strona główna
Pisarz:
Eugeniusz Kupper

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Eugeniusz Kupper

Ur. 1947
Poeta, prozaik

Bibliografia w trakcie opracowania.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Z ogłoszenia : [arkusz poetycki] [wiersze] / oprac. graf. Waldemar Bartnicki ; fot. Bogusław Wawrzonek. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Linia" Warsztatu Nowej Sztuki "Linia" : KSW "Żak" ; SSP Techno-Service, 1981. - 13 s., 3 nlb.
  2011 - reprint wyd. z 1981 z dodanym wierszem "Nowy Epilog" [s. 17-20].
      Zawartość: s. 1-13: Z ogłoszenia: s. 3: 1. Z ogłoszenia pokój dwanaście metrów... ; s. 3-4: 2. Nawet tramwaj bywa trupem jadącym... ; s. 4-5: 3. Jesteśmy sami w ogrodzie... ; s. 5-7: 4. Moja matka zawsze powtarzała... ; s. 7-8: 5. Kiedyś podpaliłem złotoustego Fausta... ; s. 8-9: 6. Od dzisiaj zaczynam nowe życie... ; s. 9-10: 7. Zwiedzione ścieżką Po... ; s. 10: 8. W kieszeni nosił kamienie nielegalnie... ; s. 10-11: 9. Czy was także zaproszono... ; s. 12-13: 10. Skazać go na los człowieka... - [S.14-16:] Dwa głosy: [s. 15:] Siedzenie ; [s.16:] A gdy...
  * Wydane na prawach rękopisu.
  * W formie wkładki dołączono tekst "Wiersza elektronicznego - Mity". Utwór, oparty na wierszu E.K. "Pożar w mieszkaniu alkoholiczki...", został wykonany przez autora muzyki, Piotra Gudela, w sali GTPS w Gdańsku 20.10.1981 r.

 1. Ulica zamknięta [wiersze]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 57 s. ; 20 cm. - (Debiuty Poetyckie 1986)
 1. Czekam jutra [wiersze] / oprac. graf. Beata Ewa Olczak. - Gdańsk : Wydaw. Burgman, 1991. - 91 s.
 1. Jego kobiety [wiersze]. - Gdańsk : GTPS, 1992. - 16 s.. - (Biblioteka Rękopisów. GTPS ; 7)
  * Kserokopia rękopisu.

 1. Nieskończona podróż [wiersze] / posłowiem opatrzył Andrzej Krzysztof Waśkiewicz] . - Gdańsk : Marpress, 1996. - 61 s. ; 18 cm
 1. Matka Boska Gdańska [poemat] / rys. Agnieszka Bartoszewicz ; proj. okł. i karty tyt. Władydsław Kawecki. - Gdańsk : Marpress, 1997. - 37 s. : il. ; 18 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
      Zawartość: Matka Boska Gdańska (1–17) ; Korona miasta Gdańska (18) ; Koronacja (19) ; Sąd Ostateczny (20) ; Ambona (21) ; Chrzcielnica (22) ; Organy (23) ; Modlitwa (24) ; Psalm (25).
  * Datowane: [1–17] Gdańsk 1980–1995 ; [18–25] Gdańsk 1996.
  Gdańsk - beletrystyka ; Gdańsk - Bazylika Mariacka - beletrystyka ;

 1. Przeciąganie liny : kwartet gdański [powieść]. - Gdańsk : Marpress, 1998. - 152 s. ; 21 cm
  * Stanowi cz. 1 cyklu pt. Kwartet gdański; cz. 2 pt. Skok w dal, 2006; cz. 3 pt. Skok wzwyż, 2006; cz. 4 pt. Trójskok, 2007.

 1. Przewiew [miniatury prozatorskie]. - Gdańsk : Marpress, 2002. - 126 s. ; 21 cm
 1. Skok w dal : kwartet gdański [powieść]. - Gdańsk : Marpress, 2006. - 158 s. ; 21 cm
  * Stanowi cz. 2 cyklu pt. Kwartet gdański; cz. 1 pt. Przeciąganie liny, 1998; cz. 3 pt. Skok wzwyż, 2006; cz. 4 pt. Trójskok, 2007.
  Gdańsk - beletrystyka ;

 1. Skok wzwyż : kwartet gdański [powieść]. - Gdańsk : Marpres, 2007. - 155 s. ; 21 cm
  ISBN 83-89091-89-5
  * Stanowi cz. 3 cyklu pt. Kwartet gdański; cz. 1 pt. Przeciąganie liny, 1998; cz. 2 pt. Skok w dal, 2006; cz. 4 pt. Trójskok, 2007.

 1. Trójskok : kwartet gdański [powieść]. - Gdańsk : Marpress, 2007
  * Stanowi cz. 4 cyklu pt. Kwartet gdański; cz. 1 pt. Przeciąganie liny, 1998; cz. 2 pt. Skok w dal, 2006; cz. 3 pt. Skok wzwyż, 2006.
  Gdańsk - Nowy Port - beletrystyka ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wiersz]  [wiersz] // W: Próba koncentracji. - Gdańsk : Gdańska Oficyna Poetów Klubu Związków Twórczych Młodych Na Fortach , 1977
  * Arkusz Poetycki Przybliżenie 1.
  * Instytucje sprawcze: MPiK Gdańsk ; Koło Młodych przy ZLP.

 1. Czekam jutra  [wiersz] // W: Biblioteka rękopisów / [oprac. i wstęp] Andrzej K. Waśkiewicz. - Gdańsk : GTPS, 1994. - S. 9. - (Biblioteka Rękopisów GTPS)
  * Liczący 16 s., formatu 16,5 x 12,0 cm, powielony na ksero zbiorek kilkunastu wierszy wybranych z tomików wydanych w serii "Biblioteka Rękopisów GTPS" w l. 1992-1993. Publikacja była dodawana jako wkładka do Gdańskiego Rocznika Kulturalnego, 15

Publikacje w czasopismach 1. Szatnia obowiązkowa :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 116, s. 5
 1. Ugrupowanie "Warsztat - Gdańsk :  [artykuł programowy] // Poezja. - 1976, nr 9, s. 60-62
  * Artykuł programowy grupy poetyckiej "Warsztat".

 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 108, s. 4
  * Pod wspólnym tytułem "II Gdańskie Dni Poezji" zamieszczono wiersze M. Bieńkowskiego, A. Grzyba, W. Zawistowskiego, J. Kominka, Z. Joachimiaka, A. Czekanowicz, E.K., E. Mazur.

 1. [Wiersz] :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 114, s. 4
  * Wiersze młodych poetów Wybrzeża, m.in. M.B., pod wspólnym tyt. "O nowe oblicze młodej poezji"; wybór J.H. Kamrowski, Waldemar J. Ziemnicki. Teksty opublikowane z okazji Dnia Poezji na seminarium "Młoda Polska lat siedemdziesiątych".

 1. Spowiedź w przedziale :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 223, s. 5
 1. Wieczór autorski :  [wiersz] // Poezja. - 1981, nr 3, s. 21
 1. [Sprawozdanie] :  [sprawozdanie] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 124-125
  * Sprawozdanie z sesji lit. "Poezja wobec współczesności", zorganizowanej 18.10.1981 przez KSW Żak w Gdańsku pod patronatem red. Nowego Wyrazu.

 1. [Artykuł] :  [artykuł] // Nowy Medyk. - 1985, nr 7, s. 11
  * Omówienie wyników XXV konkursu poetyckiego o nagr. "Czerwonej Róży".

 1. Nota :  [nota] // Nowy Medyk. - 1986, nr 11, s. 12
  * Dot. XI Krakowskich Reminiscencji Teatralnych, Kraków 12-16.03.1986.

 1. Do nowego portu ; Modlitwa wieczorna ; Poezja jest jak prostowanie dróg ; Pożar w mieszkaniu alkoholiczki ; Spowiedź w przedziale ; Szatnia obowiązkowa ; Wieczór autorski :  [wiersze] // Integracje. - Nr 23 (1987), s. 32-33
 1. [Gdańskie Dni Poezji] :  [artykuł] // Integracje. - Nr 23 (1987), s. 97-99
  * Dot. historii Gdańskich Dni Poezji.

 1. Chaos i konwencja :  [nota - sprawozdanie] // Nowy Medyk. - 1988, nr 20, s. 9
  * Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Literackiego "Chaos i konwencja", Kraków 4-6.11.1988.

 1. Drugiego dnia ; Gdy odszedł ; W oczekiwaniu ; Z tłumu :  [wiersze] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 50-51
 1. Listopad Poetycki :  [nota - sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 281, s. 4
  * Sprawozdanie z imprezy "Listopad Poetycki", zorganizowanej m.in. przez Klub Literacki im. R. Milczewskiego-Bruno w Gdańsku w maju 1988 r.

 1. Taka mała cisza :  [wiersz] // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 147, s. 5
  * Z notą.

 1. [Czerwona Róża] :  [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 282, s. 3
  * Dot. Ogólnopolskiego Turnirju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. Czerwonej Róży.

 1. [Gdańsk - życie literackie] :  [artykuł]. - 1988, nr 122, s. 4
  * Dot. życia literackiego w gdańskim środowisku studenckim.

 1. [Gdańskie Dni Poezji] :  [nota - sprawozdanie] // Poezja. - 1988, nr 10, s. 100-101
 1. [Grass] :  [nota - sprawozdanie] // Autograf. - 1988, nr 4, s. 75
  * Sprawozdanie ze spotkania z G. Grassem zorganizowanego przez DKF "Gdańsk".
  Grass Günter - opracowania ;

 1. [Maj Literacki '88] :  [nota - sprawozdanie] // Poezja. - 1988, nr 10, s. 100-101
 1. [Młode Kino Polskie] :  [nota - sprawozdanie] // Nowy Medyk. - 1988, nr 13, s. 11
  * Dot. festiwalu filmowego zorganizowanego w Gdańsku.

 1. [PaKa] :  [nota - sprawozdanie] // Nowy Medyk. - 1988, nr 12, s. 10
  * Sprawozdanie z Przeglądu Kabaretów Amatorskich PaKa w Krakowie.

 1. [Żak] :  [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 157, s. 4
  * Dot. teatrów studenckich przy KSW "Żak" w Gdańsku.

Przekłady 1. Alipiew Petr: Bach [wiersz] / tł. Eugeniusz Kupper, Borys Czonków // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 39, s. 2

 1. Koparanow Todor: Muzyka [wiersz] / tł. Eugeniusz Kupper, Borys Czonków // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 39, s. 2

 1. Rasiew Tichan: Myśli powszednie [proza] / tł. Eugeniusz Kupper, Borys Czonków // Głos Wybrzeża. - 1986, dod. Delta, nr 39, s. 2

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Czerwona Róża : 1960-1984 : antologia / pod red. Jerzego Koperskiego, Eugeniusza Kuppera, Andrzeja K[rzysztofa] Waśkiewicza . - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 342 s.

 1. Wojdyło Zygmunt.  Transmisja późnej nocy [wiersze] / posł. Eugeniusz Kupper. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1997. - 56 s.
WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. : [Nota] // POezja. - 1981, nr 3, s. 22
  * Inf. m.in. o wyróżnieniu dla E.K. w Konkursie Jednego Wiersza podczas XXI Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagr. "Czerwonej Róży".
  * Wyniki i omówienia także w: Nowy Wyraz, nr 1, s. s. 133-134 ; Poezja, nr 3, s. 23-24


 1. TOM: Stypendia dla młodych literatów [artykuł] // Gazeta Młodych. - 1983, nr 71, s. 5
  * Inf. o stypendiach dla młodych literatów przyznanych w 1983 przez Biuro Wykonawcze ZG ZSMP, wsród stypendystów m.in. E.K.


 1. [Nota] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 272, s. 2
  8 M.in. inf. o nagrodzie "Wiatru od Morza" - za popularyzację poezji - pezyznanej przez KSW ŻAk E.K.


 1. [Nota] // Pismo Literacko- Artystyczne. - 1985, nr 4, s. 134
  * Wyniki konkursu o nagrodę "Czerwonej Róży"; E.K. otrzymał nagrodę "Wiatru od Morza" za popularyzację poezji.
  *Inf. takze w: Mowy Medyk, nr 7, s. 11.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Matka Boska Gdańska
  Waśkiewicz Andrzej K.: Być użytecznym // Głos Wybrzeża. – 1997, nr 131, s. 10

 1. Nieskończona podróż
  Budzińska Bożena: Wędrowiec bez powodu [recenzja] // Autograf. - 1996, nr 3, s. 29

 1. Nieskończona podróż
  Nagórska Ariana: [recenzja] // Tytuł. - 1996, nr 3, s. 203-207

 1. Przeciąganie liny
  Kubik Tomasz: Zmęczenie, wstręt i śmiech [recenzja] // Życie. – 1998, nr 276, dod. Życie na Fali, s. 4

 1. Przeciąganie liny
  Budzińska Bożena: Niemożliwe miasto, niemożliwa powieść // Metafora. – Nr 39/40 (1999), s. 230–231

 1. Ulica zamknięta
  Dłuski Stanisław: [recenzja] // Nowe Książki. - 1988, nr 6, s. 73-74

 1. Ulica zamknięta
  Janusewicz Ludmiła: [recenzja] // Pobrzeże. - 1988, nr 12, s. 15

 1. Ulica zamknięta
  Kietrys Alna: [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1988, dod. Delta, nr 60, s. 2

 1. Ulica zamknięta
  Kluz Monika: [recenzja] // Nowy Medyk. - 1988, nr 5, s. 10

 1. Ulica zamknięta
  M.M.: [recenzja] // Kultura. - 1988, nr 27, s. 8

 1. Ulica zamknięta
  Mrozowska Aldona: [recenzja] // Autograf. - 1988, nr 2, s. 54-55

 1. Ulica zamknięta
  Łopata Andrzej: [recenzja] // Student. - 1988, nr 10, s. 12

 1. Z ogłoszenia
  Łyp M. A.: [recenzja] // Okolice. - 1983, nr 5/6, s. 111
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza