strona główna
Pisarz:
Jerzy Henryk Kamrowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Jerzy Henryk Kamrowski

1953-1993
PoetaBibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Przybliżenie [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Janiszewski ; red. Grzegorz Boros. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS, 1975. - k. 12 nlb. - ([Seria Borosa])
  * Wydano na prawach rękopisu.
  * Suplement w postaci plakatu.
  * Nakład: 200 egz.

 1. Ktoś bez lub o wielu twarzach [wiersze] / oprac. graf. Bogusław Wawrzonek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 86 s.
  ISBN 83-215-9145-0
      Zawartość: {Nota o autorze]. - Bezpieczna odległość ; Apollinaire ; Zwilczony ; Patrzy świat ; Kto z was kto z nas jest winien ; Pytam ; Niech mnie przekona ; Kiedy przychodzi... ; Spomiedzy rzeczy zapytałem ; Historia świata człowieka... ; Obcy ; Nie opuszczając rąk ; Pielgrzym zwątpienia (Żonie nadrealnie) ; Sen i drzwi ; Dla Wojtusia (I-II) ; Z listu do B. ; Stąd cię widzę ; Wtedy można było we dwóch ; Mój przyjaciel... ; Kwiaty ; Zbieg ; Ars poetica ; Już wiem... (Dla B. Bućko) ; To było tak daleko... ; Szedłem ulicą jak zwykle ; Stare miasta ; Wiersz pokorny ; Akrobacje ; Przedstawienie ; Tik - tak ; Motyw świąteczny ; Jabłko ; Spokój ; Bezsenność ; W głębi ; Źródło cienia ; Wtajemniczenie (III) ; Białe schody w powietrze... ; Który się za mną wstawiłeś ; Najbardziej czuły... ; Naiwność ; Raport ; Musi być wieczór kiedy ; Chwila prozy - dla M. ; Siedzimy tu trzeźwi i pijani... (Dla Ola Jurewicza) ; Ubrana tylko w spojrzenia ; Ego ; Albo ; Nie obchodzi (Dużym chorym Oczom) ; Poemat napisany przypadkiem ; W przelocie.
  Apollinaire Guillaume - beletrystyka ; Jurewicz Aleksander - utwory dedykowane ; Bućko B. - utwory dedukowane ;

 1. Droga skrzypcowa [wiersze]. - Gdańsk : ABKiS Alma-Art, 1988. - 47 s.
  [Wyd. 2 zm.] Warszawa AViA, 1988. - 62 s. [zob.]
      Zawartość: [Nota o aut.]. - Dom ; Gdańsk ; Stacja VI (Dla Mieczysława Czychowskiego) ; Pieśń (Dla Krzysztofa Sikory) ; Nieudacznym ; Modlitwa z domu nieudacznych ; Sonet I ; Wtajemniczenie XIII ; Wtajemniczenie XX ; Wtajemniczenie XXI ; Sonet II ; Refleks Polski ; Pytanie ; Replika ; Litania warunkowa ; Moi współcześni (Dedykuję aparaturze do elektrowstrząsów, 1-3) ; Bielszy odcień szarości ; Sylvia Plath [fragm.] ; Jeśli doszukujesz się [wiersz wydrukowany 2 x]; Sylvia Plath [wiersz wydruk. po raz drugi, z brakami w tekście] ; Prowizorium ; Jest ; Wiersz okrutny ; Mój przyjaciel marzy o wolności (Pamięci Darka Wolskiego) ; Dzikie wino ; Lato ; Tak śpią dzieci... ; Krzak ; Chodzę za tobą diabeł wiersz ; List do pozostałych.
  * Na s. tyt.: Jerzy Hejnał Kamrowski.
  Gdańsk - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - utwory dedykowane ; Sikora Krzysztof - utwory dedykowane ; Plath Sylvia - beletrystyka ; Wolski Dariusz - utwory dedykowane ;

 1. Droga skrzypcowa [wiersze] / oprac. graf. Buni Tusk. - Warszawa : Wydaw. AViA, 1988. - 62 s. ; 21,5 x 16,0 cm
      Dedykacja: Dedykuję Ojcu
      Zawartość: s. 5: Trwa droga skrzypcowa ; s. 6: Sonet II ; s. 7: Pieśń (Dla Krzyśka Sikory) ; s. 8; Spojrzenie za siebie ; s. 9: Dom ; s. 10: On ; s. 12: Sylvia Plath a także kobiety (1-3) ; s. 15-16: Gdańsk. Stacja VI (dedykuję chuście Weroniki) (dla Mieczysława Czychowskiego). - S. 18-27: Wtajemniczenia: s. 19: Wtajemniczenie III ; s. 20: Wtajemniczenie VI ; s. 21: Wtajemniczenie IX ; s. 22: Wtajemniczenie X (Selimowi kiedy jeszcze był Micińskim) ; s. 23: Wtajemniczenie XI ; s. 24: Wtajemniczenie XIII ; s. 25: Wtajemniczenie XIV ; s. 26: Wtajemniczenie XX (dla Eli Dabkiewicz) ; s. 27: Wtajemniczenie XXI (Jackowi, Bogdanowi, Danusi) ; s. 28: Mój przyjaciel marzy o wolności (pamięci Darka Wolskiego) ; s. 29: Zaduszki ; s. 30: Prowizorium; s. 32: Urodziny ; s. 33: Chodzę za tobą diabeł wiersz ; s. 34: Tak śpią dzieci... ; s. 35: Ballada nieduża (dla Rafałka) ; s. 36: Jest ; s. 37: Wiersz okrutny (dla W.) ; s. 38: Dzikie wino (Buniemu) ; s. 39: Sonet I ; s. s. 40-41: Moi współcześni (dedykuję aparaturze do elektrowstrząsów) ; s. 42: Litania warunkowa ; s. 43: Refleks polski ; s. 44-45: Chwila prozy - dla M. ; s. 46-47: Co ci to mówi? ; s. 48: Pytanie ; s. 49: Krzak ; s. 50: Bielszy odcień szarości ; s. 52: Ktoś ; s. 53: Na dzień dzisiejszy ; s. 54: Nieudacznym ; s. 56: Modlitwa z domu nieudacznych ; s. 57: Kawałek smutku ; s. 58-59: List do pozostałych (E.S.).
  * Zob. tez wydanie poprzednie.
  * Dedykacja: Selimowi kiedy jeszcze był Micińskim dot. prawdopodobnie Selima Chazbijewicza, poety. Dedykacja: Buniemu dot. Buniego Tuska, rzeźbiarza i autora oprac. graf. tomiku. Dedykacja: E.S. dot. Edwarda Stachury, poety, autora "Listu do pozostałych".
  Sikora Krzysztof - utwory dedykowane ; Plath Sylvia - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - utwory dedykowane ; Gdańsk - beletrystyka ; Chazbijewicz Selim - utwory dedykowane ; Dabkiewicz Elzbieta - utwory dedykowane ; Wolski Dariusz - utwory dedykowane ; Tusk Buni - utwory dedykowane ; Stachura Edward - utwory dedykowane ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac., red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1976
 1. Mówiłem są dwa rzeczywiste światy ; Ars poetica ; Zwilczony ; Tik-tak ; Stare miasta  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór: Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; okładkę stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograf. Jerzy Janiszewski ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 104-113
  * Wiersz nr 1 - na s. 105, nr 2 - s. 106-107, nr 3 - s. 108-109, nr 4 - s. 110-111, nr 5 - s. 112-113.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Próba koncentracji. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Poetów Klubu Związków Twórczych Młodych Na Fortach , 1977
  * Arkusz Poetycki Przybliżenie 1.
  * Instytucje sprawcze: MPiK Gdańsk ; Koło Młodych przy ZLP.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Wariant jesienny : wydanie jednorazowe / red. Anna Czekanowicz [i in.]. - Gdańsk : KSW Żak ; SZSP, 1977
 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Studenckie grupy i kluby poetyckie : wiersze, manifesty, samookreślenia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1979
  * Wiersze poetów grupy "Wspólność", m.in. J.H.K.

 1. Nie opuskaja ruk ; Pokoj  [wiersze] / [tł.] S. Swjackow // W: Jantarnoje Pobierieżije : proza i stichi gdańskich pisatielej / wybór Evgenij W. Nevjakin ; wstęp Anatolij Czepurow. - Leningrad : Lenizdat, 1987. - S. 280-281
  * Wiersz nr 1 (tyt. oryg.: Nie opuszczając rąk) - na s. 280, nr 2 (oryg.: Spokój) - s. 281.
  Kamrowski Jerzy Henryk - twórczość - tłumaczenia - j. rosyjski ;

Publikacje w czasopismach 1. Nie chcę ominąć salonu z zagranicznymi puszkami... ; Nie chcę ominąć domu z czerwonymi oknami... :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. 127-128
 1. Stare miasta :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 303, s. 5
 1. Bezświetle ; Do nieobecnych ; Jabłko ; Ktoś bez lub o wielu twarzach ; Który się za mną wstawiłeś... ; Obcy ; Raport ; Upodlenie ; Wierszyk dla Wojtusia ; Wobec nieprzewidzianego wyboru... ; Zbieg ; Zmarnowane misterium ; Źródło cienia :  [wiersze] // Ziemia Gdańska. - 1975, nr 112, s. 135-146
  * Z notą biograficzną i fot.

 1. Nie obchodzi :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 4
  * Wiersz opublikowany w kolumnie "Młody Gdańsk 75 - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża", preezentującej utwory kilkunastu młodych pisarzy z Wybrzeża.

 1. Obcy :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 4
  * W kolumnie "Młodzi Poeci Gdańska".

 1. Ocean Wielki ; Stare miasta :  [wiersze]. - Z notą // Nowy Medyk. - 1975, nr 5, s. 15
 1. Stare miasta :  [wiersz] // Czas. - 1975, nr 15, s. 25
 1. Stare miasta :  [wiersz]. - Rubryka: Okienko z wierszem // Przekrój. - Nr 1577 (1975), s. 12
 1. Jabłko ; Źródło cienia :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 59, s. 5
 1. Jest bardzo ciemno... :  [wiersz] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, s. 7
 1. Zwilczony :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 116, s. 5
 1. [Wiersz] // Litteraria. - 1976
 1. Dla niej :  [wiersz] // Odgłosy. - 1977, nr 10, s. 4
 1. Pielgrzym zwątpienia (Żonie nadrealnie) ; Sen i drzwi :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 23-24
  * Wiersz nr 1 - na s. 23, nr 2 - s. 24.

 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 108, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "II Gdańskie Dni Poezji" zamieszczono wiersze M.B., A. Grzyba, W. Zawistowskiego, J. Kominka, Z. Joachimiaka, A. Czekanowicz, E. Kuppera, E. Mazur.

 1. Apollinaire ; Nie opuszczając rąk ; Obcy ; Zwilczony :  [wiersze] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, nr 3, s. 48-51
  * Z notą.
  Appolinaire Guillaume - beletrystyka ;

 1. Nie opuszczając rąk ; Historia świata człowieka... ; Albo :  [wiersze] // Student. - 1978, nr 1, s. 13
 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 114, s. 4
  * Wiersze młodych poetów Wybrzeża, m.in. J.H.K., pod wspólnym tyt. "O nowe oblicze młodej poezji"; wybór J.H. Kamrowski, W.J. Ziemnicki. Teksty opublikowane z okazji Dnia Poezji na seminarium "Młoda Polska lat siedemdziesiątych".

 1. Poemat napisany przypadkiem :  [poemat] // Punkt. - Nr 7 (1979), s. 100-103
 1. Refleks II :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 223, s. 5
 1. Sylvia Plath :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 105, s. 5
  Plath Sylvia - beletrystyka ;

 1. Duszna prowizoryczna miłość... ; Wtajemniczenie XX (E Dabkiewicz) :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 176, s. 4
  Dabkiewicz Ela - utwory dedykowane;

 1. Nieudacznym :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 232, s. 4
 1. Sonet :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 124, s. 5
 1. Wiersz okrutny :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 256, s. 4
 1. Czychowski Mieczysław: [Wywiad] :  [wywiad] / rozm. Jerzy Henryk Kamrowski, Piotr Kotlarz // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 259, s. 6
 1. Akwatyk I :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr, dod. Delta, nr 29, s. 1
 1. Dom :  [proza poetycka] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 91, s. 4
 1. List do pozostałych :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 15, s. 6
 1. Kwiaty :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1986, nr 266, s. 5
 1. Litania warunkowa :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 41, s. 1
 1. Reportaż :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 36, s. 2
 1. Nie opuszczając rąk :  [wiersz] // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 74, s. 4
 1. Gdańsk. Stacja VI (Dedykuję chuście Weroniki) (dla Mieczysława Czychowskiego) ; List do pozostałych (E.S.) ; Sonet I :  [wiersze] // Impuls (Gdańsk). - Nr 18/19 (1989), s. 16
  * "List do pozostałych", dedykowany E.S., prawdopodobnie Edwardowi Stachurze,
  * Pismo Impuls ukazywało sie poza cenzurą.
  Gdańsk - beletrystyka ; Czychowski Mieczysław - utwory dedykowane ; Stachura Edward - utwory dedykowane ;

Przekłady 1. Maeterlinck Maurice: Szukałem trzydzieści lat... [wiersz] / tł. Jerzy H. Kamrowski // Radar. - 1979, nr 1, s. 31

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. O nowe oblicze młodej poezji [wiersze] / wybór Jerzy H. Kamrowski, Waldemar J. Ziemnicki // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 114, s. 4
  * Teksty 7 autorów z Gdańska opublikowane w kolumnie "O nowe oblicze młodej poezji" z okazji Dnia Poezji na seminarium "Młoda Polska lat siedemdziesiątych".

WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. (ak): Konkurs poetycki [nota] // Litery. - 1974, nr 11, s. 38
  * Inf. o wyróżnieniu m.in. dla J.H.K. w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Oddział Gdański ZLP.
  * Wyniki konkursu także w prasie z 1974: Dziennik Bałtycki, nr 227, s. 2; Głos Wybrzeża, nr 227, s. 2; Tygodnik Morski, nr 40, s. 18.


 1. Kronika [nota] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 122
  * Obszerna nota o II Gdańskich Dniach Poezji, m.in. inf. o I nagrodzie dla J.H.K. w Konkursie Jednego Wiersza.


 1. [Nota] // Odra. - 1977, nr 4, s. 112
  * Inf. m.in. o wyróżnieniu J.H.K. podczas Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w ramach Oleśnickiego Maja Poetyckiego 1977.
  * Wyniki i omów. także w: Nadodrze, nr 16, s. 6, 9 ; Odra, nr 9, s. 103-104, Kultura Dolnośląska, nr 2/3, s. 20-21.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, 21 maj [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 245
  * Inf. o spotkaniu autorskim J.H.K. w kawiarni "Literackiej" w Gdańsku.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1976, czerwiec [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 250
  * Nota informująca, że w czerwcu 1976 odbyła się audycja radiowa [PR Gdańsk] J.H.K. pt. "Naiwnym piechurom".


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1976, kwiecień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 248
  * W nocie inf. o wyjeździe przedstawicieli środowiska gdańskiego Z. Joachimiaka i J.H.K. do Szczecina na zaproszenie szczecińskiego Koła Młodych.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, 7 maj // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdanskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 245
  * Inf. o prezentacji arkusza poetyckiego J.H.K. pt. "Przybliżenie" w gdańskiej PWSSP.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, grudzień // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdanskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 247
  * Inf. o ukonstytuowaniu się Grupy Poetów i Artystów "Wspólność"; w składzie grupy wymieniony m.in. J.H.K.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, kwiecień // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdanskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 245
  * W nocie m.in. inf., że J.H.K. został członkiem zarządu Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP.


 1. [Nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wyróżnieniu m.in. dla J.H. Kamrowskiego w Konkursie Poetyckim w ramach IX Dekady Pisarzy Wybrzeża dla aut. nie zrzeszonych w ZLP.

  * Wyniki także w: Pomerania nr 6, s. 48.


 1. [Nota] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 2, s. 124
  * Inf. o nagrodzie m.in.dla J.H.K. w Ogólnopolskim Turnieju Poetyckim "Lustra 78", ogłoszonym przez Klub Literacki "Srebrne hełmy" przy Oddz. Woj. Stow. PAX we Wrocławiu.
  * Wyniki także w: Kierunki. - 1979, nr 7, s. 11.


 1. Cierniak Anna: [Nota] // Dziennik Bałtycki. - 1982, nr 237, s. 4
  * Inf. o wyróżnieniu dla J.H.K. w XXIII konkursie Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.


 1. Sielicka Ewa: [Nota] // Głos Wybrzeża. - 1982, nr 242, s. 4
  * Inf. o wyróżnieniu dla J.H.K. w XXIII konkursie Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.
  * Inf. o wynikach także w: Faktynr 39, s. 15; Wybrzeże, nr 5, s. 43.


 1. [Nota] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 272, s. 4
  * Inf. o wyróżnieniu dla J.H.K. w XXIII konkursie Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.


 1. [Nota] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 243, s. 4
  * Inf. o wyróżnieniu dla J.H.K. w XXIII konkursie Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Droga skrzypcowa. Hejnał // Przegląd Wiadomości Agencyjnych. - 1989, nr 11, nr z 24.03., s. 6

 1. Droga skrzypcowa
  Mrozowska Aldona: "Każda chwila jest oksymoronem" [recenzja] // Autograf. - 1989, nr 3, s. 62-63

 1. Droga skrzypcowa
  Wasielewski Dariusz: Droga skrzypcowa Jerzego Henryka Kamrowskiego [recenzja] // Impuls. - Nr 18/19 (1989), nr z I/II, s. 13-15, 17

 1. Ktoś bez lub o wielu twarzach
  Borowa Anna: [recenzja] // Nowe Książki. - 1980, nr 24, s. 62-63

 1. Ktoś bez lub o wielu twarzach
  Mrozowska aldona: [Recenzja] [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 121, s. 6

 1. Ktoś bez lub o wielu twarzach
  Mrozowska Aldona: [Recenzja] // Integracje. - Nr 14 (1982), s. 90-91

 1. Ktoś bez lub o wielu twarzach
  Nagórska Ariana: [recenzja] // Poezja. - 1984, nr 3, s. 162-164
  * W tyt. rec. mylnie "Człowiek bez lub o wielu twarzach".


 1. Przybliżenie
  Joachimiak Zbigniew: Czułość też jest agresją [recenzja] // Nowy Medyk. - 1975, nr 17, s. 10

 1. Przybliżenie
  Topp Ludwika: Siedem wariacji na temat śmierci : (o gdańskich arkuszach poetyckich) [szkic] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 66-80
  * Fragment dot. arkusza J.H.K. pt. Ziemia niczyja na s. 69-70.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Esden-Tempski Stanisław. Umarła do ślubu (Jurkowi Kamrowskiemu - przyjacielowi w wierszu, poecie w przyjaźni) [wiersz] // W: Esden-Tempski Stanisław. Szmaciane lata [wiersze]. - Bydgoszcz : Pomorze, 1985. - S. 43-44

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza