strona główna
Pisarz:
Bolesław Bernard Hęćko

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Bolesław Bernard HęćkoIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Chleb :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 225, s. 5
  * Inc.: Jeżeli wysycha źródło...

 1. Więc jest / ziemia rozwarta... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 16, s. 5
 1. Fascynacja :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 218, s. 5
  Inc.: Mnie ty najmilsza...

 1. Schody :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 98, s. 5
  * Inc.: Dużo czy mało trzeba zacząć od liczb...

 1. Słowo :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 254, s. 5
  * Urodziło się zakwitło...

 1. Tak cicho jest :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 242, s. 5
  * Inc.: "Tak cicho jest tak pełno ciebie..."

 1. Nie zapomniałem księżyca :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 2, s. 5
  * Podpisane: B.B. Hęćko.
  * Inc.: W mojej drodze...

 1. Szuflada :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 57, s. 3
 1. Do ciebie to imię... // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 285, s. 5
 1. Las się rozkołysał... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 69, s. 5
 1. Las się rozkołysał... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 69, s. 5
  * Nazwisko autora: Bolesław B. Ch[!]ęćko.

 1. Tam jest jajgdyby trochę jaśniej... :  [wiersz] // Dziennik bałtycki. - 1978, nr 228 , s. 5
 1. Zarys lekcji :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 17, s. 5
  * Inc.: Uśmiechnąć się tak...

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. Samsonowicz jan: Młody Gdańsk literacki [artykuł] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 87, s. 4
  * B.H. wymieniony jako jeden z członków Literackiego Klubu Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP.


 1. Nagrody i odznaczenia za działalność w dziedzinie kultury (1970-1972) [wykaz] // Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej. - R. 6 (1973), s. 185
  * B.B.H. wymieniony wśród odznaczonych odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury".


Opracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza