strona główna
Pisarz:
Maria Pruszkowska

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Maria PruszkowskaIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne  1. Radio : Lokalne [program radiowy] // Dziennik Bałtycki. - 1969, nr 47, s. 6
    * Inf.: 12.27: "Popołudniie ze starszymi paniami", fragm. pow. M. Pruszkowskiej.


  1. O tym warto wiedzieć [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1970, nr 230, s. 7
    * Inf. ospotkaniu z M.P. w Miejskiej Bibliotece Publiczne j w Sopocie, ul. Dzierżyńskiego 6, 29.09.


Opracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza