strona główna
Pisarz:
Maciej Kraiński

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Maciej Kraiński

Ur. 1950
PoetaBibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Jelita [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 61 s. : portr., 10 s. il. cz.-b. ; 16,0 x 16,0 cm
  ISBN 83-215-9172-8
      Zawartość: [s. 2:] [Nota o aut.]. - S. 5: Mój Ojciec ten brat Blaisa ; s. 6-7: Moja matka ; s. 8-9: Próba zapisania genealogii po kądzieli ; s. 12: Matuzalema czekanie na syna ; s. 13-16: Szkic do historii Rewolucji Angielskiej : [I.] s. 13: Silva rerum - 1649, [II.] s. 16: Silva rerum - 1980 ; s. 17-18: Szkic do historii Rewolucji Francuskiej ; s. 19-20: Peregrynacje : Popas - Trattoria Belvedere, Parma ; s. 21-22: Cztery muły pędzone strzałami batów wywlekały mnie za nogi z historii ; s. 23, 26: Odrobina obiektywizmu (I-IV) ; s. 27: Nagrobek Wielce Miłościwemu Obywatelowi Przypkowskiemu Smakoszowi Jędrzejowskiemu ; s. 28: Peregrynacje : Powrót z Walii ; s. 29-30: List Lancelota do Koła Rycerzy Nowo Pasowanych, zamki i poddanych zagarniających ; s. 31: Concordia discors discordia concord ; s. 32-33: Jak w ruskiej bajce ; s. 34-35: Historyjka krótka o tym, jak to synowiec królewski uczynił gest niezrozumiały dla hobbysty współczesnego ; s. 36: Bez alegorii : Bajka polska na poły rymowana na poły prawdziwa ; s. 37-38: L'embarras de richesse lub Zbiór określeń względem Thomasa More'a mających być w użyciu. Wyszykowane przez kancelarię kanclerza i zalecane do użycia przy wszelakich wystąpieniach publicznych oraz dla wszystkich heroldów. Anno Domini 1535 ; s. 39: O sztuce jedzenia ; s. 40: O sztuce podróżowania ; s. 41-42: O sztuce umierania ; s. 43, 46-47: O sztuce pielegnowania paznokci (I-III) ; s. 48: Erotyk wyuzdany ; s. 49: List z deszczu ; s. 50: Na pytanie: dlaczego pokojówce nie zezwala się zaścielać łożnicy naszej? Odpowiadam ; s. 50: O cmoku ; s. 53: Peregrynacje : Co uczyniła rewolucja Francuzom. Patrząc przez dziurkę zamkniętych drzwi kościółka romańskiego w niewielkiej osadzie, Gaskonia ; s. 54: Peregrynacje : Kruki z Tower ; s. 55-56: Praca archiwisty: Nieznany list Mieczysława Romanowskiego do brata Emeryka z roku 1863, z rodzinnego archiwum wyjęty ; s. 57: O moim nosie.
  * Okładka wg pomysłu autora.
  * Nakład 800 + 200 egz.
  * Kilka utworów zosatało zapisanych w formie prozy poetyckiej.
  Kraińscy, rodzina - beletrystyka ; More Thomas - beletrystyka ; Romanowski Mieczysław - beletrystyka ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. List z deszczu ; Ja Pan ; Pająk zawieszony na nitce... ; Wąsiury, nochale, paluchy węźlaste...  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór: Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; okładkę stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograf. Jerzy Janiszewski ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 118-123
  * Wiersz nr 1 - na s. 119, nr 2 - s. 120-121, nr 3 - s. 122, nr 4 - s. 123.
  * Nota o autorze i bibliografia na s. 224.

 1. Szkic do historii rewolucji angielskiej ; Szkic do historii rewolucji francuskiej  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : MAW, 1983. - S. 29, 30
  Wiersz nr 1 składa się z dwóch części: "Silva rerum 1649" ; "Silva rerum 1980".
  * Krótka nota biograf. na s. 91.

 1. Komunikat specjalny - Gdańsk piątek 29 sierpnia 1980 roku  [wiersz] // W: Poezja "Solidarności" : antologia wierszy, piosenek, konfraktur, parafraz i fraszek / wybór i oprac. Anna Skoczek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. - S. 58
Publikacje w czasopismach 1. Drogi Marcinie :  [proza] // Litteraria : próby literackie. - 1974, nr z X, s. 62-63
 1. Ja Pan ; List z deszczu ; Pająk zawieszony na nitce... :  [wiersze] // Litery. - 1974, nr 4, dod. Delta : dodatek literacki młodych, s. 6
 1. Listy do przyjaciela o mil półtysiąca odrzuconego na południe :  [proza] // Tropy : próby literackie. - 1974, nr z II, s. 31-36
 1. Mój ojciec ten brat Blaisa :  [wiersz] // Litteraria : próby literackie. - 1974, nr z X, s. 9
  * Wiersz uhonorowany I nagrodą w konkursie poetyckim studentów UG "Kandelabr" 6.03.1974. Jury: Z. Herbert (przewodniczący), M. Czermińska, J. Kotlica, L. Kopeć.

 1. Cztery muły pędzone strzałami batów wywlekały mnie za nogi z historii :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 241, s. 6
 1. Dziennik Londyński (1975) // Punkt. - Nr 4 (1978), s. 52-66
 1. Historia mego życia (Histoire de ma vie) : nieogłoszone fragmenty : fragment pierwszy poświęcony zmysłowi zapachu ; Fragment wtóry poświęcony zmysłowi smaku :  [proza] // Punkt. - Nr 5 (1979), styczeń-marzec, s. 85-88
 1. Komunikat specjalny - Gdańsk piątek 29 sierpnia 1980 roku :  [wiersz] // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 291
  Gdańsk - Stocznia Gdańska - beletrystyka ; Sierpień 1980 - beletrystyka ;

 1. Komunikat specjalny - Gdańsk piątek 29 sierpnia 1980 roku :  [wiersz] // Naprzeciw (Gdańsk). - 1980, nr 1 [wyd. A], k. 9-10
  * Pismo Naprzeciw ukazywalo się poza cenzurą.

 1. L'embarras de richesse lub Zbiór określeń względem Thomasa More mających być w użyciu. Wyszykowane przez kancelarię kanclerza i zalecane do użycia przy wszelkich wystąpieniach publicznych oraz dla wszystkich heroldów Anno Domini 1535 :  [miniatura prozatorska] // Naprzeciw. - Nr 3 (1980), nr z X, s. 1
  * Pismo Naprzeciw ukazywalo się poza cenzurą.
  More Thomas - w literaturze ;

 1. O sztuce pielęgnowania paznokci (1-3) ; O sztuce umierania :  [miniatury prozatorskie] // Naprzeciw. - Nr 3 (1980), nr z X, s. 14-15
  * Pismo Naprzeciw ukazywało się poza cenzurą.

 1. Komunikat specjalny - Gdańsk piątek 29 sierpnia 1980 roku :  [wiersz] // Przegląd Polski (Nowy Jork). - 1981, nr 16, s. B
 1. Komunikat specjalny - Gdańsk piątek 29 sierpnia 1980 roku :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 202, s. 10
 1. Feniks i myśliwy albo incurance par avion (Bajka klasyczna) ; Pan i małpa (Bajka klasyczna) :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 15
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Litteraria : próby literackie [czasopismo] / zespół redagujący: M. Bukowska, A. Grzyb, M.K., L. Kopeć, S. Rosiek, L. Rybicki, Waldemar J. Ziemnicki. R. 1974, nr z X. - Gdańsk : Koło Naukowe Polonistów. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Klub Studentów Wybrzeża Żak, 1974

 1. Tropy : próby literackie [czasopismo] / zespół redagujący: M. Bukowska, A. Grzyb, M.K., A. Jurewicz, L. Kopeć, S. Rosiek, L. Rybicki, Waldemar J.Ziemnicki. R. 1974, nr z II. - Gdańsk : Koło Naukowe Polonistów. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 1974
  * Był to drugi numer czasopisma znanego pod nazwą Litteraria. Ze względu na ówczesne przepisy początkowo poszczególne numery ukazywały się formalnie jako jednodniówki, dlatego były opatrywane różnymi tytułami.

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. M.K.


 1. List w sprawie Mariana Terleckiego [list protestacyjny] // Podpunkt. - Nr 3 (1985), s. 110
  * List pisarzy Wybrzeża do Przew. Rady Państwa H. Jabłońskiego z protestem przeciw przetrzymywaniu w areszcie śledczym Mariana Terleckiego; dat. Gdańsk, 2.09.1985. Podpisał m.in. M.K.
  * Pismo Podpunkt ukazywało się poza cenzurą.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Kraiński Maciej [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 115
  ISBN 83-86527-90-0

Opracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. Mendelson Mścisław: Dramatis personae z komentarzem [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 16
  * Nota biograficzna M.K., w nieco żartobliwym tonie, w gazecie wydanej z okazji opublikowania wyboru wierszy Z. Joachimiaka "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Jelita
  Rosłan Jan: [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1982, nr 27, s. 16
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneO twórczości Macieja Kraińskiego
"(...) tomik M.K. (Jelita) prezentuje interesujący przykład nowoczesnej poezji politycznej, inteligentnej, czasem wręcz wirtuozowskiej w systemie aluzji, odwołań, gry powagi i ironii".
(Andrzej K. Waśkiewicz. Wstęp // W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia. - Warszawa : MAW, 1983. - S. 8)

Do góry | Powrót do wyboru pisarza