strona główna
Pisarz:
Alicja Ball

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Alicja BallIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Wypatrującym :  [wiersz] // Dzienni Bałtycki. - 1971, 230, s. 5
  Inc.: Błyskawica dotknęła...

 1. Z ulotnego wczoraj.... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 278, s. 5
 1. Czas zaprzeszły... :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 270, s. 5
  * Inc.: Kiedy jesienne wichry...

 1. Mit :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 19, s. 5
  * Inc.: Strącona na dno...

 1. Noc :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 84, s. 5
  * Inc.: Pieczęć na wargi...

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza