strona główna
Pisarz:
Mirosław Karp

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Mirosław KarpIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach  1. Kołysanka kaszubska ; Drzeworyt ; Ileż gwiazd odbijało się w wodzie... (Chłopcom i dziewczętom z zespołu regionalnego "Ziemi Bytowskiej") :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1955, nr 257, dod. Dziewiąta Fala, nr 35, s. 1
    * Nagłówek: Z twórczości młodych poetów Wybrzeża. Pod wspólnym tyt. "Wiersze".
    Inc. wiersza 1 "Chodzi sen koło okien"; inc. wiersza 2: Ciężko jest orać...".
    Kaszuby - literatuea piękna ;

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza