strona główna
Pisarz:
Krzysztof Kamil Stolz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Krzysztof Kamil Stolz

Ur. 1951
PoetaBibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Szpitale [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975. - 76 s. ; 16,0 x 16,0 cm
  * Nakład; 800 egz.

 1. Requiem dla poety [wiersze] / oprac. graf. Wika Mikrut. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. - 83 s. ; 16 cm
  ISBN 83-215-9137-X
      Zawartość: Dom w którym... - Między wojnami: Potomkowie Nerona ; Liczby ; Paradoks ; Polegli żołnierze ; Weterani ; Niedziela ; Bohater ; Życiorys ; Che Guevara ; Myślę o was polegli... ; Między wojnami. - Pisane we śnie: Miałem sen... ; Przebudzenie ; Katharsis ; Ubój ; Stworzenie świata ; Antymateria ; Nocny tramwaj ; Wieczność ; Powrót ; Czas zaprzeszły ; Pisane we śnie. - Wnętrze: Pogorzel ; Co wiedzą o mnie moi bliscy ; Wypadek ; To tylko pies ; Wiwisekcja ; Biały poemat ; Wnętrze. - Requiem dla poety: Imaginacja ; Do Apollina ; Kasandra ; Stan wyjątkowy ; Lis ; Sanna (ballada) ; Zawiść ; Słowa ; Pragnę napisać... ; Bez złudzeń... Bezdomny między czterema ścianami... ; Daremny lęk... ; Requiem dla poety.

 1. Teraz jesteś [poematy] / oprac. graf. Kazimierz Mroczkowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 40 s. : il. ; 16 cm
  ISBN 83-215-8236-2
      Zawartość: Żle ; W mroku snu ; Próżnia: 1. To była długa noc... ; 2. Ta ulica jest niepłodną... ; 3. Ta ulica wiała w nozdrza...

 1. Szpitale, wiersze i poematy [wiersze] / graf. Ryszard Stryjec. - Olsztyn : Pojezierze, 1991. - 133 s. : 3 il. ; 20 cm
  ISBN 83-7002-309-6
 1. Ale powiedz tylko słowo... : duchowa droga powrotu do zdrowia [wiersze] / oprac. graf. Barbara Kuropiejska-Przybyszewska. - Warszawa : LSW, 2008. - 266 s. : il. ; 24 cm
  ISBN 978-83-205-4797-9
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wersze]  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac., red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny, 1976
 1. Ręka ; Kasandra ; Życiorys ; Betlejem ; Dom  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór: Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; okładkę stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograf. Jerzy Janiszewski ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 144-151
  * Wiersz nr 1 - na s. 145-146, nr 2 - s. 147, nr 3 - s. 148, nr 4 - s. 149, nr 5 - s. 150-151.
  * Nota biograficzna i bibliografia na s. 231-232.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Rekonesans : wybór tekstów z pokłosia konkursu literackiego Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego 1978 / red. Jerzy Jan Kolendo. - Elbląg : E[lbląskie] T[owarzystwo] K[ulturalne], 1979
 1. Woskriesienie ; Słowa ; Pawszije sołdaty  [wiersze] / [tł.] Leonid Cywjan // W: Jantarnoje Pobierieżije : proza i stichi gdańskich pisatielej / [wybór] Evgenij W. Nevjakin ; [wstęp] Anatolij Czepurow. - Leningrad : Lenizdat, 1987
  * Wiersz nr 1 (tyt. oryg.: Niedziela) - na s. 246, nr 2 (oryg.: Słowa) - s. 246, nr 3 (oryg.: Polegli żołnierze) - s. 247.
  Stolz Krzysztof Kamil - twórczość - tłumaczenia - j. rosyjski ;

Publikacje w czasopismach 1. Byłem poetą ; Ikar ; Nad ranem stygną białe kobiety... ; Między wojnami :  [wiersze] // Litery. - 1973, nr 2, s. 29
  * Z uwagą: Debiut.

 1. Szpital I :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1973, nr 56, s. 35
 1. Szpital II ; Szpital III :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1973, nr 35, s. 10
 1. Szpital XIII ; Szpital XV :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 226, s. 5
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Szymański Zbigniew. Erotyki kaszubskie [wiersze]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1973 // Litery. - 1973, nr 12, s. 36
  Szymański Zbigniew - twórczość - opracowania - Erotyki kaszubskie ;

 1. Byłem poetą ; Nad ranem stygną białe kobiety :  [wiersze] // Poezja. - 1974, nr 1, s. 43
 1. Matce :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1974, nr 3, s. 8
 1. Szpital I ; Szpital IV :  [wiersze] // Litery. - 1974, nr 4, dod. Delta, s. 8
 1. Szpital VII (Pani Ewie Ostrowskiej) ; Szpital VIII ; Szpital XV ; Szpital XVI :  [wiersze] // Tropy : próby literackie. - 1974, nr z II, s. 37-40
  * Wiersz nr - na s. 37, nr 2 - s. 38, nr 3 - s. 39, nr 4 - s. 40.

 1. Szpital XV ; Szpital XVI ; Szpital XXIII ; Szpital XXV :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 6/7, s. s. 123-125
  * Wiersz nr 1 - na s. 123, nr 2 - s. 123-124, nr 3 - s. 124, nr 4 - s. 124-125.

 1. Szpital XVI :  [wiersz] // Fakty. - 1974, nr 18, s. 7
 1. Szpital XXVI :  [wiersz] // Litteraria : próby literackie. - 1974, nr z X, s. 19
  * Wiersz otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim studentów UG "Kandelabr" 6.03.1974. Jury: Z. Herbert (przewodniczący), M. Czermińska, J. Kotlica, L. Kopeć.

 1. Słoneczna pustynia :  [wiersz] // Litery. - 1974, nr 10, s. 19
 1. Szpital XXXVIII (Ewie Polańskiej) :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 14
  * W kolumnie "Młodzi Poeci Gdańska".
  Polańska Ewa - utwory dedykowane ;

 1. Tadeusza Peipera poglądy na sztukę teatralną // Program Teatru Wybrzeże. - 1975, z 6.04.
  Peiper Tadeusz - twórczość - opracowania ;

 1. Szpital IX :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1976, nr 6, s. 5
 1. Kasandra ; Potomkowie Nerona ; Pogorzel ; Żywe wnętrze martwe ciało... ; Bohater :  [wiersze] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 61-65
  * Wiersz nr 1 - na s. 61, nr 2 - s. 62, nr 3 - s. 63, nr 4 - s. 64, nr 5 - s. 65.

 1. Czym ma być ZLP? :  [artykuł] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 66, s. 5
 1. Dzień, w którym pokochałem Marię :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 59, dod. Delta, nr 3, s. 4
 1. Miłość i ból :  [szkic] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 141, dod. Delta, nr 6, s. 5
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  * Dot. Friedricha Hölderlina.
  Hölderlin Friedrich ;

 1. Piosenka dla Marii :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 5, dod. Delta, [nr 1], s. 4
 1. Poeta wielkiej peryferii :  [szkic] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 118, dod. Delta, nr 5, s. 5
  * Dot. Ryszarda Milczewskiego-Bruno.
  Milczewski-Bruno Ryszard ;

 1. Polski Horacy :  [artykuł] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 88, dod. Delta, nr 4, s. 5
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  * Dot. Kazimierza Wierzyńskiego.
  Wierzyński Kazimierz ;

 1. Przeznaczenie Rafała Wojaczka (Pani E. Sykuckiej) :  [artykuł] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 176, s. 4
  * Dot. Rafała Wojaczka.
  Wojaczek Rafał ; Sykucka E. - utwory dedykowane ;

 1. [Artykul] // Głos Wybrzeża. - 1983, 284, s. 5
  * Dot. Edwarda Stachury.
  Stachura Edward ;

 1. [Artykuł] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 219, s. 4
  * Dot. Wergiliusza.
  Wergiliusz ;

 1. [Nota] :  [nota] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 41, s. 6
  * Nota dot. książki "Biurowiec" Jerzego Afanasjewa.

 1. Żeby zbliżyć się do ciebie :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 249, s. 4
 1. Artykuł :  [artykuł] // Glos Wybrzeża. - 1984, nr 99, s. 4
  * Dot. Kazimierza Ratonia.
  Ratoń Kazimierz - opracowania ;

 1. Hodowca ślimaków :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 178, s. 4
 1. Kochać i być :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 267, s. 4
 1. Nie opublikowany rękopis (Renacie Popkowicz-Tajchert) :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 232, s. 4
  Popkowicz-Tajchert Renata - utwory dedykowane ;

 1. Odejście poety :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 256, s. 4
 1. Okolice serca :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 77, dod. Delta, nr 13, s. 4
 1. Otchłań Blaise'a Pascala :  [szkic] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 47, dod. Delta, nr 12, s. 4
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Pascal Blaise ;

 1. Rimbaud w ogrodzie martwej perspektywy :  [szkic] // Glos Wybrzeża. - 1984, nr 11, s. 5
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański ;
  * Dot. Andrzeja Bursy.
  Bursa Andrzej - opracowania ;

 1. Ten pies wył całą noc ; Wergili ; Żeby zbliżyć się do ciebie :  [wiersze] // Tu i Teraz. - 1984, nr 40, s. 7
  Wergiliusz - beletrystyka ;

 1. Umarli poeci :  [wiersz] // Kierunki. - 1984, nr 45, s. 6
 1. Żyje się (Michałowi Żerebnemu) :  [proza] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 124, dod. Delta, nr 15, s. 4
  Żerebny Michał - utwory dedykowane ;

 1. Bukiet :  [wiersz]. - Nota // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 224, s. 3
 1. Po chorobie :  [proza poetycka] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 45, s. 4
 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Joachimiak Zbigniew . Ja sobowtór. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984 // Głos Wybrzeża. - 1985, dod. Delta, nr 28
  Polem: Fręś Mieczysława // Radar. - 1986, nr 3, s. 14-15
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Joachimiak Zbigniew - twórczość - opraccowania - Ja sobowtór ;

 1. Szpitale [cykl:] Co to jest szpital ; Plejady ; Szpital dwunastoletniej :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 114, s. 4
 1. Artykuł :  [artykuł] // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 41, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  * Dot. Andrzeja Babińskiego.
  Babiński Andrzej - twórczość - opracowania ;

 1. Oczy Marii [fragmenty:] ; Głód ; Ucieczka ; Króliki ; Machorka :  [poemat] // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 32, s. 3
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.

 1. Ojciec :  [wiersz]. - Nota // Dziennik Bałtycki. - 1986, nr 243, s. 5
 1. Oratorium :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 41, nr 1
 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kotlica Jacek. Zwierzenia Pani Res. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 34, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Kotlica Jacek - twórczość - opracowania - Zwierzenia Pani Res ;

 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Chodorowska-Gorzelniaska Anna Beata. Kosz Kleopatry. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 42, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Chodorowska-Gorzelniaska Anna Beata - twórczość - opracowania - Kosz Kleopatry ;

 1. Recenzja :  [recenzja]. - Rec. pracy: Furmaga Lesław. Lot Pingwina. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986 // Głos Wybrzeża. - 1986, nr 40, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Furmaga Lesław - twórczość - opracowania - Lot Pingwina ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Różański Wincenty. Wiersze - dzieci. - Warszawa : Czytelnik, 1985 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 38, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Różański Wincenty - twórczość - opracowania - Wiersze-dzieci ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sierecki Sławomir. Dalej tylko ciemność. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985 // Głos Wybrzeża. - 1986, nr 63, s. 8
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Sierecki Sławomir - twórczość - opracowania - Dalej tylko ciemność ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Witkowski Wojciech. Żegnanie przedmieścia. - Gdańsk : Wydaw. Morsaskie, 1985 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 35
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Witkowski Wojciech. Żegnanie przedmieścia. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 35
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Witkowski Wojciech - twórczość - opracowania - Żegnanie przedmieścia ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kotow Piotr. Ślady [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986 // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 37, s. 2
  * Podpisane: Krzysztof Stolz-Polański.
  Kotow Piotr - twórczoość - opracowania - Ślady ;

 1. Bezsenność ; Epoka ; Oratorium ; Żal :  [wiersze] // Poezja. - 1988, nr 9, s. 23-26
 1. Żyje się // Fakty. - 1988, nr 6, s. 8
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. [Wywiad] [wywiad] / rozm. Ryszard Malewicz // Głos Wybrzeża. - 1983, nr 9, s. 4
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Krzysztof Kamil Stolz [hasło] // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 1981. - S. 167

 1. Bartelski Lesław M..  Stolz Krzysztof Kamil [hasło słownikowe] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. pierwsze w tej edycji. - Warszawa : PWN, 1995. - S. 396

Opracowania ogólne 1. Ryszkowski Janusz: O twórczości elbląskiego środowiska literackiego // Galeria El. Centrum Sztuki - Galeria Elbląg. - 1983, nr3, s. 82-87
  * Dot. twórczości K.K.S, S. Filipowicza i A. Bołt.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. [Nota] // Dziennik Łódzki. - 1975, nr 126, s. 2
  * Inf. o nagr. m.in. dla K.K.S zdobytej w konkursie ppoetyckim na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w ramach VI i VII Wiosny Artystycznej w Łodzi.
  * Wyniki takę w w prasie w 1975: Głos Robotniczy, nr 126, s. 1-2; Odgłosy

 1. Kronika [nota] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 122
  * Obszerna nota o II Gdańskich Dniach Poezji, m.in. inf. o I nagrodzie dla J.H.K. w Konkursie Jednego Wiersza.


 1. (zet): IX Dekada Pisarzy Wybrzeża - zakończona // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 247, s. 2
  * Inf. o wyróżnieniu m.in. dla K.K.S (godło "Szeregowy") w Konkursie Poetyckim w ramach IX Dekady Pisarzy Wybrzeża dla aut. nie zrzeszonych w ZLP.
  * Wyniki także w: Pomerania nr 6, s. 48.


 1. [Nota} // Warmia i Mazury. - 1979, nr 3, s. 30
  * Inf. o nagrodzie w dziale poezji Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.


 1. Moskalówna Ewa: [Nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 234, s. 5
  * Sprawozdanie z koncertu poetyckiego, na którym wiersze czytał m.in. K.K.S.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Szpitale
  Puzdrowski Edmund: Dwa debiuty [recenzja] // Czas. - 1975, nr 38, s. 38

 1. Szpitale
  Fabianowski Andrzej: Uniwersum obłędu [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1976, nr 5, s. 66-67

 1. Szpitale
  Joachimiak Zbigniew: [recenzja] // Student. - 1976, nr 24, s. 12

 1. Szpitale
  Sobkowiak Czesław: [recenzja] // Nadodrze. - 1976, nr 10, s. 9-10

 1. Szpitale
  Zygma Zdzisław: Poetycki wiatr od morza [recenzja] // Życie Literackie. - 1976, nr 15, s. 16

 1. Szpitale
  Mrozowska Aldona: Ich czas [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 1/2, s. 5-17
  * Artykuł przeglądowy dot. twórczości 13 młodych poetów Wybrzeża, niedawno debiutujących tomikami poetyckimi. Autorka syntetycznie przedstawia "diagnozę egzystencji" poszczególnych poetów, poświęcając każdemu twórcy kilkanascie zdań. O tomiku K.K.S. - na s. 10-11.


 1. Teraz jesteś
  Tulik Jan: [recenzja] // Życie Literackie. - 1984, nr 27, s. 10

 1. Teraz jesteś
  Żuliński Leszek: [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 4, s. 61
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza