strona główna
Pisarz:
Wojciech Hrynkiewicz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne



 (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Hrynkiewicz



Indeks Tytułów




TWÓRCZOŚĆ



Wydawnictwa zwarte



Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska



Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych



  1. W podziemnej kaplicy (Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bazylice Św. Piotra) ; Prace współczesne ; Ikonostas  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik ; il. Jan Góra. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988
    * Wiersz nr 1 - na s. 56, nr 2 - s. 57, nr 3 - s. 58.
    * Nota o autorze na s. 137.

Publikacje w czasopismach



Przekłady



Adaptacje



Wstępy, prace redakcyjne






WYWIADY I WYPOWIEDZI






OPRACOWANIA



Bibliografie, słowniki, historie literatury



Opracowania ogólne



Pomniejsze materiały biograficzne



Opracowania poszczególnych utworów






UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI



Informacje inne




Do góry | Powrót do wyboru pisarza