strona główna
Pisarz:
Alojzy Nagel

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Alojzy Nagel

Zobacz zdjęcie

Ur. w Kielnie. Debiutował w Rejsach w 1953, w l. 1957-1961 publikował w dwutygodniku Kaszebe, następnie w Literach, Biuletynie ZK-P, w Kamenie. Tłum. na j. łużycki, słoweński, niemiecki; w pismach Rozhlad i Nova Doba


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Procem noce, 1970
 1. Cassubia fidelis [wiersze] / wybór i posłowie Leon Roppel ; projekt okł. i il. Janina Śpiewak-Stryjec . - Gdańsk ; Wejherowo : Wydział Kultury Prezydium WRN ; Oddział GTPS w Wejherowie, 1971
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Pogłosy ziemi / wybór Stefan Jończyk : PAX, 1972
  * Także wiersza J. Ceynowy, E. Derca, L. Roppla, J. Trepczyka, J. Rompskiego, A. Piepera.

 1. [Wiersze]  [wiersze] // W: Pogłosy ziemi / wybór Stefan Jończyk : PAX, 1972
  * Także wiersza J. Ceynowy, E. Derca, L. Roppla, J. Trepczyka, J. Rompskiego, A. Piepera.

Publikacje w czasopismachPrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólne 1. Samp Jerzy: Laureaci medalu "Stolema 1972" : Alojzy Nagel //Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 73, s. 5
  * Prezentacja sylwetki A.N.


Pomniejsze materiały biograficzne 1. (stp): 15-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [artykuł] // Dziennik Bałtycki
  * Inf. m.in. o Srebrnym Krzyżu Zasługi dla A.N.

 1. Jankie Wojciech: Stolemowcy [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 302, s. 4
  * Autor zgłosił kandydaturę A.N. do medalu Stolema za tom "Casubia fidelis".


 1. Trojanowska Izabella: Recenzja w "Rozhladzie" [nota]. - Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 69, s. 6
  * Podpisane: BLIZA.
  * Inf. o recenzji tomiku A.N. "Procem nocë" w łużyckim czasopiśmie kulturalnym Rozhlad wydawanym w Budziszynie (NRD). Aut. rec.: dr Frido Metsk.


 1. Gojżewski R.: Radzieckie tournée Zofii Janukowicz-Pobłockiej [artykuł] // Dziennik Bałrtycki. - 1972, nr 274, s. 4
  * Inf. - podczas występów w ZSRR śpiewaczka wykonywała cykl trzech pieśni A.N., o antywojennym przesłaniu, objętych wspólnym tyt. "Procem noce". Krótka wypowiedź artystki na ten temat.


 1. KLABATERNIK : "Pogłosy ziemi" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 67, s. 6
  * Inf. o wydanej przez PAX antologii współczesnej ludowej poezji religijnej, w której znajdują się wiersze m.in. A.N.


 1. KLABATERNIK: Medale Stolema 1972 [nota]. - Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1972, ner 61, s. 6
  * Inf. o przyznaniu przez klub Pomorania medalu Stolema m.in. A. N za tomik "Cassubia fidelis".


 1. KLABATERNIK: Neureiter na Kaszubach [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 67, s. 6
  * Inf. o pobycie Ferdinanda Neureitera na Kaszubach i spotkaniu, m.in. z A.N. oraz E. Dercem, L. Ropplam, J. Trepczyka, E. Puzdrowskim.


 1. KLABATERNIK: Nowe pieśni Henryka Jabłońskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 43, s. 5
  * Inf. o skomponowaniu przez H. Jabłońskiego muzyki do wierszy A.N. zamieszczonych w tomie "Cassubia fidelis": Z niezaboczonëch dni, Gromnicznik, Procëm nocë, Szëmią walë, Uparty Michol. mponowan


 1. Trojanowska Izabella: Wydawnictwa Wydziału Kultury. - Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 1, s. 5
  * Inf. o wydanym przez Wydział Kultury Prezydium WRN w Gdańsku i oddział GTPS w Wejherowie tomie A.N. "Cassubia fidelis" ze wstępem L. Roppla.


 1. Wieczór autorski poetów kaszubskich [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 242, s. 4
  * Inf. o spotkaniu z J. Piepką, A. Labudą, A.N., K. Muzą, w ramach cyklu "Postawy twórcze", w kawiarni "Literacka", 25.10.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Procem nocë
  Metsk Frido: [Recenzja] // Rozhlad (Budziszyn, NRD). - 1971
  * Rec. w jęz. łużyckim. Prawdopodobnie została opublikowana w 1971 r. (lub w 1970). (Za: Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 69, s. 6).

UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
O twórczości
"A.N. urodził się w Kielnie - starej kaszubskiej wsi o niezwykle bogatych historycznych i patriotycznych tradycjach. Życie i twórczość poety mają nierozerwalny związek z jego ziemią rodzinną. Biografia kieleńskiego "pjesniodzejorza" może się wydać prosta i bezpretensjonalna; często zresztą mówi się podobnie o jego wierszach. Ale jeżeli utwory Nagla są proste i lapidarne, pamiętajmy, iż stanowią one syntezę jego uczucia do umiłowanego regionu. Poeta wypracował sobie własny i indywidualny sposób obrazowania rodzinnej ziemi (...)."

Cassubia fidelis
"Jest to zbiór liczący ponad 100 utworów, stanowiący pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowej działalności poetyckiej. Oprócz refleksyjnych wierszy lirycznych znajdujemy tu utwory poświęcone męczeństwu Polakow w Piaśnicy i Stutthofie, dedykowane postaciom wybitnych działaczy kaszubskich, humorystyczne i niezwykle żywe bajki i obrazki:.
Jerzy Samp: Laureaci medalu "Stolema 1972" : Alojzy Nagel // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 73, s. 5

Do góry | Powrót do wyboru pisarza