strona główna
Pisarz:
Brunon Zwarra

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Brunon Zwarra

Ur. 1919, zm. 2018
Autor wspomnień i powieści o Gdańsku, dokumentalista
Biobibliografia w trakcie opracowania.
Oprac. Małgorzata Smyl


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Gdańszczanie [powieść] / oprac. literackie Edgar Milewski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. - 378 s. ; 21 cm
  Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Marpress, 1999. - 336 s. ; 21 cm [jako t. 1]. - ISBN 83-872912-48-X (błędny)
  * Następne tomy "Gdańszczan" ukazały się w l. 1999–2000.
  * Przekłady: niem.: Die Danziger : Erlebnisse eines Kaschubien / aus dem Poln. übert. und bearb. von Sigrid Moser. - Berlin : Verl. d. und Nation, 1989. - 327 s.

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 291 s., [60] s. tabl. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm
  ISBN 83-215-8261-3
  Wyd. 2 Gdańsk : Marpress, 2000 ; Wyd. 3 2013. - 293 s. [42] s. tablic : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7528-109-5. - Tekst częściowo niemiecki
  * T. 2 ukazał się w 1985 r., t. 3 w 1986, t. 4 w 1996 i t. 5 w 1997.

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 2. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - 192 s., [24] s. tabl. : il., faks., fot., pl. ; 21 cm
  ISBN 83-215-8271-0
  Wyd. 2. - Gdańsk : Marpress, 2001. - 181 s., [18] s. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-87291-54-4
  * T. 1 ukazał się w 1984; t. 3 w 1986, t. 4 w 1996 i t. 5 w 1997.

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 3. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - 190 s., [32] s. tabl. : faks., fot. ; 21 cm
  ISBN 83-215-8281-8
  Wyd. 2. - Gdańsk : Marpress, cop. 2001. - 178 s., [14] k. tabl. : faks., fot. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia ; 24). - ISBN 83-87291-90-0
  * Datowane: 29 kwietnia 1983.
  * T. 1 ukazał się w 1984 r. , t. 2 w 1985, t. 4 w 1996, t. 5 w 1997.
  * Fragmenty: Wspomnienia gdańskiego bówki // W: Samp Jerzy. Orunia, Stare Szkoty i Lipce. – Gdańsk : Polnord – Wydaw. Oskar, 2005. – S. 205–206
  * Nagroda im. M. Borzymowskiego za twórczość o tematyce morskiej i pomorskiej przyznana w 1987 (za t. 1–3) ; Nagroda Magazynu Razem dla autorów najciekawszych książek o tematyce historycznej w 1986 ; Nagroda Polityki w dziedzinie pamiętników, relacji i wspomnień za 1986 ; Nagroda Artystyczna GTPS-u w 1988 r.

 1. W gdańskiej twierdzy [powieść] / okł. projektowała Teresa Cięglewicz-Zajęcka. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - 222 s., [12] s. tabl. : faks., fot. ; 20 cm
  ISBN 83-215-8283-4
  Wyd. 2 popr. i uzup. - Gdańsk : Marpress, 2003. - 196 s. - ISBN 83-89091-27-5
  * Fragmenty w: W gdańskiej twierdzy // W: Samp Jerzy. Orunia, Stare Szkoty i Lipce. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2005. – S. 204–205

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 4. - Gdańsk : Marpress, 1996. - 226 s., [16] s. tabl. : faks., fot. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-85349-70-7
  * Datowane: Gdańsk, styczeń 1991 r., październik 1992 r., czerwiec 1995 r.
  * T. 1 ukazał się w 1984 r., t. 2 w 1985, t. 3 w 1986, t. 5 w 1997.

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 5. - Gdańsk : Marpress, 1997. - 229 s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-85349-94-4
  * Datowane: Gdańsk –Oliwa, luty – czerwiec 1994, styczeń – czerwiec 1996.
  * T. 1 ukazał się w 1984 r., t. 2 w 1985, t. 3 w 1986, t. 4 w 1996.
  * Nagroda Pro Libro Legendo za 1997 r. za t. 1-5 wspomnień.

 1. Gdańszczanie [powieść]. T. 2. - Gdańsk : Marpress, 1999. - 229 s. ; 21 cm. - (Współczesna Proza Gdańska)
  ISBN 83-87291-56-0
 1. Gdańszczanie [powieść]. T. 3. - Gdańsk : Marpress, 1999. - 183 s. ; 21 cm. - (Współczesna Proza Gdańska)
  ISBN 83-87291-65-X
 1. Gdańszczanie [powieść]. T. 4. - Gdańsk : Marpress, 2000. - 191 s. ; 21 cm. - (Współczesna Proza Gdańska)
  ISBN 83-87291-76-5
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Gdańsk 1939 // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 185, dod. Rejsy, s. 4, 6
  * Z relacji obrońcy Poczty Polskiej - Augustyna Młyńskiego.

 1. Gdańska opowieść :  [fragmenty powieści] // Głos Wybrzeża. - 1974, nr 61, 64, 67, 73, 79
  * Zawiera: Wybory do gdańskiego Volkstagu ; Pierwszy atak ; Przed burzą ; Apel ; Ostatnia droga.
  * Fragmenty powieści pt. Gdańszczanie. – Gdańsk, 1976.

 1. Jak to było przed 50 laty // Horyzont. - 1974, nr 7/8, s. 42-46
  * Dot. Portu Gdańskiego.

 1. W Gdańsku przed wrześniem 1939. - Il. // Horyzont. - 1974, nr 9, s. 38-41
 1. Wspomnienia gdańskiego bówki :  [fragment wspomnień] // Dziennik Bałtycki. - 1983, nr 244, s. 5
  * T. 1 wspomnień ukazał się w r. 1984.

 1. Gdańska twierdza :  [fragment powieści] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 47, s. 5
  * Fragment powieści pt. W gdańskiej twierdzy. – Gdańsk, 1987.

 1. Powrót :  [fragment wspomnień] // W kręgu książki. - Z. 3 (1985), s. 46-52
  * Fragment t. 3. wspomnień.

 1. Bez przeczucia losu :  [proza] // Wybrzeże. - 1989, nr 12, 13, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40...
 1. Wokół wydarzeń w dniu 1 września 1939 r. w Gdańsku :  [wspomnienia] // Jantarowe Szlaki. - 1989, nr 3, s. 43-48
 1. Niedoczekany Nobel :  [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 261 (6.11), dod. Rejsy, s. 18
  Polem: Skutnik Tadeusz: Skutnik kontra Zwarra // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 266 (13.11), dod. Rejsy, s. 17
  * Dot. G. Grassa.
  Grass Günter ;

 1. Świąteczny czas :  [fragment wspomnień] // 30 Dni. - 2006, nr 6, s. 24-30
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Gdańsk 1939 : wspomnienia Polaków-Gdańszczan / wybór i oprac. Brunon Zwarra ; przedm. Marian Pelczar ; okł. i obwol. wykonała Danuta Witosławska. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 720 s., [40] s.
  Wyd. 2 popr. i uzup. – Gdańsk : Marpress, cop. 2002. – 430 s., [40] k. tabl.
  * Zebrane w l. 1974–1983 i naukowo opracowane przez Brunona Zwarrę relacje-wspomnienia 73 osób – Polaków przebywających w WM Gdańsku 1.09.1939 r.

WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Nie gubić wspomnień z tamtych lat... [wywiad] / rozm. (mar). - Il. // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 46, s. 4

 1. Bez niedomówień [wywiad] / rozm. Jacek Lindner // Głos Wybrzeża. - 1985, nr 40, s. 3

 1. Gdy sięgnąć myślą wstecz [wywiad] / rozm. Henryk Nowaczyk // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 217, s. 1, 3

 1. Wywiad / rozm. Henryk Nowaczyk // Dziennik Bałtycki. - 1985, nr 217, s. 1, 3

 1. Wspomnienia gdańszczanina [wywiad] / rozm. Elżbieta Walczak // Tygodnik Bałtycki : 3 x R. - 1991, nr 46, s. 5

 1. Gdanskie komentarze [wypowiedź] / Katarzyna Korczak // Głos Wybrzeża. - 1993, nr 193, s. 5
  * Wypowiedzi S. Chwina, B. Faca i B.Z. o przyznaniu G. Grassowi Nagrody Nobla.


 1. Ten straszny Grass : protest w sprawie honorowego doktoratu / [Ubertowska Aleksandra] AU // Gazeta Gdańska. - 1993, nr 74, s.2
  * Zawiera m.in. streszczenie i fragmenty listu protestacyjnego B.Z.


 1. Nie dokończona historia [wywiad] / rozm. Michał Pruski // Głos Wybrzeża. - 1994, nr 232, s. 3

 1. Piszę dla Polaków dla Niemców dla Rosjan... / rozm. Kataryna Korczak. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 205, s. 8

 1. Ostatni Polak z Wolnego Miasta [wywiad] / rozm. Marek Górlikowski // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 178, dod. Trójmiasto. Śledź te strony, nr z dn. 27.11., s. 13-14
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Zwarra Brunon // W: Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 5, 1945–1979 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2007. - S. 327, 360, 362-364: Gdańska opowieść [poz. 699] ; Gdańszczanie [poz. 764]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-752-0

 1. Zwarra Brunon // W: Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 6, 1980-1989 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : nakł. Fundacji Gdańskiej, 2010. - S. 263, 274-277, 279-280, 304-307, 342, 344, 374, 421, 423-425: Wspomnienia gdańskiego bówki [poz. 407] ; Gdańsk 1939 [poz. 422] ; Gdańska twierdza [poz. 466] ; Wspomnienia... T. 1 [poz. 467] ; Wspomnienia... T. 2 [poz. 530] ; Wspomnienia... T. 3 [poz. 577] ; W gdańskiej twierdzy [poz. 641]. - (Biblioteka Gdańska)
  ISBN 978-83-7453-978-4

 1. Kotarski Edmund.  Zwarra Brunon [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 1147 : il.
  ISBN 978-83-929932-5-4
  * Il. - okładka książki "Wspomnienia gdańskiego bówki".


Opracowania ogólne 1. Szczepuła Barbara. Znani nieznani : opowieści o gdańszczanach. [Cz.] 3 / [red. Marzena Burczycka-Wożniak]. - Gdańsk : Polskapresse, 2006. - S. 157-161: fot., portr. ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - (Biblioteka "Dziennika Bałtyckiego"). - ISBN 83-60203-11-3. - ISBN 978-83-60203-11-8
  * Na dołączonej do publikacji płycie fragment reportażu Anny Sobeckiej z PR Gdańsk o B. Zwarze.


 1. Szczepuła Barbara: Świadek epoki [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 2006, nr 175, dod. Wolne Nasze Miasto, s. 12

 1. Adamkowicz Marek: Ciężki żywot Polaka niepokornego [artykuł] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2014, nr 242, s. 14

 1. Adamkowicz Marek: Brunon Zwarra : niepokorny do końca, czyli wspomnienie o gdańskim bówce [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2018, nr 190 (17.08), dod. Rejsy, s. 13, 22

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Nota // Nowe Książki. - 1986, nr 7/8, s. 187
  * M.in. inf. o nagrodzie Polityki dla B. Zwarry.


 1. Nota // Przegląd Księgarski i Wydawniczy. - 1986, nr 10, s. 2
  * M.in. inf. o nagrodzie Polityki dla B. Zwarry.


 1. Nota // Życie Warszawy. - 1986, nr 161, s. 2
  * M.in. inf. o nagrodzie Polityki dla B. Zwarry.


 1. Holub Bogusław: Sztandar [nota] // Wybrzeże. - 1986, nr 9, s. 20-22
  * Nt. związków B. Zwarry z gdańskim Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Katolickiej Męskiej.


 1. Turski Marian: nota // Polityka. - 1986, nr 28, s. 14
  * M.in. inf. o nagrodzie Polityki dla B. Zwarry.


 1. Nota // Dziennik Bałtycki. - 1987, nr 269, s. 1
  * Dot. nagrody im. M. Borzymowskiego za rok 1987 dla B. Zwarry.


 1. Nota // Głos Pomorza. - 1987, nr 267, s. 8
  * Dot. nagrody im. M. Borzymowskiego za rok 1987 dla B. Zwarry.


 1. Nota // Głos Wybrzeża. - 1987, nr 270, s. 1
  * Dot. nagrody im. M. Borzymowskiego za rok 1987 dla B. Zwarry.


 1. Nota // Wybrzeże. - 1987, nr 49, s. 4
  * Dot. nagrody im. M. Borzymowskiego za rok 1987 dla B. Zwarry.


 1. Nota // Magazyn Razem. - 1987, nr 9, s. 3
  * Inf. nt. nagrody Magazynu Razem dla autorów najciekawszych książek o tematyce historycznej wyd. w 1986.


 1. Nota // Razem. - 1987, nr 28, s. 5
  * Inf. nt. nagrody Magazynu Razem dla autorów najciekawszych książek o tematyce historycznej wyd. w 1986.


 1. [Nota] // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 59, s. 4
  * Inf. o nagrodzie GTPS za 1987 dla B.Zwarry i P. Huelle.
  * Inf. także Głos Wybrzeża, nr 52, s. 1-2, nr 60, s. 1-2; Wybrzeże, nr 13, s. 4; Wieczór Wybrzeża, nr 43, s. 1.


 1. Korczak Katarzyna: [Nota] // Dziennik Bałtycki. - 1988, nr 60, s. 1-2
  * Podpisane: K.K.
  * Sprawozdanie z wręczenia nagród GTPS, m.in. B.Z.


 1. Domaniewska Maja: Zwarra i Grass na haku [nota] // Gazeta Wyborcza. – 1997, nr 180, dod. Gazeta Morska, s. 1
  * Inf. o przyznaniu Nagród Prezydenta Miasta Gdańska za 1996 r.


 1. OT: Nagrody Prezydenta : Gdańsk : Zasłużeni dla kultury [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1997, dod. Gazeta Morska, nr 178, s. 6
  * Inf. o nagrodzie m.in. dla B. Zwarry za twórczość prozatorską i dokumentalną.


 1. Wołosiuk Leszek: Gdańszczanie. – Fot. // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 35, s. 5
  * Sylwetki autochtonów: Leon Lendzion, Brunon Zwarra, Sabina Rode i Donald Tusk oraz obraz przed- i powojennego Gdańska.


 1. Zalesiński Jarosław: 90 lat bówki z Wolnego Miasta Gdańska [nota] // PolskaDziennik Bałtycki. - 2009, nr 246, s. 2

 1. Zalesiński Jarosław: 90 lat bówki z Wolnego Miasta Gdańska // Polska Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 246, s. 2

 1. Laureaci nagrody Splendor Gedanensis w latach 1973-2012 : 1997 [nota] // W: Splendor Gedanensis : Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury : 1973-2012 / oprac. tekstu Barbara Świąder. - Gdańsk : Urząd Miasta Gdańska. Biuro Prezydenta ds Kultury, 2012. - S. 58
  * W publikacji zawierającej zestawienie wszystkich laureatów nagrody - w r. 1997 wymieniony (z dwuzdaniową notą) B.Z.


 1. [Adamkowicz Marek] (Ma): 94 urodziny Brunona Zwarry // Polska Dziennik Bałtycki. - 2013, dod. Magazyn Historia, s. C

 1. Adamkowicz Marek: Urodziny Brunona Zwarry // Polska Dziennik Bałtycki. - 2014, nr 244, s. 17

 1. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Brunona Zwarry Polskiego publicysty, autora książek o historii Gdańska, więźnia obozów koncentracyjnych (...) [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2018, nr 190 (17.08), dod. Trójmiasto, s. 2
  * Podpisane Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego


 1. Ze smutkiem przyjelismy wiadomość o śmierci Bruniona Zwarry autora książek o Gdańsku, świadka trudnej historii XX wieku, laureata medalu księcia Mściwoja II i wielu nagród, w tym Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za stworzenie portretu międzywojennego Gdańska oraz za całokształt pracy twórczej (...) [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2018, nr 190 (17.08), s. 33
  * Podpisane: Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta.
  * Toż w: Gazeta Wyborcza. - 2018, nr 190 (17.08), dod. Trójmiasto, s. 11


 1. (RED): Brunon Zwarra nie żyje [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2018, nr 189 (16.08), s. 2

 1. Balicki Stanisław: Zmarł człowiek - sumienie polskości Gdańska [nota - artykuł] // Gazeta Polska Codziennie. - 2018, nr 189 (16.08), dod. Dodatek Pomorski, s. 3

Opracowania poszczególnych utworów 1. Gdańsk 1939
  Osowicka Regina: Gdańsk ’39 [nota - recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1982, nr 227, s. 4

 1. Gdańsk 1939
  Pelczar Marian. Przedmowa // W: Gdańsk 1939 / wybór i oprac. Brunon Zwarry. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. – S. 7–17

 1. Gdańsk 1939
  Bartelski Lesław M.: Wojna zaczęła się w Gdańsku [recenzja] // Nowe Książki. – 1985, nr 4, s. 1–4

 1. Gdańsk 1939
  Bucholc Stanisław: Brunona Zwarry "Gdańsk – 1939" [recenzja - nota]. – Rubryka: Na półce z książkami // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 24, s. 3

 1. Gdańsk 1939
  Olejnik Piotr: recenzja // Rzeczywistość. - 1985, nr 20, s. 11

 1. Gdańsk 1939
  Andrzejewski Marek: Dzięki inicjatywie i trudowi... [recenzja] // Zapiski Historyczne. – 1987, z. 3, s. 194–195

 1. Gdańsk 1939
  Cienciała Anna M.: recenzja // Niepodległość. - 1987, s. 203-206

 1. Gdańsk 1939
  Wojna w Gdańsku [nota - recenzja] // 30 Dni. – 2002, nr 5, s. 70

 1. Gdańsk 1939
  Panasiuk Alina: Ostatnie dni przed wojną : gdańskie wspomnienia // Głos Wybrzeża. - 2003, nr 166, s. 8
  * Dot. wspomnień Wiesława Arlta - pracownika Komisariatu Generalnego RP w WMG i Alfonsa Lessnau - kolejarza z Szymankowa z książki "Gdańsk 1939".


 1. Gdańszczanie
  Borkowska Ewa: Dni próby [recenzja] // Czas. – 1976, nr 48, s. 24

 1. Gdańszczanie
  Czyż Jolanta: Losy Gdańska jako Wolnego Miasta... [recenzja - nota] // Dziennik Bałtycki. – 1976, nr 265, s. 5

 1. Gdańszczanie
  Kowalski Marek Arpad: Ćwierć wieku oczekiwania [recenzja] // Nowe Książki. – 1976, nr 16, s. 62–63, 69

 1. Gdańszczanie
  Grabowski Marian: "Gdańszczanie" – książka pokolenia [recenzja] // Pomerania. – 1977, nr 2, s. 42–43

 1. Gdańszczanie
  Weber Jerzy: Czas trwania [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. – 1977, nr 2, s. 11

 1. Gdańszczanie
  Pelczar Marian: Sam już tytuł "Gdańszczanie"... // Rocznik Gdański. – R. 38 (1978), z. 2, s. 159–160

 1. Gdańszczanie
  Samp Jerzy. Twórczość związana z Gdańskiem i Wybrzeżem na przykładzie działalności wydawniczej Oficyny "Marpress" [szkic] // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3–4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny Turo. – Pelplin : Bernardinum, 2004. – S. 124–135
  * M.in. dot. "Gdańszczan", s. 131.


 1. Gdańszczanie
  Nowaczewski Artur. Powroty do Wolnego Miasta – rozrachunki z gdańskim hitleryzmem [szkic] // W Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. – Gdańsk : Polnord – Wydaw, Oskar, 2006. – S. 17–20
  * M.in. dot. "Gdańszczan".


 1. W gdańskiej twierdzy
  Kietrys Alina: Zwarra, Ferenc, Jankowski [recenzja - nota] // Głos Wybrzeża. – 1988, nr 28, dod. Delta, nr 56, s. 2
  * Podpisane: (ak).


 1. W gdańskiej twierdzy
  Turo Krystyna: Proza środowiska gdańskiego 1987 roku : przegląd informacyjny // W kręgu książki. – Z. 11 (1988), s. 44–58

 1. W gdańskiej twierdzy
  Wójcik Andrzej: Navigare necesse est [recenzja] // Rzeczywistość. – 1988, nr 14, s. 10

 1. W gdańskiej twierdzy
  "Twierdza" Zwarry [mota - recenzja] // 30 Dni. – 2003, nr 4, s. 70

 1. W gdańskiej twierdzy
  Samp Jerzy. Twórczość związana z Gdańskiem i Wybrzeżem na przykładzie działalności wydawniczej Oficyny "Marpress" // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3–4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny Turo. – Pelplin : Bernardinum, 2004. – S. 124–135
  * M.in. dot. "W gdańskiej...", s. 131.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Grabowski Krzysztof: Świadek tamtych dni [recenzja] // Wybrzeże. – 1985, nr 7, s. 31

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Mroczkowska Renata: recenzja // Itd. - 1985, nr 8, s. 15
  * Polem.: Itd. - 1985, nr 22, s. 8 [list od czytelnika z odp. R. Mroczkowskiej].


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Stolz-Polański Krzysztof: Dom nad Radunią [recenzja - nota] // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 277, dod. Delta, nr 30, s. 2

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Lindner Jacek: Nasza gdańska trylogia [recenzja] // Głos Wybrzeża. – 1986, nr 297, s. 5
  * Dot. t. 1-3.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Narkowicz Józef: Kronikarz losu gdańszczan [recenzja - nota] // Głos Pomorza. – 1987, nr 267, s. 8
  * Dot. t. 1-3.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Stępniak Henryk: Ostatnie publikacje Wydawnictwa Morskiego o ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku [recenzja] // Nautologia. – 1987, nr 3, s. 59–62
  * Dot. t. 1-2.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Andrzejewski Marek: Tematyka Wolnego Miasta Gdańska...[recenzja] // Studia Historica Slavo-Germanica. - T. 14(1985), s. 313-314

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Mazurkiewicz Edward: Gdańsk oczami bówki [recenzja] // Tytuł. – 1991, nr 2, s. 167–177
  * Dot. t. 1-3.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Bówka raz jeszcze [nota - recenzja] // 30 Dni. – 2000, nr 10, s. 78

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 1
  Nowaczewski Artur. Powroty do Wolnego Miasta – rozrachunki z gdańskim hitleryzmem [szkic] // W: Nowaczewski Artur. Trzy miasta, trzy pokolenia. – Gdańsk : Polnord – Wydaw. Oskar, 2006. – S. 17, 19–20
  * Dot. t. 1–5.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 2
  Żakiewicz Zbigniew: Czy można bezboleśnie... ; A teraz z innej beczki... // Gwiazda Morza. – 1986, nr 21, s. 8
  * Dot. t. 1-3.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 2
  Orski Mieczysław: Przygotowany do druku... [recenzja] // Stutthof. – Z. 9 (1990), s. 291–297

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 3
  Wróbel Piotr: Być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku... [recenzja] // Nowe Książki. – 1986, nr 11, s. 44–46
  * Dot. t. 1-3.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 3
  Samp Jerzy. Twórczość związana z Gdańskiem i Wybrzeżem na przykładzie działalności wydawniczej Oficyny "Marpress" [szkic] // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3–4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny Turo. – Pelplin : Bernardinum, 2004. – S. 124–135
  * M.in. dot. "Wspomnień...", s. 125–126, 130.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 4
  Gdańsk po wojnie [nota - recenzja]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1996, nr 184, s. 25

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 4
  Waśkiewicz Andrzej K.: Gdańsk 1945–1948 [recenzja - nota] // Głos Wybrzeża. – 1996, nr 267, s. 4
  * Podpisane: akw.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 4
  Dzianisz Paweł: Pożegnanie z bówką? [nota - recenzja] // Pomerania. - 1997, nr 10, s. 45
  * Właśc. nazwisko aut. Tadeusz Jabłoński.


 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 5
  P.Ł.: Koniec wspomnień [nota - recenzja]. – Cykl: Książka ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1996, nr 245, s. 26

 1. Wspomnienia gdańskiego bówki. T. 5
  Chodubski Andrzej: Odsłaniana tożsamość Gdańska : wspomnienia bówki. – Gdańsk : WBP, 1998
  * Tekst przygotowany na uroczystość wręczenia nagrody Pro Libro Legendo; dot. t. 1–5.

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza