - Teren ostrej walki ;

 1. Trzeci rodzaj :  [artykuł] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 1, 52-59
  * Dot. stanu współczesnej polskiej dramaturgii.

 1. Tylko dziś nie zdarzy się już nic :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1981, nr 23, s. 10
 1. Upiory :  [felieton]. - Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 68, s. 6
  * Felieton przed premierą sztuki: Ibsen Henryk. Upiory, reż. Paweł Dangel, Teatr Kameralny w Sopocie.
  Ibsen Henryk - twórczość - opracowania - Upiory, inscenizacja ; Dangel Paweł - twórczość - opracowania Ibsen Henryk - Upiory, inscenizacja ;

 1. Wieloryb :  [utwór dramatyczny, fragm.] // Integracje. - Nr 13 (1981), s. 55-59
 1. Zima noc śnią mi się pożary :  [wiersz] // Życie Literackie. - Nr 13 (1981), s. 7
 1. [Artykuł] // Punkt. - Nr 13 (1981), s. 181-182
  Polem z: Skutnik Tadeusz: Jak liczyć // Punkt. - Nr 11 (1980), s. 175-176
  * Zob. też w 1980 r. artykuł W.Z.: Jak zmarnować dwie tony papieru // Nurt. - 1980, nr 1.
  Skutnik Tadeusz - twórczość - opracowania - Jak liczyć ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja] // Punkt. - Nr 13 (1981), s. 30-39
  * Dot. przedstawienia: Tuwim Julian. Bal w operze, reż. Ryszard Major, Teatr Kameralny w Sopocie, 1977.
  Tuwim Julian - twórczość - opracowania - Bal w operze, inscenizacje ; Major Ryszard - twórczość - opracowania - Tuwim Julian - Bal w operze, inscenizacja ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja] // Integracje. - Nr 14 (1982), s. 85-86
  * Dot. przedstawienia Studenckiego Teatru "Jedynka" z Gdańska pt. "Powrót do raju", scenariusz i reż. Krzysztof Babicki.
  Babicki Krzysztof - twórczość - opracowania - Powrót do raju ;

 1. [Wywiady] :  [wywiady] / rozm. Władysław Zawistowski // Program Teatru Wybrzeże. - 1982, z dn.20.06., s. 9-13, 16-24
  * Wywiady przedpremierowe z realizatorami i aktorami spektaklu "Ślub" W. Gombrowicza w reż. Ryszarda Majora, m.in. z Henrykiem Bistą, Joanną Bogacką, Andrzejem Głowińskim,Stanisławem Michalskim, Ryszardem Majorem.

 1. Granice dramatu dzisiaj :  [szkic] // Dialog. - 1983, nr 9, s. 91-97
 1. Jaki teatr, jaki widz, jaki kryzys? :  [szkic] // Integracje. - Nr 16 (1983), s. 75-76
  * Dot. kryzysu w teatrze.

 1. Miasto hermeneutyczne :  [poemat] // Pomerania. - 1983, nr 12, s. 30
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Teatr daremny Stanisława Hebanowskiego :  [szkic] // Dialog. - 1983, nr 6, s. 126-130
  Hebanowski Stanisław ;

 1. Wysocki : (Dramat w dwóch aktach) :  [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1983, nr 12, s. 5-41
 1. [Artykuł] // Program Teatru Wybrzeże. - 1983, z dn. 17.12., s. 17-22
  * Tekst w programie teatralnym dot. sztuki: Garcia Lorca Federico, Dom Bernarda Alba.
  Garcia Lorca Federico - twórczość - opracowania - Dom Bernarda Alba ;

 1. [Artykuł] // Program Teatru Wybrzeże. - 1983, z dn. 16.01., s. 3-4, 8-10
  * Materiał dot. sztuki: Iredyński Ireneusz: Terroryści.
  Iredyński Ireneusz - twórczość - opracowania - Terroryści ;

 1. [Artykuł] // Integracje. - Nr 15 (1983), s. 101
  Polem z: Marx Jan: Kanon tyrtejski// Poezja. - 1980, nr 12, s. 19-21
  Dot. pracy: Reduta : romantyczna poezja niepodległościowa / oprac. Maria Janion. - Kraków, 1979.
  Reduta : romantyczna poezja niepodległościowa - opracowania ; Janion Maria - twórczość - opracowania - Reduta ; Marx Jan - twórczość - opracowania -

 1. [Recenzja] :  [recenzja] // Integracje. - Nr 15 (1983), s. 41-44
  * Dot. sztuki: Żurek Jerzy: Sto rąk, sto sztyletów.
  Żurek Jerzy ;

 1. Ty, ja i on: kaganek w ciemniejacej ciszy :  [wiersz] // Radar. - 1984, nr 38, s. 14
 1. Baśń o Raduniu :  [literatura dla dzieci] // Pomerania. - 1985, nr 3, s. 39-42
  * Wyd. osobne (zmienione) pt. Baśń o Raduniu, Ostrzycu i Sumie - królu jeziora. - Gdańsk, 1990.

 1. Powitanie jesieni : (fragment poematu) :  [poemat] // Pomerania. - 1985, nr 1, s. 24
 1. Prywatna historia lat siedemdziesiątych // Integracje. - Nr 18 (1985), s. 49-53
 1. U źródeł teatru Stanisłąwa Hebanowskiego :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - 1985, s. 93-108
  Hebanowski Stanisław - twórczość - opracowania ;

 1. [Artykuł] // Program Teatru Wybrzeże do "Wiśniowego sadu". - 1985
  Czechow Antoni - twórczość - opracowania - Wiśniowy sad, inscenizacje ;

 1. [Terroryści] // Integracje. - Nr 17 (1985), s. 97-98
  * Dot. utworu I. Iredyńskiego "Terroryści".
  Iredyński Ireneusz - twórczość - opracowania - Terroryści ;

 1. Autor komentujący ; Smutny jak rewolucja (Jarkowi Dąbrowskiemu) :  [wiersz] // Radar. - 1986, nr 42, s. 18
  * Dat. wierszy: 1983 ; Gdańsk, wrzesień 1980.
  Dąbrowski Jarek - utwory dedykowane ;

 1. Czechow: smutne otchłanie :  [szkic] // Nurt. - 1986, nr 11, s. 29-31
  * Dat.: sierpień '85.
  * Dot. głównie "Wiśniowego sadu".
  Czechow Antoni - twórczość - opracowania - Wiśniowy sad ;

 1. Dwa tygodnie w angielskich teatrach :  [artykuł] // Radar. - 1986, nr 14 ; nr 15, s.10-11 ; s. 8-9
 1. Powitanie jesieni :  [poemat, fragment] // Radar. - 1986, nr 4, s. 13
 1. Smutny jak rewolucja (Jarkowi Dąbrowskiemu) :  [wiersz] // Green River Review (Michigan). - 1986
  * Inf. na podst. "Polskiej Bibliografii Literackiej za rok 1986".
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. ang. ; Dąbrowski Jarek - utwory dedykowane ;

 1. Wysocki :  [utwór dramatyczny] // Green River Review (Michigan). - Vol. 15 (1986)
  * Inf. na podst. Polskiej Bibliografii Literackiej za rok 1986. Nie ustalono, czy jest to tłumaczenie pełnego tekstu sztuki, czy tylko fragmentu.
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. ang.

 1. [Biały łabędź Augusta Strindberga] // Program Teatru Wybrzeże. - 1986
  * Dot. tresci dramatu "Biały łabędź" Augusta Strindberga.
  Strindberg August - twórczość - opracowania - Biały łabędź ;

 1. "Wesele" dzisiaj // Program Teatru Współczesnego w Szczecinie. - 1987
  Wyspiański Stanisław - twórczość - opracowania - Wesele ;

 1. Oświadczenie autora :  [nota]. - Rubryka: Korespondencja // Teatr. - 1987, nr 1, s. 31
  * Dat.: Gdańsk, 25 XI 1986.
  * Protest autora w zw. z usunięciem części sztuki "Wysocki" (sceny finałowej) bez jego zgody w spektaklu TVP nadanym w ramach Teatru Telewizji 24.11.1986 r., w reż. Izabelli Cywińskiej.
  Zawistowski Władysław - twórczość - Wysocki ;

 1. Powitanie jesieni :  [poemat, fragment] // Integracje. - Nr 23 (1987), s. 21-30
 1. Powitanie jesieni :  [poemat, fragment] // Głos Wybrzeża. - 1987, nr 259, dod. Delta, nr 59 włłaśc. 53, s. 2
 1. Winter Dreams :  [wiersz] // Oxford Magazine (Oxford University). - 1987, nr 25, s. 2
  * Tyt. oryg.: "Zima noc śnią mi się pożary".
  Zawistowski Władysław - twórczość - przekłady - jęz. ang. ;

 1. [Wiersz] :  [wiersz] / tł. Jan Pilař  // Světová Literatura (Praha). - 1987, nr 1, s. 2-14
  * Blok poezji polskiej pt. "Hledani vlastni tvaře : ukázky z mladé polské pozie".
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. czes. ;

 1. Dobre rady Andrzeja Brychta :  [artykuł] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 67
  Polem z: Brycht Andrzej: O przemyśle pisarskim // Kultura. - 1988, nr 29-34
  * Dot. polskiego i amerykańskiego rynku wydawniczego.
  Brycht Andrzej - twórczość - opracowania - O przemyśle pisarskim ;

 1. Dwanaście wierszy o kobiecie dwumetrowej :  [cykl wierszy] // Nurt. - 1988, nr 8, s. 14-15
  * Z tego cyklu: Na pewno gdzieś istnieje ; Nie jest żadnym z nas ; Kiedy jeszcze była małą dziewczynką ; Kiedy skończyła osiemnaście lat ; Nigdy nie była naprawdę młoda ; Wie że jest za wysoka ; Więc może skarleć ; Urodziła się za wcześnie ; Na pytanie o znaki ; Kiedyś w kawiarni ; Głupia sprawa ; Nie lubi chodzić do kina.

 1. Ford standard i Trabant limuzyna :  [felieton]. - Rubryka: Teatr // Autograf. - 1988, nr 4, s. 76-77
  * Podpisane: Biengo.
  * Dot. honorariów płaconych autorom sztuk przez teatry.

 1. Gdański sezon Macieja Prusa :  [artykuł] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 11 (1988), s. 127-148
  Prus Maciej - twórczość - opracowania ; Gdańsk - Teatr Wybrzeże - 1980-1982 ;

 1. Górą nasi! :  [felieton] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 66
  * Dot. zorganizowanego przez redakcję Kultury plebiscytu, w którym czytelnicy wybrali członków Honorowej Akademii Literatury.
  Kultura, czasopismo - szkice ;

 1. Hebanowskiego sztuka słuchania :  [szkic] // Dialog. - 1988, nr 7, s. 141-147
  * Referat wygłoszony na sesji teatrologicznej zorganizowanej przez Teatr Dramatyczny w Słupsku dla uczczenia 5. rocznicy śmierci S.H. (tekst w Dialogu ze skrótami).
  Hebanowski Stanisław - opracowania ;

 1. Odpowiedź Małgorzacie Czermińskiej :  [nota] // Autogragf. - 1988, nr 2, s. 75
  * Dot. artykułu Małgorzaty Czermińskiej: Fifty - fifty // Autograf. - 1988, nr 1, s. 66-68 [nt. sztuki "Stąd do Ameryki"].
  Czermińska Małgorzata - twórczość - Fifty fifty - opracowania ;

 1. Powitanie jesieni :  [poemat, fragmenty] // Przekrój. - 1988, nr 2235, s. 13
  * Fragment, 23 wersy, w całości dot. Gdańska.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Pro domo sua :  [artykuł] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 75-76
  Polem z: Błażejewski Michał: Popiół i wosk? - Rec. pracy: Jawłowska Aldona. Więcej niż teatr. - Warszawa, 1987 // Autograf. - 1988, nr 1, s. 54-55
  Błażejewski Michał - twórczość - opracowania - Popiół i wosk? ; Jawłowska Aldona - twórczość - opracowania - Więcej niż teatr ;

 1. Stąd do Ameryki : sztuka w czterech obrazach :  [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1988, nr 8, s. 5-41
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Wspominałem Gdańsk drewnianych przedmieść... :  [fragment poematu] // Przekrój. - Nr 2235 (1988), s. 13
  * Z notą.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Zima noc zdá se mi o požárech :  [wiersz] / tł. Jan Pilař // Tvorba (Praha). - 1988, nr 50, s. 1
  * Tyt. oryg.: Zima noc śnią mi się pożary.
  Zawistowski Władysław - twórczość - tłumaczenia - jęz. czes. ;

 1. Elżbieta Luba-Nowińska :  [artykuł] // Autograf. - 1989, nr 4, s. 80-III okł.
  * Dot. malarstwa Elżbiety Luby-Nowińskiej.
  Luba-Nowińska Elżbieta - twórczość - opracowania ;

 1. Jak to było naprawdę? :  [felieton]. - Cykl: Bedeker // Autograf. - 1989, nr 12, s. 86
  * Dot. wystawy "Gdańsk w dawnej pocztówce".
  Gdańsk - szkice ;

 1. Krupówki kontra Chramcówki :  [artykuł] // Autograf. - 1989, nr 1, s. 45-49
  * Dat: IX 1988.
  * Dot. Teatru im. S.I. Witkiewicza.
  Zakopane - Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ;

 1. Struś teatralny :  [artykuł] // Kultura i Życie. - 1989, nr 6, s. 1, 3
  * Dot. kryzysu polskiego teatru.

 1. Winna Góra :  [felieton]. - Cykl: Bedeker // Autograf. - 1989, nr 11, s. 88-89
  * Dot. ul. Zakopiańskiej w Gdańsku.
  Gdańsk - ul. Zakopiańska - szkice ;

 1. Wyniosłe wzgórze :  [felieton]. - Cykl: Bedeker // Autograf. - 1989, nr 9, s. 74
  * Dot. okolic ul. Kartuskiej w Gdańsku.
  Gdańsk - ul. Kartuska, szkice ;

 1. Autor komentujący ; Rzucamy cień ; Ciemna niedziela ; To jeszcze nie rozstaje ; Godne poety :  [wiersze] // Autograf. - 1990, nr 2, s. 10-11
  * Datowanie wierszy: 1. 1983 ; 2. 1985 ; 3. 1986 ; 4. 1988/89 ; 5 1989.

 1. Górka nie tylko Biskupia :  [felieton]. - Cykl: Bedeker // Autograf. - 1990, nr 2, s. 78-79
  * Dot. Biskupiej Górki w Gdańsku.
  Gdańsk - Biskupia Górka - szkice ;

 1. Komin :  [felieton] // Autograf. - 1990, nr 4-5, s. 119
  * Dat.: I 1989.
  Dot. widoku na Gdańsk z okien mieszkania przy ul. Ojcowskiej i komina Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Gdańsk - Chełm - szkice ;

 1. Książę Karol patronem Fundacji Theatrum Gedanense :  [nota] // Goniec Teatralny. - 1990, nr 21, s. 3
  * O pobycie J. Limona w wielkiej Brytanii na 24 Konferencji Shakespeare'owskiej oraz o pozyskaniu dla idei rekonstrukcji w Gdańsku teatru elżbietańskiego Księcia Walii, Karola, który zgodził się objąć patronat nad całym przedsięwzięciem.
  * Gdańsk - Teatr Szekspirowski ; Limon Jerzy ; Karol, książę Walii a Teatr Szekspirowski w Gdańsku.

 1. Wielki nieznany i wątpliwości :  [artykuł] // Autograf. - 1990, nr 1, s. 20-22
  * Dot. dramaturga niemieckiego Heinera Müllera.
  Müller Heiner - twórczość - opracowania ;

 1. Cena marszałka :  [artykuł] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 275, s. 2
  * Krótki artykuł dot. wyboru prezydium parlamentu.

 1. Czyj to dramat? :  [artykuł] // Tygodnik Literacki. - 1991, nr 12, s. 7
  Polem z: Bradecki Tadeusz: O dramaturgii współczesnej / rozm. Natalia Adaszyńska // Tygodnik Literacki. - 1991, nr 5, s. 7
  * Dot. współczesnych sztuk wystawianych w polskich teatrach.
  * Zob. też w 1991 r.: W.Z.: Szczur polityczny.
  Bradecki Tadeusz ;

 1. Dwa lata Theatrrum Gedanense :  [artykuł] // Gdański Rocznik Teatralny. - 1991, s. 184-186
  Gdańsk - Theatrrum Gedanense ;

 1. Samobójstwo wartości :  [felieton] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 298, s. 3
  * Dot. powinności państwa wobec kultury.

 1. Szczur polityczny // Goniec Teatralny. - 1991, nr 22, s. 1, 4
  Polem z: Bradecki Tadeusz: O dramaturgii współczesnej // Tygodnik Literacki. - 1991, nr 5, s. 7
  * Zob. też w 1991 r.: W.Z.: Czyj to dramat?
  Bradecki Tadeusz - twórczość - opracowania - O dramaturgii współczsnej ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Burgess Anthony. Mechaniczna pomarańcza. - Warszawa, 1991 // Życie Warszawy. - 1991, nr 224, s. 7
  Burgess Anthony - twórczość - opracowania - Mechaniczna pomarańcza ;

 1. 100 najpiękniejszych wierszy :  [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 139, s. 19
  * Podpisane: (wz).
  * Nota nt. przygotowywanej przez wydawnictwo Graf antologii.

 1. Czytadło z klasą :  [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 115, s. 19
  * Dot. książki: Shaw Irwin. Dopuszczalne straty. - Warszawa : PIW, 1991.
  Shaw Irwin - twórczość - opracowania - Dopuszczalne straty ;

 1. Gdyby nie było kina... :  [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 75, s. 19
  * Dot. książki: Allen Woody. Skutki uboczne. - Kraków : Interesse, 1991.
  Allen Woody - twórczość - opracowania - Skutki uboczne ;

 1. Jeżeli jest tak źle... // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 235, s. 10
  * Dot. polskiej dramaturgii współczesnej.

 1. Miasto ucieczki :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stasiuk Andrzej. Mury Hebronu. - Warszawa : Wydaw. Głuchych Duchów, 1992 // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 266, dod. Gazeta Książki, nr z dn. 12.11., s. 6
  Stasiuk Andrzej - twórczość - opracowania - Mury Hebronu ;

 1. Nauki Vargasa Llosy // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 147, dod. Gazeta Książki, nr z dn. 24.06., s. 6
  Llosa Vargas Mario - twórczość - opracowania ;

 1. Oby została wysłuchana :  [recenzja]. - Rec. pracy: Hana : pamiętnik polskiej Żydówki. - Gdańsk : Atext, 1992 // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 194, dod. Gazeta Książki, nr 0 z dn. 19.08., s. 5
 1. Pornografia umysłu :  [recenzja] // Polityka. - 1992, nr 44, s. 21
  * Dot. twórczości Jerzego Kosińskiego, a zwłaszcza jego dwóch książek wydanych w polsce w 1992 r.: "Cockpit" i "Diabelskie drzewo".
  Kosiński Jerzy - twórczość - opracowania ;

 1. Potęga donosu :  [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 66, s. 9
  * Dot. książki: Kobierzycki Stefan. Liber lizusorum. - Burchard Edition, 1991.
  Kobierzycki Stefan - twórczość - opracowania - Liber lizusorum ;

 1. Zwodniczy urok dalszych ciągów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Jerome K. Jerome. Trzech panów na rowerach. - Warszawa : Wydaw. Cięślak i Szwajcer, 1992 // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 118, dod. Gazeta o Książkach, nr z dn.20.05., s. 11
  Jerome K. Jerome - twórczość - opracowania - Trzech panów na rowerach ;

 1. "Fantazy" bez Słowackiego :  [recenzja] // Teatr. - 1993, nr 6, s. 30
  * Dot. przedstawienia w reż. Szczepana Szczykno w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, 1993.
  Szczykno Szczepan - twórczość - opracowania - Słowacki Juliusz, Fantazy, inscenizacja ; Słowacki Juliusz - twórczość - opracowania - Fantazy, inscenizacje ;

 1. Biegnąca orkiestra Kazimierza Kalkowskiego :  [artykuł] // Topos. - 1993, nr 7/8, s. 32-33
  Kalkowski Kazimierz - twórczość - opracowania ;

 1. Casanova : to mogło się wydarzyć :  [recenzja]. - Rec. pracy: Żurek Jerzy. Casanova. - Chotomów : Verba, 1992 // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 40, dod. Gazeta o Książkach, nr 2, z dn. 17.02., s. 5
  Żurek Jerzy - twórczość - opracowania - Casanova ;

 1. Cmentarze : wróżby Grassa :  [recenzja]. - Rec. pracy: Grass Günter. Wróżby kumaka. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1992 // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 16, dod. Gazeta o Książkach, 1, s. 5
  Grass Günter - twórczość - opracowania - Wróżby kumaka ;

 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością :  [utwór dramatyczny] // Dialog. - 1993, nr 9, s. 5-37
  * Jedna z trzech nagród w konkursie na dramat ogłoszonym przez Ośrodek TV Katowice.

 1. Kobieta z morza : Warszawskie Spotkania Teatralne :  [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 29, dod. Gazeta Stołeczna, nr 29, z dn. 4.02., s. 3
  Ibsen Henryk - twórczość - opracowania - Kobieta z morza, inscenizacje ; Babicki Krzysztof - twórczość - opracowania Ibsen Henryk - Kobieta z morza, inscenizacja ;

 1. Kraj tysiąca poetów :  [artykuł] // Polityka. - 1993, nr 5, s. 19
  * Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród poetów, krytyków literackich i literaturoznawców dot. najpiękniejszych wierszy polskich. Ankieta była związana z przygotowywaną m.in. przez W.Z. antologią "Sto najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich".

 1. Miasto hermeneutyczne :  [poemat] // Integracje. - Nr 29 (1993), s. 69
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Pani Dulska w "Pulapce" :  [recenzja] // Teatr. - 1993, nr 9, s. 40
  * Dot. inscenizacji sztuki Gabrieli Zapolskiej "Moralnośći pani Dulskiej" w Teatrze Wybrzeże, reż. Adam Orzechowski, prem. 25.06.1993
  Zapolska Gabriela - twórczość - opracowania - Moralność pani Dulskiej, inscenizacje ; Orzechowski Adam - twórczość - opracowania - Zapolska Gabriela - Moralność pani Dulskiej, inscenizacje ;

 1. Political uncorrectness :  [recenzja] // Teatr. - 1993, nr 7/8, s. 28
  * Dot. przedstawienia: Szekspir William, Poskromienie złośnicy, reż. Anna Polony, Teatr Wybtzeże, Teatr Kameralny w Sopocie, 1993.
  Szekspir William - twórczość - opracowania - Poskromienie złośnicy, inscenizacje ; Polony Anna - twórczość - opracowania - Szekspir William - Poskromienie złośnicy, inscenizacja ;

 1. Rewanżysta z Londynu :  [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 210, dod. Gazeta o Książkach, nr 8, s. 9
  Odp.: Morawski Zbigniew: "Rewanżysta z Londynu?". - List do redakcji // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 246, dod. Gazeta o Książkach, nr 9, s. 5
  * Uwaga nt. książki: Clare John D. Średniowieczne miasta. - I & I, 1992.
  Clare John D. - twórczość - opracowania - Średniowieczne miasta ;

 1. To się nadaje do kina! :  [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 198, s. 9
  Polem: Karpiński Maciej: To się nadaje do kina? // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 210, s. 8
  * Dot. braku "przenikania się" różnych dziedzin sztuki w działalności artystycznej współczesnych polskich twórców. Szczególnie o braku zainteresowania filmowców literaturą.

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Awierczenko Arkadij. Kamień u szyi. - Białystok, 1992 // Życie Warszawy. - 1993, nr 245, dod. Życie Ekstra, s. V
  Awierczenko Arkadij - twórczość - opracowania - Kamień u szyi ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Dowłatow Siergiej. Jak pragnę wolności. - Warszawa, 1993 // Życie Warszawy. - 1993, nr 245, dod. Życie Ekstra
  Dowłatow Siergiej - twórczość - opracowania - Jak pragnę wolności ;

 1. Świadectwo "Małej Wiery" :  [recenzja]. - Rubryka: Czytadło na weekend // Gazeta Wyborcza. - 1993, nr 66, dod. Gazeta na Weekend, nr 11, s. 5
  * Dot. książki: Chmielnik Maria. Mała Wiera. - Poznań : SAWW, 1992.
  Chmielnik Maria - twórczość - opracowania - Mała Wiera ;

 1. Bitwa na lodzie :  [wiersz] // Tytuł. - 1994, nr 1, s. 66-68
 1. Limon Jerzy: Jeszcze nie żongluje maksymalną lilością kul :  [wywiad] / rozm. Władysław Zawistowski // Topos. - 1994, nr 7, s.11-14
 1. Kiedy umrze polski teatr? : (11 przypuszczeń) :  [szkic] // Odra. - 1994, nr 7/8, s. 73-78
  * Dot. sytuacji teatru w Polsce po 1989 r.
  Teatr Polska - od 1989 - szkice ;

 1. Prywatna sprawa Gałkiewicza :  [recenzja] // Teatr. - 1994, nr 1, s. 27
  * Dot. przedstawienia "Ferdydurke" W. Gombrowicza w adapt. i reż Waldemara Śmigasiewicza; Teatr Miejski w Gdyni, 1993.
  Gombrowicz Witold - twórczość - opracowania - Ferdydurke, inscenizacje ; Śmigasiewicz Waldemar - twórczość - opracowania - Gombrowicz Witold, Ferdydurke, inscenizacje ;

 1. Słobodzianek, czyli Golgota z happy endem :  [szkic] // Teatr. - 1994, nr 1, s. 16-17
  * Dot. twórczości dramaturgicznej Tadeusza Słobodzianka.
  Słobodzianek Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Limon Jerzy: Jeszcze nie żongluje maksymalną lilością kul :  [wywiad] / rozm. Władysław Zawistowski // Topos. - 1995, nr 7, s.11-14
 1. Osiemnaście praktycznych rad dla dramatopisarzy, które skutecznie odstręczają od pisania dla teatru :  [szkic] // Dialog. - 1995, nr 2, s. 120-128
  Dramatopisarstwo ;

 1. Rzetelny poeta średniego pokolenia :  [wiersz] // Twórczość. - 1995, nr 2, s. 19
 1. Przestrzeń pokoju dziecięcego :  [fragm. powieści] // Tytuł. - 1997, nr 3/4, s. 249-277
 1. Trzecia generalna :  [nota] // Notatnik Teatralny. - Nr. 14 (1997), s. 98-99
 1. W stronę Binfield :  [recenzja]. - Rec. pracy: Orwell George. Brak tchu. - Pruszków, 1997 // Odra. - 1998, nr 9, s. 128-130
  Orwell George - twórczość - opracowania - Brak tchu ;

 1. Witajcie w roku 2002 : sztuki telewizyjne :  [utwór dramatyczny] // Dialog. - 2000, nr 6, s. 5-41
  * Datowane: Gdańsk, 1999.
  * Sztuka otrzymała jedno z sześciu wyróżnień w zamkniętym konkursie na dramat telewizyjny ogłoszonym przez Telewizję Polską.

 1. Wyrafinowana zabawa :  [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 2001, nr z dn. 9.02.
 1. Sztandar z ortalionu ; Chłopiec jedzący czereśnie (Julianowi) :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 11
  * Wiersz nr 1 - dat.: Listopad 2001 ; nr 2 - dat.: Sopot, lipiec 1999 - grudzień 2001.

 1. Tajemnica Szekspira, czyli dziewięć razy o Zbigniewie Joachimiaku :  [szkic] // Twórczość. - 2002, nr 4, s. 65-75
  * Uwaga pod tekstem: Tekst jest posłowiem do wyboru wierszy Z.J. "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele", który ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Tower Press.
  * Datowane: Sopot, lipiec 2001.
  Joachimiak Zbigniew - twórczość - opracowania ;

 1. Bereźnicki Kiejstut: "Nie za cenę powagi sztuki" : z Kiejstutem Bereźnickim rozmawia Władysław Zawistowski :  [wywiad] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 17
  Bereźnicki Kiejstut - źródła ;

 1. Babka z łodzi ; Mydełko do zębów Nataszy Aleksandrowny :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2003, nr 1, s. 73-76
 1. Chłopiec jedzący czereśnie ; Do nieznanego mężczyzny odpoczywającego nad Wdzydzami ; Kiedy usłyszysz ten szept :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 12, s. 22
  Wdzydze, jezioro - beletrystyka ;

 1. Co śpiewa poeta kiedy nikt nie słucha ; Kino w Tleniu ; Piosenka do czytania :  [wiersze] // Twórczość. - 2003, nr 10, s. 24-27
  Tleń, woj. pomorskie - beletrystyka ;

 1. Kiedy bliżej poznałem moją Babcię :  [szkic]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 15
  * Pod tekstem uwaga: "Fragmenty przedmowy do rosyjskiego wydania listów: Marina Cwietajewa, Pis'ma k Natalii Gajdukiewicz, Russkij Put', Moskwa 2002 i 2003".
  Hajdukiewicz Natalia ; Zawistowski Władysław ;

 1. Marina Cwietajewa: Listy spod dachu :  [artykuł] // Mogotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 12
  * Krótkie wprowadzenie do publikowanego w Migotaniach listu Mariny Cwietajewej do Natalii Hajdukiewicz, której wnukiem jest W.Z.
  Cwietajewa Marina - korespondencja ; Hajdukiewicz Natalia ;

 1. Mydełko do zębów Nataszy Aleksandrowny :  [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 13
  * Dat.: 2002.
  Hajdukiewicz Natalia - w literaturze ;

 1. Sebastian von Swissau czyli Śmierć w Sopocie ; Twoją rodziną jest twoja młodość (dla Juliana) :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 8
  * Wiersz nr 1 - dat.: Sopot, styczeń-luty 2002; wiersz nr 2 - dat: Sopot, 29 listopada 2002.
  Sopot - w literaturze ; Swissau Sebastian von - w literaturze ;

 1. Sztandar z ortalionu ; W dwadzieścia lat później ; Próbuję pisać wiersze :  [wiersze] // Odra. - 2003, nr 2, s. 43-45
 1. Testament "ostatniego modernisty" :  [szkic] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 13
  * Dot. Stanisława Hebanowskiego.
  * Uwaga pod tekstem: Skrócona wersja posłowia do do wydania "Antygony" w przekładzie S.H. - Słowo/obraz. terytoria, Gdańsk 2003.
  Hebanowski Stanisław - opracowania ;

 1. Dwa ogniwa Wysockiego czyli o celowości uprawiania dramaturgii :  [szkic] // Dialog. - 2004, nr 4, s. 30-32
  * O sztuce "Wysocki" oraz o dramacie Witolda Zalewskiego "Ogniwo"
  Zawistowski Władysław - twórczość - opracowanoia - Wysocki ; Zalewski Witold - twórczość - opracowania - Ogniwo ;

 1. Wiersze moskiewskie (1-4) ; Tłumacz z języka westgotlandzkiego ; A może to wcale nie ja, tylko Włodek Kałużyński :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 15
  * Uwaga pod tekstami: "Teksty pochodzą z nowej książki poetyckiej Władysława Zawistowskiego »Sztandar z ortalionu. Tylko wiersze«, która ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Tower Press".

 1. Zdeponowane przesłanie :  [nota] / Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 2
  * Nota podpisana przez redaktórów Migotań żegnanajaca zmarłego Jacka Kaczmarskiego i zapowiadająca jego tom wierszy "Tunel".
  Kaczmarski Jacek ;

 1. Dzieło wiatru (piosenka do czytania) :  [wiersz]. - Cykl: Galeria jednego wiersza. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 18, dod. Trójmiasto, z dn. 22-23.01., s. 5
 1. Ulica Krokodyli : ... nic nie odbiega od swego definitivum // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 24-25
  * Krótki tekst i fotoreportaż ze współczesnego Drohobycza przedstawiający miejsca związane z Bruno Szchulzem.
  Schulz Bruno ; Drohobycz ;

 1. W Ameryce pamięć włada :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sochoń Jan. Bagaż podręczny (wiersze amerykańskie). - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2004 // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 1, s. 23
  Sochoń Jan - twórczość - opracowania - Bagaż podręczny (wiersze amerykańskie) ;

 1. AKW w KSW :  [recenzja]. - Rec. pracy: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof. Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe. - Toruń, 2005 // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 21
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof - twórczość - opracowania - Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe ;

 1. Dzieło wiatru ; Piosenka o wiszących ogrodach :  [wiersze] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 3, s. 18
 1. Miejsce parku :  [opowiadanie] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 2, s. 8-9
 1. Wiersze wyprane :  [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2007, nr 1/2, s. 38
 1. Dziewczynki do kochania :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2008, nr 1/2, s. 12
  * Inc.: To wszystko kiedyś skończy się...
  * Uwaga pod tekstem; (Jedna z "Piosenek do czytania"). Dat.: Sopot, 2006-2008.

 1. Niezwykła książka... :  [recenzja]. - Polecamy Czytelnikom // Gazeta AMG. - 2008, nr 11, s. 10
  * Artykuł bez tytułu, pod tytułem cyklu; jako tytuł artykułu przyjęto incipit.
  * Rekomendacja książki: Dybicki Jerzy. Śladami życia Stanisława Hillera (...). - Gdańsk : Via Medica, 2008.
  Dybicki Jerzy - twórczość - opracowania - Śladami życia Stanisława Hillera ;

 1. Kilka uwag i wątpliwosci :  [artykuł] // Kultura Współczesna. - 2014, nr 3, s. 95-98
  * Numer czasopisma poświęcony problemowi poszerzenia pola kultury w zmieniającym się świecie. Artykuł W.Z., występującego jako przedstawiciel Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, został zamieszczony w rozdziale "Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian. W nawiązaniu do poszerzonego pola kultury".

Przekłady 1. Chettle Henry.  Tragedia Hoffmana albo Zemsta za ojca [utwór dramatyczny] / przekład Jerzy Limon, Władysław Zawistowski / wstęp i przyp. Jerzy Limon. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - XXV, 139 s.
  * Tyt. oryg.: The tragedy of Hoffman.


 1. Middleton Thomas.  Cnotliwa panna z ulicy Taniej [utwór dramatyczny] / przekład Jerzy Limon, Władysław Zawistowski / reż. Marek Okopiński. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1989, 21.01.
  * Tyt. oryg. A Chaste Maid in Cheapside.


 1. Szekspir William.  Trojlus i Kressyda [utwór dramatyczny] / przekład Jerzy Limon, Władysław Zawistowski / reż. Krzysztof Babicki. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1990, 7.04.
  * Tyt. oryg.: Troilus and Criseyde.


 1. Szekspir William.  Antoniusz i Kleopatra [utwór dramatyczny] / przekład Jerzy Limon, Władysław Zawistowski ; reż. Krzysztof Babicki. - Gdańsk : Teatr Wybrzeże, 1992, 16.02.
  * Tyt. oryg.: Antony and Cleopatra.


AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Litteraria : zeszyty Koła Naukowego Polonistów [czasopismo] / zespół redagujący: A. Czekanowicz, Z. Joachimiak, L. Kopeć, Z. Majchrowski, A. Mrozowska, S. Rosiek, W. Zawistowski ; opieka i konsultacja: dr J. Bachórz, mgr S. Chwin. R. 1976, listopad. - Gdańsk : nstytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański ; ZSMP ZW w Gdańsku, 1976

 1. Litteraria  : zeszyty Koła Naukowego Polonistów [czasopismo] / kolegium redakcyjne: M. Adamiec, A. Czekanowicz, S. Chwin, Z. Joachimiak, Z. Majchrowski, A. Mrozowska, S. Rosiek, W. Zawistowski ; opieka i konsultacje dr Józef Bachórz. R. 1977, nr z X. - Gdańsk : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1977

 1. Integracje : literatura sztuka kultura życie artystyczne [czasopismo] / redaguje zespół, m.in. W. Zawistowski ; Jerzy Leszin-Koperski red. nacz. . - Warszawa : ZG SZSP, 1978-1987
  * Zespół redagujący Integracje składał się z przedstawicieli kilku miast, Gdańsk reprezentowali W.Z. i Zbigniew Joachimiak.


 1. Państwowy Teatr Wybrzeże : 1976-1981 / praca zbiorowa pod red. Władysława Zawistowskiego. - Gdańsk : Państwowy Teatr Wybrzeże, 1982. - 64 s.

 1. Autograf : literatura, sztuka, krytyka [czasopismo] / redakcja: W. Bonisławski, W. Brydak (sekretarz), K. Chwin (II sekretarz), Z. Joachimiak ; A. Kietrys, J. Kotlica, A.K. Waśkiewicz (red. nacz.), W. Zawistowski . - Gdańsk : GTPS, 1988-1990

 1. Sienkiewicz Henryk.  Wiry / oprac. i posłowiem opatrzył Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1990

 1. Zahorski Władysław.  Podania i legendy wileński / oprac. i posłowiem opatrzył Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1991
  ISBN 83-851302-2-5

 1. Sienkiewicz Henryk.  Zagłoba swatem : komedia w jednym akcie / posłowie Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1991

 1. Jachowicz Stanisław.  Kalendarz dziecka polskiego / według Stanisława Jachowicza ; ułożyli Helena Zawistowska, Władysław Zawistowski ; il. Sławomir Jezierski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1992. - 130 s.
  ISBN 83-85130-86-1

 1. Poeci poetów : 100 najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich [antologia] / pomysł, układ, red. Anna Czekanowicz, Zbigniew Majchrowski, Władysław Zawistowski. - Warszawa : Anagram, 1996. - 272 s.. - (Antologie poetyckie / Anagram)
  ISBN 83-86086-19-X

 1. Czechow Antoni.  Historie zakulisowe czyli Anegdoty teatralne / wybór i posłowie Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Tower Press, 1997. - 138 s.
  ISBN 83-87342-01-7

 1. Kalkowski [katalog] / red. Elżbieta Smolarz ; aut. tekstów Władysław Zawistowski, Wojciech Zmorzyński. - Gdańsk : Tower Press, 1999

 1. Migotania, Przejaśnienia : gazeta literacka [czasopismo] / redakcja (nr 1): Z. Joachimiak, A. Majewski, A. Pawlak, M. Piotrowski, W. Zawistowski . - Gdańsk : Tower Press, 2002
  * W.Z. był członkiem redakcji w l. 2002-2006 (nr 1-10).


 1. Teatry Stanisława Hebanowskiego : odkrycia, powtórki, recenzje / pod red. Jana Ciechowicza, Władysława Zawistowskiego. - Gdańsk : Tower Press : Uniwersytet Gdański, 2005. - 263 s.
  ISBN 83-87342-97-1; 83-7326-320-9
  * Materiały z konferencji naukowej, Oliwa, 27.11.2003.


 1. Dybicki Jerzy.  Śladami życia Stanisława Hillera : żołnierza Legionów Piłsudskiego, nauczyciela akademickiego, obywatela Polski [nota] / nota na IV okł. Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Via Medica, 2008. - IV okł.
  ISBN 978-83-7555-074-0
  * Nota - recenzja rekomendująca książkę na IV s. okładki.


 1. Zawistowski Stanisław.  Na saratowskim szlaku : wspomnienia z czasów wojny i obozów sowieckich (1939-1948) [wspomnienia] /  Kiedy wspominam mego ojca... [posłowie] / Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2010. - S. 144-167
  ISBN 978-83-89923-50-9
  * Posłowie datowane: Sopot, kwiecień 2010.
  * W posłowiu pełny tekst wiersza W.Z. "Święty parasol".


 1. Zawistowska Helena.  Od Wilii po Uklę : niezapomniany czas letnich wakacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku [wspomnienia] / Posłowie / Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2011. - S. 167-172
  ISBN 978-83-7453-061-3
  * Na s. 170-172 zawiera wiersz W.Z. pt. "Kino w Tleniu".

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Dyskusja [wypowiedź] // W: Seminarium literackie 1976 / red. Jerzy Leszin, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1976
  * Wypowiedź w dyskusji.


 1. Jestem studentem trzeciego roku... [wypowiedź]. - Fot. // Nurt. - 1976, nr 1, s. 15
  * Wypowiedź W.Z. nt. własnej twórczości wraz z prezentacja kilku wierszy.


 1. Komunikat [manifest] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, dod. Młoda Sztuka, nr 9, s. 10
  * Pierwszy "Komunikat" grupy poetyckiej "Wspólność", podpisany m.in. przez W.Z.


 1. Komunikat [manifest] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 57-59
  * Drugi "Komunikat" grupy poetyckiej "Wspólność", podpisany m.in. przez W.Z.
  * Przedruk w: Studenckie grupy i kluby poetyckie : wiersze, manifesty, samookreślenia. - Warszawa : ZG SZSP, 1979. - S. 95-100.


 1. Komunikat [manifest] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 57-59
  * Drugi "Komunikat" grupy poetyckiej "Wspólność", podpisany m.in. przez W.Z.
  * Przedruk w: Studenckie grupy i kluby poetyckie : wiersze, manifesty, samookreślenia. - Warszawa : ZG SZSP, 1979. - S. 95-100.


 1. [Wywiad] [wywiad] / rozm. Leszek Foltyn // Nowy Medyk. - 1977, nr 4, s. 7-8
  * Wywiad w związku z przyznaniem W.Z. Medalu im. S. Grochowiaka.


 1. Nowa prywatność - dyskusja z udziałem prof. Marii Janion [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 26-35
  * Dyskusja z udziałem M. Janion, W.J. Ziemnickiego, S. Chwina, Marian Terlecki, Zbigniewa Joachimiaka, A. Mrozowskiej, Z. Majchrowskiego, W.Z., K. Nowosielskiego.
  * Wypowiedź W.Z. na s. 33.


 1. Pytania o tradycję [wypowiedź] // Punkt. - Nr 3 (1978), s. 17-30
  * Dyskusja w red. Punktu z z udziałem m.in. L. Bądkowskiego, S. Hebanowskiego, R. Majora, K. Toeplitza, R. Wapińskiego; 6.03.1978 r. ; oprac. Małgorzta Czermińska, Aldona Mrozowska.


 1. Sonda: Debiuty 1976 [ankieta] // W: Debiuty poetyckie ''76  : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1978. - S.
  * Dat.: Gdańsk 30 V 1977 r.
  * Pytania: 1. Jak oceniam swoją sytuację literacką, czy debiut zmienił ją w sposób zauważalny? 2. Na ile propozycje artystyczne i programowe debiutantów lat ostatnich są próbą nowych rozwiązań, czy można mówićo ich zauważaln


 1. Ostatni komunikat Grupy Wspólność / aut. Zbigniew Joachimiak // Poezja. - 1979, nr 3, s. 10-12
  * "Ostatni komunikat Grupy Wspólność", autorstwa Z. Joachimiaka, podpisany m.in. przez W.Z.
  * Przedr.: Punkt. - Nr 5 (1979), s. 176-179 [z nieznacznymi zmianami].


 1. Pokolenie, które wstępuje [wypowiedź] / stenogram oprac. Marek Graszewicz i Andrzej K. Waśkiewicz. - Fot. // Integracje. - Nr 6 (1979), s. 5-12
  * Wypowiedź w dyskusji.


 1. Kryzys i szanse [wypowiedź] // Fakty. - 1980, 48, s. 7
  * Wypowiedź, w formir obszernego artykułu, w ankiecie redakcyjnej pt. "Szanse literatury".


 1. Kultura na pierwszych stronach [wywiad] / rozm. Ewa Moskalówna. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1980, 225, s. 3
  * Nt. sztuki "Wieloryb" i jej inscenizacji w teatrze "Wybrzeże", także o repertuarze teatru, własnej publicystyce i współpracy z Głosem Wybrzeża.


 1. Neodezorientacja [wypowiedź w ankiecie] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 3, s. 36-38
  * Ankieta redakcyjna pt. "Ankieta pokoleń". Pytania postawione przez red. pisarzom różnych pokoleń: 1. Do jakich wzorów literackich nawiązywała grupa Współczesności, Orientacja Poetycka Hybrydy, Nowa Fala, Nowa Prywatność podczas swojego startu?
  2. Jak obecnie, po upływie lat, ocenia się reakcję krytyki na pojawienie się formacji pokoleniowej?


 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. W.Z.


 1. [Wypowiedź] [wypowiedź] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 132, s. 5
  * Nt. własnej twórczośći.


 1. Pisarz swoich czasów [wypowiedź] / oprac. Andrzej Mętlewicz // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 120, s. 4
  * Dyskusja w red. gazety z udziałem pisarzy gdańskich, m.in. W.Z.


 1. U dramatopisarzy [odpowiedź na ankietę]. - oprac. [Paweł Konic] P.K. // Teatr. - 1984, nr 12, s. 25
  * Red. zwróciła się do dramatopisarzy różnych pokoleń z pytaniami Nad czym obecnie pracują? Jakie mają najbliższe plany teatralne? Wypow. W.Z. dot. "Podróży do krańca mapy".


 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 110
  * List pisarzy Wybrzeża do Przew. Rady Państwa H. Jabłonskiego z protestem przeciw przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego; dat. Gdańsk, 2.09.1985. Podpisał m.in. W.Z.
  * Pismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.


 1. Niewesołe życie polskiej dramaturgii [wypow. w dyskusji] // Dialog. - 1986, nr 10, s. 117-133
  * Wypowiedzi w dyskusji podczas 2. dnia sesji pośw. polskiej dramaturgii współcz. we Wrocławiu nt. "Obecność literatury współczesnej w reperuarze". Wypow. W.Z. na s. 123-126.


 1. Skazany na literaturę [wywiad] / rozm. Krzysztof Pysiak. - Fot. // Radar. - 1986, nr 9, s. 18-19
  * Uwaga pod tekstem: Rozmowa odbyła się 1.02.1986 r. , nazajutrz po Radarowym spotkaniu z W.Z. w Galerii "Brama".
  * Nawiąż.: [Kasz Marek](woj.): Ścieżka szybkiego druku // Kultura. - 1986, nr 11, s. 15


 1. Teatr - dramat - współczesność [wypowiedź w ankiecie] // Teatr. - 1986, nr 9, s. 10-11
  * Ankieta Teatru skierowana do dramaturgów, reżyserów, aktorów nt. współczesnej polskiej dramaturgii.


 1. Gdyby się dogadać [wypowiedź w dyskusji] / oprac.Jacek Strzemżalski. - Fot. // Kultura. - 1987, nr 5, s. 1, 4
  * Dyskusja w redakcji nt. współczesnego teatru polskiego z udziałem młodych dramaturgów, m.in. W.Z.


 1. Staroświecka ulomność [wywiad] / Ryszarda Socha. - Fot. // Wybrzeże. - 1987, nr 13, s. 26-27
  * Przytaczając wypowiedzi W.Z., autorka posługiwała się zarówno mową niezależną, jak i zależną.


 1. Nieśmiertelni, ale którzy?... [wypowiedź] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 66
  * Wypowiedź w dyskusji dot. wyników plebiscytu "Honorowa Akademia LIteratury".


 1. O "Pegazie" mówią [wypowiedź] // Rzeczpospolita. - 1988, nr 263, s. 5
  * Wypowiedź w ankiecie nt. magazynu telewizyjnego "Pegaz", poświęconego kulturze.


 1. Rozpierducha? : Dyskusja o stanie teatru [wypowiedzi w dyskusji] / oprac. Wojciech Bonisławski // Autograf. - 1988, nr 4, s. 6-21
  * Dyskutanci: Krzysztof Babicki, Wojciech Bonisławski, Wojsław Brydak, Jan Frycz, J Golinski, Maciej Prus, Tadeusz Słobodzianek, i W.Z.


 1. Gdańskie kryminały [wywiad] / rozm. Anna Jęsiak // Dziennik Bałtycki. - 1990, nr 297, s. 4

 1. Legenda do nieistniejącej mapy [wywiad] / rozm. Joanna Chojka // Tytuł. - 1994, nr 1, s. 43-65

 1. Uczniowie czarnoksiężniczki [wypowiedź w ankiecie] // Tytuł. - 1994, nr 3, s. 108-109
  * Wypowiedź w ankiecie nt. znaczenia serii wydawniczej "Transgresje" pod red. Marii Janion.


 1. Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Gdańsk, 26 listopada 1996 [wypowiedzi w dyskusji] / oprac. Ludwika Topp. - Fot. // Tytuł. - 1997, nr 1, s. 105-124
  * Dyskusja z udziałem
  Władysława Zawistowskiego, Anny Czekanowicz, Ludwiki Topp, Zbigniewa Joachimiaka, Selima Chazbijewicza.


 1. Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Gdańsk, 26 listopada 1996 [wypowiedzi w dyskusji] / oprac. Ludwika Topp. - Fot. // Tytuł. - 1997, nr 1, s. 105-124
  * Dyskusja z udziałem
  Władysława Zawistowskiego, Anny Czekanowicz, Ludwiki Topp, Zbigniewa Joachimiaka, Selima Chazbijewicza.
  * Fragmenty w: Fox Marta. Ogrodnicy północy : poetów portret potrójny. - Gdańsk, 1998.


 1. Gdańskie "pokolenie druku" / z Władysławem Zawistowskim rozmawia Marta Fox // Odra. - 1998, nr 4, s. 68-73
  * Dat.: grudzień 1997.
  * M.in. o własnej twórczośći, dramacie "Stąd do Ameryki', gdańskim środowisku młodoliterackim l. 70.
  * Fragm. książki Marty Fox "Jest mnie tyle, ile siebie powiem", poświęconej historii grupy "Wspólność".


 1. Gra interesów [list otwarty] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr z dn. 5.05.
  * List otwart W.Z. w sprawie Nagrody Artusa.


 1. Król popadłó w obłęd erotyczny [wywiad] / rozm. Michał Rembas. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 18, dod. Szczecin, nr z dn. 22.01., s. 3
  * Krótki wywiad nt. książki W.Z. "Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza".


 1. Bal dekady [wypowiedź] / not. PG // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 270, dod. Trójmiasto, nr z dn. 19.11., s. 2
  * Art. dot. 10-lecia sopockiego klubu "Sfinks". Wypowiedzi "Dla Gazety", m.in. W.Z.


 1. Nie mam ochoty na Tanie Kino [wywiad] / rozm. Dorota Jovanka Ćirlić // Dialog. - 2003, nr 4, 188-189
  * Dot. m.in. braku zainteresowania Teatru Telewizji nowymi sztukami W.Z.


 1. Przejeżdżam te feralną trasę... [wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 290, dod. Trójmiasto, nr z 13-14.12., s. 5
  * Dwuzdaniowy mail nadesłany do redakcji w związku z artykułem nt zmiany organizacji ruchu na ul. Dąbrowszczaków na Przymorzu. Zamieszczony jako jedna z kilku wypowiedzi czytelników pod wspólnym tytułem "Wypowiedz się !!".


 1. Jego cesarska skromność [wypowiedź] / not. MAO // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 108, dod. Trójmiasto, nr z dn.10.05., s. 2
  * Trzy krótkie wypowiedzi "Dla Gazety", m.in. W.Z. nt. Ryszarda Kapuścińskiego, po przyznaniu pisarzowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Nie warto być pisarzem [wywiad] / rozm. Sebastian Łupak. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 88, dod. Trójmiasto, nr z 14.04., s. 6
  * Wywiad z okazji ukazania się tomu wierszy W.Z. "Sztandar z ortalionu".


 1. Gmeranie w worku z grochem [wypowiedzi w dyskusji] / Z Julią Wernio, Maciejem Englertem, Jackiem Sieradzkim, Pawłem Szkotakiem, i Władysławem Zawistowskim rozm. Jacek Kopciński i Marek Radziwon // Teatr. - 2006, nr 7/8, s. 19-24
  * Dot. organizacji życia teatralnego w Polsce,m.in. o konkurasach na dyrektorów teatrów.


 1. Huelle w teatrze Wybrzeże [wypowiedź] / PH not. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 6, dod. Trójmiasto, nr z dn.7-8.01., s. 6
  * Wypowiedzi Arkadiusza Rybickiego, Jacka Sieradzkiego, W.Z. i Jana Ciechowicza nt. kandydatury Pawła Huellego na stanowisko dyr. Teatru Wybrzeże.


 1. Kto jest tam gdzie stało ZOMO  : historia w słuzbie partii [oświadczenie] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 231, s. 2
  * M.in. tekst oświadczewnia protestującego przeciwko słowom Jarosława Kaczyńskiego na wiecu w Stoczni Gdańskiej ("My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało ZOMO"). Oświadczenie podpisał m.in. W.Z.


 1. Nie potrzeba nam żadnej rewolucji [wywiad] / rozm. Przemysław Gulda. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 13, nr z dn. 16.01., s. 8
  * Rozm. z W.Z. - nowym dyr. (p.o.) departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego - nt. jego programu.


 1. Polscy pisarze odnoszą się do politycznej nagonki na Guentera Grassa : list otwarty // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 193, s. 2
  * List podpisał m.in. W.Z.


 1. Ruch Młodej Polski broni Jacka Kuronia [list otwarty] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 207, s. 2
  * List podpisany przez "uczestników, współpracowników, spadkobierców Ruchu Młodej Polski" w proteście "przeciwko szkalowniu" Jacka Kuronia; podpisał m.in. W.Z.


 1. Trójmiasto za Abramowiczem [wypowiedź] / not. KAF, PG // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 287, dod. Trójmiasto, nr z dn. 9.12., s. 6
  * Krótka wypowiedź, m.in. W.Z., po ogłoszeniu wyników Nagród Literackich Gdynia.


 1. Wiem, że aktorzy rzadko chodzą sami do teatru [wypowiedź w artykule] / Mirosław Baran // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 74, dod. Trójmiasto, nr z dn. 28.03., s. 8
  * Wypow. W.Z. w art. M. Barana dot. kontrowersji związanych z niezaproszeniem przez Urząd Marszałkowski aktorów na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.


 1. Kontrowersyjny "Strajk" w gdańskim kinie Neptun [wypowiedź w artykule] / Mirosław Baran // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 44, dod. Trójmiasto, nr z dn. 21.02., s. 6
  * W artykule M. Barana nt. filmu Volkera Schloendorffa "Strajk" kilkuzdaniowa wypow. W.Z. o filmie.


 1. Nie roztrwonić kapitału / rozm. Przemysław Gulda // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 3, dod. Trójmiasto, nr z dn. 4.01., s. 3
  * Wywiad z W.Z. jako dyr. wydziału kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w całości dot. stowarzyszenia "A KuKu Sztuka".


 1. Z informacją nie jest tak źle [wywiad] / rozm. Mirosław Baran. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 265, dod. Trójmiasto, nr z dn. 13.11., s. 7
  * Rozm. z W.Z., dyr. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nt. gdańskiej kultury.


 1. Klisze pamięci [wypowiedź] / not. PG, nr 242, dod. Gdańsk, nr z dn. 15.10, s. 6
  * Krótka wypowiedź, m.in., W.Z. o zmarłym scenografie Marianie Kołodzieju.


 1. Spokojnie, to tylko awaria : jakie jest Wybrzeże Orzechowskiego [wywiad] / rozm. Mirosław Baran // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 35, dod. Gdańsk, nr z dn. 11.02., s. 2
  * Krótka rozmowa z W.Z. - jako dyr. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - nt. pracy dyr. Teatru Wybrzeże, Adama Orzechowskiego.


 1. Czy nadal warto czytać Trylogię Sienkiewicza [wywiad] / rozm. Barbara Szczepuła // Polska Metropolia Warszawska. - 2016, nr 23 (21.03), s. 24-25
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Zawistowski Władysław Jan [hasło słownikowe] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / zesp. red.: Piotr Adamowicz, Marek Chorabik, Jarosław Mykowski (kier.), Lech Parell, Jarosław Zalesiński (red. prow.). - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna S.A., 1993. - S. 280

 1. Głębicka Ewa.  Wspólność [hasło słownikowe] // W: Głębicka Ewa.  Grupy literackie w Polsce 1945-1989. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1993. - S. 485-491 [w wyd. 2]
  * Wyd. 2 poszerzone 2000.
  * Faktograficzne informacje o działalności grupy poetyckiej "Wspólność", m.in. pojawia się W.Z. W przypisie uwaga, że hasło było konslultowane m.in. z W.Z.


 1. Bartelski Lesław M..  Zawistowski Władysław [hasło słownikowe] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. pierwsze w tej edycji. - Warszawa : PWN, 1995. - S. 482
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Zawistowski Władysław [hasło słownikowe] // W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / przew. komitetu redakcyjnego Jarosław Mykowski. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 245
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Zawadzka Joanna.  Zawistowski Władysław [hasło słownikowe] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan . T. 9, W-Z. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - S. 408-410
  ISBN 83-02-09242-8 t.9
  * Podpisane J.Z.


 1. Kulesza Dariusz.  Nowa prywatność // W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach : suplement / aut. Bogumiła Kaniewska [i in.], red. Anna Skoczek. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : SMS, 2006. - S. 350-360
  ISBN 83-88520-49-0 (suplement)
  * W rozdz. 25, poświęconym "nowej prywatności", fragmenty dot. m.in. W.Z.


 1. Sęczek Marlena.  Zawistowski Władysław [hasło] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 10, Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. - Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN, 2007. - S. 846-847
  ISBN 978-83-89348-94-4 (t. 10)
  * Podpisane: M.S.


 1. [Zawistowski Władysław] // W: Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki. - Gdańsk  : Mestwin ; Gdańsk : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna [...] w Gdańsku, 2011. - S. 6, 55, 107-113, 117, 118, 140, 144, 153, 165-167. - (Księga Pisarzy Gdańskich)
  ISBN 978-83-89285-62-1 ; 978-83-911035-5-5

 1. Dajnowski Maciej.  Zawistowski Władysław [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 1135 : fot.
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Skutnik Tadeusz: Zawistowskie pisanie [szkic] // Punkt. - Nr 8 (1979), s. 173-177

 1. Jurasz Włodzimierz: Czy możliwa jest poezja polifoniczna? [szkic] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 2, s. 72-84
  * W artykule krytycznie oceniającym dokonania literackie (w odróżnieniu od marketingowych) gdańskiej grupy "Wspólność" autor pisze m.in. o twórczości poetyckiej W.Z.


 1. Taranienko Janusz: Poezja, czyli życie [szkic]. - Poezja. - 1980, nr 6, s. 108-110

 1. Waśkiewicz Andrzej K.. Ósma dekada : o świadomości poetyckiej "nowych roczników" / Andrzej K. Waśkiewicz. - Wrocław [i in.] : Ossolineum, 1982. - S. 249-256 [i in.]
  * W książce W.Z. jest przywoływany wiele razy, zarówno jako poeta, jak i autor artykułów dot. twórczości poetyckiej i życia literackiego w l. 70.


 1. Bednarczyk Ryszard; [Artykuł]. - Fot. // Tak i Nie. - 1985, nr 39, s. 8

 1. Kietrys Alina: Władysław Zawistowski: w pułapce : elżbietański horror w gdańskich dekoracjach // Głos Wybrzeża. - 1986, nr 176, dod. Delta, nr 38, s. 3
  * M.in. dot. współtłumaczonego przez W.Z. dramatu: Chattle Henry: Tragedia Hoffmana albo zemsta za ojca.


 1. Kuncewicz Piotr: Krąg gdański. - Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1986) ; 216. - Fot. // Przegląd Tygodniowy. - 1987, nr 46, s. 13
  * Fragment dot. W.Z.


 1. Sieradzki Jacek: Polish drama in the earlyeighties // Le Théâtre en Pologne = The Theatre in Poland. - 1987, nr 1/3, s. 26-32
  * M.in. o twórczości dramaturgicznej W.Z.


 1. Socha Ryszarda: Staroświecka ułomność. - Fot. // Wybrzeże. - 1987, nr 13, s. 26-27
  * W artykule będącym efektem rozmowy z pisarzem autorka przytacza wypowiedzi W.Z., posługując się mową zależną i niezależną.


 1. (cel) // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 167, s. 5

 1. Jęsiak Anna // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 53, s. 4

 1. Kaliszewski Andrzej: Jesień rewolucji : między wierszami [szkic] // Pismo Literacko-Artystyczne. - 1988, nr 3, s. 121-124
  Dot. twórczości poetyckiej W.Z., głównie "Powitania jesieni".


 1. Malcolm David: Times without Heroes : The Plays of Władysław Zawistowski [szkic] // Michigan Academician. - 1992, z dn. 25.01, s. 21-29

 1. Miszewski Brigitta. New-Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre. Rekonstruktion eines Weltbildes. - Muenchen : Verlag Otto Sagner, 1995
  * M.in. analiza wierszy: Czyli ja, Wschód wzgórz, W równych odstępach czasu... W jedynie możliwym czasie, Zima noc śnią mi się pożary.


 1. Skutnik Tadeusz: Dla przyjaciół - Adzik. - Fot. // Dziennik Bałtycki + Wieczór Wybrzeża. - 2006, nr 83
  * Dot. głównie biografii pisarza.


 1. Zawistowski Stanisław. Na saratowskim szlaku : wspomnienia z czasów wojny i obozów sowieckich (1939-1948) [wspomnienia]. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2010. - 167 s. : fot.
  * Wspomnienia ojca W.Z., zawierają informacje biograficzne dot. rodziny. Posłowie pt. "Kiedy wspominam mego ojca" autorstwa W.Z., s. 143-167.


 1. Musz Anna Maria: "Taka jest wielka echolalia zdarzeń" : o człowieku, jego świecie i czasie w poezji Władysława Zawistowskiego. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 4, s. 4-5

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Kronika // Litteraria. - Nr 4 (1976), s. 142-143
  * M.in. inf. o nagrodzie dla W.Z. w konkursie o Laur Opinogórski w 1975.


 1. Kronika '72 - '76 / oprac. Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek // Litteraria. - 1976, nr z XI
  * W r. 1976, 5 kwietnia. W.Z. wymieniony jako jeden z uczestników wieczoru poetyckiego pt. Krąg Poetów Uniwersytetu Gdańskiego, zorganizowanego przez RU SZSP UG z okazji Dni Uczelni.


 1. Kronika '72 - '76 / oprac. Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek // Litteraria. - 1976, nr z XI
  * Zapis 1976, 25.05. - inf. o spotkaniu w kawiarni "Literackiej" przedstawicieli warszawskiej grupy poetyckiej "Moloch" i gdańskiej grupy "Wspólność", którą m.in. reprezentował W.Z.


 1. Kronika '72 - '76 / oprac. Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek // Litteraria. - 1976, nr z XI
  * Zapis 1976, listopad - inf., że w KSW Żak działa Salon Poetycki prowadzony przez W.Z.


 1. Kronika '72 - '76 // Litteraria. - 1976, nr z XI
  * W zapisie 1975, grudzień inf o powstaniu grupy poetów i artystów "Wspólność". Jednym z członków grupy zostal W.Z.


 1. [Wyniki] [nota] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1976, nr 141, s. 1
  * Inf. o nagrodzie dla W.Z. w konkursie poetyckim "O laur Mysiej Wieży", orgaznizowanym przez Radę Woj. FSZSMP, Urząd Miasta i Gminy w Kruszwicy i Bydgoski Ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZSMW.


 1. . Dzień Gdańskiej Oficyny Poetów [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 120, s. 3
  * Inf. o powołaniu 22.05. przy klubie ZW ZSMP "Na Fortach" Klubu Związków Twórczych Młodych oraz o inauguracji arkusza poetyckiego W.Z. "Czyli ja".


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek StanisławKronika, 1975, grudzień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 247
  * Inf. o ukonstytuowaniu się Grupy Poetów i Artystów "Wspólność"; w składzie grupy wymieniony m.in. W.Z.


 1. O tym warto wiedzieć// Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 254, s. 4
  * Inf. o "inauguracji" "Arkusza poetyckiego" W.Z. i H. Klimaszewskiej (grafika), iedziba GTPS, Gdańsk, ul Chlebnicka 2, 8.11.


 1. (rymar): Najlepsi wyjeżdżają na finał VI Festiwalu Studentów PRL [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 241, s. 3
  * Inf. o wyjeździe do Poznania 120-osobowej ekipy reprezentującej gdańską młodzież akademicką, m.in. poeci: A.Czekanowicz, Z. Joachimiak, W.Z.


 1. Kronika literacka, naukowa i wydawnicza // Nowe Książki. - 1985, nr 9, s. 157
  * Inf. o przyznaniu W.Z. wyróżnienia Funduszu Literatury przy Ministrze Kultury i Sztuki w dziedzinie dramatopisarstwa za dramat "Wysocki".
  * Inf. także w: RzeczpospolitaTrybuna Ludu, nr 178, s. 2.


 1. Bukowska Miłosława: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1975-1980. Życie Literackie 1975, nagrody [noty] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 8 (1985), s. 277
  * Inf. o przyznaniu W.Z. wyróżnienia w konkursie o "Laur Opinogórski".


 1. Bukowska Miłosława: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1981-1984. Życie Literackie 1981, marzec 12 [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 9 (1986), s. 276
  * Inf. o spotkaniu z K. Gasiorowskim w KSW Żak w ramach cyklu "Laureaci Cerwonej Róży". Słowo wstępne wygłosił W.Z.


 1. Fakty [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 48, s. 13
  * M.in. inf. o Nagrodzie Literackiej im. Andrzeja Bursy przyznanej przez Urząd Miasta Krakowa W.Z. za tom wierszy "Powitanie jesieni" (przew. jury Tadeusz Śliwiak).
  Także w: Życie Literackie, nr 47, s. 15


 1. Kronika literacka naukowa i wydawnicza [nota] // Nowe Książki. - 1987, nr 11/12, s. 186
  * M.in. inf. o Nagrodzie Literackiej im. Andrzeja Bursy przyznanej przez Urząd Miasta Krakowa W.Z. za twórczość poetycką i teatralną, szczególnie za tom wierszy "Powitanie jesieni".
  Także w: Gazeta Krakowska, nr 260, s. 1, 6 ; Dziennik Polski, nr 259, s. 1 ; Echo Krakowa, nr 217, s. 1-2.


 1. Teatr [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 51, s. 13
  * Nota informująca m.in. o przyznaniu W.Z. wyróżnienia w konkursie na utwór sceniczny dla upamiętnienia 75. rocznicy powstania Teatru Polskiego w Wwie.


 1. (dk): Władysław Terlecki laureatem : konkurs Teatru Polskiego [nota] // Trybuna Ludu. - 1987, nr 284, s. 4
  * Nota informująca m.in. o przyznaniu W.Z. wyróżnienia w konkursie na utwór sceniczny dla upamiętnienia 75. rocznicy powstania Teatru Polskiego w Wwie.


 1. Bukowska Miłosława: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1984-1985. Życie literackie. 1984 kwiecień, 5-6 [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 10 (1987), s. 298
  * Inf. m.in. o odczycie W.Z. wygłoszonym w Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej LWSM Morena w Gdańsku na sesji poświęconej życiu i twórczośći S. Przybyszewskiej.


 1. Krupiński Wacław: [artykuł] // Dziennik Polski. - 1987, nr 259, s. 1
  * Podpisane: (wak).
  * Sprawozdanie z wręczenia nagród im. Andrzeja Bursy. W.Z. został laureatem w dziedzinie poezji.


 1. Lenczowski Janusz: [artykuł] // Student. - 1987, nr 21, s. 14
  * Sprawozdanie z wręczenia nagród im. Andrzeja Bursy. W.Z. został laureatem w dziedzinie poezji.


 1. Multanowski Andrzej (oprac.): W teatrze i wokół teatru [noty] // Teatr. - 1988, nr 2, s. 32
  * M.in. inf. o wyróżnieniu W.Z. za sztukę "Stąd do Ameryki" w zamkniętym konkursie na utwór dramatyczny ogłoszonym przez ZAiKS i Teatr Polski w Wwie w związku z 75-leciem tej sceny (przew. jury K. Dejmek).
  Inf. także , m.in., w: Ekran, nr 6, s. 28 ; Kultura, nr 2, s. 3 ; Odrodzenie, nr 5, s. 10 ; Tygodnik Kulturalny, nr 8, s. 13 ; Życie Literackie, nr 3, s. 15.


 1. Kietrys Aliina. (oprac.) Kronika [X 1989] : 15-29 [nota] // Autograf. - 1990, nr 3, s. 93
  * podpisane A.K.
  * Inf., że m.in. W.Z. brał udział w spotkaniach w kościołach Trójmiasta w ramach Gdańskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.


 1. Kietrys Alina (oprac.): Kronika : maj 1990 : 22 [nota] // Autograf. - 1990, nr 7-8, s. 159
  * Inf. o utworzeniu 3-osobowej grupy mediacyjnej (m.in. W.Z.), w związku z kontrowersjami wokół czasopisma Autograf.


 1. Kietrys Alina (oprac.): Kronika : kwiecień 1990 : 20 [nota] // Autograf. - 1990, nr 7-8, s. 157
  * Inf. m.in. o wyborze W.Z. na skarbnika gdańskiego oddziału SPP.


 1. (as): Nagrody dla więźniów [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 218, s. 9
  * M.in. inf., że w W.Z. zasiadał jako przedstawiciel wydawnictwa "Graf" w jury konkursu literackiego dla więźniów "Granice samotności".


 1. Zawistowski Władysław: Jeżeli jest tak źle... [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1992, nr 235, s. 10
  * W art. inf., że W.Z. był jurorem konkursu na sztukę współczesną zorganizowanyego przez Teatr Polski we Wrocławiu, MKiSz oraz miesięcznik Dialog.


 1. Gdańscy Matysiakowie [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 139, dod. Gazeta Telewizyjna, nr z 17.06., s. 1
  * Zapowiedź emisji 18.06. w Radiu Gdańsk pierwszego odcinka słuchowiska rzeki autorstwa W.Z. i Anny Czekanowicz "Na ulicy Kwiatowej".


 1. Ubertowska Aleksandra: Chwała Gdańska [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 95, dod. Gazeta Morska, nr 95, s. 1
  * W art. dot. odsłonięcia odbudowanego renesansowego pieca w Dworze Artusa w Gdańsku inf., że W.Z. specjalnie na tę okazję napisał widowisko historyczne (w roli twórcy pieca, mistrza Stelzenera, wystąpił Stanisław Michalski.


 1. Ubertowska Aleksandra: Król pieców [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 94, s. 11
  * W art. dot. odsłonięcia odbudowanego renesansowego pieca w Dworze Artusa w Gdańsku inf., że podczas uroczystości aktorzy Teatru Wybrzeże wykonają widowisko historyczne, którego bohaterem jest mistrz zduński Georg Stelzener, napisane specjalnie na tę okazję przez W.Z.


 1. Szyłak Aneta: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1994-1995 : Literatura i Książka : 1994 : 18 stycznia [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17(1997), s. 214
  * Inf. o spotkaniu autorskim W.Z. w klubie Literackim Czerwonej Róży w KSW Żak w Gdńsku, 18.01.1994.


 1. Szyłak Aneta: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1994-1995 : Literatura i Książka : 1994 : 23-24 maja [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17(1997), s. 215
  * Inf. o promocji "Ciemnej niedzieli" W.Z. w Domu Kultury w Gdańsku Morenie.


 1. Szyłak AnetaKronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego : Literatura i Książka : 1994 : 18 stycznia [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17(1997), s. 214
  * Inf. o spotkaniu autorskim W.Z. w klubie Literackim Czerwonej Róży w KSW Żak w Gdńsku, 18.01.1994.


 1. Szyłak Aneta: Teatr : 1997 : 29 pażdziernik [nota] // Gdański Rocznik Kulturalny. - Nr 17(1997), s. 173
  * Nota o inscenizacji w Teatrze Wybrzeże sztuki "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G. Grassa w adaptacji scenicznej W.Z. i reż. Krzysztofa Babickiego. Podane nazwiska pozostałych twórców przedstawienia oraz aktorów.


 1. Sowula Sławomir, Wąs Marek: Towerman : kto się kryje za Tele Tower International? [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 289, dod. Trójmiasto, nr z dn. 10.12, s. 3
  * W art. dot. Edwina Myszka i jego działalności pojawia się W.Z.


 1. Sowula Sławomir, Wąs Marek, Daszczyński Roman: Jak wam się podoba : dżentelmeni z klubu 0-700 [artykuł]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 288, dod. Gazeta Morska, nr 288, s. 1
  * Artykuł dot. działalności firmy Tele Tower International; fragmenty o W.Z. jako dyr. Tower Press. Na s. 2 biogram i fot. W.Z.


 1. Knittel Jagna: Bestsellery // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 63, dod. Książki, nr 3, s. 9
  * Odnotowane 5. miejsce na liście bestsellerów w kategorii "Inne" książki W.Z. "Kto jest kim w Trylogii?".


 1. WK: Pisarze do Szkół [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 42, dod. Trójmiasto, nr z dn.19.02., s. 2
  * Inf. o Szkolnej Wszechnicy Literackiej, utworzonej z inicjatywy Gdańskiego Oddziału SPP, oferującej szkołom podstawowym i średnim woj. pomorskiego wykłady z dziedziny literatury. W.Z. będzie prowadził wykłady o Trylogii Sienkiewicza.


 1. Świąder Barbara: Protest nominowanego [nota]. - Rubryka: W skrócie // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 103, dod. Trójmiasto, nr z dn. 5.05., s. 3
  * Podpisane: BŚ.
  * Dot. odmowy przyjęcia przez W.Z. nominacji do Nagrody Artusa i tytułu Gdańskiej Książki Zimy '99 dla publikacji "Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza".


 1. Brand Monika; Zawód: dramaturg [artykuł]. - Rubryka; Aktualności // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 99, dod. Gazeta Morska, nr 99, s. 6
  * Relacja ze spotkania promującego zbiór deramatów W.Z. "Stąd do Ameryki (...)", m.in. z udziałem Tadeusza Nyczka, Stanisława Rośka (wydawcy) i aktorów Teatru Wybrzeże.


 1. ZBIG: Dysk literacki [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 286, s. 29
  * W art. inf. nt. pierwszego w Polsce serwisu internetowego oferującego elektroniczne wydania książek. Twórcą serwisu było gdańskie wydawnictwo Tower Press, a red. naczel;nym W.Z., którego wypowiedzi są cytowane w artykule.


 1. Świąder Barbara: Artus dla Nowosielskiego. - Rubryka: Krótko // Gazeta Wyborca. - 2000, nr 49, dod. Gazeta Morska, nr 49, s. 4
  * Podpisane: BŚ.
  * M.in. inf., że W.Z. był nominowany do nagrody Artusa w r. 2000.


 1. Świąder Barbara: InPrint w PGS [nota]. - Rubryka: Aktualności // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 100, dod. Gazeta Morska, nr z dn.28.04., s. 2
  * Podpisane: BŚ.
  * M.in. inf., że W.Z. będzie mówił o tomiku poezji Katarzyny Krenz "Z nieznajomą w podróży" podczas wieczoru artystycznego w sopockiej Państwowej Galerii Sztuki.


 1. DW: Diagnoza dla literatury [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 113, dod. Gazeta Morska, nr 113, s. 8
  * M.in. inf., że w ramach "Spotkań ze współczesną literaturą gdańską" odbywających się na UG z inicjatywy Koła Naukowego Polonistów (16-18.05.) - zaproszono m.in. W.Z.


 1. OK, JAR: Krótko [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 245, dod. Gazeta Morska, nr z dn. 19.10., dod. Co Jest Grane. To Jest Grane, s. 8
  * Inf., że 19.10. jubileusz Janiny Wieczerskiej w Nadbałtyckim Centrum Kultury będzie prowadził W.Z.


 1. Zaproszenia. Jutro [nota] Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 241, dod. Trójmiasto, nr z dn.15.10., s. 8
  * Zapowiedź promocji tomu wierszy Antoniego Pawlaka "Strach w moich oczach jest głeboki jak studnia" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku; prowadzący - W.Z.


 1. Mendelson Mścisław: Dramatis personae z komentarzem [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 16
  * Nota biograficzna W.Z., w nieco żartobliwym tonie, w gazecie wydanej z okazji opublikowania wyboru wierszy Z. Joachimiaka "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002.


 1. Mrówka Dorota: Pluskwa i rock & roll Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 237, dod. Katowice
  * W tekście inf., że W.Z. był jurorem II Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona", gdzie prowadził też warsztaty dramatopisarskie.

 1. MW: Przyjaciół świadectwa o Stulku [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 17, dod. , nr z dn. 17.01., dod. Co jest grane. To jest grane, s. 11
  * Zapowiedź wieczoru poświęconego pamięci Stanisława Hebanowskiego, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 18.01 ; prowadzący - W.Z.


 1. Urbańczyk Anna: Ze strychu do biblioteki [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 107, dod. Trójmiasto, nr z dn. 9.05., s. 6
  * Dot. wystawy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, poświeconej Marinie Cwietajewej i sensacyjnie odnalezionym w r. 2001 listom poetki do dalekiej kuzynki Natalii Hajdamowicz, babki W.Z.


 1. Natalia Hajdukiewicz [nota biograficzna]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 13
  * Inf. o rodzine W.Z.


 1. Mendelson Mścisław: Autorzy numeru [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 20
  * Nota biograficzna.


 1. ROM: Stowarzyszenie dramaturgów [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 279, s. 15
  * Inf., że m.in. W.Z. zgłosił akces do powołanego z inicjatywy Tadeusza Słobodzianka Towarzystwa Autorów Teatralnych.


 1. Zawistowski Władysław Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 15
  * W tekście inf. o rodzinie W.Z.


 1. "Sztandar" w radiu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 88, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14.04., s. 6
  * Inf., że wiersze z tomu "Sztandar z ortalionu" są czytane w ciągu tygodnia w PR II, a 15.04. odbędzie się dyskusja o poezji W.Z.


 1. Zaproszenia. Jutro [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 30, dod. Trójmiasto, nr z dn. 5.02., s. 6
  * Inf. o spotkaniu z autorami 4. nr gazety literackiej Migotania, Przejaśnienia, m.in. z W.Z., Towarzystwo Gastronomiczne, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 6.06.2004.


 1. MB: Przystanek miłość [nota] // Gsazeta Wyborcza. - 2004, nr 244, dod. Trójmiasto, nr z dn. 16-17.10, s. 5
  * M.in. inf., że W.Z. był jurorem VI Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji Windowisko 2004.


 1. Osiecimski Marek, Moritz Katarzyna, Kozłowska Aleksandra: Trzech gdańskich wspaniałych [artykuł]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 28, dod. Trójmiasto, z dn. 3.02., s. 5
  * Trzy noty pod wspólnym tytułem dot. laureatów nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury "Splendor Gedanensis". Jednym z trzech nagrodzonych był W.Z. (za tom wierszy "Sztandar z ortalionu"). Notę poświęconą pisarzowi podpisał Marek Osiecimski. Tekst zawiera m.in. inf., że W.Z. pracuje nad książką pt. "Zjednoczone przedmieścia", obejmującą wspomn ienia z młodości spędzonej w Gdansku.


 1. Łupak Sebastian: Pisarze a kolaboracja [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 88, dod. Trójmiasto, nr z dn. 16.04., dod. Co Jest Grane, nr 16, s. 12
  * Podpisane: SŁ.
  * Inf. o spotkaniu dot. książki "Literaci a sprawa katyńska - 1945", z udziałem m.in. W.Z. jako wydawcy.


 1. Łupak Sebastian: Poeta wraca po przerwie [nota]. - Fot.// Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 88, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14.04., s. 2
  * Podpisane: SŁ.
  * Inf. o nowym tomie wietrszy W.Z. ("Sztandar z ortalionu") oraz nota biograficzna.


 1. Łupak Sebastian: Zamigocze świat [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 31, dod. Trójmiasto, z dn. 6.02., dod. Co Jest Grane, nr 6, s. 10
  * Podpisane: SŁ.
  * Inf. o spotkaniu z autorami 4. nr gazety literackiej Migotania, Przejaśnienia, m.in. z W.Z., Towarzystwo Gastronomiczne, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 6.06.2004.


 1. Łupak Sebastian, Jezierska Ludmiła: Sztandar z ortalionu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 49, dod. Trójmiasto, z dn. 27.02., dod. Co Jest Grane, nr 9, s. 2
  * Podpisane: SŁ, LJ.
  * Inf. o spotkaniu z W.Z. z okazji wydania tomu poezji "Sztandar a ortalionu", Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 4.03.


 1. Łupak Sebastian, Jezierska Ludmiła: Sztandar Zawistowskiego [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 147, dod. Trójmiasto, nr z dn. 25.06., dod. Co Jest Grane, s. 2
  * Inf. o spotkaniu autorskim W.Z. 29.06. w Cafe Zaścianek w Sopocie.


 1. Zaproszenia. Jutro [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 58, dod. Gazeta Stołeczna, nr z dn. 10.03., s. 7
  * Inf., że W.Z. będzie prowadził spotkanie w Klubie Księgarza w Warszawie z Ludwikiem Stommą, autorem książki "Sławnych Polaków choroby" wydanej przez Tower Press.


 1. Baran Mirosław: Mędrcy gdańscy [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 262, dod. Trójmiasto, nr z dn. 10.11., s. 1
  * W artykule fot. obrazu Macieja Świeszewskiego "Ostatnia Wieczerza", w podpisie - jako jedna ze sportretowanych postaci - W.Z.


 1. Gulda Przemysław: Być tam to była powinność [artykuł, wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 2005, dod. Trójmiasto , z dn.25.08., dod. Narodziny "Solidarnopści, s. 3
  * W wypowiedzi Elżbiety Goetel nt. występów aktorów Teatru Wybrzeże w Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu 1980 r. - jedno zdanie o W.Z.


 1. Kirol Agata: Sierpniowe wiersze na przystankach [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 175, dod. Trójmiasto, nr z dn. 30.07., s. 6
  * W art. dot. akcji rozwieszania na przystankach autobusowych i tramwajowych w Gdańsku plakatów z tekstami wierszy gdańskich poetów nawiązujacych do Sierpnia '80 - informacja, że wśród autorów jest W.Z.
  * Fragm. art. także w ogólnopolskim wyd. Gazety: Kirol Agata: 25-lecie "S": przystanek poezja. - Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 179, s. 14


 1. Baran Mirosław: Bez łapania laureatów [artykuł]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 38, dod. Trójmiasto, nr z dn.14.02., s. 5
  * Dot. działań W.Z. jako p.o. dyr. departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego - przywrócenie nagród teatralnych. W artykule przytoczono krótką wypowiedź W.Z.


 1. Gulda Przemysław: Bo nie jestem Nowakiem [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 47, dod. Trójmiasto, nr z dn. 24.02, s. 10
  * Dot rezygnacji Pawła Huellego z kandydowania na stanowisko dyr. Teatru Wybrzeże; w tekście opinie m.in. W.Z. - jako dyr. departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - na ten temat.


 1. KM, PG, MB: Jeszcze dla Pań [nota]. - Rubryka: W mieście // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 65, dod. , nr z dn. 17.03., s. 13
  * Inf., że w klubie Winda odbędzie się salon artystyczny, a o kobietach będzie mówił m.in. W.Z.


 1. Kozłowska Aleksandra: Miłosna historia w kolorze sepii [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 2, dod. Trójmiasto, nr z dn. 3.01., s. 5
  * W art. dot. wystawy prac wileńskiego fotografa okresu międzywojennego Feliksa Zaniewskiego, prezentowanej w Gdańskiej Galerii Fotografii, wzmianka o cyklu fotografii przedstawiających dziecięcy teatr domowy reżyserowany przez Władysława Hajdukiewicza, dziadka W.Z.


 1. OK: Silny związek polonistów [artykuł]. - Rubryka: Ich dwoje. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 110, dod. TYrójmiasto, nr z dn. 12.05., s. 12
  * Dot. Ludwiki Topp i Władysława Zawistowskiego.


 1. PK: Rodzi się elastyczny regulamin festiwalu filmów [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 70, dod. Trójmiasto, nr z dn. 23.03., s. 6
  * W tekście m.in. inf., że W.Z. - jako dyr. Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - wchodzi w skład komitetu XXXI Festiwalu Polskich Fimów Fabularnych w Gdyni.


 1. Sandecki Maciej: Pozakonkursowy wybór marszałka Kozłowskiego. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 2, dod. Trójmiasto, nr z dn. 3.01., s. 3
  * Dot. powołania W.Z. na stanowisko p.o. dyr. Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim.


 1. Wołodźko Agnieszka, Kozłowska Aleksandra: Kicz i zbytkowa uczta [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 292, s. 18
  * Art. dot. obrazu Macieja Świeszewskiego "Ostatnia Wieczerza", na którym został przedstawiony m.in. W.Z., co odnotowuje podpis pod fotografią dzieła.


 1. Gulda Przemysław: Peter Oliver Loew: Gdańsk bez historii to całkiem przeciętna mieścina // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 260, dod. Trójmiasto, nr z dn.7.11, s. 8
  * W nocie - zapowiadającej konferencje w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku pt. "Gdańsk - miasto mitów" - informacja, że dyskusje poprowadzi m.in. W.Z.


 1. Program IX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry 2009 Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 131, dod. Trójmiasto, nr z dn. 5.06, dod. Co jest Grane, s. 3
  * W programie festiwalu zapowiedź prezentacji w Teatrze Kameralnym w Sopocie słuchowiska W.Z. "Rozstrzelana warta honorowa" w reż. Henryka Rozena.


 1. Karaś Dorota: Modlitwa za Mariana Kołodzieja [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 246, dod. Gdańsk, nr z dn. 20.10., s. 4
  * W relacji z pożegnania Mariana Kołodzieja w Bazylice Mariackiej w Gdańsku fragment dot. wystąpienia W.Z.


 1. Laureaci nagrody Splendor Gedanensis w latach 1973-2012 : 2004 [nota] // W: Splendor Gedanensis : Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury : 1973-2012 / oprac. tekstu Barbara Świąder. - Gdańsk : Urząd Miasta Gdańska. Biuro Prezydenta ds Kultury, 2012. - S. 72
  * W publikacji zawierającej zestawienie wszystkich laureatów nagrody - w r. 2004 wymieniony (z notą) W.Z.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Bardzo długi czerwiec
  Gulda Przemysław: Literacka gra [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 268, dod. Trójmiasto, nr z dn. 18.11, s. 10
  * Większa nota dot. wznowionej powieści kryminalnej W.Z.


 1. Baśń o Raduniu, Ostrzycu i Sumie - królu jeziora
  Nowacka Ewa: Uwaga! Ekologia baśniowa [recenzja] // Autograf. - 1990, nr 7/8, s. 117-118

 1. Bitwa nad jeziorem Smęt
  Wroniszewski Maksymilian: Gdzie kończy się historia, a zaczyna wyobraźnia [artykuł] // Topos. - 2014, nr 3, s. 158-165

 1. Ciemna niedziela
  Kisiel Marian: "Prawdą jest to, co nas wiąże" [recenzja] // Twórczość. - 1994, nr 8, s. 106-109

 1. Ciemna niedziela
  Szymańska Adriana: Poezja niemożliwa [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 9, s. 251-255

 1. Ciemna niedziela
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Ptak momentalny [recenzja] // Topos. - 1994, nr 5/6, s. 46-48
  * Recenzja, z zaznaczonymi skrótami, została przedrukowana w książce: Fox Marta. Ogrodnicy północy : poetów portret potrójny. - Gdańsk, 1998. - S. 203-205.


 1. Czyli ja
  Czekanowicz Anna: O serii II "Pokolenia, które Wstępuje" [recenzja] // Litteraria. - 1977, IV, s. 196-201
  * Omówienie kilku tomików wydanych w serii "Pokolenie, które Wstępuje", m.in. krótki fragm. dot. W.Z. (s. 200-201).


 1. Czyli ja
  Kaliszewski Andrzej: [recenzja] // Student. - 1977, nr 4, s. 11

 1. Czyli ja
  Taranienko Janusz: Czyli on [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 105-106

 1. Czyli ja
  Topp Ludwika: Gdzie n ie kończy sie zasięg ręki [szkic] // Litteraria.. - 1977, IV, s.163-170

 1. Czyli ja
  Topp Ludwika: "Gdzie nie kończy się zasięg naszej ręki" [szkic] // Poezja. - 1978, nr 3, s. 101-104

 1. Czyli ja
  Stępniewski Lech: [recenzja] // Integracje. - Nr 2 (1978), s. 39-40

 1. Depozyt
  Moritz Katarzyna: Depozyt w eterze [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2008, dod. Trójmiasto, nr 74,
  * Podpisane: km.
  * Dot. słuchowiska W.Z. "Depozyt".


 1. Dobry adres
  MW: Dobry niedobry adres [recenzja - nota]. - Rubryka: W telewizji pokazali // Gazeta Wyborcza. - 2004, dod. Trójmiasto, nr z dn. 14.01., s. 6

 1. Dobry adres - inscenizacje - TVP
  MW: Dobry adres [nota]. - Rubryka: W telewizji pokażą // Gazeta Wyborcza. - 2004, dod. Trójmiasto, nr z dn. 12.01. s. 6
  * Nota zapowiadająca spektakl w Teatrze Telewizji, reż. Waldemar Krzystek, 12.01.2004.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością
  Dyktyńska Hanna: Skandale, sukcesy i rzeczywistość : prapremiery polskich sztuk współczesnych w Teatrze Kameralnym w Sopocie [szkic] // Rocznik Sopocki. - 1995, s. 96-128

 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - Gdańsk
  Majcherek Wojciech: Polska farsa z o.o. [recenzja] // Teatr. - 1994, nr 4, s. 16
  Dot. tekstu sztuki i inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, reż. Ryszard Major, praprem. 4.03.1994 oraz w Teatrze Starym w Krakowie, reż. Andrzej Kierc, prem. 18.03.1994.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - Gdańsk
  Nawrocka Ewa: Dwie komedie - dwa śmiechy [recenzja] // Tytuł. - 1994, nr 1, s. 179-185
  * Dot. tekstu oraz inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, reż. Ryszard Major, prem. 03.1994. Także o przedstawieniu "Damy i huzary" Aleksandra Fredry.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - Kraków
  Głowacki Paweł: Piersi dla Edka [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 17, s. 11
  Dot. inscenizacji w Teatrze Starym w Krakowie, reż. Andrzej Kierc, prem. 18.03.1994.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - Kraków
  Majcherek Wojciech: Polska farsa z o.o. [recenzja] // Teatr. - 1994, nr 4, s. 16
  Dot. tekstu sztuki i inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, reż. Ryszard Major, praprem. 4.03.1994 oraz w Teatrze Starym w Krakowie, reż. Andrzej Kierc, prem. 18.03.1994.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - Kraków
  Mikos Marek: Piersi, majtki, biustonosze [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 1994, nr 67, s. 9
  * Recenzja inscenizacji w Teatrze Starym w Krakowie, reż. Andrzej Kierc, prem. 18.03.1994.


 1. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością - inscenizacje - TVP
  JW: Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością [nota] //Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 150, dod. Gazeta Telewizyjna, nr z dn.29.06., s. 4
  * Także w: Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 149, dod. Gazeta Telewizyjna, s. 5 oraz 2009, nr 107, dod. GT, s. 30


 1. Geografia
  Chrzanowski Maciej: [Recenzja] // Pismo Literackie i Artystyczne. - 1984, nr 3, s. 172-174

 1. Geografia
  Głogowska Anna: "Piszę podręcznik pokory" [recenzja] // Tu i Teraz. - 1984, nr 24, s. 10

 1. Geografia
  Malessa Monika: Poetyckie nowości WL-u [recenzja] // Nowe Książki. -1984, nr 8, s. 68-69
  * M.in. o "Geografii"


 1. Geografia
  Nagórska Ariana M.: [Recenzja] [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 259, s. 6

 1. Geografia
  Sobkowiak Czesław: "Tomik Władysława Zawistowskiego..." [nota - recenzja] // Odra. - 1984, nr 5, s. 104
  * Podpisane: Cz.S.


 1. Geografia
  Tulik Jan: "Zaczyna się poezja" [recenzke] // Życie Literackie. - 1984, nr 27, s. 10
  * Krótkie recenzje 8 tomików wierszy, m.in. "Geografii" W.Z.


 1. Geografia
  Marciniak Rena: "Zapadamy się w swoją samotną wiedzę" [recenzja] // Poezja. - 1985, nr 4, s. 90-91

 1. Geografia
  Nagórska Ariana: [Recenzja] [recenzja] // Okolice. - 1985, nr 2, s. 92-94

 1. Geografia
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: W stanie afazji [recenzja] // Twórczość. - 1985, nr 12, s. 108-109

 1. Geografia
  Drzewucki Janusz: Głosy nie spełnionego pokolenia [szkic] // Student. - 1986, nr 8, s. 6
  * Przedruk w: Drzewucki Janusz. Chaos i konwencja. - Kraków : Alma-Art, 1988.
  * Autor analizuje twórczość dawnych liderów "Wspólności" - Z.Joachimiaka, A. Czekanowicz i W.Z. na podstawie czterech ostatnio wydanych tomów wierszy, m.in. zbioru "Geografia" W.Z.


 1. Jak pory roku grają w berka
  Dohnalik Barbara: Dewastatorzy dziecięcej wyobraźni [recenzja] // Nowe Książki. - 1985, nr 5, s. 56
  * Autorka recenzuje 9 książeczek dla dzieci, m.in. W.Z.


 1. Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza?
  Hołownia Szymon: Żywe obrazy [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 33, s. 12
  * Krótki przegląd ksuiążek o "Ogniem i mieczem", które ukazały się na rynku w związku z ekranizacją powieści; m.in. kilka zdań o leksykonie W.Z.


 1. Podróż do krańca mapy
  Liskowacki Artur D.: Krańce mapy [recenzja] // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr z dn. 28.04.
  * Recenzja inscenizacji w Teatrze Polskim w Szczecinie.


 1. Podróż do krańca mapy
  Zalewska Kalina: Zawistowski: trzy teatry [szkic] // Dialog. - 2000, nr 6, s. 165-174
  * Omówienie trzech dramatów W.Z. i ich inscenizacji, m.in. "Podróż do krańca mapy".


 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  (bm): [recenzja] // Razem. - 1989, nr 21, s. 24

 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  Greń Zygmunt: Powstaniec [recenzja]. - Cykl: Teatr zamknięty // Życie Literackie. - 1989, nr 23, s. 7

 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  Kietrys Alina: Niespokojna podróż [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1989, nr 185, dod. Delta, nr 74, s. 2

 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  Lis Andrzej: Dramaty Władysława Zawistowskiego [nota] // Trybuna Ludu. - 1989, nr 192, s. 6
  * Podpisane: A.L.


 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  Kubikowski Tomasz: Sól ziemi i przyprawy [recenzja] // Autograf. - 1990, nr 4/5, s. 101-102

 1. Podróż do krańca mapy ; Wysocki
  Stanik Stanisław: Historia daleka i bliska [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1990, nr 8, s. 4

 1. Powitanie jesieni
  Markowski Michał: Powitanie jesieni [recenzja] // Kultura. - 1987, nr 47, s. 11

 1. Powitanie jesieni
  (T.B.): Krótko [recenzja] // Poezja. - 1988, nr 2, s. 47

 1. Powitanie jesieni
  Kuczkowski Krzysztof: Dopowiedzenie jesieni [recenzja] // Nowe Książki. - 1988, nr 6, s. 73

 1. Powitanie jesieni
  Stala Marian: Poezja i wierszomania (1) [recenzja] // Brulion. - 1989, nr 9, s. 173-174
  * Rec. trzech tomów poetyckich: W.Z. "Powitanie jesieni" , J. Sochonia "Wita mnie lęk" i M. Wyro "Rzeczy przedostateczne".


 1. Powitanie jesieni
  Łukasiewicz Jacek: "Jest to ładny, elegijny..." [recenzja] // Odra. - 1989, nr 2, s. 102-103

 1. Powitanie jesieni
  Nowaczewski Artur. W stronę epiki - Gdańsk Grassem odkryty // W: Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. - Gdańsk : Polnord - Oskar, 2006. - S. 67-71 [s. 69-70 dot. "Powitania..."]

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Chrzanowski Maciej: Nowości młodej literatury [recenzja] // Student. - 1978, nr 25/26, s. 21
  * M.in. o "Ptaku..."


 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Skutnik Tadeusz: Z oficyny Borosa [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 265, s. 5
  * Podpisane: T.S.
  * Tekst T.S. jest notą informującą o ukazaniu się tomiku, zawiera też kilka zdań nt. twórczości W.Z.


 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Gawłowski Wojciech: [recenzja] // Integracje. - Nr 5 (1979), s. 68-69

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Komendant Tadeusz: Atawizm [felieton] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 4, s. 121-124

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Chojnacki Roman: Z punktu widzenia ptaka [recenzja] // Nurt. - 1980, nr 9, s. 41-42
  * Także w tegoż: Od "mówienia wprost" do "nowej prywatności" : o poezji lat siedemdziesiątych. - Warszawa : MAW, 184. - S. 147-152.


 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Żółciński Tadeusz j.: Jestem wielkim niedomówieniem... [recenzja] // Fakt. - 1980, nr 37, s. 8

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Stala Marian: Czas zastygły, czas płonący [szkic] // Student. - 1981, nr3, s. 8

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Waśkiewicz Andrzej K.: [Recenzja] : [recenzja] // Fakty. - 1981, nr 8, s. 7

 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Łukasiewicz Jacek: "Fragmenty tego poematu..." [recenzja] // Odra. - 1981, nr 7/8, s. 89
  * Krótka recenzja-nota drugiej wersji poematu wydanej przez Wydaw. Morskie.


 1. Ptak w sieci dalekopisu
  Sterna-Wachowiak Sergiusz. "Powolnym ruchem pełnych warg" [szkic] // W tegoż: Głowa Orfeusza : eseje i szkice. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 117-124

 1. Płonące biblioteki
  Kaliszewski Andrzej: Jest mnie tyle, ile siebie powiem [recenzja]// Życie Literackie. - 1979, nr 42, s. 14
  * Oprócz zbioru W.Z. autor omawia także tomiki Z. Joachimiaka i A. Czekanowicz.


 1. Płonące biblioteki
  Nowicki Krzysztof: Pięćdziesiąte [felieton]. - Cykl: Dziennik krytyczny // Fakty. - 1979, nr 4, s. 7
  * Niewielki fragment dot. tomiku W.Z.


 1. Płonące biblioteki
  Sochoń Jan: Kuszenie poety [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 7, s. 105-108

 1. Płonące biblioteki
  Sochoń Jan: Samotność to poczucie wspólnoty : (O kilku debiutach 1978 roku) // Nowy Wyraz. - 1979, nr 4, 100-105
  * M.in. dot. tomu W.Z. "Płonące biblioteki".


 1. Płonące biblioteki
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: Dramat niedomówienia [recenzja] // Fakty. - 1979, nr 13, s. 7

 1. Płonące biblioteki
  Biliński Ryszard: Wspólna świadomość [recenzja] // Odra. - 1980, nr 9, s. 86-87
  * Omówienie dwóch tomików - Zbigniewa Joachimiaka i W.Z.


 1. Płonące biblioteki
  Budzińska Bożena: Mają do powiedzenia : w jesieni historii [recenzja] // Integracje. - Nr 7 (1980), s. 56-57
  * Omówienie trzech tomików gdańskich poetów: Z. Joachimiaka "Mam do powiedzenia", A. Czekanowicz "Więzienie jest tylko we mnie" i W. Zawistowskiego "Płonące biblioteki". Część dot. W.Z. pt. "W jesieni historii" (s. 57).


 1. Płonące biblioteki
  Mrozowska Aldona: Ich czas [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 1/2, s. 5-17
  * Artykuł przeglądowy dot. twórczości 13 młodych poetów Wybrzeża, niedawno debiutujących tomikami poetyckimi. Autorka syntetycznie przedstawia "diagnozę egzystencji" poszczególnych poetów, poświęcając każdemu twórcy kilkanascie zdań. O tomiku W.Z. - na s. 14-15.


 1. Płonące biblioteki
  Sienkiewicz Barbara: Czego boi się Zawistowski? [recenzja] // Nurt. - 1980, nr 4, s. 40, 43

 1. Płonące biblioteki
  Zawada Andrzej: Dobra zapowiedź [recenzja] // Twórczość. - 1980, nr 10, s. 120-123

 1. Stąd do Ameryki
  Czermińska Małgorzata: Fifty-fifty [recenzja] // Autograf. - 1988, nr 1, s. 66-68
  * Dot. tekstu i inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.
  * Odp.: Zawistowski Władysław: Odpowiedź Małgorzacie Czermińskiej [nota] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 75


 1. Stąd do Ameryki
  Greń Zygmunt: Do Damaszku [recenzja]. - Cykl: Teatr zamknięty // Życie Literackie. - 1988, nr 48, s. 7
  * Dot. Augusta Strindberga i W.Z.


 1. Stąd do Ameryki
  Kietrys Alina: Stąd... Dokąd? // Głos Wybrzeża. – 1988, nr 203, dod. Delta, nr 63, s. 3–4
  * Podpisane: (ak).


 1. Stąd do Ameryki
  Kijowski Andrzej Tadeusz: Nie opuszczając domu [recenzja] // Autograf.– 1989, nr 1, s. 74–76
  * Dot. także inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki
  Kubikowski Tomasz: Pekosiewicz i złote rybki // Odra. – 1989, nr 10, s. 90–92
  * Fragm. dot. „Stąd do Ameryki” W.Z.


 1. Stąd do Ameryki
  Majcherek Janusz: Krytyk z lustrem: tu jest Polska // Teatr. – 1988, nr 9, s. 19–20
  * Dot. także inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki
  Majcherek Janusz: Z „Wybrzeża” [recenzja] // Przegląd Powszechny. – 1988, nr 11, s. 310–312
  Dot. także inscenizacji.


 1. Stąd do Ameryki
  Multanowski Andrzej: Po sezonie // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 40, s. 13
  * W art. omawiającym sezon teatralny fragment dot. "Stąd do Ameryki".


 1. Stąd do Ameryki
  Sieradzka Zofia: Frontem do współczesności [recenzja] // Argumenty. – 1988, nr 37, s. 9
  * Dot. także inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki
  Sieradzki Jacek: Ostatni gasi światło? : reżyser przedawkował żółć. - Rubryka: Teatr // Polityka. -1988, nr 41, s.
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.
  * M.in. inf., że reżyser wycofał nazwisko z afisza.


 1. Stąd do Ameryki
  Skotnicki Jan: Odloty // Ład. - 1988, nr 25, s. 11

 1. Stąd do Ameryki
  Zwinogrodzka Wanda: Sztuka z wytrychem [szkic] // Dialog. – 1989, nr 3, s. 144–150

 1. Stąd do Ameryki
  Kopka Krzysztof: Pinokio z nosem na kwintę : XXVIII Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych // Teatr. - 1989, nr 8, s. 9-13
  * W tekście omawiającym prezentacje Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu fragment (s. 13) dot. "Stąd do Ameryki".


 1. Stąd do Ameryki
  Malcolm David: Leaving a Sinking Ship : Wladyslaw Zawistowski's From Here to America // Soviet and East European Performance. - 1990, nr z dn. 10.03, s. 22-25

 1. Stąd do Ameryki
  Zalewska Kalina: Zawistowski: trzy teatry [szkic] // Dialog. - 2000, nr 6, s. 165-174
  * Omówienie trzech dramatów W.Z. i ich inscenizacji, m.in. "Stąd do Ameryki".


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Grabowski Mikołaj: Jak grać współczesność... / rozm. Alina Kietrys // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 141, s. 5
  * M.in. dot. sztuki W.Z. "Stąd do Ameryki", reżyserowanej przez M.G. w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Gutarowski Jerzy: „Stąd do Ameryki”. – Felieton przedpremierowy // Głos Wybrzeża. – 1988, nr 192, s. 3

 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Kucharski Krzysztof: [Recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1988, nr 223, s. 2
  * Dot. występu Teatru Wybrzeże na Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Misiorny Michał: Jeszcze raz "gorący temat" [recenzja] // Trybuna Ludu. - 1988, nr 207
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Moskalówna Ewa: Portret pokolenia [recenzja]. - Rubryka: Nasza recenzja // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 143, s. 3
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, przedstawienie przedpremierowe 19.06.1988, reż. Mikołaj Grabowski.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Multanowski Andrzej: Na marginesie [recenzja] // Teatr. – 1988, nr 9, s. 20
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Multanowski Andrzej: Trylogii gdańskiej część pierwsza [recenzja] // Autograf. - 1988, nr 1, s. 68-71
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, reż. Mikołaj Grabowski


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Socha Ryszarda: Serce szuka ładu : nowości teatralne // Wybrzeże. – 1989, nr 2, s. 34–35
  * M.in. o inscenizacji "Stąd do Ameryki" w Teatrze Wybrzeże.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Wójcik Lidia: Ameryka jest blisko [recenzja] // Odrodzenie. - 1988, nr 42, s. 9
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże, prem. 19.08.1988.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Studziński Jacek: „Stąd do Ameryki” // Impuls*. – Nr 20 (1989), z III, s. 14–16
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Wybrzeże
  * Pismo Impuls ukazywało się poza zasięgirem cenzury.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Zawistowski Władysław. Dramaturg w pułapce czasu // W: Pół wieku Teatru Wybrzeże : przedstawienia : (1946-1996) / pod red. Jana Ciechowicza. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - S. 337-350
  * Autor opisuje historię inscenizacji swojego dramatu "Stąd do Ameryki" w reż. Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Wybrzeże. Przytacza także fragmenty recenzji sztuki i swoje komentarze do opinii krytyków, m.in. J. Sieradzkiego, A. Multanowskiego, K. Kucharskiego, M. Czermińskiej, S. Chwina.


 1. Stąd do Ameryki - inscenizacje - Gdańsk
  Teatr Wybrzeże // W: Almanach sceny polskiej 1987/88 / pod red. Anny Chojnackiej. – Warszawa : Instytut Sztuki – PAN, 1994. – S. 43

 1. Sztandar z ortalionu
  Śliwiński Piotr: Rewizje sentymentalne [recenzja] // Nowe Książki. - 2004, s. 40

 1. Sztandar z ortalionu
  Waśkiewicz Andrzej K.: "Smutny jak rewolucja, która zwyciężyła" : "tylko wiersze" Władysława Zawistowskiego [szkic]. - Fot. // Rocznik Sopocki. - 2006, s. 60-73

 1. Ty ja i on: kaganek w ciemniejącej ciszy
  Cegłowski Włodzimierz. Święty trójkąt pod pustym niebem [szkic] // Radar. - 1984, nr 38, s. 14-16
  Także w: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 284-307


 1. Wieloryb
  Zaborski Sylwin: Plotka o "Wielorybie" [felieton] // Punkt. - Nr 9 (1980), s. 227-228
  * Dot. wydarzeń towarzyskich związanych z prapremierą sztuki W.Z.


 1. Wieloryb
  Dyktyńska Hanna: Skandale, sukcesy i rzeczywistość : prapremiery polskich sztuk wspołczesnych w Teatrze Kameralnym w Sopocie [szkic] // Rocznik Sopocki. - 1995, s. 96-128
  * Fragment dot. "Wieloryba" pt. "Wieloryb - filozoficzna zabawa" na s. 116-117.


 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Hebanowski Stanisław: Mit zdemistyfikowany [felieton]. - Rubryka: Przed premierą //Głos Wybrzeża. - 1979, nr 229, s. 5
  * Felieton przedpremierowy.


 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Paprocka Aleksandra: [Recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1979, nr 236, s. 3

 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Pysiak Krzysztof: [recenzja] // Zwierciadło. - 1979, nr 46, s. 20

 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Rafałowski Tadeusz: Jonasz - czyli w poszukiwaniu straconego ja [recenzja]. - Rubryka: Nasza recenzja // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 241, s. 5

 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Sierecki Sławomir: [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1979, nr 233, s. 3

 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Wójcicki Krzysztof: We wnętrzu potwora [recenzja] // Czas. - 1979, nr 46, s. 29

 1. Wieloryb - inscenizacje - Gdańsk
  Żurowski Andrzej: Wieloryb faszerowany [recenzja]. - Il. // Teatr. - 1979, nr 25, s. 27

 1. Witajcie w roku 2002
  Brand Monika: Wojna to pieniądze [nota]. - Rubryka: Co się wydaje // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 171, dod. , nr 171, s. 6
  * Nota dot. tekstu sztuki W.Z. opublikowanej w Dialogu.


 1. Wysocki
  Bardijewska Sława: "Wysocki" Władysława Zawistowskiego [recenzja] // Teatr. - 1984, nr 3, s. 22-23
  * Dot. tekstu dramatu.


 1. Wysocki
  Kazimierczyk Barbara: Szary jubileusz : po XXIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu // Odrodzenie. - 1984, nr 50, s. 8
  * M.in. o "Wysockim".


 1. Wysocki
  Majchrowski Zbigniew: Czar jednej nocy czyli o potrzebie dramatu historycznego [szkic] // Dialog. - 1984, nr 10, s. 94-101

 1. Wysocki
  Majchrowski Zbigniew: Sen jednej nocy i wieczna bezsenność [szkic] // Program Teatru Współczesnego w Szczecinie. - 1984/1985, nr 7, s. 3-5

 1. Wysocki
  Błażewicz Olgierd: [Recenzja] // Głos Wielkopolski. - 1985, nr 70, s. 5
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Poznaniu, reż. Izabella Cywińska.


 1. Wysocki
  Zalewska Kalina: Zawistowski: trzy teatry [szkic] // Dialog. - 2000, nr 6, s. 165-174
  * Sceniczne losy trzech dramatów W.Z., m.in. "Wysockiego".


 1. Wysocki
  Goźliński Paweł: Bohater ma prawo się upić [artykuł] // Gazeta Wyborcza. - 2001, dod. Magazyn, nr 48, z dn. 29.11., s. 12

 1. Wysocki
  Wrońska Joanna: Pamięć historii w kreowaniu postaw patriotycznych : ("Wysocki" Władysława Zawistowskiego) [rozprawa] // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 13 (2013), s. 58-70

 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Bober Jerzy: [recenzja] // Gazeta Krakowska. - 1985, nr 34, s. 5

 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Buska Katarzyna: [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1985, nr 101, s. 4
  * Dot. inscenizacji w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w reż. T. Nyczka.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Głogowski Krzysztof: Między listopadem a styczniem [recenzja] // Kierunki. - 1985, nr 15, s. 14
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Starym im. J. Słowackiego w Krakowie, reż. Tadeusz Nyczek, prem. styczeń 1985.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Kania Kazimierz: Między listopadem a styczniem [recenzja] // Kierunki. - 1985, nr 11, s. 14
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Starym im. J. Słowackiego w Krakowie, reż. Tadeusz Nyczek, prem. styczeń 1985.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Kazimierczyk Barbara: I co z tego wynikło... : Krakowiacy w Warszawie [recenzja] // Odrodzenie. - 1985, nr 19, s. 11
  * Omówienie 4 spektakli Teatru Starego im. J. Słowackiego w Krakowie zaprezentowanych podczas gościnnych występów w Warszawie, m.in. "Wysockiego", w reż. T. Nyczka.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Krzemień Teresa: Rola. - Rubryka: Dygresje // Odrodzenie. - 1985, nr 30, s. 11
  * Dot. głównie Jerzego Golińskiego w roli Piotra Wysockiego w krakowskiej inscenizacji dramatu W.Z. "Wysocki". Również uwagi o samym dramacie.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Krzywicka Dorota: [recenzja] // Echo Krakowa. - 1985, nr 40, s. 3
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Starym w Krakowie, reż. T. Nyczek, prem. styczeń 1985 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Natanson Wojciech: [recenzja] // Życie Warszawy. - 1985, nr 74, s. 7
  * Dot. gościnnych występów w Warszawie Teatru Starego im. J. Słowackiego z Krakowa, m.in. o "Wysockim", w reż. T. Nyczka.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Sieradzki Jacek: Ani tryumf, ani zgon [recenzja]. - Rubryka: Na widnokręgu // Twórczość. - 1985, nr 7/8, s. 241-243
  * Dot. także tekstu dramatu.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Szal Bożena: [recenzja] // Ziemia Kaliska. - 1985, nr 19, s. 6
  * W art. dot. 25. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Polem.: Nowaczyk Henryk // Ziemia Kaliska. - 1985, nr 24, s. 7


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Winnicka Bożena: Trochę inny Wysocki [recenzja] // Życie Literackie. - 1985, nr 6, s. 6
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Starym w Krakowie w reż. T. Nyczka, prem. styczeń 1985 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - Kraków
  Dziedzic Stanisław: [recenzja] // Integracje. - Nr 23 (1987), s. 96
  Dot. inscenizacji w Teatrze Starym w Krakowie, reż. Tadeusz Nyczek.


 1. Wysocki - inscenizacje - Poznań
  Brzezińska Romana: [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1985, nr 101, s. 4
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Poznaniu, reż. Izabella Cywińska.


 1. Wysocki - inscenizacje - Poznań
  Drajewski Stefan: Styczniowy dramat Wysockiego [recenzja] // Kierunki. - 1985, nr 17, s. 14
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Poznaniu, w reż. Izabelli Cywińskiej, prem. marzec 1985.


 1. Wysocki - inscenizacje - Poznań
  Kusztelski Błażej: [art. przedpremierowy] // Gazeta Poznańska. - 1985, nr 63, s. 9
  * Podpisane: B.K.
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Poznaniu, reż. Izabella Cywińska ;


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Kotlica Jacek: [Felieton przedpremierowy] // Głos Szczeciński. - 1984, nr 220, s. 3

 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Krzemień Teresa: [recenzja] // Tu i teraz. - 1984, nr 49, s.12-14
  * M.in. o "Wysockim" W.Z. w reż. Ryszarda Majora.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Kucharski Krzysztof: [Recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1984, nr 281, s. 5
  * Dot. wystawienia przez Teatr Współczesny ze Szczecina, reż. Ryszard Major, podczas XXIV Festiwalu Pol. Sztuki Wspołczesnej we Wrocławiu.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Liskowacki Artur Daniel: [Recenzja] // Morze i Ziemia. - 1984, nr 41, s. 9
  * Dot. sztuki: W.Z. "Wysocki", reż. Ryszard Major, Szczecin, Teatr Współczesny.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Multanowski Andrzej: Sprawa Piotra Wysockiego [recenzja] // Teatr. - 1984, nr 12, s. 10-11
  * Rec. inscenizacji w reż. Ryszarda Majora w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Sośnicki Zdzisław: [Recenzja] // Głos Szczeciński. - 1984, nr 240, s. 3
  * Podpisane: Wrzos Z.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Wilkoński Zbigniew: [Recenzja] // Tak i nie. - 1984, nr 46, s. 13
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, reż. Ryszard Major.


 1. Wysocki - inscenizacje - Szczecin
  Nyczek Tadeusz: Pułkownik Wysocki odmawia [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1985, nr 1, s. 154-156
  * Dot. tekstu dramatu oraz inscenizacji w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, reż. Ryszard Major.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Baranowska Agnieszka: Wysocki [recenzja] // Kultura. - 1986, nr 49, s. 13
  * Dot. spektaklu OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej, emisja TVP I 24.11.1986 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Błażewicz Olgierd: [recenzja] // Głos Wielkopolski. - 1986, nr 276, s. 3
  * Podpisane: O.B.
  * Dot. spektaklu zrealizowanego przez OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Domagalik Krzysztof: "Wysocki" czyli o potrzebie autorytetów : w Teatrze TV[recenzja] // Antena. - 1986, nr 48, s. 3
  * Art. przed emisją. Dot. przedstawienia w reż. I. Cywińskiej.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  EA: Telewizja : poza sceną historii [recenzja] // Trybuna Ludu. - 1986, nr 282 (wyd. 1), s. 4
  * Dot. spektaklu zrealizowanego przez OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej, nadanego w Teatrze TV 24.11.1986 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Szymańska Janina: [nota] // Ekran. - 1986, nr 47, s. 20
  * Podpisane: (jas).
  * Dot. spektaklu zrealizowanego przez OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Tkaczuk Wacław: [recenzja] // Antena. - 1986, nr 50, s. 13
  * Dot. spektaklu zrealizowanego przez OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej, nadanego w Teatrze TV 24.11.1986 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Wyrozembska Maria: Wysocki [recenzja]. - Rubryka: Recenzje // Ekran. - 1986, nr 49, s. 14-15
  * Dot. spektaklu zrealizowanego przez OTV Poznań w reż. Izabelli Cywińskiej, nadanego w Teatrze TV 24.11.1986 r.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Zawistowski Władysław: Oświadczenie autora [nota] // Teatr. - 1987, nr 1, s. 31
  * Dat.: Gdańsk, 25 XI 1987.
  * Protest autora w zw. z usunięciem części sztuki "Wysocki" (sceny finałowej) bez jego zgody w spektaklu TVP nadanym w ramach Teatru Telewizji 24.11.1986 r., w reż. Izabelli Cywińskiej.


 1. Wysocki - inscenizacje - TVP
  Zawistowski Władysław: Oświadczenie autora [nota] // Teatr. - 1987, nr 1, s. 31
  * Dat.: Gdańsk, 25 XI 1987.
  * Protest autora w zw. z usunięciem części sztuki "Wysocki" (sceny finałowej) bez jego zgody w spektaklu TVP nadanym w ramach Teatru Telewizji 24.11.1986 r., w reż. Izabelli Cywińskiej.


 1. Wysocki - inscenizacje - Łódź
  Pawlak Henryk: [recenzja] // Głos Robotniczy. - 1986, nr 235, s. 5
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Łodzi, reż. Barbara Katarzyna Radecka.


 1. Wysocki - inscenizacje - Łódź
  Poulain Maria Magdalena: [recenzja] // Express Ilustrowany. - 1986, nr 195, s. 4
  * Dot. inscenizacji w Teatrze Nowym w Łodzi, reż. B.K. Radecka.


 1. Żyj, Danielu
  Wyszomirski Bartłomiej: Nikogo nie chcę pouczać / rozm. Andrzej Piątek // Nowuny. Gazeta Codzienna. - 2006, nr 47
  * Rozmowa z reżyserem inscenizacji w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie prem. 12.03, 2006.


 1. Żyj, Danielu - inscenizacje - Rzeszów
  Piątek Andrzej: Wyrzygać to wszystko [recenzja] // Nowiny. Gazeta Codzienna. - 2006, nr
  * Dot. inscenizacji w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. Bartłomiej Wyszomirski, prem. 12.03, 2006.


 1. Żyj, Danielu - inscenizacje - Rzeszów
  Sabat Anna: Krzyk przeciw zakłamaniu [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2006, dod. Rzeszów, nr 51
  * Dot. inscenizacji w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. Bartłomiej Wyszomirski, prem. 12.03, 2006.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Sochoń Jan: Poeta Zawistowski [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 6, s. 75
  * Także w: Sochoń Jan. Wiersze / wybór Wiesław Kazanecki ; wstęp Janusz Taranienko. - Białystok : Klub ZLP, Miejski DK, 1979

 1. Joachimiak Zbigniew: Jean Jarr (Adzikowi Zawistowskiemu i jego Kobiecie Jazzującej) [wiersz] // Student. - 1980, nr 8, s. 9

 1. Komendant Tadeusz: Limeryki na cześć Migotań, Przejaśnień [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 22 * Jeden z trzech żartobliwych wierszyków dot. W.Z.

 1. Taranienko Janusz; Lustro; fotoplastykon : [wiersz] // Migotania. - 2015, nr 3, s. 11
  Zawiera: Motto: "kiedyś będę tylko mężczyzną ze starej fotografii" [W. Zawistowski, "Wiem"]
  * Dat.: wrzesień 2013.
  * Wiersz nie jest wprawdzie dedykowany W.Z., ale motto wiersza stanowi fragment utworu W.Z.


Informacje inneO twórczości Władysława Zawistowskiego

● "Wiersz »I niech to będzie wiersz ostatni...« należy piękniejszych erotyków, jakie można znaleźć we wspołczesnej poezji".
[Janusz Taranienko: Czyli on // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 106]

Ptak w sieci dalekopisu
● "Arkusz poetycki Zawistowskiego (...) poety należącego do czołówki intelektualnej młodej generacji literackiej, jest w serii Borosa wydarzeniem dużej miary, a być może dotychczas największym".
[(Tadeusz Skutnik) T.S.: Z oficyny Borosa // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 256, s. 6]

● "Ptak w sieci dalekopisu jest jedną z najciekawszych propozycji poetyckich ostatnich lat".
[Roman Chojnacki: Z punktu widzenia ptaka // Nurt. - 1980, nr 9, s. 41-42]

● "(...) wiersze Zawistowskiego znajdują społeczny rezonans, a on sam jest jednym z najlepszych poetów "wstępującego pokolenia".
[Janusz Taranienko: Poezja, czyli życie // Poezja. - 1980, nr 6, s. 110]

● "Teraz w całości poemat ten czyta się inaczej i śmiało można potraktować go jako poetyckie wydarzenie. Niezwykle dynamiczny przypomina poematy futurystyczne, a z poezji powojennej linię (tu właśnie widać, że jest taka linia) idącą przez Grochowiaka, Wojaczka, Krynickiego. Trzeba go czytać w całości, tak by rysunek wiersza, dynamizm tego rytmu, jego zmienność, jego gorączka, stały się (a i są w tym poemacie) najważniejsze. Tak by zginęły w tym tempie, w tej ucieczce i pogoni, jakby broniące się przed nią, wyestetyzowane czasem, nieraz niemal pseudoklasyczne obrazy.
Tak by tam, gdzie słowa się rozpadają, gdzie rozsypują się, czy to na skandowane sylaby, czy na litery (nie dające się wymówić spółgłoski), rozpad ten przyjąć w jego naturalności.
[Jacek Łukasiewicz: "Fragmenty tego poematu..." // Odra. - 1981, nr 7/8s. 89]


Wieloryb
● "Problemem wyjściowym i zasadniczym jest sprawa w o l n o ś c i. Wolność ludzkiej woli jest z natury rzeczy ograniczona przez różne okoliczności. Człowiek może chcieć i pragnąć tylko tego, co sobie może wyobrazić lub pomyśleć. Egzystencjaliści przyjęli, że wolność działania przejawia się w wolności wyboru. Przywykliśmy do takiego rozumowania.Autor "Wieloryba" jakby cofnął się krok wstecz: "Nie chcę być tylko matematykiem, tylko szachistą lub tylko ateistą. Dopóki nie dokonuję wyboru - jestem wszystkim". Ale człowiek wybierać musi, mimo że nie znajduje w świecie nic, co usprawiedliwiałoby jego decyzje. Toteż wolność, czy raczej "skazanie na wolność", staje się przekleństwem człowieka, a świat wydaje się absurdalny. (...) Przestrzeń jest drugim obok wolności głównym problemem tej sztuki. Związek formy przestrzeni z teorią rzeczywistości przyjętą przez dramaturga jest bardzo ścisły. Relacja dwóch odrębnych przestrzeni - wewnętrznej i zewnętrznej, wyraźnie nacechowanych: szcrum i profanum - ma charakter antagonistyczny. Świat zewnętrzny wywiera na jedniostkę przerażający wpływ, odmawiając jej prawa do własnej przestrzeni. Następstwem tego stanu rzeczy jest izolacja, chęć odseparowania się od świata na rzecz świadomie strzeżonej prywatności. Do takiego przekonania dojdą w końcu prawie wszystkie postacie dramatu (...).
[Krzysztof Wójcicki: We wnętrzu potwora // Czas. - 1979, nr 46, s. 29]

● "Prawdopodobnie nie będę odosobniony w opinii, że jest to najlepsza sztuka teatralna, jaką ostatnio w Polsce napisano. (...) Jest to pierwsza chyba powojenna sztuka polska, która o polskim losie i polskiej mitologii wyzwoleńczej mówi z taką ostrością i taką bezwzględnością".
[Tadeusz Nyczek: Pułkownik Wysocki odmawia // Przegląd Powszechny. - 1985, nr 1, s. 154-155]

● "Był i jest Zawistowski z pewnością jednym z najciekawszych młodych (właściwie już średniostarszych) poetów Gdańska (obok Pawlaka). I nie tylko Gdańska".
[Andrzej Kaliszewski: Jesień rewolucji // Pismo Literacko-Artystyczne. - 1988, nr 3, s. 121-124]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza