strona główna
Pisarz:
Andrzej Krzysztof Waśkiewicz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Andrzej Krzysztof Waśkiewicz

ur. 1941 zm.2012. Poeta, krytyk literacki, historyk literatury
Bibliografia w trakcie opracowania.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Wstępowanie [wiersze]. - Zielona Góra  : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1963. - 16 s.. - (Lubuskie Arkusze Poetyckie)
 1. Dojrzewanie : sylwetki zasłużonych działaczy ruchu ludowego na Ziemi Lubuskiej [szkice i reportaże] / Zygmunt Trziszka, Irena Rybczyńska ; wstęp . - Zielona Góra  : Wojewódzki Komitet ZSL, 1965. - 139 s.
 1. Strefa pamięci  [wiersze]. - Zielona Góra  : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1965. - 15 s.. - (Lubuskie Arkusze Poetyckie)
      Zawartość: Miejsca opuszczone (Pamięci Dawida Rubinowicza...);Oratorium ; Strefy

 1. Dom z płaskim dachem  [powieść]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - 148 s.
  III nagroda w konkursie Ossolineum i Oddziału Wrocławskiego ZLP

 1. Dziedzictwo [wiersze]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. - 66 s.
      Zawartość: Słowo ; Cisza zapada... ; Zbliża się tutaj... ; Wzdłuż brzęku... ; Widzenie świątka ; Apostrofa ; Próba opisu ; Najbliżej ; Oranie pola (Stanisławowi Neumertowi); Opowieść o dłoniach ; Ziemia ; Powracanie ; Przypowieść ; Traktat o łzie ; Stare kobiety ; Odys ; Wierszyk spekulatywny (Zbigniewowi Herbertowi) ; Gest wydrążony (Pamięci Wojciecha Higersbergera); Na przedprożu ; Co jest przeżycie ; Niepewność ; Dostępowanie okolic grobu Nieznanego Żołnierza ; Zapis ; Pisanie człowieka ; Kopanie rowów ; Nike ; Dziedzictwo ; Pracownicy ziemi ; Strefy ; Próba ; Erotyk ; Trzy strefy doopisu ; List ; Erotyk z różą ; Erotyk szary ; Erotyk szary II ; Psalm ; Szlachtuz ; Pisanie drzewa

 1. Przestrzeń po człowieku  [wiersze]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1967. - 65 s.
      Zawartość: Wstępowanie ; A jednak idę .. ; - Oschła upalność: Oschła upalność ; Alga ; Kto jest Papusza ; Przywoływanie ; Mijanie ; Gdy z oczu... ; Bo umieranie... ; Wiem - ona przyjdzie... ; Na płacz... ; Exodus ; Tu wiosło... ; Chwila o matce... ; Cztery oktostychy ; - Najbliżej: Motyw tradycyjny ; Wiosny zimowe uświadomienie ; Ognia opisanie ; W winnicach ; Tryptyk o dobrym czasie ; - Dzwonne: Tropy ; Ten las... ; Czytanie listów ; Erotyk błękitny ; Dzwonne ; Dwa fragmenty ; Ufność ; Nieobecność ; Odległość - to promień... - Rzecz otwarta: Patrzenie przez siebie ; Dialog pojedynczy ; Rzecz otwarta ; Rdzewienie ; Rdzewienie II ; Miejsca opuszczone ( Pamięci Dawida Rubinowicza) ; Powroty ; Dyskurs ; Wstępowanie w światło ; Rzecz o dłoni

 1. Lubuskie środowisko literackie  : informator [szkice]. - Zielona Góra  : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1970. - 106 s.
      Zawartość: Eugeniusz Wachowiak: Zamiast wstępu. - O życiu literackim na Ziemi Lubuskiej w latach 1955-1970 ; Bibliografia (1955-1970) ; Słownik bibliograficzny:Członkowie ZLP: Irena Dowgielewicz ; Tadeusz Jasiński ; Tadeusz Kajan ; Janusz Koniusz ; Włodzimierz Korsak ; Zdzisław Bernard Morawski ; Wiesław Sauter ; Bolesław Soliński ; Henryk Szylkin ; Zygmunt Trziszka ; Eugeniusz Wachowiak ; Bronisława Wajs-Papusza ; Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. Autorzy nie należący do ZLP

 1. Próba uzasadnienia  [wiersze]. - Zielona Góra  : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1970. - 15 s.
      Zawartość: Próba narzędzi ; Próba przedmiotu ; Próba kamienia ; Opis klatki ; Próba wyrwy ; Próba erotyku ; Próba przypowieści ; Powtórka z pamięci ; Lekcja ; Wiersz dydaktyczny ; Próba uzasadnienia ; Człowiek Cro-magnon rysuje w jaskini ; Polowanie na feniksa ; Jeśli napisze...

 1. Zapis z nieobecności [wiersze]. - Warszawa  : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1971. - 24 s.
      Zawartość: Od Autora. - Podobieństwa... ; Ciemność ; Pamięć ; Zaduszki 67 ; Gorzkie są źródła... ; Łuna ; Oddech ; Wstęp do wiersza ; Wnęka widoku...(Jerzemu Leszinowi-Koperskiemu) ; Fragment ; Sytuacja ; Pisane nocą ; Na krawędzi z nocy...
  Suplement do czasopisma Orientacja z lipca 1971

 1. Orientacja : bibliografia zawartości 1965-1973 [bibliografia]. - Warszawa : Zrzeszenie Studentów Polskich, 1973. - 19 s.
  Suplement do 12 numerów pisma "Orientacja"

 1. Rygor i marzenie : (szkice o poetach trzech awangard) [eseje]. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1973. - 239 s.
      Zawartość: Szkic do mapy "nowych ust" ; "Woń rzezi i róż". (O erotyce Tadeusza Peipera) ; Wobec Przybosia ; Przyboś 1968 ; Życie w czasie ; "Między snem a nieśnieniem".
  (O poezji Jana Brzękowskiego) ; Kurek czyli ewolucje poetyki ; Jalu Kurek "Pamflet" - interpretacja ; Poezja pogranicza. (O twórczości Mariana Jachimowicza); Światopogląd katastroficzny (O poezji Jana Śpiewaka) ; Piekła i raje wieloznaczności. (O poezji Zbigniewa Bieńkowskiego) ; Metonimia świata. (O poezji Tymoteusza Karpowicza)

 1. Tożsamość [wiersze]. - Warszawa, 1973. - 21 s.. - (Generacje)
      Zawartość: Zredukować elementy świata... ; Fragment ; Oko nieba zimny błękit... ; Ukryj się we krwi... ; Śniłem,że śnię... ; Co zrobimy ; Z pamięci - pożar... ; Dopiero tu.... ; Wnętrze oddechu... ; Czuwające urwisko... ; Albo: w przeboju światła... ; Raz jeszcze - powtórz.... ; Wiesz już... ; W dorzeczach rzek... ; Wyzwolony z ciała...

 1. Bezsenna jawa  : wiersze 1962 - 1976 [wiersze]. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1977. - 27 s.
      Zawartość: Gest wydrążony (Pamięci Wojciecha Higersbergera) ; Co jest przeżycie ; Nieobecność ; Na płacz nam przyszło...; Zaduszki 67 ; Podobieństwa: arka ciemnego przymierza... ; Pisane nocą ; Na krawędzi z nocy... ; Fragment ; Łuna ; Oddech ; Śniłem że śnię... ; Oko nieba zimny... ; Dopiero tu - na skraju... ; Kwiat, jego zdanie ; Raz jeszcze- powtórz... ; Wiesz już... ; Wyzwolony z ciała... ; Chłodna jak płomień przezroczysta strofa ; Ciemno się śniło... ; Pośród błękitu jak dół... - Od autora.

 1. O poezji Juliana Przybosia [szkic]. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1977. - 53 s.
 1. Formy obecności „nieobecnego pokolenia” [szkice literackie]. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1978. - 236 s.
      Zawartość: Wstęp. - Między "kierowaniem" a "samosterowalnością ; Grupy literackie ; Wydawnictwa ; Zjazdy,sympozja, seminaria ; Konkursy ; Zmieniając nagle perspektywę

 1. Modele i formuła : szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych [szkice literackie]. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. - 227 s.
      Zawartość: Kategoria pokolenia. - Modele i formuła: Pokolenie Orientacji ; Tendencja formulistyczna ; Modele i formuła. (Szkic o zaangażowaniu poezji) ; Erotyka jako metafizyka. - W kręgu Orientacji: Jedna z przygód pokolenia.(O poezji Janusza Żernickiego) ; "Wyprawa ratunkowa".(O poezji Krzysztofa Gąsiorowskiego) ; "Węzeł języka przed rozpadem chroni".(O poezji Zbigniewa Jerzyny) ; Casus Stanclik ; Przykłady rozwiązań.(Koperski: godność i akt wyboru ; Ordan: niepełna realizacja
  programu ; Puzdrowski: sprzeczności poetyki ; Połom: powrót moderny? ; Kawiński: antynomie realności i tożsamości podmiotu ; Górzański: do estetyzmu do katastrofizmu) ; Co nam zostało z tych lat?

 1. Bezimienna nadzieja : (wiersze z lat 1966-1978) [wiersze]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1980. - 59 s.
  ISBN 83-08-00633-7
      Zawartość: Zapis z nieobecności: Podobieństwa: arka ciemnego... ; Ciemność: I-IV ; Pamięć: I-V ; Zaduszki 67: I-II ; Gorzkie są źródła...: I-IV ; Zanim ciemność nastanie ;
  Łuna ; Oddech ; Wstęp do wiersza: I-II ; Zapatrzenia - światła w naszym wzroku...: I-II ; Wnęka pokoju...(Jerzemu Leszinowi-Koperskiemu): I-II ; Fragment (Noc ciemna...) ; Sytuacja: I-III ; Pisane nocą : Na krawędzi z nocy... ; -Tożsamość: Fragment(Poprzez szepczącą ciemność...) ; Oko nieba zimny błękit... ; Ukryj się we krwi... ; Śniłem że śnię... ; Co zrobimy z tak pięknie zaczętym... ; Z pamięci - pożar... ; Dopiero tu - na skraju... ; Kwiat, jego zdanie ; Czuwające urwisko... ; Albo: w przyboju... ; Raz jeszcze - powtórz... ; Wiesz już jedyne... ; W dorzeczach rzek... ; Wyzwolony z ciała... - Bezimienna nadzieja: Ciemno cię śniło...; Chłodna jak płomień przezroczysta strofa... ; Pośród błękitu jak dół... ; Sekwencje (fragmenty poematu); Warianty ; Równoległe ; Zapis

 1. Ósma dekada  : o świadomości poetyckiej „nowych roczników” [szkice literackie]. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. - 275 s.
  ISBN 83-04-01250-2
      Zawartość: Wstęp. - Moment wejścia;Spór o pokolenie ; Z perspektywy życia literackiego ; Model literatury ;Świat przedstawiony; Przykłady
  rozwiązań. - Zakończenie

 1. W kręgu „Zwrotnicy”  : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy [szkice literackie]. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. - 356 s.
  ISBN 83-08-00887-9
      Zawartość: Wstęp. - "Opadłe płatki kwiatu". (Tadeusza Peipera "Poezje pierwsze"); "Woń rzezi i róż". (O erotyce Tadeusza Peipera);Jak dziś czytać Peipera ; O Przybosiu - nieco inaczej ; Rygory wyobraźni wyzwolonej.(Trzy epizody międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego: 1. O metarealizmie ; 2. W kierunku problematyki społecznej ; 3. Mity kolektywne i świadomość mityczna) ; Jana Brzękowskiego "szkice rozproszone" ; Między Zwrotnicą a Almanachem Nowej Sztuk
  (O "Upałach" Jalu Kurka); Miejsce Ważyka; Szesnaście wierszy Mili Elin; "Płynnymi dłońmi rozsnuwam twą nagość..". (Erotyka w systemie poetyckim Awangardy krakowskiej. - Zakończenie.(O pewnych konsekwencjach awangardowego programu poetyckiego)

 1. Julian Przyboś i Awangarda Krakowska. - Warszawa : „Jota, 1990. - 44 s.. - (Przewodnik po Lekturach)
 1. Cyprian Kamil Norwid „Poezje”. - Warszawa : „Jota”, 1991. - 46 s.. - (Przewodnik po Lekturach)
 1. Józef Czechowicz. - Warszawa : „Jota”, 1991. - 45 s.. - (Przewodnik po Lekturach)
 1. Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego. - Warszawa : „Jota”, 1991. - 47 s.. - (Przewodnik po Lekturach)
 1. Mirbad, 7 [wiersze]. - Warszawa : Fundacja Sztuki na Rzecz „Integracji”  : Oficyna Wydaw. im. Tadeusza Peipera, 1991. - 104 s. ; 16 cm.
 1. Miron Białoszewski : poezje, proza. - Warszawa : „Jota”, 1991. - 47 s.. - (Przewodnik po Lekturach)
 1. Krzysztof Kamil Baczyński - poezja, historia, los. - Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 1994. - 57 s. ; 21 cm.. - (Analizy Literackie)
  ISBN 83-85864-23-7
 1. Największe skandale w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w Polsce [publicystyka]. - Gdańsk : Phantom Press International, 1994. - 213 s. ; 20 cm.
  ISBN 83-7075-439-2
  Podpisane: Krzysztof Kościesza

 1. Poezja Władysława Broniewskiego. - Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 1994. - 63 s. ; 21 cm.. - (Analizy Literackie)
  ISBN 83-85864-98-9

 1. Suwerenne państwo obłoków : (wiersze 1970-1992) [wiersze]. - Warszawa : „Anagram”, 1994. - 85 s. ; 17 cm.
  ISBN 83-86086-07-6
      Zawartość: Sekwencje ; Świadectwa ; Wzgórze Czaszki ; Krzew gorejący ; Z kronik
  Nagroda Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Poznaniu za najlepszy tom poezji wydany w 1994 roku

 1. Twórczość Mirona Białoszewskiego. - Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 1994. - 60 s. ; 21 cm.. - (Analizy Literackie)
  ISBN 83-85864-35-0
 1. W granicach doświadczenia [wiersze] / wstęp Jan Muszyński ; rys. Jan Berdyszak.. - Zielona Góra : Muzeum, 1994. - [51 s.] ; 19 cm.
  ISBN 83-901379-2-5
  Edycja bibliofilska

 1. Młot [wiersz]. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyjaciół Sztuki, 1996. - 6 s.
 1. W odwróconej przepaści [wiersze] / [grafika Zofia Bilińska]. - Gorzów : Wydaw. Bogdana J. Kunickiego, 1996. - 22 s. ; 21 cm.. - (Bibliofilska Seria B. J. Kunickiego)
  Wyd. bibliofilskie w nakł. 15 egz.

 1. Miasto (notatki) [wiersze]. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyjaciół Sztuki, 1998. - 7 s.
 1. Horyzont zdarzeń  : cztery poematy  [wiersze] / Posł. opatrzył Leszek Żuliński. - Zielona Góra : „Pro Libris”, 1999. - 73 s. ; 20 cm.
  ISBN 83-908884-6-7
      Zawartość: Mirbad 7 ; Poranek jeszcze jeden ; Młot ; Miasto (Notatki)

 1. Widmowe światło wspólnoty : (wiersze 1962-2001)  [wiersze] / wybrał i wstępem opatrzył autor ; [fot. Wojsław Brydak] . - Warszawa  : „Anagram”, 2001. - 220 s. ; 11 cm.. - (Poeci Hybryd)
  ISBN 83-86086-59-9
 1. Fenomen gdański : pięć szkiców o instytucjach młodej literatury lat siedemdziesiątych [szkice literackie]. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyjaciół Sztuki : nakł. autora i przyjaciół, 2002. - 83 s. ;  24 cm.
  ISBN 83-86460-44-X
 1. Morena, zima  : notatki do poematu [wiersze]. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyjaciół Sztuki  : nakł. autora, 2002. - 15 s.
 1. 5 III 1953, 21.50  : (z Aneksów do poematu Mirbad, 7)  [wiersz]. - Gdańsk : wydano nakł. autora, 2003. - 4 s.
 1. W kręgu futuryzmu i awangardy : studia i szkice [szkice literackie]. - Wrocław  : „Atut”, 2003. - 286 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-89247-38-0
 1. Historia, poezja, los : o nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego [szkice literackie]. - Kielce : Oficyna Wydaw. „Ston 2”  : Tow. Literacko-Kulturalne im. Mikołaja Reja, 2005. - 291 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-7273-132-2
 1. Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe [wiersze]. - Toruń  : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. - 109 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-7441-067-1
 1. Sny, doświadczenia, epifanie [wiersze] / graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyjaciół Sztuki : Dom Aktora, 2006. - [32 s.] ; 27 cm.
  ISBN 83-86460-66-0
 1. Poezja, wciąż dwudziestego wieku : (Książeczka dla przyjaciół i tych, co chcą mnie jeszcze czytać) [szkice literackie]. - Gdańsk : Gdańskie Tow. Przyaciół Sztuki, 2008. - 32 s.
  ISBN 978-83-86460-83-0
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof [hasło] // W: Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005 / [zespół red. Grażyna Bral i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Morski, 2008. - S. 182

Opracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza