strona główna
Pisarz:
Wojciech Witkowski

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Wojciech WitkowskiIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach 1. Oaza :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 284 , s. 5
  * Dat.: 1963.

 1. Prawda obiektywna :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 55, s. 5
 1. Za przeproszeniem... :  [opowiadanie] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 296, s. 5
  * Dat.: czerwiec 1969.

 1. Pamiętanie :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 288, s. 5
  * Jeszcze mówię że pamiętam...

 1. Z cyklu "Matka" :  [wiersze] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 204, s. 3
  * Wiersz opatrzony nr X inc.: Bliskie znajome... ; wiersz nr XIV inc.: Mówiłaś las las...

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzne 1. (zh): Twórcy bliżej czytelników : Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 223, s. 2
  * Inf. o udziale m.in. W.W. w imprezach organizowanych w ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża.


Opracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza