strona główna
Pisarz:
Wojciech Wencel

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Wencel

Ur. 1972
Poeta, eseista, publicysta


Bibliografia w trakcie opracowania. Oprac. Leszek Rybicki


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Wiersze [wiersze] / wstęp napisał Stefan Chwin ; okładkę i s. tyt. projektował Janusz Fajto. - Warszawa : Towarzystwo Ogród Ksiąg, 1995. - 43 s. : portr. ; 12,0x16,7 cm. - (Biblioteka Ogrodu Ksiąg ; t. 10)
  ISBN 83-900569-4-1
      Zawartość: S. I-X: Stefan Chwin: Wstęp. - S. 1-42: Wiersze: s. 3: Hages [dat.: (91)] ; s. 4-5: Marguerite [dat.: 93] ; s. 6: Brunatna elegia [dat.: (93)] ; s. 7: Zwardoń – pierwszy stycznia (Dla O.H.) [dat.: 91-92] ; s. 8 Widokówka z Ikast (Bratu) [dat.: 93] ; s. 9: Wojna [dat.: (93)] ; s. 10: Wiosna 39 [dat.: (93)] ; s. 11: Śmiertelny wiersz [dat.: (92)] ; s. 12-13: Głosy [dat.: (94)] ; s. 14: Historia [dat.: (93)] ; s. 15: Ironia [dat.: 92] ; s. 16: Wieża [dat.: (92)] ; s. 17: Południe [dat.: (93)] ; s. 18: Tło [dat.: (93)] ; s. 19: Łódź na głębinie [dat.: (93)] ; s. 20: Królowa Delft [dat.: (93)] ; s. 21: Płótno [dat.: (93)] ; s. 22: Hölderlin [dat.: (93)] ; s. 23: Burza [dat.: (92)] ; s. 24: Marmur (92) ; s. 25: Elegia dla Maćka Gwoździa (93) ; s. 26: Jesień Europy [dat.: (93)] ; s. 27: Jesień w piśmie [dat.: 92)] ; s. 28: Oliwa 92 [dat.: (92)] ; s. 29: Wieczór w St. Gallen (Pani Ewie Piotrowskiej) ; s. 30: Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi)[dat.: (92)] ; s. 31: Tannhäuser [dat.: (94)] ; s. 32-33: Langfuhr 1911 [dat.: (92)] ; s. 34: Topika [dat.: (92)] ; s. 35: Die Blumen der Schwermut [dat.: (92)]; s. 36-37: Świat [dat.: (92)] ; s. 38: Listopad [dat.: (93)] ; s. 39: Popiół [dat.: (92)] ; s. 40: Oda do litości [dat.: (92)].
  * Nota i fot. autora na s. IV okł. Portr. także na s. przedtyt.
  * Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut roku 1995.
  Piotrowska Ewa - utwory dedykowane ; Szulist Władysław - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Oda na dzień św. Cecylii [wiersze] / oprac. graf. Tomasz Bogusławski . - Gdańsk : Marabut : Redakcja Tytułu, 1997. - 50 s. ; 19,5x12,4
  ISBN 83-87135-03-8
      Dedykacja: Kasi
      Zawartość: Wstęp. - Elegia – wieczność ; Boże Narodzenie 1994 ; Somonino – czwarty stycznia ; Praga ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie); Podróż ; W Matarni ; W Matemblewie ; Koniec marca ; Requiem: I. In hora mortis ; II. Vivos voco, mortuos plango ; III. Littera scripta manet ; IV. Lux in tenebris ; Vogelsang ; Srebrne i złote ; Psalm ; Koronacja ; Boże Ciało ; Perła ; Wieczór ; Magnificat ; Dar ; Elegia dla J.B. ; Bexhöveder Hof ; Przez wieki ; Równowaga ; Koncert ; Kresy ; Niemcy w Matarni ; Tarcza ; Oda na dzień św. Cecylii ; Dusze ; W Goręczynie ; Jutrznia ; Tren.
  * Nota i fot. autora na s. IV okł.
  * Nagroda "Media Książce" ; Nagroda Literacka Wojewody Gdańskiego za rok 1996 ; Nominacja do Nike ’97.
  Venclova Tomas - utwory dedykowane ; Gdańsk - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze : szkice o kulturze i literaturze / projekt okładki Jan Zieliński. - Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 1999. - 248 s.. - (Biblioteka Frondy)
  ISBN 83-911063-2-2
      Zawartość: I. Zamieszkać w katedrze (I) [dot. m.in. klasycyzmu] ; Zamieszkać w katedrze (II) [dot.: kultura a religia] ; Zamieszkać w katedrze (III) [m.in. dot. studiów nt. klasycyzmu Ryszarda Przybylskiego]. - II. Dwie kultury ; Siła liturgii ; Granice rozumu ; Banaliści w świątyni. – III. Królestwo nad rzeką: T. S. Eliot i „obrońcy demokracji” ; T.S. Eliot i pochwała dziewictwa ; Coraz ściślej związany z losem [dot.: Krzysztof Koehler. Partyzant prawdy, Warszawa, 1996] . – IV. Sztuczne raje: Sztuczne raje [dot.: Zbigniew Machej. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996] ; Intelektualiści bis [dot.: Parnas bis : słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa, 1998] ; Moje, prometejskie [dot.: Jacek Podsiadło. Niczyje, boskie. Kraków, 1998]. – V. Światło eucharystii: Jerzy Sosnowski: Woda czy fala? (Pięć not dla Wojciecha Wencla) ; Światło Eucharystii. List do Jerzego Sosnowskiego. - Nota bibliograficzna.
  * Wszystkie teksty były publikowane w latach 1997-1999 w następujących czasopismach: Arcana, Nowe Państwo, Fronda, Brulion, Czas Kultury. Niektóre teksty zostały poprawione, poszerzone i przeredagowane w stosunku do pierwodruków.
  Przybylski Ryszard ; Eliot Thomas Stearns ; Koehler Krzysztof ; Machej Zbigniew ; Podsiadło Jacek ; Sosnowski Jerzy ;

 1. Oda chorej duszy [wiersze]. - Kraków : Fundacja Brulionu ; Warszawa, 2000. - 30 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Brulionu)
  ISBN 83-85339-33-7
  * Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2000; wręczenie 14.12.2000 w Warszawie.

 1. Ziemia Święta [wiersze] / projekt okładki i stron tytułowych Elżbieta Totoń. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. - 49 s. ; 19,5x12,5 cm
  ISBN 83-08-03220-6
      Zawartość: S. 5: Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; s. 6: Na skraju lasu ruchome kontury... ; s. 7: Z domu do kaplicy a potem na cmentarz... ; s. 8: Pochyły ogród ; s. 9-10: Nowy Rok [dat.: 1997/1998] ; s. 11-18: Ave Maria: I. Porta lucis ; II. Quare tristis es, anima mea? ; III. Mysterium fidei IV. Unio unionum ; V. Anima mundi ; VI. Regina coeli ; VII. Domus divum [dat. Matarnia, 1999-2000] ; s. 19: Przez ziemię ; s. 20-21: Małe Betlejem [dat.: 2000] ; s. 22-23: Trzej królowie ; s. 24-25: Zjedzenie jabłka ; s. 26-27: Elegia ; s. 28-29: Epitafium dla Hansa Wintzla ; s. 30-31: Epitafium dla Maxa Romera ; s. 32-33: Epitafium dla Szymona Firogi ; s. 34-35: Epitafium dla Edmunda Wiśniewskiego ; s. 36-37: Epitafium dla Augustyna Makurata; s. 38-39: Epitafium dla rodziny Ficht ; s. 40-41: Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego ; s. 42: Popielec ; s. 43-45: Ziemia Święta [dat.: Matarnia, zima 1998/1999]; s. 46-48: Pieśń nad pieśniami (1-3) [dat.: 2000] ; s. 49-50: Corpus Christi.
  * Na okładce wykorzystano obraz Pietera Bruegla "Spis ludności w Betlejem".

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Marmur  [wiersz] // W: Strofy gdańskie ; Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska - Niemcy w Gdańsku, 1992. - S. 59
  * Dat.: 1992.
  * Książka oprawiona w kierunku przeciwstawnym. Tekst w jez. pol i niem. Osobna numeracja stron w części pol. i niem.
  * Wiersz W.W. tylko w j. pol., bez tłum. na j. niem.

 1. Boże Narodzenie 1994 ; Tren ; Ps 51 (50): styczeń 1997 ; Widok na parafię... ; Epitafium dla Hansa Wintzla ; Pieśń ósma. Śnieg  [wiersze] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dąbrowski, posł. Marian Stala. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2006. - S. 333-338. - (Terytoria Poezji ; 1)
  ISBN 83-7453-697-7
  * Wiersz nr 1 - na s. 333-334, nr 2 - s. 334, nr 3 - s. 334-335, nr 4 - s. 335, nr 5 - s. 335-336, nr 6 - s. 336-338.

 1. Czarna legenda ; Wiersze inspirowane pośmiertnymi zdjęciami żołnierzy NSZ 1945-1951: 1. Wyklejanka ; 2. We śnie ; Baptysterium (Pamięci dowódców, żołnierzy i działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)  [wiersz] // W: Płaszcz chwały : antologia wierszy o żołnierzach wyklętych / wybór, układ, wstęp, objaśnienia, noty o poetach i utworach Mariusz Solecki. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. - S. 27-28, 31-32, 32-33, 39-40, 73-74 : il.
  ISBN 978-83-65409-34-8
  * Inc.: Chłopcy polegli za ojczyznę... ; Żołnierze wycięci z lasu... ; Śpią z otwartymi ustami... ; Mówi pewnie spokojnie... ; Trzydziestoletni ketechumen...
  * Wiersze z tomów: "Epigonia" (2016) i De "profundis" (2010).
  * Na s. 85 biogram Autora.

 1. Psalm  [wiersz] // W: Modlitewnik poetycki. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 78
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Wielki Boże łąki chłoną Twoje światło...

Publikacje w czasopismach 1. Kamień :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1992, nr 27 (27.12-3.01), s. 5
  * Inc.: Zaiste ogień, wiatr i woda...
  * Debiut W.W. jako poety.
  * Poprawiony tekst, wraz z notą, ukazał się ponownie w Gwieździe Morza, 1993, nr. 2 (24.01-31.01), s. 8.

 1. Hages ; Jesień w piśmie ; Popiół ; Zwardoń – pierwszy stycznia ; Oliwa 92 :  [wiersze] // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 107-109
 1. Historia ; Jesień Europy ; Dzwony nad Matarnią :  [wiersze] // Ogród. - 1993, nr 1-4, s. 206-208
  Gdańsk Matarnia - literatura piękna ;

 1. Langfuhr 1911 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze...

 1. Langfuhr 1911 ; Wiosna 1939 :  [wiersz] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1993, nr 7, s. 16, 17
  Inc.: Czy rzeczywiście odszedłeś na zawsze... ; Ten wieczór gdy wracając z plaży...

 1. Wstęp ; Ironia ; Wieża ; Schyłek grudnia w martwym państwie (Kasi) ;Topika ; Śmiertelny wiersz ; Burza ; Tumult :  [wiersze] // Przedproża (Gdańsk). - Nr 1 (1993), s. 8-15
 1. Brunatna elegia ; W zimie (Panu Tomasowi Venclovie) ; Wieczór ; Tren ; Koronacja ; Kresy :  [wiersze] // Tytuł. - 1994,  nr 2, s. 67-70
  Venclowa Tomas - utwory dedykowane ;

 1. Hölderlin ; Królowa Delft ; Elegia dla Maćka Gwoździa :  [wiersze] // Przedproża. - Nr 2 (1994), s. 30-32
 1. Koncert ; W Matarni ; Wigilia :  [wiersze] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1994, nr 9, s. 22
 1. Listopad :  [wiersz] // Polityka. - 1994, nr 5, dod. Kultura, nr 1, s. V
  * Wiersz zamieszczony w ramach artykułu-dyskusji nt. młodej literatury „Inne i zupełnie inne bajki – młodzi krytycy o młodej literaturze”.

 1. Przyjazdy, odjazdy :  [felieton literacki] // Przedproża. -  Nr 2 (1994), s. 120-125
  * Dot. symboliki dworca kolejowego; m.in. o dworcu we Wrzeszczu.

 1. Ziemia jałowa. - Rec. pracy: Rec. pracy: Zagajewski Adam. Ziemia ognista, Poznań, 1994  // Tytuł. - 1994,  nr 4, s. 169-172
  Zagajewski Adam - twórczość - opracowania - Ziemia jałowa ;

 1. Świat ; Langfuhr 1911 ; Oda do litości :  [wiersze] // Kresy. - 1994, nr 19, s. 138-140
 1. Elegia dla J. B. ; Bexhöveder Hof ; Oda na dzień św. Cecylii :  [wiersze] // Kresy. - 1995, nr 4, s. 71-72
 1. Jutrznia ; Przez wieki ; Dar ; W Goręczynie :  [wiersze] // Arkusz. - 1995, nr 12, s. 1,7
 1. Kłopoty z językiem // Nowy Nurt. - 1995, nr 18, s. 10
  Polem: KOEHLER Krzysztof: Wysychające kałuże : (krótki traktat o poetach barbarzyńcach) // Nowy Nurt. – 1995, nr 25, s. 1, 5
  * Dot. literatury „pokolenia brulionu", szczególnie Marcina Świetlickiego i Jacka Podsiadły.
  * Nawiąz. do: KORNHAUSER Julian: Barbarzyńcy i wypełniacze // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 3, s. 13.
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania ; Świetlicki Marcin - twórczość - opracowania ; Kornhauser Julian - twórczość - opracowania - Barbarzyńcy i wypełniacze ;

 1. Ołów i tlen : o poezji Adama Zagajewskiego po roku 1982 :  [fragm.] // Tytuł. - 1995, nr 3-4b, s. 302-333
  * Tekst zapowiadany jako "Fragment monograficznej pracy pod tym samym tytułem".
  Zagajewski Adam -twórczość - opracowania ;

 1. Równowaga ; Praga ; Koncert (Kasi) :  [wiersze] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
 1. Srebrne i złote ; Wstęp ; Boże Ciało ; Somonino - czwarty stycznia ; Podróż :  [wiersze] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 41-43
  * Inna wersja wiersza Wstęp, pt. Zwycięstwo została opublikowana w 1996 w Odrze.

 1. W Matarni ; Perła ; Elegia - wieczność :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 49-50
 1. Boże Narodzenie ; Magnificat ; Powszechna elegia ; Sezon ; W Matemblewie :  [wiersze] // Fronda. - 1996, Nr 7, s. 59-62
 1. Praga :  [wiersz] // Krasnogruda. - Nr 5 (1996), s. 79
 1. Tarcza ; Elegia wielkopostna ; Srebrne i złote ; Psalm :  [wiersze] //  Arcana. - 1996, nr 3, s. 65-67
 1. Vogelsang ; Koniec marca ; List do Zbigniewa Macheja ; Niemcy w Matarni :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1996, nr 4, s. 32-33
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Zamieszkać w katedrze :  [szkic] // Arcana. - 1996, nr 6, s. 49-58
  * Dot. związków poezji i religii.

 1. Zwycięstwo (Panu Stefanowi Chwinowi) ; Perła ; W Matarni ; Tannhäuser :  [wiersze] // Odra. - 1996, nr 1, s. 97-98
  Chwin Stefan - wiersze dedykowane ;

 1. Jutrznia ; Tren :  [wiersze] // Topos. - 1997, nr 3, s. 23
 1. Na skraju lasu ruchome kontury... ; Nunc dimittis ; Drugi list do Zbigniewa Macheja ; Verbum Crucis :  [wiersze] // Czas Kultury. - 1997, nr 1, s. 16-17
  Machej Zbigniew - literatura piękna ;

 1. Requiem (Pamięci mojego ojca Bronisława Wencla (1927-1995) w pierwszą rocznicę śmierci) :  [poemat] // Fronda. - Nr 8 (1997), s. 7-10
  Wencel Bronisław - utwory dedykowane ;

 1. Sztuczne raje :  [recenzja]. - Rec. pracy: Machej Zbigniew. Legendy praskiego metra, Poznań, 1996 // Fronda. - Nr 9/10 (1997), s. 313-318
  Machej Zbigniew - twórczość - opracowania - Legendy praskiego metra ;

 1. W co wierzę? / Rafał Rżany, Wojciech Wencel  // Fraza. - 1997, nr 2, s. 246-247
 1. Widok na parafię przez biały krzyż okna... ; Łuszczy się dawne metrum pękają rymy... :  [wiersze] // Arcana. - 1997, nr 3,  s. 14
 1. Zamieszkać w katedrze (II) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 1, s. 23-28
  * Zawiera erratę do cz. 1.
  * Dot.: Powinność chrześcijańskiej sztuki a tendencje we współczesnej sztuce polskiej ; „kultura życia” a „kultura śmierci”.

 1. Zamieszkać w katedrze (III) :  [szkic] // Arcana. - 1997, nr 5, s. 59-72
  * Dot.: związki poezji i religii ; klasycyzm ; Ryszard Przybylski, „Polska poezja klasyczna po 1956 roku”, „To jest klasycyzm”, „Et in Arcadia ego”.
  Przybylski Ryszard - twórczość - opracowania ;

 1. Banaliści w świątyni :  [szkic] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 355-364
  * M.in. o zaniku tradycyjnych wartości we współczesnej kulturze i sztuce.

 1. Czy na darmo jesień... ; Dokąd mnie wiedziesz... ; PS 51 (50): styczeń 1997 ; Z domu do kaplicy... :  [wiersze] // Arcana. - 1998, nr 2, s. 93, 93, 93-94, 94
 1. Echo :  [wiersz] // Fronda. - Nr 13/14 (1998), s. 269
 1. Oda chorej duszy ; Punkt zwrotny :  [wiersze] // Brulion. - 1998, z. 1, s. 111-113
 1. Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków :  [recenzja]. - Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Niczyje, boskie, Kraków, 1998 // Brulion. - R. 13 (1998), s. 249-262
  Podsiadło Jacek - twórczość - opracowania - Niczyje, boskie ;

 1. T[homas] S[tearns] Eliot i "obrońcy demokracji" :  [szkic] // Fronda. - Nr 11/12 (1998), s. 189-201
  Eliot Thomas Stearns - twórczość - opracowania ;

 1. W sprawie bolesnej i trudnej // Brulion. - R. 13 (1998), s. 237-240
  * List do Cezarego Michalskiego na temat jego publicystyki.
  Michalski Cezary ;

 1. Ziemia Święta :  [wiersz] // Brulion. - R. 13 (1998), s. 301-303
 1. Światło Eucharystii : list do Jerzego Sosnowskiego // Czas Kultury. - 1998, nr 1, s. 120-126
  Sosnowski Jerzy ;

 1. Epitafium dla Hansa Wintzla ; Epitafium dla Maxa Romera ; Epitafium dla Szymona Firogi ; Epitafium dla Adasia Kaszubowskiego :  [wiersze] // Fronda. - Nr 17-18 (1999), s. 144, 145, 146, 147
 1. List z Milanówka ; Liście przylepione do szyb... :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 1, s. 32, 33
 1. Nowy Rok :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 294-295
 1. Pamiątka Pierwszej Komunii św. ; Nagrobek mój ; Pochyły ogród ; Wszystko odebrane ; Refren :  [wiersze] // Arcana. - 1999, nr 6, s. 72-73, 74, 74, 75, 76
 1. Zamiast kwiatów dla Zbigniewa Żakiewicza :  [wiersz] // Tytuł. - 1999, nr 1, s. 153-154
  * Z fot. i notą na s. 228-229.
  Żakiewicz Zbigniew - utwory dedykowane ;

 1. Elegia ; Zjedzenie jabłka :  [wiersze] // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 51, s. 9
 1. Refren ; Srebrne i złote :  [wiersze] // Arcana. - 2000, nr specjalny, s. 76, 76-77
 1. Anima mundi ; Domus divum ; Regina coeli :  [wiersze] // Zeszyty Literackie. - 2001, Nr 73, s. 31-32 ; 32, 33
 1. Ave Maria 1: Porta lucis ; Ave Maria 2:Quare tristis es, anima mea? ; Ave Maria 3: Misterium fidei ; Ave Maria 4: Unio unionum ; Ave Maria 5: Anima mundi ; Ave Maria 6: Regina coeli ; Ave Maria 7: Domus divum :  [wiersze] // Topos. - 2001, nr 4-5, wkładka
 1. List do Zbigniewa Herberta :  [wiersz] // Arcana. - 2001, nr 1, s. 17-19
  Herbert Zbigniew - utwory poświęcone ;

 1. Popielec ; Przez ziemię ; Z domu do kaplicy ; Epitafium dla Augusta Makurata :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 3, s. 123, 123-124, 124, 125, 125-126
 1. Oda chorej duszy :  [wiersz] // Topos. - 2002, nr 4-5, s. 32
 1. Z domu do kaplicy ; Wieczór; Verbum crucis ; W Matarni ; Psalm ; Corpus Christi ; Niemcy w Matarni ; Dzwony nad Matarnią (Ks. Władysławowi Szulistowi) ; Łuszczy się dawne metrum... ; Liście przyklejone do szyb... ; Nowy Rok :  [wiersze] // Fronda. - 2002, nr 27-28, wkładka
 1. Koniec wakacji ; Srebrzysko ; Tasso :  [wiersze] // Arcana. - 2003, nr 6, s. 125, 126, 126-127
 1. Przed Pasterką ; Zjawy zjawisk ; Piosenka :  [wiersze] // Fronda. - Nr 31 (2003), s. 219, 220, 221
 1. 2+2=5 :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 24
  * O sztuce wielkiej, wzniosłej, zawierającej element tajemnicy i sztuce popularnej; o "Sinfonii de motu" Wojciecha Kilara, Dodzie Elektrodzie i Mandarynie; o związkach fizyki ze sztuką.

 1. Beka z Houellbecqa :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 31
  * O modnych autorach zachodnich, m.in. Michelu Houellebecqu, Francisie Wheenie, Orianie Fallaci. Ich pozornie odkrywczym diagnozom kryzysu współczesnej cywilizacji W.W. przeciwstawia prawdziwe diagnozy - sformułowane w zbiorze szkiców Tomasza Burka "Dziennik kwarantanny".

 1. Boks zbliża ludzi :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 28
  * O płycie Marcina Świetlickiego i Bogusława Lindy "Las putas melancólicas".

 1. Czarny PijaR :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 25
  * O kandydowaniu artystów do parlamentu (m.in. o K. Kutzu, K. Piesiewiczu i K. Cugowskim).

 1. Hamlet w T-shircie :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 33
  * O recenzjach teatralnych Romana Pawłowskiego i przypisywaniu przez recenzenta współczesnemu teatrowi polskiemu ważnej roli w walce z homofobią, przemocą i molestowaniem w rodzinie, zaściankowym katolicyzmem itd.

 1. Królik z kapelusza :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 35
  * O operacji "Moher" przeciw katolikom udzielającym się społecznie, m.in. o reportażu Wojciecha Bojanowskiego "Byłem uczniem Ojca Dyrektora". Także o Jacku Dehnelu.

 1. Mister Mailer-Deamon :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 22
  * M.in. o pisaniu i pisaniu listów w dobie komputera i internetu. Wzmianka o S. Chwinie.

 1. Parówki i cukierki :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 34
  * O centrum handlowym w Gdansku-Matarni, konsumpcjonizmie i działaniach antykonsumpcjonistów: Sławomira Shutego i Jana Sowy.

 1. Piękno, które zbawia :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 26
  * O idei sztuki transcendentalnej i niechęci współczesnych twórców do podejmowania tradycji tej sztuki; w nawiązaniu do "Listu do artystów" Jana Pawła II.

 1. Szklanki pana Hensona :  [felieton literacki] // Ozon. - 2005, nr 29
  * O praktycznych ćwiczeniach w dziedzinie "społeczeństwo otwarte" stosowanych w Szwecji.

 1. Ballada o Ballacku :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 23
  * O niemieckiej akcji "Poeci przy piłce" - wiersze niemieckich poetów o Mundialu.

 1. Bójka w teatrze :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 46
  * O głośnym incydencie w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie krytyk literacki i prof. UJ Michał Paweł Markowski uderzył w twarz pisarza, tłumacza i reżysera Antoniego Liberę. Także refleksje o niełatwym losie żon "profesorów, pisarzy, poetów, prozaików, piosenkarzy, polityków, publicystów i innych pseudointelektualistów".

 1. Błąd w sztuce :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 3
  * O współczesnej sztuce w nawiązaniu do próby rozbicia młotkiem słynnego pisuaru Marcela Duchampa w muzeum sztuki nowoczesnej w Centrum im. Georgesa Pompidou w Paryżu.

 1. Co się stało z Nową Falą? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 13
  * O poetach Nowej Fali, szczególnie o Adamie Zagajewskim i Ewie Lipskiej.

 1. Dla ciebie chcę być zgredem :  [felieton literacki]. - 2006, nr 30-31
  * Tytuł od redakcji.
  * O autorytecie ojca, w nawiązaniu do doświadczeń spaceru z siedmioletnim synem po Krupówkach w Zakopanem.

 1. Huelle do gazu! :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 9
  * O serii kłopotów Pawła Huellego - przegrany proces z ks. Henrykiem Jankowskim, skargi sąsiadów na zakłócanie ciszy nocnej tupaniem i śpiewem, nieudana (w wyniku protestu aktorów) próba objęcia po Macieju Nowaku funkcji dyrektora Teatru "Wybrzeże".

 1. Jakiej muzyki słuchasz? :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 12
  * O tym, że politycy odpowiadają szczerze tylko na pytanie o swoją ulubioną muzykę.

 1. Kapusta na krótko :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 10
  * O poetach.

 1. Mars atakuje :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 2
  * O trwodze niektórych mediów (Newsweek, Gazeta Wyborcza) w związku z rzekomą inwazją ludzi Opus Dei (i ogólnie katolików) na stanowiska rządowe gabinecie premiera Marcinkiewicza.

 1. Mel Gibson grzeszy! :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 34
  * O występku Mela Gibsona, analogiach z życia Autora i dobrej nowinie, jaką chrześcijaństwo głosi grzesznikom.

 1. Naga prawda :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 7
  * O Edycie Górniak.

 1. Oskar idzie na wojnę :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2006, nr 38
  * O autobiografii G. Grassa i przyznaniu się pisarza do służby w Waffen-SS.

 1. Pojawiają się i znikają :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 8
  * O niebezpieczeństwach, jakie zawisły nad obrazami "Dziewczyna w kapeluszu" i "Uczony przy pulpicie", prezentowanych w Zamku Królewskim w Warszawie, po ekspertyzie stwierdzającej autorstwo Rembrandta.

 1. Powiem ci, co myślisz :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 27
  * O Ministrze Edukacji Narodowej Romanie Giertychu.

 1. Powrót Franka Kimono :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 25
  * O gadżetach z czasów PRL-u jako oldschoolowej atrakcji.

 1. Siódma woda po Kisielu :  [felieton literacki] // Ozon. - 2006, nr 11
  * O felietonistyce Stefana Kisielewskiego i upadku współczesnej polskiej felietonistyki na przykładzie twórczości ostatniego laureata Nagrody Kisiela - Tomasza Lisa.

 1. Święta nowej generacji :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny . - 2006, nr 50
  * O rozwoju technik audiowizualnych jako pułapce "odwracającej ludzki wzrok od rzeczywistości" - w kontekście kupna nowego telewizora na Święta Bożego Narodzenia.

 1. Będzie padać :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 18
  * O replice biblijnej Arki Noego, zbudowanej przez Holendra Johana Huibersa, holenderskim statku aborcyjnym organizacji "Kobiety na falach" i drogach ratunku w sytuacji postępującej sekularyzacji Unii Europejskiej.

 1. Bez :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 22
  * O fetyszyzacji wolnego rynku i działań ekonomicznych jako symboli postępu cywilizacyjnego i nowoczesności w świeżym polskim kapitalizmie; w nawiązaniu do szyderczych ataków dziennikarzy i ekonomistów na Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie ma konta w banku. Także o karierze wyrazu "bez", określającego współczesne postawy i poglądy.

 1. Czeski film :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 42
  * O odwiedzinach u Autora w Matarni Czechów - Miloša Doležala, poety, i Jaroslava Šubrta, tłumacza.

 1. Hamlet z marsową miną :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 2
  * O kosmitach, Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym, kontaktach z obcymi, i ojcu Serafinie Rose, badaczu fenomenu UFO.

 1. Koktajl Putina :  [felieton literacki] // Wprost. - 2007, nr 26
  * O skutkach - m.in. dla polskiej tożsamości, kultury, a zwłaszcza literatury, ale także o skutkach o zasięgu międzynarodowym - przegłosowania przez Unię Europejską (w wyniku lobbingu Niemiec) nowej definicji wódki; w myśl tej definicji wódką można nazywać nie tylko napój produkowany ze zboża bądź ziemniaków, ale także z takich surowców, jak: skórki bananów, pestki winogron, łupiny pomarańczy itp.

 1. Polędwica z kością :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 34
  * O epatowaniu cielesnością i seksem przez współczesne tzw. "wyzwolone kobiety", w nawiązaniu do książki Natalie Angier "Kobieta : geografia intymna".

 1. Pośmiewisko Europy :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 10
  * O "niepoprawnym politycznie" wystąpieniu Romana Giertycha na spotkaniu ministrów edukacji w Heidelbergu.

 1. Świat odczarowany :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 50
  * Leksykon tradycji bożonarodzeniowej - dawniej i obecnie. M.in. hasła: adwent, choinka, kartki świąteczne, gwiazda betlejemska, kolędy, opłatek, pasterka, potrawy z ryb, prezenty.

 1. Żelazko z duszą :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2007, nr 26
  * O różnorodnych konsekwencjach (w kulturze materialnej i duchowej), jakie spowodowało zastąpienie przedmiotów trwałych, które służyły ludziom długie lata, współczesnymi przedmiotami nietrwałymi, często jednorazowego użytku. Także o apologii dawnych przedmiotów i czułości dla rzeczy starych w prozie Andrzeja Stasiuka.

 1. Kurza twarz :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 6
  * O trzech miesiącach rządów PO.

 1. Pijacy z Westerplatte :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 38
  * O planowanym filmie "Tajemnica Westerplatte" wg scenariusza Pawła Chochlewa, "odbrązawiającym" historię obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r.

 1. Religia futbolu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 22
  * O celebrowaniu futbolu przez współczesnych mężczyzn jako namiastce religii i heroizmu w czasach, w których nie istnieje już dawny porządek i dawne powołanie mężczyzny.

 1. Rok bez historii :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 50
  * O presji teraźniejszości i odwróceniu się od przeszłości współczesnego człowieka.

 1. Się załatwi :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2008, nr 2
  * Wariacje nt. zaimka "się". "SIĘ" uosabia dzisiaj pierwiastek egoistyczny, hedonistyczny, a być może nawet diabelski.

 1. Chrystus poległ w powstaniu :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 38
  * O Powstaniu Warszawskim, w nawiązaniu do książki Jarosława Marka Rymkiewicza pt. "Kinderszenen" i głosów krytykujących tezy Rymkiewicza (m.in. Cezarego Michalskiego, Jana Klaty, Jacka Trznadla, Pawła Lisickiego).

 1. Komu bije dzwon Zygmunta? :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 26
  * O rocznicy 4 czerwca 1989 r. i Okrągłym Stole.

 1. Nowa Nibylandia :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 34
  * O syndromie Piotrusia Pana we współczesnej kulturze.

 1. Nowy wspaniały świat :  [felieton literacki] // Gość Niedzielny. - 2009, nr 42
  * O współczesnej cywilizacji, narzucającej kult niegraniczonej tolerancji, konsumpcji, wygody, młodości, z popkulturową estetyką, frazesami politycznej poprawności, relatywizmem, aborcją, eutanazją,"zakłamanymi standardami ciała" i "zakłamanymi standardami idei".

 1. Chory rozsądek :  [felieton literacki]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2014, nr 29 (14-20.07), s. 63
 1. Chory rozsądek :  [felieton literacki]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2014, nr 29 (14-20.07), s. 63
  * O atakach środowisk lewicowo-liberalnych na prof. Bogdana Chazana i Szpital im. Świętej Rodziny za odmowę aborcji; także o atakach środowisk lewicowych na Kościół i o słabości nominalnych katolików, których świadomość została urobiona na przełomie XX i XXI w. i którzy odrzucają społeczną naukę kościoła.

 1. Hipster prawica :  [felieton literacki]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2014, nr 30 (21-27.07), s. 79
  * O rankingu ulubionych felietonistów syna Autora, tegorocznego maturzysty - Krzysztof Feusette, Piotr Lisiewicz, Dawid Wildstein - i pewnych wnioskach płynących z wyników.

 1. W imię zasad, sk...synu :  [felieton literacki] // W Sieci. - 2014, nr 27 (30.06-6.07), s. 81
  * O inwazji wulgarnego języka w polityce i kulturze polskiej po 1989 r.

 1. Klaskaniem mając obrzękłą prawicę :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2015, nr 44 (2-8.11), s. 89
  * O potrzebie odbudowy kultury narodowej po okresie „okupacji środowiska »Gazety Wyborczej«”. Autor kieruje do J. Kaczyńskiego 8 postulatów.
  Kaczyński Jarosław ;

 1. Charakterniak :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 20 (15-21.05), s. 80
  * O Marku Nowakowskim, w trzecią rocznicę śmierci pisarza.
  Nowakowski Marek - opracowania ;

 1. Mistyka zaścianka :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 38 (18-24.09), s. 68
  * W.W. głosi pochwałę prowincji, która za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej - dzięki dworom i zaściankom - stanowiła o polskiej tożsamości; później wraz z likwidacją ziemiaństwa została zdegradowana do Polski B, a obecnie, dzięki polityce rządów PiS mieszkańcy prowincji – zdaniem autora - odzyskują swoją podmiotowość.

 1. Na Wołyniu są maliny :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 28 (10-16.07), s. 88
  * „Balladyna” Juliusza Słowackiego jako antycypacja rzezi wołyńskiej. Autor nawiązuje też do dwóch obrazów Leona Wyczółkowskiego przedstawiających postać Aliny z dramatu J. Słowackiego oraz zamieszcza własny wiersz pt. „Alina”. Apeluje, by nie rozmywać prawdy o wołyńskim ludobójstwie w imię poprawnych stosunków z Ukrainą.
  Słowacki Juliusz - twórczość - opracowania - Balladyna ;

 1. Ścieżka w puszczy :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, nr 23 (5-11.06), s. 76
  * O książce „Nadberezyńcy” Floriana Czarnyszewicza.
  Czarnyszewicz Florian - twórczość - opracowania - Nadberezyńcy ;

 1. Świecznik w głowie :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2017, 13 (27.03-2.04), s. 98
  * O książce Elżbiety Morawiec pt. "Z obrazków polskich”.
  Morawiec Elżbieta - twórczość - opracowania - Z obrazków polskich ;

 1. Polska w cieniu hagady :  [felieton]. - Zgody i kosy // W Sieci. - 2018, nr 6 (5-11.02), s. 110
  * O mitologizowaniu historii przez Żydów – o interpretowaniu i przekształcaniu najważniejszych wydarzeń w swoich dziejach w opowieść konstytuującą wspólnotę (i mającą także przyziemne cele), w kontekście bieżącego konfliktu z Polską w sprawie odpowiedzialności Polski i Polaków za Holocaust.

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Wencel Wojciech [hasło] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / komitet red. Zbigniew Canowiecki [i in.]; oprac. ankiet Marek Klat [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 235
  ISBN 83-86527-90-0

Opracowania ogólne 1. Kalandyk M.O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 1

 1. Grzeszna Sylwia. Źródło przebija spod ziemi : Wencla opowieści o sacrum [rozprawa] // W: Sacrum sekularne : ponowoczesna ekspresja duchowości? / praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego. - Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. S.113-141
  * Tyt. w cudzysłowie.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Kronika [nota] // Nowe Książki. - 2012, nr 1, s. 82
  * Inf. o przyznaniu Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza W.W. za tom wierszy "De profundis".


Opracowania poszczególnych utworów 1. Epigonie
  Urbanowski Maciej: Czytając "Epigonie" [recenzja] // Arcana. - 2016, nr 4, s. 53-58

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Baran Marcin: Ckliwe landszafty jasności [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 64-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czermińska Małgorzata: Muzyka w zimie [recenzja] // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 162-168

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Drzewucki Janusz: Wiara i ład [recenzja] // Rzeczpospolita. - 1997, nr 59, s. 28

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Dunin-Wąsowicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Machina. - 1997, nr 4

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Fejkisz: "Już widać wieżyczki kościoła" [recenzja] // Studium. - 1997, nr7-8, s. 203-206

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kisiel Marian: Heroizm postawy klasycznej [recenzja] // Śląsk. - 1997, nr 7, s. 59
  * Przedruk w tegoż: Świadectwa, znaki : glosy o poezji najnowszej. - Katowice : Śląsk, 1998.


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Klejnocki Jarosław: "Tak ja mrąc żyję" [recenzja] // Czas Kultury. - 1997, nr 2, s. 63-64

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Kuciak: Wencel wie więcej, czyli pejzaż z Pachelbelem [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 9

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Maliszewski Karol; Trzy zimy wracają do łask [recenzja] // Opcje. - 1997, nr 2, s. 114-115

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Pieńkosz konstanty: Będę chwalił Pana [recenzja] // Sycyna. - 1997, nr 16, s. 16

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Przewoźniak Marcin: Pochwała "Ody" [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 5-6, s. 99

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Suska Dariusz: Ody, epifanie, treny [recenzja] // Życie. - 1997, nr 93, s. 10

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Szaket Jan: Oktawy na dzień mgr Wencla [recenzja] // FA-art.. - 1997, nr1, s. 65-66

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Urbanowski Maciej: Oczyszczenie [recenzja] // Arcana. - 1997, nr 3, s. 46-49
  * Przedr. w tegoż: Oczyszczenie : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Kraków : Arcana, 2002


 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wantuch Wiesława: Rytmy, czyli wiersze [recenzja] // Arkusz. - 1997, nr 10, s. 11

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Wołowicz Beata: Historia splotu [recenzja] // Pro Arte. - 1997, nr 5, s. 33-34

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Śliwiński Piotr: Cień żarliwy, zimny [recenzja] // Res Publica Nowa. - 1997, nr 7-8, s. 106-107

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Sikorski Dariusz Konrad: Homo Liturgicus [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 3, s. 210-218

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Dlaczego klasycy? [szkic] // W: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Kontrapunkt : rozmowy o książkach. - Poznań : Obserwator, 1999

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Gojżewska Marta: Klasyczna metryka dzisiaj? // Pro Arte. - 2001, nr 14-15, s. 25-32

 1. Oda na dzień św. Cecylii
  Stoff Andrzej. Dokąd płynie "czarna piana gazet", czyli Wencel i Herbert // W: Aluzja literacka : teoria, interpretacje konteksty / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007

 1. Wiersze
  Chwin Stefan: Wiersze Wojciecha Wencla [szkic] // Tytuł. - 1994, nr 4

 1. Wiersze
  (jet): Z naszej półki [recenzja] // Gazeta Uniwersytecka (Gdańsk). - 1995, nr 6, s. 16

 1. Wiersze
  Janke Stanisław: Życie jak zdziwienie [recenzja] // Pomerania. - 1995, nr 6

 1. Wiersze
  Kitrasiewicz Piotr: [Recenzja] [recenzja] // Magazyn Literacki. - 1995, nr 12-13, s. 164
  * Polemika: Czyż Antoni: Wokół Wojciecha Wencla : dopowiedź do recenzji // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 110-111. Odp. tamże, s. 111.


 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Po barbarzyńcach [recenzja] // Ex libris. - 1995, nr 83, s. 8

 1. Wiersze
  Klejnocki Jarosław: Więc wszystko jest w ruchu [recenzja] // Czas Kultury. - 1995, nr 4, s. 82-83

 1. Wiersze
  Majeran Tomasz: Atakując dekonspirował (się) [recenzja] // Nowy Nurt. - 1995, nr 19, s. 6
  * Odp. W.W.: Nowy Nurt. - 1995, nr 21, s. 14


 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje) [recenzja] // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 61-62

 1. Wiersze
  Nagórska Ariana: Debiutant-klasyk [recenzja] // Autograf. - 1995, nr 4, s. 8

 1. Wiersze
  Poprawa Adam: Znaleźć się [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 36, s. 13

 1. Wiersze
  Varga Krzysztof: Postbarokowa awangarda? [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 3, s. 141-144

 1. Wiersze
  Winiarski Jakub: Nieśmiertelne piękno [recenzja] // Życie Warszawy. - 1995, nr 333, s. 7

 1. Wiersze
  Zalesiński Jarosław: O poezji Wojciecha Wencla [recenzja] // Gwiazda Morza. - 1995, nr 9

 1. Wiersze
  Bieńkowska Katarzyna: Królestwo za księgozbiór [recenzja] // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 28

 1. Wiersze
  Drzewucki Janusz: Płótno i papier [recenzja] // Twórczość. - 1996, nr 1, s. 98-99

 1. Wiersze
  Wołowicz Beata: Naprawdę to miejsce jest niczym więcej jak płótno [recenzja] // Pro Arte. - 1996, nr 1, s. 21

 1. Zamieszkać w katedrze
  Burek Tomasz: Co jest mocniejsze od Gitaneów [recenzja] // Gazeta Polska. - 2000, nr 10

 1. Zamieszkać w katedrze
  Bylica Grzegorz: Wencel absolutny [recenzja]// FA-art.. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cenckiewicz Sławomir: [Recenzja] [recenzja] // Zawsze Wierni. - 2000, nr 1

 1. Zamieszkać w katedrze
  Jurewicz Aleksander: Tak i nie [felieton] // Vivat Academia. - 2000, nr 2

 1. Zamieszkać w katedrze
  Kubicki Andrzej: Chrześcijański klasycyzm Wencla [recenzja] // Arcana. - 2000, nr 4 [własc. 3], s. 213-219

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mazur Piotr: Notatki na marginesie // Nasz Dziennik. - 2000, nr 8

 1. Zamieszkać w katedrze
  Mikiciuk Elżbieta: Blask prawdy [recenzja] // Topos. - 2000, nr 2, s. 172

 1. Zamieszkać w katedrze
  Siekacz Jolanta: Rozmach wściekłości, granice wrzasku [recenzja] // Pro Arte. - 2000, nr 13, s. 69-70

 1. Zamieszkać w katedrze
  Winiarski Jakub: Wie, że wie [recenzja] // Studium. - 2000, nr 2-3, s. 206

 1. Zamieszkać w katedrze
  Cieślak Jarosław. Krytyka kontra chaos : na przykładzie Wojciecha Wencla [rozprawa] // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 14 (2000), s. 41-46
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza