strona główna
Pisarz:
Wojciech Witkowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne



 (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech Witkowski



Indeks Tytułów




TWÓRCZOŚĆ



Wydawnictwa zwarte



Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska



Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych



Publikacje w czasopismach



 1. Oaza :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 284 , s. 5
  * Dat.: 1963.

 1. Prawda obiektywna :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 55, s. 5
 1. Za przeproszeniem... :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 296, s. 5
  * Dat.: czerwiec 1969.

 1. Pamiętanie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 288, s. 5
  * Jeszcze mówię że pamiętam...

 1. Z cyklu "Matka" :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 204, s. 3
  * Wiersz opatrzony nr X inc.: Bliskie znajome... ; wiersz nr XIV inc.: Mówiłaś las las...

Przekłady



Adaptacje



Wstępy, prace redakcyjne






WYWIADY I WYPOWIEDZI






OPRACOWANIA



Bibliografie, słowniki, historie literatury



Opracowania ogólne



Pomniejsze materiały biograficzne



 1. (zh): Twórcy bliżej czytelników : Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 223, s. 2
  * Inf. o udziale m.in. W.W. w imprezach organizowanych w ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża.


Opracowania poszczególnych utworów






UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI



Informacje inne




Do góry | Powrót do wyboru pisarza