strona główna
Pisarz:
Wojciech Wencel

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Wencel

Ur. 1972
Poeta, eseista, publicysta


Zbiory wierszy
1995 - Wiersze. - Warszawa : Tow. Ogród Ksiąg
1997 - Oda na dzień św. Cecylii. - Gdańsk : Marabut ; Redakcja Tytułu
2000 - Oda chorej duszy. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu
2002 - Ziemia Święta. - Kraków : Wydaw. Literackie
2003 - Wiersze zebrane. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2005 - Imago mundi : poemat. - Warszawa : Fronda ; Kraków : Wydaw. AA
2010 - Podziemne motyle. - Warszawa : Wydaw. Nowy Świat
2010 - De profundis. - Kraków : Arcana
2012 - Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012. - Kraków : Arcana
2016 - Epigonia. - Kraków : Arcana
2017 - Wiersze wybrane. - Kraków : Arcana
2018 - Polonia aeterna. - Kraków : Arcana

Szkice
1999 - Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum
2003 - Przepis na arcydzieło : szkice literackie. - Kraków : Arcana

Felietony literackie
2010 - Niebo w gębie. - Kraków : Arcana
2011 - Wencel gordyjski. - Poznań : Zysk i S-ka
2013 - Listy z podziemia. - Kraków : Arcana


Bibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Wiersze [wiersze] / wstęp napisał Stefan Chwin ; okładkę i s. tyt. projektował Janusz Fajto. - Warszawa : Towarzystwo Ogród Ksiąg, 1995. - 43 s. : portr. ; 12,0x16,7 cm. - (Biblioteka Ogrodu Ksiąg ; t. 10)
  ISBN 83-900569-4-1
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. I-X: Stefan Chwin: Wstęp. - S. 1-42: Wiersze: s. 3: Hages [dat.: (91)] ; s. 4-5: Marguerite [dat.: 93] ; s. 6: Brunatna elegia [dat.: (93)] ; s. 7: Zwardoń – pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat.: 91-92] ; s. 8 Widokówka z Ikast (Bratu) [dat.: 93] ; s. 9: Wojna [dat.: (93)] ; s. 10: Wiosna 39 [dat.: (93)] ; s. 11: Śmiertelny wiersz [dat.: (92)] ; s. 12-13: Głosy [dat.: (94)] ; s. 14: Historia [dat.: (93)] ; s. 15: Ironia [dat.: 92] ; s. 16: Wieża [dat.: (92)] ; s. 17: Południe [dat.: (93)] ; s. 18: Tło [dat.: (93)] ; s. 19: Łódź na głębinie [dat.: (93)] ; s. 20: Królowa Delft [dat.: (93)] ; s. 21: Płótno [dat.: (93)] ; s. 22: Hölderlin [dat.: (93)] ; s. 23: Burza [dat.: (92)] ; s. 24: Marmur (92) ; s. 25: Elegia dla Maćka Gwoździa (93) ; s. 26: Jesień Europy [dat.: (93)] ; s. 27: Jesień w piśmie [dat.: 92)] ; s. 28: Oliwa 92 [dat.: (92)] ; s. 29: Wieczór w St. Gallen (Pani Ewie Piotrowskiej) ; s. 30: Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi)[dat.: (92)] ; s. 31: Tannhäuser [dat.: (94)] ; s. 32-33: Langfuhr 1911 [dat.: (92)] ; s. 34: Topika [dat.: (92)] ; s. 35: Die Blumen der Schwermut [dat.: (92)]; s. 36-37: Świat [dat.: (92)] ; s. 38: Listopad [dat.: (93)] ; s. 39: Popiół [dat.: (92)] ; s. 40: Oda do litości [dat.: (92)].
  * Nota i fot. autora na s. IV okł. Portr. także na s. przedtyt.
  * Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut roku 1995.
  Piotrowska Ewa - utwory dedykowane ; Szulist Władysław - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Oda na dzień św. Cecylii [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski . - Gdańsk : Marabut : Redakcja Tytułu, 1997. - 50 s. ; 19,5x12,4
  ISBN 83-87135-03-8
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Dedykacja: Kasi
      Zawartość: Wstęp. - Elegia – wieczność ; Boże Narodzenie 1994 ; Somonino – czwarty stycznia ; Praga ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie); Podróż ; W Matarni ; W Matemblewie ; Koniec marca ; Requiem: I. In hora mortis ; II. Vivos voco, mortuos plango ; III. Littera scripta manet ; IV. Lux in tenebris ; Vogelsang ; Srebrne i złote ; Psalm ; Koronacja ; Boże Ciało ; Perła ; Wieczór ; Magnificat ; Dar ; Elegia dla J.B. ; Bexhöveder Hof ; Przez wieki ; Równowaga ; Koncert ; Kresy ; Niemcy w Matarni ; Tarcza ; Oda na dzień św. Cecylii ; Dusze ; W Goręczynie ; Jutrznia ; Tren.
  * Nota i fot. autora na s. IV okł.
  * Nagroda "Media Książce" ; Nagroda Literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1996 ; Nominacja do Nike ’97.
  Venclova Tomas - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze / projekt okładki Jan Zieliński. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 1999. - 248 s. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-911063-2-2
      Zawartość: I. Zamieszkać w katedrze (I) [dot. m.in. klasycyzmu] ; Zamieszkać w katedrze (II) [dot.: kultura a religia] ; Zamieszkać w katedrze (III) [m.in. dot. studiów nt. klasycyzmu Ryszarda Przybylskiego]. - II. Dwie kultury ; Siła liturgii ; Granice rozumu ; Banaliści w świątyni. – III. Królestwo nad rzeką: T. S. Eliot i „obrońcy demokracji” ; T.S. Eliot i pochwała dziewictwa ; Coraz ściślej związany z losem [dot.: Krzysztof Koehler. Partyzant prawdy, Warszawa, 1996] . – IV. Sztuczne raje: Sztuczne raje [dot.: Zbigniew Machej. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996] ; Intelektualiści bis [dot.: Parnas bis : słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa, 1998] ; Moje, prometejskie [dot.: Jacek Podsiadło. Niczyje, boskie. Kraków, 1998]. – V. Światło eucharystii: Jerzy Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla) ; Światło Eucharystii. List do Jerzego Sosnowskiego. - Nota bibliograficzna.
  * Wszystkie teksty były publikowane w latach 1997-1999 w następujących czasopismach: Arcana, Nowe Państwo, Fronda, Brulion, Czas Kultury. Niektóre teksty zostały poprawione, poszerzone i przeredagowane w stosunku do pierwodruków.
  Przybylski Ryszard ; Eliot Thomas Stearns ; Koehler Krzysztof ; Machej Zbigniew ; Podsiadło Jacek ; Sosnowski Jerzy ;

 1. Oda chorej duszy [wiersze]. - Kraków ; Warszawa : Fundacja Brulionu, 2000. - 30 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Brulionu)
  ISBN 83-85339-33-7
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren.
  * Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2000; wręczenie 14.12.2000 w Warszawie.
  Borowczyk Jerzy - utwory dedykowane ; Borowczyk Lucyna - utwory dedykowane ;

 1. Ziemia Święta [wiersze] / projekt okładki i stron tytułowych Elżbieta Totoń. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. - 49 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 83-08-03220-6
  Zawartość tomu, z niewielkimi zmianami, została przedrukowana w Wierszach zebranych (zob.).
      Zawartość: S. 5: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 6: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 7: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 8: Pochyły ogród ; s. 9-10: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 11-18: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 19: Przez ziemię ; s. 20-21: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 22-23: Trzej królowie ; s. 24-25: Zjedzenie jabłka ; s. 26-27: Elegia ; s. 28-29: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 30-31: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 32-33: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 34-35: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 36-37: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 38-39: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 40-41: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 42: Popielec ; s. 43-45: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 46-48: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 49-50: Corpus Christi.
  * Na okładce wykorzystano obraz Pietera Bruegla "Spis ludności w Betlejem".

 1. Przepis na arcydzieło : szkice literackie [szkice] / projekt graf. okł. Konrad Glos. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2003. - 112 s. ; 21,0x15,0 cm
  ISBN 83-89243-36-9
      Zawartość: Motto: "Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział". Jan Paweł II, List do artystów. - S. 7-16: Nieśmiertelne głosy: Breugel: malarz śmierci; Masters: trzeźwy portrecista; Miłosz: świadek "drugiej strony"; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych; Rymkiewicz: Kolekcjoner kości; s. 17-23: Niebo nad stajenką: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi, moc truchleje; Centrum świata; s. 25-33: Wieniec róż: Cisza Matemblewa; Muzyczna niewinność; Skarb dziewictwa; Virgo virginum; Od Dantego do Eliota; Literatura czysta; s. 35-46: Mistyka zaścianka: Swojskie klimaty; Dotyk nicości; Metafizyka kupy gnoju; Piewca powiatu; Powrót do domu; s. 47-52: Stąd do wieczności: Obraz-widmo; Wiosna średniowiecza; Po śladach; s. 53-60: Świat za plecami Madonny: Włoskie specjały; Okno na świat; Znaki rozpoznawcze; Zmysłowa Madonna ; Obraz w obrazie; Złoto szczere, farby szlachetne; s. 61-68: Ziemia ognista: W niewoli Maryi Dziewicy: Wóz z sianem; Płonie Babilon; Wczoraj i dziś; s. 69-73: Pieter, syn murarza: Miłość szczegółu; Nauczyciel Vermeera?; Północ - Południe; Latający Holender; s. 75-79: Spadająca gwiazda: Malarz heroiczny?; Inspiracje czy moda?; Koniec mitu?; s. 81-87: Pejzaż Północy: Narodziny i śmierć; Zwierciadło zmysłowości; Rzymskie korzenie; s. 89-96: Droga do Barbizon: Holenderska wrażliwość; Syn ziemi; Kobiety przy pracy; Lekcja malarstwa; Tu narodzony, tu pogrzebany; Dom i świat ; s. 97-103: Święci i grzesznicy: Dobry robotnik; Drogi wzniosłe i ukryte; Na straży cnoty; Skąd ta czułość?; Nie-ludzkie piękno; s. 105-113: Przepis na arcydzieło: Pochwała scholastyki; Sztuka jako cnota; Pierwszy list do artystów; U brzegów żywych wód; Odwaga i lament; Jesień Europy; Drzwi tajemnicy. - S. 114: Nota bibliograficzna.
  * Na okładce wykorzystano obraz Rafaela "Portret Tomasso Inghirami".
  * Na IV okł. nota o autorze i nota o książce.
  * Zebrane w książce eseje (poprawione i przeredagowane) były publikowane w l. 2000-2003 w Nowym Państwie i we Frondzie.

 1. Wiersze zebrane [wiersze] / projekt okł. Jan G. Zielinski ; fot. autora Paweł Kula. - Ząbki : Apostolicum ; Warszawa : Fronda, 2003. - 207 s ; 20,5x14,5 cm. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-7031-354-X ; 83-919911-0-5
      Zawartość: S. 5-6: Drodzy Czytelnicy! [wstęp Autora]. - S.7-46; Wiersze (1995): s. 9: Srebrna kobieta z twarzą grafitową... ; s. 10-11: Marguerite ; s. 12: Brunatna elegia ; s. 13: Zwadroń - pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat. 1991/1992] ; s. 14: Widok z Ikast (Bratu) ; s. 15: Wojna ; s. 16: Wiosna 1939 ; s. 17: Śmiertelny wiersz ; s. 18-19: Głosy ; s. 20: Historia ; s. 21: Ironia ; s. 22: Wieża ; s. 23: Południe ; s. 24: Tło ; s. 25: Łódź na głębinie ; s. 26: Królowa Delft ; s. 27: Płótno ; s. 28: Hölderlin ; s. 29: Burza ; s. 30: Marmur [dat.: Gdańsk 1992] ; s. 31: Elegia dla Maćka Gwoździa [dat.: 1993] ; s. 32: Jesień Europy ; s. 33: Jesień w piśmie ; s. 34: Oliwa 1992 ; s. 35: Wieczór w St. Gallen (Pani Elżbiecie Piotrowskiej) ; s. 36: dzwony nad Matarnią (Księdzu Władysławowi Szulistowi) ; s. 37: Tannhäuser ; s. 38-39: Langfuhr 1911 [dat.: 1992] ; s. 40: Topika ; s. 41: Die Blumen der Schwermut ; s. 42-43: Świat ; s. 44: Listopad ; s. 45: Popiół ; s. 46: Oda do litości. - S. 47-93: Oda na dzień św. Cecylii (1997): s. 49: Wstęp [wiersz] ; s. 50: Wigilia ; s. 51: Elegia - wieczność ; s. 52-53: Boże Narodzenie 1994 ; s. 54: Somonino - czwarty stycznia ; s. 55: Praga ; s. 56: W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; s. 57: Podróż ; s. 58: W Matarni ; s. 59-60: W Matemblewie ; s. 61-62: Koniec marca ; 63: Requiem ; s. 69-70: Vogelsang ; s. 71-72: Srebrne i złote ; s. 73: Psalm ; s. 74: Koronacja ; s. 75: Boże Ciało ; s. 76: Perła [dat.: Somonino, 26.06.1994] ; s. 77: Wieczór ; s. 78: Magnificat ; 79: Dar ; s. 80: Elegia dla J.B. [dat.: Ustroń, 21 lipca 1994] ; s. 81: Bexhöveder Hof ; s. 82: Przexz wieki ; s. 83: Równowaga ; s. 84: Koncert ; s. 85: Kresy ; s. 86: Niemcy w Matarni ; s. 87-88: Tarcza ; s. 89: Oda na dzień św. Cecylii ; 90: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 91: W Goręczynie ; s. 92: Jutrznia ; s. 93: Tren. - S. 95-124: Oda chorej duszy (2000): s. 97: Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; s. 98-99: List do Zbigniewa Macheja ; s. 100: Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; s. 101: PS 51 (50): styczeń 1997 ; s. 102: List z Milanówka ; s. 103: Oda chorej duszy ; s. 104: Pierwszy piątek ; s. 105: Pole krwi ; s. 106-107: Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; s. 108: Nagrobek mój ; s. 109: Elegia wielkopostna ; s. 110: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 111-112: Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; s. 113: Wszystko od nowa: ciemność... ; s. 114: Verbum Crucis ; s. 115-116: Pamiątka Pierwszej Komunii świętej [dat.: 1999] ; s. 117-118: Niedziela w Matemblewie ; s. 119: Liście przyklejone do szyb... ; s. 120: Nunc dimittis ; s. 121: Wszystko odebrane ; s. 122-123: Drugi list do Zbigniewa Macheja ; s. 124: Refren. - S. 125-164: Ziemia Święta (2002): s. Czy na darmo jesień przegląda się w wierszu... ; List do Zbigniewa Macheja ; Dokąd mnie wiedziesz dziwna melodio... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; List z Milanówka ; Oda chorej duszy ; Pierwszy piątek ; Pole krwi ; Język w żołądku, zimny pot na plecach... ; Nagrobek mój ; Elegia wielkopostna ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; Punkt zwrotny (Lucynie i Jurkowi Borowczykom) ; Wszystko od nowa: ciemność... ; Verbum Crucis ; Pamiątka Pierwszej Komunii świętej ; Niedziela w Matemblewie ; Liście przyklejone do szyb... ; Nunc dimittis ; Wszystko odebrane ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Refren. - S. 127-164: Ziemia Świeta: s. 127: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 128: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 129: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 130: Pochyły ogród ; s. 131: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 132-140: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 141: Przez ziemię ; s. 142-143: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 144-145: Trzej królowie ; s. 146-147: Zjedzenie jabłka ; s. 148-149: Elegia ; s. 150: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 151: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 152: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 153: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 154: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 155: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 156: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 157: Popielec ; s. 158-160: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 161-163: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 164: Corpus Christi. - S. 165-181: Wiersze rozproszone (1991-2001): s. 167: Kamień [dat.: 1992] ; s. 168: Oczy smugi swietlne nie gina pod skórą... ; s. 169: Schyłek grudnia w martwym państwie [dat.: 1991] ; s. 170: Tumult [dat.: 1991] ; s. 171: Tasso [dat.: 1994] ; Elegia noworoczna [dat.: 1995/1996] ; s. 173: Powszechna elegia [dat.: 1993] ; s. 174-175: Sezon [dat.: 1996] ; s. 176-178: Dwugłos poetycki: s. 176-177: Paweł Huelle: Głos ; s. 177-178: Wojciech Wencel: Echo ; s. 179-181: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001]. - S. 182: nota bibliograficzna. - S. 183-190: Opinie o poezji Wojciecha Wencla [Stefan Chwin; Adam Poprawa; Jarosław Klejnocki; Tomasz Burek; Janusz Drzewucki; Katarzyna Bieńkowska; Konstanty Pieńkosz; Maciej Urbanowski; Dariusz Suska; Wiesława Wantuch; Małgorzata Czermińska; Karol Maliszewski; Krzysztof Koehler; Beata Wołowicz; Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński; Wojciech Ligęza; Mariusz Kalandyk; Anna Bednarska; Krzysztof Kuczkowski; Krzysztof Dybciak; Paweł Hertz; Czesław Miłosz; Tadeusz Dąbrowski; Marian Stala; Rafał A. Ziemkiewicz]. - 191-196: alfabetyczny spis tytułów ; s. 197-202: Alfabetyczny spis incipitów. - S. 203-208: Spis treści.
  * Tomy: Wiersze (1995); Oda na dzień św. Cecylii (1997); Oda chorej duszy (2000); Ziemia Święta (2002) oraz Wiersze rozproszone: 10 wierszy publikowanych tylko w czasopismach, 1 niepublikowany oraz dwugłos poetycki - wiersz Pawła Huellego "Głos" i polemiczny wiersz W.W. "Echo".
  * W nocie bibliograficznej W.W. informuje o zmianach (niezbyt dużych) w stosunku do pierwodruków: rezygnacja z tytułów wierszy "Hages" (Srebrna kobieta... i "Wstęp" (Oczy smugi świetlne... ; rezygnacja z ostatniego wersu wiersza "Marmur" ; korekta imienia adresatki wiersza "Wieczór w St. Gallen" ; zmiana słowa w wierszu "Perła"; rozszerzenie podpisu motta w wierszu "Kamień"; usuniecie dedykacji pod wierszem "Schyłek grudnia w martwym państwie" ; dodanie wersu w modlitwie "Pod Twoją obronę...", cytowanej w poemacie "Ave Maria"; usunięcie bądź wprowadzenie informacji o roku powstanie niektórych wierszy; ujednolicenie interpunkcji; poprawa błędów popełnionych przez redaktorów książek i czasopism.

 1. Imago mundi : poemat [poemat] / projekt okł. i oprac. typograficzne Jan G. Zieliński ; fot autora Marek Piekara. - Warszawa  : Fronda PL. ; Kraków : Wydaw. AA, 2005. - 62 s. : 12 il. kolor. ; portr. ; 24x16,5 cm
  ISBN 83-922344-3-X ; 83-89368-31-5
      Zawartość: S.7-9: Pieśń pierwsza: Stworzenie świata ; s. 11-13: Pieśń druga: Wzgórze ; s. 15-17: Pieśń trzecia: Dom ; s. 19-21: Pieśń czwarta: Wiatr ; s. 23-25: Pieśń piąta: Miasto ; s. 27-29: Pieśń szósta: Wyspa ; s. 31-33: Pieśń siódma: Szpital ; s. 35--37: Pieśń ósma: Śnieg ; s. 39-41: Pieśń dziewiąta: Podróż ; s. 43-45: Pieśń dziesiąta: Kołysanka ; s. 47-49: Pieśń jedenasta: Miłość ; s. 51-53: Pieśń dwunasta: Koniec wakacji. [Dat.: Matarnia - Visby - Praha 2002-2005]. - S. 55-62: Przypisy.
  * Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano reprodukcje fresków Michała Świdra.
  * Na s. redakcyjnej uwaga: "Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury (stypendium autorskie)". Na tej s. także podziękowania autora: "Podziękowania za wszelka pomoc udzieloną w trakcie pisania, w tym za uwagi, które miały wpływ na ostateczny kształt poematu, zechcą przyjąć: Szymon Babuchowski, Anders Bodegård, Tadeusz Dąbrowski, Miloš Doležal, Aleksander Kopiński, Wojciech Kudyba, Artur Nowaczewski, Lena Pasternak, Przemysław Płaza, Michał Świder, Jaroslav Šubrt". Autor dziękuje także Instytutowi Polskiemu w Pradze, Tadeuszowi Grzesikowi, Michałowi Jeżewskiemu oraz Baltic Center for Writers and Translators w Visby na Gotlandii.
  * Na s. [63] fot. W.W. i krótki biogram.
  * Na IV okł. krótka opinia o poemacie Miloša Doležala.

 1. Niebo w gębie : felietony [felietony] / projekt graficzny Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2010. - 210 s. ; 21x15 cm
  ISBN 978-83-60940-65-5
      Zawartość: S. 7-9: Epitafium dla chuligana ; s. 10-12: Punk s not dead ; s. 13-15: Książki jak krawaty ; s. 16-18: Co w trawie piszczy ; s. 19-21: Prawnuki awangardy ; s.22-24: Pan Mailer Daemon ; s. 25-27: 2+2=5 ; s. 28-30: Czarny PijaR ; s. 31-33: Piękno, które zbawia ; s. s. 34-36: Boks zbliża ludzi ; s. 37: Szklanki pana Hensona ; s. 40-42: Beka z Houellbecqa ; s. 43-45: Hamlet w T-shircie ; s. 46-48: Parówki i cukierki ; s. 49-51: Królik z kapelusza ; s. 52-54: Mars atakuje ; s. 55-57: Błąd w sztuce ; s. 58-60: Krwawe żniwa ; s. 61-63: Naga prawda ; s. 64-66: Pojawiają się i zanikają ; s. 67-69: Huelle do gazu! ; s. 70-72: Kapusta na krótko ; s. 73-75: Siódma woda po Kisielu ; s. 76-78: Jakiej muzyki słuchasz? ; s. 79-81: Co się stało z Nową Falą? ; s. 82-84: Młot na czarodzieja ; s. 85-87: Popiół i żar ; s. 88-90: Piszę tylko na niebiesko ; s. 91: Puzzle metafizyczne ; s. 94-96: Inwazja potworów ; s. 97-99: Ballada o Ballacku ; s. 100-102: Powrót Franka Kimono ; s. 103-105: Powiem ci, co myślisz ; s. 106-108: W limo ojca ; s. 109-111: Mel Gibson grzeszy! ; s. 112-114: Oskar idzie na wojnę ; s. 115-117: Bójka w teatrze ; s. 118-120: Święta nowej generacji ; s. 121-123: Hamlet z marsową miną ; s. 124-126: Gościu, jesteś prorokiem! ; s. 127-129: Pośmiewisko Europy ; s. 130-132: Palma i krzyż ; s. s. 133-135: Będzie padać ; s. 136-138: Bez ; s. 139-141: Żelazko z duszą ; s. 142-144: Polędwica z kością ; s. 145-147: Czeski film ; s. 148-150: Niebo w gębie ; s. 151-154: Świat odczarowany ; s. 155-157: Się załatwi ; s. s. 158-160: Kurza twarz ; s. 161-163: Religia futbolu ; s. 164-166: Pijacy z Westerplatte ; s. 167-169: Rok bez historii ; s. 170-172 ; s. 173-175 ; s. 176-178: Imperium zdrowia ; s. 179-181: Komu bije dzwon Zygmunta? ; s. 182-184: Nowa Nibylandia ; s. 185-187: Chrystus poległ w powstaniu ; s. 188-190: Nowy wspaniały świat ; s. 191-193: Pusta noc ; s. 194-196: Chór kastratów ; s. 197-199: To jest w stylu Polaków! ; s. 200-202: Wszelki wypadek ; s. 203-205: Maranatha! ; s. 206-208: Dwie Polski, dwie Rosje. - S. 209-211: Spis treści.
  * Na okł. fragm. grafiki Sebastiana Münstera "Meerwunder und seltzame Thier, wie die in den mitnächtigen Ländern, im Meer und dem Landt, gefunden werden (ok. 1550)
  * Motto: "Nie ma kosza na śmieci w domu Pana Boga". Gilbert Keith Chesterton
  * Na IV okł. krótka nota biograficzna.
  * Wybór felietonów publikowanych w czasopismach Ozon w l. 2005-2006 i Gość Niedzielny w l. 2006-2010.

 1. Podziemne motyle [wiersze]. - Kraków, 2010. - 47 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-73863-85-9
 1. Wencel gordyjski : wybór felietonów [felietony literackie] / projekt okł. Agnieszka Herman ; oprac. graficzne Jarosław Szumski ; fot. autora na okł. Krzysztof Mystkowski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2011. - 206 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 978-83-7506-633-3
      Zawartość: Motto: "Felietonista to podsuwacz pomysłów - nie ich realizator. To świnia, która wyszukuje trufle, sama ich nie zjadając". Stefan Kisielewski. - S. 7-9: Madonna i niedźwiedź [tyt. prwdr. "Rosja nie przebacza"] ; s. 10-12: Ćwierćliteratura ; s. 13-15: Między wersetami ; s. 16-18: Epitafium dla hydraulika ; s. 19-21: Tele-morele ; s. 22-24: Gdzie te sokoły? ; s. 25-27: Dzieci z katalogu ; s. 28-30: Pochwała mercedesa ; s. 31-33: Miłość kontra idee ; s. 34-36: Nie będzie bombonierki ; s. 37-39: Andersen miał rację ; s. 40-42: Konkwistadorzy z Majami ; s. 43-45: Cóż, że ze Szwecji ; s. 46-48: Fusstacja ; s. 49-51: Pączkowanie ; s. 52-54: Mordercze ego ; s. 55-57: Rzeź urbaniątek ; s. 58-60: Lolitomania ; s. 61-63: Trendowata ; s. 64-66: Szarik list nosił ; s. 67-69: Piraci z Karasiówki ; s. 70-72: Koktajl Putina ; s. 73-75: Dupa Jacek ; s. 76-78: Niedziela w Hollywood ; s. 79-81: Nieszczęścia tańczą parami ; s. 82-84: Goło i niewesoło ; s. 85-87: Śmiech na sali ; s. 88-90: Pożegnanie z bronią ; s. 91-93: Zupa z dyni ; s. 94-96: 1410 ; s. 97-99: Łajzokracja ; s. 100-102: Grinch wymiata ; s. 103-105: Dzień króliczka ; s. 106-108: Gra w klasy ; s. 109-111: Tusk wszechmogący ; s. 112-114: Cukrzyca narodowa ; s. 115-117: słowiański raj ; s. 118-120: Duma bosych Antków ; s. 121-123: Kosmiczna Norymberga ; s. 124-126: Chodźmy się zabić ; s. 127-129: Niedowcieleni ; s. 131-132: Przyjdźcie z ojcem [tyt. prwdr. "Ojcobójstwo"] ; s. 133-135: Ziemia odjechana ; s. 136-138: Dar od Boga ; s. 139-141: Kołyska dla centaura [tyt. prwdr. "Zwierzoczłekoupiór"] ; s. 142-144: Wpadka Puchatka ; s. 145-147: Słomoterapia ; s. 148-150: T-shirt dla nienawiści [tyt. prwdr. "Chuligan Boruc"] ; s. 151-153: Ale jaja! [tyt. prwdr. "Mania gigantonamii"] ; s .154-156: Loteria paszportowa ; s. 157-159: Bezwstydny Neptun ; s. 160-162: Moralni mistrzowie Europy [tyt. prwdr. "Sponiewierani i skrzywdzeni"] ; s. 163-165: Duże zwierzę ; s. 166-168: Klucz do koszmaru ; s. 169-171: Purobciach ; s. 172-174: Rzeczpospolita Kolejowa ; s. 175-177: Wołyń na Atlantydzie ; s. 178-180: Wniebowzięci ; s. 181-183: Zawsze niech będzie słońce ; s. 184-186: Bądźcie bez litości ; s. 187-189: Pozdro dla niekumatych ; s. 190-192: Medialne dzieci ; s. 193-195: Skandalista Rymkiewicz ; s. 196-198: Złote jajo ; s. 199-201: Bal przebierańców ; s. 202-204: Złodzieje emocji ; s. 205-207: Chesterton w Ikei [tyt. prwdr. "Smętni chrześcijanie"].
  * Na IV okł. facsimile podpisu W.W.
  * Zbiór zawiera felietony publikowane w l. 2006-2008 w tygodniku Wprost.

 1. De profundis [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba ; fot. autora Artur Nowaczewski. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2012. - 39 s. : fot.
  ISBN 978-83-60940-89-1
  Wyd. 3 2012
      Zawartość: S. 5: Kołysanka lipowa ; s. 6-7: Calcium magnesium ; s. 8-9: Rosa canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 10: Granica ; s. 11-13: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 14: Śmierć Lachom ; s. 15-16: Krwawa niedziela ; s. 17: Wiśniowy sad ; s. 18: Echa zielne ; s. 19-20: Białe kamienie ; s. 21: De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 22: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 23: Do Jana Lechonia ; s. 24-25: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZS 1945-1951: s. 24: 1. Wyklejanka ; s. 25: 2. We śnie ; s. 26: Łupaszko przed sądem ; s. 27: Ojczyzna ; s. 28: Drzwi ; s. 29: Polska ścięta mrozem ; s. 30: Archeologia ; s. 31-32: Refugium ; s. 33: In hora mortis ; s. 34: Czterdzieści i Cztery ; s. 35: Pani Cogito (Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 36-37 Carskie wrota. - S. 39-40: Spis treści. - S. [41]: [Fot. Autora i nota].
  * Na IV okł. nota o "De profundis" Macieja Urbanowskiego.
  * Tom wyróżniony Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza w 2011 r.
  Trzebiński Andrzej - utwory dedykowane ; Walentynowicz Anna - utwory dedykowane ; Lechoń Jan - utwory dedykowane ; Mencel Wojciech - utwory dedykowane ; Łupaszko - literatura piękna ; Wołyń 1943 - literatura piękna ; Katyń - literatura piękna ; Żołnierze wykleci - literatura piękna ;

 1. Oda do śliwowicy i inne wiersze z lat 1992-2012 [wiersze] / projekt graficzny okł. Eta Zaręba. - Kraków : Arcana, 2012 ; 21x14,5 cm
  ISBN 978-83-60940-38-9
      Zawartość: S. 7-32: I.: s. 7-9: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 10: Przez ziemię ; s. 11-13: Oda do śliwowicy (Dla pana Vladimira Fraňka) [Jasenice - Matarnia 2004-2009] ; s. 14: Biała magia ; s. 15: Popielec ; s. 16: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999] ; s. 19: Na skraju lasu ruchome kontury ; s. 20: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz ; s. 21: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 22-23: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 24: Dusze [dat.: Somonino, 26.11.1994] ; s. 25-26: Vogelsang ; s. 27: Epitafium dla Maxa Roemera ; s. 28: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 29: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 30: Epitafium dla Augustyna Makurata ; s. 31: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 32: Tren. - S. 33-71: II.: s. 35: Kołysanka lipowa ; s. 36-37: Calcium magnesium ; s. 38-39: Rosa Canina (Pamięci pomordowanych w Katyniu) ; s. 40: Granica ; s. 41: Kresy ; s. 42-44: Wołyń 1943 (1-2) ; s. 45: Śmierć Lachom ; s. 46-47: Krwawa niedziela ; s. 48: Wiśniowy sad ; s. 49: Echa zielne ; s. 50-51: Białe kamienie ; De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; s. 53: Epitafium dla Wojciecha Mencla ; s. 54: Do Jana Lechonia ; s. 55: Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NZS 1945-1951 (1. Wyklejanka; 2. We śnie) ; s. 57: Łupaszko przed sądem ; s. 58: Ojczyzna ; s. 59: Drzwi ; s. 60: Polska ścięta mrozem ; s. 61: Archeologia ; s. 62-63: Refugium ; s. 64: In hora mortis [dat.: 10.04.2010] ; s. 65: Czterdzieści i cztery [dat.: 13.04.2010] ; Pani Cogito [Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku i pochowanej na gdańskim cmentarzu przy ulicy Srebrniki) ; s. 67-69: List do Zbigniewa Herberta [dat.: styczeń 2001] ; s. 70-71: Carskie wrota. - S. 73-102: III: s. 75: Łódź na głębinie ; s. 76: Królowa Delft ; s. 77:Płotno ; s. 78: Przez wieki ; s. 79-80: Srebrne i złote ; s. 81: Oda na dzień św. Cecylii ; s. 82: Historia ; s. 83: Jesień Europy ; s. 84: Oliwa 1992 ; s. 85: Hölderlin ; s. 86: Bóg umarł... ; s. 87-88: Trzej królowie ; s. 89-90: Zjedzenie jabłka ; s. 91: XXI wiek ; s. 92: To co nas dzieli od świata... ; s. 93-94: Do końca ; s. 95-96: Niedziela Palmowa w Sandomierzu (Przemkowi Płazie) [dat.: marzec 2005] ; s. 97: Deep inside Aurora Snow ; s. 98: Raging bull ; s. 99: Bajka ; s. 100-101: Litania ; s. 102: Dies irae. - S. 103-153: IV.: s. 105-106: Tarcza ; s. 107: Psalm ; s. 108: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 109-110: Boże Narodzenie 1994 ; s. 111: W zimie ; s. 112: Podróż ; s. 113: W Matarni ; s. 114-115: W Matemblewie ; s. 116-117: Koniec marca ; s. 118: Wieczór ; s. 119: Boże Ciało ; s. 120: Koncert ; s. 121: Wiosna 1939 ; s. 122: Niemcy w Matarni ; s. 123-130: Ave Maria (I. Porta lucis; II. Quare tristis es, anima mea?; III. Mysterium fidei; IV. Unio unionum; V. Anima mundi; VI. Regina coeli; VII. Domus divum [dat.: Matarnia 1999-2000] ; s. 131-132: List do Zbigniewa Macheja ; s. 133-134: Elegia ; s. 135: Verbum Crucis ; s. 136: Corpus Christi ; s. 137: PS 51(50): styczeń 1997 ; s. 138: Oda chorej duszy ; s. 139: Pierwszy piątek ; s. 140: Pole krwi ; s. 141: Elegia wielkopostna ; s. 142: Piosenka ; s.143: Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... ; s. 144: Liście przyklejone do szyb ; s. 145: Pochyły ogród [dat.: listopad 1995] ; s. 146: Park handlowy obwodnica... ; s. 147: Dwa głosy ; s. 148: 2 + 2 = 5 (Kasi) ; s. 149: Totus Tuus ; s. s. 150: Pliszka ; s. 151:Cis:s. 152: Zmartwychwstanie [dat.: Petrkov, 16.03.2008] ; s. 153: Podziemne motyle. - S. 155-182: V.: s. 157-182: Imago mundi (Pieśń pierwsza: Stworzenie świata; Pieśń druga: Wzgórze; Pieśń trzecia: Dom; Pieśń czwarta: Wiatr; Pieśń piąta: Miasto; Pieśń szósta: Wyspa; Pieśń siódma: Szpital; Pieśń ósma: Śnieg; Pieśń dziewiąta: Podróż; Pieśń dziesiąta: Kołysanka; Pieśń jedenasta: Miłość; Pieśń dwunasta: Koniec wakacji[dat.: Matarnia-Visby-Praha 202-2005]. - S. 183-188: Spis treści ; s. 189-192: Spis utworów według tomów.
  * Na okł. rys. Pietera Bruegla "Pszczelarze".
  * Na IV okł. nota o Autorze.
  * Tom zawiera wybór wierszy (w wyborze i układzie Autora) z tomów: Wiersze (8 wierszy); Oda na dzień św. Cecylii (19); Oda chorej duszy (9); Ziemia Święta (20); Wiersze zebrane (1); Imago mundi (pełny tekst poematu, bez przypisów) ; Podziemne motyle (21); De profundis (24).

 1. Listy z podziemia : felietony [felietony] / projekt okł. Mikołaj Jastrzębski. - Łomianki : Wydaw. LTW, 2013. - 269 s. ; 20,5x14,5 cm
  ISBN 978-83-75652-91-8
      Zawartość: S. 7-9: Za wolność trzeba umierać ; s. 10-12: Noli me tangere ; s. 13-15: Nie jesteśmy kosmitami ; s. 16-18: Zdmuchnąć Polskę ; s. 19-21: Słowo dojrzewa do ciszy ; s. 22-24: My, naród Kaczyńskiego ; s. 25-27: Misja "Prosto z Mostu" ; s. 28-30: Rząd celebrytów ; s. 31-33: Szkoła charakterów ; s. 34-36: Patriotyzm pejzażu ; s. 37-39: Kompleks klęczenia ; s. 40-42: Mecenas Rogowski na tropie ; s. 43-45: Łeb Hydry ; s. 46-48: Obywatel Mickiewicz ; s. 49-51: Nie dajmy się podzielić ; s. 52-54: Z kapralami nie piję ; s. 55-57: Elementarz ; s. 58-60: "Arcana" polskości ; s. 61-63: Zapach strachu ; s. 64-66: Smoleńsk w cieniu WTC ; s. 67-69: Kaszubska krew, polskie serce ; s. 70-72: Motyw z Grottgera ; s. 73-75: Jesteś w ukrytej kamerze ; s. 76-78: Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... ; s. 79-81: Łuna nad cmentarzem ; s. 82-84: Powrót Pana Cogito ; s. 85-87: Drugi obieg to nie getto ; s. 88-90: Noblesse oblige ; s. 91-93: Nasz piękny land ; s. 94-96: Popiełuszko ; s. 97-99: Bóg się rodzi ; s. 100-102: Koniec świata lemingów ; s. 103-105: Określona epoka ; s. 106-107: Życia to im nie przewróci ; s. 108-109: Węgierski łącznik ; s. 110-112: Śpiewne arcydzieło ; s. 113-115: Procesor w czaszce ; s. 116-118: Apel niepodległych ; s. 119-121: Emigranci ; s. 122-124: Dwa mesjanizmy ; s. s. 125-127: Ludzie z ogonami ; s. 128-130: Pejzaż z karuzelą ; s. 131-133: Czarna sukienka ; s. 134-136: Ognista procesja ; s. 137-139: Nauczyciel jak wół ; s. 140-142: Nieznośna lekkość obelg ; s. 143-145: Dzień świstaka ; s. 146-148: Jak rozpętałem aferę Obamy ; s. 149-151: Czerwony karnawał ; s. 152-154: Zasmudzeni ; s. 155-157: Moje typy ; s. 158-160: Milicyjna madonna ; s. 161-163: PAL - reaktywacja ; s. 164-166: Ułan i dziewczyna ; s. 167-169: Czesi niezłomni ; s. 170-172: Rzeczpospolita powstańcza ; s. 173-175: Krzyże i miecze ; s. 176-178: Ślepcy nad przepaścią ; s. 179-181: Polityczna siła romantyzmu ; s. 182-184: Gdyby Polska nie była Polską... ; s. 185-187: Dziedzictwo Pani Cogito ; s. 188-190: Bezradność ; s. 191-193: Kurtka z wężowej skóry ; s. 194-196: Dlaczego nie wracamy do kraju ; s. 197-199: Człowiek z gumy ; s. 200-202: Epitafium dla Wernyhory ; s. 203-205: Dziady ; s. 206-208: Sennik polski ; s. 209-211: Nowe wiary, praw, toalety ; s. 212-214: Na kolana przed wieszczem! ; s. 215-217: Nie ma mnie na Facebooku ; s. 218-220: PO-lacy listy piszą ; s. 221-223: Błogosławiony knebel ; s. 224-226: Rok Tuwima ; s. 227-229: Orzeł i papugi ; s. 230-232: Wujek Włodek ; s. 233-235: Skazani na idealizm ; s. 236-238: Wasza ulica, nasza kamienica ; s. 239-241: Wieczne rozczarowanie ; s. 242-244: Obrona pokory ; s. 245-247: Mój drugi obieg ; s. 248-250: Imperium gdy powstanie... ; s. 251-253: Domino dancing ; s. 254-256: Gnój pod dywanem ; s. 257-259: Epitafium dla zdobywców Broad Peak ; s. 260-261: Mamy swój Katyń ; s. 262-263: Powstań, Jerozolimo! ; s. 264-265: Wołyńska blokada ; s. 266-267: Wędrujące kości. - S. 268-270: Spis treści.
  * Obraz na okł.: Bartholomeus Breenbergh "Zapasy z Aniołem".
  * Motto: Jak Dante za Wergilim schodźmy do podziemi / Słuchać jęków w ciemnościach, gdzie się rozum traci, / Śród murów obryzganych przez krew naszych braci, / Przez które zda się jeszcze wołają do siebie, / Idźmy szukać tych kości, których nikt nie grzebie". Jan Lechoń, "Czemuż to o tym pisać nie chcecie, Panowie?"
  * Wybór felietonów publikowanych w Gazecie Polskiej w l. 2011-2013.
  * Na skrzydełkach nota biograficzna i fot. Autora.
  * Na IV okł. opinie Andrzeja Nowaka i Sławomira Cenckiewicza.

 1. Epigonia [wiersze]. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2016. - 47 s. ; 21,5x15 cm
  ISBN 978-83-65350-07-7
      Zawartość: S. 5: Epigonia ; s. 6: Dawni poeci ; s. 7: Norwid ; s. 8-9: Juliusz Słowacki płynie do Krzemieńca ; s. 10-11: Romantyczność [dat.: Laski k. Warszawy, 9.08.2014] ; s. 12-14: Lechoń (1-5) ; s. 15: Dwie miłości ; s. 16: Ars poetica ; s. 17: Do rymu ; s. 18: Smutna jest poezja... ; s. 19: Patos ; s. 20: Nike z Samotraki ; s. 21-22: Uriasz Chetyta ; s. 23: In Gallicantu [dat.: Jerozolima, kwiecień 2013] ; s. 24-25: Baptysterium (Pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość) ; s. 26-27: Czarna legenda ; s. 28-29: Czornyje worony (ballada katyńska) [dat.: Wielki Piątek, 3.04.2015] ; s. 30-31: Co powiedział ogień (Pamięci Ryszarda Siwca, który 8 września 1968 roku dokonał samospalenia podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie) ; s. 32: Ikar [dat.: 10.04.2011] ; s. 33-34: Matka Boska Smoleńska ; s. 35-38: Pamiętnik z Krakowskiego Przedmieścia (1-4) [dat.: 2011-2015] ; s. 39-40: Ciało Polski (Aleksandrowi Rybczyńskiemu, autorowi wiersza pod tym samym tytułem) [dat.: 2015] ; s. 41: Stara śpiewka ; s. 42: Moje wiersze są martwe [dat.: grudzień 2010] ; s. 43-44: Modlitwa przed końcem świata ; s. 45: Chrystusie utraconych miast.
  * Na okładce obraz Wlastimila Hofmana "Eloe nad zwłokami Anhellego", Muzeum Okręgowe w Lesznie.
  * Na s. 49 fot. Autora i nota.

 1. Wiersze wybrane [wiersze] / posłowie Wojciech Kudyba. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2017. - 193 s.
  ISBN 978-83-65350-26-8
 1. Polonia aeterna [wiersze] / projekt graficzny okł. Konrad Glos ; fot. autora Katarzyna Wencel. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2018. - 41 s. ; 21,5x15,5 cm
  ISBN 978-83-65350-34-3
      Zawartość: S. 5-7: Moda polska (Państwu Justynie i Andrzejowi Nowakom) ; s. 8-9: Fortepian Długosza ; s. 10-11: W malwach ; s. 12-13: Ballada o kulawym aniele (Staszkowi Chyczyńskiemu) ; s. 14: Stara wiśnia ; s. 15-16: Noc w muzeum (W dawnym domu Talmudycznym w Tykocinie znajduje się stała ekspozycja pamiątek po Zygmuncie Glogerze) ; s. 17: Arthur i Wanda (13 stycznia 1866 roku na balu Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie Artur Grottger poznał szesnastoletnią wówczas Wandę Monné ; s. 18: Korzec ; s. 19: Wzgórze Polak ; s. 20: Tylicz ; s. 21: Nocna modlitwa ; s. 22-23: Za Styrem ; s. 24-25: Alina (Leon Wyczółkowski: »Alina« {ciemniejszy z dwóch obrazów o tym tytule, namalowany w 1879 roku} (1-3) ; s. 26-27: Cuda wianki (ballada wołyńska) ; s. 28: Zatruta studnia (Jacek Malczewski: Zatruta studnia z Chimerą) ; s. 29: Płonie Krasiczyn ; s. 30: Biała legenda ; s. 31: Ciche dni ; s. 32-33: Wieczór w Przemyślu ; s. 34: Wiersz nad wierszami ; s. 35: W Ziemi Świętej ; s. 36: Sójki w zimie ; s. 37: Wieczór w Tykocinie ; s. 38: Kolej w Matarni.
  * Na s. 41 fot. Autora i nota.
  Nowak Andrzej - utwory dedykowane ; Nowak Justyna - utwory dedykowane ; Długosz Leszek ; Chaczyński Stanisław - utwory dedykowane ; Gloger Zygmunt - literatura piękna ; Grottger Artur - literatura piękna ; Monné Wanda - literatura piękna ; Wyczółkowski Leon - literatura piękna ; Malczewski Jacek - literatura piękna ;

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Marmur  [wiersz] // W: Strofy gdańskie ; Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy w Gdańsku, 1992. - S. 59
  * Dat.: 1992.
  * Książka oprawiona w kierunku przeciwstawnym. Tekst w jez. pol i niem. Osobna numeracja stron w części pol. i niem.
  * Wiersz W.W. tylko w j. pol., bez tłum. na j. niem.

 1. Boże Narodzenie 1994 ; Tren ; Ps 51 (50): styczeń 1997 ; Widok na parafię... ; Epitafium dla Hansa Wintzla ; Pieśń ósma. Śnieg  [wiersze] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 333-338. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 333-334, nr 2 - s. 334, nr 3 - s. 334-335, nr 4 - s. 335, nr 5 - s. 335-336, nr 6 - s. 336-338.

 1. Czarna legenda ; Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZ 1945-1951: 1. Wyklejanka ; 2. We śnie ; Baptysterium (Pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)  [wiersz] // W: Płaszcz chwały : antologia wierszy o żołnierzach wyklętych / wybór, układ, wstęp, objaśnienia, noty o poetach i utworach Mariusz Solecki. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. - S. 27-28, 31-32, 32-33, 39-40, 73-74 : il.
  ISBN 978-83-65409-34-8
  * Inc.: Chłopcy polegli za ojczyznę... ; Żołnierze wycięci z lasu... ; Śpią z otwartymi ustami... ; Mówi pewnie spokojnie... ; Trzydziestoletni ketechumen...
  * Wiersze z tomów: "Epigonia" (2016) i De "profundis" (2010).
  * Na s. 85 biogram Autora.

 1. Psalm  [wiersz] // W: Modlitewnik poetycki. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 78
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Wielki Boże łąki chłoną Twoje światło...

 1. Archeologia ; De profundis (Pamięci Andrzeja Trzebińskiego) ; Białe kamienie ; Baptysterium (Pamięcidowódców, żołnierzyi działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)  [wiersze] // W: Czarnoleskiej ja rzeczy chcę! : poeci dla Niepodległej / wybór, układ i opracowanie Sławomir Matusz. - Sosnowiec : Fundacja im. Jana Kochanowskiego, 2018. - S. 18-22
  ISBN 978-83-64502-05-7
 1. In hora mortis  [wiersz] // W: My z Niej wszyscy : polskie wiersze o niepodległości / wybór i oprac. Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2018. - S. 206
  ISBN 978-83-65409-85-0
  * Nota biograficzna na s. 25-256

Publikacje w czasopismach 1. Kamień :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 27 (27.12-3.01), s. 5
  * Inc.: Zaiste ogień, wiatr i woda...
  * Debiut W.W. jako poety.
  * Poprawiony tekst, wraz z notą, ukazał się ponownie w Gwieździe Morza, 1993, nr. 2 (24.01-31.01), s. 8.

 1. Hages ; Jesień w piśmie ; Popiół ; Zwardoń – pierwszy stycznia ; Oliwa 92 :  [wiersze] // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 107-109
 1. Historia ; Jesień Europy ; Dzwony nad Matarnią :  [wiersze] // Ogród. - 1993, nr 1-4, s. 206-208
  Gdańsk Matarnia - literatura piękna ;

 1. Langfuhr 1911 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze...

 1. Langfuhr 1911 ; Wiosna 1939 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16, 17
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze... ; Ten wieczór gdy wracając z plaży...

 1. Wstęp ; Ironia ; Wieża ; Schyłek grudnia w martwym państwie (Kasi) ;Topika ; Śmiertelny wiersz ; Burza ; Tumult :  [wiersze] // Przedproża (Gdańsk). - Nr 1 (1993), s. 8-15
 1. Brunatna elegia ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; Wieczór ; Tren ; Koronacja ; Kresy :  [wiersze] // Tytuł. - 1994,  nr 2, s. 67-70
  Venclowa Tomas - utwory dedykowane ;

 1. Hölderlin ; Królowa Delft ; Elegia dla Maćka Gwoździa :  [wiersze] // Przedproża. - Nr 2 (1994), s. 30-32
 1. Koncert ; W Matarni ; Wigilia :  [wiersze] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1994, nr 9, s. 22
 1. Listopad :  [wiersz] // Polityka. - 1994, nr 5, dod. Kultura, nr 1, s. V
  * Wiersz zamieszczony w ramach artykułu-dyskusji nt. młodej literatury „Inne i zupełnie inne bajki – młodzi krytycy o młodej literaturze”.

 1. Przyjazdy, odjazdy :  [felieton literacki] // Przedproża. -  Nr 2 (1994), s. 120-125
  * Dot. symboliki dworca kolejowego; m.in. o dworcu we Wrzeszczu.

 1. Ziemia jałowa. - Rec. pracy: Rec. pracy: Zagajewski Adam. Ziemia ognista, Poznań, 1994  // Tytuł. - 1994,  nr 4, s. 169-172
  Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Ziemia jałowa ;

 1. Świat ; Langfuhr 1911 ; Oda do litości :  [wiersze] // Kresy. - 1994, nr 19, s. 138-140
 1. Elegia dla J. B. ; Bexhöveder Hof ; Oda na dzień św. Cecylii :  [wiersze] // Kresy. - 1995, nr 4, s. 71-72
 1. Jutrznia ; Przez wieki ; Dar ; W Goręczynie :  [wiersze] // Arkusz. - 1995, nr 12, s. 1,7
 1. Kłopoty z językiem // Nowy Nurt. - 1995, nr 18, s. 10
  Polem: KOEHLER Krzysztof: Wysychające kałuże : (krótki traktat o poetach barbarzyńcach) // Nowy Nurt. – 1995, nr 25, s. 1, 5
  * Dot. literatury „pokolenia brulionu", szczególnie Marcina Świetlickiego i Jacka Podsiadły.
  * Nawiąz. do: KORNHAUSER Julian: Barbarzyńcy i wypełniacze // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 3, s. 13.
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania ; Świetlicki Marcin - twórczość - opracowania ; Kornhauser Julian - twórczość - opracowania - Barbarzyńcy i wypełniacze ;

 1. Ołów i tlen : o poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982 :  [fragm.] // Tytuł. - 1995, nr 3-4b, s. 302-333
  * Tekst zapowiadany jako "Fragment monograficznej pracy pod tym samym tytułem".
  Zagajewski Adam -twórczość - opracowania ;

 1. Równowaga ; Praga ; Koncert (Kasi) :  [wiersze] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
 1. Srebrne i złote ; Wstęp ; Boże Ciało ; Somonino - czwarty stycznia ; Podróż :  [wiersze] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 41-43
  * Inna wersja wiersza Wstęp, pt. Zwycięstwo została opublikowana w 1996 w Odrze.

 1. W Matarni ; Perła ; Elegia - wieczność :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 49-50
 1. Boże Narodzenie ; Magnificat ; Powszechna elegia ; Sezon ; W Matemblewie :  [wiersze] // Fronda. - 1996, Nr 7, s. 59-62
 1. Elegia noworoczna :  [wiersz] // Niedziela. - 1996, nr 7
 1. Praga :  [wiersz] // Krasnogruda. - Nr 5 (1996), s. 79
 1. Tarcza ; Elegia wielkopostna ; Srebrne i złote ; Psalm :  [wiersze] //  Arcana. - 1996, nr 3, s. 65-67
 1. Vogelsang ; Koniec marca ; List do Zbigniewa Macheja ; Niemcy w Matarni :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1996, nr 4, s. 32-33
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze :  [szkic] // Arcana. - 1996, nr 6, s. 49-58
  * Dot. związków poezji i religii.

 1. Zwycięstwo (Panu Stefanowi Chwinowi) ; Perła ; W Matarni ; Tannhäuser :  [wiersze] // Odra. - 1996, nr 1, s. 97-98
  Chwin Stefan - wiersze dedykowane ;

 1. Dusze ; Boże Ciało :  [wiersze] // Tytuł. - 1997, nr 3-4, s. 239-242
 1. Jutrznia ; Tren :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 3, s. 23
 1. Na skraju lasu ruchome kontury... ; Nunc dimittis ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Verbum Crucis :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 16-17
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Requiem (Pamięci mojego ojca Bronisława Wencla (1927-1995) w pierwszą rocznicę śmierci) :  [poemat] // Fronda. - Nr 8 (1997), s. 7-10
  Wencel Bronisław - utwory dedykowane ;

 1. Sztuczne raje :  [recenzja]. - Rec. pracy: Machej Zbigniew. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996 // Fronda. - Nr 9/10 (1997), s. 313-318
  Machej Zbigniew - twórczość - opracowania - Legendy praskiego metra ;

 1. W co wierzę? / Rafał Rżany, Wojciech Wencel  // Fraza. - 1997, nr 2, s. 246-247
 1. Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... :  [wiersze] // Arcana. - 1997, nr 3,  s. 14
 1. Zamieszkać w katedrze (II) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 1, s. 23-28
  * Zawiera erratę do cz. 1.
  * Dot.: Powinność chrześcijańskiej sztuki a tendencje we współczesnej sztuce polskiej ; „kultura życia” a „kultura śmierci”.

 1. Zamieszkać w katedrze (III) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 5, s. 59-72
  * Dot.: związki poezji i religii ; klasycyzm ; Ryszard Przybylski, „Polska poezja klasyczna po 1956 roku”, „To jest klasycyzm”, „Et in Arcadia ego”.
  Przybylski Ryszard - twórczość - opracowania ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Machej Zbigniew. Legendy praskiego metra // Fronda. - 1997, Nr 9-10, s. 313-318
  Machej Zbigniew - twórczość - opracowania - Legendy praskiego metra ;

 1. Banaliści w świątyni :  [szkic] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 355-364
  * M.in. o zaniku tradycyjnych wartości we współczesnej kulturze i sztuce.

 1. Czy na darmo jesień... ; Dokąd mnie wiedziesz... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; Z domu do kaplicy... :  [wiersze] // Arcana. - 1998, nr 2, s. 93, 93, 93-94, 94
 1. Echo :  [wiersz] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 269
 1. Oda chorej duszy ; Punkt zwrotny :  [wiersze] // Brulion. - 1998, z. 1, s. 111-113
 1. Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków :  [recenzja]. - Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków, 1998 // Brulion. - R. 13 (1998), s. 249-262
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Niczyje, boskie ;

 1. T[homas] S[tearns] Eliot i "obrońcy demokracji" :  [szkic] // Fronda. - Nr 11/12 (1998), s. 189-201
  Eliot Thomas Stearns - twórczość - opracowania ;

 1. W sprawie bolesnej i trudnej // Brulion. - R. 13 (1998), s. 237-240
  * List do Cezarego Michalskiego na temat jego publicystyki.
  Michalski Cezary ;

 1. Ziemia Święta :  [wiersz] // Brulion. - R. 13 (1998), s. 301-303
 1. Światło Eucharystii : list do Jerzego Sosnowskiego // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126
  Sosnowski Jerzy ;

 1. Światło Eucharystii : list do Jerzego Sosnowskiego  // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126
  Polem z: Sosnowski Jerzy: Woda czy fala? : (pięć not dla Wojciecha Wencla) // Czas Kultury. - 1997, nr 4, s. 90-91 {polem. z: Wencel Wojciech: Przypisy do tekstów świętych [wywiad] // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 10-15}
  Wencel Wojciech - opracowania ; Sosnowski Jerzy - opracowania ;

 1. Epitafium dla Hansa Wintzla ; Epitafium dla Maxa Romera ; Epitafium dla Szymona Firogi ; Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego :  [wiersze] // Fronda. - Nr 17-18 (1999), s. 144, 145, 146, 147
 1. List z Milanówka ; Liście przylepione do szyb... :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 1, s. 32, 33
 1. Nowy Rok :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 294-295
 1. Pamiątka Pierwszej Komunii św. ; Nagrobek mój ; Pochyły ogród ; Wszystko odebrane ; Refren :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 6, s. 72-73, 74, 74, 75, 76
 1. Piknik Dwójki i Jedynki // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 1999, nr 2, s. 8
 1. Zamiast kwiatów dla Zbigniewa Żakiewicza :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 153-154
  * Z fot. i notą na s. 228-229.
  Żakiewicz Zbigniew - utwory dedykowane ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Messori Vittorio. Śledztwo w sprawie Opus Dei. - Warszawa, 1998 // Arcanaa. - 1999, nr 1, s. 187-190
  Messori Vittorio - twórczość - opracowania - Śledztwo w sprawie Opus Dei ;

 1. Elegia ; Zjedzenie jabłka :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 51, s. 9
 1. Mistyka zaścianka :  [szkic] // Fronda. - 2000, Nr 21-22
 1. Niebo nad stajenką :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 51-52
  * O Bożym Narodzeniu jako "czasie świętym". Także o kolędach i o twórczości artystów(zwłaszcza malarzy) inspirowanych narodzinami Jezusa. Tytuły części: Wergiliusz, uczeń Izajasza; Bóg się rodzi moc truchleje; Centrum swiata ( m.in. porównanie obrazów Sandro Boticelliego "Mistyczne narodziny" i Pietera Bruegla "Pokłon Trzech Króli na śnegu").

 1. Nieśmiertelne głosy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 44-45
  * Szkic o zmarłych - w twórczości Breugela, Edgara Lee Mastersa, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Szkic podzielony na części z osobnymi tytułami. W pierwszej części m.in.o odwiedzinach grobów bliskich na cmentarzu w Gdańsku-Matarni przy końcu października 2000 r. Wzmianka o G. Grassie. Tekst zawiera też fragment wiersza W.W. "Z domu do kaplicy...". Tytuły dalszych części: Breugel: malarz śmierci (o obrazie "Spis ludności w Betlejem") ; Masters: trzeźwy portrecista (o tomie "Umarli ze Spoon River") ; Miłosz: świadek "drugiej strony" (m.in. o wierszu "Sezon") ; Zagajewski: bezdomny wśród bezdomnych (m.in. o wierszu "W maju") ; Rymkiewicz: kolekcjoner kości ( m.in. o wierszach "Mogiła Ordona", "Popiół są nasze słowa", "Dodaj słowo do rzeczy").

 1. Refren ; Srebrne i złote :  [wiersze] // Arcana. - 2000, nr specjalny, s. 76, 76-77
 1. Wieniec z róż :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2000, nr 9, dod. POSTTygodnik
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Horubała Andrzej. Marzenie o chuliganie. - Warszawa, 1999 // Fronda. - 2000, Nr 19-20, s. 434-441
  Horubała Andrzej - twórczość - opracowania - Marzenie o chuliganie ;

 1. Anima mundi ; Domus divum ; Regina coeli :  [wiersze] // Zeszyty Literackie. - Nr 73 (2001), s. 31-32 ; 32, 33
 1. Aniołów niski lot : sacrum i profanum w murach polskich świątyń // Nowe Państwo. - 2001, nr 22, s. 38-39
 1. Ave Maria 1: Porta lucis ; Ave Maria 2: Quare tristis es, anima mea? ; Ave Maria 3: Misterium fidei ; Ave Maria 4: Unio unionum ; Ave Maria 5: Anima mundi ; Ave Maria 6: Regina coeli ; Ave Maria 7: Domus divum :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 4-5, wkładka
 1. Cień wieszcza : Trzy zimy - arcydzieło młodego Miłosza // Nowe Państwo. - 2001, nr 42, s. 44-45
 1. Dzwony nad Matarnią ; Na skraju lasu ruchome kontury... ; Niemcy w Matarni ; Wieczór ; Łuszczy sie dawne metrum... ; Nowy Rok ; Corpus Christi ; W Matarni ; Verbum Crucis ; Liście przyklejone do szyb... ; Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... :  [wiersze] // Fronda. - 27-28 (2001), dodatek, s. 1-12
 1. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? : animatorzy życia literackiego Peerelu u progu nowego tysiąclecia // Nowe Państwo. - 2001, nr 7, s. 40-41
 1. Hiphopowa awangarda // Nowe Państwo. - 2001, nr 12, s. 38-39
 1. Jak wydać książkę? // Nowe Państwo. - 2001, nr 18-19, s. 38-39
 1. Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec okresu dojrzewania //  Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 225-227
  Wencel Wojciech - źródła ;

 1. Laurowo i ciemno // Nowe Państwo. - 2001, nr 40, s. 36-37
 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Arcana. - 2001, nr 1, s. 17-19
  Herbert Zbigniew - utwory poświęcone ;

 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Niedziela. - 2001, nr 32, s. 13
  Herbert Zbigniew - literatura piękna ;

 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Głos (Warszawa). - 2001, nr 15-16
  Herbert Zbigniew - literatura piękna ;

 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Głos (Warszawa). - 2001, nr 15-16, s. 17
  Herbert Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Matternbuch : kulturowy tygiel na peryferiach Gdańska // Nowe Państwo. - 2001, nr 35, s. 40-41
 1. Małe Betlejem ; Epitafium dla rodziny Ficht ; Corpus Christi :  [wiersze] // Christianitas. - Nr 7 (2001), s. 127-133
 1. Missio Bakana // Fronda. - Nr 23-24 (2001), s. 178-186
 1. Niemcy w Matarni :  [wiersz] // Nowe Państwo. - 2001, nr 35, s. 41
 1. Normalni inaczej : inność - ideał naszych czasów // Nowe Państwo. - 2001, nr 37, s. 38-39
 1. Od prowokacji do medytacji : nowości na 46. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie // Nowe Państwo. - 2001, nr 20, s. 38-39
 1. Olbrzym znikomek // Nowe Państwo. - 2001, nr 47, s. 42-43
 1. Pieter, syn murarza :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 43-44, s. 36-37
  * O Pieterze de Hoochu.

 1. Popielec ; Przez ziemię ; Z domu do kaplicy ; Epitafium dla Augusta Makurata :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 3, s. 123, 123-124, 124, 125, 125-126
 1. Porta lucis ; Quare tristes es, anima mea? ; Mysterium fidei ; Unio unionum :  [wiersze] // Więź. - 2001, nr 1, s. 89-92
 1. Powtórka przed maturą : klasyka literatury w wersji mini // Nowe Państwo. - 2001, nr 14, s. 38-39
 1. Przepasany szarfą ciemności // Nowe Państwo. - 2001, nr 21, s. 38-39
 1. Przepis na arcydzieło :  [szkic] // Fronda. - Nr 25-26 (2001)
 1. Rumcajs kontra Batman : dawni i nowi bohaterowie filmów animowanych // Nowe Państwo. - 2001, nr 9, s. 38-39
 1. Serce Gdańska // Nowe Państwo. - 2001, nr 5, s. 38-39
 1. Spadajaca gwiazda :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2001, nr 6
  * O Janie Vermeerze.

 1. Spadająca gwiazda // Nowe Państwo. - 2001, nr 6, s. 40-41
 1. Spór o Herberta : czy środowiska konserwatywne próbują przywłaszczyć sobie pamięć wielkiego poety? // Nowe Państwo. - 2001, nr 2, s. 40-41
  Herbert Zbigniew - opracowania ;

 1. Wagner przewraca się w grobie // Nowe Państwo. - 2001, nr 36, s. 42
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Huelle Paweł. Mercedes-benz. - Kraków, 2001 // Nowe Państwo. - 2001, nr 46, s. 38-39
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Huelle Paweł. Weiser Dawidek. - Gdańsk, 1987 // Nowe Państwo. - 2001, nr 4,  s. 40-41
  Huelle Paweł - twórczość - opracowania - Weiser Dawidek ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Cześć, Tereska / reż. Robert Gliński [film fab.] // Nowe Państwo. - 2001, nr 39, s. 38-39
  Gliński Robert - twórczość - opracowania - Cześć, Tereska ;

 1. Święty Jerzy w szponach feministek : walka karnawału z postem w kulturze współczesnej // Nowe Państwo. - 2001, nr 27, s. 32-33
 1. Dusza świata :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 9
  * W zbiorze "Przepis na arcydzieło" - pt. Świat za plecami Madonny.

 1. Książę i żebrak :  [felieton literacki] // Nowe Państwo. - 2002, nr 6, s. 56
  * Dot. książki: Siedlecka Joanna. Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie. - Warszawa, 2002.

 1. Latający Holender :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 1
 1. Oda chorej duszy :  [wiersz] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 32
 1. Pejzaże Północy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 12
 1. Przebacz mi Brunhildo! // Nowe Państwo. - 2002, nr 8, s. 51-53
 1. Z domu do kaplicy ; Wieczór; Verbum crucis ; W Matarni ; Psalm ; Corpus Christi ; Niemcy w Matarni ; Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi) ; Łuszczy się dawne metrum... ; Liście przyklejone do szyb... ; Nowy Rok :  [wiersze] // Fronda. - 2002, nr 27-28, wkładka, s. 1-12
 1. Ziemia ognista :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 10
 1. Święci i grzesznicy :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2002, nr 4, s. 51-53
 1. Droga do Barbizon :  [szkic] // Nowe Państwo. - 2003, nr 1
 1. Koniec wakacji ; Srebrzysko ; Tasso :  [wiersze] // Arcana. - 2003, nr 6, s. 125, 126, 126-127
 1. Przed Pasterką ; Zjawy zjawiska szfirowe cienie... ; Piosenka :  [wiersze] // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 219, 220, 221
 1. Urodzeni mordercy // Nowe Państwo. - 2003, nr 7, s. 52-53
 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kuczok Wojciech. Gnój. - Warszawa, 2003 // Nowe Państwo. - 2003, nr 7, s. 45
  Kuczok Wojciech - twórczość - opracowania - Gnój ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kudyba Wojciech. Słowa bliskie. - Kraków, 2003 // Nowe Państwo. - 2003, nr 6, s. 47
  Kudyba Wojciech - twórczość - opracowania ; Słowa bliskie ;

 1. [Recenzja] :  [recenzja]. - Rec. pracy: Houellebecq Michel. Cząstki elementarne. - Warszawa, 2003 // Nowe Państwo. - 2003, nr 9, s. 45
  Houellebecq Michel - twórczość - opracowania - Cząstki elementarne ;

 1. Chirurg w labiryncie snów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Trznadel Jacek. Utajone w oddechu. - Lublin, 2003 // Nowe Państwo. - 2004, nr 7, s. 43
  Trznadel Jacek - twórczość - opracowania - Utajone w oddechu ;

 1. Do końca ; To co nas dzieli od świata: korytarz... ; Totus Tuus :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 51, s. 13
 1. Dojrzałe sprzeczności : mój Miłosz :  [artykuł] // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2004, nr 226, s. A10-A12
  Miłosz Czesław - opracowania ;

 1. Przed burzą :  [fragm. poematu] // Ha!art. - 2004, nr 1, s. 15
  * Tyt. nadany fragmentowi pieśni "Dom" z poematu "Imago mundi".

 1. 2+2=5 :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 24
  * O sztuce wielkiej, wzniosłej, zawierającej element tajemnicy i sztuce popularnej; o "Sinfonii de motu" Wojciecha Kilara, Dodzie Elektrodzie i Mandarynie; o związkach fizyki ze sztuką.

 1. Beka z Houellbecqa :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 31
  * O modnych autorach zachodnich, m.in. Michelu Houellebecqu, Francisie Wheenie, Orianie Fallaci. Ich pozornie odkrywczym diagnozom kryzysu współczesnej cywilizacji W.W. przeciwstawia prawdziwe diagnozy - sformułowane w zbiorze szkiców Tomasza Burka "Dziennik kwarantanny".

 1. Boks zbliża ludzi :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 28
  * O płycie Marcina Świetlickiego i Bogusława Lindy "Las putas melancólicas".

 1. Czarny PijaR :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 25
  * O kandydowaniu artystów do parlamentu (m.in. o K. Kutzu, K. Piesiewiczu i K. Cugowskim).

 1. Hamlet w T-shircie :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 33
  * O recenzjach teatralnych Romana Pawłowskiego i przypisywaniu przez recenzenta współczesnemu teatrowi polskiemu ważnej roli w walce z homofobią, przemocą i molestowaniem w rodzinie, zaściankowym katolicyzmem itd.

 1. Królik z kapelusza :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 35
  * O operacji "Moher" przeciw katolikom udzielającym się społecznie, m.in. o reportażu Wojciecha Bojanowskiego "Byłem uczniem Ojca Dyrektora". Także o Jacku Dehnelu.

 1. Mister Mailer-Deamon :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 22
  * M.in. o pisaniu i pisaniu listów w dobie komputera i internetu. Wzmianka o S. Chwinie.

 1. Niedziela Palmowa w Sandomierzu ; Deep inside Aurora Snow :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 35, s. 15
 1. Ostatnie słowa Jana Pawła II // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 17, s. 8
 1. Parówki i cukierki :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 34
  * O centrum handlowym w Gdansku-Matarni, konsumpcjonizmie i działaniach antykonsumpcjonistów: Sławomira Shutego i Jana Sowy.

 1. Piękno, które zbawia :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 26
  * O idei sztuki transcendentalnej i niechęci współczesnych twórców do podejmowania tradycji tej sztuki; w nawiązaniu do "Listu do artystów" Jana Pawła II.

 1. Pieśń czwarta: Wiatr :  [wiersz] // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2005, nr 42, s. A9
 1. Pieśń siódma: Szpital ; Pieśń dziesiąta: Kołysanka :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 7, s. 20
 1. Szklanki pana Hensona :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 29
  * O praktycznych ćwiczeniach w dziedzinie "społeczeństwo otwarte" stosowanych w Szwecji.

 1. Visby // Fronda. - 2005, Nr 37, s. 82-91
  * Wrażenia z pobytu na stypendium Baltic Centre for Writers and Translators na Gotlandii.

 1. Andersen miał rację :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 51-52
  * O baśniowej naturze św. Mikołaja i szkodliwości wmawiania dzieciom, że św. Mikołaj nie istnieje.

 1. Arka Gdynia, moja miłość // Fronda. - 2006, Nr 39, s. 66
 1. Ballada o Ballacku :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 23
  * O niemieckiej akcji "Poeci przy piłce" - wiersze niemieckich poetów o Mundialu.

 1. Bójka w teatrze :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 66
  * O głośnym incydencie w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie krytyk literacki i prof. UJ Michał Paweł Markowski uderzył w twarz pisarza, tłumacza i reżysera Antoniego Liberę. Także refleksje o niełatwym losie żon "profesorów, pisarzy, poetów, prozaików, piosenkarzy, polityków, publicystów i innych pseudointelektualistów".

 1. Błąd w sztuce :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 3
  * O współczesnej sztuce w nawiązaniu do próby rozbicia młotkiem słynnego pisuaru Marcela Duchampa w muzeum sztuki nowoczesnej w Centrum im. Georgesa Pompidou w Paryżu.

 1. Co się stało z Nową Falą? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 13
  * O poetach Nowej Fali, szczególnie o Adamie Zagajewskim i Ewie Lipskiej.

 1. Cwierćliteratura :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 39
  * O rezygnacji TVP (decyzją prezesa Bronisława Wildsteina) z bezpośredniej transmisji uroczystości wręczania Nagrody Literackiej "Nike"; także o wąskiej specjalizacji tematycznej jako tendencji w nowej powieści polskiej.

 1. Czekając na Gaudiego // Ozon. - 2006, nr 27 (6.07), s. 56-57
 1. Dla ciebie chcę być zgredem :  [felieton literacki]. - 2006, nr 30-31
  * Tytuł od redakcji.
  * O autorytecie ojca, w nawiązaniu do doświadczeń spaceru z siedmioletnim synem po Krupówkach w Zakopanem.

 1. Dzieci z katalogu :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 45
  * O współczesnych dzieciach wychowywanych zgodnie ze wskazaniami nowych, lewicowych nurtów w psychologii i pedagogice; także o inżynierii genetycznej w związku z ww. tematem.

 1. Epitafium dla hydraulika :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 42
  * O ewentualnej obsadzie Mela Gibsona w roli Jana III Sobieskiego w planowanym polskim filmie "Victoria", w celu "skorygowania wizerunku Polaka w oczach świata". Także o tymże wizerunku w kinematografii zachodniej, na przykładach filmów: "Tramwaj zwany pożądaniem", "Polskie wesele", "Sztuka zrywania", "Takie czasy" (właśc. "Polak potrzebny od zaraz").

 1. Gdzie te sokoły? :  [felieton literacki]. - 2006, nr 44
  * O istniejącej dawniej, a obecnie zanikającej (m.in. z powodu specjalizacji i rozbiciu spójnego obrazu świata) symbiozie kultury i sportu; w tym kontekście o komentatorach sportowych, m.in. Bohdanie Tomaszewskim i Przemysłwie Babiarzu.
  Tomaszewski Bohdan ; Babiarz Przemysław ;

 1. Gwarantowany happy end :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 25 (22.06), s. 54-55
 1. Huelle do gazu! :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 9
  * O serii kłopotów Pawła Huellego - przegrany proces z ks. Henrykiem Jankowskim, skargi sąsiadów na zakłócanie ciszy nocnej tupaniem i śpiewem, nieudana (w wyniku protestu aktorów) próba objęcia po Macieju Nowaku funkcji dyrektora Teatru "Wybrzeże".

 1. Jakiej muzyki słuchasz? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 12
  * O tym, że politycy odpowiadają szczerze tylko na pytanie o swoją ulubioną muzykę.

 1. Kapusta na krótko :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 10
  * O poetach.

 1. Klęska pionierów :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42, s. 66
  * O analogiach między Pawką Morozowem a red. Andrzejem Morozowskim z TVN w związku z bezpardonową walką mainstreamowych dziennikarzy z próbami oczyszczenia struktur państwowych z pozostałości komunizmu.
  Morozowski Andrzej ; Morozow Pawlik ;

 1. Krzywym okiem :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 49, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Amadeusz" M. Formana; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie "Zagubieni w raju"; w kategorii "Daruj sobie" - programie "Supertalent".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 51, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Andrzeja Kondratiuka "Wniebowzięci"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Roberta Glińskiego "Cześć Tereska"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie Waltera Hilla "Miliony Brewstera".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 48, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Dona Roosa "Gra o miłość "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Ocalone"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-shaw W. Jagielskiego i K. Szczuki "Dwururka".

 1. Krzywym okiem :  [not] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 50, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumentalnym serialu BBC "Zanim przywędrowały dinozaury" ; w kategorii "Daruj sobie" - o teleturnieju "Halo!Kasa!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 47, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Żart" wg. M. Kundery; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Podróżach kulinarnych Roberta Makłowicza"; w kategorii "Daruj sobie" - o filmie "Rambo II".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie "Ósmy dzień tygodnia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Dziesięć przykazań pilota myśliwskiego"; w kategorii "Daruj sobie" - o serialu "Oficerowie".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 45, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o dokumencie "Polskie lato, węgierska jesień" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o dokumencie "Zwycięzca Rafał Blechacz"; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show "Na jeden temat... z Joan Rivers".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 44 (29.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - film w reż. Alejandro Gonzálesa "21 gramów" "; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Psałterzu wrześniowym" - oratorium Piotra Rubika; w kategorii "Daruj sobie" - o koncercie Justyny Steczkowskiej "Femme fatale".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 43 (22.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Piwowskiego "Przeprasza, czy tu biją?" ; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie dokumentalnym "Bombowcy ze Śląska" ; w kategorii "Daruj sobie" - o telenoweli dokumentalnej "Będę modelką".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 42 (15.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Jaya Roacha "Mystery, Alaska"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o koncercie "Pokolenie dzieci JP II"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego "Teraz my".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 41, s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie Marka Lawrence a "Dwa tygodnie miłości"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o talk-show Igora Zalewskiego "Rzadki okaz" (także wzmianka o programie Rafała Ziemkiewicza "Ring"); w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tymona Tymańskiego, Macieja Chmiela i Jacka Dehnela "Łossskot!!!".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 40 (1.10), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Petera Jacksona "Władca Pierścieni : Drużyna Pierścienia"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać"; w kategorii "Daruj sobie" - o gali "Nagrody Literackiej Nike".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 39 (19.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Alejandro Gonzalesa Innaritu "Amores Perros"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o współczesnej komedii w Teatrze TV "Dzikuska" w reż. Łukasza Wylężałka; w kategorii "Daruj sobie" - o talk-show Kuby Wojewódzkiego w TVN.

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38 (17.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Coenów "Fargo"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o filmie Stevena Spielberga "Szeregowiec Ryan"; w kategorii "Daruj sobie" - o programie Tomasza Lisa "Co z tą Polską?".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 37 (10.09), s. 52
  * Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Jiřiego Menzla "Kapryśne lato""; w kategorii "Warto zobaczyć" - o programie publicystycznym Jerzego Zalewskiego "Pod prąd" z udziałem Krzysztofa Wyszkowskiego (TV Puls); w kategorii "Daruj sobie" - o reality show "Zamiana żon".

 1. Krzywym okiem :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 36 (3.09), s. 52
  * Pierwsza publikacja W.W. w cyklu "Krzywym okiem". Krótkie opinie o trzech audycjach zapowiadanych w programie tv na nadchodzący tydzień. W kategorii: "Trzeba zobaczyć" - o filmie w reż. Janusza Kidawy "Żeniac"; w kategorii "Warto zobaczyć" - o "Tygodniku Moralnego Niepokoju" Roberta Górskiego ; w kategorii "Daruj sobie" - o finale finałów "Tańca z Gwiazdami".

 1. Mars atakuje :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 2
  * O trwodze niektórych mediów (Newsweek, Gazeta Wyborcza) w związku z rzekomą inwazją ludzi Opus Dei (i ogólnie katolików) na stanowiska rządowe w gabinecie premiera Marcinkiewicza.

 1. Mel Gibson grzeszy! :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 34
  * O występku Mela Gibsona, analogiach z życia Autora i dobrej nowinie, jaką chrześcijaństwo głosi grzesznikom.

 1. Między wersetami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 41
  * O wykorzystywaniu przez Adama Michnika literatury do walki politycznej (po 1989 r.), w nawiązaniu do rozmowy A.M. z Salmanem Rushdiem.
  Michnik Adam ; Rushdie Salman ;

 1. Milczenie ojca : Jan Paweł II wchodzi do polskiej literatury jako postać mityczna, a więc równie wspaniała, co nierzeczywista :  [artykuł] // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2006, nr 263, S. 11A
 1. Miłość kontra idee :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 47
  * O adaptacji filmowej powieści Michela Houellebecqa "Cząstki elementarne" w reż. Oskara Rὄhlera; także o polskich naśladowcach Houellebecqa - Cezarym Michalskim, Rafale Ziemkiewiczu ("Ciało obce"), Andrzeju Horubale ("Farciarz").
  Houellebecqa Michel ; Rὄhler Oskar - twórczość - opracowania - Cząstki elementarne ; Cezary Michalski ; Rafał Ziemkiewicz - Ciało obce ; Horubała Andrzej - Farciarz ;

 1. Naga prawda :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 7
  * O Edycie Górniak.

 1. Nie będzie bombonierki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 48
  * O feministkach, w nawiązaniu do książki "Głośniej! Rozmowy z pisarkami" Agnieszki Drotkiewicz i Anny Dziewit.

 1. Operacja Żółw :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 23 (8.06), s. 66-67
 1. Oskar idzie na wojnę :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38, s. 66
  * O autobiografii G. Grassa i przyznaniu się pisarza do służby w Waffen-SS.

 1. Papeteria ; Computerland :  [wiersze] // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2006, nr 217 (18.09), dod. dod., s. 2
 1. Pochwała mercedesa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 46
  * O tym, dlaczego nie sposób śmiać się z Niemców, w nawiązaniu do dowcipów Niemców o Polakach.

 1. Pojawiają się i znikają :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 8
  * O niebezpieczeństwach, jakie zawisły nad obrazami "Dziewczyna w kapeluszu" i "Uczony przy pulpicie", prezentowanych w Zamku Królewskim w Warszawie, po ekspertyzie stwierdzającej autorstwo Rembrandta.

 1. Potrzeba wspólnoty //  Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 68-69
 1. Powiem ci, co myślisz :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 27
  * O Ministrze Edukacji Narodowej Romanie Giertychu.

 1. Powrót Franka Kimono :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 25
  * O gadżetach z czasów PRL-u jako oldschoolowej atrakcji.

 1. Rosja nie przebacza :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 38
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Madonna i niedźwiedź".

 1. Rydwany Mahometa :  współcześni twórcy widzą w chrześcijaństwie jedynie rekwizytornię, z której na chybił trafił wyciąga się fabuły, epizody lub postaci :  [artykuł] // Wprost. - 2006, nr 41 (17.10), s. 118-120
 1. Siódma woda po Kisielu :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 11
  * O felietonistyce Stefana Kisielewskiego i upadku współczesnej polskiej felietonistyki na przykładzie twórczości ostatniego laureata Nagrody Kisiela - Tomasza Lisa.

 1. Tele-morele :  [felieton literacki] // Wprost. - 2006, nr 43
  * O współczesnej telewizji, która występujących w niej pisarzy zmienia w "postacie telewizyjne", od czasu,gdy "słowo przegrało wojnę z obrazem". Przywołany m.in. program "Łosskot", Kazimiera Szczuka, Tadeusz Różewicz
  Różewicz Tadeusz ; Szczuka Kazimiera ; "Łosskot", program tv ;

 1. Śpiew syren :  [felieton literacki]. - Asy z rekawa. - 2006, nr 30, s. 50
  * O masowych wyjazdach Polaków do pracy na Zachód.
  * Pierwszy felieton W.W. w cotygodniowym cyklu "Asy z rękawa". Felieton W.W. ukazywał się raz w miesiącu. Oprócz W.W. autorami cyklu byli Władysław Bartoszewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska i Wojciech Roszkowski. W.W. zajął miejsce Marcina Przeciszewskiego.

 1. Święta nowej generacji :  [felieton literacki]. - Asy z rękawa // Gość Niedzielny . - 2006, nr 50, s. 66
  * O rozwoju technik audiowizualnych jako pułapce "odwracającej ludzki wzrok od rzeczywistości" - w kontekście kupna nowego telewizora na Święta Bożego Narodzenia.

 1. 1410 :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 46
  * O filmie Wladimira Chotinienki "1612" i udziale w nim Michała Żebrowskiego; w nawiązaniu streszczenie fikcyjnego filmu produkcji niemieckiej "1410".

 1. Będzie padać :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 18
  * O replice biblijnej Arki Noego, zbudowanej przez Holendra Johana Huibersa, holenderskim statku aborcyjnym organizacji "Kobiety na falach" i drogach ratunku w sytuacji postępującej sekularyzacji Unii Europejskiej.

 1. Bez :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 22
  * O fetyszyzacji wolnego rynku i działań ekonomicznych jako symboli postępu cywilizacyjnego i nowoczesności w świeżym polskim kapitalizmie; w nawiązaniu do szyderczych ataków dziennikarzy i ekonomistów na Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie ma konta w banku. Także o karierze wyrazu "bez", określającego współczesne postawy i poglądy.

 1. Cóż, że ze Szwecji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 4
  * O udziale Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji i szwedzkim zespole "Charizma".

 1. Czeski film :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 42
  * O odwiedzinach u Autora w Matarni Czechów - Miloša Doležala, poety, i Jaroslava Šubrta, tłumacza.

 1. Dupa Jacek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 32-33
  * O wyczynach tzw. jackass i o wystawie "jasckassów" (performance naiwny) w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

 1. Dzień króliczka :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 51-52
 1. Fusstracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 6
  * O rzekomym antysemityzmie Polaków i billboardzie polskiego perfomera o pseudonimie Peter Fuss.
  Fuss Peter ;

 1. Goło i niewesoło :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 39
  * O plakacie Partii Kobiet, kwartalniku "bruLion" i Manueli Gretkowskiej.

 1. Grinch wymiata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 50
 1. Hamlet z marsową miną :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 2
  * O kosmitach, Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, kontaktach z obcymi, i ojcu Serafinie Rose, badaczu fenomenu UFO.

 1. Koktajl Putina :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 26
  * O skutkach - m.in. dla polskiej tożsamości, kultury, a zwłaszcza literatury, ale także o skutkach o zasięgu międzynarodowym - przegłosowania przez Unię Europejską (w wyniku lobbingu Niemiec) nowej definicji wódki; w myśl tej definicji wódką można nazywać nie tylko napój produkowany ze zboża bądź ziemniaków, ale także z takich surowców, jak: skórki bananów, pestki winogron, łupiny pomarańczy itp.

 1. Konkwistadorzy z Majami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 2
  * O filmie Mela Gibsona "Apocalyto", micie dobrego dzikusa i Majach (także w Polsce).

 1. Lolitomania :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 16
 1. Mordercze ego :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 9
  * O estetach i twórcach - zbrodniarzach i istniejącej od wieków fascynacji ludzi sztuki - zbrodnią. M.in. o postaci Hannibala Lectera, a także o wrocławskim zabójcy, pisarzu Krystianie B. ("Amok"), poznańskim malarzu zabójcy Ryszardzie Rgowskim, książce Patricka Süskinda "Pachnidło" i Stefanie Chwinie.

 1. Niedziela w Hollywood :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 36
  * O Tomie Cruisie, Jimie Carreyu i sekcie scjentologów w Hollywood.

 1. Nieszczęścia tańczą parami :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 38
 1. Piraci z Karasiówki :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 22
  * O akcji dystrybutorów filmów i policji przeciw nielegalnym tłumaczom list dialogowych zachodnich filmów dostępnych w Internecie. Także odnosząca się do tego tematu parafraza opowiadania Sławomira Mrożka "Wesele w Atomicach".

 1. Polędwica z kością :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 34
  * O epatowaniu cielesnością i seksem przez współczesne tzw. "wyzwolone kobiety", w nawiązaniu do książki Natalie Angier "Kobieta : geografia intymna".

 1. Pośmiewisko Europy :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 10
  * O "niepoprawnym politycznie" wystąpieniu Romana Giertycha na spotkaniu ministrów edukacji w Heidelbergu.

 1. Pożegnanie z bronią :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 44
  * O zbyt uległej i podległej polityce rządu Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska wobec Rosji i Niemiec.

 1. Pączkowanie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 8
  * O "tłustym czwartku", a także o powszechnej dostępności wytworów kultury niskiej i trudnej dostępności wytworów kultury wysokiej, m.in. na przykładzie dystrybucji filmu "Wielka cisza" Philipa Grὄninga i nowego tłumaczenia "Boskiej Komedii".

 1. Rzeź urbaniątek :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 13
  * O serialu animowanym "Popetown".

 1. Szarik list nosił :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 21
  * Wypowiedź skierowana do Siergieja Jastrzembskiego, doradcy Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. kontaktów z Unią Europejską, w związku z wypowiedzią S.J. o Polsce: "pozostające u władzy elity cierpią z powodu wirusa rusofiobii".

 1. Trendowata :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 20
  * O Paris Hilton, popkulturze zaspokajającej ulubione potrzeby masowego odbiorcy - "grzebanie w cudzych bebechach", erotyce w Polsacie i uruchomieniu przez wiedeńską bibliotekę sekslinii, na której za opłatą (dochód przeznaczony na remont placówki) można posłuchać fragmentów klasycznych tekstów erotycznych w aktorskiej interpretacji.

 1. Zupa z dyni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 45
  * O pogańskich obrzędach Halloween we współczesnej popkulturze współtworzącej sformatowany świat bez sacrum i tabu.

 1. Łajzokracja :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 49
 1. Śmiech na sali :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 41
 1. Świat odczarowany :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 50
  * Leksykon tradycji bożonarodzeniowej - dawniej i obecnie. M.in. hasła: adwent, choinka, kartki świąteczne, gwiazda betlejemska, kolędy, opłatek, pasterka, potrawy z ryb, prezenty.

 1. Żelazko z duszą :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 26
  * O różnorodnych konsekwencjach (w kulturze materialnej i duchowej), jakie spowodowało zastąpienie przedmiotów trwałych, które służyły ludziom długie lata, współczesnymi przedmiotami nietrwałymi, często jednorazowego użytku. Także o apologii dawnych przedmiotów i czułości dla rzeczy starych w prozie Andrzeja Stasiuka.

 1. Bal przebieranców :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 46
 1. Bezwstydny Neptun :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 22
  * O świętowaniu na Długim Targu w Gdańsku kibiców Lechii z powodu awansu drużyny piłkarskiej do ekstraklasy; m.in. groteskowa wymiana pism urzędowych między Neptunem(posągiem) a Urzędem Miejskim w sprawie oderwania przez świętujących kibiców gipsowego ogona konia morskiego, ważnego elementu studni Neptuna; także wypowiedzi polityków w tej sprawie.

 1. Bądźcie bez litości :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 37
 1. Chodźmy się zabić :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 7
  * O rozprzestrzeniającym się wśród nastolatek, a także wśród polskich polityków, niektórych grup zawodowych (pielęgniarki, lekarze, artyści) oraz części społeczeństwa - stylu emo.

 1. Chuligan Boruc :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 19
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "T-shirt dla nienawiści".

 1. Cukrzyca narodowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 3
 1. Dar od Boga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 13
 1. Duma bosych Antków :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 5
 1. Duże zwierzę :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 26
  * O wypracowanych przez środowiska liberalno-lewicowe w Unii Europejskiej i Polsce reakcjach na niewygodne dla nich fakty: "unieważnić, napisać od nowa, zignorować". "Jeśli demokratyczne procedury przeszkadzają w krzewieniu demokracji, należy je zawiesić".

 1. Gra w klasy :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 1
  * O specyfice spotkań po latach z kolegami i koleżankami z klasy.

 1. Klucz do koszmaru :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 27
 1. Kosmiczna Norymberga :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 6
 1. Kurza twarz :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 6
  * O trzech miesiącach rządów PO.

 1. Loteria paszportowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 21
 1. Mania gigantomanii :  [T-shirt dla nienawiści] // Wprost. - 2008, nr 20
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Ale jaja!".

 1. Medialne dzieci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 43
  * O wieszczach narodowych oglądających w zaświatach współczesną telewizję polską; o infantylizacji naszego życia publicznego i politycznego i o Donaldzie Tusku jako obrońcy synczyzny i niedojrzałości narodowej.

 1. Niedowcieleni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 8
  * O prawdopodobnych skutkach przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty. ("Zamiast promować rozległą wiedzę, będziemy ustalać metodą głosowania, która z wielkich postaci naszej kultury zasługuje na miano historycznej, a która została zmyślona".)

 1. Ojcobójstwo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 9
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Przyjdźcie z ojcem".
  * O metodach wychowawczych współczesnych, poprawnych politycznie, reformatorów rodziny.

 1. Pijacy z Westerplatte :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 38
  * O planowanym filmie "Tajemnica Westerplatte" wg scenariusza Pawła Chochlewa, "odbrązawiającym" historię obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r.

 1. Pozdro dla niekumatych :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 39
 1. Purobciach :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 28
  * O klasyfikacji (własnej Autora) tzw. obciachu w popkulturze. Istotą "purobciachu" (w którym funkcjonuje PiS) jest "poważna, patriotyczna lub religijna retoryka. (...) Obciachowy jest każdy, kto odwołuje się do tradycyjnej aksjologii". W tym kontekście także o znaczeniu filmu Liliany Sonik "Trzech kumpli".

 1. Religia futbolu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 22
  * O celebrowaniu futbolu przez współczesnych mężczyzn jako namiastce religii i heroizmu w czasach, w których nie istnieje już dawny porządek i dawne powołanie mężczyzny.

 1. Rok bez historii :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 50
  * O presji teraźniejszości i odwróceniu się od przeszłości współczesnego człowieka.

 1. Rzeczpospolita Kolejowa :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 29
 1. Się załatwi :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 2
  * Wariacje nt. zaimka "się". "SIĘ" uosabia dzisiaj pierwiastek egoistyczny, hedonistyczny, a być może nawet diabelski.

 1. Skandalista Rymkiewicz :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 44
 1. Smętni chrześcijanie :  [Chesterton w Ikei] // Wprost. - 2008, nr 48
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt."Chesterton w Ikei".

 1. Sponiewierani i skrzywdzeni :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 25
  * W zbiorze "Wencel gordyjski" pt. "Moralni mistrzowie Polski".

 1. Słomoterapia :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 18
  * O modzie wśród przedstawicieli polskiej klasy średniej na osiedlanie się na prowincji i związane z tym rady Autora.

 1. Słowiański raj :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 4
 1. Tusk Wszechmogący :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 2
 1. Wniebowzięci :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 32
 1. Wołyń na Atlantydzie :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 30
  * O nazbyt enigmatycznym - zdaniem Autora - potraktowaniu rzezi wołyńskiej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w liście ogłoszonym w związku z 65. rocznicą ukraińskich zbrodni na Wołyniu.

 1. Wpadka Puchatka :  [Kołyska dla centaura] // Wprost. - 2008, nr 17
  * O nowym spisie szkolnych lektur autorstwa prof. Sławomira Jacka Żurka, w formie humoreski nawiązującej do "Kubusia Puchatka".

 1. Z dziejów nienawiści w Polsce // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 301 (29.12), s. A16
 1. Zawsze niech będzie słońce :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 34
 1. Ziemia odjechana :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 12
 1. Zwierzoczłekoupiór :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 15
  * W zbiorze "Węzeł gordyjski" pt."Kołyska dla centaura".

 1. Złodziej emocji :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 47
 1. Złote jajo :  [felieton literacki] // Wprost. - 2008, nr 45
 1. Chrystus poległ w powstaniu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 38
  * O Powstaniu Warszawskim, w nawiązaniu do książki Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Kinderszenen" i głosów krytykujących tezy Rymkiewicza (m.in. Cezarego Michalskiego, Jana Klaty, Jacka Trznadla, Pawła Lisickiego).

 1. Dies irae ; Oda do śliwowicy ; [Dwa słowiańskie języki splecione na całą wieczność] ; XXI wiek :  [wiersze] // Czterdzieści i Cztery. - Nr 2 (2009), s. 4-7
 1. Komu bije dzwon Zygmunta? :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 26
  * O rocznicy 4 czerwca 1989 r. i Okrągłym Stole.

 1. Nowa Nibylandia :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 34
  * O syndromie Piotrusia Pana we współczesnej kulturze.

 1. Nowy wspaniały świat :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 42
  * O współczesnej cywilizacji, narzucającej kult niegraniczonej tolerancji, konsumpcji, wygody, młodości, z popkulturową estetyką, frazesami politycznej poprawności, relatywizmem, aborcją, eutanazją,"zakłamanymi standardami ciała" i "zakłamanymi standardami idei".

 1. Podziemne motyle ; Pliszka ; Huragan szaleje w sadzie... ; Zmartwychwstanie ; Cis :  [wiersze] // Arcana. - 2009, nr 5, s. 6-7
 1. [Artykuł] // Rzeczpospolita. - 2009, nr 2 (5.01), s. K1
 1. Calcium magnesium ; Czterdzieści i Cztery :  [wiersze] // Rzeczpospolita. - 2010, nr 96 (26.04), wydanie zasadnicze, s. A17
 1. Granica ; Refugium ; Archeologia :  [wiersze] // Wyspa. - 2010, nr 2, s. 126-129
 1. Kołysanka lipowa ; Rosa canina ; Wołyń 1943 ; Śmierć lachom ; Krwawa niedziela ; Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZ 1945-1951 ; Łupaszko przed sądem ; Ojczyzna :  [wiersze] // Arcana. - 2010, nr 4, s. 7-14
 1. "Arcana" polskości :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 36 (7.09)
  * O piśmie Arcana z okazji wydania setnego numeru.

 1. Belwederek maleńki :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 16 (20.04)
 1. Bezkregowcy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 13 (30.03)
  * Pierwszy felieton W.W. w Gazecie Polskiej.

 1. Bóg się rodzi :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 51-52 (21.12)
  * O Bożym Narodzeniu z odniesieniami do sytuacji w Polsce po katastrofie smoleńskiej. O sensie Bożego Narodzenia dla skrzywdzonych, poniżanych, wyszydzanych, prześladowanych. Także uwagi o kolędzie "Bóg się rodzi" Franciszka Karpińskiego.

 1. Charakterniak Rybus :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 35 (31.08)
 1. Drugi obieg to nie getto :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 47 (23.11)
  * O koncepcji budowania w podziemiu, poza strukturami funkcjonującymi w III RP, kultury narodowej ("hierarchie, instytucje, wydawnictwa, system komunikacji z odbiorcami"), która w przyszłości zastąpi obecną "atrapę kultury III RP zaprojektowaną w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Krytyce Politycznej". Wg. koncepcji W.W. - przedstawionej w klubie Hybrydy na panelu dyskusyjnym "Pisarze, o których nie trzeba głośno mówić", z udziałem Marka Nowakowskiego, Jacka Bartyzela, Macieja Urbanowskiego, Andrzeja Dobosza, Wawrzyńca Rymkiewicza, Bronisława Wildsteina, Rafała Ziemkiewicza - kulturę w podziemiu należy tworzyć wg własnych zasad, bez wikłania się w dyskusje, perswazje, przekonywania z "salonem" III RP. "(...) dla życia w getcie istnieje alternatywa. To drugi obieg, w którym nie trzeba się użalać nad sobą, bo jest się w centrum polskiej kultury. Zamiast żebrać o ochłapy wolności z Okrągłego Stołu, można odnaleźć pełnię wolności i godności w wiecznej wspólnocie. Jedynie cywilizacja polska, silniejsza od systemu iluzji, może wybudzić z letargu bawiące się dziś nad Wisłą dzieci postmodernizmu. Na kompromisach z III RP jej nie zbudujemy". Także o polemice z tą koncepcją B. Wildsteina i o losach dziennika Rzeczpospolita pod red. Pawła Lisickiego.

 1. Dziennik kanadyjski :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 44 (2.11)
 1. Elementarz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 34 (24.08)
  * O infantylizacji życia publicznego w Polsce. M.in. o Platformie Obywatelskiej, Januszu Palikocie, Kubie Wojewódzkim, programie TVN "Szkło kontaktowe" i Panu Motylu.

 1. Jesteś w ukrytej kamerze :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 41 (12.10)
  * O naszych postawach wobec tragedii smoleńskiej w perspektywie przeszłych pokoleń Polaków walczących o godność, wolność, prawdę i sprawiedliwość i w perspektywie przyszłych pokoleń, które kiedyś będą oceniały nasze zachowania.

 1. Kaszubska krew, polskie serce :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 39 (28.09)
  * O swoich związkach rodzinnych z Kaszubami, o tradycyjnej katolickiej duchowości Kaszubów umacniającej ich łączność z Polską, o zgubnej dla Kaszubów idei regionalizmu, propagowanej obecnie przez gdańskich liberałów; także bezpośredni apel do Kaszubów w związku z wyborami 9.10.2011 r.

 1. Kompleks klęczenia :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 27 (6.07)
  * O pogardzie dla wspólnoty wiernych wyrażanej przez salonowych intelektualistów i "samomianujące się elity", w nawiązaniu do słów premiera Donalda Tuska "Nie będziemy klęczeli przed księdzem". W tym kontekście uwagi o stosunku Czesława Miłosza do wspólnoty narodowej (z okazji 100-lecia urodzin poety) i odmiennej postawie Pawła Hertza (z okazji 10-lecia śmierci).

 1. Mecenas Rogowski na tropie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 28 (13.07)
  * O próbach zdyskredytowania Jarosława Marka Rymkiewicza przez mec. Piotra Rogowskiego podczas procesu, który spółka Agora wytoczyła poecie.

 1. Misja "Prosto z Mostu" :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 23 (8.06)
  * O aktualności misji "Prosto z Mostu" w nawiązaniu do 70 rocznicy śmierci w Palmirach Stanisława Piaseckiego; o przeciwstawianiu się zarówno zachodnioeuropejskiemu liberalizmowi nowej lewicy, jak i imperializmowi rosyjskiemu, o potrzebie współpracy z państwami zagrożonymi przez Rosję i o kultywowaniu narodowego idealizmu jako gwarancji politycznej niepodległości Polski.

 1. Moje wiersze są martwe ; Nike z samotraki ; Patos ; Uriasz Chetyta ; Ikar :  [wiersze] // Arcana. - 2011, nr 4, s. 136-139
 1. Moją ojczyzną jest Polska Podziemna... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 42 (19.10)
 1. Motyw z Grottgera :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 40 (5.10)
  * O podobieństwach i różnicach między żałobą narodową (i stosunku do niej władz i wspólnoty) po upadku powstania styczniowego i tragedii smoleńskiej. W kontekście współczesnej postmodernistycznej kultury ("która coraz szybciej przeistacza się w nowy totalitaryzm) zdominowanej przez "dyktaturę śmiechu". Także o misji rodzin smoleńskich.

 1. My, naród Kaczyńskiego :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 22 (1.06)
  * Polem. z art. Igora Janke "Naród Kaczyńskiego", opublikowanym w Rzeczpospolitej, w którym autor przedstawiał - wg. W.W. - wyznawców "smoleńskiej mistyki" jako "prymitywnych wyznawców wodza".

 1. Nasz piękny land :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 49 (7.12)
  * O "hołdzie lennym" Ministra Spraw Zagranicznych RP Radka Sikorskiego złożonym Niemcom w przemówieniu wygłoszonym 28.11.2011 w Berlinie i o poparciu dla ministra w części prasy polskiej. Także ironiczne uwagi przypominające, że Niemcy "już dwa razy w nowożytnej historii poświęcili swój czas i energię, by wyciągnąć Polskę z cywilizacyjnej zapaści".

 1. Nie dajmy sie podzielić :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 32 (10.08)
  * O odrodzeniu wspólnoty wolnych Polaków - kierujących się dawnymi wartościami: "Bóg, honor, ojczyzna" - po tragedii smoleńskiej 10.04.2010 r. Wzmianki o metafizycznym i mesjanistycznym odczytywaniu tragedii smoleńskiej i "ciągłości polskiego losu".

 1. Nie jesteśmy kosmitami :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 18 (14.05)
  * O dystansie wobec katastrofy smoleńskiej hierarchów polskiego kościoła i katolickich wspólnot. Także o duchowych i społecznych konsekwencjach katastrofy smoleńskiej - powstaniu kultury wolnej od zakłamania i hipokryzji, odzyskaniu poczucia godności i wolności wśród wielu dotychczas wykluczonych z życia społecznego, mobilizacji do walki o "Polskę sprawiedliwą, otwartą na patriotyzm, wierną swojej chrześcijańskiej tradycji".

 1. Nie zatrzymuj mnie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 17 (27.04)
  * O niezłomności polskich kobiet w chwilach próby i o wpływie tych postaw na polską duszę i polską historię. Nawiązania do katastrofy smoleńskiej.
  * Felieton ten zamieszczony wwyborze "Listy z podziemia" nosił tyt. "Noli me tangere".

 1. Noblesse oblige :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 48 (30.11)
  * O listach protestacyjnych (i ich sygnotariuszach) w obronie pisma i środowiska "Krytyki Politycznej"; m.in. o Oldze Tokarczuk, Adamie Zagajewskim i "o wykorzenionych z polskości, pełnych pędu do kariery i kastowej lojalności (...) artystycznych salonach III RP".

 1. Obywatel Mickiewicz :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 31 (3.08)
  * Dlaczego A. Mickiewicz został wykluczony (razem z "moherami") w III RP. "Dlaczego z wieszcza narodowego przeistoczył się nagle w strasznego odszczepieńca, towiańczyka, ekstremistę politycznego, ciemniaka i szaleńca?"

 1. Ość w gardle tego świata // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2011, nr 20 (26.01), s. 11
 1. Patriotyzm bezobjawowy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 46 (16.11)
 1. Patriotyzm pejzażu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 26 (29.06)
  * O rodzinnym pejzażu jako uniwersum, miniaturze kosmosu i "spójnej strukturze, w której zapisane są metafizyczne znaki i ludzkie historie, definiujące dobro i zło, szczęście i grozę istnienia". Także o utraconych pejzażach Kresowiaków w kontekście teorii Mircei Eliadego i o pracownikach wielkomiejskich korporacji, którzy utracili kontakt z naturą, w odróżnieniu od mieszkających na prowincji, zakorzenionych w swojej ziemi i społecznościach "patriotów pejzażu" (termin Józefa Mackiewicza).

 1. Poeta - wróg publiczny // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2011, nr 69 (24.03), s. 11
 1. Popiełuszko :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 50 (14.12)
 1. Powrót Pana Cogito :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 45 (9.11)
  * O aktualności wskazań Zbigniewa Herberta w czasach III RP.

 1. Prawda - rozdział II :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 14 (6.04)
 1. Rząd celebrytów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 24 (15.06)
  * O polskich celebrytach i wykorzystywaniu ich - jako autorytety medialne - do antypisowskiej propagandy; m.in. o programie "Drugie śniadanie mistrzów" Marcina Mellera.

 1. Sędzia kalosz! :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 30 (27.07)
 1. Smoleńsdk w cieniu WTC :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 38 (21.09)
  * O kosmopolityzmie i wykorzenieniu z polskości mainstreamowych elit i polskiej kultury oficjalnej w kontekście reakcji na zamach na WTC i katastrofę smoleńską.

 1. Szkoła charakterów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 25 (22.06)
  * O warunkach, jakie musi spełniać artysta, by tworzyć wielkie dzieła: talent, c h a r a k t e r, rzemiosło; odwołania do Stanisława Piaseckiego, Jacques a Maritaina, Andrzeja Trzebińskiego, Jana Pawła II. Uwagi o tzw. poetach nowoczesnych i nowoczesnej sztuce (instalacjach). Zapowiedź odrodzenia w polityce i kulturze (która powinna dawać "piękno, dobro i prawdę"), po zbiorowym doświadczeniu 10 kwietnia 2010 r.

 1. Słowo dojrzewa w ciszy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 21 (25.05)
  * M.in. o braku zgody Stanisława Fudakowskiego i trzech innych członków Stowarzyszenia Godność, a także Krzysztofa Wyszkowskiego, aby IPN występował do prezydenta Komorowskiego o przyznanie im Krzyża Wolności i Solidarności, ponieważ B. Komorowski "wypowiadał się w sposób uwłaczający o prezydencie Lechu Kaczyńskim". Także o tomie wierszy smoleńskich Romana Misiewicza "Dobre-nowiny.pl"

 1. Z kapralami nie piję :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 33 (17.08)
 1. Za wolność trzeba umierać :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 15 (13.04)
  * O symbolicznej wymowie katastrofy smoleńskiej.

 1. Zapach strachu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 37 (14.09)
 1. Zdmuchnąć Polskę :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, nr 20 (18.05)
  * O zmasowanych atakach politycznych i medialnych tzw. "obrońców demokracji" na zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, którzy "chcą podpalić Polskę", w związku z marszami pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

 1. Łeb Hydry :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 29 (20.07)
  * O niemieckiej Nagrodzie Kwadrygi przyznanej Władimirowi Putinowi, o duchowej ciągłości autorytarnych władców Rosji; także o dążeniach rządzących (dot. również rządów PO w Polsce) do utrzymania władzy za wszelką cenę.

 1. Łuna nad cmentarzem :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2011, 43 (26.10)
  * O unikaniu tematu tajemnicy śmierci i ciągłości pokoleń w mediach i współczesnej kulturze; także m.in. uwagi o twórczości Pietera Bruegla, o śmierci Jana Pawła II, o obchodach święta zmarłych w Polsce i na Zachodzie, o tragedii smoleńskiej.

 1. Apel niepodległych :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 8 (22.02)
  * O oporze przeciwko władzom PRL: niepodległościowym (żołnierze wyklęci, Ryszard Siwiec, bracia Kowalczykowie, płk. Kukliński, "Solidarność", Anna Walentynowicz, Antoni Macierewicz, bracia Kaczyńscy, Jan Olszewski) i tzw. opozycji demokratycznej walczącej głównie o prawa obywatelskie; o większej wadze motywacji niepodległościowej, traktującej wspólnotę narodową jako "wieczną sztafetę pokoleń". Także uwagi m.in. o albumie "Brygada Łupaszki 1943-1952", o skutkach likwidacji patriotycznej inteligencji polskiej w l. 40., o przechwyceniu "Solidarności" przez opozycję demokratyczną i o nadziei na "narodowe przebudzenie".

 1. Bezradność :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 39 (26.09)
  * O trafnych przewidywaniach tzw. sekty smoleńskiej w sprawach dot. katastrofy 10 kwietnia oraz o bezradności i politycznej niemocy państwa polskiego.

 1. Błogosławiony knebel :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 50 (12.12)
 1. Czarna sukienka :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 14 (4.04)
  * O comiesięcznych mszach św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej i Marszach Pamięci na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nawiązujących do podobnych "mobilizacji ducha i pamięci" w historii Polski, głównie w XIX w. M.in. o wierszu Konstantego Gaszyńskiego "Czarna sukienka".

 1. Czerwony karnawał :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 24 (13.06)
  * O rosyjskich wpływach w Polsce, m.in. "o ofensywie kulturalnej", po Smoleńsku.

 1. Czesi niezłomni :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 31 (1.08)
  * O czeskich pisarzach katolickich okresu międzywojennego; więcej o Janie Zahradničku.

 1. Człowiek z gumy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 42 (17.10)
  * O Donaldzie Tusku.

 1. Dlaczego nie wracamy do kraju :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 41 (10.10)
  * O kulturze III RP odwołującej się przede wszystkim do tradycji PRL-u i marginalizującej dziedzictwo polskiej powojennej emigracji.

 1. Dwa mesjanizmy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 9 (7.03)
  * O dwóch koncepcjach mesjanizmu w romantyzmie polskim (bierność i czyn) i o obecności tych postaw współcześnie.

 1. Dziady :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 44 ( 31.10)
  * M.in. wezwanie do podtrzymywania pamięci o bezimiennych polskich męczennikach, których szczątki rozsiane są na "nieludzkiej ziemi". Także o cmentarzu w Matarni.

 1. Dziedzictwo Pani Cogito :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 38 (19.09)
  * O Annie Walentynowicz.

 1. Emigranci :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 9 (29.02)
  * O alienacji środowisk patriotycznych po 10 kwietnia 2010 r. w "oderwanej od polskości", cynicznej III RP, i o potrzebie odwołania się do ducha romantyzmu polskiego (zwłaszcza Mickiewicza).

 1. Epitafium dla Wernyhopry :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 42 (24.11)
  * O Przemysławie Gintrowskim.

 1. Gdyby Polska nie była Polską... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 37 (12.09)
  * O modzie na tzw. alternatywne historie Polski, na ogół krytyczne wobec realnych wyborów Polaków w przeszłości i obrona przez W.W. tych wyborów.

 1. In hora mortis ; Czterdzieści i cztery ; Ikar :  [wiersze] // Odra. - 2012, nr 4, s. 155-156
 1. Jak rozpętałem aferę Obamy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr (6.06)
  * O oskarżeniu Autora przez Gazetę Wyborczą o rasizm w związku z przymiotnikiem "ciemnoskóry" użytym przez W.W. w jednym z tekstów w stosunku do Baracka Obamy.

 1. Koniec świata lemingów :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 1 (4.01)
  * O "lemingach" politycznych, kulturalnych, obyczajowych, modowych, religijnych w nawiązaniu do inf. TVN24 o zapowiadanym w kalendarzu Majów końcu świata 21.12.2012 r.

 1. Krzyże i miecze :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 33 (15.08)
  * O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego.

 1. Kurtka z wężowej skóry :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 40 (3.10)
  * O autobiografii Marka Nowakowskiego pt. "Pióro" i nieuchronnym uwikłaniu pisarzy tworzących w PRL-u w system kultury zniewolonej.

 1. Ludzie z ogonami :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 12 (21.03)
  * O kosmopolitach w Polsce w XIX w., odcinających się od polskości, od polskiej tradycji, stylu i ducha, a naśladujących bezmyślnie cudzoziemszczyznę, oraz o ich współczesnych odpowiednikach, czyli o dawnych i obecnych "lemingach". W nawiązaniu do francuskiego (znanego tylko z fragmentu) dramatu Adama Mickiewicza "Jacques Jasiński ou Les deux Polognes" (1836).

 1. Milicyjna madonna :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 27 (4.07)
  * O jednej scenie z filmu Andrzeja Wajdy i Janusza Głowackiego o Lechu Wałęsie (milicjantka karmiąca dziecko Wałęsy na komisariacie).

 1. Moje typy :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 26 (27.06)
  * 10 najważniejszych polskich książek wydanych po 1989 r. wg W.W., w nawiązaniu do ankiety Tygodnika Solidarność. Pierwsza piątka z komentarzami: 1. Jarosław Marek Rymkiewicz "Zachód słońca w Milanówku". 2. Zbigniew Herbert "Rovigo". 3. Jarosław Marek Rymkiewicz "Samuel Zborowski". 4. Jan Paweł II "List do artystów". 5. Czesław Miłosz "Na brzegu rzeki".

 1. Na kolana przed wieszczem! :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 47 (21.11)
  * O Jarosławie Marku Rymkiewiczu i książce pt. "Spór o Rymkiewicza".

 1. Nauczyciel jako wół :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 17 (25.04)
  * O nauczycielach w III RP, sytuacji w polskiej oświacie po reformie PO i potrzebie odbudowy systemu szkolnictwa (po upadku III RP).

 1. Nie ma mnie na Facebooku :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 48 (28.11)
  * M.in. o klubach Gazety Polskiej.

 1. Nieznośna lekkość obelg :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 20 (16.05)
  * O barbaryzacji języka w III RP jako elemencie "rewolucji cynizmu"; m.in. o mowie nienawiści w walce z konserwatywnymi wartościami.

 1. Nowe wiary, prawa, toalety :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 46 (14.11)
  * O analogiach między modą na "nowoczesność" i cudzoziemszczyznę w epoce przedrozbiorowej i współcześnie, z odwołaniem do "Pana Tadeusza".

 1. Ognista procesja :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 16 (18.04)
  * O Marszu Pamięci w Warszawie w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej. Oprócz reportażowej relacji odniesienie do krytycznych uwag Roberta Mazurka w Rzeczpospolitej nt. przebiegu Marszu.

 1. Określona epoka :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 3 (18.01)
  * Polemika z tzw. rozsądnymi konserwatystami (m.in. z Łukaszem Warzechą), którzy - zdaniem W.W. - naiwnie wierzą w siłę własnej perswazji i walczą jedynie o "III RP z ludzką twarzą", a nie o budowę nowego państwa. W.W. całkowicie odrzuca okrągłostołowy układ i "jego kolejne mutacje", oczekuje radykalnego przełomu politycznego i wzorem Węgrów postuluje budowę drugiego obiegu kultury. Uważa, że III RP jest "wrakiem państwa, formą tymczasową, utrzymywaną siłą bezwładności", a jej upadek jest przesądzony. Wymienia też niektóre postulaty, które powinny być zrealizowane w nowym państwie: osądzenie polityków odpowiedzialnych za oddanie śledztwa smoleńskiego Rosji; usunięcie z polskiej polityki ludzi "którzy pozwolili upodlić szczątki i pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej"; odkłamanie najnowszej historii; radykalna wymiana elit; rewizja hierarchii kulturalnych III RP; zaprzestanie stawiania przed sądami pisarzy i historyków za mówienie prawdy.

 1. Orzeł i papugi :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 53 (26.12)
  * O manifestacjach patriotycznych "ruchu posmoleńskiego" nawiązujących do narodowej symboliki manifestacji warszawskich przed powstaniem styczniowym.

 1. PAL - reaktywacja :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 28 (11.07)
  * Polemika z artykułem Pawła Śpiewaka zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym, w którym autor pisze o prawicy jako sekcie, "którą zarządzają ideologowie tacy jak Andrzej Nowak wespół z Wojciechem Wenclem i Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. Także propozycja W.W. utworzenia Polskiej Akademii Literatury (po wygranych wyborach).

 1. Pejzaż z karuzelą :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 13 (28.03)
  * O zapomnianym przez Europę romantycznym micie Polski o wymiarze uniwersalnym - Polski niosącej chrześcijańskiego ducha wolności wszystkim ciemiężonym narodom", Polski - będącej znakiem "niezłomności, męczeństwa i zmartwychwstania" oraz o współcześnie funkcjonującym stereotypie Polski związanym z Jedwabnem, "polskimi obozami koncentracyjnymi", antysemityzmem. Także o akceptacji i upowszechnianiu tego stereotypu przez "autorytety" III RP, zwalczające "wszystko to, co stanowi wypełnienie romantycznego mitu polskości" (Autor wymienia Katyń, rzeź wołyńską, państwo podziemne, powstanie warszawskie, Żołnierzy Wyklętych, emigrację niepodległościową, Grudzień 1970, stan wojenny, a także Smoleńsk).

 1. PO-lacy listy piszą :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 49 (5.12)
  * M.in. o braku hasła poświęconego W.W. w "Encyklopedii Gdańska".

 1. Polityczna siła romantyzmu :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 35 (29.08)
  * O wciąż aktualnym w polskich dziejach wpływie pierwiastka romantycznego na historię polityczną.

 1. Procesor w czaszce :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, 6 (15.02)
  * O rewolucji światopoglądowej i obyczajowej w Szwecji (wrażenia z pobytu na Gotlandii w 2004 r.) i o rozszerzających się wpływach rewolucji kulturowej także w Polsce.

 1. Rok Tuwima :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 51-52 (19.12)
  * O powstaniu styczniowym i Julianie Tuwimie w nawiązaniu do odrzucenia przez Sejm projektu uchwały Prawa i Sprawiedliwości o ustanowieniu roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym i przyjęciu uchwały o ustanowieniu roku 2013 m.in. Rokiem Juliana Tuwima.

 1. Rzeczpospolita powstańcza :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 32 (8.08)
  * O powstaniu warszawskim.

 1. Sennik polski :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 45 (7.11)
  * O niemożności dotarcia do prawdy (w sprawie tragedii smoleńskiej) w świecie fikcji i iluzji stworzonym w III RP.

 1. Ułan i dziewczyna :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 30 (25.07)
  * O zasługach polskich kobiet "dla utrzymania narodowego ducha" - od insurekcji kościuszkowskiej do Smoleńska.

 1. Węgierski łącznik :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 5 (1.02)
  * O potrzebie wsparcia przez Polskę Węgrów w ich walce z Brukselą o chrześcijańską Europę. Nawiązanie do wizyty Autora w Budapeszcie (z redakcją pisma Ozon w styczniu 2006 r.).

 1. Z dymem pożarów // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 193, s. 11
 1. Zasmudzeni :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 25 (20.06)
  * O udziale reprezentacji Polski w piłce nożnej w Euro 2012 i o trenerze Franciszku Smudzie.

 1. Ślepcy nad przepaścią :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 34 (22.08)
  * O iluzyjności przekonania niektórych hierarchów polskiego Kościoła i katolickich publicystów, że sojusz Polski z "konserwatywną" Rosją Putina (a zwłaszcza sojusz kościelno-cerkiewny) będzie w stanie zatrzymać cywilizację śmierci na Zachodzie.

 1. Śpiewne arcydzieło :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 6 ((8.02)
  * O książce "Nadberezyńcy" Floriana Czarnyszewicza (wyd. 1 1942, Buenos Aires); także uwagi o W. Gombrowiczu.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Życia to im nie przywróci :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2012, nr 4 (25.01.2012)
  * O Smoleńsku i przedmiotowym traktowaniu ofiar tragedii.
  * Przypis do tytułu: "Tytuł jest nawiązaniem do radiowej wypowiedzi rzecznika rządu Pawła Grasia: »Nie ma znaczenia, czy w kokpicie tupolewa był generał Błasik, czy nie. To już nie przywróci życia tym, którzy w tej katastrofie zginęli«".

 1. Domino dancing :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 10 (6.03)
  * O integralności dzieła i twórcy i braku - zdaniem W.W. - tej integralności w przypadku "Syberiady polskiej" napisanej przez "emerytowanego stalinowskiego prokuratora" Zbigniewa Domino.

 1. Dziedzictwo powstańców styczniowych :  [felieton literacki]. - Cykl: Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2013, nr 4
 1. Epitafium dla zdobywców Broad Peak :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 13 (27.03)
  * O polskim himalaizmie i jego związkach z naszym narodowym charakterem, wykształconym w toku historycznych doświadczeń (idealizm, absolutne pragnienie wolności, instynkt przezwyciężania losu, upór, odporność na cierpienie, zdolność wytyczania »niemożliwych« szlaków i przekraczania barier własnego organizmu"). Także tekst wiersza W.W. pt. "Granica" zadedykowany pamięci Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego, himalaistów, którzy zginęli podczas zejścia z ośmiotysięcznika Broad Peak.

 1. Felieton wakacyjny :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 29 (17.07)
 1. Gnój pod dywanem :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 11 (13.03)
  * O utrwaleniu w kulturze III RP hierarchii literackich z czasów PRL-u i marginalizowaniu wybitnych twórców emigracyjnych (Wierzyńskiego, Balińskiego, , Łobodowskiego, Iwaniuka, Sułkowskiego); także o Pawle Hertzu i Julianie Tuwimie.

 1. Imperium, gdy powstanie... :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 9 (27.020
  * O aktualności polskiej idei imperialnej, łączącej idealizm z pochwałą siły i czynu; o dziejowej misji Polski: "być ośrodkiem cywilizacji chrześcijańskiej promieniującym na całą Europę" i powinności przywrócenia przez Polskę "ducha prawdy i wolności w międzynarodowej polityce". Także o zdewastowaniu pomnika Danuty Siedzikówny (Inki) w Krakowie i szkodliwości pozostawienia w Polsce pomników sowieckich "wyzwolicieli".

 1. Kwiaty czy chwasty polskie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2013, nr 29 (.07), s. 72
 1. List do młodego poety :  [felieton literacki]. - Cykl: Asy z rekawa. - 2013, nr 7
  * Rady i refleksje Autora skierowane do młodych poetów przysyłających mu swoje wiersze do oceny. W tekście wzmianki m.in. o Tadeuszu Sułkowskim.

 1. Mamy swój Katyń :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 15 (10.04)
  * O analogiach między Katyniem i Smoleńskiem. O tym, że pamięć o Smoleńsku, stała się "punktem odniesienia dla świadomości niepodległościowej, symbolem walki o prawdę i oskarżeniem politycznych iluzjonistów". Także sugestia W.W., że tragedia smoleńska była częścią programu postmodernistycznej rewolucji, która ma doprowadzić do "końca Polski".

 1. Mój drugi obieg :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 8 (20.02)
  * O budowaniu drugiego obiegu, który odtworzy rdzeń narodowej kultury. Projekt kultury, realizowany w III RP zakłada - zdaniem W.W. - "całkowite zerwanie z polską tradycją".

 1. Obrona pokory :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 7 (13.02)
  * O "niepokornych" i pokorze.

 1. Powstań, Jerozolimo! :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 16 (17.04)
  * O pielgrzymce do Ziemi Świętej, obchodach trzeciej rocznicy smoleńskiej w Warszawie, i odnajdywaniu losów Jerozolimy w Warszawie i Polsce.

 1. Raniona miłość :  [felieton literacki]. - Cykl: Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2013, nr 43
  * O polskiej poezji romantycznej, która stworzyła romantyczny kod: "zapis doświadczeń wspólnotowej zagłady, duchowego trwania i ciągłego odradzania się w wolności". Dzięki poezji romantycznej powstała - zdanie Autora - nowoczesna wspólnota narodowa jako wspólnota losu. Tekst nawiązuje do zorganizowanego przez Towarzystwo Patriotyczne "Wiecu w obronie poezji przed barbarzyńcami"; wiec odbył się 17.10 przy pomniku Adama Mickiewicza w Warszawie.

 1. Reytan szalony :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 23 (5.06)
  * O książce Jarosława Marka Rymkiewicza "Reytan. Upadek Polski".

 1. Sic transit gloria mundi :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 26 (26.06)
 1. Skazani na idealizm :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 3 (16.01)
  * O tworzeniu przez obóz rządzący czarnej legendy IV RP, o ośmieszaniu i dyskredytowaniu braci Kaczyńskich i idealistów próbujących zerwać z układem Okrągłego Stołu i odbudować podmiotowość Polski w Europie.

 1. Ten świat :  [felieton literacki]. - Cykl: Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2013, nr 48
 1. Trzy lekcje historii :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 27 (3.07)
 1. Wasza ulica, nasza kamienica :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 4 (23.01)
  * O nierealistycznym stosunku tzw. realistów (głównie endeckiej proweniencji) do polskich powstań.

 1. Wędrujące kości :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr (29.05)
  * O "czułości dla poległych", która "odbudowuje wieczną wspólnotę polskiego losu".

 1. Wieczne rozczarowanie :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 5 (30.01)
  * O zdradzie aliantów w Teheranie i Jałcie, o naiwności Polaków wierzących w respektowanie moralnych zasad przez zachodnie demokracje oraz o filmie National Geographic nt. katastrofy smoleńskiej.

 1. Wołyń biało-czerwony :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 28 (10.07)
 1. Wołyńska blokada :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 21 (22.05)
  * Polemika z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim w sprawie "marginalizacji kwestii konfliktów historycznych w bieżących stosunkach polsko-ukraińskich".

 1. Wszyscy jesteśmy wybrani :  [felieton literacki]. - Cykl: Asy z rękawa // Gość Niedzielny. - 2013, nr 12
  * O wyborze kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża.

 1. Wujek Włodek :  [felieton literacki] // Gazeta Polska. - 2013, nr 2 (9.01)
  * O stypendium im. Adama Włodka ustanowionego na mocy testamentu Wisławy Szymborskiej, o Adamie Włodku jako donosicielu UB oraz o funkcjonowaniu kultury w III RP, w której mimo wymiany pokoleń "przetrwały mechanizmy światopoglądowego monopolu, konformizmu, wykluczeni".

 1. Bractwo białej flagi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 45 (3-9.11), s. 63
  * Polemika z artykułem Rafała Ziemkiewicza opublikowanym w listopadowym numerze miesięcznika Historia Do Rzeczy.
  * Felieton ilustrowany rysunkiem Andrzeja Krauze.
  Ziemkiewicz Rafał ;

 1. Braterstwo białej flagi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 45 (3.11), s. 63
 1. Chocholenie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 50 (8-14.12), s. 63
  * O szkodliwości "głupich jak pęk słomy" i demobilizujących postulatów niektórych "niepokornych" (cudzysłów - W.W.) publicystów, aby budować na prawicy nowy ruch, poza Prawem i Sprawiedliwością i Jarosławem Kaczyńskim, gdyż z PiS-em, po przegranych kolejnych wyborach (samorządowych) nie można już wiązać żadnych nadziei. Zdaniem W.W. tylko PiS jest w stanie naruszyć system III RP, ograniczać agresję państwa wobec chrześcijan i tradycyjnych patriotów oraz nie dopuścić do całkowitego poddaństwa Polski wobec Niemiec i Rosji.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Chory rozsądek :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 29 (14.07), s. 63
  * O agresywnej lewackiej propagandzie walczącej z Kościołem i wpływie tej propagandy na świadomość wielu nominalnych katolików; w nawiązaniu do ataków na prof. Bogdana Chazana za odmowę przeprowadzenia aborcji w kierowanym przez niego Szpitalu im. Świętej Rodziny.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Chazan Bogdan ;

 1. Czerwono pod Śnieżką :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 31 (28.07), s. 71
 1. Epigonia ; Lechoń ; Dwie miłości :  [wiersze] // Arcana. - 2014, nr 2, s. 8-12
  * Tyt. ogólny: Nowe wiersze.

 1. Film i historia :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 21 (19.05), s. 71
 1. Hipster prawica :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 30 (21-27.07), s. 79
  * O rankingu ulubionych felietonistów syna Autora, tegorocznego maturzysty - Krzysztof Feusette, Piotr Lisiewicz, Dawid Wildstein - i pewnych wnioskach płynących z wyników.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Histeria Sancho Pansy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 23 (2-8.06), s. 83
  * O książce "Jakie piękne samobójstwo" Rafała Ziemkiewicza.
  Ziemkiewicz Rafał - twórczość - opracowania - Jakie piękne samobójstwo ;

 1. Ich człowiek w Brukseli :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 37 (8-14.09), s. 75
  * O Donaldzie Tusku po jego nominacji na przewodniczącego Rady Europejskiej.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Kluzik z pętęlką :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 51-52 (15.12), s. 120
  * O pogardliwym traktowaniu nauczycieli przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. w związku z listem minister Kluzik-Rostkowskiej do dyrektorów szkół publicznych w sprawie zapewnienia przez nauczycieli dodatkowej opieki nad dziećmi przed świętami i po świętach.

 1. Krajobraz z rannym łosiem :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 49 (1.12), s. 71
  * O stosowanej przez TVP metodzie "przykrywania" niewygodnych dla rządu faktów natrętnym eksponowaniem innych, często sensacyjnych lub "dyżurnych" wydarzeń. "Zawsze, gdy władza gubi się w swoich krętactwach, a jej pretorianie zaczynają myśleć, reżimowe media uznają za "temat dnia" gehennę psów łańcuchowych czy innych futrzaków. Ewentualnie sięgają do tzw. opowieści niesamowitych: o ptaszku, który uratował niedźwiedzia, o śmiałku, który przeszedł po linie między wieżowcami, albo o największej na świecie jajecznicy. Najskuteczniejszą metodą tłumienia niewygodnych dla władzy faktów pozostaje jednak kronika kryminalna ograniczona do problemów komunikacyjnych (wypadki drogowe, alkomaty, podpalenia samochodów, nielegalne wyścigi), skandali medycznych (błędy operacyjne, spóźniona pomoc) oraz przestępstw dokonanych na dzieciach (zabójstwa niemowląt, przemoc w rodzinie, pedofilia - najczęściej, ma się rozumieć, wśród księży". Więcej miejsca Autor poświęca analizie konkretnego przypadku odwracania uwagi od "zmanipulowanych wyborów samorządowych" przy pomocy kampanii medialnej związanej z programem "Rolnik szuka żony" i "serialu" o potrąconym przez samochód w pobliżu miejscowości Gliniszcze Wielkie łosiu.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Królewski grób, leśna mogiła :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 44 (27.10), s. 74
 1. Lekcja ojczystej histerii :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 40 (29.09-5.10), s. 72
  * W formie opowiadanka o lekcji historii w szóstej klasie polemika z publicystami (m.in. Rafałem Ziemkiewiczem)dyskredytującymi postawy romantyczno-heroiczne w polskiej historii.
  Ziemkiewicz Rafał ;

 1. Liryczne wampiry :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 46 (10-16.11), s. 75
  * O naiwnym, opartym na sentymencie, odwoływaniu się do twórczości "polskojęzycznych poetów sowieckich", zwłaszcza Juliana Tuwima, przez zacnych i zasłużonych skądinąd ludzi prawicy, m.in. Katarzynę Łaniewską czy ks. bp. Józefa Zawitkowskiego.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Tuwim Julian ;

 1. Maseczka pośmiertna :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 19 (5.05), s. 87
 1. Mocne dobro :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 35 (25.08), s. 70
 1. Nierzeczywistość :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 48 (24-30.11), s. 73
  * O prawdopodobnym fałszowaniu wyborów samorządowych na korzyść PSL 16.11.2014 i niebezpiecznym precedensie tłumaczenia nieprawidłowości "polskim bałaganem".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze: "Pan Prezydent akceptuje wybory, więc tobie nic, a nic do tego!".

 1. Nieskończona wolność :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2014, nr 49 (7.12), s. 74
  * Refleksje o doświadczaniu "nieskończonej wolności", której "jedynym źródłem jest żywy Bóg (...) Pan historii"; o rodzinie, miłości, przemijaniu i o wiecznej Polsce.

 1. Nigdy nie będzie takiego lata :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 38 (15.09), s. 65
  * O swoim małżeństwie i żonie w 20 rocznicę ślubu.

 1. Pogrzeb Ziemniaka :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy. - 2014, nr 33 (11-17.08), s. 71
  * Polemika z Rafałem Ziemkiewiczem, m.in. w nawiązaniu do książki "Jakie piękne samobójstwo".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauzego ("Brukam pamięć narodową, więc jestem!").
  Ziemkiewicz Rafał ;

 1. Polska się bawi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, 2014, nr 51– 2015, nr 1 (29.12-11.01), s. 73
  * O kulcie zabawy i dowcipu szerzonym przez propagandę III RP. „Bezmyślny rechot to kwintesencja postmodernistycznej neobolszewii”.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Przerażająca wolność słowa :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // w Sieci. - 2014, nr 24 (9-15.06), s. 69
  * O ataku "przemysłu pogardy" na 17-letnią licealistkę z Gorzowa Wlkp., Marię Sokołowską, za skierowane do premiera Tuska pytanie: "Dlaczego udaje pan patriotę, a jest pan zdrajcą Polski?"
  Sokołowska Maria ;

 1. Przewidywalność Moskwy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 34 (18-24.08), s. 72
  * Uwagi o przewidywalności rosyjskiej historii, "w której autorytarne rządy odradzają się jak nieśmiertelny łeb Hydry". Znaczną część felietonu zajmuje zacytowany wiersz Władysława Ludwika Anczyca "Do Moskwy" z 1863 r. (32 wersy).
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Anczyc Władysław Ludwik - Do Moskwy ;

 1. Przełamać los :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 41 (6-12.10), s. 69
  * O rozkładzie III RP i potrzebie aktywności wśród niepodległościowej inteligencji; także rekomendacje dla prof. Andrzeja Nowaka jako wspólnego kandydata obozu niepodległościowego na prezydenta Polski.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Przyszłość Obywatelska :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 43 (20-26.10), s. 63
  * Opowiastka o Józiu Lemingu.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Rodrigo i przyjaciele :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 28 (7.07), s. 87
 1. Ruski rok :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 17/18 (22.04), s. 87
 1. Rusofobia nie istnieje :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 39 (22.09), s. 79
 1. Spadek po Różewiczu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 20 (12.05), s. 74
 1. Słowianie listy piszą :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 22 (26.05-1.06), s. 87
  * O "Liście otwartym do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej" i powołaniu Światowej Rady Słowian, inicjatywie sygnowanej m.in. przez Zygmunta Wrzodaka, prof. Ryszarda Parulskiego, prof. Anny Rzeźny.

 1. Tykająca bomba sławy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 25 (16.06), s. 75
 1. W imię zasad, sk...synu :  [felieton literacki] // W Sieci. - 2014, nr 27 (30.06-6.07), s. 81
  * O inwazji cynizmu i wulgarnego języka w polityce i kulturze polskiej po 1989 r.; w nawiązaniu do afery taśmowej; przywołany także m.in. film Władysława Pasikowskiego "Psy".

 1. Warszawo, walcz! :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 32 (4.08), s. 63
  * O powstaniu warszawskim jako "jednym z najwspanialszych zwycięstw polskiego ducha". Liczne cytaty nt. powstania z Ignacego Matuszewskiego. Także nawiązania do współczesności, gdyż "wojna o przyszłość Europy, o przywrócenie polityce i kulturze moralnego wymiaru, wciąż trwa".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Wieczny Smoleńsk :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 16 (14.04), s. 95
  * Pierwszy felieton z tego cyklu opublikowany w tygodniku wSieci (później tyt. Sieci. Ostatni felieton W.W. ukazał się w tym czasopiśmie 26.03.2018 (nr 13) pt. Zatruta studnia. Felietony były najczęściej zamieszczane dziale "Opinie".

 1. Wstręt :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 47 (17-23.11), s. 65
  * O wizerunku Polaka wykreowanego przez media i celebrytów III RP ("plugawy, mały człowiek, którego wolno nienawidzić") i o propagandzie mającej na celu dehumanizacje opozycji niepodległościowej. Wzmianki o Jerzym Stuhurze, Dorocie Masłowskiej, Stefanie Chwinie, Wojciechu Kuczoku, Jarosławie Kaczyńskim, Antonim Macierewiczu, Gustawie Le Bon.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Zachód slońca Peru :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 26 (23.06), s. 77
  * O degrengoladzie Platformy Obywatelskiej i upadku rządu Donalda Tuska po aferze taśmowej, postrzeganej jednak przez Autora jako wewnętrzna walka frakcji w ramach III RP. Zachęta środowisk niepodległościowych "do czynu" i budowy nowego państwa.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Zło wysokiej jakości :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 42 (13.10), s. 63
 1. Łuk zamiast pałacu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2014, nr 36 (7.09), s. 68
 1. Ballada o dębie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 4 (26.01), s. 73
 1. Batonowe podziemie :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 39 (28.09), s. 62
  * O tzw. rozporządzeniu sklepikowym (rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty)- w formie humoreski.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Bladaczka naszych czasów :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 41 (12.10), s. 69
 1. Bracia czescy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 27 (6.07), s. 81
  * O Bohuslavie Reynku ("najwybitniejszym czeskim artyście XX w.") i jego synach, Danielu i Jiřim, których Autor odwiedził kilka lat temu w starym dworze w Petrkovie na Wyżynie Czesko-Morawskiej.
  Reynek Bohuslav ;

 1. Chrzest wyklętych :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 8 (23.02-1.03), s. 71
  * O duchowej drodze, jaką przeszli Żołnierze Wyklęci i ich ostatnim punkcie oparcia: chrześcijańskiej wierze w "sens ponad klęską". O ostatnich słowach przed egzekucją w ubeckich więzieniach rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Zygmunta Szyndzielarza i podpułkownika Łukasza Cieplińskiego.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Pilecki Witold ; Szyndzielarz Zygmunt ; Ciepliński Łukasz ;

 1. Ciało Polski :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 26 (29.06), s. 69
  * O misji prezydenta Andrzeja Dudy, który "może nie do końca zdawać sobie z tego sprawę, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi został powołany nie tylko do pełnienia służby publicznej, lecz i do realizacji Bożego planu wobec Polski". Misja odnosi się do powtórnego uczynienia z rozbitej, "poćwiartowanej przez medialnych siewców nienawiści", a później tragedię smoleńską, Polski - wspólnoty.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Czarna skrzynka :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 14 (7.04), s. 83
  * O powtarzanych przez rządowych polityków, główne media i szeregowych wyborców PO przyczynach katastrofy Tu-154M, zgodnych z wersją rosyjską opartą na antypolskich stereotypach.

 1. Dawni poeci ; Juliusz Słowacki płynie do Krzemieńca ; Romantyczność ; Ars poetica ; In gallicantu ; Baptysterium ; Stara śpiewka ; Modlitwa przed końcem świata ; Chrystusie utraconych miast :  [wiersze] // Arcana. - 2015, nr 6, s. 5-11
 1. Domowa robota :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 47 (23.11), s. 66
 1. Dwa wiersze na Święto Niepodległości :  [wiersze]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 45 (9.11), s. 104
  * Tyt. wierszy: "Czornyje wrony" (inc.: Gdy dzień jak szpion w porannej mgle...), "Czarna legenda" (inc.: Chłopcy polegli za ojczyznę...)

 1. Dwanascie koszy ułomków :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 49 (7.12), s. 104
 1. Emigracyjny dramat :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 21 (25.05), s. 77
  * O Muzeum Emigracji w Gdyni. Wg Autora zbyt mało miejsca poświęcono emigracji politycznej.

 1. Gloria victis :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 14 (7.04), s. 85
  * W piąta rocznicę Smoleńska. Fragment w formie modlitwy.

 1. Ile kosztuje honor? :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 25 (22.06), s. 76
  * O "politycznej zbrodni aliantów" - konferencji w Jałcie. Nawiązanie do programu BBC "Antiques Road-show", w który eksperci wyceniają przyniesione przez widzów starocie. M.in.: "Podczas gdy Anglicy zbierają skarby kultury użytkowej, my wyciągamy z ziemi kości poległych. Ich złoża wydają się niewyczerpane. Czaszka ludzka, połowa XX w., stan dostateczny, niestety - z tyłu ubytek wielkości pensowej monety. Jak widać każdy naród ma swoje dziedzictwo, które troskliwie czyści z błota, kurzu, poleruje i oddaje do wyceny. Nasze nie są na sprzedaż, ale chcielibyśmy się w końcu dowiedzieć, ile są warte dla zachodnich ekspertów. Dopiero gdy padnie konkretna odpowiedź, obłudnicy, którzy sami wygnali się z europejskiej kultury, dostaną szansę na powrót".

 1. Jonasz warszawski :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 13 (30.03), s. 120
 1. Klaskaniem mając obrzękłą prawicę :  [felieton]. - Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 44 (2-8.11), s. 89
  * O potrzebie odbudowy kultury narodowej po okresie „okupacji środowiska »Gazety Wyborczej«”. Autor kieruje do J. Kaczyńskiego 8 postulatów.
  Kaczyński Jarosław ;

 1. Kosmici i my :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 17 (27.04), s. 71
  * O upowszechnionym w świecie kłamliwym stereotypie dot. roli Polski w czasie II wojny światowej, w nawiązaniu m.in. do wypowiedzi szefa FBI Jamesa B. Come,a o "nazistach, którzy mieli wspólników w Niemczech, Polsce i na Węgrzech".

 1. Krajobraz z pawiem :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 34 (24.08), s. 65
  * O wykorzystaniu w kampanii reklamowej wódki Extra Żytnia, produkowanej przez Polmos Bielsko-Biała, fotografii ciężko rannego elektryka z Zakładów Górniczych w Lubinie, Michała Adamowicza, postrzelonego przez ZOMO podczas pacyfikacji pokojowej manifestacji "Solidarności" 31.08.1982 r.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauzego.
  Adamowicz Michał ;

 1. Krew na salonach :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 6 (9-15.02), s. 76
  * O Zygmuncie Miłoszewskim i jego wystąpieniu podczas gali Paszportów Polityki oraz o ekranizacji powieści Miłoszewskiego "Ziarno prawdy" (reż. Borys Lankosz). Wzmianki o filmach "Pokłosi" Władysława Pasikowskiego i "Ida" Pawła Pawlikowskiego.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Miłoszewski Zygmunt ; Lankosz Borys - Ziarno prawdy ; Pawlikowski Paweł - Ida ; Pasikowski Władysław - Pokłosie ;

 1. Kto sfałszował wyniki? :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 43 (26.10), s. 71
  * O XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a zwłaszcza o natchnionej, romantycznej, oddającej „polską duszę” grze urodzonej w Singapurze, a reprezentującej USA - Kate Liu.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Liu Kate ;

 1. Melancholia Ludwika Dorna :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 36 (7.09), s. 71
  * O analogiach między Ludwikiem Dornem i bohaterem przedwojennej noweli Kornela Makuszyńskiego "Dziewięć kochanek kawalera Dorna".
  Dorn Ludwik ;

 1. Mordki w kubełek :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 35 (31.08), s. 63
  * O wprowadzanej do szkół "edukacji w zakresie wyboru tożsamości płciowej i orientacji seksualnej" w formie humoreski z wykorzystaniem bohaterów "Kubusia Puchatka".
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. My z Napoleonem? :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2015, nr 18 (3.05), s. 74
  * O naiwnej wierze Polaków - trwałej, mimo negatywnych doświadczeń historycznych (Napoleon, Churchill, Roosvelt) - w "misję zbawiania Polski" przez potężnych zachodnich sojuszników. W kontekście aktualnego traktowania USA przez Polskę i Polski przez USA. M.in. sprawa wypowiedzi dyrektora FBI Jamesa Comey,a oskarżającego Polskę o pomaganie nazistom w mordowaniu Żydów.

 1. Nie jest kolorowo :  [felieton literacki - wiersz]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 22 (1.06), wydanie specjalne, s. 68
  * Wiersz satyryczny o reakcjach celebrytów III RP po wyborach prezydenckich. Inc.: „W powyborczy poniedziałek / płacze aktor Poniedziałek…”
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Nie karmić błazna :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 46 (16.11), s. 67
  * O „terrorze szyderstwa”, walce błazna (kontestatora absolutu) z kapłanem (obrońcą absolutu) jako istotnej dla III RP strategii politycznej i kulturowej. Celem błazna jest „ostateczne skompromitowanie filozofii podtrzymującej absolut (uznającej Boga, sens historii, prawdę etc.) i upowszechnienie nihilizmu. (…) Efekty długotrwałego „terroru szyderstwa” to ośmieszenie i odhumanizowanie najbardziej wartościowych oraz niezłomnych obrońców absolutu”. Autor nawiązuje do przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy 11 listopada i zapowiada przywrócenie powagi w życiu publicznym i zerwania z „błazeńskością jako kulturowym dogmatem”.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Niedźwiedzia dola :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 5 (2-8.02), s. 73
  * O niedźwiedziu Wojtku z armii Andersa jako "ponadczasowej figurze losu" i o podobieństwach własnego losu z losem niedźwiedzia Wojtka.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Nigdy nie będzie takiego lata :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rekawa // Gość Niedzielny. - 2015, nr 35 (30.08), s. 74
  * O swoim małżeństwie i żonie w 20 rocznicę ślubu.

 1. Odrażający, brudni, źli :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 42 (19.10), s. 90
  * O straszeniu przez "medialnych proroków" wizją państwa totalitarnego (nazistowskiego) po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości; w formie mocno szyderczej. M.in. cytat z wiersza Antoniego Pawlaka: "Przed snem z lękiem spoglądam w ekran telewizora pytam / Justynę Pochanke - czy Reichstag jutro zapłonie [...] / czy w tym wielkim ogniu będą płonęły książki (wszak papier pali się tak wdzięcznie) czy ziemia / zadrży od równego kroku antykorupcyjnych batalionów / czy przyjdą o piątej rano i wyważą drzwi czy otworzą się / na oścież bramy Berezy Kartuskiej [...]".
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Operacja "Kornhauser" :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 12 (23.03), s. 74
 1. Ostatnie podrygi lewiatana :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 24 (15.06), s. 80
  * O „finalnych drgawkach” koalicji PO-PSL, przebudzeniu się „wolnych Polaków” i bliskiej odbudowie niepodległej Polski; o filmie Andrieja Zwiagincewa "Lewiatan", a szczególnie o ukazanym w tym filmie sojuszu władzy z Cerkwią, oraz przestroga przed "szerzoną w Polsce przez pojedynczych księży, a nawet zaprzyjaźnionych z władzą hierarchów, propagandą prowadzącą do bierności obywatelskiej".
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Popłoch w kurniku :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 38 (21.09), s. 69
  * O bieżącej sytuacji politycznej w Polsce w formie przypowiastki o Orle Białym, Kwoce,kurach,kurniku i jaskółkach dobrej zmiany.

 1. Półksiężyc na drogę :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 37 (14.09), s. 69
 1. Prapremiera :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 30 (27.07), s. 71
  * O ludycznym wizerunku "premiery" Ewy Kopacz jako finezyjnym pomyśle pijarowym spin doktora Misia Kamińskiego. "Wprawdzie znajomi usiłują mnie przekonać, że Ewa Kopacz po prostu jest taka, jak ją namalowano: trywialna, gruboskórna i nierozgarnięta, ale w to akurat nie uwierzę. To wszystko jest skutkiem charakteryzacji dokonanej przez Misia i jego sztab. Bardzo profesjonalna, wręcz zegarmistrzowska robota".
  Kamiński Michał ; Kopacz Ewa ;

 1. Putin w cerkwi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 2 (12.01), s. 69
  Putin w cerkwi : [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 2 (12.01), s. 69
  * Krótki tekst o pobycie Władimira Putina w cerkwi w święto Bożego Narodzenia oraz wiersz W.W. „Carskie wrota”.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Rymkiewicz szalony :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 29 (20.07), s. 67
 1. Rzeczpospolita zbawiona :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rekawa // Gość Niedzielny. - 2015, nr 2 (11.01), s. 74
  * O modlitewnej frazie "Boże, zbaw Polskę" towarzyszącej Polakom w trudnych momentach historii. O dawnej, nieistniejącej już, wielokulturowej Rzeczpospolitej, w której spełniała się istota polskiego życia: "funkcjonowanie bezinteresowne, w głębokiej jedności z Bogiem, historią i ludźmi, z porządkiem natury i losem Ojczyzny". Obraz dawnej Polski Autor odnajduje jedynie w literaturze, m.in. w utworach Floriana Czernyszewicza, Zygmunta Nowakowskiego, Andrzeja Chciuka, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Feliksa Trusiewicza.

 1. Sanacja :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 48 (30.11), s. 104
 1. Statkiem po Wiśle :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 18 (11.05), s. 99
  * O kilku kandydatach w wyborach prezydenckich: Pawle Kukizie, Januszu Korwin-Mikke, Grzegorzu Braunie.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Tam albo nigdzie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 9 (2.03), s. 69
 1. Teatr według kiepskich :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 50-51 (14.12), s. 120
 1. Ten kraj :  [felieton literacki - wiersz]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 11 (16.03), s. 82
  * Inc.: „Zamiast prezydenta – rezydent / zamiast rządu – nierząd…”
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Triumf papy Smerfa :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 52 (28.12), s. 88
 1. Wiara rodzi się ze słuchania :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 32 (10.08), s. 64
  * O realizującym się scenariuszu jednoczenia wspólnoty wokół wartości (a nie "wokół toksycznych ideologii", czy "w duchowej próżni") po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta RP i przed prawdopodobnym zwycięstwem PiS w wyborach parlamentarnych.

 1. Wieczny Wołyń :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 16 (20.04), s. 81
  * Krytyka postawy polskich polityków i publicystów, którzy są gotowi milczeć w sprawie rzezi wołyńskiej ze względu na obecną sytuację Ukrainy uwikłanej w konflikt z Rosją. W nawiązaniu do ukraińskiej ustawy z 9 kwietnia, zaliczającej do bohaterów narodowych m.in. członków UPA i OUN.

 1. Wzgórze :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 33 (17.08), s. 63
  * Reminiscencje z wakacyjnego pobytu na Roztoczu ("polskim Śródziemiu"), m.in. o powstańcach styczniowych, bitwie pod Panasówką i węgierskim uczestniku powstania Edvárdzie Nyárym.
  Nyáry Edvárd ;

 1. Zakręcone słoiki :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 28 (13.07), s. 72
  * O mikrokosmosie prowincji umożliwiającym uporządkowanie świata.

 1. Zielono mam w głowie :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 20 (18.05), s. 82
  * O Bronisławie Komorowskim i Andrzeju Dudzie po pierwszej turze wyborów prezydenckich.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Zniszcz ten felieton :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 10 (9-15.03), s. 81
  * O książkach "To nie książka" i "Zniszcz ten dziennik" Keri Smith oraz o ponowoczesnej kulturze, w której "nie ma żadnego szacunku dla autentycznej sztuki i solidnego rzemiosła, a ideały piękna, prawdy czy metafizyki uchodzą za anachronizm". Liczy się tylko "burzenie i tworzenie zgodnie z nastrojem chwili".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Ćwiczenia z Koheleta :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2015, nr 7 (16-22.02), s. 76
  * O nierozsądnym - zdaniem W.W. - pomyśle prof. Andrzeja Nowaka (wypowiedzianym w tekście "Przemówienie na konwencję Andrzeja Dudy"), by Jarosław Kaczyński "ustąpił młodszemu".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Nowak Andrzej - Przemówienie na konwencję Andrzeja Dudy ;

 1. Żelazny elektorat :  [felieton literacki] // wSieci. - 2015, nr 23 (8.06), s. 75
 1. Ballada wołyńska :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 28 (11.07), s. 72
  * Tekst wiersza W.W. pt. "Ballada wołyńska". (Inc.: "Tam za młynem za chutorem niedaleko...")
  * Z ilustracją Andrzeja Krauze.

 1. Bóg truchleje :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 51 (19.12), s. 136
 1. Bolek na Pegazie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 8 (22.02), s. 79
 1. Bolek wieczorową porą :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 9 (29.02), s. 64
 1. Chrystus Warszawski :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 31 (1.08), s. 62
 1. Cnota uskrzydlona :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 26 (27.06), s. 75
 1. Danzigerzy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 48 (28.11), s. 79
  * O gdańskich inicjatywach upamiętnienia Wolnego Miasta Gdańska (m.in. Rondo Graniczne: Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska)w nawiązaniu do prowokacyjnej - zdaniem W.W. - i separatystycznej wobec rządu polityki prezydenta Adamowicza.
  Adamowicz Paweł ;

 1. Dezerterzy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 41 (10.10), s. 70
  * O najważniejszym - zdaniem Autora - zaniechaniu w polityce Jarosława Kaczyńskiego i rządu Beaty Szydło - kwestii ochrony życia. Inne "ciężary do których Jarosław Kaczyński nigdy specjalnie się nie kwapił" to (...) pamięć o ludobójstwie na Wołyniu, prawda o niemieckiej zbrodni w Jedwabnem i projekt niepodległej kultury".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Dojrzewanie Smarzowskiego :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 42 (17.10), s. 62
 1. Drugi obieg 2.0 :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 29 (18.07), s. 66
  * O małżeństwie i o polskości.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Dwie miłości :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 19 (9.05), s. 68
 1. Elegia o chłopcu polskim :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 40 (3.10), s. 88
  * O ks. Jacku Międlarze.
  Międlar Jacek ;

 1. Falanga z krzyżem :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 17 (25.04), s. 70
 1. Kabaret śmierci :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 46 (14-20.11), s. 128
  * O współczesnej cywilizacji śmierci jako kabarecie, który wydaje się tak głupi i niedorzeczny, że bagatelizujemy realne zagrożenie.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Kapcie z ostrogami :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 24 (13.06), s. 65
 1. Kolej w Matarni :  [wiersz] //  Arcana. - 2016, nr 4, s. 42
 1. Krew i chwała :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 37 (12.09), s. 105
 1. Książę niezłomny :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 23 (6.06), s. 62
 1. Kukieła disco :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 13 (29.03), s. 66
  * O wpływie na język poważnych mediów infantylnego języka komunikatorów społecznościowych i o nagłaśnianiu przez media nawet najbardziej marginalnych i prostackich incydentów antyrządowych. "Każda szczurza piosenka, która zabrzmi w głębi kanałów, jest natychmiast retransmitowana na powierzchnię i przez tydzień poddawana analizie. Szczegółowe relacje z lisich podchodów pod kurnik trwają 24 godziny na dobę. Najcichsze piśnięcie myszy w stogu siana owocuje newsem zatytułowanym »Gwiazdka serialu krytykuje rząd PiS«". W nawiązaniu do obraźliwego dla prezydenta Andrzeja Dudy wpisu Katarzyny Kukieły, działaczki KOD, po spotkaniu prezydenta z delegacją amerykańskich senatorów w restauracji Wentzl w Krakowie. Także o KOD, którego liderzy "próbują rozkręcić w Polsce karnawał nienawiści".
  * Tekst z rys. Andrzeja Krauze.

 1. Lekcja Herberta :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 5 (1.02), s. 66
 1. Lepimy bałwanka :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 49 (5.12), s. 67
  * O współczesnym konsumpcjonizmie z okazji "okresu przedświątecznego".

 1. Milczenie krów :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 33 (16.08), s. 66
  * O krowach, zwierzętach żyjących w "epicentrum rzeczywistości". W konkluzji: "Być krową polskiej poezji. Obserwować wschody i zachody słońca, całkowicie zdać się na Ducha Świętego i gapić się na codzienne cuda, nie przejmując się ujadaniem buldogów pod dywanem. Patrzeć na świat wielkimi oczami, w których nawet łzy są pełne ufności".
  * Tekst z rys. Andrzeja Krauze.

 1. Mądrość krzyża :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 12 (21.03), s. 120
 1. Nie jesteśmy sami :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 43 (24.10), s. 88
  * O braku zainteresowania tajemnicą śmierci we współczesnej cywilizacji, sztuce, kulturze masowej i o przetrwaniu wbrew temu w Polsce "instynktu metafizycznego". Fragmenty dot. wizyty TV Polsat w Matarni, twórczości Pietera Bruegela, grypsu ppłk. Łukasza Cieplińskiego i reakcji mediów na martyrologię smoleńską.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Nieśmiertelna Rzeczpospolita :  [felieton literacki] // wSieci. - 2016, nr 30 (25.07, s. 88
 1. Ocalić Przemyśl :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 35 (29.08), s. 89
  * O Przemyślu ("To najbardziej kresowe z naszych miast, prawdziwy relikt I Rzeczypospolitej, sarmacka Jerozolima. (...)Mógłby być urzeczywistnioną baśnią, małym Wiedniem, perłą europejskiej architektury i skarbcem wielokulturowej tradycji"), z apelem o kompleksową renowację rozpadającego się miasta.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Owca pośród wilków :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 6 (8.02), s. 65
 1. Pasja według Mateusza :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 27 (4.07), s. 66
  * O polityce programowej nowego dyrektora TVP Kultura Mateusza Matyszkowicza, który - zdaniem W.W. - nie wprowadza zmian na rzecz odbudowy kultury chrześcijańskiej i narodowej, przeciwnie - nadal respektuje dotychczasowe, lewackie hierarchie. Autor zgadza się z krytykującym Matyszkowicza Leszkiem Sosnowskim i polemizuje z jednym z obrońców dyrektora - Bronisławem Wildsteinem.

 1. Pchają się do lasu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 36 (5.09), s. 83
  * O postulatach Komitetu Obrony Demokracji.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Pejzaż z sykomorą :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 11 (14.03), s. 64
  * O współpracy 19-letniego Jerzego Zelnika z SB (w latach 1964-1966), radykalnej przemianie i późniejszej chrześcijańskiej i patriotycznej drodze aktora.
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Polowanie na jednorożca :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 52 (27.12), s. 76
  * O jednorożcu w historii i kulturze (m.in. o koncepcji Invisible Pink Unicorn, parodiującej chrześcijaństwo).

 1. Przemoc w rodzinie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 3 (18.01), s. 104
  * O Polsce w Unii Europejskiej.

 1. Przepis na arcydzieło :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 39 (26.09), s. 87
 1. Przepraszam, czy tu biją? :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 50 (12.12), s. 104
  * W formie tekstu aktywisty KOD, narzekającego na to, że uczestnicy patriotycznych manifestacji nie reagują na najgorsze obrazy kierowane pod ich adresem, co burzy zaplanowaną strategię: prowokacja - reakcja (sfilmowana przez TVN) - rozpowszechnienie materiału przez zachodnie media i oskarżenie "kaczystowskiego reżimu". Na szczęście brak reakcji może także posłużyć do oskarżenia o prześladowanie: "Problem w tym, że nie chcą nas bić. Cynicznie, po chamsku prześladują nas brakiem reakcji".

 1. Raport z oblężonego Gdańska :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 22 (30.05), s. 78
  * O Trójmiejskim Marszu Równości zorganizowanym przez środowiska LGBT w Gdańsku 21.05. pod hasłami "posteuropejskich wartości" i o brutalnym potraktowaniu przez policję kontrmanifestacji, a szczególnie 19-letniej Marii Kołakowskiej. Autor w felietonowej konwencji buduje analogie między stosunkiem do Polski mieszkańców i władz Wolnego Miasta Gdańska i pogardliwym traktowaniem polskiego rządu, prezydenta i organizacji patriotycznych przez aktualnych włodarzy miasta i część jego mieszkańców. Patriotycznych gdańszczan porównuje do mniejszości polskiej w Gdańsku lat trzydziestych XX w. "Latem 1939 r. w Gdańsku również odbywały się manifestacje jedności z cywilizacją posteuropejską, z tym, że wtedy na topie był nazizm, a nie ideologia LGBT. (...) Podobnie jak latem roku pamiętnego w Gdańsku panuje przekonanie, że miasto jest oblężone przez obcy żywioł, ale ma wystarczającą siłę, by obronić swoją tożsamość. (...) patriotyczna tradycja "Solidarnośći została w tym mieście zamieniona na jakąś kosmopolityczną propagandę".
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Religia zdrowia :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 34 (22.08), s. 61
 1. Się załatwi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 21 (23.05), s. 104
 1. Skazani na wielkość :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 45 (7.11), s. 88
 1. Suszone wawrzyny :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 18 (2.05), s. 68
  * O formatowaniu polskiej kultury po 2007 r. przez Platformę Obywatelską i "Gazetę Wyborczą" (m.in. pomijanie autorów wcześniej honorowanych i nagradzanych, w tym W.W. przedstawianego jako "»zacietrzewionego ideologa«, którego twórczość należy traktować raczej w kontekście socjologii niż literatury") i o konserwowaniu "hierarchii wymyślonych przez Adama Michnika" pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Także apel o przywrócenie należnego miejsca poetom emigracyjnym (Lechoń, Baliński, Wierzyński).
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Szmer łagodnego powiewu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 1 (4.01), s. 61
  * O opieszałości PiS w reformowaniu TVP; m.in. o Marcinie Wolskim, wzmianki o Tomaszu Lisie, Janie Pietrzaku, Andrzeju Urbańskim.
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Sztuczny słowik :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 20 (16.05), s. 64
  * O dwóch różnych kibicach Cracovii - Zygmuncie Nowakowskim i Macieju Maleńczuku (sztucznym słowiku).

 1. Talitha kum :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 25 (20.06), s. 104
 1. To nie był film :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 38 (19.09), s.66
  * O kampanii przeciw filmowi Antoniego Krauze "Smoleńsk". M.in. Autor odpiera zarzuty Tomasza Raczka pod adresem aktorki Beaty Fido.
  * Tekst z rys. Andrzeja Krauze "Prelekcja: Jak w świetle zaleceń ostatniego Zjazdu Partii należy interpretować film »Smoleńsk«?".
  Krauze Antoni - twórczość - opracowania - Smoleńsk ; Fido Beata ;

 1. Widmowa biblioteka :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 7 (15.02), s. 67
 1. Wiersz wspólny :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 4 (25.01), s. 68
 1. Woda kolońska :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 2 (11.01), s. 63
  * O hipokryzji w niemieckiej polityce, mediach i życiu publicznym, w nawiązaniu do wydarzeń w sylwestrową noc w Kolonii. Także o misji polsko-węgierskiej "wyzwolenia europejskiej cywilizacji spod dyktatu lewackich ideologów".
  * Tekst ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.

 1. Wojtek w koło! :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 15 (11.04), s. 104
  * O bocianach w Matarni. Wzmianka o filmie dokumentalnym "Afryka mojego dzieciństwa" i o Donaldzie Tusku w związku z jego wypowiedzią "Zastanawiam się, czy nie zaczną [rządzący] strzelać do bocianów".
  * Tekst z rys. Andrzeja Krauze.

 1. Wola Polski :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 47 (21.11), s. 70
  * O płk. Ignacym Matuszewskim, który - wg W.W. - jest "najwybitniejszym publicystą politycznym w naszej historii, autorem tekstów, które wizyjnością, klarownością wywodu i racją historyczną przewyższają nawet dokonania Maurycego Mochnackiego". M.in. omówienie artykułu płk. Matuszewskiego pt. "Wola Polski" z 1941 r.; także fragm. mowy Kazimierza Wierzyńskiego na pogrzebie płk. Matuszewskiego w Nowym Jorku w 1946 r. W nawiązaniu do sprowadzenia prochów płk. Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana do Polski w 2016 r. (z inicjatywy Sławomira Cenckiewicza) w ramach "odbudowania ciągłości miedzy dzisiejszą Rzecząpospolitą a jej międzywojenną poprzedniczką, której wartości były pieczołowicie przechowywane przez niepodległościową emigrację, ale nie zostały na serio podjęte przez tzw. elity III RP".
  * Felieton ilustrowany rys. Andrzeja Krauze.
  Matuszewski Ignacy ; Floyar-Rajchman Henryk ;

 1. Wyklęci, niezłomni :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 10 (7.03), s. 104
 1. Za Styrem :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 44 (31.10), s. 76
 1. Światło uwięzione w smierci :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 32 (8.08), s. 65
 1. Żadnych marzeń :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 16 (18.04), s. 64
 1. Żywe kamienie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2016, nr 14 (4.04), s. 120

  2017

 1. Biedny chrześcijanin patrzy na Sejm :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 3 (16.01), s. 66
 1. Błogosławiona wina :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 24 (12.06), s. 72
  * O meczu Arki Gdynia z Ruchem Chorzów, w którym napastnik Arki, Rafał Siemaszko, strzelił bramkę ręką, o świecie futbolu jako teatrze i o hipokryzji dziennikarzy piszących o piłce nożnej.

 1. Charakterniak :  [felieton]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 20 (15-21.05), s. 80
  * O Marku Nowakowskim, w trzecią rocznicę śmierci pisarza.
  Nowakowski Marek - opracowania ;

 1. Cmentarzysko rzeczy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 45 (6.11), s. 93
  * O funkcjonowaniu przedmiotów codziennego użytku i stosunku do nich ludzi dawniej i dziś.

 1. Czekając na buldożery :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 47 (20.11), s. 78
  * O konieczności (i szansie) zburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie; W.W. m.in. przytacza wypowiedź na ten temat Józefa Łobodowskiego opublikowaną w 1971 r. na łamach londyńskich Wiadomości; przypomina także zburzenie soboru św. Aleksandra na pl. Saskim (jako symbolu rusyfikacji) po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Sprawa zburzenia PKiN ("największego w Polsce monumentu ku czci czerwonego demona") od dawna absorbowała Autora - od wielu miesięcy kończył każdy felieton zdaniem: "A poza tym uważam, że Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina musi zostać zburzony".

 1. Człowiek wieczny :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 19 (8.05), s. 92
  * O Tomaszu Burku, po śmierci krytyka.
  Burek Tomasz ;

 1. Człowiek z gumy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 17-18 (24.04), s. 80
 1. Do tych pól malowanych... :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 36 (4.09), s. 101
  * Kilka zdań o polskim pejzażu ("wieczna Polska") utrwalonym na płótnach dawnych pejzażystów i symbolistów oraz wiersz Autora pt. "W malwach", zainspirowany wizytą w Muzeum Wsi Lubelskiej i nawiązujący do malarstwem Jacka Malczewskiego.

 1. Fortepian Długosza :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 10 (6.03), s. 66
  * O Leszku Długoszu.
  Długosz Leszek ;

 1. Gdańskie DNA :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 30 (24.07), s. 68
  * O "kodzie genetycznym Gdańska" wg prezydenta Pawła Adamowicza.
  Adamowicz Paweł ;

 1. Hellenizacja społeczeństwa otwartego :  [felieton literacki] // wSieci. - 2017, nr 6 (6.02), s. 68
  * O eksperymentach genetycznych (wszczepienie ludzkiej komórki do zarodka świni), które mogą doprowadzić - zdaniem Autora - do reanimacji bohaterów mitologii greckiej (Minotaur, centaury, satyrowie). Także o innym nawiązaniu współczesnej postępowej kultury do kultury greckiej - pederastii.

 1. Imiona losu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 12 (20-26.03), s. 65
  * O nadawanych współcześnie dzieciom imionach i o wpływie imion na późniejsze losy nosicieli (m.in. na przykładzie polityków polskich).

 1. Kanonada :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 35 (28.08), s. 63
 1. Kopernik był kobietą :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 39 (25.09), s. 66
  * O lewicowej kampanii usuwania z przestrzeni publicznej "symboli przeszłości", m.in. pomników, w ramach dekonstrukcji dotychczasowych wartości, aby - jak pisze cytowany przez W.W. Marek Jan Chodakiewicz - "stworzyć nihilistyczny chaos, w który rewolucjoniści mają zamiar wlać swoje wartości".

 1. Kres i początek :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 50 (11.12), s. 76
 1. Lekcja kaligrafii :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 22 (29.05), s. 85
  * O sowieckich i ubeckich kazamatach w budynkach prawobrzeżnej Warszawy po zdobyciu Pragi przez Armię Czerwoną we wrześniu 1944 r. Nawiązanie do filmów dokumentalnych "Katownie praskie" Ewy Szakalickiej (TV Trwam, 2017) i "W samym środku miasta - praskie katownie" Ewy Żmigrodzkiej (TVP, 2017) oraz albumu "Śladami zbrodni" (IPN, 2012).

 1. List do młodego poety :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 27 (3.07), s. 87
 1. Mistyka zaścianka :  [felieton]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 38 (18-24.09), s. 68
  * W.W. głosi pochwałę prowincji, która za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej - dzięki dworom i zaściankom - stanowiła o polskiej tożsamości; później wraz z likwidacją ziemiaństwa została zdegradowana do Polski B, a obecnie, dzięki polityce rządów PiS mieszkańcy prowincji – zdaniem autora - odzyskują swoją podmiotowość.

 1. Miłość góruje nad słowem :  [felieton literacki] // wSieci. - 2017, nr 4 (23.01), s. 78
  * O Leszku Elektorowiczu i jego najnowszym tomie "Rąbek królestwa" (2016).
  Elektorowicz Leszek - twórczość - opracowania - Rąbek królestwa ;

 1. Moda polska ; Fortepian Długosza ; W Malwach ; Wieczór w Przemyślu :  [wiersze]. - 2017, nr 6, s. 6-11
 1. Mój coming out :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 14 (3.04), s. 85
 1. Na Wołyniu są maliny :  [felieton]. - Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 28 (10-16.07), s. 88
  * „Balladyna” Juliusza Słowackiego jako antycypacja rzezi wołyńskiej. Autor nawiązuje też do dwóch obrazów Leona Wyczółkowskiego przedstawiających postać Aliny z dramatu J. Słowackiego oraz zamieszcza własny wiersz pt. „Alina”. Apeluje, by nie rozmywać prawdy o wołyńskim ludobójstwie w imię poprawnych stosunków z Ukrainą.
  Słowacki Juliusz - twórczość - opracowania - Balladyna ;

 1. Niektórzy lubią poezję :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 9 (27.02), s. 73
  * Krótki tekst dot. votum separatum grupy językoznawców z Rady Języka Polskiego wobec decyzji Prezydenta RP Andrzeja Dudy przyznania W.W. Nagrody "Zasłużony dla Języka Polskiego". Następnie pod nagłówkiem "Materiał poglądowy dla profesorów z Rady Języka Polskiego" trzy wiersze Autora: "Epigonia", "Nocna modlitwa", "Wiersz nad wierszami".

 1. Ojciec w bibliotece :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 42 (16.10), s. 76
  * O domowej bibliotece W.W.

 1. Panteon dzieci polskich :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 51-52 (18.12), s. 131
 1. Parszywa racja :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 25 (19.06), s. 82
  * O sprawdzających się przewidywaniach tzw. "sekty smoleńskiej" dot. prowadzonego przez Rosję śledztwa w sprawie Smoleńska.

 1. Piosenka o porcelanie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 43, s. 68
  * O Niemcach - w nawiązaniu do Targów Książki we Frankfurcie, na które (po ostrzeżeniach Gazety Wyborczej [?]) Instytut Książki W.W. nie wysłał. Także m.in. o bawarskiej porcelanie i serwisach Rosenthala, o poniemieckim dworze w Matarni i jego zarządcy Maksie Roemerze. Wzmianka o Peterze Oliverze Loewie i panelu dyskusyjnym zapowiadanym w programie Targów we Frankfurcie "Narodowi konserwatyści w Polsce: zmiany w polityce kulturalnej".

 1. Po balu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 31 (31.07), s. 105
  * O ulicznych protestach w Warszawie jako o "balu dobroczynnym w obronie przywilejów kasty sędziowskiej" i o zablokowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę reformy sądownictwa.

 1. Polska Mnemosyne :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 15 (10.04), s. 120
 1. Pomnik Anny Solidarność :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 40 (2.10), s. 101
  * O Annie Walentynowicz w nawiązaniu do albumu Sławomira Cenckiewicza i Adama Chmieleckiego "Anna Walentynowicz 1929-2010". M.in. cytat z listu Zbigniewa Herberta do Anny Walentynowicz, która - zdaniem W.W. - była "klasyczną bohaterką herbertowską - zarówno w okresie PRL, jak i później, kiedy miała odwagę patrzeć w najgorszą ze wszystkich twarz zdrady". Także fragment dot. wystąpienia Lecha Wałęsy przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku na początku 1989 r. i zdradzie elit "Solidarności"; uwagi o roli kobiet w "Solidarności".
  Walentynowicz Anna ;

 1. Procesor w czaszce :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 32 (7.08), s. 69
 1. Przypowieść o Zuzi :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 11 (13.03), s. 66
  * O współczesnym wychowaniu dzieci oraz o przedwojennych i powojennych wydaniach elementarza Mariana Falskiego.
  Falski Marian ;

 1. Puzzle metafizyczne :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 8 (20.02), s. 122
 1. Rok Herberta :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 46 (13.1), s. 66
  * O ustanowieniu przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. (W.W. przewodniczył grupie roboczej, która przygotowała projekt uchwały i zarys programu obchodów).

 1. Strachy na Lachy :  [felieton literacki] // wSieci. - 2017, nr 7 (13.02), s. 62
  * O polisach ubezpieczeniowych na życie i odbieraniu życiu smaku przez "architektów
  »nowego wspaniałego świata«", którzy usiłują sformatować współczesnego człowieka.

 1. Sursum corda! :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 16 (18.04), s. 72
  * O tragedii smoleńskiej jako narodowej ofierze mającej "obudzić śpiących ze snu". O Placu Zbawiciela, gdzie przetrwał "duch prowincji", o Krakowskim Przedmieściu - historycznej "arenie manifestacji polskiej duszy" i o polskiej wspólnocie, biorącej siłę z "zawierzenia Bogu". Odwołania do postaci ks. Kordeckiego z "Potopu" i Księdza Piotra z III części "Dziadów".

 1. Thriller rodowodowy :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 21 (12.05), s. 94
  * O genealogii rodu Wenclów (Wenzlów) i przyczynach miłości Autora do polskich Kresów.

 1. Trumpolina :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 29 (17.07), s. 82
  * O próbie narzucenia zakłamanej wizji polskich dziejów, usuwającej w cień wszystko co chwalebne, i o przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa na pl. Krasińskich w Warszawie 6.07.2017 r., który "wypowiedział za nas prawdę o Polsce".

 1. Wielka Polska Europejska :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 37 (11.09), s. 73
  * O misji Polski - położonej "między dwoma materializmami: zachodnim (...) i wschodnim" - budowania narodowej wspólnoty, wiernej idealistycznym wartościom i stanowiącej centrum cywilizacji duchowej, promieniującej na całą środkową i południowo-wschodnią Europę". Nawiązania do przedwojennych koncepcji Stanisława Piaseckiego.

 1. Wiersze na Zaduszki :  [wiersze]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 44 (30.10), s. 91
  * Zamiast felietonu Autor zamieścił swoje trzy wiersze: "Przez ziemię", "Z domu do kaplicy a potem na cmentarz...", "Epitafium do Edmunda Wiśniewskiego".

 1. Wywiad z Mickiewiczem :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 48 (27.11), s. 78
  * Fikcyjny wywiad z Adamem Mickiewiczem według metody często stosowanej przez satyryków - prawdziwe cytaty wybrane z tekstów czy wypowiedzi bohatera wywiadu stanowią rzekomą odpowiedź na "pytania" "przeprowadzającego wywiad". Temat "wywiadu" W.W. z A. Mickiewiczem dot. głównie aktualnych problemów relacji Polski z Unią Europejską. Pod tekstem uwaga: "Na podstawie »Ksiąg pielgrzymstwa polskiego« rozmowę przeprowadził Wojciech Wencel".

 1. Wściekłe Polki :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 41 (9.10), s. 69
 1. Zamieszkać w baśni :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 26 (26.06), s. 76
  * O Tyliczu jako przykładzie jednego z prowincjonalnych miasteczek, w których przetrwała "polska dusza": "konsekwentnie wypędzana z metropolii przetrwała w sennych miejscowościach na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Roztoczu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Europa Zachodnia ma muzułmańskie strefy "no go", my mamy chrześcijańskie strefy ciszy w Sejnach, Tykocinie, Supraślu, Drohiczynie, Zwierzyńcu, Krasnobrodzie, Przemyślu, Tarnowie, Tyliczu, Lanckoronie... (...) Łączą je bogata historia, wielokulturowość, żywa religijność, piękna architektura, przyroda, która nie daje się okiełznać. No i cisza, w której od czasu do czasu rozlega się chrapanie śpiących rycerzy".

 1. Ziarnko maku :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2017, nr 49 (4.12), s. 98
  * O dominującej we współczesnym świecie gigantomanii, bogatym życiu toczącym się w mikrokosmosie (w nawiązaniu do filmów "Mikrokosmos" i "Horton słyszy Ktosia"), o autorze najmniejszych książek świata, Zygmuncie Szkocnym, o karierze frazeologizmu "mieć jaja". Także cytat z Miłosza ("Na ziarnku maku stoi mały dom..."); wzmianki o Rainerze Marii Rilkem, Thomasie Stearnsie Eliocie i Zbigniewie Herbercie. Z konkluzją: "aby osiągnąć wielkość, (...) trzeba się pochylić nad ziarnkiem maku".

 1. Ścieżka w puszczy :  [felieton]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, nr 23 (5-11.06), s. 76
  * O książce „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Świecznik w głowie :  [felieton]. - Cykl: Zgody i kosy // wSieci. - 2017, 13 (27.03-2.04), s. 98
  * O książce Elżbiety Morawiec pt. "Z obrazków polskich”.
  Morawiec Elżbieta - twórczość - opracowania - Z obrazkówpolskich ;

  2018

 1. Ani kroku wstecz :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 12 (19.03), s. 81
  * O ustawie o IPN; z apelem do polskiego rządu, by nie uległ presji i nie wycofał się z ustawy.

 1. Być kimś, być sobą :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 36 (9.09), s. 74
  * Zob. felieton "Mistyka zaścianka".

 1. Dwa światy pamięci :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 9 (26.02), s. 119
  * O obrazie Żydów w przedwojennej Polsce przekazanym przez Polaków swoim dzieciom i wnukom i o obrazie Polaków przekazanym przez Żydów swoim dzieciom i wnukom. Także o braku reakcji Żydów ocalałych dzięki Polakom na oskarżanie Polaków o systemowe współuczestnictwo w "»nazistowskiej« machinie śmierci": "bardzo, wręcz rozdzierająco boli milczenie tych Żydów, z Szewachem Weissem na czele, których rodziny zostały ocalone przez Polaków".

 1. Elegie kresowe :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 2 (28.12.2017), s. 67
 1. Gloger w Tykocinie :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 10 (5.03), s. 91
  * O Zygmuncie Glogerze, Gabinecie Glogerowskim mieszczącym się w dawnym domu talmudycznym w Tykocinie obok synagogi odwiedzanej przez wycieczki z Izraela i o relacjach polsko-żydowskich; także wiersz W.W. temu poświęcony "Noc w muzeum".

 1. Na Wołyniu są maliny :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 20, s. 74
  * Pierwodruk w tygodniku wSieci. - 2017, nr 28.

 1. Noc Herberta :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 29, s. 74
  * O roli poezji Zbigniewa Herberta w życiu i twórczości Autora. Także o kłopotach z realizacją programu obchodów Roku Zbigniewa Herberta.
  Herbert Zbigniew ;

 1. O Róży w podróży :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 3 (15.01), s. 63
  * O Róży Thun i dokumentalnym filmie o Polsce zrealizowanym przez niemiecko-francuską telewizję Arte i o traktowaniu Rzeczpospolitej przez zachodnie elity dążące do stworzenia ponadnarodowego społeczeństwa europejskiego jako "wschodniej prowincji imperium, terenu misyjnego, który z nieznanych im przyczyn dotąd nie poddał się lewackiej ideologii". Także przypomnienie tradycji "oświecania polskiego ciemnogrodu" i powieści Stanisława Kostki Potockiego "Podróż do Ciemnogrodu".

 1. Olbrzym powstaniec :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rekawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 4 (28.01), s. 90
  * O bitwie pod Panasówką na Roztoczu, w której oddziały powstańcze pod dowództwem Marcina "Lelewela" Borelowskiego walczyły z wojskiem rosyjskim (4.09.1863) i w której został ciężko ranny i zmarł następnego dnia w Zwierzyńcu węgierski uczestnik powstania major Edvárd Nyáry. Także wiersz W.W. odnoszący się do tych wydarzeń pt. "Wzgórze Polak".

 1. Panteon dzieci polskich :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2018, nr 24 (17.06), s. 74
  * Pomysł W.W. (zainspirowany filmem dokumentalnym Łukasza Bindka "Odebrano nam całe dzieciństwo" i wypowiedzią w filmie abp Marka Jędraszewskiego) utworzenia Panteonu Dzieci Polskich - "wielkie, nowocześnie zaprojektowane centrum pamięci, łączące świadectwa krzywdy i chwały, cierpienia i jego przekroczenia, łez i radości".

 1. Pejzaż z wielbłądem :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 8 (25.02), s. 90
  * O "ponurej grotesce", jaką jest oskarżanie Polaków o współudział w Holocauście.

 1. Pociąg do przeszłości :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 50 (13.12)
 1. Polska w cieniu hagady :  [felieton]. - Cykl: Zgody i kosy // W Sieci. - 2018, nr 6 (5-11.02), s. 110
  * O mitologizowaniu historii przez Żydów – o interpretowaniu i przekształcaniu najważniejszych wydarzeń w swoich dziejach w opowieść konstytuującą wspólnotę (i mającą także przyziemne cele), w kontekście bieżącego konfliktu z Polską w sprawie odpowiedzialności Polski i Polaków za Holocaust.

 1. Prawda i kłamstwo :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 7 (12.02), s. 77
 1. Pusta noc :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 4 (22.01), s. 73
  * O usuwaniu we współczesnym świecie dawnych rytuałów związanych ze śmiercią i pogrzebem; rytuały funeralne, które miały duchową, egzystencjalną i moralną głębię, zanikają, m.in. z tego powodu, że dzisiejsza estetyka została wyizolowana z kontekstu prawdy i dobra.

 1. Reparacje zza oceanu :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 11 (12.03), s. 69
  * O bałwochwalczym stosunku niektórych polskich polityków i publicystów niepodległościowych do USA jako naszego sojusznika. Autor przestrzega przed rozczarowaniem, przypominając protekcjonalno-aroganckie traktowanie nas obecnie przez "wypróbowanego sojusznika" (utrzymywanie wiz, krytyka stanu praworządności), przypominając także zgodę USA na "oddanie Polski Stalinowi". W konkluzji: "Jeśli Niemcy są nam winni kilkaset miliardów dolarów za II wojnę światową, Amerykanie powinni zapłacić drugie tyle za sprzedanie Polski Sowietom. Dopiero kiedy przyjmą odpowiedzialność za swoją zdradę, będą mogli z nami porozmawiać o praworządności".

 1. Towiańszczyzna :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 5 (29.01), s. 81
  * O apelu abp Wojciecha Polaka w sprawie przyjmowania uchodźców i jego wcześniejszym "apostolskim dialogu z prawosławnymi przyjaciółmi Władimira Putina" jako postawie nieroztropnej, nie liczącej się z realiami politycznymi; w nawiązaniu do głoszonej przez Andrzeja Towiańskiego "miłości nieprzyjaciół".

 1. Wencel poleca - Wencel odradza :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2018, nr 9 (4.03), s. 71, 73, 75, 77, 79, 81
  * W Programie TV (4-10.03.2018)kilkuzdaniowe noty nt. kilku wybranych pozycji, m.in. "Mały Katyń - obóz NKWD w Trzebusce" (film dokumentalny), "Kulisy II wojny światowej" (film dokumentalny), "Wojna polsko-ruska" (film fab.), "Żołnierze wyklęci" (film dokumemtalny), "Syberiada polska" (film fab.).

 1. Wencel poleca - Wencel odradza :  [noty]. - Program TV // Gość Niedzielny. - 2018, nr 8 (25.02), s. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
  * W Programie TV (25.02-3.03.2018)kilkuzdaniowe noty nt. kilku wybranych pozycji, m.in. "Ukraińska zbrodnia w Hucie Pieniackiej" (reportaż), "Inka 1946" (Teatr TV), "Wymyk" (film), "Żołnierz niezłomny Kościoła" (film dokumentalny o prymasie Stefanie Wyszyńskim), "A potem nazwali go bandytą" (film dokumentalny o Józefie Kurasiu "Ogniu").

 1. Wencel poleca - Wencel odradza :  [noty] // Gość Niedzielny. - 2018, nr 1 (7.01), s. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
  * Kilkuzdaniowe noty o wybranych pozycjach programu tv, zapowiadanych w dn. 7-13.01.2018, m.in.: "Polowanie" (film), "U Pana Boga za miedzą" (film),"Braveheart - Waleczne serce" (film), "Szkoła uwodzenia" (film), "New Poland" (film dokumentalny), "Jak rozpętałem II wojnę światową" (film), "Bitwa wrocławska" (film).

 1. Widmo przyszłości :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 1 (28.12.2017-7.01.2018), s. 119
  * O analogiach między stosunkiem części Polaków do Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym i współcześnie. "Bez wątpienia jednak istotą dzisiejszego podziału w polskim społeczeństwie pozostaje stosunek do własnego państwa. Ci, którzy czują się jedynie jego klientami, idą śladem targowiczan. Chcąc się bogacić w miłej atmosferze, domagają się, aby rządzący realizowali interesy mocarstw. Ci, którzy czują się współtwórcami Rzeczypospolitej, wiedzą, że bez suwerennej polityki zagranicznej państwo nie ma przyszłości".

 1. Widok na parafię :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa // Gość Niedzielny. - 2018, nr 40 (7.10), s. 74
  * "Trzy wiersze na marginesie dyskusji o kryzysie w Kościele": "Widok na parafię przez biały krzyż okna..."; "Psalm"; "List do Zbigniewa Macheja".

 1. Zatruta studnia :  [felieton literacki]. - Cykl: Zgody i kosy // Sieci. - 2018, nr 13 (26.03), s. 119
  * Ostatni felieton opublikowany przez W.W. w czasopiśmie Sieci (wcześniej wSieci). Pierwszy felieton pt. "Wieczny Smoleńsk" ukazał się14.04.2014 r. (nr 16).

 1. Zmysłowa Madonna :  [felieton literacki]. - Cykl: As z rękawa. - 2018, nr 32 (12.08), s. 74
  * O przedstawieniach Matki Bożej w sztuce chrześcijańskiej, zwłaszcza w malarstwie włoskim XIV-XV w.; nawiązania do obrazu Giorgione "Burza" i tomu Zbigniewa Herberta "Epilog burzy".

 1. Lament nad gniazdem bocianim :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2019, nr 13 (31.03), s. 74
PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Maritain Jacques.  Sztuka i mądrość / [Wstęp pt.] Przepis na arcydzieło / Wojciech Wencel. - Warszawa : Fronda, 2001

 1. Lechoń Jan.  Kasandra się myli [wiersze] / wstęp i wybór Wojciech Wencel. - Warszawa : PIW, 2018. - (Poeci2 : wiersze wybrane)
  ISBN 978-83-06034882
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Poetycki dialog z tradycją [wywiad] / rozm. Anna Jęsiak // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 96
  * Dot. tomu "Wiersze".


 1. Nowy stary ład [wywiad] / rozm. przepr. Wiesław Ratajczak, Piotr Śliwiński  // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 431-434

 1. Piękno jest cieniem dobra : z poetą Wojciechem Wenclem rozmawia Mariusz Węgrzyn [wywiad] / rozm. Mariusz Węgrzyn // Gwiazda Morza. - 1997, nr 2

 1. Przypisy do tekstów świętych [wywiad] / rozm. Jerzy Borowczyk, Wiesław Ratajczak  //  Czas Kultury . - 1997, nr 1, s. 10-15
  * Polem.: Sosnowski Jerzy: Woda czy fala? : (pięć not dla Wojciecha Wencla) // Czas Kultury. - 1997, nr 4, s. 90-91.
  Odp.: Światło Eucharystii // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126.


 1. Pożegnanie Zbigniewa Herberta [wypowiedź] // Arcana. - 1998, nr 4, s. 7-26
  * Wypowiedzi A. Nowaka, L. Elektorowicza, L. Długosza, Z. Głodowskiej, K. Dybciaka, E. Morawiec, A. Biernackiego, W.P. Szymańskiego, W.W., B. Pocieja.


 1. Nie ma możliwości, żeby prawda przegrała [wywiad] / rozm. Piotr Mazur // Nasz Dziennik. - 1999, nr 265, s. 16

 1. Nie jestem prorokiem [wywiad] / rozm. Sebastian Łupak // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 237

 1. Niezasłużony dar [wywiad] / rozm. Wojciech Chmielewski // W drodze. - 2000, nr 9, s. 4-11

 1. Popkultura nie jest kulturą śmierci, jest śmiertelnie nudna [wywiad] / rozm. Paweł Dunin-Wąsowicz // Machina. - 2000, nr 12

 1. W drodze do Ziemi Świętej [wywiad] / rozm. Maciej Urbanowski // Arcana . - 2000, nr 6, s. 66-68

 1. Czas apologii [wywiad] / rozm. Wojciech Chmielewski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2001, nr 5, s. D3

 1. Każdy ma swoją Matarnię [wywiad] / rozm. przepr. Hanna Karaś  // Tygodnik Solidarność. - 2001, nr 16, s. 18

 1. Wydrążeni ludzie [wywiad] / rozm. Hanna Karaś // Głos (Warszawa) . - 2001, nr 15/16, s. 16-17

 1. Budować ducha [wywiad] / rozm. J. Wróblewski // Racja Polska. - 2003, nr 19-20

 1. Wygra poezja [wywiad] / rozm. Tadeusz Dąbrowski // Topos. - 2003, nr 1-3

 1. Liczy się duch, nie litera [wywiad] / rozm. Marcin Wilkowski // Ha!art. - 2004, nr 1

 1. Tak się kruszą stereotypy : czołowy młody poeta katolicki mówi o swojej depresji, alkoholizmie i uzależnieniu od netu [wywiad] / rozm. Wojciech Giedrys // Lampa. - 2004, nr 6

 1. Najlepiej czułbym się w romantyzmie [wywiad] / rozm. Włodzimierz Jurasz // Gazeta Krakowska. - 2005, nr z 12.03

 1. Poddać się Wiatrowi [wywiad] / rozm. Szymon Babuchowski // Gość Niedzielny. - 2005, nr 11
  * Babuchowski Szymon ;


 1. Rzeczpospolita Obojga Światów [wywiad] / rozm. Małgorzata Rutkowska // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2010, nr 271, s. 18

 1. Obudziliśmy się głodni prawdy i wolności [wywiad] / rozm. Samuel Pereira i Dawid Wildstein // Gazeta Polska Codziennie. - 2011, nr 84

 1. Przeciw systemowi [wywiad] / rozm. Joanna Lichocka // Gazeta Polska Codziennie. - 2011, nr 8

 1. Płoniemy, a nie giniemy [wywiad] / rozm. Agnieszka Żurek  // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2011,  nr 263, s. 14-15

 1. Wiersze wracaja pod strzechy [wywiad] / rozm. Szymon Babuchowski // Gość Niedzielny. - 2011, nr 46

 1. Wybieram upór i trwanie [wywiad] / rozm. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 2011, nr 263 (14.11), s. P2-P3

 1. Wygrajmy niepodległość [wywiad] / rozm. Joanna Lichocka // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. - 2011, nr 9, s. 18-20
  * Dot. m.in. katastrofy smoleńskiej.


 1. Burzy się we mnie polska krew [wywiad] / rozm. Dominik Zdort // W: Zdort Dominik, Krasnodębski Zdzisław.  Kompendium patriotyzmu. - Kraków : Wydaw. M, 2012

 1. Polska cywilizacja jest potęgą [wywiad] / rozm. Stefan Żaryn // Uważam Rze. - 2012, nr 5

 1. Apel niepodległych wciąż trwa [wywiad] / rozm. Sylwia Krasnodębska // Gazeta Polska Codziennie. - 2013, nr z 24.05

 1. Boimy się własnej wielkości [wywiad] / rozm. Aleksander Kłos // Tygodnik Solidarność. - 2013, nr 15

 1. Krzyż smoleński tkwi pod moją skórą [wywiad] / rozm. Robert Tekieli // Gazeta Polska Codziennie. - 2014, nr 792

 1. Smoleńsk: ciąg dalszy polskich dziejów [wywiad] / rozm. Jacek i Michał Karnowscy // wSieci. - 2014, nr 15

 1. Poezja jest dla mnie modlitwą... [wywiad] / rozm. Anna Czrtoryska-Sziler i Dariusz Kawa // Arcana. - 2016, nr 4

 1. Klasyka gatunku [wywiad] / rozm. Marcin Jakimowicz // Gość Niedzielny. - 2017

 1. Istota polskości [wypowiedź] // Gość Niedzielny. - 2018, nr 15 (15.04), s. 63
  * O "Antologii niepodległości" ogłoszonej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę; wśród propozycji znalazł się wiersz W.W. "Epigonia".

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Wencel Wojciech [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 235
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Sęczek Marlena.  Wencel Wojciech [hasło biobibliograficzne] // W: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku / oprac. zespół pod red. Alicji Szałagan. T. 3. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2016. - S. 322-327
  ISBN 978-83-65573-18-6

Opracowania ogólne 1. Koehler Krzysztof: Wojciech Wencel, czyli o wierszowaniu ocalającym [szkic] // Fronda. - 1997, nr 8

 1. Lorkowski Piotr Wiktor: Mowa głębokiego widzenia : wprowadzenie do spotkania autorskiego Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Wencla i Jarosława Zalesińskiego // Topos. - 1997, nr 3

 1. Żakiewicz Zbigniew: Poezja Wojciecha Wencla... [inc.] [dziennik]. - Cykl: Z dziennika // Gwiazda Morza. - 1997, nr 5, s. 29

 1. Zalesiński Jarosław: Poetą się jest [artykuł] // Dziennik Bałtycki - 2000, nr 234

 1. Burska Lidia. Klasycy? // W: Maski współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / pod red. Lidii Burskiej i Marka Zaleskiego. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2001
  * Dot. poezji Krzysztofa Koehlera i Wojciecha Wencla.


 1. Kalandyk M.: O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 1

 1. Sulikowski Rafał: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarembianka - Wencel - Pasierb [artykuł] // Dekada Literacka. - 2002, nr 3-4, s. 23-24

 1. Szczepuła Barbara: Widok // Dziennik Bałtycki + Wieczór Wybrzeża. - 2003, nr 68

 1. Woźniak-Łabieniec M. Oblicza młodego klasycyzmu : o poetyce i grze intelektualnej w wierszach Krzysztofa Koehlera i Wojciecha Wencla // W: Dwudziestowieczność. - Warszawa, 2004

 1. Chyczyński Stanisław: Homo religiosus w poezji Wojciecha Wencla // Przegląd Kalwaryjski. - 2007/2008, nr 11-12
  * Przedruk: Akant. - 2008, nr 2.


 1. Świeściak Alina. Śmierć w poezji współczesnej // W: Zamieranie : interpretacje / red. Grzegorz Olszański, Dariusz Pawelec. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2007
  * Dot. m.in. W.W.


 1. Kudyba Wojciech: "Pieśń cała" w poezji Wojciecha Wencla // Ethos. - 2008, nr 2-3

 1. Jaworski Marcin. Wers i wiara : poezja Wojciecha Wencla i Krzysztofa Koehlera // W tegoż: Rewersy nowoczesności : klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2009

 1. Kozioł Paweł: Reflektor i zakrystia : słońce i ciemność w poezji religijnej przełomu XX i XXI wieku [szkic] // Dekada Literacka. - 2009, nr 4

 1. Babuchowski Szymon: Kosmos prywatny // Topos. - 2010, nr 4

 1. Kudyba Wojciech. Współczesne gry z epopeją : (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla) // Literaturoznawstwo. - 210, nr 1

 1. Varga Krzysztof: Wencel walczący, czyli poezja smoleńska // Gazeta Wyborcza. - 2011, 267, dod. Duży Format, nr 44

 1. Spólna Anna . Głos kamieni : cmentarz jako "miejsce wspólne" w poezji Wojciecha Wencla [rozprawa] // W: Kamień w literaturze, języku i kulturze / pod red. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar. T. 1. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013

 1. Kulesza Dariusz. Wojciech Wencel : nowa poezja narodowa? // W Kulesza Dariusz. W poszukiwaniu istoty rzeczy. - Białystok, 2015

 1. Grzeszna Sylwia. Źródło przebija spod ziemi : Wencla opowieści o sacrum [rozprawa] // W: Sacrum sekularne : ponowoczesna ekspresja duchowości? / praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego. - Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. S.113-141
  * Tyt. w cudzysłowie.


 1. Spólna Anna. Języki nawrócenia : poezja Wojciecha Wencla wobec tradycji biblijnej, modernistycznej i romantycznej [rozprawa] // W: Nawrócenie : łaska – tajemnica – doświadczenie / red. Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017. - S. 445-470

 1. Nowak Janusz: "Odnaleźć co zaginęło w morowy czas / żeby się słowa zakorzeniły w tym jeszcze raz" : prolegomena do rozważań o nowych książkach poetyckich Wojciecha Wencla [artykuł] // Topos. - 2018, nr 6, s. 69-86

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Kronika [nota] // Nowe Książki. - 2012, nr 1, s. 82
  * Inf. o przyznaniu Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza W.W. za tom wierszy "De profundis".


Opracowania poszczególnych utworów 1. De profundis
  Babuchowski Szymon: Zapomniane źródło [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2010, nr 50 (19.12)

 1. De profundis
  Horubała Andrzej: Patriotyzm w trupim pyle [recenzja] // Rzeczpospolita. - 2010, nr 227

 1. De profundis
  Tichy: Puste groby historii // Rzeczpospolita. - 2010, nr 295

 1. De profundis
  Urbanowski Maciej: Nie kpić z rozpaczy // Rzeczpospolita. - 2010, nr 277
  * Dot. tekstu Andrzeja Horubały: Patriotyzm w trupim pyle // Rzeczpospolita. - 2010, nr 277


 1. De profundis
  Chyczyński Stanisław Jan: Głos wołającego z otchłani [recenzja] // Akant. - 2011, nr 1, s. 38

 1. De profundis
  Gizella Jerzy: Poeta wolność ubezpieczający [recenzja] // Arcana. - 2011, nr 5, s. 141-143

 1. De profundis
  Leszkiewicz Adam: Zstąpmy do głębi : o "Podziemnych motylach" i "De profundis" Wojciecha Wencla // Pressje. - 2011, teka 22-23

 1. De profundis
  Rapcia Grzegorz: Honor [recenzja] // Arcana. - 2011, nr 5

 1. De profundis
  Urbanowski Maciej: "De profundis" Wojciecha Wencla [recenzja] // Zeszyty Karmelitańskie. - 2011, nr 1, s. 118-123

 1. Epigonia
  Babuchowski Szymon: Wieża z kości poległych [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2016, nr 19

 1. Epigonia
  Chyczyński Stanisław Jan: Martwe wiersze epigona [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 68-71

 1. Epigonia
  Paszkowska Aleksandra, Kudyba Wojciech: Anioły z poutrącanymi skrzydłami [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 59-62

 1. Epigonia
  Urbanowski Maciej: Czytając "Epigonię" [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 53-58

 1. Epigonia
  Babuchowski Szymon: Sakrament z wygasłych słów [recenzja] // Pastores. - 2017, nr 4, s. 190-194

 1. Imago mundi
  Babuchowski Szymon: Głos ponad chaosem [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2005, nr 38

 1. Imago mundi
  Budzyńska Natalia: [Recenzja] [recenzja] // Przewodnik Katolicki. - 2005, nr 47

 1. Imago mundi
  Janowska M.: Nad jeziorem czasu [recenzja] // Almanach prowincjonalny. - 2005, nr 2, s. 174-175

 1. Imago mundi
  Śliwiński Piotr: Słowo zaklina rozpacz [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 225

 1. Imago mundi
  Badula Łukasz: [Recenzja] [recenzja] // Arte. - 2006, nr 2, s. 47

 1. Imago mundi
  Kruszewski Wojciech: Nie zawsze fragment [recenzja] // Akcent. - 2006, nr 3, s. 120-122

 1. Imago mundi
  Kudyba Wojciech: Pragnienie całości [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 5, dod. Magazyn Literacki Książki w Tygodniku

 1. Imago mundi
  Lisowski Krzysztof: Obraz świata według Wencla [recenzja] // Nowe Książki. - 2006, nr 1, s. 34

 1. Imago mundi
  Nowaczewski Artur: Ból w prawym kolanie czyli o "Imago mundi" [artykuł] // Fronda. - 2006, nr 40, s. 230-241

 1. Imago mundi
  Urbanowski Maciej: Przygody człowieka wierzącego [recenzja] // Arcana. - 2006, nr 1, s. 2017-212

 1. Listy z podziemia
  Morawiec Elżbieta: Cenzura i kamień węgielny [recenzja] // Tygodnik Solidarność. - 2013, nr 51-52

 1. Listy z podziemia
  Varga Krzysztof: Wencel na ministra, czyli zamysły Boga wobec Polski // Gazeta Wyborcza. - 2014, nr 24, dod. Duży Format

 1. Oda chorej duszy
  Bednarska Anna: Oda chorej duszy [recenzja] // Fronda. - Nr 21-22(2000), s. 398-402

 1. Oda chorej duszy
  J.D.: [Nota] [nota] // Magazyn Literacki. - 2000, nr 10, s. 54

 1. Oda chorej duszy
  Klejnocki Jarosław: Dr Jekyll / Mr Hyde? [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2000, dod. Gazeta. Książki, nr 6

 1. Oda chorej duszy
  Klejnocki Jarosław: Wiara i grzech [nota] // Polityka. - 2000, nr 30, s. 43

 1. Oda chorej duszy
  Klejnocki Jarosław: Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie [recenzja] // Nowe Państwo. - 2000, nr 26

 1. Oda chorej duszy
  Kuczkowski Krzysztof: Oda chorej duszy [recenzja] // Topos. - 2000, nr 3-4, s. 185-186

 1. Oda chorej duszy
  Legeżyńska Anna: Forma i ból : (o nowych wierszach Wojciecha Wencla) [recenzja] // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 505-508

 1. Oda chorej duszy
  Ligęza Wojciech: Wiecznie splecione [recenzja] // Nowe Książki. - 2000, nr 11, s. 52-53

 1. Oda chorej duszy
  Mazur Piotr: Oda zdrowego człowieka [recenzja] // Nasz Dziennik. - 2000, nr 163, s. 9

 1. Oda chorej duszy
  Tomasik: Oda chorej duszy i martwego ciała [recenzja] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 15-16

 1. Oda chorej duszy
  Wołowicz-Bulwalt Beata: Między zwątpieniem a wierszem [recenzja] // Czas Kultury. - 2000, nr 6, s. 126-128

 1. Oda chorej duszy
  Łupak Sebastian: Postmoderniści i hitlerowcy // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 172, dod. , nr 172

 1. Oda chorej duszy
  Kalandyk Mariusz: O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla [recenzja] // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 1, s. 216-222

 1. Oda chorej duszy
  M.B.: [Recenzja] [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 1, s. 189-191

 1. Oda chorej duszy
  Pieńkosz Konstanty: Elegia do pokuty mającego się [recenzja] // Więź. - 2001, nr 1, s. 179-182

 1. Oda chorej duszy
  Szymańska Adriana: Laureaci // Przegląd Powszechny. - 2001, nr 3, s. 358-362

 1. Oda chorej duszy
  Szymańska Adriana: [Recenzja] [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2001, nr 3, s. 358-362

 1. Oda chorej duszy
  Babuchowski Szymon: O "Odzie chorej duszy" Wojciecha Wencla [artykuł] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 132-140

 1. Oda chorej duszy
  Chyczyński Stanisław: Wencla vanitas vanitum? // Okolica Poetów. - 2002, nr 16, s. 45-46

 1. Oda chorej duszy
  Ziemkiewicz Rafał: Czyściec duszy // Rzeczpospolita. - 2002, nr 226, s A8

 1. Oda chorej duszy
  Kalandyk Mariusz: Tzw. gnoza lub gnostycyzm : o poezji Wojciecha Wencla raz jeszcze // Topos. - 2003, nr 1-3

 1. Oda do śliwowicy
  Babuchowski Szymon: Wiersze jak słoje [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2012, nr 47

 1. Oda do śliwowicy
  Tekieli Robert: Mądrość przychodzi z cierpieniem [recenzja] // Gazeta Polska Codziennie. - 2012, nr 379

 1. Oda do śliwowicy
  Mizerkiewicz Tomasz: Układanie (się) zbioru wierszy [recenzja] // Nowe Książki. - 2013, nr 3

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Baran Marcin: Ckliwe landszafty jasności [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 64-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czermińska Małgorzata: Muzyka w zimie [recenzja] // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 162-168

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Drzewucki Janusz: Wiara i ład [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1997, nr 59, s. 28

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Dunin-Wąsowicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Machina. - 1997, nr 4

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Fejkisz: "Już widać wieżyczki kościoła" [recenzja] // Studium. - 1997, nr7-8, s. 203-206

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kisiel Marian: Heroizm postawy klasycznej [recenzja] // Śląsk. - 1997, nr 7, s. 59
  * Przedruk w tegoż: Świadectwa, znaki : glosy o poezji najnowszej. - Katowice : Śląsk, 1998.


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Klejnocki Jarosław: "Tak ja mrąc żyję" [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 63-64

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kuciak: Wencel wie więcej, czyli pejzaż z Pachelbelem [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 9

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Maliszewski Karol: Trzy zimy wracają do łask [recenzja] // Opcje. - 1997, nr 2, s. 114-115

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Pieńkosz Konstanty: Będę chwalił Pana [recenzja] // Sycyna. - 1997, nr 16, s. 16

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Przewoźniak Marcin: Pochwała "Ody" [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 5-6, s. 99

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Suska Dariusz: Ody, epifanie, treny [recenzja] // Życie. - 1997, nr 93, s. 10

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Szaket Jan: Oktawy na dzień mgr Wencla [recenzja] // FA-art.. - 1997, nr1, s. 65-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Urbanowski Maciej: Oczyszczenie [recenzja] // Arcana. - 1997, nr 3, s. 46-49
  * Przedr. w tegoż: Oczyszczenie : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Kraków : Arcana, 2002


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wantuch Wiesława: Rytmy, czyli wiersze [recenzja] // Arkusz. - 1997, nr 10, s. 11

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wołowicz Beata: Historia splotu [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 33-34

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Śliwiński Piotr: Cień żarliwy, zimny [recenzja] // Res Publica Nowa. - 1997, nr 7-8, s. 106-107

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Sikorski Dariusz Konrad: Homo Liturgicus [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 3, s. 210-218

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Dlaczego klasycy? [szkic] // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Kontrapunkt : rozmowy o książkach. - Poznań : Obserwator, 1999

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Gojżewska Marta: Klasyczna metryka dzisiaj? // Pro Arte. - 2001, nr 14-15, s. 25-32

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Stoff Andrzej. Dokąd płynie "czarna piana gazet", czyli Wencel i Herbert // W: Aluzja literacka : teoria, interpretacje konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

 1. Podziemne motyle
  Babuchowski Szymon: Modlitwa zmęczonego [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2010, nr 16

 1. Podziemne motyle
  Chyczyński Stanisław Jan: Kiedy z podziemia wylecą motyle... [recenzja] // Arcana. - 2010, nr 6, s. 213-216

 1. Podziemne motyle
  Dakowicz : Czytane na Zdrowiu [recenzja] // Topos. - 2010, nr 5

 1. Podziemne motyle
  Lisowski Krzysztof: Poeta w konwulsjach życia [recenzja] // Nowe Książki. - 2010, nr 9, s. 71

 1. Podziemne motyle
  Leszkiewicz Adam: Zstąpmy do głębi : o "Podziemnych motylach" i "De profundis" Wojciecha Wencla // Pressje. - 2011, teka 22-23

 1. Podziemne motyle
  Lorkowski Piotr Wiktor: "Skaranie boskie z tym Wenclem" [recenzja] // Topos. - 2011, nr 3, s. 134-135

 1. Podziemne motyle
  Niewiadomski Krzysztof: Metafizyczny dreszcz [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 4, s. 167-170

 1. Przepis na arcydzieło
  Babuchowski Szymon: Artyści i pokora [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2004, nr 2

 1. Przepis na arcydzieło
  Chyczyński Stanisław: A przepisu nadal brak [recenzja] // Akant. - 2004, nr 4

 1. Przepis na arcydzieło
  Nowacki Dariusz: Arcydzieło? Bułka z masłem! [recenzja] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 18

 1. Przepis na arcydzieło
  Łupak Sebastian: Wencel na wieki wieków // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 53, dod.

 1. Przepis na arcydzieło
  Wrzosek Antoni: Zakorzenienie [recenzja] // Nowe Książki. - 2004, nr 3

 1. Wiersze
  Chwin Stefan: Wiersze Wojciecha Wencla [szkic] // Tytuł. - 1994, nr 4, s. 100-107

 1. Wiersze
  (jet): Z naszej półki [recenzja] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1995, nr 6, s. 16

 1. Wiersze
  Janke Stanisław: Życie jak zdziwienie [recenzja] // Pomerania. - 1995, nr 6

 1. Wiersze
  Kitrasiewicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1995, nr 12-13, s. 164
  * Polemika: Czyż Antoni: Wokół Wojciecha Wencla : dopowiedź do recenzji // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 110-111. Odp. tamże, s. 111.


 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Po barbarzyńcach [recenzja] // Ex libris. - 1995, nr 83, s. 8

 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Więc wszystko jest w ruchu [recenzja] // Czas Kultury. - 1995, nr 4, s. 82-83

 1. Wiersze
  Majeran Tomasz: Atakując dekonspirował (się) [recenzja] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
  * Odp. W.W.: Nowy Nurt. - 1995, nr 21, s. 14


 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje) [recenzja] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 61-62
  * Przedr.: Pracownia. - Nr 14-15 (1995).


 1. Wiersze
  Nagórska Ariana: Debiutant-klasyk [recenzja] // Autograf. - 1995, nr 4, s. 8

 1. Wiersze
  Poprawa Adam: Znaleźć się [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 36, s. 13

 1. Wiersze
  Varga Krzysztof: Postbarokowa awangarda? [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 3, s. 141-144

 1. Wiersze
  Winiarski Jakub: Nieśmiertelne piękno [recenzja] // Życie Warszawy. - 1995, nr 333, s. 7

 1. Wiersze
  Zalesiński Jarosław: O poezji Wojciecha Wencla [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 9

 1. Wiersze
  Bieńkowska Katarzyna: Królestwo za księgozbiór [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 28

 1. Wiersze
  Drzewucki Janusz: Płótno i papier [recenzja] // Twórczość. - 1996, nr 1, s. 98-99

 1. Wiersze
  Wołowicz Beata: Naprawdę to miejsce jest niczym więcej jak płótno [recenzja] // Pro Arte. - 1996, nr 1, s. 21

 1. Wiersze wybrane
  Babuchowski Szymon: Wencel kanoniczny [recenzja - nota] // Gość Niedzielny. - 2018, nr 9 (4.03), s. 69

 1. Wiersze wybrane
  Heck Dorota: Najnowszy wybór poezji Wojciech[!] Wencla [recenzja] // Arcana. - 2018, nr 1-2, s. 263-267

 1. Wiersze zebrane
  Babuchowski Szymon: Królestwo nad rzeką [recenzja] // Arcana. - 2004, nr 1-2, s. 305-309

 1. Wiersze zebrane
  Budzyńska Natalia: Poeta wyznaniowy [recenzja]. - 2004, nr 4

 1. Wiersze zebrane
  Chyczyński Stanisław Jan: Poselstwo zmarłych [recenzja] // Akant. - 2004, nr 13, s. 43

 1. Wiersze zebrane
  Madejski Jerzy: "Życie oddane aniołom w depozyt..." [recenzja]// Nowe Książki. - 2004, nr 3, s. 55

 1. Wiersze zebrane
  Malinowski Kazimierz: Rozsypywanie paciorków [recenzja] // Lampa. - 2004, nr 1
  * Podpisane: Kazik Malinowski.


 1. Wiersze zebrane
  Malinowski Kazimierz: Rozsypywanie paciorków [recenzja] // Lampa. - 2004, nr 1
  * Podpisane: Kazik Malinowski.


 1. Wiersze zebrane
  Nowaczewski Artur: Ojczyzna duszy [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2004, nr 8

 1. Zamieszkać w katedrze
  Burek Tomasz: Co jest mocniejsze od Gitaneów [recenzja] // Gazeta Polska. - 2000, nr 10

 1. Zamieszkać w katedrze
  Bylica Grzegorz: Wencel absolutny [recenzja]// FA-art.. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cenckiewicz Sławomir: [Recenzja] [recenzja] // Zawsze Wierni. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Jurewicz Aleksander: Tak i nie [felieton] // Vivat Academia. - 2000, nr 2

 1. Zamieszkać w katedrze
  Kubicki Andrzej: Chrześcijański klasycyzm Wencla [recenzja] // Arcana. - 2000, nr 4 [własc. 3], s. 213-219

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mazur Piotr: Notatki na marginesie // Nasz Dziennik. - 2000, nr 8

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mikiciuk Elżbieta: Blask prawdy [recenzja] // Topos. - 2000, nr 2, s. 172

 1. Zamieszkać w katedrze
  Siekacz Jolanta: Rozmach wściekłości, granice wrzasku [recenzja] // Pro Arte. - 2000, nr 13, s. 69-70

 1. Zamieszkać w katedrze
  Winiarski Jakub: Wie, że wie [recenzja] // Studium. - 2000, nr 2-3, s. 206

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cieślak Jarosław. Krytyka kontra chaos : na przykładzie Wojciecha Wencla [rozprawa] // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 14 (2000), s. 41-46

 1. Ziemia Święta
  Babuchowski Szymon: Przez ziemię do lepszego świata [recenzja] // Gość Niedzielny. - 2002, nr 31

 1. Ziemia Święta
  Babuchowski Szymon: Ziemia widziana przez krzyż [recenzja] // Topos. - 2002, nr 4-5

 1. Ziemia Święta
  Dąbrowski Tadeusz: Człowiek przed poetą, modlitwa przed wierszem [recenzja] // Odra. - 2002, nr 12, s. 98-99

 1. Ziemia Święta
  Nasiłowska Anna: Poezja i wiara [recenzja] // Nowe Książki. - 2002, nr 10, s. 42

 1. Ziemia Święta
  Urbanowski Maciej: Nie ma zbawienia jak tylko przez ziemię... [recenzja] // Arcana. - 2002, nr 3
  * Przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. - Kraków, 2007.


 1. Ziemia Święta
  Bednarska Anna: Umarli są wśród nas, czyli o wyższości Składu Apostolskiego nad składem gospodarskim [recenzja] // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 214-218

 1. Ziemia Święta
  Kalandyk Mariusz: Podróż do Ziemi Świętej - widzenie elegijne [recenzja] // Nowa Okolica Poetów. - 2003, nr 2-3, s. 268-272

 1. Ziemia Święta
  Trznadel Jacek: Poetycki moralitet [recenzja] // Tygodnik Solidarność. - 2003, nr 13
  * Przedr. ze zmianami: Rzeczpospolita. - 2003, nr 234.


 1. Ziemia Święta
  Kudyba Wojciech: Świat uświęcony // Polonistyka. - 2004, nr 10
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inneO twórczości Wojciecha Wencla

Przepis na arcydzieło

• "»Przepis na arcydzieło« to zbiór szkiców o ciągłości sztuki chrześcijańskiej, od późnego Średniowiecza do czasów współczesnych, publikowanych w latach 2000-2003 na łamach Frondy i Nowego Państwa. Odwołując się do scholastycznych ideałów twórczości, autor stara się zbudować pomost między w »dziełami wiecznymi« Dantego i odczytanego w duchu chrześcijańskim Wergiliusza a dwudziestowiecznymi tekstami Mastersa, Maritaina, Eliota, Brodskiego, Venclovy, Miłosza i Rymkiewicza. Czytelnik znajdzie tu również eseje o sztuce Fra Angelico, Rafaela, Boticellego, Boscha, Memlinga, Bruegla, de Hocha, Vermeera, rosyjskich pejzażystów XIX wieku, Milleta i Gaudiego. Interpretacje konkretnych dzieł stają się dla autora podstawą rozważań o relacjach między wiarą a pięknem, sztuką a moralnością, tradycją a nowatorstwem, duchem prowincji a duchem metropolii, kulturą Południa a kulturą Północy. W tle rysuje się krajobraz zsakralizowanej Matarni i pobrzmiewają słowa Jana Pawła II z »Listu do artystów«. Poeci i malarze, którzy otrzymali dar widzenia, mają pomóc swoim siostrom i braciom w odkryciu rzeczywistości duchowej, przemienić to, co niewidzialne, w zmysłowy konkret. Książka jest świadectwem głębokiej wiary w możliwość pełnienia tej misji w dzisiejszym świecie".
[Nota na IV okł. książki]

De profundis
"W »De profundis« odżywają tony zapomniane w polskiej liryce, tak jakby ktoś na nowo dokopał się do źródła, o którym wszyscy myśleli, że dawno wyschło. (...)
Ta poezja sięga znacznie dalej niż śmierć, tylko żeby odczytać te sensy, trzeba wspiąć się na poziom wiary. To ona pozwala patrzeć na największe nawet katastrofy jako na element Bożego planu.
»Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity« – te ewangeliczne słowa mogłyby stanowić motto »De profundis«, tak wiele tu bowiem obrazów odzwierciedlających tę myśl. Siostra czarnoleskiej lipy, która rodzi »tylko śmierć«, jest ceniona przez Pana »jako szczep najpłodniejszy«. Rozkładające się w zbiorowej mogile ciała żołnierzy z przestrzelonymi głowami stają się – dosłownie i w przenośni – »solą ziemi«. A dół, do którego wrzucono pomordowanych w Katyniu, został przedstawiony w symbolicznym obrazie owocu:
»żywa skórka obrastała dół jak błona
wewnątrz pestki podobne do czaszek«". (...)
W »De profundis« Wencel rozwija motyw tytułowy z »Podziemnych motyli« – swego poprzedniego tomu wierszy, także wydanego w tym roku. Jednak ten symbol duchowego zmartwychwstania przenosi teraz autor z planu osobistego na wspólnotowy. (...) Wencel już wie, że niszczenie tradycji nie prowadzi do niczego dobrego, dlatego próbuje wskrzesić mit. Przypomina w tym poetów romantycznych, których postrzegano jako wieszczów, niemal proroków. Autor »De profundis« wyznacza sobie nieco mniej odpowiedzialną rolę: – Może w aktualnym momencie polskiej historii mam być trochę takim doboszem, który wyznacza rytm wspólnotowego marszu – deklarował podczas czatu na portalu wiara.pl.".
[Szymon Babuchowski: Zapomniane źródło // Gość Niedzielny. - 2010, nr 50]
"Wojciech Wencel tomem »De profundis« staje w jednym szeregu obok naszych największych mistrzów metafory i mowy wiązanej – obrońców pamięci, ojczyzny i wolności. To głos czysty jak źródlana woda. Jeden z najważniejszych i najdonioślejszych głosów polskiej poezji ostatniej dekady".
[Jerzy Gizella: Poeta wolność ubezpieczający // Arcana. - 2011, nr 5]

Do góry | Powrót do wyboru pisarza