strona główna
Pisarz:
Kazimierz Sopuch

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Kazimierz Sopuch

Ur. 1933
Poeta, tłumacz


Bibliografia w trakcie opracowania.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. My dwoje [wiersze]. - Olsztyn : Pojezierze, 1960. - 38 s. ; 17 cm
 1. Wyjście z cienia [wiersze] / przerywniki Janina Śpiewak. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1966. - 56 s. ; 18 cm
 1. Rwanie lnu [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971. - 27 s. ; 18 cm
 1. Młodzież w gdańskim budownictwie : studium socjologiczne. - Gdańsk : Międzyzakładowa Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy GZB : ZW ZMS w Gdańsku, 1974. - 85 s. ; 23 cm
  * Do użytku wewnętrznego.

 1. Astry [wiersze] / oprac. graf. Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. - 68 s. ; 16,0 x 16,0 cm
      Zawartość: I. Astry [cykl] ; II. Miasto - krajobraz zimowy [cykl] ; III. Na morze z różą [cykl]
  * Nakład 1000 egz.

 1. Oswoić ptaka [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - 88 s. ; 16,0 x 15,5 cm
  ISBN 83-215-9146-9
  Nakład: 1800 egz.

 1. Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczna. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1983. - 206 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 47)
 1. Gleba [wiersze] / oprac. graf. Anna Gwiazda. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - 70 s. ; 17 cm
  ISBN 83-215-9203-1
  * Nakład: 900 egz.

 1. Uczestnictwo mieszkańców ziemi kościerskiej w kulturze : (na tle przemian społecznych w Polsce Ludowej) [rozprawa]. - Wrocław ; Gdańsk : Ossolineum, 1987. - 164 s. ; 21 cm. - (Seria Monografii. Gdańskie Tow. Nauk. Wydz. 1 Nauk Społecznych i Hum.)
  ISBN 83-04-02395-4
  * Monografia socjologiczna b. powiatu kościerskiego, dot. głównie wpływu industrializacji i urbanizacji na uczestnictwo mieszkańców w kulturze.

 1. Wiersze wybrane [wiersze] / wstępem opatrzyła Ewa Nawrocka. - Gdańsk : Marpress, 1994. - XIII, 153 s. ; 18 cm
  ISBN 83-85349-33-2
 1. Drażnienie niepokoju [wiersze, proza] / projekt okł. i karty tyt. Władysław Kawecki ; il. na okł. W.H. Szymański. - Gdańsk : Marpress, 1998. - 63 s.
  ISBN 83-87291-32-3
 1. Na obrzeżu : studia z socjologii religii, antropologii kulturowej i regionalizmu [studia]. - Łomża : Oficyna Wydawnicza Stopka, 2001. - 128 s. : il ; 21 cm
  ISBN 83-85734-37-6
 1. Na wiekuistych pastwiskach [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 2006. - 67 s. ; 21 cm
  ISBN 83-89091-81-X
 1. Dziennik pokładowy : podróże. - Gdańsk : Wydaw. Marpress, 2009. - 193 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7528-052-4
 1. Ponad losem [wiersze]. - Gdańsk : Marpress, 2009. - 86 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7528-041-8
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Wyznanie ; Maluczko ; Odejmij czas rozpaczy... ; Cmentarz  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik ; il. Jan Góra. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 111-114
  * Wiersz nr 1 - na s. 111, nr 2 - s.112, nr 3 [Z cyklu: Mój świat] - s. 113, nr 4 - s. 114.
  * Nota o autorze na s. 139.

Publikacje w czasopismach 1. Portret kobiety ; Odbijamy od portów... :  [wiersze] // Głos Szczeciński. - 1965, dod. Siódmy Głos Tygodnia, nr 19, s. 9
  * Inc.: Oto jest kobieta - była kiedyś piękna...
  * Pod wspólnym nagłówkiem "Poeci gdańscy" także wiersze B. Justynowicza i M. Czychowskiego.

 1. Dziesiąta fala :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 70, s. 4
  * Inc.: Tylko po słonej wodzie...

 1. Nim trwa ich sen ; U wrót :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 265, s. 5
  * Inc.: Już niezbyt dalekie jest miejsce... ; Wierny pies...

 1. Po ostatnie ; Moje morze :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 63, s. 5
  Inc: Po narodzinach... ; Połyskliwe i płaskie...

Przekłady 1. Prawdy proste i wieczne / wyboru dokonał i przeł. z ros. Kazimierz Sopuch ; il. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 132 s.
  ISBN 83-215-9180-9
  * Wiersze 22 współczesnych poetów z Leningradu (Sankt Petersburga).


AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Prawdy proste i wieczne [wiersze] / wyboru dokonał i przeł. z ros. Kazimierz Sopuch ; il. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - 130 s.
  ISBN 83-215-9180-9
  * Wiersze 22 współczesnych poetów z Leningradu (Sankt Petersburga}.

WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólne 1. Zwierzchowska Teresa: [Artykuł] // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 202, s. 5
  * Podpisane: Tez.
  * Sylwetka K.S.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. W Żaku [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 51, s. 6
  * M.in. inf. o I spotkaniu "Niedziela pod kandelabrem" w KSW Żak, w programie m.in. poezja K. Sopucha.


 1. O tym warto wiedzieć : Dziś w Trójmieście [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 287, s. 4
  * Inf. o spotkaniu w klubie GTPS z B. Facem, K.S. i J. Kotlicą, 2.12.


 1. O tym warto wiedzieć : W niedzielę [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 301, s. 4
  * Inf. o spotkaniu w "Rudym Kocie" z cyklu "Twórcy Wybrzeża". Wykonane zostaną utwory m.in. K.S.


 1. Wieczór Poetów w Białej Sali [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 230, s. 4
  * Inf. o słowno-muzycznym Wieczorze Poetów na zakończenie II Dekady Pisarzy Wybrzeża; wystąpią; M. Czychowski, B. Fac, J. Kotlica, K.S., M. Stecewicz oraz pianista Józef Zawadzki. Biała Sala Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku, 30.09.


 1. O tym warto wiedzieć : Dziś w Trójmieście [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 82, s. 4
  * Inf. o spotkaniu z M. Czychowskim i K.S. w klubie "U Wydawcy" przy ul. Szerokiej w Gdańsku, 7.04.


 1. (zh): Twórcy bliżej czytelników : Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 223, s. 2
  * Inf. o udziale m.in. K.S. w wieczorze poetyckim w Lęborku (?) w kawiarni "Paloma", w ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Gleba
  Gostkowski Stanisław: O miłości i śmierci [recenzja] // Autograf. - 1989, nr 3, s. 62

 1. My dwoje
  Martuszewski Edward: [Recenzja] // Nowa Kultura. - 1960, nr 27, s. 2

 1. My dwoje
  Segiet Janusz: [Recenzja] // Głos Olsztyński. - 1960, nr 180, s. 7

 1. My dwoje
  Segiet Janusz: [Recenzja] // Warmia i Mazury. - 1960, nr 11, s. 22

 1. My dwoje
  Czernik Stanisław: [Recenzja] // Twórczość. - 1961, nr 1, s. 119-122
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza