strona główna
Pisarz:
Andrzej Dorniak

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Andrzej DorniakIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Podziemne przejścia [wiersze] / [posłowie:] Marek Bieńkowski. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP pod patronatem GTPS, 1977. - 41 s. nlb.
      Zawartość: Ponaglany częstymi uderzeniami serca... ; Marzec przeciągał się... ; Melancholijny poemat opuszczonego ; Lato skończyło się... ; Gdzie jest ten pozytywny... ; Nocą rzymskie legiony... ; Quius regio? Quius religio? ; W tym zgiełku trudno... ; Ten krzyk nie był miłością... ; Coraz mniej przyczyn... : Piosenka starej dozorczyni ; Choćbyś nawet nigdy... ; Zmęczeni rozmową... ; Siedzieliśmy w zadymionym pokoju... ; Przecież jesteśmy doskonali... ; Czy lubisz rock'n roll?... ; I życie w które wkraczasz... ; Może właśnie wtedy... ; Śnieg wirował... ; Może właśnie wtedy w zgiełku... - Bieńkowski Marek: [Posłowie].
  * Arkusz poetycki wydany na prawach rękopisu.

 1. Mgła [wiersze] / oprac. graf. Krzysztof Fafiński. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 59 s. ; 16,0 x 17,0 cm
  ISBN 83-215-9162-0
      Zawartość: Podziemne przejścia: I. Może właśnie wtedy... ; II. Quius regio? Quius religio? ; III. Nocą rzymskie legiony... ; IV. Ten krzyk nie był miłością... ; V. W tym zgiełku trudno... ; VI. Marzec przeciągał się jak kot... ; VII. Lato skończyo się... ; VIII. Siedzieliśmy w zadymionym pokoju... ; IX. Przecież jesteśmy doskonali... ; X. Gdzie jest ten pozytywny... ; XI. Ponaglany częstymi uderzeniami serca... ; XII. A w pokojach... ; XIII. Może właśnie wtedy... - Szepty: I. Trawa bracie rośnie... ; II. Woda jest dobra... ; III. Słońce jeszcze... ; IV. Ogień bracie... ; V. Piasek tylko piasek... ; VI. Mrok się bracie wkrada... ; VII. Wiatr galernik burzy... ; VIII. Źródło u twoich ust staje... ; IX. Wszystko przemija bracie... - Mgła: I. Głos zmarłych... ; II. Drozd wsłuchany w swój głos... ; III. Czas zamknięty w zielonej muszli... IV. Psalm ; V. Wrak barki.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1978 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1979
 1. Bramy piekła  [referat] // W: [Pierwszy] I Ogólnopolski Meetng poetycki "Pomówmy o wartościach" : Chorzów, 13-14.03.1980 / red. Zygmunt Korus. - Katowice : [b.w.], 1980
  * Dot. kryteriów wartości w lit. i wartościach preferowanych w l. 70. [wg PBL 1980, poz. 1165]

 1. Dwie wizyty // W: Grass : punkty widzenia / red. i wybór Maria Janion, Wacław Maksymowicz, Stanisław Rosiek. - Warszawa : Centralny Klub Studentów UW Hybrydy, 1984. - S. 86
 1. Zmierzch ; O duszę Pascala  [wiersze] // W: W tej jedynej chwili : wiersze poetów Wybrzeża. - Gdańsk : [b.w.], 1985. - S. 12-13
  * Publikacja wydana z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanego w Gdańsku w październiku 1985 r.

 1. Szepty (fragmenty) (I-III, V, VIII)  [poemat] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy 20-lecie SPP Oddział Gdański / wstęp, wybór i redakcja Krzysztof Kuczkowski. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 141-143 ; 141 [nota o autorze]
  ISBN 978-83-62129-05-8
Publikacje w czasopismach 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kornhauser Julian. W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973 // Tygodnik Morski. - 1973, nr 48, s. 18
  Kornhauser Julian - twórczość - opracowania - W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów ;

 1. Panegiryk na cześć :  [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 8, s. 94
 1. Cichy, cichy śpiew... :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 34, s. 23
 1. Egzystencja i poezja :  [szkic] // Punkt. - Nr 7 (1979), s. 116-120
 1. Oblicza odpowiedzialności :  [esej] // Punkt. - Nr 8 (1979), październik - grudzień, s. 167-172
  * Szkic filozoficzny nt. odpowiedzialności.

 1. Fragment poematu "Mandala" :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 105, s. 5
  * W kolumnie "Gdańska poezja młodych".

 1. Ogień Descartes'a :  [esej] // Punkt. - Nr 14 (1981), s. 11-16
  Descartes Rene - szkice ;

 1. Grass Günter: [Wywiad] :  [wywiad] / tł. Eugenia Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 1981, nr 33, s. 14
 1. Wszystko przemija wszystko... ; Źródło u twoich ust :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1997, nr 3/4, s. 118
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Boros Grzegorz.  Pobyt tymczasowy [arkusz poetycki] / [posłowie:] Grzegorz Boros znany nam już... / Andrzej Dorniak. - Gdańsk : RU SZSP przy PWSSP w Gdańsku, 1977. - 4 ark. w kopercie
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. A.D.


 1. [Wywiad] [wywiad] / rozm. Teresa Zwierzchowska // Wieczór Wybrzeża. - 1980, nr 48, s. 3-4

 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 110
  * List pisarzy Wybrzeża do Przew. Rady Państwa H. Jabłońskiego z protestem przeciw przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego; dat. Gdańsk, 2.09.1985. Podpisał m.in. A.D.
  * Pismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Dorniak Andrzej [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 53
  ISBN 83-86527-90-0

Opracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. (ak): Konkurs poetycki [nota] // Litery. - 1974, nr 11, s. 38
  * Inf. o wyróżnieniu m.in. dla A.D. w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Oddział Gdański ZLP.
  * Wyniki konkursu także w prasie z 1974: Dziennik Bałtycki, nr 227, s. 2; Głos Wybrzeża, nr 227, s. 2; Tygodnik Morski, nr 40, s. 18.


 1. (żuk): Rewia studenckiej kultury : XX Spotkania Jesienne [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 265, s. 5
  * W nocie informującej o wydarzeniach związanych ze "Spotkaniami Jesiennymi" inf. o inauguracji arkusza Ppoetyckiego A.D. i P. Kowalskiego (grafika) na Dworcu Głównym w Gdańsku.


 1. A..J.: W "Żaku" i gdzie indziej... [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 263, s. 3
  * W nocie informującej o wydarzeniach związanych ze "Spotkaniami Jesiennymi" w "Żaku" inf. o inauguracji arkusza poetyckiego A.D. (poezja) i Piotra Kowalskiekiego (grafika).


Opracowania poszczególnych utworów 1. Mgła
  Zieliński Marek: [recenzja] // Nowe Książki. - 1981, nr 21, s. 37

 1. Mgła
  Mrozowska Aldona: [recenzja] Integracje. - Nr 16 (1983), s. 108
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza