strona główna
Pisarz:
Mirosław Stecewicz

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Mirosław StecewiczIndeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarteScenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowychPublikacje w czasopismach  1. Zwinięte w rulon płótna ; Studnia :  [wiersze] // Głos Wybrzeża. - 1956, nr 191 (11-12.08), dod. Dziewiąta Fala, nr 27, s. 1
    * Nagłówek: Z twórczości młodych poetów Wybrzeża.
    * Incipity: wiersz 1: Nie każdy musi / karmić gołębie... ; wiersz 2: W studni mieszkają gwiazdy...

PrzekładyAdaptacjeWstępy, prace redakcyjne


WYWIADY I WYPOWIEDZI


OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literaturyOpracowania ogólnePomniejsze materiały biograficzneOpracowania poszczególnych utworów


UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza