strona główna
Pisarz:
Wojciech Wencel

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Wencel

Ur. 1972
Poeta, eseista, publicysta


Zbiory wierszy
1995 - Wiersze. - Warszawa : Tow. Ogród Ksiąg
1997 - Oda na dzień św. Cecylii. - Gdańsk : Marabut ; Redakcja Tytułu
2000 - Oda chorej duszy. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu
2002 - Ziemia Święta. - Kraków : Wydaw. Literackie
2003 - Wiersze zebrane. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2005 - Imago mundi : poemat. - Warszawa : Fronda ; Kraków : Wydaw. AA
2010 - Podziemne motyle. - Warszawa : Wydaw. Nowy Świat
2010 - De profundis. - Kraków : Arcana
2012 - Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012. - Kraków : Arcana
2016 - Epigonia. - Kraków : Arcana
2017 - Wiersze wybrane. - Kraków : Wydaw. Arcana

Szkice
1999 - Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2003 - Przepis na arcydzieło : szkice literackie. - Kraków : Arcana

Felietony literackie
2010 - Niebo w gębie. - Kraków : Arcana
2011 - Wencel gordyjski. - Poznań : Zysk i S-ka
2013 - Listy z podziemia. - Kraków : Wydaw. Arcana


Bibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Wiersze [wiersze] / wstęp napisał Stefan Chwin ; okładkę i s. tyt. projektował Janusz Fajto. - Warszawa : Towarzystwo Ogród Ksiąg, 1995. - 43 s. : portr. ; 12,0x16,7 cm. - (Biblioteka Ogrodu Ksiąg ; t. 10)
  ISBN 83-900569-4-1
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. I-X: Stefan Chwin: Wstęp. - S. 1-42: Wiersze: s. 3: Hages [dat.: (91)] ; s. 4-5: Marguerite [dat.: 93] ; s. 6: Brunatna elegia [dat.: (93)] ; s. 7: Zwardoń – pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat.: 91-92] ; s. 8 Widokówka z Ikast (Bratu) [dat.: 93] ; s. 9: Wojna [dat.: (93)] ; s. 10: Wiosna 39 [dat.: (93)] ; s. 11: Śmiertelny wiersz [dat.: (92)] ; s. 12-13: Głosy [dat.: (94)] ; s. 14: Historia [dat.: (93)] ; s. 15: Ironia [dat.: 92] ; s. 16: Wieża [dat.: (92)] ; s. 17: Południe [dat.: (93)] ; s. 18: Tło [dat.: (93)] ; s. 19: Łódź na głębinie [dat.: (93)] ; s. 20: Królowa Delft [dat.: (93)] ; s. 21: Płótno [dat.: (93)] ; s. 22: Hölderlin [dat.: (93)] ; s. 23: Burza [dat.: (92)] ; s. 24: Marmur (92) ; s. 25: Elegia dla Maćka Gwoździa (93) ; s. 26: Jesień Europy [dat.: (93)] ; s. 27: Jesień w piśmie [dat.: 92)] ; s. 28: Oliwa 92 [dat.: (92)] ; s. 29: Wieczór w St. Gallen (Pani Ewie Piotrowskiej) ; s. 30: Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi)[dat.: (92)] ; s. 31: Tannhäuser [dat.: (94)] ; s. 32-33: Langfuhr 1911 [dat.: (92)] ; s. 34: Topika [dat.: (92)] ; s. 35: Die Blumen der Schwermut [dat.: (92)]; s. 36-37: Świat [dat.: (92)] ; s. 38: Listopad [dat.: (93)] ; s. 39: Popiół [dat.: (92)] ; s. 40: Oda do litości [dat.: (92)].
  * Nota i fot. autora na s. IV okł. Portr. także na s. przedtyt.
  * Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut roku 1995.
  Piotrowska Ewa - utwory dedykowane ; Szulist Władysław - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Oda na dzień św. Cecylii [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski . - Gdańsk : Marabut : Redakcja Tytułu, 1997. - 50 s. ; 19,5x12,4
  ISBN 83-87135-03-8
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Dedykacja: Kasi
      Zawartość: Wstęp. - Elegia – wieczność ; Boże Narodzenie 1994 ; Somonino – czwarty stycznia ; Praga ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie); Podróż ; W Matarni ; W Matemblewie ; Koniec marca ; Requiem: I. In hora mortis ; II. Vivos voco, mortuos plango ; III. Littera scripta manet ; IV. Lux in tenebris ; Vogelsang ; Srebrne i złote ; Psalm ; Koronacja ; Boże Ciało ; Perła ; Wieczór ; Magnificat ; Dar ; Elegia dla J.B. ; Bexhöveder Hof ; Przez wieki ; Równowaga ; Koncert ; Kresy ; Niemcy w Matarni ; Tarcza ; Oda na dzień św. Cecylii ; Dusze ; W Goręczynie ; Jutrznia ; Tren.
  * Nota i fot. autora na s. IV okł.
  * Nagroda "Media Książce" ; Nagroda Literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1996 ; Nominacja do Nike ’97.
  Venclova Tomas - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze / projekt okładki Jan Zieliński. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 1999. - 248 s. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-911063-2-2
      Zawartość: I. Zamieszkać w katedrze (I) [dot. m.in. klasycyzmu] ; Zamieszkać w katedrze (II) [dot.: kultura a religia] ; Zamieszkać w katedrze (III) [m.in. dot. studiów nt. klasycyzmu Ryszarda Przybylskiego]. - II. Dwie kultury ; Siła liturgii ; Granice rozumu ; Banaliści w świątyni. – III. Królestwo nad rzeką: T. S. Eliot i „obrońcy demokracji” ; T.S. Eliot i pochwała dziewictwa ; Coraz ściślej związany z losem [dot.: Krzysztof Koehler. Partyzant prawdy, Warszawa, 1996] . – IV. Sztuczne raje: Sztuczne raje [dot.: Zbigniew Machej. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996] ; Intelektualiści bis [dot.: Parnas bis : słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa, 1998] ; Moje, prometejskie [dot.: Jacek Podsiadło. Niczyje, boskie. Kraków, 1998]. – V. Światło eucharystii: Jerzy Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla) ; Światło Eucharystii. List do Jerzego Sosnowskiego. - Nota bibliograficzna.
  * Wszystkie teksty były publikowane w latach 1997-1999 w następujących czasopismach: Arcana, Nowe Państwo, Fronda, Brulion, Czas Kultury. Niektóre teksty zostały poprawione, poszerzone i przeredagowane w stosunku do pierwodruków.
  Przybylski Ryszard ; Eliot Thomas Stearns ; Koehler Krzysztof ; Machej Zbigniew ; Podsiadło Jacek ; Sosnowski Jerzy ;

 1. Oda chorej duszy [wiersze]. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu, 2000. - 30 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Brulionu)
  ISBN 83-85339-33-7
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren.
  * Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2000; wręczenie 14.12.2000 w Warszawie.
  Borowczyk Jerzy - utwory dedykowane ; Borowczyk Lucyna - utwory dedykowane ;

 1. Ziemia Święta [wiersze] / projekt okładki i stron tytułowych Elżbieta Totoń. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. - 49 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 83-08-03220-6
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. 5: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 6: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 7: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 8: Pochyły ogród ; s. 9-10: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 11-18: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 19: Przez ziemię ; s. 20-21: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 22-23: Trzej królowie ; s. 24-25: Zjedzenie jabłka ; s. 26-27: Elegia ; s. 28-29: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 30-31: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 32-33: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 34-35: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 36-37: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 38-39: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 40-41: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 42: Popielec ; s. 43-45: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 46-48: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 49-50: Corpus Christi.
  * Na okładce wykorzystano obraz Pietera Bruegla "Spis ludności w Betlejem".

 1. Przepis na arcydzieło : szkice literackie [szkice] / projekt graf. okł. Konrad Glos. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2003. - 112 s. ; 21,0x15,0 cm
  ISBN 83-89243-36-9
      Zawartość: Motto: "Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział". Jan Paweł II, List do artystów. - S. 7-16: Nieśmiertelne głosy: Breugel: malarz śmierci; Masters: trzeźwy portrecista; Miłosz: świadek "drugiej strony"; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych; Rymkiewicz: Kolekcjoner kości; s. 17-23: Niebo nad stajenką: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi, moc truchleje; Centrum świata; s. 25-33: Wieniec róż: Cisza Matemblewa; Muzyczna niewinność; Skarb dziewictwa; Virgo virginum; Od Dantego do Eliota; Literatura czysta; s. 35-46: Mistyka zaścianka: Swojskie klimaty; Dotyk nicości; Metafizyka kupy gnoju; Piewca powiatu; Powrót do domu; s. 47-52: Stąd do wieczności: Obraz-widmo; Wiosna średniowiecza; Po śladach; s. 53-60: Świat za plecami Madonny: Włoskie specjały; Okno na świat; Znaki rozpoznawcze; Zmysłowa Madonna ; Obraz w obrazie; Złoto szczere, farby szlachetne; s. 61-68: Ziemia ognista: W niewoli Maryi Dziewicy: Wóz z sianem; Płonie Babilon; Wczoraj i dziś; s. 69-73: Pieter, syn murarza: Miłość szczegółu; Nauczyciel Vermeera?; Północ - Południe; Latający Holender; s. 75-79: Spadająca gwiazda: Malarz heroiczny?; Inspiracje czy moda?; Koniec mitu?; s. 81-87: Pejzaż Północy: Narodziny i śmierć; Zwierciadło zmysłowości; Rzymskie korzenie; s. 89-96: Droga do Barbizon: Holenderska wrażliwość; Syn ziemi; Kobiety przy pracy; Lekcja malarstwa; Tu narodzony, tu pogrzebany; Dom i świat ; s. 97-103: Święci i grzesznicy: Dobry robotnik; Drogi wzniosłe i ukryte; Na straży cnoty; Skąd ta czułość?; Nie-ludzkie piękno; s. 105-113: Przepis na arcydzieło: Pochwała scholastyki; Sztuka jako cnota; Pierwszy list do artystów; U brzegów żywych wód; Odwaga i lament; Jesień Europy; Drzwi tajemnicy. - S. 114: Nota bibliograficzna.
  * Na okładce wykorzystano obraz Rafaela "Portret Tomasso Inghirami".
  * Na IV okł. nota o autorze i nota o książce.
  * Zebrane w książce eseje (poprawione i przeredagowane) były publikowane w l. 2000-2003 w Nowym Państwie i we Frondzie.

 1. Wiersze zebrane [wiersze] / projekt okł. Jan G. Zielinski ; fot. autora Paweł Kula. - Ząbki : Apostolicum ; Warszawa : Fronda, 2003. - 207 s ; 20,5x14,5 cm. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-7031-354-X ; 83-919911-0-5
      Zawartość: S. 5-6: Drodzy Czytelnicy! [wstęp Autora]. - S.7-46; Wiersze (1995): s. 9: Srebrna kobieta z twarzą grafitową... ; s. 10-11: Marguerite ; s. 12: Brunatna elegia ; s. 13: Zwadroń - pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat. 1991/1992] ; s. 14: Widok z Ikast (Bratu) ; s. 15: Wojna ; s. 16: Wiosna 1939 ; s. 17: Śmiertelny wiersz ; s. 18-19: Głosy ; s. 20: Historia ; s. 21: Ironia ; s. 22: Wieża ; s. 23: Południe ; s. 24: Tło ; s. 25: Łódź na głębinie ; s. 26: Królowa Delft ; s. 27: Płótno ; s. 28: Hölderlin ; s. 29: Burza ; s. 30: Marmur [dat.: Gdańsk 1992] ; s. 31: Elegia dla Maćka Gwoździa [dat.: 1993] ; s. 32: Jesień Europy ; s. 33: Jesień w piśmie ; s. 34: Oliwa 1992 ; s. 35: Wieczór w St. Gallen (Pani Elżbiecie Piotrowskiej) ; s. 36: dzwony nad Matarnią (Księdzu Władysławowi Szulistowi) ; s. 37: Tannhäuser ; s. 38-39: Langfuhr 1911 [dat.: 1992] ; s. 40: Topika ; s. 41: Die Blumen der Schwermut ; s. 42-43: Świat ; s. 44: Listopad ; s. 45: Popiół ; s. 46: Oda do litości. - S. 47-93: Oda na dzień św. Cecylii (1997): s. 49: Wstęp [wiersz] ; s. 50: Wigilia ; s. 51: Elegia - wieczność ; s. 52-53: Boże Narodzenie 1994 ; s. 54: Somonino - czwarty stycznia ; s. 55: Praga ; s. 56: W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; s. 57: Podróż ; s. 58: W Matarni ; s. 59-60: W Matemblewie ; s. 61-62: Koniec marca ; 63: Requiem ; s. 69-70: Vogelsang ; s. 71-72: Srebrne i złote ; s. 73: Psalm ; s. 74: Koronacja ; s. 75: Boże Ciało ; s. 76: Perła [dat.: Somonino, 26.06.1994] ; s. 77: Wieczór ; s. 78: Magnificat ; 79: Dar ; s. 80: Elegia dla J.B. [dat.: Ustroń, 21 lipca 1994] ; s. 81: Bexhöveder Hof ; s. 82: Przexz wieki ; s. 83: Równowaga ; s. 84: Koncert ; s. 85: Kresy ; s. 86: Niemcy w Matarni ; s. 87-88: Tarcza ; s. 89: Oda na dzień św. Cecylii ; 90: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 91: W Goręczynie ; s. 92: Jutrznia ; s. 93: Tren. - S. 95-124: Oda chorej duszy (2000): s. 97: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; s. 98-99: List do Zbigniewa Macheja ; s. 100: Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; s. 101: PS 51 (50): styczeń 1997 ; s. 102: List z Milanówka ; s. 103: Oda chorej duszy ; s. 104: Pierwszy piątek ; s. 105: Pole krwi ; s. 106-107: Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; s. 108: Nagrobek mój ; s. 109: Elegia wielkopostna ; s. 110: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 111-112: Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; s. 113: Wszystko od nowa: ciemność... ; s. 114: Verbum Crucis ; s. 115-116: Pamiątka Pierwszej Komunii świętej [dat.: 1999] ; s. 117-118: Niedziela w Matemblewie ; s. 119: Liście przyklejone do szyb... ; s. 120: Nunc dimittis ; s. 121: Wszystko odebrane ; s. 122-123: Drugi list do Zbigniewa Macheja ; s. 124: Refren. - S. 125-164: Ziemia Święta (2002): s. Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren. - S. 127-164: Ziemia Świeta: s. 127: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 128: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 129: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 130: Pochyły ogród ; s. 131: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 132-140: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 141: Przez ziemię ; s. 142-143: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 144-145: Trzej królowie ; s. 146-147: Zjedzenie jabłka ; s. 148-149: Elegia ; s. 150: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 151: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 152: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 153: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 154: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 155: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 156: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 157: Popielec ; s. 158-160: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 161-163: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 164: Corpus Christi. - S. 165-181: Wiersze rozproszone (1991-2001): s. 167: Kamień [dat.: 1992] ; s. 168: Oczy smugi swietlne nie gina pod skórą... ; s. 169: Schyłek grudnia w martwym państwie [dat.: 1991] ; s. 170: Tumult [dat.: 1991] ; s. 171: Tasso [dat.: 1994] ; Elegia noworoczna [dat.: 1995/1996] ; s. 173: Powszechna elegia [dat.: 1993] ; s. 174-175: Sezon [dat.: 1996] ; s. 176-178: Dwugłos poetycki: s. 176-177: Paweł Huelle: Głos ; s. 177-178: Wojciech Wencel: Echo ; s. 179-181: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001]. - S. 182: nota bibliograficzna. - S. 183-190: Opinie o poezji Wojciecha Wencla [Stefan Chwin; Adam Poprawa; Jarosław Klejnocki; Tomasz Burek; Janusz Drzewucki; Katarzyna Bieńkowska; Konstanty Pieńkosz; Maciej Urbanowski; Dariusz Suska; Wiesława Wantuch; Małgorzata Czermińska; Karol Maliszewski; Krzysztof Koehler; Beata Wołowicz; Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński; Wojciech Ligęza; Mariusz Kalandyk; Anna Bednarska; Krzysztof Kuczkowski; Krzysztof Dybciak; Paweł Hertz; Czesław Miłosz; Tadeusz Dąbrowski; Marian Stala; Rafał A. Ziemkiewicz]. - 191-196: alfabetyczny spis tytułów ; s. 197-202: Alfabetyczny spis incipitów. - S. 203-208: Spis treści.
  * Tomy: Wiersze (1995); Oda na dzień św. Cecylii (1997); Oda chorej duszy (2000); Ziemia Święta (2002) oraz Wiersze rozproszone: 10 wierszy publikowanych tylko w czasopismach, 1 niepublikowany oraz dwugłos poetycki - wiersz Pawła Huellego "Głos" i polemiczny wiersz W.W. "Echo".
  * W nocie bibliograficznej W.W. informuje o zmianach (niezbyt dużych) w stosunku do pierwodruków: rezygnacja z tytułów wierszy "Hages" (Srebrna kobieta... i "Wstęp" (Oczy smugi świetlne... ; rezygnacja z ostatniego wersu wiersza "Marmur" ; korekta imienia adresatki wiersza "Wieczór w St. Gallen" ; zmiana słowa w wierszu "Perła"; rozszerzenie podpisu motta w wierszu "Kamień"; usuniecie dedykacji pod wierszem "Schyłek grudnia w martwym państwie" ; dodanie wersu w modlitwie "Pod Twoją obronę...", cytowanej w poemacie "Ave Maria"; usunięcie bądź wprowadzenie informacji o roku powstanie niektórych wierszy; ujednolicenie interpunkcji; poprawa błędów popełnionych przez redaktorów książek i czasopism.

 1. Imago mundi : poemat [poemat] / projekt okł. i oprac. typograficzne Jan G. Zieliński ; fot autora Marek Piekara. - Warszawa  : Fronda PL. ; Kraków : Wydaw. AA, 2005. - 62 s. : 12 il. kolor. ; portr. ; 24x16,5 cm
  ISBN 83-922344-3-X ; 83-89368-31-5
      Zawartość: S.7-9: Pieśń pierwsza: Stworzenie świata ; s. 11-13: Pieśń druga: Wzgórze ; s. 15-17: Pieśń trzecia: Dom ; s. 19-21: Pieśń czwarta: Wiatr ; s. 23-25: Pieśń piąta: Miasto ; s. 27-29: Pieśń szósta: Wyspa ; s. 31-33: Pieśń siódma: Szpital ; s. 35--37: Pieśń ósma: Śnieg ; s. 39-41: Pieśń dziewiąta: Podróż ; s. 43-45: Pieśń dziesiąta: Kołysanka ; s. 47-49: Pieśń jedenasta: Miłość ; s. 51-53: Pieśń dwunasta: Koniec wakacji. [Dat.: Matarnia - Visby - Praha 2002-2005]. - S. 55-62: Przypisy.
  * Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano reprodukcje fresków Michała Świdra.
  * Na s. redakcyjnej uwaga: "Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury (stypendium autorskie)". Na tej s. także podziękowania autora: "Podziękowania za wszelka pomoc udzieloną w trakcie pisania, w tym za uwagi, które miały wpływ na ostateczny kształt poematu, zechcą przyjąć: Szymon Babuchowski, Anders Bodegård, Tadeusz Dąbrowski, Miloš Doležal, Aleksander Kopiński, Wojciech Kudyba, Artur Nowaczewski, Lena Pasternak, Przemysław Płaza, Michał Świder, Jaroslav Šubrt". Autor dziękuje także Instytutowi Polskiemu w Pradze, Tadeuszowi Grzesikowi, Michałowi Jeżewskiemu oraz Baltic Center for Writers and Translators w Visby na Gotlandii.
  * Na s. [63] fot. W.W. i krótki biogram.
  * Na IV okł. krótka opinia o poemacie Miloša Doležala.

 1. Niebo w gębie : felietony [felietony] / projekt graficzny Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2010. - 210 s. ; 21x15 cm
  ISBN 978-83-60940-65-5
      Zawartość: S. 7-9: Epitafium dla chuligana ; s. 10-12: Punk s not dead ; s. 13-15: Książki jak krawaty ; s. 16-18: Co w trawie piszczy ; s. 19-21: Prawnuki awangardy ; s.22-24: Pan Mailer Daemon ; s. 25-27: 2+2=5 ; s. 28-30: Czarny PijaR ; s. 31-33: Piękno, które zbawia ; s. s. 34-36: Boks zbliża ludzi ; s. 37: Szklanki pana Hensona ; s. 40-42: Beka z Houellbecqa ; s. 43-45: Hamlet w T-shircie ; s. 46-48: Parówki i cukierki ; s. 49-51: Królik z kapelusza ; s. 52-54: Mars atakuje ; s. 55-57: Błąd w sztuce ; s. 58-60: Krwawe żniwa ; s. 61-63: Naga prawda ; s. 64-66: Pojawiają się i zanikają ; s. 67-69: Huelle do gazu! ; s. 70-72: Kapusta na krótko ; s. 73-75: Siódma woda po Kisielu ; s. 76-78: Jakiej muzyki słuchasz? ; s. 79-81: Co się stało z Nową Falą? ; s. 82-84: Młot na czarodzieja ; s. 85-87: Popiół i żar ; s. 88-90: Piszę tylko na niebiesko ; s. 91: Puzzle metafizyczne ; s. 94-96: Inwazja potworów ; s. 97-99: Ballada o Ballacku ; s. 100-102: Powrót Franka Kimono ; s. 103-105: Powiem ci, co myślisz ; s. 106-108: W limo ojca ; s. 109-111: Mel Gibson grzeszy! ; s. 112-114: Oskar idzie na wojnę ; s. 115-117: Bójka w teatrze ; s. 118-120: Święta nowej generacji ; s. 121-123: Hamlet z marsową miną ; s. 124-126: Gościu, jesteś prorokiem! ; s. 127-129: Pośmiewisko Europy ; s. 130-132: Palma i krzyż ; s. s. 133-135: Będzie padać ; s. 136-138: Bez ; s. 139-141: Żelazko z duszą ; s. 142-144: Polędwica z kością ; s. 145-147: Czeski film ; s. 148-150: Niebo w gębie ; s. 151-154: Świat odczarowany ; s. 155-157: Się załatwi ; s. s. 158-160: Kurza twarz ; s. 161-163: Religia futbolu ; s. 164-166: Pijacy z Westerplatte ; s. 167-169: Rok bez historii ; s. 170-172 ; s. 173-175 ; s. 176-178: Imperium zdrowia ; s. 179-181: Komu bije dzwon Zygmunta? ; s. 182-184: Nowa Nibylandia ; s. 185-187: Chrystus poległ w powstaniu ; s. 188-190: Nowy wspaniały świat ; s. 191-193: Pusta noc ; s. 194-196: Chór kastratów ; s. 197-199: To jest w stylu Polaków! ; s. 200-202: Wszelki wypadek ; s. 203-205: Maranatha! ; s. 206-208: Dwie Polski, dwie Rosje. - S. 209-211: Spis treści.
  * Na okł. fragm. grafiki Sebastiana Münstera "Meerwunder und seltzame Thier, wie die in den mitnächtigen Ländern, im Meer und dem Landt, gefunden werden (ok. 1550)
  * Motto: "Nie ma kosza na śmieci w domu Pana Boga". Gilbert Keith Chesterton
  * Na IV okł. krótka nota biograficzna.
  * Wybór felietonów publikowanych w czasopismach Ozon w l. 2005-2006 i Gość Niedzielny w l. 2006-2010.

 1. Podziemne motyle [wiersze]. - Kraków, 2010. - 47 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-73863-85-9
 1. Wencel gordyjski : wybór felietonów [felietony literackie] / projekt okł. Agnieszka Herman ; oprac. graficzne Jarosław Szumski ; fot. autora na okł. Krzysztof Mystkowski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2011. - 206 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 978-83-7506-633-3
      Zawartość: Motto: "Felietonista to podsuwacz pomysłów - nie ich realizator. To świnia, która wyszukuje trufle, sama ich nie zjadając". Stefan Kisielewski. - S. 7-9: Madonna i niedźwiedź [tyt. prwdr. "Rosja nie przebacza"] ; s. 10-12: Ćwierćliteratura ; s. 13-15: Między wersetami ; s. 16-18: Epitafium dla hydraulika ; s. 19-21: Tele-morele ; s. 22-24: Gdzie te sokoły? ; s. 25-27: Dzieci z katalogu ; s. 28-30: Pochwała mercedesa ; s. 31-33: Miłość kontra idee ; s. 34-36: Nie będzie bombonierki ; s. 37-39: Andersen miał rację ; s. 40-42: Konkwistadorzy z Majami ; s. 43-45: Cóż, że ze Szwecji ; s. 46-48: Fusstacja ; s. 49-51: Pączkowanie ; s. 52-54: Mordercze ego ; s. 55-57: Rzeź urbaniątek ; s. 58-60: Lolitomania ; s. 61-63: Trendowata ; s. 64-66: Szarik list nosił ; s. 67-69: Piraci z Karasiówki ; s. 70-72: Koktajl Putina ; s. 73-75: Dupa Jacek ; s. 76-78: Niedziela w Hollywood ; s. 79-81: Nieszczęścia tańczą parami ; s. 82-84: Goło i niewesoło ; s. 85-87: Śmiech na sali ; s. 88-90: Pożegnanie z bronią ; s. 91-93: Zupa z dyni ; s. 94-96: 1410 ; s. 97-99: Łajzokracja ; s. 100-102: Grinch wymiata ; s. 103-105: Dzień króliczka ; s. 106-108: Gra w klasy ; s. 109-111: Tusk wszechmogący ; s. 112-114: Cukrzyca narodowa ; s. 115-117: słowiański raj ; s. 118-120: Duma bosych Antków ; s. 121-123: Kosmiczna Norymberga ; s. 124-126: Chodźmy się zabić ; s. 127-129: Niedowcieleni ; s. 131-132: Przyjdźcie z ojcem [tyt. prwdr. "Ojcobójstwo"] ; s. 133-135: Ziemia odjechana ; s. 136-138: Dar od Boga ; s. 139-141: Kołyska dla centaura [tyt. prwdr. "Zwierzoczłekoupiór"] ; s. 142-144: Wpadka Puchatka ; s. 145-147: Słomoterapia ; s. 148-150: T-shirt dla nienawiści [tyt. prwdr. "Chuligan Boruc"] ; s. 151-153: Ale jaja! [tyt. prwdr. "Mania gigantonamii"] ; s .154-156: Loteria paszportowa ; s. 157-159: Bezwstydny Neptun ; s. 160-162: Moralni mistrzowie Europy [tyt. prwdr. "Sponiewierani i skrzywdzeni"] ; s. 163-165: Duże zwierzę ; s. 166-168: Klucz do koszmaru ; s. 169-171: Purobciach ; s. 172-174: Rzeczpospolita Kolejowa ; s. 175-177: Wołyń na Atlantydzie ; s. 178-180: Wniebowzięci ; s. 181-183: Zawsze niech będzie słońce ; s. 184-186: Bądźcie bez litości ; s. 187-189: Pozdro dla niekumatych ; s. 190-192: Medialne dzieci ; s. 193-195: Skandalista Rymkiewicz ; s. 196-198: Złote jajo ; s. 199-201: Bal przebierańców ; s. 202-204: Złodzieje emocji ; s. 205-207: Chesterton w Ikei [tyt. prwdr. "Smętni chrześcijanie"].
  * Na IV okł. facsimile podpisu W.W.
  * Zbiór zawiera felietony publikowane w l. 2006-2008 w tygodniku Wprost.

 1. De profundis [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba ; fot. autora Artur Nowaczewski. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2012. - 39 s. : fot.
  ISBN 978-83-60940-89-1
  Wyd. 3 2012
      Zawartość: S. 5: Kołysanka lipowa ; s. 6-7: Calcium magnesium ; s. 8-9: Rosa canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 10: Granica ; s. 11-13: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 14: Śmierć Lachom ; s. 15-16: Krwawa niedziela ; s. 17: Wiśniowy sad ; s. 18: Echa zielne ; s. 19-20: Białe kamienie ; s. 21: De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 22: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 23: Do Jana Lechonia ; s. 24-25: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZS 1945-1951: s. 24: 1. Wyklejanka ; s. 25: 2. We śnie ; s. 26: Łupaszko przed sądem ; s. 27: Ojczyzna ; s. 28: Drzwi ; s. 29: Polska ścięta mrozem ; s. 30: Archeologia ; s. 31-32: Refugium ; s. 33: In hora mortis ; s. 34: Czterdzieści i Cztery ; s. 35: Pani Cogito (Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 36-37 Carskie wrota. - S. 39-40: Spis treści. - S. [41]: [Fot. Autora i nota].
  * Na IV okł. nota o "De profundis" Macieja Urbanowskiego.
  * Tom wyróżniony Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza w 2011 r.
  Trzebiński Andrzej - utwory dedykowane ; Walentynowicz Anna - utwory dedykowane ; Lechoń Jan - utwory dedykowane ; Mencel Wojciech - utwory dedykowane ; Łupaszko - literatura piękna ; Wołyń 1943 - literatura piękna ; Katyń - literatura piękna ; Żołnierze wykleci - literatura piękna ;

 1. Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012 [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2012 ; 21x14,5 cm
  ISBN 978-83-60940-38-9
      Zawartość: S. 7-32: I.: s. 7-9: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 10: Przez ziemię ; s. 11-13: Oda do śliwowicy (Dla pana Vladimira Fraňka) [Jasenice - Matarnia 2004-2009] ; s. 14: Biała magia ; s. 15: Popielec ; s. 16: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999] ; s. 19: Na skraju lasu ruchome kontury ; s. 20: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz ; s. 21: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 22-23: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 24: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 25-26: Vogelsang ; s. 27: Epitafium dla Maxa Roemera ; s. 28: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 29: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 30: Epitafium dla Augustyna Makurata ; s. 31: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 32: Tren. - S. 33-71: II.: s. 35: Kołysanka lipowa ; s. 36-37: Calcium magnesium ; s. 38-39: Rosa Canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 40: Granica ; s. 41: Kresy ; s. 42-44: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 45: Śmierć Lachom ; s. 46-47: Krwawa niedziela ; s. 48: Wiśniowy sad ; s. 49: Echa zielne ; s. 50-51: Białe kamienie ; De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 53: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 54: Do Jana Lechonia ; s. 55: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NZS 1945-1951 (1. Wyklejanka; 2. We śnie) ; s. 57: Łupaszko przed sądem ; s. 58: Ojczyzna ; s. 59: Drzwi ; s. 60: Polska ścięta mrozem ; s. 61: Archeologia ; s. 62-63: Refugium ; s. 64: In hora mortis [dat.: 10.04.2010] ; s. 65: Czterdzieści i cztery [dat.: 13.04.2010] ; Pani Cogito [Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 67-69: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001] ; s. 70-71: Carskie wrota. - S. 73-102: III: s. 75: Łódź na głębinie ; s. 76: Królowa Delft ; s. 77:Płotno ; s. 78: Przez wieki ; s. 79-80: Srebrne i złote ; s. 81: Oda na dzień św. Cecylii ; s. 82: Historia ; s. 83: Jesień Europy ; s. 84: Oliwa 1992 ; s. 85: Hölderlin ; s. 86: Bóg umarł... ; s. 87-88: Trzej królowie ; s. 89-90: Zjedzenie jabłka ; s. 91: XXI wiek ; s. 92: To co nas dzieli od świata... ; s. 93-94: Do końca ; s. 95-96: Niedziela Palmowa w Sandomierzu (Przemkowi Płazie) [dat.: marzec 2005] ; s. 97: Deep inside Aurora Snow ; s. 98: Raging bull ; s. 99: Bajka ; s. 100-101: Litania ; s. 102: Dies irae. - S. 103-153: IV.: s. 105-106: Tarcza ; s. 107: Psalm ; s. 108: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 109-110: Boże Narodzenie 1994 ; s. 111: W zimie ; s. 112: Podróż ; s. 113: W Matarni ; s. 114-115: W Matemblewie ; s. 116-117: Koniec marca ; s. 118: Wieczór ; s. 119: Boże Ciało ; s. 120: Koncert ; s. 121: Wiosna 1939 ; s. 122: Niemcy w Matarni ; s. 123-130: Ave Maria (I. Porta lucis; II. Quare tristis es, anima mea?; III. Mysterium fidei; IV. Unio unionum; V. Anima mundi; VI. Regina coeli; VII. Domus divum [dat.: Matarnia 1999-2000] ; s. 131-132: List do Zbigniewa Macheja ; s. 133-134: Elegia ; s. 135: Verbum Crucis ; s. 136: Corpus Christi ; s. 137: PS 51(50): styczeń 1997 ; s. 138: Oda chorej duszy ; s. 139: Pierwszy piątek ; s. 140: Pole krwi ; s. 141: Elegia wielkopostna ; s. 142: Piosenka ; s.143: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 144: Liście przyklejone do szyb ; s. 145: Pochyły ogród [dat.: listopad 1995] ; s. 146: Park handlowy obwodnica... ; s. 147: Dwa głosy ; s. 148: 2 + 2 = 5 (Kasi) ; s. 149: Totus Tuus ; s. s. 150: Pliszka ; s. 151:Cis:s. 152: Zmartwychwstanie [dat.: Petrkov, 16.03.2008] ; s. 153: Podziemne motyle. - S. 155-182: V.: s. 157-182: Imago mundi (Pieśń pierwsza: Stworzenie świata; Pieśń druga: Wzgórze; Pieśń trzecia: Dom; Pieśń czwarta: Wiatr; Pieśń piąta: Miasto; Pieśń szósta: Wyspa; Pieśń siódma: Szpital; Pieśń ósma: Śnieg; Pieśń dziewiąta: Podróż; Pieśń dziesiąta: Kołysanka; Pieśń jedenasta: Miłość; Pieśń dwunasta: Koniec wakacji[dat.: Matarnia-Visby-Praha 202-2005]. - S. 183-188: Spis treści ; s. 189-192: Spis utworów według tomów.
  * Na okł. rys. Pietera Bruegla "Pszczelarze".
  * Na IV okł. nota o Autorze.
  * Tom zawiera wybór wierszy (w wyborze i układzie Autora) z tomów: Wiersze (8 wierszy); Oda na dzień św. Cecylii (19); Oda chorej duszy (9); Ziemia Święta (20); Wiersze zebrane (1); Imago mundi (pełny tekst poematu, bez przypisów) ; Podziemne motyle (21); De profundis (24).

 1. Listy z podziemia : felietony [felietony] / projekt okł. Mikołaj Jastrzębski. - Łomianki : Wydaw. LTW, 2013. - 269 s. ; 20,5x14,5 cm
  ISBN 978-83-75652-91-8
      Zawartość: S. 7-9: Za wolność trzeba umierać ; s. 10-12: Noli me tangere ; s. 13-15: Nie jesteśmy kosmitami ; s. 16-18: Zdmuchnąć Polskę ; s. 19-21: Słowo dojrzewa do ciszy ; s. 22-24: My, naród Kaczyńskiego ; s. 25-27: Misja "Prosto z Mostu" ; s. 28-30: Rząd celebrytów ; s. 31-33: Szkoła charakterów ; s. 34-36: Patriotyzm pejzażu ; s. 37-39: Kompleks klęczenia ; s. 40-42: Mecenas Rogowski na tropie ; s. 43-45: Łeb Hydry ; s. 46-48: Obywatel Mickiewicz ; s. 49-51: Nie dajmy się podzielić ; s. 52-54: Z kapralami nie piję ; s. 55-57: Elementarz ; s. 58-60: "Arcana" polskości ; s. 61-63: Zapach strachu ; s. 64-66: Smoleńsk w cieniu WTC ; s. 67-69: Kaszubska krew, polskie serce ; s. 70-72: Motyw z Grottgera ; s. 73-75: Jesteś w ukrytej kamerze ; s. 76-78: Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... ; s. 79-81: Łuna nad cmentarzem ; s. 82-84: Powrót Pana Cogito ; s. 85-87: Drugi obieg to nie getto ; s. 88-90: Noblesse oblige ; s. 91-93: Nasz piękny land ; s. 94-96: Popiełuszko ; s. 97-99: Bóg się rodzi ; s. 100-102: Koniec świata lemingów ; s. 103-105: Określona epoka ; s. 106-107: Życia to im nie przewróci ; s. 108-109: Węgierski łącznik ; s. 110-112: Śpiewne arcydzieło ; s. 113-115: Procesor w czaszce ; s. 116-118: Apel niepodległych ; s. 119-121: Emigranci ; s. 122-124: Dwa mesjanizmy ; s. s. 125-127: Ludzie z ogonami ; s. 128-130: Pejzaż z karuzelą ; s. 131-133: Czarna sukienka ; s. 134-136: Ognista procesja ; s. 137-139: Nauczyciel jak wół ; s. 140-142: Nieznośna lekkość obelg ; s. 143-145: Dzień świstaka ; s. 146-148: Jak rozpętałem aferę Obamy ; s. 149-151: Czerwony karnawał ; s. 152-154: Zasmudzeni ; s. 155-157: Moje typy ; s. 158-160: Milicyjna madonna ; s. 161-163: PAL - reaktywacja ; s. 164-166: Ułan i dziewczyna ; s. 167-169: Czesi niezłomni ; s. 170-172: Rzeczpospolita powstańcza ; s. 173-175: Krzyże i miecze ; s. 176-178: Ślepcy nad przepaścią ; s. 179-181: Polityczna siła romantyzmu ; s. 182-184: Gdyby Polska nie była Polską... ; s. 185-187: Dziedzictwo Pani Cogito ; s. 188-190: Bezradność ; s. 191-193: Kurtka z wężowej skóry ; s. 194-196: Dlaczego nie wracamy do kraju ; s. 197-199: Człowiek z gumy ; s. 200-202: Epitafium dla Wernyhory ; s. 203-205: Dziady ; s. 206-208: Sennik polski ; s. 209-211: Nowe wiary, praw, toalety ; s. 212-214: Na kolana przed wieszczem! ; s. 215-217: Nie ma mnie na Facebooku ; s. 218-220: PO-lacy listy piszą ; s. 221-223: Błogosławiony knebel ; s. 224-226: Rok Tuwima ; s. 227-229: Orzeł i papugi ; s. 230-232: Wujek Włodek ; s. 233-235: Skazani na idealizm ; s. 236-238: Wasza ulica, nasza kamienica ; s. 239-241: Wieczne rozczarowanie ; s. 242-244: Obrona pokory ; s. 245-247: Mój drugi obieg ; s. 248-250: Imperium gdy powstanie... ; s. 251-253: Domino dancing ; s. 254-256: Gnój pod dywanem ; s. 257-259: Epitafium dla zdobywców Broad Peak ; s. 260-261: Mamy swój Katyń ; s. 262-263: Powstań, Jerozolimo! ; s. 264-265: Wołyńska blokada ; s. 266-267: Wędrujące kości. - S. 268-270: Spis treści.
  * Obraz na okł.: Bartholomeus Breenbergh "Zapasy z Aniołem".
  * Motto: Jak Dante za Wergilim schodźmy do podziemi / Słuchać jęków w ciemnościach, gdzie się rozum traci, / Śród murów obryzganych przez krew naszych braci, / Przez które zda się jeszcze wołają do siebie, / Idźmy szukać tych kości, których nikt nie grzebie". Jan Lechoń, "Czemuż to o tym pisać nie chcecie, Panowie?"
  * Wybór felietonów publikowanych w Gazecie Polskiej w l. 2011-2013.
  * Na skrzydełkach nota biograficzna i fot. Autora.
  * Na IV okł. opinie Andrzeja Nowaka i Sławomira Cenckiewicza.

 1. Epigonia [wiersze]. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2016. - 47 s. ; 22 cm
  ISBN 978-83-65350-07-7
 1. Wiersze wybrane [wiersze] / posłowie Wojciech Kudyba. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2017. - 193 s.
  ISBN 978-83-65350-26-8
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Marmur  [wiersz] // W: Strofy gdańskie ; Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy w Gdańsku, 1992. - S. 59
  * Dat.: 1992.
  * Książka oprawiona w kierunku przeciwstawnym. Tekst w jez. pol i niem. Osobna numeracja stron w części pol. i niem.
  * Wiersz W.W. tylko w j. pol., bez tłum. na j. niem.

 1. Boże Narodzenie 1994 ; Tren ; Ps 51 (50): styczeń 1997 ; Widok na parafię... ; Epitafium dla Hansa Wintzla ; Pieśń ósma. Śnieg  [wiersze] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 333-338. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 333-334, nr 2 - s. 334, nr 3 - s. 334-335, nr 4 - s. 335, nr 5 - s. 335-336, nr 6 - s. 336-338.

 1. Czarna legenda ; Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZ 1945-1951: 1. Wyklejanka ; 2. We śnie ; Baptysterium (Pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)  [wiersz] // W: Płaszcz chwały : antologia wierszy o żołnierzach wyklętych / wybór, układ, wstęp, objaśnienia, noty o poetach i utworach Mariusz Solecki. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. - S. 27-28, 31-32, 32-33, 39-40, 73-74 : il.
  ISBN 978-83-65409-34-8
  * Inc.: Chłopcy polegli za ojczyznę... ; Żołnierze wycięci z lasu... ; Śpią z otwartymi ustami... ; Mówi pewnie spokojnie... ; Trzydziestoletni ketechumen...
  * Wiersze z tomów: "Epigonia" (2016) i De "profundis" (2010).
  * Na s. 85 biogram Autora.

 1. Psalm  [wiersz] // W: Modlitewnik poetycki. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 78
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Wielki Boże łąki chłoną Twoje światło...

Publikacje w czasopismach 1. Kamień :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 27 (27.12-3.01), s. 5
  * Inc.: Zaiste ogień, wiatr i woda...
  * Debiut W.W. jako poety.
  * Poprawiony tekst, wraz z notą, ukazał się ponownie w Gwieździe Morza, 1993, nr. 2 (24.01-31.01), s. 8.

 1. Hages ; Jesień w piśmie ; Popiół ; Zwardoń – pierwszy stycznia ; Oliwa 92 :  [wiersze] // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 107-109
 1. Historia ; Jesień Europy ; Dzwony nad Matarnią :  [wiersze] // Ogród. - 1993, nr 1-4, s. 206-208
  Gdańsk Matarnia - literatura piękna ;

 1. Langfuhr 1911 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze...

 1. Langfuhr 1911 ; Wiosna 1939 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16, 17
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze... ; Ten wieczór gdy wracając z plaży...

 1. Wstęp ; Ironia ; Wieża ; Schyłek grudnia w martwym państwie (Kasi) ;Topika ; Śmiertelny wiersz ; Burza ; Tumult :  [wiersze] // Przedproża (Gdańsk). - Nr 1 (1993), s. 8-15
 1. Brunatna elegia ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; Wieczór ; Tren ; Koronacja ; Kresy :  [wiersze] // Tytuł. - 1994,  nr 2, s. 67-70
  Venclowa Tomas - utwory dedykowane ;

 1. Hölderlin ; Królowa Delft ; Elegia dla Maćka Gwoździa :  [wiersze] // Przedproża. - Nr 2 (1994), s. 30-32
 1. Koncert ; W Matarni ; Wigilia :  [wiersze] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1994, nr 9, s. 22
 1. Listopad :  [wiersz] // Polityka. - 1994, nr 5, dod. Kultura, nr 1, s. V
  * Wiersz zamieszczony w ramach artykułu-dyskusji nt. młodej literatury „Inne i zupełnie inne bajki – młodzi krytycy o młodej literaturze”.

 1. Przyjazdy, odjazdy :  [felieton literacki] // Przedproża. -  Nr 2 (1994), s. 120-125
  * Dot. symboliki dworca kolejowego; m.in. o dworcu we Wrzeszczu.

 1. Ziemia jałowa. - Rec. pracy: Rec. pracy: Zagajewski Adam. Ziemia ognista, Poznań, 1994  // Tytuł. - 1994,  nr 4, s. 169-172
  Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Ziemia jałowa ;

 1. Świat ; Langfuhr 1911 ; Oda do litości :  [wiersze] // Kresy. - 1994, nr 19, s. 138-140
 1. Elegia dla J. B. ; Bexhöveder Hof ; Oda na dzień św. Cecylii :  [wiersze] // Kresy. - 1995, nr 4, s. 71-72
 1. Jutrznia ; Przez wieki ; Dar ; W Goręczynie :  [wiersze] // Arkusz. - 1995, nr 12, s. 1,7
 1. Kłopoty z językiem // Nowy Nurt. - 1995, nr 18, s. 10
  Polem: KOEHLER Krzysztof: Wysychające kałuże : (krótki traktat o poetach barbarzyńcach) // Nowy Nurt. – 1995, nr 25, s. 1, 5
  * Dot. literatury „pokolenia brulionu", szczególnie Marcina Świetlickiego i Jacka Podsiadły.
  * Nawiąz. do: KORNHAUSER Julian: Barbarzyńcy i wypełniacze // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 3, s. 13.
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania ; Świetlicki Marcin - twórczość - opracowania ; Kornhauser Julian - twórczość - opracowania - Barbarzyńcy i wypełniacze ;

 1. Ołów i tlen : o poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982 :  [fragm.] // Tytuł. - 1995, nr 3-4b, s. 302-333
  * Tekst zapowiadany jako "Fragment monograficznej pracy pod tym samym tytułem".
  Zagajewski Adam -twórczość - opracowania ;

 1. Równowaga ; Praga ; Koncert (Kasi) :  [wiersze] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
 1. Srebrne i złote ; Wstęp ; Boże Ciało ; Somonino - czwarty stycznia ; Podróż :  [wiersze] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 41-43
  * Inna wersja wiersza Wstęp, pt. Zwycięstwo została opublikowana w 1996 w Odrze.

 1. W Matarni ; Perła ; Elegia - wieczność :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 49-50
 1. Boże Narodzenie ; Magnificat ; Powszechna elegia ; Sezon ; W Matemblewie :  [wiersze] // Fronda. - 1996, Nr 7, s. 59-62
 1. Elegia noworoczna :  [wiersz] // Niedziela. - 1996, nr 7
 1. Praga :  [wiersz] // Krasnogruda. - Nr 5 (1996), s. 79
 1. Tarcza ; Elegia wielkopostna ; Srebrne i złote ; Psalm :  [wiersze] //  Arcana. - 1996, nr 3, s. 65-67
 1. Vogelsang ; Koniec marca ; List do Zbigniewa Macheja ; Niemcy w Matarni :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1996, nr 4, s. 32-33
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze :  [szkic] // Arcana. - 1996, nr 6, s. 49-58
  * Dot. związków poezji i religii.

 1. Zwycięstwo (Panu Stefanowi Chwinowi) ; Perła ; W Matarni ; Tannhäuser :  [wiersze] // Odra. - 1996, nr 1, s. 97-98
  Chwin Stefan - wiersze dedykowane ;

 1. Jutrznia ; Tren :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 3, s. 23
 1. Na skraju lasu ruchome kontury... ; Nunc dimittis ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Verbum Crucis :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 16-17
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Requiem (Pamięci mojego ojca Bronisława Wencla (1927-1995) w pierwszą rocznicę śmierci) :  [poemat] // Fronda. - Nr 8 (1997), s. 7-10
  Wencel Bronisław - utwory dedykowane ;

 1. Sztuczne raje :  [recenzja]. - Rec. pracy: Machej Zbigniew. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996 // Fronda. - Nr 9/10 (1997), s. 313-318
  Machej Zbigniew - twórczość - opracowania - Legendy praskiego metra ;

 1. W co wierzę? / Rafał Rżany, Wojciech Wencel  // Fraza. - 1997, nr 2, s. 246-247
 1. Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... :  [wiersze] // Arcana. - 1997, nr 3,  s. 14
 1. Zamieszkać w katedrze (II) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 1, s. 23-28
  * Zawiera erratę do cz. 1.
  * Dot.: Powinność chrześcijańskiej sztuki a tendencje we współczesnej sztuce polskiej ; „kultura życia” a „kultura śmierci”.

 1. Zamieszkać w katedrze (III) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 5, s. 59-72
  * Dot.: związki poezji i religii ; klasycyzm ; Ryszard Przybylski, „Polska poezja klasyczna po 1956 roku”, „To jest klasycyzm”, „Et in Arcadia ego”.
  Przybylski Ryszard - twórczość - opracowania ;

 1. Banaliści w świątyni :  [szkic] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 355-364
  * M.in. o zaniku tradycyjnych wartości we współczesnej kulturze i sztuce.

 1. Czy na darmo jesień... ; Dokąd mnie wiedziesz... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; Z domu do kaplicy... :  [wiersze] // Arcana. - 1998, nr 2, s. 93, 93, 93-94, 94
 1. Echo :  [wiersz] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 269
 1. Oda chorej duszy ; Punkt zwrotny :  [wiersze] // Brulion. - 1998, z. 1, s. 111-113
 1. Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków :  [recenzja]. - Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków, 1998 // Brulion. - R. 13 (1998), s. 249-262
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Niczyje, boskie ;

 1. T[homas] S[tearns] Eliot i "obrońcy demokracji" :  [szkic] // Fronda. - Nr 11/12 (1998), s. 189-201
  Eliot Thomas Stearns - twórczość - opracowania ;

 1. W sprawie bolesnej i trudnej // Brulion. - R. 13 (1998), s. 237-240
  * List do Cezarego Michalskiego na temat jego publicystyki.
  Michalski Cezary ;

 1. Ziemia Święta :  [wiersz] // Brulion. - R. 13 (1998), s. 301-303
 1. Światło Eucharystii : list do Jerzego Sosnowskiego // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126
  Sosnowski Jerzy ;

 1. Epitafium dla Hansa Wintzla ; Epitafium dla Maxa Romera ; Epitafium dla Szymona Firogi ; Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego :  [wiersze] // Fronda. - Nr 17-18 (1999), s. 144, 145, 146, 147
 1. List z Milanówka ; Liście przylepione do szyb... :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 1, s. 32, 33
 1. Nowy Rok :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 294-295
 1. Pamiątka Pierwszej Komunii św. ; Nagrobek mój ; Pochyły ogród ; Wszystko odebrane ; Refren :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 6, s. 72-73, 74, 74, 75, 76
 1. Zamiast kwiatów dla Zbigniewa Żakiewicza :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 153-154
  * Z fot. i notą na s. 228-229.
  Żakiewicz Zbigniew - utwory dedykowane ;

 1. Elegia ; Zjedzenie jabłka :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 51, s. 9
 1. Mistyka zaścianka :  [szkic] // Fronda. - 2000, Nr 21-22
 1. Niebo nad stajenką :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 51-52
  * O Bożym Narodzeniu jako "czasie świętym". Także o kolędach i o twórczości artystów(zwłaszcza malarzy) inspirowanych narodzinami Jezusa. Tytuły części: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi moc truchleje; Centrum swiata ( m.in. porównanie obrazów Sandro Boticelliego "Mistyczne narodziny" i Pietera Bruegla "Pokłon Trzech Króli na śnegu").

 1. Nieśmiertelne głosy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 44-45
  * Szkic o zmarłych - w twórczości Breugela, Edgara Lee Mastersa, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Szkic podzielony na części z osobnymi tytułami. W pierwszej części m.in.o odwiedzinach grobów bliskich na cmentarzu w Gdańsku-Matarni przy końcu października 2000 r. Wzmianka o G. Grassie. Tekst zawiera też fragment wiersza W.W. "Z domu do kaplicy...". Tytuły dalszych części: Breugel: malarz śmierci (o obrazie "Spis ludności w Betlejem") ; Masters: trzeźwy portrecista (o tomie "Umarli ze Spoon River") ; Miłosz: świadek "drugiej strony" (m.in. o wierszu "Sezon") ; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych (m.in. o wierszu "W maju") ; Rymkiewicz: kolekcjoner kości ( m.in. o wierszach "Mogiła Ordona", "Popiół są nasze słowa", "Dodaj słowo do rzeczy").

 1. Refren ; Srebrne i złote :  [wiersze] // Arcana. - 2000, nr specjalny, s. 76, 76-77
 1. Wieniec z róż :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 9, dod. POSTTygodnik
 1. Anima mundi ; Domus divum ; Regina coeli :  [wiersze] // Zeszyty Literackie. - 2001, Nr 73, s. 31-32 ; 32, 33
 1. Ave Maria 1: Porta lucis ; Ave Maria 2:Quare tristis es, anima mea? ; Ave Maria 3: Misterium fidei ; Ave Maria 4: Unio unionum ; Ave Maria 5: Anima mundi ; Ave Maria 6: Regina coeli ; Ave Maria 7: Domus divum :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 4-5, wkładka
 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Arcana. - 2001, nr 1, s. 17-19
  Herbert Zbigniew - utwory poświęcone ;

 1. Pieter, syn murarza :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 43-44
  * O Pieterze de Hoochu.

 1. Popielec ; Przez ziemię ; Z domu do kaplicy ; Epitafium dla Augusta Makurata :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 3, s. 123, 123-124, 124, 125, 125-126
 1. Przepis na arcydzieło :  [szkic] // Fronda. - Nr 25-26 (2001)
 1. Spadajaca gwiazda :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 6
  * O Janie Vermeerze.

 1. Spór o Herberta // Nowe Państwo. - 2001, nr 2, s. 40-41
 1. Dusza świata :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 9
  * W zbiorze "Przepis na arcydzieło" - pt. Świat za plecami Madonny.

 1. Książę i żebrak :  [felieton literacki] // Nowe Państwo. - 2002, nr 6, s. 56
  * Dot. książki : Siedlecka Joanna. Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie. - Warszawa, 2002.

 1. Latający Holender :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 1
 1. Oda chorej duszy :  [wiersz] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 32
 1. Pejzaże Północy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 12
 1. Z domu do kaplicy ; Wieczór; Verbum crucis ; W Matarni ; Psalm ; Corpus Christi ; Niemcy w Matarni ; Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi) ; Łuszczy się dawne metrum... ; Liście przyklejone do szyb... ; Nowy Rok :  [wiersze] // Fronda. - 2002, nr 27-28, wkładka
 1. Ziemia ognista :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 10
 1. Święci i grzesznicy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 4
 1. Droga do Barbizon :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2003, nr 1
 1. Koniec wakacji ; Srebrzysko ; Tasso :  [wiersze] // Arcana. - 2003, nr 6, s. 125, 126, 126-127
 1. Przed Pasterką ; Zjawy zjawisk ; Piosenka :  [wiersze] // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 219, 220, 221
 1. 2+2=5 :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 24
  * O sztuce wielkiej, wzniosłej, zawierającej element tajemnicy i sztuce popularnej; o "Sinfonii de motu" Wojciecha Kilara, Dodzie Elektrodzie i Mandarynie; o związkach fizyki ze sztuką.

 1. Beka z Houellbecqa :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 31
  * O modnych autorach zachodnich, m.in. Michelu Houellebecqu, Francisie Wheenie, Orianie Fallaci. Ich pozornie odkrywczym diagnozom kryzysu współczesnej cywilizacji W.W. przeciwstawia prawdziwe diagnozy - sformułowane w zbiorze szkiców Tomasza Burka "Dziennik kwarantanny".

 1. Boks zbliża ludzi :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 28
  * O płycie Marcina Świetlickiego i Bogusława Lindy "Las putas melancólicas".

 1. Czarny PijaR :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 25
  * O kandydowaniu artystów do parlamentu (m.in. o K. Kutzu, K. Piesiewiczu i K. Cugowskim).

 1. Hamlet w T-shircie :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 33
  * O recenzjach teatralnych Romana Pawłowskiego i przypisywaniu przez recenzenta współczesnemu teatrowi polskiemu ważnej roli w walce z homofobią, przemocą i molestowaniem w rodzinie, zaściankowym katolicyzmem itd.

 1. Królik z kapelusza :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 35
  * O operacji "Moher" przeciw katolikom udzielającym się społecznie, m.in. o reportażu Wojciecha Bojanowskiego "Byłem uczniem Ojca Dyrektora". Także o Jacku Dehnelu.

 1. Mister Mailer-Deamon :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 22
  * M.in. o pisaniu i pisaniu listów w dobie komputera i internetu. Wzmianka o S. Chwinie.

 1. Parówki i cukierki :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 34
  * O centrum handlowym w Gdansku-Matarni, konsumpcjonizmie i działaniach antykonsumpcjonistów: Sławomira Shutego i Jana Sowy.

 1. Piękno, które zbawia :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 26
  * O idei sztuki transcendentalnej i niechęci współczesnych twórców do podejmowania tradycji tej sztuki; w nawiązaniu do "Listu do artystów" Jana Pawła II.

 1. Szklanki pana Hensona :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 29
  * O praktycznych ćwiczeniach w dziedzinie "społeczeństwo otwarte" stosowanych w Szwecji.

 1. Andersen miał rację :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 51-52
  * O baśniowej naturze św. Mikołaja i szkodliwości wmawiania dzieciom, że św. Mikołaj nie istnieje.

 1. Ballada o Ballacku :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 23
  * O niemieckiej akcji "Poeci przy piłce" - wiersze niemieckich poetów o Mundialu.

 1. Bójka w teatrze :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 66
  * O głośnym incydencie w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie krytyk literacki i prof. UJ Michał Paweł Markowski uderzył w twarz pisarza, tłumacza i reżysera Antoniego Liberę. Także refleksje o niełatwym losie żon "profesorów, pisarzy, poetów, prozaików, piosenkarzy, polityków, publicystów i innych pseudointelektualistów".

 1. Błąd w sztuce :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 3
  * O współczesnej sztuce w nawiązaniu do próby rozbicia młotkiem słynnego pisuaru Marcela Duchampa w muzeum sztuki nowoczesnej w Centrum im. Georgesa Pompidou w Paryżu.

 1. Co się stało z Nową Falą? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 13
  * O poetach Nowej Fali, szczególnie o Adamie Zagajewskim i Ewie Lipskiej.

 1. Cwierćliteratura :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 39
  * O rezygnacji TVP (decyzją prezesa Bronisława Wildsteina) z bezpośredniej transmisji uroczystości wręczania Nagrody Literackiej "Nike"; także o wąskiej specjalizacji tematycznej jako tendencji w nowej powieści polskiej.

 1. Dla ciebie chcę być zgredem :  [felieton literacki]. - 2006, nr 30-31
  * Tytuł od redakcji.
  * O autorytecie ojca, w nawiązaniu do doświadczeń spaceru z siedmioletnim synem po Krupówkach w Zakopanem.

 1. Dzieci z katalogu :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 45
  * O współczesnych dzieciach wychowywanych zgodnie ze wskazaniami nowych, lewicowych nurtów w psychologii i pedagogice; także o inżynierii genetycznej w związku z ww. tematem.

 1. Epitafium dla hydraulika :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 42
  * O ewentualnej obsadzie Mela Gibsona w roli Jana III Sobieskiego w planowanym polskim filmie "Victoria", w celu "skorygowania wizerunku Polaka w oczach świata". Także o tymże wizerunku w kinematografii zachodniej, na przykładach filmów: "Tramwaj zwany pożądaniem", "Polskie wesele", "Sztuka zrywania", "Takie czasy" (właśc. "Polak potrzebny od zaraz").

 1. Gdzie te sokoły? :  [felieton literacki]. - 2006, nr 44
  * O istniejącej dawniej, a obecnie zanikającej (m.in. z powodu specjalizacji i rozbiciu spójnego obrazu świata) symbiozie kultury i sportu; w tym kontekście o komentatorach sportowych, m.in. Bohdanie Tomaszewskim i Przemysłwie Babiarzu.
  Tomaszewski Bohdan ; Babiarz Przemysław ;

 1. Huelle do gazu! :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 9
  * O serii kłopotów Pawła Huellego - przegrany proces z ks. Henrykiem Jankowskim, skargi sąsiadów na zakłócanie ciszy nocnej tupaniem i śpiewem, nieudana (w wyniku protestu aktorów) próba objęcia po Macieju Nowaku funkcji dyrektora Teatru "Wybrzeże".

 1. Jakiej muzyki słuchasz? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 12
  * O tym, że politycy odpowiadają szczerze tylko na pytanie o swoją ulubioną muzykę.

 1. Kapusta na krótko :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 10
  * O poetach.

 1. Klęska pionierów :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42, s. 66
  * O analogiach między Pawką Morozowem a red. Andrzejem Morozowskim z TVN w związku z bezpardonową walką mainstreamowych dziennikarzy z próbami oczyszczenia struktur państwowych z pozostałości komunizmu.
  Morozowski Andrzej ; Morozow Pawlik ;

 1. Krzywym okiem :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 49, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Amadeusz" M. Formana; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie "Zagubieni w raju"; w kategorii "Daruj sobie" - programie "Supertalent".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 51, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Andrzeja Kondratiuka "Wniebowzięci"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Roberta Glińskiego "Cześć Tereska"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie Waltera Hilla "Miliony Brewstera".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 48, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Dona Roosa "Gra o miłość "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Ocalone"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-shaw W. Jagielskiego i K. Szczuki "Dwururka".

 1. Krzywym okiem :  [not] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 50, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumentalnym serialu BBC "Zanim przywędrowały dinozaury" ; w kategorii "Daruj sobie" - o teleturnieju "Halo!Kasa!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 47, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Żart" wg. M. Kundery; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Podróżach kulinarnych Roberta Makłowicza"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie "Rambo II".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Ósmy dzień tygodnia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Dziesięć przykazań pilota myśliwskiego"; w kategorii "Daruj sobie" - o serialu "Oficerowie".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 45, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o dokumencie "Polskie lato, węgierska jesień" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Zwycięzca Rafał Blechacz"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show "Na jeden temat... z Joan Rivers".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 44 (29.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Alejandro Gonzálesa "21 gramów" "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Psałterzu wrześniowym" - oratorium Piotra Rubika; w kategorii "Daruj sobie" - o koncercie Justyny Steczkowskiej "Femme fatale".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 43 (22.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Piwowskiego "Przeprasza, czy tu biją?" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Bombowcy ze Śląska" ; w kategorii "Daruj sobie" - o telenoweli dokumentalnej "Będę modelką".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42 (15.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Jaya Roacha "Mystery, Alaska"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o koncercie "Pokolenie dzieci JP II"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego "Teraz my".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 41, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Lawrence a "Dwa tygodnie miłości"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o talk-show Igora Zalewskiego "Rzadki okaz" (także wzmianka o programie Rafała Ziemkiewicza "Ring"); w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tymona Tymańskiego, Macieja Chmiela i Jacka Dehnela "Łossskot!!!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 40 (1.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Petera Jacksona "Władca Pierścieni : Drużyna Pierścienia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać"; w kategorii "Daruj sobie" - o gali "Nagrody Literackiej Nike".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 39 (19.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Alejandro Gonzalesa Innaritu "Amores Perros"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o współczesnej komedii w Teatrze TV "Dzikuska" w reż. Łukasza Wylężałka; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show Kuby Wojewódzkiego w TVN.

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38 (17.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Coenów "Fargo"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Stevena Spielberga "Szeregowiec Ryan"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Lisa "Co z tą Polską?".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 37 (10.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Jiřiego Menzla "Kapryśne lato""; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie publicystycznym Jerzego Zalewskiego "Pod prąd" z udziałem Krzysztofa Wyszkowskiego (TV Puls); w kategorii "Daruj sobie" - o reality show "Zamiana żon".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 36 (3.09), s. 52
  * Pierwsza publikacja W.W. w cyklu "Krzywym okiem". Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Janusza Kidawy "Żeniac"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Tygodniku Moralnego Niepokoju" Roberta Górskiego ; w kategorii "Daruj sobie" - o finale finałów "Tańca z Gwiazdami".

 1. Mars atakuje :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 2
  * O trwodze niektórych mediów (Newsweek, Gazeta Wyborcza) w związku z rzekomą inwazją ludzi Opus Dei (i ogólnie katolików) na stanowiska rządowe gabinecie premiera Marcinkiewicza.

 1. Mel Gibson grzeszy! :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 34
  * O występku Mela Gibsona, analogiach z życia Autora i dobrej nowinie, jaką chrześcijaństwo głosi grzesznikom.

 1. Między wersetami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 41
  * O wykorzystywaniu przez Adama Michnika literatury do walki politycznej (po 1989 r.), w nawiązaniu do rozmowy A.M. z Salmanem Rushdiem.
  Michnik Adam ; Rushdie Salman ;

 1. Miłość kontra idee :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 47
  * O adaptacji filmowej powieści Michela Houellebecqa "Cząstki elementarne" w reż. Oskara Rὄhlera; także o polskich naśladowcach Houellebecqa - Cezarym Michalskim, Rafale Ziemkiewiczu ("Ciało obce"), Andrzeju Horubale ("Farciarz").
  Houellebecqa Michel ; Rὄhler Oskar - twórczość - opracowania - Cząstki elementarne ; Cezary Michalski ; Rafał Ziemkiewicz - Ciało obce ; Horubała Andrzej - Farciarz ;

 1. Naga prawda :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 7
  * O Edycie Górniak.

 1. Nie będzie bombonierki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 48
  * O feministkach, w nawiązaniu do książki "Głośniej! Rozmowy z pisarkami" Agnieszki Drotkiewicz i Anny Dziewit.

 1. Oskar idzie na wojnę :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38, s. 66
  * O autobiografii G. Grassa i przyznaniu się pisarza do służby w Waffen-SS.

 1. Pochwała mercedesa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 46
  * O tym, dlaczego nie sposób śmiać się z Niemców, w nawiązaniu do dowcipów Niemców o Polakach.

 1. Pojawiają się i znikają :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 8
  * O niebezpieczeństwach, jakie zawisły nad obrazami "Dziewczyna w kapeluszu" i "Uczony przy pulpicie", prezentowanych w Zamku Królewskim w Warszawie, po ekspertyzie stwierdzającej autorstwo Rembrandta.

 1. Powiem ci, co myślisz :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 27
  * O Ministrze Edukacji Narodowej Romanie Giertychu.

 1. Powrót Franka Kimono :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 25
  * O gadżetach z czasów PRL-u jako oldschoolowej atrakcji.

 1. Rosja nie przebacza :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 38
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Madonna i niedźwiedź".

 1. Siódma woda po Kisielu :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 11
  * O felietonistyce Stefana Kisielewskiego i upadku współczesnej polskiej felietonistyki na przykładzie twórczości ostatniego laureata Nagrody Kisiela - Tomasza Lisa.

 1. Tele-morele :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 43
  * O współczesnej telewizji, która występujących w niej pisarzy zmienia w "postacie telewizyjne", od czasu,gdy "słowo przegrało wojnę z obrazem". Przywołany m.in. program "Łosskot", Kazimiera Szczuka, Tadeusz Różewicz
  Różewicz Tadeusz ; Szczuka Kazimiera ; "Łosskot", program tv ;

 1. Śpiew syren :  [felieton literacki]. - Asy z rekawa. - 2006, nr 30, s. 50
  * O masowych wyjazdach Polaków do pracy na Zachód.
  * Pierwszy felieton W.W. w cotygodniowym cyklu "Asy z rękawa". Felieton W.W. ukazywał się raz w miesiącu. Oprócz W.W. autorami cyklu byli Władysław Bartoszewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska i Wojciech Roszkowski. W.W. zajął miejsce Marcina Przeciszewskiego.

 1. Święta nowej generacji :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny . - 2006, nr 50, s. 66
  * O rozwoju technik audiowizualnych jako pułapce "odwracającej ludzki wzrok od rzeczywistości" - w kontekście kupna nowego telewizora na Święta Bożego Narodzenia.

 1. 1410 :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 46
 1. Będzie padać :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 18
  * O replice biblijnej Arki Noego, zbudowanej przez Holendra Johana Huibersa, holenderskim statku aborcyjnym organizacji "Kobiety na falach" i drogach ratunku w sytuacji postępującej sekularyzacji Unii Europejskiej.

 1. Bez :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 22
  * O fetyszyzacji wolnego rynku i działań ekonomicznych jako symboli postępu cywilizacyjnego i nowoczesności w świeżym polskim kapitalizmie; w nawiązaniu do szyderczych ataków dziennikarzy i ekonomistów na Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie ma konta w banku. Także o karierze wyrazu "bez", określającego współczesne postawy i poglądy.

 1. Cóż, że ze Szwecji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 4
  * O udziale Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji i szwedzkim zespole "Charizma".

 1. Czeski film :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 42
  * O odwiedzinach u Autora w Matarni Czechów - Miloša Doležala, poety, i Jaroslava Šubrta, tłumacza.

 1. Dupa Jacek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 32-33
  * O wyczynach tzw. jackass i o wystawie "jasckassów" (performance naiwny) w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

 1. Dzień króliczka :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 51-52
 1. Fusstracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 6
  * O rzekomym antysemityzmie Polaków i billboardzie polskiego perfomera o pseudonimie Peter Fuss.
  Fuss Peter ;

 1. Goło i niewesoło :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 39
  * O plakacie Partii Kobiet, kwartalniku "bruLion" i Manueli Gretkowskiej.

 1. Grinch wymiata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 50
 1. Hamlet z marsową miną :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 2
  * O kosmitach, Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, kontaktach z obcymi, i ojcu Serafinie Rose, badaczu fenomenu UFO.

 1. Koktajl Putina :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 26
  * O skutkach - m.in. dla polskiej tożsamości, kultury, a zwłaszcza literatury, ale także o skutkach o zasięgu międzynarodowym - przegłosowania przez Unię Europejską (w wyniku lobbingu Niemiec) nowej definicji wódki; w myśl tej definicji wódką można nazywać nie tylko napój produkowany ze zboża bądź ziemniaków, ale także z takich surowców, jak: skórki bananów, pestki winogron, łupiny pomarańczy itp.

 1. Konkwistadorzy z Majami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 2
  * O filmie Mela Gibsona "Apocalyto", micie dobrego dzikusa i Majach (także w Polsce).

 1. Lolitomania :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 16
 1. Mordercze ego :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 9
  * O estetach i twórcach - zbrodniarzach i istniejącej od wieków fascynacji ludzi sztuki - zbrodnią. M.in. o postaci Hannibala Lectera, a także o wrocławskim zabójcy, pisarzu Krystianie B. ("Amok"), poznańskim malarzu zabójcy Ryszardzie Rgowskim, książce Patricka Süskinda "Pachnidło" i Stefanie Chwinie.

 1. Niedziela w Hollywood :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 36
  * O Tomie Cruisie, Jimie Carreyu i sekcie scjentologów w Hollywood.

 1. Nieszczęścia tańczą parami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 38
 1. Piraci z Karasiówki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 22
  * O akcji dystrybutorów filmów i policji przeciw nielegalnym tłumaczom list dialogowych zachodnich filmów dostępnych w Internecie. Także odnosząca się do tego tematu parafraza opowiadania Sławomira Mrożka "Wesele w Atomicach".

 1. Polędwica z kością :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 34
  * O epatowaniu cielesnością i seksem przez współczesne tzw. "wyzwolone kobiety", w nawiązaniu do książki Natalie Angier "Kobieta : geografia intymna".

 1. Pośmiewisko Europy :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 10
  * O "niepoprawnym politycznie" wystąpieniu Romana Giertycha na spotkaniu ministrów edukacji w Heidelbergu.

 1. Pożegnanie z bronią :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 44
  * O zbyt uległej i podległej polityce rządu Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska wobec Rosji i Niemiec.

 1. Pączkowanie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 8
  * O "tłustym czwartku", a także o powszechnej dostępności wytworów kultury niskiej i trudnej dostępności wytworów kultury wysokiej, m.in. na przykładzie dystrybucji filmu "Wielka cisza" Philipa Grὄninga i nowego tłumaczenia "Boskiej Komedii".

 1. Rzeź urbaniątek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 13
  * O serialu animowanym "Popetown".

 1. Szarik list nosił :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 21
  * Wypowiedź skierowana do Siergieja Jastrzembskiego, doradcy Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. kontaktów z Unią Europejską, w związku z wypowiedzią S.J. o Polsce: "pozostające u władzy elity cierpią z powodu wirusa rusofiobii".

 1. Trendowata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 20
 1. Zupa z dyni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 45
 1. Łajzokracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 49
 1. Śmiech na sali :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 41
 1. Świat odczarowany :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 50
  * Leksykon tradycji bożonarodzeniowej - dawniej i obecnie. M.in. hasła: adwent, choinka, kartki świąteczne, gwiazda betlejemska, kolędy, opłatek, pasterka, potrawy z ryb, prezenty.

 1. Żelazko z duszą :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 26
  * O różnorodnych konsekwencjach (w kulturze materialnej i duchowej), jakie spowodowało zastąpienie przedmiotów trwałych, które służyły ludziom długie lata, współczesnymi przedmiotami nietrwałymi, często jednorazowego użytku. Także o apologii dawnych przedmiotów i czułości dla rzeczy starych w prozie Andrzeja Stasiuka.

 1. Bal przebieranców :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 46
 1. Bezwstydny Neptun :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 22
 1. Bądźcie bez litości :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 37
 1. Chodźmy się zabić :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 7
 1. Chuligan Boruc :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 19
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "T-shirt dla nienawiści".

 1. Cukrzyca narodowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 3
 1. Dar od Boga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 13
 1. Duma bosych Antków :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 5
 1. Gra w klasy :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 1
 1. Klucz do koszmaru :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 27
 1. Kosmiczna Norymberga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 6
 1. Kurza twarz :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 6
  * O trzech miesiącach rządów PO.

 1. Loteria paszportowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 21
 1. Mania gigantomanii :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 20
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Ale jaja!".

 1. Medialne dzieci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 43
 1. Niedowcieleni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 8
 1. Ojcobójstwo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 9
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Przyjdźcie z ojcem".

 1. Pijacy z Westerplatte :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 38
  * O planowanym filmie "Tajemnica Westerplatte" wg scenariusza Pawła Chochlewa, "odbrązawiającym" historię obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r.

 1. Pozdro dla niekumatych :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 39
 1. Purobciach :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 28
 1. Religia futbolu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 22
  * O celebrowaniu futbolu przez współczesnych mężczyzn jako namiastce religii i heroizmu w czasach, w których nie istnieje już dawny porządek i dawne powołanie mężczyzny.

 1. Rok bez historii :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 50
  * O presji teraźniejszości i odwróceniu się od przeszłości współczesnego człowieka.

 1. Rzeczpospolita Kolejowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 29
 1. Się załatwi :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 2
  * Wariacje nt. zaimka "się". "SIĘ" uosabia dzisiaj pierwiastek egoistyczny, hedonistyczny, a być może nawet diabelski.

 1. Skandalista Rymkiewicz :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 44
 1. Smętni chrześcijanie :  [Chesterton w Ikei] // Wprost. - 2008, nr 48
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt."Chesterton w Ikei".

 1. Sponiewierani i skrzywdzeni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 25
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Moralni mistrzowie Polski".

 1. Słomoterapia :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 18
 1. Słowiański raj :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 4
 1. Tusk Wszechmogący :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 2
 1. Wniebowzięci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 32
 1. Wołyń na Atlantydzie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 30
 1. Wpadka Puchatka :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 17
 1. Zawsze niech będzie słońce :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 34
 1. Ziemia odjechana :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 12
 1. Zwierzoczłekoupiór :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 15
  * W zbiorze "Węzeł gordyjski" pt."Kołyska dla centaura".

 1. Złodziej emocji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 47
 1. Złote jajo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 45
 1. Chrystus poległ w powstaniu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 38
  * O Powstaniu Warszawskim, w nawiązaniu do książki Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Kinderszenen" i głosów krytykujących tezy Rymkiewicza (m.in. Cezarego Michalskiego, Jana Klaty, Jacka Trznadla, Pawła Lisickiego).

 1. Komu bije dzwon Zygmunta? :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 26
  * O rocznicy 4 czerwca 1989 r. i Okrągłym Stole.

 1. Nowa Nibylandia :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 34
  * O syndromie Piotrusia Pana we współczesnej kulturze.

 1. Nowy wspaniały świat :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 42
  * O współczesnej cywilizacji, narzucającej kult niegraniczonej tolerancji, konsumpcji, wygody, młodości, z popkulturową estetyką, frazesami politycznej poprawności, relatywizmem, aborcją, eutanazją,"zakłamanymi standardami ciała" i "zakłamanymi standardami idei".

 1. Belwederek maleńki :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 16 (20.04)
 1. Bezkregowcy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 13 (30.03)
  * Pierwszy felieton W.W. w Gazecie Polskiej.

 1. Bóg się rodzi :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 51-52 (21.12)
 1. Charakterniak Rybus :  [felieton literacki] // Gazeta polska. - 2011, nr 35 (31.08)
 1. Drugi obieg to nie getto :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 47 (23.11)
 1. Dziennik kanadyjski :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 44 (2.11)
 1. Elementarz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 34 (24.08)
 1. Jesteś w ukrytej kamerze :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 41 (12.10)
 1. Kaszubska krew, polskie serce :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 39 (28.09)
 1. Kompleks klęczenia :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 27 (6.07)
  * O pogardzie dla wspólnoty wiernych wyrażanej przez salonowych intelektualistów i "samomianujące się elity", w nawiązaniu do słów premiera Donalda Tuska "Nie będziemy klęczeli przed księdzem". W tym kontekście uwagi o stosunku Czesława Miłosza do wspólnoty narodowej (z okazji 100-lecia urodzin poety) i odmiennej postawie Pawła Hertza (z okazji 10-lecia śmierci).

 1. Mecenas Rogowski na tropie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 28 (13.07)
  * O próbach zdyskredytowania Jarosława Marka Rymkiewicza przez mec. Piotra Rogowskiego podczas procesu, który spółka Agora wytoczyła poecie.

 1. Misja "Prosto z Mostu" :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 23 (8.06)
  * O aktualności misji "Prosto z Mostu" w nawiązaniu do 70 rocznicy śmierci w Palmirach Stanisława Piaseckiego; o przeciwstawianiu się zarówno zachodnioeuropejskiemu liberalizmowi nowej lewicy, jak i imperializmowi rosyjskiemu, o potrzebie współpracy z państwami zagrożonymi przez Rosję i o kultywowaniu narodowego idealizmu jako gwarancji politycznej niepodległości Polski.

 1. Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 42 (19.10)
 1. Motyw z Grottgera :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 40 (5.10)
 1. My, naród Kaczyńskiego :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 22 (1.06)
  * Polem. z art. Igora Janke "Naród Kaczyńskiego", opublikowanym w Rzeczpospolitej, w którym autor przedstawiał - wg. W.W. - wyznawców "smoleńskiej mistyki" jako "prymitywnych wyznawców wodza".

 1. Nasz piękny land :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 49 (7.12)
 1. Nie dajmy sie podzielić :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 32 (10.08)
 1. Nie jesteśmy kosmitami :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 18 (14.05)
  * O dystansie wobec katastrofy smoleńskiej hierarchów polskiego kościoła i katolickich wspólnot. Także o duchowych i społecznych konsekwencjach katastrofy smoleńskiej - powstaniu kultury wolnej od zakłamania i hipokryzji, odzyskaniu poczucia godności i wolności wśród wielu dotychczas wykluczonych z życia społecznego, mobilizacji do walki o "Polskę sprawiedliwą, otwartą na patriotyzm, wierną swojej chrześcijańskiej tradycji".

 1. Nie zatrzymuj mnie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 17 (27.04)
  * O niezłomności polskich kobiet w chwilach próby i o wpływie tych postaw na polską duszę i polską historię. Nawiązania do katastrofy smoleńskiej.
  * Felieton ten zamieszczony wwyborze "Listy z podziemia" nosił tyt. "Noli me tangere".

 1. Noblesse oblige :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 48 (30.11)
 1. Obywatel Mickiewicz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 31 (3.08)
 1. Patriotyzm bezobjawowy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 46 (16.11)
 1. Patriotyzm pejzażu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 26 (29.06)
  * O rodzinnym pejzażu jako uniwersum, miniaturze kosmosu i "spójnej strukturze, w której zapisane są metafizyczne znaki i ludzkie historie, definiujące dobro i zło, szczęście i grozę istnienia". Także o utraconych pejzażach Kresowiaków w kontekście teorii Mircei Eliadego i o pracownikach wielkomiejskich korporacji, którzy utracili kontakt z naturą, w odróżnieniu od mieszkających na prowincji, zakorzenionych w swojej ziemi i społecznościach "patriotów pejzażu" (termin Józefa Mackiewicza).

 1. Popiełuszko :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 50 (14.12)
 1. Powrót Pana Cogito :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 45 (9.11)
 1. Prawda - rozdział II :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 14 (6.04)
 1. Rząd celebrytów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 24 (15.06)
  * O polskich celebrytach i wykorzystywaniu ich - jako autorytety medialne - do antypisowskiej propagandy; m.in. o programie "Drugie śniadanie mistrzów" Marcina Mellera.

 1. Sędzia kalosz! :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 30 (27.07)
 1. Smoleńsdk w cieniu WTC :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 38 (21.09)
 1. Szkoła charakterów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 25 (22.06)
  * O warunkach, jakie musi spełniać artysta, by tworzyć wielkie dzieła: talent, c h a r a k t e r, rzemiosło; odwołania do Stanisława Piaseckiego, Jacques a Maritaina, Andrzeja Trzebińskiego, Jana Pawła II. Uwagi o tzw. poetach nowoczesnych i nowoczesnej sztuce (instalacjach). Zapowiedź odrodzenia w polityce i kulturze (która powinna dawać "piękno, dobro i prawdę"), po zbiorowym doświadczeniu 10 kwietnia 2010 r.

 1. Słowo dojrzewa w ciszy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 21 (25.05)
  * M.in. o braku zgody Stanisława Fudakowskiego i trzech innych członków Stowarzyszenia Godność, a także Krzysztofa Wyszkowskiego, aby IPN występował do prezydenta Komorowskiego o przyznanie im Krzyża Wolności i Solidarności, ponieważ B. Komorowski "wypowiadał się w sposób uwłaczający o prezydencie Lechu Kaczyńskim". Także o tomie wierszy smoleńskich Romana Misiewicza "Dobre-nowiny.pl"

 1. Z kapralami nie piję :  [felieton literacki] // Gazeta polska. - 2011, nr 33 (17.08)
 1. Za wolność trzeba umierać :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 15 (13.04)
  * O symbolicznej wymowie katastrofy smoleńskiej.

 1. Zapach strachu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 37 (14.09)
 1. Zdmuchnąć Polskę :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 20 (18.05)
  * O zmasowanych atakach politycznych i medialnych tzw. "obrońców demokracji" na zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, którzy "chcą podpalić Polskę", w związku z marszami pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

 1. Łeb Hydry :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 29 (20.07)
  * O niemieckiej Nagrodzie Kwadrygi przyznanej Władimirowi Putinowi, o duchowej ciągłości autorytarnych władców Rosji; takze o dążeniach rządzących (dot. również rządów PO w Polsce)do utrzymania władzy za wszelką cenę.

 1. Łuna nad cmentarzem :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 43 (26.10)
 1. Hipster prawica :  [felieton literacki]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2014, nr 30 (21-27.07), s. 79
  * O rankingu ulubionych felietonistów syna Autora, tegorocznego maturzysty - Krzysztof Feusette, Piotr Lisiewicz, Dawid Wildstein - i pewnych wnioskach płynących z wyników.

 1. W imię zasad, sk...synu :  [felieton literacki] // W Sieci. - 2014, nr 27 (30.06-6.07), s. 81
  * O inwazji wulgarnego języka w polityce i kulturze polskiej po 1989 r.

 1. Klaskaniem mając obrzękłą prawicę :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2015, nr 44 (2-8.11), s. 89
  * O potrzebie odbudowy kultury narodowej po okresie „okupacji środowiska »Gazety Wyborczej«”. Autor kieruje do J. Kaczyńskiego 8 postulatów.
  Kaczyński Jarosław ;

 1. Charakterniak :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 20 (15-21.05), s. 80
  * O Marku Nowakowskim, w trzecią rocznicę śmierci pisarza.
  Nowakowski Marek - opracowania ;

 1. Mistyka zaścianka :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 38 (18-24.09), s. 68
  * W.W. głosi pochwałę prowincji, która za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej - dzięki dworom i zaściankom - stanowiła o polskiej tożsamości; później wraz z likwidacją ziemiaństwa została zdegradowana do Polski B, a obecnie, dzięki polityce rządów PiS mieszkańcy prowincji – zdaniem autora - odzyskują swoją podmiotowość.

 1. Na Wołyniu są maliny :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 28 (10-16.07), s. 88
  * „Balladyna” Juliusza Słowackiego jako antycypacja rzezi wołyńskiej. Autor nawiązuje też do dwóch obrazów Leona Wyczółkowskiego przedstawiających postać Aliny z dramatu J. Słowackiego oraz zamieszcza własny wiersz pt. „Alina”. Apeluje, by nie rozmywać prawdy o wołyńskim ludobójstwie w imię poprawnych stosunków z Ukrainą.
  Słowacki Juliusz - twórczość - opracowania - Balladyna ;

 1. Ścieżka w puszczy :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 23 (5-11.06), s. 76
  * O książce „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Świecznik w głowie :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, 13 (27.03-2.04), s. 98
  * O książce Elżbiety Morawiec pt. "Z obrazków polskich”.
  Morawiec Elżbieta - twórczość - opracowania - Z obrazków polskich ;

 1. Polska w cieniu hagady :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2018, nr 6 (5-11.02), s. 110
  * O mitologizowaniu historii przez Żydów – o interpretowaniu i przekształcaniu najważniejszych wydarzeń w swoich dziejach w opowieść konstytuującą wspólnotę (i mającą także przyziemne cele), w kontekście bieżącego konfliktu z Polską w sprawie odpowiedzialności Polski i Polaków za Holocaust.

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Maritain Jacques.  Sztuka i mądrość / [Wstęp pt.] Przepis na arcydzieło / Wojciech Wencel. - Warszawa : Fronda, 2001
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Pożegnanie Zbigniewa Herberta [wypowiedź] // Arcana. - 1998, nr 4, s. 7-26
  * Wypowiedzi A. Nowaka, L. Elektorowicza, L. Długosza, Z. Głodowskiej, K. Dybciaka, E. Morawiec, A. Biernackiego, W.P. Szymańskiego, W.W., B. Pocieja.

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Wencel Wojciech [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 235
  ISBN 83-86527-90-0

Opracowania ogólne 1. Kalandyk M.O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 1

 1. Grzeszna Sylwia. Źródło przebija spod ziemi : Wencla opowieści o sacrum [rozprawa] // W: Sacrum sekularne : ponowoczesna ekspresja duchowości? / praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego. - Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. S.113-141
  * Tyt. w cudzysłowie.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Kronika [nota] // Nowe Książki. - 2012, nr 1, s. 82
  * Inf. o przyznaniu Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza W.W. za tom wierszy "De profundis".


Opracowania poszczególnych utworów 1. Epigonie
  Urbanowski Maciej: Czytając "Epigonie" [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 53-58

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Baran Marcin: Ckliwe landszafty jasności [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 64-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czermińska Małgorzata: Muzyka w zimie [recenzja] // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 162-168

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Drzewucki Janusz: Wiara i ład [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1997, nr 59, s. 28

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Dunin-Wąsowicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Machina. - 1997, nr 4

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Fejkisz: "Już widać wieżyczki kościoła" [recenzja] // Studium. - 1997, nr7-8, s. 203-206

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kisiel Marian: Heroizm postawy klasycznej [recenzja] // Śląsk. - 1997, nr 7, s. 59
  * Przedruk w tegoż: Świadectwa, znaki : glosy o poezji najnowszej. - Katowice : Śląsk, 1998.


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Klejnocki Jarosław: "Tak ja mrąc żyję" [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 63-64

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kuciak: Wencel wie więcej, czyli pejzaż z Pachelbelem [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 9

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Maliszewski Karol; Trzy zimy wracają do łask [recenzja] // Opcje. - 1997, nr 2, s. 114-115

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Pieńkosz konstanty: Będę chwalił Pana [recenzja] // Sycyna. - 1997, nr 16, s. 16

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Przewoźniak Marcin: Pochwała "Ody" [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 5-6, s. 99

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Suska Dariusz: Ody, epifanie, treny [recenzja] // Życie. - 1997, nr 93, s. 10

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Szaket Jan: Oktawy na dzień mgr Wencla [recenzja] // FA-art.. - 1997, nr1, s. 65-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Urbanowski Maciej: Oczyszczenie [recenzja] // Arcana. - 1997, nr 3, s. 46-49
  * Przedr. w tegoż: Oczyszczenie : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Kraków : Arcana, 2002


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wantuch Wiesława: Rytmy, czyli wiersze [recenzja] // Arkusz. - 1997, nr 10, s. 11

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wołowicz Beata: Historia splotu [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 33-34

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Śliwiński Piotr: Cień żarliwy, zimny [recenzja] // Res Publica Nowa. - 1997, nr 7-8, s. 106-107

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Sikorski Dariusz Konrad: Homo Liturgicus [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 3, s. 210-218

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Dlaczego klasycy? [szkic] // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Kontrapunkt : rozmowy o książkach. - Poznań : Obserwator, 1999

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Gojżewska Marta: Klasyczna metryka dzisiaj? // Pro Arte. - 2001, nr 14-15, s. 25-32

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Stoff Andrzej. Dokąd płynie "czarna piana gazet", czyli Wencel i Herbert // W: Aluzja literacka : teoria, interpretacje konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

 1. Wiersze
  Chwin Stefan: Wiersze Wojciecha Wencla [szkic] // Tytuł. - 1994, nr 4

 1. Wiersze
  (jet): Z naszej półki [recenzja] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1995, nr 6, s. 16

 1. Wiersze
  Janke Stanisław: Życie jak zdziwienie [recenzja] // Pomerania. - 1995, nr 6

 1. Wiersze
  Kitrasiewicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1995, nr 12-13, s. 164
  * Polemika: Czyż Antoni: Wokół Wojciecha Wencla : dopowiedź do recenzji // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 110-111. Odp. tamże, s. 111.


 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Po barbarzyńcach [recenzja] // Ex libris. - 1995, nr 83, s. 8

 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Więc wszystko jest w ruchu [recenzja] // Czas Kultury. - 1995, nr 4, s. 82-83

 1. Wiersze
  Majeran Tomasz: Atakując dekonspirował (się) [recenzja] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
  * Odp. W.W.: Nowy Nurt. - 1995, nr 21, s. 14


 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje) [recenzja] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 61-62

 1. Wiersze
  Nagórska Ariana: Debiutant-klasyk [recenzja] // Autograf. - 1995, nr 4, s. 8

 1. Wiersze
  Poprawa Adam: Znaleźć się [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 36, s. 13

 1. Wiersze
  Varga Krzysztof: Postbarokowa awangarda? [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 3, s. 141-144

 1. Wiersze
  Winiarski Jakub: Nieśmiertelne piękno [recenzja] // Życie Warszawy. - 1995, nr 333, s. 7

 1. Wiersze
  Zalesiński Jarosław: O poezji Wojciecha Wencla [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 9

 1. Wiersze
  Bieńkowska Katarzyna: Królestwo za księgozbiór [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 28

 1. Wiersze
  Drzewucki Janusz: Płótno i papier [recenzja] // Twórczość. - 1996, nr 1, s. 98-99

 1. Wiersze
  Wołowicz Beata: Naprawdę to miejsce jest niczym więcej jak płótno [recenzja] // Pro Arte. - 1996, nr 1, s. 21

 1. Zamieszkać w katedrze
  Burek Tomasz: Co jest mocniejsze od Gitaneów [recenzja] // Gazeta Polska. - 2000, nr 10

 1. Zamieszkać w katedrze
  Bylica Grzegorz: Wencel absolutny [recenzja]// FA-art.. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cenckiewicz Sławomir: [Recenzja] [recenzja] // Zawsze Wierni. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Jurewicz Aleksander: Tak i nie [felieton] // Vivat Academia. - 2000, nr 2

 1. Zamieszkać w katedrze
  Kubicki Andrzej: Chrześcijański klasycyzm Wencla [recenzja] // Arcana. - 2000, nr 4 [własc. 3], s. 213-219

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mazur Piotr: Notatki na marginesie // Nasz Dziennik. - 2000, nr 8

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mikiciuk Elżbieta: Blask prawdy [recenzja] // Topos. - 2000, nr 2, s. 172

 1. Zamieszkać w katedrze
  Siekacz Jolanta: Rozmach wściekłości, granice wrzasku [recenzja] // Pro Arte. - 2000, nr 13, s. 69-70

 1. Zamieszkać w katedrze
  Winiarski Jakub: Wie, że wie [recenzja] // Studium. - 2000, nr 2-3, s. 206

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cieślak Jarosław. Krytyka kontra chaos : na przykładzie Wojciecha Wencla [rozprawa] // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 14 (2000), s. 41-46
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneO twórczości Wojciecha Wencla

• Przepis na arcydzieło

"»Przepis na arcydzieło« to zbiór szkiców o ciągłości sztuki chrześcijańskiej, od późnego Średniowiecza do czasów współczesnych, publikowanych w latach 2000-2003 na łamach Frondy i Nowego Państwa. Odwołując się do scholastycznych ideałów twórczości, autor stara się zbudować pomost między w »dziełami wiecznymi« Dantego i odczytanego w duchu chrześcijańskim Wergiliusza a dwudziestowiecznymi tekstami Mastersa, Maritaina, Eliota, Brodskiego, Venclovy, Miłosza i Rymkiewicza. Czytelnik znajdzie tu również eseje o sztuce Fra Angelico, Rafaela, Boticellego, Boscha, Memlinga, Bruegla, de Hocha, Vermeera, rosyjskich pejzażystów XIX wieku, Milleta i Gaudiego. Interpretacje konkretnych dzieł stają się dla autora podstawą rozważań o relacjach między wiarą a pięknem, sztuką a moralnością, tradycją a nowatorstwem, duchem prowincji a duchem metropolii, kulturą Południa a kulturą Północy. W tle rysuje się krajobraz zsakralizowanej Matarni i pobrzmiewają słowa Jana Pawła II z »Listu do artystów«. Poeci i malarze, którzy otrzymali dar widzenia, mają pomóc swoim siostrom i braciom w odkryciu rzeczywistości duchowej, przemienić to, co niewidzialne, w zmysłowy konkret. Książka jest świadectwem głębokiej wiary w możliwość pełnienia tej misji w dzisiejszym świecie".
[Nota na IV okł. książki]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza