strona główna
Pisarz:
Zofia Meisner

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Zofia Meisner

Ur. 1900, zm. 1955
Od 1954 publikowała pod podwójnym nazwiskiem Meisner-Denis
Pseudonim: Auditor
Nauczycielka muzyki, działaczka harcerska, prozaikBiobibliografia w trakcie opracowywania.
Oprac. Małgorzata Smyl


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Mewy [powieść]. - Warszawa : Wydaw. E. Wende i Spółka, 1928. - 164 s.. - (Biblioteka Groszowa)
 1. Otwórz ! – to ja... [powieść]. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1930. - 193 s.. - (Bibljoteka Powieściowa "Roju" ; nr 596)
 1. Wielkie święto [powieść]. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1930. - 204 s. ; 18 cm. - (Bibljoteka Powieściowa "Roju" ; nr 583)
  * Podpisane: Zofia Meisnerówna.

 1. Echo [powieść]. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1931. - 169 s. ; 18 cm. - (Bibljoteka Powieściowa "Roju" ; nr 619)
 1. Srebrzysty namiot [powieść]. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1932. - 212 s. ; 19 cm
 1. Lawina : (prawo do szczęścia) [powieść]. - Grudziądz : Pomorska Spółka Wydawnicza, 1933
 1. Marynarze z "Delfina" [powieść] / przedm. Mariusz Zaruski. - Warszawa : M. Arct, 1934. - 204 s. ; 20 cm
  * Podpisane: Zofia Meisnerówna.
  * Datowane: Grudziądz, we wrześniu 1933 r.

 1. Skłamane życie [powieść]. - Lublin, 1938. - Dodatek do Głosu Lubelskiego
 1. Gran Chaco [powieść]. - Warszawa : Wydaw. Ligi Morskiej, 1939
  * Cały nakład spłonął we wrześniu 1939 r.

 1. Piosenki dla najmłodszych [podręcznik] / współaut. Piotr Słoniewski. - Warszawa : Wydaw. S. Arcta, 1947. - 16 s. ; 15,5 x 21 cm
 1. 6 nowych pieśni marszowych / współaut. Piotr Słoniewski, Leon Łukaszewski. - Gdynia : Spółdz. Wydawn. Żeglarz, 1948. - [6] k. ; 16 x 22 cm
      Zawartość: 1. Pieśń Ziem Zachodnich / sł. Z. Meisnerówna, muz. P. Słoniewski ; 2. Pieśń o odbudowie Warszawy / sł. A. Skocka, muz. Z. Meisnerówna ; 3. Marsz pracy / sł. E. Szymański, muz. L. Łukaszewski ; 4. Braterski marsz / sł. i mel. Z. Meisnerówna ; 5. Harcerskie szeregi / sł. i muz. Z. Meisnerówna ; 6. Marsz brygady S.P. / sł. Z. Meisnerówna, muz. P. Słoniewski

 1. Obrońcy Westerplatte [powieść]. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. - 157 s.
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Pory roku [utwór sceniczny] // Muzyka w Szkole. - 1932, nr 3, listopad, s. 58-66 ; nr 4, grudzień, s. 85-87 ; nr 5, styczeń, s. 107-110 ; nr 6, luty, s. 134-135
  * Podpisane: Zofja Meissnerówna.
  * R. 1932/1933.
  * Zawartość: Prolog ; Obraz I, Wiosna (sceny I-IV) ; Obraz II, Lato ; Obraz III, Jesień (sceny I-IV) ; Obraz IV, Zima (sceny I-IV).

 1. Prawy wentyl [nowela] : Polskie Radio, 1949
  * W cyklu audycji: "Kwadrans literacki - autorski".
  * Nagroda Ligi Morskiej.

 1. Spotkanie z przeszłością – na Westerplatte 1 IX 1939 r. [reportaż] : Polskie Radio, 1949
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Nasza piosenka ; Oberek  [piosenki] // W: Nasze pieśni i piosenki dla III i IV klasy / zebrały Zofia Meisnerówna i Wł. Kearney. - Gdańsk : Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy Śpiewu, 1950. - S. 8-9 ; s. 11
  * Zawiera: poz. 1-5 materiały dydaktyczne, poz. 6-32 pieśni i piosenki; poz. 15 i 20 utwory Z. Meisnerówny.

Publikacje w czasopismach 1. Opera dziecięca w szkole // Muzyka w Szkole. - 1932, nr 3, listopad 1932, s. 57-58
  * Podpisane: Zofja Meissnerówna.
  * R. 1932/1933.
  * Inf. o przedstawieniu teatralnym nt. pór roku dla uczniów trzech III klas gimnazjum i zbiórce pieniędzy na obóz harcerski dla mniej zamożnych.

 1. Koncert w Jeżycach :  [nowela] // Tygodnik Powszechny. - 1954, nr 8, s. 6-7
  * Podpisane: Zofia Meisner-Denis.

 1. Rebelia Gdańska :  [fragment powieści] // Tygodnik Powszechny. - 1954, nr 34, s. 5, 7
  * Podpisane: Zofia Meisner-Denis.
  * Uwaga pod tekstem: "Fragment powieści o starym Gdańsku pt. 'Bursztyny'". Powieść ta nigdy nie ukazała się drukiem.

 1. Admirał Rzeczypospolitej : fragment I aktu sztuki :  [dramat] / współaut. Tadeusz Herhor-Hubner // Kotwica. - 1955, nr 1, s. 15
  * Podpisane: Zofia Meisner-Denis, Tadeusz Herhor-Hubner

 1. Torpeda // Dziennik Bałtycki. - 1955, dod. Rejsy, nr 29, s. 2
 1. Założył się szyper z królem duńskim :  [opowiadanie] // Pomorze. - 1955, nr [3], s. 8-9, 12
 1. Obrońcy Westerplatte :  [fragment powieści] // Nowa Wieś. - 1957, dod. Nowa Wieś, nr 35, s. 1–2
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Meisner Zofia [hasło] // W: Gdańsk w literaturze / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2007. - S. 100-101: Rebelia Gdańska [poz. 200], s. 120: Admirał Rzeczypospolitej [poz. 249], s. 139-140: Obrońcy Westerplatte [poz. 295]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-752-0

 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 16, 18, 19, 37. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Kochanowska Eugenia: Zofia Meisner – Meisnerówna przez jedno „s” [szkic] // W: Kochanowska Eugenia. Odeszli w cień. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. – S. 75–88

 1. Poręba S.: Z tradycji kulturalnych Grudziądza : Zofia Meisner – między szkołą i literaturą // Nowości. - 1997, nr 158

 1. Tuszyńska Magdalena: Motyw morza w twórczości Zofii Meisnerówny / praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Alicji Dąbrowskiej. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2002. – 82 s.
  * Maszynopis pracy magisterskiej dostępny w Bibliotece Akademii Bydgoskiej.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Pomorze. Audycje muzyczne dla młodzieży szkolnej [nota]. - Rubryka: Kronika // Muzyka w Szkole. - 1931/1932, nr 10, z czerwca 1932, s. 229
  * Inf. o tym jak Z. Meissnerówna (!), nauczycielka państwowego gimnazjum w Grudziądzu, z upoważnienia Kuratorium O. Szkolnego Pomorskiego objeżdża okoliczne miasta z audycjami muzycznymi dla młodzieży.


 1. Nekrolog // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 241, s. 6

 1. Nota // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 240, s. 2

 1. Zofia Meisner-Denis nie żyje [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1955, nr 241, s. 4

 1. Chruściński Kazimierz: Gdańscy literaci z pierwszych dni wolności [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1966, nr 276, s. 3, dod. Rejsy, nr 45
  * M.in. wzmianka o Z. Meisner.


 1. Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. – Szczecin : Glob, 1989. – S. 220

Opracowania poszczególnych utworów 1. Obrońcy Westerplatte
  Adamczyk Stanisław: Obrońcy Westerplatte [recenzja] // Orka. – 1958, nr 16, s. 8

 1. Obrońcy Westerplatte
  Dudziński Bolesław: Gdy padły pierwsze gromy... [recenzja] // Dziennik Łódzki. – 1958, nr 22, dod. Panorama, nr 4, s. 2
  * Podpisane: B.D.


 1. Obrońcy Westerplatte
  Flisowski Zbigniew: O "Obrońcach Westerplatte" [recenzja] // Nowe Książki. – 1958, nr 2, s. 97–98

 1. Obrońcy Westerplatte
  Wójtowicz Zdzisław: Nowa książka o Westerplatte [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1958, nr 21, s. 6

 1. Obrońcy Westerplatte
  Rogala Stanisław: Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945–1969 [szkic]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. – 275 s.
  * M.in. dot. "Obrońców Westerplatte", s. 208–209.


 1. Obrońcy Westerplatte
  Dzianisz Paweł: "Obrońcy Westerplatte" – bez cenzury [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1994, nr 27, s. 4
  * Nazwisko właściwe autora: Tadeusz Jabłoński.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza