strona główna
Pisarz:
Wojciech Wencel

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Wencel

Ur. 1972
Poeta, eseista, publicysta


Zbiory wierszy
1995 - Wiersze. - Warszawa : Tow. Ogród Ksiąg
1997 - Oda na dzień św. Cecylii. - Gdańsk : Marabut ; Redakcja Tytułu
2000 - Oda chorej duszy. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu
2002 - Ziemia Święta. - Kraków : Wydaw. Literackie
2003 - Wiersze zebrane. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2005 - Imago mundi : poemat. - Warszawa : Fronda ; Kraków : Wydaw. AA
2010 - Podziemne motyle. - Warszawa : Wydaw. Nowy Świat
2010 - De profundis. - Kraków : Arcana
2012 - Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012. - Kraków : Arcana
2016 - Epigonia. - Kraków : Arcana
2017 - Wiersze wybrane. - Kraków : Wydaw. Arcana

Szkice
1999 - Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2003 - Przepis na arcydzieło : szkice literackie. - Kraków : Arcana

Felietony literackie
2010 - Niebo w gębie. - Kraków : Arcana
2011 - Wencel gordyjski. - Poznań : Zysk i S-ka
2013 - Listy z podziemia. - Kraków : Wydaw. Arcana


Bibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Wiersze [wiersze] / wstęp napisał Stefan Chwin ; okładkę i s. tyt. projektował Janusz Fajto. - Warszawa : Towarzystwo Ogród Ksiąg, 1995. - 43 s. : portr. ; 12,0x16,7 cm. - (Biblioteka Ogrodu Ksiąg ; t. 10)
  ISBN 83-900569-4-1
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. I-X: Stefan Chwin: Wstęp. - S. 1-42: Wiersze: s. 3: Hages [dat.: (91)] ; s. 4-5: Marguerite [dat.: 93] ; s. 6: Brunatna elegia [dat.: (93)] ; s. 7: Zwardoń – pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat.: 91-92] ; s. 8 Widokówka z Ikast (Bratu) [dat.: 93] ; s. 9: Wojna [dat.: (93)] ; s. 10: Wiosna 39 [dat.: (93)] ; s. 11: Śmiertelny wiersz [dat.: (92)] ; s. 12-13: Głosy [dat.: (94)] ; s. 14: Historia [dat.: (93)] ; s. 15: Ironia [dat.: 92] ; s. 16: Wieża [dat.: (92)] ; s. 17: Południe [dat.: (93)] ; s. 18: Tło [dat.: (93)] ; s. 19: Łódź na głębinie [dat.: (93)] ; s. 20: Królowa Delft [dat.: (93)] ; s. 21: Płótno [dat.: (93)] ; s. 22: Hölderlin [dat.: (93)] ; s. 23: Burza [dat.: (92)] ; s. 24: Marmur (92) ; s. 25: Elegia dla Maćka Gwoździa (93) ; s. 26: Jesień Europy [dat.: (93)] ; s. 27: Jesień w piśmie [dat.: 92)] ; s. 28: Oliwa 92 [dat.: (92)] ; s. 29: Wieczór w St. Gallen (Pani Ewie Piotrowskiej) ; s. 30: Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi)[dat.: (92)] ; s. 31: Tannhäuser [dat.: (94)] ; s. 32-33: Langfuhr 1911 [dat.: (92)] ; s. 34: Topika [dat.: (92)] ; s. 35: Die Blumen der Schwermut [dat.: (92)]; s. 36-37: Świat [dat.: (92)] ; s. 38: Listopad [dat.: (93)] ; s. 39: Popiół [dat.: (92)] ; s. 40: Oda do litości [dat.: (92)].
  * Nota i fot. autora na s. IV okł. Portr. także na s. przedtyt.
  * Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut roku 1995.
  Piotrowska Ewa - utwory dedykowane ; Szulist Władysław - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Oda na dzień św. Cecylii [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski . - Gdańsk : Marabut : Redakcja Tytułu, 1997. - 50 s. ; 19,5x12,4
  ISBN 83-87135-03-8
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Dedykacja: Kasi
      Zawartość: Wstęp. - Elegia – wieczność ; Boże Narodzenie 1994 ; Somonino – czwarty stycznia ; Praga ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie); Podróż ; W Matarni ; W Matemblewie ; Koniec marca ; Requiem: I. In hora mortis ; II. Vivos voco, mortuos plango ; III. Littera scripta manet ; IV. Lux in tenebris ; Vogelsang ; Srebrne i złote ; Psalm ; Koronacja ; Boże Ciało ; Perła ; Wieczór ; Magnificat ; Dar ; Elegia dla J.B. ; Bexhöveder Hof ; Przez wieki ; Równowaga ; Koncert ; Kresy ; Niemcy w Matarni ; Tarcza ; Oda na dzień św. Cecylii ; Dusze ; W Goręczynie ; Jutrznia ; Tren.
  * Nota i fot. autora na s. IV okł.
  * Nagroda "Media Książce" ; Nagroda Literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1996 ; Nominacja do Nike ’97.
  Venclova Tomas - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze / projekt okładki Jan Zieliński. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 1999. - 248 s. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-911063-2-2
      Zawartość: I. Zamieszkać w katedrze (I) [dot. m.in. klasycyzmu] ; Zamieszkać w katedrze (II) [dot.: kultura a religia] ; Zamieszkać w katedrze (III) [m.in. dot. studiów nt. klasycyzmu Ryszarda Przybylskiego]. - II. Dwie kultury ; Siła liturgii ; Granice rozumu ; Banaliści w świątyni. – III. Królestwo nad rzeką: T. S. Eliot i „obrońcy demokracji” ; T.S. Eliot i pochwała dziewictwa ; Coraz ściślej związany z losem [dot.: Krzysztof Koehler. Partyzant prawdy, Warszawa, 1996] . – IV. Sztuczne raje: Sztuczne raje [dot.: Zbigniew Machej. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996] ; Intelektualiści bis [dot.: Parnas bis : słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa, 1998] ; Moje, prometejskie [dot.: Jacek Podsiadło. Niczyje, boskie. Kraków, 1998]. – V. Światło eucharystii: Jerzy Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla) ; Światło Eucharystii. List do Jerzego Sosnowskiego. - Nota bibliograficzna.
  * Wszystkie teksty były publikowane w latach 1997-1999 w następujących czasopismach: Arcana, Nowe Państwo, Fronda, Brulion, Czas Kultury. Niektóre teksty zostały poprawione, poszerzone i przeredagowane w stosunku do pierwodruków.
  Przybylski Ryszard ; Eliot Thomas Stearns ; Koehler Krzysztof ; Machej Zbigniew ; Podsiadło Jacek ; Sosnowski Jerzy ;

 1. Oda chorej duszy [wiersze]. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu, 2000. - 30 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Brulionu)
  ISBN 83-85339-33-7
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren.
  * Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2000; wręczenie 14.12.2000 w Warszawie.
  Borowczyk Jerzy - utwory dedykowane ; Borowczyk Lucyna - utwory dedykowane ;

 1. Ziemia Święta [wiersze] / projekt okładki i stron tytułowych Elżbieta Totoń. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. - 49 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 83-08-03220-6
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. 5: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 6: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 7: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 8: Pochyły ogród ; s. 9-10: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 11-18: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 19: Przez ziemię ; s. 20-21: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 22-23: Trzej królowie ; s. 24-25: Zjedzenie jabłka ; s. 26-27: Elegia ; s. 28-29: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 30-31: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 32-33: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 34-35: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 36-37: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 38-39: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 40-41: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 42: Popielec ; s. 43-45: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 46-48: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 49-50: Corpus Christi.
  * Na okładce wykorzystano obraz Pietera Bruegla "Spis ludności w Betlejem".

 1. Przepis na arcydzieło : szkice literackie [szkice] / projekt graf. okł. Konrad Glos. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2003. - 112 s. ; 21,0x15,0 cm
  ISBN 83-89243-36-9
      Zawartość: Motto: "Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział". Jan Paweł II, List do artystów. - S. 7-16: Nieśmiertelne głosy: Breugel: malarz śmierci; Masters: trzeźwy portrecista; Miłosz: świadek "drugiej strony"; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych; Rymkiewicz: Kolekcjoner kości; s. 17-23: Niebo nad stajenką: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi, moc truchleje; Centrum świata; s. 25-33: Wieniec róż: Cisza Matemblewa; Muzyczna niewinność; Skarb dziewictwa; Virgo virginum; Od Dantego do Eliota; Literatura czysta; s. 35-46: Mistyka zaścianka: Swojskie klimaty; Dotyk nicości; Metafizyka kupy gnoju; Piewca powiatu; Powrót do domu; s. 47-52: Stąd do wieczności: Obraz-widmo; Wiosna średniowiecza; Po śladach; s. 53-60: Świat za plecami Madonny: Włoskie specjały; Okno na świat; Znaki rozpoznawcze; Zmysłowa Madonna ; Obraz w obrazie; Złoto szczere, farby szlachetne; s. 61-68: Ziemia ognista: W niewoli Maryi Dziewicy: Wóz z sianem; Płonie Babilon; Wczoraj i dziś; s. 69-73: Pieter, syn murarza: Miłość szczegółu; Nauczyciel Vermeera?; Północ - Południe; Latający Holender; s. 75-79: Spadająca gwiazda: Malarz heroiczny?; Inspiracje czy moda?; Koniec mitu?; s. 81-87: Pejzaż Północy: Narodziny i śmierć; Zwierciadło zmysłowości; Rzymskie korzenie; s. 89-96: Droga do Barbizon: Holenderska wrażliwość; Syn ziemi; Kobiety przy pracy; Lekcja malarstwa; Tu narodzony, tu pogrzebany; Dom i świat ; s. 97-103: Święci i grzesznicy: Dobry robotnik; Drogi wzniosłe i ukryte; Na straży cnoty; Skąd ta czułość?; Nie-ludzkie piękno; s. 105-113: Przepis na arcydzieło: Pochwała scholastyki; Sztuka jako cnota; Pierwszy list do artystów; U brzegów żywych wód; Odwaga i lament; Jesień Europy; Drzwi tajemnicy. - S. 114: Nota bibliograficzna.
  * Na okładce wykorzystano obraz Rafaela "Portret Tomasso Inghirami".
  * Na IV okł. nota o autorze i nota o książce.
  * Zebrane w książce eseje (poprawione i przeredagowane) były publikowane w l. 2000-2003 w Nowym Państwie i we Frondzie.

 1. Wiersze zebrane [wiersze] / projekt okł. Jan G. Zielinski ; fot. autora Paweł Kula. - Ząbki : Apostolicum ; Warszawa : Fronda, 2003. - 207 s ; 20,5x14,5 cm. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-7031-354-X ; 83-919911-0-5
      Zawartość: S. 5-6: Drodzy Czytelnicy! [wstęp Autora]. - S.7-46; Wiersze (1995): s. 9: Srebrna kobieta z twarzą grafitową... ; s. 10-11: Marguerite ; s. 12: Brunatna elegia ; s. 13: Zwadroń - pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat. 1991/1992] ; s. 14: Widok z Ikast (Bratu) ; s. 15: Wojna ; s. 16: Wiosna 1939 ; s. 17: Śmiertelny wiersz ; s. 18-19: Głosy ; s. 20: Historia ; s. 21: Ironia ; s. 22: Wieża ; s. 23: Południe ; s. 24: Tło ; s. 25: Łódź na głębinie ; s. 26: Królowa Delft ; s. 27: Płótno ; s. 28: Hölderlin ; s. 29: Burza ; s. 30: Marmur [dat.: Gdańsk 1992] ; s. 31: Elegia dla Maćka Gwoździa [dat.: 1993] ; s. 32: Jesień Europy ; s. 33: Jesień w piśmie ; s. 34: Oliwa 1992 ; s. 35: Wieczór w St. Gallen (Pani Elżbiecie Piotrowskiej) ; s. 36: dzwony nad Matarnią (Księdzu Władysławowi Szulistowi) ; s. 37: Tannhäuser ; s. 38-39: Langfuhr 1911 [dat.: 1992] ; s. 40: Topika ; s. 41: Die Blumen der Schwermut ; s. 42-43: Świat ; s. 44: Listopad ; s. 45: Popiół ; s. 46: Oda do litości. - S. 47-93: Oda na dzień św. Cecylii (1997): s. 49: Wstęp [wiersz] ; s. 50: Wigilia ; s. 51: Elegia - wieczność ; s. 52-53: Boże Narodzenie 1994 ; s. 54: Somonino - czwarty stycznia ; s. 55: Praga ; s. 56: W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; s. 57: Podróż ; s. 58: W Matarni ; s. 59-60: W Matemblewie ; s. 61-62: Koniec marca ; 63: Requiem ; s. 69-70: Vogelsang ; s. 71-72: Srebrne i złote ; s. 73: Psalm ; s. 74: Koronacja ; s. 75: Boże Ciało ; s. 76: Perła [dat.: Somonino, 26.06.1994] ; s. 77: Wieczór ; s. 78: Magnificat ; 79: Dar ; s. 80: Elegia dla J.B. [dat.: Ustroń, 21 lipca 1994] ; s. 81: Bexhöveder Hof ; s. 82: Przexz wieki ; s. 83: Równowaga ; s. 84: Koncert ; s. 85: Kresy ; s. 86: Niemcy w Matarni ; s. 87-88: Tarcza ; s. 89: Oda na dzień św. Cecylii ; 90: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 91: W Goręczynie ; s. 92: Jutrznia ; s. 93: Tren. - S. 95-124: Oda chorej duszy (2000): s. 97: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; s. 98-99: List do Zbigniewa Macheja ; s. 100: Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; s. 101: PS 51 (50): styczeń 1997 ; s. 102: List z Milanówka ; s. 103: Oda chorej duszy ; s. 104: Pierwszy piątek ; s. 105: Pole krwi ; s. 106-107: Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; s. 108: Nagrobek mój ; s. 109: Elegia wielkopostna ; s. 110: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 111-112: Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; s. 113: Wszystko od nowa: ciemność... ; s. 114: Verbum Crucis ; s. 115-116: Pamiątka Pierwszej Komunii świętej [dat.: 1999] ; s. 117-118: Niedziela w Matemblewie ; s. 119: Liście przyklejone do szyb... ; s. 120: Nunc dimittis ; s. 121: Wszystko odebrane ; s. 122-123: Drugi list do Zbigniewa Macheja ; s. 124: Refren. - S. 125-164: Ziemia Święta (2002): s. Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren. - S. 127-164: Ziemia Świeta: s. 127: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 128: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 129: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 130: Pochyły ogród ; s. 131: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 132-140: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 141: Przez ziemię ; s. 142-143: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 144-145: Trzej królowie ; s. 146-147: Zjedzenie jabłka ; s. 148-149: Elegia ; s. 150: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 151: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 152: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 153: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 154: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 155: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 156: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 157: Popielec ; s. 158-160: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 161-163: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 164: Corpus Christi. - S. 165-181: Wiersze rozproszone (1991-2001): s. 167: Kamień [dat.: 1992] ; s. 168: Oczy smugi swietlne nie gina pod skórą... ; s. 169: Schyłek grudnia w martwym państwie [dat.: 1991] ; s. 170: Tumult [dat.: 1991] ; s. 171: Tasso [dat.: 1994] ; Elegia noworoczna [dat.: 1995/1996] ; s. 173: Powszechna elegia [dat.: 1993] ; s. 174-175: Sezon [dat.: 1996] ; s. 176-178: Dwugłos poetycki: s. 176-177: Paweł Huelle: Głos ; s. 177-178: Wojciech Wencel: Echo ; s. 179-181: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001]. - S. 182: nota bibliograficzna. - S. 183-190: Opinie o poezji Wojciecha Wencla [Stefan Chwin; Adam Poprawa; Jarosław Klejnocki; Tomasz Burek; Janusz Drzewucki; Katarzyna Bieńkowska; Konstanty Pieńkosz; Maciej Urbanowski; Dariusz Suska; Wiesława Wantuch; Małgorzata Czermińska; Karol Maliszewski; Krzysztof Koehler; Beata Wołowicz; Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński; Wojciech Ligęza; Mariusz Kalandyk; Anna Bednarska; Krzysztof Kuczkowski; Krzysztof Dybciak; Paweł Hertz; Czesław Miłosz; Tadeusz Dąbrowski; Marian Stala; Rafał A. Ziemkiewicz]. - 191-196: alfabetyczny spis tytułów ; s. 197-202: Alfabetyczny spis incipitów. - S. 203-208: Spis treści.
  * Tomy: Wiersze (1995); Oda na dzień św. Cecylii (1997); Oda chorej duszy (2000); Ziemia Święta (2002) oraz Wiersze rozproszone: 10 wierszy publikowanych tylko w czasopismach, 1 niepublikowany oraz dwugłos poetycki - wiersz Pawła Huellego "Głos" i polemiczny wiersz W.W. "Echo".
  * W nocie bibliograficznej W.W. informuje o zmianach (niezbyt dużych) w stosunku do pierwodruków: rezygnacja z tytułów wierszy "Hages" (Srebrna kobieta... i "Wstęp" (Oczy smugi świetlne... ; rezygnacja z ostatniego wersu wiersza "Marmur" ; korekta imienia adresatki wiersza "Wieczór w St. Gallen" ; zmiana słowa w wierszu "Perła"; rozszerzenie podpisu motta w wierszu "Kamień"; usuniecie dedykacji pod wierszem "Schyłek grudnia w martwym państwie" ; dodanie wersu w modlitwie "Pod Twoją obronę...", cytowanej w poemacie "Ave Maria"; usunięcie bądź wprowadzenie informacji o roku powstanie niektórych wierszy; ujednolicenie interpunkcji; poprawa błędów popełnionych przez redaktorów książek i czasopism.

 1. Imago mundi : poemat [poemat] / projekt okł. i oprac. typograficzne Jan G. Zieliński ; fot autora Marek Piekara. - Warszawa  : Fronda PL. ; Kraków : Wydaw. AA, 2005. - 62 s. : 12 il. kolor. ; portr. ; 24x16,5 cm
  ISBN 83-922344-3-X ; 83-89368-31-5
      Zawartość: S.7-9: Pieśń pierwsza: Stworzenie świata ; s. 11-13: Pieśń druga: Wzgórze ; s. 15-17: Pieśń trzecia: Dom ; s. 19-21: Pieśń czwarta: Wiatr ; s. 23-25: Pieśń piąta: Miasto ; s. 27-29: Pieśń szósta: Wyspa ; s. 31-33: Pieśń siódma: Szpital ; s. 35--37: Pieśń ósma: Śnieg ; s. 39-41: Pieśń dziewiąta: Podróż ; s. 43-45: Pieśń dziesiąta: Kołysanka ; s. 47-49: Pieśń jedenasta: Miłość ; s. 51-53: Pieśń dwunasta: Koniec wakacji. [Dat.: Matarnia - Visby - Praha 2002-2005]. - S. 55-62: Przypisy.
  * Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano reprodukcje fresków Michała Świdra.
  * Na s. redakcyjnej uwaga: "Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury (stypendium autorskie)". Na tej s. także podziękowania autora: "Podziękowania za wszelka pomoc udzieloną w trakcie pisania, w tym za uwagi, które miały wpływ na ostateczny kształt poematu, zechcą przyjąć: Szymon Babuchowski, Anders Bodegård, Tadeusz Dąbrowski, Miloš Doležal, Aleksander Kopiński, Wojciech Kudyba, Artur Nowaczewski, Lena Pasternak, Przemysław Płaza, Michał Świder, Jaroslav Šubrt". Autor dziękuje także Instytutowi Polskiemu w Pradze, Tadeuszowi Grzesikowi, Michałowi Jeżewskiemu oraz Baltic Center for Writers and Translators w Visby na Gotlandii.
  * Na s. [63] fot. W.W. i krótki biogram.
  * Na IV okł. krótka opinia o poemacie Miloša Doležala.

 1. Niebo w gębie : felietony [felietony] / projekt graficzny Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2010. - 210 s. ; 21x15 cm
  ISBN 978-83-60940-65-5
      Zawartość: S. 7-9: Epitafium dla chuligana ; s. 10-12: Punk s not dead ; s. 13-15: Książki jak krawaty ; s. 16-18: Co w trawie piszczy ; s. 19-21: Prawnuki awangardy ; s.22-24: Pan Mailer Daemon ; s. 25-27: 2+2=5 ; s. 28-30: Czarny PijaR ; s. 31-33: Piękno, które zbawia ; s. s. 34-36: Boks zbliża ludzi ; s. 37: Szklanki pana Hensona ; s. 40-42: Beka z Houellbecqa ; s. 43-45: Hamlet w T-shircie ; s. 46-48: Parówki i cukierki ; s. 49-51: Królik z kapelusza ; s. 52-54: Mars atakuje ; s. 55-57: Błąd w sztuce ; s. 58-60: Krwawe żniwa ; s. 61-63: Naga prawda ; s. 64-66: Pojawiają się i zanikają ; s. 67-69: Huelle do gazu! ; s. 70-72: Kapusta na krótko ; s. 73-75: Siódma woda po Kisielu ; s. 76-78: Jakiej muzyki słuchasz? ; s. 79-81: Co się stało z Nową Falą? ; s. 82-84: Młot na czarodzieja ; s. 85-87: Popiół i żar ; s. 88-90: Piszę tylko na niebiesko ; s. 91: Puzzle metafizyczne ; s. 94-96: Inwazja potworów ; s. 97-99: Ballada o Ballacku ; s. 100-102: Powrót Franka Kimono ; s. 103-105: Powiem ci, co myślisz ; s. 106-108: W limo ojca ; s. 109-111: Mel Gibson grzeszy! ; s. 112-114: Oskar idzie na wojnę ; s. 115-117: Bójka w teatrze ; s. 118-120: Święta nowej generacji ; s. 121-123: Hamlet z marsową miną ; s. 124-126: Gościu, jesteś prorokiem! ; s. 127-129: Pośmiewisko Europy ; s. 130-132: Palma i krzyż ; s. s. 133-135: Będzie padać ; s. 136-138: Bez ; s. 139-141: Żelazko z duszą ; s. 142-144: Polędwica z kością ; s. 145-147: Czeski film ; s. 148-150: Niebo w gębie ; s. 151-154: Świat odczarowany ; s. 155-157: Się załatwi ; s. s. 158-160: Kurza twarz ; s. 161-163: Religia futbolu ; s. 164-166: Pijacy z Westerplatte ; s. 167-169: Rok bez historii ; s. 170-172 ; s. 173-175 ; s. 176-178: Imperium zdrowia ; s. 179-181: Komu bije dzwon Zygmunta? ; s. 182-184: Nowa Nibylandia ; s. 185-187: Chrystus poległ w powstaniu ; s. 188-190: Nowy wspaniały świat ; s. 191-193: Pusta noc ; s. 194-196: Chór kastratów ; s. 197-199: To jest w stylu Polaków! ; s. 200-202: Wszelki wypadek ; s. 203-205: Maranatha! ; s. 206-208: Dwie Polski, dwie Rosje. - S. 209-211: Spis treści.
  * Na okł. fragm. grafiki Sebastiana Münstera "Meerwunder und seltzame Thier, wie die in den mitnächtigen Ländern, im Meer und dem Landt, gefunden werden (ok. 1550)
  * Motto: "Nie ma kosza na śmieci w domu Pana Boga". Gilbert Keith Chesterton
  * Na IV okł. krótka nota biograficzna.
  * Wybór felietonów publikowanych w czasopismach Ozon w l. 2005-2006 i Gość Niedzielny w l. 2006-2010.

 1. Podziemne motyle [wiersze]. - Kraków, 2010. - 47 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-73863-85-9
 1. Wencel gordyjski : wybór felietonów [felietony literackie] / projekt okł. Agnieszka Herman ; oprac. graficzne Jarosław Szumski ; fot. autora na okł. Krzysztof Mystkowski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2011. - 206 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 978-83-7506-633-3
      Zawartość: Motto: "Felietonista to podsuwacz pomysłów - nie ich realizator. To świnia, która wyszukuje trufle, sama ich nie zjadając". Stefan Kisielewski. - S. 7-9: Madonna i niedźwiedź [tyt. prwdr. "Rosja nie przebacza"] ; s. 10-12: Ćwierćliteratura ; s. 13-15: Między wersetami ; s. 16-18: Epitafium dla hydraulika ; s. 19-21: Tele-morele ; s. 22-24: Gdzie te sokoły? ; s. 25-27: Dzieci z katalogu ; s. 28-30: Pochwała mercedesa ; s. 31-33: Miłość kontra idee ; s. 34-36: Nie będzie bombonierki ; s. 37-39: Andersen miał rację ; s. 40-42: Konkwistadorzy z Majami ; s. 43-45: Cóż, że ze Szwecji ; s. 46-48: Fusstacja ; s. 49-51: Pączkowanie ; s. 52-54: Mordercze ego ; s. 55-57: Rzeź urbaniątek ; s. 58-60: Lolitomania ; s. 61-63: Trendowata ; s. 64-66: Szarik list nosił ; s. 67-69: Piraci z Karasiówki ; s. 70-72: Koktajl Putina ; s. 73-75: Dupa Jacek ; s. 76-78: Niedziela w Hollywood ; s. 79-81: Nieszczęścia tańczą parami ; s. 82-84: Goło i niewesoło ; s. 85-87: Śmiech na sali ; s. 88-90: Pożegnanie z bronią ; s. 91-93: Zupa z dyni ; s. 94-96: 1410 ; s. 97-99: Łajzokracja ; s. 100-102: Grinch wymiata ; s. 103-105: Dzień króliczka ; s. 106-108: Gra w klasy ; s. 109-111: Tusk wszechmogący ; s. 112-114: Cukrzyca narodowa ; s. 115-117: słowiański raj ; s. 118-120: Duma bosych Antków ; s. 121-123: Kosmiczna Norymberga ; s. 124-126: Chodźmy się zabić ; s. 127-129: Niedowcieleni ; s. 131-132: Przyjdźcie z ojcem [tyt. prwdr. "Ojcobójstwo"] ; s. 133-135: Ziemia odjechana ; s. 136-138: Dar od Boga ; s. 139-141: Kołyska dla centaura [tyt. prwdr. "Zwierzoczłekoupiór"] ; s. 142-144: Wpadka Puchatka ; s. 145-147: Słomoterapia ; s. 148-150: T-shirt dla nienawiści [tyt. prwdr. "Chuligan Boruc"] ; s. 151-153: Ale jaja! [tyt. prwdr. "Mania gigantonamii"] ; s .154-156: Loteria paszportowa ; s. 157-159: Bezwstydny Neptun ; s. 160-162: Moralni mistrzowie Europy [tyt. prwdr. "Sponiewierani i skrzywdzeni"] ; s. 163-165: Duże zwierzę ; s. 166-168: Klucz do koszmaru ; s. 169-171: Purobciach ; s. 172-174: Rzeczpospolita Kolejowa ; s. 175-177: Wołyń na Atlantydzie ; s. 178-180: Wniebowzięci ; s. 181-183: Zawsze niech będzie słońce ; s. 184-186: Bądźcie bez litości ; s. 187-189: Pozdro dla niekumatych ; s. 190-192: Medialne dzieci ; s. 193-195: Skandalista Rymkiewicz ; s. 196-198: Złote jajo ; s. 199-201: Bal przebierańców ; s. 202-204: Złodzieje emocji ; s. 205-207: Chesterton w Ikei [tyt. prwdr. "Smętni chrześcijanie"].
  * Na IV okł. facsimile podpisu W.W.
  * Zbiór zawiera felietony publikowane w l. 2006-2008 w tygodniku Wprost.

 1. De profundis [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba ; fot. autora Artur Nowaczewski. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2012. - 39 s. : fot.
  ISBN 978-83-60940-89-1
  Wyd. 3 2012
      Zawartość: S. 5: Kołysanka lipowa ; s. 6-7: Calcium magnesium ; s. 8-9: Rosa canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 10: Granica ; s. 11-13: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 14: Śmierć Lachom ; s. 15-16: Krwawa niedziela ; s. 17: Wiśniowy sad ; s. 18: Echa zielne ; s. 19-20: Białe kamienie ; s. 21: De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 22: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 23: Do Jana Lechonia ; s. 24-25: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZS 1945-1951: s. 24: 1. Wyklejanka ; s. 25: 2. We śnie ; s. 26: Łupaszko przed sądem ; s. 27: Ojczyzna ; s. 28: Drzwi ; s. 29: Polska ścięta mrozem ; s. 30: Archeologia ; s. 31-32: Refugium ; s. 33: In hora mortis ; s. 34: Czterdzieści i Cztery ; s. 35: Pani Cogito (Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 36-37 Carskie wrota. - S. 39-40: Spis treści. - S. [41]: [Fot. Autora i nota].
  * Na IV okł. nota o "De profundis" Macieja Urbanowskiego.
  * Tom wyróżniony Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza w 2011 r.
  Trzebiński Andrzej - utwory dedykowane ; Walentynowicz Anna - utwory dedykowane ; Lechoń Jan - utwory dedykowane ; Mencel Wojciech - utwory dedykowane ; Łupaszko - literatura piękna ; Wołyń 1943 - literatura piękna ; Katyń - literatura piękna ; Żołnierze wykleci - literatura piękna ;

 1. Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012 [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2012 ; 21x14,5 cm
  ISBN 978-83-60940-38-9
      Zawartość: S. 7-32: I.: s. 7-9: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 10: Przez ziemię ; s. 11-13: Oda do śliwowicy (Dla pana Vladimira Fraňka) [Jasenice - Matarnia 2004-2009] ; s. 14: Biała magia ; s. 15: Popielec ; s. 16: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999] ; s. 19: Na skraju lasu ruchome kontury ; s. 20: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz ; s. 21: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 22-23: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 24: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 25-26: Vogelsang ; s. 27: Epitafium dla Maxa Roemera ; s. 28: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 29: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 30: Epitafium dla Augustyna Makurata ; s. 31: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 32: Tren. - S. 33-71: II.: s. 35: Kołysanka lipowa ; s. 36-37: Calcium magnesium ; s. 38-39: Rosa Canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 40: Granica ; s. 41: Kresy ; s. 42-44: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 45: Śmierć Lachom ; s. 46-47: Krwawa niedziela ; s. 48: Wiśniowy sad ; s. 49: Echa zielne ; s. 50-51: Białe kamienie ; De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 53: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 54: Do Jana Lechonia ; s. 55: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NZS 1945-1951 (1. Wyklejanka; 2. We śnie) ; s. 57: Łupaszko przed sądem ; s. 58: Ojczyzna ; s. 59: Drzwi ; s. 60: Polska ścięta mrozem ; s. 61: Archeologia ; s. 62-63: Refugium ; s. 64: In hora mortis [dat.: 10.04.2010] ; s. 65: Czterdzieści i cztery [dat.: 13.04.2010] ; Pani Cogito [Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 67-69: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001] ; s. 70-71: Carskie wrota. - S. 73-102: III: s. 75: Łódź na głębinie ; s. 76: Królowa Delft ; s. 77:Płotno ; s. 78: Przez wieki ; s. 79-80: Srebrne i złote ; s. 81: Oda na dzień św. Cecylii ; s. 82: Historia ; s. 83: Jesień Europy ; s. 84: Oliwa 1992 ; s. 85: Hölderlin ; s. 86: Bóg umarł... ; s. 87-88: Trzej królowie ; s. 89-90: Zjedzenie jabłka ; s. 91: XXI wiek ; s. 92: To co nas dzieli od świata... ; s. 93-94: Do końca ; s. 95-96: Niedziela Palmowa w Sandomierzu (Przemkowi Płazie) [dat.: marzec 2005] ; s. 97: Deep inside Aurora Snow ; s. 98: Raging bull ; s. 99: Bajka ; s. 100-101: Litania ; s. 102: Dies irae. - S. 103-153: IV.: s. 105-106: Tarcza ; s. 107: Psalm ; s. 108: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 109-110: Boże Narodzenie 1994 ; s. 111: W zimie ; s. 112: Podróż ; s. 113: W Matarni ; s. 114-115: W Matemblewie ; s. 116-117: Koniec marca ; s. 118: Wieczór ; s. 119: Boże Ciało ; s. 120: Koncert ; s. 121: Wiosna 1939 ; s. 122: Niemcy w Matarni ; s. 123-130: Ave Maria (I. Porta lucis; II. Quare tristis es, anima mea?; III. Mysterium fidei; IV. Unio unionum; V. Anima mundi; VI. Regina coeli; VII. Domus divum [dat.: Matarnia 1999-2000] ; s. 131-132: List do Zbigniewa Macheja ; s. 133-134: Elegia ; s. 135: Verbum Crucis ; s. 136: Corpus Christi ; s. 137: PS 51(50): styczeń 1997 ; s. 138: Oda chorej duszy ; s. 139: Pierwszy piątek ; s. 140: Pole krwi ; s. 141: Elegia wielkopostna ; s. 142: Piosenka ; s.143: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 144: Liście przyklejone do szyb ; s. 145: Pochyły ogród [dat.: listopad 1995] ; s. 146: Park handlowy obwodnica... ; s. 147: Dwa głosy ; s. 148: 2 + 2 = 5 (Kasi) ; s. 149: Totus Tuus ; s. s. 150: Pliszka ; s. 151:Cis:s. 152: Zmartwychwstanie [dat.: Petrkov, 16.03.2008] ; s. 153: Podziemne motyle. - S. 155-182: V.: s. 157-182: Imago mundi (Pieśń pierwsza: Stworzenie świata; Pieśń druga: Wzgórze; Pieśń trzecia: Dom; Pieśń czwarta: Wiatr; Pieśń piąta: Miasto; Pieśń szósta: Wyspa; Pieśń siódma: Szpital; Pieśń ósma: Śnieg; Pieśń dziewiąta: Podróż; Pieśń dziesiąta: Kołysanka; Pieśń jedenasta: Miłość; Pieśń dwunasta: Koniec wakacji[dat.: Matarnia-Visby-Praha 202-2005]. - S. 183-188: Spis treści ; s. 189-192: Spis utworów według tomów.
  * Na okł. rys. Pietera Bruegla "Pszczelarze".
  * Na IV okł. nota o Autorze.
  * Tom zawiera wybór wierszy (w wyborze i układzie Autora) z tomów: Wiersze (8 wierszy); Oda na dzień św. Cecylii (19); Oda chorej duszy (9); Ziemia Święta (20); Wiersze zebrane (1); Imago mundi (pełny tekst poematu, bez przypisów) ; Podziemne motyle (21); De profundis (24).

 1. Listy z podziemia : felietony [felietony] / projekt okł. Mikołaj Jastrzębski. - Łomianki : Wydaw. LTW, 2013. - 269 s. ; 20,5x14,5 cm
  ISBN 978-83-75652-91-8
      Zawartość: S. 7-9: Za wolność trzeba umierać ; s. 10-12: Noli me tangere ; s. 13-15: Nie jesteśmy kosmitami ; s. 16-18: Zdmuchnąć Polskę ; s. 19-21: Słowo dojrzewa do ciszy ; s. 22-24: My, naród Kaczyńskiego ; s. 25-27: Misja "Prosto z Mostu" ; s. 28-30: Rząd celebrytów ; s. 31-33: Szkoła charakterów ; s. 34-36: Patriotyzm pejzażu ; s. 37-39: Kompleks klęczenia ; s. 40-42: Mecenas Rogowski na tropie ; s. 43-45: Łeb Hydry ; s. 46-48: Obywatel Mickiewicz ; s. 49-51: Nie dajmy się podzielić ; s. 52-54: Z kapralami nie piję ; s. 55-57: Elementarz ; s. 58-60: "Arcana" polskości ; s. 61-63: Zapach strachu ; s. 64-66: Smoleńsk w cieniu WTC ; s. 67-69: Kaszubska krew, polskie serce ; s. 70-72: Motyw z Grottgera ; s. 73-75: Jesteś w ukrytej kamerze ; s. 76-78: Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... ; s. 79-81: Łuna nad cmentarzem ; s. 82-84: Powrót Pana Cogito ; s. 85-87: Drugi obieg to nie getto ; s. 88-90: Noblesse oblige ; s. 91-93: Nasz piękny land ; s. 94-96: Popiełuszko ; s. 97-99: Bóg się rodzi ; s. 100-102: Koniec świata lemingów ; s. 103-105: Określona epoka ; s. 106-107: Życia to im nie przewróci ; s. 108-109: Węgierski łącznik ; s. 110-112: Śpiewne arcydzieło ; s. 113-115: Procesor w czaszce ; s. 116-118: Apel niepodległych ; s. 119-121: Emigranci ; s. 122-124: Dwa mesjanizmy ; s. s. 125-127: Ludzie z ogonami ; s. 128-130: Pejzaż z karuzelą ; s. 131-133: Czarna sukienka ; s. 134-136: Ognista procesja ; s. 137-139: Nauczyciel jak wół ; s. 140-142: Nieznośna lekkość obelg ; s. 143-145: Dzień świstaka ; s. 146-148: Jak rozpętałem aferę Obamy ; s. 149-151: Czerwony karnawał ; s. 152-154: Zasmudzeni ; s. 155-157: Moje typy ; s. 158-160: Milicyjna madonna ; s. 161-163: PAL - reaktywacja ; s. 164-166: Ułan i dziewczyna ; s. 167-169: Czesi niezłomni ; s. 170-172: Rzeczpospolita powstańcza ; s. 173-175: Krzyże i miecze ; s. 176-178: Ślepcy nad przepaścią ; s. 179-181: Polityczna siła romantyzmu ; s. 182-184: Gdyby Polska nie była Polską... ; s. 185-187: Dziedzictwo Pani Cogito ; s. 188-190: Bezradność ; s. 191-193: Kurtka z wężowej skóry ; s. 194-196: Dlaczego nie wracamy do kraju ; s. 197-199: Człowiek z gumy ; s. 200-202: Epitafium dla Wernyhory ; s. 203-205: Dziady ; s. 206-208: Sennik polski ; s. 209-211: Nowe wiary, praw, toalety ; s. 212-214: Na kolana przed wieszczem! ; s. 215-217: Nie ma mnie na Facebooku ; s. 218-220: PO-lacy listy piszą ; s. 221-223: Błogosławiony knebel ; s. 224-226: Rok Tuwima ; s. 227-229: Orzeł i papugi ; s. 230-232: Wujek Włodek ; s. 233-235: Skazani na idealizm ; s. 236-238: Wasza ulica, nasza kamienica ; s. 239-241: Wieczne rozczarowanie ; s. 242-244: Obrona pokory ; s. 245-247: Mój drugi obieg ; s. 248-250: Imperium gdy powstanie... ; s. 251-253: Domino dancing ; s. 254-256: Gnój pod dywanem ; s. 257-259: Epitafium dla zdobywców Broad Peak ; s. 260-261: Mamy swój Katyń ; s. 262-263: Powstań, Jerozolimo! ; s. 264-265: Wołyńska blokada ; s. 266-267: Wędrujące kości. - S. 268-270: Spis treści.
  * Obraz na okł.: Bartholomeus Breenbergh "Zapasy z Aniołem".
  * Motto: Jak Dante za Wergilim schodźmy do podziemi / Słuchać jęków w ciemnościach, gdzie się rozum traci, / Śród murów obryzganych przez krew naszych braci, / Przez które zda się jeszcze wołają do siebie, / Idźmy szukać tych kości, których nikt nie grzebie". Jan Lechoń, "Czemuż to o tym pisać nie chcecie, Panowie?"
  * Wybór felietonów publikowanych w Gazecie Polskiej w l. 2011-2013.
  * Na skrzydełkach nota biograficzna i fot. Autora.
  * Na IV okł. opinie Andrzeja Nowaka i Sławomira Cenckiewicza.

 1. Epigonia [wiersze]. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2016. - 47 s. ; 22 cm
  ISBN 978-83-65350-07-7
 1. Wiersze wybrane [wiersze] / posłowie Wojciech Kudyba. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2017. - 193 s.
  ISBN 978-83-65350-26-8
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Marmur  [wiersz] // W: Strofy gdańskie ; Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy w Gdańsku, 1992. - S. 59
  * Dat.: 1992.
  * Książka oprawiona w kierunku przeciwstawnym. Tekst w jez. pol i niem. Osobna numeracja stron w części pol. i niem.
  * Wiersz W.W. tylko w j. pol., bez tłum. na j. niem.

 1. Boże Narodzenie 1994 ; Tren ; Ps 51 (50): styczeń 1997 ; Widok na parafię... ; Epitafium dla Hansa Wintzla ; Pieśń ósma. Śnieg  [wiersze] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 333-338. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 333-334, nr 2 - s. 334, nr 3 - s. 334-335, nr 4 - s. 335, nr 5 - s. 335-336, nr 6 - s. 336-338.

 1. Czarna legenda ; Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZ 1945-1951: 1. Wyklejanka ; 2. We śnie ; Baptysterium (Pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)  [wiersz] // W: Płaszcz chwały : antologia wierszy o żołnierzach wyklętych / wybór, układ, wstęp, objaśnienia, noty o poetach i utworach Mariusz Solecki. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. - S. 27-28, 31-32, 32-33, 39-40, 73-74 : il.
  ISBN 978-83-65409-34-8
  * Inc.: Chłopcy polegli za ojczyznę... ; Żołnierze wycięci z lasu... ; Śpią z otwartymi ustami... ; Mówi pewnie spokojnie... ; Trzydziestoletni ketechumen...
  * Wiersze z tomów: "Epigonia" (2016) i De "profundis" (2010).
  * Na s. 85 biogram Autora.

 1. Psalm  [wiersz] // W: Modlitewnik poetycki. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 78
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Wielki Boże łąki chłoną Twoje światło...

Publikacje w czasopismach 1. Kamień :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 27 (27.12-3.01), s. 5
  * Inc.: Zaiste ogień, wiatr i woda...
  * Debiut W.W. jako poety.
  * Poprawiony tekst, wraz z notą, ukazał się ponownie w Gwieździe Morza, 1993, nr. 2 (24.01-31.01), s. 8.

 1. Hages ; Jesień w piśmie ; Popiół ; Zwardoń – pierwszy stycznia ; Oliwa 92 :  [wiersze] // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 107-109
 1. Historia ; Jesień Europy ; Dzwony nad Matarnią :  [wiersze] // Ogród. - 1993, nr 1-4, s. 206-208
  Gdańsk Matarnia - literatura piękna ;

 1. Langfuhr 1911 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze...

 1. Langfuhr 1911 ; Wiosna 1939 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16, 17
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze... ; Ten wieczór gdy wracając z plaży...

 1. Wstęp ; Ironia ; Wieża ; Schyłek grudnia w martwym państwie (Kasi) ;Topika ; Śmiertelny wiersz ; Burza ; Tumult :  [wiersze] // Przedproża (Gdańsk). - Nr 1 (1993), s. 8-15
 1. Brunatna elegia ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; Wieczór ; Tren ; Koronacja ; Kresy :  [wiersze] // Tytuł. - 1994,  nr 2, s. 67-70
  Venclowa Tomas - utwory dedykowane ;

 1. Hölderlin ; Królowa Delft ; Elegia dla Maćka Gwoździa :  [wiersze] // Przedproża. - Nr 2 (1994), s. 30-32
 1. Koncert ; W Matarni ; Wigilia :  [wiersze] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1994, nr 9, s. 22
 1. Listopad :  [wiersz] // Polityka. - 1994, nr 5, dod. Kultura, nr 1, s. V
  * Wiersz zamieszczony w ramach artykułu-dyskusji nt. młodej literatury „Inne i zupełnie inne bajki – młodzi krytycy o młodej literaturze”.

 1. Przyjazdy, odjazdy :  [felieton literacki] // Przedproża. -  Nr 2 (1994), s. 120-125
  * Dot. symboliki dworca kolejowego; m.in. o dworcu we Wrzeszczu.

 1. Ziemia jałowa. - Rec. pracy: Rec. pracy: Zagajewski Adam. Ziemia ognista, Poznań, 1994  // Tytuł. - 1994,  nr 4, s. 169-172
  Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Ziemia jałowa ;

 1. Świat ; Langfuhr 1911 ; Oda do litości :  [wiersze] // Kresy. - 1994, nr 19, s. 138-140
 1. Elegia dla J. B. ; Bexhöveder Hof ; Oda na dzień św. Cecylii :  [wiersze] // Kresy. - 1995, nr 4, s. 71-72
 1. Jutrznia ; Przez wieki ; Dar ; W Goręczynie :  [wiersze] // Arkusz. - 1995, nr 12, s. 1,7
 1. Kłopoty z językiem // Nowy Nurt. - 1995, nr 18, s. 10
  Polem: KOEHLER Krzysztof: Wysychające kałuże : (krótki traktat o poetach barbarzyńcach) // Nowy Nurt. – 1995, nr 25, s. 1, 5
  * Dot. literatury „pokolenia brulionu", szczególnie Marcina Świetlickiego i Jacka Podsiadły.
  * Nawiąz. do: KORNHAUSER Julian: Barbarzyńcy i wypełniacze // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 3, s. 13.
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania ; Świetlicki Marcin - twórczość - opracowania ; Kornhauser Julian - twórczość - opracowania - Barbarzyńcy i wypełniacze ;

 1. Ołów i tlen : o poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982 :  [fragm.] // Tytuł. - 1995, nr 3-4b, s. 302-333
  * Tekst zapowiadany jako "Fragment monograficznej pracy pod tym samym tytułem".
  Zagajewski Adam -twórczość - opracowania ;

 1. Równowaga ; Praga ; Koncert (Kasi) :  [wiersze] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
 1. Srebrne i złote ; Wstęp ; Boże Ciało ; Somonino - czwarty stycznia ; Podróż :  [wiersze] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 41-43
  * Inna wersja wiersza Wstęp, pt. Zwycięstwo została opublikowana w 1996 w Odrze.

 1. W Matarni ; Perła ; Elegia - wieczność :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 49-50
 1. Boże Narodzenie ; Magnificat ; Powszechna elegia ; Sezon ; W Matemblewie :  [wiersze] // Fronda. - 1996, Nr 7, s. 59-62
 1. Elegia noworoczna :  [wiersz] // Niedziela. - 1996, nr 7
 1. Praga :  [wiersz] // Krasnogruda. - Nr 5 (1996), s. 79
 1. Tarcza ; Elegia wielkopostna ; Srebrne i złote ; Psalm :  [wiersze] //  Arcana. - 1996, nr 3, s. 65-67
 1. Vogelsang ; Koniec marca ; List do Zbigniewa Macheja ; Niemcy w Matarni :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1996, nr 4, s. 32-33
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze :  [szkic] // Arcana. - 1996, nr 6, s. 49-58
  * Dot. związków poezji i religii.

 1. Zwycięstwo (Panu Stefanowi Chwinowi) ; Perła ; W Matarni ; Tannhäuser :  [wiersze] // Odra. - 1996, nr 1, s. 97-98
  Chwin Stefan - wiersze dedykowane ;

 1. Jutrznia ; Tren :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 3, s. 23
 1. Na skraju lasu ruchome kontury... ; Nunc dimittis ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Verbum Crucis :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 16-17
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Requiem (Pamięci mojego ojca Bronisława Wencla (1927-1995) w pierwszą rocznicę śmierci) :  [poemat] // Fronda. - Nr 8 (1997), s. 7-10
  Wencel Bronisław - utwory dedykowane ;

 1. Sztuczne raje :  [recenzja]. - Rec. pracy: Machej Zbigniew. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996 // Fronda. - Nr 9/10 (1997), s. 313-318
  Machej Zbigniew - twórczość - opracowania - Legendy praskiego metra ;

 1. W co wierzę? / Rafał Rżany, Wojciech Wencel  // Fraza. - 1997, nr 2, s. 246-247
 1. Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... :  [wiersze] // Arcana. - 1997, nr 3,  s. 14
 1. Zamieszkać w katedrze (II) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 1, s. 23-28
  * Zawiera erratę do cz. 1.
  * Dot.: Powinność chrześcijańskiej sztuki a tendencje we współczesnej sztuce polskiej ; „kultura życia” a „kultura śmierci”.

 1. Zamieszkać w katedrze (III) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 5, s. 59-72
  * Dot.: związki poezji i religii ; klasycyzm ; Ryszard Przybylski, „Polska poezja klasyczna po 1956 roku”, „To jest klasycyzm”, „Et in Arcadia ego”.
  Przybylski Ryszard - twórczość - opracowania ;

 1. Banaliści w świątyni :  [szkic] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 355-364
  * M.in. o zaniku tradycyjnych wartości we współczesnej kulturze i sztuce.

 1. Czy na darmo jesień... ; Dokąd mnie wiedziesz... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; Z domu do kaplicy... :  [wiersze] // Arcana. - 1998, nr 2, s. 93, 93, 93-94, 94
 1. Echo :  [wiersz] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 269
 1. Oda chorej duszy ; Punkt zwrotny :  [wiersze] // Brulion. - 1998, z. 1, s. 111-113
 1. Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków :  [recenzja]. - Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków, 1998 // Brulion. - R. 13 (1998), s. 249-262
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Niczyje, boskie ;

 1. T[homas] S[tearns] Eliot i "obrońcy demokracji" :  [szkic] // Fronda. - Nr 11/12 (1998), s. 189-201
  Eliot Thomas Stearns - twórczość - opracowania ;

 1. W sprawie bolesnej i trudnej // Brulion. - R. 13 (1998), s. 237-240
  * List do Cezarego Michalskiego na temat jego publicystyki.
  Michalski Cezary ;

 1. Ziemia Święta :  [wiersz] // Brulion. - R. 13 (1998), s. 301-303
 1. Światło Eucharystii : list do Jerzego Sosnowskiego // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126
  Sosnowski Jerzy ;

 1. Epitafium dla Hansa Wintzla ; Epitafium dla Maxa Romera ; Epitafium dla Szymona Firogi ; Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego :  [wiersze] // Fronda. - Nr 17-18 (1999), s. 144, 145, 146, 147
 1. List z Milanówka ; Liście przylepione do szyb... :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 1, s. 32, 33
 1. Nowy Rok :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 294-295
 1. Pamiątka Pierwszej Komunii św. ; Nagrobek mój ; Pochyły ogród ; Wszystko odebrane ; Refren :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 6, s. 72-73, 74, 74, 75, 76
 1. Zamiast kwiatów dla Zbigniewa Żakiewicza :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 153-154
  * Z fot. i notą na s. 228-229.
  Żakiewicz Zbigniew - utwory dedykowane ;

 1. Elegia ; Zjedzenie jabłka :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 51, s. 9
 1. Mistyka zaścianka :  [szkic] // Fronda. - 2000, Nr 21-22
 1. Niebo nad stajenką :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 51-52
  * O Bożym Narodzeniu jako "czasie świętym". Także o kolędach i o twórczości artystów(zwłaszcza malarzy) inspirowanych narodzinami Jezusa. Tytuły części: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi moc truchleje; Centrum swiata ( m.in. porównanie obrazów Sandro Boticelliego "Mistyczne narodziny" i Pietera Bruegla "Pokłon Trzech Króli na śnegu").

 1. Nieśmiertelne głosy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 44-45
  * Szkic o zmarłych - w twórczości Breugela, Edgara Lee Mastersa, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Szkic podzielony na części z osobnymi tytułami. W pierwszej części m.in.o odwiedzinach grobów bliskich na cmentarzu w Gdańsku-Matarni przy końcu października 2000 r. Wzmianka o G. Grassie. Tekst zawiera też fragment wiersza W.W. "Z domu do kaplicy...". Tytuły dalszych części: Breugel: malarz śmierci (o obrazie "Spis ludności w Betlejem") ; Masters: trzeźwy portrecista (o tomie "Umarli ze Spoon River") ; Miłosz: świadek "drugiej strony" (m.in. o wierszu "Sezon") ; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych (m.in. o wierszu "W maju") ; Rymkiewicz: kolekcjoner kości ( m.in. o wierszach "Mogiła Ordona", "Popiół są nasze słowa", "Dodaj słowo do rzeczy").

 1. Refren ; Srebrne i złote :  [wiersze] // Arcana. - 2000, nr specjalny, s. 76, 76-77
 1. Wieniec z róż :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 9, dod. POSTTygodnik
 1. Anima mundi ; Domus divum ; Regina coeli :  [wiersze] // Zeszyty Literackie. - 2001, Nr 73, s. 31-32 ; 32, 33
 1. Ave Maria 1: Porta lucis ; Ave Maria 2:Quare tristis es, anima mea? ; Ave Maria 3: Misterium fidei ; Ave Maria 4: Unio unionum ; Ave Maria 5: Anima mundi ; Ave Maria 6: Regina coeli ; Ave Maria 7: Domus divum :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 4-5, wkładka
 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Arcana. - 2001, nr 1, s. 17-19
  Herbert Zbigniew - utwory poświęcone ;

 1. Pieter, syn murarza :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 43-44
  * O Pieterze de Hoochu.

 1. Popielec ; Przez ziemię ; Z domu do kaplicy ; Epitafium dla Augusta Makurata :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 3, s. 123, 123-124, 124, 125, 125-126
 1. Przepis na arcydzieło :  [szkic] // Fronda. - Nr 25-26 (2001)
 1. Spadajaca gwiazda :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 6
  * O Janie Vermeerze.

 1. Spór o Herberta // Nowe Państwo. - 2001, nr 2, s. 40-41
 1. Dusza świata :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 9
  * W zbiorze "Przepis na arcydzieło" - pt. Świat za plecami Madonny.

 1. Książę i żebrak :  [felieton literacki] // Nowe Państwo. - 2002, nr 6, s. 56
  * Dot. książki : Siedlecka Joanna. Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie. - Warszawa, 2002.

 1. Latający Holender :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 1
 1. Oda chorej duszy :  [wiersz] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 32
 1. Pejzaże Północy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 12
 1. Z domu do kaplicy ; Wieczór; Verbum crucis ; W Matarni ; Psalm ; Corpus Christi ; Niemcy w Matarni ; Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi) ; Łuszczy się dawne metrum... ; Liście przyklejone do szyb... ; Nowy Rok :  [wiersze] // Fronda. - 2002, nr 27-28, wkładka
 1. Ziemia ognista :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 10
 1. Święci i grzesznicy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 4
 1. Droga do Barbizon :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2003, nr 1
 1. Koniec wakacji ; Srebrzysko ; Tasso :  [wiersze] // Arcana. - 2003, nr 6, s. 125, 126, 126-127
 1. Przed Pasterką ; Zjawy zjawisk ; Piosenka :  [wiersze] // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 219, 220, 221
 1. 2+2=5 :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 24
  * O sztuce wielkiej, wzniosłej, zawierającej element tajemnicy i sztuce popularnej; o "Sinfonii de motu" Wojciecha Kilara, Dodzie Elektrodzie i Mandarynie; o związkach fizyki ze sztuką.

 1. Beka z Houellbecqa :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 31
  * O modnych autorach zachodnich, m.in. Michelu Houellebecqu, Francisie Wheenie, Orianie Fallaci. Ich pozornie odkrywczym diagnozom kryzysu współczesnej cywilizacji W.W. przeciwstawia prawdziwe diagnozy - sformułowane w zbiorze szkiców Tomasza Burka "Dziennik kwarantanny".

 1. Boks zbliża ludzi :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 28
  * O płycie Marcina Świetlickiego i Bogusława Lindy "Las putas melancólicas".

 1. Czarny PijaR :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 25
  * O kandydowaniu artystów do parlamentu (m.in. o K. Kutzu, K. Piesiewiczu i K. Cugowskim).

 1. Hamlet w T-shircie :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 33
  * O recenzjach teatralnych Romana Pawłowskiego i przypisywaniu przez recenzenta współczesnemu teatrowi polskiemu ważnej roli w walce z homofobią, przemocą i molestowaniem w rodzinie, zaściankowym katolicyzmem itd.

 1. Królik z kapelusza :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 35
  * O operacji "Moher" przeciw katolikom udzielającym się społecznie, m.in. o reportażu Wojciecha Bojanowskiego "Byłem uczniem Ojca Dyrektora". Także o Jacku Dehnelu.

 1. Mister Mailer-Deamon :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 22
  * M.in. o pisaniu i pisaniu listów w dobie komputera i internetu. Wzmianka o S. Chwinie.

 1. Parówki i cukierki :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 34
  * O centrum handlowym w Gdansku-Matarni, konsumpcjonizmie i działaniach antykonsumpcjonistów: Sławomira Shutego i Jana Sowy.

 1. Piękno, które zbawia :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 26
  * O idei sztuki transcendentalnej i niechęci współczesnych twórców do podejmowania tradycji tej sztuki; w nawiązaniu do "Listu do artystów" Jana Pawła II.

 1. Szklanki pana Hensona :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 29
  * O praktycznych ćwiczeniach w dziedzinie "społeczeństwo otwarte" stosowanych w Szwecji.

 1. Andersen miał rację :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 51-52
  * O baśniowej naturze św. Mikołaja i szkodliwości wmawiania dzieciom, że św. Mikołaj nie istnieje.

 1. Ballada o Ballacku :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 23
  * O niemieckiej akcji "Poeci przy piłce" - wiersze niemieckich poetów o Mundialu.

 1. Bójka w teatrze :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 66
  * O głośnym incydencie w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie krytyk literacki i prof. UJ Michał Paweł Markowski uderzył w twarz pisarza, tłumacza i reżysera Antoniego Liberę. Także refleksje o niełatwym losie żon "profesorów, pisarzy, poetów, prozaików, piosenkarzy, polityków, publicystów i innych pseudointelektualistów".

 1. Błąd w sztuce :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 3
  * O współczesnej sztuce w nawiązaniu do próby rozbicia młotkiem słynnego pisuaru Marcela Duchampa w muzeum sztuki nowoczesnej w Centrum im. Georgesa Pompidou w Paryżu.

 1. Co się stało z Nową Falą? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 13
  * O poetach Nowej Fali, szczególnie o Adamie Zagajewskim i Ewie Lipskiej.

 1. Cwierćliteratura :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 39
  * O rezygnacji TVP (decyzją prezesa Bronisława Wildsteina) z bezpośredniej transmisji uroczystości wręczania Nagrody Literackiej "Nike"; także o wąskiej specjalizacji tematycznej jako tendencji w nowej powieści polskiej.

 1. Dla ciebie chcę być zgredem :  [felieton literacki]. - 2006, nr 30-31
  * Tytuł od redakcji.
  * O autorytecie ojca, w nawiązaniu do doświadczeń spaceru z siedmioletnim synem po Krupówkach w Zakopanem.

 1. Dzieci z katalogu :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 45
  * O współczesnych dzieciach wychowywanych zgodnie ze wskazaniami nowych, lewicowych nurtów w psychologii i pedagogice; także o inżynierii genetycznej w związku z ww. tematem.

 1. Epitafium dla hydraulika :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 42
  * O ewentualnej obsadzie Mela Gibsona w roli Jana III Sobieskiego w planowanym polskim filmie "Victoria", w celu "skorygowania wizerunku Polaka w oczach świata". Także o tymże wizerunku w kinematografii zachodniej, na przykładach filmów: "Tramwaj zwany pożądaniem", "Polskie wesele", "Sztuka zrywania", "Takie czasy" (właśc. "Polak potrzebny od zaraz").

 1. Gdzie te sokoły? :  [felieton literacki]. - 2006, nr 44
  * O istniejącej dawniej, a obecnie zanikającej (m.in. z powodu specjalizacji i rozbiciu spójnego obrazu świata) symbiozie kultury i sportu; w tym kontekście o komentatorach sportowych, m.in. Bohdanie Tomaszewskim i Przemysłwie Babiarzu.
  Tomaszewski Bohdan ; Babiarz Przemysław ;

 1. Huelle do gazu! :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 9
  * O serii kłopotów Pawła Huellego - przegrany proces z ks. Henrykiem Jankowskim, skargi sąsiadów na zakłócanie ciszy nocnej tupaniem i śpiewem, nieudana (w wyniku protestu aktorów) próba objęcia po Macieju Nowaku funkcji dyrektora Teatru "Wybrzeże".

 1. Jakiej muzyki słuchasz? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 12
  * O tym, że politycy odpowiadają szczerze tylko na pytanie o swoją ulubioną muzykę.

 1. Kapusta na krótko :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 10
  * O poetach.

 1. Klęska pionierów :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42, s. 66
  * O analogiach między Pawką Morozowem a red. Andrzejem Morozowskim z TVN w związku z bezpardonową walką mainstreamowych dziennikarzy z próbami oczyszczenia struktur państwowych z pozostałości komunizmu.
  Morozowski Andrzej ; Morozow Pawlik ;

 1. Krzywym okiem :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 49, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Amadeusz" M. Formana; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie "Zagubieni w raju"; w kategorii "Daruj sobie" - programie "Supertalent".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 51, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Andrzeja Kondratiuka "Wniebowzięci"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Roberta Glińskiego "Cześć Tereska"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie Waltera Hilla "Miliony Brewstera".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 48, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Dona Roosa "Gra o miłość "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Ocalone"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-shaw W. Jagielskiego i K. Szczuki "Dwururka".

 1. Krzywym okiem :  [not] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 50, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumentalnym serialu BBC "Zanim przywędrowały dinozaury" ; w kategorii "Daruj sobie" - o teleturnieju "Halo!Kasa!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 47, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Żart" wg. M. Kundery; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Podróżach kulinarnych Roberta Makłowicza"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie "Rambo II".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Ósmy dzień tygodnia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Dziesięć przykazań pilota myśliwskiego"; w kategorii "Daruj sobie" - o serialu "Oficerowie".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 45, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o dokumencie "Polskie lato, węgierska jesień" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Zwycięzca Rafał Blechacz"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show "Na jeden temat... z Joan Rivers".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 44 (29.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Alejandro Gonzálesa "21 gramów" "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Psałterzu wrześniowym" - oratorium Piotra Rubika; w kategorii "Daruj sobie" - o koncercie Justyny Steczkowskiej "Femme fatale".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 43 (22.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Piwowskiego "Przeprasza, czy tu biją?" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Bombowcy ze Śląska" ; w kategorii "Daruj sobie" - o telenoweli dokumentalnej "Będę modelką".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42 (15.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Jaya Roacha "Mystery, Alaska"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o koncercie "Pokolenie dzieci JP II"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego "Teraz my".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 41, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Lawrence a "Dwa tygodnie miłości"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o talk-show Igora Zalewskiego "Rzadki okaz" (także wzmianka o programie Rafała Ziemkiewicza "Ring"); w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tymona Tymańskiego, Macieja Chmiela i Jacka Dehnela "Łossskot!!!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 40 (1.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Petera Jacksona "Władca Pierścieni : Drużyna Pierścienia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać"; w kategorii "Daruj sobie" - o gali "Nagrody Literackiej Nike".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 39 (19.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Alejandro Gonzalesa Innaritu "Amores Perros"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o współczesnej komedii w Teatrze TV "Dzikuska" w reż. Łukasza Wylężałka; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show Kuby Wojewódzkiego w TVN.

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38 (17.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Coenów "Fargo"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Stevena Spielberga "Szeregowiec Ryan"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Lisa "Co z tą Polską?".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 37 (10.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Jiřiego Menzla "Kapryśne lato""; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie publicystycznym Jerzego Zalewskiego "Pod prąd" z udziałem Krzysztofa Wyszkowskiego (TV Puls); w kategorii "Daruj sobie" - o reality show "Zamiana żon".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 36 (3.09), s. 52
  * Pierwsza publikacja W.W. w cyklu "Krzywym okiem". Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Janusza Kidawy "Żeniac"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Tygodniku Moralnego Niepokoju" Roberta Górskiego ; w kategorii "Daruj sobie" - o finale finałów "Tańca z Gwiazdami".

 1. Mars atakuje :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 2
  * O trwodze niektórych mediów (Newsweek, Gazeta Wyborcza) w związku z rzekomą inwazją ludzi Opus Dei (i ogólnie katolików) na stanowiska rządowe w gabinecie premiera Marcinkiewicza.

 1. Mel Gibson grzeszy! :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 34
  * O występku Mela Gibsona, analogiach z życia Autora i dobrej nowinie, jaką chrześcijaństwo głosi grzesznikom.

 1. Między wersetami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 41
  * O wykorzystywaniu przez Adama Michnika literatury do walki politycznej (po 1989 r.), w nawiązaniu do rozmowy A.M. z Salmanem Rushdiem.
  Michnik Adam ; Rushdie Salman ;

 1. Miłość kontra idee :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 47
  * O adaptacji filmowej powieści Michela Houellebecqa "Cząstki elementarne" w reż. Oskara Rὄhlera; także o polskich naśladowcach Houellebecqa - Cezarym Michalskim, Rafale Ziemkiewiczu ("Ciało obce"), Andrzeju Horubale ("Farciarz").
  Houellebecqa Michel ; Rὄhler Oskar - twórczość - opracowania - Cząstki elementarne ; Cezary Michalski ; Rafał Ziemkiewicz - Ciało obce ; Horubała Andrzej - Farciarz ;

 1. Naga prawda :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 7
  * O Edycie Górniak.

 1. Nie będzie bombonierki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 48
  * O feministkach, w nawiązaniu do książki "Głośniej! Rozmowy z pisarkami" Agnieszki Drotkiewicz i Anny Dziewit.

 1. Oskar idzie na wojnę :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38, s. 66
  * O autobiografii G. Grassa i przyznaniu się pisarza do służby w Waffen-SS.

 1. Pochwała mercedesa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 46
  * O tym, dlaczego nie sposób śmiać się z Niemców, w nawiązaniu do dowcipów Niemców o Polakach.

 1. Pojawiają się i znikają :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 8
  * O niebezpieczeństwach, jakie zawisły nad obrazami "Dziewczyna w kapeluszu" i "Uczony przy pulpicie", prezentowanych w Zamku Królewskim w Warszawie, po ekspertyzie stwierdzającej autorstwo Rembrandta.

 1. Powiem ci, co myślisz :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 27
  * O Ministrze Edukacji Narodowej Romanie Giertychu.

 1. Powrót Franka Kimono :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 25
  * O gadżetach z czasów PRL-u jako oldschoolowej atrakcji.

 1. Rosja nie przebacza :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 38
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Madonna i niedźwiedź".

 1. Siódma woda po Kisielu :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 11
  * O felietonistyce Stefana Kisielewskiego i upadku współczesnej polskiej felietonistyki na przykładzie twórczości ostatniego laureata Nagrody Kisiela - Tomasza Lisa.

 1. Tele-morele :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 43
  * O współczesnej telewizji, która występujących w niej pisarzy zmienia w "postacie telewizyjne", od czasu,gdy "słowo przegrało wojnę z obrazem". Przywołany m.in. program "Łosskot", Kazimiera Szczuka, Tadeusz Różewicz
  Różewicz Tadeusz ; Szczuka Kazimiera ; "Łosskot", program tv ;

 1. Śpiew syren :  [felieton literacki]. - Asy z rekawa. - 2006, nr 30, s. 50
  * O masowych wyjazdach Polaków do pracy na Zachód.
  * Pierwszy felieton W.W. w cotygodniowym cyklu "Asy z rękawa". Felieton W.W. ukazywał się raz w miesiącu. Oprócz W.W. autorami cyklu byli Władysław Bartoszewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska i Wojciech Roszkowski. W.W. zajął miejsce Marcina Przeciszewskiego.

 1. Święta nowej generacji :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny . - 2006, nr 50, s. 66
  * O rozwoju technik audiowizualnych jako pułapce "odwracającej ludzki wzrok od rzeczywistości" - w kontekście kupna nowego telewizora na Święta Bożego Narodzenia.

 1. 1410 :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 46
 1. Będzie padać :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 18
  * O replice biblijnej Arki Noego, zbudowanej przez Holendra Johana Huibersa, holenderskim statku aborcyjnym organizacji "Kobiety na falach" i drogach ratunku w sytuacji postępującej sekularyzacji Unii Europejskiej.

 1. Bez :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 22
  * O fetyszyzacji wolnego rynku i działań ekonomicznych jako symboli postępu cywilizacyjnego i nowoczesności w świeżym polskim kapitalizmie; w nawiązaniu do szyderczych ataków dziennikarzy i ekonomistów na Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie ma konta w banku. Także o karierze wyrazu "bez", określającego współczesne postawy i poglądy.

 1. Cóż, że ze Szwecji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 4
  * O udziale Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji i szwedzkim zespole "Charizma".

 1. Czeski film :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 42
  * O odwiedzinach u Autora w Matarni Czechów - Miloša Doležala, poety, i Jaroslava Šubrta, tłumacza.

 1. Dupa Jacek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 32-33
  * O wyczynach tzw. jackass i o wystawie "jasckassów" (performance naiwny) w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

 1. Dzień króliczka :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 51-52
 1. Fusstracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 6
  * O rzekomym antysemityzmie Polaków i billboardzie polskiego perfomera o pseudonimie Peter Fuss.
  Fuss Peter ;

 1. Goło i niewesoło :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 39
  * O plakacie Partii Kobiet, kwartalniku "bruLion" i Manueli Gretkowskiej.

 1. Grinch wymiata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 50
 1. Hamlet z marsową miną :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 2
  * O kosmitach, Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, kontaktach z obcymi, i ojcu Serafinie Rose, badaczu fenomenu UFO.

 1. Koktajl Putina :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 26
  * O skutkach - m.in. dla polskiej tożsamości, kultury, a zwłaszcza literatury, ale także o skutkach o zasięgu międzynarodowym - przegłosowania przez Unię Europejską (w wyniku lobbingu Niemiec) nowej definicji wódki; w myśl tej definicji wódką można nazywać nie tylko napój produkowany ze zboża bądź ziemniaków, ale także z takich surowców, jak: skórki bananów, pestki winogron, łupiny pomarańczy itp.

 1. Konkwistadorzy z Majami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 2
  * O filmie Mela Gibsona "Apocalyto", micie dobrego dzikusa i Majach (także w Polsce).

 1. Lolitomania :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 16
 1. Mordercze ego :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 9
  * O estetach i twórcach - zbrodniarzach i istniejącej od wieków fascynacji ludzi sztuki - zbrodnią. M.in. o postaci Hannibala Lectera, a także o wrocławskim zabójcy, pisarzu Krystianie B. ("Amok"), poznańskim malarzu zabójcy Ryszardzie Rgowskim, książce Patricka Süskinda "Pachnidło" i Stefanie Chwinie.

 1. Niedziela w Hollywood :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 36
  * O Tomie Cruisie, Jimie Carreyu i sekcie scjentologów w Hollywood.

 1. Nieszczęścia tańczą parami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 38
 1. Piraci z Karasiówki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 22
  * O akcji dystrybutorów filmów i policji przeciw nielegalnym tłumaczom list dialogowych zachodnich filmów dostępnych w Internecie. Także odnosząca się do tego tematu parafraza opowiadania Sławomira Mrożka "Wesele w Atomicach".

 1. Polędwica z kością :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 34
  * O epatowaniu cielesnością i seksem przez współczesne tzw. "wyzwolone kobiety", w nawiązaniu do książki Natalie Angier "Kobieta : geografia intymna".

 1. Pośmiewisko Europy :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 10
  * O "niepoprawnym politycznie" wystąpieniu Romana Giertycha na spotkaniu ministrów edukacji w Heidelbergu.

 1. Pożegnanie z bronią :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 44
  * O zbyt uległej i podległej polityce rządu Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska wobec Rosji i Niemiec.

 1. Pączkowanie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 8
  * O "tłustym czwartku", a także o powszechnej dostępności wytworów kultury niskiej i trudnej dostępności wytworów kultury wysokiej, m.in. na przykładzie dystrybucji filmu "Wielka cisza" Philipa Grὄninga i nowego tłumaczenia "Boskiej Komedii".

 1. Rzeź urbaniątek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 13
  * O serialu animowanym "Popetown".

 1. Szarik list nosił :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 21
  * Wypowiedź skierowana do Siergieja Jastrzembskiego, doradcy Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. kontaktów z Unią Europejską, w związku z wypowiedzią S.J. o Polsce: "pozostające u władzy elity cierpią z powodu wirusa rusofiobii".

 1. Trendowata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 20
 1. Zupa z dyni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 45
 1. Łajzokracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 49
 1. Śmiech na sali :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 41
 1. Świat odczarowany :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 50
  * Leksykon tradycji bożonarodzeniowej - dawniej i obecnie. M.in. hasła: adwent, choinka, kartki świąteczne, gwiazda betlejemska, kolędy, opłatek, pasterka, potrawy z ryb, prezenty.

 1. Żelazko z duszą :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 26
  * O różnorodnych konsekwencjach (w kulturze materialnej i duchowej), jakie spowodowało zastąpienie przedmiotów trwałych, które służyły ludziom długie lata, współczesnymi przedmiotami nietrwałymi, często jednorazowego użytku. Także o apologii dawnych przedmiotów i czułości dla rzeczy starych w prozie Andrzeja Stasiuka.

 1. Bal przebieranców :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 46
 1. Bezwstydny Neptun :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 22
 1. Bądźcie bez litości :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 37
 1. Chodźmy się zabić :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 7
 1. Chuligan Boruc :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 19
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "T-shirt dla nienawiści".

 1. Cukrzyca narodowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 3
 1. Dar od Boga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 13
 1. Duma bosych Antków :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 5
 1. Gra w klasy :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 1
 1. Klucz do koszmaru :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 27
 1. Kosmiczna Norymberga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 6
 1. Kurza twarz :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 6
  * O trzech miesiącach rządów PO.

 1. Loteria paszportowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 21
 1. Mania gigantomanii :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 20
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Ale jaja!".

 1. Medialne dzieci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 43
 1. Niedowcieleni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 8
 1. Ojcobójstwo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 9
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Przyjdźcie z ojcem".

 1. Pijacy z Westerplatte :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 38
  * O planowanym filmie "Tajemnica Westerplatte" wg scenariusza Pawła Chochlewa, "odbrązawiającym" historię obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r.

 1. Pozdro dla niekumatych :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 39
 1. Purobciach :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 28
 1. Religia futbolu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 22
  * O celebrowaniu futbolu przez współczesnych mężczyzn jako namiastce religii i heroizmu w czasach, w których nie istnieje już dawny porządek i dawne powołanie mężczyzny.

 1. Rok bez historii :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 50
  * O presji teraźniejszości i odwróceniu się od przeszłości współczesnego człowieka.

 1. Rzeczpospolita Kolejowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 29
 1. Się załatwi :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 2
  * Wariacje nt. zaimka "się". "SIĘ" uosabia dzisiaj pierwiastek egoistyczny, hedonistyczny, a być może nawet diabelski.

 1. Skandalista Rymkiewicz :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 44
 1. Smętni chrześcijanie :  [Chesterton w Ikei] // Wprost. - 2008, nr 48
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt."Chesterton w Ikei".

 1. Sponiewierani i skrzywdzeni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 25
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Moralni mistrzowie Polski".

 1. Słomoterapia :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 18
 1. Słowiański raj :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 4
 1. Tusk Wszechmogący :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 2
 1. Wniebowzięci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 32
 1. Wołyń na Atlantydzie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 30
 1. Wpadka Puchatka :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 17
 1. Zawsze niech będzie słońce :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 34
 1. Ziemia odjechana :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 12
 1. Zwierzoczłekoupiór :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 15
  * W zbiorze "Węzeł gordyjski" pt."Kołyska dla centaura".

 1. Złodziej emocji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 47
 1. Złote jajo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 45
 1. Chrystus poległ w powstaniu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 38
  * O Powstaniu Warszawskim, w nawiązaniu do książki Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Kinderszenen" i głosów krytykujących tezy Rymkiewicza (m.in. Cezarego Michalskiego, Jana Klaty, Jacka Trznadla, Pawła Lisickiego).

 1. Komu bije dzwon Zygmunta? :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 26
  * O rocznicy 4 czerwca 1989 r. i Okrągłym Stole.

 1. Nowa Nibylandia :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 34
  * O syndromie Piotrusia Pana we współczesnej kulturze.

 1. Nowy wspaniały świat :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 42
  * O współczesnej cywilizacji, narzucającej kult niegraniczonej tolerancji, konsumpcji, wygody, młodości, z popkulturową estetyką, frazesami politycznej poprawności, relatywizmem, aborcją, eutanazją,"zakłamanymi standardami ciała" i "zakłamanymi standardami idei".

 1. "Arcana " polskości :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 36 (7.09)
  * O piśmie Arcana z okazji wydania setnego numeru.

 1. Belwederek maleńki :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 16 (20.04)
 1. Bezkregowcy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 13 (30.03)
  * Pierwszy felieton W.W. w Gazecie Polskiej.

 1. Bóg się rodzi :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 51-52 (21.12)
  * O Bożym Narodzeniu z odniesieniami do sytuacji w Polsce po katastrofie smoleńskiej. O sensie Bożego Narodzenia dla skrzywdzonych, poniżanych, wyszydzanych, prześladowanych. Także uwagi o kolędzie "Bóg się rodzi" Franciszka Karpińskiego.

 1. Charakterniak Rybus :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 35 (31.08)
 1. Drugi obieg to nie getto :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 47 (23.11)
  * O koncepcji budowania w podziemiu, poza strukturami funkcjonującymi w III RP, kultury narodowej ("hierarchie, instytucje, wydawnictwa, system komunikacji z odbiorcami"), która w przyszłości zastąpi obecną "atrapę kultury III RP zaprojektowaną w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Krytyce Politycznej". Wg. koncepcji W.W. - przedstawionej w klubie Hybrydy na panelu dyskusyjnym "Pisarze, o których nie trzeba głośno mówić", z udziałem Marka Nowakowskiego, Jacka Bartyzela, Macieja Urbanowskiego, Andrzeja Dobosza, Wawrzyńca Rymkiewicza, Bronisława Wildsteina, Rafała Ziemkiewicza - kulturę w podziemiu należy tworzyć wg własnych zasad, bez wikłania się w dyskusje, perswazje, przekonywania z "salonem" III RP. "(...) dla życia w getcie istnieje alternatywa. To drugi obieg, w którym nie trzeba się użalać nad sobą, bo jest się w centrum polskiej kultury. Zamiast żebrać o ochłapy wolności z Okrągłego Stołu, można odnaleźć pełnię wolności i godności w wiecznej wspólnocie. Jedynie cywilizacja polska, silniejsza od systemu iluzji, może wybudzić z letargu bawiące się dziś nad Wisłą dzieci postmodernizmu. Na kompromisach z III RP jej nie zbudujemy". Także o polemice z tą koncepcją B. Wildsteina i o losach dziennika Rzeczpospolita pod red. Pawła Lisickiego.

 1. Dziennik kanadyjski :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 44 (2.11)
 1. Elementarz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 34 (24.08)
  * O infantylizacji życia publicznego w Polsce. M.in. o Platformie Obywatelskiej, Januszu Palikocie, Kubie Wojewódzkim, programie TVN "Szkło kontaktowe" i Panu Motylu.

 1. Jesteś w ukrytej kamerze :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 41 (12.10)
  * O naszych postawach wobec tragedii smoleńskiej w perspektywie przeszłych pokoleń Polaków walczących o godność, wolność, prawdę i sprawiedliwość i w perspektywie przyszłych pokoleń, które kiedyś będą oceniały nasze zachowania.

 1. Kaszubska krew, polskie serce :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 39 (28.09)
  * O swoich związkach rodzinnych z Kaszubami, o tradycyjnej katolickiej duchowości Kaszubów umacniającej ich łączność z Polską, o zgubnej dla Kaszubów idei regionalizmu, propagowanej obecnie przez gdańskich liberałów; także bezpośredni apel do Kaszubów w związku z wyborami 9.10.2011 r.

 1. Kompleks klęczenia :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 27 (6.07)
  * O pogardzie dla wspólnoty wiernych wyrażanej przez salonowych intelektualistów i "samomianujące się elity", w nawiązaniu do słów premiera Donalda Tuska "Nie będziemy klęczeli przed księdzem". W tym kontekście uwagi o stosunku Czesława Miłosza do wspólnoty narodowej (z okazji 100-lecia urodzin poety) i odmiennej postawie Pawła Hertza (z okazji 10-lecia śmierci).

 1. Mecenas Rogowski na tropie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 28 (13.07)
  * O próbach zdyskredytowania Jarosława Marka Rymkiewicza przez mec. Piotra Rogowskiego podczas procesu, który spółka Agora wytoczyła poecie.

 1. Misja "Prosto z Mostu" :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 23 (8.06)
  * O aktualności misji "Prosto z Mostu" w nawiązaniu do 70 rocznicy śmierci w Palmirach Stanisława Piaseckiego; o przeciwstawianiu się zarówno zachodnioeuropejskiemu liberalizmowi nowej lewicy, jak i imperializmowi rosyjskiemu, o potrzebie współpracy z państwami zagrożonymi przez Rosję i o kultywowaniu narodowego idealizmu jako gwarancji politycznej niepodległości Polski.

 1. Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 42 (19.10)
 1. Motyw z Grottgera :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 40 (5.10)
  * O podobieństwach i różnicach między żałobą narodową (i stosunku do niej władz i wspólnoty) po upadku powstania styczniowego i tragedii smoleńskiej. W kontekście współczesnej postmodernistycznej kultury ("która coraz szybciej przeistacza się w nowy totalitaryzm) zdominowanej przez "dyktaturę śmiechu". Także o misji rodzin smoleńskich.

 1. My, naród Kaczyńskiego :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 22 (1.06)
  * Polem. z art. Igora Janke "Naród Kaczyńskiego", opublikowanym w Rzeczpospolitej, w którym autor przedstawiał - wg. W.W. - wyznawców "smoleńskiej mistyki" jako "prymitywnych wyznawców wodza".

 1. Nasz piękny land :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 49 (7.12)
  * O "hołdzie lennym" Ministra Spraw Zagranicznych RP Radka Sikorskiego złożonym Niemcom w przemówieniu wygłoszonym 28.11.2011 w Berlinie i o poparciu dla ministra w części prasy polskiej. Także ironiczne uwagi przypominające, że Niemcy "już dwa razy w nowożytnej historii poświęcili swój czas i energię, by wyciągnąć Polskę z cywilizacyjnej zapaści".

 1. Nie dajmy sie podzielić :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 32 (10.08)
  * O odrodzeniu wspólnoty wolnych Polaków - kierujących się dawnymi wartościami: "Bóg, honor, ojczyzna" - po tragedii smoleńskiej 10.04.2010 r. Wzmianki o metafizycznym i mesjanistycznym odczytywaniu tragedii smoleńskiej i "ciągłości polskiego losu".

 1. Nie jesteśmy kosmitami :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 18 (14.05)
  * O dystansie wobec katastrofy smoleńskiej hierarchów polskiego kościoła i katolickich wspólnot. Także o duchowych i społecznych konsekwencjach katastrofy smoleńskiej - powstaniu kultury wolnej od zakłamania i hipokryzji, odzyskaniu poczucia godności i wolności wśród wielu dotychczas wykluczonych z życia społecznego, mobilizacji do walki o "Polskę sprawiedliwą, otwartą na patriotyzm, wierną swojej chrześcijańskiej tradycji".

 1. Nie zatrzymuj mnie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 17 (27.04)
  * O niezłomności polskich kobiet w chwilach próby i o wpływie tych postaw na polską duszę i polską historię. Nawiązania do katastrofy smoleńskiej.
  * Felieton ten zamieszczony wwyborze "Listy z podziemia" nosił tyt. "Noli me tangere".

 1. Noblesse oblige :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 48 (30.11)
  * O listach protestacyjnych (i ich sygnotariuszach) w obronie pisma i środowiska "Krytyki Politycznej"; m.in. o Oldze Tokarczuk, Adamie Zagajewskim i "o wykorzenionych z polskości, pełnych pędu do kariery i kastowej lojalności (...) artystycznych salonach III RP".

 1. Obywatel Mickiewicz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 31 (3.08)
  * Dlaczego A. Mickiewicz został wykluczony (razem z "moherami") w III RP. "Dlaczego z wieszcza narodowego przeistoczył się nagle w strasznego odszczepieńca, towiańczyka, ekstremistę politycznego, ciemniaka i szaleńca?"

 1. Patriotyzm bezobjawowy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 46 (16.11)
 1. Patriotyzm pejzażu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 26 (29.06)
  * O rodzinnym pejzażu jako uniwersum, miniaturze kosmosu i "spójnej strukturze, w której zapisane są metafizyczne znaki i ludzkie historie, definiujące dobro i zło, szczęście i grozę istnienia". Także o utraconych pejzażach Kresowiaków w kontekście teorii Mircei Eliadego i o pracownikach wielkomiejskich korporacji, którzy utracili kontakt z naturą, w odróżnieniu od mieszkających na prowincji, zakorzenionych w swojej ziemi i społecznościach "patriotów pejzażu" (termin Józefa Mackiewicza).

 1. Popiełuszko :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 50 (14.12)
 1. Powrót Pana Cogito :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 45 (9.11)
  * O aktualności wskazań Zbigniewa Herberta w czasach III RP.

 1. Prawda - rozdział II :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 14 (6.04)
 1. Rząd celebrytów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 24 (15.06)
  * O polskich celebrytach i wykorzystywaniu ich - jako autorytety medialne - do antypisowskiej propagandy; m.in. o programie "Drugie śniadanie mistrzów" Marcina Mellera.

 1. Sędzia kalosz! :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 30 (27.07)
 1. Smoleńsdk w cieniu WTC :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 38 (21.09)
  * O kosmopolityzmie i wykorzenieniu z polskości mainstreamowych elit i polskiej kultury oficjalnej w kontekście reakcji na zamach na WTC i katastrofę smoleńską.

 1. Szkoła charakterów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 25 (22.06)
  * O warunkach, jakie musi spełniać artysta, by tworzyć wielkie dzieła: talent, c h a r a k t e r, rzemiosło; odwołania do Stanisława Piaseckiego, Jacques a Maritaina, Andrzeja Trzebińskiego, Jana Pawła II. Uwagi o tzw. poetach nowoczesnych i nowoczesnej sztuce (instalacjach). Zapowiedź odrodzenia w polityce i kulturze (która powinna dawać "piękno, dobro i prawdę"), po zbiorowym doświadczeniu 10 kwietnia 2010 r.

 1. Słowo dojrzewa w ciszy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 21 (25.05)
  * M.in. o braku zgody Stanisława Fudakowskiego i trzech innych członków Stowarzyszenia Godność, a także Krzysztofa Wyszkowskiego, aby IPN występował do prezydenta Komorowskiego o przyznanie im Krzyża Wolności i Solidarności, ponieważ B. Komorowski "wypowiadał się w sposób uwłaczający o prezydencie Lechu Kaczyńskim". Także o tomie wierszy smoleńskich Romana Misiewicza "Dobre-nowiny.pl"

 1. Z kapralami nie piję :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 33 (17.08)
 1. Za wolność trzeba umierać :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 15 (13.04)
  * O symbolicznej wymowie katastrofy smoleńskiej.

 1. Zapach strachu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 37 (14.09)
 1. Zdmuchnąć Polskę :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 20 (18.05)
  * O zmasowanych atakach politycznych i medialnych tzw. "obrońców demokracji" na zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, którzy "chcą podpalić Polskę", w związku z marszami pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

 1. Łeb Hydry :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 29 (20.07)
  * O niemieckiej Nagrodzie Kwadrygi przyznanej Władimirowi Putinowi, o duchowej ciągłości autorytarnych władców Rosji; także o dążeniach rządzących (dot. również rządów PO w Polsce) do utrzymania władzy za wszelką cenę.

 1. Łuna nad cmentarzem :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 43 (26.10)
  * O unikaniu tematu tajemnicy śmierci i ciągłości pokoleń w mediach i współczesnej kulturze; także m.in. uwagi o twórczości Pietera Bruegla, o śmierci Jana Pawła II, o obchodach święta zmarłych w Polsce i na Zachodzie, o tragedii smoleńskiej.

 1. Apel niepodległych :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 8 (22.02)
  * O oporze przeciwko władzom PRL: niepodległościowym (żołnierze wyklęci, Ryszard Siwiec, bracia Kowalczykowie, płk. Kukliński, "Solidarność", Anna Walentynowicz, Antoni Macierewicz, bracia Kaczyńscy, Jan Olszewski) i tzw. opozycji demokratycznej walczącej głównie o prawa obywatelskie; o większej wadze motywacji niepodległościowej, traktującej wspólnotę narodową jako "wieczną sztafetę pokoleń". Także uwagi m.in. o albumie "Brygada Łupaszki 1943-1952", o skutkach likwidacji patriotycznej inteligencji polskiej w l. 40., o przechwyceniu "Solidarności" przez opozycję demokratyczną i o nadziei na "narodowe przebudzenie".

 1. Czarna sukienka :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 14 (4.04)
  * O comiesięcznych mszach św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej i Marszach Pamięci na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nawiązujących do podobnych "mobilizacji ducha i pamięci" w historii Polski, głównie w XIX w. M.in. o wierszu Konstantego Gaszyńskiego "Czarna sukienka".

 1. Czerwony karnawał :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 24 (13.06)
  * O rosyjskich wpływach w Polsce, m.in. "o ofensywie kulturalnej", po Smoleńsku.

 1. Czesi niezłomni :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 31 (1.08)
  * O czeskich pisarzach katolickich okresu międzywojennego; więcej o Janie Zahradničku.

 1. Dwa mesjanizmy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 9 (7.03)
  * O dwóch koncepcjach mesjanizmu w romantyzmie polskim (bierność i czyn) i o obecności tych postaw współcześnie.

 1. Dziedzictwo Pani Cogito :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 38 (19.09)
  * O Annie Walentynowicz.

 1. Emigranci :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 9 (29.02)
  * O alienacji środowisk patriotycznych po 10 kwietnia 2010 r. w "oderwanej od polskości", cynicznej III RP, i o potrzebie odwołania się do ducha romantyzmu polskiego (zwłaszcza Mickiewicza).

 1. Gdyby Polska nie była Polską... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 37 (12.09)
  * O modzie na tzw. alternatywne historie Polski, na ogół krytyczne wobec realnych wyborów Polaków w przeszłości i obrona przez W.W. tych wyborów.

 1. Jak rozpętałem aferę Obamy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr (6.06)
  * O oskarżeniu Autora przez Gazetę Wyborczą o rasizm w związku z przymiotnikiem "ciemnoskóry" użytym przez W.W. w jednym z tekstów w stosunku do Baracka Obamy.

 1. Koniec świata lemingów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 1 (4.01)
  * O "lemingach" politycznych, kulturalnych, obyczajowych, modowych, religijnych w nawiązaniu do inf. TVN24 o zapowiadanym w kalendarzu Majów końcu świata 21.12.2012 r.

 1. Krzyże i miecze :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 33 (15.08)
  * O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego.

 1. Ludzie z ogonami :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 12 (21.03)
  * O kosmopolitach w Polsce w XIX w., odcinających się od polskości, od polskiej tradycji, stylu i ducha, a naśladujących bezmyślnie cudzoziemszczyznę, oraz o ich współczesnych odpowiednikach, czyli o dawnych i obecnych "lemingach". W nawiązaniu do francuskiego (znanego tylko z fragmentu) dramatu Adama Mickiewicza "Jacques Jasiński ou Les deux Polognes" (1836).

 1. Milicyjna madonna :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 27 (4.07)
  * O jednej scenie z filmu Andrzeja Wajdy i Janusza Głowackiego o Lechu Wałęsie (milicjantka karmiąca dziecko Wałęsy na komisariacie).

 1. Moje typy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 26 (27.06)
  * 10 najważniejszych polskich książek wydanych po 1989 r. wg W.W., w nawiązaniu do ankiety Tygodnika Solidarność". Pierwsza piątka z komentarzami: 1. Jarosław Marek Rymkiewicz" Zachód słońca w Milanówku". 2. Zbigniew Herbert "Rovigo". 3. Jarosław Marek Rymkiewicz "Samuel Zborowski". 4. Jan Paweł II "List do artystów". 5. Czesław Miłosz "Na brzegu rzeki".

 1. Nauczyciel jako wół :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 17 (25.04)
  * O nauczycielach w III RP, sytuacji w polskiej oświacie po reformie PO i potrzebie odbudowy systemu szkolnictwa (po upadku III RP).

 1. Nieznośna lekkość obelg :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 20 (16.05)
  * O barbaryzacji języka w III RP jako elemencie "rewolucji cynizmu"; m.in. o mowie nienawiści w walce z konserwatywnymi wartościami.

 1. Ognista procesja :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 16 (18.04)
  * O Marszu Pamięci w Warszawie w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej. Oprócz reportażowej relacji odniesienie do krytycznych uwag Roberta Mazurka w Rzeczpospolitej nt. przebiegu Marszu.

 1. Określona epoka :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 3 (18.01)
  * Polemika z tzw. rozsądnymi konserwatystami (m.in. z Łukaszem Warzechą), którzy - zdaniem W.W. - naiwnie wierzą w siłę własnej perswazji i walczą jedynie o "III RP z ludzką twarzą", a nie o budowę nowego państwa. W.W. całkowicie odrzuca okrągłostołowy układ i "jego kolejne mutacje", oczekuje radykalnego przełomu politycznego i wzorem Węgrów postuluje budowę drugiego obiegu kultury. Uważa, że III RP jest "wrakiem państwa, formą tymczasową, utrzymywaną siłą bezwładności", a jej upadek jest przesądzony. Wymienia też niektóre postulaty, które powinny być zrealizowane w nowym państwie: osądzenie polityków odpowiedzialnych za oddanie śledztwa smoleńskiego Rosji; usunięcie z polskiej polityki ludzi "którzy pozwolili upodlić szczątki i pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej"; odkłamanie najnowszej historii; radykalna wymiana elit; rewizja hierarchii kulturalnych III RP; zaprzestanie stawiania przed sądami pisarzy i historyków za mówienie prawdy.

 1. PAL - reaktywacja :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 28 (11.07)
  * Polemika z artykułem Pawła Śpiewaka zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym, w którym autor pisze o prawicy jako sekcie, "którą zarządzają ideologowie tacy jak Andrzej Nowak wespół z Wojciechem Wenclem i Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. Także propozycja W.W. utworzenia Polskiej Akademii Literatury (po wygranych wyborach).

 1. Pejzaż z karuzelą :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 13 (28.03)
  * O zapomnianym przez Europę romantycznym micie Polski o wymiarze uniwersalnym - Polski niosącej chrześcijańskiego ducha wolności wszystkim ciemiężonym narodom", Polski - będącej znakiem "niezłomności, męczeństwa i zmartwychwstania" oraz o współcześnie funkcjonującym stereotypie Polski związanym z Jedwabnem, "polskimi obozami koncentracyjnymi", antysemityzmem. Także o akceptacji i upowszechnianiu tego stereotypu przez "autorytety" III RP, zwalczające "wszystko to, co stanowi wypełnienie romantycznego mitu polskości" (Autor wymienia Katyń, rzeź wołyńską, państwo podziemne, powstanie warszawskie, Żołnierzy Wyklętych, emigrację niepodległościową, Grudzień 1970, stan wojenny, a także Smoleńsk).

 1. Polityczna siła romantyzmu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 35 (29.08)
  * O wciąż aktualnym wpływie w polskich dziejach pierwiastka romantycznego na historię polityczną.

 1. Procesor w czaszce :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, 6 (15.02)
  * O rewolucji światopoglądowej i obyczajowej w Szwecji (wrażenia z pobytu na Gotlandii w 2004 r.) i wyznawcach tej rewolucji Polsce.

 1. Rzeczpospolita powstańcza :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 32 (8.08)
  * O powstaniu warszawskim.

 1. Ułan i dziewczyna :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 30 (25.07)
  * O zasługach polskich kobiet "dla utrzymania narodowego ducha" - od insurekcji kościuszkowskiej do Smoleńska.

 1. Węgierski łącznik :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 5 (1.02)
  * O potrzebie wsparcia przez Polskę Węgrów w ich walce z Brukselą o chrześcijańską Europę. Nawiązanie do wizyty Autora w Budapeszcie (z redakcją pisma Ozon w styczniu 2006 r.).

 1. Zasmudzeni :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 25 (20.06)
  * O udziale reprezentacji Polski w piłce nożnej w Euro 2012 i o trenerze Franciszku Smudzie.

 1. Ślepcy nad przepaścią :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 34 (22.08)
  * O iluzyjności przekonania niektórych hierarchów polskiego Kościoła i katolickich publicystów, że sojusz Polski z "konserwatywną" Rosją Putina (a zwłaszcza sojusz kościelno-cerkiewny) będzie w stanie zatrzymać cywilizację śmierci na Zachodzie.

 1. Śpiewne arcydzieło :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 6 ((8.02)
  * O książce "Nadberezyńcy" Floriana Czarnyszewicza (wyd. 1 1942, Buenos Aires); także uwagi o W. Gombrowiczu.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Życia to im nie przywróci :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 4 (25.01.2012)
  * O Smoleńsku i przedmiotowym traktowaniu ofiar tragedii.
  * Przypis do tytułu: "Tytuł jest nawiązaniem do radiowej wypowiedzi rzecznika rządu Pawła Grasia: »Nie ma znaczenia, czy w kokpicie tupolewa był generał Błasik, czy nie. To już nie przywróci życia tym, którzy w tej katastrofie zginęli«".

 1. Hipster prawica :  [felieton literacki]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2014, nr 30 (21-27.07), s. 79
  * O rankingu ulubionych felietonistów syna Autora, tegorocznego maturzysty - Krzysztof Feusette, Piotr Lisiewicz, Dawid Wildstein - i pewnych wnioskach płynących z wyników.

 1. W imię zasad, sk...synu :  [felieton literacki] // W Sieci. - 2014, nr 27 (30.06-6.07), s. 81
  * O inwazji wulgarnego języka w polityce i kulturze polskiej po 1989 r.

 1. Klaskaniem mając obrzękłą prawicę :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2015, nr 44 (2-8.11), s. 89
  * O potrzebie odbudowy kultury narodowej po okresie „okupacji środowiska »Gazety Wyborczej«”. Autor kieruje do J. Kaczyńskiego 8 postulatów.
  Kaczyński Jarosław ;

 1. Charakterniak :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 20 (15-21.05), s. 80
  * O Marku Nowakowskim, w trzecią rocznicę śmierci pisarza.
  Nowakowski Marek - opracowania ;

 1. Imiona losu :  [felieton literacki] // W Sieci. - 2017, nr 12 (20-26.03), s. 65
  * O nadawanych współcześnie dzieciom imionach i o wpływie imion na późniejsze losy nosicieli (m.in. na przykładzie polityków polskich).

 1. Mistyka zaścianka :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 38 (18-24.09), s. 68
  * W.W. głosi pochwałę prowincji, która za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej - dzięki dworom i zaściankom - stanowiła o polskiej tożsamości; później wraz z likwidacją ziemiaństwa została zdegradowana do Polski B, a obecnie, dzięki polityce rządów PiS mieszkańcy prowincji – zdaniem autora - odzyskują swoją podmiotowość.

 1. Na Wołyniu są maliny :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 28 (10-16.07), s. 88
  * „Balladyna” Juliusza Słowackiego jako antycypacja rzezi wołyńskiej. Autor nawiązuje też do dwóch obrazów Leona Wyczółkowskiego przedstawiających postać Aliny z dramatu J. Słowackiego oraz zamieszcza własny wiersz pt. „Alina”. Apeluje, by nie rozmywać prawdy o wołyńskim ludobójstwie w imię poprawnych stosunków z Ukrainą.
  Słowacki Juliusz - twórczość - opracowania - Balladyna ;

 1. Ścieżka w puszczy :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 23 (5-11.06), s. 76
  * O książce „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Świecznik w głowie :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, 13 (27.03-2.04), s. 98
  * O książce Elżbiety Morawiec pt. "Z obrazków polskich”.
  Morawiec Elżbieta - twórczość - opracowania - Z obrazków polskich ;

 1. Polska w cieniu hagady :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2018, nr 6 (5-11.02), s. 110
  * O mitologizowaniu historii przez Żydów – o interpretowaniu i przekształcaniu najważniejszych wydarzeń w swoich dziejach w opowieść konstytuującą wspólnotę (i mającą także przyziemne cele), w kontekście bieżącego konfliktu z Polską w sprawie odpowiedzialności Polski i Polaków za Holocaust.

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Maritain Jacques.  Sztuka i mądrość / [Wstęp pt.] Przepis na arcydzieło / Wojciech Wencel. - Warszawa : Fronda, 2001
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Pożegnanie Zbigniewa Herberta [wypowiedź] // Arcana. - 1998, nr 4, s. 7-26
  * Wypowiedzi A. Nowaka, L. Elektorowicza, L. Długosza, Z. Głodowskiej, K. Dybciaka, E. Morawiec, A. Biernackiego, W.P. Szymańskiego, W.W., B. Pocieja.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Wencel Wojciech [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 235
  ISBN 83-86527-90-0

Opracowania ogólne 1. Kalandyk M.O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 1

 1. Grzeszna Sylwia. Źródło przebija spod ziemi : Wencla opowieści o sacrum [rozprawa] // W: Sacrum sekularne : ponowoczesna ekspresja duchowości? / praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego. - Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. S.113-141
  * Tyt. w cudzysłowie.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Kronika [nota] // Nowe Książki. - 2012, nr 1, s. 82
  * Inf. o przyznaniu Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza W.W. za tom wierszy "De profundis".


Opracowania poszczególnych utworów 1. Epigonie
  Urbanowski Maciej: Czytając "Epigonie" [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 53-58

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Baran Marcin: Ckliwe landszafty jasności [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 64-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czermińska Małgorzata: Muzyka w zimie [recenzja] // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 162-168

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Drzewucki Janusz: Wiara i ład [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1997, nr 59, s. 28

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Dunin-Wąsowicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Machina. - 1997, nr 4

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Fejkisz: "Już widać wieżyczki kościoła" [recenzja] // Studium. - 1997, nr7-8, s. 203-206

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kisiel Marian: Heroizm postawy klasycznej [recenzja] // Śląsk. - 1997, nr 7, s. 59
  * Przedruk w tegoż: Świadectwa, znaki : glosy o poezji najnowszej. - Katowice : Śląsk, 1998.


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Klejnocki Jarosław: "Tak ja mrąc żyję" [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 63-64

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kuciak: Wencel wie więcej, czyli pejzaż z Pachelbelem [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 9

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Maliszewski Karol; Trzy zimy wracają do łask [recenzja] // Opcje. - 1997, nr 2, s. 114-115

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Pieńkosz konstanty: Będę chwalił Pana [recenzja] // Sycyna. - 1997, nr 16, s. 16

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Przewoźniak Marcin: Pochwała "Ody" [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 5-6, s. 99

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Suska Dariusz: Ody, epifanie, treny [recenzja] // Życie. - 1997, nr 93, s. 10

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Szaket Jan: Oktawy na dzień mgr Wencla [recenzja] // FA-art.. - 1997, nr1, s. 65-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Urbanowski Maciej: Oczyszczenie [recenzja] // Arcana. - 1997, nr 3, s. 46-49
  * Przedr. w tegoż: Oczyszczenie : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Kraków : Arcana, 2002


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wantuch Wiesława: Rytmy, czyli wiersze [recenzja] // Arkusz. - 1997, nr 10, s. 11

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wołowicz Beata: Historia splotu [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 33-34

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Śliwiński Piotr: Cień żarliwy, zimny [recenzja] // Res Publica Nowa. - 1997, nr 7-8, s. 106-107

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Sikorski Dariusz Konrad: Homo Liturgicus [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 3, s. 210-218

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Dlaczego klasycy? [szkic] // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Kontrapunkt : rozmowy o książkach. - Poznań : Obserwator, 1999

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Gojżewska Marta: Klasyczna metryka dzisiaj? // Pro Arte. - 2001, nr 14-15, s. 25-32

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Stoff Andrzej. Dokąd płynie "czarna piana gazet", czyli Wencel i Herbert // W: Aluzja literacka : teoria, interpretacje konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

 1. Wiersze
  Chwin Stefan: Wiersze Wojciecha Wencla [szkic] // Tytuł. - 1994, nr 4

 1. Wiersze
  (jet): Z naszej półki [recenzja] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1995, nr 6, s. 16

 1. Wiersze
  Janke Stanisław: Życie jak zdziwienie [recenzja] // Pomerania. - 1995, nr 6

 1. Wiersze
  Kitrasiewicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1995, nr 12-13, s. 164
  * Polemika: Czyż Antoni: Wokół Wojciecha Wencla : dopowiedź do recenzji // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 110-111. Odp. tamże, s. 111.


 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Po barbarzyńcach [recenzja] // Ex libris. - 1995, nr 83, s. 8

 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Więc wszystko jest w ruchu [recenzja] // Czas Kultury. - 1995, nr 4, s. 82-83

 1. Wiersze
  Majeran Tomasz: Atakując dekonspirował (się) [recenzja] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
  * Odp. W.W.: Nowy Nurt. - 1995, nr 21, s. 14


 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje) [recenzja] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 61-62

 1. Wiersze
  Nagórska Ariana: Debiutant-klasyk [recenzja] // Autograf. - 1995, nr 4, s. 8

 1. Wiersze
  Poprawa Adam: Znaleźć się [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 36, s. 13

 1. Wiersze
  Varga Krzysztof: Postbarokowa awangarda? [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 3, s. 141-144

 1. Wiersze
  Winiarski Jakub: Nieśmiertelne piękno [recenzja] // Życie Warszawy. - 1995, nr 333, s. 7

 1. Wiersze
  Zalesiński Jarosław: O poezji Wojciecha Wencla [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 9

 1. Wiersze
  Bieńkowska Katarzyna: Królestwo za księgozbiór [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 28

 1. Wiersze
  Drzewucki Janusz: Płótno i papier [recenzja] // Twórczość. - 1996, nr 1, s. 98-99

 1. Wiersze
  Wołowicz Beata: Naprawdę to miejsce jest niczym więcej jak płótno [recenzja] // Pro Arte. - 1996, nr 1, s. 21

 1. Zamieszkać w katedrze
  Burek Tomasz: Co jest mocniejsze od Gitaneów [recenzja] // Gazeta Polska. - 2000, nr 10

 1. Zamieszkać w katedrze
  Bylica Grzegorz: Wencel absolutny [recenzja]// FA-art.. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cenckiewicz Sławomir: [Recenzja] [recenzja] // Zawsze Wierni. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Jurewicz Aleksander: Tak i nie [felieton] // Vivat Academia. - 2000, nr 2

 1. Zamieszkać w katedrze
  Kubicki Andrzej: Chrześcijański klasycyzm Wencla [recenzja] // Arcana. - 2000, nr 4 [własc. 3], s. 213-219

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mazur Piotr: Notatki na marginesie // Nasz Dziennik. - 2000, nr 8

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mikiciuk Elżbieta: Blask prawdy [recenzja] // Topos. - 2000, nr 2, s. 172

 1. Zamieszkać w katedrze
  Siekacz Jolanta: Rozmach wściekłości, granice wrzasku [recenzja] // Pro Arte. - 2000, nr 13, s. 69-70

 1. Zamieszkać w katedrze
  Winiarski Jakub: Wie, że wie [recenzja] // Studium. - 2000, nr 2-3, s. 206

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cieślak Jarosław. Krytyka kontra chaos : na przykładzie Wojciecha Wencla [rozprawa] // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 14 (2000), s. 41-46
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneO twórczości Wojciecha Wencla

• Przepis na arcydzieło

"»Przepis na arcydzieło« to zbiór szkiców o ciągłości sztuki chrześcijańskiej, od późnego Średniowiecza do czasów współczesnych, publikowanych w latach 2000-2003 na łamach Frondy i Nowego Państwa. Odwołując się do scholastycznych ideałów twórczości, autor stara się zbudować pomost między w »dziełami wiecznymi« Dantego i odczytanego w duchu chrześcijańskim Wergiliusza a dwudziestowiecznymi tekstami Mastersa, Maritaina, Eliota, Brodskiego, Venclovy, Miłosza i Rymkiewicza. Czytelnik znajdzie tu również eseje o sztuce Fra Angelico, Rafaela, Boticellego, Boscha, Memlinga, Bruegla, de Hocha, Vermeera, rosyjskich pejzażystów XIX wieku, Milleta i Gaudiego. Interpretacje konkretnych dzieł stają się dla autora podstawą rozważań o relacjach między wiarą a pięknem, sztuką a moralnością, tradycją a nowatorstwem, duchem prowincji a duchem metropolii, kulturą Południa a kulturą Północy. W tle rysuje się krajobraz zsakralizowanej Matarni i pobrzmiewają słowa Jana Pawła II z »Listu do artystów«. Poeci i malarze, którzy otrzymali dar widzenia, mają pomóc swoim siostrom i braciom w odkryciu rzeczywistości duchowej, przemienić to, co niewidzialne, w zmysłowy konkret. Książka jest świadectwem głębokiej wiary w możliwość pełnienia tej misji w dzisiejszym świecie".
[Nota na IV okł. książki]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza