strona główna
Pisarz:
Zbigniew Joachimiak

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Zbigniew Joachimiak

Ur. 1950
PoetaBibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Dedykacje : arkusz poetycki [wiersze] / w oprac. graf. Roberta Knutha ; red. wydania Grzegorz Boros ; [wstępy:] Jarosław Dąbrowski ; Leszek Domski ; Grzegorz Boros . - Gdańsk : RU SZSP przy PWSSP w Gdańsku, pod patronatem GTPS, 1974. - 34 s. nlb. : 12 s. il. cz.-b. ; 20,5 x 15,0 cm. - ([Seria Borosa])
      Zawartość: S. 5: [Wstępy:] Dąbrowski Jarosław: Czy macie przyjaciół jeżdżących na rowerach?... ; s. 5: Domski Leszek: Jaś Śmietniczek... ; s. 6: Boros Grzegorz: Grafika warsztatowa... - S. 9-10: Atletom polskim [dat. 1974] ; s. 11: Dobry omen (dla T.P.) ; s. 12: Ukłon ; s. 15: Okazja do pytania ; s. 16: Uprawianie dziada (Grzegorzowi B.) [prawdopod. Grzegorzowi Borosowi] [dat. 1973] ; s. 19: Sala ciepła zasłonami... [pod tekstem: Wykład Z. Herberta, 2.11.1973] ; s. 20: Na przełomie bieli (Sz. P. Iwonie Ostaszewskiej) ; s. 21: Pytanie prorokom [dat. 1974] ; s. 22: Czy czas żółwia jest czasem Achillesa (Stanisławowi R.) [prawdopod. Stanisławowi Rośkowi] ; s. 23: Kobiet moich nie budź... ; s. 24: Jeździłem wozem drabiniastym pijany [dat. 1971] ; s. 27: Niekiedy kiedy dzień po ale w zaraniu już... (Przyjacielowi poecie) ; s. 28: Posążki ; s. 31: Melodia, albo pierwsza część obrony niepełnoletniej Sydonii [dat. 1971] ; s. 32: Świece w deszczu (dr. J. Bachórzowi).
  * Wydanie na prawach rękopisu. Suplement w postaci plakatu autorskiego.
  * Nakład: 200 egz.
  * "Wstępy" J. Dąbrowskiego i L. Domskiego, liczące po kilkanaście zdań, mają charakter luźnych impresji. Tekst G. Borosa dot. głównie R. Knutha.
  Boros Grzegorz - utwory dedykowane ; Herbert Zbigniew - w literaturze ; Ostaszewska Iwona - utwory dedykowane ; Bachórz Józef - utwory dedykowane ; Joachimiak Zbigniew - opracowania ;

 1. Wieczne amazonki [wiersze]. - Warszawa : ZG SZSP, 1976. - 23 s. : 1 ekslibris, portr. ; 23 cm
      Zawartość: Z. Joachimiak: Zaistnieć jak najlepiej [wstęp]. - Wieczne Amazonki ; Może miała szarą sierść ; Tancerka ; Monolog liryczny kobiety pięćdziesięcioletniej tuż przed nadejściem wiosny ; Neofitka ; Siedmioletnia matka ; Opowieść ; Uśmiech ; Für Christine Gorek in DDR ; Wielka artystka płacze między koncertami ; Martwa natura I ; Droga do nieba pomywaczki okien Seminarium Biskupiego w Oliwie ; Jednej a dwom ; A usta miała otwarte ; Mają głos budzący niepokój ; Elzbiecie Straszyńskiej zmarłej 19 stycznia 1776 roku ; Matka ; Dobry omen (II). - Stanisław Rosiek: Od krytyka.
  * Suplement do antologii "Debiuty poetyckie - 75".
  Gorek Christine - utwory dedykowane ; Straszyńska Elżbieta - utwory dedykowane ; Gdańsk - beletrystyka ; Joachimiak Zbigniew - opracowania ;

 1. Lęk [wiersze]. - Wrocław, 1978. - (Biblioteka Agory ; 12)
  * Maszynopis powielony [?].

 1. Mam do powiedzenia [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. - 82 s. : 4 s. il. cz.-b. ; 16 x 16 cm
      Zawartość: S. 6-35: Mam do powiedzenia: s. 7: Fragment zidentyfikowanego rękopisu ; s. 8: Mam do powiedzenia (I) ; s. 9: I na tym straganie owoców warzyw w tym sklepie… [dat. 1975] ; s. 10: Jeżeli mówić o ciszy… [dat. 1973] ; s. 11-12: Marianna B. prosi o wysłuchanie ; s. 13: Mały człowieczek ; s. 14: Pytanie prorokom [dat. 1974] ; s. 15: Mam do powiedzenia (II) ; s. 16: O poszukiwaczu [dat. 1975] ; s. 17: A jeśli nie ma poezji ; s. 18-19: Prośba ; s. 20: Opowieść II (B.M.) ; s. 21: Kości ; s. 22-23: Czytelnik do Marianny B. ; s. 24: Fragment dialogu [dat. 1975] ; s. 25: Mam do powiedzenia (III) ; s. 26: Może ktoś śpi może ktoś czuwa ; s. 27-29: Atletom polskim [dat. 1974 ; dopisek pod tekstem: Wiersz ten jest własnością Elżbiety Wojnowskiej, autorki recitalu „Szary Człowiek” - autor, Gdańsk 1978] ; s. 30-31: Szczelina ; s. 32: Może sen ; s. 33: Mam do powiedzenia (IV) ; s. 34: Modlitwa (Joli Rajz) ; s. 35: Anonimowy czytelnik radzi autorowi. - S. 41-59: Melodia albo...: s. 43-44: Melodia albo pierwsza część obrony niepełnoletniej Sydonii [dat. 1971] ; s. 45: Znam ja siebie jaskółkę (E.N.) ; s. 46: Uprawianie dziada ; s. 47: Drzewo szalone ; s. 48: Źródło ; s. 49: Dąb ; s. 50: Trzy strofki o ogrodniku (Matce) ; s. 51: Gdzie tylko cisza jest [dat. 1976] ; s. 52-53: Poród ; s. 54-55: Martwa natura IV z okiem karpia ; s. 56-57: Nie ma upiorów na słonecznych rozstajach ; s. 58: Król zbóż ; s. 59: Jeden z wielu pięknych obrazków albo martwa natura III. - S. 60-71: Z cyklu: O ulicy Polanki w Oliwie: s. 60-62: Epitafium dla ulicy Polanki nie nazwanej nigdy imieniem Schopenhauera ; s. 63-64: Wiersz II, komunikat [dat. 1975] ; s. 65-66: Uciąć głowę w starym domu (Leszkowi Foltynowi w jego domu, 6.08.1975) ; s. 67-68: Herbaciany Przechodzień i rozmowa jego z szeptem domu którego już nie ma [dat. 1975] ; s. 69-71: Miasto, które milczy chórem. - S. 72-75: Egzekucja albo druga część obrony niepełnoletniej Sydonii [dat. 1976].
  * Na okładce wykorzystano portret autora.
  * Nota o autorze na s. 2.
  * Nakład 800+200 egz.
  Wojnowska Elżbieta - utwory dedykowane ; Rajz Jola - utwory dedykowane ; Foltyn Leszek - utwory dedykowane ;

 1. Nasza wojna [wiersze]. - Gdańsk : [B.w.], 1982
  * Tomik wydany (powielony?) i dystrybuowany przez autora. W. Zawistowski w posłowiu do "Migotań..." pisze: "Już w 1981 roku - ale grubo przed 13 grudnia - pisze Joachimiak tomik wierszy "Nasza wojna". Nie tylko pisze, ale również sam, w niewielkim nakładzie publikuje i rozdaje przyjaciołom. Typowy samizdat, którego niestety (nawet w jednym egzemplarzu!) nie udało się odnaleźć w trakcie prac nad tą książką" (s. 221).

 1. Pełni róż obłędu [wiersze] / Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak ; wstęp pt. "Oni są czarownicą" Maria Janion ; oprac. graf. Marek Drążewski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 54 s. ; 20,0 x 13,0 cm
  ISBN 83-215-9179-5
      Zawartość: S. 5-10: Maria Janion. Oni są Czarownicą [wstęp]. - S. 11: 1. No powiedz dobrze ci tak... ; s. 12-13: 2. Boję się ; s. 14: 3. (Palenie kryształu) ; s. 15: 4. W dłoniach schowa... ; s. 16-17: 5. (Co było potem...) [I-III] ; s. 18: 6. Białe smukłe dotykanie... ; s. 19: 7. Mówisz do mnie tylko... ; s. 20: 8. (Spadający z nieba kamień) ; s. 21: 9. (Telegram 1) ; s. 22: 10. (Telegram 2) ; s. 23: 11. (A szaleństwo we mnie jak kamień) ; s. 24-25: 12. Jeżeli jest coś takiego... ; s. 26: 13. Boję się jak niepokoju... ; s. 27: 14. (To, co na pewno...) ; s. 28-29: 15. Już wstaję wstaję już... ; s. 30-31: 16. (Dom rodzinny) ; s. 32: 17. (Odejście korabia) ; s. 33-34: 18. Jesteś wydmą którą przejdzie śmierć... ; s. 35-36: 19. (Na chwil kilka przed pęknieciem ust) ; s. 37: 20. Oddaj mi jedno twoje słowo... ; s. 38: 21. Podejdź do mnie dam ci sen... ; s. 39: 22. (Dialog z księgi krążenia /Sydonii i Melquiadesa/) ; s. 40: 23. Blizny ; s. 41-42: 24. Ich dwoje... ; s. 43: 25. (Ręka II) ; s. 44: 26. (Ręka III /Czyli wzajemny dyskurs/) ; s. 45: 27. (Ręka IV, albo rozmowa lewej ręki z szalonym bezpraworękim) ; s. 46-47: 28. (Ręka V) ; s. 48: 29. (Krzyż z piasku) ; s. 49: 30. (Modlitwa II, do Androgyne) ; s. 50-51: 31. (Róża) ; s. 52-53: 32. (Martwa natura IV, lub księga krążenia).
  * Datowane: (napisane w roku 1977).
  * Na II i III okł. fot. i noty o autorach.
  * Nakład: 900 + 100 egz.

 1. Ja sobowtór... [wiersze] / oprac. graf. Krystyna Radke. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 171 s. ; 16,0 x 17,0 cm
  ISBN 83-215-9191-4
      Zawartość: S. 2: Nota o autorze. - S. 5-58: Ja sobowtór...: S. 7-15: Słowo: s. 7: Dowód na usta [dat. 28.03.1979] ; s. 8: Mówię (II) ; s. 9-10: Wiersz ; s. 11-12: Czy znasz to słowo... ; s. 13: Dla kogo ; s. 14-15: W słowie stolicy mojej (K.Sz.) [dat. 1976] ; S. 16-45: Przekraczanie klasycyzmu: s. 16: Osamotnienie (A. Mrozowskiej) ; s. 17-18: I anatemę wyszydzą oświeceni (Krzysztofowi Gąsiorowskiemu) ; s. 19-20: Nauczony ; s. 21-22: Modlitwa (III) ; s. 23-24: Sięgniesz dna (L.T. i W.Z.) [prawdopod. Ludwika Topp i Władysław Zawistowski] ; s. 25-26: Róża (po raz drugi) ; s. 27-28: Już wstaję wstaję już ; s. 29-30: Pełni róż obłędu (S. Chwinowi) [dat. 1978] ; s. 31-32: Nie rozkładajcie rąk przed dyskobolem [dat. 1979] ; s. 33: Przekraczanie klasycyzmu (R. Przybylskiemu) [dat. 1978] ; s. 34: Kilka spraw do rozwiązania ; s. 35: Człowiek który okiem kpiącym ; s. 36: Góra i pielgrzym ; s. 37: Cztery nihilistyczne pytania ; s. 38-39: Ja sobowtór dotykam cię cieniu [dat. 1979] ; s. 40: Obcy (II) ; s. 41: Bez tytułu ; s. 42: Martwa natura (V) ; s. 43: (Właśnie...) ; s. 44-45: Skonstruujmy siebie od nowa ; S. 46-58: Osoby: s. 46: Witkacy - granat Swedenborga ; s. 47-48: Jean Genet (wyrzeknij się psa wilku) ; s. 49-50: Keith Jarret ; s. 51-52: Leonard Cohen (B.S.) ; s. 53: Hieronim Bosch maluje fragment środkowy obrazu... [dat. 1978] ; s. 54-55: Słowacki powiedziałby ; s. 56-57: Jean Michel Jarre (W. Zawistowskiemu i jego Kobiecie Jazzującej) ; s. 58: List Księcia Józefa do Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w półtora wieku później pisany od omawianych wypadków. - S. 59-66: Księga upadku [dat. styczeń 1979 - luty 1980]. - S. 67-123: Złoty stożek: S. 69-99: Wieczne amazonki: s. 69: A usta miała otwarte ; s. 70-71: Wielka artystka płacze między koncertami (E.W.) ; s. 72-74: Tancerka ; s. 75-76: Mała Psyche w Narodowej Galerii w Berlinie (I) ; s. 77: Monolog liryczny kobiety pięćdziesięcioletniej tuż przed nadejściem wiosny ; s. 78-79: Uśmiech [dat. 1976] ; s. 80-81: Opowieść (I) ; s. 82-83: Mają głos budzący niepokój (Annie Czekanowicz) ; s. 84-86: Krzysztof Gąsiorowski recytuje wiersz głuchej kobiecie (reportaż ze spotkania autorskiego zorganizowanego przez Zakłady Azotowe we Włocławku) [dat. 1977-1979] ; s. 87-88: Elżbiecie Straszyńskiej zmarłej 19 stycznia 1796 roku (Elżbecie Mędrys) ; s. 89-90: Martwa natura (I) ; s. 91-92: Für Christine Gorek in DDR ; s. 93-94: Jednej a dwom ; s. 95-96: Siedmioletnia matka ; s. 97: Neofitka ; s. 98-99: Może miała szarą sierść (K.B.) ; S. 100-114: Oczy ariadny: s. 100: 1. (Telegram I) ; s. 100-101: (Telegram II) ; s. 101: (Telegram III) ; s. 101: (Telegram IV) ; s. 102: 2. (Nie pytaj dlaczego); s. 102: 3. Tej nocy odkryłem ciebie śpiącą... ; s. 103: 4. (Ręka VI) ; s. 103-104: 5. "I myślę rzeźbisz mi ramiona dłonią"... ; s. 104: 6. Dlatego jedynie że uporczywie ; s. 104-105: 7. (Apostrof do śpiącej) ; s. 106: 8. Popatrz w kąciki ust ; s. 106-107: 9.: (O słowie które nie zapomni) ; s. 107: 10. (Definicja jak:) ; s. 108-109: 11. (Albo liryk o bezradności albo) ; s. 109: 12. Dzisiaj przyszła do mnie inna kobieta... ; s. 13 (Oczy ariadny) ; s. 110: 14. (Ojciec) ; s. 111: 15. (Złoty stożek) ; s. 111-112: 16. (Krew i mleko) ; 112-113: 17. (My motyle) ; s. 113-114: 18. (Matka) ; s. 114: 19. (Zjadanie ryby) ; S. 115-123: Zuzanna: s. 115: Kat ; s. 116-117: Kat (II) ; s. 118-119: Nigdy nie widziałem jej przytomnej... ; s. 120-121: Zuzanno nie jedź do Ameryki ; s. 122-123: Modlitwa o Zuzannę. - S. 125-135: Wiersze nowe: s. 127-128: Będzie wojna (Małgorzacie Czermińskiej) [dat. 19.08.1981] ; s. 129: Wszyscy wiemy że oko opatrzności... ; s. 130-131: Pieśń wilków (K.M.M. Radkom) ; s. 132: Ezop ; s. 133: Jakiż to wrzask ; s. 134: Wiersz o miłości (Susan E. Storie) ; s. 135: Są w mowie ludzkiej słowa plomienne... - S. 137-167: Uzupełnienia: s. 139-140: Wrzeszcz nad ranem [dat. 1980] ; s. 141-143: Lot [miniatura prozatorska] ; s. 144-145: Poza wierszem do Marianny B ; s. 146-149: Głód [miniatura prozatorska] ; s. 150-151: List do... (projekt) [miniatura prozatorska] ; s. 152-153: W zamian wiersza który tu miał być napisany [miniatura prozatorska] ; s. 154-155: Pytany W.P. - odpowiadam ; s. 156: "O" - rzecz konwencji ; s. 157: Kto [dat.1979] ; s. 158: Na marginesie pisania wierszy [miniatura prozatorska] ; s. 159-160: "Od autora" [miniatura prozatorska] ; s. 161-167: Trakt do Wrzeszcza [Gdańsk 1981].
  * Nakład 900+100 egz.
  Mrozowska Aldona - utwory dedykowane ; Gąsiorowski Krzysztof - utwory dedykowane ; Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Zawistowski Władysław - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ; Przybylski Ryszard - utwory dedykowane ; Witkacy Stanisław Ignacy - w literaturze ; Genet Jean - w literaturze ; Jarret Keith - w literaturze ; Cohen Leonard - w literaturze ; Bosh Hieronm- w literaturze ; Słowacki Juliusz - w literaturze ; Jarre Jan Michel - w literaturze ; Poniatowski Józef - w literaturze ; Poniatowski Stanisław August, król - w literaturze ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Gąsiorowski Krzysztof - w literaturze ; Straszyńska Elżbeta - w literaturze ; Mędrys Elżbeta - utwory dedykowane ; Gorek Christine - utwory dedykowane ; Czermińska Małgorzata - utwory dedykowane ; Radkowie K.M.M. - utwory dedykowane ; Storie Susan E. - utwory dedykowane ;

 1. Pułapka i inne wiersze [wiersze] / projekt okł. i strony tyt. Katarzyna Bogucka-Krenz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1989. - 119 s. ; 19,5 x 12,0 cm
  ISBN 83-215-9213-9
      Dedykacja: Mojej siostrze Jadwidze, która napisałaby to prawdziwiej, gdyby żyła. Elis, która mnie wiodła tymi drogami
      Zawartość: S. 5-74: Pułapka: s. 9-10: I te linie i tamte... ; s. 11: Nie odgadłem twojego wieku... ; s. 12-13: Kiedy mężczyzna mówi kobiecie... ; s. 14: Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę (według Anne Sexton) ; s. 15-16: (Mężczyzna ze srebrnym łańcuszkiem na palcu) ; s. 17: Mogę to zrobić... ; s. 18: Więc tak mało!... ; s. 19-20: Ręce (według Anne Sexton) ; s. 21; Przechodzę sobie wolno ; s. 22-23: Zatem przyjdź póki czas ostatecznie... ; s. 24: Przyszła wolna od grzechu... ; s. 25: (O módl się Elis) ; s. 26: To prawda że zazdroszczę Panu Bogu... ; s. 27: Mam tyle stron ; s. 28: Że miłość, że sen... ; s. 29-30: Odwaga ; s. 31: (Uśmiech Archimedesa) ; s. 32: Gdybym umiał rysować... ; s. 33: I znowu czekam na ciebie dzień cały... ; s. 34: Tak udawaliśmy że... ; s. 35: Ona słowo po słowie... ; s. 36-37: Już śpię śpisz... ; s. 38: (Erotyk) To nie jest wiersz... ; s. 39: (Dwa skrzydła) Widziałaś moje ręce... ; s. 40: Czas zostawia nas... ; s. 41-42: Wiesz to już nie musi być piękne... ; s. 43: A widzisz oto jestem... ; s. 44-45: W tym bajecznym supersamie... ; s. 46-47: Dzieci (według Anne Sexton) ; s. 48: Węzeł (replika na wiersz Anne Sexton "Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę") ; s. 49: Jesteś taka przezroczysta... ; s. 50-51: My nie jesteśmy samotni ; s. 52-53: (Erynia z Kolonu) ; s. 54: Jakże wy szaleni... ; s. 55: Ty jesteś za Bogiem... ; s. 56-61: Pułapka (I-III) ; s. 62-63: Z niebytu przez śmierć do niebytu ; s. 64: Nienawidzę mojej płci... ; s. 65-66: Nie tak. Nie tak (według Anne Sexton) ; s. 67: Szaleństwo (według Anne Sexton) ; s. 68-69: Sztuka ; s. 70-71: (Moja córka) Widziałem wiele scen... ; s. 72: (Sen) Miałem sen widziałem was wszystkie... ; s. 73-74: Poeta nieświadomości (według Anne Sexton). - S. 75-90: Ameryko, Ameryko...: s. 77-78: Do S.R. [Cinti 1983] ; s. 79: Cincinnati 12 lipca 1983 roku ; s. 80: Czas tu się rozwinął do ptasich rozmiarów... [Nowy Jork 1983] ; s. 81: Balon światła [dat. Stancraft Farm 1983] ; s. 82: Steve [Cinti 1983] ; s. 83-84: Nie mogłem wiedzieć że upał to wymiar tego kraju... [dat. Cinti 1983] ; s. 85-86: Modlitwa amerykańska ; s. 87-89: Newport ; s. 90: Małe samopoczucie w małym miasteczku [dat. Stancraft Farm 1983]. - S. 91-116: Uzupełnienia: s. 93-94: Takie są rozmów odcienie ; s. 95: Martwa natura II ; s. 96: Jak cicho płynie w morzu ryba ; s. 97: Narodziny ; s. 98-99: Wawrzyny nie będą ścięte (L.T.) ; s. 100: Studium aktu ; s. 101: Fragment listu (od) ; s. 102-103: Fragment listu (do) ; s. 104: Przypisy do wiersza "Erynia z Kolonu" ; s. 105: Ryba II ; s. 106: Oddaję jednak tobie te kartki... ; s. 107-109: (Chciałabym to wyjaśnić) (I-III) ; s. 110: Od przyjaciela: Nie potrafię powiedzieć... [pod tekstem:] (Jan Sochoń, 4 kwietnia 1985) ; s. 111-112: Nie wiem dlaczego już (Jurkowi L.) [Jurek L. = Jerzy Limon] ; s. 113: Noc ustępuje ; s. 114-116: Alibi.
  * Uwaga autora na końcu tomu: "Zbiór zakończyłem 18.05.1984 roku".
  * Nakład: 900 + 100 egz.
  Sexton Anne - w literaturze ; Limon Jerzy - utwory dedykowane ; Cincinnati - w literaturze ;

 1. Cztery tematy [wiersze] / projekt okł. i strona tyt. Kuba Karłowski. - Gdańsk : Wydaw. Firet, 1991. - 66 s. ; 20 x 14,5 cm
      Zawartość: S. 7-23: I.: s. 9: Ruch ; s. 10-11: Krab ; s. 12-14: Nieparzyste ; s. 15: To ona ; s. 16: To ; s. 17: Upadek anioła ; s. 18: Głosy II ; s. 19: Kiść winogron ; s. 20-21: Prawo światła ; s. 22: Wieczór ; s. 23: Żeglowanie. - S. 25-34: II.: s. 27: Ćma (Cheryl) ; s. 28: Piękne ptaki (Jurkowi Limonowi) ; s. 29: Ograniczenia ; s. 30: List ; s. 31: Mosty (Paulinie) ; s. 32: Perły (Dla Kasi M.) ; s. 33: Jasność ; s. 34: Głosy. - S. 35-46: III.: s. 37-38: Parasol ; s. 39: Urodziny Fiony ; s. 40: Czyn miłości ; s. 41: Dwoje? Pojedynczo? ; s. 42: Słyszę twój głos na poduszkach ; s. 43: Słowa miłości ; s. 44: Czyn prosty ; s. 45: Dwa skrzydła ; s. 46: On wie. - S. 47-66: IV: s. 49: Walka ; s. 50: Lecz ; s. 51: Krótkie pożegnanie Elis ; s. 52-53: Pytanie retoryczne do Elis ; s. 54: Dziękuję tobie Elis ; s. 55: Elis Niespodzianka ; s. 56: O Elis ; s. 57: Elis w białej sukni ; s. 58: Jezus książę ; s. 59: Elis, tam ; s. 60-62: List do przyjaciółki ; s. 63-64: Elis mgła ; s. 65-66: Tam (Korze, M.).
  * Na IV okł. fot. i nota o autorze.
  * Datowane: czerwiec 1991.
  Limon Jerzy - utwory dedykowane ;

 1. Najmniejsze poematy : (wybór autora) [wiersze]. - Gdańsk : GTPS, 1993. - 14 s. ; 15,0 x 10,5 cm. - (Biblioteka Rękopisów GTPS ; 8)
      Zawartość: [S. 1:] Ojciec ; [s. 2:] Mam do powiedzenia (IV) ; [s. 3:] Słowa miłości ; [s. 4:] Walka (Małg. Sz.) ; [s. 5:] Nad rybą jest druga ryba... [dat. 1977] ; [s. 6:] Że sen... ; [s. 7:] Shoshannah ; [s. 8:] Czułość samotności... [dat. 1991] ; [s. 9:] Wyprawa ratunkowa H. Boscha... [dat. 1979] ; [s. 10:] (Ręka VI) [dat. 1978] ; [s. 11:] Głosy [dat. 1988] ; [s. 12:] Czy światło [dat. 1975] ; [s. 13:] Kości [dat. 1976] ; [s. 14:] Matka [dat. 1976].
  * Wiersze pisane odręcznie przez autora, powielone w formie "zeszytu do słówek" w nakładzie ok. 50 egz.
  * Prezentacja zbiorku odbyła się 5.01.1993 r.
  * Na IV okł. nota o autorze.

 1. Pestki, korale - słowa do nawlekania [wiersze] / projekt okł. i red. techniczna Dariusz Suchanek ; autor fotografii Daniel Koralewski. - Bydgoszcz : Świadectwo, 1998. - 63 s. : 5 il. cz.-b. ; 21,0 x 14,2 cm
  ISBN 83-85860-08-8
      Zawartość: S. 9-10: Nasze dzieci (Rebece i małej Danieli) [dat. 1995] ; s. 13: Nitka (parafrazując Anne Sexton) ; s. 14-15: Sfinks, który mówi ; s. 16: Lecz ja jestem okręt ; s. 17: Jasność ćmy ; s. 18: Moje długie ręce ; s. 19: Samotność (Edwinowi) ; s. 20-22: Równina [dat. 1991-1995] ; s. 23: Na mrok [dat. 1995] ; s. 24: Shoshannah [dat. 1995] ; s. 27-28: Nie pytaj mnie o chorobę (Andrzejowi Ż.) ; s. 29-30: Do mojej córki chodzącej ulicami Cincinnati ; s. 31: Widziałem dzisiaj spadającą gwiazdę... ; s. 32-33: Jak otworzyć dłoń ; s. 34-39: Ta kobieta ma na imię Gdańsk [dat. 1990-1995] ; s. 40: Pragnienia ; s. 41: Styczeń [dat. 1996] ; s. 42: Powietrze [dat. 1996] ; s. 43: Małe słowo [dat. 1996] ; s. 44: Bursztyn [dat. 1996] ; s. 45: Pierścionek [dat. 1996] ; s. 46: Jabłko [dat. 1996] ; s. 49-50: Anne Sexton z pomarańczą [dat. 1996] ; s. 51-52: Wędrowiec z krainy Do [dat. 1996] ; s. 53: Kropla (Agnieszce) [dat. 1996] ; s. 54: Skąd ten ptak nocą gra [dat. 1996] ; s. 55-56: Chichot mojej publiczności [dat. 1996] ; s. 57-60: Śmierć Amazonki.
  * Na IV okł. nota i fot. autora.
  Sexton Anne - w literaturze ; Gdańsk - w literaturze ; Cincinnati - w literaturze ; Gdańsk - w literaturze ;

 1. Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele : wybór wierszy dokonany przez autora i Ludwikę Topp [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Tower Press, 2002. - 232 s. : il. ; 23,0 x 15,0 cm
  ISBN 83-87342-43-2
      Zawartość: S. 5-9: Pawlak Antoni. Modlitwa ze Zbyszkiem [wstęp]. - S. 11-12: Okazja do pytania. - S. 13-28: Wieczne Amazonki (1976): s. 14-15: Tancerka ; s. 16: Siedmioletnia matka ; s. 17: Opowieść ; s. 18: Uśmiech ; s. 19: Neofitka ; s. 20: Für Christine Gorek in DDR ; s. 21: Wielka artystka płacze między koncertami ; s. 22-23: Droga do nieba Pomywaczki okien seminarium biskupiego w Oliwie ; s. 24-25: Może miała szarą sierść ; s. 26: A usta miała otwarte ; s. 27: Mają głos budzący niepokój (Annie Cz.) [prawdopod.: Annie Czekanowicz] ; s. 28: Elżbiecie Straszyńskiej zmarłej 19 stycznia 1796 roku. - S: 29-55: Mam do powiedzenia (1978): s. 30: Fragment zidentyfikowanego rękopisu ; s. 31: Mam do powiedzenia (I) ; s. 32: Jeżeli mówić o ciszy [dat. 1973] ; s. 33: Marianna B. prosi o wysłuchanie ; s. 34: Pytanie prorokom [dat. 1974] ; s. 35: Czytelnik do Marianny B. ; s. 36: Może sen ; s. 37: Mam do powiedzenia (IV) ; s. 38: Modlitwa (Joli Rajz) ; s. 39: Anonimowy czytelnik radzi autorowi ; s. 40: Drzewo szalone ; s. 41: Dąb ; s. 42: Trzy strofki o ogrodniku (Matce) ; s. 43: Gdzie tylko cisza jest [dat. 1976] ; s. 44: Nie ma upiorów na słonecznych rozstajach ; s. 45: Król zbóż ; s. 46-47: Atletom polskim [dat. 1974] ; s. 48-49: Epitafium dla ulicy Polanki nie nazwanej nigdy imieniem Artura Schopenhauera ; s. 50: Herbaciany Przechodzień i rozmowa jego z szeptem domu, którego już nie ma [dat. 1975] ; s. 51-52: Miasto, które milczy chórem ; s. 53-55: Egzekucja albo druga część obrony niepełnoletniej Sydonii [dat. 1976]. - S. 57-61: Pełni róż obłędu (1983): s. 58: 15. Już wstaję wstaję już... ; s. 59: 16. (Dom rodzinny) ; s. 60: 29. (Krzyż z piasku) ; s. 61: 30. (Modlitwa II, do Androgyne). - S. 63-114: Ja sobowtór: S. 64-78: Osamotnienie: s. 65: Dla kogo ; s. 66: W słowie stolicy mojej (K.Sz.) ; s. 67: Osamotnienie (A. Mrozowskiej) (1984): s. 68: I anatemę wyszydzą oświeceni (Krzysztofowi Gąsiorowskiemu) ; s. 69: Nauczony ; s. 70: Modlitwa ; s. 71: Sięgniesz dna (L.T. i W.Z.) [prawdopod.: Ludwice Topp i Władysławwi Zawistowskiemu] ; s. 72: Pełni róż obłędu (S. Chwinowi) ; s. 73: Kilka spraw do rozwiązania ; s. 74: Góra i pielgrzym ; s. 75: Cztery nihilistyczne pytania ; s. 76: Ja sobowtór dotykam cię cieniu [dat. 1979] ; s. 77: Martwa natura (V) ; s. 78: (Właśnie...) ; S. 79-85: Osoby: s. 80: Jean Genet (wyrzeknij się psa, wilku) ; s. 81: Keith Jarret ; s. 82: Leonard Cohen (B.S.) ; s. 83: Słowacki powiedziałby ; s. 84: Jean Michel Jarre ; s. 85: List Księcia Józefa do Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w półtora wieku później pisany od omówionych wypadków ; S. 86-92: Oczy Ariadny: 3. Tej nocy odkryłem ciebie śpiącą... ; s. 88: 4. (Ręka VI) ; s. 89: 9. (O słowie które nie zapomni) [dat. 1974-1978] ; s. 90: 13. (Oczy ariadny) ; s. 91: 14. (Ojciec) ; s. 92: 15. (Złoty stożek) ; S. 93-98: Zuzanna: s. 94: Kat (II) ; s. 95: Nigdy nie widziałem jej przytomnej... ; s. 96: Zuzanno nie jedź do Ameryki ; s. 97-98: Modlitwa o Zuzannę ; S. 99: Tu mieszkam: s. 100: "Od autora" ; s. 101: Wiersz o miłości (Susan E. Storie) s. 102-106: Trakt do Wrzeszcza [dat. Gdańsk 1981] ; s. 107: Wrzeszcz nad ranem [dat. 1980] ; s. 108: List do... (projekt) ; s. 109: Pieśń wilków (K.M.M. Radkom) ; s. 110: Będzie wojna (Małgorzacie Czermińskiej) ; s. 111-113: Głód [miniatura prozatorska] ; s. 114: Poza wierszem do Marianny B. (Ludwice Topp). - S. 115-150: Pułapka (1989): s. 117: Nie odgadłem twojego wieku... ; s. 118: Kiedy mężczyzna mówi kobiecie... ; s. 119: Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę (według Anne Sexton) ; s. 120: Mogę to zrobić... ; s. 121: Więc tak mało!... ; s. 122: Ręce (według Anne Sexton) ; s. 123: (O módl się Elis...) ; s. 124: To prawda że zazdroszczę Panu Bogu... ; s. 125: Mam tyle stron... ; s. 126-127: Odwaga (według Anne Sexton) ; s. 128: Tak udawaliśmy że... ; s. 129: Już śpię śpisz... ; s. 130: (Erotyk) ; s. 131: W tym bajecznym supersamie... ; s. 132-133: Dzieci (według Anne Sexton) ; s. 134: Węzeł (replika na wiersz Anne Sexton "Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę") ; s. 135: Jesteś tak przezroczysta... ; s. 136: My nie jesteśmy samotni... ; s. 137: Ty jesteś za Bogiem... ; s. 138-142: Pułapka (I-III) ; s. 143: Nienawidzę mojej płci... ; s. 144: Nie tak. Nie tak (według Anne Sexton ; s. 145: Szaleństwo (według Anne Sexton) ; s. 146: Sztuka (według Anne Sexton) ; s. 147: (Moja córka)... ; s. 148: (Sen) ; s. 149-150: Poeta nieświadomości (według Anne Sexton) ; S. 151-162: Ameryko, Ameryko: s. 152: Do S.R. [dat. Cinti 1983] ; s. 153: Cincinnati 12 lipca 1983 roku ; s. 154: Czas tu się rozwinął do ptasich rozmiarów... [Nowy Jork 1983] ; s. 155: Balon światła [dat. Stancraft Farm] ; 1983] ; s. 156-157: Nie mogłem wiedzieć że upał to wymiar tego kraju [dat. Cinti 1983] ; s. 158: Modlitwa amerykańska ; s. 159-160: Newport ; s. 161: Małe samopoczucie w małym miasteczku [dat. Stancroft Farm 1983] ; s. 162: Noc ustępuje. - Cztery tematy (1991): Krab ; s. 165: To ; s. 166: Wieczór ; s. 167: Żeglowanie ; s. 168: Ćma () ; s. 169: Piękne ptaki (Jurkowi Limonowi) ; s. 170: Ograniczenia ; s. 171: Parasol ; s. 172: Dwoje? Pojedynczo? ; s. 173: Słyszę twwój głos na poduszkach ; S. 174-182: Dwa skrzydła: s. 176: Krótkie pożegnanie Elis ; s. 177: Pytanie retoryczne do Elis ; s. 178: Dziękuję tobie Elis ; s. 179: Elis Niespodzianka ; s. 180: Elis, tam ; s. 181: Elis mgła ; s. 182: O Elis. - Pestki, korale - słowa do nawlekania (1998) ; s. 184-186: Śmierć Amazonki ; s. 187-188: Nie pytaj mnie o chorobę (Andrzejowi Ż.) ; s. 189: Samotność (Edwinowi) ; s. 190: Wędrowiec z Krainy Do [dat. 1996] ; s. 191-192: Anne Sexton z pomarańczą [dat. 1996] ; s. 193-197: Ta kobieta ma na imię Gdańsk [dat. 1990-1995] ; s. 198: Widziałem dzisiaj spadającą gwiazdę ; Nasze dzieci (Rebece i małej Danieli) [dat. 1995] ; s. 200: Shoshannah ; s. 201: Do mojej córki chodzącej ulicami Cincinnati ; s. 202: Nitka (parafrazując Anne Sexton) ; s. 203: Sfinks, który mówi ; s. 204: Lecz ja jestem okręt ; s. 205: Jasność ćmy ; s. 206: Moje długie ręce ; s. 207: Pragnienia ; s. 208: Małe słowo [dat. 1996] ; s. 209: Jabłko [dat. 1996] ; s. 210: Kropla (Agnieszce) ; s. 211: Skąd ten ptak nocą gra [dat. 1996]. - S. 213-226: Zawistowski Władysław. Tajemnica Szekspira czyli 9 razy o Zbigniewie Joachimiaku [dat. Sopot, lipiec 2001] [szkic].
  * Wybór wierszy z tomów "Wieczne Amazonki", "Mam do powiedzenia", "Pełni róż obłędu", "Ja sobowtór...", "Pułapka", "Cztery tematy", "Pestki, korale - słowa do nawlekania".
  Gorek Christine - twórczość - utwory dedykowane ; Gdańsk - w literaturze ; Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ; Straszyńska Elżbieta - utwory dedykowane ; Rajz Jola - utwory dedykowane ; Mrozowska Aldona - utwory dedykowane ; Gąsiorowski Krzysztof - utwory dedykowane ; Topp Ludwika - utwory dedykowane ; Zawistowski Władysław - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ; Genet Jean - w literaturze ; Jarret Keith - w literaturze ; Cohen Leonard - w literaturze ; Słowacki Juliusz - w literaturze ; Poniatowski Józef - w literaturze ; Poniatowski Stanisław August - w literaturze ; Storie Susan E. - utwory dedykowane ; Radkowie K.M.M. - utwory dedykowane ; Czermińska Małgorzata - utwory deykowane ; Sexton Anne - w literaturze ; Cincinnati - w literaturze ; Limon Jerzy - utwory dedykowane ; Joachimiak Zbigniew - opracowania ;

 1. Sezon lotów trwa [wiersze] / il. Marek Przybyła ; oprac. graf. Dariusz Kowalczyk. - Gdańsk : Fundacja Światło Literatury, 2011. - 92 s. ; 24 cm
      Zawartość: S. 7-8: Listy - gdy jeszcze piszemy (Dla J.T.T.) [dat. 2002] ; s. 11: Okładka książki ; s. 12: Logik napisał, że niewiara w Boga... ; s. 13: Pyta mnie Sybilka o Boga ; s. 14: Wiem o chwili śmierci ojca niewiele... ; s. 15: Jak pachniał mój ojciec ; s. 16: A zatem niosłem w sobie ten zapach... ; s. 17: Klatka schodowa 5 a ; s. 19-21: Lot na płatku ; s. 22: Siedziała na środku kuchni... ; s. 23: Młoda kobieta prosi o łyk wody (parafrazując wiersz Sybilki) ; s. 25: Moja mama staje [dat. Gdańsk, 1.11.2008] ; s. 27: Nikt nie pyta ; s. 29: Sucha skóra... [dat. 2009] ; s. 29: Ola Solecka, zioła, wino... ; s. 31: Połączenie ; s. 32: Była ze światła... ; s. 33: Powrót do domu w Kentucky [dat. 2005] ; s. 35: Ptak cień ; s. 37: Rozmowa z moją mamą ; s. 39-41: Sezon lotów trwa [dat. 2008] ; s. 43: 60 lat później [dat. kwiecień 2008] ; s. 45: Tyle ciszy ; s. 46: Jest taki obraz... ; s. 47: Umiera mi ojciec ; s. 49: Wiosłowanie [dat. 2008] ; s. 51: Zmowa ; s. 53: Bez lustra [dat. Gdańsk, 2005] ; s. 54: Najgłębsza pamięć... ; s. 55: Chickasaw Street ; s. 56: Leliusz nigdy nie był łatwy w kontaktach... ; s. 57-59: Długie ręce Leliusza [dat. Gdańsk, 23.04.2008] ; s. 61: Jestem cicho, cichutko ; s. 62: Co chcę pamiętać... ; s. 63: Moja Japonka (Agnieszce) ; s. 65: Mama ostatnio zwykle siedziała na fotelu... [dat. Gdańsk, 14.05.2005] ; s. 67: O czym myślał mój ojciec [dat. 2005] ; s. 69: Potem ; s. 71: Pozytywka [dat. Gdańsk, 2008] ; s. 73: Rozmowa z dziadem (III) [dat. Gdańsk, 23.03.2008] ; s. 75: Sen ; s. 77: Stary Beethoven bębni po stole [dat. 2008] ; s. s. 79: Taniec z ojcem (na motywach wiersza Sybilki) [dat. 2008] ; s. 81-83: Tylko pół kroku [dat. Gdańsk, 2006] ; s. 85-87: W locie ; s. 89: Znowu mnie rodzisz [dat. Gdańsk, 2006] ; s. 91: Wyciągam szyję, pękają mi ścięgna.
  * Tom jest tak skonstruowany, że obok niektórych wierszy, na poprzedzającej stronie znajdują się prozatorskie komentarze Autora, bez osobnych tytułów. W niniejszym słowniku, podając zawartość, jako tytuły "komentarzy" przyjęto incipity, np.: s. 12: Logik napisał, że niewiara w Boga... [incipit komentarza] ; s. 13: Pyta mnie Sybilka o Boga [tytuł wiersza].
  * Na skrzydełku okładki fot. Autora i nota.
  * Na IV okł. tekst Marii Jentys-Borelowskiej pt. Podróż wspomnień Zbigniewa Joachimiaka.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Pytanie prorokom ; Okazja do pytania : antologia  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1974 / wybór, oprac. i reakcja Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZGSZSP, 1975. - S. 30-33
 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: O sztukę czasu, w którym żyjemy : SZSP - inspirator i mecenas ruchu młodoliterackiego i wydawniczego : seminarium literackie Warszawa, 24-25.05.1975 / red. Jerzy Leszin, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : MAW, 1976
  * Wiersze wielu autorów, m.in. Z.J.

 1. Jasna dama i karzeł ; A usta miała otwarte ; Martwa natura I ; Elżbiecie Straszyńskiej umarłej 19.01.1776 roku ; Neofitka ;   [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór: Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; okładkę stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograf. Jerzy Janiszewski ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 84-93
  * Wiersze z cyklu "Wieczne amazonki". Wiersz nr 1 - na s. 85, nr 2 - s. 86-87, nr 3 - s. 88-89, nr 4 - s. 90-91, nr 5 - s. 92-93.
  * Nota biograf. i bibliografia na s. 218-219.

 1. [Proza poetycka]  [proza poetycka] // W: List do Ciebie. - Warszawa : ZG SZSP, 1977
  * Suplement literacki do płyt "Piosenki studenckie" i "Songi Teatru STU" wydane z okazji II Zjazdu SZSP, zawiera utwory 10 autorów.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP 1973-1976 / red. Jerzy Leszin-Koperski, Adam Kaczmarek. - Warszawa : ZG SZSP, 1977
  * M.in. wiersze nagrodzone i wyróżnione w turnieju "Czerwonej Róży" z l. 1973-1976.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Próba koncentracji. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Poetów Klubu Związków Twórczych Młodych Na Fortach, 1977
  * Arkusz Poetycki Przybliżenie 1.
  * Instytucje sprawcze: MPiK Gdańsk ; Koło Młodych przy ZLP.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Wariant jesienny : wydanie jednorazowe / red. Anna Czekanowicz [i in.]. - Gdańsk : KSW Żak ; SZSP, 1977
 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Studenckie grupy i kluby poetyckie : wiersze, manifesty, samookreślenia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1979
  * Wiersze poetów grupy "Wspólność", m.in. Z.J.

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Chimn na r''kata : polski poeti : sbornik stichotvorenija / wybór i red. Božko Božkov, Zdravko Kis'ov. - Sofija : Narodna Mladež, 1980
  Joachimiak Zbigniew - tórczość - tłumaczenia - j. bułgarski ;

 1. [Tekst] // W: Galernicy wrażliwości / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - (Transgresje; 1)
 1. Modlitwa (Joli Rajz)  [wiersz] // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 139 : fot.
  ISBN 83-203-1732-0
  * Tekst wiersza został zamieszczony przed analizą Ludwiki Topp "Don Juan i jego pies" (s. 138-167) zob. "Opracowania poszczególnych utworów".
  Rajz Jolanta - utwory dedykowane ;

 1. Skontruujmy siebie od nowa... ; Wojna już jest...  [wiersze] // W: Mówię. - Katowice : Piwnica LKiteracka przy SCK Zameczek-Remedium Stud. Rada Lit. -Oddz. w Katowicach : ABKiS ZSP Alma Mater, 1985
  * Folder - zaproszenie na wieczór autorski.

 1. Ciało mnie cieszy najbardziej... ; Księga upadku ; Modlitwa o Zuzanę  [wiersze] // W: Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedm. i oprac. ks. Jan Sochoń. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1986. - S. 43-51
  ISBN 83-85015-08-06
  * Wiersz nr 1 - na s. 44, nr 2 - s. 45-50 [dat. styczeń 1979], nr 3 - s. 50-51.

 1. Uśmiech ; Kości ; Znam ja siebię jaskółkę ; Atletom polskim (E. Wojnowskiej) ; Droga do nieba pomywaczki okien Seminarium Biskupiego w Oliwie  [wiersze] // W: Poeta jest jak dziecko : nowe roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : MAW, 1987. - S. 141-146
  ISBN 83-203-2043-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 142, nr 2 - s. 142-143, nr 3 - s. 143, nr 4 - s. 143-145, nr 5 - s. 145-146.
  * Nota o autorze i fot. na s. 141.
  Wojnowska Elżbieta - utwory dedykowane ; Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Wiersz  [wiersz] // W: Moje miejsce : seminarium poetyckie 7 / red. i oprac. Krzysztof Karwat. - Kraków ; Chorzów : Ośrodek Dokumentacji Kultury Studenckiej i Historii Ruchu Studenckiego, 1987
  * Seminarium w ramach Festiwalu Kultury Studenckiej Chorzów-Katowice 29.09.1987 r.
  * Zbiór zawiera również fragmenty tekstów krytycznych, m.in. Z.J., o prezentowanej poezji. [Inf. za PBL 1987, poz. 1373].

 1. Wiersze  [wiersze] // W: Czerwona Róża : 1960-1984 : antologia / pod red. Jerzego Koperskiego, Eugeniusza Kuppera, Andrzeja K. Waśkiewicza. - Warszawa : MAW, 1988
  * Antologia wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. "Czerwonej Róży".

 1. Wyprawa ratunkowa H. Boscha  [wiersz] // W: Biblioteka rękopisów / [oprac. i wstęp] Andrzej K. Waśkiewicz. - Gdańsk : GTPS, 1994. - S. 10. - (Biblioteka Rękopisów GTPS)
  * Liczący 16 s., formatu 16,5 x 12,0 cm, powielony na ksero zbiorek kilkunastu wierszy wybranych z tomików wydanych w serii "Biblioteka Rękopisów GTPS" w l. 1992-1993. Publikacja była dodawana jako wkładka do Gdańskiego Rocznika Kulturalnego, 199

 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp Tadeusz Jania. - Kraków : Tadeusz Jania, 1995
 1. Dice ; Full of the roses of madness  [wiersze] // W: Dreams of Fires : 100 Polish Poems 1970-1989 / transl. and edited by Zbigniew Joachimiak, David Malcolm and Georgia Scott ; introd. David Malcolm and Georgia Scott ; preface Daniel Weissbort. - Salzburg : Poetry Salzburg at University of Salzburg, 2004. - S. 71-72 ; 148 [nota o autorze]
  ISBN 3-901993-15-0
  * Wiersz nr 1 (tyt. oryg.: Kości) - na s. 71, nr 2 (oryg.: Pełni róż obłędu) - s. 72.
  Joachimiak Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. angielski ;

 1. Jeżeli mówić o ciszy... ; Druga? Pojedynczo?  [wiersze] // W: Poza słowa. : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 14-15. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 (dat. 1973, z tomu "Mam do powiedzenia", 1978) - na s. 14, nr 2 (z tomu "Cztery tematy", 1991) - s. 14-15.

 1. Anonimowy czytelnik radzi autorowi ; Dwoje? Pojedynczo? ; Będzie wojna (Małgorzacie Czermińskiej)  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy 20-lecie SPP Oddział Gdański / wstęp, wybór i redakcja Krzysztof Kuczkowski. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 103-107 ; 103 [nota o autorze]
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wiersz nr 1 - na s. 104, nr 2 - s. 105, nr 3 [dat.: 19.08.1991] - s. 106-107.
  Czermińska Małgorzata - utwory dedykowane ;

Publikacje w czasopismach 1. Miałem sen widziałem was... ; Pełni róż obłędu :  [wiersze] // Radar. - 0, nr 42, s. 18
 1. Atletom polskim ; Okazja do pytania ; Uprawianie dziada :  [wiersze] // Litteraria : próby literackie. - 1974, nr z X, s. 10-11
  * Wiersz nr 1 - na s. 10-11, nr 2 - s. 12-13, nr 3 - s. 14.
  * Wiersze uhonorowan II nagrodą w konkursie poetyckim studentów UG "Kandelabr" 6.03.1974. Jury: Z. Herbert (przewodniczący), M. Czermińska, J. Kotlica, L. Kopeć.

 1. Dobry omen :  [wiersz] // Tygodnik Morski. - 1974, nr 19, dod. Układ, s. 13
 1. Organki :  [proza] // Litery. - 1974, nr 5, s. 19
 1. Atletom polskim ; Pożegnanie z miastem rodzinnym dnia X ; Uprawianie dziada ; Pora zbrukniałego nieba :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1975, nr 4, s. 5-6, 24-26
  * Wiersz nr 1 - na s. 5-6, nr 2 - s. 24-25, nr 3 - s. 25.

 1. Czułość też jest agresją :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kamrowski Jerzy Henryk. Przyblizenie. - Gdańsk : RU SZSP przy PWSSP, 1975. - 1975, nr 17, s. 10
  Kamrowski Jerzy Henryk - twórczość - opracowania - Przybliżenie ;

 1. Fragment dialogu ; Ptak i poeta :  [wiersze] // Czas. - 1975, nr 34, s. 23
 1. Jeżeli kogoś obchodzi... :  [wiersz] // Literatura. - 1975, nr 14, s. 7
  * Błednie podpisane: Zbigniew Joachimowski; sprost. w nr. 16, s. 15

 1. Lot :  [proza] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218
  * Proza opublikowana w kolumnie "Młody Gdańsk 75 - VI Dekada Pisarzy Wybrzeża", preezentującej utwory kilkunastu młodych pisarzy z Wybrzeża.

 1. Może ktoś śpi, może ktoś czuwa :  [wiersze] // Fakty. - 1975, nr 27, s. 6
 1. Młodzi poeci Gdańska / Zbigniew Joachimiak, Stanisław Rosiek // Student. - 1975, nr 8, s. 4
  * Wstęp do kolumny wierszy młodych poetów gdańskich.

 1. Niekiedy, kiedy dzień ; Pluton egzekucyjny :  [wiersze] // Merkuriusz : miesięcznik studencki (Warszawa). - 1975, nr 3, s. 19
 1. O ciszy :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 4
  * W kolumnie "Młodzi Poeci Gdańska".

 1. Orzeszki :  [proza] // Litery. - 1975, nr 9, s. 15
 1. Czy światło ; Narodziny :  [wiersze] // Odgłosy. - 1976, nr 32, s. 4
 1. Mają głos budzący niepokój (Annie Czekanowicz) ; Wielka artystka płacze między koncertami :  [wiersze] // Nowy Medyk. - 1976, nr 15, s. 14
  * Z notą autora.
  * Wiersz "Mają głos..." wydrukowany powtórnie ze względu na zniekształcenia w nr. 16, s. 14, z not. i fot.
  Czekanowicz Anna - utwory dedykowane ;

 1. Może sen :  [wiersz] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 20
 1. O i na tym straganie... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 259, s. 5
 1. O i na tym straganie... :  [wiersz] // Nowy Medyk. - 1976, nr 21, s. 8
 1. O i na tym straganie... :  [wiersz] // Littteraria. - 1976, nr z XI, [s. 46]
  * Wiersz otrzymał jedno z dwóch drugich wyróżnień w XVII Ogólnopolskim Turnieju Poetyckim o nagrodę "Czerwonej Róży".
  Joachimiak Zbigniew - nagrody ;

 1. Skrajem, ani trochę w głąb :  [recenzja]. - Rec. pracy: Grzyb Andrzej. Skrajem lasów. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1975 // Litteraria. - 1976, nr z XI, [s. 123-127]
  Grzyb Andrzej - twórczość - opracowania - Skrajem lasów ;

 1. Wielka artystka płacze między koncertami ; Uśmiech ; Neofitka :  [wiersze] // Student. - 1976, nr 15, s. 5
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Stolz Krzysztof Kamil. Szpitale. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975 // Student. - 1976, nr 24, s. 12
  Stolz Krzysztof Kamil - twórczość - opracowania - Szpitale ;

 1. [Wiersze] :  [wiersze] // Litteraria. - 1976
 1. Drzewo szalone ; Król zbóż :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1977, nr 13, s. 13
  * Uwaga: Z cyklu "Drzewo szalone".

 1. Kilka tez na temat: Światopogląd estetyczny młodego pokolenia :  [szkic] / Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak, Władysław Zawistowski // Litteraria. - 1977, październik, s. 47-69
  * Fragmenty w: Fox Marta. Ogrodnicy północy : poetów portret potrojny. - Gdańsk, 1998. - S. 20-22.

 1. Kości ; A jeśli nie ma poezji ; O ogrodniku ; Modlitwa :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1977, nr 7, s. 12-13
  * Uwaga: Z cyklu "Drzewo szalone".
  * Wiersz nr 1 - na s. 12, nr 2 - s. 12, nr 3 - s. 13, nr 4 - s. 13.

 1. Mam do powiedzenia (IV) :  [wiersz] // Nurt. - 1977, nr 6, s. 22
 1. Niekiedy, kiedy dzień ; Pluton egzekucyjny :  [wiersze] // Merkuriusz : miesięcznik studencki (Warszawa). - 1977, nr 3, s. 19
 1. No powiedz dobrze ci tak ; Dzień z nocą się jednoczy... ; "i myślę rzeźbisz mi ramiona dłonią..." ; Modlitwa II do Androgyne ; Róża ; Ogromne rozwarte oczy bez... ; To, nco na pewno (Markowi Drążewskiemu) :  [wiersze] / Anna Czekanowicz, Zbigniew Joachimiak // Litteraria. - 1977, październik, s. 77-86
  * Blok wierszy napisanych wspólnie przez A.Cz. i Z.J. zatytułowany: Z tomu "Chwil spełnienie w dekadencji". Tom pod takim tytułem nigdy się nie ukazał. Opublikowany zbiór wspólnych wierszy A.Cz i Z.J. nosił ostatecznie tytuł "Pełni róż obłędu".
  * Wiersz nr 1 - na s. 78, nr 2 - s. 79, nr 3 - s. 80, nr 4 - s. 81-82, nr 5 - s. 83-84, nr 6 - s. 85-86.
  Drążewski Marek - utwory dedykowane ;

 1. Siedmioletnia matka :  [wiersz] // Odgłosy. - 1977, nr 10, s. 4
 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 108, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "II Gdańskie Dni Poezji" zamieszczono wiersze M.Bieńkowskiego, A. Grzyba, W. Zawistowskiego, J. Kominka, Z.J., A. Czekanowicz, E. Kuppera, E. Mazur.

 1. Kilka tez na temat: Światopogląd estetyczny młodego pokolenia :  [szkic] / Władysław Zawistowski, Zbigniew Joachimiak // Nowy Medyk. - 1978, nr 2, s. 8-10
  Polem: Senajko Krzysztof // Nowy Medyk. - 1978, nr 4, s. 15 ; Chojnacki Roman // Student. - 1978, nr 6, s. 22 ; Topp Ludwika // Nowy Medyk. - 1978, nr 7, s. 15
  * Tekst wygłoszony na V Ogólnopolskim Seminarium Literackim "Debiuty poetyckie - 76".
  * Zob. też: W.Z.: Jeszcze raz w sprawie pokolenia // Integracje. - Cz.III (1978).

 1. Aleksandra Solecka: List w sprawie sensu poezji :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1979, nr 32, s. 10
 1. Blizny (Jerzemu Leszinowi) ; Krzyż z piasku ; Martwa natura VI lub księga krążenia ; Róża (po raz drugi) :  [wiersze] // Nowy Wyraz. - 1979, nr 1, s. 25-27
  Leszin Jerzy - utwory dedykowane ;

 1. Człowiek, który okiem kpiącym ; I anatemę wyszydzą oświeceni ; Obcy (II) :  [wiersze] // Kultura. - 1979, nr 48, s. 3
 1. Dla kogo :  [wiersz] // Czas. - 1979, nr 21, s. 29
 1. I cóż tobie ze znużenia płynącej zgody ; Jeszcze jeden mały wiersz ; Noc ustępuje ; W słowie stolicy mojej :  [wiersze] // Integracje. - Nr 6 (1979), s. 14-15
 1. Księga upadku :  [wiersz] // Poezja. - 1979, nr 7, s. 36-38
 1. Między niebem powietrzem... ; Powiadał Piotr Kunst... ; Ryba :  [wiersze] // Czas. - 1979, nr 46, s. 28
 1. Poljskim atletama :  [wiersz] / tł. Ljubica Rosić // Književna Reč (Belgrad). - 1979, nr 122
  * Tyt. oryg.: Atletom polskim.
  Joachimiak Zbigniew - twórczość - tłumaczenia - j. serbski ;

 1. [Czerwona Róża] :  [artykuł] // Nowy Medyk. - 1979, nr 14, s. 11
  * Dot. XX Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.

 1. [Nota] :  [nota] // Nowy Medyk. - 1979, nr 14, s. 11
  * Podpisane: (ZJ).
  * Nota biograf. Anny Czekanowicz.

 1. Bukała Grzegorz: Bawić się, ale nie tylko :  [wywiad] / rozm. Zbigniew Joachimiak // Integracje. - Nr 8 (1980), s. 62-63
  Bukała Grzegorz - źródła ;

 1. Białe smukłe dotykanie nocy... (Aleksandrze Soleckiej) ; Dowód na usta ; Ja sobowtór dotykam cę cieniu ; Jean Jarr (Adzikowi Zawistowskiemu j jego Kobiecie Jazzującej) ; Pełni róż obłędu (Stefanowi Chwinowi) :  [wiersze] // Student. - 1980, nr 8, s. 7-9, 13
  * Pozostałe wiersze Z.J. opublikowane w tym numerze Studenta: Ściany nie rozbije nikt... ; Wiersz ; Witkacy - granat Swedenborga.
  Solecka Aleksandra - utwory dedykowane ; Zawistowski Władysław - utwory dedykowane ; Chwin Stefan - utwory dedykowane ; Witkiewicz Stanisław Ignacy - beletrystyka ;

 1. Co się nie stało ; Jak cicho płynie w morzu ryba... :  [wiersze] // Odgłosy. - 1980, nr 8, s. 7
 1. Kto :  [wiersz] // Szpilki. - 1980, nr 9, s. 19
  * Z listem autora do redakcji.

 1. List Księcia Józefa do Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w połtora wieku później pisany od omawianych przypadków :  [wiersz] // Naprzeciw. - Nr 2 (1980), nr z IX, s. 26
  * Pismo Naprzeciw ukazywało się poza cenzurą.

 1. Powiedzą powtórka :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 105, s. 5
 1. Wrzeszcz nad ranem :  [wiersz] // Naprzeciw. - Nr 2 (1980), nr z IX, s. 26
  * Pismo Naoprzeciw ukazywało się poza cenzurą.
  Gdańsk Wrzeszcz - w literaturze ;

 1. Za widnokręgiem półkolem horyzontu... :  [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, nr 3/4, s. 10
 1. Będzie wojna :  [wiersz] // Przegląd Polski (Nowy Jork). - 1981, nr 32, s. 1
 1. Będzie wojna ; Modlitwa II :  [wiersze] // Fakty. - 1981, nr 43, s. 7
 1. Kat II ; Modlitwa o Zuzanę ; Skonstruujmy siebie od nowa... ; Trawy :  [wiersze] // Poezja. - 1981, nr 3, s. 48-51
 1. Mówię ; Na parapecie :  [wiersze] // Integracje. - Nr 13 (1981), s. 15
 1. Nie rozkładajcie rąk :  [wiersz] // Studenckim Piórem (Katowice). - 1981, nr 6, s. 7
 1. Czuję, że rośnie we mnie państwo... :  [wiersz] // Wezwanie. - Nr 4 (1982), nr z VIII/IX, s. 48
  * Pismo Naoprzeciw ukazywało się poza cenzurą.

 1. Słowacki powiedziałby :  [wiersz] // Akcent. - 1982, nr 4, s. 44
  * Tekst wiersza w art. J. Sochonia "Poezja wiary".

 1. Erynia z Kolonu ; I te linie... ; Kiedy mężczyzna mówi... ; Ten mężczyzna cały (Mężczyzna ze srebrnym łańcuszkiem na palcu...) :  [wiersze] // Kultura (Warszawa). - 1985, nr 10, s. 9
 1. My nie jesteśmy samotni... :  [wiersz] // Przegląd Katolicki. - 1985, nr 45, s. 3
 1. Nie odgadłem twojego wieku... :  [wiersz] // Kultura (Warszawa). - 1985, nr 9, s. 1
 1. I te linie i tamte... ; W tym bajecznym supersamie... ; Wiesz to już nie musi być piękne... :  [wiersze] // Radar. - 1986, nr 9, s. 19
 1. Już śpię śpisz... (dla Ysi) ; Nie wiem dlaczego już... (Jurkowi L.) :  [wiersze] // Tak i Nie. - 1986, nr 7, s. 6
 1. Miałem sen widziałem was... ; Pełni róż obłędu :  [wiersze] // Radar. - 1986, nr 42, s. 18
 1. Oddział "A" : (Fragment dialogu) :  [wiersz] // Tak i Nie. - 1986, nr 23, s. 7
 1. Czyn prosty ; Dwa skrzydła ; Erotyk ; Ty jesteś za Bogiem... ; Zatem przyjdź póki czas :  [wiersze] // Powściągliwość i Praca. - 1987, nr 1/2, s. II, 12
  * Z notą.

 1. Na śmierć Jana Krzysztofa Adamkiewicza :  [wiersz] // Integracje. - Nr 20 (1987), s. 8
  Adamkiewicz Jan Krzysztof - utwory poświęcone ;

 1. Wiersz o miłości :  [wiersz] // Wieczór Wybrzeża. - 1987, nr 211, s. 4
  * Z notą.

 1. Wszystko pokruszone... :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1987, nr 49, s. 9
 1. [Wspomnienie] :  [wspomnienie] // Integracje. - Nr 20 (1987), s. 8
  * Wspomnienie po śmierci poety Jana Krzysztofa Adamkiewicza.
  Adamkiewicz Jan Krzysztof ;

 1. A jednak zasypiam ; W słowach miłosnych... :  [wiersze] // Poezja. - 1988, nr 7, s. 24
 1. Noc ustępuje ; Czuję że rośnie we mnie państwo... :  [wiersze] // Poezja. - 1988, nr 9, s. 80-81
  * Wiersze opublikowane wraz z odpowiedzią na pytania "Ankiety poetyckiej" nt. problemów współczesnej poezji polskiej.

 1. Pułapka :  [wiersz] // Pismo Literacko-Artystyczne. - 1988, nr 2, s. 13-17
 1. Prawo światła ; Głosy II ; Nieparzyste ; Urodziny Fiony ; Krab :  [wiersze] // Autograf. - 1990, nr 4/5, s. 35-37
  * Wiersz nr 1 - na s. 35, nr 2-3 - s. 36, nr 4-5 - s. 37.

 1. Śmierć amazonki :  [wiersz] // Studio. - 1992, t. 1, s. 24-27
 1. Modlitwa :  [wiersz] // Fraza. - 1994, nr 5/6, s. 100
 1. Do mojej córki chodzącej ulicami Cincinnati ; Nie mrok ; Równina ; Widziałem dzisiaj spadającą gwiazdę... :  [wiersze] // Integracje. - Nr 30 (1995), s. 50-52
 1. Nie pytaj mnie o chorobę (Andrzejowi Z.) ; Nie mrok ; Sfinks, który mówi ; Lecz ja jestem okręt :  [wiersze] // Autograf Post. - 1995, nr 3, s. 13
 1. Ta kobieta ma na imię Gdańsk :  [wiersz] // Tytuł. - 1995, nr 3/4, s. 182-187
  Gdańsk - w literaturze ;

 1. Sfinks, który mówi :  [wiersz] // Wyrazy. - 1997, nr 2, s. 32
 1. Klatka schodowa 5 a ; Ola Solecka, zioła, wino... :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 3
  Solecka Ola - w literaturze ;

 1. Listy - gdy je jeszcze piszemy (Dla J.T.T.) :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 1
  * Dat.: Gdańsk, marzec 2002.

 1. Miłka // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 2
  * Wspomnienie autora m.in. o egzaminie wstępnym na Uniwersytet Gdański w 1973 r. i pierwszym spotkaniu z Miłosławą Bukowską.
  Bukowska Miłosława ;

 1. Keith Jarret :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 10
  * Wraz z art. Marty Fox "Brakujący klawisz Keitha Jarreta".

 1. Pachnie Chickasaw Street ; Jak pachniał mój ojciec ; Co to jest czas (Sybilce) :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 3, s. 11
  * Dwa pierwsze wiersze datowane 2003, trzeci - 2004.

 1. Zdeponowane przesłanie :  [nota] / Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 2, s. 2
  * Nota podpisana przez redaktórów Migotań żegnanajaca zmarłego Jacka Kaczmarskiego i zapowiadająca jego tom wierszy "Tunel".
  Kaczmarski Jacek ;

 1. Krzysztof Gąsiorowski w drodze do nieba :  [recenzja]. - Rec. pracy: Gąsiorowski Krzysztof. Czarne śnieżki : w obliczu śmierci Jana Pawła II. - Warszawa : Wydaw. Studio Emka, 2005 // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 5
  Gąsiorowski Krzysztof - twórczość - opracowania - Czarne ścieżki ;

 1. Powrót do domu w Kentucky ; Rozmowa z moją mamą ; O czym myślał mój ojciec :  [wiersze]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 3, s. 9
  * Wiersz nr 1 - dat. 2005, nr 2 - 08.07.2005, nr 3 - 2005.

 1. Fox Marta: Seria Albertyna czyli o nadziejach współczesnej prozy : z Marta Fox rozmawia Zbigniew Joachimiak :  [wywiad]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 7, s. 10
  * Dot. przygotowywanej przez Wydawnictwa Tower Press nowej serii współczesnej prozy polskiej "Albertyna"; M.F. jest redaktorką serii.

 1. Cięcia :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 28
  * Inc.: Stoisz na brzegu morza, to może być zatoka...
  * Trzeci wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Dzisiaj niedziela, dzisiaj święto :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 28
  * Inc.: Dzisiaj siedzimy razem, ja wtulona w ciebie...
  * Czwarty wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Ile ważą słowa w studni :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 29
  * Inc.: Gdy bardzo mi jej brakuje...
  * Ósmy wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Ma wiele ramion :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 28
  * Wiersz rozpoczynający blok dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Nawet o milimetr obok :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 28
  * Inc.: Ile razy można odchodzić?...
  * Datowany: 17.10.2013.
  * Piąty wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Odgarniam zaspy :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 29
  * Inc.: Zima nie ma się ku końcowi...
  * Siódmy wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Penny lane :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 29
  * Inc.: Ta ścieżka jest zwykła. Jak każda inna...
  * Szósty wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Podnoszę głowę do góry :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 28
  * Drugi wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

 1. Stara kobieta pyta mnie :  [wiersz]. - Fot. // Migotania, Przejaśnienia. - 2014, nr 2, s. 29
  * Inc.: Ta stara kobieta...
  * Ostatni wiersz w bloku dziewięciu wierszy opublikowanych na s. 28-29.

Przekłady 1. Sexton Anne: Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę ; Nitka ; Szaleństwo ; Sztuka ; Śnieg [wiersze] / tł. Zbigniew Joachimiak // Nowy Medyk. - 1986, nr 17, s. 11
  * Z notą Z.J. o autorce.


 1. Scott Georgia: Obrazki z teatru japońskiego [cykl:] ; Apologia ; Posłuszeństwo ; Rozrzutni kochankowie ; Siła ; Zazdrość [wiersze] / tł. Zbigniew Joachimiak // Radar. - 1986, nr 48, s. 10
  * Z notą o autorce.


 1. Graham Desmond: Dwadzieścia cztery tematy do preludiów Chopina [poemat, fragm.] / tł. Aldona Mrozowska, Zbigniew Joachimiak // Głos Wybrzeża. - 1987, dod. Delta, nr 45, s. 1

 1. Scott Georgia: Bieg rzeki ; Po odjeździe ostatniego pociągu [wiersze] / tł. Zbigniew Joachimiak ; // Głos Wybrzeża. - 1989, dod. Delta, nr 72, s. 4

 1. Graham Desmond: Dwadzieścia cztery tematy do preludiów Chopina [poemat] / tł. Zbigniew Joachimiak, Aldona Mrozowska // Integracje. - Nr 24 (1989), s. 39-41

 1. Constantine David: Thalitha kumi (1-8) [poemat] / tł. Zbigniew Joachimiak, Joanna Burzyńska // Autograf. - 1989, nr 5, s. 13-15
  * Z nota o autorze.


 1. Sexton Anne: Dzieci ; Kiedy mężczyzna wchodzi w kobietę ; Nie tak. Nie tak ; Odwaga ; Poeta nieświadomości ; Ręce ; Szaleństwo ; Sztuka [wiersze] / tł. Zbigniew Joachimiak // Integracje. - Nr 26 (1990), s. 96-98
  * Wiersz nr 1 - na s. s. 97-98, nr 2 - s. 96, nr 3 - s. 97, nr 4 - s. 96, nr 5 - s. 96, nr 6 - s. 98, nr 7 - s. 97, nr 8 - s. 96-97.


AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Litteraria : zeszyty Koła Naukowego Polonistów [czasopismo] / zespół redagujący: A. Cz., Z. Joachimiak, L. Kopeć, Z. Majchrowski, A. Mrozowska, S. Rosiek, W. Zawistowski; opieka i konsultacja: dr J. Bachórz, mgr S. Chwin. R. 1976, listopad. - Gdańsk : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański ; ZSMP ZW w Gdańsku, 1976

 1. Litteraria : zeszyty Koła Naukowego Polonistów [czasopismo] / kolegium redakcyjne: M. Adamiec, Anna Czekanowicz, S. Chwin, Z.J., Z. Majchrowski, A. Mrozowska, S. Rosiek, W. Zawistowski; opieka i konsultacje dr Józef Bachórz. R. 1977, nr z X. - Gdańsk : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1977

 1. Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich [antologia] / okł. stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograficzne Jerzy Janiszewski ; wyboru dokonali Z.J., Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977

 1. Integracje : literatura sztuka kultura życie artystyczne [czasopismo] / redaguje zespół, m.in. Z.J. ; Jerzy Leszin-Koperski red, nacz.. - Warszawa : ZG SZSP, 1978-1987
  * Zespół redagujący Integracje składał się z przedstawicieli kilku miast, Gdańsk reprezentowali Z.J. i W. Zawistowski


 1. Suchanek Jerzy.  Jestem nie tylko słowem : wiersze dla Barbary B. [wiersze] / wstęp pt. Kilka uwag / Zbigniew Joachimiak. - Katowice : Piwnica Literacka przy Studenckim Centrum Kultury RU ZSP UŚl Zameczek Remedium w Sosnowcu, 1985. - (Piwnica Literacka ; 8)

 1. Autograf : literatura, sztuka, krytyka [czasopismo] / redakcja: W. Bonisławski, W. Brydak (sekretarz), K. Chwin (II sekretarz), Z.J., A. Kietrys, J. Kotlica, A.K. Waśkiewicz (red. nacz.), W. Zawistowski. - Gdańsk : GTPS, 1988-1990

 1. Migotania, Przejaśnienia : gazeta literacka [czasopismo] / redakcja (nr 1): Z.J., Adam Majewski, Antoni Pawlak, Michał Piotrowski, Władysław Zawistowski. - Gdańsk : Tower Press, 2002-
  * Skład redakcji ulegał zmianie; od nr 13 (2006, nr 4) Z.J. pełni funkcję red. nacz.
  Od nr 10 (2006, nr 1) wydawcą jest Wydawnictwo Literatura Net Pl.

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Komunikat [manifest] // Nowy Medyk. - 1976, nr 7, dod. Młoda Sztuka, nr 9, s. 10
  * Pierwszy "Komunikat" grupy poetyckiej "Wspólność", podpisany m.in. przez Z.J.
  * Przedruk w: Fox Marta. Ogrodnicy północy. - Gdańsk, 1998. - S. 15-16.


 1. Nowa prywatność - dyskusja z udziałem prof. Marii Janion [wypowiedzi w dyskusji] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 26-35
  * Dyskusja z udziałem M. Janion, W.J. Ziemnickiego, S. Chwina, M. Terleckiego, Z.J., A. Mrozowskiej, Z. Majchrowskiego, W. Zawistowskiego, K. Nowosielskiego.
  * Trzy wypowiedzi Z.J. na s. 30, 33-34.


 1. Ostatni komunikat Grupy Wspólność [manifest] / aut. Zbigniew Joachimiak // Poezja. - 1979, nr 3, s. 10-12
  * "Ostatni komunikat Grupy Wspólność", autorstwa Z. Joachimiaka
  * Przedr.: Punkt. - Nr 5 (1979), s. 176-179 [z nieznacznymi zmianami].


 1. Pokolenie, które wstępuje [wypowiedź w dyskusji] / stenogram oprac. Marek Graszewicz, Andrzej K. Waśkiewicz // Integracje. - Nr 6 (1979), s. 5-12

 1. Dyskusje o młodej literaturze... [incipit] [wypowiedź w ankiecie] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 4, s. 49-51
  * Ankieta redakcyjna pt. "Ankieta pokoleń". Pytania postawione przez red. pisarzom różnych pokoleń: 1. Do jakich wzorów literackich nawiązywała grupa Współczesności, Orientacja Poetycka Hybrydy, Nowa Fala, Nowa Prywatność podczas swojego startu?
  2. Jak obecnie, po upływie lat, ocenia się reakcję krytyki na pojawienie się formacji pokoleniowej?


 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. Z.J.


 1. Przekroczenie stało się faktem [wypowiedź w dyskusji] // Literatura na Świecie. - 1981, nr 3, s. 78-121
  * Fragmenty dyskusji na UG pod kier. M. Janion z VI 1979. Także w: Odmieńcy. - Gdańsk, Wydaw. Morskie.


 1. Wszystko wskazuje na to... [wypowiedż w ankiecie] // Poezja. - 1988, nr 9, s. 78-81
  * Odpowiedzi na pytania "Ankiety poetyckiej" nt. problemów współczesnej poezji polskiej.
  * Jako tytuł odpowiedzi podano incipit.
  * Zawiera też wiersze "Noc ustępuje", "Czuję że rośnie we mnie państwo..."


 1. Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych : Gdańsk, 26 listopada 1996 [wypowiedzi w dyskusji] / wybór głosów i oprac. Ludwika Topp // Tytuł. - 1997, nr 1, s. 105-124
  * Wypowiedzi na konferencji zorganizowanej przez SPP O. Gdański, red. Tytułu


 1. Przepowiadam, obiecuję, że nie w poezji, a w życiu pozostanę : ze Zbyszkiem Joachimiakiem rozmawia Marta Fox [wywiad] // Wyrazy. - 1997, nr 2, s. 33-40
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Tyszkiewicz Barbara.  Joachimiak Zbigniew [hasło słownikowe] // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 3, G-J. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 441-442
  ISBN 83-02-05636-7 (t. 3)
  * Podpisane B.T.


 1. Bartelski Lesław M..  Joachimiak Zbigniew [hasło słownikowe] // W: Bartelski Lesław M..  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. pierwsze w tej edycji. - Warszawa : PWN, 1995. - S. 161

Opracowania ogólne 1. Mrozowska Aldona: Czucie morza [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, nr 3/4, s. 5-8
  * Dot. poetów gdańskich: Z.J., S. Gostkowskiego, A. Janko, K. Nowosielskiego.


 1. Sochoń Jan: Poezja wiary (ks. Piotrowi Bożykowi) [szkic] // Aklcent. - 1982, nr 4, s. 36-52
  * Dot. Z.J., A. Kaliszewskiego, R. Krynickiego, J. Leończuka, W. Oszajcy, W. Śmigielskiego A. Zagajewskiego i in.


 1. Fręś Mieczysława: Zbigniew Joachimiak : poszukiwanie tożsamości [szkic]. - Fot. // Tak i Nie. - 1985, nr 32, s. 6

 1. Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja : (literatura polska 1918-1986) : krąg gdański // Przegląd Tygodniowy. - 1987, nr 46, s. 13
  * Przedruk w książkach P. Kuncewicza: Agonia i nadzieja, Poezja t. 3 oraz Leksykon polskich pisarzy współczesnych (zob. w dziale "Bibliografie, słowniki, historie literatury").


 1. Pawlak Antoni. Modlitwa ze Zbyszkiem [szkic] // W: Joachimiak Zbigniew. Migotania przejaśnienia, czerwone tunele : wybór wierszy. - Gdańsk : Tower Press, 2002. - S. 5-9

 1. Zawistowski Władysław. Tajemnica Szekspira czyli 9 razy o Zbigniewie Joachimiaku [szkic] // W: Joachimiak Zbigniew. Migotania przejaśnienia, czerwone tunele : wybór wierszy. - Gdańsk : Tower Press, 2002. - S. 213-226
  * Dat.: Sopot, lipiec 2001.


 1. Fox Marta: Brakujący klawisz Keitha Jarreta [artykuł] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 10
  * W tekście uwagi o twórczoci Z.J.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. [Nota] // Nowy Wyraz. - 1975, nr 9, s. 103
  * Inf. m.in. o nagrodzie dla Z.J. w Turnieju Jednego Wierszaw ramach Ogólnopolskiego Seminarium Literackiego "Debiuty Poetyckie 74".
  * Inf. o wynikach także w: Nowy Medyk. - 1975, nr 12, s. 10.


 1. Koło Młodych przy Oddziale Toruńskim ZLP... [nota] // Fakty. - 1976, nr 22, s. 7
  * Inf. o Toruńskim Sympozjum Poetyckim, zorganizowanym przez Koło Młodych przy Oddziale Toruńskim ZLP i RU SZSP UMK, poświeconym tematyce debiutu poetyckiego. Referaty wygłosili: Z.J., S. Rosiek i W.J. Ziemnicki.


 1. Protokół z posiedzenia jury XVII Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego o nagrodę "Czerwonej Róży" // Littteraria. - 1976, nr z XI, [s. 39]
  * W protokole inf. o przyznaniu Z.J. jednego z dwóch drugich wyróżnień w turnieju za wiersz "O i na tym straganie..."
  * Jury: A. Ważyk (przew.), M. Czychowski, K. Gąsiorowski, J. Leszin-Koperski, A.K. Waśkiewicz, W. Zawistowski.
  * Wyniki także w: Dz. Bałt., nr 254, s. 3; Ilustrowany Kurier Polski, nr 245, s. 2; Kultura, nr 46, s. 2; Nowy Medyk, nr 21, s. 7-8; Fakty. - 1977, nr z I, s. 22; Student, nr 1, s. 12.


 1. [Nota] // Nowy Medyk. - 1977, nr 20, s. 15
  * Inf. m.in. o nagrodzie dla Z.J. w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę "Czerwonej Róży".
  * Wyniki i omówienia także w prasie 1977: Itd, nr 49, s. 30, Kamena, nr 25, s. 16, nr 26, s. 14.


 1. Filipowicz Andrzej, Rosiek Stanisław. Kronika, 1975, grudzień [nota] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski ; nota o grafikach Grzegorz Boros ; Kronika Andrzej Filipowicz, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 247
  * Inf. o ukonstytuowaniu się Grupy Poetów i Artystów "Wspólność"; w składzie grupy wymieniony m.in. Z.J.


 1. Ssw: Lustra 76 [nota] // Twórczość. - 1977, nr 4, s. 164-165
  * Inf. m.in. o wyróżnieniu dla Z.J. w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Lustra 76", zorganizowanym przez Klub Literacki PAX we Wrocławiu dla autorów nie bedących członkami ZLP. Jury: J. Styczeń, M. Jodłowski, M. Machnicki, P. Karolak, Z. Badura.
  * Wyniki także w: Kierunki. - 1977, nr 2, s. 11; Nowy Wyraz, nr 1, s. 130.


 1. (rymar): Najlepsi wyjeżdżają na finał VI Festiwalu Studentów PRL [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 241, s. 3
  * Inf. o wyjeździe do Poznania 120-osobowej ekipy reprezentującej gdańską młodzież akademicką, m.in. poeci: A.Czekanowicz, Z.J., W. Zawistowski.


 1. (rymar): Najlepsi wyjeżdżają na finał VI Festiwalu Studentów PRL [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 241, s. 3
  * Inf. o wyjeździe do Poznania 120-osobowej ekipy reprezentującej gdańską młodzież akademicką, m.in. poeci: A.Czekanowicz, Z.J., W. Zawistowski.


 1. (mag): [Nota] // Nowy Medyk. - 1980, nr 10, s. 10

 1. Fręś Mieczysława: [Nota] // Wieczór (Katowice). - 1985, nr 237, s. 3
  * Inf. ospotkaniu autorskim w Katowicach, 5.12.


 1. Prynda Krystian: [nota] // Wieczór (Katowice). - 1986, nr 80, s. 3
  * Podpisane: (Kp).
  * Inf. o spotkaniu autorskim w Dąbrowie Górniczej.


 1. [Bez tytułu] // Migotania, przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 13
  * Fotokopia legitymacji szkolnej Z.J. z 1968 r.


 1. Mendelson Mścisław: Dramatis personae z komentarzem [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 16
  * Nota biograficzna Z.J., nieco żartobliwa, w gazecie wydanej z okazji opublikowania wyboru wierszy Z.J. "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002.


 1. Pawlak Antoni, Zawistowski Władysław: O dalsze twórcze migotania [artykuł] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 1
  * Artykuł wstępny w gazecie wydanej z okazji opublikowania wyboru wierszy Z. J. "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002. Migotania, przejaśnienia ukazywały się później jako kwaralna gazeta literacka.


 1. Mendelson Mścisław; Autorzy numeru [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 20
  * Nota biograficzna.


 1. Mendelson Mścisław: Autorzy numeru [nota] // Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 1, s. 20
  * Nota biograficzna.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Cztery tematy
  Sochoń Jan: Idę wciąż do Elis [recenzja] // Akcent. - 1992, nr 4, s. 177-180
  * Przedruk w: Sochoń Jan. U drzwi Godot : szkice o poezji, filozofii i teologii. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1995.


 1. Dedykacje
  Topp Ludwika: Siedem wariacji na temat śmierci : (o gdańskich arkuszach poetyckich) [szkic] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 66-80
  * Fragment dot. arkusza Z.J. pt. "Okazja do pytania" na s. 78-80.


 1. Ja sobowtór
  Stolz-Polański Krzysztof: Poezja masek [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 225 (26.09), dod. Delta, nr 28, s. 1
  * Polem.: Fręś Mieczysława: Tomik Joachimiaka // Radar. - 1986, nr 3, s. 14-15


 1. Ja sobowtór
  Drzewucki Janusz: Głosy nie spełnionego pokolenia [recenzja] // Student. - 1986, nr 8, s. 6
  * Przedruk w: Drzewucki Janusz. Chaos i konwencja. - Kraków : Alma-Art, 1988.
  * Autor analizuje twórczość dawnych liderów "Wspólności" - Z.J., A. Czekanowicz i W. Zawistowskiego na podstawie czterech ostatnio wydanych tomów wierszy, m.in. zbioru "Ja sobowtór" Z.J.


 1. Ja sobowtór
  Drzewucki Janusz. Głosy nie spełnionego pokolenia [szkic] // W: Drzewucki Janusz. Chaos i konwencja. - Kraków : Alma-Art, 1988. - (Biblioteka Studenta ; 1)
  * Dot.: A. Czekanowicz, Z. Joachimiak: Pełni róż obłędu; W. Zawistowski: Geografia; Z. Joachimiak: Ja sobowtór; A. Czekanowicz: Najszczersze kłamstwo.
  * Przedruk z: Student. - 1986, nr 8, s. 6.


 1. Ja sobowtór...
  Chojnowski Zbigniew: [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 25, s. 9

 1. Ja sobowtór...
  Waśkiewicz Andrzej K.: [recenzja] // Nowe Książki. - 1985, nr 5, s. 16-17

 1. Mam do powiedzenia
  Sochoń Jan: Potem się wyjaśni // Nowy Wyraz. - 1979, nr 10

 1. Mam do powiedzenia
  Biliński Ryszard: [Recenzja] [recenzja] // Odra. - 1980, nr 9, s. 86-87

 1. Mam do powiedzenia
  Budzińska Bożena: Mają do powiedzenia [recenzja] // Integracje. - Nr 7 (1980), s. 56-57
  * Omówienie trzech tomików poetyckich: Z.J., A. Czekanowicz i W. Zawistowskiego. Część dot. Z.J. pt. "»Wyjechać w czas«" (s. 56).


 1. Mam do powiedzenia
  Mrozowska Aldona: Ich czas [szkic] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 1/2, s. 5-17
  * Artykuł przeglądowy dot. twórczości 13 młodych poetów Wybrzeża, niedawno debiutujących tomikami poetyckimi. Autorka syntetycznie przedstawia "diagnozę egzystencji" poszczególnych poetów, poświęcając każdemu twórcy kilkanascie zdań. O tomiku Z.J. - na s. 16.


 1. Mam do powiedzenia
  Suchanek Jerzy: Zbigniew Joachimiak prosi o wsłuchanie [recenzja] // Poezja. - 1980, nr 1, s. 105-107

 1. Modlitwa (Joli Rajz) [wiersz]
  Topp Ludwika. Don Juan i jego pies [analiza wiersza] // W: W stronę wiersza : interpretacje poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 140-167
  * Dat.: 01.1981.


 1. Pełni róż obłędu
  Sochoń Jan: Tradycja jako pomoc [szkic] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 11, s. 86-95
  * W szkicu nt. nawiązań młodej poezji do tradycji modernistycznej, fragmenty dot. wspólnych wierszy A.Cz i Z. Joachimiaka, opublikowanych później w tomie "Pełni róż obłędu. Autor posługuje się wcześniej zapowiadanym tyt. tomu "Chwil spełnienie w dekadencji".


 1. Pełni róż obłędu
  Opaleński Janusz: Mroki modernizmu [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 30, s. 12

 1. Pełni róż obłędu
  Riss Barbara: Co pozostało dziś z nowej prywatności // Nowe Książki. – 1984, nr 8, s. 66-67
  * M.in. o tomiku "Pełni róż obłędu".


 1. Pełni róż obłędu
  Drzewucki Janusz: Głosy nie spełnionego pokolenia // Student. - 1986, nr 8, s. 6
  * Autor analizuje twórczość dawnych liderów "Wspólności" - Z.J., A. Czekanowicz i W. Zawistowskiego na podstawie czterech ostatnio wydanych tomów wierszy, m.in. tomu "Pełni róż obłędu".
  * Przedruk w: Drzewucki Janusz. Chaos i konwencja. - Kraków : Alma-Art, 1988.


 1. Pełni róż obłędu
  Drzewucki Janusz. Głosy nie spełnionego pokolenia [szkic] // W: Drzewucki Janusz. Chaos i konwencja. - Kraków : Alma-Art, 1988. - (Biblioteka Studenta ; 1)
  * Przedruk z: Student. - 1986, nr 8, s. 6 [zob.].


 1. Sezon lotów trwa
  Pech-Klikowicz Aneta: Wrażenia ze wspólnego latania [recenzja] // Nowe Książki. - 2012, nr 5, s. 22-23

 1. Wieczne amazonki
  Kaliszewski Andrzej: [recenzja] // Student. - 1977, nr 4, s. 11
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Zawistowski Władysław: Zbyszkowi Joachimiakowi [wiersz] // W: Zawistowski Władysław. Czyli ja. - Warszawa : ZG SZSP, 1976

 1. Sochoń JanGłos Nauczycielski. - 1979, nr 52, s. 8

 1. Gąsiorowski Krzysztof: O kilka chwil dalej (Zbigniewowi Joachimiakowi) [wiersz] // W: Gąsiorowski Krzysztof. Z punktu widzenia UFO [wiersze]. - Warszawa : PIW, 1986

 1. Bachórz Józef: Ciesz się narodzie... [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2002, czerwiec, s. 1
  * Żartobliwy wiersz okolicznościowy dla Z.J. z okazji opublikowania wyboru wierszy "Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele" i tzw. Nocy Poetów zorganizowanej przez Z.J. w Gdańsku w czerwcu 2002. Z komentarzem pt. "Zdanie usprawiedliwuenia".


 1. Komendant Tadeusz: Limeryki na cześć Migotań, Przejaśnień [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 22 * Jeden z trzech żartobliwych wierszyków dot. Z.J.

 1. Komendant Tadeusz: Limeryki na cześć Migotań, Przejaśnień [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 22 * Jeden z trzech żartobliwych wierszyków dot. Z.J.

 1. Wałek Janusz: Bramy Elsynoru [wiersz] (Zbigniewowi Joachimiakowi) // Migotania. - 2015, nr 3, s. 26 * Inc.: Przez kwietne łąki, przez duszne maje...

Informacje inneO twórczośći Zbigniewa Joachimiaka"
"Nikt tak nie potrafi szeptać w wierszach jak on".
[Marta Fox: Brakujący klawisz Keitha Jarreta. - Migotania, Przejaśnienia. - 2003, nr 2, s. 10]

"Miłość, wolność, dobro, sprawiedliwość, prawda i piękno promieniują z wierszy Joachimiaka".
[Adriana Szymańska: Być psem Pana Boga [szkic] // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 3, s. 10]
"Wierszem »Epitafium dla ulicy Polanki nie nazwanej nigdy imieniem Artura Schopenhauera« - Zbigniew Joachimiak zainicjował budowanie gdańskiego współczesnego mitu, w który wpisali się później swoimi powieściami Paweł Huelle i Stefan Chwin".
[Artur Nowaczewski: Prywatność, czyli intymność // Migotania, Przejaśnienia. - 2004, nr 1, s. 4]
Sezon lotów trwa, 2011
"Gdańskiemu poecie, związanemu z działalnością Nowej Prywatności, w wielu wierszach udało się stworzyć nastrój intymnej rozmowy, sprawiający, że nie tak łatwo odrzucić rolę partnera dialogu i po prostu odłożyć książkę. Dodatkowym atutem tego zbioru jest frapująca wyobraźnia poety, która chętnie wykorzystuje tytułowy motyw lotu - i nie zmieniając wprawdzie jego kulturowych znaczeń - potrafi tworzyć ciekawe obrazy. (...) To, co dobre w poezji Zbigniewa Joachimiaka tkwi bowiem w niedopowiedzeniu, wieloznaczności, delikatności i wrażliwości na barwy, wreszcie na umiejętności tworzenia fantastyczno-surrealistycznych obrazów".
Aneta Piech-Klikowicz: Wrażenia ze wspólnego latania // Nowe Książki. - 2011, nr 5, s. 22-23

Do góry | Powrót do wyboru pisarza