strona główna
Pisarz:
Grzegorz Boros

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Grzegorz Boros

Ur. 1948
Artysta plastyk, poeta, dziennikarz

Bibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Pobyt tymczasowy [arkusz poetycki] / oprac. graf. Jerzy Chartowski ; [teksty krytyczne:] Pięć uwag o wierszach [dat. 3.09.1976] / Stanisław Rosiek ; Wydane dotychczas "Arkusze Poetyckie"... / Aleksander Trzewiński ; Grzegorz Boros, znany nam... / Andrzej Dorniak. - Gdańsk : RU SZSP przy PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS, 1977. - 4 złożone karty nlb. : il. kolor., plakat ; 16,0 x 27,0 cm. - ([Seria Borosa])
      Zawartość: [Arkusz I, s. 1:] Przedostatnie życzenie ; Trzy i więcej ; Potrzeba patrzenia na zegarek ; Dwa złote... ; Ćwiczenia ruchowe... ; [s. 2:] Rzeczpospolita kolejarzy ; Śmierć naturalna Michała Prokopowicza ; Cela więzienna mojej cioci ; [arkusz II, s. 1:] Powiedz, że to nieprawda ; Płomień świecy układa się w ręce do modlitwy... ; Zastój w fabryce życia ; Okoliczność, która łagodzi ; Rezerwat ; Co zrobić z niepotrzebną miłością? ; [s. 2:] Moje siódme urodziny ; Jeszcze dwutakt Świerszczy... ; Betonowy pojemnik... ; Jest i nie ma ; [arkusz 3, s. 1:] Słup upału wisi nad polami... [dat.: Miastko {19}74] ; [s. 2:] Spis inwentarza ; Harmonogram.
  * Wydanie na prawach rękopisu. Nakład 500 egz.
  * Wydane w formie koperty zawierającej 3 złożone, zadrukowane obustronnie, nienumerowane arkusze (50 x 41,5 cm) z wierszami i ilustracjami. Czwarty arkusz stanowi plakat. Teksty krytyczne zamieszcono na odwrotnej stronie plakatu.

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Rzeczpospolita kolejarzy ; Przedostatnie życzenie ; Cela więzienna mojej cioci  [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / wybór: Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; okładkę stronę tytułową, ilustracje projektował Robert Knuth ; oprac. typograf. Jerzy Janiszewski ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 28-33
  * Wiersz nr 1 - na s. 29, nr 2 - s. 30-31, nr 3 - s. 32.
  * Nota o autorze i bibliografia na s. 205.

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Debiuty poetyckie 1977 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : ZG SZSP, 1978
  * Zawiera też krótką wypowiedź (s. ) i notę o autorze (s. ).

Publikacje w czasopismach 1. Rzeczpospolita Kolejarzy :  [wiersz] // Student. - 1975, nr 8, s. 14
 1. Cela więzienna mojej cioci ; Ćwiczenia ruchowe ; Dwa złote... ; Potrzeba patrzenia na zegarek... ; Rzeczpospolita kolejarzy ; Śmierć naturalna Michała Prokopowicza :  [wiersze] // Itd. - 1978, nr 11, s. 16-17
 1. Kierunki działań interdyscyplinarnych w w młodej sztuce w latach 1968-1978 // Integracje. - Nr 3 (1979), s. 21-22
 1. Matka Boska Strajkowa :  [szkic] // Punkt. - Nr 12 (1980), s. 269-272
  * Dot. ikonosfery, zwłaszcza zawierającej elementy religijne, podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.

 1. Tajemnica :  [wiersz] // Topos. - 1995, nr 9/10, s. 51
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Zawistowski Władysław.  Ptak w sieci dalekopisu [poemat]. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS

 1. Esden-Tempski Stanisław.  Ten stary przebój Beatlesów nigdy nie będzie kobietą : arkusz poetycki [wiersze] / oprac. graf. Wojciech Deska ; red wydania i [wstęp:] "Ten stary przebój Beatlesów..." / Grzegorz Boros ; [wstęp:] Andrzeja i jego poezję... / Marek Bieńkowski. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS, 1976
  * Kilkunastozdaniowy tekst wprowadzający, dot. głównie strony edytorskiej arkusza.


 1. Zawistowski Władysław.  Ptak w sieci dalekopisu [poemat] / red. Grzegorz Boros. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS, 1978

 1. Dedykacje [wiersze] / oprac. graf. Robert Knuth ; red wydania i [wstęp:] Grafika warsztatowa... / Grzegorz Boros. - Gdańsk : RU SZSP PWSSP w Gdańsku pod patronatem GTPS, [1974]
  * Wydanie na prawach rękopisu.

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Rezolucja [rezolucja] // Punkt. - 12 (1980), s. 200
  * Rezolucja z dn. 19.08.1980 r. członków Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale ZLP popierająca 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Podpisał m.in. G.B.


 1. [Wypowiedź] [wypowiedź w dyskusji] // W: Parateatr / red. Ewa Dawidejt-Jastrzębska. Cz. 2, Działania integracyjne. - Wrocław : Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur ; sekcja Wydawnictw i Zdarzeń Plastycznych, 1982. - (Sztuka Otwarta ; 4)
  * Dyskusja nt. parateatru zorg. 7.03.1981 w Ośrodku Teatru otwartego "Kalambur"

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólne 1. Wa: Seria Borosa [artykuł] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 14 (1992), s. 138-151
  * Dot. tzw. serii Borosa ukazującej sie w Gdański w l. 70. pod auspicjami Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.


 1. Skutnik Tadeusz: Z nieoficjalnych oficyn [artykuł] // Tygodnik Kulturalny. - 1978, nr 51, s. 11
  * Omówienie serii Arkuszy Poetyckich pod red. G.B.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Nakonieczny R.: Filmowe strzelanie spod kolana [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 87 (z 12.04), s. 4
  * Art. w Dzienniku Akademickim dot. działalności Międzyuczelnianego Ośrodka Filmu i Fotografii w klubie "Żak" w Gdańsku. M.in. wzmianka, że na festiwalu filmów studenckich we Wrocławiu będzie prezentowany film G.B. "Kompromis".


 1. Terlecki Marian: [Most Borosa] // Więź. - 1980, nr 5, s. 157-159
  * Podpisane: Persival.
  * Sprawozdanie z imprezy "Odkrycie mostu" zorg. przez G. Borosa, 25.06.1979.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Pobyt tymczasowy
  Topp Ludwika: Siedem wariacji na temat śmierci : (o gdańskich arkuszach poetyckich) [szkic] // Punkt. - Nr 2 (1978), s. 66-80
  * Fragment dot. arkusza G.B. pt. "Harmonogram pobytu tymczasowego" na s. 77-78.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza